FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 2 ÅRGANG NR. 63

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 2 ÅRGANG NR. 63"

Transkript

1 NR. 2 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Seminar om strukturrapporten Ekstraordinær generalforsamling 2008 Nye bestyrelsesmedlemmer Det nye licenssystem Projekt Valby Idrætspark Portræt af Steen Ryborg Nyt fra afdelingerne FOBs rolle i Boldklubben FREM Et rigtigt fremmerbryllup ÅRGANG NR. 63

2 2

3 3 Kære læser Indholdsfortegnelse:. I strukturrapporten har vi været optimistiske. Boldklubben FREM blandt de 18 bedste i dansk fodbold og som udviklingen har gået, sandsynligvis også som den højst placerede klub i Københavns Kommune. Det kræver, og mange ting har stået på spil i dette forår og på mange områder har vi svævet mellem succes og fiasko. Københavns Kommune kæmper med sig selv og regeringen om finansieringen af de mange forbedringer for sportslivet i kommunen og projekter som vi troede var vedtaget er udskudt bl.a. de nye kunstgræsbaner til Valby Idrætspark. Løs i øvrigt artiklen inde i bladet. For 1. holdet blev afslutningen nervepirrende, men et afgørende mål, sat ind af Wassam El Banna som nu befinder sig i Vejle, sikrede FREM sejren og 3 afgørende point, samtidigt med at man tilføjede Vejle Boldklub sit bare andet nederlag igennem en hel sæson. Før den nye sæson er en række spændende nye spillere kommet til truppen, læs mere på klubbens hjemmeside. AS økonomi er stadigvæk problematisk efter et utilfredsstillende driftsresultat for 2007, hvor de fleste omkostninger var skåret til benet. Tvangsakkorden som først blev endelig godkendt i Sø- og Handelsretten den 23. maj 2008, har forårsaget at en række indtægtsgivende aktiviteter i det nye år som f.eks. sommerkoncert ikke kunne gennemføres, hvorved det forventede driftsresultatet for 2008 også forringes. Samarbejdsaftalen mellem moderklub og AS er i skrivende stund stadig ikke på plads, hvorfor vi vil afvente resultatet inden vi kan bedømme om samarbejdet i gensidig tillid er på rette spor. I moderklubben kan vi glæde os over at begge vore talenthold 1. junior og 1. ynglinge nu har opnået B-licens og dermed adgang til landets næstbedste række for talenthold. I bladet kan du læse mere om hvilke krav klubben skal opfylde for at fastholde denne position og yderligere avancere til A-licens og placering i landets bedste række. Vi kan også glæde os over 2. holdets succes som vinder af Københavnsserien og dermed oprykning til Danmarksserien så herfra et stort tillykke til holdet og deres dygtige stab. Et medlemsseminar og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling gav opbakning til en ny ledelsesstruktur i klubben, der forhåbentlig vil give det administrative og organisatoriske overskud der vil kræves for at føre klubben igennem de næste 5 år. Nogle er nervøse for de ledelsesmæssige ændringer, hvilket vel er naturligt nok, men som det fremgår af flere artikler i bladet står de nye driftsafdelinger stærkt og en række udvalg skal yderligere styrke klubbens arbejde. Især to generationer spiller en afgørende rolle i de kommende år. Børneafdelingen og de yngste årgange er i en utrolig vækst og i nogle årgange tegner der sig talenter som lover rigtigt godt. I den ældste generation blandt FOBs medlemmer er der også en øget bevidsthed om at man ikke kan sove på fortidens æra, men må vurdere hvordan man bedst muligt kan hjælpe klubben. Redaktionen takker de mange der i dette nummer har bidraget til et alsidigt klubblad. Vi beklager at vi pga. pladsmangel har måttet reducere et par artikler samtidigt med at vi har måttet udskyde stof til decemberudgaven Vi ønsker alle vore trofaste og nye læsere god fornøjelse med læsningen. jck. Leder og praktiske oplysninger Seminar om strukturrapporten Referat fra ekstraordinær generalforsamling... 6 Tak til afgåede bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen meddeler Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Det nye licenssystem Portræt af Steen Ryborg Sidste nyt fra: Projekt Valby Idrætspark Nyt fra 1. Holdet Bag kulissen med Steen Bjerre Nyt fra afdelingerne - Senior Ungdom Talentudvikling Børn Cricket Resultater og stillinger FOBs rolle i Boldklubben FREM Projekt: Integration og udvikling Nyt fra Historisk Arkiv Det stod i klubbladet for 50, 25 og 10 år siden.. 28 Sket siden sidst FOBs cykeltur - En onsdag på Amager - Mindeord - Et besøg fra Malawi - DBUs fodboldskoler -122 års fødselsdag Kalenderen - vigtige datoer i perioden Navne Næste klubblad Praktiske oplysninger REDAKTION: John Chr. Kassinger (ansvarshav.) Tlf Johnny Hansen Tlf ANNONCER: Gert Sloth Larsen Tlf TRYK: Forstædernes Bogtrykkeri Tlf UDKOMMER: 3 gange årligt, medio april, medio august og medio december. Oplag og distribution: Trykkes i 1200 eksemplarer og uddeles til alle aktive gennem trænere og ledere i de pågældende afdelinger. Passive medlemmer vil få tilsendt bladet pr. post, men kan afmelde til kontoret hvis de ikke ønsker dette. Bladet kan også læses på klubbens hjemmeside: Deadline til næste nummer: 20. Nov Indlæg kan fremsendes til klubbens kontor forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i klubbladet behøver nødvendigvis ikke at være sammenfaldende med Boldklubben Frem s opfattelse og holdning.

4 4 Seminar om strukturrapporten, april 2008 Sammenfatning af Carsten Jallov 43 engagerede Fremmere, fra alle dele af klubben, havde valgt at bruge en hel week-end på at diskutere Fremtiden for Boldklubben Frem. Baggrunden for diskussionen var strukturudvalgets rapport Visioner og mål for Boldklubben FREM, Seminaret var præget af en positiv og meget seriøs indstilling fra alle deltagere, med et fælles ønske om at bidrage til en ny og fremadrettet indsats for Boldklubben Frem. Efter oplæg fra strukturudvalget, prioritering af debatemner, gruppediskussioner og fremlæggelse af gruppernes konklusioner, tilsluttede seminaret sig strukturudvalgets rapports hovedkonklusioner. Mere specifikt udmøntede seminaret sig i følgende anbefalinger og forslag til bestyrelsen: 1/ Strukturudvalgets forslag om en ny organisationsstruktur gennemføres på en ekstraordinær generalforsamling den 27. maj / Klubben ansøger om DBU s B-licens for drenge. Ansøgningsfrist er 6. maj / Klubben tilslutter sig DBU s Holdninger & Handlinger fuldt ud. 4/ Der oprettes et ung-senior hold for at sikre fastholdelse af ungdomsspillere ved overgangen til senior-fodbold. 5/ Cricket-banen flyttes til ny placering (evt. på ny kunstgræsbane). 6/ Dame-fodbold styrkes ved at integrere damefodbolden i alle sportsafdelinger (fra mikro-afdeling til senior-afdeling). 7/ Det sportslige, sociale og organisatoriske ansvar for talentudviklingen (til og med ynglinge U/19) er moderklubbens ansvar. A/S bidrager økonomisk til talentudviklingen. Derudover fremkom deltagerne med følgende nye forslag til den fremtidige udvikling af klubben: a/ Klubhus på m2 er for lille. Der skal gøres plads til flere nye aktiviteter. b/ Fod-tennis som en del af fodboldlegeplads tæt på klubhus. c/ Klubben skal stille overordnede krav til elite-spillere. d/ Arbejdsplads til Historisk arkiv samt arkivplads i nyt klubhus. e/ Ingen svømmepøl i nyt klubhus. f/ Minimum 2 mødelokaler i nyt klubhus, gerne flere. I hvert mødelokale skal der være plads til at helt hold kan samles. g/ Forslag om nyt kontingent-begreb: Basis-kontingent der betales af alle derudover betales kontingent efter hvilke aktiviteter man deltager i. h/ Ungdomshold i Cricket-afdelingen. i/ Indtil nyt klubhus er etableret, skal der arbejdes med en mobil fodbold-legeplads, i stedet for faste anlæg, som ikke kan anvendes når klubhuset flytter. j/ Talentudviklingen (træningen) styrkes, bl.a. ved at tilknytte flere personer til talent-koordinatorens arbejdsområde. k/ Der uddannes 2 A-licens trænere om året, for at sikre et højt fagligt trænerniveau, og for at undgå afhængighed af enkelt-trænere. l/ Særlige, nye sociale aktivitetstilbud til ungdoms-spillere. m/ Arbejdet for det sportslige udvalg forventes at blive meget stort. Del udvalget op i mindre udvalg med hver deres arbejdsområde. n/ Større fokus på udvikling af trænerstaben. Opret et trænerforum, hvor trænere kan mødes og udveksle idéer og synspunkter, som inspiration til den daglige træning. o/ Udarbejd et helhedsperspektiv på ungdomsholdene, hvor der ud over de fodboldmæssige kvalifikationer også tages hensyn til f.eks. uddannelse, arbejde og andre fritidsaktiviteter. Opret lektiecafé. p/ Lav politik for antal trænere pr. hold. Én træner er ofte for lidt. 2-3 trænere kan være nødvendigt på flere hold. q/ Gør plads til fysioterapeut i nyt klubhus med egen fast klinik i huset. r/ Fitness-lokale i nyt klubhus bør kunne bruges af alle medlemmer. s/ Opret et udvalg der kan udarbejde en politik for den frivillige arbejdskraft. Beskriv rettigheder, pligter, kvalifikationer m.m. Stjerne Støvsuger Køgevej 94, 2630 Taastrup Hvidovrevej 130, 2650 Hvidovre

5 5 Dygtige smede og maskinarbejdere søges til arbejde hos: Se mere om vor virksomhed på: Hvis du er interesseret, ring eller skriv til ELLEHAMMER A/S Ejby Industrivej Glostrup Att.: Bruno Wigandt Tlf.: ELLEHAMMER A/S Ejby Industrivej Glostrup

6 6 Ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 10. juni 2008 Rygterne svirrede om rævekager bagt i skumle kontorer, i dagene op til den ekstraordinære generalforsamling i Boldklubben FREM. Selv om dagsordenen så uskyldig ud med vedtægtsændringer, valg af to nye bestyrelsesposter og orientering om samarbejdsaftalen med AS, stod meget på spil. Strukturrapporten og dens forslag om en helt ny ledelsesstruktur krævede vedtægtsændringer, og det som for nogen bare var en formalitet og en naturlig konsekvens af det gennemførte medlemsseminar, var for andre mere principielt og rejste bla. spørgsmålet om, at hele bestyrelsen skulle på valg. Det er vist lang tid siden, at køen ved indgangsdøren har været så lang det lignede næsten optakten til en fest så med en smule forsinkelse kunne Steen Ryborg som formand byde velkommen og med glæde konstatere, at så mange var mødt op, i alt 91 stemmeberettigede medlemmer, næsten en fordobling af det antal som mødte frem på den seneste ordinære generalforsamling. Niels Buch ønskede umiddelbart ordet, men måtte vente til valg af dirigent pkt. 1 på dagsordenen var gennemført. Thorkild Andersen blev valgt med akklamation. Han konstaterede at samlingen var lovlig indkaldt og noterede, at bestyrelsen havde bedt Michael Kruse Bak om at være referent, (det officielle referat kan læses på klubbens hjemmeside Niels Buch fik derefter ordet. Han redegjorde for sin dialog med klubbens formand og sin kontakt i den forbindelse til KBU s formand Henrik Ravnild omkring formalia ved valg af ny bestyrelse. Niels Buch havde primært to synspunkter, som han af demokratiske årsager gerne ville have opbakning til. Han understregede, at han ingen ønsker havde om at forsinke processen, men han manglede en synlighed omkring strukturrapporten, der jo ikke blev drøftet på den ordinære generalforsamling, men sat til debat på et medlemsseminar for senere bekræftelse/justering på den ekstraordinære generalforsamling. Som et andet væsentligt punkt, ønskede han, hvis de foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget, at hele bestyrelsen skulle være på valg. Flere var på talerstolen (Jan Helmark, Jim Voss, Preben Christiansen) og bestyrelsen måtte redegøre for sine synspunkter og motiver for den fremsendte dagsorden. Da argumenterne var udtømte, fastholdt dirigenten den fremsendte dagsorden og forsamlingen kunne derefter gå til punkt 2: Forslag til vedtægtsændringer, jævnfør det fremsendte bilag 1. Det var en sej omgang at komme igennem i et lokale fyldt til bristepunktet og varmt som en sommerdag på Amager Strandpark Dog gav den væsentligste vedtægtsændring 8, om den nye bestyrelses sammensætning, anledning til en heftig debat. Jim Voss gik på talerstolen og ønskede en redegørelse for de nye bestyrelsesposters arbejdsopgaver, og en uheldig bemærkning fra hans side, på vejen ned, om de mange 2. seniorers tilstedeværelse fik sindene i kog og flere på talerstolen (Jan Helmark Torben Dehli m.fl.). Senere undskyldte Jim Voss fra talerstolen sin bemærkning. Inden da gik 8 om bestyrelsens sammensætning til skriftlig afstemning, efter ønske fra Jim Voss. Efter stemmeoptælling og en kort pause med indtagelse af røg og indkøb af væske kunne dirigenten meddele at 8 var vedtaget med 67 stemmer for, 19 imod, 2 blanke og 1 ugyldig stemmeseddel. I alt 89 stemmesedler. En havde forladt forsamlingen, og dirigentens stemme blev ikke talt med. Herefter kunne de resterende vedtægter besluttes, og klokken var ca før vi kunne tage hul på de næste punkter. Bo With blev valgt med akklamation som ny sportslig koordinator med ansvar for alle klubbens sportslige aktiviteter. Søren Honoré blev valgt med akklamation som ny informationskoordinator med ansvar for klubbens ansigt indadtil og udadtil. (Bladet bringer andetsteds en kort præsentation af de 2 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og deres opgaver) Sidste punkt på dagsordenen før eventuelt var punkt 5 - Orientering om samarbejdsaftale med AS Carsten Jallov informerede om de igangværende forhandlinger med AS og de forventninger, der var hos begge parter. Forhandlingerne har været intensive og blev midlertidigt afbrudt pga. Sø- og Handelsrettens endelige behandling af tvangsakkorden på et møde den 23. maj Senere har usikkerheden om 1. holdet (forbliven i 1. division eller nedrykning) udskudt forhandlingen, men parterne har underskrevet en fælles erklæring der betinger at en ny samarbejdsaftale for en 5-årig periode er på plads inden 1. juli (senere ændret til inden udgangen af august) Hans Hermansen gik på talerstolen og supplerede Carsten. Han understregede det naturlige i, at AS (forretning) og moderklubben (forening) havde forskellige interesser, men understregede også at uden et godt samarbejde, ville vi ikke kunne nå vore mål. Han støttede strukturrapportens mange gode forslag så det er bare med at komme i gang. Der var ikke yderlige kommentarer fra salen, og dirigenten kunne derefter gå over til punkt 6 - eventuelt, hvor Steen Ryborg redegjorde for en række af de handlinger, der nu er presserende for at få den nye driftsorganisation og dens budgetter på plads. Klokken var mange, så varmen og det sene tidspunkt var måske årsagen til, at vi ikke fik sagt rigtigt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, som var: Moni Heinze Børneformand Johnny Hansen Ungdomsformand Bjarne Asboe Dameformand (ej tilstede) Niels Birkelyng Seniorformand For ovennævnte formodes det at Moni fortsætter sit arbejde for vore yngste medlemmer, og at Niels forlader posten som seniorformand og fortsætter som aktivt medlem i seniorafdelingen. Hvad Johnny og Bjarne vælger er i skrivende stund uklart. Generalforsamlingen blev afsluttet med tak til dirigenten for udført arbejde af en svær opgave, et rigtigt fremmerhurra og væske til de tørre halse. jck..

7 7 Café FREM byder velkommen og tilbyder vel tilberedte menuer til den gode pris af kun kr. 49,- MANDAG-FREDAG - fra kl Tirsdage - God gammeldags dansk mad Onsdage - Stegt flæsk m/persillesovs eller Brændende kærlighed Fredage - Nye retter tilberedt af årstidens råvarer Torsdage fra kl. 12 Ikke at forglemme - lækkert frisksmurt smørrebrød á kr. 15,- Alt i alt et besøg værd Telefon VI SER OGSÅ FREM Siestavej 7, Glostrup Tlf A-kassen Støt vore annoncører og sponsorer... med dine indkøb De støtter os... Klinik for Fodterapi Margit Jensen Borgbjergsvej 9, st København SV Telefon Sjælør Boulevard København SV Tlf

8 8 Fik ikke sagt rigtig tak På den ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 2008 blev afslutningen noget hektisk, hvorfor vi ikke fik taget ordentlig afsked med de afgående bestyrelsesmedlemmer. Det vil jeg, med dette indlæg, prøve at råde bod på. Ungdomsformand Johnny Hansen Vi tog også afsked med Johnny Hansen. Johnny har været i bestyrelsen i rigtig mange år, hvor han altid har været ungdomsformand. Jobbet som ungdomsformand var en af de store poster arbejdsmæssigt i bestyrelsen. Johnny jeg siger dig tak for din store indsats gennem mange år. Jeg vil også takke dig for det store arbejde du har lavet for at klubben fik DBU s B-licens for talentudvikling. Det er glædeligt, at du har givet udtryk for, at du gerne vil hjælpe til i den nye organisation.5: Bestyrelsen besluttede fremover, at lave et kort referat fra møderne til opslagstavler mm. Dameformand Bjarne Asboe Bjarne du skal have tak for det store arbejde du har lavet for klubben. Bjarne har været medlem af bestyrelsen efter at der på Bjarne s initiativ blev oprettet en dameafdeling i FREM. Nu hvor dameafdelingen bliver integreret i klubben, har Bjarne stillet sig til rådighed som koordinator for Bo With, så damerne og pigerne får en positiv oplevelse ved overgangen til den nye struktur. Seniorformand Niels Birkelyng Niels har været seniorformand i 3 år. Jeg har været en del af hans team gennem disse år og kan kun omtale Niels med respekt for det arbejde han har gjort for klubben som seniorformand. Jeg vil gerne sige dig tak for et godt samarbejde både på og udenfor banen. Niels har også lovet at hjælpe til, når vi har behov for det. Kom og prøv dem, hvis der er plads! SYD-VEST BODEGA - P. Knudsens Gade 27 - Dart, Billard, Spil! CAFE HYTTEN - Enghavevej 77 - Billigt øl og sprut - Spil! GRØNLANDSVEJ 15, 4681 HERFØLGE TELEFON: TELEFAX: MOBIL: Børneformand Moni Heinze Kære Moni tusind tak for dit arbejde i bestyrelsen gennem små 5 år. Dit rigtige arbejde gjorde du for vores allermindste medlemmer. Du var en af de første, de små stifter bekendtskab med, når de første gang kommer i klubben. Her er det vigtigt, at vores kommende stjerner føler sig godt tilpas og får lyst og mod på tilværelsen med at spille fodbold i FREM. Det var du den helt rigtige til, da du forstår at skabe tillid til de små. Du er også formand for forældreforeningen, som måske er en lidt overset forening i klubben. I det arbejde har du forstået at involvere forældre til at gøre et stykke arbejde for klubben. Forældreforeningen er et af de områder, hvor vi som klub skal fokusere mere på. Moni det glæder mig, at du forsætter som afdelingsleder og mod nye udfordringer for dig i klubben. Steen Ryborg, formand

9 9 Bestyrelsen meddeler: Foråret 2008 har været en travl og hektisk periode for bestyrelsen. Medlemsseminar april 2008 Der har været afholdt seminar om strukturrapporten. 43 medlemmer mødte op og brugte en weekend til at få gennemgået strukturrapporten og debatteret udvalgte emner. Dette seminar var vigtigt for bestyrelsen, da vi gerne ville have medlemmernes tilkendegivelse vedrørende de ting som bestyrelsen ønskede at få gennemført ved en ekstraordinær generalforsamling. (se sammenfatning fra seminaret side 4) Samarbejdsaftale med AS Bestyrelsen har nedsat et udvalg (Lars Larsen, Brian Juul, John Kassinger), som skulle se på hvordan en fremtidig samarbejdsaftale med FREM A/S kunne se ud. Bestyrelsen fik et oplæg fra udvalget. Der har efterfølgende været afholdt en del møder med A/S for at få lavet en god samarbejdsaftale. Aftalen er endnu ikke på plads, men det forventes at ske i løbet af august måned. Tak til udvalget for jeres store arbejde B-licens til klubben Klubben har søgt DBU om at få B-licens til vores talentudvikling. Den 26. maj 2008 fik vi den glædelige besked om, at DBU tildelte FREM B-licens. Jeg vil her gerne takke udvalget, som har taget sig af den store opgave det var med at lave ansøgningen om B-licens til DBU. B-licens betyder for klubben, at vores U-19 (1.ynglinge) og U-17 (1. junior) er garanteret en plads i den landsdækkende 1. division. (se artikel om kravene til denne licens, side 11) Fremadrettet vil bestyrelsen arbejde ihærdigt på, at FREM skal få A-licens, der vil give plads i den landsdækkende liga.. Ekstraordinær Generalforsamling og ny bestyrelse Den 10. juni blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. Formålet med generalforsamlingen var at få vedtaget de ændringer, som bestyrelsen ønskede. Det var primært ændring af vores vedtægter, så bestyrelsessammensætningen blev ændret fra 7 medlemmer til 5 medlemmer. (se referat fra mødet side 6) Det betød, at Moni Heinze, Niels Birkelyng, Bjarne Asboe og Johnny Hansen ikke længere er i bestyrelsen. Nye i bestyrelsen er Bo With, sportslig koordinator og Søren Honoré, kommunikations koordinator. Grunden til dette ønske var, at vi skal have en bestyrelse, som skal tage sig af de overordnede ting i klubben. Driften bliver så lagt ud til afdelingsledere. Nye udvalg Der bliver i løbet af august nedsat nogle faste udvalg sportsudvalg, imageudvalg, økonomiudvalg og socialudvalg. Der er en del medlemmer, der overfor bestyrelsen har tilkendegivet, at de gerne vil lave et stykke arbejde i udvalgene. Skulle der være andre medlemmer, som ønsker at deltage i et udvalg, så er du meget velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen. Driftsorganisation I løbet af august måned vil der blive afholdt møde med de nye afdelingsledere, trænere m.m., hvor bestyrelsen vil orientere om bestyrelsens mål for, hvordan vi ønsker at driften skal fungere. For bestyrelsen er det vigtigt, at alle ved, hvad det er, der sker i vores klub og vi ser frem til et meget spændende efterår, hvor Boldklubben FREM både sportsligt og organisatorisk bliver styrket. Steen Ryborg, Formand Egegårdsvej Rødovre Telefon Telefax Remi Støchkel Birkedommervej København NV Telefon

10 10 Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Bo With Ny i Boldklubben FREMs bestyrelse med ansvar for alle sportsaktiviteter i amatørafdelingen. Derudover ansvaret for sportslig koordination med AS. Alder: 45 år Stilling: Skolelærer Civilstatus: Gift med Inge og har to børn Ida 11år og Simon 18 år. (Simon er på kontrakt i Frem og spiller på 1. ynglinge.) Jeg blev meldt ind i Boldklubben Frem 1. aug Jeg spillede hele min ungdomstid i Frem, hvor jeg har haft trænere som Ole Månsson, Bent Dithmann, Ib Friis og Jørgen Storm alle Fremmere som stadig har sin gang i klubben. Min debut på klubbens 1. hold fik jeg 18. april 1982 mod Frederikshavn. Det blev til i alt 92 kampe på klubbens 1.hold. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser i Frem og mit hjerte har altid banket for klubben. En årrække var jeg væk fra klubben, hvor jeg spillede for Hvidovre, Landskrona BOIS, Ølstykke FC og Kastrup. Efter min aktive karriere har jeg fungeret som træner i fem sæsoner. Hvorfor går jeg ind i bestyrelsesarbejdet? I en årrække har jeg fulgt med på sidelinien og haft mine meninger. Klubben står over for mange nye udfordringer og her føler jeg, at jeg med min erfaring omkring det sportslige, kan bidrage og komme med nogle input til hvordan klubben skal se ud i fremtiden. Derudover er jeg overbevist om at klubben, med sine mange dygtige trænere og ledere, vil blive en endnu stærkere enhed i tiden fremover. Søren Karsten Blok Honoré Ny i Boldklubben FREMs bestyrelse med ansvar for kommunikation internt og eksternt i amatørafdelingen. Derudover ansvaret for sportslig koordination med AS. Alder: 61 år Civil status: Vokset op på Vesterbro, hvorefter mine forældre flyttede til Valby da jeg var 8 år gammel. 3 børn på 19, 24 og 38år. Bor stadig i hus i Valby nær Damhussøen. Uddannet indenfor handel og dekoration, hvorefter jeg skiftede til blad/mediebranchen. Etablerede egen grafisk tegnestue i 1983, og overtog månedsbladet Fisk & Fri i 1985, som jeg selv var med til at starte for Politiken i Fisk & Fri har i dag til huse på Chr. Brygge i København, og der er 5 fastansatte medarbejdere. Blev meldt ind i Frem som åring. Startede på lagkageholdet under Valdemar Petersen. Har ikke spillet i andre klubber, trods mange tilbud. Nåede desværre ikke mere end 6-8 kampe på 2. holdet. Elendigt spilleudvalg. Spiller i dag venstre back på klubbens SuperMasters. Hvorfor går jeg ind i bestyrelsesarbejdet? Jeg syntes at der er så mange positive tiltag på vej i klubben. Det vil jeg gerne være en del af, så valget var ikke så svært, selvom min arbejdsmæssige situation kræver en hel del. Skal man gøre en ekstra indsats, skal det være fordi man syntes det er sjovt og spændende, og det mener jeg det bliver i den nye ledelsesstruktur i klubben.ledere, vil blive en endnu stærkere enhed i tiden fremover.

11 11 Det nye licenssystem Som nævnt i sidste blad, skal klubberne nu have A-licens for at spille i ligaen, og B-licens, for at de pågældende hold kan spille med i 1. division Licenserne tildeles efter DBUs vurdering af talentudviklingsmiljø og talentmasse i de enkelte klubber. Som væsentlige krav kan nævnes: Uddannelse: Alle trænere helt nede fra microputafdelingen og opefter skal uddannes. Kravene stiger jo ældre spillerne er, så man i ynglinge, junior og drenge, skal ende med at have UEFA A-trænerlicens for at opfylde kriterierne. Trænerstab: Talentudviklingsansvarlig, målmandstræner og fysisk træner skal være til rådighed. Sundhedssektor: Fysioterapeut, massør og læge skal være til rådighed. Ungdomsudviklingsprogram: Klubbens politik og udførelse af dette skal være beskrevet udførligt. Spillerudviklingsprogram: Beskrivelse af udviklingen af spillerne fordelt på seks grupper fra microput til ynglinge. Baner: Kamp- og træningsbaner hele året. Til at udarbejde en ansøgning nedsatte bestyrelsen et licensudvalg, bestående af Kim Bergquist, Sune Jensen, Torsten Seeger Hansen, Jannik Nielsen og undertegnede som formand. Udvalget har fra marts og til papirerne skulle forelægges DBU d. 5. maj, arbejdet intenst på at få lave en ansøgning, der tog højde for alle de krav, der stilles og på en ordentlig måde beskrev talentudviklingen i klubben. Udvalget vurderede, at det var realistisk i første omgang, at ansøge om en B-licens, dette resulterede i en ansøgning på over 40 sider. Vi fik heldigvis et positiv svar d. 21. maj med meddelelsen om, at vi var tildelt denne B-licens, og de vurderede, at vi, hvis vi fortsætter det beskrevne arbejde, indenfor en kortere periode vil kunne erhverve en A-licens. Det er derfor et must, at der fremover bliver afsat de nødvendige midler, både til ansættelser, uddannelse, talentudvikling og ordentlige træningsforhold, hvis Boldklubben FREM stadig skal være en del af toppen i dansk ungdomsfodbold. Dette vil i mine øjne være en af de vigtigste opgaver for den nye og kommende bestyrelser at sikre i årene fremover. Jeg vil benytte lejligheden til at takke mine kollegaer i Licensudvalget for deres meget store og kvalificerede arbejde med dette projekt. Johnny Hansen Følgende hold har B-licens og fået tildelt en plads i divisionen: Følgende hold har A-licens og fået tildelt en plads i ligaen: U19 divisionen: U 17 divisionen: U19 ligaen: U17 ligaen: B 93 AB FC Amager * B 93 FC Fyn FC Fyn Frem Frem Herfølge Herfølge Holbæk B&I * Kolding FC Horsens FS * LFA * Kolding FC Næsby Næsby Næstved Næstved Randers FC Randers FC Silkeborg IF Silkeborg IF Svendborg FB * Sønderjyske Sønderjyske FC Viborg AB * AGF Brøndby IF Esbjerg FC Midtjylland FC Nordsjælland Hvidovre KB Lyngby BK OB Vejle BK AaB * Wild-card AGF Brøndby IF Esbjerg FC Midtjylland FC Nordsjælland Hvidovre IF KB Lyngby BK OB Vejle BK FK Viborg AaB

12 12 Der er igen vendt op og ned på planerne for Valby Idrætspark og projekt billige boliger. Regeringens stramme anlægspolitik overfor Portræt kommunerne, griber ind i planlægningen af Steen og politikerne på Københavns Rådhus, må endnu engang ryste posen. Ryborg Kunstgræsbanerne som alle troede var på plads, og kunne tages i brug efteråret 2008, er nu udskudt til starten af det nye år. Øv-Øv. En klassisk holdspiller og en ukuelig fighter,der trods et langt liv som spiller og træner aldrig har fået det gule kort Han voksede op i Sønderborg, hvor han også fik sin fodboldopdragelse. Efter afsluttet realeksamen i 1967 blev han sendt til Holmen i København, hvor en langtidskontrakt i Søværnet og en uddannelse som maskinarbejder ventede. Den unge Steen Ryborg måtte følge familietraditionen, hvor far, farfar og oldefar havde været i søværnet gennem det meste af deres liv. Han blev senere befalingsmand og blev uddannet til maskinist, og vejen som officer med efterfølgende maskinmestereksamen stod åben. Imidlertid besluttede familien, efter mange år på søen, bl.a. i U-bådsdivisionen, at hjemmebasen skulle styrkes og at Steen måtte søge nye græsgange i stedet for et langt liv til søs. Efter en række sonderinger fulgte Steen en god vens råd og søgte om optagelse i Politiet. En centimeter gjorde forskellen. Så Steen mødte op på Politiets optagelsesskole i Mitchellsgade i april måned i år Den vagthavende kunne konstatere, at hans papirer var flotte og en samtale styrkede hans kandidatur, så nu skulle han blot under målepinden, som viste, at han var en centimeter for kort. Duer ikke, var ordene beklager, men ingen optagelse. Efterfølgende fortalte Steen sin gode ven, hvordan det var gået og fik det råd, at han skulle prøve igen bare på et andet tidspunkt og ved en anden vagthavende. Det gjorde han så, og den vagthavende kunne konstatere, at hans papirer var flotte og en samtale styrkede hans kandidatur, så nu skulle han blot under målepinden, som viste, at han var en centimeter for kort. En centimeter betyder ingenting, var ordene tillykke du er optaget. Hvad kan man så lære af det her i livets skole lidt stædighed er ej at foragte, en egenskab som sikkert også vil hjælpe i hans nye job som formand i FREM. Det blev til 21 lærerige år ved Politiet, først som ordensbetjent på stationen i Absalonsgade på Vesterbro, også dengang et hårdt kvarter. Senere på motorcykel ved færdselspolitiet. I en periode var han i gruppen Raketterne som havde den betroede opgave at spore eftersøgte personer. Han må have gjort det godt, fordi nye opgaver blev tilbudt som leder af Politiskolens idrætsafdeling, FN-opgaver i Kroatien i 1994, og senere var han med til at etablere en helt ny politiuddannelse på Island. Lederegenskaberne. I ovennævnte opgaver viste han sine lederegenskaber, evnede både uddelegering og implementeringens vanskelige kunst, samt havde den personlige egenskab, at der aldrig kom nedsættende bemærkninger om andre fra hans mund, var han utilfreds med noget gik han til kilden. Egenskaber som han i sit nuværende job som inspektør på Grønjordskollegiet på Amager har brugt til at skabe en moderne og velfungerende organisation til glæde for kollegiets bestyrelse og alle dets brugere, samt ikke mindst for medarbejderne. Grundlaget for denne artikel er en samtale gennemført bare 2 dage efter den meget vigtige ekstraordinære generalforsamling i Boldklubben FREM og på sammen dag, hvor også en ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben FREM A/S skulle gennemføres med hans deltagelse. Et ryddet skrivebord og en uforstyrret samtale vidner om egenskaber, som han også skal bruge i sin nye rolle som formand i klubben. En rolle som skal bruges til at implementere de mange opgaver der ligger foran og til at samle alle kræfter i AS og moderklub for vore fælles mål. Har aldrig fået det gule kort Da vi indledte samtalen spurgte jeg ham, hvad de vigtigste egenskaber var, som

13 13 Projekt Valby Idrætspark Helhedsplanen for Valby Idrætspark er blevet udskudt, men forventes nu færdig medio oktober 2008, hvorefter lokalplan kan udarbejdes for området Der er igen vendt op og ned på planerne for Valby Idrætspark og projekt billige boliger. Regeringens stramme anlægspolitik overfor kommunerne, griber ind i planlægningen og politikerne på Københavns Rådhus, må endnu engang ryste posen. Kunstgræsbanerne som alle troede var på plads, og kunne tages i brug efteråret 2008, er nu udskudt til starten af det nye år. Øv-Øv. Det store vinderprojekt omkring Valby Idrætspark er taget af bordet, og Tegnestuen Vandkunsten er blevet bedt om (i hast) at udarbejde et nyt projekt, hvor en række af de ting som kan læses af nedenstående indgår. Bl.a. ser det ud som om at drømmen i AS om et nyt superligastadion nu er skudt i sænk, og en måske mere realistisk løsning med udbygning af nuværende stadion bliver en mulighed. Nedrivningen af Valby-Hallen (den nye er også droppet) og placeringen af Vandkulturhuset er ændret. Fra Carsten Jallov har jeg modtaget følgende tekst, dateret 4. juli 2008: Jeg har netop talt med projektleder Jana Eger Schrøder fra Københavns Kommune om den nuværende status for Helhedsplanen i Valby Idrætspark. Der arbejdes fortsat med et nyt udkast til helhedsplan, og der er ikke truffet nogen endelige beslutninger om placering af bl.a. vores klubhus. Vandkulturhuset placeres ved siden af Valbyhallen (den ny). Valbyhallen bibeholdes, og der skabes evt. fælles indgang, cafeteria m.m. til de 2 idrætshuse. Stadion flyttes ikke, i stedet arbejdes med en plan om en udbygning af Stadion med en ny tribune på øst-siden. Området hvor vores klubhus ligger i dag, skal benyttes til boliger, hvilket betyder at vores klubhus skal flyttes. En mulighed, der pt. arbejdes med, er at vores klubhus bygges sammen med en ny tribune, således at der først opføres nyt klubhus, og derefter bygges ny tribune i sammenhæng med det nye klubhus. Derved samles alle klubhuse (FREM s og Fremad Valby s) i området omkring Stadion, men på hver sin side af Stadion, og fri af boliger (da Stadion bliver liggende). Der er ikke endnu sat tidsplaner op, men hvis der først opføres nye boliger om f.eks. 5 år, kan det måske komme på tale at renovere/udbygge vores klubhus, indtil byggeriet af nyt klubhus / tribune på Stadion er færdig. Jana forventer, at forvaltningerne er klar med nyt udkast i september / oktober måned. Inden da vil man afholde nyt interessentmøde, hvor det nye udkast præsenteres og diskuteres med os (brugerne). Bemærk: Intet af ovenstående (bortset fra etablering af Vandkulturhuset) er besluttet eller vedtaget af borgerrepræsentationen endnu! jck han kunne tage med til sin nye opgave som formand i klubben. Hans svar, som kom efter få sekunders betænkningstid, overraskede mig: Jeg har aldrig fået det gule kort. Synes at jeg evner at bevare ro og overblik i pressede situationer. Fra Steen Meisner Bjerres statistik på klubbens hjemmeside, senest opdateret 20. april 2008, fortællesbl.a. følgende om vor nye formand: Født: 06/02/1951 i Sønderborg Kampe: 145 (lidt usikkerhed om tallet) Beskrivelse: Fulde navn: Steen Ryborg. Bor på Amager. Er gift og har 2 børn. Steen var en hurtig højrebenet fightertonet spiller. Var meget langtidsholdbar. Han spillede en DS kamp for Fremad Valby som 42årig og nogle KS kampe for Politiets IF som 45årig. Var sat på holdkortet til 2.holdskampen ude mod Hasle den , da holdet modtog et sent afbud til kampen. Spillede ikke fodbold i sæsonerne , da Steen i den periode var i Søværnet og derfor tit var ude at sejle. Var træner for FREM DM junior i Udover fodbold har Steen dyrket elite gymnastik, atletik, håndbold og judo. Uddannet som maskinarbejder og maskinist. Var oversergent i Søværnet. Senere politikommissær, handelsskoleoverlærer og er nu inspektør på Grønjordskollegiet. Blev valgt som formand for FREMs amatørafdeling på generalforsamlingen Fremtiden Han finder det naturligt, at når en klub eller en virksomhed skal gennemføre en større forandringsproces, vil der altid være nogle, som frygter udviklingen, og rygter af forskellig karakter opstår nemt i fasen op til beslutningernes gennemførelse. Når beslutningerne er taget, er det Steens opfattelse, at åbenhed og imødekommenhed, samt en dokumenteret fremtidig succes kan fjerne de barrierer, der hindrer at alle gode kræfter kan tages i brug. Både på banen og udenfor har vi fået en ukuelig fighter, der så længe som lysten driver værket og medlemmerne vil, kan føre klubben igennem mange gode år i et tæt samarbejde med AS og moderklubbens nye bestyrelse. Vi siger lykke til. jck

14 14 Nyt fra 1. holdet Før sæsonstart - 2. halvår 2008 Øverst fra venstre: Morten Swan, Nicolai Mikkelsen, Martin E. Jensen, Mikael Simonsen, Frank Palka Jensen, Patrik Wozniacki, Jón Rói Jacobsen, Martin Jürgensen, Atli Danielsen og Rene Heitmann. Midten fra venstre: Eva Krause, Dalibor Gotovac, Søren Weibel, Tim Ilsø, Anders Theil, Tommy Olsen, Søren Krogh, Beran Camili og Leif Martinsen. Nederst fra venstre: Tony Såby, Martin Jørgensen, Casper Grønn Larsen, Thomas Krause, Thomas Seidelin, Mads Nielsen, Mathias Potoker, Danny Andersen, Mike Hansen og Flemmig ØB Nielsen. Opstarten i år har vel forløbet sig lidt andersledes end tidligere sæsoner, da vi af gode grunde ikke helt havde vores trup på plads i forbindelse med opstarten primo juli. Vi vidste på forhånd at det ville tage nogle uger at få de sidste spillere indlemmet i truppen, men jeg syntes ikke det for alvor har forstyrret vores opstart, men det er da klart vi ville havet haft bedre vilkår hvis truppen allerede inden opstarten var sammensat, men sådan var betingelserne nu engang og det har vi så arbejdet ud fra. Der er som sagt til denne sæson en del nye spillere at finde i truppen, men det er min opfattelse at de er blevet vel modtaget og ikke haft de store problemer med at falde ind i truppen. Det er min overbevisning, at det som ny spiller i det hele taget ikke er så vanskeligt at komme til BK Frem, hvilket i høj grad skyldes den kultur og ånd der i forvejen eksisterer i boldklubben. Det har set rimeligt fornuftigt ud i vores træningskampe og der har været momenter i vores spil og gode perioder vi kan og skal bygge videre på, og med en del udskiftninger i truppen handler den kommende tid selvfølgelig for os om at få helheden og konceptet gennemarbejdet og helt på plads i truppen. Der er ingen tvivl om at vi går en hård sæson i møde, idet VIASAT Divisionen i mine øjne er blevet bedre. Jeg mener dog samtidig at vi har en spændende og rigtig god trup, som kan levere på et højt niveau, men det er klart at stabilitet og kontiunitet vil blive afgørende for hvor langt vi kan gå i den kommende sæson. Morten Swan

15 15 Bag kulissen med Steen Meisner Bjerre Hørt på sidelinien Statistik omkring 1. holdet foråret 2008 DEBUTANTER: Følgende 2 spillere fik debut på førsteholdet i foråret marts ude mod Skive: Mustafa Bozkurt. 9. april ude mod LFA: Msen JUBILÆUM: Tim Ilsø spillede sin kamp nr. 250 den 16. april mod SønderjyskE. Thomas Krause spillede sin kamp nr. 100 den 20. april mod Hvidovre. Jørgen Nielsen spillede sin kamp nr. 150 den 1. juni mod Fredericia. Nabil Aslam spillede sin kamp nr. 100 den 8. juni mod Vejle. ANFØRER: Tommy Olsen 9, Thomas Krause 6, plus 3 gange, hvor han overtog anførerbindet fra Tommy Olsen, da han blev udskiftet. Dion Knudsen 2 gange, hvor han overtog anførerbindet efter henholdsvis Thomas Krause og Tommy Olsen. Atli Danielsen og Wassim El Banna 1 gang, hvor de overtog anførerbindet fra Thomas Krause. TILSKUERE: De 15 kampe blev overværet af i alt Det vil sige pr. kamp mod /1.453 i /1.142 i /1.781 i /6.253 (13 kampe) i /2.400 i /1.164 i /1.551 i /915 i 2000 og /935 i Kampen hjemme den mod Hvidovre blev overværet af tilskuere. Det laveste tilskuerantal i Valby var til kampen den mod SønderjyskE. Den bedst besøgte udekamp var i Silkeborg den 27.4., som tilskuere overværede. 530 tilskuere overværede kampen den i Ølstykke. NB! Du kan læse referaterne fra FREMs kampe på klubbens hjemmeside: Kampantal i alt og mål i foråret 2008 Hans Hermansen kom for sent til et møde havde været hos revisoren, hvor det trak ud. På vejen mødte han Bent Sylvia, som spurgte om det så sort ud? Nej, svarede Hans ikke alt sammen, der var også røde tal! Navn Kampe I alt Mål I alt Mål Forår 2008 Tim Ilsø Jørgen Nielsen 152 Morten Hamm Thomas Krause Nabil Aslam Dion Knudsen 88 6 Wassim El Banna Mikael Simonsen 66 4 Nicolaj Mikkelsen Christian Brøndum Martin Jürgensen Emil Jensen 53 5 Tommy Olsen Dalibor Gotovac 46 Atli Danielsen Aske Krohn 33 1 Frank Palka Jensen Fosu Boateng Mike Hansen 6 Martin Jørgensen 5 Mustafa Bozkurt 1 Mads Nielsen 1 Selvmål 1 I alt 21 FRISØR FINN v/dorthe Vigerslevvej Valby (lige ved kamhusene) Særtilbud til FREMs medlemmer Velkommen til en verden af træ Kom ind i forretningen og se vort store udvalg i trævarer. Vi har alt inden for rigtige kvalitets træmøbler og trævarer... - og duften af rigtig træ. Trævarefabrikkernes UDSALG Trævarefabrikkernes Udsalg - Vesterbrogade 99 - København V. - Telefon

16 16 Seniorafdelingen - Stort forår og et spændende efterår venter! Amatørafdelingens flagskib, 2. senior, vandt de afgørende kampe. Vi vandt 3 1 over HB, spillede 2-2 mod B.93, en af vores store konkurrenter om oprykningen til DS, tabte 0 1 på Bornholm, udspillede Dragør på hjemmebane og vandt fortjent 2 1 over Brønshøj på Tingbjerg, hvor Mark Nakai desværre brækkede anklen. I kampen mod VLI, som ofte har fremragende spillere på holdet (Landbohøjskolen tiltrækker jyder), satte Skalle tingene på plads med fire mål til en 5 0 sejr. Vi fortsatte mod toppen af KS ved at vinde 4 0 over B.1908, hvor Mustafa - kampens store spiller- lagde op til tre mål, spillede 2 2 mod Husum og vandt i et vidunderligt sommervejr over Skovshoved. I lokalopgøret mod Fremad Valby blev naboerne sendt hjem med et 5 1 nederlag. Hjemme mod Sundby startede vi forsigtigt, seniorchefen gik lidt bekymret rundt i 25 minutter, men så begyndte tingene at køre og modstanderen blev sendt hjem med et nederlag på 6 0. Nu ventede storkampen mod topholdet GVI på det smukke stadion i Mosen. Kampen var helt central for begge hold. Med en sejr til GVI ville de være klar til DS og med en sejr til FREM ville vi selv kunne afgøre oprykningen til DS i den sidste kamp mod AB 70. Over 500 tilskuere, heraf mange fra Valby, fulgte kampen, hvor GVI bragte sig foran 1 0 til pauseføring, men i anden halvleg satte FREM tingene på plads med tre flotte mål af Simonsen og Reben til en 3-1 sejr. Vi sluttede hjemme med 6 0 over AB 70 og som en flot nummer et i KS er vi nu klar til DS, hvor vi efterfølgende er blevet placeret i kreds 1. Deres leverandør af Lyskilder Batterier Sikringer El-materiel Armaturer Belysningsprojekter Niels Birkelyng DBS Lys A/S Ejby Industrivej Glostrup Telefon Telefax Valby Langgade 203 Tlf home Valby/SV Valby og København SV s mest sælgende ejendomsmægler! Vore salgstal taler for sig selv - ring for en realistisk Og seriøs vurdering! Toftegårds Alle 31 Tlf Få en effektiv bolighandel via vores 2 forretninger i Valby. HVIDOVRE RENGØRINGS SERVICE Alle former for rengøring udføres Kontorer, værksteder m.m. Daglig rengøring i abonnement Planteservice Hovedrengøring Gulvforsegling Rengøring efter håndværkere Grundrengøring af kantinekøkkener Grundrengøring af sanitære installationer Højtryksrengøring Rens af gardiner & ejendomme Rengøring ved fra/tilflytning Vinduespolering Ejendomsservice Hækkeklip m.m. Tømning & rengøring af dødsboer For industri, private, kommuner & amt Leveringsdygtig i Papirvarer Håndklæder Viskestykker Medlem af rengøringsselskabernes Branche og Arbejdsgiverforening

17 17 2. Senior - Vinder af Københavnsserien Forår 2008 Bagerst fra venstre: Thomas Thestrup, Thomas Brix Hansen, Theis Sørensen, Kenneth Thorsson, Tue Clausen, Tamer Ôzcan, Jens Lindboe og Torben Dehli. Midten fra venstre: Klaus Hamann, Kenni Frølund, Mirko Mikic, Steen Ryborg, Ole Rasmussen, Michael Kruse Bak, Agron Murati og Henning Nielsen. Forrest fra venstre: Rasmus Hansen, Peter Søby, Nicholas Olsen, Jacob Nielsen, Mads Nielsen, Reben Al-Ribaty, Lasse Skalle Lindemann og Mark Nakai. Trods tab af 6 points klarede førsteholdet selv skærene og forblev i 1. Division, og med 2. holdet i DS skal der lyde et stort tillykke fra mig og held og lykke til Anders, Ole og Steen i efteråret. Vores 3. senior ligger flot placeret med 21 points lige under B. 93, FB og Fremad Valby. Vi spiller således med om oprykningen til serie 1, så der venter et spændende efterår for Niels Anthon og gutterne. Vores 4. senior startede som lyn og torden med en 8 0 sejr, men senere er det gået ned ad bakke. Kender jeg Jonas Hennild ret, så vil vindermentaliteten slå igennem i efteråret, hvor nye spillere vil blive spillet - og rystet ind på holdet. Det var så det! Den nye struktur betyder et farvel fra min side, men også et ønske om positiv fremgang på alle fronter. Jeg er sikker på, at rette kurs nu er afstukket og med en kanon-bestyrelse ser fremtiden lys ud for FREM!! Niels Birkelyng. Ekstraordinær generalforsamling Fronter og argumenter var trukket skarpt op, da ny ledelsesstruktur skulle besluttes

18 18 Status i ungdomsafdelingen Efter en forhåbentlig god sommerferie for alle, er vi nu, når bladet udkommer, i gang med den nye sæson. Den nye - da DBU og KBU har besluttet at vende turneringen, så den for alle ungdomshold og seniorer fra Københavnerserien og opefter følger Superligaen og 1. Division og afsluttes før sommerpausen. Det betyder således, at den gamle sæson kun bestod af forårsturneringen, så vi kan derfor gøre status på endnu en afsluttet sæson. 1. ynglinge / 1. junior: (U19-1/U17-1) Begge hold sluttede turneringen på 3. pladsen i 1. division, ynglingene kun to point fra 2. pladsen, en godkendt indsats af drengene og teamet omkring begge hold. Nu vi ser vi frem til den nye spændende turnering, som allerede begynder med første kamp d. 9. august For 1. ynglinges og 1. juniors vedkommende blev afgørelsen om indplacering af holdene afgjort på en ny måde, nemlig ved tildeling af licenser, som omtalt andetsteds i dette blad. Disse hold er nu begge kommet i en landsdækkende 1. division med mange spændende modstandere ikke mindst fra Jylland og Fyn. Jeg tror på, at vi nok skal vise, at vi kan være med i dette selskab. Vi har det samme gode team omkring 1. ynglinge, nemlig: Cheftræner Kim Bergquist, assistent Nick Pedersen, tøj og materialer Jette Sehstedt. Omkring 1. junior siger vi velkommen til en gammel kending, Jesper Ovesen, som vi er meget glade for at få tilbage til klubben. Teamet ser nu således ud: Cheftræner Sune Jensen, assistent Jesper Ovesen, tøj og materialer Michael Pedersen. 2. ynglinge Ynglingene endte som nr. 2 kun ét point fra B 1903 på 1. pladsen en meget flot indsat af drengene. Vi starter den nye sæson i mesterrækken også, en næsten identisk række med kun tre nye hold ud af ti. En ting der er værd at lægge mærke til er, at B 1903 som jo vandt foråret ikke er med. Her må vi helt klart gå efter 1. pladsen i efteråret, hvilket i mine øjne er et realistisk mål. Trænere Carsten Jallov og Johnny Krüger, leder Erling Duelund 2. junior Juniorerne endte som nr. 3 ud af 12 hold, også her en absolut godkendt præstation. Her er også tale om en næsten identisk mesterrække for den nye sæson, her er Vanløse og Jægersborg erstattet af FC Bornholm og KBs bedste årgang 94 hold. Vi skal i mine øjne ende blandt de tre-fire bedste, men også her gå efter 1. pladsen. Trænere Morten Pløger og Martin Ørnø 3. junior På 3. junior skal vi sige velkommen til to nye trænere, Steven og Mike Langtoft. Vi har gennem længere tid søgt trænere til netop dette hold, så det er mig en stor glæde at sige velkommen til et par unge gutter, som også har spillet ungdomsfodbold i Frem. Vi har til at begynde med tilmeldt holdet en 7-mands turnering, så må vi se, om ikke lidt flere af vores gamle drenge er kommet tilbage, når vi når foråret igen. Årgang drenge (U15-1) Vores drenge placerede sig som nr. 5 ud af 10 hold. Det var en meget tæt række, hvor kun KB skilte sig ud i toppen lige fra start. (Det er i øvrigt dette KB hold, der er rykket op i samme række som vores 2. junior) Efter en lidt svingende start fik drengene for alvor fat i de rette takter i den sidste halvdel af turneringen og viste det fodboldspil, som vi ved de kan. Hvis de fortsætter de gode takter, vil vi komme til at slås med Vanløse, B 1908 og HIK om de første pladser. Cheftræner Alexander Rehrmann, assistent Karim Bader og tøj og materialer Sven Kurzweg Årgang drenge (U14-1) Vores 95ere var kommet i en for stærk række, hvilket vi har justeret til efterårsturneringen. Det har trods en del modgang, været nogle positive drenge, som har hygget sig med fodbolden. Det bliver sjovere nu gutter. Johnny Hansen Her er der kommet nye trænere, da Karim er rykket op omkring 94 erne. Trænere: Ronnie og Remi Offenbach Et stort velkommen tilbage til jer også. Årgang 94/95 3. drenge Som sædvanligt hygger Lars og drengene sig gevaldigt. Der er glæde og god mentalitet ved hver træning og kamp. Her er der god plads til både at tabe og vinde. De fortsætter i stort set samme række. Træner Lars Christensen Lilleput: U12 U13 Her er der som tidligere nævnt ikke resultatregistrering. Omkring vores årgang 96 har teamet fået godt fat i drengene igen, der er kommet helt ro på igen i foråret og mange af vores gamle drenge er kommet tilbage. Cheftræner Frank Vorborg, assistent Leif og Tommy Rasmussen holdleder. Hos vores 97ere har vi det samme team og stort set de samme drenge, som har fulgt hinanden gennem flere år. Også her ser det fint ud. Der planlægges en udlandstur til efteråret, så der er noget at glæde sig til. Cheftræner Per Rasmussen, assistenter Ole Ritter og jens Aagaard. Hos 96/97.2 (og 98) så det til at begynde med lidt tyndt ud med hensyn til antallet af drenge. Det skal jeg love for, at der blev ændret på. Det gode humør som trænerne formår at sprede til drengene har betydet, at der fra efteråret bliver tilmeldt endnu et hold i årgang 98. Trænere Finn Deis, Kenneth Andersen. Johnny Hansen

19 19 FTU- talenttræning på tværs Vi har nu afsluttet første halvdel af sæsonen med FTU træning for årgang (Microput Ynglinge). Vi har haft en masse gode træningspas og en række motiverede og engagerede drenge at arbejde med. Desuden har vi fået noget erfaring til, hvordan vi gerne vil gøre tingene i fremtiden. Indtil nu har drengene virket glade for det nye tiltag, og med nogle rettelser i strukturen, er jeg sikker på, at det vil være til stor gavn for både trænere og spillere i klubben. I denne forbindelse vil jeg takke de trænere der har deltaget, og til dem som endnu ikke har været med, kan jeg kun opfordre til at man deltager i efteråret, så vi får det bedst mulige udbytte. Der vil i starten af august blive indkaldt til et møde hvor vi skal have snakket om, hvordan vi vil organisere træningen i fremtiden. TU-ansvarlig Jannik Nielsen DC FTU FREM TALENTUDVIKLING Sidste nyt fra børneafdelingen Børneafdelingen kører som vanligt med fuldt tryk på, det er heldigvis nogle gode, dygtige og engagerede trænere og holdledere vi har på de forskellige hold. I hvert fald når det gælder træning og kampe, det kniber desværre lidt hos nogle, når der skal laves indlæg til medlemsbladet også selvom det måske bare er et par linier. Lidt ærgerligt, men som jeg sagde på et fællesmøde vi afholdt den 12. juni 2008, så bliver der kun skrevet om de hold der indsender noget til mig, jeg vil ikke igen redde nogle på målstregen og skrive lidt om de hold, som jeg ikke modtager noget herfra. Så her er lidt fra nogle af holdene i børneafdelingen. Moni Årgang 2001 Foråret har for 2001 erne været forrygende. I øjeblikket har vi ca. 16 drenge at gøre godt med fordelt på to hold, og med forårssæsonens start er vi begyndt at træne to gange om ugen, således at det ene træningspas foregår på holdene og det andet er fælles for begge hold. Tanken bag den model har været at tilgodese både det store fællesskab (særligt skole- og venneforbindelser på tværs af holdene) og det faktum at niveauspredningen stadig er relativ stor. På begge hold har spillerne udviklet sig meget, og resultaterne har generelt været rigtig fine. Hold 2. har spillet flot i børneturneringen, hvor niveauet holdene imellem har været tilpas i gruppen, og hvor modstanderne har været Pioneren, SSB (1), FB (3), KB(3), Hvidovre (3), Vestia (1). Det er blevet til mange lige kampe og en del gode sejre, særligt afslutningen på foråret har været rigtig god. Hold 1. har også spillet flot i børneturneringen i foråret, hvor det kun er blevet til to nederlag, en del uafgjorte og rigtig mange vundne kampe. Modstanderne har været KB (1), Hvidovre (1), FB (1), Vanløse (1) og FA 2000 (1). Også her har jævnbyrdigheden været stor i mange kampe, men vores drenge har udviklet en rigtig fin evne til at trække det længste strå i de tætte kampe bl.a. på grund af en fantastisk fightervilje og holdånd og en for deres alder imponerende evne til at komme med hjem når vi mister bolden. Begge hold rundede foråret af med deltagelse i et stort stævne i Haslev, hvor vi skulle prøve kræfter med en masse SBUhold og det må man sige vi slap godt fra. Hold 2. sluttede godt nok sidst i deres pulje, men tog flot revanche ved at spille sig i C-finalen som de tabte til B 1908 i en medrivende finale. Hold 1. vandt deres indledende pulje og kvalificerede sig dermed til A-gruppe-mellemrunden som de også vandt, bl.a. efter en uhyggelig tæt og spændende kamp mod Tune IF. I finalen stod de overfor Tårnborg som ikke har tabt endnu i foråret ifølge træneren... Det har de så nu, for FREM vandt fortjent 2-1 i en spændende finale, og sluttede dermed et dejligt forår af på fornemmeste vis med guldmedaljer om halsen Håbet for efterårssæsonen er at den imponerende udvikling kan fortsætte på begge hold, og at drengene vil blive ved med at omsætte deres engagement og spilleglæde til flot fodbold. Til stor fornøjelse for både drenge og forældre! Trænerteamet årgang 2001 (Carina, Arne og Stig)

20 20 Årgang 00 hold 1. Foråret er gået lidt op og ned. Vi har i turneringen vundet 2, tabt 2 og spillet en uafgjort. Vi har været til stævner hvor vi har været lige ved. Drengene kæmper super flot og har gennem det sidste år Luffe har trænet dem, spillet flot og er blevet endnu bedre til at aflevere til hinanden. Det er en nydelse at se på. Drengene vil kæmpe videre når vi starter efter endt sommerferie, Held og lykke i efteråret årgang 00 & Luffe samt forældre. Pia Raun (holdleder årgang 00 hold-1) Årgang 00 hold 2. Vi er glade for at have fået et så godt hold, hvor alle sammen er super glade og gerne vil spille fodbold. Vi glæder os meget til vi starter op igen så vi kan få mange flere dejlige fodbold oplevelser sammen. Vi vil også gerne sige tak til alle forældre for jeres støtte til holdet såvel som os. Jonathan og Michael. Rettelse: I sidste nummer af klubbladet bragte vi et forkert billede af holdet, bringer her det rigtige: Fra venstre: Jacob Holm Sørensen, Patrick Sørensen, Deniz Karaca, Jonas Reinel, Martin Sønder Frese, Thomas Kalving, Armend Aslani, Mads Olsen og Nicolai Kjeldgaard Årgang Årgang 99 har haft et rigtig godt år, hvor spillet er blevet bedre og bedre. Holdet består af 8 spillere der nu har spillet sammen i flere sæsoner. Der er en god stemning på holdet, hvilket smitter af på spillet. Vintersæsonen 2007/2008 blev afsluttet på fornemt hvis med sejre i to stævner, bla. Danske Bank Cup i Hvidovre. Sommersæsonen startede med en træningsturnering i Hvidovre, hvor det blev til sejre og nederlag, men det var åbenbart en god start for holdet, for siden det stævne har holdet ikke tabt en kamp. I puljekampene er det blevet til sejre over Husum, Vanløse og FA 2000, mens kampen mod KB endte 1-1 efter en meget lige kamp. Efterfølgende blev Hvidovre slået 6-2 inden der var gruppefinale mod Vestia. Kampen blev klart vundet af FREM 10 6, og FREM 99 er dermed gruppevindere i Foråret Rigtigt godt gået af hele holdet. Oluf Jessen og Flemming Sørensen Frem98 Foråret Endnu en fremragende sæson er afsluttet. Drengene stillede både op i A-rækken i årgang 98 og i årgang 97. Det lykkedes på fornemmeste vis drengene at vinde begge rækker. Puljesejren blandt drengenes jævnaldrende modstandere fra årgang 98, var hvad vi havde forventet. Derimod var vi meget mere spændte på, hvordan det ville gå drengene mod de ældre drenge fra årgang 97. Her så vi virkelig hvilket potentiale dette hold besidder, og gang på gang blev vi imponeret over dette holds kvaliteter. Drengene var i hver eneste kamp deres modstandere teknisk overlegne, og viste periodevis spil af meget høj klasse. Det lykkedes drengene at vinde samtlige kampe - scorede ikke mindre end 72 mål, og lukkede samtidigt kun 15 mål ind. Endvidere deltog drengene i et stort landsdækkende stævne i Assens, hvor alle de bedre hold fra årgangen var samlet. Her lykkedes det drengene at slutte som det hold der opnåede næst flest point, og netop den samme placering gentog drengene lidt senere i Næstved, hvor de bedste hold fra Fyn og Sjælland var samlet. (se efterfølgende artikel fra stævnet) Foråret blev afsluttet med en tur til Tyskland, hvor drengene fik prøvet kræfter med elitehold fra rundt omkring i Europa. Modstanderne var også her et år ældre end drengene men alligevel lykkedes det drengene at vinde syv kampe, spille to uafgjort og kun tabe tre. (se efterfølgende artikel fra stævnet) Rene Kaysen, Rene Trausen, Per Mundt og Bo Hansen (Trænere og ledere fra Frem98) Nyt fra årgang Denne sæson i børneturneringen har været meget lærerig dels fordi vi i forhold til forrige sæson, har valgt at rykke os op i række 98 A og 97 B rækken. I sidste sæson gik vi suverænt igennem med udelukkende med sejre og kun et nederlag i 98 B-rækken. Derfor valgte vi her i forårssæsonen, at få noget mere modstand ved at rykke os op i rækkerne. I børneturneringen har vi ikke virket skarpe nok i afslutningerne, vi har spillet flot fodbold men ikke rigtigt kunnet få bolden i kassen dertil skal det siges at vi har haft en periode hvor vi ikke har haft 7 drenge på vores hold og tit i kampe spillet uden udskiftninger. Men det er vendt nu og vi glæder os allerede meget til den kommende sæson vi har fået 4 nye spillere på vore hold velkommen til Nathan, Adrian, Ahmed og JB som vi glæder os utroligt meget til at arbejde sammen med. Så nu er vi oppe på 11 i truppen. Vi har været til et dejligt stævne her i pinsen sammen med årg hvor vi var i Næstved Her spillede drengene noget af det flotteste fodbold vi længe havde set vi spillede lige op med hold som Solrød 1, her blev den 1-1 og Herfølge 1 blev 0-0. Der må man nok sige at De små Fremmer drenge overraskede: Vi blev nr. 4 ved dette stævne.

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

2010BOLDKLUBBEN FREM

2010BOLDKLUBBEN FREM FREM 2010BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Klubbens Frem -tid Steen Andersens bisættelse Supporterne holder ved Derfor elsker jeg Frem Gæld undergravede redningsforsøg Fortid: Mistillid til Pauli NR. 2-2010 ÅRGANG

Læs mere

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Frembladet FREM 2011BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Jubilæumsdage Den kommende DS-sæson Formanden går Nye mål for ungdommen Bestyrelsens visioner Leder: Forfra Sekunda-hold NR. 2-2011 ÅRGANG - NR. 66 2 BOLDKLUBBEN

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE ÅRSRAPPORT SAMT INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens

Læs mere

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 INDHOLD Leder..........................3 U-12, Hold 1: Flot punktum.......4 Herre Senior - LFS + S1..........6 Interview med Anders Due......10

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 07/04/06 12:55 Side 1 københavnsk fodbold april 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FREM - MED RØVERHISTORIERNE FORMANDSSKIFTE - RAVNILD AFLØSTE MOGENSEN FA 2000 - DEN BLÅ

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 SATS OG TRYK: Allingham print, Randers Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum Forord fra Freja s Fodboldvenners bestyrelse: Det er ikke mange

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD UDDANNELSER Københavnsk Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD Kresten Kresten Bjerre Bjerre Generalen Generalen Hvidovre Hvidovre vil vil leve leve af af den den gode gode mad mad Vestia Vestia liv liv ii den

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT.

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT. FC ROSKILDE PROFILAVIS APRIL 2012 Velkommen til FC ROSKILDE - hele byens hold Forår 2012 CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes FC Roskilde arskort voksen sæsonkort Se de nye SÆSONKORT FC ROSKILDE PROFILAVIS

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2007 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FEMININ POWER - I HEIMDAL STYRER KVINDERNE! FRAFALD - STOR KBU UNDERSØGELSE JURISTER PÅ BANEN - CULPA HAR DERES EGNE "REGLER"

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold oktober 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk BØRNEFODBOLD - KURSEN ER SAT TILSKUEROPTØJER - HVEM SKAL NU BETALE! SKOVSHOVED - MOD ALLE ODDS SKJOLD - B93 - FODBOLD

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

fodboljuni 2009 juni 2009 5. årgang

fodboljuni 2009 juni 2009 5. årgang københavnsk fodboljuni 2009 juni 2009 5. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk SKOVSHOVED - MÅLVOGTER PÅ 89 ÅR FC AMAGER - KOSTBARE KONKURS KONSEKVENSER COERVER COACHING - KBU-TRÆNER-SEMINAR

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 NB frikendt i Fairplay-sagen NB blev for kort tid siden

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD JYSK FODBOLD APRIL 2009 Ildsjælene er drivkraften Mød bl.a. Anders Knudsen, Vagn Nielsen, Ole Ladefoged Steen Haugaard Fransen og kontrasten mellem to trænerduoer i henholdsvis KFUM/Fuglebakken og Ikast

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere