TRAPPENYT [ nr. 4 december 12 ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAPPENYT [ nr. 4 december 12 ]"

Transkript

1 TRAPPENYT [ nr. 4 december 12 ] Ny varmemester på Fanø side 19 Spændende planer for Stengårdsvej side 3 Bydelshuse summer af liv side 7 Unge helte på Fanø side 10

2 [ Formandens hjørne ] Rundtur til nogle af Ungdomsbos afdelinger Indhold Spændende planer for Stengårdsvej 3 Hovedbestyrelsen var på sin årlige rundtur til afdelingerne på besøg hos afdeling 5 på Spangsbjerg Møllevej, hvor vi så det nye fælleshus, og hvor flot blokkene tager sig ud nu efter at renoveringssagen er blevet afsluttet. Det samme gør sig gældende i afdeling 10 i Sædding, hvor Syd Energi er i gang med at grave kabler ned til internet og fjernsyn i alle Sædding afdelingerne. I afdeling 21 på Thulevej så vi på nye køkkener, som beboerne er meget glade for, og afdeling 40 i Sønderris er i gang med en større renovering med nye vinduer og døre, facadeforbedringer og altaner til de to-værelses lejligheder på 1. sal. Herefter så vi det nye, indflytningsklare Park Kollegium der fra sine øverste etager har en imponerende udsigt over Esbjerg. Vi sluttede af på Fanø, hvor vi så de nye, grønne boliger, som i ældreboligerne har flytbare skabsvægge og mobile køkkener, der giver mulighed for fleksible indretninger hos beboerne. Hovedbestyrelsen takker viceværter og beboere for velvillige fremvisninger! Helhedsplaner Ungdomsbos administration arbejder på højtryk med en helhedsplan for udviklingen af Stengårdsvejsområdet. Nu er der kommet det til, at Sydjysk Universitet har udtrykt planer for at bygge universitet i sammenhæng med Seminariet på Skolebakken/Degnevej, et universitet som efter sigende skulle indeholde en idrætslinie, som måske kan indgå i et samarbejde med helhedsplanen om udviklingen af idrætsfaciliteterne i området. Som noget nyt, har vi forelagt Landsbyggefonden en plan for renoveringen af afdeling 26 i Fyrparken, og vi afventer svar fra dem om, hvor meget vi kan forvente at få i støtte, og hvornår vi kan komme i gang. Sidst - men ikke mindst - arbejdes der med projektering af det nye fyrtårns - kollegium i 11 etager på Tovværksgrunden. Nyt projekt 3i1 Den første oktober startede det nye bydelsprojekt 3i1 med nyt (mindre) budget, færre medarbejder, men med lige så stor entusiasme og energi i nu fire bydelshuse i Kvaglund, Stengårdsvej, Østerbyen og Skoleparken. I Skoleparken fordi EAB (Esbjerg Almennyttige Boligselskab) også har tilsluttet sig Bydelsprojekt 3i1. Fælles hjemmeside Ungdomsbos ledelse og IT- afdeling undersøger mulighederne for en fælles hjemmeside med de andre boligforeninger i Esbjerg. Vi håber, at det med en sådan fælles hjemmeside bliver nemmere for byens borgere at søge oplysninger om byens almene boligforeninger på et sted. Tænk sig hvis det også kunne lykkes for os, en gang at få fælles opnotering til alle almene lejeboliger i kommunen, ligesom vi har det til ungdomsboliger. Ungdomsbos hovedbestyrelse ønsker alle ansatte i foreningen og beboere en rigtig glædelig jul samt et godt og fredeligt nytår. Claus-Peter Aanum, formand De mangler et sted at mødes 4 Weekend-åbent i Klub Ringgården 5 Nu er der nye varer på hylderne 6 Bydelshuse klar til beboerne 6 Huset summer allerede af liv 7 Opslagstavlen 8 Hun skal samle alle trådene 9 En flot indsats 10 Fritid i din afdeling 11 Afdelingsbestyrelser 12 Hotelværelser 14 Festsale 14 De flotteste haver 15 Ny legeplads godt modtaget 17 Ny vicevært 18 Varmemester-oversigt 18 Varmemester med mange jern i ilden 19 Fritidsudvalget 20 Vellykket udflugt til Sild 21 Mindeord og 25 år i Ungdomsbo 22 Få 7 rigtige

3 Spændende planer for Stengårdsvej Skal gøre Stengårdsvej til et sted, man er stolt af at bo. Et sted hvor der er plads til alle, og hvor der tør tænkes nyt, skævt og anderledes. AF LYDIA LUND RASMUSSEN Skal Stengårdsvej ikke længere være en lige strækning en motorvej der indbyder til gennemgående trafik? Skal det grønne område, som ligger mellem Stengårdsvej og Degnevej, omdannes til et attraktivt område, som et åndehul for bydelens beboere? Skal der bygges et bydelshus med bl.a. idrætsfaciliteter og bibliotek? Skal der laves attraktive gårdmiljøer? Ja, spørgsmålene er mange. Men med helhedsplanen for Stengårdsvej er der kun et svar: målet er at gøre området omkring Stengårdsvej mere attraktivt. - Vi har sendt en ansøgning til Landsbyggefonden, og så må vi vente på et udspil om, hvor meget de vil bidrage med, siger direktør Peter Sandager, Ungdomsbo. - Vi har et godt samarbejde med Esbjerg Kommune, og vi håber, de også aktivt vil gå med i planerne, bl.a. om at gøre det grønne område attraktivt. - Det grønne område er anlagt for at være et åndehul, men som det er nu, er det ikke attraktivt. Det håber vi, det bliver med gode aktiviteter for både børn, unge og voksne, siger direktøren, der bl.a. drømmer om en skateboard-bane, løbestier og nye spændende motionsformer. - Der skal være aktiviteter, der kan trække folk fra hele byen ud til området, så alle kan se og opleve at Stengårdsvej er et godt sted at bo. - Med det nye udspil fra UC Syddanmark om at placere nogle af deres aktiviteter på Degnevej, bl.a. en idrætsuddannelse, håber vi på, der kan skabes et samarbejde omkring aktiviteter i det grønne område. - Desuden har Esbjerg gymnasium vist stor interesse for projektet. Gymnasiet har selv været igennem en utrolig positiv udvikling. De vil meget gerne være med til at binde området sammen og skabe positiv energi for bydelen. - Med i planerne er der også en mulig omlægning af Stengårdsvej, så den bliver mere venlig over for cyklister og fodgængere. Man kunne tænke sig, at den snoede sig lidt mere, så den ikke fremstår som en motorvej. - Kommunens intentioner er også, at den gennemgående trafik flyttes fra Stengårdsvej til Degnevej. - Et Bydelshus med idrætsfaciliteter og muligvis et bibliotek vil også være med til at gøre området attraktiv. - Der kan også laves nye spændende gårdrums-miljøer. Bare se hvad den nye legeplads i afdeling 13 har bevirket. Her strømmer børnene til, takket være de engagerede beboere og en effektiv afdelingsbestyrelse. - Intentionerne er, at Stengårdsvej skal blive et endnu bedre sted at bo. Et sted hvor beboerne er stolte af at bo. Et sted hvor der er plads til alle, og hvor vi tør tænke nyt, skævt og anderledes. - Det håber vi, både kommunen og Landsbyggefonden, men ikke mindst også beboerne vil være med til. - Lige så snart vi ved noget mere, vil afdelingsbestyrelserne blive indkaldt til møde, og senest på afdelingsmøderne i marts 2013 vil beboerne få forelagt planerne, siger Peter Sandager. Skal Stengårdsvej omlægges, så den bliver mere venlig over for de bløde trafikanter. 3

4 De mangler et sted at mødes De er glade for at bo på Stengårdsvej, vil også gerne høres om deres ønsker til den nye helhedsplan Hiba, Samar, Sahar, Sathia, Khadija og Iman er glade for at bo på Stengårdsvej. AF LYDIA LUND RASMUSSEN - Vi har ikke lyst til at flytte fra Stengårdsvej. - Her kender alle hinanden, og vi har et godt fællesskab. Vi vil gerne blive boende, også når vi engang stifter familie. Så klar er udmeldingen fra Samar (19), Melissa (17), Fathiya (18), Iman (15) og Khadija (19), som vi møder i Pigeklubben i Klub Ringgården. Her har de lov til at komme hver tirsdag aften, også når de er over 18 år. Pigeklubben er gratis. Men ellers er det gennemgående tema: Vi har ingen steder at være, når vi er over 18! De er alle i gang med et skoleforløb, så noget af fritiden bruges også på lektier: Et par stykker går i gymnasiet, enkelte på handelsskolen, én på VUC, og en enkelt er stadig i folkeskolen. De vil alle have en uddannelse, før de får børn. På nær én er alle født i Danmark. - Hvis vi skal mødes, sker det altid i tunnelen under Degnevej. Her kan vi være i tørvejr. Men det er et trist og mørkt sted! - Det ville være dejligt at sidde på en bænk i stedet for på jorden. Her kunne også være lidt mere lys. Vi har været på kommunen for at spørge, om vi kunne få maling, så ville vi gerne selv male tunnellen, - måske også med lidt flot graffiti. Men det var et klart nej! - Men der er jo bænke i gårdene? - Ja, og så bliver vi overbegloet fra fire blokke. Nej tak! Vi vil gerne have et sted, hvor vi kan samles med vore venner, uden at alle kan se os! - Men så skal I jo blande jer i den nye helhedsplan? - Ja, og vi vil også gerne være med, siger de unge, der måske ikke føler, det er dem, der bliver hørt. - Det kunne være fedt, hvis der sker noget med det grønne område, så vi får et sted at være. Multibanen virker slidt, og der kunne godt være bedre belysning i området. Det er lidt uhyggelig at gå rundt. - Det kunne være dejligt, hvis vi fik et sted, hvor vi kunne mødes, også når vi var over 18, siger pigerne. Ønskerne er meget forskellige, nogle vil spille basket, nogle danse, og andre vil bare hænge ud med vennerne. - Men hvad med ballademagerne? - Jamen der er jo ikke flere på Stengårdsvej, end andre steder i byen. Der findes lige så mange ballademager både i Gjesing og Sædding. Hvorfor er det altid os, der hænges ud?, spørger pigerne. Rådgivning er et spørgsmål om kvalitet - ikke kun pris Ibrahim (16) dukker op i klubben, mens vi snakker. Han er enig med pigerne i, at de unge mangler et mødested uden for klubben. Kongensgade Esbjerg Tlf Fax Han vil også gerne have indflydelse på, hvad der skal ske på Stengårdsvej, og hvordan det kan blive et bedre sted at bo for unge mennesker. Og han er aktiv flere steder. Han var også med på kommunen for at bede om maling, hvor det blev et nej, men håber, han kan få lov at være med, når den nye helhedsplan skal diskuteres. 4

5 Weekend-åbent i Klub Ringgården Fritids- og ungdomsklubben Ringgården på Stengårdsvej har nu også åbent i weekenden. Et gratis tilbud til områdets børn og unge mennesker, så de også har et sted at tage hen i weekenden. For de 9-13 årige er der åbent lørdag og søndag eftermiddag, mens der er åbent for de årige fredag, lørdag og søndag aften. Et forsøg som kommunen i første omgang har bevilliget penge til over en tre-årig periode. - Det har været en stor succes, fortæller klubleder Lisbeth Hansen og medarbejder Ghada El-Sayed. - Vi har omkring 60 medlemmer, som bruger det gratis tilbud, og næsten halvdelen er piger. Et tegn på at integrationen er ved at lykkes, og at de store piger godt må komme ud blandt kammeraterne. - Vi prøver at lave andre aktiviteter i weekenden end dem vi tilbyder i hverdagen. Vi har haft Halloween fest med 40 deltagere, hvor mange var udklædte, og 1. søndag i advent har vi et julearrangement. Bordtennisborde i afdeling 8 Har du lyst til at udfordre en kammerat til en bordtennisdyst, så har du nu muligheden for en dyst udendørs. Der er indkøbt og opstillet to bordtennisborde i afdeling 8 s gård ud for nummer 60 og nr. 80. Du skal selv medbringe bat og bolde. Til sommer planlægger bydelsmedarbejderen i Bydelshus Stengårdsvej at afholde bordtennis-turneringer! Billederne er fra Halloween-fest i Klub Ringgården - Men vi har også mange arrangementer ud af huset, f. eks. til svømning og fodbold, fortæller Lisbeth Hansen og Ghada El-Sayed. På Stengårdsvej bor der 21 forskellige nationaliteter. Men det er ikke kun de unge nydanskere, der er repræsenteret i klubben, der er også mange nydanske medarbejdere. Udendørs gym-bane Til foråret får de unge på Stengårdsvej en udendørs motionsbane. En aktivitet der er startet i USA og her går under navnet Street Urban Gym. - Det er en gruppe unge fra Stengårdsvej, der har kontaktet Ungdomsbo for at høre om muligheden for at få sådan en bane, fortæller inspektør Erik Boyschau. Hovedbestyrelsen har drøftet forslaget, og det blev et ja til at finansiere den nye udendørs bane. Der arbejdes nu videre med projektet, som skal indgå som en del af de mange heder, der ifølge helhedsplanen aktivitets-muligfor Stengårdsvej skal anlægges i det grønne område mellem Stengårdsvej og Degnevej. 5

6 Bydelshuset Østerbyen: Nu er der nye varer på hylderne AF LYDIA LUND RASMUSSEN I mange år lå der et minimarked på hjørnet Præstebakken 1A, hvor der var mange varer på hylderne. Nu er det en ny butik som har overtaget lokalerne, og her i Bydelshuset Østerbyen er der stadig mange varer på hylderne. Det er flotte lokaler, som bydelsmedarbejder Carsten Hille Rasmussen og bydelsrådgiver Line H. Jensen kan byde beboerne velkommen i. Et hus som beboerne i Ungdomsbos afdeling deler med B 32s beboere på Præstebakken og Tinghøjs Allé. - Vi prøver at dele sol og vind lige. Derfor bruger vi festsalen på Platanvej og beboerlokalerne Skolebakken 62 til nogle af vore aktiviteter. Når skolebakken 66 bliver klar efter branden, vil vi også benytte lokalerne der, fortæller Carsten Hille Rasmussen. Bydelshuset Østerbyen er meget synlig for de forbipasserende, og derfor har mange af beboerne allerede været indenfor, for at se hvad der nu sker og hilse på medarbejderne. - Endnu er vi på planlægningsstadiet med hensyn til de aktiviteter, som frivillige skal stå for. Men vi har da den glæde, at mange beboere allerede har meldt sig som frivillige. Noget af det, som de gerne vil, kommer dog først i gang senere, fordi det er udendørs aktiviteter, fortæller Carsten Hille Rasmussen, der synes, Bydelshuset har fået en god modtagelse, og han håber mange flere vil dukke op og melde sig som frivillige. Et af de nye tilbud er Livsnyderne, som gør det inden for forskellige former for håndarbejde. Det er en gruppe kvinder Bydelsrådet Valgt til Bydelsrådet for Bydelshuset Østerbyen er: Gloria Poulsen, afd Peter Weilkiens, afd Jan Stadil, Præstebakken Elzbieta Rashid, Præstebakken Kirsten Kirkegaard, Tinghøjs Allé Melvin Nikolajsen, Tinghøjs Allé som flytter deres aktivitet fra Kvaglund til det nye Bydelshus på Præstebakken. Her samles de hver mandag eftermiddag, - og her er alle velkommen. Men også en række andre tilbud er undervejs, og du kan følge med på hjemmesiden: hvor frivillige beboerjournalister skriver om stort og småt fra Østerbyen. Væggene i det nye Bydelshus er udsmykket med malerier af den lokale kunstner fra Kvaglund Didde Kristensen. Malerierne, som kan købes, bliver hængende året ud. Går du og pusler med staffeli og pensel, så har du også mulighed for at udstille dine værker. AF LYDIA LUND RASMUSSEN Bydelsprojekt 3i1 er netop startet på en ny helhedsplan for en 4-årig periode. Det sker med en hel ny struktur, hvor medarbejderne er placeret ude midt i boligområderne i Bydelshuse. Medarbejdere som er klar med rådgivning inden for en række felter. Det andet nye i projektet er, at der fra disse Bydelshuse skal udgå en række aktiviteter, som frivillige står for. Et ønske om mere beboerrelaterede aktiviteter, der kom frem på to workshop, hvor beboerne fremsatte deres ønsker til det nye projekt. Ved hvert Bydelshus er der valgt et bydelsråd med repræsentanter fra de enkelte afdelinger. Bydelsrådet har årligt en pulje på kr , kaldet aktivitetsmidler, og som du løbende kan søge at få del i til aktiviteter. Igennem de seneste fire år blev der udgivet et blad Beboerfokus, som fortalte om de mange aktiviteter. Nu er bladet droppet. I stedet bliver der hver måned lavet et nyhedsbrev et enkelt ark som du får leveret i postkassen, og som fortæller, hvad der sker i dit område. Tidligere var her minimarked, nu er det blevet Bydelshus Østerbyen, hvor bl.a. bydelsrådgiver Line H. Jensen og bydelsmedarbejder Carsten Hille Rasmussen huserer. Bydelshuse klar til beboerne Startskuddet har lydt til ny helhedsplan Samtidig har alle Bydelshuse fået deres egen hjemmeside, hvor frivillige beboerjournalister leverer artikler og omtale af de ting, der foregår i lokalområdet. På den måde målrettes kommunikationen, fortæller projektchef Susanne Rønne. Den nye plan satser på 7 områder: 1. bydelsråd, frivilligt arbejde 2. værested, rådgivning og vejledning 3. social, juridisk og økonomisk rådgivning/café 4. rådgivning om sundhed, kost og motion/temamøder 5. beboerjournalister/hjemmesider 6. job- og uddannelsesvejledning 7. aktiviteter, frivillighed, netværksskabende aktiviteter Med i Bydelsprojekt 3i1 er foruden Ungdomsbo også B 32, Fremad og EAB. - Der er tale om målrettede aktiviteter og tilbud til beboere i de fire boligforeninger, siger Susanne Rønne. Det betyder, at der ikke længere som tidligere - er hjælp og rådgivning at hente for beboere i andre boligforeninger. 6

7 Bydelshuset Stengårdsvej: Huset summer allerede af liv Bydelsrådet Valgt til Bydelsrådet for Bydelshus Stengårdsvej er: Elva Lyth, afd. 8 Karen Grinderslev, afd. 8 Kai Nielsen, afd. 14 Aydrus Osman Ahmed, afd. 14 Abidli Abderrazah, afd. 13 Jacob Rademacher, afd. 18 Villy Hansen, afd. 18 Bydelshuset har et stort dejligte lokale, hvor der både er arabiske dans, lektiecafé og massage, men også café, hvor man bare kan kikke indenfor, drikke en kop kaffe, læse avisen samt snakke og hygge sig med andre. AF LYDIA LUND RASMUSSEN I det nye Bydelshus Stengårdsvej er der mange aktiviteter i gang. Huset summer allerede af liv. Der er bl.a. danskundervisning og lektiehjælp, men også massage og arabisk dans. Bydelsmedarbejder her er Pia Moust Aalund indtil 1. december, hvor hun har fået andet arbejde. Hun afløses af Karin Mitens. Bydelsmedarbejderens fornemste opgave er at være tovholder for de aktiviteter, som frivillige står for. Beboerne skal hjælpes i gang med at starte de ting op, som de nu godt kunne tænke sig. Men de frivillige behøver ikke kun at være beboere på Stengårdsvej. Det kan også være andre, der kommer udefra. - F. eks. er det mennesker fra Dansk Flygtningehjælp, der driver lektiecaféen. Det er fysioterapistuderende der tilbyder massage, og danskundervisningen foregår i samarbejde med FOF. - Der kan ikke startes aktiviteter for en lukket kreds. Det skal være åbent for alle, siger Bydelsmedarbejderen, der håber at se mange flere frivillige, både til aktiviteter men også som beboerjournalister til den nye hjemmeside: som hun bestyrer. Her kan du finde en masse relevante oplysninger om, hvad der foregår på Stengårdsvej. Foruden aktiviteterne tilbydes fortsat rådgivning som hidtil. Der er åben rådgivning om eftermidaagen tirsdag og torsdag, og derudover kan du få en aftale med bydelsrådgiveren om rådgivning. - Den største forandring for beboerne har nok været, at vi ikke har åben hele dagen som i JobShop. De skal lige vænne sig til, at de kan risikere atkomme til en lukket dør her på Stengårdsvej Til gengæld giver det medarbejdere en frihed til at planlægge dagen. Ny på Stengårdsvej Karin Mitens er den nye bydelsmedarbejder i bydelshuset Stengårdsvej. Hun kommer fra bydelshuset Kvaglund, hvor hun erstattes af Lene Holm Poulsen, der nu er ansat som sundhedsvejleder i et barselsvikariat. 7

8 Opslagstavlen 8 Ny regler fra 1. januar 2013 for huslejebetaling Folketinget har vedtaget nye regler for rettidig betaling af husleje. Fra 1. januar 2013 skal rettidig betaling af husleje ske senest på forfaldsdagen. Det betyder, at husleje skal være betalt senest den 1. i en måned. Hvis den 1. i en måned er en lørdag/ søndag eller helligdag, så udskydes forfaldsdagen og dermed rettidig betaling til den efterfølgende hverdag. Kaj går en tur Så er der mulighed for en indendørs gåtur på Stengårdsvej! Bydelsprojekt 3i1 har nemlig doneret dette motionsredskab til motionsrummet i nr. 46, som her afprøves af Kai Nielsen. Du har også mulighed for at prøve! Repræsentantskabsmødet Ungdomsbo holder det årlige repræsentantskabsmøde onsdag den 27. februar 2013 på UC Syd på Skolebakken. Her mødes de mange valgte medlemmer af afdelingsbestyrelserne for at være med til at bestemme fremtiden i Ungdomsbo. Endnu er det dog for tidligt at kunne sige, hvad de vigtigste punkter bliver på 2013-mødet. Efter at repræsentantskabsmødet i en årrække har været holdt på Esbjerg Højskole, flyttes det Betal huslejen rettidig med Betalingsservice så sparer du alle de dyre gebyrer Hvis du betaler din husleje rettidig hver måned, vil du eksempelvis i 2013 kunne spare 270 kr. i påkravsgebyr pr. måned, som er det gebyr, der opkræves, når lejen betales for sent. På et helt år kan disse gebyrer blive til kr. Hertil kommer gebyrer, når nu tilbage til Jerne på grund af Højskolens konkurs. Tidligere er repræsentantskabsmødet i mange år blevet afholdt på Jerne Kro. Men da lokalerne her blev for trange, blev repræsentantskabsmødet flyttet til Højskolen. Nu er Ungdomsbos repræsentantskabsmøde tilbage i Jerne. Efter repræsentantskabsmødet kommer de ordinære afdelingsmøder, som holdes i løbet af marts måned. Indbetalingskort til huslejen Vi får en del henvendelser fra lejere, der mangler deres indbetalingskort i postkassen. Huslejeindbetalingskortet udsendes direkte fra Nets Betalingsservice i en lille hvid kuvert i slutningen af måneden. Hvis du mangler dit indtalingskort, kan du være tilmeldt Elektroniske indbetalingskort i din netbank. Som udgangspunkt kommer elektroniske indbetalingskort i E-boks og kan derefter eksporteres til netbank. Den kan også ligge i netbankens indbakke. Spørg din bank, hvis du er i tvivl. du betaler din huslejeopkrævning på Posthuset. Så derfor tilmeld din huslejeopkrævning til Nets (Betalingsservice) - så sker betalingen automatisk, og du sparer de mange gebyrer. På din huslejeopkrævning finder du de oplysninger du skal bruge, så dit pengeinstitut kan tilmelde huslejeopkrævningen til Nets (Betalingsservice). Du kan også tilmelde din huslejeopkrævning til Nets (Betalingsservice) på Ungdomsbos hjemmeside hvor du vælger Blanketter/prisliste i menuen i venstre side. Alt udlejet Sådan lyder udmeldingen fra Ungdomsbos direktør. - Det er vi både glade og stolte over. I august måned var der i alt 12 tomme boliger inden for den almene sektor i Esbjerg, - altså fordelt på alle Esbjergs boligforeninger. På hovedbestyrelsesmødet i september blev det oplyst, at Ungdomsbo har to ledige lejemål: det ene i afdeling 14 og det andet en ungdomsbolig i Postgården på Fanø. Når det gælder kollegierne, blev boligerne i det nye Park Kollegiet revet væk. - Det går rigtig godt med at få vore boliger udlejet. Der er efterspørgsel på gode familie- og ungdomsboliger i Esbjerg. Det er godt både for udlejningen og for byen. - Men træerne vokser ikke ind i himlen. Vi er klar over, at det ikke ser for godt ud på landsplan, men glæder os over, at man gennem mange år i boligforeningerne og kommunalt har sørget for at balancere fornuftigt mellem udbud og efterspørgsel, siger Peter Sandager.

9 Højhus under genopbygning Onsdag den 22. maj 2012 blev 21 familier hjemløse, da en brand hærgede deres boliger på Skolebakken 66. Men nu har der været afholdt licitation, og håndværkerne er i fuld med at genopbygge den 6 etages høje boligblok. - Der bliver indflytning i martsapril, lover teknisk chef Erik Lykke. I mellemtiden har 11 familier fundet en anden bolig, som de ønsker at blive boende i. Derfor har Ungdomsbo til foråret ledige nyistandsatte boliger til udlejning på Skolebakken. Renovering i afdeling 26 Der er udarbejdet en helhedsplan angående renovering af afdeling 26. Planen er sendt til Landsbyggefonden. - Der er tale om en renovering af facaden, fortæller teknisk chef Erik Lykke. Der kan eventuelt også blive tale om nye badeværelser, men det er op til Landsbyggefonden, hvor meget de vil bidrage med. Hvornår renoveringen skal ske, vides ikke endnu. Landsbyggefonden kommer på besøg i efteråret 2013, så der er lange udsigter for beboerne. Hun skal samle alle trådene Jette Sejerup er tilbage på Stengårdsvej AF LYDIA LUND RASMUSSEN Det gav genlyd på Stengårdsvej, da Jette Sejerup efter 18 år som projektmedarbejder ikke længere var med på holdet. Hun startede det boligsociale arbejde op, og de mange år gjorde, at hun er et særdeles kendt ansigt på Stengårdsvej. - En opbakning der varmede, siger Jette Sejerup. Nu er hun tilbage ansat ved Esbjerg Kommune som proces konsulent i Stengårdsvej+. Her kan hun nu træffes på Stengårdsvej 8, lejlighed 5. Et kontor hun deler med den lokale SSP konsulent Ryan Hansen. - Min primære opgave er at have styr på og at koordinere de mange projekter, der er i gang omkring Stengårdsvej, fortæller Jette Sejerup, der ikke længere skal sætte aktiviteter i gang. Alligevel er der en række ting, hvor hun skal hjælpe og være tovholder, bl.a. hvordan kan man bruge og hjælpe hinanden. - En af opgaverne er den nye flyttehjælp, som skal hjælpe de familier med at flytte, der ønsker at flytte til et andet område. - Der hænger opslag i alle opgange Tho Jette Sejerup er ansat som proceskonsulent i projektet Stengårdsvej+. Hun har kontor på Stengårdsvej 8, og den deler hun med SSP konsulent Ryan Hansen. på mange forskellige sprog om dette tilbud. - Men ellers er der planer om temadage, fyraftensmøder, f. eks. med det lokale erhvervsliv om hvordan vi kan samarbejde, når det gælder job til de unge: lærerpladser og fritidsjob. r ds dsen a/s Malerfirmaet Thordsen A/S Bygningsmaler Storstrømsvej 35 Sprøjtelakering 6715 Esbjerg N Tapetsering Tlf.: Farverådgivning Nye vinduer i afdeling 29 De 183 lejligheder i afdeling 29 blev opført i årene Tidens tand har sat sig, og vinduerne er ved at rådne op. Derfor er man nu i gang med at sætte nye vinduer (træ-alu) ind i de mange boliger, så beboerne ikke længere skal fyre for fuglene. Skjoldsgade Esbjerg Tlf

10 En flot indsats To unge beboere var hurtige til at slukke ildebrand Jon Jørgensen (t.v.) og Peter Kirkegaard ved brandslukningsslangen, som de pludselig fik brug for. VI UDFØRER ARBEJDER HELE VINTEREN: VINTER BESKÆRING HAVE OPRYDNING BORTKØRSEL AF AFFALD OPSÆTNING AF PLANKEVÆRK BROLÆGNING HAVE- OG EJENDOMSSERVICE teameba Eigil Brinch Andersen, Torrupvej 10, Alslev, 6800 Varde,Tlf FÅ ET GODT TILBUD! RING NU: og få en snak med havefagmanden. KG Hansen & Sønner a/s MURER ENTREPRENØRER INGENIØRER STENHUGGERVEJ ESBJERG V AF LYDIA LUND RASMUSSEN Det var kort før midnat. Jon skulle lige vaske op, inden han gik i seng. Så hørte han brandalarmen. I lejligheden overfor sad Peter og så fjernsyn. Han syntes, han svagt hørte en mærkelig lyd, og pludselig buldrede Jon på døren og råbte: Det brænder! Jon Jørgensen (21) og Peter Kirkegaard (26) bor i afdeling 38 (Fanø Posthus). Da de åbnede døren til lejligheden, der ligger midt imellem dem, blev de mødt af en tyk røg, og de kunne se kæmpe flammer af ild ved komfuret. Men de var ikke et øjeblik i tvivl om, hvad der skulle gøres. Begge har deltaget i brandkursus, Jon blot 14 dage før. Brandslukningsudstyret sad på væggen lige ved siden af, pladen blev hevet af, slangen rullet ud, og så blev der ellers pøset vand ind i lejligheden. Lejlighedens beboer var blevet bange og var løbet væk, men de vidste de to naboer ikke, så de var også en tur inde med en lommelygte i den røgfyldte lejlighed for at se, om han var der. Det var han heldigvis ikke! Branden var slukket, da Fanøs brandbiler rullede ind foran Posthuset! De to unge studerende afværgede ved deres hurtige og målrettede indsat, at det ikke gik helt galt, og roserne fra Fanøs brandvæsen er mange og store: en virkelig flot indsats! Her to måneder senere er lejligheden renoveret og klar til, at beboeren kan flytte tilbage. Jon Jørgensen har kun boet i Posthuset i få måneder. Han læser driftsteknologi ved Erhvervsakademi Sydvest. Kommer fra Lolland-Falster og valgte at bo på Fanø for han foretrækker stilheden frem for storbyens larm. Peter Kirkegaard har boet to år i sin lejlighed. Han læser til byggemontagetekniker på EUC Vest. Han flyttede til Fanø for 10 år siden sammen med sin mor og søskende. 10

11 Fritid i din afdeling Fyrparken BilliardKlub Fyrparken 36 kld. Åbent alle dage kl Kontaktperson: Jan Engler, tlf Thulevej Motionsrum Thulevej 4 - mandag og onsdag kl Ungdomsklub Thulevej torsdag kl Voksenklub Thulevej mandag-onsdag og fredag kl Stengårdsvej Cykelværksted Stengårdsvej 88 - mandag-tirsdag og onsdag kl og Kontakttelefon Akvarieklub Stengårdsvej 82 - onsdag kl First Aid Samaritter Stengårdsvej mandag kl Motionsrum Stengårdsvej 46 - tirsdag-onsdag og torsdag kl (for mænd) - l ørdag kl (mænd over 50 år) - tirsdag og torsdag kl (for kvinder) Spejder Stengårdsvej år: Mikrober 1: Mandage kl år: Mikrober 2: Onsdage kl år: Mikro tirsdage kl år: Mini onsdage kl år: Junior tirsdage kl Spejderne er for alle nationaliteter! Kontingent pr. mdr. kr. 100,- pr. barn Kontakt: tlf Hyggeren Stengårdsvej 58 - hver anden lørdag i ulige uger fra kl Mosaikken aktivitetshus for ældre med anden etnisk baggrund Stengårdsvej 128, st tv Mandag-torsdag kl Fredag kl EHI/Gårdkollegiet Madklubben EHI/ Gårdkollegiet Anno 2010 Vi spiser hver mandag klokken Find os på facebook ved at søge på overstående. Har du bidrag til Fritid i din afdeling eller ændringer så kontakt: journalist Lydia Lund Rasmussen - mail: - tlf eller administrationen. Skolebakken Hobbyklub Platanvej 2A, kld. åben hver dag kl Dartklub Platanvej 6A, kld. kun for medlemmer Kontaktperson: Klaus Husted Christensen, Platanvej 2E, st. mf. Sauna Platanvej 4A, kld. åbent døgnet rundt Henvendelse viceværtkontoret Motionsrum Bøndergårdsvej 5E, kld. - åbent kl henvendelse til Robert Vinter, Bøndergårdsvej 5B, st. tv. tlf Strikkeklub Platanvej 4A, kld. - hver tirsdag fra kl Kontaktperson: Stella Pedersen, Platanvej 4D, 1. tv. Møllebæk Kollegiet Beboere holder Super Variety Night 2.onsdag i måneden! Beboermøde, fællesspisning og god stemning. Mød kollegianerne og tilmeld events på vores Facebook side, MØLLEBÆK RESIDENTS FORUM... interaktiv og eventful...! 11

12 Ta ud og gem Afdelingsbestyrelser 12 Afdeling 1 - Toftsvej Halvor Rasmussen, Toftsvej 28 Irena Sørensen, Toftsvej 44 Jytte Pedersen, Toftsvej 40 Beboerkontor: Toftsvej 24, kld. 1.tirsdag i måneden kl Afdeling 2 - Hermodsvej m.fl. Flemming Guldberg Sørensen, Palnatokes Allé 31 Lene Sørensen, Hermodsvej 29 Kirsten Petersen, Hermodsvej 29 Bo Sørensen, Palnatokes Alle 23 Arne Mikkelsen, Hermodsvej 27 Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld. 1. mandag i måneden kl Afdeling 3 - Jagtvej m.fl. Orla Pedersen, Palnatokes Allé 13 Willy Kannebjerg, Palnatokes Allé 13 Thomas M. Christiansen, Jagtvej 58 Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld. 1. mandag i måneden kl Afdeling 4 - Hermodsvej Karna Møller, Hermodsvej 11 Lillian Sibbert, Hermodsvej 7 Erik Sibbert, Hermodsvej 7 Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld. 1. mandag i måneden kl Afdeling 5 - Sp. Møllevej Inger Stigaard Sandholm, Tulipanvej 44 Mai-Britt Skov Jensen, Sp. Møllevej 295 Ann L. J. Bøckhaus, Sp. Møllevej 273 Beboerkontor: Nellikevej 18 1.onsdag i måneden kl Afdeling Platanvej, Skolebakken, J. L. Heibergs Allé m.fl. Ole Antonsen, J. L. Heibergs Allé 7 Gloria Paulsen, Platanvej 4C Bent Ivan Jakobsen, Platanvej 2 A John Hansen, Platanvej 9 Peter Weilkiens, Platanvej 3 Beboerkontor: Skolebakken 62, st. 1. onsdag i måneden kl Afdeling 8 - Stengårdsvej Elva Lyth, Stengårdsvej 90 Johnny Kristiansen, Stengårdsvej 112 Inger Tingberg, Stengårdsvej 116 Karen Grinderslev, Stengårdsvej 90 Leif Hohn, Stengårdsvej 108 st. mf. Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld. 2. tirsdag i måneden kl Afdeling Fyrparken 14-40, Jerrigsvej m.fl. Kurt Olsen, Fyrparken 26 Walther Thinnesen, Fyrparken 28 Jette Thinnesen, Fyrparken 28 Jan Andreasen, K. Andersens Vej 76 Basil Enas, K. Andersens Vej 50 Beboerkontor: Fyrparken 22, kld. 1.tirsdag i måneden kl Afdeling 11 - Sneumvej Birgit Bossen, Sneumvej 107 Birthe Christine Andersen. Sneumvej 65 Inge Kop Schmidt, Sneumvej 51 Afdeling 12 - Sneumvej Mette Kaae Jensen, Sneumvej 13B Diana Svenningsen, Sneumvej 29A Vivian Kop Damkjær Schmidt, Sneumvej 31 C Afdeling 13 - Stengårdsvej Egon Hansen, Stengårdsvej 120 Abderrazah B. Mohamed Abidli, Stengårdsvej 120 Enes Todorovac, Stengårdsvej 140 Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld. 1. onsdag i måneden kl Afdeling Stengårdsvej 8-58 Joan D. Sandholm, Stengårdsvej 44 Per Hansen, Stengårdsvej 30 Kai Nielsen, Stengårdsvej 14 Gunnar N. Vindelev, Stengårdsvej 12 Aydrus O. Ahmed, Stengårdsvej 26 Beboerkontor: Stengårdsvej 28, kld. 1. torsdag i måneden kl Afdeling 17 - Stenkrogen ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 18 - Stengårdsvej m.fl. Nils Finn Bangsholt, Stengærdet 24 Hanne Britta Ladevig, Stengårdsvej 111 Villy Hansen, Stengårdsvej 275 Ulla Tved, Stengårdsvej 187 Jakob Rademacher, Stengærdet 28 Beboerkontor: Stengårdsvej tirsdag i måneden kl Afdeling 20 - Torvegade 49 Bo Christensen, Torvegade 49 Lis Olesen, Torvegade 49 Julia Hofmeister, Torvegade 49 Afdeling 21 - Thulevej Jakob Kristensen, Thulevej 418 Joan Pedersen, Thulevej 120 Helle Christensen, Thulevej 318 Ulla Kristensen, Thulevej 308 Helle Christina Maigaard, Thulevej 68 Beboerkontor: Thulevej 4 1.tirsdag i måneden kl Afdeling (Jerne/Tjæreborg Kollektivboliger) Elvin Thomsen, Sønderled 12, Gerda Sonny Jørgensen, Sønderled 8 Hans Ahlers, Mellemvangs Alle 1D Afdeling Fyrparken Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180 Jesper Hauborg, Fyrparken 404 Ernst Pedersen, Fyrparken 154 Heidi Munksgaard, Fyrparken 308 Bo Kremerbak, Fyrparken 440 Beboerkontor: Fyrparken tirsdag i måneden kl Afdeling Fanø Niels Nissen, Kallesbjergvej 22C Elsebeth M. Pedersen, Kallesbjergvej 22C Mette B. Lauritzen, Kallesbjergvej 32 A Afdeling 28 - Fanø Kate Kjellerup, Niels Engers Vej 12 C Lise Mols Poulsen, Niels Engers Vej 12 A Dagny C. Jensen, Niels Engers vej 12D Afdeling 32 - Nygårdsvej Knud Larsen, Nygårdsvej 41 A Per Holger Hornbæk, Finsensgade 18 Kirsten Nygård, Skjoldsgade 4 Afdeling 34 - Storegade/ Grundtvigs Alle Kirsten F. Petersen, Grundtvigs alle 58 A Karsen V. Nielsen, Grundtvigs alle 58 C Frits Grønkjær Nielsen. Grundtvigs alle 58C Afdeling 35 - Nygårdsvej Mette Knudsen, Finsensgade 12 Eva G. Hansen, Nygårdsvej 36 Judith Laugesen, Nygårdsvej 46 Afdeling 40 - Tvillingernes/ Tyrens kvarter Anja Harreby, Tvillingernes Kvt. 48 Jette Hansen, Tvillingernes Kvt. 118 Hans Lauridsen, Tvillingernes Kvt. 122 Asta Stadil, Tvillingernes Kvt. 54 Erik Jørgensen, Tyrens Kvarter 7 Afdeling 42 - Havnegade - ingen afdelingsbestyrelse Kontaktperson Thrine M. Jakobsen, Havnegade 11 Afdeling 44 - Islandsgade Ellen Hørup, Islandsgade 54 Christa Jensen, Islandsgade 58 Vivi-Ann Bitsch-Johansen, Islandsgade 56 Afdeling 45 - Sct. Georgs Kollegiet - ingen afdelingsbestyrelse

13 Hovedbestyrelsen Claus-Peter Aanum, Karl Andersens Vej 42 Berit Skanderup, Kallesbjergvej 22 F Hanne Laursen, Finsensgade 10 Søren Egdal, Fiskenes Kvarter 45 Inger Tingberg, Stengårdsvej 116 Henning R. Radoor, Fyrparken 180 Anett Lunde, Norgesgade 36 Afdeling 46 - Seniorbo Ingen afdelingsbestyrelse Kontaktperson Kirsten Palmstrøm, Finsensgade 7 Afdeling 47 - Østergade Else Skov, Østergade 62 D Dora Pedersen, Østergade 62 D Aase Kamstrup, Østergade 62 E Afdeling 48 - Østergade - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 51 - Finsensgade Edith Jensen, Finsensgade 9 Tom Jeppesen, Finsensgade 9 Grethe Vad Madsen, Finsensgade 9 Afdeling 53 - Ringen Bjarne Stenderup, Ringen 53 Sonja Vandborg, Ringen 75 Bjarne Schmidt, Ringen 71 Afdeling Norgesgade / Østergade Sophia Mona Falk, Østergade 48 Anett Lunde, Norgesgade 36 Preben Kronborg, Østergade 52 Afdeling Fanø Annette Kierkegaard, Lodsvej 63 Jørgen Andersen, Lodsvej 61 Claus Clausen, Lærkevej 11 Afdeling 61 - Møllebæk Kollegiet Jens Wind, Sp. Møllevej 52 C Christian Pedersen, Sp. Møllevej 54E Rachel Ngozi Mang, Sp. Møllevej 58 B Afdeling 62 - Vognsbøl Kollegiet Marc S. Borum Hansen, Sp. Kirkevej 179 A Inger Marie Christensen, Sp. Kirkevej 179B Lisa Hyldahl Fynby, Sp. Kirkevej 179 A Afdeling Maj Kollegiet Morten S. Carstensen, Gl. Vardevej 78 Kristine Gellert Kätow, Gl. Vardevej 78 Rasmus R. Nejstgaard, Gl. Vardevej 78 Afdeling EHI Kollegiet - ingen afdelingsbestyrelse Kontaktperson Cecilie M. Overgaard, Sp. Kirkevej 101A Afdeling 75 - Gårdkollegiet Dan Snitgaard Christensen, Sp. Møllevej 62 Louise E. Jensen, Sp. Møllevej 62 Rene Lageri-Schmidt, Sp. Møllevej 62 Afdeling 80 - Hedelundvej - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 92 - Kastanien Bent Lilleøre Nielsen, Vølundsvej 2 Truels P. Sørensen, Vølundsvej 2 Marie Reinh. Madsen, Vølundsvej 2 (Den førstnævnte i afdelingsbestyrelserne er formand) Træffetid Afdelingsbestyrelser og beboere har mulighed for at træffe foreningens formand, eller hvis han er forhindret, et andet medlem af hovedbestyrelsen. Træffetiden er: Hver torsdag kl på kontoret, Nygårdsvej 37. ESB Esbjerg Sociale Byggeselskab Hanne Nielsen, Pilevej 16 Bent Sørensen, Rosenvængets Alle 73 Britta Nielsen, Sp. Møllevej 269 Laila Jepsen, Mellemsvangs Alle 22 Jane Jespersen, Mellemvangs Alle 40 Boligforeningen Nybo Allan F. Nielsen, Enghavevej 21 Arly Pedersen, Carit Etlars Alle 33 Birgitte Jørgensen, Enghavevej 3 Inga Steiness, Enghavevej 23 Niels A. Tøndering, Enghavevej 5 MILJØSTATIONEN Hedegårdsvej 2 Tlf Mandag-fredag kl Åben: Mandag kl Torsdag kl TILKALD af håndværkere i akutte situationer Procedure: Ring på viceværtens tlf. nr. lad den ringe ud og du får oplyst vagtens nummer. Husk såfremt skaden er selvforskyldt, skal du selv betale. 13

14 Hotelværelser 6700 Esbjerg Platanvej 1 og 7 (2) - Afdeling 37 Udlejning: Heidi Antonsen, J. L. Heibergs alle, tlf Træffetid: Mandag-fredag kl. 13:00-18:00 Ringen 73 kld. (1) - Afdeling 53 Udlejning: Sonja Vandborg, Ringen 75, St., tlf / Torvegade 49 kld. (1 ) - Afdeling 20 Udlejning: Ungdomsbos kontor, Nygårdsvej 37, tlf Esbjerg Ø Stengårdsvej 52 kld. (4) - Afdeling 14 Udlejning: Anita Hansen, Stengårdsvej 275, tlf Træffetid: Mandag - fredag Stengårdsvej 120 mf. (2) - Afdeling 13 Udlejning: Anita Hansen, Stengårdsvej 275, tlf Træffetid: Mandag - fredag (lejes ikke ud på månedsbasis) 6710 Esbjerg V Fyrparken 14 og 40 (14) - Afdeling 9 Udlejning: Varmemester Per Bylund, Fyrparken 348, tlf Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-10: Esbjerg N Thulevej 140 (4) - Afdeling 21 Udlejning: Helle Christensen, Thulevej 318, tlf Træffetid: Mandag-fredag kl. 17:00-18: Tjæreborg Sneumvej 69 (2) - Afdeling 11 Udlejning: Nina Saron, Sneumvej 105, tlf Priser - inkl. moms: For beboere for ikke-boende 1. nat kr. 190,- kr. 230,- Efterfølgende nætter kr. 160,- kr. 200,- 1 uge kr. 625,- kr. 900,- 1 måned (lejer) kr ,- kr ,- 1 måned (ikke-lejer) kr ,- kr ,- Festsale 6700 Esbjerg Islandsgade - Afdeling 44 Plads: 15 personer Udlejning: Varmemesterkontoret, Østergade 62 A, tlf Kl. 9:00-9:30 Udlejes kun til beboerne i afdeling 44 Møllebæk Kollegiet, Spangsbjerg Møllevej, afdeling 61 Plads: 60 personer Udlejning: Rachael Mang Spangsbjerg Møllevej, 58B, mobil nr: Træffetid: Efter kl. 18:00 Nygårdsvej 41, kld. - Afdeling 32 Plads: 40 personer Udlejning: Ungdomsbos kontor, Nygårdsvej 37, tlf Udlejes kun til beboerne i afdeling 32 Platanvej 15 - Afdeling 37 Plads: 50 personer Udlejning: Heidi Antonsen, J.L. Heibergs alle 7, tlf Træffetid: Kl. 13:00-18:00 Toftsvej 24, kld. - Afdeling 1 Plads: personer Udlejning: Halvor Rasmussen, Toftsvej 28, tlf Udlejes kun til beboerne i afdeling 1 Torvegade 49 kld. - Afdeling 20 Plads: 40 personer. Udlejning: Lis Olesen, Torvegade 49 St. 3, tlf Udlejes kun til beboerne i afdeling 20 Østergade - Afdeling 55 Plads: 15 personer Udlejning: Afdelingsbestyrelsen Udlejes kun til beboerne i afdeling Esbjerg Ø Hedelundvej Afdeling 80 Plads: 40 personer Udlejning: Varmemesterkontoret, Stengårdsvej 163, tlf Træffetid: Kl. 9:00-9:30 Udlejes kun til beboerne i afdeling 17 (Stenkrogen) og afdeling 80 (Hedelundvej) Nellikevej 18 - Afdeling 5 Plads: 40 personer Udlejning: Maj-Britt Jensen, Spangsbjerg Møllevej 295, St. Tv., tlf Træffetid: Mandag kl. 19:00-21:00 Udlejes til beboere i Ungdomsbo Stengårdsvej Afdeling 18 Plads: 70 personer. Udlejning: Anita Hansen, Stengårdsvej 275, tlf Træffetid: Mandag-fredag kl. 16:00-18:00 Udlejes kun til beboerne på Stengårdsvej Strandby Kirkevej 133, kld. - Afdeling 2, 3, 4 Plads: 20 personer Udlejning: Svend Erik Sørensen, Hermodsvej 29, 2. Tv., tlf Udlejes kun til beboerne i afdeling Vølundsvej 2 - Afdeling 92 Plads: 20 personer Udlejning: Lillian Hjort Jensen, Vølundsvej 2, tlf Udlejes kun til beboerne i afdeling Esbjerg V Fyrparken kld. - Afdeling 9 Plads: 40 personer. Udlejning: Rita Thuesen, Fyrparken 14, 1, tlf Træffetid: Kl. 17:00-19:00 Fyrparken Afdeling Plads: 50 personer Udlejning: Camilla Kremerbak, Fyrparken 440, tlf Træffetid: Tirsdag kl. 19:00-20:00 Udlejes kun til beboerne i afdeling Tvillingernes kvt Afdeling 40 Plads: 90 personer. Udlejning: Hans Hansen, Tvillingernes Kvarter 88, tlf Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-9:30 Tvillingernes kvt Afdeling 40 Plads: 30 personer. Udlejning: Hans Hansen, Tvillingernes Kvarter 88, tlf Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-9: Esbjerg N Thulevej Afdeling 21 Plads: 45 personer Udlejning: Helle Christensen, Thulevej 318, tlf Træffetid: Mandag-fredag kl. 17:00-18: Fanø Kallesbjergvej - Afdeling 27 og 58 Plads: 60 personer Udlejning: Mette B. Lauritzen, tlf mail: Udlejes til alle på Fanø 6731 Tjæreborg Sneumvej 17 E - Afdeling 12 Plads: 40 personer Udlejning: Vivian Schmidt, Sneumvej 31C, tlf mail: Udlejes kun til beboerne i afdeling 11 og 12 14

15 De flotteste haver Vinderne i afdeling 18 er kåret Bestyrelsen i afdeling 18 (Stengærdet/ Stengårdsvej) inviterede i foråret 2012 alle beboerne i afdelingen til at være med i en havekonkurrence. De tilmeldte haver skal ikke være som i Kongens have med store prangende søjler og træer, men enkelt og velholdt så man bliver glad for at se den, og får lyst til at opholde sig i den. Mange beboere i afdelingen har grønne fingre, og det må vi i bestyrelsen sige, at vi har fundet i dem, som havde tilmeldt sig. 1. præmien gik til Per Brun Nielsen Alle beboere i afdeling 18 har have, og mange flere som også har flotte haver, kunne have tilmeldt sig konkurrencen. Vi håber derfor, at der er flere tilmeldinger til næste år, end der har været i Se billederne og nyd synet af nogle utrolig dejlige og flotte haver. 2. præmien gik til Poul Erik Pedersen Vinderne 2012 er: 1. præmie (kr. 400,-) Per Brun Nielsen, Stengærdet præmie (kr. 250,-) Poul Erik Pedersen, Stengårdsvej præmie (kr. 150,-) Poul Sørensen, Stengærdet 70 Stort tillykke til vinderne! Bestyrelsen afdeling præmien gik til Poul Sørensen Ved tilfælde af skade på bygningen eller løsøre. eller løsøre. DØGNVAGT Mål dit forbrug og kend dine vaner Brunatas målere hjælper dig med at holde styr på blandt andet vand- og varmeforbrug samt fugt i din bolig. Målerne kan fjernaflæses, så vi aflæser uden at skulle ind i din bolig, og måledata kan læses elektronisk på nettet med korte intervaller. Læs mere på eller ring for information på telefonnummer _Ungdomsbo_trappenyt 60 x 120.indd :32:47 15

16 En sikker leverandør Salg/service: Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer Tyverialarm-anlæg El-installationer af enhver art Indhent tilbud Ørnevej Esbjerg Ø Tlf Bavnebjergvej 53 Nordby Fanø Tlf Altid omhyggeligt, effektivt og hurtigt arbejde Altid omhyggeligt, i høj kvalitet. effektivt Her kan og du hurtigt forvente arbejde Altid omhyggeligt, fagmæssigt i høj kvalitet. kvalitetsarbejde Her kan du forvente tiden, fagmæssigt effektivt og hurtigt arbejde til i udført høj kvalitet. af uddannede kvalitetsarbejde Her kan medardu forvente bejdere. til tiden, fagmæssigt Vi udført er eksperter af uddannede kvalitetsarbejde i forsikrings- medartil skader bejdere. tiden, og Vi udført tilbyder eksperter af uddannede desuden: i forsikringsmedarskader og tilbyder desuden: bejdere. Vi er eksperter i forsikrings- Butiks- og Solafskærmede skader og tilbyder desuden: facaderuder Butiks- og ruder Solafskærmede Butiks- Energiruder facaderuder og Solafskærmede Ornamentglas ruder Døgnvagt facaderuder Sikringsglas Energiruder ruder og Ornamentglas brusedøre Energiruder Støjdæmpende Sikringsglas Ornamentglas Brandbeskyttende Brandbeskyt- og brusedøre Døgnvagt Sikringsglas ruder Støjdæmpende og brusedøre glas Døgnvagt 70 ruder tende glas Støjdæmpende Brandbeskyttende glas 70 Vores ruder 12 kontor 06 er 61 naturligvis bemandet Vores kontor i åbningstiden er naturligvis bemandet i åbningstiden Vores kontor er naturligvis bemandet i åbningstiden Morsøgade 9A Morsøgade 6700 Esbjerg 9A Telefon: Esbjerg Telefon: Morsøgade A Esbjerg Telefon: Fra træ til form TØMRER SNEDKER SPRØJTEMALING GULVSERVICE SÆDDING RINGVEJ ESBJERG V TLF Sikringscenter Tlf Totalleverandør indenfor låse- og adgangskontrolsystemer Helgolandsgade Esbjerg Fax Vinduespolering Tæpperens Udlejning af affugtere Esbjerg Vinduespolering & Rengøringsselskab A/S Havdigevej Esbjerg

17 Ny legeplads godt modtaget AF LYDIA LUND RASMUSSEN Der var pølser, sodavand og øl til de mange fremmødte, da legepladsen i afdeling 13 blev indviet lørdag den 1. september Endelig havde de fået den nye længe ventede legeplads med bl.a. svævebane, karrusel, legetårn, gynger og motionsredskaber. Og den blev afprøvet af både store og små! - Den mest robuste og bedst egnede til vores afdeling med mange attraktive legeredskaber, sagde afdelingsformand Egon Hansen i sin tale. Det robuste blev afprøvet, da formanden sammen med tre andre velvoksne mænd åbnede legepladsen med en tur i karrusel. Det attraktive har den nye plads allerede bevist med tilstrømningen af børn og unge, ikke kun fra afdelingen 13, men også fra de andre afdelinger på Stengårdsvej. På siden ses en række fotos fra indvielsen. JØRGEN JENSEN TØMRER OG SNEDKER SÆDDING FINERCENTRAL A/S SNEDKERVEJ ESBJERG V TLF

18 Ny vicevært Familien betyder alt for ham. Derfor sagde han farvel til et godt job i Norge, og nu er Finn Nielsen (47) den ny vicevært i team Han er uddannet pladesmed, og har i mange år arbejdet som rejsemontør. Senest i en årrække i Norge. - Men de overholdt ikke aftalerne om fridage i Danmark, og derfor var der for lidt tid til børnebørnene. Så jeg besluttede at finde et job herhjemme, og jeg har været usandsynlig heldig, fortæller Finn Nielsen, der startede som sommermand og dernæst fik det ledige job, da varmemester Jan Bøhlers stoppede. - Jeg er glad for at gå på arbejde, jeg har gode kolleger og det er skønt at kunne hjælpe beboerne. Ja, jeg nyder mit nye job, hvor ikke to dage er ens, siger Finn Nielsen, der er et rigtigt familiemenneske. Han og hustruen bor i Sønderris, - og det gør både datteren og sønnen også med deres familie. Datteren har to børn på 5 og 8, og sønnen fik en søn her i sommer. - Vi ses flere gange om ugen, og de store børnebørn kommer tit forbi. De ved udmærket, hvor isen og hvor skabet med snolder er. Hver tirsdag samles hele familien hos os til middag. Fritiden bruges på ture med campingvognen, hvor også de store børnebørn er med. Konditionen holdes ved lige i fitnesscentret, men der bliver også tid til at svinge fiskestangen. Team Da Jan Bøhlers sagde farvel til jobbet som varmemester i afdeling 5, blev hans område lagt ind under kontoret på Hermodsvej, hvor Brian Skytte er varmemester. Der blev oprettet et nyt team af viceværter for afdelingerne , som nu betjenes af fra venstre Kurt Beck, Anni Tøndering, Finn Nielsen (ny) og Brian Skytte. Varmemester-oversigt Afdeling Varmemester Bjarne Vilster Kontor Toftsvej 40 kldr. Telefon Kontortid Mandag - fredag kl Afdeling Varmemester Gerd Nielsen Kontor Platanvej 15 Telefon Kontortid Mandag - fredag kl Kollegier Varmemester Susanne Lauridsen Kontor Spangbjerg Møllevej 62 Telefon Kontortid Mandag - fredag kl. 11:30-12:00 Torsdag tillige kl Afdelinger i midtbyen Varmemester Michael Riber Kontor Østergade 62 A Telefon Kontortid Mandag - fredag kl Afdeling Varmemester Brian Skytte Kontor Hermodsvej 31, Indgang gavlen Telefon Kontortid Mandag - fredag kl. 9:00-9:30 Afd. 5 kun mandag og fredag kl. 9:15 9:45 Afdeling Varmemester Allan E. Nielsen Kontor Stengårdsvej 163 Telefon Kontortid Mandag - fredag kl Afdeling Varmemester Freddy Krogager Kontor Stengårdsvej 163 Telefon Kontortid Mandag - fredag kl Afdeling Varmemester Per Bylund Kontor Fyrparken 348 Telefon Kontortid Mandag - fredag kl Afdeling 40 Varmemester Hans Hansen Kontor Tvillingernes Kvarter 88 Telefon Kontortid Mandag - fredag kl Afdeling 21 Varmemester Henning Skaarup Kontor Thulevej 104 Telefon Kontortid Mandag - fredag kl Afdeling Varmemester Jan Jensen Kontor Kallesbjergvej 28 E Telefon Kontortid Mandag - fredag kl

19 Varmemester med mange jern i ilden Den nye varmemester på Fanø er både brandmand, ambulancekører og selvstændig gartner ved siden af. AF LYDIA LUND RASMUSSEN Det er en mand med rigtig mange jern i ilden, - den nye varmemester hos Ungdomsbo på Fanø siden 1. juni. Det er kun to år siden, Jan Svenning Jensen (43) flyttede til Fanø sammen med hustruen Kristin og datteren, som nu er tre år. Med flytningen kom de også nærmere på svigerforældrene: præsteparret i Nordby. Parret kom fra Djursland, og selv er han født og opvokset i Danmarks næststørste by Århus. - Men det går udmærket med at bo på Fanø, siger Jan S. Jensen, der har lært færgens sejltider udenad! Jan Jensen er oprindelig uddannet anlægsgartner, men var gennem de sidste 8 år inden flytningen ansat ved Falck i Randers. - Jeg blev overflyttet til Falck i Esbjerg for et år siden, men kunne ikke få en stilling på fuld tid, så da jeg så stillingen som varmemester hos Ungdomsbo, synes jeg, det kunne være et godt job, siger Jan S. Jensen. Han er kommet godt i gang i jobbet, og har lært de mange beboere at kende. Men han har måttet sande, det er et stort område med mange lejligheder. - Det tager mellem 2-3 dage, hvis alt græsset skal slås, og med den våde sommer i år, så har græsset haft rigtig gode vækstbetingelser, fortæller en smilende Jan Jensen, der selv tager gartner-arbejdet, men så bestiller firmaer udefra til nogle af de andre opgaver, som varmemesteren forventes at skulle klare. Falck-arbejdet er dog ikke sluppet helt. Han er én af de 16 frivillige brandfolk på øen, og så er han en del af det hold, der kører øens ambulance. Der er tre til at køre og tre behandlere, som deler ugerne op imellem sig. Det er jo mest om sommeren, der er brug for ambulancen. Ved siden af det faste job og de frivillige Falck-opgaver, har Jan Jensen også et lille firma. Her tilbyder han sig som anlægsgartner både ved nyanlæg og vedligehold. Måske familien synes, det er dejligt, det nu går mod vinter, så de kan se lidt mere til ham! De syv hurtige Fritidsinteresser Det er jagt og fiskeri. Jeg holder meget af at færdes i naturen, og her har jeg jo de bedste forhold her på øen. Jeg er med i Fanø Jagtforening, så jagten plejes. Til gengæld bliver det ikke til så meget med fiskeriet. Livret Jeg er mest til den gode traditionelle danske mad. Og vi deles også om madlavningen, min hustru og mig. Synes jeg i hvert fald! Jeg har prøvet gourmetmad, men så bliver jeg ikke mæt! Musik Jeg er mest til country og western musik. Alt det folkemusik her på øen er nok ikke lige mig. Folkemusik så skal det være irsk! Biografen Vi har lige været inde at se Den skaldede frisør, og jeg var også inde for at se Hvidstensgruppen. Vi har fået en god biograf her på øen, og repertoiret er også fint. Vi går ofte i biografen. Bøger Det bliver ikke til noget. Jeg kan godt falde i søvn uden en bog på natbordet. Jeg begyndte på BS s bog for tre år siden, og den har jeg endnu ikke læst færdig. TV Jeg vil gerne se nyheder. Og så ser jeg alle Alarm 112-udsendelserne. Det er jo noget, jeg kender til, og ind imellem er der også folk med, jeg kender. Men ellers er det dokumentar og natur udsendelserne. Ferie Jeg har rejst en del: bl.a. Afrika, Brasilien, Portugal, Madeira og Grønland. Sidstnævnte sted har jeg været to gange, og sidste gang var Kristin med. Med en lille datter bliver det nu mest til familieferie på Djursland. Jan Svenning Jensen 19

20 Fritidsudvalget Givskud Zoo Lørdag den 25. august var vi en tur i Givskud Zoo. Vi startede kl. 9.00, og vi var hjemme igen kl Der var 39 beboere tilmeldt, - og vi kunne da godt have ønsket os lidt fl e r e. Men de, der var med, gav udtryk for, at de havde en rigtig god tur. Der er virkelig meget at se i Givskud Zoo, og der kommer hele tiden nyt. Selvom det var regnvejr det meste af tiden, var det en god og hyggelig oplevelse, - både for unge som gamle! Tak til alle, der var med! Fritidsudvalget Egon Hansen Vadehavsøen Föhr Lørdag den 15. september 2012 gik turen til Vadehavsøen Föhr. Vi startede kl. 7.00, og var først hjemme igen kl var tilmeldt, men desværre måtte to melde forfald på grund af en skade. Vi ønsker god bedring! Det var en tur med de helt store oplevelser. Guiden var fantastisk til at fortælle, han vidste alt om øen og Vadehavet. Efter en lille gåtur på øen, og rigtig godt mad, var der en bus der kørte os rundt på øen. En lokal skolelærer fortalte om øens historie og struktur. Efter kaffe med lagkage kørte vi tilbage til havnen. Her havde vi en times tid til hygge og afslapning. Bl.a. så vi ti brand- og redningskøretøjer. Vi troede, det var en øvelse. Men da færgen kom ind, var den sidste bil ombord en ambulance pyntet som brudekøretøj. De blev eskorteret med horn og blink op i byen! En øredøvende og festlig oplevelse, som vi også fik med. Tilbage på fastlandet, var bussen klar, og trætte satte vi kursen hjemad. Vores chauffør Nick fra Darum busser gav en behagelig tur. Tak til ham og alle deltagerne, der var med til at gøre det til en tur, vi sent glemmer. Fritidsudvalget håber, at vi senere kan gentage denne store oplevelse. Fritidsudvalget Egon Hansen SOV BEDRE Vi giver dit hjem smukke løsninger.. Stormgade 133 I 6715 Esbjerg N I tlf

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] Hvad skal huset hedde? side 3 Farvel til Tonny Nissen side 8 Mere sammenhold i Møllebæk Kollegiet side 10 [ Formandens hjørne ] Generationsskiftet - og nye boliger Farvel og

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 14 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 14 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 14 ] Nyt kollegium skudt op side 6 Ny spændende hjemmeside side 7 Elektronisk syn sparer penge side 7 Se de nye tilbud fra Fritidsudvalget side 11-13 [ Formandens hjørne ] BEBOERDEMOKRATI

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 august 13 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 august 13 ] TRAPPENYT [ nr. 3 august 13 ] To varmemesterkontorer slået sammen side 10 Første spadestik på nyt kollegium side 4 Nye åbningsog telefontider side 5 Flyttet hjem igen - Skolebakken 66 side 12 [ Formandens

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] 25 år som formand side 7 Velkommen til afdelingsmøde side 3 Fyrparken: idræt leg og bevægelse side 10 Planerne for Stengårdsvej side 12 [ Formandens hjørne ] Udvikling af organisationen

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 september 12 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 september 12 ] TRAPPENYT [ nr. 3 september 12 ] Nyt spændende kollegium på vej side 5 Flot rygerum i Hyggeren side 10 Gode karakter til Ungdomsbo side 11 [ Formandens hjørne ] Senest nyt fra Ungdomsbo Indhold Park Kollegiet

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 14 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 14 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 14 ] Fokus på Fanø side 4-6 Ny hjemmeside - godt modtaget side 3 Afstemning om Helhedsplan side 7 Nabohjælp sikrer din bolig side 20-21 [ Formandens hjørne ] Stort engagement på

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 14 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 14 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 14 ] De styrer økonomien side 6-7 Flotte haver på Stengårdsvej (afd. 18) De mødte Stengårdsvej Nedgravede affaldsløsninger side 15 side 18 side 20 Fra formandens skrivebord!

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ] Nyt medlem i bestyrelsen side 3 Fritidshus er solgt Inspektører i hybridbiler Tilbud fra fritidsudvalget side 6 side 10 side 17 2 Fra formandens skrivebord REPRÆSENTANTSKABS

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] Ny helhedsplan for Stengårdsvej side 7 Glade for tilværelsen på Stengårdsvej side 4 Ny plan: 3i1 satser på 7 områder side 6 Badeværelset kommer som færdigt kabinet side

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 august 14 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 august 14 ] TRAPPENYT [ nr. 3 august 14 ] Aktivitetspatruljen på Stengårdsvej side 10 Grådyb Kollegiet klar til indflytning side 6 Fokus på Nybo - en boligforening side 8 Tilbud fra Fritidsudvalget side 12 [ Formandens

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Målsætnings-udvalget Målsætningsudvalget arbejder lige nu på de indre linier med at færdiggøre forslag til nye målsætninger,

Målsætnings-udvalget Målsætningsudvalget arbejder lige nu på de indre linier med at færdiggøre forslag til nye målsætninger, TRAPPENYT(Nr. 4 november 07) Arbejdsgruppe om boligpolitik Flere møder med bl.a. borgmesteren om boligpolitik, 3 i 1 projektet og nye spændende boligprojekter Byens nu 7 boligorganisationer, (2 boligorganisationer

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 november 08 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 november 08 ] TRAPPENYT [ nr. 4 november 08 ] Attraktivt igen at bo i almene boliger Ingen tomme boliger og historisk lavt lejetab Indhold Altid noget grønt at se på 3 Betal huslejen via PBS 3 Ungdomsbo passer på børnene

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 september 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 september 10 ] TRAPPENYT [ nr. 3 september 10 ] 60 år i samme lejlighed side 3 De er glade for den nye lejlighed side 4 Har skabt urskov om til en jungle side 12 [ Formandens hjørne ] Refleksioner over situationen for

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 171 den 20. august 2015 kl. 15.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 09 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 09 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 09 ] Tegn en indboforsikring side 3 Nedsættelse af huslejen side 5 De fik en attraktiv bolig side 9 Tak for i år Formanden om nogle af de ting, der netop nu rører sig, bl.a.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: Debatpunkter: Orienteringspunkter: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 161, torsdag den 14. august 2014 kl. 16.00.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: Debatpunkter: Orienteringspunkter: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 161, torsdag den 14. august 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 161, torsdag den 14. august 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Formanden om afdelingsmøder, repræsentantskabsmøde og fremtidige aktiviteter

Formanden om afdelingsmøder, repræsentantskabsmøde og fremtidige aktiviteter TRAPPENYT(Nr. 2 maj. 07) Afdelinger blev lagt sammen Formanden om afdelingsmøder, repræsentantskabsmøde og fremtidige aktiviteter Indhold Afdelingsmøderne blev holdt i en rolig og disciplineret atmosfære.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 15 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 15 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 15 ] Årets rummelige virksomhed side 8 Mød op til afdelingsmøde 50 år i Ungdomsbo Ny legeplads på Stengårdsvej side 3-4 side 10 side 19 Fra formandens skrivebord! ESBJERG KOMMUNES

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 maj 08 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 maj 08 ] TRAPPENYT [ nr. 2 maj 08 ] Forår Foråret er kommet, og med det optimismen Indhold Skal være forbillede for andre børn og unge 3 Vi har fået overstået vores repræsentantskabsmøde, hvor vi, efter hovedbestyrelsens

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 september 09 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 september 09 ] TRAPPENYT [ nr. 3 september 09 ] Få styr på økonomien side 3 40 års jubilæum i billardklub side 6 Det giver ro i kroppen side 7 Klar til nye tiltag efter sommerferien Hovedbestyrelsen håber, at alle beboer

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 161 af 14. august 2014. 2. Revisionsprotokollat side 630. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 161 af 14. august 2014. 2. Revisionsprotokollat side 630. 3. Indkomne punkter. Referat for bestyrelsesmøde nr. 162 den 2. september 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet

Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet TRAPPENYT(Nr. 1 februar 08) Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet Indhold Det er med blandede følelser, at vi ser én af Ungdomsbos visioner falde til jorden.

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 2 maj 06)

TRAPPENYT(Nr. 2 maj 06) TRAPPENYT(Nr. 2 maj 06) Mange ting at glæde sig over Vestjysk Boligadministration: VEBO er navnet på den ny administration Efter at være blevet nyvalgt formand på repræsentantskabsmødet den 21. marts glæder

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 150, mandag den 1. juli 2013 kl. 16.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 150, mandag den 1. juli 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 150, mandag den 1. juli 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 168 den 23. april 2015 kl. 15.30. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 06)

TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 06) TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 06) Esbjerg mangler en boligpolitik Esbjerg kommune tjener store penge på salg af byggegrunde, men pengene bruges ikke på boligsociale foranstaltninger, og kommunen har ingen boligpolitik.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 august 15 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 august 15 ] TRAPPENYT [ nr. 3 august 15 ] Ny have på Thulevej side 8 Yngste var 17 - ældste 90 Valgte friheden I Ungdomsbo Fritidsudvalget tilbyder side 3 side 4 side 11 Fra formandens skrivebord Organisationsbestyrelsen

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 august 08 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 august 08 ] TRAPPENYT [ nr. 3 august 08 ] Mange aktiviteter i Ungdomsbo Formanden om bydelsprojektet 3i1, Kridthuset, målsætningsudvalget, råderetsudvalget og nye boligbyggeriet Hovedbestyrelsen håber, at alle beboere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

lov om salg af boliger vedtaget

lov om salg af boliger vedtaget FORMANDEN HAR ORDET 2 Ny lov om salg af boliger vedtaget Loven træder i kraft den 1. januar 2005 Sommeren er slut, men inden agurketiden satte ind, skete der det skelsættende for alle boligorganisationer,

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 05)

TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 05) TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 05) 1 Går spændende tid i møde Sammenlægning af administration, nye råderets-regler og boliglovgivning på programmet Indhold Vi går en spændende tid i møde. Først og fremmest er det

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

store spøgelse er en død sild

store spøgelse er en død sild FORMANDEN HAR ORDET store spøgelse 2 Det er en død sild I denne tid afvikles de årlige beboermøder, og jeg vil gerne opfordre jer alle til at møde op. Det er her, du får indflydelse på eksempelvis afdelingens

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

TRAPPENYT (NR. 2/05)1

TRAPPENYT (NR. 2/05)1 TRAPPENYT (NR. 2/05) 1 Flot fremmøde - betød vi straks kunne vedtage nye vedtægter Indhold Det har traditionen tro været et travlt forår med de mange afdelingsmøder, som er gået over al forventning. Der

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 1 feb. 07)

TRAPPENYT(Nr. 1 feb. 07) TRAPPENYT(Nr. 1 feb. 07) Vebo er lagt i graven Intet fælles administrationsselskab i denne omgang I arbejdet med at etablere et fælles administrationsselskab med boligforeningen 32, viste det sig desværre,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Ordstyrer: Lene Hansen Til stede: Else Christensen Aase Jensen Anne Kristensen Tommy Jørgensen Lene Hansen Gitte Bülow Light Klaus D. Djernes

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død

Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død 2 Mindeord Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død Fredag den 8. oktober 2004 fik vi den triste meddelelse. Hanne var stille sovet ind om natten. Selvom vi vidste, hvor det bar hen, kom det

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere