Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN Udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004. 4. Udgave"

Transkript

1 Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN Udgave

2 Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2003 ISBN Adresse: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf

3 Forord DISCOLØN har været anvendt til national lønstatistik siden 1993, og udgør således lønstatistikkens fagklassifikation. DISCOLØN er en særlig version af DISCO, der er den danske version af International Labour Office og EU's officielle nomenklatur for arbejdsfunktioner ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations). Anvendelsen af DISCOLØN gør det muligt at sammenligne personer med samme arbejdsfunktion uanset medarbejderens formelle titel og uddannelse. Med 2004 versionen af DISCOLØN, har vi forsøgt at tilpasse nomenklaturen, så den sikrer en god balance mellem muligheden for at producere relevant lønstatistik og den aktuelle situation på det danske arbejdsmarked. Udviklingsarbejdet der ligger bag, er foregået i et tæt samarbejde mellem Dansk Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danmarks Statistik. Desuden er der foretaget en høringsrunde blandt lønmodtagernes interesseorganisationer, for at sikre et bredest muligt fundament for beslutningsprocessen i udviklingsarbejdet. DISCOLØN 2004 består af i alt 570 forskellige koder, og er udtryk for en opdeling af de forskellige arbejdsfunktioner, der findes på arbejdsmarkedet. I opdelingen er der lagt vægt på at den enkelte arbejdsfunktion udgør et afgrænset og homogent område. DISCOLØN 2004 er tekstmæssigt forenklet i forhold til tidligere versioner. Dette er gjort for at gøre det lettere at overskue nomenklaturen for de virksomheder og institutioner, der indberetter oplysninger til lønstatistikken. Men forenklingen skal også ses i relation til brugen af Internettet. På Danmarks Statistiks hjemmeside er det muligt at kombinere den trykte udgave med internetversionens forskellige søgefunktioner på bl.a. stillingsbetegnelser. Danmarks Statistik vedligeholder i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening tabeller over stillingsbetegnelser med tilhørende DISCOLØN-kode. Det er muligt for systemudbydere og andre interesserede at få adgang til disse tabeller med henblik på implementering i lønsystemer eller andre administrative systemer. Hvis det har interesse bedes man kontakte Danmarks Statistik med henblik på nærmere aftale. Sidste afsnit i nomenklaturen er en oversigt, der viser ændringerne i forhold til den foregående version fra Alle spørgsmål vedrørende DISCOLØN bedes rettet til Danmarks Statistiks afdeling for lønstatistik på tlf Alternativt kan man benytte til Danmarks Statistik November 2003

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning DISCOLØN s hovedgrupper Overordnet struktur i DISCOLØN DISCOLØN Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Ændringsoversigt... 29

5 DISCOLØN Indledning Indberettes til lønstatistikken Opbygningen af DISCOLØN Til lønstatistikken skal der indberettes en 6-cifret kode, der beskriver medarbejderens arbejdsfunktion. Dette hæfte udgør en samlet fortegnelse over de forskellige koder, der kan benyttes. DISCOLØN-koden indgår sammen med de øvrige personoplysninger til lønstatistik i den indberetning som virksomheden foretager til Danmarks Statistik. I dette hæfte er også beskrevet den 1-cifrede kode for jobstatus. I øvrigt henvises til vejledningen Lønstatistik, der beskriver de øvrige typer af oplysninger der skal indberettes. Hele vejledningsmaterialet m.m. kan ses på vores hjemmeside: DISCOLØN består af 9 hovedgrupper, som er beskrevet i afsnit 2. Hver hovedgruppe er underopdelt på 2- og 3-cifrede grupper, så arbejdsfunktioner inden for samme faglige område, er grupperet tilsvarende i nomenklaturen. I de tilfælde, hvor der forekommer en yderligere opdeling på 4-cifret niveau, er der tilføjet en kursiveret hjælpetekst. I afsnit 3 ses den overordnede struktur i DISCOLØN. Hvordan findes den rigtige DISCOLØN-kode? Trykt vejledning Når en medarbejder skal tildeles en DISCOLØN-kode, er det et godt udgangspunkt at læse beskrivelsen af hovedgrupperne i afsnit 2. Når hovedgruppen er fundet, er næste skridt at finde den 2-cifrede gruppe. Herefter forsættes til den rigtige 3-cifrede gruppe. Hvis denne er meget opdelt, kan man med fordel benytte hjælpeteksterne. Til sidst vælges den 6-cifrede kode, der bedst beskriver medarbejderens arbejdsfunktion. Kun den 6-cifrede DISCOLØN-kode skal indgå i indberetningen til lønstatistikken. Eksempel Internettet - En medarbejder - flere arbejdsfunktioner? Elever og lærlinge Som eksempel for indplacering kan nævnes en lastvognsmekaniker. I beskrivelsen af hovedgrupperne fremgår det at Håndværkspræget arbejde findes i hovedgruppe 7. Denne er opdelt i 4 grupper på 2-cifret niveau. Blandt disse vælges 72 Metal- og maskinarbejde. Denne gruppe er yderligere opdelt på 4 grupper på 3-cifret niveau, hvor 723 Mekaniker- og montørarbejde vælges. Hjælpeteksten 7231 Automekanikerog automontørarbejde viser de første fire cifre og man kan derefter fastslå, at den rigtige kode er Automekanikerarbejde, lastvogne. Den hurtigste måde at finde den rigtige DISCOLØN-kode på, er ved at benytte søgefaciliteterne på vores hjemmeside. Her kan du taste medarbejderens stillingsbetegnelse ind og få den tilhørende DISCOLØN-kode. Du skal være opmærksom på, at søgefaciliteten kan foreslå flere forskellige koder, hvis stillingsbetegnelsen ikke er entydig. Under menupunktet Oversigt over DISCOLØN, kan du folde nomenklaturen ud og se hvilke stillinger, der hører sammen med den enkelte kode. Hvis en medarbejder i sit job varetager flere forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, som han eller hun bruger mest tid på. Hvis jobbet er mere ligeligt fordelt mellem forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, der kræver de højeste kvalifikationer eller den højeste specialviden. Elever og lærlinge skal placeres under den arbejdsfunktion, de uddanner sig til at varetage, men adskilles fra de øvrige medarbejdere ved hjælp af koden for jobstatus.

6 6 - DISCOLØN 2004 Job-status adskiller elever og ledere fra andre medarbejdere For at kunne skelne elever og ledere fra andre medarbejdere, er det nødvendigt at supplere den 6-cifrede DISCOLØN-kode med en jobstatuskode. Jobstatuskoden kan antage følgende værdier: 1 3 anføres for elever og lærlinge anføres for ledere og mellemledere Ledere skal have en DISCOLØN-kode fra hovedgruppe 1 og jobstatuskode 3. Ved ledere forstås ledere på det øverste niveau i virksomheden (direktionsniveauet) og ledere af dele af virksomheden, der økonomisk og personalemæssigt fungerer som selvstændige enheder i forhold til modervirksomheden. Mellemledere skal have en DISCOLØN-kode fra den hovedgruppe, der svarer til deres kvalifikationsniveau. Det kan i mange tilfælde være samme hovedgruppe som de personer de leder. 5 anføres for medarbejdere med særligt ansvar Medarbejdere med særligt ansvar har ikke ledelsesfunktioner, men adskiller sig fra øvrige medarbejdere ved at have et særligt betroet ansvar eller højere faglig kompetence, end der sædvanligvis forventes til pågældende arbejdsfunktion. Der kan også være tale om medarbejdere, der tegner lederen i dennes fravær. 9 anføres for øvrige medarbejdere

7 DISCOLØN DISCOLØN s hovedgrupper 1. Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor. Direktører, lovgivere og højere embedsmænd. Hovedgruppen omfatter ledelsesarbejde på virksomhedens øverste administrative plan - uanset virksomhedens størrelse og uanset arbejdets krav til færdighedsniveau. 2. Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område. Arbejde der består i anvendelse af viden og/eller forskning på det højeste niveau inden for et bestemt fagområde. Endvidere medarbejdere beskæftiget med undervisningsarbejde, der kræver høj faglig viden eller faglig viden kombineret med pædagogisk viden samt kunstnerisk eller anden intellektuel udfoldelse på højt niveau. Som eksempler kan nævnes ingeniører, læger, akademikere, arkitekter, advokater, lærere, journalister. 3. Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau. Teknikere og programmører o.l., terapeuter, sygeplejersker, pædagoger, funktioner inden for salg, finansiering, forretningsservice og administration samt politimæssigt undersøgelsesarbejde. 4. Kontorarbejde. Almindeligt kontorarbejde og kundeservice vedr. pengetransaktioner, reservationer o.l. Endvidere registreringsarbejde vedr. varelagre, transport, produktion, udlån og telefonomstillingsarbejde. 5. Detailsalg, service- og omsorgsarbejde. Servicearbejde med relation til rejseaktivitet, husholdning, servering, personlig pleje, overvågnings- og redningsvæsen samt salgsarbejde vedr. kundeekspedition og demonstrationsarbejde. 6. Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri, der forudsætter viden på grundniveau. 7. Håndværkspræget arbejde. Håndværkspræget arbejde inden for minedrift, industri samt bygge-, anlægs- og fremstillingsvirksomhed. Arbejde der primært består i betjening maskiner, er indeholdt i hovedgruppe Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde. Betjening og overvågning af procesmaskiner og andre stationære maskiner, monterings- og samlebåndsarbejde samt transport- og anlægsarbejde. 9. Andet arbejde. Medarbejdere beskæftiget med rengøring, pakning og budtjeneste. Ligeledes arbejde, der ikke kræver særlige kvalifikationer inden for områder som landbrug, skovbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, fremstillingsvirksomhed og transport.

8 8 - DISCOLØN Overordnet struktur i DISCOLØN 1 Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor 11 Lovgivningsarbejde samt ledelse i offentlig administration og interesseorganisationer 111 Lovgivningsarbejde og overordnet administration af lovgivning 112 Overordnet offentlig ledelse 114 Overordnet ledelse af interesseorganisationer og humanitære organisationer 12 Øverste ledelse i virksomheden 121 Ledelse omfattende virksomheden som helhed 122 Ledelse af hovedaktiviteten 123 Ledelse af specialområder 2 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område 21 Arbejde inden for de ikke-biologiske grene af naturvidenskab samt datalogi, statistik, arkitektur og tekniske videnskaber 211 Arbejde inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi og geofysik 212 Arbejde med matematiske og statistiske begreber, teorier og metoder 213 IT-arbejde på teknisk højt niveau 214 Arkitekt- og ingeniørarbejde 22 Arbejde inden for medicin, farmaci, og de biologiske grene af naturvidenskab, samt jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde mv. 221 Arbejde inden for naturvidenskab 222 Arbejde inden for medicin og farmaci 223 Jordemoderarbejde, sundhedsplejerskearbejde og overordnet sygeplejearbejde 23 Undervisning i folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier samt højere læreanstalter, forskningstilrettelæggelse og kontrol af undervisningarbejde 231 Undervisning på universiteter og højere læreanstalter 232 Undervisning på gymnasier og erhvervsskoler 233 Undervisning på folkeskoleniveau, ekskl. børnehaveklasse 234 Undervisning af handicappede 235 Arbejde vedrørende undervisning i øvrigt 24 Arbejde inden for samfundsvidenskaberne og humaniora 241 Arbejde med virksomheders organisation og økonomi 242 Juridisk arbejde 243 Kulturformidling og informationsarbejde 244 Arbejde inden for samfundsøkonomi og socialvidenskab 245 Journalist- og skribentarbejde samt kunstnerisk arbejde 246 Arbejde inden for religion 247 Offentligt administrationsarbejde 3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 31 Teknikerarbejde inden for ikke biologiske emner 311 Teknikerarbejde inden for fysik og kemi, mekanik mv. 312 IT-teknisk arbejde 313 Arbejde med lyd, lys og billeder samt betjening af hospitalsudstyr 314 Arbejde inden for skibsfart og luftfart 315 Sikkerhedsarbejde og kvalitetskontrol 32 Teknikerarbejde samt andet arbejde inden for biologiske emner 321 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi, zoologi, botanik, landbrug og skovbrug 322 Assistentarbejde inden for sundhedssektoren, ekskl. sygeplejearbejde 323 Sygeplejearbejde 33 Omsorgs- og pædagogisk arbejde 331 Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder 332 Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder 333 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn og voksne i specialinstitutioner 334 Undervisnings- og pædagogisk arbejde i øvrigt 34 Arbejde med salg, finansiering, forretningsservice, administration m.v. 341 Salgs- og finansieringsarbejde 342 Agentarbejde inden for forretningsservice og mæglerarbejde, herunder interne konsulenter 343 Administrationsarbejde 344 Arbejde vedr. offentlige ydelser og afgifter 345 Politimæssigt undersøgelsesarbejde 346 Socialrådgivning og tilsvarende omsorgsarbejde 347 Arbejde inden for design, kunst, underholdning og sport 348 Arbejde med tilknytning til religion 4 Kontorarbejde 41 Internt kontorarbejde 411 Sekretærarbejde, indtastningsarbejde 412 Beregningsarbejde 413 Administration af lager, produktion og transport 414 Arkivarbejde, post- og betjentarbejde og korrekturlæsning 419 Internt kontorarbejde i øvrigt 42 Kontorarbejde med kundebetjening 421 Arbejde vedrørende pengetransaktioner 422 Kundebetjening i øvrigt

9 DISCOLØN Detailsalg, service- og omsorgsarbejde 51 Service- og omsorgsarbejde 511 Servicearbejde vedr. transport, rejser og turisme 512 Arbejde i restaurant, cafeteria og husholdning 513 Omsorgsarbejde 514 Servicearbejde 516 Overvågnings- og redningsarbejde 52 Detailsalg og modelarbejde 521 Modelarbejde 522 Detailsalg og demonstrationsarbejde 6 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri 61 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri 611 Arbejde inden for plantevækst 612 Arbejde med levende dyr 613 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr 614 Skovbrugsarbejde 615 Fiskeri og jagt 7 Håndværkspræget arbejde 71 Arbejde med råstofudvinding og bygningshåndværk 711 Mine- og stenbrudsarbejde 712 Bygningsarbejde (basis) 713 Bygningsarbejde (finish) 714 Malerarbejde og bygningsrengøring 72 Metal- og maskinarbejde 721 Svejsning og anden forarbejdning af metalemner samt dykkerarbejde 722 Grovsmede-, værktøjsmagerarbejde o.l. 723 Mekaniker- og montørarbejde 724 Elektro- og elektronikmekanikerarbejde mv. 73 Præcisionshåndværk, grafisk arbejde o.l. 731 Præcisionshåndværk i metal og andre materialer 732 Glas-, keramik- og teglarbejde 733 Håndarbejde i træ, tekstil o.l. 734 Formfremstilling, håndbogbinding og serigrafi 74 Andet håndværkspræget arbejde 741 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri 742 Træindustriarbejde 743 Tekstil- og beklædningsarbejde 744 Skind-, læder- og skotøjsarbejde 82 Betjening af industrimaskiner 821 Betjening af maskiner inden for metal og mineralindustri 822 Betjening af maskiner inden for kemisk industri 823 Betjening af maskiner inden for gummi og plastindustri 824 Betjening af maskiner inden for træindustri 825 Betjening af maskiner inden for grafisk- og papirvareindustri 826 Betjening af maskiner inden for tekstil-, skindog læderindustri 827 Betjening af maskiner inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri 828 Monterings- og samlebåndsarbejde 829 Betjening af andre maskiner og kvalitetskontrol af varer i produktionen 83 Transport- og anlægsarbejde 831 Jernbanedrift 832 Chaufførarbejde 833 Arbejde med andre mobile maskiner og køretøjer 834 Skibstransportarbejde 9 Andet arbejde 91 Rengørings- og renovationsarbejde, bud- og vagttjeneste, telefon- og dørsalg m.v. 911 Salg og service fra gade eller telefon 912 Skopudsning o.l. gadeservicearbejde 913 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde 914 Vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt vinduespolering o.l. 915 Budtjeneste, vagtarbejde og måleraflæsning o.l. 916 Renovationsarbejde ekskl. kørsel af renovationsvogne 92 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 921 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 93 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren, fremstillingsvirksomhed samt transportsektoren 931 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren 932 Manuelt arbejde inden for fremstillingsvirksomhed 933 Manuelt transport- og lagerarbejde m.v. 8 Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde 81 Arbejde med stationære procesanlæg 811 Mine- og mineraludvindingsanlægsarbejde 812 Jern- og metalværksanlæg-, støberianlægsarbejde 813 Glas-, keramik- og teglprocesanlægsarbejde 814 Træ- og papirprocesanlægsarbejde 815 Kemisk procesanlægsarbejde 816 Energi- og vandforsyningsanlægsarbejde 817 Industrielt robotoperatørarbejde, automatiseret samlebåndsarbejde

10 10 - DISCOLØN DISCOLØN Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor 11 Lovgivningsarbejde samt ledelse i offentlig administration og interesseorganisationer 111 Lovgivningsarbejde og overordnet administration af lovgivning Lovgivningsarbejde og overordnet administration af lovgivning 112 Overordnet offentlig ledelse Overordnet offentlig ledelse 114 Overordnet ledelse af interesseorganisationer og humanitære organisationer Ledelse af politiske partiorganisationer 1142 Ledelse af økonomiske interesseorganisationer Politisk ansvarlige/politisk valgte ledere i økonomiske interesseorganisationer Ansatte ledere i økonomiske interesseorganisationer Ledelsesarbejde i humanitære eller andre interesseorganisationer 12 Øverste ledelse i virksomheden 121 Ledelse omfattende virksomheden som helhed Øverste ledelsesniveau, administrerende direktører eller tilsvarende Tværgående direktører 122 Ledelse af hovedaktiviteten Ledelse af bedriften inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 1222 Produktionsledelse i industrivirksomheder Øverste ledelse af produktionen i industrivirksomheder Ledelse af produktionen i industrivirksomheder i øvrigt Ledelse af produktionen i bygge- og anlægssektoren Ledelse af salget i engros- og detailhandelsvirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten i hotel- og restaurationsvirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for transport og kommunikation Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for forretningsservice Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for personlige tjenesteydelser 1229 Ledelse af hovedaktiviteten i andre virksomheder Ledelse i politi og retsvæsen Ledelse i undervisningssektoren Ledelse i social- og sundhedssektoren Ledelse af andre offentlige områder, herunder sport, kultur og servicevirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten i øvrigt 123 Ledelse af specialområder Arbejde vedr. administration og finansiering i ikke-finansielle virksomheder Personaleledelse Salgs- og afsætningsledelse, ekskl. salgsvirksomhed Informations- og markedsføringsledelse Indkøbs- og forsyningsledelse Edb-ledelse, ledelse af edb-virksomhed placeres i gruppe Forsknings- og udviklingsledelse Ledelse af andre specialområder

11 DISCOLØN Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for område 21 Arbejde inden for de ikke-biologiske grene af naturvidenskab samt datalogi, statistik, arkitektur og tekniske videnskaber 211 Arbejde inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi og geofysik Arbejde inden for fysik og astronomi Arbejde inden for meteorologi Arbejde inden for kemi Arbejde inden for geologi og geofysik 212 Arbejde med matematiske og statistiske begreber, teorier og metoder Arbejde med matematiske begreber, teorier og metoder Arbejde med statistiske begreber, teorier og metoder 213 IT-arbejde på teknisk højt niveau 2131 Udvikling og overordnet drift af IT-systemer Projektstyring, IT-systemudvikling IT-systemudvikling, herunder analyse, design og udarbejdelse af kravspecifikationer Overordnet drift af IT-systemer, herunder planlægning, implementering og vedligeholdelse af drifts-systemer Programmeringsarbejde på teknisk højt niveau, herunder overordnet konfiguration af database- og filstrukturer Andet IT-arbejde på teknisk højt niveau, herunder rådgivning om implementering og vedligeholdelse af software og hardware 214 Arkitekt- og ingeniørarbejde Arkitektarbejde og planlægning af anlægsarbejder Ingeniørarbejde vedr. bygninger, infrastruktur og anlæg Ingeniørarbejde vedr. stærkstrøm Ingeniørarbejde vedr. svagstrøm Ingeniørarbejde vedr. ikke-elektriske motorer og maskinanlæg Ingeniørarbejde vedr. kemiske processer ved industriel produktion Mineingeniørarbejde Landinspektørarbejde Ingeniør- og arkitektarbejde i øvrigt 22 Arbejde inden for medicin, farmaci, og de biologiske grene af naturvidenskab, samt jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde mv. 221 Arbejde inden for naturvidenskab 2211 Arbejde inden for levnedsmiddelområdet, biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi Arbejde inden for levnedsmiddelområdet Arbejde inden for biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi Arbejde inden for anatomi, biokemi, fysiologi, patologi og farmakologi Arbejde inden for planteavl og husdyravl, herunder agronom- og konsulentarbejde 222 Arbejde inden for medicin og farmaci Lægearbejde Tandlægearbejde Veterinærarbejde Farmaceutarbejde Videnskabeligt arbejde inden for medicin og farmaci i øvrigt 223 Jordemoderarbejde, sundhedsplejerskearbejde og overordnet sygeplejearbejde Jordemoderarbejde Sundhedsplejerskearbejde Overordnet sygeplejerskearbejde og hjemmesygeplejearbejde

12 12 - DISCOLØN Undervisning i folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier samt højere læreanstalter, forskningstilrettelæggelse og kontrol af undervisningsarbejde 231 Undervisning på universiteter og højere læreanstalter Undervisning på universiteter mm., herunder undervisning med forskningspligt 232 Undervisning på gymnasier og erhvervsskoler Undervisning i gymnasier Undervisning i erhvervsuddannelsesskoler 233 Undervisning på folkeskoleniveau, ekskl. børnehaveklasse Undervisning i folkeskoler, ekskl. børnehaveklasse Undervisning i ungdomsskoler Undervisning på efter-, husholdnings- og håndarbejdsskoler 234 Undervisning af handicappede Undervisning af handicappede 235 Arbejde vedrørende undervisning i øvrigt Forskning, udvikling og rådgivning vedr. undervisningsmetoder Kontrol og tilrettelæggelse af undervisning 2359 Andet undervisningsarbejde Undervisning på høj-, daghøj- og produktionsskoler Undervisning ved almen voksenuddannelse Undervisning af indvandrere Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser Undervisning på aftenskoler Kursusvirksomhed i øvrigt Andet arbejde vedr. undervisning 24 Arbejde inden for samfundsvidenskaberne og humaniora 241 Arbejde med virksomheders organisation og økonomi Arbejde inden for revision og regnskab på overordnet niveau Personalearbejde på professionelt niveau, herunder ansatte i konsulentbureauer 2419 Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder, interesseorganisationer og offentlige virksomheder Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder vedr. organisation, økonomi, salg mv Specialfunktioner i interesseorganisationer vedr. organisation, økonomi mv Specialfunktioner i offentlige virksomheder vedr. organisation, økonomi, forvaltning mv. 242 Juridisk arbejde 2421 Advokatarbejde Advokatarbejde Advokatfuldmægtigarbejde Dommerarbejde Juridisk arbejde i øvrigt 243 Kulturformidling og informationsarbejde Museums- og arkivarbejde Bibliotekararbejde 244 Arbejde inden for samfundsøkonomi og socialvidenskab Arbejde inden for samfundsøkonomi Arbejde inden for sociologi og antropologi Arbejde inden for filosofi og historie

13 DISCOLØN Arbejde inden for sprogvidenskab Forskning inden for sprogvidenskab Oversættelsesarbejde Tolkearbejde Andet arbejde vedr. sprog, sprogteknologi og kommunikation Arbejde inden for psykologi Socialrådgivningsarbejde, der forudsætter efteruddannelse, fx gennemført årskursus eller tilsvarende erfaringsgrundlag opnået 245 Journalist- og skribentarbejde samt kunstnerisk arbejde 2451 Journalistik og skribentarbejde Journalistisk arbejde Redaktionelt arbejde Reklametekstarbejde Presse- og kommunikationsarbejde Webmasterarbejde (indhold) Andet skribentarbejde 2452 Illustrations- og formgivningsarbejde Illustrationsgrafisk arbejde vedr. nyhedsformidling Illustrationsgrafisk arbejde vedr. marketing Illustrationsgrafisk arbejde i øvrigt Kunstnerisk formgivningsarbejde vedrørende produkter Konservatorarbejde Andet kunstnerisk arbejde inden for billedkunst og formgivning 2453 Kunstnerisk arbejde vedr. musik og sang Kunstnerisk arbejde som udøvende musiker og sanger Kunstnerisk arbejde som instruktør inden for sang og musik Kunstnerisk arbejde som danser og koreograf Film- og skuespilarbejde 246 Arbejde inden for religion Arbejde inden for religion, herunder præster o.l. 247 Offentligt administrationsarbejde Arbejde med administration af lovgivningen inden for den offentlige sektor

14 14 - DISCOLØN Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 31 Teknikerarbejde inden for ikke biologiske emner 311 Teknikerarbejde inden for fysik og kemi, mekanik mv Teknikerarbejde inden for fysik, kemi, geologi mv Laborantarbejde Assistentarbejde i laboratorier Laboratorieteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi Teknikerarbejde vedr. bygnings- og anlægsarbejder Teknikerarbejde vedr. elektriske anlæg og udstyr Teknikerarbejde vedr. elektroniske anlæg og udstyr, inkl. tele- og datakommunikation Teknikerarbejde vedr. maskiner og røranlæg, ikke på skibe Teknikerarbejde vedr. kemiske processer Teknikerarbejde vedr. industrielle udvindingsanlæg Teknisk design- og tegnearbejde 3119 Teknikerarbejde inden for andre områder Teknikerarbejde vedr. drift, planlægning og kvalitetskontrol Teknikerarbejde vedr. produktion Grafiker- og Dtp-arbejde Teknikerarbejde i øvrigt 312 IT-teknisk arbejde 3121 Programmørarbejde og IT-driftsarbejde Programmeringsarbejde, tilpasning af applikationer, design af skabeloner IT-driftsplanlægning og -administration, herunder administration af brugerrettigheder Hotline-/IT-teknikerarbejde internt i virksomheden IT-operatørarbejde, herunder konsol- og maskinoperatørarbejde Arbejde med industri-robotprogrammer 313 Arbejde med lyd, lys og billeder samt betjening af hospitalsudstyr 3131 Optagelse af lyd og billeder Fotografarbejde, nyhedsformidling, pressefotograf Fototeknisk arbejde Film- og videooptagelse, nyhedsformidling Film- og videooptagelse, ekskl. nyhedsformidling Lydoptagelse og lydteknik, nyhedsformidling Lydoptagelse og lydteknik, ekskl. nyhedsformidling Redigering af lyd og billede, nyhedsformidling Redigering af lyd og billede, ekskl. nyhedsformidling Andet arbejde med lyd, lys og billeder ved film og teater Betjening af maskiner ved radio- og fjernsynsudsendelser samt telegrafi Betjening af hospitalsudstyr Arbejde lyd, lys og billeder i øvrigt 314 Arbejde inden for skibsfart og luftfart Teknisk arbejde om bord på skibe Skibsførerarbejde Flypilotarbejde 3144 Planlægning og afvikling af flytrafik Flyvelederarbejde Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt Flymaskinistarbejde

15 DISCOLØN Sikkerhedsarbejde og kvalitetskontrol Arbejde med bygnings- og brandsikkerhed 3152 Teknisk kontrolarbejde Kontrolarbejde vedr. miljø Kontrolarbejde vedr. sikkerhed Kontrolarbejde vedr. kvalitet 32 Teknikerarbejde samt andet arbejde inden for biologiske emner 321 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi, zoologi, botanik, landbrug og skovbrug 3211 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi og zoologi Laborantarbejde, medicinalindustri Assistentarbejde i laboratorier, medicinalindustri Laboratorieteknikerarbejde, medicinalindustri Andet teknikerarbejde, medicinalindustri Laborantarbejde, fødevareindustri Assistentarbejde i laboratorier, fødevareindustri Laboratorieteknikerarbejde, fødevareindustri Andet teknikerarbejde, fødevareindustri Bioanalytiker- og laborantarbejde, hospitaler Assistentarbejde i laboratorier, hospitaler Laboratorieteknikerarbejde, hospitaler Andet teknikerarbejde, hospitaler Laborantarbejde vedr. forskning Laboratorieteknikerarbejde vedr. forskning Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi og zoologi i øvrigt Teknikerarbejde inden for landbrugs- og skovbrugsvidenskab Rådgivningsarbejde ved landbrug og skovbrug 322 Assistentarbejde inden for sundhedssektoren, ekskl. sygeplejearbejde Assistentarbejde og rådgivning vedr. sundhed, fødsel, diæt og sygdomsbehandling Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne, og miljøteknisk arbejde Arbejde med kostforplejning og kostens sammensætning og tilberedning, fx økonomaarbejde Optikerarbejde 3225 Arbejde med tandpleje Tandklinikassistentarbejde Tandplejerarbejde 3226 Fysioterapi, kiropraktik og andet terapeutarbejde Fysioterapeutarbejde Fodterapeutarbejde Kiropraktorarbejde Ergoterapeutarbejde Assistentarbejde hos dyrlæge 3228 Farmaceutisk assistentarbejde Apoteksassistent Apotekstekniker Assistentarbejde inden for sundhedssektoren i øvrigt, herunder zoneterapeutarbejde 323 Sygeplejearbejde Sygeplejearbejde 33 Omsorgs- og pædagogisk arbejde 331 Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder

16 16 - DISCOLØN Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder 333 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn og voksne i specialinstitutioner Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn og voksne i specialinstitutioner 334 Undervisnings- og pædagogisk arbejde i øvrigt Undervisning og pædagogisk arbejde i institutioner i øvrigt Køreteknisk undervisningsarbejde o.l. 34 Arbejde med salg, finansiering, forretningsservice, administration m.v. 341 Salgs- og finansieringsarbejde 3411 Kreditarbejde og omsætning af værdipapirer Kreditarbejde vedr. kreditanalyse Kreditarbejde vedr. behandling/bevilling Kreditarbejde vedr. opfølgning/rapportering Kreditarbejde vedr. nødlidende engagementer Handel med værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter Rådgivningsarbejde vedr. omsætning af værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter Analysearbejde vedr. omsætning af værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter Forsikringssalgsarbejde 3413 Køb og salg af ejendom Ejendomsmægler Ejendomshandler Arbejde vedrørende tilrettelæggelse af rejser 3415 Salgsarbejde Opsøgende salgsarbejde ekskl. detailsalg Produktsupport vedr. salg Salg af person- og varebiler, herunder motorcykler Salg af lastbiler og andre erhvervskøretøjer Andet salgsarbejde ekskl. detailsalg Indkøbsarbejde 3417 Vurdering, taksering og sagsbehandling af forsikringsskader Vurderings- og takseringsarbejde Forsikringsteknisk arbejde vedr. sagsbehandling af forsikringsskader 3419 Andet salgs- og finansieringsarbejde Marketingsarbejde Finansielt arbejde vedr. boligrådgivning Arbejde vedr. pensions- og investeringsrådgivning Generel finansiel og forsikringsmæssig rådgivning Forsikringsteknisk arbejde vedr. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Andet salgs- og finansieringsarbejde i øvrigt 342 Agentarbejde inden for forretningsservice og mæglerarbejde, herunder interne konsulenter Mæglerarbejde 3422 Spedition Spedition vedr. land- og lufttransport Spedition vedr. søtransport Spedition i øvrigt Jobformidlingsarbejde 3429 Andet forretningsservicearbejde Salgs- og rådgivningsarbejde vedr. reklamer Agentarbejde for fx sportsudøvere og kunstnere Andet agentarbejde inden for forretningsservice

17 DISCOLØN Administrationsarbejde 3431 Administrativt sekretærarbejde mv Oversættelse af korrespondance m.v Administrativt arbejde, intern sagsbehandling og direktionssekretærarbejde Advokatsekretærarbejde 3433 Bogholderi-, revisions- og regnskabsarbejde Bogholderiarbejde Revisions- og regnskabsarbejde Assistentarbejde ved matematiske beregninger og udarbejdelse af statistik 3439 Andet administrationsarbejde Tilsyns- og inspektørarbejde Administrativ arbejdstilrettelæggelse og personaleledelse Administrativ forvaltning og sagsbehandling 344 Arbejde vedr. offentlige ydelser og afgifter Toldarbejde (publikumsbetjening) Toldarbejde (administrative funktioner) Arbejde vedr. tildeling af offentlige ydelser, herunder socialformidling i stat og kommune Arbejde vedr. udstedelse af pas, licens mv Administrative funktioner i offentlig virksomhed i øvrigt 345 Politimæssigt undersøgelsesarbejde Politimæssigt arbejde og detektivarbejde 346 Socialrådgivning og tilsvarende omsorgsarbejde Socialrådgivning og tilsvarende omsorgsarbejde 347 Arbejde inden for design, kunst, underholdning og sport 3471 Dekoration, design og illustration Blomsterdekoration Butiksdekoration Dekorationsarbejde i øvrigt Design og formgivningsarbejde Indretningsarkitektarbejde Grafisk designarbejde Illustrations- og tegnearbejde Andet dekorations-, design og illustrationsarbejde Speakerarbejde Sangere og dansere, der ikke placeres i hovedgruppe Cirkusartistarbejde mv Trænervirksomhed og sportsudøvelse Trænervirksomhed, sport Sportsudøvelse 348 Arbejde med tilknytning til religion Arbejde med tilknytning til religion

18 18 - DISCOLØN Kontorarbejde 41 Internt kontorarbejde 411 Sekretærarbejde, indtastningsarbejde Stenografering og maskinskrivning Betjening af teleprinter, telefax, varslingsanlæg og lignende maskiner Indtastningsarbejde Betjening af bogføringsmaskiner, regnemaskiner o.l Alment kontor- og sekretærarbejde 412 Beregningsarbejde 4121 Beregningsarbejde vedr. bogføring og revision Beregningsarbejde vedr. bogføring Beregningsarbejde vedr. revision Beregningsarbejde vedr. finansielle transaktioner, statistik, standardforsikringspræmier mv. 413 Administration af lager, produktion og transport Lagerføring, omfatter registrering, fakturering, forvaltning og udlevering af lagerbeholdningen Kontrol af ordrer, forbrug og drift af produktionsprogrammer 4133 Transporttilrettelæggelse Transporttilrettelæggelse vedr. jernbanetransport Transporttilrettelæggelse vedr. luftfart - ikke flyveledere Udryknings- og transporttilrettelæggelse vedr. redningstjeneste Transporttilrettelæggelse vedr. bustransport Transporttilrettelæggelse vedr. godstransport med last- og varevogn Transporttilrettelæggelse vedr. hyrevognskørsel Transporttilrettelæggelse i øvrigt 414 Arkivarbejde, post- og betjentarbejde og korrekturlæsning Registreringsarbejde vedr. bestand, udlån og hjemtagning af bøger mv Postarbejde Betjentarbejde, herunder intern postbehandling Postbudarbejde Korrekturlæsning, kodning o.l. 419 Internt kontorarbejde i øvrigt Kartoteksarbejde og andre specialopgaver, ekskl. kundebetjening 42 Kontorarbejde med kundebetjening 421 Arbejde vedrørende pengetransaktioner Kassererarbejde og billetsalg 4212 Alment bank- og sparekassearbejde Bank- og sparekassearbejde med generel kundebetjening Kassererarbejde i bank og sparekasse Bookmaker-, croupier- og kollektørarbejde Pantelånerarbejde Inkassoarbejde 422 Kundebetjening i øvrigt Rejsebureauarbejde 4222 Receptions- og lægesekretærarbejde Receptionsarbejde Receptionsarbejde inden for sundhedssektoren Lægesekretærarbejde 4223 Telefonomstilling og callcenterarbejde Telefonomstillingsarbejde Hotline- og callcenterarbejde

19 DISCOLØN Detailsalg, service- og omsorgsarbejde 51 Service- og omsorgsarbejde 511 Servicearbejde vedr. transport, rejser og turisme 5111 Passagerbetjening Passagerbetjening under rejse og transport Passagerbetjening i lufthavne og i havneterminaler Billettering, informations- og kontrolarbejde under rejser Turist- og rejselederarbejde 512 Arbejde i restaurant, cafeteria og husholdning Generelt husholdningsarbejde Tilberedning af måltider, fx kok og køkkenleder Serveringsarbejde 513 Omsorgsarbejde 5131 Børnepasning og pædagogisk hjælp Børnepasning i private hjem Pædagogisk medhjælp i institutioner 5132 Social- og sundhedspersonale på institutioner, samt portørarbejde Social- og sundhedspersonale på institutioner Portørarbejde Social- og sundhedspersonale i private hjem Omsorgsarbejde i øvrigt 514 Servicearbejde 5141 Personpleje Frisør- og barberarbejde Kosmetolog- og massørarbejde samt anden personpleje Kammertjenerarbejde Bedemandsarbejde Servicearbejde i øvrigt 516 Overvågnings- og redningsarbejde Brandbekæmpelse Politiarbejde Overvågningsarbejde i fængsler 5169 Overvågnings- og redningsarbejde i øvrigt Butiksdetektivarbejde Vagtarbejde Redningsarbejde 52 Detailsalg og modelarbejde 521 Modelarbejde Modelarbejde 522 Detailsalg og demonstrationsarbejde Kasseekspedientarbejde Demonstrationsarbejde Ekspedientarbejde Merchandising

20 20 - DISCOLØN Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri 61 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri 611 Arbejde inden for plantevækst Arbejde med markafgrøder på landbrug 6112 Gartnerarbejde Produktions- og væksthusgartnerarbejde Anlægsgartnerarbejde 612 Arbejde med levende dyr Arbejde med tamme husdyr undtagen fjerkræ Arbejde med opdræt af fjerkræ Arbejde med dyr i øvrigt 613 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr, fx som landmand 614 Skovbrugsarbejde Skovbrugsarbejde 615 Fiskeri og jagt Arbejde med opdræt af fisk, østers o.l Kystfiskeri Havfiskeri Jagt

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Notat. De mest populære job et danmarkskort

Notat. De mest populære job et danmarkskort Notat 17. juni 2014 De mest populære job et danmarkskort Af Nicolai Kaarsen Hvilket job er særlig populært i Svendborg eller Halsnæs i forhold til resten af landet? Det ser dette notat nærmere på. Det

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 Arbejdsfunktioner DISCO Dansk Arbejdsgiverforening Layout: DA Forlag Udgivet i oktober 2009 INDHOLD Indledning 5 Opbygningen af DISCO-nomenklaturen 5 Hvordan fi

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Startskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Startskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Startskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette startskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer

11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 1 Ledelsesarbejde 11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer 1111 Øverste ledelse

Læs mere

DISCO-08. Danmarks Statistiks fagklassifikation

DISCO-08. Danmarks Statistiks fagklassifikation DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation 1. Udgave DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation 1. udgave Udgivet af Danmarks Statistik Marts 2011

Læs mere

Transportuddannelser - En statistisk analyse

Transportuddannelser - En statistisk analyse Transportuddannelser - En statistisk analyse September 2003 Forord Transporterhvervet har traditionelt været kendetegnet ved et relativt begrænset uddannelsesniveau dog med variationer mellem de enkelte

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces-

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2011 Produktionsarbejde MARTS 2011, Baseret på 4. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 20 Proces- og maskinoperatørarbejde

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher

Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher Baseret på Den nationale fødselskohorte Bedre sundhed for Mor og Barn af Jesper Bælum, Anette Kærgaard og Annette Dalsgaard Vilain Arbejds- og Miljømedicinsk

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

af Anita Vium, direkte telefon 33557724 5. februar 2001 RESUMÈ

af Anita Vium, direkte telefon 33557724 5. februar 2001 RESUMÈ i:\jan-feb-2001\skat-2.doc af Anita Vium, direkte telefon 33557724 5. februar 2001 RESUMÈ LAVERE SKAT PÅ INDKOMST I TYSKLAND ER EN MYTE Ifølge Dansk Industri kan det meget bedre betale sig at arbejde i

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221200 operationssygeplejerske 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221201 anæstesisygeplejerske

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.fleksjoblolland.dk

www.fleksjoblolland.dk www.fleksjoblolland.dk Se alle de annonceret fleksjobber samlet: Indeholder alle brancher i alfabetisk orden: Butik og detail Bygge og anlæg Design, formgivning og grafisk arbejde Elever Hotel, restauration,

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Et kig i værktøjskassen

Et kig i værktøjskassen Et kig i værktøjskassen Metoder til patientinddragelse (Mødets/kursets navn) (Sted og dato) (Foredragsholderens navn) www.par3.dk Nå, hvad bringer dig her i dag? Nå, hvad bringer dig her i dag? Hvad er

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner mellem Danmark og Danmarks Statistiks ansvar

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Skal kunne arbejde systematisk, samarbejde og have logisk sans. Skal være serviceminded og ikke være talblind. Som regel ren straffeattest.

Skal kunne arbejde systematisk, samarbejde og have logisk sans. Skal være serviceminded og ikke være talblind. Som regel ren straffeattest. Rummelige brancher Transport/Logistik: Medhjælper på lager herunder køre truck og gaffelstabler, sætte på plads og læsse/laste biler, EDB/lagerstyring, håndtering af farligt gods, køre med mindre kran,

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7 Ligelønsstatistik Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold 1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2013. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2013 Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 9 13 19 HÅNDVÆRKSPRÆGET

Læs mere

Indlæg i uddannelsesnyt Medieservice

Indlæg i uddannelsesnyt Medieservice Indlæg i uddannelsesnyt Medieservice 2. november 2012 Medieservice indgår som et af fire service afdelinger ved skolen. Opgaverne ved Medieservice er mangeartede. Dette beror på at Medieservices kompetencer

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Figur 2.1 Logistisk effektivitet balancen mellem logistikomkostninger og leveringsservice. Fig. 2.2 Illustration af logistikomkostningernes tværgående retning. Fig. 2.3 Fordeling af logistikomkostninger.

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Nye indgange til erhvervsuddannelserne

Nye indgange til erhvervsuddannelserne Nye indgange til erhvervsuddannelserne Funktions- og kompetencefællesskaber Udarbejdet for Undervisningsministeriet Bruno Clematide Kubix Per Bruhn Juni 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed.

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. erfor følgende oversigt: : Muligt i næsten alle tilfælde : egrænsede muligheder : Meget begrænsede muligheder : Ingen muligheder ygge og nlæg: rbejdsdreng

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Inspiration til diverse materialer og opgaver fra Odense Centralbibliotek netdatabaser og gode hjemmesider

Inspiration til diverse materialer og opgaver fra Odense Centralbibliotek netdatabaser og gode hjemmesider Inspiration til diverse materialer og opgaver fra Odense Centralbibliotek netdatabaser og gode hjemmesider Beskrivelserne er målrettet det enkelte værksted: Bybondegården, Håndværksgården, Kulturgården

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere