Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu?"

Transkript

1 Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Efter fald i ledigheden er der begyndt at dukke historier op om mangel på arbejdskraft hist og her. Det lyder unægteligt mærkeligt efter syv års krise. Men man kan ikke udelukke, at arbejdskraftmangel ret hurtigt bliver mere udbredt, når et opsving på et tidspunkt indfinder sig. Rigtig mange ledige hænder er i løbet af krisen forsvundet ud af ledighedsstatistikkerne og ud af arbejdsmarkedet. Antallet af personer uden for arbejdsstyrken i den arbejdsdygtige alder er siden 2006 steget med knap Vi har ikke set et lignende dræn fra arbejdsstyrken i nyere tid. De økonomiske udsigter ser fortsat ikke rigtig gode ud. Men hvis opsvinget rent faktisk kommer, vil beskæftigelsen frem mod udgangen af 2017 måske kunne stige med personer. Skal de hænder findes blandt de bruttoledige i dag, vil manglen på arbejdskraft brede sig hurtigt. Derfor bliver det afgørende, at rigtig mange vender tilbage til arbejdsstyrken den dag opsvinget kommer. Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Seniorøkonom Niels Rønholt Arbejdsstyrken vil typisk stige, når det bliver nemmere at få job. Men spørgsmålet er, om en ekstra lang krise betyder, at mange vil have svært ved at vende tilbage til et job. Også når man tænker på, at de uddannelsesmæssige krav ændrer sig hastigt. Vi tror (lige som de fleste andre), at der er ledig kapacitet til et betydeligt opsving i dansk økonomi. Men det er ikke en selvfølge, at det er sådan. Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidsteside. Vi samler her op på kapacitetssituationen på det danske arbejdsmarked. Diskussionen om mulig arbejdskraftmangel er berettiget, selvom antallet af beskæftigede i dag er næsten lavere end på toppen i Netop denne debat er overført til USA vel et af de mest globalt diskuterede makroøkonomiske temaer lige nu. I USA er man bare længere i forløbet efter et endnu større fald i ledigheden. Her er spørgsmålet om omfanget af ledige arbejdskraftressourcer afgørende for, om renten snart skal hæves eller ej. Er der rigeligt med ledig arbejdskraft uden for arbejdsstyrken, som er på nippet til at tage et job? I så fald kan man fortsætte med at stimulere økonomien med meget lave renter, uden at lønstigningerne løber løbsk. Bruttoledigheden er faldet med Vi starter med at se på ledighedsopgørelserne. Bruttoledigheden er siden sommeren 2012 faldet med omtrent personer (selv efter små stigninger på det seneste), og i juli 2014 var der dermed bruttoledige, svarende til,1 % af arbejdsstyrken. Statistikken omfattede oprindeligt kun dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (ekskl. ikke-jobparate), men er sidenhen blev udvidet med modtagere af hhv. den særlige uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse, der begge er midlertidige ordninger for dem, der har opbrugt muligheden for at få dagpenge. Herudover indgår nu også personer på den nye uddannelseshjælp (kun jobparate), der træder i stedet for kontanthjælp for personer under 30 år. 1

2 Der er imidlertid mange uden arbejde og uden for bruttoledigheden, der kan være ret tæt på arbejdsmarkedet. Bare som et lille eksempel på det, har det bidraget til ledighedsfaldet i starten af 2014, at en væsentlig del af de unge, der fra årets start er flyttet fra kontanthjælp til den nye uddannelseshjælp nu i modsætning til før ikke kategoriseres som jobparate og derfor ikke kommer med i bruttoledigheden. I alt er bruttoledigheden blandt unge fra reduceret med ca i 1. halvår En betydelig andel af dem må umiddelbart forventes at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet ret hurtigt. Figur 1: Registreret ledighed 6, 6,0, % af arbejdsstyrken,0 4, 4,0 3, 3,0 2, 2,0 1, , 6,0,,0 4, 4,0 3, 3,0 2, 2,0 1, % af arbejdsstyrken Bruttoledige (nettoledige+aktiverede) Nettoledige Kilde: Reuters EcoWin Dansk ledighed blandt de laveste Arbejdskraftundersøgelsens (AKU) ledighedsopgørelse, der er baseret på personinterviews, er ikke påvirket af de nye overførselsordninger, og viser blandt andet derfor ikke det samme fald. Men fald er der dog tale om, og beskæftigelsesstatistikkerne viser stigninger, så reel fremgang på arbejdsmarkedet har der været. Figur 2 : AKU-ledighed AKU-ledighed i % af arbejdsstyrken Grækenland: 27,2 % Spanien: 24, % Cypern Portugal Slovakiet Italien Irland Euroland Letland Frankrig Slovenien Finland Belgien Estland Holland Luxemborg Malta Tyskland Østrig AKU-ledighed i % af arbejdsstyrken Danmark Kilde: Reuters EcoWin 2

3 Den danske AKU-ledighedsprocent på 6,6 % er da også blandt de laveste i Europa. Sammenligner man med de 18 eurolande har Danmark den. laveste ledighedsprocent (kun undergået af Østrig, Tyskland, Malta og Luxembourg). Mange hænder uden for arbejdsmarkedet Den relativt beskedne ledighed (uanset hvilken statistik, man vælger) skal dog som nævnt ses i sammenhæng med, at rigtig mange har forladt arbejdsstyrken i løbet af krisen og derfor ikke indgår i ledighedsstatistikkerne. Figur 3 : Arbejdsstyrke, AKU (-64 årige) personer personer Beskæftigelse AKU ledige (h. akse) Udenfor arbejdsstyrken (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik I Arbejdskraftsundersøgelsen indgår en tælling af personer uden for arbejdsstyrken. Den gruppe er siden slutningen af 2006 steget med knap personer til personer. Figur 4 : Ikke-jobparate kontanthjælpsmodtagere personer personer Kontanthjælpsmodt. udenfor bruttoledigheden Kilde: Danmarks Statistik 3

4 Her er altså tale om personer uden arbejde i den arbejdsdygtige alder, der af den ene eller den anden grund ikke er jobsøgende. Det kan eksempelvis være en studerende, der i en verden med bedre konjunkturer allerede ville være færdig med studiet eller måske ville være på jagt efter et bijob, som supplement til studiet. Eller det kan være en kontanthjælpmodtager, der i de offentlige registre er kategoriseret som ikke-jobparat og som derfor heller ikke selv angiver sig som jobsøgende. Netop gruppen af ikke-jobparate kontanthjælpsmodtagere er steget markant over de seneste år fra ca i 2007 til i dag knap Altså har der været en stigning på omtrent personer i denne gruppe. Er ledighedsprocenten nærmere 11 % end 6 %? Laver man det simple regnestykke at lægge de nye ikke-jobparate ledige til den registrerede ledighed, så hedder bruttoledigheden i stedet for Og ledighedsprocenten ville hedde 6,8 % i stedet for,1 %. Hvis man tilsvarende korrigerer AKU-ledigheden for stigningen i antallet af personer uden for arbejdsstyrken (altså lægger dem til ledigheden og arbejdsstyrken), stiger AKU-ledigheden fra de nuværende personer til ca Det svarer til en AKU-ledighedsprocent på 11, % i stedet for de 6, % i de faktiske tal. Det er den samme ledighedsprocent som i Euroområdet. I den sammenligning skal man dog huske på, at arbejdsstyrken også er faldet meget her. Hvis opsvinget kommer Det er set med vores øjne fortsat meget sandsynligt, at vi ikke får et rigtigt opsving før tidligst om et par år. Men vi kan blive positivt overrasket. Hvis opsvinget rent faktisk kommer over de næste 2-3 år, vil det måske kunne give et løft i beskæftigelsen på op mod personer (inkl. et bidrag fra stigende strukturelt arbejdsudbud) inden udgangen af Er der nok ledig arbejdskraft til det? Ja, på papiret i hvert fald. Arbejdsstyrken står strukturelt til at stige i de kommende år. Først og fremmest fordi, at efterlønsalderen gradvist hæves fra 2014, men også fra en mulig nettoindvandring. Og hertil kommer så derudover et konjunkturelt bidrag fra den skjulte ledighedsreserve uden for arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsregnskab i et opsving (optimistisk vækstscenarie) - Stigning i beskæftigelsen Mulig stigning i arbejdsstyrken Tilbagetrækningsreform mv Nettoindvandring Bedre konjunkturer ( ) I alt (0.000) = Ændring i ledigheden +0 ( ) 4

5 I tabellen ovenfor har vi lavet et arbejdsmarkedsregnskab for et optimistisk scenarie for dansk økonomi, hvor et opsving løfter antallet af beskæftigede med frem mod udgangen af I et sådan scenarie kan arbejdsstyrken også meget vel stige med omtrent personer, hvis vi forudsætter et bidrag fra bedre konjunkturer på Altså konkret, at eksempelvis studerende og ikke-jobparate kontanthjælpsmodtagere vil vende tilbage til jobmarkedet den dag, at jobsene dukker op igen. Bliver det tilfældet, og passer kvalifikationerne til det, der efterspørges, vil mangel på arbejdskraft ikke blive et større tema. Ledigheden vil stort set være uændret i forhold til i dag. Men udebliver en stor del af de personer, eller passer deres kvalifikationer ikke til behovene, ser det anderledes ud. Regner man i stedet med en stigning i arbejdsstyrken på fra konjunkturerne, så vil ledigheden falde med og mangel på arbejdskraft vil være udbredt. Det illustrerer, at det den dag opsvinget kommer, bliver en afgørende udfordring fra dansk økonomi, at en betydelig del af de mange, der har forladt arbejdsmarkedet, også vender tilbage igen. Det gør de sikkert også, men det er ikke en selvfølge, at det bliver sådan. De økonomiske vismænd skønner i deres seneste rapport, at beskæftigelsen vil stige med personer frem mod Det er muligt, fordi at man blandt andet regner med, at arbejdsstyrken vil stige med personer i takt med, at konjunkturerne bliver bedre. Ikke udbredt mangel på arbejdskraft nu Indtil videre er der ingen tegn på udbredt mangel på arbejdskraft. I Danmarks Statistiks konjunkturbarometre er andelen af virksomheder, der er begrænset af arbejdskraftmangel, under % i 18 ud af 33 udvalgte brancher. Tabel 1: Mangel på arbejdskraft en begrænsning på produktion, brancher Andel af virksomhederne i % Aktuelt To år siden Toppunkt Branche % % % Anlægsentreprenører It-konsulenter mv Rådgivning (ingeniører, jura, revision) - El-installation mv Specialiseret byggevirksomhed mv VVS- og blikkenslagerforretninger Andre serviceydelser Maler- og glarmestervirksomhed mv Byggeentreprenører Landtransport Plast-, glas- og betonindustri Transportmiddelindustri Murere 6 0 2

6 Tømrervirksomhed mv Hoteller mv. 2 - Møbel og anden industri mv Træ- og papirindustri mv Restauranter Ejendomsservice, rengøring mv Tekstil- og læderindustri Kultur, sport og fritid Elektronikindustri Ejendomshandel og udlejning Metalindustri Udlejning og leasing af materiel Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Olieraffinaderier mv Kemisk industri Medicinalindustri Fremst. af elektrisk udstyr Maskinindustri Rejsebureauer Finansiering og forsikring Kilde: Danmarks Statistik. Sammenligner man med situationen på toppen af højkonjunkturen i 2007, er vi generelt langt fra de dengang udbredte problemer. Her var andelen af virksomheder med arbejdskraftmangel i mange brancher oppe på 2-0 %, med de højeste andele i byggeriet. Og ser man samlet på hhv. industri, service og byggeri tegner der sig heller ikke noget alarmerende billede. Figur : Mangel på arbejdskraft 0 Arbejdskraftmangel begrænser produktion, % Gennemsnit Arbejdskraftmangel begrænser produktion, % Industri Byggeri Service Kilde: Danmarks Statistik 6

7 Antallet af stillingsopslag giver heller ikke indtryk af, at rigtig mange virksomheder mangler arbejdskraft. Der er godt nok kommet betydeligt flere jobåbninger siden lavpunktet i 2011, men det nye niveau forekommer at være ret neutralt i forhold til normalen. Figur 6 : Stillingsopslag Antal (1000 personer) Antal (1000 personer) Antal stillinger på jobnet Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen Tilbage står så dog, at det i sig selv er ret bemærkelsesværdigt, at vi bedømt ud fra virksomhedernes meldinger og jobopslagene er tæt på en gennemsnitlig kapacitetsituation på arbejdsmarkedet efter syv års krise. Umiddelbart skulle man tro, at mangel på arbejdskraft var helt udelukket, og at nye jobs blev besat med det samme. Men det er altså ikke tilfældet. Det understreger netop pointen om, at økonomien kan være tættere på kapacitetsgrænsen, end vi går og tror. 7

8 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke belåning. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Datoen for analysens første offentliggørelse Se forsiden. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. 8

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 1999 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 16 arbejdsgiverorganisationer inden for industri, handel, transport, service og

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere