Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning og Gjellerup Valgmenigheder"

Transkript

1 Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas

2 Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis med hørelsen. Man skal have hørt noget om Jesus Kristus. Selvfølgelig kan man blive overvældet af indre syner, visioner, hvor man f.eks. ser Kristus som et imødekommende lys. Det ligger for det første lidt ud over det sædvanlige; for det andet har man sandsynligvis allerede et vist kendskab til Jesu Kristi historie, så at det netop er ham, visionen handler om. Man har kort sagt hørt om ham først. Det næste skridt er, at man fatter en vis tillid til, hvad Jesus siger, og at hans liv gør indtryk. Det kan være meget eller lidt. Det er ikke afgørende, for troens bevægelse går fra Kristus til andre og først siden den modsatte vej. Det er Kristus, som kalder den tillid frem i mennesker, som de samme mennesker derpå retter mod ham. Mennesker, på hvem Kristus netop har gjort et stort indtryk, vrimler det med i Det nye Testamente. Nogle gange er det endda kun et rygte, som gør indtryk, og får et menneske til at reagere. I sådanne tilfælde bruger Kristus af og til udtrykket, at tro har frelst dette menneske, eller at han aldrig har set så stor en tro i hele Israel. Disciplenes tro Disciplene var selvsagt nogle af dem, som reagerede tydeligst og med størst konsekvens. Så meget større var derfor også deres fald, da de opdagede, at deres tillid alligevel var begrænset, ja de turde slet ikke stå ved den, da det gjaldt. I den situation, skuffede, nedbøjede og æreløse, kommer Jesus til dem igen og siger, at alt ikke er forbi. Tværtimod skal disciplene nu rejse sig, for at yde deres væsentligste bidrag til historien. Og de skal rejse sig ved det træ, hvor de er faldet, tillidens træ. Hans tillid til dem vil fortsat fremelske deres egen tillid til Gud og til andre, men der er samtidig nyt at føje til. Tilliden vil blive forpligtende. Disciplene skal erfare og forstå, at netop deres tillid til Jesus fortsat vil give dem en historie, og at den vil være ny hver dag. Troen er med andre ord blevet en vej, de skal gå og ikke først og fremmest en bestemt forestilling om Gud eller et minde om, at Jesus var en stor mand. Troen er ikke en fast mening, de kan hvile i, men en risiko, de skal løbe. De vil blive drevet fremad af den tro, som lever i dem, 2

3 Bernardo Strozzi, The Incredulity of Saint Thomas. og som i en vis afgørende forstand ikke er deres egen, for det er stadig Jesu røst, hyrdens stemme, som leder og fører. På denne vej vil de skille sig ud fra andre. De vil blive misforstået og endda pådrage sig verdens vrede, og flere af dem vil dø martyrdøden, men de skal ikke være bange. Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig. De skal bevæge sig ud på deres vej uden frygt og bæven. Det er selvfølgelig ikke let, for de kender ikke vejen, og den naturlige reaktion på det ukendte er en vis tilbageholdenhed, og skal man bevæge sig direkte ud i mørket foran sig, så kan både frygt og bæven vise sig at være det rigtige. Sagen er imidlertid, at deres historie sammen med Jesus er i færd med at forny sig til endnu mere historie. Og til denne hører en ny frimodighed, som skal overvinde frygten. End ikke frygten for at dø, skal spille nogen rolle, hvad de allerede har lært af mødet med den opstandne. 3

4 Caravaggio, Doubting Thomas. Filip og Thomas Det har Filip endnu ikke helt forstået, eller også er han blot stadig lidt skræmt. Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Ligeledes Thomas, som siger: Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen? Filip mener ikke, at han har brug for at gå nogen steder. Han vil bare gerne vide, hvem Gud er. Thomas forsøger at komme med et godt argument, men det er et af den slags argumenter, som ligner en dårlig undskyldning, hvor man i virkeligheden ikke ønsker at få svar på sit spørgsmål. Netop det, der skulle have været Thomas gode argument for at holde sig i ro, fører til Jesu svar, der også er blevet et berømt dictum: Jeg er vejen og sandheden og livet; Læg mærke til rækkefølgen. Troen er en vej, man skal gå. På denne vej vil man finde sandheden, ikke som et mål, man vil nå og kan slå sig ned i som en anden have, der kunne minde om Paradiset. Sandheden vil derimod bid for bid afsløre sig, medens man går vejen. Man vil erfare sig til den, og det er netop livets vej. Troen skal give et menneske historie Nu siger Jesus jo ikke, at troen er vejen og sandheden og livet. Han siger, at han selv er det. Det betyder, 4

5 at et menneske skal gå den vej, som Jesu ånd udstikker. Det er svaret på Thomas spørgsmål om, hvordan de dog kan kende den, når de ikke ved, hvor Jesus går hen. De har ikke Jesus foran sig, men de har ham i ryggen. Hvad de har gennemlevet sammen med Jesus, hvad de har opsamlet af historie, skal de nu udfolde. Det er den vej, de skal gå. De har fået Jesu ånd; eller den er i færd med at erobre deres kød og blod, og det er med denne ånd som med kærligheden, at jo mere den foldes ud, jo mere man lader sig bruge, jo mere er der af den. Ånden vil lede dem, fordi den lever i dem. Den vil sende dem ud i verden, give dem nye erfaringer, og det vil blive deres liv. Martin Havel,The ambiguous Martyr, 1958 Kendetegn Dens kendetegn er mange, f.eks. at der er en grundlæggende ligeværdighed mellem mand og kvinde, jøde og græker, fri og træl osv. Allerede efter forholdsvis få år blev det formodentlig til, at disciplene gik hver deres vej, alt efter hvordan Jesu ånd manifesterede sig i netop den enkelte discipels personlige karakter. På trods af den megen forskellighed, der kom ud af det, ortodoks, armensk, koptisk, katolsk kristendom osv. er der et udgangspunkt, som alle kristne er fælles om at kalde Jesu ånd, og troen er, at denne ånd giver et menneske en vej at gå. Det første meget tydelige kendetegn blandt disciplene blev deres frimodighed, altså netop deres mod til at være frie mennesker. Det kan man læse meget om i det lidt oversete skrift Apostlenes Gerninger. Skriftet er selvfølgelig idealiseret, men apostlenes kraft og vilje til at lade deres skridt lede af Jesu ånd, hersker der ikke tvivl om. Det var dengang, kunne man fristes til at sige, og det kan være svært at identificere sig med Peter, Thomas, Filip og de andre apostle. Nuvel, der findes også eksempler fra en nærmere 5

6 den kirkelige frihed i Danmark, som mange længtes efter. Og Birkedal søgte råd hos biskop Martensen, som Birkedal kendte fra sin studietid. Martensen sagde nærmest det modsatte af Grundtvig. Han rådede Birkedal til at holde lav profil. Han skulle blot undskylde overfor kongen, forlade Ryslinge og holde sig i ro, så ville de i løbet af nogen tid finde et andet passende embede til ham. Merkchen, Martyr, fortid, hvor muligheden for identifikation er stor. Birkedal i Ryslinge Da pastor Birkedal i Ryslinge i 1865 havde fornærmet kongen to gange og blev stillet sin afskedigelse i udsigt, opfordrede folk i Ryslinge og mange sognebåndsløsere udefra ham til at lave en fri menighed. Han var betænkelig, for var det nu også holdbart? Birkedal var alt andet end revolutionær, ja end ikke oprørsk, så det lå ikke lige for at bryde med den kirke, som strakte sig langt tilbage i tiden. Han søgte råd hos Grundtvig, som begejstret opfordrede ham til lave en fri menighed. Så kunne kirken komme tilbage til sin oprindelige position som i oldtiden, fri af staten, og vi kunne få Røg og Helligånd De havde netop fået ild på en god cigar, da Martensen kom med sit råd, og pludselig som ud af tobakstågerne kom Birkedal til klarhed. Helligånden pustede røgen væk eller var i røgen, og han kunne se klart, hvad han skulle gøre. Birkedal kunne ikke selv mobilisere Grundtvigs begejstring, og Martensens råd var for uværdigt. Så han besluttede sig på stedet, inspireret af ånd og tobak: Han ville tage hjem til Ryslinge, døbe, konfirmere, tage til alters osv. som han altid havde gjort, og så måtte man smide ham ud af folkekirken, hvis man ville af med ham. Birkedal var selv ikke i tvivl om, at Helligånden havde sin part i klarheden. Birkedal tog tilbage til Ryslinge, og han blev smidt ud af folkekirken. Det førte til den første frimenighed i Danmark, hvor man også kunne tale om vilje og mod til at være frie mennesker. Ellers var det naturligvis aldrig blevet til noget, og det kom af og førte 6

7 til en forkyndelse, som dengang dueliggjorde mennesker til at være både kristne og moderne. Ja, men var det ikke bare en god idé Birkdal fik der i sofaen og med cigaren i hånd, ligesom vi alle kender til pludselig at få en god idé og finde en vej at gå? Måske. Det vigtige er imidlertid, at Jesu historie, apostlenes historie og alt, hvad der fulgte, levede i Birkedal som et beredskab, han ikke selv kendte omfanget af eller var herre over. Dette åndelige beredskab har ofte før udtrykt sig som vilje og mod til frihed. Men i sidste ende er det naturligvis en trossag. Amen Nadvertale Nadveren bekræfter, at troen er en vej at gå. Vi kalder det at gå til alters og viser dermed åbenhed for Jesu liv og ånd, og at bevægelsen går fra Kristus til os. Vi kaldes til af ham, så at vi derpå kan få mod til som frie mennesker at gå den vej, hans ånd tilsiger os. Både kaldelse og tilsigelse findes i nadveren som det daglige livs måltid, brød og vin, bundet til det daglige livs kærlighed. Amen Konfirmander i Gjellerup Valgmenighed Øverst fra venstre: Ivalu Johanne Skov Kristensen, Rasmus Bøgesgård, Simone Kjær Nøreng Pedersen, Anne Lund Overgaard. 7

8 Pakistans Kirke Igennem mange år har vi med regelmæssige mellemrum samlet ind til Pakistans Kirke ved vore gudstjenester. Det skyldes selvfølgelig, at pakistanske kristne lever under meget vanskelige forhold og derfor har brug for al den støtte, de kan få. Det skyldes imidlertid også, at en dansk missionær; Jens Christensen, var med til at grundlægge kirken, og at dette område af verden altid har haft bevågenhed i grundtvigske kredse. Frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge (se kalender), har været på besøg i Pakistan i efteråret 2011 og har skrevet om sit besøg i det blad, som udgives af Selskabet til støtte for Pakistans kirke. Han skriver bl.a., at Pakistan er præget af borgerkrigslignende tilstande, at han var under både observation og beskyttelse under hele opholdet, at terrortruslen I ferietiden : Jeg holder ferie fra mandag den 9. juli til onsdag den 8. august begge dage inkl. Kirkelige handlinger varetages af Solveig Bøye, tlf eller MK hele tiden er nærværende og trætter alle. Terrorister har ingen folkelig opbakning. Det har til gengæld Talebans kamp mod alt vestligt, dvs. både NATO og kristendommen. Alt i alt var rejsen meget præget af den vanskelige sikkerhedssituation og de kristnes udsatte position, men det kom ikke til at skygge for rejsens betydning. Mikkel Crone Nielsen afslutter: I det hele taget var vores venner i stiftet fabelagtig gode værter. Igen og igen vendte de tilbage til, hvor vigtigt det var, at vi også fremover har en hyppig kontakt for at styrke samarbejdet. Hvad det angår handler vores samarbejde ikke kun om økonomi. Det handler i lige så høj grad om, at de enkelte menigheder i NWFP (Nordvestpakistan) føler det som et tydeligt moralsk skulderklap, når gamle venner fra Danmark kommer på besøg. Som biskop Humphrey Peters sagde det under en middag i hans hjem: Vores kirkes situation svarer til myrens forhold til elefanten. Så let som ingenting kan vi blive trådt under fode af det omgivende samfund. At I i Vesten, har jeres blik rettet mod os kristne i Pakistan, er med til at forhindre, at dette nogensinde vil ske. Vi støtter fortsat Pakistans Kirke. MK 8

9 Et nyt medlem af bestyrelsen i Gjellerup Valgmenighed Mit navn er Lena Bøgelund Vestergaard. Jeg er oprindelig fra Midtfyn og er vokset op på en gård i Rynkeby ved Ringe. Efter folkeskolen tog jeg to år på Vejstrup Efterskole, hvor gymnastikken og lærergerningen fik min interesse. Efter to højskoleophold fik jeg job som efterskolelærer og har været det siden 2004, afbrudt af et år hvor jeg rejste jorden rundt. Udover gymnastikken er familielivet vigtigt for mig, men jeg nyder også at være kreativ. mit job er jeg studerende ved UC Syd i Haderslev Seminarium, hvor jeg bliver færdig i 2013 efter et års orlov. Min mand og jeg flyttede til Hammerum i starten af 2010, hvor vi efterfølgende fik vores datter Sophia på nu 2 år og venter barn nr. 2 midt i juli. Min mand er vokset op med valgmenigheden, og derfor var det et naturligt valg at blive medlem af Gjellerup Valgmenighed. Jeg ser det som et spændende stykke arbejde at kunne sidde i bestyrelsen. Jeg glæder mig til forhåbentligt at kunne bidrage med nye tiltag, der har interesse for menigheden og nok især den yngre gruppe samt børn. Jeg er 28 år, lærer på Brejninggaard Efterskole nær Spjald, hvor jeg har været ansat siden Samtidig med 9

10 Ny gravermedhjælper i Hammerum Jeg er født i 1951, har kone i huset og 4 voksne børn (piger), der dog alle er udeboende, samt 4 børnebørn, som jeg holder af at bruge tid sammen med. Jeg er bosat i landsbyen Ørnhøj, hvor fritiden går med motion og frivilligt arbejde som træner og leder for børn og unge i den lokale idrætsklub. Jeg er oprindeligt uddannet indenfor kontor/lager på en trælasthandel; men i 1992 skiftede jeg til byggebranchen med fokus på vinduer, udestuer og dernæst helårs- og fritidshuse, samt fritidshytter, hvor jeg en del år var selvstændig. Jeg har arbejdet i en stilling som have- og servicemand for et vikarfirma, hvor mine arbejdsopgaver var havearbejde, ejendomsservice, skovarbejde, grov- og industrirengøring. Jeg har desuden kursus i træfældning med motorsav, samt landbrugets sprøjtekursus. Det var som vikar, jeg i efteråret 2011 kom i kontakt med Gjellerup Valgmenighed, som ekstra hjælp på kirkegården. Jobbet som graver og kirketjener passede perfekt til mine ønsker. Og min glæde over at komme i gang til 1. april og dermed også lære nyt, særligt i opgaven som kirketjener, har kun styrket mine positive forventninger til arbejdet. Gert Andersen 10

11 Fernisering af billederne om Påskefortællingen i Hammerum Valgmenighedskirke den 16. april 2012 Vi havde et par dejlige og festlige timer sammen med Friskolens børn fra 3. klasse, deres lærer Karen Lisbeth Tommerup, leder Kristina Thygesen og deltagere fra såvel Efterskolen som Valgmenigheden. Morten Kvist udtrykte sin glæde over at kunne nyde billederne frit fra sin plads i kirken, og stemningen og forplejningen var god som vanlig med Nancy Hansens hjemmebag. Nu er det tredie gang, vi har fernisering, og vi glæder os over, at dette samarbejde nu er blevet en god tradition. Karen Marie Holm Den nye bestyrelse i Gjellerup 11

12 Kalender: Fra torsdag d. 5. juli til søndag d. 8. juli på Hammerum Efterskole: Sommermødet og Ballade om Gud 2012 Torsdag d. 5. juli kl : Sognepræst, Thomas Ø. Aallmann, Thurø: C. S. Lewis og længselens argument. Kaffe og diskussion. Fredag d. 6. juli kl. 9.00: Morgensang v/frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge. Kl. 9.30: Sognepræst Knud Riis, Lintrup: Gud tanker og Gud som x-faktor i menneskers liv. Kaffe og diskussion. Kl : Frokost. Kl : Film The Tree of Life (Instr.: Terrence Malicks. Vises i Ikast Bio) v/sognepræst Laura Gylden- Damgaard, Galten. Kl : Aftensmad. Kl : Forstander Thue Kjærhus, Rønshoved Højskole: Kristendom, etik og ISO 2010 kulturen mellem bureaukrati og tillid. Kaffe og diskussion. Lørdag d. 7. juli kl. 9.00: Morgensang v/frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge. Kl. 9.30: Sognepræst Carsten Marvig, Storring: Der truer os i tiden Engang klingede fortællingen om Gud, kirke og kristendom positivt. I dag runger den negativt. Vi skal holde os for øje, at ordet skaber, hvad det nævner! Kaffe og diskussion. Kl : Frokost Kl : Sang½timen v/morten, Knud, Erik, Mikkel og Laura. Kaffe. Kl : Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning: Er relativisme ikke bare blomstrende frisind? På moderne dansk betyder relativisme, at alting er lige godt. For enden ligger normløshed eller kulturernes indbyrdes krig. Begge dele bør undgås. Det kræver, at vi tør stå ved, at samfundet har et grundlag. Kl : Middag og soiré Søndag d. 8. juli kl : Gudstjeneste i Hammerum Kirke v/erik Bredmose Simonsen, Tulstrup. Efter gudstjenesten er der kaffe og afrunding. Ja, i år er det så 25. gang med Ballade om Gud siden Dengang så 12

13 verden anderledes ud end i dag. I vores første program lød de første linjer: Ordet Gud er blevet fortrængt til nicher i samfundet: religiøse ghettoer i landet og religiøse hylder i sindet. Gruppereligion og privatreligion. Lidt frisk luft er tiltrængt begge steder. Umiddelbart lyder dette landskab noget fredeligere end det, vi har i dag, hvor den kulturelle globalisering der betyder multikulturalisme i alle lande er ved at etablere sig og sammen med en aktiv ateisme sætter vores historiske tro under pres i alle institutioner lige fra skolen til ministeriet. Bag ved disse realiteter finder vi dog i begge tider de eviggyldige temaer: Livets grundlæggende beskaffenhed og forholdene til gud(erne) og forholdene mellem menneskene i sorg og glæde, frygt og længsel. I 2012 inviterer vi derfor på ny til Ballade om Gud - der er stadig god grund til at vende de rådende forhold i livet med hinanden i lytten og talen. Du kan i øvrigt følge med på: Tirsdag d. 21. august kl : Koncert med blæserensemblet Pust i Herning Valgmenighedskirke Ensemblet, der har base i Hobro, består af 11 blæsere og en dirigent. Repertoiret er meget bredt og omfatter således både klassiske værker, operettemusik, moderne popnumre af John Mogensen og The Beatles m.m. Entré: 50,- kr. Tirsdag d. 25. september kl : Fælles efterårsmøde på Herning Friskole Foredragsholderen er fremtids-forskeren Jesper Bo Jensen. Entré: 75, - kr. inkl. kaffe og brød. Alle er velkomne! Søndag d. 30. september: Kirkefrokost i Herning Efter høstgudstjenesten holdes der kirkefrokost i mødelokalet på Herning Friskole. Vi håber, at mange har lyst og mulighed for at deltage. Frokosten koster 50,- kr. En øl eller en vand er inkluderet i prisen. Tirsdag d. 9. oktober kl : Fælles sangaften på Hammerum Efterskole Kend din salmebog med organist Elena Mogensen og valgmenighedspræst Morten Kvist. Kendskabet til den danske salmeskat, både gamle og nye salmer, svinder ind. Vi vil derfor genoplive nogle af klassikerne med korte introduktioner og først og fremmest sang. Og vi skal lære nye salmer, som har bevist en vis bæredygtighed. Alle er velkomne! 13

14 Torsdag d. 15. november kl : Foredrag med billeder ved frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen på Herning Friskole Indtryk fra et besøg i Pakistan hos Pakistans Kirke. Søndag d. 28. oktober kl : De grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjyllands fælles efterårsmøde i Holstebro Program følger senere. Tilmelding til præsten eller en af de to formænd. Onsdag d. 31. oktober kl : Foredrag på Herning Friskole Madvejleder, underviser m.m. Lise Fauerschou Hastrup, Gl. Ry fortæller om sund kosts betydning for indlæring m.m. Som noget nyt arrangeres mødet i fællesskab af Herning Friskole, Hernings Valgmenigheds Skovbørnehave og Herning Valgmenighed. Mandag d. 26. november kl : Opstart på studiekredsen i litteratur på Herning Friskole Studiekredsen er for alle, der sammen med andre har lyst til at dele litterær viden og begejstring. Følgende bøger vil i den kommende sæson indgå i studiekredsen: november 2012 Jonas T. Bengtsson: Et eventyr februar 2013 Julian Barnes: Når noget slutter marts 2013 Karl Ove Knausgaard: Min kamp bind 5 eller bind 6. Hvilket af de to bind udmeldes senere. Er du interesseret i at være medspiller i studiekredsen, der afvikles efter 14

15 samme koncept som tidligere (alle aftner fra kl ), så meld dig til på: eller kontakt mig på telefon Laura Jepsen Herning Kirkehøjskole efterår 2012 under overskriften: Hvilken folkekirke skal vi ha? 1. september i Fredens Kirke: Lektor dr. theol. Peter Lodberg, Århus: Forholdet mellem folk og kirke i fortid og fremtid. 6. oktober på Herning Friskole: Professor dr. theol. Peter V. Legarth, Århus: Guds Ord troens grundlag. 3. november i Hedeagerkirken: Professor dr. theol. Viggo Mortensen, Ærø: Kommer Den danske Folkekirke til at fejre 200 års jubilæum? 1. december i Sct. Johannes Kirke: Sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning: Efter os, syndfloden? Redaktionen Morten Kvist (ansh.) Karen Marie Holm Laura Jepsen Karna Søgaard Lis Bareuther Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse Laura Jepsen (formand), Webersvej Lis Bareuther (næstformand), Nørregade Niels Andersen (kasserer), Helstrupvej 58, Snejbjerg Pia Brændgaard (sekretær), Løvbakkevej Tommy Overgaard (kirkeværge), Haakonsgade Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Karen Marie Holm (formand), Søndermarken 6, Hammerum Karna Søgaard (næstformand/sekretær), Linåvænget 5, 7451 Sunds Jørgen Lynggaard Pedersen (kasserer), Øster Allé 26, Hammerum Lena Bøgelund Vestergaard, L. V. Bircks Vej 14, Hammerum Ole B. Hansen, Sønderkær 50, Gjellerup Mogens Lund (Kirkeværge, uden for bestyrelsen), Ravnsbjergvej 26, Gjellerup Ansatte Organist: Elena Mogensen, Gormsvej Kirkesangere: Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Sekretærhjælp: Birgitte Christensen, Norgesvej Rengøring: Henning Jensen, Enggårdvej 1E, Snejbjerg Kirketjener og graver (i Hammerum): Dorthe Hansen, Tjørnevej 4, Hammerum, (telefontid 8-14 på hverdage) Gravermedhjælper (i Hammerum): Gert Andersen, Søndervang 11 C, 6973 Ørnhøj (telefontid 8-14 på hverdage) Kirketjener (Herning Valgmenighedskirke): Peder Brændgaard, Emil Reesens Vej Køkkenhjælp: Inga og Jens Fløe, Snejbjergvej Havemand: Carl Agesen, Korsørvej Forretningsførere: (Herning) Grethe Nielsen, Stormosevej 11, Studsgaard (Gjellerup) Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. Mailadresser til ovennævnte personkreds kan findes på hjemmesiden: 15

16 Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Stormosevej 11, Studsgaard, 7400 Herning, ID-nr Gudstjenester Herning: Hammerum: 24. juni kl kl juli kl kl juli Fælles med Gjellerup, kl Ballade om Gud, se kalender erik Bredmose Simonsen 15. juli Ingen ingen 22. juli Ingen ingen 29. juli kl Solveig Bøye Fælles med Herning (kirkekaffe) 5. august kl Solveig Bøye kl Solveig Bøye 12. august kl kl august kl kl august kl (kirkekaffe) kl september kl kl september kl kl september kl kl september kl kl september kl Høstgudstjeneste, kl Høstgudstjeneste, midtvest Pigekor medv. Midtvest Pigekor medv. Kirkefrokost på Friskolen 7. oktober kl Solveig Bøye kl Solveig Bøye Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted. Jeg kan desværre ikke altid vide, hvornår det ønskes. Derfor beder jeg venligst om, at man ringer til mig eller på anden måde giver besked, når der er brug for det. Se endvidere: Kirkekørsel: Ring til Herning Taxa, , senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Hammerum Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse. Ordningen gælder for medlemmer i Herning kommune. En egenbetaling på kr. 15 lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken. NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 September 2012 19. årgang River Hunt: Alone, 2004 Fra ensomhed til fællesskab Prædiken over Johs. 5,1-15. Morten Kvist. Hvad er det værste ved at være syg?

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 j u l i 2 0 1 1 1 8. å rg a n g der skal blive én hjord, én hyrde Prædiken over Johs. 10,11-16. Af Morten Kvist Julien Dupre: A Shepherd and his Flock.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder Henry Ossawa Tanner,»The Annunciation«NUMMER 2 APRIL 2016 23. ÅRGANG Det gode menneske Prædiken til Mariæ bebudelsesdag 2016. Lukas 1,46-55. Af Morten Kvist Jomfru Marias

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 4 DECEMBER 2012 19. ÅRGANG Niels Frank: Landskab, vinter Dom og undren Prædiken over Johs. 5,17-12. Morten Kvist Vi dømmer hinanden hele tiden, og er vi ordentlige

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 2 JUNI 2009 16. ÅRGANG Hvorfor døber vi vore børn? Af Morten Kvist Vi døber vore børn og ikke sjældent lader voksne sig døbe, men dåben er ikke længere en selvfølgelighed

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 O k t o b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Edward Burra: Den syge ved Betesda Dam. Offerbevidsthed Prædiken over Johs. 5,1-15. Af Morten Kvist Et nyt ord har

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 1 marts 2012 19. årgang Jan L. Richardson, Buried. De betroede talenter Prædiken over Matt. 25,14-30. Morten Kvist Det er indlysende, at den dårlige og dovne

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 Juni 2013 20. årgang Childe Hassam, Summer evening, 1891. Billede og bøn Prædiken over Johs. 16, 23b-28 Morten Kvist Der skal komme en tid, siger Jesus, hvor

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 J u n i 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Hele folkets yndest Af fungerende valgmenighedspræst Merete Bøye Alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 M a rt s 2 0 1 1 1 8. å rg a n g Foto: Knud Bjarne Gjesing. Kristendommen på kant med verden Prædiken over Matt. 8,23-27. Af Morten Kvist Lige siden den

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 april 2014 21. årgang Goetsch:»Still life of Daffodils« At se og forstå Prædiken til Fastelavns søndag 2014. Lukas 18,31-43. Af Morten Kvist Samtidig med at

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

ikke så godt ud på Jesu CV, at han fuldbragte opgaven, og så kan vi bare holde kirken op for ham, og sige, hvad så lige med den her og enighed?

ikke så godt ud på Jesu CV, at han fuldbragte opgaven, og så kan vi bare holde kirken op for ham, og sige, hvad så lige med den her og enighed? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 8. maj 2016 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh 17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 267 * 262,2 * 264 LL: 257 * 251 * 254 * 267 * 262,2 * 264 Sidste søndag

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Men også den tænker, som brugte det meste af sit korte voksenliv på at filosofere over, hvad det vil sige at være et menneske og leve i

Men også den tænker, som brugte det meste af sit korte voksenliv på at filosofere over, hvad det vil sige at være et menneske og leve i Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 5. maj 2013 kl. 10.00 5. søndag efter påske Johannes 16, 23b-28 Salmer: 408-218-674,1+2+7 367 588-722 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 M a rt s 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Peter Callesen, On the other side / På den anden side, 2009. Hvorfor konfirmeres vore børn? Af Morten Kvist, valgmenighedspræst

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 17. januar 2016 kl. 16.00. Skitse - og stikordsagtig. Salmer: 289/277/439/362/Hvad er det der gør jul til noget særligt /143 Åbningshilsen. Nåde være

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere