Beskæftigelsesplan 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2009"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2009

2 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for 1.2 Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet 1.3 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse 4 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Syddjurs 2.1 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 2.2 Stor andel langtidsledige 2.3 Mange borgere er uden for arbejdsstyrken 8 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats 3.1 Nedbringe antallet af ledige i arbejdskraftreserven 3.2 Nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb 3.3 Nedbringe ledigheden blandt unge Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats 4.1 Imødekomme manglen på arbejdskraft 4.2 Støtte udsatte grupper i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet 4.3 Fastholde medarbejdere der har brug for særlige løsninger for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet Strategi og mål for at inddrage andre aktører 5.1 Målgrupperne for inddragelse af andre aktører 5.2 Samarbejdet i jobcenteret om andre aktører 5.3 Udfordringer for andre aktører og jobcenteret 5.4 Strategi og mål for inddragelse af andre aktører Budget for beskæftigelsesindsatsen 6.1 Budget for den kommunale del af jobcenteret 6.2 Budget for den statslige del af jobcenteret Samlet oversigt over mål og strategi for Beskæftigelsesplan Plan for fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i

3 Forord I beskæftigelsessystemet skal de ansvarlige for beskæftigelses-indsatsen i Jobcenteret hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan Jobcenteret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer i indsatsen. I kapitel 1 præsenteres de beskæftigelsespolitiske mål og indsatsområder, som er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Ministerens mål skal lægges til grund, når de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Kapitel 2 redegør for de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcenter Syddjurs står overfor i Redegørelsen er baseret på oplysninger hentet fra diverse tilgængelige statistikker, analyserapporter og resultatopgørelser. I kapitel 3 beskrives mål og strategi for den borgerrettede indsats I forlængelse af Ministerens mål og de beskæftigelsespolitiske udfordringer formuleres 3 konkrete resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Syddjurs. Resultatmålene er som udgangspunkt formuleret fælles for stat og kommune i jobcenteret, men kan i nogle tilfælde være differentieret i forhold til målgruppe og indsatsen karakter. I kapitel 4 beskrives ligeledes mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats. Der er i forhold til den virksomhedsrettede indsats formuleret 2 konkrete resultatmål for Jobcenter Syddjurs. Kapitel 5 beskriver strategi og mål for at inddrage Andre Aktører i den beskæftigelses politiske indsats. Der er sat ét mål for udlicitering af beskæftigelsesindsatsen. I kapitel 6 findes budgetterne for statens og kommunens beskæftigelsesindsats. Det er muligt at skabe et hurtigt overblik over Beskæftigelsesplanens resultatmål og strategier i kapitel 7. Beskæftigelsesplan 2009 understøttes af Plan for virksomhedsrettede lokale initiativer i 2009, som er LBR s plan for anvendelse af de tildelte midler i Denne plan præsenteres i kapitel 8. 3

4 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Udviklingen på arbejdsmarkedet er kendetegnet ved, at beskæftigelsen stiger og ledigheden er rekordlav. Fremover er der udsigt til en faldende arbejdsstyrke på grund af den demografiske udvikling. Den største udfordring for jobcentrene i 2009 bliver at sikre, at arbejdskraftudbudet er så stort som muligt. Det er af vital betydning for den fortsatte vækst, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentrene har en særlig udfordring i at nedbringe sygefraværet. De mange sygedagpengemodtagere udgør en potentiel arbejdskraftreserve og det forventes at en intensiv, hurtig og aktiv indsats i jobcentrene vil kunne bidrage til at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Indsatsområder Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Mål 1 Jobcenteret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Mål 2 Jobcenteret skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Mål 3 Jobcenteret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. 4

5 Ministerens mål skal lægges til grund, når de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for På baggrund af den generelt stigende efterspørgsel efter arbejdskraft samt flere og flere problemer med mangel på arbejdskraft af en mere strukturel og tværgående karakter skal jobcentrene styrke deres rekrutteringsindsats for at bidrage til, at virksomhederne får den fornødne arbejdskraft. Det er ikke mindst i en højkonjunktur vigtigt at sikre, at alle ledige er til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt arbejdssøgende. Jobcentrene må have opmærksomhed på at målrette indsatsen mod områder på arbejdsmarkedet, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder samt inden for mangelområderne. Særligt i den opkvalificerende indsats bør der være fokus på områder med mangel på arbejdskraft. Ministerens mål 1 Jobcenteret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Status primo ledige udgør arbejdskraftreserven i Syddjurs i dec Heraf er 211 forsikrede ledige og 77 ikke-forsikrede ledige. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af personer, der har været ledige i 13 sammenhængende uger Jobcenter Syddjurs vil i 2009 arbejde for fortsat at nedbringe arbejdskraftreserven blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Jobcenteret vil i indsatsen have øget fokus på arbejdskraftreserven indenfor områder med stor efterspørgsel med prioritering af en fremrykket indsats. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. Jobcenter Syddjurs vil desuden have fortsat opmærksomhed på den virksomhedsrettede indsats og prioritere indsatsen i forhold til at modvirke og forebygge flaskehalse. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den virksomhedsrettede indsats beskrives i kapitel 4. Flaskehalse Mangel på arbejdskraft indenfor et fagområde. 1 Jf Resultatrevision

6 1.2 Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Det er afgørende at der gøres en aktiv indsats for at få de sygemeldte hurtigst mulig tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcentrene bør have fokus på den tidlige indsats overfor sygedagpengemodtagerne og sideløbende gøre en indsats for at reducere de langvarige sygedagpengeforløb. Ministerens mål 2 Jobcenteret skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Status primo I Syddjurs var der 374 sygedagpengeforløb udover 26 uger ved udgangen af Jobcenter Syddjurs vil i 2009 arbejde for at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb ved fokus på en tidlig og intensiveret indsats, samt fortsat opmærksomhed på metode- og kompetenceudvikling. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. Jobcenteret vil udarbejde informationsmateriale til virksomhederne og kvalificere kommunikationen med virksomhederne. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats beskrives i kapitel Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Der er et stort potentiale i, at flere unge ledige gennemfører en uddannelse. Det vil sikre den enkelte en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet på både kort og lang sigt. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene også i 2009 gør en ekstra indsats for, at flere unge kommer i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse og ikke går passive i dagpenge- eller kontanthjælpssystemet. Ministerens mål 3 Jobcenteret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Status primo Ved udgangen af 2007 er der 248 ledige under 30 år. Heraf er 57 forsikrede og 191 ikke-forsikrede ledige. 2 Jf Statestik over løbende sager vedrørende sygdom pr Jf Jobindsats.dk 6

7 Jobcenter Syddjurs vil fortsat have fokus på, at flere unge ledige får en kompetencegivende uddannelse eller sekundært kommer i arbejde. Jobcenteret vil have særlig fokus på at øge anvendelsen af aktiveringsredskaberne i en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. 7

8 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Syddjurs Mangel på kvalificeret arbejdskraft Stor andel langtidsledige Mange borgere er uden for arbejdsstyrken I det følgende beskrives den seneste og forventede udvikling i befolkning og arbejdsstyrke, befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet og ledighedsudviklingen i Syddjurs Kommune, samt hvilke udfordringer det giver for beskæftigelsesindsatsen i Syddjurs. 2.1 Mangel på kvalificeret arbejdskraft Demografisk medvind Pr. 1. januar 2008 har Syddjurs Kommune indbyggere. Syddjurs har haft en vækst i befolkningen i de seneste 10 år. De nye tal viser, at denne udvikling er fortsat fra 2005 til 2008, hvor den samlede befolkning er steget med personer, en fremgang på 2,7%. Befolkningstilvæksten fra 2005 til 2008 er højest for gruppen af 67-årige og derover, der er steget 7,2%, svarende til en fremgang på 414 personer. Antallet af 16 til 66-årige er steget med 623 personer (2,4%), mens antallet af unge under 16 år er steget med 48 personer (0,6%). Udviklingen i arbejdsstyrken Den positive udvikling i befolkningen i Syddjurs har medført en positiv udvikling i udbuddet af arbejdskraft de seneste 10 år. I 2007 var der personer i arbejdsstyrken i Syddjurs, og siden 1997 er arbejdsstyrken steget med 468 personer, en stigning på 2,3%. Alene det seneste år er arbejdsstyrken i Syddjurs steget med 220 personer, en stigning på 1,1%. Trods en mindre stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive alder på 10 års sigt, forventes arbejdsstyrken i Syddjurs at falde i de kommende år. På 3 års sigt forventes arbejdsstyrken dog at stige med 26 personer (0,1%), men på 10 års sigt forventes arbejdsstyrken at falde med 257 personer, et fald på 1,3%. 8

9 Ledighedsudviklingen Ledighedstallene for februar 2008 viser, at ledigheden i Syddjurs er højere end i regionen som helhed. Mens 1,7% af arbejdsstyrken i hele Midtjylland er ledige, har Syddjurs den 3. højeste ledighed i regionen på 2,2%. Gennem 2007 er ledigheden i Syddjurs faldet kraftigt, og fra februar 2007 til februar 2008 er ledigheden faldet fra 831 til 450 fuldtidsledige, et fald på 45,8%. I samme periode er ledigheden faldet med 41,0% i hele Midtjylland. Syddjurs har oplevet et af de største ledighedsfald i regionen. Ledigheden er med 3,1% højest for de 50 til 59-årige i Syddjurs, og herefter følger de 25 til 29-årige med en ledighed på 2,6%. Ledigheden er derimod lavest for de 16 til 24-årige, hvor kun 1,1% af arbejdsstyrken er ledige. Det seneste år er antallet af ledige faldet mest for de 16 til 24-årige, hvor ledigheden er reduceret med 52,2%. Herefter følger de 30 til 39-årige med et fald på 51,4%. Modsat er ledigheden faldet mindst for de 25 til 29-årige og de 60-årige og derover, der begge har oplevet et fald på 33,3%. Ledigheden er ens for kvinder og mænd I Syddjurs er ledigheden for mænd og kvinder stort set på samme niveau. Mens 2,2% af mændene er ledige, er kvindernes ledighed på 2,3%. Gennem det seneste år er ledigheden imidlertid faldet markant mere for kvinder end for mænd. Mens antallet af ledige kvinder er faldet med 55,9%, er der blevet 31,5% færre ledige mænd. Det store fald i kvindeledigheden medfører, at kvindernes andel af alle ledige er faldet markant siden februar I februar 2008 udgør kvinderne kun 47,8% af alle ledige i Syddjurs, svarende til et fald på 10,9%-point det seneste år. Syddjurs har den laveste andel af kvinder blandt alle ledige i Midtjylland, og til sammenligning udgør kvinderne 52,6% af alle ledige i hele regionen. Trods den lave andel kvinder blandt de ledige er der overledighed blandt de 30 til 39-årige kvinder. Overledigheden er forbedret siden februar 2007, men for de 30 til 39-årige udgør kvinderne fortsat 58,2% af alle ledige i aldersgruppen i Syddjurs. For alle andre aldersgrupper udgør kvinderne højst halvdelen af alle ledige. Arbejdskraftmanglen i Syddjurs Arbejdsmarkedsbalancen viser, at der i Syddjurs er indmeldt 218 ubesatte stillinger. Tallene for manglen på arbejdskraft er imidlertid usikre, idet kun 96 virksomheder i Syddjurs har deltaget i undersøgelsen. Tallene skal derfor tages som en indikator for manglen på arbejdskraft i området. Antallet af ubesatte stillinger svarer til 1,4% af arbejdspladserne i Syddjurs. Andelen af arbejdspladserne er lavere end i regionen som helhed, hvor de ubesatte stillinger svarer til 2,1% af alle arbejdspladser. Antallet af ubesatte stillinger i Syddjurs er højest inden for erhvervsområdet Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje, som står for 35,5% af arbejdskraftmanglen i Syddjurs. Manglen inden for erhvervsområdet udgør 77 ud af de 218 ubesatte stillinger. 9

10 Herefter kommer Transport, post, lager- og maskinførerarbejde, der står for 13,7% af arbejdskraftmanglen, Rengøring, ejendomsservice og renovation med 9,6% og Salg, indkøb og markedsføring med 9,0%. Sammenlignet med Midtjylland som helhed er der i Syddjurs relativt større mangel på arbejdskraft inden for Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje, Transport, post, lager og maskinførerarbejde, Rengøring, ejendomsservice og renovation samt Pædagogisk, socialt og teologisk arbejde. Omvendt er der i Syddjurs relativt mindre mangel på arbejdskraft inden for Salg, indkøb og markedsføring, Bygge og anlæg, Sundhed, omsorg og personlig pleje, Administration, HR, økonomi, jura og sprog samt Jern, metal og auto. Udenlandsk arbejdskraft Indtil oktober 2008 findes der ingen officielle statistikker over omfanget af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. For at belyse omfanget af og behovet for udenlandsk arbejdskraft har Beskæftigelsesregionen derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt knap virksomheder i Midtjylland. I Syddjurs har 32 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Resultaterne viser, at 16% af de adspurgte virksomheder har ansat udenlandsk arbejdskraft fra de nye EU-lande. Tilsvarende har 16% ansat udenlandsk arbejdskraft fra Norden og de gamle EU-lande, mens 6% af virksomhederne har ansat udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for Norden og EU. 6 af virksomhederne i Syddjurs forventer, at omfanget af udenlandsk arbejdskraft ændres i løbet af det kommende år. 5 ud af de 6 virksomheder forventer, at antallet af udenlandske ansatte vil stige det kommende år. 2.2 Stor andel langtidsledige Højeste andel langtidsledige i Midtjylland I 4. kvartal 2007 var 4,2% af alle ledige i Syddjurs langtidsledige. Andelen af langtidsledige er højere for mænd end for kvinder, idet 5,5% af mændene og 3,4% af kvinderne er ramt af langtidsledighed. Syddjurs har den højeste andel langtidsledige i hele Midtjylland. I regionen som helhed er 2,7% af alle ledige langtidsledige. Også for Midtjylland som helhed er der flere mænd end kvinder, der er langtidsledige, idet andelene er henholdsvis 3,3% og 2,4%. Langtidsledig Langtidsledige har været ledige i 80% af tiden indenfor den seneste år. Antallet af langtidsledige i Syddjurs er reduceret med 89 personer i løbet af 2007 fra 229 personer i første kvartal til 140 i sidste kvartal en reduktion på 39 %. 10

11 2.3 Mange borgere udenfor arbejdsstyrken Mange borgere uden for arbejdsstyrken Ud af den samlede befolkning i den erhvervsaktive alder står personer uden for arbejdsstyrken i Syddjurs pr. 1. januar 2007, svarende til en andel på 22,7%. Andelen af personer uden for arbejdsstyrken er blandt de højeste i regionen, og i hele Midtjylland udgør gruppen 21,8% af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Personerne uden for arbejdsstyrken kan overordnet opdeles i 4 grupper. I Syddjurs udgør disse grupper følgende andele af det samlede antal 16 til 66-årige i befolkningen: Personer midlertidigt uden for arbejdsstyrken (herunder personer i aktivering eller på sygedagpenge) 2,7% Personer på tilbagetrækning fra arbejdsstyrken (herunder personer på efterløn og overgangsydelse) 5,1% Pensionister (herunder førtidspensionister og folkepensionister årige) 8,2% Andre uden for arbejdsstyrken (herunder kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 og personer i uddannelse) 6,7% Samlet set er antallet af personer uden for arbejdsstyrken i Syddjurs steget med 107 personer fra 2006 til 2007, en stigning på 1,8%. Syddjurs er en af de eneste kommuner i Midtjylland, hvor antallet af personer uden for arbejdsstyrken er steget det seneste år. I regionen som helhed er gruppen faldet med 2,4% i samme periode. Stigende antal sygedagpengemodtagere I december 2007 var der 985 fuldtidsmodtagere af sygedagpenge i Syddjurs Kommune. Siden december 2006 er antallet af sygedagpengemodtagere steget med 121 personer, en stigning på 14,0%. Stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere i Syddjurs er den 4. højeste i hele Midtjylland. I regionen som helhed er antallet af fuldtidssygedagpengemodtagere steget 6,2% i samme periode. Antallet af sygedagpengemodtagere i Syddjurs svarer til 4,9% af arbejdsstyrken i kommunen. Andelen er højere end i hele Midtjylland, hvor antallet af sygedagpengemodtagere svarer til 3,8% af arbejdsstyrken. Såvel i Syddjurs som i Midtjylland som helhed udgør sygedagpengemodtagerne en markant større gruppe end de ledige. Tal fra DREAM viser, at 169 personer i Syddjurs i 3. kvartal 2007 påbegyndte et sygedagpengeforløb af mindst 13 ugers varighed. I perioden 13 uger forud for sygedagpengeforløbet var 81,1% berørt af beskæftigelse, 21,3% af ledighed, 10,7% af delvis ledighed og 20,1% af sygdom. Tallene viser, at størstedelen af personerne med lange sygedagpengeforløb er i beskæftigelse inden sygedagpengeforløbet. Imidlertid er mange personer også berørt af delvis ledighed, ledighed eller sygdom inden sygedagpengeforløbet. 11

12 Arbejdsstyrkens udvikling kan påvirkes i positiv retning, hvis befolkningens erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens hæves. Det kan f.eks. ske ved: at fastholde de ældre på arbejdsmarkedet i længere tid at få de unge hurtigere gennem uddannelsessystemet at nedbringe varigheden af ledigheden at få flere indvandrere og efterkommere i beskæftigelse at få flere kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 i beskæftigelse at modvirke afgang fra arbejdsmarkedet pga. sygdom og nedslidning mv. Kommunen kan også øge arbejdsstyrken ved at tiltrække flere indbyggere til kommunen. 12

13 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats Nedbringe antallet af ledige i arbejdskraftreserven Nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb Nedbringe ledigheden blandt unge Jobcenter Syddjurs vil i 2009 arbejde for at påvirke udviklingen i arbejdsstyrken i en positiv retning. Dette søges opnået ved at nedbringe ledigheden generelt, herunder også ledigheden blandt de, der søger job under særlige vilkår (fleksjob og skånejob), samt ved at modvirke afgangen fra arbejdsmarkedet grundet sygdom og nedslidning. Den borgerrettede indsats formuleres med særlig fokus på de grupper af borgere i Syddjurs, som statistisk synes mest berørt af ledighed. Ikke mindst de unge er i fokus i den borgerrettede indsats. Endelig vil Jobcenteret have stor opmærksomhed på udviklingen på sygedagpengeområdet og vil arbejde for et øget samarbejde mellem den sygemeldte, virksomheden og a-kassen med henblik at flest mulige fastholdes i beskæftigelse. 3.1 Nedbringe antallet af ledige i arbejdskraftreserven Sikre at borgerne får tilbud til tiden (minimumsrettigheder) Jobcenter Syddjurs prioriterer denne indsats med henblik på at sikre, at der for alle målgrupper er et stadig fokus på jobåbninger og formidling. Dertil kommer hensynet til at bringe dem, der længe har modtaget offentlige forsørgelsesydelser tættere på arbejdsmarkedet gennem anvendelse af redskaberne i beskæftigelsesindsatsen i vides mulig omfang. Dette sikrer jobcenteret bl.a. gennem en effektiv organisering af indsatsen både i forhold til udsøgningen af de ledige og planlægningen af kontaktforløbet med de ledige. Jobcentret vil sikre, at de relevante og nødvendige aktiveringsredskaber praktikpladser, offentlige og private løntilskudspladser, samt jobsøgningsog uddannelsesforløb - er til rådighed, således at borgeren får tilbudt meningsfyldt aktivering, som enten bringer den ledige i job/uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Minimumsrettigheder De rettigheder og pligter i forhold til den ledige, som beskæftigelsesindsatsen ifølge Lov om en aktivbeskæftigelsesindsats som minimum skal indeholde. 13

14 Nedbringe ledigheden generelt Jobcenter Syddjurs vil arbejde for at nedbringe den relativ høje ledighed i området ved prioritering af en tidlig indsats. For de forsikrede ledige i matchkategori 1, 2 og 3 tilrettelægges det individuelle kontaktforløbet således at ledige borgere bliver indkaldt til 1. kontaktsamtale efter 4 ugers ledighed. De bliver ved denne samtale præsenteret for konkrete ledige jobs. Desuden tilbydes de kursus i jobsøgning. Efter 3 måneders ledighed afgives konkret virksomhedsrettet tilbud. Ikke forsikrede ledige i matchkategori 1, 2 og 3 vil ved 1. kontaktsamtale sammenfaldende med tidspunkt for ansøgning om kontanthjælp blive præsenteret for ledige aktuelle jobs. De får endvidere tilbudt et jobsøgningsforløb Jobstart. Deltagelse i jobsøgningsforløb er ligesom tilbud om vejledning om uddannelsesmuligheder obligatorisk. Matchkategori Arbejdsmarkedsparate Kontaktforløb Den række af personlige kontakter, som den ledige har med jobcenteret, og som er fleksibelt tilpasset den lediges forudsætninger og behov samt efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Jobcenterets strategi for at nedbringe ledigheden generelt formuleres i forlængelse af ministerens mål 1. Jobcenteret vil således nedbringe arbejdskraftreserven ved fokus på at stoppe for tilgangen af ledige, der opnår 3 måneders ledighed. Jobcenteret vil sætte fokus på at afstemme de lediges forventninger til samspillet med jobcenteret allerede fra 1. ledighedsdag. Konkret vil jobcenteret udarbejde en informationsfolder, som beskriver, hvilke forventninger der er til den ledige og hvad jobcenteret kan tilbyde. Jobcenteret vil endvidere iværksætte et hyppigere og mere kvalificeret kontaktforløb med fokus på jobformidling. Nedbringe ledigheden blandt udsatte grupper Jobcenter Syddjurs vil arbejde for, at flere blandt de udsatte grupper på arbejdsmarkedet kommer i uddannelse eller job. De udsatte grupper defineres i denne sammenhænge som de grupper af ledige, der er karakteriseret ved højere ledighed end ledigheden i Syddjurs som helhed. Dertil kommer de, der har andre problemer end ledighed og ikke er arbejdsmarkedsparate. Seniorer i alderen år Unge i alderen år Kvinder i alderen år Langtidsledige Jobsøgere på det rummelige arbejdsmarked Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Personer med anden etnisk baggrund Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt seniorer år Jobcenter Syddjurs har valgt at udlicitere indsatsen i forhold til de forsikrede ledige i aldersgruppen år. Anden aktør har metodefrihed, hvorfor der ikke formuleres en strategi for 14

15 redskabsanvendelsen i forhold til den samlede seniorgruppe. Jobcenteret vil for gruppen år prioriterer anvendelsen af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og korte uddannelsesforløb/kurser med særlig fokus på flaskehalsindsatsen. Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt unge år Mens ledigheden blandt de unge i alderen år er betydelig lavere end ledigheden i Syddjurs som helhed, så er ledigheden i aldersgruppen år over gennemsnittet. Indsatsen i forhold til de unge beskrives nærmere under punkt 3.3 Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt kvinder år Der er ikke en generel overledighed blandt kvinder, men for aldersgruppen år er ledigheden højere end den gennemsnitlige ledighed i Syddjurs. I indsatsen for at bringe flere kvinder tilbage på arbejdsmarkedet vil jobcenteret have opmærksomhed på problemstillinger i forhold til deltidsledighed, da kvinderne er stærkt overrepræsenteret blandt de deltidsledige. Jobcenteret vil i 2009 have særlig fokus på denne målgruppen ved en tættere opfølgning i kontantforløbet og en fremrykket indsats. Indsatsen for at nedbringe langtidsledigheden Syddjurs har den højeste andel langtidsledige i regionen. For mænd er andelen af langtidsledige større end i regionen som helhed, mens den for kvinderne er mindre. Jobcenteret vil styrke indsatsen i forhold til at nedbringe andelen af langtidsledige ved, dels at imødegå at ledige bliver langtidsledige, dels at have hyppigere kontakt med de, der er langtidsledige. Kontaktforløbet tilrettelægges individuelt i forhold til anvendelsen af redskaberne i den aktive beskæftigelsesindsats. Endelig synes gruppen af flygtninge/indvandrere at udgøre en forholdsvis stor andel af de langtidsledige, hvorfor denne gruppe indtænkes i forhold til strategien for nedbringelse af langtidsledigheden. Jobcenter Syddjurs reorganiserer indsatsen i forhold til gruppen af flygtninge/indvandrer med forventning om at opnå resultater ved en højere grad af specialisering indenfor området. I den fremtidige indsats vil der være øget opmærksomhed på anvendelsen af de virksomhedsrelaterede redskaber i den aktive beskæftigelsesindsats og der er i 2008 tilført betydelig flere ressourcer til denne beskæftigelsesrettede indsats. 15

16 Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt de, der søger job under særlige vilkår I 2008 vurderes det for hver enkel ledig, der er berettiget til fleksjob, om pågældende fortsat står til rådighed. Dette har indtil videre resulteret i, at der er rejst forholdsvis mange pensionssager. Det forventes, at inden udgangen af 2008 vil gruppen af ledige, der søger fleksjob, reelt stå til rådighed for arbejdsmarkedet på særlige vilkår. Dette betyder, at indsatsen på området vil ændre karakter fra at være rettet mod revurdering til at omfatte en intensiveret indsats i forhold til at skaffe ledige i beskæftigelse. Denne beskæftigelsesrettede indsats uddybes i kapitel 4 vedrørende strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats. Det forventes endvidere at der i løbet af 2008 vil være en mærkbare tilgang til målgruppen for fleksjob begrundet i indsatsen på sygedagpengeområdet. Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt gruppen af ikke arbejdsmarkedsparate ledige Jobcenteret vil desuden øge aktiveringsindsatsen i forhold til kontant- og starthjælpsmodtagere som har andre problemer end ledighed (matchkategori 4 og 5). Aktiveringsindsatsen i forhold til denne gruppe af ledige, som ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsparate skal tilpasses den enkeltes ressourcer og være så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Redskaberne kan være virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, som kombination med, målrettet opkvalificering via uddannelse hvor det er relevant, samt vejlednings-/optræningsforløb i projekter og individuelt tilpassede forløb hos andre aktører. Aktiveringsindsatsen rettes mod opkvalificering i forhold til at kunne indgå i arbejdskraftreserven, afprøvning af arbejdsevne eller rådighedsvurdering. I de tilfælde hvor den ledige ikke kan modtage tilbud om aktivering grundet sygdom og lignende skal andre tilbud, f.eks. behandlingstilbud eller bostøtte være iværksat eller planlagt iværksat. Matchkategori 4-5 Ikke arbejdsmarkedsparate. Mål for arbejdskraftreserven i 2009 Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 1 Nedbringe arbejdskraftreserven med 22% Forsikrede ledige: fra 221 i arbejdskraftreserven i december 2007 til 199 i december 2008 og 148 i arbejdskraftreserven i december Ikke forsikrede ledige: fra 77 i arbejdskraftreserven i december 2007 til 69 i december 2008 og 54 i arbejdskraftreserven i december Resultatmål 1 er fastsat med udgangspunkt i de forventninger, der er udtrykt i Beskæftigelsesregion Midtjyllands kontrakt

17 I Beskæftigelsesplan 2008 formuleres en forventningen til reduktion af arbejdskraftreserven på 10%. Dette vil med udgangspunkt i det faktiske antal i arbejdskraftreserven primo 2008 betyde en reduktion af arbejdskraftreserven på i alt 57 (42 forsikrede og 15 ikke forsikrede) i løbet af En yderligere reduktion af arbejdskraftreserven på 22% i 2009 vil betyde, at der ved udgangen af 2009 er en samlet arbejdskraftreserven i Syddjurs på 202 ledige. 3.2 Nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb Nedbringe omfanget af sygefravær generelt Sygefraværet er markant i Syddjurs Kommune. Jobcenteret vil derfor forstærke indsatsen i forhold til sundhedsfremme, arbejdsfastholdelse, forebyggende indsats på virksomhederne og ligeledes fokusere på en mere aktiv brug af revalidering. Det er strategien at handle tidligt i sygeforløbene og støtte de sygemeldte og virksomhederne i interne omplaceringer og efteruddannelse, såfremt dette kan fastholde den sygemeldte i beskæftigelse. Det tætte samarbejde mellem jobcenteret statslige og kommunale job- og arbejdsmarkedskonsulenter forstærkes i de konkrete sager med sigte på en helhedsorienteret indsats. Ved raskmelding og overgang fra sygedagpenge til a-dagpenge sikres det, at et progressivt forløb kan fortsættes med sigte på at den raskmeldt ikke vender tilbage til ledighed efter endt sygdomsforløb. Samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter, A-kasser og Jobcenter skal intensiveres og den sygemeldte skal om muligt støttes til et fortsat aktivt liv, også i en sygeperiode. Ligeledes søges samarbejdet med lægerne styrket i Jobcenteret vil have fokus på sundhedsfremmetænkningen som en del af kompetenceudviklingen på jobcenteret. Jobcenteret vil samarbejde med anden aktør om en tværfaglig sundhedsfremmende indsats fra socialrådgiver, sociallæge og sundhedspersonale (fysioterapeut, psykolog, sygeplejerske m.fl.) kombineret med en sundhedsfremmende og arbejdsfastholdende indsats i virksomhederne. Indsatsen for at begrænse sygefravær, som har rod i stress og psykiske lidelser Syddjurs Kommune oplever i stigende grad, at sygemeldte af psykiske årsager giver anledning til særlige problematikker i forbindelse med sygedagpengeopfølgningen. Der er usikkerhed om, hvordan man arbejder 17

18 med at følge op på personer med psykiske lidelser. Det er ressourcekrævende, og der er brug for at styrke indsatsen i arbejdet med sygemeldte af psykiske årsager. Kommunikation, redskaber, tæt samarbejde med eksterne parter, og viden om målgruppen er helt grundlæggende for en god og målrettet indsats. Syddjurs Kommune vil have øget fokus på udvikling og implementering af nye metoder til at følge op på personer, som er sygemeldt på grund af stress, psykiske lidelser mv. Jobcenteret vil sigte på en systemiske, anerkendende og narrative tilgang, som skal give medarbejderne et relevant fundament for at kunne forbedre arbejdet med den sygemeldte borger. Målet er, at borgeren oplever opfølgningen som relevant, effektiv og respektfuld. Indsatsen for at nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb Jobcenteret vil have fokus på, at der sker en afklaring i forhold til forsørgelse så tidligt som muligt. Sygedagpengeindsatsen vil tage sigte på at øge anvendelsen af ressourceprofilen som et aktivt procesredskab for en hurtig afklaring: Inddrage borgeren fra start og løbende Sende foreløbige profiler til høring, så borgeren løbende kan kommentere og supplere ressourceprofilen Supplere med oplysninger i ressourceprofilen løbende ved opfølgninger og tilbud Kompetent beskrivelse af forløb og udvikling med fokus på personlige kompetencer og arbejdsmarkedsperspektiv udover de faktuelle beskrivelser. Såfremt den tidlige indsats ikke har afstedkommet en afklaring inden 39. uge, iværksættes der en særlig indsats: Tæt opfølgning Tilbud iværksættes (effektive og hurtige forløb) Fokus på revalideringsmæssige tiltag i forhold til at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet Afslutte sager med relevante lægepapir og ressourceprofil Endelig vil Jobcenter Syddjurs have øget fokus på samarbejdet med de privatpraktiserende læger. Øget fokus på kvalificering af såvel den skriftlige som den mundtlige kommunikation mellem Jobcenteret og de privatpraktiserende læger. Jobcenteret vil arbejde for at de gensidige forventninger mellem de privatpraktiserende læger og Jobcenteret afstemmes. Der udarbejdes informationsmateriale til beskrivelse af samarbejdets form og formål, herunder den juridiske ramme for arbejdet. 18

19 Målet er en hurtigere og mere kvalificeret indsats til gavn for sygemeldte borgere og ligeledes at mindske antallet af langtidssygemeldte. Mål for antallet af lange sygedagpengeforløb i 2009 Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 2 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger med 15% Nedbringe antallet fra 374 sygedagpengeforløb over 26 uger i december 2007 til 338 i december 2008 og 288 sygedagpengeforløb over 26 uger i december Supplerende mål: I 2009 er det gennemsnitlige antal sygedagpengeforløb over 4 uger max. 740, her af er i gennemsnit max. 130 forløb over 52 uger. Resultatmål 2 er fastsat med udgangspunkt i de forventninger, der er udtrykt i Beskæftigelsesregion Midtjyllands kontrakt Der er ikke i Beskæftigelsesplan 2008 formuleret et mål for reduktion af antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Målet for nedbringelse af de lange sygedagpengeforløb i 2009 sættes til 15% med forventning om at antallet er nedbragt med 10% i løbet af Dette vil med udgangspunkt i det faktiske antal sygedagpengeforløb over 26 uger primo 2008 betyde en reduktion af lange sygedagpengeforløb på 36 i løbet af En yderligere reduktion af lange sygedagpengeforløb på 15% i 2009 vil betyde, at der ved udgangen af 2009 er 288 sygedagpengeforløb over 26 uger i Syddjurs. Jobcenteret formulerer et supplerende måltal for det gennemsnitlig antal sygedagpengeforløb i Måltallet kan holdes op imod et gennemsnitligt antal sygedagpengeforløb i de første 13 uger i 2008 på 775 forløb og heraf i gennemsnit 181 forløb over 52 uger. 3.3 Nedbringe ledigheden blandt unge Nedbringe ledigheden blandt unge generelt Ungdomsledigheden er relativ høj i Syddjurs. Langt største parten af de unge ledige er modtagere af kommunale forsørgelsesydelse. Godt 80% af de unge ledige modtagere forsørgelse i kommunen, mens knap 20% er dagpengemodtagere. Jobcenter Syddjurs vil prioritere et fremrykket, intensivt kontaktforløb for alle unge uanset ydelse og matchkategorisering. 19

20 Desuden vil jobcenteret intensivere aktiveringsindsatsen for unge kontantog starthjælpsmodtagere fra 1. ledighedsdag. Unge dagpengemodtagere gives beskæftigelsestilbud inden 3 måneder. I efteråret 2008 gennemføres en lære-/praktikpladskampagne, som forventes at have effekt i Nedbringe ledigheden blandt særligt udsatte unge Jobcenter Syddjurs har gennem det seneste år erfaret, at særligt to problemstillinger synes at presse sig på i indsatsen i forhold til de unge kontant- og starthjælpsmodtagere: Unge mødre som grundet gentagne barselsperioder ikke har formået at opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge mænd som har svært ved at tilpasse sig og som synes at savne udfordringer. Jobcenteret vil i 2008/2009 arbejde for, at der udvikles nye tilbud særligt målrettet disse målgrupper. Syddjurs Kommunes Projektafdeling tænkes at løfte denne opgave i tæt samarbejde med Jobcenteret. Det forventes, at der i løbet af 2009 kan tages initiativ til udvikling af en tværfaglig og tværsektoriel ungdomsindsats i Syddjurs Kommune. Forebyggende indsats på ungeområdet Jobcenteret iværksætter i samarbejde med UU Djursland en indsats rettet mod de unge i alderen år, som ikke er kommet i gang med uddannelse eller har fået stabil tilknytning til arbejdsmarkedet efter at have afsluttet grundskolen. Sigtet er, at de unge ikke udvikler en passiv adfærd i forhold til uddannelsesvalg og arbejdsmarkedstilknytning. Mål for ledigheden blandt unge i 2009 Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 3 Nedbringe ledigheden blandt unge år med 25% Dagpengemodtagere: Nedbringe antallet af ledige unge fra 42 fuldtidsledige i december 2007 til 36 i december 2008 og 27 ledige i december Modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse: Nedbringe antallet af ledige unge fra 185 fuldtidsledige i december 2007 til 185 i december 2008 og 138 ledige i december

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere