Uddannelsesorientering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesorientering"

Transkript

1 Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil:

2 Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser Introduktionskurser 2. Forældre og elever arbejder Valg af introduktionskurser 3. Evaluering af aftenen

3 Hvorfor vejledning? Give eleverne indblik i jobs og uddannelsesveje Gøre eleverne opmærksomme på de mange forskellige muligheder men også på krav og forventninger Styrke valget af 10. klasse eller en ungdomsuddannelse For at valget kan træffes velfunderet skal eleven: læse om / arbejde med ungdomsuddannelserne og 10. klasse deltage i introkurser til ungdomsuddannelserne arbejde med personlig uddannelsesplan indgå i vejledningssamtaler

4 Hvorfor uddannelse? Uddannelse er vejen til en god fremtid Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Mere selvtillid

5 Valg af uddannelse Hvem har størst indflydelse på elevens valg af uddannelse? MOR og far Kammerater Skolen / UU

6 De der kan selv skal selv Ressourcestærke og valgparate unge og deres forældre forventes at kunne træffe et uddannelsesvalg på baggrund af kollektiv vejledning, åbent hus arrangementer, uafhængig information og vejledning via en E-portal på mulighed for online chat, telefon, webcam, sms og . Uddannelsesvejledningen skal i særlig grad målrettes unge, der har øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Unge, der har behov for en støtteperson i overgangen til en ungdomsuddannelse, kan tilbydes en mentor.

7 Forældrenes rolle Det er derfor vigtigt, at forældrene: kender uddannelsessystemet og sammen med den unge undersøger ukendte uddannelsesmuligheder taler realistiskom kvalifikationer og interesser involverer sig i den unges uddannelsesvalg deltager i møderne vedr. valg af uddannelse støtter og hjælper den unge med at gennemføre en uddannelse

8 Efter 9. klasse -hva så? 10. klasse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Andre uddannelsestilbud (Produktionsskole EGU STU) Arbejde Andet (au-pair, highschool)

9 Uddannelsesparathed 1. januar 2011: Krav om vurdering af uddannelsesparathed UU vurderer i tæt samarbejde med lærere, elev og forældre i hvilket omfang elever, der forlader 9. eller 10. klasse har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse (uddannelsesparat). Vurderingen foretages for de elever, der søger direkte ind på en gymnasial eller erhvervsuddannelse. Hvis det vurderes, at en ung ikke har de nødvendige forudsætninger, og ansøgningen opretholdes, træffer en institution med uddannelsen afgørelse om optagelse evt. på baggrund af en optagelsesprøve. Den 1. marts er frist for aflevering af uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne og 10. klasse.

10 10. klasse Hvad er 10. klasse? Fagligt løft Afklaring af uddannelsesvalg Forberedelse til ungdomsuddannelse Obligatorisk del: Dansk, matematik og engelsk Brobygning Selvvalgt opgave Uddannelsesplan Valgfri del: Man kan tage 10. klasse på f.eks. UC 10/IUC, en friskole en efterskole Tilbudsfag, fx. fysik/kemi og tysk eller fransk Valgfag, fx. idræt, samfundsfag eller naturfag Brobygning/praktik

11 Skoler med erhvervsuddannelser Teknisk skole Handelsskolen hg/merkantil Social- og Sundhedsskolen Agroskolen Adgangskrav 9 års skolegang. Grundforløb uger. Herningsholm Erhvervsskole: Herning Handelsskole Ikast Handelsskole Herning Tekniske Skole

12 Indgange på ErhvervsUDdannelserne Bil, fly og andre transportmidler Bygge og Anlæg Bygnings-og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Cykel-og motorcykelmekaniker Entreprenør-og landbrudsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karosserismed Mekaniker Vognmaler Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Boligmontering Byggemontagetekniker Bygningsmaler Glarmester Maskinsnedker, trædrejer, produktions- assistent Murer Skorstensfejer Snedker Stenhugger Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse VVS-uddannelsen Ejendomsservicetekniker Serviceassistent Sikkerhedsvagt Anlægsgartner Dyrepasser Greenkeeperassistent Landbrugsuddannelsen Landmand Produktionsgartner Skov-og naturtekniker Veterinærsygeplejerske Væksthusgartner Frisør Kosmetiker Bager og konditor Detailslagter Ernæringsassistent Ferskvareassistent Gastronom Hotel-og fritidsassistent Industrislagter Mejerist Receptionist Tarmrenser Tjener

13 Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Digital media Film- og TV- produktions uddannelsen Fotograf Grafisk tekniker Mediegrafiker Skiltetekniker Web-integrator Detailhandel Ferskvareassistent Finansuddannelsen Handelsuddannelsen Kontorserviceuddannelsen Kontoruddannelsen Kundekontaktcenteruddannelse Sundhedsservice sekretær Produktion og udvikling Aluminiumsoperatøruddannelsen Beklædningshåndværker Beslagsmed Bådserviceassistent Cnc-teknikeruddannelsen Elektronikoperatør Finmekaniker Former Forsyningsoperatør Industrioperatør Industrisvejser Industriteknikeruddannelsen Køletekniker Laboratorietandtekniker Låseassistent Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Montageoperatør NDT-tekniker Oliefyrstekniker Ortopædist Overfladebehandler Plastmager Plastsvejser Porcelænsmaler Pottemager Procesoperatør Skibsbygger Skibsmekaniker Skibsmontør Skomager Smed Tekniks designer Urmager Vindmølletekniker Værktøjssliber Værktøjsuddannelsen Ædelmetalstøber Ædelsmed Ædelstensfatter Automatik-og procesuddannelsen Data-og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik-og svagstrømsuddannelsen Frontline pcsupporter Industriel reparatør Teater-og udstillingstekniker Grundforløb til social og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistent (PAU) Hospitalsteknisk assistent Social-og sundhedsassistent Social-og sundhedshjælper Tandklinikassistent Buschauffør Chauffør Lageruddannelsen Lufthavnsoperatør Postoperatør Redder Togklargører

14 Grundforløbspakker Obligatorisk grundforløb: uger Introforløb Vælges af elever, der er afklaret eller har uddannelsesaftale Studieforberedende grundforløb: 1 år Introforløb Vælges af elever, der ønsker at opnå højere niveauer eller flere fag end de obligatoriske Udvidet grundforløb: 30 uger 1 år Introforløb Vælges af elever, der er uafklarede Opkvalificerende grundforløb: 1 år 60 uger Introforløb Vælges af elever, der har brug for opkvalificerende undervisning på det faglige, personlige eller almene plan

15 Erhvervsuddannelser Adgangskrav: Opfyldt undervisningspligten dvs. 9 års skolegang Er vurderet uddannelsesparat Adgangsbegrænsning til visse EUD-uddannelser, fx frisør, kosmetiker, mediegrafiker, beklædningshåndværker, veterinærsygeplejerske, fotograf.

16 Den 5. vej.. EUD -giver adgang til job og videre uddannelse fx: Bil, fly og andre transportmidler: ingeniør, maskinmester Bygge og anlæg: byggetekniker, ingeniør, produktionsteknolog Dyr, planter og natur: agrarøkonom, skov-og landskabsingeniør Mad til mennesker: professionsbacelori ernæring og sundhed procesteknolog Sundhed, omsorg og pædagogik: pædagog, sygeplejerske

17 Trin -afstigning på EUD Bygningsmontør trin af snedker Automontør trin af auto- og autoelektrouddannelsen Cykelmontør- trin af cykel- og motorcykeluddannelsen Lagermedhjælper trin af lageruddannelsen Lastbilchauffør trin af chaufføruddannelsen Anlægsplejer trin af anlægsgartneruddannelsen Butiksmedhjælper trin af detailuddannelsen Social- og sundhedshjælper trin af assistentuddannelsen

18 Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelser STX HHX HTX HF EUX Studenterexsamen, på et alment gymnasium Højere handelsexamen, på et handelsgymnasium Højere teknisk examen, på et teknisk gymnasium Højere Forberedelseseksamen (2 årig) Erhvervsuddannelse med studiekompetence

19 Obligatoriske fag på gymnasiale uddannelser Dansk Engelsk - Matematik Samfundsfag Historie / Samtidshistorie / Teknologihistorie STX HHX HTX HF EUX Fysik Biologi Kemi (2 af do. fag) Naturgeografi 2.fremmedsprog Oldtidskundskab Kunstnerisk fag Idræt Religion Afsætning Virksomhedsøkonomi Erhvervsret 2.fremmedsprog International - økonomi Fysik Kemi Biologi Teknikfag Teknologi Kommunikation / It Biologi Religion Geografi Kemi Idræt Praktisk- / musiskfag Bygge & Anlæg 4-årig 2 års håndværksuddannelse med en uddannelsesaftale/praktik i en virksomhed 2 års teoretisk gymnasieuddannelse på skolen. Til uddannelsesparate elever ift. EUD og gymnasiet

20 Adgangskrav til HHX, STX, HTX og EUX Man skal have afsluttet 9. eller 10. klasse i folkeskolen eller tilsvarende være vurderet uddannelsesparat have søgt om optagelse efter 9. eller 10. klasse hhve aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk/tysk have en uddannelsesplan, der ikke indstiller til optagelsesprøve Eleven har ingen krav på at få sine ønsker opfyldt. Opfyldes de ovenstående krav ikke, er der mulighed for at søge optagelse efter en konkret vurdering. Det er lederen af den skole, man søger optagelse på, der afgør, om man kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangles en eller flere af de obl. prøver, skal man altid til optagelsesprøve.

21 Adgangskrav til HF 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik Folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi Vurderet uddannelsesparat To til fire års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk og aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve Uddannelsesplan der ikke indstiller til optagelsesprøve

22 Er du uddannelsesparat? Laver du lektier hver dag? Møder du til tiden? Har du kun meget få fraværsdage? Kan du modtage, forstå og rette sig efter en besked? Er du nysgerrig, interesseret og viser initiativ? Kan du reflektere/tænke? Kan du prioritere og planlægge din tid? Er du selvstændig? Kan du lide at gå i skole?

23 Vejledningsaktiviteter i 8. kl. Introduktionskurser 4 dage i løbet af foråret Kurserne er af 1-2 dages varighed, hvortil kommer Forberedelse og efterbearbejdning. Indholdet i kurserne kan ses på Foreløbig uddannelsesplan udarbejdes i forbindelse med introkurserne. Hvilke mål for uddannelse efter grundskolen har eleven? Hvilke elementer skal der indgå for, at disse mål kan nås?

24 Valgskema introduktionskurser 2011

25 Introduktionskurser 8. klasse I Indholdet i kurserne kan ses på Valgskema afleveres til klasselæreren HUSK Intro-kurserne er øjenåbnere, så det bliver nemmere for dig at træffe det endelige valg af uddannelse. Det er IKKE nu, du skal træffe dit endelige valg om uddannelse

26 15-17 årige 1. januar 2011: Der indføres pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet årige unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. manglende overholdelse af pligten kan medføre, at ungeydelsen efter lov om børne- og ungeydelse kan standses

27 Vejledning efter grundskolen Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vejlede årige unge og følge op på, om den unge følger sin uddannelsesplan. UU skal tilbyde årige unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

28 Vejledning efter grundskolen E-vejledning National vejledningsenhed som tilbyder personlig vejledning. Portal for forældre og de unge, der ikke anses for at have et særligt vejledningsbehov. Studievalg Studievalg giver vejledning til elever i ungdomsuddannelserne. Studievalg skal desuden give vejledning til unge og voksne, som søger information om videregående uddannelse og efteruddannelse.

29 Gode links til at kunne navigere i uddannelsesverdenen UU-Herning Intro-kurserne Uddannelsesplan Efterskoler Uddannelsesguiden Studievælgeren Uddannelsesby Herning

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 UNGDOMS UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 Læs hvordan du bruger din UU-vejleder Få overblik inden valg af ungdomsuddannelse SE DATOER FOR ÅBENT HUS PÅ UDDANNELSES- STEDERNE

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg bil, fly og andre transportmidler kurser Bygnings- og brugerservice Hvis du vil bruge mere end hovedet Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2014-2015 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere