FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 2 ÅRGANG NR. 63

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 2 ÅRGANG NR. 63"

Transkript

1 NR. 2 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Seminar om strukturrapporten Ekstraordinær generalforsamling 2008 Nye bestyrelsesmedlemmer Det nye licenssystem Projekt Valby Idrætspark Portræt af Steen Ryborg Nyt fra afdelingerne FOBs rolle i Boldklubben FREM Et rigtigt fremmerbryllup ÅRGANG NR. 63

2 2

3 3 Kære læser Indholdsfortegnelse:. I strukturrapporten har vi været optimistiske. Boldklubben FREM blandt de 18 bedste i dansk fodbold og som udviklingen har gået, sandsynligvis også som den højst placerede klub i Københavns Kommune. Det kræver, og mange ting har stået på spil i dette forår og på mange områder har vi svævet mellem succes og fiasko. Københavns Kommune kæmper med sig selv og regeringen om finansieringen af de mange forbedringer for sportslivet i kommunen og projekter som vi troede var vedtaget er udskudt bl.a. de nye kunstgræsbaner til Valby Idrætspark. Løs i øvrigt artiklen inde i bladet. For 1. holdet blev afslutningen nervepirrende, men et afgørende mål, sat ind af Wassam El Banna som nu befinder sig i Vejle, sikrede FREM sejren og 3 afgørende point, samtidigt med at man tilføjede Vejle Boldklub sit bare andet nederlag igennem en hel sæson. Før den nye sæson er en række spændende nye spillere kommet til truppen, læs mere på klubbens hjemmeside. AS økonomi er stadigvæk problematisk efter et utilfredsstillende driftsresultat for 2007, hvor de fleste omkostninger var skåret til benet. Tvangsakkorden som først blev endelig godkendt i Sø- og Handelsretten den 23. maj 2008, har forårsaget at en række indtægtsgivende aktiviteter i det nye år som f.eks. sommerkoncert ikke kunne gennemføres, hvorved det forventede driftsresultatet for 2008 også forringes. Samarbejdsaftalen mellem moderklub og AS er i skrivende stund stadig ikke på plads, hvorfor vi vil afvente resultatet inden vi kan bedømme om samarbejdet i gensidig tillid er på rette spor. I moderklubben kan vi glæde os over at begge vore talenthold 1. junior og 1. ynglinge nu har opnået B-licens og dermed adgang til landets næstbedste række for talenthold. I bladet kan du læse mere om hvilke krav klubben skal opfylde for at fastholde denne position og yderligere avancere til A-licens og placering i landets bedste række. Vi kan også glæde os over 2. holdets succes som vinder af Københavnsserien og dermed oprykning til Danmarksserien så herfra et stort tillykke til holdet og deres dygtige stab. Et medlemsseminar og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling gav opbakning til en ny ledelsesstruktur i klubben, der forhåbentlig vil give det administrative og organisatoriske overskud der vil kræves for at føre klubben igennem de næste 5 år. Nogle er nervøse for de ledelsesmæssige ændringer, hvilket vel er naturligt nok, men som det fremgår af flere artikler i bladet står de nye driftsafdelinger stærkt og en række udvalg skal yderligere styrke klubbens arbejde. Især to generationer spiller en afgørende rolle i de kommende år. Børneafdelingen og de yngste årgange er i en utrolig vækst og i nogle årgange tegner der sig talenter som lover rigtigt godt. I den ældste generation blandt FOBs medlemmer er der også en øget bevidsthed om at man ikke kan sove på fortidens æra, men må vurdere hvordan man bedst muligt kan hjælpe klubben. Redaktionen takker de mange der i dette nummer har bidraget til et alsidigt klubblad. Vi beklager at vi pga. pladsmangel har måttet reducere et par artikler samtidigt med at vi har måttet udskyde stof til decemberudgaven Vi ønsker alle vore trofaste og nye læsere god fornøjelse med læsningen. jck. Leder og praktiske oplysninger Seminar om strukturrapporten Referat fra ekstraordinær generalforsamling... 6 Tak til afgåede bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen meddeler Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Det nye licenssystem Portræt af Steen Ryborg Sidste nyt fra: Projekt Valby Idrætspark Nyt fra 1. Holdet Bag kulissen med Steen Bjerre Nyt fra afdelingerne - Senior Ungdom Talentudvikling Børn Cricket Resultater og stillinger FOBs rolle i Boldklubben FREM Projekt: Integration og udvikling Nyt fra Historisk Arkiv Det stod i klubbladet for 50, 25 og 10 år siden.. 28 Sket siden sidst FOBs cykeltur - En onsdag på Amager - Mindeord - Et besøg fra Malawi - DBUs fodboldskoler -122 års fødselsdag Kalenderen - vigtige datoer i perioden Navne Næste klubblad Praktiske oplysninger REDAKTION: John Chr. Kassinger (ansvarshav.) Tlf Johnny Hansen Tlf ANNONCER: Gert Sloth Larsen Tlf TRYK: Forstædernes Bogtrykkeri Tlf UDKOMMER: 3 gange årligt, medio april, medio august og medio december. Oplag og distribution: Trykkes i 1200 eksemplarer og uddeles til alle aktive gennem trænere og ledere i de pågældende afdelinger. Passive medlemmer vil få tilsendt bladet pr. post, men kan afmelde til kontoret hvis de ikke ønsker dette. Bladet kan også læses på klubbens hjemmeside: Deadline til næste nummer: 20. Nov Indlæg kan fremsendes til klubbens kontor forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i klubbladet behøver nødvendigvis ikke at være sammenfaldende med Boldklubben Frem s opfattelse og holdning.

4 4 Seminar om strukturrapporten, april 2008 Sammenfatning af Carsten Jallov 43 engagerede Fremmere, fra alle dele af klubben, havde valgt at bruge en hel week-end på at diskutere Fremtiden for Boldklubben Frem. Baggrunden for diskussionen var strukturudvalgets rapport Visioner og mål for Boldklubben FREM, Seminaret var præget af en positiv og meget seriøs indstilling fra alle deltagere, med et fælles ønske om at bidrage til en ny og fremadrettet indsats for Boldklubben Frem. Efter oplæg fra strukturudvalget, prioritering af debatemner, gruppediskussioner og fremlæggelse af gruppernes konklusioner, tilsluttede seminaret sig strukturudvalgets rapports hovedkonklusioner. Mere specifikt udmøntede seminaret sig i følgende anbefalinger og forslag til bestyrelsen: 1/ Strukturudvalgets forslag om en ny organisationsstruktur gennemføres på en ekstraordinær generalforsamling den 27. maj / Klubben ansøger om DBU s B-licens for drenge. Ansøgningsfrist er 6. maj / Klubben tilslutter sig DBU s Holdninger & Handlinger fuldt ud. 4/ Der oprettes et ung-senior hold for at sikre fastholdelse af ungdomsspillere ved overgangen til senior-fodbold. 5/ Cricket-banen flyttes til ny placering (evt. på ny kunstgræsbane). 6/ Dame-fodbold styrkes ved at integrere damefodbolden i alle sportsafdelinger (fra mikro-afdeling til senior-afdeling). 7/ Det sportslige, sociale og organisatoriske ansvar for talentudviklingen (til og med ynglinge U/19) er moderklubbens ansvar. A/S bidrager økonomisk til talentudviklingen. Derudover fremkom deltagerne med følgende nye forslag til den fremtidige udvikling af klubben: a/ Klubhus på m2 er for lille. Der skal gøres plads til flere nye aktiviteter. b/ Fod-tennis som en del af fodboldlegeplads tæt på klubhus. c/ Klubben skal stille overordnede krav til elite-spillere. d/ Arbejdsplads til Historisk arkiv samt arkivplads i nyt klubhus. e/ Ingen svømmepøl i nyt klubhus. f/ Minimum 2 mødelokaler i nyt klubhus, gerne flere. I hvert mødelokale skal der være plads til at helt hold kan samles. g/ Forslag om nyt kontingent-begreb: Basis-kontingent der betales af alle derudover betales kontingent efter hvilke aktiviteter man deltager i. h/ Ungdomshold i Cricket-afdelingen. i/ Indtil nyt klubhus er etableret, skal der arbejdes med en mobil fodbold-legeplads, i stedet for faste anlæg, som ikke kan anvendes når klubhuset flytter. j/ Talentudviklingen (træningen) styrkes, bl.a. ved at tilknytte flere personer til talent-koordinatorens arbejdsområde. k/ Der uddannes 2 A-licens trænere om året, for at sikre et højt fagligt trænerniveau, og for at undgå afhængighed af enkelt-trænere. l/ Særlige, nye sociale aktivitetstilbud til ungdoms-spillere. m/ Arbejdet for det sportslige udvalg forventes at blive meget stort. Del udvalget op i mindre udvalg med hver deres arbejdsområde. n/ Større fokus på udvikling af trænerstaben. Opret et trænerforum, hvor trænere kan mødes og udveksle idéer og synspunkter, som inspiration til den daglige træning. o/ Udarbejd et helhedsperspektiv på ungdomsholdene, hvor der ud over de fodboldmæssige kvalifikationer også tages hensyn til f.eks. uddannelse, arbejde og andre fritidsaktiviteter. Opret lektiecafé. p/ Lav politik for antal trænere pr. hold. Én træner er ofte for lidt. 2-3 trænere kan være nødvendigt på flere hold. q/ Gør plads til fysioterapeut i nyt klubhus med egen fast klinik i huset. r/ Fitness-lokale i nyt klubhus bør kunne bruges af alle medlemmer. s/ Opret et udvalg der kan udarbejde en politik for den frivillige arbejdskraft. Beskriv rettigheder, pligter, kvalifikationer m.m. Stjerne Støvsuger Køgevej 94, 2630 Taastrup Hvidovrevej 130, 2650 Hvidovre

5 5 Dygtige smede og maskinarbejdere søges til arbejde hos: Se mere om vor virksomhed på: Hvis du er interesseret, ring eller skriv til ELLEHAMMER A/S Ejby Industrivej Glostrup Att.: Bruno Wigandt Tlf.: ELLEHAMMER A/S Ejby Industrivej Glostrup

6 6 Ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 10. juni 2008 Rygterne svirrede om rævekager bagt i skumle kontorer, i dagene op til den ekstraordinære generalforsamling i Boldklubben FREM. Selv om dagsordenen så uskyldig ud med vedtægtsændringer, valg af to nye bestyrelsesposter og orientering om samarbejdsaftalen med AS, stod meget på spil. Strukturrapporten og dens forslag om en helt ny ledelsesstruktur krævede vedtægtsændringer, og det som for nogen bare var en formalitet og en naturlig konsekvens af det gennemførte medlemsseminar, var for andre mere principielt og rejste bla. spørgsmålet om, at hele bestyrelsen skulle på valg. Det er vist lang tid siden, at køen ved indgangsdøren har været så lang det lignede næsten optakten til en fest så med en smule forsinkelse kunne Steen Ryborg som formand byde velkommen og med glæde konstatere, at så mange var mødt op, i alt 91 stemmeberettigede medlemmer, næsten en fordobling af det antal som mødte frem på den seneste ordinære generalforsamling. Niels Buch ønskede umiddelbart ordet, men måtte vente til valg af dirigent pkt. 1 på dagsordenen var gennemført. Thorkild Andersen blev valgt med akklamation. Han konstaterede at samlingen var lovlig indkaldt og noterede, at bestyrelsen havde bedt Michael Kruse Bak om at være referent, (det officielle referat kan læses på klubbens hjemmeside Niels Buch fik derefter ordet. Han redegjorde for sin dialog med klubbens formand og sin kontakt i den forbindelse til KBU s formand Henrik Ravnild omkring formalia ved valg af ny bestyrelse. Niels Buch havde primært to synspunkter, som han af demokratiske årsager gerne ville have opbakning til. Han understregede, at han ingen ønsker havde om at forsinke processen, men han manglede en synlighed omkring strukturrapporten, der jo ikke blev drøftet på den ordinære generalforsamling, men sat til debat på et medlemsseminar for senere bekræftelse/justering på den ekstraordinære generalforsamling. Som et andet væsentligt punkt, ønskede han, hvis de foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget, at hele bestyrelsen skulle være på valg. Flere var på talerstolen (Jan Helmark, Jim Voss, Preben Christiansen) og bestyrelsen måtte redegøre for sine synspunkter og motiver for den fremsendte dagsorden. Da argumenterne var udtømte, fastholdt dirigenten den fremsendte dagsorden og forsamlingen kunne derefter gå til punkt 2: Forslag til vedtægtsændringer, jævnfør det fremsendte bilag 1. Det var en sej omgang at komme igennem i et lokale fyldt til bristepunktet og varmt som en sommerdag på Amager Strandpark Dog gav den væsentligste vedtægtsændring 8, om den nye bestyrelses sammensætning, anledning til en heftig debat. Jim Voss gik på talerstolen og ønskede en redegørelse for de nye bestyrelsesposters arbejdsopgaver, og en uheldig bemærkning fra hans side, på vejen ned, om de mange 2. seniorers tilstedeværelse fik sindene i kog og flere på talerstolen (Jan Helmark Torben Dehli m.fl.). Senere undskyldte Jim Voss fra talerstolen sin bemærkning. Inden da gik 8 om bestyrelsens sammensætning til skriftlig afstemning, efter ønske fra Jim Voss. Efter stemmeoptælling og en kort pause med indtagelse af røg og indkøb af væske kunne dirigenten meddele at 8 var vedtaget med 67 stemmer for, 19 imod, 2 blanke og 1 ugyldig stemmeseddel. I alt 89 stemmesedler. En havde forladt forsamlingen, og dirigentens stemme blev ikke talt med. Herefter kunne de resterende vedtægter besluttes, og klokken var ca før vi kunne tage hul på de næste punkter. Bo With blev valgt med akklamation som ny sportslig koordinator med ansvar for alle klubbens sportslige aktiviteter. Søren Honoré blev valgt med akklamation som ny informationskoordinator med ansvar for klubbens ansigt indadtil og udadtil. (Bladet bringer andetsteds en kort præsentation af de 2 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og deres opgaver) Sidste punkt på dagsordenen før eventuelt var punkt 5 - Orientering om samarbejdsaftale med AS Carsten Jallov informerede om de igangværende forhandlinger med AS og de forventninger, der var hos begge parter. Forhandlingerne har været intensive og blev midlertidigt afbrudt pga. Sø- og Handelsrettens endelige behandling af tvangsakkorden på et møde den 23. maj Senere har usikkerheden om 1. holdet (forbliven i 1. division eller nedrykning) udskudt forhandlingen, men parterne har underskrevet en fælles erklæring der betinger at en ny samarbejdsaftale for en 5-årig periode er på plads inden 1. juli (senere ændret til inden udgangen af august) Hans Hermansen gik på talerstolen og supplerede Carsten. Han understregede det naturlige i, at AS (forretning) og moderklubben (forening) havde forskellige interesser, men understregede også at uden et godt samarbejde, ville vi ikke kunne nå vore mål. Han støttede strukturrapportens mange gode forslag så det er bare med at komme i gang. Der var ikke yderlige kommentarer fra salen, og dirigenten kunne derefter gå over til punkt 6 - eventuelt, hvor Steen Ryborg redegjorde for en række af de handlinger, der nu er presserende for at få den nye driftsorganisation og dens budgetter på plads. Klokken var mange, så varmen og det sene tidspunkt var måske årsagen til, at vi ikke fik sagt rigtigt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, som var: Moni Heinze Børneformand Johnny Hansen Ungdomsformand Bjarne Asboe Dameformand (ej tilstede) Niels Birkelyng Seniorformand For ovennævnte formodes det at Moni fortsætter sit arbejde for vore yngste medlemmer, og at Niels forlader posten som seniorformand og fortsætter som aktivt medlem i seniorafdelingen. Hvad Johnny og Bjarne vælger er i skrivende stund uklart. Generalforsamlingen blev afsluttet med tak til dirigenten for udført arbejde af en svær opgave, et rigtigt fremmerhurra og væske til de tørre halse. jck..

7 7 Café FREM byder velkommen og tilbyder vel tilberedte menuer til den gode pris af kun kr. 49,- MANDAG-FREDAG - fra kl Tirsdage - God gammeldags dansk mad Onsdage - Stegt flæsk m/persillesovs eller Brændende kærlighed Fredage - Nye retter tilberedt af årstidens råvarer Torsdage fra kl. 12 Ikke at forglemme - lækkert frisksmurt smørrebrød á kr. 15,- Alt i alt et besøg værd Telefon VI SER OGSÅ FREM Siestavej 7, Glostrup Tlf A-kassen Støt vore annoncører og sponsorer... med dine indkøb De støtter os... Klinik for Fodterapi Margit Jensen Borgbjergsvej 9, st København SV Telefon Sjælør Boulevard København SV Tlf

8 8 Fik ikke sagt rigtig tak På den ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 2008 blev afslutningen noget hektisk, hvorfor vi ikke fik taget ordentlig afsked med de afgående bestyrelsesmedlemmer. Det vil jeg, med dette indlæg, prøve at råde bod på. Ungdomsformand Johnny Hansen Vi tog også afsked med Johnny Hansen. Johnny har været i bestyrelsen i rigtig mange år, hvor han altid har været ungdomsformand. Jobbet som ungdomsformand var en af de store poster arbejdsmæssigt i bestyrelsen. Johnny jeg siger dig tak for din store indsats gennem mange år. Jeg vil også takke dig for det store arbejde du har lavet for at klubben fik DBU s B-licens for talentudvikling. Det er glædeligt, at du har givet udtryk for, at du gerne vil hjælpe til i den nye organisation.5: Bestyrelsen besluttede fremover, at lave et kort referat fra møderne til opslagstavler mm. Dameformand Bjarne Asboe Bjarne du skal have tak for det store arbejde du har lavet for klubben. Bjarne har været medlem af bestyrelsen efter at der på Bjarne s initiativ blev oprettet en dameafdeling i FREM. Nu hvor dameafdelingen bliver integreret i klubben, har Bjarne stillet sig til rådighed som koordinator for Bo With, så damerne og pigerne får en positiv oplevelse ved overgangen til den nye struktur. Seniorformand Niels Birkelyng Niels har været seniorformand i 3 år. Jeg har været en del af hans team gennem disse år og kan kun omtale Niels med respekt for det arbejde han har gjort for klubben som seniorformand. Jeg vil gerne sige dig tak for et godt samarbejde både på og udenfor banen. Niels har også lovet at hjælpe til, når vi har behov for det. Kom og prøv dem, hvis der er plads! SYD-VEST BODEGA - P. Knudsens Gade 27 - Dart, Billard, Spil! CAFE HYTTEN - Enghavevej 77 - Billigt øl og sprut - Spil! GRØNLANDSVEJ 15, 4681 HERFØLGE TELEFON: TELEFAX: MOBIL: Børneformand Moni Heinze Kære Moni tusind tak for dit arbejde i bestyrelsen gennem små 5 år. Dit rigtige arbejde gjorde du for vores allermindste medlemmer. Du var en af de første, de små stifter bekendtskab med, når de første gang kommer i klubben. Her er det vigtigt, at vores kommende stjerner føler sig godt tilpas og får lyst og mod på tilværelsen med at spille fodbold i FREM. Det var du den helt rigtige til, da du forstår at skabe tillid til de små. Du er også formand for forældreforeningen, som måske er en lidt overset forening i klubben. I det arbejde har du forstået at involvere forældre til at gøre et stykke arbejde for klubben. Forældreforeningen er et af de områder, hvor vi som klub skal fokusere mere på. Moni det glæder mig, at du forsætter som afdelingsleder og mod nye udfordringer for dig i klubben. Steen Ryborg, formand

9 9 Bestyrelsen meddeler: Foråret 2008 har været en travl og hektisk periode for bestyrelsen. Medlemsseminar april 2008 Der har været afholdt seminar om strukturrapporten. 43 medlemmer mødte op og brugte en weekend til at få gennemgået strukturrapporten og debatteret udvalgte emner. Dette seminar var vigtigt for bestyrelsen, da vi gerne ville have medlemmernes tilkendegivelse vedrørende de ting som bestyrelsen ønskede at få gennemført ved en ekstraordinær generalforsamling. (se sammenfatning fra seminaret side 4) Samarbejdsaftale med AS Bestyrelsen har nedsat et udvalg (Lars Larsen, Brian Juul, John Kassinger), som skulle se på hvordan en fremtidig samarbejdsaftale med FREM A/S kunne se ud. Bestyrelsen fik et oplæg fra udvalget. Der har efterfølgende været afholdt en del møder med A/S for at få lavet en god samarbejdsaftale. Aftalen er endnu ikke på plads, men det forventes at ske i løbet af august måned. Tak til udvalget for jeres store arbejde B-licens til klubben Klubben har søgt DBU om at få B-licens til vores talentudvikling. Den 26. maj 2008 fik vi den glædelige besked om, at DBU tildelte FREM B-licens. Jeg vil her gerne takke udvalget, som har taget sig af den store opgave det var med at lave ansøgningen om B-licens til DBU. B-licens betyder for klubben, at vores U-19 (1.ynglinge) og U-17 (1. junior) er garanteret en plads i den landsdækkende 1. division. (se artikel om kravene til denne licens, side 11) Fremadrettet vil bestyrelsen arbejde ihærdigt på, at FREM skal få A-licens, der vil give plads i den landsdækkende liga.. Ekstraordinær Generalforsamling og ny bestyrelse Den 10. juni blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. Formålet med generalforsamlingen var at få vedtaget de ændringer, som bestyrelsen ønskede. Det var primært ændring af vores vedtægter, så bestyrelsessammensætningen blev ændret fra 7 medlemmer til 5 medlemmer. (se referat fra mødet side 6) Det betød, at Moni Heinze, Niels Birkelyng, Bjarne Asboe og Johnny Hansen ikke længere er i bestyrelsen. Nye i bestyrelsen er Bo With, sportslig koordinator og Søren Honoré, kommunikations koordinator. Grunden til dette ønske var, at vi skal have en bestyrelse, som skal tage sig af de overordnede ting i klubben. Driften bliver så lagt ud til afdelingsledere. Nye udvalg Der bliver i løbet af august nedsat nogle faste udvalg sportsudvalg, imageudvalg, økonomiudvalg og socialudvalg. Der er en del medlemmer, der overfor bestyrelsen har tilkendegivet, at de gerne vil lave et stykke arbejde i udvalgene. Skulle der være andre medlemmer, som ønsker at deltage i et udvalg, så er du meget velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen. Driftsorganisation I løbet af august måned vil der blive afholdt møde med de nye afdelingsledere, trænere m.m., hvor bestyrelsen vil orientere om bestyrelsens mål for, hvordan vi ønsker at driften skal fungere. For bestyrelsen er det vigtigt, at alle ved, hvad det er, der sker i vores klub og vi ser frem til et meget spændende efterår, hvor Boldklubben FREM både sportsligt og organisatorisk bliver styrket. Steen Ryborg, Formand Egegårdsvej Rødovre Telefon Telefax Remi Støchkel Birkedommervej København NV Telefon

10 10 Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Bo With Ny i Boldklubben FREMs bestyrelse med ansvar for alle sportsaktiviteter i amatørafdelingen. Derudover ansvaret for sportslig koordination med AS. Alder: 45 år Stilling: Skolelærer Civilstatus: Gift med Inge og har to børn Ida 11år og Simon 18 år. (Simon er på kontrakt i Frem og spiller på 1. ynglinge.) Jeg blev meldt ind i Boldklubben Frem 1. aug Jeg spillede hele min ungdomstid i Frem, hvor jeg har haft trænere som Ole Månsson, Bent Dithmann, Ib Friis og Jørgen Storm alle Fremmere som stadig har sin gang i klubben. Min debut på klubbens 1. hold fik jeg 18. april 1982 mod Frederikshavn. Det blev til i alt 92 kampe på klubbens 1.hold. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser i Frem og mit hjerte har altid banket for klubben. En årrække var jeg væk fra klubben, hvor jeg spillede for Hvidovre, Landskrona BOIS, Ølstykke FC og Kastrup. Efter min aktive karriere har jeg fungeret som træner i fem sæsoner. Hvorfor går jeg ind i bestyrelsesarbejdet? I en årrække har jeg fulgt med på sidelinien og haft mine meninger. Klubben står over for mange nye udfordringer og her føler jeg, at jeg med min erfaring omkring det sportslige, kan bidrage og komme med nogle input til hvordan klubben skal se ud i fremtiden. Derudover er jeg overbevist om at klubben, med sine mange dygtige trænere og ledere, vil blive en endnu stærkere enhed i tiden fremover. Søren Karsten Blok Honoré Ny i Boldklubben FREMs bestyrelse med ansvar for kommunikation internt og eksternt i amatørafdelingen. Derudover ansvaret for sportslig koordination med AS. Alder: 61 år Civil status: Vokset op på Vesterbro, hvorefter mine forældre flyttede til Valby da jeg var 8 år gammel. 3 børn på 19, 24 og 38år. Bor stadig i hus i Valby nær Damhussøen. Uddannet indenfor handel og dekoration, hvorefter jeg skiftede til blad/mediebranchen. Etablerede egen grafisk tegnestue i 1983, og overtog månedsbladet Fisk & Fri i 1985, som jeg selv var med til at starte for Politiken i Fisk & Fri har i dag til huse på Chr. Brygge i København, og der er 5 fastansatte medarbejdere. Blev meldt ind i Frem som åring. Startede på lagkageholdet under Valdemar Petersen. Har ikke spillet i andre klubber, trods mange tilbud. Nåede desværre ikke mere end 6-8 kampe på 2. holdet. Elendigt spilleudvalg. Spiller i dag venstre back på klubbens SuperMasters. Hvorfor går jeg ind i bestyrelsesarbejdet? Jeg syntes at der er så mange positive tiltag på vej i klubben. Det vil jeg gerne være en del af, så valget var ikke så svært, selvom min arbejdsmæssige situation kræver en hel del. Skal man gøre en ekstra indsats, skal det være fordi man syntes det er sjovt og spændende, og det mener jeg det bliver i den nye ledelsesstruktur i klubben.ledere, vil blive en endnu stærkere enhed i tiden fremover.

11 11 Det nye licenssystem Som nævnt i sidste blad, skal klubberne nu have A-licens for at spille i ligaen, og B-licens, for at de pågældende hold kan spille med i 1. division Licenserne tildeles efter DBUs vurdering af talentudviklingsmiljø og talentmasse i de enkelte klubber. Som væsentlige krav kan nævnes: Uddannelse: Alle trænere helt nede fra microputafdelingen og opefter skal uddannes. Kravene stiger jo ældre spillerne er, så man i ynglinge, junior og drenge, skal ende med at have UEFA A-trænerlicens for at opfylde kriterierne. Trænerstab: Talentudviklingsansvarlig, målmandstræner og fysisk træner skal være til rådighed. Sundhedssektor: Fysioterapeut, massør og læge skal være til rådighed. Ungdomsudviklingsprogram: Klubbens politik og udførelse af dette skal være beskrevet udførligt. Spillerudviklingsprogram: Beskrivelse af udviklingen af spillerne fordelt på seks grupper fra microput til ynglinge. Baner: Kamp- og træningsbaner hele året. Til at udarbejde en ansøgning nedsatte bestyrelsen et licensudvalg, bestående af Kim Bergquist, Sune Jensen, Torsten Seeger Hansen, Jannik Nielsen og undertegnede som formand. Udvalget har fra marts og til papirerne skulle forelægges DBU d. 5. maj, arbejdet intenst på at få lave en ansøgning, der tog højde for alle de krav, der stilles og på en ordentlig måde beskrev talentudviklingen i klubben. Udvalget vurderede, at det var realistisk i første omgang, at ansøge om en B-licens, dette resulterede i en ansøgning på over 40 sider. Vi fik heldigvis et positiv svar d. 21. maj med meddelelsen om, at vi var tildelt denne B-licens, og de vurderede, at vi, hvis vi fortsætter det beskrevne arbejde, indenfor en kortere periode vil kunne erhverve en A-licens. Det er derfor et must, at der fremover bliver afsat de nødvendige midler, både til ansættelser, uddannelse, talentudvikling og ordentlige træningsforhold, hvis Boldklubben FREM stadig skal være en del af toppen i dansk ungdomsfodbold. Dette vil i mine øjne være en af de vigtigste opgaver for den nye og kommende bestyrelser at sikre i årene fremover. Jeg vil benytte lejligheden til at takke mine kollegaer i Licensudvalget for deres meget store og kvalificerede arbejde med dette projekt. Johnny Hansen Følgende hold har B-licens og fået tildelt en plads i divisionen: Følgende hold har A-licens og fået tildelt en plads i ligaen: U19 divisionen: U 17 divisionen: U19 ligaen: U17 ligaen: B 93 AB FC Amager * B 93 FC Fyn FC Fyn Frem Frem Herfølge Herfølge Holbæk B&I * Kolding FC Horsens FS * LFA * Kolding FC Næsby Næsby Næstved Næstved Randers FC Randers FC Silkeborg IF Silkeborg IF Svendborg FB * Sønderjyske Sønderjyske FC Viborg AB * AGF Brøndby IF Esbjerg FC Midtjylland FC Nordsjælland Hvidovre KB Lyngby BK OB Vejle BK AaB * Wild-card AGF Brøndby IF Esbjerg FC Midtjylland FC Nordsjælland Hvidovre IF KB Lyngby BK OB Vejle BK FK Viborg AaB

12 12 Der er igen vendt op og ned på planerne for Valby Idrætspark og projekt billige boliger. Regeringens stramme anlægspolitik overfor Portræt kommunerne, griber ind i planlægningen af Steen og politikerne på Københavns Rådhus, må endnu engang ryste posen. Ryborg Kunstgræsbanerne som alle troede var på plads, og kunne tages i brug efteråret 2008, er nu udskudt til starten af det nye år. Øv-Øv. En klassisk holdspiller og en ukuelig fighter,der trods et langt liv som spiller og træner aldrig har fået det gule kort Han voksede op i Sønderborg, hvor han også fik sin fodboldopdragelse. Efter afsluttet realeksamen i 1967 blev han sendt til Holmen i København, hvor en langtidskontrakt i Søværnet og en uddannelse som maskinarbejder ventede. Den unge Steen Ryborg måtte følge familietraditionen, hvor far, farfar og oldefar havde været i søværnet gennem det meste af deres liv. Han blev senere befalingsmand og blev uddannet til maskinist, og vejen som officer med efterfølgende maskinmestereksamen stod åben. Imidlertid besluttede familien, efter mange år på søen, bl.a. i U-bådsdivisionen, at hjemmebasen skulle styrkes og at Steen måtte søge nye græsgange i stedet for et langt liv til søs. Efter en række sonderinger fulgte Steen en god vens råd og søgte om optagelse i Politiet. En centimeter gjorde forskellen. Så Steen mødte op på Politiets optagelsesskole i Mitchellsgade i april måned i år Den vagthavende kunne konstatere, at hans papirer var flotte og en samtale styrkede hans kandidatur, så nu skulle han blot under målepinden, som viste, at han var en centimeter for kort. Duer ikke, var ordene beklager, men ingen optagelse. Efterfølgende fortalte Steen sin gode ven, hvordan det var gået og fik det råd, at han skulle prøve igen bare på et andet tidspunkt og ved en anden vagthavende. Det gjorde han så, og den vagthavende kunne konstatere, at hans papirer var flotte og en samtale styrkede hans kandidatur, så nu skulle han blot under målepinden, som viste, at han var en centimeter for kort. En centimeter betyder ingenting, var ordene tillykke du er optaget. Hvad kan man så lære af det her i livets skole lidt stædighed er ej at foragte, en egenskab som sikkert også vil hjælpe i hans nye job som formand i FREM. Det blev til 21 lærerige år ved Politiet, først som ordensbetjent på stationen i Absalonsgade på Vesterbro, også dengang et hårdt kvarter. Senere på motorcykel ved færdselspolitiet. I en periode var han i gruppen Raketterne som havde den betroede opgave at spore eftersøgte personer. Han må have gjort det godt, fordi nye opgaver blev tilbudt som leder af Politiskolens idrætsafdeling, FN-opgaver i Kroatien i 1994, og senere var han med til at etablere en helt ny politiuddannelse på Island. Lederegenskaberne. I ovennævnte opgaver viste han sine lederegenskaber, evnede både uddelegering og implementeringens vanskelige kunst, samt havde den personlige egenskab, at der aldrig kom nedsættende bemærkninger om andre fra hans mund, var han utilfreds med noget gik han til kilden. Egenskaber som han i sit nuværende job som inspektør på Grønjordskollegiet på Amager har brugt til at skabe en moderne og velfungerende organisation til glæde for kollegiets bestyrelse og alle dets brugere, samt ikke mindst for medarbejderne. Grundlaget for denne artikel er en samtale gennemført bare 2 dage efter den meget vigtige ekstraordinære generalforsamling i Boldklubben FREM og på sammen dag, hvor også en ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben FREM A/S skulle gennemføres med hans deltagelse. Et ryddet skrivebord og en uforstyrret samtale vidner om egenskaber, som han også skal bruge i sin nye rolle som formand i klubben. En rolle som skal bruges til at implementere de mange opgaver der ligger foran og til at samle alle kræfter i AS og moderklub for vore fælles mål. Har aldrig fået det gule kort Da vi indledte samtalen spurgte jeg ham, hvad de vigtigste egenskaber var, som

13 13 Projekt Valby Idrætspark Helhedsplanen for Valby Idrætspark er blevet udskudt, men forventes nu færdig medio oktober 2008, hvorefter lokalplan kan udarbejdes for området Der er igen vendt op og ned på planerne for Valby Idrætspark og projekt billige boliger. Regeringens stramme anlægspolitik overfor kommunerne, griber ind i planlægningen og politikerne på Københavns Rådhus, må endnu engang ryste posen. Kunstgræsbanerne som alle troede var på plads, og kunne tages i brug efteråret 2008, er nu udskudt til starten af det nye år. Øv-Øv. Det store vinderprojekt omkring Valby Idrætspark er taget af bordet, og Tegnestuen Vandkunsten er blevet bedt om (i hast) at udarbejde et nyt projekt, hvor en række af de ting som kan læses af nedenstående indgår. Bl.a. ser det ud som om at drømmen i AS om et nyt superligastadion nu er skudt i sænk, og en måske mere realistisk løsning med udbygning af nuværende stadion bliver en mulighed. Nedrivningen af Valby-Hallen (den nye er også droppet) og placeringen af Vandkulturhuset er ændret. Fra Carsten Jallov har jeg modtaget følgende tekst, dateret 4. juli 2008: Jeg har netop talt med projektleder Jana Eger Schrøder fra Københavns Kommune om den nuværende status for Helhedsplanen i Valby Idrætspark. Der arbejdes fortsat med et nyt udkast til helhedsplan, og der er ikke truffet nogen endelige beslutninger om placering af bl.a. vores klubhus. Vandkulturhuset placeres ved siden af Valbyhallen (den ny). Valbyhallen bibeholdes, og der skabes evt. fælles indgang, cafeteria m.m. til de 2 idrætshuse. Stadion flyttes ikke, i stedet arbejdes med en plan om en udbygning af Stadion med en ny tribune på øst-siden. Området hvor vores klubhus ligger i dag, skal benyttes til boliger, hvilket betyder at vores klubhus skal flyttes. En mulighed, der pt. arbejdes med, er at vores klubhus bygges sammen med en ny tribune, således at der først opføres nyt klubhus, og derefter bygges ny tribune i sammenhæng med det nye klubhus. Derved samles alle klubhuse (FREM s og Fremad Valby s) i området omkring Stadion, men på hver sin side af Stadion, og fri af boliger (da Stadion bliver liggende). Der er ikke endnu sat tidsplaner op, men hvis der først opføres nye boliger om f.eks. 5 år, kan det måske komme på tale at renovere/udbygge vores klubhus, indtil byggeriet af nyt klubhus / tribune på Stadion er færdig. Jana forventer, at forvaltningerne er klar med nyt udkast i september / oktober måned. Inden da vil man afholde nyt interessentmøde, hvor det nye udkast præsenteres og diskuteres med os (brugerne). Bemærk: Intet af ovenstående (bortset fra etablering af Vandkulturhuset) er besluttet eller vedtaget af borgerrepræsentationen endnu! jck han kunne tage med til sin nye opgave som formand i klubben. Hans svar, som kom efter få sekunders betænkningstid, overraskede mig: Jeg har aldrig fået det gule kort. Synes at jeg evner at bevare ro og overblik i pressede situationer. Fra Steen Meisner Bjerres statistik på klubbens hjemmeside, senest opdateret 20. april 2008, fortællesbl.a. følgende om vor nye formand: Født: 06/02/1951 i Sønderborg Kampe: 145 (lidt usikkerhed om tallet) Beskrivelse: Fulde navn: Steen Ryborg. Bor på Amager. Er gift og har 2 børn. Steen var en hurtig højrebenet fightertonet spiller. Var meget langtidsholdbar. Han spillede en DS kamp for Fremad Valby som 42årig og nogle KS kampe for Politiets IF som 45årig. Var sat på holdkortet til 2.holdskampen ude mod Hasle den , da holdet modtog et sent afbud til kampen. Spillede ikke fodbold i sæsonerne , da Steen i den periode var i Søværnet og derfor tit var ude at sejle. Var træner for FREM DM junior i Udover fodbold har Steen dyrket elite gymnastik, atletik, håndbold og judo. Uddannet som maskinarbejder og maskinist. Var oversergent i Søværnet. Senere politikommissær, handelsskoleoverlærer og er nu inspektør på Grønjordskollegiet. Blev valgt som formand for FREMs amatørafdeling på generalforsamlingen Fremtiden Han finder det naturligt, at når en klub eller en virksomhed skal gennemføre en større forandringsproces, vil der altid være nogle, som frygter udviklingen, og rygter af forskellig karakter opstår nemt i fasen op til beslutningernes gennemførelse. Når beslutningerne er taget, er det Steens opfattelse, at åbenhed og imødekommenhed, samt en dokumenteret fremtidig succes kan fjerne de barrierer, der hindrer at alle gode kræfter kan tages i brug. Både på banen og udenfor har vi fået en ukuelig fighter, der så længe som lysten driver værket og medlemmerne vil, kan føre klubben igennem mange gode år i et tæt samarbejde med AS og moderklubbens nye bestyrelse. Vi siger lykke til. jck

14 14 Nyt fra 1. holdet Før sæsonstart - 2. halvår 2008 Øverst fra venstre: Morten Swan, Nicolai Mikkelsen, Martin E. Jensen, Mikael Simonsen, Frank Palka Jensen, Patrik Wozniacki, Jón Rói Jacobsen, Martin Jürgensen, Atli Danielsen og Rene Heitmann. Midten fra venstre: Eva Krause, Dalibor Gotovac, Søren Weibel, Tim Ilsø, Anders Theil, Tommy Olsen, Søren Krogh, Beran Camili og Leif Martinsen. Nederst fra venstre: Tony Såby, Martin Jørgensen, Casper Grønn Larsen, Thomas Krause, Thomas Seidelin, Mads Nielsen, Mathias Potoker, Danny Andersen, Mike Hansen og Flemmig ØB Nielsen. Opstarten i år har vel forløbet sig lidt andersledes end tidligere sæsoner, da vi af gode grunde ikke helt havde vores trup på plads i forbindelse med opstarten primo juli. Vi vidste på forhånd at det ville tage nogle uger at få de sidste spillere indlemmet i truppen, men jeg syntes ikke det for alvor har forstyrret vores opstart, men det er da klart vi ville havet haft bedre vilkår hvis truppen allerede inden opstarten var sammensat, men sådan var betingelserne nu engang og det har vi så arbejdet ud fra. Der er som sagt til denne sæson en del nye spillere at finde i truppen, men det er min opfattelse at de er blevet vel modtaget og ikke haft de store problemer med at falde ind i truppen. Det er min overbevisning, at det som ny spiller i det hele taget ikke er så vanskeligt at komme til BK Frem, hvilket i høj grad skyldes den kultur og ånd der i forvejen eksisterer i boldklubben. Det har set rimeligt fornuftigt ud i vores træningskampe og der har været momenter i vores spil og gode perioder vi kan og skal bygge videre på, og med en del udskiftninger i truppen handler den kommende tid selvfølgelig for os om at få helheden og konceptet gennemarbejdet og helt på plads i truppen. Der er ingen tvivl om at vi går en hård sæson i møde, idet VIASAT Divisionen i mine øjne er blevet bedre. Jeg mener dog samtidig at vi har en spændende og rigtig god trup, som kan levere på et højt niveau, men det er klart at stabilitet og kontiunitet vil blive afgørende for hvor langt vi kan gå i den kommende sæson. Morten Swan

15 15 Bag kulissen med Steen Meisner Bjerre Hørt på sidelinien Statistik omkring 1. holdet foråret 2008 DEBUTANTER: Følgende 2 spillere fik debut på førsteholdet i foråret marts ude mod Skive: Mustafa Bozkurt. 9. april ude mod LFA: Msen JUBILÆUM: Tim Ilsø spillede sin kamp nr. 250 den 16. april mod SønderjyskE. Thomas Krause spillede sin kamp nr. 100 den 20. april mod Hvidovre. Jørgen Nielsen spillede sin kamp nr. 150 den 1. juni mod Fredericia. Nabil Aslam spillede sin kamp nr. 100 den 8. juni mod Vejle. ANFØRER: Tommy Olsen 9, Thomas Krause 6, plus 3 gange, hvor han overtog anførerbindet fra Tommy Olsen, da han blev udskiftet. Dion Knudsen 2 gange, hvor han overtog anførerbindet efter henholdsvis Thomas Krause og Tommy Olsen. Atli Danielsen og Wassim El Banna 1 gang, hvor de overtog anførerbindet fra Thomas Krause. TILSKUERE: De 15 kampe blev overværet af i alt Det vil sige pr. kamp mod /1.453 i /1.142 i /1.781 i /6.253 (13 kampe) i /2.400 i /1.164 i /1.551 i /915 i 2000 og /935 i Kampen hjemme den mod Hvidovre blev overværet af tilskuere. Det laveste tilskuerantal i Valby var til kampen den mod SønderjyskE. Den bedst besøgte udekamp var i Silkeborg den 27.4., som tilskuere overværede. 530 tilskuere overværede kampen den i Ølstykke. NB! Du kan læse referaterne fra FREMs kampe på klubbens hjemmeside: Kampantal i alt og mål i foråret 2008 Hans Hermansen kom for sent til et møde havde været hos revisoren, hvor det trak ud. På vejen mødte han Bent Sylvia, som spurgte om det så sort ud? Nej, svarede Hans ikke alt sammen, der var også røde tal! Navn Kampe I alt Mål I alt Mål Forår 2008 Tim Ilsø Jørgen Nielsen 152 Morten Hamm Thomas Krause Nabil Aslam Dion Knudsen 88 6 Wassim El Banna Mikael Simonsen 66 4 Nicolaj Mikkelsen Christian Brøndum Martin Jürgensen Emil Jensen 53 5 Tommy Olsen Dalibor Gotovac 46 Atli Danielsen Aske Krohn 33 1 Frank Palka Jensen Fosu Boateng Mike Hansen 6 Martin Jørgensen 5 Mustafa Bozkurt 1 Mads Nielsen 1 Selvmål 1 I alt 21 FRISØR FINN v/dorthe Vigerslevvej Valby (lige ved kamhusene) Særtilbud til FREMs medlemmer Velkommen til en verden af træ Kom ind i forretningen og se vort store udvalg i trævarer. Vi har alt inden for rigtige kvalitets træmøbler og trævarer... - og duften af rigtig træ. Trævarefabrikkernes UDSALG Trævarefabrikkernes Udsalg - Vesterbrogade 99 - København V. - Telefon

16 16 Seniorafdelingen - Stort forår og et spændende efterår venter! Amatørafdelingens flagskib, 2. senior, vandt de afgørende kampe. Vi vandt 3 1 over HB, spillede 2-2 mod B.93, en af vores store konkurrenter om oprykningen til DS, tabte 0 1 på Bornholm, udspillede Dragør på hjemmebane og vandt fortjent 2 1 over Brønshøj på Tingbjerg, hvor Mark Nakai desværre brækkede anklen. I kampen mod VLI, som ofte har fremragende spillere på holdet (Landbohøjskolen tiltrækker jyder), satte Skalle tingene på plads med fire mål til en 5 0 sejr. Vi fortsatte mod toppen af KS ved at vinde 4 0 over B.1908, hvor Mustafa - kampens store spiller- lagde op til tre mål, spillede 2 2 mod Husum og vandt i et vidunderligt sommervejr over Skovshoved. I lokalopgøret mod Fremad Valby blev naboerne sendt hjem med et 5 1 nederlag. Hjemme mod Sundby startede vi forsigtigt, seniorchefen gik lidt bekymret rundt i 25 minutter, men så begyndte tingene at køre og modstanderen blev sendt hjem med et nederlag på 6 0. Nu ventede storkampen mod topholdet GVI på det smukke stadion i Mosen. Kampen var helt central for begge hold. Med en sejr til GVI ville de være klar til DS og med en sejr til FREM ville vi selv kunne afgøre oprykningen til DS i den sidste kamp mod AB 70. Over 500 tilskuere, heraf mange fra Valby, fulgte kampen, hvor GVI bragte sig foran 1 0 til pauseføring, men i anden halvleg satte FREM tingene på plads med tre flotte mål af Simonsen og Reben til en 3-1 sejr. Vi sluttede hjemme med 6 0 over AB 70 og som en flot nummer et i KS er vi nu klar til DS, hvor vi efterfølgende er blevet placeret i kreds 1. Deres leverandør af Lyskilder Batterier Sikringer El-materiel Armaturer Belysningsprojekter Niels Birkelyng DBS Lys A/S Ejby Industrivej Glostrup Telefon Telefax Valby Langgade 203 Tlf home Valby/SV Valby og København SV s mest sælgende ejendomsmægler! Vore salgstal taler for sig selv - ring for en realistisk Og seriøs vurdering! Toftegårds Alle 31 Tlf Få en effektiv bolighandel via vores 2 forretninger i Valby. HVIDOVRE RENGØRINGS SERVICE Alle former for rengøring udføres Kontorer, værksteder m.m. Daglig rengøring i abonnement Planteservice Hovedrengøring Gulvforsegling Rengøring efter håndværkere Grundrengøring af kantinekøkkener Grundrengøring af sanitære installationer Højtryksrengøring Rens af gardiner & ejendomme Rengøring ved fra/tilflytning Vinduespolering Ejendomsservice Hækkeklip m.m. Tømning & rengøring af dødsboer For industri, private, kommuner & amt Leveringsdygtig i Papirvarer Håndklæder Viskestykker Medlem af rengøringsselskabernes Branche og Arbejdsgiverforening

17 17 2. Senior - Vinder af Københavnsserien Forår 2008 Bagerst fra venstre: Thomas Thestrup, Thomas Brix Hansen, Theis Sørensen, Kenneth Thorsson, Tue Clausen, Tamer Ôzcan, Jens Lindboe og Torben Dehli. Midten fra venstre: Klaus Hamann, Kenni Frølund, Mirko Mikic, Steen Ryborg, Ole Rasmussen, Michael Kruse Bak, Agron Murati og Henning Nielsen. Forrest fra venstre: Rasmus Hansen, Peter Søby, Nicholas Olsen, Jacob Nielsen, Mads Nielsen, Reben Al-Ribaty, Lasse Skalle Lindemann og Mark Nakai. Trods tab af 6 points klarede førsteholdet selv skærene og forblev i 1. Division, og med 2. holdet i DS skal der lyde et stort tillykke fra mig og held og lykke til Anders, Ole og Steen i efteråret. Vores 3. senior ligger flot placeret med 21 points lige under B. 93, FB og Fremad Valby. Vi spiller således med om oprykningen til serie 1, så der venter et spændende efterår for Niels Anthon og gutterne. Vores 4. senior startede som lyn og torden med en 8 0 sejr, men senere er det gået ned ad bakke. Kender jeg Jonas Hennild ret, så vil vindermentaliteten slå igennem i efteråret, hvor nye spillere vil blive spillet - og rystet ind på holdet. Det var så det! Den nye struktur betyder et farvel fra min side, men også et ønske om positiv fremgang på alle fronter. Jeg er sikker på, at rette kurs nu er afstukket og med en kanon-bestyrelse ser fremtiden lys ud for FREM!! Niels Birkelyng. Ekstraordinær generalforsamling Fronter og argumenter var trukket skarpt op, da ny ledelsesstruktur skulle besluttes

18 18 Status i ungdomsafdelingen Efter en forhåbentlig god sommerferie for alle, er vi nu, når bladet udkommer, i gang med den nye sæson. Den nye - da DBU og KBU har besluttet at vende turneringen, så den for alle ungdomshold og seniorer fra Københavnerserien og opefter følger Superligaen og 1. Division og afsluttes før sommerpausen. Det betyder således, at den gamle sæson kun bestod af forårsturneringen, så vi kan derfor gøre status på endnu en afsluttet sæson. 1. ynglinge / 1. junior: (U19-1/U17-1) Begge hold sluttede turneringen på 3. pladsen i 1. division, ynglingene kun to point fra 2. pladsen, en godkendt indsats af drengene og teamet omkring begge hold. Nu vi ser vi frem til den nye spændende turnering, som allerede begynder med første kamp d. 9. august For 1. ynglinges og 1. juniors vedkommende blev afgørelsen om indplacering af holdene afgjort på en ny måde, nemlig ved tildeling af licenser, som omtalt andetsteds i dette blad. Disse hold er nu begge kommet i en landsdækkende 1. division med mange spændende modstandere ikke mindst fra Jylland og Fyn. Jeg tror på, at vi nok skal vise, at vi kan være med i dette selskab. Vi har det samme gode team omkring 1. ynglinge, nemlig: Cheftræner Kim Bergquist, assistent Nick Pedersen, tøj og materialer Jette Sehstedt. Omkring 1. junior siger vi velkommen til en gammel kending, Jesper Ovesen, som vi er meget glade for at få tilbage til klubben. Teamet ser nu således ud: Cheftræner Sune Jensen, assistent Jesper Ovesen, tøj og materialer Michael Pedersen. 2. ynglinge Ynglingene endte som nr. 2 kun ét point fra B 1903 på 1. pladsen en meget flot indsat af drengene. Vi starter den nye sæson i mesterrækken også, en næsten identisk række med kun tre nye hold ud af ti. En ting der er værd at lægge mærke til er, at B 1903 som jo vandt foråret ikke er med. Her må vi helt klart gå efter 1. pladsen i efteråret, hvilket i mine øjne er et realistisk mål. Trænere Carsten Jallov og Johnny Krüger, leder Erling Duelund 2. junior Juniorerne endte som nr. 3 ud af 12 hold, også her en absolut godkendt præstation. Her er også tale om en næsten identisk mesterrække for den nye sæson, her er Vanløse og Jægersborg erstattet af FC Bornholm og KBs bedste årgang 94 hold. Vi skal i mine øjne ende blandt de tre-fire bedste, men også her gå efter 1. pladsen. Trænere Morten Pløger og Martin Ørnø 3. junior På 3. junior skal vi sige velkommen til to nye trænere, Steven og Mike Langtoft. Vi har gennem længere tid søgt trænere til netop dette hold, så det er mig en stor glæde at sige velkommen til et par unge gutter, som også har spillet ungdomsfodbold i Frem. Vi har til at begynde med tilmeldt holdet en 7-mands turnering, så må vi se, om ikke lidt flere af vores gamle drenge er kommet tilbage, når vi når foråret igen. Årgang drenge (U15-1) Vores drenge placerede sig som nr. 5 ud af 10 hold. Det var en meget tæt række, hvor kun KB skilte sig ud i toppen lige fra start. (Det er i øvrigt dette KB hold, der er rykket op i samme række som vores 2. junior) Efter en lidt svingende start fik drengene for alvor fat i de rette takter i den sidste halvdel af turneringen og viste det fodboldspil, som vi ved de kan. Hvis de fortsætter de gode takter, vil vi komme til at slås med Vanløse, B 1908 og HIK om de første pladser. Cheftræner Alexander Rehrmann, assistent Karim Bader og tøj og materialer Sven Kurzweg Årgang drenge (U14-1) Vores 95ere var kommet i en for stærk række, hvilket vi har justeret til efterårsturneringen. Det har trods en del modgang, været nogle positive drenge, som har hygget sig med fodbolden. Det bliver sjovere nu gutter. Johnny Hansen Her er der kommet nye trænere, da Karim er rykket op omkring 94 erne. Trænere: Ronnie og Remi Offenbach Et stort velkommen tilbage til jer også. Årgang 94/95 3. drenge Som sædvanligt hygger Lars og drengene sig gevaldigt. Der er glæde og god mentalitet ved hver træning og kamp. Her er der god plads til både at tabe og vinde. De fortsætter i stort set samme række. Træner Lars Christensen Lilleput: U12 U13 Her er der som tidligere nævnt ikke resultatregistrering. Omkring vores årgang 96 har teamet fået godt fat i drengene igen, der er kommet helt ro på igen i foråret og mange af vores gamle drenge er kommet tilbage. Cheftræner Frank Vorborg, assistent Leif og Tommy Rasmussen holdleder. Hos vores 97ere har vi det samme team og stort set de samme drenge, som har fulgt hinanden gennem flere år. Også her ser det fint ud. Der planlægges en udlandstur til efteråret, så der er noget at glæde sig til. Cheftræner Per Rasmussen, assistenter Ole Ritter og jens Aagaard. Hos 96/97.2 (og 98) så det til at begynde med lidt tyndt ud med hensyn til antallet af drenge. Det skal jeg love for, at der blev ændret på. Det gode humør som trænerne formår at sprede til drengene har betydet, at der fra efteråret bliver tilmeldt endnu et hold i årgang 98. Trænere Finn Deis, Kenneth Andersen. Johnny Hansen

19 19 FTU- talenttræning på tværs Vi har nu afsluttet første halvdel af sæsonen med FTU træning for årgang (Microput Ynglinge). Vi har haft en masse gode træningspas og en række motiverede og engagerede drenge at arbejde med. Desuden har vi fået noget erfaring til, hvordan vi gerne vil gøre tingene i fremtiden. Indtil nu har drengene virket glade for det nye tiltag, og med nogle rettelser i strukturen, er jeg sikker på, at det vil være til stor gavn for både trænere og spillere i klubben. I denne forbindelse vil jeg takke de trænere der har deltaget, og til dem som endnu ikke har været med, kan jeg kun opfordre til at man deltager i efteråret, så vi får det bedst mulige udbytte. Der vil i starten af august blive indkaldt til et møde hvor vi skal have snakket om, hvordan vi vil organisere træningen i fremtiden. TU-ansvarlig Jannik Nielsen DC FTU FREM TALENTUDVIKLING Sidste nyt fra børneafdelingen Børneafdelingen kører som vanligt med fuldt tryk på, det er heldigvis nogle gode, dygtige og engagerede trænere og holdledere vi har på de forskellige hold. I hvert fald når det gælder træning og kampe, det kniber desværre lidt hos nogle, når der skal laves indlæg til medlemsbladet også selvom det måske bare er et par linier. Lidt ærgerligt, men som jeg sagde på et fællesmøde vi afholdt den 12. juni 2008, så bliver der kun skrevet om de hold der indsender noget til mig, jeg vil ikke igen redde nogle på målstregen og skrive lidt om de hold, som jeg ikke modtager noget herfra. Så her er lidt fra nogle af holdene i børneafdelingen. Moni Årgang 2001 Foråret har for 2001 erne været forrygende. I øjeblikket har vi ca. 16 drenge at gøre godt med fordelt på to hold, og med forårssæsonens start er vi begyndt at træne to gange om ugen, således at det ene træningspas foregår på holdene og det andet er fælles for begge hold. Tanken bag den model har været at tilgodese både det store fællesskab (særligt skole- og venneforbindelser på tværs af holdene) og det faktum at niveauspredningen stadig er relativ stor. På begge hold har spillerne udviklet sig meget, og resultaterne har generelt været rigtig fine. Hold 2. har spillet flot i børneturneringen, hvor niveauet holdene imellem har været tilpas i gruppen, og hvor modstanderne har været Pioneren, SSB (1), FB (3), KB(3), Hvidovre (3), Vestia (1). Det er blevet til mange lige kampe og en del gode sejre, særligt afslutningen på foråret har været rigtig god. Hold 1. har også spillet flot i børneturneringen i foråret, hvor det kun er blevet til to nederlag, en del uafgjorte og rigtig mange vundne kampe. Modstanderne har været KB (1), Hvidovre (1), FB (1), Vanløse (1) og FA 2000 (1). Også her har jævnbyrdigheden været stor i mange kampe, men vores drenge har udviklet en rigtig fin evne til at trække det længste strå i de tætte kampe bl.a. på grund af en fantastisk fightervilje og holdånd og en for deres alder imponerende evne til at komme med hjem når vi mister bolden. Begge hold rundede foråret af med deltagelse i et stort stævne i Haslev, hvor vi skulle prøve kræfter med en masse SBUhold og det må man sige vi slap godt fra. Hold 2. sluttede godt nok sidst i deres pulje, men tog flot revanche ved at spille sig i C-finalen som de tabte til B 1908 i en medrivende finale. Hold 1. vandt deres indledende pulje og kvalificerede sig dermed til A-gruppe-mellemrunden som de også vandt, bl.a. efter en uhyggelig tæt og spændende kamp mod Tune IF. I finalen stod de overfor Tårnborg som ikke har tabt endnu i foråret ifølge træneren... Det har de så nu, for FREM vandt fortjent 2-1 i en spændende finale, og sluttede dermed et dejligt forår af på fornemmeste vis med guldmedaljer om halsen Håbet for efterårssæsonen er at den imponerende udvikling kan fortsætte på begge hold, og at drengene vil blive ved med at omsætte deres engagement og spilleglæde til flot fodbold. Til stor fornøjelse for både drenge og forældre! Trænerteamet årgang 2001 (Carina, Arne og Stig)

20 20 Årgang 00 hold 1. Foråret er gået lidt op og ned. Vi har i turneringen vundet 2, tabt 2 og spillet en uafgjort. Vi har været til stævner hvor vi har været lige ved. Drengene kæmper super flot og har gennem det sidste år Luffe har trænet dem, spillet flot og er blevet endnu bedre til at aflevere til hinanden. Det er en nydelse at se på. Drengene vil kæmpe videre når vi starter efter endt sommerferie, Held og lykke i efteråret årgang 00 & Luffe samt forældre. Pia Raun (holdleder årgang 00 hold-1) Årgang 00 hold 2. Vi er glade for at have fået et så godt hold, hvor alle sammen er super glade og gerne vil spille fodbold. Vi glæder os meget til vi starter op igen så vi kan få mange flere dejlige fodbold oplevelser sammen. Vi vil også gerne sige tak til alle forældre for jeres støtte til holdet såvel som os. Jonathan og Michael. Rettelse: I sidste nummer af klubbladet bragte vi et forkert billede af holdet, bringer her det rigtige: Fra venstre: Jacob Holm Sørensen, Patrick Sørensen, Deniz Karaca, Jonas Reinel, Martin Sønder Frese, Thomas Kalving, Armend Aslani, Mads Olsen og Nicolai Kjeldgaard Årgang Årgang 99 har haft et rigtig godt år, hvor spillet er blevet bedre og bedre. Holdet består af 8 spillere der nu har spillet sammen i flere sæsoner. Der er en god stemning på holdet, hvilket smitter af på spillet. Vintersæsonen 2007/2008 blev afsluttet på fornemt hvis med sejre i to stævner, bla. Danske Bank Cup i Hvidovre. Sommersæsonen startede med en træningsturnering i Hvidovre, hvor det blev til sejre og nederlag, men det var åbenbart en god start for holdet, for siden det stævne har holdet ikke tabt en kamp. I puljekampene er det blevet til sejre over Husum, Vanløse og FA 2000, mens kampen mod KB endte 1-1 efter en meget lige kamp. Efterfølgende blev Hvidovre slået 6-2 inden der var gruppefinale mod Vestia. Kampen blev klart vundet af FREM 10 6, og FREM 99 er dermed gruppevindere i Foråret Rigtigt godt gået af hele holdet. Oluf Jessen og Flemming Sørensen Frem98 Foråret Endnu en fremragende sæson er afsluttet. Drengene stillede både op i A-rækken i årgang 98 og i årgang 97. Det lykkedes på fornemmeste vis drengene at vinde begge rækker. Puljesejren blandt drengenes jævnaldrende modstandere fra årgang 98, var hvad vi havde forventet. Derimod var vi meget mere spændte på, hvordan det ville gå drengene mod de ældre drenge fra årgang 97. Her så vi virkelig hvilket potentiale dette hold besidder, og gang på gang blev vi imponeret over dette holds kvaliteter. Drengene var i hver eneste kamp deres modstandere teknisk overlegne, og viste periodevis spil af meget høj klasse. Det lykkedes drengene at vinde samtlige kampe - scorede ikke mindre end 72 mål, og lukkede samtidigt kun 15 mål ind. Endvidere deltog drengene i et stort landsdækkende stævne i Assens, hvor alle de bedre hold fra årgangen var samlet. Her lykkedes det drengene at slutte som det hold der opnåede næst flest point, og netop den samme placering gentog drengene lidt senere i Næstved, hvor de bedste hold fra Fyn og Sjælland var samlet. (se efterfølgende artikel fra stævnet) Foråret blev afsluttet med en tur til Tyskland, hvor drengene fik prøvet kræfter med elitehold fra rundt omkring i Europa. Modstanderne var også her et år ældre end drengene men alligevel lykkedes det drengene at vinde syv kampe, spille to uafgjort og kun tabe tre. (se efterfølgende artikel fra stævnet) Rene Kaysen, Rene Trausen, Per Mundt og Bo Hansen (Trænere og ledere fra Frem98) Nyt fra årgang Denne sæson i børneturneringen har været meget lærerig dels fordi vi i forhold til forrige sæson, har valgt at rykke os op i række 98 A og 97 B rækken. I sidste sæson gik vi suverænt igennem med udelukkende med sejre og kun et nederlag i 98 B-rækken. Derfor valgte vi her i forårssæsonen, at få noget mere modstand ved at rykke os op i rækkerne. I børneturneringen har vi ikke virket skarpe nok i afslutningerne, vi har spillet flot fodbold men ikke rigtigt kunnet få bolden i kassen dertil skal det siges at vi har haft en periode hvor vi ikke har haft 7 drenge på vores hold og tit i kampe spillet uden udskiftninger. Men det er vendt nu og vi glæder os allerede meget til den kommende sæson vi har fået 4 nye spillere på vore hold velkommen til Nathan, Adrian, Ahmed og JB som vi glæder os utroligt meget til at arbejde sammen med. Så nu er vi oppe på 11 i truppen. Vi har været til et dejligt stævne her i pinsen sammen med årg hvor vi var i Næstved Her spillede drengene noget af det flotteste fodbold vi længe havde set vi spillede lige op med hold som Solrød 1, her blev den 1-1 og Herfølge 1 blev 0-0. Der må man nok sige at De små Fremmer drenge overraskede: Vi blev nr. 4 ved dette stævne.

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

BK FREM - LØRDAG D. 26. MAJ 2012 15:00 VALBY IDRÆTSPARK FORKAMP KL. 13.30 U-6 BK FREM - GVI

BK FREM - LØRDAG D. 26. MAJ 2012 15:00 VALBY IDRÆTSPARK FORKAMP KL. 13.30 U-6 BK FREM - GVI BK FREM - GVI LØRDAG D. 2. MAJ 2012 15:00 VALBY IDRÆTSPARK FORKAMP KL. 13.30 U- BK FREM - GVI FREM 125 år Boldklubben FREM gennem 125 år - 1-2011 FREM S JUBILÆUMSBOG I forbindelse med Boldklubben FREM's

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC

MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC Serie 2, Pulje 2 MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC 26. september 2015 kl. 14.00 Dagens kampsponsor: Han kom, han så, han sejrede! Som jeg lovede i sidste kampprogram, så var der en god nyhed under opsejling. Her

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

FC FÆDRENE. målkonger

FC FÆDRENE. målkonger FC FÆDRENE er tidligere målkonger De tidligere målkonger i topfodbold, Klaus Granlund og Ove Hansen, er et ambitiøst trænerpar for U11 drengeholdet i Ikast FS, men de er en smule uvenner med de nye holdninger

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Nyt bud på en Vision

Nyt bud på en Vision Nyt bud på en Vision I år 2015 har vi i samarbejde med skoler og institutioner i Nørresundby skabt en stabil og omfattende tilgang af medlemmer, således at der opstår et så tilpas stort antal børnespillere,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til fodbold i 2. division øst søndag d. 10. november 2013. Svebølle - Birkerød. www.sbi-fodbold.dk

Velkommen til fodbold i 2. division øst søndag d. 10. november 2013. Svebølle - Birkerød. www.sbi-fodbold.dk Velkommen til fodbold i 2. division øst søndag d. 10. november 2013 Svebølle - Birkerød www.sbi-fodbold.dk Rundens kampe: Nordvest - B 1908 BSV - Helsingør Egedal - B 93 Frem - Avarta Svebølle - Birkerød

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

FODbOLDKALENDER DEN LiLLE RøD / hvide

FODbOLDKALENDER DEN LiLLE RøD / hvide FODbOLDKALENDER Den lille rød / hvide Lollands Bank giver gratis entre til Nakskov Idrætspark Kontaktoplysninger Nybrogade 3 4900 Nakskov Telefon 5492 1133 Telefax 5495 1133 Email nakskov@lobk.dk Reg.nr.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC og Herstedøster IC har hermed fornøjelsen at indbyde til den 18. udgave af Solrød Sport CUP, Herstedøster IC den 5-6-7. september 2014 Solrød Sport CUP, Herstedøster IC afvikles med udgangspunkt i DBU

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Fakta om Per Rud Født: 21. februar 1967 Privat: Bosiddende i Nykøbing Falster Trænerkarriere: 1991-1993: Ynglinge og Junior DM træner for Kolding BK 1993-1996:

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08

TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08 TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08 Sandkasse: Sæsonen 2007/2008 var på mange måder en rigtig god sæson. Antallet af spillere var støt stigende hele sæsonen og vi endte med 27 spillere 12 piger

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KvartalsNyt. September 2010. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600

KvartalsNyt. September 2010. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 KvartalsNyt September 2010 Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 Ulvehøj Cafeteria & Selskabslokaler Håndbold Hovedforening Seniorfodbold Ungdomsfodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Motion

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Herre Senior M 7M Efterår. Pulje 1 Bk. Fremad Amager. Bk. Viktoria 3

Herre Senior M 7M Efterår. Pulje 1 Bk. Fremad Amager. Bk. Viktoria 3 Pulje 1 Bk. Fremad Amager Bk. Viktoria FB FC Amouhlal Fremad Valby Føroyar KFB Kongens Calcio Slagge Bk. Herre Senior M 7M Efterår Herre Senior 1 7M Efterår AIK. Frederiksholm 2 A.C Academics Bk. Skjold

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News.

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News. Velkommen til. Bestyrelses formand Steen Christiansen har igennem længere tid arbejdet på at få en aftale I hus med Fangear fra Outlet. Det er nu lykkes. Se fremragende billeder fra U12/U14 Stævne. Vi

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

BEST WESTERN Hotel Odense. Thomas Christensens tale Tak for opbakningen

BEST WESTERN Hotel Odense. Thomas Christensens tale Tak for opbakningen BEST WESTERN Hotel Odense Thomas Christensens tale Tak for opbakningen Thomas Christensens tale TAK for opbakningen Kære venner! Rigtig hjertelig velkommen til vores lille nytårskur/ kick off-møde. Det

Læs mere

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces.

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. - Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. 1 Bilag 3: SWOT Analyse. Bilag 4: PESTEL Analyse Bilag 5: 2 Superligaklubbernes hjemmeside: AaB: http://aabsport.dk

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Køge Bugt Cup 2012. Som afvikles d. 10. - 12. februar 2012 i

Køge Bugt Cup 2012. Som afvikles d. 10. - 12. februar 2012 i Rishøj Boldklub og Rishøj Forældreforening byder velkommen til Køge Bugt Cup 2012 2. udgave Som afvikles d. 10. - 12. februar 2012 i Rishøj Idrætscenter, Skolevej 7, Ølsemagle, 4600 Køge, tlf.: 5665 6112

Læs mere