Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning og Gjellerup Valgmenigheder"

Transkript

1 Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas

2 Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis med hørelsen. Man skal have hørt noget om Jesus Kristus. Selvfølgelig kan man blive overvældet af indre syner, visioner, hvor man f.eks. ser Kristus som et imødekommende lys. Det ligger for det første lidt ud over det sædvanlige; for det andet har man sandsynligvis allerede et vist kendskab til Jesu Kristi historie, så at det netop er ham, visionen handler om. Man har kort sagt hørt om ham først. Det næste skridt er, at man fatter en vis tillid til, hvad Jesus siger, og at hans liv gør indtryk. Det kan være meget eller lidt. Det er ikke afgørende, for troens bevægelse går fra Kristus til andre og først siden den modsatte vej. Det er Kristus, som kalder den tillid frem i mennesker, som de samme mennesker derpå retter mod ham. Mennesker, på hvem Kristus netop har gjort et stort indtryk, vrimler det med i Det nye Testamente. Nogle gange er det endda kun et rygte, som gør indtryk, og får et menneske til at reagere. I sådanne tilfælde bruger Kristus af og til udtrykket, at tro har frelst dette menneske, eller at han aldrig har set så stor en tro i hele Israel. Disciplenes tro Disciplene var selvsagt nogle af dem, som reagerede tydeligst og med størst konsekvens. Så meget større var derfor også deres fald, da de opdagede, at deres tillid alligevel var begrænset, ja de turde slet ikke stå ved den, da det gjaldt. I den situation, skuffede, nedbøjede og æreløse, kommer Jesus til dem igen og siger, at alt ikke er forbi. Tværtimod skal disciplene nu rejse sig, for at yde deres væsentligste bidrag til historien. Og de skal rejse sig ved det træ, hvor de er faldet, tillidens træ. Hans tillid til dem vil fortsat fremelske deres egen tillid til Gud og til andre, men der er samtidig nyt at føje til. Tilliden vil blive forpligtende. Disciplene skal erfare og forstå, at netop deres tillid til Jesus fortsat vil give dem en historie, og at den vil være ny hver dag. Troen er med andre ord blevet en vej, de skal gå og ikke først og fremmest en bestemt forestilling om Gud eller et minde om, at Jesus var en stor mand. Troen er ikke en fast mening, de kan hvile i, men en risiko, de skal løbe. De vil blive drevet fremad af den tro, som lever i dem, 2

3 Bernardo Strozzi, The Incredulity of Saint Thomas. og som i en vis afgørende forstand ikke er deres egen, for det er stadig Jesu røst, hyrdens stemme, som leder og fører. På denne vej vil de skille sig ud fra andre. De vil blive misforstået og endda pådrage sig verdens vrede, og flere af dem vil dø martyrdøden, men de skal ikke være bange. Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig. De skal bevæge sig ud på deres vej uden frygt og bæven. Det er selvfølgelig ikke let, for de kender ikke vejen, og den naturlige reaktion på det ukendte er en vis tilbageholdenhed, og skal man bevæge sig direkte ud i mørket foran sig, så kan både frygt og bæven vise sig at være det rigtige. Sagen er imidlertid, at deres historie sammen med Jesus er i færd med at forny sig til endnu mere historie. Og til denne hører en ny frimodighed, som skal overvinde frygten. End ikke frygten for at dø, skal spille nogen rolle, hvad de allerede har lært af mødet med den opstandne. 3

4 Caravaggio, Doubting Thomas. Filip og Thomas Det har Filip endnu ikke helt forstået, eller også er han blot stadig lidt skræmt. Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Ligeledes Thomas, som siger: Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen? Filip mener ikke, at han har brug for at gå nogen steder. Han vil bare gerne vide, hvem Gud er. Thomas forsøger at komme med et godt argument, men det er et af den slags argumenter, som ligner en dårlig undskyldning, hvor man i virkeligheden ikke ønsker at få svar på sit spørgsmål. Netop det, der skulle have været Thomas gode argument for at holde sig i ro, fører til Jesu svar, der også er blevet et berømt dictum: Jeg er vejen og sandheden og livet; Læg mærke til rækkefølgen. Troen er en vej, man skal gå. På denne vej vil man finde sandheden, ikke som et mål, man vil nå og kan slå sig ned i som en anden have, der kunne minde om Paradiset. Sandheden vil derimod bid for bid afsløre sig, medens man går vejen. Man vil erfare sig til den, og det er netop livets vej. Troen skal give et menneske historie Nu siger Jesus jo ikke, at troen er vejen og sandheden og livet. Han siger, at han selv er det. Det betyder, 4

5 at et menneske skal gå den vej, som Jesu ånd udstikker. Det er svaret på Thomas spørgsmål om, hvordan de dog kan kende den, når de ikke ved, hvor Jesus går hen. De har ikke Jesus foran sig, men de har ham i ryggen. Hvad de har gennemlevet sammen med Jesus, hvad de har opsamlet af historie, skal de nu udfolde. Det er den vej, de skal gå. De har fået Jesu ånd; eller den er i færd med at erobre deres kød og blod, og det er med denne ånd som med kærligheden, at jo mere den foldes ud, jo mere man lader sig bruge, jo mere er der af den. Ånden vil lede dem, fordi den lever i dem. Den vil sende dem ud i verden, give dem nye erfaringer, og det vil blive deres liv. Martin Havel,The ambiguous Martyr, 1958 Kendetegn Dens kendetegn er mange, f.eks. at der er en grundlæggende ligeværdighed mellem mand og kvinde, jøde og græker, fri og træl osv. Allerede efter forholdsvis få år blev det formodentlig til, at disciplene gik hver deres vej, alt efter hvordan Jesu ånd manifesterede sig i netop den enkelte discipels personlige karakter. På trods af den megen forskellighed, der kom ud af det, ortodoks, armensk, koptisk, katolsk kristendom osv. er der et udgangspunkt, som alle kristne er fælles om at kalde Jesu ånd, og troen er, at denne ånd giver et menneske en vej at gå. Det første meget tydelige kendetegn blandt disciplene blev deres frimodighed, altså netop deres mod til at være frie mennesker. Det kan man læse meget om i det lidt oversete skrift Apostlenes Gerninger. Skriftet er selvfølgelig idealiseret, men apostlenes kraft og vilje til at lade deres skridt lede af Jesu ånd, hersker der ikke tvivl om. Det var dengang, kunne man fristes til at sige, og det kan være svært at identificere sig med Peter, Thomas, Filip og de andre apostle. Nuvel, der findes også eksempler fra en nærmere 5

6 den kirkelige frihed i Danmark, som mange længtes efter. Og Birkedal søgte råd hos biskop Martensen, som Birkedal kendte fra sin studietid. Martensen sagde nærmest det modsatte af Grundtvig. Han rådede Birkedal til at holde lav profil. Han skulle blot undskylde overfor kongen, forlade Ryslinge og holde sig i ro, så ville de i løbet af nogen tid finde et andet passende embede til ham. Merkchen, Martyr, fortid, hvor muligheden for identifikation er stor. Birkedal i Ryslinge Da pastor Birkedal i Ryslinge i 1865 havde fornærmet kongen to gange og blev stillet sin afskedigelse i udsigt, opfordrede folk i Ryslinge og mange sognebåndsløsere udefra ham til at lave en fri menighed. Han var betænkelig, for var det nu også holdbart? Birkedal var alt andet end revolutionær, ja end ikke oprørsk, så det lå ikke lige for at bryde med den kirke, som strakte sig langt tilbage i tiden. Han søgte råd hos Grundtvig, som begejstret opfordrede ham til lave en fri menighed. Så kunne kirken komme tilbage til sin oprindelige position som i oldtiden, fri af staten, og vi kunne få Røg og Helligånd De havde netop fået ild på en god cigar, da Martensen kom med sit råd, og pludselig som ud af tobakstågerne kom Birkedal til klarhed. Helligånden pustede røgen væk eller var i røgen, og han kunne se klart, hvad han skulle gøre. Birkedal kunne ikke selv mobilisere Grundtvigs begejstring, og Martensens råd var for uværdigt. Så han besluttede sig på stedet, inspireret af ånd og tobak: Han ville tage hjem til Ryslinge, døbe, konfirmere, tage til alters osv. som han altid havde gjort, og så måtte man smide ham ud af folkekirken, hvis man ville af med ham. Birkedal var selv ikke i tvivl om, at Helligånden havde sin part i klarheden. Birkedal tog tilbage til Ryslinge, og han blev smidt ud af folkekirken. Det førte til den første frimenighed i Danmark, hvor man også kunne tale om vilje og mod til at være frie mennesker. Ellers var det naturligvis aldrig blevet til noget, og det kom af og førte 6

7 til en forkyndelse, som dengang dueliggjorde mennesker til at være både kristne og moderne. Ja, men var det ikke bare en god idé Birkdal fik der i sofaen og med cigaren i hånd, ligesom vi alle kender til pludselig at få en god idé og finde en vej at gå? Måske. Det vigtige er imidlertid, at Jesu historie, apostlenes historie og alt, hvad der fulgte, levede i Birkedal som et beredskab, han ikke selv kendte omfanget af eller var herre over. Dette åndelige beredskab har ofte før udtrykt sig som vilje og mod til frihed. Men i sidste ende er det naturligvis en trossag. Amen Nadvertale Nadveren bekræfter, at troen er en vej at gå. Vi kalder det at gå til alters og viser dermed åbenhed for Jesu liv og ånd, og at bevægelsen går fra Kristus til os. Vi kaldes til af ham, så at vi derpå kan få mod til som frie mennesker at gå den vej, hans ånd tilsiger os. Både kaldelse og tilsigelse findes i nadveren som det daglige livs måltid, brød og vin, bundet til det daglige livs kærlighed. Amen Konfirmander i Gjellerup Valgmenighed Øverst fra venstre: Ivalu Johanne Skov Kristensen, Rasmus Bøgesgård, Simone Kjær Nøreng Pedersen, Anne Lund Overgaard. 7

8 Pakistans Kirke Igennem mange år har vi med regelmæssige mellemrum samlet ind til Pakistans Kirke ved vore gudstjenester. Det skyldes selvfølgelig, at pakistanske kristne lever under meget vanskelige forhold og derfor har brug for al den støtte, de kan få. Det skyldes imidlertid også, at en dansk missionær; Jens Christensen, var med til at grundlægge kirken, og at dette område af verden altid har haft bevågenhed i grundtvigske kredse. Frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge (se kalender), har været på besøg i Pakistan i efteråret 2011 og har skrevet om sit besøg i det blad, som udgives af Selskabet til støtte for Pakistans kirke. Han skriver bl.a., at Pakistan er præget af borgerkrigslignende tilstande, at han var under både observation og beskyttelse under hele opholdet, at terrortruslen I ferietiden : Jeg holder ferie fra mandag den 9. juli til onsdag den 8. august begge dage inkl. Kirkelige handlinger varetages af Solveig Bøye, tlf eller MK hele tiden er nærværende og trætter alle. Terrorister har ingen folkelig opbakning. Det har til gengæld Talebans kamp mod alt vestligt, dvs. både NATO og kristendommen. Alt i alt var rejsen meget præget af den vanskelige sikkerhedssituation og de kristnes udsatte position, men det kom ikke til at skygge for rejsens betydning. Mikkel Crone Nielsen afslutter: I det hele taget var vores venner i stiftet fabelagtig gode værter. Igen og igen vendte de tilbage til, hvor vigtigt det var, at vi også fremover har en hyppig kontakt for at styrke samarbejdet. Hvad det angår handler vores samarbejde ikke kun om økonomi. Det handler i lige så høj grad om, at de enkelte menigheder i NWFP (Nordvestpakistan) føler det som et tydeligt moralsk skulderklap, når gamle venner fra Danmark kommer på besøg. Som biskop Humphrey Peters sagde det under en middag i hans hjem: Vores kirkes situation svarer til myrens forhold til elefanten. Så let som ingenting kan vi blive trådt under fode af det omgivende samfund. At I i Vesten, har jeres blik rettet mod os kristne i Pakistan, er med til at forhindre, at dette nogensinde vil ske. Vi støtter fortsat Pakistans Kirke. MK 8

9 Et nyt medlem af bestyrelsen i Gjellerup Valgmenighed Mit navn er Lena Bøgelund Vestergaard. Jeg er oprindelig fra Midtfyn og er vokset op på en gård i Rynkeby ved Ringe. Efter folkeskolen tog jeg to år på Vejstrup Efterskole, hvor gymnastikken og lærergerningen fik min interesse. Efter to højskoleophold fik jeg job som efterskolelærer og har været det siden 2004, afbrudt af et år hvor jeg rejste jorden rundt. Udover gymnastikken er familielivet vigtigt for mig, men jeg nyder også at være kreativ. mit job er jeg studerende ved UC Syd i Haderslev Seminarium, hvor jeg bliver færdig i 2013 efter et års orlov. Min mand og jeg flyttede til Hammerum i starten af 2010, hvor vi efterfølgende fik vores datter Sophia på nu 2 år og venter barn nr. 2 midt i juli. Min mand er vokset op med valgmenigheden, og derfor var det et naturligt valg at blive medlem af Gjellerup Valgmenighed. Jeg ser det som et spændende stykke arbejde at kunne sidde i bestyrelsen. Jeg glæder mig til forhåbentligt at kunne bidrage med nye tiltag, der har interesse for menigheden og nok især den yngre gruppe samt børn. Jeg er 28 år, lærer på Brejninggaard Efterskole nær Spjald, hvor jeg har været ansat siden Samtidig med 9

10 Ny gravermedhjælper i Hammerum Jeg er født i 1951, har kone i huset og 4 voksne børn (piger), der dog alle er udeboende, samt 4 børnebørn, som jeg holder af at bruge tid sammen med. Jeg er bosat i landsbyen Ørnhøj, hvor fritiden går med motion og frivilligt arbejde som træner og leder for børn og unge i den lokale idrætsklub. Jeg er oprindeligt uddannet indenfor kontor/lager på en trælasthandel; men i 1992 skiftede jeg til byggebranchen med fokus på vinduer, udestuer og dernæst helårs- og fritidshuse, samt fritidshytter, hvor jeg en del år var selvstændig. Jeg har arbejdet i en stilling som have- og servicemand for et vikarfirma, hvor mine arbejdsopgaver var havearbejde, ejendomsservice, skovarbejde, grov- og industrirengøring. Jeg har desuden kursus i træfældning med motorsav, samt landbrugets sprøjtekursus. Det var som vikar, jeg i efteråret 2011 kom i kontakt med Gjellerup Valgmenighed, som ekstra hjælp på kirkegården. Jobbet som graver og kirketjener passede perfekt til mine ønsker. Og min glæde over at komme i gang til 1. april og dermed også lære nyt, særligt i opgaven som kirketjener, har kun styrket mine positive forventninger til arbejdet. Gert Andersen 10

11 Fernisering af billederne om Påskefortællingen i Hammerum Valgmenighedskirke den 16. april 2012 Vi havde et par dejlige og festlige timer sammen med Friskolens børn fra 3. klasse, deres lærer Karen Lisbeth Tommerup, leder Kristina Thygesen og deltagere fra såvel Efterskolen som Valgmenigheden. Morten Kvist udtrykte sin glæde over at kunne nyde billederne frit fra sin plads i kirken, og stemningen og forplejningen var god som vanlig med Nancy Hansens hjemmebag. Nu er det tredie gang, vi har fernisering, og vi glæder os over, at dette samarbejde nu er blevet en god tradition. Karen Marie Holm Den nye bestyrelse i Gjellerup 11

12 Kalender: Fra torsdag d. 5. juli til søndag d. 8. juli på Hammerum Efterskole: Sommermødet og Ballade om Gud 2012 Torsdag d. 5. juli kl : Sognepræst, Thomas Ø. Aallmann, Thurø: C. S. Lewis og længselens argument. Kaffe og diskussion. Fredag d. 6. juli kl. 9.00: Morgensang v/frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge. Kl. 9.30: Sognepræst Knud Riis, Lintrup: Gud tanker og Gud som x-faktor i menneskers liv. Kaffe og diskussion. Kl : Frokost. Kl : Film The Tree of Life (Instr.: Terrence Malicks. Vises i Ikast Bio) v/sognepræst Laura Gylden- Damgaard, Galten. Kl : Aftensmad. Kl : Forstander Thue Kjærhus, Rønshoved Højskole: Kristendom, etik og ISO 2010 kulturen mellem bureaukrati og tillid. Kaffe og diskussion. Lørdag d. 7. juli kl. 9.00: Morgensang v/frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge. Kl. 9.30: Sognepræst Carsten Marvig, Storring: Der truer os i tiden Engang klingede fortællingen om Gud, kirke og kristendom positivt. I dag runger den negativt. Vi skal holde os for øje, at ordet skaber, hvad det nævner! Kaffe og diskussion. Kl : Frokost Kl : Sang½timen v/morten, Knud, Erik, Mikkel og Laura. Kaffe. Kl : Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning: Er relativisme ikke bare blomstrende frisind? På moderne dansk betyder relativisme, at alting er lige godt. For enden ligger normløshed eller kulturernes indbyrdes krig. Begge dele bør undgås. Det kræver, at vi tør stå ved, at samfundet har et grundlag. Kl : Middag og soiré Søndag d. 8. juli kl : Gudstjeneste i Hammerum Kirke v/erik Bredmose Simonsen, Tulstrup. Efter gudstjenesten er der kaffe og afrunding. Ja, i år er det så 25. gang med Ballade om Gud siden Dengang så 12

13 verden anderledes ud end i dag. I vores første program lød de første linjer: Ordet Gud er blevet fortrængt til nicher i samfundet: religiøse ghettoer i landet og religiøse hylder i sindet. Gruppereligion og privatreligion. Lidt frisk luft er tiltrængt begge steder. Umiddelbart lyder dette landskab noget fredeligere end det, vi har i dag, hvor den kulturelle globalisering der betyder multikulturalisme i alle lande er ved at etablere sig og sammen med en aktiv ateisme sætter vores historiske tro under pres i alle institutioner lige fra skolen til ministeriet. Bag ved disse realiteter finder vi dog i begge tider de eviggyldige temaer: Livets grundlæggende beskaffenhed og forholdene til gud(erne) og forholdene mellem menneskene i sorg og glæde, frygt og længsel. I 2012 inviterer vi derfor på ny til Ballade om Gud - der er stadig god grund til at vende de rådende forhold i livet med hinanden i lytten og talen. Du kan i øvrigt følge med på: Tirsdag d. 21. august kl : Koncert med blæserensemblet Pust i Herning Valgmenighedskirke Ensemblet, der har base i Hobro, består af 11 blæsere og en dirigent. Repertoiret er meget bredt og omfatter således både klassiske værker, operettemusik, moderne popnumre af John Mogensen og The Beatles m.m. Entré: 50,- kr. Tirsdag d. 25. september kl : Fælles efterårsmøde på Herning Friskole Foredragsholderen er fremtids-forskeren Jesper Bo Jensen. Entré: 75, - kr. inkl. kaffe og brød. Alle er velkomne! Søndag d. 30. september: Kirkefrokost i Herning Efter høstgudstjenesten holdes der kirkefrokost i mødelokalet på Herning Friskole. Vi håber, at mange har lyst og mulighed for at deltage. Frokosten koster 50,- kr. En øl eller en vand er inkluderet i prisen. Tirsdag d. 9. oktober kl : Fælles sangaften på Hammerum Efterskole Kend din salmebog med organist Elena Mogensen og valgmenighedspræst Morten Kvist. Kendskabet til den danske salmeskat, både gamle og nye salmer, svinder ind. Vi vil derfor genoplive nogle af klassikerne med korte introduktioner og først og fremmest sang. Og vi skal lære nye salmer, som har bevist en vis bæredygtighed. Alle er velkomne! 13

14 Torsdag d. 15. november kl : Foredrag med billeder ved frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen på Herning Friskole Indtryk fra et besøg i Pakistan hos Pakistans Kirke. Søndag d. 28. oktober kl : De grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjyllands fælles efterårsmøde i Holstebro Program følger senere. Tilmelding til præsten eller en af de to formænd. Onsdag d. 31. oktober kl : Foredrag på Herning Friskole Madvejleder, underviser m.m. Lise Fauerschou Hastrup, Gl. Ry fortæller om sund kosts betydning for indlæring m.m. Som noget nyt arrangeres mødet i fællesskab af Herning Friskole, Hernings Valgmenigheds Skovbørnehave og Herning Valgmenighed. Mandag d. 26. november kl : Opstart på studiekredsen i litteratur på Herning Friskole Studiekredsen er for alle, der sammen med andre har lyst til at dele litterær viden og begejstring. Følgende bøger vil i den kommende sæson indgå i studiekredsen: november 2012 Jonas T. Bengtsson: Et eventyr februar 2013 Julian Barnes: Når noget slutter marts 2013 Karl Ove Knausgaard: Min kamp bind 5 eller bind 6. Hvilket af de to bind udmeldes senere. Er du interesseret i at være medspiller i studiekredsen, der afvikles efter 14

15 samme koncept som tidligere (alle aftner fra kl ), så meld dig til på: eller kontakt mig på telefon Laura Jepsen Herning Kirkehøjskole efterår 2012 under overskriften: Hvilken folkekirke skal vi ha? 1. september i Fredens Kirke: Lektor dr. theol. Peter Lodberg, Århus: Forholdet mellem folk og kirke i fortid og fremtid. 6. oktober på Herning Friskole: Professor dr. theol. Peter V. Legarth, Århus: Guds Ord troens grundlag. 3. november i Hedeagerkirken: Professor dr. theol. Viggo Mortensen, Ærø: Kommer Den danske Folkekirke til at fejre 200 års jubilæum? 1. december i Sct. Johannes Kirke: Sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning: Efter os, syndfloden? Redaktionen Morten Kvist (ansh.) Karen Marie Holm Laura Jepsen Karna Søgaard Lis Bareuther Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse Laura Jepsen (formand), Webersvej Lis Bareuther (næstformand), Nørregade Niels Andersen (kasserer), Helstrupvej 58, Snejbjerg Pia Brændgaard (sekretær), Løvbakkevej Tommy Overgaard (kirkeværge), Haakonsgade Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Karen Marie Holm (formand), Søndermarken 6, Hammerum Karna Søgaard (næstformand/sekretær), Linåvænget 5, 7451 Sunds Jørgen Lynggaard Pedersen (kasserer), Øster Allé 26, Hammerum Lena Bøgelund Vestergaard, L. V. Bircks Vej 14, Hammerum Ole B. Hansen, Sønderkær 50, Gjellerup Mogens Lund (Kirkeværge, uden for bestyrelsen), Ravnsbjergvej 26, Gjellerup Ansatte Organist: Elena Mogensen, Gormsvej Kirkesangere: Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Sekretærhjælp: Birgitte Christensen, Norgesvej Rengøring: Henning Jensen, Enggårdvej 1E, Snejbjerg Kirketjener og graver (i Hammerum): Dorthe Hansen, Tjørnevej 4, Hammerum, (telefontid 8-14 på hverdage) Gravermedhjælper (i Hammerum): Gert Andersen, Søndervang 11 C, 6973 Ørnhøj (telefontid 8-14 på hverdage) Kirketjener (Herning Valgmenighedskirke): Peder Brændgaard, Emil Reesens Vej Køkkenhjælp: Inga og Jens Fløe, Snejbjergvej Havemand: Carl Agesen, Korsørvej Forretningsførere: (Herning) Grethe Nielsen, Stormosevej 11, Studsgaard (Gjellerup) Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. Mailadresser til ovennævnte personkreds kan findes på hjemmesiden: 15

16 Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Stormosevej 11, Studsgaard, 7400 Herning, ID-nr Gudstjenester Herning: Hammerum: 24. juni kl kl juli kl kl juli Fælles med Gjellerup, kl Ballade om Gud, se kalender erik Bredmose Simonsen 15. juli Ingen ingen 22. juli Ingen ingen 29. juli kl Solveig Bøye Fælles med Herning (kirkekaffe) 5. august kl Solveig Bøye kl Solveig Bøye 12. august kl kl august kl kl august kl (kirkekaffe) kl september kl kl september kl kl september kl kl september kl kl september kl Høstgudstjeneste, kl Høstgudstjeneste, midtvest Pigekor medv. Midtvest Pigekor medv. Kirkefrokost på Friskolen 7. oktober kl Solveig Bøye kl Solveig Bøye Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted. Jeg kan desværre ikke altid vide, hvornår det ønskes. Derfor beder jeg venligst om, at man ringer til mig eller på anden måde giver besked, når der er brug for det. Se endvidere: Kirkekørsel: Ring til Herning Taxa, , senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Hammerum Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse. Ordningen gælder for medlemmer i Herning kommune. En egenbetaling på kr. 15 lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken. NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 O k t o b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Edward Burra: Den syge ved Betesda Dam. Offerbevidsthed Prædiken over Johs. 5,1-15. Af Morten Kvist Et nyt ord har

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 april 2014 21. årgang Goetsch:»Still life of Daffodils« At se og forstå Prædiken til Fastelavns søndag 2014. Lukas 18,31-43. Af Morten Kvist Samtidig med at

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 M a rt s 2 0 1 1 1 8. å rg a n g Foto: Knud Bjarne Gjesing. Kristendommen på kant med verden Prædiken over Matt. 8,23-27. Af Morten Kvist Lige siden den

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 Juni 2008 15. årgang Mellem sandhed og løgn Prædiken til 3. søndag i fasten, Joh 8, 42-51. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe. Vort liv er et drama, en

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 j u n i 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Om tillid og tro Prædiken til 2. s. i fasten d. Matt. 15,21-28. At et menneskes tro er aldeles afgørende for et menneskes

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder»Praying Hands«NUMMER 3 JUNI 2015 22. ÅRGANG Om bøn til Gud Prædiken til 5. s. e. påske d. 10-5-15 i Hammerum og Herning. Johs. 16, 23b-28. Af Morten Kvist Det er både

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 o k t o b e r 2 0 0 6 1 3. å rg a n g Foranlediget af den megen debat, der har været omkring Islamkritisk Netværk i Folkekirken har Herning Folkeblad bragt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang HERNING - GJELLERUP VALGMENIGHED Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang Nr. 3 - Oktober 2005 - side 2 Gudstjenester Herning: Hammerum: 9. oktober 9.00 10.30 16. oktober 10.30 9.00 23. oktober 9.00 10.30 30. oktober

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Lars J. Thomsen: Staushede 2009. Om troens tilblivelse og vækst Adventspædiken over indtoget i Jerusalem. Matt.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 1 marts 2013 20. årgang The Virgin Mary Prædiken over Matt. 15,21-28 Forfatter Kristian Ditlev Jensen Hvem er denne Jesus Kristus? Manden, der først afviser en

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 m a rt s 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Det hellige på bjerget Prædiken til Sidste s. e. Hellig tre Konger. 2. Pet. 1,16-18 og Matt.17,1-9. Forklarelsen på bjerget

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 1 MARTS 2009 16. ÅRGANG Du bliver, hvad du gør Af Poul Erik Uldum, Ikast I forsommeren 2008 udkom en lille, men læseværdig bog: Hvad skal man tro. 7 indgange

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere