November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five"

Transkript

1 November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

2 Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five FAKTA OM DE UNGE 7 De unges baggrund... 7 De unges forløb DE UNGES HOLDNINGER TIL HIGH:FIVE 12 Mentorordningens betydning High:fives betydning METODE 16 Besvarelsesprocent Kontakt til de unge

3 Indledning Der er i oktober 2008 gennemført en statusundersøgelse blandt de 256 unge, som er registreret med et jobmatch i High:fives database. Dvs. de unge, der har påbegyndt et virksomhedsforløb ved hjælp af High:five. De unge er blevet stillet spørgsmål inden for to emner: 1. Hvad er de i gang med nu (job, uddannelse, afsoning o.a.)? 2. Hvad er deres holdninger til High:five? Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor de unge enten har kunnet besvare spørgsmålene direkte på nettet eller er blevet bedt om at besvare dem i et telefoninterview. Svarprocenten er 30. Undersøgelsens validitet begrænses af svarprocenten, men styrkes ved, at de 77 respondenter i statusundersøgelsen har samme aldersfordeling som de 256 matchede unge, og at fordelingen mht. straffeattest stort set er den samme. Undersøgelsen kan derfor betragtes som en repræsentativ stikprøveundersøgelse. Statusundersøgelsen indgår i evalueringen for

4 Sammenfatning De unges baggrund Alder De 77 unge fordeler sig på følgende aldersgrupper: 18 % er år 31 % er år 30 % er år 21 % er over 26 år. Aldersfordelingen svarer til fordelingen hos de 256 unge, der indtil 1. oktober 2008 er blevet jobmatchet gennem High:five. Kriminalitetsmæssig baggrund 44 % af de unge afsonede, havde netop afsonet eller ventede på at afsone en dom 41 % havde en plettet straffeattest (men ingen dom) 7 % havde været indblandet i småkriminalitet eller var i et miljø, hvor de var i risiko for at blive kriminel 8 % svarede andet. Fordelingen svarer stort set til fordelingen blandt de 256 unge, der indtil 1. oktober 2008 er blevet jobmatchet gennem High:five. Hvor er de unge nu? Hver anden ung (51 %) er ansat i en virksomhed, mens hver ottende (13 %) er i gang med en uddannelse. De unge, som er ansat i en virksomhed 51 % Af de unge i job er 77 % svarende til 30 unge i dag ansat i et almindeligt fuldtids- eller deltidsjob, mens 7 er ansat i en elev- eller læreplads. 1 er ansat i job med løntilskud og 1 i et fuldtidsjob. 41 % er ansat i den samme virksomhed, som da de blev jobmatchet hos High:five. Blandt de unge, der har skiftet job, er 33 % ansat inden for samme branche. De unge, som er under uddannelse 13 % Halvdelen af de unge under uddannelse (svarende til 5 unge) går på teknisk skole. Den anden halvdel går på HHX, handelsskole, er i uddannelse hos McDonalds eller deltager i et uddannelsesforløb i/hos Kompetencehus eller Sputnik. De unge er næsten lige ofte blevet hjulpet af High:five, en sagsbehandler, en virksomhed eller har selv fundet deres uddannelse

5 De unge uden job eller uddannelse 36 % De unge, der ikke er i job eller uddannelse, er i langt overvejende grad ledige. 65 % af dem er ledige 8 % afsoner eller venter på at afsone en dom 4 % er i behandling for misbrug af stoffer, alkohol e.l. 38 % svarer andet. Halvdelen af disse unge er sygemeldte. 59 % af de unge, der ikke er i job eller uddannelse, har overvejet at kontakte High:five igen. De unges holdninger til High:five Tilfredshed 76 % af de unge i undersøgelsen har været tilfredse med High:five. Flere af de tilfredse angiver som årsag, at High:five har et godt virksomhedsnetværk og har derfor været den direkte grund til, at de unge har fundet job. Det angives også, at medarbejderne hos High:five bekymrer sig om de unge og giver opbakning, hvilket er med til at styrke de unge og hjælpe dem til at komme videre. Tre unge fremhæver, at det gik hurtigt med at finde et arbejde, i modsætning til tidligere erfaringer. En enkelt fremhæver, at High:five har været med til at ændre synet på en plettet straffeattest både hos de unge selv og hos virksomhederne. 12 % har ikke været tilfredse med High:five. De begrunder dette med, at der har været for lange ventetider og manglende opfølgninger. 12 % svarer ved ikke. Disse unge har kun benyttet sig af High:five i begrænset omfang. De har oplevet medarbejderne som værende hjælpsomme, men de angiver, at de ikke har fået noget ud af forløbet jobmæssigt. Det vigtigste for de unge De unge er blevet bedt vurdere, hvad der har været det vigtigste for dem i High:five, ved at tage stilling til 9 udsagn. De unge vurderer som vigtigst: at High:five er målrettet unge, som ellers har svært ved at finde job at High:five har en stor kontaktflade til forskellige virksomheder, og at ansatte i High:five er effektive og i stand til at handle fra den første dag

6 Betydning De 49 unge, der i dag er i job eller under uddannelse, er blevet spurgt, om High:five har afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag: 49 % (24 ud af 49 unge) mener, at High:five har haft afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag 41 % (20 unge) mener ikke, at High:five har haft afgørende betydning 10 % (5 unge) svarer ved ikke. De 24 unge, der tillægger High:five afgørende betydning, svarer til 31 % af alle medvirkende i undersøgelsen

7 1. Fakta om de unge Dette afsnit fremstiller fakta omkring de unges baggrund og deres forløb, herunder både deres forløb med High:five og deres nuværende beskæftigelsessituation. Dataene stammer fra spørgeskemaundersøgelsen samt High:fives database. Datagrundlaget fra statusundersøgelsen er de 77 unge, der har besvaret et spørgeskema. Datagrundlaget fra High:fives database er de 256 unge, som er blevet jobmatchet gennem High:five. De unges baggrund Som baggrundsdata for de 77 unge, der har besvaret spørgeskemaet, anvendes alder og kriminalitetsmæssig baggrund. Aldersfordelingen er trukket fra High:fives database, mens den kriminalitetsmæssige baggrund er blevet afklaret i spørgeskemaet til de unge. Alder De 77 unge fordeler sig på følgende aldersgrupper: 18 % (14 unge) er år 31 % (24 unge) er år 30 % (23 unge) er år 21 % (16 unge) er over 26 år. Aldersfordelingen svarer til fordelingen hos de 256 unge, der indtil 1. oktober 2008 er blevet jobmatchet gennem High:five. Kriminalitetsmæssig baggrund De unge blev spurgt om, hvad deres baggrund var, da de kom i kontakt med High:five [1]. 74 personer har besvaret dette spørgsmål. 44 % (33 ud af 74 unge) afsonede, havde netop afsonet eller ventede på at afsone en dom 45 % (30 unge) havde en plettet straffeattest (men ingen dom) 7 % (5 unge) havde været indblandet i småkriminalitet eller var i et miljø, hvor de var i risiko for at blive kriminel 8 % (6 unge) svarer andet. 85 % af de unge havde således en plettet straffeattest eller afsonede en dom, da de kom i kontakt med High:five. Fordelingen ses i nedenstående diagram. [1] De unge har kunnet sætte flere kryds ved dette spørgsmål, men er her fordelt i forhold til graden af deres kriminalitet. Hvis den unge fx både har afkrydset jeg havde netop afsonet en dom og jeg havde en plettet straffeattest er vedkommende registreret på det første kryds

8 Figur 1: Hvad var din baggrund, da du kom i kontakt med High:five? 60% 40% 44 % (33) 41% (30) 20% 7% (5) 8% (6) 0% Afsonede,havde netop afsonet eller ventede på at afsone dom i fængsel Havde en plettet straffeattest Var indblandet i småkriminalitet eller færdedes i kriminelle miljøer Andet Fordelingen svarer stort set til fordelingen blandt de 256 unge, der indtil 1. oktober 2008 er blevet jobmatchet gennem High:five. De unges forløb Fra High:fives database er der blevet trukket oplysninger om de 77 unges forløb med High:five. Således følger i nedenfor oplysninger om hvilke forløbstyper, brancher samt hvor mange forløb, hver ung har haft med High:five. Gennem spørgeskemaet har de unge givet oplysninger om deres nuværende beskæftigelsessituation. Forløbstype De 77 unge blev matchet til følgende i High:five: 8 % (6 unge) fik elev eller læreplads 10 % (8 unge) fik fritidsjob 26 % (20 unge) fik ansættelse i ordinært job 23 % (18 unge) kom i virksomhedspraktik 17 % (13 unge) blev ansat i et støttet job Hos 16 % (12 unge) er forløbstype uoplyst

9 Branche Jobmatchene, som High:five etablerede for de 77 unge, fordeler sig på forskellige brancher. Flest unge fik arbejde inden for bygge og anlæg (26 % svarende til 20 unge), eller inden for hotel, restauration, køkken og kantine (16 % svarende til 12 unge). Fordelingen på brancherne ses i nedenstående skema: Tabel 1: Branchefordeling Antal Bygge og anlæg 20 Hotel, restauration, køkken og kantine 12 Industriel produktion 8 Jern, metal, auto 7 Salg, indkøb, marketing 7 Transport, post, lager-, maskinførerarbejde 6 Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri, dyrepleje 3 Nærings- og nydelsesmiddel 2 Sundhed, omsorg, personlig pleje 2 Medie, kultur, turisme, idræt, underholdning 1 Pædagogisk, socialt, teologisk arbejde 1 Rengøring, ejendomsservice, renovation 1 Data, IT, teleteknik 1 Administration, HR, økonomi, jura, sprog 1 Træ, møbel, glas, keramik 1 Andet 3 Antal forløb Størstedelen af de 77 unge har kun indgået i ét forløb via High:five, mens nogle har indgået i 2 eller 3 forløb: 82 % (63 unge) har indgået i 1 forløb 16 % (12 unge) har indgået i 2 forløb 2 % (2 unge) har indgået i 3 forløb. Nuværende beskæftigelse Af de 77 unge, der har besvaret spørgeskemaet, er lidt over halvdelen i dag ansat i en virksomhed (51 % svarende til 39 personer). 13 % (10 unge) er under uddannelse 36 % svarende til 28 personer har svaret andet. Fordelingen ses i nedenstående diagram

10 Figur 2: Hvad laver du lige nu? 60% 50% 51% (39) 40% 36% (28) 30% 20% 10% 0% 13% (10) Ansat i en virksomhed Under uddannelse Andet I det følgende uddybes forhold omkring fordelingen på de 3 kategorier, herunder også hvad kategorien andet indeholder. Ansat i en virksomhed Langt de fleste af de 39 unge, der i dag er ansat i en virksomhed, er ansat i fuldtids- eller deltidsjob på almindelige vilkår (77 % svarende til 30 unge) 7 personer er ansat i elev- eller læreplads, en enkelt er ansat i job med løntilskud og 1 person har fritidsjob. De unge, der er ansat i en virksomhed, er ikke nødvendigvis ansat i samme virksomhed, som de blev ansat i via High:five: 41 % (16 ud af 39 unge) er fortsat ansat i den virksomhed, som de begyndte med, da de begyndte i High:five 54 % (21 ud af 39 unge) er i dag blevet ansat i en anden virksomhed. 5 % (2 unge) angiver kategorien ved ikke. En tredjedel af de 21 unge, der har skiftet job, arbejder stadig inden for samme branche, som de gjorde, da de begyndte hos High:five (33 % svarende til 7 ud af 21 unge). 62 % (13 ud af 21 unge) har således skiftet branche. En enkelt angiver kategorien ved ikke. De 39 unge, der er ansat i en virksomhed, har fundet deres arbejde på følgende vis: 44 % (17 ud af 39 unge) har fundet deres job på egen hånd 41 % (16 ud af 39 unge) har fået hjælp af High:five 15 % (6 ud af 39 unge) har fået jobbet på anden vis, fx gennem deres netværk (familie og venner), fagforening eller en skolevejleder

11 Under uddannelse Blandt de 10 unge, der i dag er under uddannelse, går 5 personer på teknisk skole. De resterende er i gang med andre former for uddannelser; HTX, handelsskole, uddannelse gennem en virksomhed eller et kommunalt projekt. 3 af de unge, der er under uddannelse, har selv fundet og ansøgt deres uddannelse, og har dermed ikke fået hjælp hertil. 3 har fået hjælp af en medarbejder i deres hjemkommune, mens 2 har fået hjælp af High:five. I et enkelt tilfælde er det en virksomhed, der har hjulpet den unge til at komme i uddannelse, mens én angiver, at han har fået hjælp af sin vejleder. Andet 36 % (28 ud af de 77 unge) angiver, at de i dag hverken er ansat i en virksomhed eller er under uddannelse Ud af disse 28 unge angiver 65 % (17 unge), at de er ledige 2 unge afsoner eller venter på at afsone en dom, 1 er i behandling og de resterende 8 angiver anden årsag Størstedelen af de, der angiver anden årsag er sygemeldte, mens nogle er i anden form for beskæftigelse, fx aktivering, samfundstjeneste og produktionsskole. En enkelt person er netop jobmatchet via High:five

12 2. De unges holdninger til High:five I det følgende fremstilles de unges holdninger til High:five og hvilken betydning High:five - ifølge de unge - har haft for deres nuværende situation. 2 ud af de 77, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, har afbrudt besvarelsen undervejs, og derfor er der i visse af de følgende spørgsmål kun opnået besvarelser fra 75 unge. Mentorordningens betydning 33 % (25 ud af 75 unge) af de adspurgte unge svarer, at de havde en mentor tilknyttet på arbejdspladsen, mens de var hos High:five. 55 % (41 ud af 75 unge) svarer, at de ikke havde ikke en mentor tilknyttet, mens 12 % (9 unge ud af 75) svarer ved ikke. Figur 4: Havde du en mentor på arbejdspladsen, mens du var hos High:five? 70% 60% 55% (41) 50% 40% 30% 33% (25) 20% 10% 0% 12% (9) Ja Nej Ved ikke Ud af de 25 unge, som havde en mentor tilknyttet, mener 64 % (16 unge) at de godt kunne være nået dertil, hvor de er i dag, uden deres mentor. 24 % (6 ud af 25 unge) mener ikke, de kunne have opnået det samme uden deres mentor, mens 12 % (3 ud af 25 unge) svarer ved ikke. High:fives betydning De unge er blevet bedt om at vurdere, hvor vigtig High:five har været for dem. De er blevet præsenteret for 9 mulige udsagn, som de har kategoriseret som værende vigtig, ikke vigtig, eller ved ikke. Overordnet set giver de unge udtryk for, at de fleste af udsagnene er vigtige. De forhold ved High:five, som ifølge de fleste unge er vigtige, er at High:five tilbyder job til unge, der ellers kan have svært ved at få job samt at High:five har en stor kontaktflade til forskellige virksomheder og at de ansatte hos High:five er effektive og er i stand til at handle fra den første dag. Resultaterne ses i nedenstående tabel:

13 Tabel 2: Hvad har været vigtigt for dig i High:five projektet? Vigtigt H:F tilbyder job til unge, som ellers kan have svært ved at få job 96 % (72) H:F har en stor kontaktflade til forskellige virksomheder 93 % (70) Ansatte hos H:F er effektive og i stand til at handle fra den første dag 92 % (69) H:F har gode kontakter til kommuner og myndigheder, så de kan hjælpe med at få alting på plads H:F har støttet mig undervejs i forløbet på en virksomhed H:F bygger bro ml. fængslet og verden udenfor 87 % (65) 77 % (58) Det er altid den samme medarbejder, man møder i H:F 68 % (51) H:F er et ikke-kommunalt projekt 44 % (33) H:F hjalp mig til at få en mentor på arbejdspladsen* 36 % (27) * Det skal bemærkes, at de unge har skullet angive, om det har været vigtigt, at High:five hjalp med at få en mentor tilknyttet på arbejdspladsen, uanset om de unge har haft en mentor tilknyttet eller ej. Kun 33 % (25 ud af 75 unge) svarer, at de har haft en mentor tilknyttet, og derfor skal dette resultat tages med forbehold. De unge har derudover skulle prioritere, hvad der har betydet mest for dem i forløbet med High:five gennem en prioritering fra 1-5 (med 1 som det vigtigste) Prioriteringerne spreder sig lidt, men de unge vægter højt, at der hos High:five er medarbejdere, der tager de unge alvorligt. Dernæst at de unge får præcis den støtte, de har brug for undervejs i forløbet og at de oplever samt at der er en virksomhed, der giver dem en chance. Resultaterne ses i nedenstående skema: Tabel 3: Hvad betød mest for dig i dit forløb hos High;five? Jeg mødte nogle medarbejdere i H:F, som tog mig alvorligt Jeg fik lige præcis den støtte undervejs fra H:F, som jeg havde brug for Jeg oplevede, at der var en virksomhed, som gav mig en chance Jeg kunne passe et job, så virksomheden var tilfreds med mig % % % % Jeg fik en mentor på arbejdspladsen, som hjalp mig* 1 1 % % % % % 4 5 % % % % % 2 3 % % % 7 9 % % % *Igen skal resultatet tages med forbehold, fordi kun 33 % (25 ud af 75 unge) svarer, at de har haft tilknyttet en mentor. 4 5 % 8 11 % 1 1 % 9 12 % %

14 Tilfredshed med High:five 76 % (57 ud af 75 unge) har været tilfredse med High:five 12 % (9 ud af 75 unge) har ikke været tilfredse med High:five 12 % (9 ud af 75 unge) angiver ved ikke. Figur 5: Har du været tilfreds med High:five? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% (57) 12% (9) 12% (9) Tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke Flere af de unge, der har været tilfredse med High:five, angiver som årsag, at High:five har et godt virksomhedsnetværk og har derfor været den direkte grund til, at de unge har fundet arbejde. Det fremhæves også, at medarbejderne hos High:five bekymrer sig om de unge og giver opbakning, hvilket er med til at styrke de unge og hjælpe dem til at komme videre. Tre unge fremhæver, at det gik hurtigt med at finde et arbejde, i modsætning til tidligere. En enkelt fremhæver, at High:five har været med til at ændre synet på en plettet straffeattest både hos de unge selv og hos virksomhederne. De unge, der ikke har været tilfredse med High:five, begrunder dette med, at der har været for lange ventetider og manglende opfølgninger. De unge, der svarer ved ikke, har kun benyttet sig af High:five i begrænset omfang. De har oplevet medarbejderne som værende hjælpsomme, men de har ikke rigtig fået noget ud af forløbet jobmæssigt. De 49 unge, der i dag er ansat i en virksomhed eller er under uddannelse, er blevet spurgt, om High:five har afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag: 49 % (24 ud af 49 unge) mener, at High:five har haft afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag 41 % (20 ud af 49 unge) mener ikke, at High:five har haft afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag 10 % (5 ud af 49 unge) svarer ved ikke

15 Figur 6: Har High:five afgørende betydning for, at du er nået dertil, hvor du er i dag? 60% 50% 40% 49% (24) 41% (20) 30% 20% 10% 0% 10% (5) Ja Nej Ved ikke De resterende 28 unge, der i dag hverken er ansat i en virksomhed eller er under uddannelse, er blevet spurgt, om de har overvejet at kontakte High:five igen. 59 % (16 ud af 28 unge) har overvejet at kontakte High:five igen, 26 % (7 ud af 28 unge) har ikke overvejet at gentage kontakten, mens 15 % (4 ud af 28 unge) svarer ved ikke. Figur 3: Har du overvejet at kontakte High:five igen? 70% 60% 59% (16) 50% 40% 30% 26% (7) 20% 15% (4) 10% 0% Ja Nej Ved ikke De unge, der ikke har overvejet at gentage kontakten, angiver som årsag, at de ikke har brug for det. De unge, der har overvejet at genoptage kontakten angiver, at High:five er en god hjælp til at få arbejde, især fordi det er svært at finde arbejde, når man har en plettet straffeattest. En af de unge, der svarer ved ikke, påpeger, at High:five er gode til at finde arbejde til de unge, men det er problematisk, at man ikke får løn på ordinære vilkår. Derfor er vedkommende ambivalent i forhold til at genoptage kontakten til High:five

16 Metode Besvarelsesprocent Der er 522 unge i HF databasen. Heraf er der 256 unge registreret matchet (dvs. er påbegyndt forløb i en virksomhed). De 256 unge udgør undersøgelsespopulationen for Statusundersøgelsen. Der er 77 besvarelser af spørgeskemaet (heraf har 2 afbrudt besvarelsen før holdningsspørgsmålene, og tæller derfor ikke med ved disse spørgsmål). Besvarelsen i undersøgelsen er på 77/256 = 30 %. En af forklaringerne på denne svarprocent er, at mange af de unges kontaktoplysninger var mangelfulde, dvs. enten forkerte eller fraværende (se metodeafsnit), jf. nedenfor. Undersøgelsens validitet styrkes ved, at de 77 respondenter i statusundersøgelsen har samme aldersfordeling som de 256 matchede unge. Fordelingen mht. til straffeattest er ligeledes stort set den samme. Kontakt til de unge Det er værd at bemærke, at: 1. af de 256 i undersøgelsespopulationen har 207 et mobiltelefonnummer, og de har fået en sms (+en rykker sms) med opfordring til at gå ind og udfylde spørgeskemaet. Af de 207 afsendte sms, er 102 nået frem til vedkommendes mobil. I 72 tilfælde har mobilen været slukket i mere en 1 uge + der er 30 mobiler, som er registreret som blacklistet, og 3 er registreret som uspecificeret fejl. 2. Der er sendt mail til de 76 unge, som er registreret med mail i databasen. Heraf er 11 kommet retur, fordi det ikke var muligt at ramme modtagerens mailboks. 3. Der er sendt breve til i alt 158 personer, heraf er 43 breve kommet retur med fejladresse. Ved svarfristens udløb fredag den 10. oktober, var der 26 besvarelser (10 %). 3 studentermedhjælpere har ringet til de resterende telefonnumre (både mobil og fastnet), hvis ejer ikke havde besvaret vores opkald inden mandag den 13. oktober. Herefter er det lykkedes at få yderligere 51 til at udfylde skemaet. Færre end 10 af de unge, som blev ringet op, ønskede ikke at besvare skemaet. Det vil sige, at næsten alle, det lykkedes at komme i kontakt med, har besvaret skemaet

17 Det har ikke været muligt at få fat på en forholdsvis stor andel af de 256 unge, fordi kontaktoplysningerne i databasen var forkerte/forældede. Det må formodes, at en gruppe af de unge, som det ikke var muligt at få kontakt til, er i en mindre positiv situation mht. arbejde og uddannelse sammenlignet med de 77 unge, som har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Derfor skal statusundersøgelsen tages med et vist forbehold

18 High:five er et landsdækkende virksomhedsdrevet projekt, hvis formål er at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der ellers vil være i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. Projektgruppen i High:five består af en overordnet projektchef og projektenheder i Storkøbenhavn, Århus, Odense og i Sønderjylland. High:five blev i 2006 igangsat af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere på opfordring af politidirektør Hanne Bech Hansen og med støtte fra beskæftigelsesministeren. Projektet løber frem til udgangen af Styregruppen for High:five har i 2008 igangsat en statusundersøgelse blandt de 256 unge, som har påbegyndt et virksomhedsforløb med hjælp fra High:five. Formålet med statusundersøgelsen har været at få kendskab til, hvad de unge er i gang med nu - er de i beskæftigelse, under uddannelse, ledige eller andet - samt de unges holdninger til High:five. Statusundersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor de unge enten har kunnet besvare spørgsmålene direkte på nettet eller er blevet bedt om at besvare dem i et telefoninterview. Undersøgelsen er gennemført i oktober og afrapporteret i november Undersøgelsen viser, at 51 % af de unge nu er i job. og 13 % er i gang med et uddannelsesforløb. DISCUS har gennemført statusundersøgelsen og udarbejdet nærværende rapport, som kan downloades fra High:fives website: Parallelt med statusundersøgelsen har DISCUS gennemført en 2008-evaluering med særlig fokus på High:fives samarbejde med politi, Kriminalforsorg og kommuner i de regioner, High:five dækker. Evalueringen kan også downloades fra High:fives website.

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

November 2008 HIGH:FIVE

November 2008 HIGH:FIVE November 2008 HIGH:FIVE Evaluering 2008 Indhold FORORD 3 KONKLUSION 5 Fakta... 5 Konklusioner på baggrund af interviews... 6 DE UNGE I HIGH:FIVE 9 Styrker og svagheder ved High:five... 14 ifølge de unge...

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

High:five. Job til unge på kanten

High:five. Job til unge på kanten High:five Job til unge på kanten High:five er et landsdækkende projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. www.highfive.net Kære virksomheder Der er brug for en indsats i forhold til unge på

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n High:five J o b t i l u n g e p å k a nte n Kære virksomheder Der er brug for en indsats i forhold til unge på kanten. High:Five er startet af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar med det formål, at assistere

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere. Brugerundersøgelse 2009

Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere. Brugerundersøgelse 2009 Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere Brugerundersøgelse 2009 Indhold Samtlige spørgsmål opdelt på baggrundsvariable 1 Spørgeskemaet 41 Fordelt efter alder, bopælsregion, uddannelsesniveau,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n High:five J o b t i l u n g e p å k a nte n Kære samarbejdspartnere i kommuner, politi og kriminalforsorg r er brug for en indsats i forhold til unge på kanten. High:Five er startet af Virksomhedsforum

Læs mere

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Job i Nordjylland Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft...5 Figur 1 Antal job på JobNet i Nordjylland

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 2015 Resultater fra Brugerundersøgelse 2015 December 2015 BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 0 Arbejdstilsynets Brugerundersøgelse 2015 Bilag til Hovedrapport CapaHouse ApS 8. Bilag 8.1 Datagrundlag 8.2 Spørgeskema

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND. Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009.

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND. Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

Elevernes evaluering af introduktionskurserne forår 2010.

Elevernes evaluering af introduktionskurserne forår 2010. 8. klasserne i Tønder Kommune, der vejledes af UU Tønder har været på introduktionskursus i perioden mellem uge 9 og uge 18 i foråret 2010. Eleverne har kunnet vælge mellem følgende fire pakker i deres

Læs mere

Gælder statslige og kommunale målgrupper og omfatter: Vejledning og Opkvalificering. advokatsekretær. revisorassistent. bankrådgiver.

Gælder statslige og kommunale målgrupper og omfatter: Vejledning og Opkvalificering. advokatsekretær. revisorassistent. bankrådgiver. Side 1 Det Regionale Beskæftigelsesråds liste over stillingsbetegnelser og aktiviteter hvortil der gives tilskud til fra flaskehalspuljen i 2009 i Nordjylland Kontor, administration, regnskab og finans

Læs mere

På anmodning fremsendes notat forelagt Retsudvalget den 8. februar 2007.

På anmodning fremsendes notat forelagt Retsudvalget den 8. februar 2007. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 368 Offentligt Folketingets retsudvalg På anmodning fremsendes notat forelagt Retsudvalget den 8. februar 2007. Projektgruppens erfaringer: Politimand, UU-vejleder, socialrådgiver,

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

DECEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11

DECEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11 DECEMBER MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgslen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (kun delvist nye tal) Opfølgning jobcentrets

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Direktør Peter Graversen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FLERE SKAL MED ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FORMÅL Borger, virksomhed og jobcenter skal indgå en klar aftale om timer og opgaver, opfølgning og ordinære løntimer i virksomhedsforløbet 1. Formålet med

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Oktober 2016 Side 1 af 7 1. Indledning Jobcenter Esbjerg ønsker til stadighed, at levere den bedst mulige service

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Bornholm. 2. halvår 2016. Gode. Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode. Mangel på arbejds-kraft

Bornholm. 2. halvår 2016. Gode. Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode. Mangel på arbejds-kraft Bornholm 2. halvår 2016 Erhvervsgruppe Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode jobmulig-heder Gode jobmuligheder Paradoksproblemer Mangel på arbejds-kraft Bygge

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 Børn og Skoles sekretariat Dato: Januar 2013 Sagsnr.: Sagsbehandler: acha Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 På baggrund af beslutning

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere