Beskæftigelsesplan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2009"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2009

2 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for 1.2 Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet 1.3 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse 4 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Syddjurs 2.1 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 2.2 Stor andel langtidsledige 2.3 Mange borgere er uden for arbejdsstyrken 8 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats 3.1 Nedbringe antallet af ledige i arbejdskraftreserven 3.2 Nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb 3.3 Nedbringe ledigheden blandt unge Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats 4.1 Imødekomme manglen på arbejdskraft 4.2 Støtte udsatte grupper i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet 4.3 Fastholde medarbejdere der har brug for særlige løsninger for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet Strategi og mål for at inddrage andre aktører 5.1 Målgrupperne for inddragelse af andre aktører 5.2 Samarbejdet i jobcenteret om andre aktører 5.3 Udfordringer for andre aktører og jobcenteret 5.4 Strategi og mål for inddragelse af andre aktører Budget for beskæftigelsesindsatsen 6.1 Budget for den kommunale del af jobcenteret 6.2 Budget for den statslige del af jobcenteret Samlet oversigt over mål og strategi for Beskæftigelsesplan Plan for fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i

3 Forord I beskæftigelsessystemet skal de ansvarlige for beskæftigelses-indsatsen i Jobcenteret hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan Jobcenteret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer i indsatsen. I kapitel 1 præsenteres de beskæftigelsespolitiske mål og indsatsområder, som er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Ministerens mål skal lægges til grund, når de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Kapitel 2 redegør for de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcenter Syddjurs står overfor i Redegørelsen er baseret på oplysninger hentet fra diverse tilgængelige statistikker, analyserapporter og resultatopgørelser. I kapitel 3 beskrives mål og strategi for den borgerrettede indsats I forlængelse af Ministerens mål og de beskæftigelsespolitiske udfordringer formuleres 3 konkrete resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Syddjurs. Resultatmålene er som udgangspunkt formuleret fælles for stat og kommune i jobcenteret, men kan i nogle tilfælde være differentieret i forhold til målgruppe og indsatsen karakter. I kapitel 4 beskrives ligeledes mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats. Der er i forhold til den virksomhedsrettede indsats formuleret 2 konkrete resultatmål for Jobcenter Syddjurs. Kapitel 5 beskriver strategi og mål for at inddrage Andre Aktører i den beskæftigelses politiske indsats. Der er sat ét mål for udlicitering af beskæftigelsesindsatsen. I kapitel 6 findes budgetterne for statens og kommunens beskæftigelsesindsats. Det er muligt at skabe et hurtigt overblik over Beskæftigelsesplanens resultatmål og strategier i kapitel 7. Beskæftigelsesplan 2009 understøttes af Plan for virksomhedsrettede lokale initiativer i 2009, som er LBR s plan for anvendelse af de tildelte midler i Denne plan præsenteres i kapitel 8. 3

4 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Udviklingen på arbejdsmarkedet er kendetegnet ved, at beskæftigelsen stiger og ledigheden er rekordlav. Fremover er der udsigt til en faldende arbejdsstyrke på grund af den demografiske udvikling. Den største udfordring for jobcentrene i 2009 bliver at sikre, at arbejdskraftudbudet er så stort som muligt. Det er af vital betydning for den fortsatte vækst, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentrene har en særlig udfordring i at nedbringe sygefraværet. De mange sygedagpengemodtagere udgør en potentiel arbejdskraftreserve og det forventes at en intensiv, hurtig og aktiv indsats i jobcentrene vil kunne bidrage til at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Indsatsområder Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Mål 1 Jobcenteret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Mål 2 Jobcenteret skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Mål 3 Jobcenteret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. 4

5 Ministerens mål skal lægges til grund, når de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for På baggrund af den generelt stigende efterspørgsel efter arbejdskraft samt flere og flere problemer med mangel på arbejdskraft af en mere strukturel og tværgående karakter skal jobcentrene styrke deres rekrutteringsindsats for at bidrage til, at virksomhederne får den fornødne arbejdskraft. Det er ikke mindst i en højkonjunktur vigtigt at sikre, at alle ledige er til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt arbejdssøgende. Jobcentrene må have opmærksomhed på at målrette indsatsen mod områder på arbejdsmarkedet, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder samt inden for mangelområderne. Særligt i den opkvalificerende indsats bør der være fokus på områder med mangel på arbejdskraft. Ministerens mål 1 Jobcenteret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Status primo ledige udgør arbejdskraftreserven i Syddjurs i dec Heraf er 211 forsikrede ledige og 77 ikke-forsikrede ledige. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af personer, der har været ledige i 13 sammenhængende uger Jobcenter Syddjurs vil i 2009 arbejde for fortsat at nedbringe arbejdskraftreserven blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Jobcenteret vil i indsatsen have øget fokus på arbejdskraftreserven indenfor områder med stor efterspørgsel med prioritering af en fremrykket indsats. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. Jobcenter Syddjurs vil desuden have fortsat opmærksomhed på den virksomhedsrettede indsats og prioritere indsatsen i forhold til at modvirke og forebygge flaskehalse. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den virksomhedsrettede indsats beskrives i kapitel 4. Flaskehalse Mangel på arbejdskraft indenfor et fagområde. 1 Jf Resultatrevision

6 1.2 Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Det er afgørende at der gøres en aktiv indsats for at få de sygemeldte hurtigst mulig tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcentrene bør have fokus på den tidlige indsats overfor sygedagpengemodtagerne og sideløbende gøre en indsats for at reducere de langvarige sygedagpengeforløb. Ministerens mål 2 Jobcenteret skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Status primo I Syddjurs var der 374 sygedagpengeforløb udover 26 uger ved udgangen af Jobcenter Syddjurs vil i 2009 arbejde for at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb ved fokus på en tidlig og intensiveret indsats, samt fortsat opmærksomhed på metode- og kompetenceudvikling. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. Jobcenteret vil udarbejde informationsmateriale til virksomhederne og kvalificere kommunikationen med virksomhederne. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats beskrives i kapitel Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Der er et stort potentiale i, at flere unge ledige gennemfører en uddannelse. Det vil sikre den enkelte en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet på både kort og lang sigt. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene også i 2009 gør en ekstra indsats for, at flere unge kommer i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse og ikke går passive i dagpenge- eller kontanthjælpssystemet. Ministerens mål 3 Jobcenteret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Status primo Ved udgangen af 2007 er der 248 ledige under 30 år. Heraf er 57 forsikrede og 191 ikke-forsikrede ledige. 2 Jf Statestik over løbende sager vedrørende sygdom pr Jf Jobindsats.dk 6

7 Jobcenter Syddjurs vil fortsat have fokus på, at flere unge ledige får en kompetencegivende uddannelse eller sekundært kommer i arbejde. Jobcenteret vil have særlig fokus på at øge anvendelsen af aktiveringsredskaberne i en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. 7

8 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Syddjurs Mangel på kvalificeret arbejdskraft Stor andel langtidsledige Mange borgere er uden for arbejdsstyrken I det følgende beskrives den seneste og forventede udvikling i befolkning og arbejdsstyrke, befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet og ledighedsudviklingen i Syddjurs Kommune, samt hvilke udfordringer det giver for beskæftigelsesindsatsen i Syddjurs. 2.1 Mangel på kvalificeret arbejdskraft Demografisk medvind Pr. 1. januar 2008 har Syddjurs Kommune indbyggere. Syddjurs har haft en vækst i befolkningen i de seneste 10 år. De nye tal viser, at denne udvikling er fortsat fra 2005 til 2008, hvor den samlede befolkning er steget med personer, en fremgang på 2,7%. Befolkningstilvæksten fra 2005 til 2008 er højest for gruppen af 67-årige og derover, der er steget 7,2%, svarende til en fremgang på 414 personer. Antallet af 16 til 66-årige er steget med 623 personer (2,4%), mens antallet af unge under 16 år er steget med 48 personer (0,6%). Udviklingen i arbejdsstyrken Den positive udvikling i befolkningen i Syddjurs har medført en positiv udvikling i udbuddet af arbejdskraft de seneste 10 år. I 2007 var der personer i arbejdsstyrken i Syddjurs, og siden 1997 er arbejdsstyrken steget med 468 personer, en stigning på 2,3%. Alene det seneste år er arbejdsstyrken i Syddjurs steget med 220 personer, en stigning på 1,1%. Trods en mindre stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive alder på 10 års sigt, forventes arbejdsstyrken i Syddjurs at falde i de kommende år. På 3 års sigt forventes arbejdsstyrken dog at stige med 26 personer (0,1%), men på 10 års sigt forventes arbejdsstyrken at falde med 257 personer, et fald på 1,3%. 8

9 Ledighedsudviklingen Ledighedstallene for februar 2008 viser, at ledigheden i Syddjurs er højere end i regionen som helhed. Mens 1,7% af arbejdsstyrken i hele Midtjylland er ledige, har Syddjurs den 3. højeste ledighed i regionen på 2,2%. Gennem 2007 er ledigheden i Syddjurs faldet kraftigt, og fra februar 2007 til februar 2008 er ledigheden faldet fra 831 til 450 fuldtidsledige, et fald på 45,8%. I samme periode er ledigheden faldet med 41,0% i hele Midtjylland. Syddjurs har oplevet et af de største ledighedsfald i regionen. Ledigheden er med 3,1% højest for de 50 til 59-årige i Syddjurs, og herefter følger de 25 til 29-årige med en ledighed på 2,6%. Ledigheden er derimod lavest for de 16 til 24-årige, hvor kun 1,1% af arbejdsstyrken er ledige. Det seneste år er antallet af ledige faldet mest for de 16 til 24-årige, hvor ledigheden er reduceret med 52,2%. Herefter følger de 30 til 39-årige med et fald på 51,4%. Modsat er ledigheden faldet mindst for de 25 til 29-årige og de 60-årige og derover, der begge har oplevet et fald på 33,3%. Ledigheden er ens for kvinder og mænd I Syddjurs er ledigheden for mænd og kvinder stort set på samme niveau. Mens 2,2% af mændene er ledige, er kvindernes ledighed på 2,3%. Gennem det seneste år er ledigheden imidlertid faldet markant mere for kvinder end for mænd. Mens antallet af ledige kvinder er faldet med 55,9%, er der blevet 31,5% færre ledige mænd. Det store fald i kvindeledigheden medfører, at kvindernes andel af alle ledige er faldet markant siden februar I februar 2008 udgør kvinderne kun 47,8% af alle ledige i Syddjurs, svarende til et fald på 10,9%-point det seneste år. Syddjurs har den laveste andel af kvinder blandt alle ledige i Midtjylland, og til sammenligning udgør kvinderne 52,6% af alle ledige i hele regionen. Trods den lave andel kvinder blandt de ledige er der overledighed blandt de 30 til 39-årige kvinder. Overledigheden er forbedret siden februar 2007, men for de 30 til 39-årige udgør kvinderne fortsat 58,2% af alle ledige i aldersgruppen i Syddjurs. For alle andre aldersgrupper udgør kvinderne højst halvdelen af alle ledige. Arbejdskraftmanglen i Syddjurs Arbejdsmarkedsbalancen viser, at der i Syddjurs er indmeldt 218 ubesatte stillinger. Tallene for manglen på arbejdskraft er imidlertid usikre, idet kun 96 virksomheder i Syddjurs har deltaget i undersøgelsen. Tallene skal derfor tages som en indikator for manglen på arbejdskraft i området. Antallet af ubesatte stillinger svarer til 1,4% af arbejdspladserne i Syddjurs. Andelen af arbejdspladserne er lavere end i regionen som helhed, hvor de ubesatte stillinger svarer til 2,1% af alle arbejdspladser. Antallet af ubesatte stillinger i Syddjurs er højest inden for erhvervsområdet Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje, som står for 35,5% af arbejdskraftmanglen i Syddjurs. Manglen inden for erhvervsområdet udgør 77 ud af de 218 ubesatte stillinger. 9

10 Herefter kommer Transport, post, lager- og maskinførerarbejde, der står for 13,7% af arbejdskraftmanglen, Rengøring, ejendomsservice og renovation med 9,6% og Salg, indkøb og markedsføring med 9,0%. Sammenlignet med Midtjylland som helhed er der i Syddjurs relativt større mangel på arbejdskraft inden for Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje, Transport, post, lager og maskinførerarbejde, Rengøring, ejendomsservice og renovation samt Pædagogisk, socialt og teologisk arbejde. Omvendt er der i Syddjurs relativt mindre mangel på arbejdskraft inden for Salg, indkøb og markedsføring, Bygge og anlæg, Sundhed, omsorg og personlig pleje, Administration, HR, økonomi, jura og sprog samt Jern, metal og auto. Udenlandsk arbejdskraft Indtil oktober 2008 findes der ingen officielle statistikker over omfanget af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. For at belyse omfanget af og behovet for udenlandsk arbejdskraft har Beskæftigelsesregionen derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt knap virksomheder i Midtjylland. I Syddjurs har 32 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Resultaterne viser, at 16% af de adspurgte virksomheder har ansat udenlandsk arbejdskraft fra de nye EU-lande. Tilsvarende har 16% ansat udenlandsk arbejdskraft fra Norden og de gamle EU-lande, mens 6% af virksomhederne har ansat udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for Norden og EU. 6 af virksomhederne i Syddjurs forventer, at omfanget af udenlandsk arbejdskraft ændres i løbet af det kommende år. 5 ud af de 6 virksomheder forventer, at antallet af udenlandske ansatte vil stige det kommende år. 2.2 Stor andel langtidsledige Højeste andel langtidsledige i Midtjylland I 4. kvartal 2007 var 4,2% af alle ledige i Syddjurs langtidsledige. Andelen af langtidsledige er højere for mænd end for kvinder, idet 5,5% af mændene og 3,4% af kvinderne er ramt af langtidsledighed. Syddjurs har den højeste andel langtidsledige i hele Midtjylland. I regionen som helhed er 2,7% af alle ledige langtidsledige. Også for Midtjylland som helhed er der flere mænd end kvinder, der er langtidsledige, idet andelene er henholdsvis 3,3% og 2,4%. Langtidsledig Langtidsledige har været ledige i 80% af tiden indenfor den seneste år. Antallet af langtidsledige i Syddjurs er reduceret med 89 personer i løbet af 2007 fra 229 personer i første kvartal til 140 i sidste kvartal en reduktion på 39 %. 10

11 2.3 Mange borgere udenfor arbejdsstyrken Mange borgere uden for arbejdsstyrken Ud af den samlede befolkning i den erhvervsaktive alder står personer uden for arbejdsstyrken i Syddjurs pr. 1. januar 2007, svarende til en andel på 22,7%. Andelen af personer uden for arbejdsstyrken er blandt de højeste i regionen, og i hele Midtjylland udgør gruppen 21,8% af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Personerne uden for arbejdsstyrken kan overordnet opdeles i 4 grupper. I Syddjurs udgør disse grupper følgende andele af det samlede antal 16 til 66-årige i befolkningen: Personer midlertidigt uden for arbejdsstyrken (herunder personer i aktivering eller på sygedagpenge) 2,7% Personer på tilbagetrækning fra arbejdsstyrken (herunder personer på efterløn og overgangsydelse) 5,1% Pensionister (herunder førtidspensionister og folkepensionister årige) 8,2% Andre uden for arbejdsstyrken (herunder kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 og personer i uddannelse) 6,7% Samlet set er antallet af personer uden for arbejdsstyrken i Syddjurs steget med 107 personer fra 2006 til 2007, en stigning på 1,8%. Syddjurs er en af de eneste kommuner i Midtjylland, hvor antallet af personer uden for arbejdsstyrken er steget det seneste år. I regionen som helhed er gruppen faldet med 2,4% i samme periode. Stigende antal sygedagpengemodtagere I december 2007 var der 985 fuldtidsmodtagere af sygedagpenge i Syddjurs Kommune. Siden december 2006 er antallet af sygedagpengemodtagere steget med 121 personer, en stigning på 14,0%. Stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere i Syddjurs er den 4. højeste i hele Midtjylland. I regionen som helhed er antallet af fuldtidssygedagpengemodtagere steget 6,2% i samme periode. Antallet af sygedagpengemodtagere i Syddjurs svarer til 4,9% af arbejdsstyrken i kommunen. Andelen er højere end i hele Midtjylland, hvor antallet af sygedagpengemodtagere svarer til 3,8% af arbejdsstyrken. Såvel i Syddjurs som i Midtjylland som helhed udgør sygedagpengemodtagerne en markant større gruppe end de ledige. Tal fra DREAM viser, at 169 personer i Syddjurs i 3. kvartal 2007 påbegyndte et sygedagpengeforløb af mindst 13 ugers varighed. I perioden 13 uger forud for sygedagpengeforløbet var 81,1% berørt af beskæftigelse, 21,3% af ledighed, 10,7% af delvis ledighed og 20,1% af sygdom. Tallene viser, at størstedelen af personerne med lange sygedagpengeforløb er i beskæftigelse inden sygedagpengeforløbet. Imidlertid er mange personer også berørt af delvis ledighed, ledighed eller sygdom inden sygedagpengeforløbet. 11

12 Arbejdsstyrkens udvikling kan påvirkes i positiv retning, hvis befolkningens erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens hæves. Det kan f.eks. ske ved: at fastholde de ældre på arbejdsmarkedet i længere tid at få de unge hurtigere gennem uddannelsessystemet at nedbringe varigheden af ledigheden at få flere indvandrere og efterkommere i beskæftigelse at få flere kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 i beskæftigelse at modvirke afgang fra arbejdsmarkedet pga. sygdom og nedslidning mv. Kommunen kan også øge arbejdsstyrken ved at tiltrække flere indbyggere til kommunen. 12

13 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats Nedbringe antallet af ledige i arbejdskraftreserven Nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb Nedbringe ledigheden blandt unge Jobcenter Syddjurs vil i 2009 arbejde for at påvirke udviklingen i arbejdsstyrken i en positiv retning. Dette søges opnået ved at nedbringe ledigheden generelt, herunder også ledigheden blandt de, der søger job under særlige vilkår (fleksjob og skånejob), samt ved at modvirke afgangen fra arbejdsmarkedet grundet sygdom og nedslidning. Den borgerrettede indsats formuleres med særlig fokus på de grupper af borgere i Syddjurs, som statistisk synes mest berørt af ledighed. Ikke mindst de unge er i fokus i den borgerrettede indsats. Endelig vil Jobcenteret have stor opmærksomhed på udviklingen på sygedagpengeområdet og vil arbejde for et øget samarbejde mellem den sygemeldte, virksomheden og a-kassen med henblik at flest mulige fastholdes i beskæftigelse. 3.1 Nedbringe antallet af ledige i arbejdskraftreserven Sikre at borgerne får tilbud til tiden (minimumsrettigheder) Jobcenter Syddjurs prioriterer denne indsats med henblik på at sikre, at der for alle målgrupper er et stadig fokus på jobåbninger og formidling. Dertil kommer hensynet til at bringe dem, der længe har modtaget offentlige forsørgelsesydelser tættere på arbejdsmarkedet gennem anvendelse af redskaberne i beskæftigelsesindsatsen i vides mulig omfang. Dette sikrer jobcenteret bl.a. gennem en effektiv organisering af indsatsen både i forhold til udsøgningen af de ledige og planlægningen af kontaktforløbet med de ledige. Jobcentret vil sikre, at de relevante og nødvendige aktiveringsredskaber praktikpladser, offentlige og private løntilskudspladser, samt jobsøgningsog uddannelsesforløb - er til rådighed, således at borgeren får tilbudt meningsfyldt aktivering, som enten bringer den ledige i job/uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Minimumsrettigheder De rettigheder og pligter i forhold til den ledige, som beskæftigelsesindsatsen ifølge Lov om en aktivbeskæftigelsesindsats som minimum skal indeholde. 13

14 Nedbringe ledigheden generelt Jobcenter Syddjurs vil arbejde for at nedbringe den relativ høje ledighed i området ved prioritering af en tidlig indsats. For de forsikrede ledige i matchkategori 1, 2 og 3 tilrettelægges det individuelle kontaktforløbet således at ledige borgere bliver indkaldt til 1. kontaktsamtale efter 4 ugers ledighed. De bliver ved denne samtale præsenteret for konkrete ledige jobs. Desuden tilbydes de kursus i jobsøgning. Efter 3 måneders ledighed afgives konkret virksomhedsrettet tilbud. Ikke forsikrede ledige i matchkategori 1, 2 og 3 vil ved 1. kontaktsamtale sammenfaldende med tidspunkt for ansøgning om kontanthjælp blive præsenteret for ledige aktuelle jobs. De får endvidere tilbudt et jobsøgningsforløb Jobstart. Deltagelse i jobsøgningsforløb er ligesom tilbud om vejledning om uddannelsesmuligheder obligatorisk. Matchkategori Arbejdsmarkedsparate Kontaktforløb Den række af personlige kontakter, som den ledige har med jobcenteret, og som er fleksibelt tilpasset den lediges forudsætninger og behov samt efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Jobcenterets strategi for at nedbringe ledigheden generelt formuleres i forlængelse af ministerens mål 1. Jobcenteret vil således nedbringe arbejdskraftreserven ved fokus på at stoppe for tilgangen af ledige, der opnår 3 måneders ledighed. Jobcenteret vil sætte fokus på at afstemme de lediges forventninger til samspillet med jobcenteret allerede fra 1. ledighedsdag. Konkret vil jobcenteret udarbejde en informationsfolder, som beskriver, hvilke forventninger der er til den ledige og hvad jobcenteret kan tilbyde. Jobcenteret vil endvidere iværksætte et hyppigere og mere kvalificeret kontaktforløb med fokus på jobformidling. Nedbringe ledigheden blandt udsatte grupper Jobcenter Syddjurs vil arbejde for, at flere blandt de udsatte grupper på arbejdsmarkedet kommer i uddannelse eller job. De udsatte grupper defineres i denne sammenhænge som de grupper af ledige, der er karakteriseret ved højere ledighed end ledigheden i Syddjurs som helhed. Dertil kommer de, der har andre problemer end ledighed og ikke er arbejdsmarkedsparate. Seniorer i alderen år Unge i alderen år Kvinder i alderen år Langtidsledige Jobsøgere på det rummelige arbejdsmarked Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Personer med anden etnisk baggrund Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt seniorer år Jobcenter Syddjurs har valgt at udlicitere indsatsen i forhold til de forsikrede ledige i aldersgruppen år. Anden aktør har metodefrihed, hvorfor der ikke formuleres en strategi for 14

15 redskabsanvendelsen i forhold til den samlede seniorgruppe. Jobcenteret vil for gruppen år prioriterer anvendelsen af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og korte uddannelsesforløb/kurser med særlig fokus på flaskehalsindsatsen. Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt unge år Mens ledigheden blandt de unge i alderen år er betydelig lavere end ledigheden i Syddjurs som helhed, så er ledigheden i aldersgruppen år over gennemsnittet. Indsatsen i forhold til de unge beskrives nærmere under punkt 3.3 Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt kvinder år Der er ikke en generel overledighed blandt kvinder, men for aldersgruppen år er ledigheden højere end den gennemsnitlige ledighed i Syddjurs. I indsatsen for at bringe flere kvinder tilbage på arbejdsmarkedet vil jobcenteret have opmærksomhed på problemstillinger i forhold til deltidsledighed, da kvinderne er stærkt overrepræsenteret blandt de deltidsledige. Jobcenteret vil i 2009 have særlig fokus på denne målgruppen ved en tættere opfølgning i kontantforløbet og en fremrykket indsats. Indsatsen for at nedbringe langtidsledigheden Syddjurs har den højeste andel langtidsledige i regionen. For mænd er andelen af langtidsledige større end i regionen som helhed, mens den for kvinderne er mindre. Jobcenteret vil styrke indsatsen i forhold til at nedbringe andelen af langtidsledige ved, dels at imødegå at ledige bliver langtidsledige, dels at have hyppigere kontakt med de, der er langtidsledige. Kontaktforløbet tilrettelægges individuelt i forhold til anvendelsen af redskaberne i den aktive beskæftigelsesindsats. Endelig synes gruppen af flygtninge/indvandrere at udgøre en forholdsvis stor andel af de langtidsledige, hvorfor denne gruppe indtænkes i forhold til strategien for nedbringelse af langtidsledigheden. Jobcenter Syddjurs reorganiserer indsatsen i forhold til gruppen af flygtninge/indvandrer med forventning om at opnå resultater ved en højere grad af specialisering indenfor området. I den fremtidige indsats vil der være øget opmærksomhed på anvendelsen af de virksomhedsrelaterede redskaber i den aktive beskæftigelsesindsats og der er i 2008 tilført betydelig flere ressourcer til denne beskæftigelsesrettede indsats. 15

16 Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt de, der søger job under særlige vilkår I 2008 vurderes det for hver enkel ledig, der er berettiget til fleksjob, om pågældende fortsat står til rådighed. Dette har indtil videre resulteret i, at der er rejst forholdsvis mange pensionssager. Det forventes, at inden udgangen af 2008 vil gruppen af ledige, der søger fleksjob, reelt stå til rådighed for arbejdsmarkedet på særlige vilkår. Dette betyder, at indsatsen på området vil ændre karakter fra at være rettet mod revurdering til at omfatte en intensiveret indsats i forhold til at skaffe ledige i beskæftigelse. Denne beskæftigelsesrettede indsats uddybes i kapitel 4 vedrørende strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats. Det forventes endvidere at der i løbet af 2008 vil være en mærkbare tilgang til målgruppen for fleksjob begrundet i indsatsen på sygedagpengeområdet. Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt gruppen af ikke arbejdsmarkedsparate ledige Jobcenteret vil desuden øge aktiveringsindsatsen i forhold til kontant- og starthjælpsmodtagere som har andre problemer end ledighed (matchkategori 4 og 5). Aktiveringsindsatsen i forhold til denne gruppe af ledige, som ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsparate skal tilpasses den enkeltes ressourcer og være så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Redskaberne kan være virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, som kombination med, målrettet opkvalificering via uddannelse hvor det er relevant, samt vejlednings-/optræningsforløb i projekter og individuelt tilpassede forløb hos andre aktører. Aktiveringsindsatsen rettes mod opkvalificering i forhold til at kunne indgå i arbejdskraftreserven, afprøvning af arbejdsevne eller rådighedsvurdering. I de tilfælde hvor den ledige ikke kan modtage tilbud om aktivering grundet sygdom og lignende skal andre tilbud, f.eks. behandlingstilbud eller bostøtte være iværksat eller planlagt iværksat. Matchkategori 4-5 Ikke arbejdsmarkedsparate. Mål for arbejdskraftreserven i 2009 Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 1 Nedbringe arbejdskraftreserven med 22% Forsikrede ledige: fra 221 i arbejdskraftreserven i december 2007 til 199 i december 2008 og 148 i arbejdskraftreserven i december Ikke forsikrede ledige: fra 77 i arbejdskraftreserven i december 2007 til 69 i december 2008 og 54 i arbejdskraftreserven i december Resultatmål 1 er fastsat med udgangspunkt i de forventninger, der er udtrykt i Beskæftigelsesregion Midtjyllands kontrakt

17 I Beskæftigelsesplan 2008 formuleres en forventningen til reduktion af arbejdskraftreserven på 10%. Dette vil med udgangspunkt i det faktiske antal i arbejdskraftreserven primo 2008 betyde en reduktion af arbejdskraftreserven på i alt 57 (42 forsikrede og 15 ikke forsikrede) i løbet af En yderligere reduktion af arbejdskraftreserven på 22% i 2009 vil betyde, at der ved udgangen af 2009 er en samlet arbejdskraftreserven i Syddjurs på 202 ledige. 3.2 Nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb Nedbringe omfanget af sygefravær generelt Sygefraværet er markant i Syddjurs Kommune. Jobcenteret vil derfor forstærke indsatsen i forhold til sundhedsfremme, arbejdsfastholdelse, forebyggende indsats på virksomhederne og ligeledes fokusere på en mere aktiv brug af revalidering. Det er strategien at handle tidligt i sygeforløbene og støtte de sygemeldte og virksomhederne i interne omplaceringer og efteruddannelse, såfremt dette kan fastholde den sygemeldte i beskæftigelse. Det tætte samarbejde mellem jobcenteret statslige og kommunale job- og arbejdsmarkedskonsulenter forstærkes i de konkrete sager med sigte på en helhedsorienteret indsats. Ved raskmelding og overgang fra sygedagpenge til a-dagpenge sikres det, at et progressivt forløb kan fortsættes med sigte på at den raskmeldt ikke vender tilbage til ledighed efter endt sygdomsforløb. Samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter, A-kasser og Jobcenter skal intensiveres og den sygemeldte skal om muligt støttes til et fortsat aktivt liv, også i en sygeperiode. Ligeledes søges samarbejdet med lægerne styrket i Jobcenteret vil have fokus på sundhedsfremmetænkningen som en del af kompetenceudviklingen på jobcenteret. Jobcenteret vil samarbejde med anden aktør om en tværfaglig sundhedsfremmende indsats fra socialrådgiver, sociallæge og sundhedspersonale (fysioterapeut, psykolog, sygeplejerske m.fl.) kombineret med en sundhedsfremmende og arbejdsfastholdende indsats i virksomhederne. Indsatsen for at begrænse sygefravær, som har rod i stress og psykiske lidelser Syddjurs Kommune oplever i stigende grad, at sygemeldte af psykiske årsager giver anledning til særlige problematikker i forbindelse med sygedagpengeopfølgningen. Der er usikkerhed om, hvordan man arbejder 17

18 med at følge op på personer med psykiske lidelser. Det er ressourcekrævende, og der er brug for at styrke indsatsen i arbejdet med sygemeldte af psykiske årsager. Kommunikation, redskaber, tæt samarbejde med eksterne parter, og viden om målgruppen er helt grundlæggende for en god og målrettet indsats. Syddjurs Kommune vil have øget fokus på udvikling og implementering af nye metoder til at følge op på personer, som er sygemeldt på grund af stress, psykiske lidelser mv. Jobcenteret vil sigte på en systemiske, anerkendende og narrative tilgang, som skal give medarbejderne et relevant fundament for at kunne forbedre arbejdet med den sygemeldte borger. Målet er, at borgeren oplever opfølgningen som relevant, effektiv og respektfuld. Indsatsen for at nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb Jobcenteret vil have fokus på, at der sker en afklaring i forhold til forsørgelse så tidligt som muligt. Sygedagpengeindsatsen vil tage sigte på at øge anvendelsen af ressourceprofilen som et aktivt procesredskab for en hurtig afklaring: Inddrage borgeren fra start og løbende Sende foreløbige profiler til høring, så borgeren løbende kan kommentere og supplere ressourceprofilen Supplere med oplysninger i ressourceprofilen løbende ved opfølgninger og tilbud Kompetent beskrivelse af forløb og udvikling med fokus på personlige kompetencer og arbejdsmarkedsperspektiv udover de faktuelle beskrivelser. Såfremt den tidlige indsats ikke har afstedkommet en afklaring inden 39. uge, iværksættes der en særlig indsats: Tæt opfølgning Tilbud iværksættes (effektive og hurtige forløb) Fokus på revalideringsmæssige tiltag i forhold til at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet Afslutte sager med relevante lægepapir og ressourceprofil Endelig vil Jobcenter Syddjurs have øget fokus på samarbejdet med de privatpraktiserende læger. Øget fokus på kvalificering af såvel den skriftlige som den mundtlige kommunikation mellem Jobcenteret og de privatpraktiserende læger. Jobcenteret vil arbejde for at de gensidige forventninger mellem de privatpraktiserende læger og Jobcenteret afstemmes. Der udarbejdes informationsmateriale til beskrivelse af samarbejdets form og formål, herunder den juridiske ramme for arbejdet. 18

19 Målet er en hurtigere og mere kvalificeret indsats til gavn for sygemeldte borgere og ligeledes at mindske antallet af langtidssygemeldte. Mål for antallet af lange sygedagpengeforløb i 2009 Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 2 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger med 15% Nedbringe antallet fra 374 sygedagpengeforløb over 26 uger i december 2007 til 338 i december 2008 og 288 sygedagpengeforløb over 26 uger i december Supplerende mål: I 2009 er det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 4 uger max. 740, her af er i gennemsnit max. 130 forløb over 52 uger. Resultatmål 2 er fastsat med udgangspunkt i de forventninger, der er udtrykt i Beskæftigelsesregion Midtjyllands kontrakt Der er ikke i Beskæftigelsesplan 2008 formuleret et mål for reduktion af antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Målet for nedbringelse af de lange sygedagpengeforløb i 2009 sættes til 15% med forventning om at antallet er nedbragt med 10% i løbet af Dette vil med udgangspunkt i det faktiske antal sygedagpengeforløb over 26 uger primo 2008 betyde en reduktion af lange sygedagpengeforløb på 36 i løbet af En yderligere reduktion af lange sygedagpengeforløb på 15% i 2009 vil betyde, at der ved udgangen af 2009 er 288 sygedagpengeforløb over 26 uger i Syddjurs. Jobcenteret formulerer et supplerende måltal for det gennemsnitlig antal sygedagpengeforløb i Måltallet kan holdes op imod et gennemsnitligt antal sygedagpengeforløb i de første 13 uger i 2008 på 775 forløb og heraf i gennemsnit 181 forløb over 52 uger. 3.3 Nedbringe ledigheden blandt unge Nedbringe ledigheden blandt unge generelt Ungdomsledigheden er relativ høj i Syddjurs. Langt største parten af de unge ledige er modtagere af kommunale forsørgelsesydelse. Godt 80% af de unge ledige modtagere forsørgelse i kommunen, mens knap 20% er dagpengemodtagere. Jobcenter Syddjurs vil prioritere et fremrykket, intensivt kontaktforløb for alle unge uanset ydelse og matchkategorisering. 19

20 Desuden vil jobcenteret intensivere aktiveringsindsatsen for unge kontantog starthjælpsmodtagere fra 1. ledighedsdag. Unge dagpengemodtagere gives beskæftigelsestilbud inden 3 måneder. I efteråret 2008 gennemføres en lære-/praktikpladskampagne, som forventes at have effekt i Nedbringe ledigheden blandt særligt udsatte unge Jobcenter Syddjurs har gennem det seneste år erfaret, at særligt to problemstillinger synes at presse sig på i indsatsen i forhold til de unge kontant- og starthjælpsmodtagere: Unge mødre som grundet gentagne barselsperioder ikke har formået at opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge mænd som har svært ved at tilpasse sig og som synes at savne udfordringer. Jobcenteret vil i 2008/2009 arbejde for, at der udvikles nye tilbud særligt målrettet disse målgrupper. Syddjurs Kommunes Projektafdeling tænkes at løfte denne opgave i tæt samarbejde med Jobcenteret. Det forventes, at der i løbet af 2009 kan tages initiativ til udvikling af en tværfaglig og tværsektoriel ungdomsindsats i Syddjurs Kommune. Forebyggende indsats på ungeområdet Jobcenteret iværksætter i samarbejde med UU Djursland en indsats rettet mod de unge i alderen år, som ikke er kommet i gang med uddannelse eller har fået stabil tilknytning til arbejdsmarkedet efter at have afsluttet grundskolen. Sigtet er, at de unge ikke udvikler en passiv adfærd i forhold til uddannelsesvalg og arbejdsmarkedstilknytning. Mål for ledigheden blandt unge i 2009 Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 3 Nedbringe ledigheden blandt unge år med 25% Dagpengemodtagere: Nedbringe antallet af ledige unge fra 42 fuldtidsledige i december 2007 til 36 i december 2008 og 27 ledige i december Modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse: Nedbringe antallet af ledige unge fra 185 fuldtidsledige i december 2007 til 185 i december 2008 og 138 ledige i december

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/22 INDLEDNING... 3 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 2 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4 3 MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGERRETTEDE INDSATS...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Beskæftigelsesministerens mål for 2009...2 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Furesø Kommune...4

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere