Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeside: www.konservative.dk/horsholm"

Transkript

1

2

3 Indhold: Vores nye partiformand skriver. Se side 4 og 5. Referat fra julemøde i kvindekredsen. Se side 6. Referat fra medlemsmøde i restaurant Skov-hus. Se side 7. Generalforsamling Se side 8 Præsentation af mulige kandidater. Se side Om sideordnet opstilling. Se side 13. Fra redaktionen Så er et nyt år ved at være gået, og årets sidste udgave af C-Nyt Hørsholm kommer på gaden. Det har været et travlt år med mange spændende arrangementer, og 2009 venter forude med et hav af valg-arrangementer, hvor vi virkelig får behov for jer alle for at sikre et godt konservativt valg. Dette nummer af C-Nyt er det første nummer der udkommer som et fællesblad for både vælgerforeningen og kvindekredsen. Vi er meget glade for dette samarbejde og ser også frem til et tæt samarbejde med kvindekredsen i forbindelse med fremtidige arrangementer for vores medlemmer. Vi har også fået en række nye annoncører, som vi byder hjertelig velkommen til. Vi skal endnu engang gøre reklame for den elektroniske udgave af C-Nyt, som jo er i farver og med meget flottere billeder end denne papirudgave - og opfordrer alle med internetadgang til at klikke ind på www. konservative/horsholm.dk. Endelig vil hele redaktionen benytte lejligheden til at ønske jer alle. Møde med lene Espersen flyttet. Se side 15 Transportminister Lars Barfoed skriver. Se side Fra arrangement på Apotekertorvet d. 6 december. Se side 20 Redaktion: Lene Pryds - redaktør Marianne Preis Balser Knud Düring - layout Kirsten Alsing René Flatau - annoncer Vi fra redaktionen prøver hele tiden at forny os, og gøre bladet bedre. Hvis I som medlemmer har nogle gode indput, så er I hjertelig velkommen til at sende os forslag. Adresse: Den konservative vælgerforening i Hørsholm, c/o Preis Balser, Ved Stampedammen 48, 2970 Hørsholm. 3

4 REGERINGEN SIKREDE STABILITET Af vicestatsminister og partíformand Lene Espersen Der skrives og siges for tiden meget om vindere og tabere ovenpå regeringens pakke på pensionsområdet. Da pakken påvirker realkreditmarkedet, og dermed vores renteudgifter til boligen, er den store interesse for pakken forståelig. Vores renteudgifter til boligen har stor betydning for, hvor meget luft, vi har i budgettet, til at gøre alle de ting, vi gerne vil for os selv og vores nærmeste. Vi er ikke i en normal situation i øjeblikket. Den internationale finanskrise smitter af på dansk økonomi, og det har de fleste danskere allerede mærket de første følger af. Krisen har gjort, at vi i dag alle tænker mere over sikkerheden i vores job, vores bolig og vores investeringer og om vi måske skal ændre vores fremtidsplaner. Som en del af en ansvarlig regering mener jeg, at vi er nødt til at sikre, at finansielle markeder fortsat fungerer godt, og at vi tilrettelægger den økonomiske politik på en ansvarlig måde, så tilliden til dansk økonomi bevares. Udgangspunktet er i den forbindelse godt; vi har rekordlav ledighed, og der er store overskud på betalingsbalancen og de offentlige finanser. Hurtige regeringsindgreb skabte økonomisk ro Da finanskrisen brød ud, var det første, jeg og regeringen gjorde at sikre, at noget helt fundamentalt for vores samfund nemlig tilliden til pengeinstitutterne ikke blev svækket. Vi gjorde det ved at indføre en garanti, så folk ikke lige pludselig trækker alle deres penge ud af bankerne. Det ville for alvor give problemer for den finansielle stabilitet. Uden finansiel stabilitet ville vi have udsigt til mindre velstand i Danmark. Konsekvenserne af krisen er ikke blevet mindre af, at Nationalbanken har måttet udvide rentespændet over for eurolandene for at forsvare kronen. For at undgå at de danske pensioner kommer i farezonen og afbøde nogle af de andre negative konsekvenser en rentestigning kan have, har vi i regeringen justeret på nogle af kravene til pensionsbranchen. Hensynet til hele samfundet afgørende Men må jeg ikke godt rydde den misforståelse af vejen, at regeringen har taget disse initiativer for at redde boligejere med rentetilpasningslån, mens dem med fastforrentede lån blot kan se til og ærgre sig over, at de valgte det sikre? Som jeg har understreget hver gang jeg har været på, er initiativerne 4

5 ikke sat i søen for at hjælpe folk med flekslån. Boligejere med flekslån ved, at der er en indbygget risiko ved disse lån. De har nydt godt af lånene indtil nu, og derfor har parterne bag aftalen ikke ønsket at tage specifikt hensyn til disse lånetyper. Regeringen har gjort det her, fordi det ikke er i samfundets interesse, at pensionsselskaberne holder brandudsalg af realkreditobligationer. Det ville skade både pensionsopsparere og boligejere. Det ville igen påvirke hele vores økonomi og forstærke den negative spiral, sådan en krise fører med sig. Og det vil gå ud over os alle sammen. Så mener jeg hellere, vi skal gøre noget, inden det er for sent. Vi må forhindre, at krisen bider sig fast De mange år med konstant fremgang har været gode for os danskere, og de har gjort det muligt at optage både fastforrentede og fleksible lån til meget favorable priser. Det har vi nydt godt af. Nu hvor krisen har sat ind, må vi stå sammen og sikre, at skaden ikke bliver større end højst nødvendigt. Det kræver, at vi politikere følger udviklingen meget nøje, prioriterer og sætter ind, der hvor behovet er størst. Det er ikke altid sjovt, men det er nødvendigt, hvis vi skal sørge for, at krisen ikke bider sig fast. SÅDAN KLARER DU CUT`ET Bestil teetime i proshoppen for haircut. og din frisure er altid klar til at fejre flotte resultater på scorecard`et BENTE HVEDEHAVE GL. HOVEDGADE 10 HØRSHOLM 5

6 Julemøde i Kvindekredsen den 25. november af Susanne Louring Tirsdag den 25. november 2008 havde den Konservative Kvindekreds inviteret til julekomsammen i Selmersbo Centret, hvor også vælgerforeningens medlemmer var inviteret. Med 34 fremmødte, var der lagt op til en hyggelig aften. Aftenen indledtes med velkomst af formanden, Hanne Falkensteen, og fællessang. Sognepræst Nina Raunkjær, der var indbudt og glædeligt havde takket ja til at deltage, fortalte fængslende og medrivende krydret med små og sjove anekdoter om sit spændende virke gennem 8 år som fængselspræst ved Ringsted Arrest. Efter denne spændende beretning, blev der serveret ost og rødvin. Der blev traditionen tro spillet bankospil, med mange dejlige præmier, som var sponsoreret af flere af byens handlende: Din Tøjmand, Victor, Hovedgaden 10 - Schwartz Eftf. v/heidi Guhle, Usserød Kongevej Boutique Bonica, Gl. Hovedgade 10 A - B s Hair Studio, Gl. Hovedgade 10 B - Frisør Lissi Badenholt, Gl. Hovedgade 10 B - Hørsholm Fodklinik, Gl. Hovedgade 10 B - Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4 - M:Care, Gunderødvej 40 - Il Gabbiano, Rungsted Havn 16 - Matas, Hørsholm Midtpunkt 64 - Café Crostini, Rungsted Havn 16 - Zunino Mad & Vino, Pennehave 10 - Fiskerikajen, Rungsted Havn 48 - Super Best v/købmand Dalgaard, Kongevejs Centeret 6 - Frede Bjergvang og 2 anonyme givere Alle deltagere havde hver medbragt en lille gave, som blandt andet blev uddelt som sidegevinster til de heldige bankovinderes naboer. De resterende gaver blev der afholdt amerikansk lotteri over. Hanne Falkensteen sluttede af med at takke for et vellykket julemøde. Samtidig bebudede Hanne Falkensteen, at der på en kommende generalforsamling ville blive fremlagt forslag om nedlæggelse af Kvindekredsen, idet man i stedet i samarbejde med Vælgerforeningen vil arbejde på en model for arrangementer, der vil tilgodese såvel Vælgerforeningens som Kvindekredsens tidligere medlemmer. Kvindekredsens generalforsamling afholdes i Kammerhuset tirsdag d. 20 januar 2009 kl. 19:30 6

7 Velbesøgt medlemsmøde i Restaurant Skovhus. af Kirsten Alsing Den 27. november deltog ca. 65 medlemmer af vælgerforeningen i et godt møde i Skovhus. Aftenen indledtes med stegt flæsk og persillesovs, og medlemmerne hyggede sig gevaldigt over disse lækkerier. Dernæst leverede centerdirektør Per Damm, Forstædernes Bank, Hørsholm, et levende og spændende indlæg om finanskrisens betydning for Forstædernes Bank. Per Damm mente, at ingen jo rigtigt ved, hvad krisen er, og at det hele stikker endnu dybere, end vi har set det indtil nu. Ingen ved, hvad vej det går. Endvidere fortalte Per Damm om sammenslutningen med Nykredit, som man er taknemmelig og glad for, idet man mener, at det er et godt match. Per Dam orienterede om bankens kulturelle aktiviteter som f.eks. skiftende kunstudstillinger og foredragsaftener i samarbejde med Biblioteket. Vælgerforeningens medlemmer blev inviteret til julehygge med gløgg og æbleskiver samt julemusik torsdag den 11. december mellem kl. 16 og 18i bankens lokaler. Medlemmerne stillede mange spørgsmål til Per Damm. Dernæst var der præsentation af mulige kandidatemner til kommunalvalget. De mulige kandidatemner præsenterer sig selv kort lige efter denne artikel. Efter præsentationsrunden blev der stillet en lang række spørgsmål fra medlemmerne. Flere spørgsmål gik på C-medlemmernes personlige interesser contra partiets interesser. Teaming og troværdighed blev nævnt i flere af svarene fra kandidatemnerne og de udtalte gentagne gange, at den nuværende C-gruppes medlemmer grundlæggende har det godt med hinanden. Et medlem ønskede mere åbenhed og dialog, hvortil formanden svarede, at alle kan overvære kommunalbesty relsesmøderne og modtage udvalgsdagsordener. Flere berørte også emnet- at skifte parti, og flere af kandidatemnerne udtrykte til dette, at de kun kunne være konservative. Mange andre spørgsmål blev berørt, men det vil blive omfattende at referere dem alle. Det var en god og informativ aften, og et lignende arrangement bør arrangeres i den kommende sæson. Hybbydrivhuse prisniveauer fra kr til kr. 7

8 Sted: Spisning: Menu: Pris: GENERALFORSAMLING Onsdag d. 21 Januar 2009 Restaurant Skovhuset, Stumpedyssevej Kl.1800 Skipperlabskovs med rødbede og smørklat Valnøddefromage 1 gl. øl,vin eller vand kaffe eller te kr. 175,- pr. person Generalforsamling kl.1930 Bindende tilmelding til spisningen til Marianne Balser på telf.: , eller mail: Vel mødt! 8

9 Præsentation af mulige kandidater til valget i 2009 Otto B. Christiansen. Jeg er egentlig uddannet cand. phil. i historie, men nåede aldrig at praktisere, før jeg blev indfanget i kommunikationsverdenen. Først på forskellige reklamebureauer og siden som marketingchef hos EDC Mæglerne, Realkredit Danmark og Danske Bank. I dag er jeg direktør i en interesseorganisation for store annoncører, som vi har været fantasiløse nok til at kalde Dansk Annoncørforening. Jeg sidder i skolebestyrelsen for Rungsted Skole og i repræsentantskabet for Realdania. Mine interessefelter er skole, idræt, kultur og det bebyggede miljø. Jeg er dybt involveret i processen omkring Science-huset på Rungsted skole og et projekt omkring branding af Rungsted Gymnasium. Henrik Muusfeldt. Født i Hørsholm Gift med Annette, har en søn og en datter samt 3 børnebørn.pensioneret i 2006 som kommandør i søværnet efter 41 år. Det blev til 15 års sejlende tjeneste bl.a. chef for korvetten Olfert Fischer i Den persiske Golf og 19 års stabstjeneste. Fast bopæl i Hørsholm siden Medlem af Rungsted Sogns Menighedsråd siden 1996, formand i og medlem af Hørsholm Kirkegårdsbestyrelse siden Fra januar 2007 sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten og fra januar 2008 medlem af Hørsholm Seniorråd. Arbejdet i Seniorrådet har givet mig interesse for at arbejde mere i og for lokalsamfundet, herunder være med til at samle partiet og genskabe ro i vælgerforeningen. Derfor vil jeg gerne tilbyde mig som kandidat ved opstilling til kommunalvalget i november

10 Morten Slotved. Jeg er 39 år, gift med Inger, og sammen har vi 3 børn på 1, 5 og 6 år. Født og opvokset i Brørup (Jylland), og flyttet til Hørsholm i Uddannet Cand. Oecon, og er i dag Senior Salgschef hos IBM. Endvidere kaptajn af reserven ved artilleriet. Medlem af KB siden 2006, og sidder i Økonomiudvalget samt Beskæftigelses og erhvervsudvalget. Mine mærkesager er at holde fokus på lavest mulige skatteniveau, samt stram økonomistyring. Endvidere har jeg som familiefar stort fokus på forholdene indenfor Børn & Skole området. Anders Borgen. Jeg er 46 år og min familie, som består af Bettina og vores 3 børn, er min højesteprioritet. Erhvervsmæssigt driver jeg selvstændig virksomhed som fabrikant af miljøstationer til lystbådehavne. Hørsholm Kommu har været mit hjem i 41 år, og igennem de seneste 16 år har jeg været medlem af kommunalbestyrelsen. Kommunens økonomi, vores bys udvikling, omsorgen for vores seniorer samt vores børns uddannelse og trivsel står højt på min politiske agenda. Isabella Meyer. Jeg er 42 år, mor til Amalie og Josefine begge 18 år og 3. g ere på Nærum Gymnasium. Medlem af Kommunalbestyrelsen siden Gruppeformand for den Konservative Gruppe, 2.viceborgmester, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af Økonomiudvalget. Formand Egnsmuseets bestyrelse. Medlem af den Konservative Hovedbestyrelse. Formand for Danmarks biblioteksforenings Kulturudvalg. Uddannet folkeskolelærer med bachelor fra DPU. Ansat hos Wingmanager og Lisberg 10

11 Camilla Kann Fjeldsøe. Jeg er 41. år, Cand. Merc., Underdirektør TNS Gallup A/S. Medlem af kommunalbestyrelsen siden Medlem at Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Formand for Ungdomsskolen. Formand for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus. Gift med Thomas og mor til Sophia på 10 og Mads Peter på 8 år. Begge børn er aktive i Hørsholm Basketball Klub og går på Hørsholm Skole. Knud Düring. Jeg er 52 år, gift med Susanne. Jeg har været medlem siden 1974, jeg sider med i bestyrelsen og er webmaster. Medlem af fredningsnævnet, har siddet 8 år i rådet for totalforsvarsregionerne. Jeg kom til Hørsholm da jeg var 12 år og har gået i Hørsholm skole. Oprindeligt uddannet fotograf, har haft fotohandel og atelier, opbygget interne TV-systemer, viderudviklet mig i i medieverden med uddannelse som mediegrafiker. Jeg har altid været konservativ, fordi jeg sætter demokratiet højt, og det vil jeg godt være med til at værne om, i gode konservative toner. Personlig frihed og retten til selv at vælge, det er og bliver 2 konservative grundpiller. Disse 2 grundpiller må og skal være som fingeraftryk i alle tiltag og forhandlinger i kommunal regi men også på regional og på landbasis. Det er væsentlig for en konservativ politiker altid at have i baghovedet og tillige at kunne se helheden i den kommunale opbygning, hvor vi sætter vores fingeraftryk. Jeg vil være med til at Konservative vil få vores gamle styrke igen her i Hørsholm og skabe den balance der er mellem menneskelighed og fornuft, og frem for alt at værne og vores kostbare demokrati.alle jer kære medlemmer kan være med til at fremme de Konservative til næste valg, ved at tale med famille, venner og naboer om os og vores værdifulde værdier. Tak for læsningen og God Jul 11

12 Åben alle ugens 7 dage Rungsted Havn 48, 2960 Rungsted Kyst Detail & Engros Take away og selskaber Tlf Jens Frederiksen. Jeg er 49 år født og opvokset i Hørsholm, jeg bor Rosenvej 7, hvor jeg har boet hele mit. Gift og har 3 børn. Jeg er ansat i en afdeling under VKR Holding som hedder Window Master, her sidder jeg som logistikkoordinator. Det er min første periode i kommunalbestyrelsen, og er meget opsat på at, tage endnu 4 år. I denne periode sidder jeg i børne- og skoleudvalget, her er jeg næstformand, desuden sidder jeg økonomiudvalget.mange rigtig gode ting er sket på børne/skole området i denne periode f.eks. udvidelse af Vallerød skolen er vedtaget og forbedring af ude-arealerne på andre skoler er igangsat. Men stadigvæk er der plads til forbedringer og det ønsker jeg at deltage i. i I ønskes alle en rigtig god jul, og et rigtigt godt nytår. 12

13 Thorkild Gruelund. 60 år, selvstændig erhvervsdrivende, social- & sundhedsudvalgsformand, medlem af kommunalbestyrelsen siden 1. januar Gift med Anne børnehaveklasseleder i Allerød, sammen har vi to voksne døtre samt et barnebarn. Særlige politiske interesser: social og sundhed herunder seniorområdet samt økonomien i kommunen. Sideordnet opstilling kontra partiliste af Kai Vagn Sørensen Ovennævnte problemstilling blev for flere valgperioder siden vundet af tilhængerne af den sidestillede opstilling. Medlemsmødet den 27. november, hvor de foreløbige emner til den kommende kandidatliste blev præsenteret, kan imidlertid, synes jeg, godt stille et spørgsmålstegn ved, om opstillingsformen er den rigtige. En stor del af diskussionen gik på at afklare kandidaternes forhold til partidisciplinen: skal man ubetinget bøje sig for flertallet i gruppen, eller skal det accepteres, at der er punkter, hvor ens samvittighed byder at stemme modsat? Jeg fornemmede, at stemningen var for disciplinen. For de fleste af de valgtes vedkommende er det ret få stemmer, der afgør, hvem der bliver valgt. Kan man derfor finde et personligt tema, der kan trække blot nogle få flere stemmer end konkurrenternes, har man derfor gode chancer for at blive valgt, men moralsk set vel så også en forpligtigelse til at kæmpe for netop de synspunkter. Den sideordnede opstilling har altså en indbygget mulighed for et skisma: skal man være loyal over for resten af gruppen eller over for de vælgere, der har ønsket netop vedkommende ind? Ønsker man at sikre et fasttømret hold, der ikke fører individuel valgkamp, må det sættes af dem, der har det største kendskab til samtlige kandidater, nemlig vælgerforeningen, ligesom fodboldlandsholdet sættes af træneren, ikke af tilskuerne. Det bedste middel hertil er listeopstilling. I øvrigt har jeg aldrig forstået, at man som medlem af en vælgerforening ikke ønsker optimalt at udnytte den mulighed, man har for at påvirke valget ved at prioritere kandidaterne via en partiliste. 13

14 December Man B&W Diesel A/S PARKEN Sport & Entertainment A/S 2008 NÅR KVALITETEN ER I TOP FØLGER KUNDEGRUNDLAGET HELT NATURLIGT MED Vores arbejdsfilosofi og metode har gjort os til specialister i det, vi kalder effektiv kvalitetsrengøring. Vi løser opgaverne rationelt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er derfor, vi kan levere vores effektive rengøring til et stadigt stigende antal kvalitetsbevidste kunder overalt i Danmark Diamanten Rugv nget Taastrup Telefon Friis Hansens Vej 2, 7100 Vejle Telefon PricewaterhouseCoopers DagligRengøring DagligRengøring VinduesPolering EjendomsService JGC-MARKETING.DK VinduesPolering EjendomsService 14

15 OBS!: Mødet er flyttet til d. 22 januar 2009 Lene Espersen tager på turné Du inviteres til at møde Lene Espersen. Den nyvalgte formand for partiet fortsætter sin Danmarksturné torsdag d. 22 januar 2009 i Nordsjællands Storkreds. Kom og få en dialog med Lene om visionerne for Det Konservative Folkepartis fremtid og for dansk politik. Mødet foregår: Torsdag d. 22 januar kl på Trommen, Caroline Mathilde Salen, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm Mødet er åbent for alle interesserede, så tag meget gerne dine naboer, familie og kolleger med. venner, Deltagelse i mødet er gratis.. Vi glæder os til at se dig Med venlig hilsen Morten Bangsgaard Generalsekretær Det Konservative Folkeparti 15

16 Infrastruktur på den grønne gren Af transportminister Lars Barfoed (K) Regeringen har netop offentliggjort sit bud på en gennemgribende reform af den danske infrastruktur, der vil fremtidssikre en effektiv og høj mobilitet i samfundet og samtidig løse transportens klimamæssige udfordringer. Med den nye investeringsplan lægger regeringen op til et betydeligt løft i investeringsniveauet. Frem til 2020 vil der samlet blive investeret 150 milliarder kroner i infrastrukturen. Det svarer til en forøgelse af de årlige investeringer med 70 pct. Det gør vi, fordi det er nødvendigt at styrke vores infrastruktur. Alt for mange mennesker spilder i dag tiden i bilkøer på vejene eller ved forsinkelser i den kollektive trafik. Det er dyrt for samfundet meget dyrt. De dyrebare minutter kunne vi i stedet have brugt enten på at skabe værdi på arbejdet eller sammen med familien. En velfungerende infrastruktur er en grundforudsætning for samfundets evne til at skabe vækst og velstand. Mobiliteten på arbejdsmarkedet og virksomhedernes konkurrenceevne er afhængig af infrastrukturens kvalitet. Folks vilje til at bevæge sig over længere afstande mellem bopæl og arbejdsplads afhænger i høj grad af transportsystemets indretning, og for virksomhederne er transportvilkårene en del af deres samlede konkurrencevilkår. Den danske infrastruktur er blandt verdens bedste. Men det kræver massive investeringer for at udbygge infrastrukturen, så den også passer til fremtidens behov. I dag ser vi allerede trængselsproblemer på vejnettet og med de vækstprognoser for fremtidens trafik som Infrastrukturkommissionen lagde frem i januar, er der udsigt til væsentligt større problemer for fremkommeligheden, hvis ikke vi handler allerede i dag. Den voksende trafikmængde har også en negativ indflydelse på klimaet i form af øget CO2-udledning og forurening. Det er lykkedes at komme dele af partikelforureningen til livs. Mens trafikken på vejene er vokset, er udledningen af en række skadelige stoffer fra transportsektoren faldet markant. Den udvikling skal vi fortsætte. Men det er endnu ikke lykkedes at afkoble udviklingen i transportomfanget med udledningen af CO2. Her ligger der en stor udfordring, for transporten skal også yde sit bidrag til reduktionen af CO2. Vi skal have transportens CO2-kurve knækket. 16

17 Den grønne vej på skinner December 2008 Regeringen lægger derfor op til et brud med den hidtidige førte transportpolitik i Danmark. Skal vi løfte den klimamæssige udfordring, må transportpolitikken lægges om. Der skal investeres langt mere i den kollektive trafik end vi har gjort før. Kun ved at gøre den kollektive trafik attraktiv, bliver den et reelt alternativ til bilismen. Den grønne linje ligger derfor som en rød tråd i regeringens forslag til investeringsplan, hvor der meget massivt satses på jernbaneskinner frem for asfalt. Flagskibet i den kollektive trafik bliver en ny dansk højhastighedsstrategi for jernbanedriften, den såkaldte timemodel. Med timemodellen bliver det muligt at køre med tog mellem de største byer på en time eller mindre. Det betyder, at turen fra København til Odense kommer ned på en time. Det samme gør turen mellem Odense og Århus samt mellem Århus og Aalborg. Og på sigt vil turen mellem Odense og Esbjerg også kunne gøres på en time. Den ambitiøse timemodel betyder, at danskerne snart vil se en helt ny jernbane. Regeringen vil nemlig som en af de væsentligste prioriteter udbygge jernbanekapaciteten mellem Ringsted og København. I dag er der trængsel på skinnerne og togene kommer tit til at holde i kø. Kapaciteten er brugt op. Med en ny jernbane vil der komme store tidsmæssige besparelser for de sjællandske pendlere, og landsdeltrafikken vil få et mærkbart løft. Og så er den nye jernbane også en forudsætning for timemodellens gennemførelse. Den største investering i ny infrastruktur bliver udskiftningen af signalanlæggene på jernbanen. Det er formentligt den mindst sexede, mest usynlige og samtidig den allerdyreste investering. Men til gengæld er det også den absolut mest nødvendige. Levetiden for det nuværende signalanlæg udløber omkring 2020, og har vi ikke forinden udskiftet de forældede signaler, stopper 17

18 togdriften ganske enkelt i Danmark. Vi taler altså ikke bare om forsinkelser og aflyste tog. Nej, det er så alvorligt, at togene overhovedet ikke kommer til at køre. Derfor bliver vi nødt til at bruge over 20 milliarder kroner på denne investering, som dog også har en række fordele blandt andet en klar forbedring af togenes regularitet. Den kollektive trafik styrkes yderligere af massive investeringer i genopretning af skinner på jernbanen, nye signaler og endelig - som tredje led i planen - elektrificering af jernbanenettet. Den tidligere SR-regerings satsning på dieseldrevne tog skal skrinlægges. Selv den daværende miljøminister har vel erkendt i dag, at SR-regeringens osende dieselstrategi var en fejltagelse, som har forsinket den miljørigtige elektrificering af det danske jernbanenet. På kort sigt vil vi fortsat køre med dieseltog i Danmark, men i takt med at dieseltogenes levetid udløber, vil vi gradvis elektrificere jernbanenettet og indsætte miljørigtige eltog. Vi vil også gøre det nemmere for bilister at køre til en station, hvor de kan stille bilen i et Parkér og Rejs anlæg, og tage toget på arbejde. I det hele taget vil regeringen skabe større sammenhæng mellem transportformerne, så biler, busser, tog og cykler spiller bedre sammen. Det er også værd at nævne, at vi bygger ny metro i København og en fast Femern-forbindelse, hvor brugerne af broen betaler for en opgradering af hele jernbanen med el og dobbeltspor fra Rødbyhavn til Ringsted. Derudover vil regeringen investere yderligere i en række tiltag for at styrke den kollektive trafik i Danmark. Kloge kørselsafgifter er vejen frem Udfordringerne med trængsel er særligt store nær byområderne, og der er flere steder decideret mangel på plads til flere vejudvidelser. Der er ikke mulighed for at bygge os ud af trængselsproblemerne på vejnettet. Derfor vil regeringen se på andre instrumenter, der både kan løse de transportpolitiske udfordringer og understøtte den klimapolitiske målsætning. Vi ønsker at gennemføre en fundamental omlægning af bilbeskatningen. Det skal være billigere at anskaffe sig en bil mod at det bliver dyrere at køre i den. Helt konkret vil regeringen nedsætte registreringsafgiften voldsomt og i stedet indføre grønne kørselsafgifter, der beskatter 18

19 forbruget og ikke selve anskaffelsen af bilen. Nogle kalder det for roadpricing, vi kalder det for kloge kørselsafgifter. Det er vigtigt at slå fast, at der ikke bliver tale om nye skatter på bilisterne. Det nye grønne afgiftssystem vil være provenuneutralt. Bilisterne i Danmark er i forvejen hårdt udsatte og betaler nogle af verdens højeste registreringsafgifter. Derfor vil indtægterne fra dansk registrerede biler gå til at nedsætte registreringsafgiften og bidrage til udskiftning af bilparken i retning af flere miljø- og energieffektive biler. Omlægningen af bilbeskatningen skal anvendes til at regulere trængsel i de områder, hvor problemerne er størst, og hvor den kollektive trafik er udbygget til at være et reelt alternativ. Den vil blive indført gradvis, så bunden ikke slås ud af markedet for brugtbiler. Og vi vil sikre, at det ikke bliver muligt for myndighederne at følge borgernes færden Danmark skal ikke udvikle sig til et overvågningssamfund. En sådan omlægning af bilbeskatningen med kloge kørselsafgifter og lavere registreringsafgift øger mobiliteten og reducerer miljøbelastningen fra transporten. Det er et kernepunkt i regeringens grønne transportvision. Opgør med sognerådspolitikken Den kollektive trafik kan ikke alene løse trængselsproblemerne på vejene. Derfor vil regeringen også investere i udbygning af vejnettet. Men investeringer i nye veje vil ikke ske på baggrund af sognerådspolitik, hvor der skal plejes lokale interesser. Vejinvesteringerne vil ske baggrund af nøgterne vurderinger. Vi vil investere der, hvor behovet er størst og løser flest trængselsproblemer, og hvor det giver størst samfundsøkonomisk afkast. Vi er nødt til at prioritere, der bliver nemlig ikke penge til alle projekter i denne omgang. Endelig vil regeringen sætte ind med investeringer i en række tværgående indsatser. 19

20 Det gælder blandt andet i bedre forhold for cyklismen, bekæmpelsen af støj, øget trafiksikkerhed og intelligente transport systemer. Det lange lys på fremtiden Regeringens investeringsplan rækker frem til Men investeringer i infrastruktur har ofte et meget langt sigte, og der er behov for at se længere frem end perioden for denne investeringsplan. Derfor vil regeringen sikre penge til udviklingen af en national trafikmodel, der kan styrke grundlaget for en langsigtet og helhedsorienteret infrastrukturplanlægning. Der tales meget om nye broer over Kattegat og Lillebælt, en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, havnetunnel i København, en hærvejsmotorvej på den jyske højderyg og en masse andre spændende og visionære infrastrukturprojekter. Disse meget store og omkostningsfulde investeringer vil være blandt dem, som vi vil kunne belyse bedre med nye værktøjer som den nationale trafikmodel. Regeringens forslag til investeringsplan vil sikre Danmark et grønt og fremtidssikret transportsystem, der løser trængselsproblemer og bidrager positivt til klimamålsætningen. PRIVATKOKKEN Deres private kok hjemme eller i Deres firma mail: Tlf.:

21 December 2008 Gågade arrangement med jule hygge Rigtig God Jul og et Godt Nytår af: Knud Düring D. 6. december var det tid til arrangement i Gågaden igen, fra kl. 10:00 til 13:00. Tilstede var C gruppen fra kommunalbestyrelsen, medlemmer af bestyrelsen samt vores folketingsmedlem- og trafikminister Lars Barfoed for at vise flaget for de konservative i Hørsholm. Der var et rigtigt godt flow forbi vores bod, og mange syntes, at det var interessant, at vi som de eneste gjorde opmærksom på os selv, selv om at der er næsten et år til valget. Vi bød på glögg, brunkager, pebbernødder, æbler og slik, hvilket faldt i god jord i den kolde tid. Per, vores formand Mariannes mand havde mesterligt blandet glöggen, hvor der selvfølgelig var mandler og rosiner til. Det var godt at se, at hele C-gruppen, Lars Barfoed og mange fra bestyrelsen var tilstede for at løfte arrangementet, og der blev talt med mange forbipasserende Det vil være rigtigt godt, hvis vi kunne arrangere 3 eller 4 mere inden valget og få jer kære medlemmer til at deltage med at løfte de konservative i Hørsholm. 21

22 Deadline for næste nummer er d. 1 marts 2009 og bladet udkommer d 15 marts 2009 Vi fra redaktionen vil sige tak for det forgangende år og ønsker alle medlemmer et rigtigt godt Nytår

23

24

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Lars Barfoed. 125 år Konservative - Hørsholm i 2011. Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister. Læs mere side 10 og 11

Lars Barfoed. 125 år Konservative - Hørsholm i 2011. Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister. Læs mere side 10 og 11 C-NYT - HØRSHOLM - nr. 1-2011 125 år Konservative - Hørsholm i 2011 Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister Lars Barfoed Læs mere side 10 og 11 Foto: Helle Moos Formand Otto B.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sensommer i Jammerbugt Oktober 2010. Indspark - fra den gamle formand. Paneldebat. Jammerbugt

Sensommer i Jammerbugt Oktober 2010. Indspark - fra den gamle formand. Paneldebat. Jammerbugt Sensommer i Jammerbugt Oktober 2010 Fra formanden Afghanistan - er det vores krig? Indspark - fra den gamle formand Paneldebat Jammerbugt Redaktion: Anni Bissø Kildeberg og Berit Engholm Pedersen, berit@c.dk

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere