Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning og Gjellerup Valgmenigheder"

Transkript

1 Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas

2 Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis med hørelsen. Man skal have hørt noget om Jesus Kristus. Selvfølgelig kan man blive overvældet af indre syner, visioner, hvor man f.eks. ser Kristus som et imødekommende lys. Det ligger for det første lidt ud over det sædvanlige; for det andet har man sandsynligvis allerede et vist kendskab til Jesu Kristi historie, så at det netop er ham, visionen handler om. Man har kort sagt hørt om ham først. Det næste skridt er, at man fatter en vis tillid til, hvad Jesus siger, og at hans liv gør indtryk. Det kan være meget eller lidt. Det er ikke afgørende, for troens bevægelse går fra Kristus til andre og først siden den modsatte vej. Det er Kristus, som kalder den tillid frem i mennesker, som de samme mennesker derpå retter mod ham. Mennesker, på hvem Kristus netop har gjort et stort indtryk, vrimler det med i Det nye Testamente. Nogle gange er det endda kun et rygte, som gør indtryk, og får et menneske til at reagere. I sådanne tilfælde bruger Kristus af og til udtrykket, at tro har frelst dette menneske, eller at han aldrig har set så stor en tro i hele Israel. Disciplenes tro Disciplene var selvsagt nogle af dem, som reagerede tydeligst og med størst konsekvens. Så meget større var derfor også deres fald, da de opdagede, at deres tillid alligevel var begrænset, ja de turde slet ikke stå ved den, da det gjaldt. I den situation, skuffede, nedbøjede og æreløse, kommer Jesus til dem igen og siger, at alt ikke er forbi. Tværtimod skal disciplene nu rejse sig, for at yde deres væsentligste bidrag til historien. Og de skal rejse sig ved det træ, hvor de er faldet, tillidens træ. Hans tillid til dem vil fortsat fremelske deres egen tillid til Gud og til andre, men der er samtidig nyt at føje til. Tilliden vil blive forpligtende. Disciplene skal erfare og forstå, at netop deres tillid til Jesus fortsat vil give dem en historie, og at den vil være ny hver dag. Troen er med andre ord blevet en vej, de skal gå og ikke først og fremmest en bestemt forestilling om Gud eller et minde om, at Jesus var en stor mand. Troen er ikke en fast mening, de kan hvile i, men en risiko, de skal løbe. De vil blive drevet fremad af den tro, som lever i dem, 2

3 Bernardo Strozzi, The Incredulity of Saint Thomas. og som i en vis afgørende forstand ikke er deres egen, for det er stadig Jesu røst, hyrdens stemme, som leder og fører. På denne vej vil de skille sig ud fra andre. De vil blive misforstået og endda pådrage sig verdens vrede, og flere af dem vil dø martyrdøden, men de skal ikke være bange. Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig. De skal bevæge sig ud på deres vej uden frygt og bæven. Det er selvfølgelig ikke let, for de kender ikke vejen, og den naturlige reaktion på det ukendte er en vis tilbageholdenhed, og skal man bevæge sig direkte ud i mørket foran sig, så kan både frygt og bæven vise sig at være det rigtige. Sagen er imidlertid, at deres historie sammen med Jesus er i færd med at forny sig til endnu mere historie. Og til denne hører en ny frimodighed, som skal overvinde frygten. End ikke frygten for at dø, skal spille nogen rolle, hvad de allerede har lært af mødet med den opstandne. 3

4 Caravaggio, Doubting Thomas. Filip og Thomas Det har Filip endnu ikke helt forstået, eller også er han blot stadig lidt skræmt. Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Ligeledes Thomas, som siger: Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen? Filip mener ikke, at han har brug for at gå nogen steder. Han vil bare gerne vide, hvem Gud er. Thomas forsøger at komme med et godt argument, men det er et af den slags argumenter, som ligner en dårlig undskyldning, hvor man i virkeligheden ikke ønsker at få svar på sit spørgsmål. Netop det, der skulle have været Thomas gode argument for at holde sig i ro, fører til Jesu svar, der også er blevet et berømt dictum: Jeg er vejen og sandheden og livet; Læg mærke til rækkefølgen. Troen er en vej, man skal gå. På denne vej vil man finde sandheden, ikke som et mål, man vil nå og kan slå sig ned i som en anden have, der kunne minde om Paradiset. Sandheden vil derimod bid for bid afsløre sig, medens man går vejen. Man vil erfare sig til den, og det er netop livets vej. Troen skal give et menneske historie Nu siger Jesus jo ikke, at troen er vejen og sandheden og livet. Han siger, at han selv er det. Det betyder, 4

5 at et menneske skal gå den vej, som Jesu ånd udstikker. Det er svaret på Thomas spørgsmål om, hvordan de dog kan kende den, når de ikke ved, hvor Jesus går hen. De har ikke Jesus foran sig, men de har ham i ryggen. Hvad de har gennemlevet sammen med Jesus, hvad de har opsamlet af historie, skal de nu udfolde. Det er den vej, de skal gå. De har fået Jesu ånd; eller den er i færd med at erobre deres kød og blod, og det er med denne ånd som med kærligheden, at jo mere den foldes ud, jo mere man lader sig bruge, jo mere er der af den. Ånden vil lede dem, fordi den lever i dem. Den vil sende dem ud i verden, give dem nye erfaringer, og det vil blive deres liv. Martin Havel,The ambiguous Martyr, 1958 Kendetegn Dens kendetegn er mange, f.eks. at der er en grundlæggende ligeværdighed mellem mand og kvinde, jøde og græker, fri og træl osv. Allerede efter forholdsvis få år blev det formodentlig til, at disciplene gik hver deres vej, alt efter hvordan Jesu ånd manifesterede sig i netop den enkelte discipels personlige karakter. På trods af den megen forskellighed, der kom ud af det, ortodoks, armensk, koptisk, katolsk kristendom osv. er der et udgangspunkt, som alle kristne er fælles om at kalde Jesu ånd, og troen er, at denne ånd giver et menneske en vej at gå. Det første meget tydelige kendetegn blandt disciplene blev deres frimodighed, altså netop deres mod til at være frie mennesker. Det kan man læse meget om i det lidt oversete skrift Apostlenes Gerninger. Skriftet er selvfølgelig idealiseret, men apostlenes kraft og vilje til at lade deres skridt lede af Jesu ånd, hersker der ikke tvivl om. Det var dengang, kunne man fristes til at sige, og det kan være svært at identificere sig med Peter, Thomas, Filip og de andre apostle. Nuvel, der findes også eksempler fra en nærmere 5

6 den kirkelige frihed i Danmark, som mange længtes efter. Og Birkedal søgte råd hos biskop Martensen, som Birkedal kendte fra sin studietid. Martensen sagde nærmest det modsatte af Grundtvig. Han rådede Birkedal til at holde lav profil. Han skulle blot undskylde overfor kongen, forlade Ryslinge og holde sig i ro, så ville de i løbet af nogen tid finde et andet passende embede til ham. Merkchen, Martyr, fortid, hvor muligheden for identifikation er stor. Birkedal i Ryslinge Da pastor Birkedal i Ryslinge i 1865 havde fornærmet kongen to gange og blev stillet sin afskedigelse i udsigt, opfordrede folk i Ryslinge og mange sognebåndsløsere udefra ham til at lave en fri menighed. Han var betænkelig, for var det nu også holdbart? Birkedal var alt andet end revolutionær, ja end ikke oprørsk, så det lå ikke lige for at bryde med den kirke, som strakte sig langt tilbage i tiden. Han søgte råd hos Grundtvig, som begejstret opfordrede ham til lave en fri menighed. Så kunne kirken komme tilbage til sin oprindelige position som i oldtiden, fri af staten, og vi kunne få Røg og Helligånd De havde netop fået ild på en god cigar, da Martensen kom med sit råd, og pludselig som ud af tobakstågerne kom Birkedal til klarhed. Helligånden pustede røgen væk eller var i røgen, og han kunne se klart, hvad han skulle gøre. Birkedal kunne ikke selv mobilisere Grundtvigs begejstring, og Martensens råd var for uværdigt. Så han besluttede sig på stedet, inspireret af ånd og tobak: Han ville tage hjem til Ryslinge, døbe, konfirmere, tage til alters osv. som han altid havde gjort, og så måtte man smide ham ud af folkekirken, hvis man ville af med ham. Birkedal var selv ikke i tvivl om, at Helligånden havde sin part i klarheden. Birkedal tog tilbage til Ryslinge, og han blev smidt ud af folkekirken. Det førte til den første frimenighed i Danmark, hvor man også kunne tale om vilje og mod til at være frie mennesker. Ellers var det naturligvis aldrig blevet til noget, og det kom af og førte 6

7 til en forkyndelse, som dengang dueliggjorde mennesker til at være både kristne og moderne. Ja, men var det ikke bare en god idé Birkdal fik der i sofaen og med cigaren i hånd, ligesom vi alle kender til pludselig at få en god idé og finde en vej at gå? Måske. Det vigtige er imidlertid, at Jesu historie, apostlenes historie og alt, hvad der fulgte, levede i Birkedal som et beredskab, han ikke selv kendte omfanget af eller var herre over. Dette åndelige beredskab har ofte før udtrykt sig som vilje og mod til frihed. Men i sidste ende er det naturligvis en trossag. Amen Nadvertale Nadveren bekræfter, at troen er en vej at gå. Vi kalder det at gå til alters og viser dermed åbenhed for Jesu liv og ånd, og at bevægelsen går fra Kristus til os. Vi kaldes til af ham, så at vi derpå kan få mod til som frie mennesker at gå den vej, hans ånd tilsiger os. Både kaldelse og tilsigelse findes i nadveren som det daglige livs måltid, brød og vin, bundet til det daglige livs kærlighed. Amen Konfirmander i Gjellerup Valgmenighed Øverst fra venstre: Ivalu Johanne Skov Kristensen, Rasmus Bøgesgård, Simone Kjær Nøreng Pedersen, Anne Lund Overgaard. 7

8 Pakistans Kirke Igennem mange år har vi med regelmæssige mellemrum samlet ind til Pakistans Kirke ved vore gudstjenester. Det skyldes selvfølgelig, at pakistanske kristne lever under meget vanskelige forhold og derfor har brug for al den støtte, de kan få. Det skyldes imidlertid også, at en dansk missionær; Jens Christensen, var med til at grundlægge kirken, og at dette område af verden altid har haft bevågenhed i grundtvigske kredse. Frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge (se kalender), har været på besøg i Pakistan i efteråret 2011 og har skrevet om sit besøg i det blad, som udgives af Selskabet til støtte for Pakistans kirke. Han skriver bl.a., at Pakistan er præget af borgerkrigslignende tilstande, at han var under både observation og beskyttelse under hele opholdet, at terrortruslen I ferietiden : Jeg holder ferie fra mandag den 9. juli til onsdag den 8. august begge dage inkl. Kirkelige handlinger varetages af Solveig Bøye, tlf eller MK hele tiden er nærværende og trætter alle. Terrorister har ingen folkelig opbakning. Det har til gengæld Talebans kamp mod alt vestligt, dvs. både NATO og kristendommen. Alt i alt var rejsen meget præget af den vanskelige sikkerhedssituation og de kristnes udsatte position, men det kom ikke til at skygge for rejsens betydning. Mikkel Crone Nielsen afslutter: I det hele taget var vores venner i stiftet fabelagtig gode værter. Igen og igen vendte de tilbage til, hvor vigtigt det var, at vi også fremover har en hyppig kontakt for at styrke samarbejdet. Hvad det angår handler vores samarbejde ikke kun om økonomi. Det handler i lige så høj grad om, at de enkelte menigheder i NWFP (Nordvestpakistan) føler det som et tydeligt moralsk skulderklap, når gamle venner fra Danmark kommer på besøg. Som biskop Humphrey Peters sagde det under en middag i hans hjem: Vores kirkes situation svarer til myrens forhold til elefanten. Så let som ingenting kan vi blive trådt under fode af det omgivende samfund. At I i Vesten, har jeres blik rettet mod os kristne i Pakistan, er med til at forhindre, at dette nogensinde vil ske. Vi støtter fortsat Pakistans Kirke. MK 8

9 Et nyt medlem af bestyrelsen i Gjellerup Valgmenighed Mit navn er Lena Bøgelund Vestergaard. Jeg er oprindelig fra Midtfyn og er vokset op på en gård i Rynkeby ved Ringe. Efter folkeskolen tog jeg to år på Vejstrup Efterskole, hvor gymnastikken og lærergerningen fik min interesse. Efter to højskoleophold fik jeg job som efterskolelærer og har været det siden 2004, afbrudt af et år hvor jeg rejste jorden rundt. Udover gymnastikken er familielivet vigtigt for mig, men jeg nyder også at være kreativ. mit job er jeg studerende ved UC Syd i Haderslev Seminarium, hvor jeg bliver færdig i 2013 efter et års orlov. Min mand og jeg flyttede til Hammerum i starten af 2010, hvor vi efterfølgende fik vores datter Sophia på nu 2 år og venter barn nr. 2 midt i juli. Min mand er vokset op med valgmenigheden, og derfor var det et naturligt valg at blive medlem af Gjellerup Valgmenighed. Jeg ser det som et spændende stykke arbejde at kunne sidde i bestyrelsen. Jeg glæder mig til forhåbentligt at kunne bidrage med nye tiltag, der har interesse for menigheden og nok især den yngre gruppe samt børn. Jeg er 28 år, lærer på Brejninggaard Efterskole nær Spjald, hvor jeg har været ansat siden Samtidig med 9

10 Ny gravermedhjælper i Hammerum Jeg er født i 1951, har kone i huset og 4 voksne børn (piger), der dog alle er udeboende, samt 4 børnebørn, som jeg holder af at bruge tid sammen med. Jeg er bosat i landsbyen Ørnhøj, hvor fritiden går med motion og frivilligt arbejde som træner og leder for børn og unge i den lokale idrætsklub. Jeg er oprindeligt uddannet indenfor kontor/lager på en trælasthandel; men i 1992 skiftede jeg til byggebranchen med fokus på vinduer, udestuer og dernæst helårs- og fritidshuse, samt fritidshytter, hvor jeg en del år var selvstændig. Jeg har arbejdet i en stilling som have- og servicemand for et vikarfirma, hvor mine arbejdsopgaver var havearbejde, ejendomsservice, skovarbejde, grov- og industrirengøring. Jeg har desuden kursus i træfældning med motorsav, samt landbrugets sprøjtekursus. Det var som vikar, jeg i efteråret 2011 kom i kontakt med Gjellerup Valgmenighed, som ekstra hjælp på kirkegården. Jobbet som graver og kirketjener passede perfekt til mine ønsker. Og min glæde over at komme i gang til 1. april og dermed også lære nyt, særligt i opgaven som kirketjener, har kun styrket mine positive forventninger til arbejdet. Gert Andersen 10

11 Fernisering af billederne om Påskefortællingen i Hammerum Valgmenighedskirke den 16. april 2012 Vi havde et par dejlige og festlige timer sammen med Friskolens børn fra 3. klasse, deres lærer Karen Lisbeth Tommerup, leder Kristina Thygesen og deltagere fra såvel Efterskolen som Valgmenigheden. Morten Kvist udtrykte sin glæde over at kunne nyde billederne frit fra sin plads i kirken, og stemningen og forplejningen var god som vanlig med Nancy Hansens hjemmebag. Nu er det tredie gang, vi har fernisering, og vi glæder os over, at dette samarbejde nu er blevet en god tradition. Karen Marie Holm Den nye bestyrelse i Gjellerup 11

12 Kalender: Fra torsdag d. 5. juli til søndag d. 8. juli på Hammerum Efterskole: Sommermødet og Ballade om Gud 2012 Torsdag d. 5. juli kl : Sognepræst, Thomas Ø. Aallmann, Thurø: C. S. Lewis og længselens argument. Kaffe og diskussion. Fredag d. 6. juli kl. 9.00: Morgensang v/frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge. Kl. 9.30: Sognepræst Knud Riis, Lintrup: Gud tanker og Gud som x-faktor i menneskers liv. Kaffe og diskussion. Kl : Frokost. Kl : Film The Tree of Life (Instr.: Terrence Malicks. Vises i Ikast Bio) v/sognepræst Laura Gylden- Damgaard, Galten. Kl : Aftensmad. Kl : Forstander Thue Kjærhus, Rønshoved Højskole: Kristendom, etik og ISO 2010 kulturen mellem bureaukrati og tillid. Kaffe og diskussion. Lørdag d. 7. juli kl. 9.00: Morgensang v/frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge. Kl. 9.30: Sognepræst Carsten Marvig, Storring: Der truer os i tiden Engang klingede fortællingen om Gud, kirke og kristendom positivt. I dag runger den negativt. Vi skal holde os for øje, at ordet skaber, hvad det nævner! Kaffe og diskussion. Kl : Frokost Kl : Sang½timen v/morten, Knud, Erik, Mikkel og Laura. Kaffe. Kl : Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning: Er relativisme ikke bare blomstrende frisind? På moderne dansk betyder relativisme, at alting er lige godt. For enden ligger normløshed eller kulturernes indbyrdes krig. Begge dele bør undgås. Det kræver, at vi tør stå ved, at samfundet har et grundlag. Kl : Middag og soiré Søndag d. 8. juli kl : Gudstjeneste i Hammerum Kirke v/erik Bredmose Simonsen, Tulstrup. Efter gudstjenesten er der kaffe og afrunding. Ja, i år er det så 25. gang med Ballade om Gud siden Dengang så 12

13 verden anderledes ud end i dag. I vores første program lød de første linjer: Ordet Gud er blevet fortrængt til nicher i samfundet: religiøse ghettoer i landet og religiøse hylder i sindet. Gruppereligion og privatreligion. Lidt frisk luft er tiltrængt begge steder. Umiddelbart lyder dette landskab noget fredeligere end det, vi har i dag, hvor den kulturelle globalisering der betyder multikulturalisme i alle lande er ved at etablere sig og sammen med en aktiv ateisme sætter vores historiske tro under pres i alle institutioner lige fra skolen til ministeriet. Bag ved disse realiteter finder vi dog i begge tider de eviggyldige temaer: Livets grundlæggende beskaffenhed og forholdene til gud(erne) og forholdene mellem menneskene i sorg og glæde, frygt og længsel. I 2012 inviterer vi derfor på ny til Ballade om Gud - der er stadig god grund til at vende de rådende forhold i livet med hinanden i lytten og talen. Du kan i øvrigt følge med på: Tirsdag d. 21. august kl : Koncert med blæserensemblet Pust i Herning Valgmenighedskirke Ensemblet, der har base i Hobro, består af 11 blæsere og en dirigent. Repertoiret er meget bredt og omfatter således både klassiske værker, operettemusik, moderne popnumre af John Mogensen og The Beatles m.m. Entré: 50,- kr. Tirsdag d. 25. september kl : Fælles efterårsmøde på Herning Friskole Foredragsholderen er fremtids-forskeren Jesper Bo Jensen. Entré: 75, - kr. inkl. kaffe og brød. Alle er velkomne! Søndag d. 30. september: Kirkefrokost i Herning Efter høstgudstjenesten holdes der kirkefrokost i mødelokalet på Herning Friskole. Vi håber, at mange har lyst og mulighed for at deltage. Frokosten koster 50,- kr. En øl eller en vand er inkluderet i prisen. Tirsdag d. 9. oktober kl : Fælles sangaften på Hammerum Efterskole Kend din salmebog med organist Elena Mogensen og valgmenighedspræst Morten Kvist. Kendskabet til den danske salmeskat, både gamle og nye salmer, svinder ind. Vi vil derfor genoplive nogle af klassikerne med korte introduktioner og først og fremmest sang. Og vi skal lære nye salmer, som har bevist en vis bæredygtighed. Alle er velkomne! 13

14 Torsdag d. 15. november kl : Foredrag med billeder ved frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen på Herning Friskole Indtryk fra et besøg i Pakistan hos Pakistans Kirke. Søndag d. 28. oktober kl : De grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjyllands fælles efterårsmøde i Holstebro Program følger senere. Tilmelding til præsten eller en af de to formænd. Onsdag d. 31. oktober kl : Foredrag på Herning Friskole Madvejleder, underviser m.m. Lise Fauerschou Hastrup, Gl. Ry fortæller om sund kosts betydning for indlæring m.m. Som noget nyt arrangeres mødet i fællesskab af Herning Friskole, Hernings Valgmenigheds Skovbørnehave og Herning Valgmenighed. Mandag d. 26. november kl : Opstart på studiekredsen i litteratur på Herning Friskole Studiekredsen er for alle, der sammen med andre har lyst til at dele litterær viden og begejstring. Følgende bøger vil i den kommende sæson indgå i studiekredsen: november 2012 Jonas T. Bengtsson: Et eventyr februar 2013 Julian Barnes: Når noget slutter marts 2013 Karl Ove Knausgaard: Min kamp bind 5 eller bind 6. Hvilket af de to bind udmeldes senere. Er du interesseret i at være medspiller i studiekredsen, der afvikles efter 14

15 samme koncept som tidligere (alle aftner fra kl ), så meld dig til på: eller kontakt mig på telefon Laura Jepsen Herning Kirkehøjskole efterår 2012 under overskriften: Hvilken folkekirke skal vi ha? 1. september i Fredens Kirke: Lektor dr. theol. Peter Lodberg, Århus: Forholdet mellem folk og kirke i fortid og fremtid. 6. oktober på Herning Friskole: Professor dr. theol. Peter V. Legarth, Århus: Guds Ord troens grundlag. 3. november i Hedeagerkirken: Professor dr. theol. Viggo Mortensen, Ærø: Kommer Den danske Folkekirke til at fejre 200 års jubilæum? 1. december i Sct. Johannes Kirke: Sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning: Efter os, syndfloden? Redaktionen Morten Kvist (ansh.) Karen Marie Holm Laura Jepsen Karna Søgaard Lis Bareuther Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse Laura Jepsen (formand), Webersvej Lis Bareuther (næstformand), Nørregade Niels Andersen (kasserer), Helstrupvej 58, Snejbjerg Pia Brændgaard (sekretær), Løvbakkevej Tommy Overgaard (kirkeværge), Haakonsgade Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Karen Marie Holm (formand), Søndermarken 6, Hammerum Karna Søgaard (næstformand/sekretær), Linåvænget 5, 7451 Sunds Jørgen Lynggaard Pedersen (kasserer), Øster Allé 26, Hammerum Lena Bøgelund Vestergaard, L. V. Bircks Vej 14, Hammerum Ole B. Hansen, Sønderkær 50, Gjellerup Mogens Lund (Kirkeværge, uden for bestyrelsen), Ravnsbjergvej 26, Gjellerup Ansatte Organist: Elena Mogensen, Gormsvej Kirkesangere: Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Sekretærhjælp: Birgitte Christensen, Norgesvej Rengøring: Henning Jensen, Enggårdvej 1E, Snejbjerg Kirketjener og graver (i Hammerum): Dorthe Hansen, Tjørnevej 4, Hammerum, (telefontid 8-14 på hverdage) Gravermedhjælper (i Hammerum): Gert Andersen, Søndervang 11 C, 6973 Ørnhøj (telefontid 8-14 på hverdage) Kirketjener (Herning Valgmenighedskirke): Peder Brændgaard, Emil Reesens Vej Køkkenhjælp: Inga og Jens Fløe, Snejbjergvej Havemand: Carl Agesen, Korsørvej Forretningsførere: (Herning) Grethe Nielsen, Stormosevej 11, Studsgaard (Gjellerup) Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. Mailadresser til ovennævnte personkreds kan findes på hjemmesiden: 15

16 Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Stormosevej 11, Studsgaard, 7400 Herning, ID-nr Gudstjenester Herning: Hammerum: 24. juni kl kl juli kl kl juli Fælles med Gjellerup, kl Ballade om Gud, se kalender erik Bredmose Simonsen 15. juli Ingen ingen 22. juli Ingen ingen 29. juli kl Solveig Bøye Fælles med Herning (kirkekaffe) 5. august kl Solveig Bøye kl Solveig Bøye 12. august kl kl august kl kl august kl (kirkekaffe) kl september kl kl september kl kl september kl kl september kl kl september kl Høstgudstjeneste, kl Høstgudstjeneste, midtvest Pigekor medv. Midtvest Pigekor medv. Kirkefrokost på Friskolen 7. oktober kl Solveig Bøye kl Solveig Bøye Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted. Jeg kan desværre ikke altid vide, hvornår det ønskes. Derfor beder jeg venligst om, at man ringer til mig eller på anden måde giver besked, når der er brug for det. Se endvidere: Kirkekørsel: Ring til Herning Taxa, , senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Hammerum Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse. Ordningen gælder for medlemmer i Herning kommune. En egenbetaling på kr. 15 lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken. NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad

HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad EN GRUNTVIGSK MENIGHED I DEN DANSKE FOLKEKIRKE HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad Nr. 101 1. juli - 1. november 2014 33. årgang KONFIRMATION STORE BEDEDAG - 16. MAJ 2014 Foto: Peter Snedevind Andersen VALGMENIGHEDENS

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH.

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Nr. 1 feb. 2012 Nyt fra Pottemagerens Hus Glædelig Jul og Godt Nytår Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Lad dit liv forandre verden. Lad ikke verden forandre dit liv. Der er ikke noget forkert

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere