Hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeside: www.konservative.dk/horsholm"

Transkript

1

2

3 Indhold: Vores nye partiformand skriver. Se side 4 og 5. Referat fra julemøde i kvindekredsen. Se side 6. Referat fra medlemsmøde i restaurant Skov-hus. Se side 7. Generalforsamling Se side 8 Præsentation af mulige kandidater. Se side Om sideordnet opstilling. Se side 13. Fra redaktionen Så er et nyt år ved at være gået, og årets sidste udgave af C-Nyt Hørsholm kommer på gaden. Det har været et travlt år med mange spændende arrangementer, og 2009 venter forude med et hav af valg-arrangementer, hvor vi virkelig får behov for jer alle for at sikre et godt konservativt valg. Dette nummer af C-Nyt er det første nummer der udkommer som et fællesblad for både vælgerforeningen og kvindekredsen. Vi er meget glade for dette samarbejde og ser også frem til et tæt samarbejde med kvindekredsen i forbindelse med fremtidige arrangementer for vores medlemmer. Vi har også fået en række nye annoncører, som vi byder hjertelig velkommen til. Vi skal endnu engang gøre reklame for den elektroniske udgave af C-Nyt, som jo er i farver og med meget flottere billeder end denne papirudgave - og opfordrer alle med internetadgang til at klikke ind på www. konservative/horsholm.dk. Endelig vil hele redaktionen benytte lejligheden til at ønske jer alle. Møde med lene Espersen flyttet. Se side 15 Transportminister Lars Barfoed skriver. Se side Fra arrangement på Apotekertorvet d. 6 december. Se side 20 Redaktion: Lene Pryds - redaktør Marianne Preis Balser Knud Düring - layout Kirsten Alsing René Flatau - annoncer Vi fra redaktionen prøver hele tiden at forny os, og gøre bladet bedre. Hvis I som medlemmer har nogle gode indput, så er I hjertelig velkommen til at sende os forslag. Adresse: Den konservative vælgerforening i Hørsholm, c/o Preis Balser, Ved Stampedammen 48, 2970 Hørsholm. 3

4 REGERINGEN SIKREDE STABILITET Af vicestatsminister og partíformand Lene Espersen Der skrives og siges for tiden meget om vindere og tabere ovenpå regeringens pakke på pensionsområdet. Da pakken påvirker realkreditmarkedet, og dermed vores renteudgifter til boligen, er den store interesse for pakken forståelig. Vores renteudgifter til boligen har stor betydning for, hvor meget luft, vi har i budgettet, til at gøre alle de ting, vi gerne vil for os selv og vores nærmeste. Vi er ikke i en normal situation i øjeblikket. Den internationale finanskrise smitter af på dansk økonomi, og det har de fleste danskere allerede mærket de første følger af. Krisen har gjort, at vi i dag alle tænker mere over sikkerheden i vores job, vores bolig og vores investeringer og om vi måske skal ændre vores fremtidsplaner. Som en del af en ansvarlig regering mener jeg, at vi er nødt til at sikre, at finansielle markeder fortsat fungerer godt, og at vi tilrettelægger den økonomiske politik på en ansvarlig måde, så tilliden til dansk økonomi bevares. Udgangspunktet er i den forbindelse godt; vi har rekordlav ledighed, og der er store overskud på betalingsbalancen og de offentlige finanser. Hurtige regeringsindgreb skabte økonomisk ro Da finanskrisen brød ud, var det første, jeg og regeringen gjorde at sikre, at noget helt fundamentalt for vores samfund nemlig tilliden til pengeinstitutterne ikke blev svækket. Vi gjorde det ved at indføre en garanti, så folk ikke lige pludselig trækker alle deres penge ud af bankerne. Det ville for alvor give problemer for den finansielle stabilitet. Uden finansiel stabilitet ville vi have udsigt til mindre velstand i Danmark. Konsekvenserne af krisen er ikke blevet mindre af, at Nationalbanken har måttet udvide rentespændet over for eurolandene for at forsvare kronen. For at undgå at de danske pensioner kommer i farezonen og afbøde nogle af de andre negative konsekvenser en rentestigning kan have, har vi i regeringen justeret på nogle af kravene til pensionsbranchen. Hensynet til hele samfundet afgørende Men må jeg ikke godt rydde den misforståelse af vejen, at regeringen har taget disse initiativer for at redde boligejere med rentetilpasningslån, mens dem med fastforrentede lån blot kan se til og ærgre sig over, at de valgte det sikre? Som jeg har understreget hver gang jeg har været på, er initiativerne 4

5 ikke sat i søen for at hjælpe folk med flekslån. Boligejere med flekslån ved, at der er en indbygget risiko ved disse lån. De har nydt godt af lånene indtil nu, og derfor har parterne bag aftalen ikke ønsket at tage specifikt hensyn til disse lånetyper. Regeringen har gjort det her, fordi det ikke er i samfundets interesse, at pensionsselskaberne holder brandudsalg af realkreditobligationer. Det ville skade både pensionsopsparere og boligejere. Det ville igen påvirke hele vores økonomi og forstærke den negative spiral, sådan en krise fører med sig. Og det vil gå ud over os alle sammen. Så mener jeg hellere, vi skal gøre noget, inden det er for sent. Vi må forhindre, at krisen bider sig fast De mange år med konstant fremgang har været gode for os danskere, og de har gjort det muligt at optage både fastforrentede og fleksible lån til meget favorable priser. Det har vi nydt godt af. Nu hvor krisen har sat ind, må vi stå sammen og sikre, at skaden ikke bliver større end højst nødvendigt. Det kræver, at vi politikere følger udviklingen meget nøje, prioriterer og sætter ind, der hvor behovet er størst. Det er ikke altid sjovt, men det er nødvendigt, hvis vi skal sørge for, at krisen ikke bider sig fast. SÅDAN KLARER DU CUT`ET Bestil teetime i proshoppen for haircut. og din frisure er altid klar til at fejre flotte resultater på scorecard`et BENTE HVEDEHAVE GL. HOVEDGADE 10 HØRSHOLM 5

6 Julemøde i Kvindekredsen den 25. november af Susanne Louring Tirsdag den 25. november 2008 havde den Konservative Kvindekreds inviteret til julekomsammen i Selmersbo Centret, hvor også vælgerforeningens medlemmer var inviteret. Med 34 fremmødte, var der lagt op til en hyggelig aften. Aftenen indledtes med velkomst af formanden, Hanne Falkensteen, og fællessang. Sognepræst Nina Raunkjær, der var indbudt og glædeligt havde takket ja til at deltage, fortalte fængslende og medrivende krydret med små og sjove anekdoter om sit spændende virke gennem 8 år som fængselspræst ved Ringsted Arrest. Efter denne spændende beretning, blev der serveret ost og rødvin. Der blev traditionen tro spillet bankospil, med mange dejlige præmier, som var sponsoreret af flere af byens handlende: Din Tøjmand, Victor, Hovedgaden 10 - Schwartz Eftf. v/heidi Guhle, Usserød Kongevej Boutique Bonica, Gl. Hovedgade 10 A - B s Hair Studio, Gl. Hovedgade 10 B - Frisør Lissi Badenholt, Gl. Hovedgade 10 B - Hørsholm Fodklinik, Gl. Hovedgade 10 B - Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4 - M:Care, Gunderødvej 40 - Il Gabbiano, Rungsted Havn 16 - Matas, Hørsholm Midtpunkt 64 - Café Crostini, Rungsted Havn 16 - Zunino Mad & Vino, Pennehave 10 - Fiskerikajen, Rungsted Havn 48 - Super Best v/købmand Dalgaard, Kongevejs Centeret 6 - Frede Bjergvang og 2 anonyme givere Alle deltagere havde hver medbragt en lille gave, som blandt andet blev uddelt som sidegevinster til de heldige bankovinderes naboer. De resterende gaver blev der afholdt amerikansk lotteri over. Hanne Falkensteen sluttede af med at takke for et vellykket julemøde. Samtidig bebudede Hanne Falkensteen, at der på en kommende generalforsamling ville blive fremlagt forslag om nedlæggelse af Kvindekredsen, idet man i stedet i samarbejde med Vælgerforeningen vil arbejde på en model for arrangementer, der vil tilgodese såvel Vælgerforeningens som Kvindekredsens tidligere medlemmer. Kvindekredsens generalforsamling afholdes i Kammerhuset tirsdag d. 20 januar 2009 kl. 19:30 6

7 Velbesøgt medlemsmøde i Restaurant Skovhus. af Kirsten Alsing Den 27. november deltog ca. 65 medlemmer af vælgerforeningen i et godt møde i Skovhus. Aftenen indledtes med stegt flæsk og persillesovs, og medlemmerne hyggede sig gevaldigt over disse lækkerier. Dernæst leverede centerdirektør Per Damm, Forstædernes Bank, Hørsholm, et levende og spændende indlæg om finanskrisens betydning for Forstædernes Bank. Per Damm mente, at ingen jo rigtigt ved, hvad krisen er, og at det hele stikker endnu dybere, end vi har set det indtil nu. Ingen ved, hvad vej det går. Endvidere fortalte Per Damm om sammenslutningen med Nykredit, som man er taknemmelig og glad for, idet man mener, at det er et godt match. Per Dam orienterede om bankens kulturelle aktiviteter som f.eks. skiftende kunstudstillinger og foredragsaftener i samarbejde med Biblioteket. Vælgerforeningens medlemmer blev inviteret til julehygge med gløgg og æbleskiver samt julemusik torsdag den 11. december mellem kl. 16 og 18i bankens lokaler. Medlemmerne stillede mange spørgsmål til Per Damm. Dernæst var der præsentation af mulige kandidatemner til kommunalvalget. De mulige kandidatemner præsenterer sig selv kort lige efter denne artikel. Efter præsentationsrunden blev der stillet en lang række spørgsmål fra medlemmerne. Flere spørgsmål gik på C-medlemmernes personlige interesser contra partiets interesser. Teaming og troværdighed blev nævnt i flere af svarene fra kandidatemnerne og de udtalte gentagne gange, at den nuværende C-gruppes medlemmer grundlæggende har det godt med hinanden. Et medlem ønskede mere åbenhed og dialog, hvortil formanden svarede, at alle kan overvære kommunalbesty relsesmøderne og modtage udvalgsdagsordener. Flere berørte også emnet- at skifte parti, og flere af kandidatemnerne udtrykte til dette, at de kun kunne være konservative. Mange andre spørgsmål blev berørt, men det vil blive omfattende at referere dem alle. Det var en god og informativ aften, og et lignende arrangement bør arrangeres i den kommende sæson. Hybbydrivhuse prisniveauer fra kr til kr. 7

8 Sted: Spisning: Menu: Pris: GENERALFORSAMLING Onsdag d. 21 Januar 2009 Restaurant Skovhuset, Stumpedyssevej Kl.1800 Skipperlabskovs med rødbede og smørklat Valnøddefromage 1 gl. øl,vin eller vand kaffe eller te kr. 175,- pr. person Generalforsamling kl.1930 Bindende tilmelding til spisningen til Marianne Balser på telf.: , eller mail: Vel mødt! 8

9 Præsentation af mulige kandidater til valget i 2009 Otto B. Christiansen. Jeg er egentlig uddannet cand. phil. i historie, men nåede aldrig at praktisere, før jeg blev indfanget i kommunikationsverdenen. Først på forskellige reklamebureauer og siden som marketingchef hos EDC Mæglerne, Realkredit Danmark og Danske Bank. I dag er jeg direktør i en interesseorganisation for store annoncører, som vi har været fantasiløse nok til at kalde Dansk Annoncørforening. Jeg sidder i skolebestyrelsen for Rungsted Skole og i repræsentantskabet for Realdania. Mine interessefelter er skole, idræt, kultur og det bebyggede miljø. Jeg er dybt involveret i processen omkring Science-huset på Rungsted skole og et projekt omkring branding af Rungsted Gymnasium. Henrik Muusfeldt. Født i Hørsholm Gift med Annette, har en søn og en datter samt 3 børnebørn.pensioneret i 2006 som kommandør i søværnet efter 41 år. Det blev til 15 års sejlende tjeneste bl.a. chef for korvetten Olfert Fischer i Den persiske Golf og 19 års stabstjeneste. Fast bopæl i Hørsholm siden Medlem af Rungsted Sogns Menighedsråd siden 1996, formand i og medlem af Hørsholm Kirkegårdsbestyrelse siden Fra januar 2007 sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten og fra januar 2008 medlem af Hørsholm Seniorråd. Arbejdet i Seniorrådet har givet mig interesse for at arbejde mere i og for lokalsamfundet, herunder være med til at samle partiet og genskabe ro i vælgerforeningen. Derfor vil jeg gerne tilbyde mig som kandidat ved opstilling til kommunalvalget i november

10 Morten Slotved. Jeg er 39 år, gift med Inger, og sammen har vi 3 børn på 1, 5 og 6 år. Født og opvokset i Brørup (Jylland), og flyttet til Hørsholm i Uddannet Cand. Oecon, og er i dag Senior Salgschef hos IBM. Endvidere kaptajn af reserven ved artilleriet. Medlem af KB siden 2006, og sidder i Økonomiudvalget samt Beskæftigelses og erhvervsudvalget. Mine mærkesager er at holde fokus på lavest mulige skatteniveau, samt stram økonomistyring. Endvidere har jeg som familiefar stort fokus på forholdene indenfor Børn & Skole området. Anders Borgen. Jeg er 46 år og min familie, som består af Bettina og vores 3 børn, er min højesteprioritet. Erhvervsmæssigt driver jeg selvstændig virksomhed som fabrikant af miljøstationer til lystbådehavne. Hørsholm Kommu har været mit hjem i 41 år, og igennem de seneste 16 år har jeg været medlem af kommunalbestyrelsen. Kommunens økonomi, vores bys udvikling, omsorgen for vores seniorer samt vores børns uddannelse og trivsel står højt på min politiske agenda. Isabella Meyer. Jeg er 42 år, mor til Amalie og Josefine begge 18 år og 3. g ere på Nærum Gymnasium. Medlem af Kommunalbestyrelsen siden Gruppeformand for den Konservative Gruppe, 2.viceborgmester, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af Økonomiudvalget. Formand Egnsmuseets bestyrelse. Medlem af den Konservative Hovedbestyrelse. Formand for Danmarks biblioteksforenings Kulturudvalg. Uddannet folkeskolelærer med bachelor fra DPU. Ansat hos Wingmanager og Lisberg 10

11 Camilla Kann Fjeldsøe. Jeg er 41. år, Cand. Merc., Underdirektør TNS Gallup A/S. Medlem af kommunalbestyrelsen siden Medlem at Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Formand for Ungdomsskolen. Formand for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus. Gift med Thomas og mor til Sophia på 10 og Mads Peter på 8 år. Begge børn er aktive i Hørsholm Basketball Klub og går på Hørsholm Skole. Knud Düring. Jeg er 52 år, gift med Susanne. Jeg har været medlem siden 1974, jeg sider med i bestyrelsen og er webmaster. Medlem af fredningsnævnet, har siddet 8 år i rådet for totalforsvarsregionerne. Jeg kom til Hørsholm da jeg var 12 år og har gået i Hørsholm skole. Oprindeligt uddannet fotograf, har haft fotohandel og atelier, opbygget interne TV-systemer, viderudviklet mig i i medieverden med uddannelse som mediegrafiker. Jeg har altid været konservativ, fordi jeg sætter demokratiet højt, og det vil jeg godt være med til at værne om, i gode konservative toner. Personlig frihed og retten til selv at vælge, det er og bliver 2 konservative grundpiller. Disse 2 grundpiller må og skal være som fingeraftryk i alle tiltag og forhandlinger i kommunal regi men også på regional og på landbasis. Det er væsentlig for en konservativ politiker altid at have i baghovedet og tillige at kunne se helheden i den kommunale opbygning, hvor vi sætter vores fingeraftryk. Jeg vil være med til at Konservative vil få vores gamle styrke igen her i Hørsholm og skabe den balance der er mellem menneskelighed og fornuft, og frem for alt at værne og vores kostbare demokrati.alle jer kære medlemmer kan være med til at fremme de Konservative til næste valg, ved at tale med famille, venner og naboer om os og vores værdifulde værdier. Tak for læsningen og God Jul 11

12 Åben alle ugens 7 dage Rungsted Havn 48, 2960 Rungsted Kyst Detail & Engros Take away og selskaber Tlf Jens Frederiksen. Jeg er 49 år født og opvokset i Hørsholm, jeg bor Rosenvej 7, hvor jeg har boet hele mit. Gift og har 3 børn. Jeg er ansat i en afdeling under VKR Holding som hedder Window Master, her sidder jeg som logistikkoordinator. Det er min første periode i kommunalbestyrelsen, og er meget opsat på at, tage endnu 4 år. I denne periode sidder jeg i børne- og skoleudvalget, her er jeg næstformand, desuden sidder jeg økonomiudvalget.mange rigtig gode ting er sket på børne/skole området i denne periode f.eks. udvidelse af Vallerød skolen er vedtaget og forbedring af ude-arealerne på andre skoler er igangsat. Men stadigvæk er der plads til forbedringer og det ønsker jeg at deltage i. i I ønskes alle en rigtig god jul, og et rigtigt godt nytår. 12

13 Thorkild Gruelund. 60 år, selvstændig erhvervsdrivende, social- & sundhedsudvalgsformand, medlem af kommunalbestyrelsen siden 1. januar Gift med Anne børnehaveklasseleder i Allerød, sammen har vi to voksne døtre samt et barnebarn. Særlige politiske interesser: social og sundhed herunder seniorområdet samt økonomien i kommunen. Sideordnet opstilling kontra partiliste af Kai Vagn Sørensen Ovennævnte problemstilling blev for flere valgperioder siden vundet af tilhængerne af den sidestillede opstilling. Medlemsmødet den 27. november, hvor de foreløbige emner til den kommende kandidatliste blev præsenteret, kan imidlertid, synes jeg, godt stille et spørgsmålstegn ved, om opstillingsformen er den rigtige. En stor del af diskussionen gik på at afklare kandidaternes forhold til partidisciplinen: skal man ubetinget bøje sig for flertallet i gruppen, eller skal det accepteres, at der er punkter, hvor ens samvittighed byder at stemme modsat? Jeg fornemmede, at stemningen var for disciplinen. For de fleste af de valgtes vedkommende er det ret få stemmer, der afgør, hvem der bliver valgt. Kan man derfor finde et personligt tema, der kan trække blot nogle få flere stemmer end konkurrenternes, har man derfor gode chancer for at blive valgt, men moralsk set vel så også en forpligtigelse til at kæmpe for netop de synspunkter. Den sideordnede opstilling har altså en indbygget mulighed for et skisma: skal man være loyal over for resten af gruppen eller over for de vælgere, der har ønsket netop vedkommende ind? Ønsker man at sikre et fasttømret hold, der ikke fører individuel valgkamp, må det sættes af dem, der har det største kendskab til samtlige kandidater, nemlig vælgerforeningen, ligesom fodboldlandsholdet sættes af træneren, ikke af tilskuerne. Det bedste middel hertil er listeopstilling. I øvrigt har jeg aldrig forstået, at man som medlem af en vælgerforening ikke ønsker optimalt at udnytte den mulighed, man har for at påvirke valget ved at prioritere kandidaterne via en partiliste. 13

14 December Man B&W Diesel A/S PARKEN Sport & Entertainment A/S 2008 NÅR KVALITETEN ER I TOP FØLGER KUNDEGRUNDLAGET HELT NATURLIGT MED Vores arbejdsfilosofi og metode har gjort os til specialister i det, vi kalder effektiv kvalitetsrengøring. Vi løser opgaverne rationelt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er derfor, vi kan levere vores effektive rengøring til et stadigt stigende antal kvalitetsbevidste kunder overalt i Danmark Diamanten Rugv nget Taastrup Telefon Friis Hansens Vej 2, 7100 Vejle Telefon PricewaterhouseCoopers DagligRengøring DagligRengøring VinduesPolering EjendomsService JGC-MARKETING.DK VinduesPolering EjendomsService 14

15 OBS!: Mødet er flyttet til d. 22 januar 2009 Lene Espersen tager på turné Du inviteres til at møde Lene Espersen. Den nyvalgte formand for partiet fortsætter sin Danmarksturné torsdag d. 22 januar 2009 i Nordsjællands Storkreds. Kom og få en dialog med Lene om visionerne for Det Konservative Folkepartis fremtid og for dansk politik. Mødet foregår: Torsdag d. 22 januar kl på Trommen, Caroline Mathilde Salen, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm Mødet er åbent for alle interesserede, så tag meget gerne dine naboer, familie og kolleger med. venner, Deltagelse i mødet er gratis.. Vi glæder os til at se dig Med venlig hilsen Morten Bangsgaard Generalsekretær Det Konservative Folkeparti 15

16 Infrastruktur på den grønne gren Af transportminister Lars Barfoed (K) Regeringen har netop offentliggjort sit bud på en gennemgribende reform af den danske infrastruktur, der vil fremtidssikre en effektiv og høj mobilitet i samfundet og samtidig løse transportens klimamæssige udfordringer. Med den nye investeringsplan lægger regeringen op til et betydeligt løft i investeringsniveauet. Frem til 2020 vil der samlet blive investeret 150 milliarder kroner i infrastrukturen. Det svarer til en forøgelse af de årlige investeringer med 70 pct. Det gør vi, fordi det er nødvendigt at styrke vores infrastruktur. Alt for mange mennesker spilder i dag tiden i bilkøer på vejene eller ved forsinkelser i den kollektive trafik. Det er dyrt for samfundet meget dyrt. De dyrebare minutter kunne vi i stedet have brugt enten på at skabe værdi på arbejdet eller sammen med familien. En velfungerende infrastruktur er en grundforudsætning for samfundets evne til at skabe vækst og velstand. Mobiliteten på arbejdsmarkedet og virksomhedernes konkurrenceevne er afhængig af infrastrukturens kvalitet. Folks vilje til at bevæge sig over længere afstande mellem bopæl og arbejdsplads afhænger i høj grad af transportsystemets indretning, og for virksomhederne er transportvilkårene en del af deres samlede konkurrencevilkår. Den danske infrastruktur er blandt verdens bedste. Men det kræver massive investeringer for at udbygge infrastrukturen, så den også passer til fremtidens behov. I dag ser vi allerede trængselsproblemer på vejnettet og med de vækstprognoser for fremtidens trafik som Infrastrukturkommissionen lagde frem i januar, er der udsigt til væsentligt større problemer for fremkommeligheden, hvis ikke vi handler allerede i dag. Den voksende trafikmængde har også en negativ indflydelse på klimaet i form af øget CO2-udledning og forurening. Det er lykkedes at komme dele af partikelforureningen til livs. Mens trafikken på vejene er vokset, er udledningen af en række skadelige stoffer fra transportsektoren faldet markant. Den udvikling skal vi fortsætte. Men det er endnu ikke lykkedes at afkoble udviklingen i transportomfanget med udledningen af CO2. Her ligger der en stor udfordring, for transporten skal også yde sit bidrag til reduktionen af CO2. Vi skal have transportens CO2-kurve knækket. 16

17 Den grønne vej på skinner December 2008 Regeringen lægger derfor op til et brud med den hidtidige førte transportpolitik i Danmark. Skal vi løfte den klimamæssige udfordring, må transportpolitikken lægges om. Der skal investeres langt mere i den kollektive trafik end vi har gjort før. Kun ved at gøre den kollektive trafik attraktiv, bliver den et reelt alternativ til bilismen. Den grønne linje ligger derfor som en rød tråd i regeringens forslag til investeringsplan, hvor der meget massivt satses på jernbaneskinner frem for asfalt. Flagskibet i den kollektive trafik bliver en ny dansk højhastighedsstrategi for jernbanedriften, den såkaldte timemodel. Med timemodellen bliver det muligt at køre med tog mellem de største byer på en time eller mindre. Det betyder, at turen fra København til Odense kommer ned på en time. Det samme gør turen mellem Odense og Århus samt mellem Århus og Aalborg. Og på sigt vil turen mellem Odense og Esbjerg også kunne gøres på en time. Den ambitiøse timemodel betyder, at danskerne snart vil se en helt ny jernbane. Regeringen vil nemlig som en af de væsentligste prioriteter udbygge jernbanekapaciteten mellem Ringsted og København. I dag er der trængsel på skinnerne og togene kommer tit til at holde i kø. Kapaciteten er brugt op. Med en ny jernbane vil der komme store tidsmæssige besparelser for de sjællandske pendlere, og landsdeltrafikken vil få et mærkbart løft. Og så er den nye jernbane også en forudsætning for timemodellens gennemførelse. Den største investering i ny infrastruktur bliver udskiftningen af signalanlæggene på jernbanen. Det er formentligt den mindst sexede, mest usynlige og samtidig den allerdyreste investering. Men til gengæld er det også den absolut mest nødvendige. Levetiden for det nuværende signalanlæg udløber omkring 2020, og har vi ikke forinden udskiftet de forældede signaler, stopper 17

18 togdriften ganske enkelt i Danmark. Vi taler altså ikke bare om forsinkelser og aflyste tog. Nej, det er så alvorligt, at togene overhovedet ikke kommer til at køre. Derfor bliver vi nødt til at bruge over 20 milliarder kroner på denne investering, som dog også har en række fordele blandt andet en klar forbedring af togenes regularitet. Den kollektive trafik styrkes yderligere af massive investeringer i genopretning af skinner på jernbanen, nye signaler og endelig - som tredje led i planen - elektrificering af jernbanenettet. Den tidligere SR-regerings satsning på dieseldrevne tog skal skrinlægges. Selv den daværende miljøminister har vel erkendt i dag, at SR-regeringens osende dieselstrategi var en fejltagelse, som har forsinket den miljørigtige elektrificering af det danske jernbanenet. På kort sigt vil vi fortsat køre med dieseltog i Danmark, men i takt med at dieseltogenes levetid udløber, vil vi gradvis elektrificere jernbanenettet og indsætte miljørigtige eltog. Vi vil også gøre det nemmere for bilister at køre til en station, hvor de kan stille bilen i et Parkér og Rejs anlæg, og tage toget på arbejde. I det hele taget vil regeringen skabe større sammenhæng mellem transportformerne, så biler, busser, tog og cykler spiller bedre sammen. Det er også værd at nævne, at vi bygger ny metro i København og en fast Femern-forbindelse, hvor brugerne af broen betaler for en opgradering af hele jernbanen med el og dobbeltspor fra Rødbyhavn til Ringsted. Derudover vil regeringen investere yderligere i en række tiltag for at styrke den kollektive trafik i Danmark. Kloge kørselsafgifter er vejen frem Udfordringerne med trængsel er særligt store nær byområderne, og der er flere steder decideret mangel på plads til flere vejudvidelser. Der er ikke mulighed for at bygge os ud af trængselsproblemerne på vejnettet. Derfor vil regeringen se på andre instrumenter, der både kan løse de transportpolitiske udfordringer og understøtte den klimapolitiske målsætning. Vi ønsker at gennemføre en fundamental omlægning af bilbeskatningen. Det skal være billigere at anskaffe sig en bil mod at det bliver dyrere at køre i den. Helt konkret vil regeringen nedsætte registreringsafgiften voldsomt og i stedet indføre grønne kørselsafgifter, der beskatter 18

19 forbruget og ikke selve anskaffelsen af bilen. Nogle kalder det for roadpricing, vi kalder det for kloge kørselsafgifter. Det er vigtigt at slå fast, at der ikke bliver tale om nye skatter på bilisterne. Det nye grønne afgiftssystem vil være provenuneutralt. Bilisterne i Danmark er i forvejen hårdt udsatte og betaler nogle af verdens højeste registreringsafgifter. Derfor vil indtægterne fra dansk registrerede biler gå til at nedsætte registreringsafgiften og bidrage til udskiftning af bilparken i retning af flere miljø- og energieffektive biler. Omlægningen af bilbeskatningen skal anvendes til at regulere trængsel i de områder, hvor problemerne er størst, og hvor den kollektive trafik er udbygget til at være et reelt alternativ. Den vil blive indført gradvis, så bunden ikke slås ud af markedet for brugtbiler. Og vi vil sikre, at det ikke bliver muligt for myndighederne at følge borgernes færden Danmark skal ikke udvikle sig til et overvågningssamfund. En sådan omlægning af bilbeskatningen med kloge kørselsafgifter og lavere registreringsafgift øger mobiliteten og reducerer miljøbelastningen fra transporten. Det er et kernepunkt i regeringens grønne transportvision. Opgør med sognerådspolitikken Den kollektive trafik kan ikke alene løse trængselsproblemerne på vejene. Derfor vil regeringen også investere i udbygning af vejnettet. Men investeringer i nye veje vil ikke ske på baggrund af sognerådspolitik, hvor der skal plejes lokale interesser. Vejinvesteringerne vil ske baggrund af nøgterne vurderinger. Vi vil investere der, hvor behovet er størst og løser flest trængselsproblemer, og hvor det giver størst samfundsøkonomisk afkast. Vi er nødt til at prioritere, der bliver nemlig ikke penge til alle projekter i denne omgang. Endelig vil regeringen sætte ind med investeringer i en række tværgående indsatser. 19

20 Det gælder blandt andet i bedre forhold for cyklismen, bekæmpelsen af støj, øget trafiksikkerhed og intelligente transport systemer. Det lange lys på fremtiden Regeringens investeringsplan rækker frem til Men investeringer i infrastruktur har ofte et meget langt sigte, og der er behov for at se længere frem end perioden for denne investeringsplan. Derfor vil regeringen sikre penge til udviklingen af en national trafikmodel, der kan styrke grundlaget for en langsigtet og helhedsorienteret infrastrukturplanlægning. Der tales meget om nye broer over Kattegat og Lillebælt, en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, havnetunnel i København, en hærvejsmotorvej på den jyske højderyg og en masse andre spændende og visionære infrastrukturprojekter. Disse meget store og omkostningsfulde investeringer vil være blandt dem, som vi vil kunne belyse bedre med nye værktøjer som den nationale trafikmodel. Regeringens forslag til investeringsplan vil sikre Danmark et grønt og fremtidssikret transportsystem, der løser trængselsproblemer og bidrager positivt til klimamålsætningen. PRIVATKOKKEN Deres private kok hjemme eller i Deres firma mail: Tlf.:

21 December 2008 Gågade arrangement med jule hygge Rigtig God Jul og et Godt Nytår af: Knud Düring D. 6. december var det tid til arrangement i Gågaden igen, fra kl. 10:00 til 13:00. Tilstede var C gruppen fra kommunalbestyrelsen, medlemmer af bestyrelsen samt vores folketingsmedlem- og trafikminister Lars Barfoed for at vise flaget for de konservative i Hørsholm. Der var et rigtigt godt flow forbi vores bod, og mange syntes, at det var interessant, at vi som de eneste gjorde opmærksom på os selv, selv om at der er næsten et år til valget. Vi bød på glögg, brunkager, pebbernødder, æbler og slik, hvilket faldt i god jord i den kolde tid. Per, vores formand Mariannes mand havde mesterligt blandet glöggen, hvor der selvfølgelig var mandler og rosiner til. Det var godt at se, at hele C-gruppen, Lars Barfoed og mange fra bestyrelsen var tilstede for at løfte arrangementet, og der blev talt med mange forbipasserende Det vil være rigtigt godt, hvis vi kunne arrangere 3 eller 4 mere inden valget og få jer kære medlemmer til at deltage med at løfte de konservative i Hørsholm. 21

22 Deadline for næste nummer er d. 1 marts 2009 og bladet udkommer d 15 marts 2009 Vi fra redaktionen vil sige tak for det forgangende år og ønsker alle medlemmer et rigtigt godt Nytår

23

24

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Trafik. Introduktion. National transport. Busser

Trafik. Introduktion. National transport. Busser Trafik Introduktion Infrastruktur er afgørende for udvikling og vækst i både Danmark og resten af verden. Forestil dig blot, at der var hverken tog, bus eller asfalterede veje til dit arbejde eller skole.

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21. Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.30 i Samlingssalen på Lønborgvej 53, Tarm Nu skal der vælges ny skolebestyrelse

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 23 30. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. En million kroner om året til oprensning af kommunale søer 2. Valg af forbrugerrepræsentanter til Hørsholm Vands bestyrelse 3. Særligt

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Tillykke med kommunalvalget til Frank, Anders og Morten

Tillykke med kommunalvalget til Frank, Anders og Morten Randers Lokalforening, Nyhedsblad nr.: 40, 16. årgang, februar 2014. Tillykke med kommunalvalget til Frank, Anders og Morten Læs i bladet: Portræt af Frank Nørgaard En dag på kontoret Kommunalvalget Ved

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere