Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN Udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004. 4. Udgave"

Transkript

1 Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN Udgave

2 Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2003 ISBN Adresse: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf

3 Forord DISCOLØN har været anvendt til national lønstatistik siden 1993, og udgør således lønstatistikkens fagklassifikation. DISCOLØN er en særlig version af DISCO, der er den danske version af International Labour Office og EU's officielle nomenklatur for arbejdsfunktioner ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations). Anvendelsen af DISCOLØN gør det muligt at sammenligne personer med samme arbejdsfunktion uanset medarbejderens formelle titel og uddannelse. Med 2004 versionen af DISCOLØN, har vi forsøgt at tilpasse nomenklaturen, så den sikrer en god balance mellem muligheden for at producere relevant lønstatistik og den aktuelle situation på det danske arbejdsmarked. Udviklingsarbejdet der ligger bag, er foregået i et tæt samarbejde mellem Dansk Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danmarks Statistik. Desuden er der foretaget en høringsrunde blandt lønmodtagernes interesseorganisationer, for at sikre et bredest muligt fundament for beslutningsprocessen i udviklingsarbejdet. DISCOLØN 2004 består af i alt 570 forskellige koder, og er udtryk for en opdeling af de forskellige arbejdsfunktioner, der findes på arbejdsmarkedet. I opdelingen er der lagt vægt på at den enkelte arbejdsfunktion udgør et afgrænset og homogent område. DISCOLØN 2004 er tekstmæssigt forenklet i forhold til tidligere versioner. Dette er gjort for at gøre det lettere at overskue nomenklaturen for de virksomheder og institutioner, der indberetter oplysninger til lønstatistikken. Men forenklingen skal også ses i relation til brugen af Internettet. På Danmarks Statistiks hjemmeside er det muligt at kombinere den trykte udgave med internetversionens forskellige søgefunktioner på bl.a. stillingsbetegnelser. Danmarks Statistik vedligeholder i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening tabeller over stillingsbetegnelser med tilhørende DISCOLØN-kode. Det er muligt for systemudbydere og andre interesserede at få adgang til disse tabeller med henblik på implementering i lønsystemer eller andre administrative systemer. Hvis det har interesse bedes man kontakte Danmarks Statistik med henblik på nærmere aftale. Sidste afsnit i nomenklaturen er en oversigt, der viser ændringerne i forhold til den foregående version fra Alle spørgsmål vedrørende DISCOLØN bedes rettet til Danmarks Statistiks afdeling for lønstatistik på tlf Alternativt kan man benytte til Danmarks Statistik November 2003

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning DISCOLØN s hovedgrupper Overordnet struktur i DISCOLØN DISCOLØN Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Ændringsoversigt... 29

5 DISCOLØN Indledning Indberettes til lønstatistikken Opbygningen af DISCOLØN Til lønstatistikken skal der indberettes en 6-cifret kode, der beskriver medarbejderens arbejdsfunktion. Dette hæfte udgør en samlet fortegnelse over de forskellige koder, der kan benyttes. DISCOLØN-koden indgår sammen med de øvrige personoplysninger til lønstatistik i den indberetning som virksomheden foretager til Danmarks Statistik. I dette hæfte er også beskrevet den 1-cifrede kode for jobstatus. I øvrigt henvises til vejledningen Lønstatistik, der beskriver de øvrige typer af oplysninger der skal indberettes. Hele vejledningsmaterialet m.m. kan ses på vores hjemmeside: DISCOLØN består af 9 hovedgrupper, som er beskrevet i afsnit 2. Hver hovedgruppe er underopdelt på 2- og 3-cifrede grupper, så arbejdsfunktioner inden for samme faglige område, er grupperet tilsvarende i nomenklaturen. I de tilfælde, hvor der forekommer en yderligere opdeling på 4-cifret niveau, er der tilføjet en kursiveret hjælpetekst. I afsnit 3 ses den overordnede struktur i DISCOLØN. Hvordan findes den rigtige DISCOLØN-kode? Trykt vejledning Når en medarbejder skal tildeles en DISCOLØN-kode, er det et godt udgangspunkt at læse beskrivelsen af hovedgrupperne i afsnit 2. Når hovedgruppen er fundet, er næste skridt at finde den 2-cifrede gruppe. Herefter forsættes til den rigtige 3-cifrede gruppe. Hvis denne er meget opdelt, kan man med fordel benytte hjælpeteksterne. Til sidst vælges den 6-cifrede kode, der bedst beskriver medarbejderens arbejdsfunktion. Kun den 6-cifrede DISCOLØN-kode skal indgå i indberetningen til lønstatistikken. Eksempel Internettet - En medarbejder - flere arbejdsfunktioner? Elever og lærlinge Som eksempel for indplacering kan nævnes en lastvognsmekaniker. I beskrivelsen af hovedgrupperne fremgår det at Håndværkspræget arbejde findes i hovedgruppe 7. Denne er opdelt i 4 grupper på 2-cifret niveau. Blandt disse vælges 72 Metal- og maskinarbejde. Denne gruppe er yderligere opdelt på 4 grupper på 3-cifret niveau, hvor 723 Mekaniker- og montørarbejde vælges. Hjælpeteksten 7231 Automekanikerog automontørarbejde viser de første fire cifre og man kan derefter fastslå, at den rigtige kode er Automekanikerarbejde, lastvogne. Den hurtigste måde at finde den rigtige DISCOLØN-kode på, er ved at benytte søgefaciliteterne på vores hjemmeside. Her kan du taste medarbejderens stillingsbetegnelse ind og få den tilhørende DISCOLØN-kode. Du skal være opmærksom på, at søgefaciliteten kan foreslå flere forskellige koder, hvis stillingsbetegnelsen ikke er entydig. Under menupunktet Oversigt over DISCOLØN, kan du folde nomenklaturen ud og se hvilke stillinger, der hører sammen med den enkelte kode. Hvis en medarbejder i sit job varetager flere forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, som han eller hun bruger mest tid på. Hvis jobbet er mere ligeligt fordelt mellem forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, der kræver de højeste kvalifikationer eller den højeste specialviden. Elever og lærlinge skal placeres under den arbejdsfunktion, de uddanner sig til at varetage, men adskilles fra de øvrige medarbejdere ved hjælp af koden for jobstatus.

6 6 - DISCOLØN 2004 Job-status adskiller elever og ledere fra andre medarbejdere For at kunne skelne elever og ledere fra andre medarbejdere, er det nødvendigt at supplere den 6-cifrede DISCOLØN-kode med en jobstatuskode. Jobstatuskoden kan antage følgende værdier: 1 3 anføres for elever og lærlinge anføres for ledere og mellemledere Ledere skal have en DISCOLØN-kode fra hovedgruppe 1 og jobstatuskode 3. Ved ledere forstås ledere på det øverste niveau i virksomheden (direktionsniveauet) og ledere af dele af virksomheden, der økonomisk og personalemæssigt fungerer som selvstændige enheder i forhold til modervirksomheden. Mellemledere skal have en DISCOLØN-kode fra den hovedgruppe, der svarer til deres kvalifikationsniveau. Det kan i mange tilfælde være samme hovedgruppe som de personer de leder. 5 anføres for medarbejdere med særligt ansvar Medarbejdere med særligt ansvar har ikke ledelsesfunktioner, men adskiller sig fra øvrige medarbejdere ved at have et særligt betroet ansvar eller højere faglig kompetence, end der sædvanligvis forventes til pågældende arbejdsfunktion. Der kan også være tale om medarbejdere, der tegner lederen i dennes fravær. 9 anføres for øvrige medarbejdere

7 DISCOLØN DISCOLØN s hovedgrupper 1. Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor. Direktører, lovgivere og højere embedsmænd. Hovedgruppen omfatter ledelsesarbejde på virksomhedens øverste administrative plan - uanset virksomhedens størrelse og uanset arbejdets krav til færdighedsniveau. 2. Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område. Arbejde der består i anvendelse af viden og/eller forskning på det højeste niveau inden for et bestemt fagområde. Endvidere medarbejdere beskæftiget med undervisningsarbejde, der kræver høj faglig viden eller faglig viden kombineret med pædagogisk viden samt kunstnerisk eller anden intellektuel udfoldelse på højt niveau. Som eksempler kan nævnes ingeniører, læger, akademikere, arkitekter, advokater, lærere, journalister. 3. Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau. Teknikere og programmører o.l., terapeuter, sygeplejersker, pædagoger, funktioner inden for salg, finansiering, forretningsservice og administration samt politimæssigt undersøgelsesarbejde. 4. Kontorarbejde. Almindeligt kontorarbejde og kundeservice vedr. pengetransaktioner, reservationer o.l. Endvidere registreringsarbejde vedr. varelagre, transport, produktion, udlån og telefonomstillingsarbejde. 5. Detailsalg, service- og omsorgsarbejde. Servicearbejde med relation til rejseaktivitet, husholdning, servering, personlig pleje, overvågnings- og redningsvæsen samt salgsarbejde vedr. kundeekspedition og demonstrationsarbejde. 6. Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri, der forudsætter viden på grundniveau. 7. Håndværkspræget arbejde. Håndværkspræget arbejde inden for minedrift, industri samt bygge-, anlægs- og fremstillingsvirksomhed. Arbejde der primært består i betjening maskiner, er indeholdt i hovedgruppe Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde. Betjening og overvågning af procesmaskiner og andre stationære maskiner, monterings- og samlebåndsarbejde samt transport- og anlægsarbejde. 9. Andet arbejde. Medarbejdere beskæftiget med rengøring, pakning og budtjeneste. Ligeledes arbejde, der ikke kræver særlige kvalifikationer inden for områder som landbrug, skovbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, fremstillingsvirksomhed og transport.

8 8 - DISCOLØN Overordnet struktur i DISCOLØN 1 Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor 11 Lovgivningsarbejde samt ledelse i offentlig administration og interesseorganisationer 111 Lovgivningsarbejde og overordnet administration af lovgivning 112 Overordnet offentlig ledelse 114 Overordnet ledelse af interesseorganisationer og humanitære organisationer 12 Øverste ledelse i virksomheden 121 Ledelse omfattende virksomheden som helhed 122 Ledelse af hovedaktiviteten 123 Ledelse af specialområder 2 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område 21 Arbejde inden for de ikke-biologiske grene af naturvidenskab samt datalogi, statistik, arkitektur og tekniske videnskaber 211 Arbejde inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi og geofysik 212 Arbejde med matematiske og statistiske begreber, teorier og metoder 213 IT-arbejde på teknisk højt niveau 214 Arkitekt- og ingeniørarbejde 22 Arbejde inden for medicin, farmaci, og de biologiske grene af naturvidenskab, samt jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde mv. 221 Arbejde inden for naturvidenskab 222 Arbejde inden for medicin og farmaci 223 Jordemoderarbejde, sundhedsplejerskearbejde og overordnet sygeplejearbejde 23 Undervisning i folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier samt højere læreanstalter, forskningstilrettelæggelse og kontrol af undervisningarbejde 231 Undervisning på universiteter og højere læreanstalter 232 Undervisning på gymnasier og erhvervsskoler 233 Undervisning på folkeskoleniveau, ekskl. børnehaveklasse 234 Undervisning af handicappede 235 Arbejde vedrørende undervisning i øvrigt 24 Arbejde inden for samfundsvidenskaberne og humaniora 241 Arbejde med virksomheders organisation og økonomi 242 Juridisk arbejde 243 Kulturformidling og informationsarbejde 244 Arbejde inden for samfundsøkonomi og socialvidenskab 245 Journalist- og skribentarbejde samt kunstnerisk arbejde 246 Arbejde inden for religion 247 Offentligt administrationsarbejde 3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 31 Teknikerarbejde inden for ikke biologiske emner 311 Teknikerarbejde inden for fysik og kemi, mekanik mv. 312 IT-teknisk arbejde 313 Arbejde med lyd, lys og billeder samt betjening af hospitalsudstyr 314 Arbejde inden for skibsfart og luftfart 315 Sikkerhedsarbejde og kvalitetskontrol 32 Teknikerarbejde samt andet arbejde inden for biologiske emner 321 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi, zoologi, botanik, landbrug og skovbrug 322 Assistentarbejde inden for sundhedssektoren, ekskl. sygeplejearbejde 323 Sygeplejearbejde 33 Omsorgs- og pædagogisk arbejde 331 Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder 332 Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder 333 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn og voksne i specialinstitutioner 334 Undervisnings- og pædagogisk arbejde i øvrigt 34 Arbejde med salg, finansiering, forretningsservice, administration m.v. 341 Salgs- og finansieringsarbejde 342 Agentarbejde inden for forretningsservice og mæglerarbejde, herunder interne konsulenter 343 Administrationsarbejde 344 Arbejde vedr. offentlige ydelser og afgifter 345 Politimæssigt undersøgelsesarbejde 346 Socialrådgivning og tilsvarende omsorgsarbejde 347 Arbejde inden for design, kunst, underholdning og sport 348 Arbejde med tilknytning til religion 4 Kontorarbejde 41 Internt kontorarbejde 411 Sekretærarbejde, indtastningsarbejde 412 Beregningsarbejde 413 Administration af lager, produktion og transport 414 Arkivarbejde, post- og betjentarbejde og korrekturlæsning 419 Internt kontorarbejde i øvrigt 42 Kontorarbejde med kundebetjening 421 Arbejde vedrørende pengetransaktioner 422 Kundebetjening i øvrigt

9 DISCOLØN Detailsalg, service- og omsorgsarbejde 51 Service- og omsorgsarbejde 511 Servicearbejde vedr. transport, rejser og turisme 512 Arbejde i restaurant, cafeteria og husholdning 513 Omsorgsarbejde 514 Servicearbejde 516 Overvågnings- og redningsarbejde 52 Detailsalg og modelarbejde 521 Modelarbejde 522 Detailsalg og demonstrationsarbejde 6 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri 61 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri 611 Arbejde inden for plantevækst 612 Arbejde med levende dyr 613 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr 614 Skovbrugsarbejde 615 Fiskeri og jagt 7 Håndværkspræget arbejde 71 Arbejde med råstofudvinding og bygningshåndværk 711 Mine- og stenbrudsarbejde 712 Bygningsarbejde (basis) 713 Bygningsarbejde (finish) 714 Malerarbejde og bygningsrengøring 72 Metal- og maskinarbejde 721 Svejsning og anden forarbejdning af metalemner samt dykkerarbejde 722 Grovsmede-, værktøjsmagerarbejde o.l. 723 Mekaniker- og montørarbejde 724 Elektro- og elektronikmekanikerarbejde mv. 73 Præcisionshåndværk, grafisk arbejde o.l. 731 Præcisionshåndværk i metal og andre materialer 732 Glas-, keramik- og teglarbejde 733 Håndarbejde i træ, tekstil o.l. 734 Formfremstilling, håndbogbinding og serigrafi 74 Andet håndværkspræget arbejde 741 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri 742 Træindustriarbejde 743 Tekstil- og beklædningsarbejde 744 Skind-, læder- og skotøjsarbejde 82 Betjening af industrimaskiner 821 Betjening af maskiner inden for metal og mineralindustri 822 Betjening af maskiner inden for kemisk industri 823 Betjening af maskiner inden for gummi og plastindustri 824 Betjening af maskiner inden for træindustri 825 Betjening af maskiner inden for grafisk- og papirvareindustri 826 Betjening af maskiner inden for tekstil-, skindog læderindustri 827 Betjening af maskiner inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri 828 Monterings- og samlebåndsarbejde 829 Betjening af andre maskiner og kvalitetskontrol af varer i produktionen 83 Transport- og anlægsarbejde 831 Jernbanedrift 832 Chaufførarbejde 833 Arbejde med andre mobile maskiner og køretøjer 834 Skibstransportarbejde 9 Andet arbejde 91 Rengørings- og renovationsarbejde, bud- og vagttjeneste, telefon- og dørsalg m.v. 911 Salg og service fra gade eller telefon 912 Skopudsning o.l. gadeservicearbejde 913 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde 914 Vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt vinduespolering o.l. 915 Budtjeneste, vagtarbejde og måleraflæsning o.l. 916 Renovationsarbejde ekskl. kørsel af renovationsvogne 92 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 921 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug 93 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren, fremstillingsvirksomhed samt transportsektoren 931 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren 932 Manuelt arbejde inden for fremstillingsvirksomhed 933 Manuelt transport- og lagerarbejde m.v. 8 Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde 81 Arbejde med stationære procesanlæg 811 Mine- og mineraludvindingsanlægsarbejde 812 Jern- og metalværksanlæg-, støberianlægsarbejde 813 Glas-, keramik- og teglprocesanlægsarbejde 814 Træ- og papirprocesanlægsarbejde 815 Kemisk procesanlægsarbejde 816 Energi- og vandforsyningsanlægsarbejde 817 Industrielt robotoperatørarbejde, automatiseret samlebåndsarbejde

10 10 - DISCOLØN DISCOLØN Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor 11 Lovgivningsarbejde samt ledelse i offentlig administration og interesseorganisationer 111 Lovgivningsarbejde og overordnet administration af lovgivning Lovgivningsarbejde og overordnet administration af lovgivning 112 Overordnet offentlig ledelse Overordnet offentlig ledelse 114 Overordnet ledelse af interesseorganisationer og humanitære organisationer Ledelse af politiske partiorganisationer 1142 Ledelse af økonomiske interesseorganisationer Politisk ansvarlige/politisk valgte ledere i økonomiske interesseorganisationer Ansatte ledere i økonomiske interesseorganisationer Ledelsesarbejde i humanitære eller andre interesseorganisationer 12 Øverste ledelse i virksomheden 121 Ledelse omfattende virksomheden som helhed Øverste ledelsesniveau, administrerende direktører eller tilsvarende Tværgående direktører 122 Ledelse af hovedaktiviteten Ledelse af bedriften inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 1222 Produktionsledelse i industrivirksomheder Øverste ledelse af produktionen i industrivirksomheder Ledelse af produktionen i industrivirksomheder i øvrigt Ledelse af produktionen i bygge- og anlægssektoren Ledelse af salget i engros- og detailhandelsvirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten i hotel- og restaurationsvirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for transport og kommunikation Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for forretningsservice Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for personlige tjenesteydelser 1229 Ledelse af hovedaktiviteten i andre virksomheder Ledelse i politi og retsvæsen Ledelse i undervisningssektoren Ledelse i social- og sundhedssektoren Ledelse af andre offentlige områder, herunder sport, kultur og servicevirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten i øvrigt 123 Ledelse af specialområder Arbejde vedr. administration og finansiering i ikke-finansielle virksomheder Personaleledelse Salgs- og afsætningsledelse, ekskl. salgsvirksomhed Informations- og markedsføringsledelse Indkøbs- og forsyningsledelse Edb-ledelse, ledelse af edb-virksomhed placeres i gruppe Forsknings- og udviklingsledelse Ledelse af andre specialområder

11 DISCOLØN Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for område 21 Arbejde inden for de ikke-biologiske grene af naturvidenskab samt datalogi, statistik, arkitektur og tekniske videnskaber 211 Arbejde inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi og geofysik Arbejde inden for fysik og astronomi Arbejde inden for meteorologi Arbejde inden for kemi Arbejde inden for geologi og geofysik 212 Arbejde med matematiske og statistiske begreber, teorier og metoder Arbejde med matematiske begreber, teorier og metoder Arbejde med statistiske begreber, teorier og metoder 213 IT-arbejde på teknisk højt niveau 2131 Udvikling og overordnet drift af IT-systemer Projektstyring, IT-systemudvikling IT-systemudvikling, herunder analyse, design og udarbejdelse af kravspecifikationer Overordnet drift af IT-systemer, herunder planlægning, implementering og vedligeholdelse af drifts-systemer Programmeringsarbejde på teknisk højt niveau, herunder overordnet konfiguration af database- og filstrukturer Andet IT-arbejde på teknisk højt niveau, herunder rådgivning om implementering og vedligeholdelse af software og hardware 214 Arkitekt- og ingeniørarbejde Arkitektarbejde og planlægning af anlægsarbejder Ingeniørarbejde vedr. bygninger, infrastruktur og anlæg Ingeniørarbejde vedr. stærkstrøm Ingeniørarbejde vedr. svagstrøm Ingeniørarbejde vedr. ikke-elektriske motorer og maskinanlæg Ingeniørarbejde vedr. kemiske processer ved industriel produktion Mineingeniørarbejde Landinspektørarbejde Ingeniør- og arkitektarbejde i øvrigt 22 Arbejde inden for medicin, farmaci, og de biologiske grene af naturvidenskab, samt jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde mv. 221 Arbejde inden for naturvidenskab 2211 Arbejde inden for levnedsmiddelområdet, biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi Arbejde inden for levnedsmiddelområdet Arbejde inden for biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi Arbejde inden for anatomi, biokemi, fysiologi, patologi og farmakologi Arbejde inden for planteavl og husdyravl, herunder agronom- og konsulentarbejde 222 Arbejde inden for medicin og farmaci Lægearbejde Tandlægearbejde Veterinærarbejde Farmaceutarbejde Videnskabeligt arbejde inden for medicin og farmaci i øvrigt 223 Jordemoderarbejde, sundhedsplejerskearbejde og overordnet sygeplejearbejde Jordemoderarbejde Sundhedsplejerskearbejde Overordnet sygeplejerskearbejde og hjemmesygeplejearbejde

12 12 - DISCOLØN Undervisning i folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier samt højere læreanstalter, forskningstilrettelæggelse og kontrol af undervisningsarbejde 231 Undervisning på universiteter og højere læreanstalter Undervisning på universiteter mm., herunder undervisning med forskningspligt 232 Undervisning på gymnasier og erhvervsskoler Undervisning i gymnasier Undervisning i erhvervsuddannelsesskoler 233 Undervisning på folkeskoleniveau, ekskl. børnehaveklasse Undervisning i folkeskoler, ekskl. børnehaveklasse Undervisning i ungdomsskoler Undervisning på efter-, husholdnings- og håndarbejdsskoler 234 Undervisning af handicappede Undervisning af handicappede 235 Arbejde vedrørende undervisning i øvrigt Forskning, udvikling og rådgivning vedr. undervisningsmetoder Kontrol og tilrettelæggelse af undervisning 2359 Andet undervisningsarbejde Undervisning på høj-, daghøj- og produktionsskoler Undervisning ved almen voksenuddannelse Undervisning af indvandrere Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser Undervisning på aftenskoler Kursusvirksomhed i øvrigt Andet arbejde vedr. undervisning 24 Arbejde inden for samfundsvidenskaberne og humaniora 241 Arbejde med virksomheders organisation og økonomi Arbejde inden for revision og regnskab på overordnet niveau Personalearbejde på professionelt niveau, herunder ansatte i konsulentbureauer 2419 Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder, interesseorganisationer og offentlige virksomheder Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder vedr. organisation, økonomi, salg mv Specialfunktioner i interesseorganisationer vedr. organisation, økonomi mv Specialfunktioner i offentlige virksomheder vedr. organisation, økonomi, forvaltning mv. 242 Juridisk arbejde 2421 Advokatarbejde Advokatarbejde Advokatfuldmægtigarbejde Dommerarbejde Juridisk arbejde i øvrigt 243 Kulturformidling og informationsarbejde Museums- og arkivarbejde Bibliotekararbejde 244 Arbejde inden for samfundsøkonomi og socialvidenskab Arbejde inden for samfundsøkonomi Arbejde inden for sociologi og antropologi Arbejde inden for filosofi og historie

13 DISCOLØN Arbejde inden for sprogvidenskab Forskning inden for sprogvidenskab Oversættelsesarbejde Tolkearbejde Andet arbejde vedr. sprog, sprogteknologi og kommunikation Arbejde inden for psykologi Socialrådgivningsarbejde, der forudsætter efteruddannelse, fx gennemført årskursus eller tilsvarende erfaringsgrundlag opnået 245 Journalist- og skribentarbejde samt kunstnerisk arbejde 2451 Journalistik og skribentarbejde Journalistisk arbejde Redaktionelt arbejde Reklametekstarbejde Presse- og kommunikationsarbejde Webmasterarbejde (indhold) Andet skribentarbejde 2452 Illustrations- og formgivningsarbejde Illustrationsgrafisk arbejde vedr. nyhedsformidling Illustrationsgrafisk arbejde vedr. marketing Illustrationsgrafisk arbejde i øvrigt Kunstnerisk formgivningsarbejde vedrørende produkter Konservatorarbejde Andet kunstnerisk arbejde inden for billedkunst og formgivning 2453 Kunstnerisk arbejde vedr. musik og sang Kunstnerisk arbejde som udøvende musiker og sanger Kunstnerisk arbejde som instruktør inden for sang og musik Kunstnerisk arbejde som danser og koreograf Film- og skuespilarbejde 246 Arbejde inden for religion Arbejde inden for religion, herunder præster o.l. 247 Offentligt administrationsarbejde Arbejde med administration af lovgivningen inden for den offentlige sektor

14 14 - DISCOLØN Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 31 Teknikerarbejde inden for ikke biologiske emner 311 Teknikerarbejde inden for fysik og kemi, mekanik mv Teknikerarbejde inden for fysik, kemi, geologi mv Laborantarbejde Assistentarbejde i laboratorier Laboratorieteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi Teknikerarbejde vedr. bygnings- og anlægsarbejder Teknikerarbejde vedr. elektriske anlæg og udstyr Teknikerarbejde vedr. elektroniske anlæg og udstyr, inkl. tele- og datakommunikation Teknikerarbejde vedr. maskiner og røranlæg, ikke på skibe Teknikerarbejde vedr. kemiske processer Teknikerarbejde vedr. industrielle udvindingsanlæg Teknisk design- og tegnearbejde 3119 Teknikerarbejde inden for andre områder Teknikerarbejde vedr. drift, planlægning og kvalitetskontrol Teknikerarbejde vedr. produktion Grafiker- og Dtp-arbejde Teknikerarbejde i øvrigt 312 IT-teknisk arbejde 3121 Programmørarbejde og IT-driftsarbejde Programmeringsarbejde, tilpasning af applikationer, design af skabeloner IT-driftsplanlægning og -administration, herunder administration af brugerrettigheder Hotline-/IT-teknikerarbejde internt i virksomheden IT-operatørarbejde, herunder konsol- og maskinoperatørarbejde Arbejde med industri-robotprogrammer 313 Arbejde med lyd, lys og billeder samt betjening af hospitalsudstyr 3131 Optagelse af lyd og billeder Fotografarbejde, nyhedsformidling, pressefotograf Fototeknisk arbejde Film- og videooptagelse, nyhedsformidling Film- og videooptagelse, ekskl. nyhedsformidling Lydoptagelse og lydteknik, nyhedsformidling Lydoptagelse og lydteknik, ekskl. nyhedsformidling Redigering af lyd og billede, nyhedsformidling Redigering af lyd og billede, ekskl. nyhedsformidling Andet arbejde med lyd, lys og billeder ved film og teater Betjening af maskiner ved radio- og fjernsynsudsendelser samt telegrafi Betjening af hospitalsudstyr Arbejde lyd, lys og billeder i øvrigt 314 Arbejde inden for skibsfart og luftfart Teknisk arbejde om bord på skibe Skibsførerarbejde Flypilotarbejde 3144 Planlægning og afvikling af flytrafik Flyvelederarbejde Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt Flymaskinistarbejde

15 DISCOLØN Sikkerhedsarbejde og kvalitetskontrol Arbejde med bygnings- og brandsikkerhed 3152 Teknisk kontrolarbejde Kontrolarbejde vedr. miljø Kontrolarbejde vedr. sikkerhed Kontrolarbejde vedr. kvalitet 32 Teknikerarbejde samt andet arbejde inden for biologiske emner 321 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi, zoologi, botanik, landbrug og skovbrug 3211 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi og zoologi Laborantarbejde, medicinalindustri Assistentarbejde i laboratorier, medicinalindustri Laboratorieteknikerarbejde, medicinalindustri Andet teknikerarbejde, medicinalindustri Laborantarbejde, fødevareindustri Assistentarbejde i laboratorier, fødevareindustri Laboratorieteknikerarbejde, fødevareindustri Andet teknikerarbejde, fødevareindustri Bioanalytiker- og laborantarbejde, hospitaler Assistentarbejde i laboratorier, hospitaler Laboratorieteknikerarbejde, hospitaler Andet teknikerarbejde, hospitaler Laborantarbejde vedr. forskning Laboratorieteknikerarbejde vedr. forskning Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi og zoologi i øvrigt Teknikerarbejde inden for landbrugs- og skovbrugsvidenskab Rådgivningsarbejde ved landbrug og skovbrug 322 Assistentarbejde inden for sundhedssektoren, ekskl. sygeplejearbejde Assistentarbejde og rådgivning vedr. sundhed, fødsel, diæt og sygdomsbehandling Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne, og miljøteknisk arbejde Arbejde med kostforplejning og kostens sammensætning og tilberedning, fx økonomaarbejde Optikerarbejde 3225 Arbejde med tandpleje Tandklinikassistentarbejde Tandplejerarbejde 3226 Fysioterapi, kiropraktik og andet terapeutarbejde Fysioterapeutarbejde Fodterapeutarbejde Kiropraktorarbejde Ergoterapeutarbejde Assistentarbejde hos dyrlæge 3228 Farmaceutisk assistentarbejde Apoteksassistent Apotekstekniker Assistentarbejde inden for sundhedssektoren i øvrigt, herunder zoneterapeutarbejde 323 Sygeplejearbejde Sygeplejearbejde 33 Omsorgs- og pædagogisk arbejde 331 Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder

16 16 - DISCOLØN Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder 333 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn og voksne i specialinstitutioner Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn og voksne i specialinstitutioner 334 Undervisnings- og pædagogisk arbejde i øvrigt Undervisning og pædagogisk arbejde i institutioner i øvrigt Køreteknisk undervisningsarbejde o.l. 34 Arbejde med salg, finansiering, forretningsservice, administration m.v. 341 Salgs- og finansieringsarbejde 3411 Kreditarbejde og omsætning af værdipapirer Kreditarbejde vedr. kreditanalyse Kreditarbejde vedr. behandling/bevilling Kreditarbejde vedr. opfølgning/rapportering Kreditarbejde vedr. nødlidende engagementer Handel med værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter Rådgivningsarbejde vedr. omsætning af værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter Analysearbejde vedr. omsætning af værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter Forsikringssalgsarbejde 3413 Køb og salg af ejendom Ejendomsmægler Ejendomshandler Arbejde vedrørende tilrettelæggelse af rejser 3415 Salgsarbejde Opsøgende salgsarbejde ekskl. detailsalg Produktsupport vedr. salg Salg af person- og varebiler, herunder motorcykler Salg af lastbiler og andre erhvervskøretøjer Andet salgsarbejde ekskl. detailsalg Indkøbsarbejde 3417 Vurdering, taksering og sagsbehandling af forsikringsskader Vurderings- og takseringsarbejde Forsikringsteknisk arbejde vedr. sagsbehandling af forsikringsskader 3419 Andet salgs- og finansieringsarbejde Marketingsarbejde Finansielt arbejde vedr. boligrådgivning Arbejde vedr. pensions- og investeringsrådgivning Generel finansiel og forsikringsmæssig rådgivning Forsikringsteknisk arbejde vedr. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer Andet salgs- og finansieringsarbejde i øvrigt 342 Agentarbejde inden for forretningsservice og mæglerarbejde, herunder interne konsulenter Mæglerarbejde 3422 Spedition Spedition vedr. land- og lufttransport Spedition vedr. søtransport Spedition i øvrigt Jobformidlingsarbejde 3429 Andet forretningsservicearbejde Salgs- og rådgivningsarbejde vedr. reklamer Agentarbejde for fx sportsudøvere og kunstnere Andet agentarbejde inden for forretningsservice

17 DISCOLØN Administrationsarbejde 3431 Administrativt sekretærarbejde mv Oversættelse af korrespondance m.v Administrativt arbejde, intern sagsbehandling og direktionssekretærarbejde Advokatsekretærarbejde 3433 Bogholderi-, revisions- og regnskabsarbejde Bogholderiarbejde Revisions- og regnskabsarbejde Assistentarbejde ved matematiske beregninger og udarbejdelse af statistik 3439 Andet administrationsarbejde Tilsyns- og inspektørarbejde Administrativ arbejdstilrettelæggelse og personaleledelse Administrativ forvaltning og sagsbehandling 344 Arbejde vedr. offentlige ydelser og afgifter Toldarbejde (publikumsbetjening) Toldarbejde (administrative funktioner) Arbejde vedr. tildeling af offentlige ydelser, herunder socialformidling i stat og kommune Arbejde vedr. udstedelse af pas, licens mv Administrative funktioner i offentlig virksomhed i øvrigt 345 Politimæssigt undersøgelsesarbejde Politimæssigt arbejde og detektivarbejde 346 Socialrådgivning og tilsvarende omsorgsarbejde Socialrådgivning og tilsvarende omsorgsarbejde 347 Arbejde inden for design, kunst, underholdning og sport 3471 Dekoration, design og illustration Blomsterdekoration Butiksdekoration Dekorationsarbejde i øvrigt Design og formgivningsarbejde Indretningsarkitektarbejde Grafisk designarbejde Illustrations- og tegnearbejde Andet dekorations-, design og illustrationsarbejde Speakerarbejde Sangere og dansere, der ikke placeres i hovedgruppe Cirkusartistarbejde mv Trænervirksomhed og sportsudøvelse Trænervirksomhed, sport Sportsudøvelse 348 Arbejde med tilknytning til religion Arbejde med tilknytning til religion

18 18 - DISCOLØN Kontorarbejde 41 Internt kontorarbejde 411 Sekretærarbejde, indtastningsarbejde Stenografering og maskinskrivning Betjening af teleprinter, telefax, varslingsanlæg og lignende maskiner Indtastningsarbejde Betjening af bogføringsmaskiner, regnemaskiner o.l Alment kontor- og sekretærarbejde 412 Beregningsarbejde 4121 Beregningsarbejde vedr. bogføring og revision Beregningsarbejde vedr. bogføring Beregningsarbejde vedr. revision Beregningsarbejde vedr. finansielle transaktioner, statistik, standardforsikringspræmier mv. 413 Administration af lager, produktion og transport Lagerføring, omfatter registrering, fakturering, forvaltning og udlevering af lagerbeholdningen Kontrol af ordrer, forbrug og drift af produktionsprogrammer 4133 Transporttilrettelæggelse Transporttilrettelæggelse vedr. jernbanetransport Transporttilrettelæggelse vedr. luftfart - ikke flyveledere Udryknings- og transporttilrettelæggelse vedr. redningstjeneste Transporttilrettelæggelse vedr. bustransport Transporttilrettelæggelse vedr. godstransport med last- og varevogn Transporttilrettelæggelse vedr. hyrevognskørsel Transporttilrettelæggelse i øvrigt 414 Arkivarbejde, post- og betjentarbejde og korrekturlæsning Registreringsarbejde vedr. bestand, udlån og hjemtagning af bøger mv Postarbejde Betjentarbejde, herunder intern postbehandling Postbudarbejde Korrekturlæsning, kodning o.l. 419 Internt kontorarbejde i øvrigt Kartoteksarbejde og andre specialopgaver, ekskl. kundebetjening 42 Kontorarbejde med kundebetjening 421 Arbejde vedrørende pengetransaktioner Kassererarbejde og billetsalg 4212 Alment bank- og sparekassearbejde Bank- og sparekassearbejde med generel kundebetjening Kassererarbejde i bank og sparekasse Bookmaker-, croupier- og kollektørarbejde Pantelånerarbejde Inkassoarbejde 422 Kundebetjening i øvrigt Rejsebureauarbejde 4222 Receptions- og lægesekretærarbejde Receptionsarbejde Receptionsarbejde inden for sundhedssektoren Lægesekretærarbejde 4223 Telefonomstilling og callcenterarbejde Telefonomstillingsarbejde Hotline- og callcenterarbejde

19 DISCOLØN Detailsalg, service- og omsorgsarbejde 51 Service- og omsorgsarbejde 511 Servicearbejde vedr. transport, rejser og turisme 5111 Passagerbetjening Passagerbetjening under rejse og transport Passagerbetjening i lufthavne og i havneterminaler Billettering, informations- og kontrolarbejde under rejser Turist- og rejselederarbejde 512 Arbejde i restaurant, cafeteria og husholdning Generelt husholdningsarbejde Tilberedning af måltider, fx kok og køkkenleder Serveringsarbejde 513 Omsorgsarbejde 5131 Børnepasning og pædagogisk hjælp Børnepasning i private hjem Pædagogisk medhjælp i institutioner 5132 Social- og sundhedspersonale på institutioner, samt portørarbejde Social- og sundhedspersonale på institutioner Portørarbejde Social- og sundhedspersonale i private hjem Omsorgsarbejde i øvrigt 514 Servicearbejde 5141 Personpleje Frisør- og barberarbejde Kosmetolog- og massørarbejde samt anden personpleje Kammertjenerarbejde Bedemandsarbejde Servicearbejde i øvrigt 516 Overvågnings- og redningsarbejde Brandbekæmpelse Politiarbejde Overvågningsarbejde i fængsler 5169 Overvågnings- og redningsarbejde i øvrigt Butiksdetektivarbejde Vagtarbejde Redningsarbejde 52 Detailsalg og modelarbejde 521 Modelarbejde Modelarbejde 522 Detailsalg og demonstrationsarbejde Kasseekspedientarbejde Demonstrationsarbejde Ekspedientarbejde Merchandising

20 20 - DISCOLØN Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri 61 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri 611 Arbejde inden for plantevækst Arbejde med markafgrøder på landbrug 6112 Gartnerarbejde Produktions- og væksthusgartnerarbejde Anlægsgartnerarbejde 612 Arbejde med levende dyr Arbejde med tamme husdyr undtagen fjerkræ Arbejde med opdræt af fjerkræ Arbejde med dyr i øvrigt 613 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr, fx som landmand 614 Skovbrugsarbejde Skovbrugsarbejde 615 Fiskeri og jagt Arbejde med opdræt af fisk, østers o.l Kystfiskeri Havfiskeri Jagt

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2010.

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2010. Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2010. Denne statistik indeholder følgende punkter. 1. Rapportens detaljeringsgrad 2. Antal skader totalt set 3. Skader fordelt på afdeling og underafdeling

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

8. Bilag med indkomsttabeller. 2005

8. Bilag med indkomsttabeller. 2005 Indkomsttabeller - 97 8. Bilag med indkomsttabeller. 2005 Tabel 68 Gennemsnitlig indkomst fordelt efter køn, alder og indkomsttype. 2005 Mænd og kvinder Alle Under 25 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64

Læs mere

Notat. De mest populære job et danmarkskort

Notat. De mest populære job et danmarkskort Notat 17. juni 2014 De mest populære job et danmarkskort Af Nicolai Kaarsen Hvilket job er særlig populært i Svendborg eller Halsnæs i forhold til resten af landet? Det ser dette notat nærmere på. Det

Læs mere

Øje på uddannelse. Øje på uddannelse, 2008/02. Erhvervsfaglige uddannelser også for de stærke

Øje på uddannelse. Øje på uddannelse, 2008/02. Erhvervsfaglige uddannelser også for de stærke Øje på uddannelse Erhvervsfaglige uddannelser også for de stærke Øje på uddannelse, 2008/02 Erhvervsfaglige uddannelser også for de stærke Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

Arbejdsulykker og sygefravær Opfølgning af 2010-handlingsplanen: Arbejdsulykker indtruffet i 2005 og længerevarende sygefravær

Arbejdsulykker og sygefravær Opfølgning af 2010-handlingsplanen: Arbejdsulykker indtruffet i 2005 og længerevarende sygefravær Arbejdsulykker og sygefravær Opfølgning af 2010-handlingsplanen: Arbejdsulykker indtruffet i 2005 og længerevarende sygefravær Hitomi Shibuya Ebbe Villadsen Christian Roepstorff Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99. www.dst.

DISCO-08. i lønstatistikken. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99. www.dst. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk DISCO-08 i lønstatistikken DISCO-08 i lønstatistikken 1. Udgave DISCO-08 i lønstatistikken

Læs mere

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 Arbejdsfunktioner DISCO Dansk Arbejdsgiverforening Layout: DA Forlag Udgivet i oktober 2009 INDHOLD Indledning 5 Opbygningen af DISCO-nomenklaturen 5 Hvordan fi

Læs mere

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Discokode Arbejdsområde Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion - 2016 Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. Antal Gennemsnit genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil 212000

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

Kompetencegivende uddannelser 2009 Side 3

Kompetencegivende uddannelser 2009 Side 3 Side 1 Erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser 2012 Side 2 Erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser 2012 Kompetencegivende uddannelser 2009 Side 3 1. Indledning Side 4 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner

Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner N O T A T Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner 8. september 2016 J.nr. 16/10636 Viden og Analyse PEJ Opsummering Antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst

Læs mere

2. Grønlands befolknings uddannelsesprofil

2. Grønlands befolknings uddannelsesprofil 1. Indledning 2. Grønlands befolknings uddannelsesprofil 6 Forskeruddannelser 5B Videreg. erhvervsudd. 5A Videreg. akademiske udd. 4 Suppleringskurser 3C Erhvervsuddannelser 3A Studieforberedende udd.

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Startskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Startskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Startskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette startskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004

Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004 Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004 Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004 4. Udgave Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCOLØN 2004 4. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2003 ISBN

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Hele sektoren 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning

Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning Mobning er udbredt på danske arbejdspladser Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever Personer, der arbejder med manuelt arbejde, er i højere grad udsat for på arbejdspladsen end andre

Læs mere

Erhvervsfaglige uddannelser også for de stærke

Erhvervsfaglige uddannelser også for de stærke Torben Pilegaard Jensen, Lars Skipper og Jens Clausen Erhvervsfaglige uddannelser også for de stærke en undersøgelse af, hvad erhvervsfaglige uddannelser kan føre til på arbejdsmarkedet og uddannelsesmæssigt

Læs mere

Faglærte på arbejdsmarkedet

Faglærte på arbejdsmarkedet 2 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Faglærte på arbejdsmarkedet 3.1 Indledning og sammenfatning... side 89 3.2 Udbud af faglært arbejdskraft... side 9 3.3 Færre faglærte fremover... side 93 3.4 Faglærtes arbejdsmarkedstilknytning...

Læs mere

HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder

HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder 1 HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder Ledere og mellemledere (jobstatus 3) 45-49 år 1 60+ år 1 I alt 3 60+ år 1 I alt 1 25-29 år 1 40-44 år 1 I alt 2 Medarbejdere

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Afdækning af magisterarbejdsmarkedet

Afdækning af magisterarbejdsmarkedet Afdækning af magisterarbejdsmarkedet Danmarks Magisterforening December 2011 Ida Hoeck Analyse og Rådgivning Klosterstræde 23 1157 København K. Tlf. 29 82 36 90 ih@idahoeck.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Forsikring 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

1. En analyse af, hvis kønssammensætningen og jobfunktionerne var ens i de tre sektorer

1. En analyse af, hvis kønssammensætningen og jobfunktionerne var ens i de tre sektorer N O TAT Sygefravær i kommunerne, staten og det private 1. En analyse af, hvis kønssammensætningen og jobfunktionerne var ens i de tre sektorer Inspiration til undersøgelsen I kronikken Offentligt sygefravær

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50.

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Bilag 2: Emnekoder Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Position 52-53 for S Fuld liste over position 52-53 for S som position 50

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Spansk

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering

876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering 876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering Indeværende notat undersøger, hvor mange job der er i risiko for automatisering over de næste årtier. Vi finder at 31 pct. af alle job svarende til

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Skadestatistik for Langeland Kommune 1. kvartal 2011.

Skadestatistik for Langeland Kommune 1. kvartal 2011. Skadestatistik for Langeland Kommune 1. kvartal 2011. Denne statistik indeholder følgende punkter. 1. Rapportens detaljeringsgrad 2. Antal skader totalt set 3. Skader fordelt på afdeling og underafdeling

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Transportuddannelser - En statistisk analyse

Transportuddannelser - En statistisk analyse Transportuddannelser - En statistisk analyse September 2003 Forord Transporterhvervet har traditionelt været kendetegnet ved et relativt begrænset uddannelsesniveau dog med variationer mellem de enkelte

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Kemisk arbejdsmiljø. Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe? ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005

Kemisk arbejdsmiljø. Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe? ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR, EBBE VILLADSEN OG MARI-ANN FLYVHOLM Kemisk arbejdsmiljø Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe? Stabil

Læs mere

DISCO-08. Danmarks Statistiks fagklassifikation

DISCO-08. Danmarks Statistiks fagklassifikation DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation 1. Udgave DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation 1. udgave Udgivet af Danmarks Statistik Marts 2011

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. juni 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. juni 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. juni 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Særkørsel

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

SOCIO. Danmarks Statistiks Socioøkonomiske Klassifikation. 1. udgave, 1997

SOCIO. Danmarks Statistiks Socioøkonomiske Klassifikation. 1. udgave, 1997 SOCIO Danmarks Statistiks Socioøkonomiske Klassifikation 1. udgave, 1997 Forord Socioøkonomisk gruppering har traditionelt været en central oplysning til klarlægning af befolkningssammensætningen efter

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Bilag Bilag til Anmeldte erhvervssygdomme 2013 Tabel 1.1 Anmeldte erhvervssygdomstilfælde

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer

11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 1 Ledelsesarbejde 11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer 1111 Øverste ledelse

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1.

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1. 1. september 2014 Arbejdsulykker 2013 FaldENDE ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 4. december 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 4. december 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 4. december 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Filosofi

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Kultur og

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE PERSONALE ARBEJDSULYKKER 20 MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENSEN FOR ARBEJDERE I 20 var antallet af arbejdsulykker for arbejdere 21,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, januar 2015 Lønstatistik 2014 Tak til alle medlemmer, som har bidraget til årets lønstatistik. Ved at afgive jeres

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder

SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder Danmarks Statistik, Velfærd 15.november 2016 Privatøkonomi og velfærd PLT/- Akt.nr. 3532000 Til SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder Lønmodtagere opdeles i SOCIO efter hvilken hovedkategori de har i DISCO

Læs mere

Tusindvis af pædagoger og ansatte i sundhedsvæsenet oplever vold på jobbet

Tusindvis af pædagoger og ansatte i sundhedsvæsenet oplever vold på jobbet Tusindvis af pædagoger og ansatte i sundhedsvæsenet oplever vold på jobbet I gennemsnit oplever hver. danske lønmodtager vold eller trusler om vold på arbejdet. Inden for nogle faggrupper er det dog betydeligt

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces-

Læs mere

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Særkørsel

Læs mere