Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeside: www.konservative.dk/horsholm"

Transkript

1

2

3 Indhold: Vores nye partiformand skriver. Se side 4 og 5. Referat fra julemøde i kvindekredsen. Se side 6. Referat fra medlemsmøde i restaurant Skov-hus. Se side 7. Generalforsamling Se side 8 Præsentation af mulige kandidater. Se side Om sideordnet opstilling. Se side 13. Fra redaktionen Så er et nyt år ved at være gået, og årets sidste udgave af C-Nyt Hørsholm kommer på gaden. Det har været et travlt år med mange spændende arrangementer, og 2009 venter forude med et hav af valg-arrangementer, hvor vi virkelig får behov for jer alle for at sikre et godt konservativt valg. Dette nummer af C-Nyt er det første nummer der udkommer som et fællesblad for både vælgerforeningen og kvindekredsen. Vi er meget glade for dette samarbejde og ser også frem til et tæt samarbejde med kvindekredsen i forbindelse med fremtidige arrangementer for vores medlemmer. Vi har også fået en række nye annoncører, som vi byder hjertelig velkommen til. Vi skal endnu engang gøre reklame for den elektroniske udgave af C-Nyt, som jo er i farver og med meget flottere billeder end denne papirudgave - og opfordrer alle med internetadgang til at klikke ind på www. konservative/horsholm.dk. Endelig vil hele redaktionen benytte lejligheden til at ønske jer alle. Møde med lene Espersen flyttet. Se side 15 Transportminister Lars Barfoed skriver. Se side Fra arrangement på Apotekertorvet d. 6 december. Se side 20 Redaktion: Lene Pryds - redaktør Marianne Preis Balser Knud Düring - layout Kirsten Alsing René Flatau - annoncer Vi fra redaktionen prøver hele tiden at forny os, og gøre bladet bedre. Hvis I som medlemmer har nogle gode indput, så er I hjertelig velkommen til at sende os forslag. Adresse: Den konservative vælgerforening i Hørsholm, c/o Preis Balser, Ved Stampedammen 48, 2970 Hørsholm. 3

4 REGERINGEN SIKREDE STABILITET Af vicestatsminister og partíformand Lene Espersen Der skrives og siges for tiden meget om vindere og tabere ovenpå regeringens pakke på pensionsområdet. Da pakken påvirker realkreditmarkedet, og dermed vores renteudgifter til boligen, er den store interesse for pakken forståelig. Vores renteudgifter til boligen har stor betydning for, hvor meget luft, vi har i budgettet, til at gøre alle de ting, vi gerne vil for os selv og vores nærmeste. Vi er ikke i en normal situation i øjeblikket. Den internationale finanskrise smitter af på dansk økonomi, og det har de fleste danskere allerede mærket de første følger af. Krisen har gjort, at vi i dag alle tænker mere over sikkerheden i vores job, vores bolig og vores investeringer og om vi måske skal ændre vores fremtidsplaner. Som en del af en ansvarlig regering mener jeg, at vi er nødt til at sikre, at finansielle markeder fortsat fungerer godt, og at vi tilrettelægger den økonomiske politik på en ansvarlig måde, så tilliden til dansk økonomi bevares. Udgangspunktet er i den forbindelse godt; vi har rekordlav ledighed, og der er store overskud på betalingsbalancen og de offentlige finanser. Hurtige regeringsindgreb skabte økonomisk ro Da finanskrisen brød ud, var det første, jeg og regeringen gjorde at sikre, at noget helt fundamentalt for vores samfund nemlig tilliden til pengeinstitutterne ikke blev svækket. Vi gjorde det ved at indføre en garanti, så folk ikke lige pludselig trækker alle deres penge ud af bankerne. Det ville for alvor give problemer for den finansielle stabilitet. Uden finansiel stabilitet ville vi have udsigt til mindre velstand i Danmark. Konsekvenserne af krisen er ikke blevet mindre af, at Nationalbanken har måttet udvide rentespændet over for eurolandene for at forsvare kronen. For at undgå at de danske pensioner kommer i farezonen og afbøde nogle af de andre negative konsekvenser en rentestigning kan have, har vi i regeringen justeret på nogle af kravene til pensionsbranchen. Hensynet til hele samfundet afgørende Men må jeg ikke godt rydde den misforståelse af vejen, at regeringen har taget disse initiativer for at redde boligejere med rentetilpasningslån, mens dem med fastforrentede lån blot kan se til og ærgre sig over, at de valgte det sikre? Som jeg har understreget hver gang jeg har været på, er initiativerne 4

5 ikke sat i søen for at hjælpe folk med flekslån. Boligejere med flekslån ved, at der er en indbygget risiko ved disse lån. De har nydt godt af lånene indtil nu, og derfor har parterne bag aftalen ikke ønsket at tage specifikt hensyn til disse lånetyper. Regeringen har gjort det her, fordi det ikke er i samfundets interesse, at pensionsselskaberne holder brandudsalg af realkreditobligationer. Det ville skade både pensionsopsparere og boligejere. Det ville igen påvirke hele vores økonomi og forstærke den negative spiral, sådan en krise fører med sig. Og det vil gå ud over os alle sammen. Så mener jeg hellere, vi skal gøre noget, inden det er for sent. Vi må forhindre, at krisen bider sig fast De mange år med konstant fremgang har været gode for os danskere, og de har gjort det muligt at optage både fastforrentede og fleksible lån til meget favorable priser. Det har vi nydt godt af. Nu hvor krisen har sat ind, må vi stå sammen og sikre, at skaden ikke bliver større end højst nødvendigt. Det kræver, at vi politikere følger udviklingen meget nøje, prioriterer og sætter ind, der hvor behovet er størst. Det er ikke altid sjovt, men det er nødvendigt, hvis vi skal sørge for, at krisen ikke bider sig fast. SÅDAN KLARER DU CUT`ET Bestil teetime i proshoppen for haircut. og din frisure er altid klar til at fejre flotte resultater på scorecard`et BENTE HVEDEHAVE GL. HOVEDGADE 10 HØRSHOLM 5

6 Julemøde i Kvindekredsen den 25. november af Susanne Louring Tirsdag den 25. november 2008 havde den Konservative Kvindekreds inviteret til julekomsammen i Selmersbo Centret, hvor også vælgerforeningens medlemmer var inviteret. Med 34 fremmødte, var der lagt op til en hyggelig aften. Aftenen indledtes med velkomst af formanden, Hanne Falkensteen, og fællessang. Sognepræst Nina Raunkjær, der var indbudt og glædeligt havde takket ja til at deltage, fortalte fængslende og medrivende krydret med små og sjove anekdoter om sit spændende virke gennem 8 år som fængselspræst ved Ringsted Arrest. Efter denne spændende beretning, blev der serveret ost og rødvin. Der blev traditionen tro spillet bankospil, med mange dejlige præmier, som var sponsoreret af flere af byens handlende: Din Tøjmand, Victor, Hovedgaden 10 - Schwartz Eftf. v/heidi Guhle, Usserød Kongevej Boutique Bonica, Gl. Hovedgade 10 A - B s Hair Studio, Gl. Hovedgade 10 B - Frisør Lissi Badenholt, Gl. Hovedgade 10 B - Hørsholm Fodklinik, Gl. Hovedgade 10 B - Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4 - M:Care, Gunderødvej 40 - Il Gabbiano, Rungsted Havn 16 - Matas, Hørsholm Midtpunkt 64 - Café Crostini, Rungsted Havn 16 - Zunino Mad & Vino, Pennehave 10 - Fiskerikajen, Rungsted Havn 48 - Super Best v/købmand Dalgaard, Kongevejs Centeret 6 - Frede Bjergvang og 2 anonyme givere Alle deltagere havde hver medbragt en lille gave, som blandt andet blev uddelt som sidegevinster til de heldige bankovinderes naboer. De resterende gaver blev der afholdt amerikansk lotteri over. Hanne Falkensteen sluttede af med at takke for et vellykket julemøde. Samtidig bebudede Hanne Falkensteen, at der på en kommende generalforsamling ville blive fremlagt forslag om nedlæggelse af Kvindekredsen, idet man i stedet i samarbejde med Vælgerforeningen vil arbejde på en model for arrangementer, der vil tilgodese såvel Vælgerforeningens som Kvindekredsens tidligere medlemmer. Kvindekredsens generalforsamling afholdes i Kammerhuset tirsdag d. 20 januar 2009 kl. 19:30 6

7 Velbesøgt medlemsmøde i Restaurant Skovhus. af Kirsten Alsing Den 27. november deltog ca. 65 medlemmer af vælgerforeningen i et godt møde i Skovhus. Aftenen indledtes med stegt flæsk og persillesovs, og medlemmerne hyggede sig gevaldigt over disse lækkerier. Dernæst leverede centerdirektør Per Damm, Forstædernes Bank, Hørsholm, et levende og spændende indlæg om finanskrisens betydning for Forstædernes Bank. Per Damm mente, at ingen jo rigtigt ved, hvad krisen er, og at det hele stikker endnu dybere, end vi har set det indtil nu. Ingen ved, hvad vej det går. Endvidere fortalte Per Damm om sammenslutningen med Nykredit, som man er taknemmelig og glad for, idet man mener, at det er et godt match. Per Dam orienterede om bankens kulturelle aktiviteter som f.eks. skiftende kunstudstillinger og foredragsaftener i samarbejde med Biblioteket. Vælgerforeningens medlemmer blev inviteret til julehygge med gløgg og æbleskiver samt julemusik torsdag den 11. december mellem kl. 16 og 18i bankens lokaler. Medlemmerne stillede mange spørgsmål til Per Damm. Dernæst var der præsentation af mulige kandidatemner til kommunalvalget. De mulige kandidatemner præsenterer sig selv kort lige efter denne artikel. Efter præsentationsrunden blev der stillet en lang række spørgsmål fra medlemmerne. Flere spørgsmål gik på C-medlemmernes personlige interesser contra partiets interesser. Teaming og troværdighed blev nævnt i flere af svarene fra kandidatemnerne og de udtalte gentagne gange, at den nuværende C-gruppes medlemmer grundlæggende har det godt med hinanden. Et medlem ønskede mere åbenhed og dialog, hvortil formanden svarede, at alle kan overvære kommunalbesty relsesmøderne og modtage udvalgsdagsordener. Flere berørte også emnet- at skifte parti, og flere af kandidatemnerne udtrykte til dette, at de kun kunne være konservative. Mange andre spørgsmål blev berørt, men det vil blive omfattende at referere dem alle. Det var en god og informativ aften, og et lignende arrangement bør arrangeres i den kommende sæson. Hybbydrivhuse prisniveauer fra kr til kr. 7

8 Sted: Spisning: Menu: Pris: GENERALFORSAMLING Onsdag d. 21 Januar 2009 Restaurant Skovhuset, Stumpedyssevej Kl.1800 Skipperlabskovs med rødbede og smørklat Valnøddefromage 1 gl. øl,vin eller vand kaffe eller te kr. 175,- pr. person Generalforsamling kl.1930 Bindende tilmelding til spisningen til Marianne Balser på telf.: , eller mail: Vel mødt! 8

9 Præsentation af mulige kandidater til valget i 2009 Otto B. Christiansen. Jeg er egentlig uddannet cand. phil. i historie, men nåede aldrig at praktisere, før jeg blev indfanget i kommunikationsverdenen. Først på forskellige reklamebureauer og siden som marketingchef hos EDC Mæglerne, Realkredit Danmark og Danske Bank. I dag er jeg direktør i en interesseorganisation for store annoncører, som vi har været fantasiløse nok til at kalde Dansk Annoncørforening. Jeg sidder i skolebestyrelsen for Rungsted Skole og i repræsentantskabet for Realdania. Mine interessefelter er skole, idræt, kultur og det bebyggede miljø. Jeg er dybt involveret i processen omkring Science-huset på Rungsted skole og et projekt omkring branding af Rungsted Gymnasium. Henrik Muusfeldt. Født i Hørsholm Gift med Annette, har en søn og en datter samt 3 børnebørn.pensioneret i 2006 som kommandør i søværnet efter 41 år. Det blev til 15 års sejlende tjeneste bl.a. chef for korvetten Olfert Fischer i Den persiske Golf og 19 års stabstjeneste. Fast bopæl i Hørsholm siden Medlem af Rungsted Sogns Menighedsråd siden 1996, formand i og medlem af Hørsholm Kirkegårdsbestyrelse siden Fra januar 2007 sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten og fra januar 2008 medlem af Hørsholm Seniorråd. Arbejdet i Seniorrådet har givet mig interesse for at arbejde mere i og for lokalsamfundet, herunder være med til at samle partiet og genskabe ro i vælgerforeningen. Derfor vil jeg gerne tilbyde mig som kandidat ved opstilling til kommunalvalget i november

10 Morten Slotved. Jeg er 39 år, gift med Inger, og sammen har vi 3 børn på 1, 5 og 6 år. Født og opvokset i Brørup (Jylland), og flyttet til Hørsholm i Uddannet Cand. Oecon, og er i dag Senior Salgschef hos IBM. Endvidere kaptajn af reserven ved artilleriet. Medlem af KB siden 2006, og sidder i Økonomiudvalget samt Beskæftigelses og erhvervsudvalget. Mine mærkesager er at holde fokus på lavest mulige skatteniveau, samt stram økonomistyring. Endvidere har jeg som familiefar stort fokus på forholdene indenfor Børn & Skole området. Anders Borgen. Jeg er 46 år og min familie, som består af Bettina og vores 3 børn, er min højesteprioritet. Erhvervsmæssigt driver jeg selvstændig virksomhed som fabrikant af miljøstationer til lystbådehavne. Hørsholm Kommu har været mit hjem i 41 år, og igennem de seneste 16 år har jeg været medlem af kommunalbestyrelsen. Kommunens økonomi, vores bys udvikling, omsorgen for vores seniorer samt vores børns uddannelse og trivsel står højt på min politiske agenda. Isabella Meyer. Jeg er 42 år, mor til Amalie og Josefine begge 18 år og 3. g ere på Nærum Gymnasium. Medlem af Kommunalbestyrelsen siden Gruppeformand for den Konservative Gruppe, 2.viceborgmester, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af Økonomiudvalget. Formand Egnsmuseets bestyrelse. Medlem af den Konservative Hovedbestyrelse. Formand for Danmarks biblioteksforenings Kulturudvalg. Uddannet folkeskolelærer med bachelor fra DPU. Ansat hos Wingmanager og Lisberg 10

11 Camilla Kann Fjeldsøe. Jeg er 41. år, Cand. Merc., Underdirektør TNS Gallup A/S. Medlem af kommunalbestyrelsen siden Medlem at Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Formand for Ungdomsskolen. Formand for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus. Gift med Thomas og mor til Sophia på 10 og Mads Peter på 8 år. Begge børn er aktive i Hørsholm Basketball Klub og går på Hørsholm Skole. Knud Düring. Jeg er 52 år, gift med Susanne. Jeg har været medlem siden 1974, jeg sider med i bestyrelsen og er webmaster. Medlem af fredningsnævnet, har siddet 8 år i rådet for totalforsvarsregionerne. Jeg kom til Hørsholm da jeg var 12 år og har gået i Hørsholm skole. Oprindeligt uddannet fotograf, har haft fotohandel og atelier, opbygget interne TV-systemer, viderudviklet mig i i medieverden med uddannelse som mediegrafiker. Jeg har altid været konservativ, fordi jeg sætter demokratiet højt, og det vil jeg godt være med til at værne om, i gode konservative toner. Personlig frihed og retten til selv at vælge, det er og bliver 2 konservative grundpiller. Disse 2 grundpiller må og skal være som fingeraftryk i alle tiltag og forhandlinger i kommunal regi men også på regional og på landbasis. Det er væsentlig for en konservativ politiker altid at have i baghovedet og tillige at kunne se helheden i den kommunale opbygning, hvor vi sætter vores fingeraftryk. Jeg vil være med til at Konservative vil få vores gamle styrke igen her i Hørsholm og skabe den balance der er mellem menneskelighed og fornuft, og frem for alt at værne og vores kostbare demokrati.alle jer kære medlemmer kan være med til at fremme de Konservative til næste valg, ved at tale med famille, venner og naboer om os og vores værdifulde værdier. Tak for læsningen og God Jul 11

12 Åben alle ugens 7 dage Rungsted Havn 48, 2960 Rungsted Kyst Detail & Engros Take away og selskaber Tlf Jens Frederiksen. Jeg er 49 år født og opvokset i Hørsholm, jeg bor Rosenvej 7, hvor jeg har boet hele mit. Gift og har 3 børn. Jeg er ansat i en afdeling under VKR Holding som hedder Window Master, her sidder jeg som logistikkoordinator. Det er min første periode i kommunalbestyrelsen, og er meget opsat på at, tage endnu 4 år. I denne periode sidder jeg i børne- og skoleudvalget, her er jeg næstformand, desuden sidder jeg økonomiudvalget.mange rigtig gode ting er sket på børne/skole området i denne periode f.eks. udvidelse af Vallerød skolen er vedtaget og forbedring af ude-arealerne på andre skoler er igangsat. Men stadigvæk er der plads til forbedringer og det ønsker jeg at deltage i. i I ønskes alle en rigtig god jul, og et rigtigt godt nytår. 12

13 Thorkild Gruelund. 60 år, selvstændig erhvervsdrivende, social- & sundhedsudvalgsformand, medlem af kommunalbestyrelsen siden 1. januar Gift med Anne børnehaveklasseleder i Allerød, sammen har vi to voksne døtre samt et barnebarn. Særlige politiske interesser: social og sundhed herunder seniorområdet samt økonomien i kommunen. Sideordnet opstilling kontra partiliste af Kai Vagn Sørensen Ovennævnte problemstilling blev for flere valgperioder siden vundet af tilhængerne af den sidestillede opstilling. Medlemsmødet den 27. november, hvor de foreløbige emner til den kommende kandidatliste blev præsenteret, kan imidlertid, synes jeg, godt stille et spørgsmålstegn ved, om opstillingsformen er den rigtige. En stor del af diskussionen gik på at afklare kandidaternes forhold til partidisciplinen: skal man ubetinget bøje sig for flertallet i gruppen, eller skal det accepteres, at der er punkter, hvor ens samvittighed byder at stemme modsat? Jeg fornemmede, at stemningen var for disciplinen. For de fleste af de valgtes vedkommende er det ret få stemmer, der afgør, hvem der bliver valgt. Kan man derfor finde et personligt tema, der kan trække blot nogle få flere stemmer end konkurrenternes, har man derfor gode chancer for at blive valgt, men moralsk set vel så også en forpligtigelse til at kæmpe for netop de synspunkter. Den sideordnede opstilling har altså en indbygget mulighed for et skisma: skal man være loyal over for resten af gruppen eller over for de vælgere, der har ønsket netop vedkommende ind? Ønsker man at sikre et fasttømret hold, der ikke fører individuel valgkamp, må det sættes af dem, der har det største kendskab til samtlige kandidater, nemlig vælgerforeningen, ligesom fodboldlandsholdet sættes af træneren, ikke af tilskuerne. Det bedste middel hertil er listeopstilling. I øvrigt har jeg aldrig forstået, at man som medlem af en vælgerforening ikke ønsker optimalt at udnytte den mulighed, man har for at påvirke valget ved at prioritere kandidaterne via en partiliste. 13

14 December Man B&W Diesel A/S PARKEN Sport & Entertainment A/S 2008 NÅR KVALITETEN ER I TOP FØLGER KUNDEGRUNDLAGET HELT NATURLIGT MED Vores arbejdsfilosofi og metode har gjort os til specialister i det, vi kalder effektiv kvalitetsrengøring. Vi løser opgaverne rationelt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er derfor, vi kan levere vores effektive rengøring til et stadigt stigende antal kvalitetsbevidste kunder overalt i Danmark Diamanten Rugv nget Taastrup Telefon Friis Hansens Vej 2, 7100 Vejle Telefon PricewaterhouseCoopers DagligRengøring DagligRengøring VinduesPolering EjendomsService JGC-MARKETING.DK VinduesPolering EjendomsService 14

15 OBS!: Mødet er flyttet til d. 22 januar 2009 Lene Espersen tager på turné Du inviteres til at møde Lene Espersen. Den nyvalgte formand for partiet fortsætter sin Danmarksturné torsdag d. 22 januar 2009 i Nordsjællands Storkreds. Kom og få en dialog med Lene om visionerne for Det Konservative Folkepartis fremtid og for dansk politik. Mødet foregår: Torsdag d. 22 januar kl på Trommen, Caroline Mathilde Salen, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm Mødet er åbent for alle interesserede, så tag meget gerne dine naboer, familie og kolleger med. venner, Deltagelse i mødet er gratis.. Vi glæder os til at se dig Med venlig hilsen Morten Bangsgaard Generalsekretær Det Konservative Folkeparti 15

16 Infrastruktur på den grønne gren Af transportminister Lars Barfoed (K) Regeringen har netop offentliggjort sit bud på en gennemgribende reform af den danske infrastruktur, der vil fremtidssikre en effektiv og høj mobilitet i samfundet og samtidig løse transportens klimamæssige udfordringer. Med den nye investeringsplan lægger regeringen op til et betydeligt løft i investeringsniveauet. Frem til 2020 vil der samlet blive investeret 150 milliarder kroner i infrastrukturen. Det svarer til en forøgelse af de årlige investeringer med 70 pct. Det gør vi, fordi det er nødvendigt at styrke vores infrastruktur. Alt for mange mennesker spilder i dag tiden i bilkøer på vejene eller ved forsinkelser i den kollektive trafik. Det er dyrt for samfundet meget dyrt. De dyrebare minutter kunne vi i stedet have brugt enten på at skabe værdi på arbejdet eller sammen med familien. En velfungerende infrastruktur er en grundforudsætning for samfundets evne til at skabe vækst og velstand. Mobiliteten på arbejdsmarkedet og virksomhedernes konkurrenceevne er afhængig af infrastrukturens kvalitet. Folks vilje til at bevæge sig over længere afstande mellem bopæl og arbejdsplads afhænger i høj grad af transportsystemets indretning, og for virksomhederne er transportvilkårene en del af deres samlede konkurrencevilkår. Den danske infrastruktur er blandt verdens bedste. Men det kræver massive investeringer for at udbygge infrastrukturen, så den også passer til fremtidens behov. I dag ser vi allerede trængselsproblemer på vejnettet og med de vækstprognoser for fremtidens trafik som Infrastrukturkommissionen lagde frem i januar, er der udsigt til væsentligt større problemer for fremkommeligheden, hvis ikke vi handler allerede i dag. Den voksende trafikmængde har også en negativ indflydelse på klimaet i form af øget CO2-udledning og forurening. Det er lykkedes at komme dele af partikelforureningen til livs. Mens trafikken på vejene er vokset, er udledningen af en række skadelige stoffer fra transportsektoren faldet markant. Den udvikling skal vi fortsætte. Men det er endnu ikke lykkedes at afkoble udviklingen i transportomfanget med udledningen af CO2. Her ligger der en stor udfordring, for transporten skal også yde sit bidrag til reduktionen af CO2. Vi skal have transportens CO2-kurve knækket. 16

17 Den grønne vej på skinner December 2008 Regeringen lægger derfor op til et brud med den hidtidige førte transportpolitik i Danmark. Skal vi løfte den klimamæssige udfordring, må transportpolitikken lægges om. Der skal investeres langt mere i den kollektive trafik end vi har gjort før. Kun ved at gøre den kollektive trafik attraktiv, bliver den et reelt alternativ til bilismen. Den grønne linje ligger derfor som en rød tråd i regeringens forslag til investeringsplan, hvor der meget massivt satses på jernbaneskinner frem for asfalt. Flagskibet i den kollektive trafik bliver en ny dansk højhastighedsstrategi for jernbanedriften, den såkaldte timemodel. Med timemodellen bliver det muligt at køre med tog mellem de største byer på en time eller mindre. Det betyder, at turen fra København til Odense kommer ned på en time. Det samme gør turen mellem Odense og Århus samt mellem Århus og Aalborg. Og på sigt vil turen mellem Odense og Esbjerg også kunne gøres på en time. Den ambitiøse timemodel betyder, at danskerne snart vil se en helt ny jernbane. Regeringen vil nemlig som en af de væsentligste prioriteter udbygge jernbanekapaciteten mellem Ringsted og København. I dag er der trængsel på skinnerne og togene kommer tit til at holde i kø. Kapaciteten er brugt op. Med en ny jernbane vil der komme store tidsmæssige besparelser for de sjællandske pendlere, og landsdeltrafikken vil få et mærkbart løft. Og så er den nye jernbane også en forudsætning for timemodellens gennemførelse. Den største investering i ny infrastruktur bliver udskiftningen af signalanlæggene på jernbanen. Det er formentligt den mindst sexede, mest usynlige og samtidig den allerdyreste investering. Men til gengæld er det også den absolut mest nødvendige. Levetiden for det nuværende signalanlæg udløber omkring 2020, og har vi ikke forinden udskiftet de forældede signaler, stopper 17

18 togdriften ganske enkelt i Danmark. Vi taler altså ikke bare om forsinkelser og aflyste tog. Nej, det er så alvorligt, at togene overhovedet ikke kommer til at køre. Derfor bliver vi nødt til at bruge over 20 milliarder kroner på denne investering, som dog også har en række fordele blandt andet en klar forbedring af togenes regularitet. Den kollektive trafik styrkes yderligere af massive investeringer i genopretning af skinner på jernbanen, nye signaler og endelig - som tredje led i planen - elektrificering af jernbanenettet. Den tidligere SR-regerings satsning på dieseldrevne tog skal skrinlægges. Selv den daværende miljøminister har vel erkendt i dag, at SR-regeringens osende dieselstrategi var en fejltagelse, som har forsinket den miljørigtige elektrificering af det danske jernbanenet. På kort sigt vil vi fortsat køre med dieseltog i Danmark, men i takt med at dieseltogenes levetid udløber, vil vi gradvis elektrificere jernbanenettet og indsætte miljørigtige eltog. Vi vil også gøre det nemmere for bilister at køre til en station, hvor de kan stille bilen i et Parkér og Rejs anlæg, og tage toget på arbejde. I det hele taget vil regeringen skabe større sammenhæng mellem transportformerne, så biler, busser, tog og cykler spiller bedre sammen. Det er også værd at nævne, at vi bygger ny metro i København og en fast Femern-forbindelse, hvor brugerne af broen betaler for en opgradering af hele jernbanen med el og dobbeltspor fra Rødbyhavn til Ringsted. Derudover vil regeringen investere yderligere i en række tiltag for at styrke den kollektive trafik i Danmark. Kloge kørselsafgifter er vejen frem Udfordringerne med trængsel er særligt store nær byområderne, og der er flere steder decideret mangel på plads til flere vejudvidelser. Der er ikke mulighed for at bygge os ud af trængselsproblemerne på vejnettet. Derfor vil regeringen se på andre instrumenter, der både kan løse de transportpolitiske udfordringer og understøtte den klimapolitiske målsætning. Vi ønsker at gennemføre en fundamental omlægning af bilbeskatningen. Det skal være billigere at anskaffe sig en bil mod at det bliver dyrere at køre i den. Helt konkret vil regeringen nedsætte registreringsafgiften voldsomt og i stedet indføre grønne kørselsafgifter, der beskatter 18

19 forbruget og ikke selve anskaffelsen af bilen. Nogle kalder det for roadpricing, vi kalder det for kloge kørselsafgifter. Det er vigtigt at slå fast, at der ikke bliver tale om nye skatter på bilisterne. Det nye grønne afgiftssystem vil være provenuneutralt. Bilisterne i Danmark er i forvejen hårdt udsatte og betaler nogle af verdens højeste registreringsafgifter. Derfor vil indtægterne fra dansk registrerede biler gå til at nedsætte registreringsafgiften og bidrage til udskiftning af bilparken i retning af flere miljø- og energieffektive biler. Omlægningen af bilbeskatningen skal anvendes til at regulere trængsel i de områder, hvor problemerne er størst, og hvor den kollektive trafik er udbygget til at være et reelt alternativ. Den vil blive indført gradvis, så bunden ikke slås ud af markedet for brugtbiler. Og vi vil sikre, at det ikke bliver muligt for myndighederne at følge borgernes færden Danmark skal ikke udvikle sig til et overvågningssamfund. En sådan omlægning af bilbeskatningen med kloge kørselsafgifter og lavere registreringsafgift øger mobiliteten og reducerer miljøbelastningen fra transporten. Det er et kernepunkt i regeringens grønne transportvision. Opgør med sognerådspolitikken Den kollektive trafik kan ikke alene løse trængselsproblemerne på vejene. Derfor vil regeringen også investere i udbygning af vejnettet. Men investeringer i nye veje vil ikke ske på baggrund af sognerådspolitik, hvor der skal plejes lokale interesser. Vejinvesteringerne vil ske baggrund af nøgterne vurderinger. Vi vil investere der, hvor behovet er størst og løser flest trængselsproblemer, og hvor det giver størst samfundsøkonomisk afkast. Vi er nødt til at prioritere, der bliver nemlig ikke penge til alle projekter i denne omgang. Endelig vil regeringen sætte ind med investeringer i en række tværgående indsatser. 19

20 Det gælder blandt andet i bedre forhold for cyklismen, bekæmpelsen af støj, øget trafiksikkerhed og intelligente transport systemer. Det lange lys på fremtiden Regeringens investeringsplan rækker frem til Men investeringer i infrastruktur har ofte et meget langt sigte, og der er behov for at se længere frem end perioden for denne investeringsplan. Derfor vil regeringen sikre penge til udviklingen af en national trafikmodel, der kan styrke grundlaget for en langsigtet og helhedsorienteret infrastrukturplanlægning. Der tales meget om nye broer over Kattegat og Lillebælt, en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, havnetunnel i København, en hærvejsmotorvej på den jyske højderyg og en masse andre spændende og visionære infrastrukturprojekter. Disse meget store og omkostningsfulde investeringer vil være blandt dem, som vi vil kunne belyse bedre med nye værktøjer som den nationale trafikmodel. Regeringens forslag til investeringsplan vil sikre Danmark et grønt og fremtidssikret transportsystem, der løser trængselsproblemer og bidrager positivt til klimamålsætningen. PRIVATKOKKEN Deres private kok hjemme eller i Deres firma mail: Tlf.:

21 December 2008 Gågade arrangement med jule hygge Rigtig God Jul og et Godt Nytår af: Knud Düring D. 6. december var det tid til arrangement i Gågaden igen, fra kl. 10:00 til 13:00. Tilstede var C gruppen fra kommunalbestyrelsen, medlemmer af bestyrelsen samt vores folketingsmedlem- og trafikminister Lars Barfoed for at vise flaget for de konservative i Hørsholm. Der var et rigtigt godt flow forbi vores bod, og mange syntes, at det var interessant, at vi som de eneste gjorde opmærksom på os selv, selv om at der er næsten et år til valget. Vi bød på glögg, brunkager, pebbernødder, æbler og slik, hvilket faldt i god jord i den kolde tid. Per, vores formand Mariannes mand havde mesterligt blandet glöggen, hvor der selvfølgelig var mandler og rosiner til. Det var godt at se, at hele C-gruppen, Lars Barfoed og mange fra bestyrelsen var tilstede for at løfte arrangementet, og der blev talt med mange forbipasserende Det vil være rigtigt godt, hvis vi kunne arrangere 3 eller 4 mere inden valget og få jer kære medlemmer til at deltage med at løfte de konservative i Hørsholm. 21

22 Deadline for næste nummer er d. 1 marts 2009 og bladet udkommer d 15 marts 2009 Vi fra redaktionen vil sige tak for det forgangende år og ønsker alle medlemmer et rigtigt godt Nytår

23

24

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

Formanden Claus Normann bød velkommen.

Formanden Claus Normann bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Bitterhed kan man ikke bruge til noget. 11 Ældreråd. 15 Tema. Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv FAGLIGE SENIORER

Bitterhed kan man ikke bruge til noget. 11 Ældreråd. 15 Tema. Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv FAGLIGE SENIORER FAGLIGE SENIORER Nr. 26 Maj 2015 Bitterhed kan man ikke bruge til noget Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv 11 Ældreråd Medlemmerne klædt på til arbejdet 15 Tema Transport Din arv kan redde dyr Betænker

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

skræppebladet nr. nov. 2013

skræppebladet nr. nov. 2013 Brabrand Boligforening søger et dream-team - side 3 Ny medredaktør på Skræppebladet - side 6 Pearl - kvinde med soul i Søvangen - side 8 Bingo-banko og masser af sild - side 10 t 3 6 8 10 09 nr. nov. 2013

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

Skrevet af Andreas Oxholm, redaktør på Liber

Skrevet af Andreas Oxholm, redaktør på Liber 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Succesfuld Summercamp en reportage 06 Tema: LIBER åbner 2020-pakkerne 11 Et Landsstævne i verdensklasse 12 Tema: Interview med Ellen Thrane Nørby 14 Duellen:

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT PH POLITISK HORISONT NR. 02 MAJ 2014 FOKUS STEM KONSERVATIVT - vejen til indflydelse i EU BENDT BENDTSEN Danmarks mand i EU VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD - tag godt imod dem Leder

Læs mere