Beskæftigelsesplan 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2009"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2009

2 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for 1.2 Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet 1.3 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse 4 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Syddjurs 2.1 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 2.2 Stor andel langtidsledige 2.3 Mange borgere er uden for arbejdsstyrken 8 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats 3.1 Nedbringe antallet af ledige i arbejdskraftreserven 3.2 Nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb 3.3 Nedbringe ledigheden blandt unge Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats 4.1 Imødekomme manglen på arbejdskraft 4.2 Støtte udsatte grupper i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet 4.3 Fastholde medarbejdere der har brug for særlige løsninger for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet Strategi og mål for at inddrage andre aktører 5.1 Målgrupperne for inddragelse af andre aktører 5.2 Samarbejdet i jobcenteret om andre aktører 5.3 Udfordringer for andre aktører og jobcenteret 5.4 Strategi og mål for inddragelse af andre aktører Budget for beskæftigelsesindsatsen 6.1 Budget for den kommunale del af jobcenteret 6.2 Budget for den statslige del af jobcenteret Samlet oversigt over mål og strategi for Beskæftigelsesplan Plan for fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i

3 Forord I beskæftigelsessystemet skal de ansvarlige for beskæftigelses-indsatsen i Jobcenteret hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan Jobcenteret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer i indsatsen. I kapitel 1 præsenteres de beskæftigelsespolitiske mål og indsatsområder, som er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Ministerens mål skal lægges til grund, når de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Kapitel 2 redegør for de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcenter Syddjurs står overfor i Redegørelsen er baseret på oplysninger hentet fra diverse tilgængelige statistikker, analyserapporter og resultatopgørelser. I kapitel 3 beskrives mål og strategi for den borgerrettede indsats I forlængelse af Ministerens mål og de beskæftigelsespolitiske udfordringer formuleres 3 konkrete resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Syddjurs. Resultatmålene er som udgangspunkt formuleret fælles for stat og kommune i jobcenteret, men kan i nogle tilfælde være differentieret i forhold til målgruppe og indsatsen karakter. I kapitel 4 beskrives ligeledes mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats. Der er i forhold til den virksomhedsrettede indsats formuleret 2 konkrete resultatmål for Jobcenter Syddjurs. Kapitel 5 beskriver strategi og mål for at inddrage Andre Aktører i den beskæftigelses politiske indsats. Der er sat ét mål for udlicitering af beskæftigelsesindsatsen. I kapitel 6 findes budgetterne for statens og kommunens beskæftigelsesindsats. Det er muligt at skabe et hurtigt overblik over Beskæftigelsesplanens resultatmål og strategier i kapitel 7. Beskæftigelsesplan 2009 understøttes af Plan for virksomhedsrettede lokale initiativer i 2009, som er LBR s plan for anvendelse af de tildelte midler i Denne plan præsenteres i kapitel 8. 3

4 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Udviklingen på arbejdsmarkedet er kendetegnet ved, at beskæftigelsen stiger og ledigheden er rekordlav. Fremover er der udsigt til en faldende arbejdsstyrke på grund af den demografiske udvikling. Den største udfordring for jobcentrene i 2009 bliver at sikre, at arbejdskraftudbudet er så stort som muligt. Det er af vital betydning for den fortsatte vækst, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentrene har en særlig udfordring i at nedbringe sygefraværet. De mange sygedagpengemodtagere udgør en potentiel arbejdskraftreserve og det forventes at en intensiv, hurtig og aktiv indsats i jobcentrene vil kunne bidrage til at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Indsatsområder Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Mål 1 Jobcenteret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Mål 2 Jobcenteret skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Mål 3 Jobcenteret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. 4

5 Ministerens mål skal lægges til grund, når de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for På baggrund af den generelt stigende efterspørgsel efter arbejdskraft samt flere og flere problemer med mangel på arbejdskraft af en mere strukturel og tværgående karakter skal jobcentrene styrke deres rekrutteringsindsats for at bidrage til, at virksomhederne får den fornødne arbejdskraft. Det er ikke mindst i en højkonjunktur vigtigt at sikre, at alle ledige er til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt arbejdssøgende. Jobcentrene må have opmærksomhed på at målrette indsatsen mod områder på arbejdsmarkedet, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder samt inden for mangelområderne. Særligt i den opkvalificerende indsats bør der være fokus på områder med mangel på arbejdskraft. Ministerens mål 1 Jobcenteret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Status primo ledige udgør arbejdskraftreserven i Syddjurs i dec Heraf er 211 forsikrede ledige og 77 ikke-forsikrede ledige. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af personer, der har været ledige i 13 sammenhængende uger Jobcenter Syddjurs vil i 2009 arbejde for fortsat at nedbringe arbejdskraftreserven blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Jobcenteret vil i indsatsen have øget fokus på arbejdskraftreserven indenfor områder med stor efterspørgsel med prioritering af en fremrykket indsats. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. Jobcenter Syddjurs vil desuden have fortsat opmærksomhed på den virksomhedsrettede indsats og prioritere indsatsen i forhold til at modvirke og forebygge flaskehalse. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den virksomhedsrettede indsats beskrives i kapitel 4. Flaskehalse Mangel på arbejdskraft indenfor et fagområde. 1 Jf Resultatrevision

6 1.2 Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Det er afgørende at der gøres en aktiv indsats for at få de sygemeldte hurtigst mulig tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcentrene bør have fokus på den tidlige indsats overfor sygedagpengemodtagerne og sideløbende gøre en indsats for at reducere de langvarige sygedagpengeforløb. Ministerens mål 2 Jobcenteret skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Status primo I Syddjurs var der 374 sygedagpengeforløb udover 26 uger ved udgangen af Jobcenter Syddjurs vil i 2009 arbejde for at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb ved fokus på en tidlig og intensiveret indsats, samt fortsat opmærksomhed på metode- og kompetenceudvikling. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. Jobcenteret vil udarbejde informationsmateriale til virksomhederne og kvalificere kommunikationen med virksomhederne. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats beskrives i kapitel Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Der er et stort potentiale i, at flere unge ledige gennemfører en uddannelse. Det vil sikre den enkelte en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet på både kort og lang sigt. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene også i 2009 gør en ekstra indsats for, at flere unge kommer i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse og ikke går passive i dagpenge- eller kontanthjælpssystemet. Ministerens mål 3 Jobcenteret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Status primo Ved udgangen af 2007 er der 248 ledige under 30 år. Heraf er 57 forsikrede og 191 ikke-forsikrede ledige. 2 Jf Statestik over løbende sager vedrørende sygdom pr Jf Jobindsats.dk 6

7 Jobcenter Syddjurs vil fortsat have fokus på, at flere unge ledige får en kompetencegivende uddannelse eller sekundært kommer i arbejde. Jobcenteret vil have særlig fokus på at øge anvendelsen af aktiveringsredskaberne i en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. 7

8 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Syddjurs Mangel på kvalificeret arbejdskraft Stor andel langtidsledige Mange borgere er uden for arbejdsstyrken I det følgende beskrives den seneste og forventede udvikling i befolkning og arbejdsstyrke, befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet og ledighedsudviklingen i Syddjurs Kommune, samt hvilke udfordringer det giver for beskæftigelsesindsatsen i Syddjurs. 2.1 Mangel på kvalificeret arbejdskraft Demografisk medvind Pr. 1. januar 2008 har Syddjurs Kommune indbyggere. Syddjurs har haft en vækst i befolkningen i de seneste 10 år. De nye tal viser, at denne udvikling er fortsat fra 2005 til 2008, hvor den samlede befolkning er steget med personer, en fremgang på 2,7%. Befolkningstilvæksten fra 2005 til 2008 er højest for gruppen af 67-årige og derover, der er steget 7,2%, svarende til en fremgang på 414 personer. Antallet af 16 til 66-årige er steget med 623 personer (2,4%), mens antallet af unge under 16 år er steget med 48 personer (0,6%). Udviklingen i arbejdsstyrken Den positive udvikling i befolkningen i Syddjurs har medført en positiv udvikling i udbuddet af arbejdskraft de seneste 10 år. I 2007 var der personer i arbejdsstyrken i Syddjurs, og siden 1997 er arbejdsstyrken steget med 468 personer, en stigning på 2,3%. Alene det seneste år er arbejdsstyrken i Syddjurs steget med 220 personer, en stigning på 1,1%. Trods en mindre stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive alder på 10 års sigt, forventes arbejdsstyrken i Syddjurs at falde i de kommende år. På 3 års sigt forventes arbejdsstyrken dog at stige med 26 personer (0,1%), men på 10 års sigt forventes arbejdsstyrken at falde med 257 personer, et fald på 1,3%. 8

9 Ledighedsudviklingen Ledighedstallene for februar 2008 viser, at ledigheden i Syddjurs er højere end i regionen som helhed. Mens 1,7% af arbejdsstyrken i hele Midtjylland er ledige, har Syddjurs den 3. højeste ledighed i regionen på 2,2%. Gennem 2007 er ledigheden i Syddjurs faldet kraftigt, og fra februar 2007 til februar 2008 er ledigheden faldet fra 831 til 450 fuldtidsledige, et fald på 45,8%. I samme periode er ledigheden faldet med 41,0% i hele Midtjylland. Syddjurs har oplevet et af de største ledighedsfald i regionen. Ledigheden er med 3,1% højest for de 50 til 59-årige i Syddjurs, og herefter følger de 25 til 29-årige med en ledighed på 2,6%. Ledigheden er derimod lavest for de 16 til 24-årige, hvor kun 1,1% af arbejdsstyrken er ledige. Det seneste år er antallet af ledige faldet mest for de 16 til 24-årige, hvor ledigheden er reduceret med 52,2%. Herefter følger de 30 til 39-årige med et fald på 51,4%. Modsat er ledigheden faldet mindst for de 25 til 29-årige og de 60-årige og derover, der begge har oplevet et fald på 33,3%. Ledigheden er ens for kvinder og mænd I Syddjurs er ledigheden for mænd og kvinder stort set på samme niveau. Mens 2,2% af mændene er ledige, er kvindernes ledighed på 2,3%. Gennem det seneste år er ledigheden imidlertid faldet markant mere for kvinder end for mænd. Mens antallet af ledige kvinder er faldet med 55,9%, er der blevet 31,5% færre ledige mænd. Det store fald i kvindeledigheden medfører, at kvindernes andel af alle ledige er faldet markant siden februar I februar 2008 udgør kvinderne kun 47,8% af alle ledige i Syddjurs, svarende til et fald på 10,9%-point det seneste år. Syddjurs har den laveste andel af kvinder blandt alle ledige i Midtjylland, og til sammenligning udgør kvinderne 52,6% af alle ledige i hele regionen. Trods den lave andel kvinder blandt de ledige er der overledighed blandt de 30 til 39-årige kvinder. Overledigheden er forbedret siden februar 2007, men for de 30 til 39-årige udgør kvinderne fortsat 58,2% af alle ledige i aldersgruppen i Syddjurs. For alle andre aldersgrupper udgør kvinderne højst halvdelen af alle ledige. Arbejdskraftmanglen i Syddjurs Arbejdsmarkedsbalancen viser, at der i Syddjurs er indmeldt 218 ubesatte stillinger. Tallene for manglen på arbejdskraft er imidlertid usikre, idet kun 96 virksomheder i Syddjurs har deltaget i undersøgelsen. Tallene skal derfor tages som en indikator for manglen på arbejdskraft i området. Antallet af ubesatte stillinger svarer til 1,4% af arbejdspladserne i Syddjurs. Andelen af arbejdspladserne er lavere end i regionen som helhed, hvor de ubesatte stillinger svarer til 2,1% af alle arbejdspladser. Antallet af ubesatte stillinger i Syddjurs er højest inden for erhvervsområdet Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje, som står for 35,5% af arbejdskraftmanglen i Syddjurs. Manglen inden for erhvervsområdet udgør 77 ud af de 218 ubesatte stillinger. 9

10 Herefter kommer Transport, post, lager- og maskinførerarbejde, der står for 13,7% af arbejdskraftmanglen, Rengøring, ejendomsservice og renovation med 9,6% og Salg, indkøb og markedsføring med 9,0%. Sammenlignet med Midtjylland som helhed er der i Syddjurs relativt større mangel på arbejdskraft inden for Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje, Transport, post, lager og maskinførerarbejde, Rengøring, ejendomsservice og renovation samt Pædagogisk, socialt og teologisk arbejde. Omvendt er der i Syddjurs relativt mindre mangel på arbejdskraft inden for Salg, indkøb og markedsføring, Bygge og anlæg, Sundhed, omsorg og personlig pleje, Administration, HR, økonomi, jura og sprog samt Jern, metal og auto. Udenlandsk arbejdskraft Indtil oktober 2008 findes der ingen officielle statistikker over omfanget af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. For at belyse omfanget af og behovet for udenlandsk arbejdskraft har Beskæftigelsesregionen derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt knap virksomheder i Midtjylland. I Syddjurs har 32 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Resultaterne viser, at 16% af de adspurgte virksomheder har ansat udenlandsk arbejdskraft fra de nye EU-lande. Tilsvarende har 16% ansat udenlandsk arbejdskraft fra Norden og de gamle EU-lande, mens 6% af virksomhederne har ansat udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for Norden og EU. 6 af virksomhederne i Syddjurs forventer, at omfanget af udenlandsk arbejdskraft ændres i løbet af det kommende år. 5 ud af de 6 virksomheder forventer, at antallet af udenlandske ansatte vil stige det kommende år. 2.2 Stor andel langtidsledige Højeste andel langtidsledige i Midtjylland I 4. kvartal 2007 var 4,2% af alle ledige i Syddjurs langtidsledige. Andelen af langtidsledige er højere for mænd end for kvinder, idet 5,5% af mændene og 3,4% af kvinderne er ramt af langtidsledighed. Syddjurs har den højeste andel langtidsledige i hele Midtjylland. I regionen som helhed er 2,7% af alle ledige langtidsledige. Også for Midtjylland som helhed er der flere mænd end kvinder, der er langtidsledige, idet andelene er henholdsvis 3,3% og 2,4%. Langtidsledig Langtidsledige har været ledige i 80% af tiden indenfor den seneste år. Antallet af langtidsledige i Syddjurs er reduceret med 89 personer i løbet af 2007 fra 229 personer i første kvartal til 140 i sidste kvartal en reduktion på 39 %. 10

11 2.3 Mange borgere udenfor arbejdsstyrken Mange borgere uden for arbejdsstyrken Ud af den samlede befolkning i den erhvervsaktive alder står personer uden for arbejdsstyrken i Syddjurs pr. 1. januar 2007, svarende til en andel på 22,7%. Andelen af personer uden for arbejdsstyrken er blandt de højeste i regionen, og i hele Midtjylland udgør gruppen 21,8% af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Personerne uden for arbejdsstyrken kan overordnet opdeles i 4 grupper. I Syddjurs udgør disse grupper følgende andele af det samlede antal 16 til 66-årige i befolkningen: Personer midlertidigt uden for arbejdsstyrken (herunder personer i aktivering eller på sygedagpenge) 2,7% Personer på tilbagetrækning fra arbejdsstyrken (herunder personer på efterløn og overgangsydelse) 5,1% Pensionister (herunder førtidspensionister og folkepensionister årige) 8,2% Andre uden for arbejdsstyrken (herunder kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 og personer i uddannelse) 6,7% Samlet set er antallet af personer uden for arbejdsstyrken i Syddjurs steget med 107 personer fra 2006 til 2007, en stigning på 1,8%. Syddjurs er en af de eneste kommuner i Midtjylland, hvor antallet af personer uden for arbejdsstyrken er steget det seneste år. I regionen som helhed er gruppen faldet med 2,4% i samme periode. Stigende antal sygedagpengemodtagere I december 2007 var der 985 fuldtidsmodtagere af sygedagpenge i Syddjurs Kommune. Siden december 2006 er antallet af sygedagpengemodtagere steget med 121 personer, en stigning på 14,0%. Stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere i Syddjurs er den 4. højeste i hele Midtjylland. I regionen som helhed er antallet af fuldtidssygedagpengemodtagere steget 6,2% i samme periode. Antallet af sygedagpengemodtagere i Syddjurs svarer til 4,9% af arbejdsstyrken i kommunen. Andelen er højere end i hele Midtjylland, hvor antallet af sygedagpengemodtagere svarer til 3,8% af arbejdsstyrken. Såvel i Syddjurs som i Midtjylland som helhed udgør sygedagpengemodtagerne en markant større gruppe end de ledige. Tal fra DREAM viser, at 169 personer i Syddjurs i 3. kvartal 2007 påbegyndte et sygedagpengeforløb af mindst 13 ugers varighed. I perioden 13 uger forud for sygedagpengeforløbet var 81,1% berørt af beskæftigelse, 21,3% af ledighed, 10,7% af delvis ledighed og 20,1% af sygdom. Tallene viser, at størstedelen af personerne med lange sygedagpengeforløb er i beskæftigelse inden sygedagpengeforløbet. Imidlertid er mange personer også berørt af delvis ledighed, ledighed eller sygdom inden sygedagpengeforløbet. 11

12 Arbejdsstyrkens udvikling kan påvirkes i positiv retning, hvis befolkningens erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens hæves. Det kan f.eks. ske ved: at fastholde de ældre på arbejdsmarkedet i længere tid at få de unge hurtigere gennem uddannelsessystemet at nedbringe varigheden af ledigheden at få flere indvandrere og efterkommere i beskæftigelse at få flere kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 i beskæftigelse at modvirke afgang fra arbejdsmarkedet pga. sygdom og nedslidning mv. Kommunen kan også øge arbejdsstyrken ved at tiltrække flere indbyggere til kommunen. 12

13 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats Nedbringe antallet af ledige i arbejdskraftreserven Nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb Nedbringe ledigheden blandt unge Jobcenter Syddjurs vil i 2009 arbejde for at påvirke udviklingen i arbejdsstyrken i en positiv retning. Dette søges opnået ved at nedbringe ledigheden generelt, herunder også ledigheden blandt de, der søger job under særlige vilkår (fleksjob og skånejob), samt ved at modvirke afgangen fra arbejdsmarkedet grundet sygdom og nedslidning. Den borgerrettede indsats formuleres med særlig fokus på de grupper af borgere i Syddjurs, som statistisk synes mest berørt af ledighed. Ikke mindst de unge er i fokus i den borgerrettede indsats. Endelig vil Jobcenteret have stor opmærksomhed på udviklingen på sygedagpengeområdet og vil arbejde for et øget samarbejde mellem den sygemeldte, virksomheden og a-kassen med henblik at flest mulige fastholdes i beskæftigelse. 3.1 Nedbringe antallet af ledige i arbejdskraftreserven Sikre at borgerne får tilbud til tiden (minimumsrettigheder) Jobcenter Syddjurs prioriterer denne indsats med henblik på at sikre, at der for alle målgrupper er et stadig fokus på jobåbninger og formidling. Dertil kommer hensynet til at bringe dem, der længe har modtaget offentlige forsørgelsesydelser tættere på arbejdsmarkedet gennem anvendelse af redskaberne i beskæftigelsesindsatsen i vides mulig omfang. Dette sikrer jobcenteret bl.a. gennem en effektiv organisering af indsatsen både i forhold til udsøgningen af de ledige og planlægningen af kontaktforløbet med de ledige. Jobcentret vil sikre, at de relevante og nødvendige aktiveringsredskaber praktikpladser, offentlige og private løntilskudspladser, samt jobsøgningsog uddannelsesforløb - er til rådighed, således at borgeren får tilbudt meningsfyldt aktivering, som enten bringer den ledige i job/uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Minimumsrettigheder De rettigheder og pligter i forhold til den ledige, som beskæftigelsesindsatsen ifølge Lov om en aktivbeskæftigelsesindsats som minimum skal indeholde. 13

14 Nedbringe ledigheden generelt Jobcenter Syddjurs vil arbejde for at nedbringe den relativ høje ledighed i området ved prioritering af en tidlig indsats. For de forsikrede ledige i matchkategori 1, 2 og 3 tilrettelægges det individuelle kontaktforløbet således at ledige borgere bliver indkaldt til 1. kontaktsamtale efter 4 ugers ledighed. De bliver ved denne samtale præsenteret for konkrete ledige jobs. Desuden tilbydes de kursus i jobsøgning. Efter 3 måneders ledighed afgives konkret virksomhedsrettet tilbud. Ikke forsikrede ledige i matchkategori 1, 2 og 3 vil ved 1. kontaktsamtale sammenfaldende med tidspunkt for ansøgning om kontanthjælp blive præsenteret for ledige aktuelle jobs. De får endvidere tilbudt et jobsøgningsforløb Jobstart. Deltagelse i jobsøgningsforløb er ligesom tilbud om vejledning om uddannelsesmuligheder obligatorisk. Matchkategori Arbejdsmarkedsparate Kontaktforløb Den række af personlige kontakter, som den ledige har med jobcenteret, og som er fleksibelt tilpasset den lediges forudsætninger og behov samt efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Jobcenterets strategi for at nedbringe ledigheden generelt formuleres i forlængelse af ministerens mål 1. Jobcenteret vil således nedbringe arbejdskraftreserven ved fokus på at stoppe for tilgangen af ledige, der opnår 3 måneders ledighed. Jobcenteret vil sætte fokus på at afstemme de lediges forventninger til samspillet med jobcenteret allerede fra 1. ledighedsdag. Konkret vil jobcenteret udarbejde en informationsfolder, som beskriver, hvilke forventninger der er til den ledige og hvad jobcenteret kan tilbyde. Jobcenteret vil endvidere iværksætte et hyppigere og mere kvalificeret kontaktforløb med fokus på jobformidling. Nedbringe ledigheden blandt udsatte grupper Jobcenter Syddjurs vil arbejde for, at flere blandt de udsatte grupper på arbejdsmarkedet kommer i uddannelse eller job. De udsatte grupper defineres i denne sammenhænge som de grupper af ledige, der er karakteriseret ved højere ledighed end ledigheden i Syddjurs som helhed. Dertil kommer de, der har andre problemer end ledighed og ikke er arbejdsmarkedsparate. Seniorer i alderen år Unge i alderen år Kvinder i alderen år Langtidsledige Jobsøgere på det rummelige arbejdsmarked Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Personer med anden etnisk baggrund Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt seniorer år Jobcenter Syddjurs har valgt at udlicitere indsatsen i forhold til de forsikrede ledige i aldersgruppen år. Anden aktør har metodefrihed, hvorfor der ikke formuleres en strategi for 14

15 redskabsanvendelsen i forhold til den samlede seniorgruppe. Jobcenteret vil for gruppen år prioriterer anvendelsen af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og korte uddannelsesforløb/kurser med særlig fokus på flaskehalsindsatsen. Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt unge år Mens ledigheden blandt de unge i alderen år er betydelig lavere end ledigheden i Syddjurs som helhed, så er ledigheden i aldersgruppen år over gennemsnittet. Indsatsen i forhold til de unge beskrives nærmere under punkt 3.3 Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt kvinder år Der er ikke en generel overledighed blandt kvinder, men for aldersgruppen år er ledigheden højere end den gennemsnitlige ledighed i Syddjurs. I indsatsen for at bringe flere kvinder tilbage på arbejdsmarkedet vil jobcenteret have opmærksomhed på problemstillinger i forhold til deltidsledighed, da kvinderne er stærkt overrepræsenteret blandt de deltidsledige. Jobcenteret vil i 2009 have særlig fokus på denne målgruppen ved en tættere opfølgning i kontantforløbet og en fremrykket indsats. Indsatsen for at nedbringe langtidsledigheden Syddjurs har den højeste andel langtidsledige i regionen. For mænd er andelen af langtidsledige større end i regionen som helhed, mens den for kvinderne er mindre. Jobcenteret vil styrke indsatsen i forhold til at nedbringe andelen af langtidsledige ved, dels at imødegå at ledige bliver langtidsledige, dels at have hyppigere kontakt med de, der er langtidsledige. Kontaktforløbet tilrettelægges individuelt i forhold til anvendelsen af redskaberne i den aktive beskæftigelsesindsats. Endelig synes gruppen af flygtninge/indvandrere at udgøre en forholdsvis stor andel af de langtidsledige, hvorfor denne gruppe indtænkes i forhold til strategien for nedbringelse af langtidsledigheden. Jobcenter Syddjurs reorganiserer indsatsen i forhold til gruppen af flygtninge/indvandrer med forventning om at opnå resultater ved en højere grad af specialisering indenfor området. I den fremtidige indsats vil der være øget opmærksomhed på anvendelsen af de virksomhedsrelaterede redskaber i den aktive beskæftigelsesindsats og der er i 2008 tilført betydelig flere ressourcer til denne beskæftigelsesrettede indsats. 15

16 Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt de, der søger job under særlige vilkår I 2008 vurderes det for hver enkel ledig, der er berettiget til fleksjob, om pågældende fortsat står til rådighed. Dette har indtil videre resulteret i, at der er rejst forholdsvis mange pensionssager. Det forventes, at inden udgangen af 2008 vil gruppen af ledige, der søger fleksjob, reelt stå til rådighed for arbejdsmarkedet på særlige vilkår. Dette betyder, at indsatsen på området vil ændre karakter fra at være rettet mod revurdering til at omfatte en intensiveret indsats i forhold til at skaffe ledige i beskæftigelse. Denne beskæftigelsesrettede indsats uddybes i kapitel 4 vedrørende strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats. Det forventes endvidere at der i løbet af 2008 vil være en mærkbare tilgang til målgruppen for fleksjob begrundet i indsatsen på sygedagpengeområdet. Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt gruppen af ikke arbejdsmarkedsparate ledige Jobcenteret vil desuden øge aktiveringsindsatsen i forhold til kontant- og starthjælpsmodtagere som har andre problemer end ledighed (matchkategori 4 og 5). Aktiveringsindsatsen i forhold til denne gruppe af ledige, som ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsparate skal tilpasses den enkeltes ressourcer og være så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Redskaberne kan være virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, som kombination med, målrettet opkvalificering via uddannelse hvor det er relevant, samt vejlednings-/optræningsforløb i projekter og individuelt tilpassede forløb hos andre aktører. Aktiveringsindsatsen rettes mod opkvalificering i forhold til at kunne indgå i arbejdskraftreserven, afprøvning af arbejdsevne eller rådighedsvurdering. I de tilfælde hvor den ledige ikke kan modtage tilbud om aktivering grundet sygdom og lignende skal andre tilbud, f.eks. behandlingstilbud eller bostøtte være iværksat eller planlagt iværksat. Matchkategori 4-5 Ikke arbejdsmarkedsparate. Mål for arbejdskraftreserven i 2009 Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 1 Nedbringe arbejdskraftreserven med 22% Forsikrede ledige: fra 221 i arbejdskraftreserven i december 2007 til 199 i december 2008 og 148 i arbejdskraftreserven i december Ikke forsikrede ledige: fra 77 i arbejdskraftreserven i december 2007 til 69 i december 2008 og 54 i arbejdskraftreserven i december Resultatmål 1 er fastsat med udgangspunkt i de forventninger, der er udtrykt i Beskæftigelsesregion Midtjyllands kontrakt

17 I Beskæftigelsesplan 2008 formuleres en forventningen til reduktion af arbejdskraftreserven på 10%. Dette vil med udgangspunkt i det faktiske antal i arbejdskraftreserven primo 2008 betyde en reduktion af arbejdskraftreserven på i alt 57 (42 forsikrede og 15 ikke forsikrede) i løbet af En yderligere reduktion af arbejdskraftreserven på 22% i 2009 vil betyde, at der ved udgangen af 2009 er en samlet arbejdskraftreserven i Syddjurs på 202 ledige. 3.2 Nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb Nedbringe omfanget af sygefravær generelt Sygefraværet er markant i Syddjurs Kommune. Jobcenteret vil derfor forstærke indsatsen i forhold til sundhedsfremme, arbejdsfastholdelse, forebyggende indsats på virksomhederne og ligeledes fokusere på en mere aktiv brug af revalidering. Det er strategien at handle tidligt i sygeforløbene og støtte de sygemeldte og virksomhederne i interne omplaceringer og efteruddannelse, såfremt dette kan fastholde den sygemeldte i beskæftigelse. Det tætte samarbejde mellem jobcenteret statslige og kommunale job- og arbejdsmarkedskonsulenter forstærkes i de konkrete sager med sigte på en helhedsorienteret indsats. Ved raskmelding og overgang fra sygedagpenge til a-dagpenge sikres det, at et progressivt forløb kan fortsættes med sigte på at den raskmeldt ikke vender tilbage til ledighed efter endt sygdomsforløb. Samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter, A-kasser og Jobcenter skal intensiveres og den sygemeldte skal om muligt støttes til et fortsat aktivt liv, også i en sygeperiode. Ligeledes søges samarbejdet med lægerne styrket i Jobcenteret vil have fokus på sundhedsfremmetænkningen som en del af kompetenceudviklingen på jobcenteret. Jobcenteret vil samarbejde med anden aktør om en tværfaglig sundhedsfremmende indsats fra socialrådgiver, sociallæge og sundhedspersonale (fysioterapeut, psykolog, sygeplejerske m.fl.) kombineret med en sundhedsfremmende og arbejdsfastholdende indsats i virksomhederne. Indsatsen for at begrænse sygefravær, som har rod i stress og psykiske lidelser Syddjurs Kommune oplever i stigende grad, at sygemeldte af psykiske årsager giver anledning til særlige problematikker i forbindelse med sygedagpengeopfølgningen. Der er usikkerhed om, hvordan man arbejder 17

18 med at følge op på personer med psykiske lidelser. Det er ressourcekrævende, og der er brug for at styrke indsatsen i arbejdet med sygemeldte af psykiske årsager. Kommunikation, redskaber, tæt samarbejde med eksterne parter, og viden om målgruppen er helt grundlæggende for en god og målrettet indsats. Syddjurs Kommune vil have øget fokus på udvikling og implementering af nye metoder til at følge op på personer, som er sygemeldt på grund af stress, psykiske lidelser mv. Jobcenteret vil sigte på en systemiske, anerkendende og narrative tilgang, som skal give medarbejderne et relevant fundament for at kunne forbedre arbejdet med den sygemeldte borger. Målet er, at borgeren oplever opfølgningen som relevant, effektiv og respektfuld. Indsatsen for at nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb Jobcenteret vil have fokus på, at der sker en afklaring i forhold til forsørgelse så tidligt som muligt. Sygedagpengeindsatsen vil tage sigte på at øge anvendelsen af ressourceprofilen som et aktivt procesredskab for en hurtig afklaring: Inddrage borgeren fra start og løbende Sende foreløbige profiler til høring, så borgeren løbende kan kommentere og supplere ressourceprofilen Supplere med oplysninger i ressourceprofilen løbende ved opfølgninger og tilbud Kompetent beskrivelse af forløb og udvikling med fokus på personlige kompetencer og arbejdsmarkedsperspektiv udover de faktuelle beskrivelser. Såfremt den tidlige indsats ikke har afstedkommet en afklaring inden 39. uge, iværksættes der en særlig indsats: Tæt opfølgning Tilbud iværksættes (effektive og hurtige forløb) Fokus på revalideringsmæssige tiltag i forhold til at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet Afslutte sager med relevante lægepapir og ressourceprofil Endelig vil Jobcenter Syddjurs have øget fokus på samarbejdet med de privatpraktiserende læger. Øget fokus på kvalificering af såvel den skriftlige som den mundtlige kommunikation mellem Jobcenteret og de privatpraktiserende læger. Jobcenteret vil arbejde for at de gensidige forventninger mellem de privatpraktiserende læger og Jobcenteret afstemmes. Der udarbejdes informationsmateriale til beskrivelse af samarbejdets form og formål, herunder den juridiske ramme for arbejdet. 18

19 Målet er en hurtigere og mere kvalificeret indsats til gavn for sygemeldte borgere og ligeledes at mindske antallet af langtidssygemeldte. Mål for antallet af lange sygedagpengeforløb i 2009 Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 2 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger med 15% Nedbringe antallet fra 374 sygedagpengeforløb over 26 uger i december 2007 til 338 i december 2008 og 288 sygedagpengeforløb over 26 uger i december Supplerende mål: I 2009 er det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 4 uger max. 740, her af er i gennemsnit max. 130 forløb over 52 uger. Resultatmål 2 er fastsat med udgangspunkt i de forventninger, der er udtrykt i Beskæftigelsesregion Midtjyllands kontrakt Der er ikke i Beskæftigelsesplan 2008 formuleret et mål for reduktion af antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Målet for nedbringelse af de lange sygedagpengeforløb i 2009 sættes til 15% med forventning om at antallet er nedbragt med 10% i løbet af Dette vil med udgangspunkt i det faktiske antal sygedagpengeforløb over 26 uger primo 2008 betyde en reduktion af lange sygedagpengeforløb på 36 i løbet af En yderligere reduktion af lange sygedagpengeforløb på 15% i 2009 vil betyde, at der ved udgangen af 2009 er 288 sygedagpengeforløb over 26 uger i Syddjurs. Jobcenteret formulerer et supplerende måltal for det gennemsnitlig antal sygedagpengeforløb i Måltallet kan holdes op imod et gennemsnitligt antal sygedagpengeforløb i de første 13 uger i 2008 på 775 forløb og heraf i gennemsnit 181 forløb over 52 uger. 3.3 Nedbringe ledigheden blandt unge Nedbringe ledigheden blandt unge generelt Ungdomsledigheden er relativ høj i Syddjurs. Langt største parten af de unge ledige er modtagere af kommunale forsørgelsesydelse. Godt 80% af de unge ledige modtagere forsørgelse i kommunen, mens knap 20% er dagpengemodtagere. Jobcenter Syddjurs vil prioritere et fremrykket, intensivt kontaktforløb for alle unge uanset ydelse og matchkategorisering. 19

20 Desuden vil jobcenteret intensivere aktiveringsindsatsen for unge kontantog starthjælpsmodtagere fra 1. ledighedsdag. Unge dagpengemodtagere gives beskæftigelsestilbud inden 3 måneder. I efteråret 2008 gennemføres en lære-/praktikpladskampagne, som forventes at have effekt i Nedbringe ledigheden blandt særligt udsatte unge Jobcenter Syddjurs har gennem det seneste år erfaret, at særligt to problemstillinger synes at presse sig på i indsatsen i forhold til de unge kontant- og starthjælpsmodtagere: Unge mødre som grundet gentagne barselsperioder ikke har formået at opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge mænd som har svært ved at tilpasse sig og som synes at savne udfordringer. Jobcenteret vil i 2008/2009 arbejde for, at der udvikles nye tilbud særligt målrettet disse målgrupper. Syddjurs Kommunes Projektafdeling tænkes at løfte denne opgave i tæt samarbejde med Jobcenteret. Det forventes, at der i løbet af 2009 kan tages initiativ til udvikling af en tværfaglig og tværsektoriel ungdomsindsats i Syddjurs Kommune. Forebyggende indsats på ungeområdet Jobcenteret iværksætter i samarbejde med UU Djursland en indsats rettet mod de unge i alderen år, som ikke er kommet i gang med uddannelse eller har fået stabil tilknytning til arbejdsmarkedet efter at have afsluttet grundskolen. Sigtet er, at de unge ikke udvikler en passiv adfærd i forhold til uddannelsesvalg og arbejdsmarkedstilknytning. Mål for ledigheden blandt unge i 2009 Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 3 Nedbringe ledigheden blandt unge år med 25% Dagpengemodtagere: Nedbringe antallet af ledige unge fra 42 fuldtidsledige i december 2007 til 36 i december 2008 og 27 ledige i december Modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse: Nedbringe antallet af ledige unge fra 185 fuldtidsledige i december 2007 til 185 i december 2008 og 138 ledige i december

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2009.. s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 4 1.1 Mål 1 Styrket

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2010 s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 4 1.1 Mål 1 Styrket

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/15 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer 4. Den borgerrettede indsats 5. Den virksomhedsrettede

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 4 Ministerens mål 1: begrænsning af arbejdskraftreserven 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2010 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere