94269DK FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "94269DK-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk"

Transkript

1 94269DK FLEXIT CS 50/CS 500 Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS Tel

2 Indhold 1 Oversigt Kort beskrivelse Funktioner Tilbehør til CS Sikkerhedsoplysninger Krav til installationsteknikere/anlægsoperatører Miljøinfo: Beskyttelse/kassering Håndtering Installationsprocedure Regulator Fejlhåndtering CI 500 (operatørenhed) Tilkoblingsklemmer Betjening Generelle oplysninger om navigering Niveauer Menuer Adgangskode Oversigt over menustrukturen Alarmliste Oversigt over slutbrugerparametre af funktionerne Valg af menusprog Aktivering af tidtager for filterskift Tidsinterval for filterskift Nulstilling af tidstager Aktivering af pressostat for indblæsning Aktivering af pressostat for udsugning Ekstern brand-/røgfunktion, modus Ekstern brand-/røgfunktion, modus Ekstern brand-/røgfunktion, modus Dato/klokkeslæt Ændre servicekode Dagplan Ugeplan Tilbagestilling til fabriksindstilling Konfiguration af temperaturregulering Reguleringsfunktion 1, konstant indblæsningstemperatur Reguleringsfunktion 2, rum- eller udsugningsregulering (ikke CS 50) Reguleringsfunktion 3, FRT (ikke CS 50) Reguleringsfunktion 4, udekompenseret indblæsningsregulering (ikke CS 50) Valg af reguleringstype Temperaturindstilling hovedføler Valg af udsugningsregulering (ikke CS 50) Min. Indblæsningstemperatur (ikke CS 50) Maks. Indblæsningstemperatur (ikke CS 50) Ventilatorreduktion ved lav indblæsningstemperatur Udekompensering (ikke CS 50) Kompensere for høj sommertemperatur (ikke CS 50) /69

3 4.24 Stoppe sommerkompensering (ikke CS 50) Starte sommerkompensering (ikke CS 50) Kompensere for lav udetemperatur (ikke CS 50) Stoppe vinterkompensering (ikke CS 50) Starte vinterkompensering (ikke CS 50) Valg af FRT-regulering (ikke CS 50) Ønsket temperaturforskel (ikke CS 50) Min. Indblæsningstemperatur (ikke CS 50) Maks. Indblæsningstemperatur (ikke CS 50) Automatisk skift mellem udsugnings- og indblæsningsregulering (ikke CS 50) TempSkiftIndbl/Udsugn (ikke CS 50) Deltatemp. for nulstilling (ikke CS 50) Trinregulering (ikke CS 50) Ekstern temperaturregulering (ikke CS 50) Køling (ikke CS 50) Udetemperatur for start af køling (ikke CS 50) Tid mellem hver start (ikke CS 50) Mindstehastighed for køling (ikke CS 50) Valg af lineær regulering - DX-maskine (ikke CS 50) DX-trin 2 (ikke CS 50) Valg af binær regulering - DX-maskine (ikke CS 50) DX-trin 2 (ikke CS 50) DX-trin 3 (ikke CS 50) Aktivering af køleveksler (ikke CS 50) Starttemp. forskel for kølegenvinding (ikke CS 50) Kalibrering af målte værdier + aktivering af følere Neutrale zoner Hastighed trin 1 indblæsning Hastighed trin 2 indblæsning Hastighed trin 3 indblæsning Hastighed trin 1 udsugning Hastighed trin 2 udsugning Hastighed trin 3 udsugning Manuel styring af ventilatorhastighed Forceret ventilation Hastighed ved forcering Tid ved forcering DCV-regulering (ikke CS 50/transformatoregulering) DCV-regulering af indblæsning (ikke CS 50/transformatoregulering) Min. Udsugning (ikke CS 50/transformatoregulering) Maks. Udsugning (ikke CS 50/transformatoregulering) Ønsket arbejdspunkt for indblæsning (ikke CS 50/transformatoregulering) DCV-regulering for udsugning (ikke CS 50/transformatoregulering) Min. Indblæsning (ikke CS 50/transformatoregulering) Maks. Indblæsning (ikke CS 50/transformatoregulering) Ønsket arbejdspunkt (ikke CS 50/transformatoregulering) Konstanttrykregulering for indblæsning(ikke CS 50/transformatoregulering) Ønsket arbejdspunkt (ikke CS 50/transformatoregulering) Min. Indblæsning (ikke CS 50/transformatoregulering) /69

4 4.73 Maks. Indblæsning (ikke CS 50/transformatoregulering) Konstanttrykregulering af udsugning (ikke CS 50/transformatoregulering) Ønsket arbejdspunkt (ikke CS 50/transformatoregulering) Min. Udsugning (ikke CS 50/transformatoregulering) Maks. Udsugning (ikke CS 50/transformatoregulering) Antal eksterne ventilatorfølere (ikke CS 50/transformatoregulering) Med en føler anden ventilator %-difference (ikke CS 50/transformatoregulering) Valg af sensortype indblæsning (ikke CS 50/transformatoregulering) Min. arbejdsområde indblæsningssensor (ikke CS 50/transformatoregulering) Maks. arbejdsområde indblæsningssensor (ikke CS 50/transformatoregulering) Valg af sensor udsugning (ikke CS 50/transformatoregulering) Min. arbejdsområde udsugningssensor(ikke CS 50/transformatoregulering) Maks. arbejdsområde udsugningssensor (ikke CS 50/transformatoregulering) Motorværn forsinkelse Opstart Startforsinkelse udsugningsventilator-hastighed Startforsinkelse udsugningsventilator - normal drift Startforsinkelse indblæsningsventilator-hastighed Startforsinkelse indblæsningsventilator - normal drift Eftergang Komponenter Version på kredsløbskort Version på kredsløbskort Fabriksindstillinger Driftstimetæller Aktive alarmer Alarmhistorik Nulstilling af alarm Manuel tilsidesættelse Temperaturvisning for sensorerne af I/O J1(Pin1) PE J1 (Pin2,3) Strømforsyning til kortet J1(Pin4,5) Pumpe vand-varmeflade eller trin 2 el-batteri J1 (Pin6,7) Ikke i brug J1 (Pin8,9,10) Udespjæld J1 (Pin11,12) Driftsspænding for indblæsningsventilator J1 (Pin14,15) Driftsspænding for udsugningsventilator J1 (Pin 13-16) J2 (Pin 1,2) Forsyning 230V J2 (Pin 3) Indgang fra trafohastighed 1 indblæsning J2 (Pin 4) Indgang fra trafohastighed 2 indblæsning J2 (Pin 5) Indgang fra trafohastighed 3 indblæsning J2 (Pin 6) Indgang fra trafohastighed 1 udsugning J2 (Pin 7) Indgang fra trafohastighed 2 udsugning J2 (Pin 8) Indgang fra trafohastighed 3 udsugning J3 (Pin1,4) Alarmudgang prioritet A (ikke CS 50) /69

5 5.17 J3 (Pin 2,4) Alarmudgang prioritet B (ikke CS 50) J3 (Pin 5) Ikke i brug (ikke CS 50) J3 (Pin 6,8) DX trin 1 (ikke CS 50) J3 (Pin 7,8) DX trin 2 (ikke CS 50) J4 (Pin 1,G0) Ekstern styring hastighed 1 (ikke CS 50) J4 (Pin 2,G0) Ekstern styring hastighed 2 (ikke CS 50) J4 (Pin 3,G0) Alarm ekstern brand/røg (ikke CS 50) J4 (Pin 4,G0) Varme TIL/FRA ved eksternt signal (ikke CS 50) J4 (Pin 5,6) Temperaturindstilling (ikke CS 50) J4 (Pin 7,G0) Temperaturaflæsning for indblæsning (ikke CS 50) J4 (Pin 8,G0) Temperaturaflæsning for udsugning (ikke CS 50) J4 (Pin 9,G0) Temperaturaflæsning for udeluft (ikke CS 50) J4 (Pin 10,11) Udsugningstemperatursensor (ikke CS 50) J4 (Pin 12,13) Udetemperatursensor (ikke CS 50) J4 (Pin 14,G0) Ekstern tryksensor for indblæsning (ikke CS 50) J4 (Pin 16,G0) Ekstern tryksensor for udsugning (ikke CS 50) J5 (Pin 1,2) Indblæsningsluftsensor J5 (Pin 3,4) Frost-/issensor for vand-varmeflade J5 (Pin 5,8) Termostat for elektrisk batteri J3 (Pin 6,7) Ikke i brug J5 (Pin 9,10) Styresignal til eftervarme 0-10V J5 (Pin 11,12) Styresignal til veksler J5 (Pin 13,14) Rotoralarm J5 (Pin 15,G0) Ekstern start/stop J5 (Pin 16,G0) Forceret ventilation J6 (Pin 1,3) Styresignal for indblæsningsventilator (0-10V) J6 (Pin 2) G0) Start/stop for indblæsningsventilator (0-10V) J6 (Pin 4,5) Motorværn for indblæsnings- og udsugningsventilator J6 (Pin 7,9) Styresignal for udsugningsventilator (0-10V) J6 (Pin 8) G0) Start/stop for udsugningsventilator (0-10V) J6 (Pin 10,G0) Pressostat for indblæsning J6 (Pin 12,G0) Pressostat for udsugning (ikke CS 50) J6 (Pin 13,14) Styring eftervarmen TIL/FRA PWM (ikke CS 50) J6 (Pin 15,16) Køling 0-10V (ikke CS 50) ISDN-kontakt for pladeveksler /69

6 1 Oversigt 1.1 Kort beskrivelse Regulatorer for standardiserede ventilationsapplikationer. Regulerings-, indikator- og overvågningsfunktioner Temperatur-, tryk-/luftmængdesekvenser Føler for vinter- og/eller sommerkompensering Tidskanaler (4 dagsprogrammer og 6 ugeprogrammer) 1.2 Funktioner Reguleringsfunktioner Overvågningsfunktioner Fire typer regulering 1. Konstant indblæsningstemperatur 2. Rum-/udsugningsregulering (ei CS 50) 3. FRT temperaturregulering (ei CS 50) 4. Udekompenseret indblæsningsregulering (ei CS 50) Laveste og højeste grænse for indblæsningstemperatur Natkølingsfunktion (ei CS 50) Skift af børværdi via eksternt signal (ei CS 50) Afrimningsfunktion for pladeveksler, termofugtvagt - patenteret løsning Behovsstyret ventilation Frostbeskyttelsesfunktion for luft- eller vandsiden Elektrisk varmeflade eller vand-varmeflade Varmegenvinding med rotor eller pladeveksler Tryk- eller luftmængderegulering Motionering af cirkulationspumpen Eftergangstid ventilatorer Køling Ekstern betjening eller trykknapbetjening af regulatoren Fællesalarm med én kontaktudgang (prioritet A og B) Betjeningsenhed med 8-linjers display og 20 tegn på hver linje Indgang for brand- eller røgalarm Frostalarm i vand-varmeflade Elektrisk batteri, termostat Ventilatorer, overbelastning Filteralarm Rotoralarm.. 6/69

7 1.3 Tilbehør til CS 500 Listen nedenfor indeholder eksempler på udstyr, der kan bruges med CS 500: CC 1050 Tryksensor Art. nr Pa SP 440 Detektor for CO 2 Art. nr SP 430 Trykregulator Art. nr Til ekstern trykregulering SP 445 Røgdetektor til kanalmontering Art. nr SP 435 Bevægelsesvagt Art. nr Til 24V SP 450 Bevægelsesvagt Art. nr Til 230V 7/69

8 1.4 Sikkerhedsoplysninger Anvendelse sammen med andre produkter CS 500 er udelukkende beregnet til regulering og overvågning af ventilationsenheder. Det er kun tredjepartsprodukter, som Flexit har leveret sammen med CS 500-enheden, eller som Flexit har anbefalet, der kan integreres i systemet uden begrænsning. Med hensyn til den samlede konfiguration skal brugeren rette sig efter alle sikkerhedsinstruktionerne fra leverandøren af sådanne produkter. Tilkobling eller integrering af tredjepartsprodukter, der ikke er anbefalet af Flexit, er mulig, men sådanne produkter skal opfylde de sikkerhedskrav og andre tekniske krav, der er angivet i de pågældende produktbeskrivelser Krav til installationsteknikere/anlægsoperatører Forberedende arbejde på og idriftsættelse af CS 500-enheden skal udføres af kvalificeret personale, der er blevet instrueret af Flexit. CS 500 må kun betjenes af personer, som har modtaget tilstrækkelig oplæring af Flexit eller Flexits repræsentanter, og som har opnået kendskab til mulige risikoområder. 1.5 Miljøinfo: Beskyttelse/kassering Miljøbeskyttelse CS 500-regulatoren har ingen negativ indvirkning på miljøet. Kassering Symbolet på dette produkt viser, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod bringes til en genbrugsstation mhp. genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af apparatet bidrager du til at forebygge de negative konsekvenser for miljø og sundhed, som forkert håndtering kan medføre. For nærmere information om genvinding af dette produkt kan du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den forhandler, hvor du købte produktet. 8/69

9 2 Håndtering 2.1 Installationsprocedure Regulator Regulatoren CS 500 er monteret på 5 stk. afstandsmuffer. Rækkeklemmerne er delbare (kan løsnes fra kredsløbskortet) for nem udskiftning af regulatoren. Husk at gøre aggregatet spændingsløst først. STOP Elektriske tilkoblinger skal udføres i følgende rækkefølge: Først periferiudstyr og derefter netspændingen Fejlhåndtering Hvis der skulle opstå en fejl, skal man kontrollere følgende først: Strømforsyning på 230 V AC Periferienhederne er rigtigt tilkoblet Fejldiagnose ved hjælp af lysdioderne på enheden Fejldiagnose ved hjælp af alarmmenuen i håndterminalen. Hvis man ved gennemgangen af listen ikke har kunnet lokalisere og reparere fejlen, skal regulatoren udskiftes og den fejlbehæftede del returneres (via forhandleren) til fabrikken. 9/69

10 2.1.3 CI 500 (operatørenhed) På bagsiden af CI 500 er der en åbning, som gør det muligt at hænge operatørenheden op på væggen. Monteringstegning for panelholder 10/69

11 2.2 Tilkoblingsklemmer CS 500 Funktion IO Tilkobling IO Type CS 500 J1 J1 PE Digital J1(Pin1) Tilkobling Komponent J1 Hovedtilførsel Digital (230V) J1 (Pin2,3) J1 Pumpe (vand-varmeflade)/ Digital (230V 11A) J1 (Pin 4,5) Varmetrin 2 (el-batteri) J1 Ikke i brug Digital J1 (Pin 6,7) J1 Udespjæld (Pin8=L ON/OFF Pin9=L Pin10=N)Digital (230V 2A) J1 (Pin 8,9,10) J1 Driftsspænding til indblæsningsmotor Digital VAC J1 (Pin 11,12) J1 Driftsspænding til udsugningsmotor Digital VAC J1 (Pin 14-15) J2 (kun transformatorregulering) J2 L-fase-udgang 230V AC 5A J2 (Pin 1) J2 N-fase-udgang 230V AC 5A J2 (Pin 2) J2 Indblæsningsventilator hastighed V AC 5A J2 (Pin 3) Relæudgang J2 Indblæsningsventilator hastighed V AC 5A J2 (Pin 4) Relæudgang J2 Indblæsningsventilator hastighed V AC 5A J2 (Pin 5) Relæudgang J2 Udsugningsventilator hastighed V AC 5A J2 (Pin 6) Relæudgang J2 Udsugningsventilator hastighed V AC 5A J2 (Pin 7) Relæudgang J2 Udsugningsventilator hastighed V AC 5A J2 (Pin 8) Relæudgang J3 (ikke CS 50) J3 Alarmudgang prioritet A Digital J3 (Pin 1,4) (ikke CS 50) J3 Alarmudgang prioritet B Digital J3 (Pin 2,4) (ikke CS 50) J3 Drift OK Digital J3 (Pin 3,4) (ikke CS 50) J3 Ikke i brug J3 (Pin 5) J3 Køling DX trin 1 Digital (230V 1A) J3 (Pin 6,8) (ikke CS 50) J3 Køling DX trin 2 Digital (230V 1A) J3 (Pin 7,8) (ikke CS 50) J4 (ikke CS 50) J4 Ekstern styring hastighed 1 Digital J4(Pin 1,G0) (ikke CS 50) J4 Ekstern styring hastighed 2 Digital J4(Pin 2,G0) (ikke CS 50) J4 Alarm ekstern brand/røg Digital J4(Pin 3,G0) (ikke CS 50) J4 Varme TIL/FRA. Eksternt signal Digital J4(Pin 4,G0) (ikke CS 50) J4 Temperaturindstilling Eksternt signal Analog (0-10V) J4 (Pin 5,6) (ikke CS 50) J4 Temperaturaflæsning indblæsning Analog (0-10V) J4(Pin 7,G0) (ikke CS 50) J4 Temperaturaflæsning udsugning Analog (0-10V) J4(Pin 8,G0) (ikke CS 50) J4 Temperaturaflæsning Udeluft Analog (0-10V) J4(Pin 9,G0) (ikke CS 50) J4 Udsugning/rumtemperatur NTC J4 (Pin 10,11) (ikke CS 50) J4 Udetemperatur NTC J4 (Pin 12,13) (ikke CS 50) J4 Ekstern tryksensor indblæsningsluft Analog (0-10 V) J4(Pin 14,G0) (ikke CS 50) J4 Ekstern tryksensor udsugning Analog (0-10 V) J4(Pin 16,G0) (ikke CS 50) J5 J5 Indblæsningstemperaturføler NTC J5 (Pin 1,2) J5 Frost-/isføler sensor vand-varmeflade NTC J5 (Pin3,4) J5 Termostat man. reset el-batteri Digital J5 (Pin 5,8) 11/69

12 CS 500 Funktion IO Tilkobling Tilkobling IO Type CS 500 Komponent J5 Forsyning 12V 30mA Analog 12V DC J5 (Pin 6,7) J5 Eftervarme full-range vand-varmeflade Analog (0-10V) J5 (Pin 9,10) J5 Rotor eller bypass-motor Analog (0-10 V) J5 (Pin 11,12) J5 Rotor: Rotoralarm Digital J5 (Pin 13,14) J5 Ekstern start/stop Digital J5(Pin 15,G0) J5 Forceret drift. Hastighed 3 Digital J5 (Pin 16,G0) J6 J6 Indblæsningsventilator Analog (0-10 V) J6 (Pin 1,3) J6 Start/stop indblæsningsventilator Digital J6 (Pin 2,G0) J6 Alarm ventilator indblæsning/udsugning Digital J6 (Pin 4,6) J6 Strømforsyning 12V Analog (0-10V) J6 (Pin 5) J6 Udsugningsventilator Analog (0-10 V) J6 (Pin 7,9) J6 Start/stop indblæsningsventilator Digital J6 (Pin 8,G0) J6 Pressostat indblæsningsluft Digital J6 (Pin 10,G0) (ikke CS 50) J6 Pressostat udsugning Digital J6 (Pin 12,G0) ((ikke CS 50) J6 Puls med Modulering 0 eller 24V (ON/OFF) Analog (0/24 VDC) J6 (Pin 13,14) ((ikke CS 50) J6 Køling Analog (0-10V) J6 (Pin 15,16) (ikke CS 50)) Mikroafbryder TIL FRA 1 Roterende veksler Krydsveksler 2 Aggregat udstyret med vand-varmeflade Aggregater udstyret med el-batteri 3 Aggregatet har veksler med bypass Aggregatet har forvarme (kun hvis aggregatet har pladeveksler) 4 Ikke i brug Ikke i brug 12/69

13 3 Betjening 3.1 Betjeningselementer CI Forklaring Betjeningselement Hjem-knap Funktion Placerer markøren på startsiden igen Knappen Save (Gem) Enter Bruges til at bekræfte ændringen af en værdi (indstilling) Valg av menu/parameter/linje Ned eller reducere værdi Flytte markør og indstilling af en værdi (-) Alarmknap med integreret LED Visning og bekræftelse af alarmer Forcering/stop Forceret ventilation. Stopper aggregatet, hvis knappen holdes inde i 5 sekunder. Op eller forøge værdi Flytte markør eller indstilling af en værdi (+) Tilbage-knap (ESC) Markøren vender tilbage til den forrige menu Hvis panelet ikke aktiveres i 10 minutter, slukkes lyset i panelet. 13/69

14 3.2 Generelle oplysninger om navigering Niveauer Dataadgangen er inddelt i tre underliggende niveauer: Operatørniveau Serviceniveau Fabriksniveau Operatørniveau Slutbrugeren har adgang til operatørniveauet: På operatørniveauet kan slutbrugeren læse og ændre bestemte værdier uden at opgive en adgangskode. Serviceniveau Serviceteknikeren har tilgang til Serviceniveauet: Slutbrugeren har ikke adgang til serviceniveauet. Dette niveau er udelukkende beregnet til serviceteknikere, som får adgang ved at opgive den korrekte adgangskode. Når adgangskoden opgives, får teknikeren adgang til det næsthøjeste niveau og kan læse og ændre alle de værdier, der er tilgængelige på serviceniveauet. Fabriksniveau HVAC-teknikeren har adgang til fabriksniveauet: Slutbrugeren og serviceteknikeren har ikke adgang til fabriksniveauet. Dette niveau er udelukkende beregnet til HVAC-teknikeren, som får adgang ved at opgive den korrekte adgangskode. Når adgangskoden opgives, får teknikeren adgang til det højeste niveau og kan læse og ændre alle værdier. I denne dokumentation henviser termerne slutbrugerparametre, servicetekniker og HVAC-teknikerparametre til de indstillinger, som defineres via de såkaldte parameternavne (med undtagelse af tidskanaler). Grundindstillingerne (og tidskanaler) har ikke disse navne. 14/69

15 3.2.2 Menuer Du kan gå til parameternavnene eller indstillingslinjerne via hovedmenuer (startside) og undermenuer. Den rækkefølge, menuerne for de enkelte parameternavne eller indstillingslinjer vælges i, forklares også i oversigten og beskrivelsen. I parameteroversigten ser dette således ud: Funktion Parameternavn Område Enhed Standardværdi Læse Ændre Afsnit Ventilatorregulering Hastighedsindstilling Indblæsningsluft Parameternavn Fastsættelse af hastighed Hastighed 1 0, % Bemærk! Afhængig af programmet anvendes alle parametrene ikke, og de vises derefter heller ikke på håndterminalen. De parametre, som er opført og beskrevet i denne dokumentation, vises altid i samme rækkefølge. Menuerne vises altid Adgangskode Adgangskodefunktionen sikrer, at dataene beskyttes. Hver adgangskode består af 4 cifre og tildeles på 3 niveauer. Adgangskodeniveauer Info-adgangskode (I) : til informationsniveauet (adgangskode ikke nødvendig!) Serviceniveau (S): for serviceteknikere Adgangskode til fabriksindstillinger (F): for HVAC-teknikeren. Der anvendes følgende numeriske koder: Adgangskode Info- Serviceniveau (S) Fabriksniveaukode (F) adgangs- kode (I) Niveau Numerisk kode xxxx Bemærk! Adgangskodeniveauerne er struktureret hierarkisk. Det vil sige, at hvis adgangskode 3 angives, så kan du læse eller skrive alt på adgangskodeniveau 1 og 2. 15/69

16 3.2.4 Oversigt over menustrukturen Information Temp.indstilling Indblæsningsluft: Fraluft: (ikke CS 50) Udeluft: (ikke CS 50) Termovagt: Returvand: Afkøling: (ikke CS 50) Veksler: Varme: Hastighed Tidsplan: Temp.reg. Type: (ikke CS 50) Konfiguration Ventilatorreg. type: Indblæsning: Udsugning: Sprog Engelsk Norsk Svensk Dansk Finsk Tysk Nederlandsk Filtre Aktiveret tid TIL/FRA Tidsinterval Reset ur JA/NEJ Indblæsn filtervagt TIL/FRA Fraluft filtervagt TIL/FRA Brand/røg Modus 1 Modus 2 Modus 3 Klokke Tid Dato PIN-koder Servicekode Indstil ny servicekode Tidsplan Dag plan 1 Aktiv TIL/FRA Tid TIL Hastighed Temperatur Temperatur TIL/FRA Aktiv JA/NEJ Dag plan 2 Aktiv TIL/FRA Tid TIL Hastighed Temperatur Temperatur TIL/FRA 16/69

17 Dag plan 3 Dag plan 4 Aktiv JA/NEJ Aktiv TIL/FRA Tid TIL Hastighed Temperatur Temperatur TIL/FRA Aktiv JA/NEJ Tid TIL Hastighed Temperatur Temperatur TIL/FRA Aktiv JA/NEJ Uge plan 1 Uge plan 2 Uge plan 3 Uge plan 4 Uge plan 5 Dag TIL Tid TIL Hastighed Temperatur Temperatur TIL/FRA Tid FRA Dag FRA Aktiv JA/NEJ Dag TIL Tid TIL Hastighed Temperatur Temperatur TIL/FRA Dag FRA Tid FRA Aktiv JA/NEJ Dag TIL Tid TIL Hastighed Temperatur Temperatur TIL/FRA Dag FRA Tid FRA Aktiv JA/NEJ Dag TIL Tid TIL Hastighed Temperatur Temperatur TIL/FRA Dag FRA Tid FRA Aktiv JA/NEJ Dag TIL Tid TIL Hastighed Temperatur Temperatur TIL/FRA Dag FRA 17/69

18 Tid FRA Aktiv JA/NEJ Uge plan 6 Gem indstillinger Gendan Gendan fabriksindstillinger Dag TIL Tid TIL Hastighed Temperatur Temperatur TIL/FRA Dag FRA Tid FRA Aktiv JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ Temperatur Regulering Ekstern temp. reg Køling: Temperatursensor Udsugningsluft (ikke CS 50) VentReduksjon Komp (ikke CS 50) Diff. (ikke CS 50) AutoUdsugn/Indblæsn (ikke CS 50) Trinregulering (ikke CS 50) TIL/FRA Min. udetemp. Forsinkelse Min. Hast. Lineær modus Binær modus Kølegenvinding Termovagt Indblæsningsluft Udsugning (ikke CS 50) TIL/FRA Min. indblæsning Maks. udsugning TIL/FRA TIL/FRA Sommerdiff. Stop sommer Start sommer Vinterdiff. Stop vinter Start vinter TIL/FRA Temp. diff. Min. indblæsning Maks. indblæsning TIL/FRA Udetemperatur Afvig TIL/FRA TIL/FRA Trin 2 TIL/FRA Trin 2 Trin 3 TIL/FRA Diff. temp. TIL/FRA 18/69

19 Ventilatorregulering Neutral zone Antal hastigheder Udeluft (ikke CS 50) Returvand Veksler-Køling (ikke CS 50) Veksler - varme TIL/FRA Hastighedsindstilling Indblæsningsluft Manuel indstilling Forceret ventilation Regulering (ikke CS 50) Konfiguration Udsugning Hastighed Aktiveret Standardhast. Standardtid DCV indblæsning DCV udsugn.luft CPR indblæsning CPR udsugn.luft Antal ventilatorsensorer Sensor, indblæsning Hastighed 1 Hastighed 2 Hastighed 3 Hastighed 1 Hastighed 2 Hastighed 3 TIL/FRA TIL/FRA Udgang min. værdi Output max. værdi Indgang TIL-niveau TIL/FRA Udgang min. værdi Output max. værdi Indgang TIL-niveau TIL/FRA Ønsket værdi Min. værdi Maks. værdi TIL/FRA Ønsket værdi Min. værdi Maks. værdi 2 1 Indblæsning 1 Udsugning Difference Type Min. niveau Maks. niveau Sensor, udsugning Type Min. niveau Maks. niveau Motorvern Forsinkelse Opstartssekvens Startforsinkelse 1 Startforsinkelse 2 Startforsinkelse 3 Startforsinkelse 4 Stop sekvens Forsinkelse 19/69

20 Alarmer Aktive alarmer Alarmhistorik Reset alarm Test Information System Veksler Eftervarme Afriming Hovedkort Firmwarever. Softwarever. Kontrolpaneler CS 500 panel 1: Hardwarever. Softwarever. CS 500 panel 2: Hardwarever. Softwarever. CS50 panel 1: Hardwarever. Softwarever. CS50 panel 2: Hardwarever. Softwarever. Input/output Digitalt input 1 Fabrik Reguleringsparam. Ventilatorparam. FVP Prioriteter Nulstil alarmhistorik Temp. param. Panel forceret: FVP hastighed: CO: VVX: EV2: FV: TILLUFTSVIFTE: UDSUGNINGS- VENTILATOR: JA/NEJ Alarmer Test Tidstæller Filterur Aktive alarmer Alarmhistorik Nulstil alarm Ventilatorhastighed Eftervarme Forvarme TIL/FRA TIL/FRA 20/69

21 TIL/FRA TIL/FRA TIL/FRA Varmegenvindingsenhed Køling (ikke CS 50) Alarmudgange (ikke CS 50) Fabrikstest Sensorer TIL/FRA Termofugtvagt Indblæsningsluft Udsugningsluft (ikke CS 50) Udeluft (ikke CS 50) Returvand 21/69

22 3.2.5 Alarmliste Alarmlisten indeholder en oversigt over aktive alarmer (alarmer, som fortsat er slået til). Der kan vises op til 5 alarmer. B-alarm: Lukker sig selv (dog ikke, hvis der er anvendt Filterur (ikke pressostat), da denne skal nulstilles manuelt). A-alarm: Skal lukkes manuelt (Test I Alarm I Historik I Nulstil alarm). 5 Alarmpunkt Indgang Alarmklasse A_Alarm - Fællesalarm (klasse A-alarm aktiv) B_Alarm - Fællesalarm (klasse B-alarm aktiv) Føler for frost uden for området Føler for indblæsningsluft uden for området Aftræksføler uden for området Udeluftsføler uden for området Føler for returvand uden for området Signal B6 <-45 C og >+50 C Signal B1 <-45 C og >+50 C Signal B3 <-45 C og >+50 C Signal B4 <-45 C og >+50 C Signal B5 <-45 C og >+80 C A A A A A Temperaturføler i pladeveksleren er uden for sit måleområde. Fejl på føler, eller føler ikke indkoblet. Temperaturen er uden for sit måleområde. Fejl på føler, eller føler ikke indkoblet. Temperaturføler i pladeveksleren er uden for sit måleområde. Fejl på føler, eller føler ikke indkoblet. Temperaturføler i pladeveksleren er uden for sit måleområde. Fejl på føler, eller føler ikke indkoblet. Temperaturføler i pladeveksleren er uden for sit måleområde. Fejl på føler, eller føler ikke indkoblet. Frostføler ikke tilkoblet Signal TA aktiv? Alarm hvis ikke selve frostvagten til pladeveksleren er koblet til (gælder kun aggregater med pladeveksler) Termostat aktiv Signal BT aktiv A Overophedningstermostaten er udløst på grund af for høj temperatur i elektrisk batteri Brand-/røgføler aktiv Signal BR aktiv A(*B) Eksternt signal fra brand- eller røgdetektor (ikke CS 50) Rotoralarm aktiv Signal RA aktiv B Alarm fra rotorenheden Motorværn aktivt (ikke CS 50) Signal TP aktivt A Alarmsignal fra motorværn. Fælles for ventilator til indblæsningsluft og aftræk Frostalarm vandvarmeflade Lav returvandstemp. A Frostalarm fra vandbatteri pga. lav temperatur i vandvarmeflade Filteralarm Filteralarm B Alarm for filterskift (kun med aggregater uden pressostat) Filteralarm for Signal TFI B Filteralarm for indblæsningsluft indblæsningsluft (ikke CS 50) Filteralarm for aftræk Signal FFI B Filteralarm for aftræk (ikke CS 50) * Her kan du selv vælge, om aggregatet skal stoppe eller køre. 22/69

23 3.2.6 Oversigt over slutbrugerparametre Funktion Område Enhed Parameternavn Standardværdi Information Indblæsningstemperatur Indblæsningstemperatur ,0 C Udsugningstemperatur Udsugningstemperatur ,0 C X Udeluftstemperatur Udeluftstemperatur ,0 C X Termovagt Termovagt ,0 C Returvand Returvand ,0 C Køling Køling 0, ,0 % X Veksler Veksler 0, ,0 % X Varme Varme 0, ,0 % Hastighed Hastighed 0,1,2 eller 3 Tidsplan Tidsplan FRA,Dag1-4/Uge1-4 Ønsket temperatur Ønsket temperatur ,0 C Temperaturregulering Temperaturregulering Til/Udsugn/FRT/Komp X Ventilatoregulering Ventilatoregulering Indblæsningsluft Indblæsningsluft Hastighed 0..3/VAV,CPR Udsugning Udsugning Hastighed 0..3/VAV,CPR Konfiguration Sprog Parameternavn Sprog i håndterminal (CI500) Sprog Engelsk Engelsk Norsk Svensk Dansk Finsk Tysk Hollandsk Konfiguration Filter Parameternavn Tidtager aktiveret TIL/FRA FRA Tidsinterval 0 12 mdr 6 Nulstillet tidtager JA/NEJ NEJ Indblæsn filtervagt TIL/FRA TIL X Fraluft filtervagt TIL/FRA TIL X Konfiguration Brand/røg Parameternavn Brandfunktion Modus 1 Modus 1 X Modus 2 Modus 3 Konfiguration Klokke Parameternavn Klokke Tid 00: :00 Dato Dato dd.mm.åååå Konfiguration PIN-kode Parameternavn Servicekode (0-9) Konfiguration PIN-kode Parameternavn Indstil ny servicekode (0-9) Læse 1 Ændre Ikke CS 50 23/69

24 Konfiguration Tidsplan Dag plan 1 Parameternavn Tid TIL 00:00/24:00 06:00 Hastighed 0,1,2,3 1 Temperatur ,0 C 20 Temperatur TIL/FRA FRA Aktiv JA/NEJ JA Konfiguration Tidsplan Dag plan 2 Parameternavn Tid TIL 00:00/24:00 06:00 Hastighed 0,1,2,3 1 Temperatur ,0 C 20 Temperatur TIL/FRA FRA Aktiv JA/NEJ NEJ Konfiguration Tidsplan Dag plan 3 Parameternavn Tid TIL 00:00/24:00 06:00 Hastighed 0,1,2,3 1 Temperatur ,0 C 20 Temperatur TIL/FRA FRA Aktiv JA/NEJ NEJ Konfiguration Tidsplan Dag plan 4 Parameternavn Tid TIL 00:00/24:00 06:00 Hastighed 0,1,2,3 1 Temperatur ,0 C 20 Temperatur TIL/FRA FRA Aktiv JA/NEJ NEJ Konfiguration Tidsplan Uge plan 1 Parameternavn Dag TIL Mandag..søndag Lørdag Tid TIL 00:00/24:00 06:00 Hastighed 0,1,2,3 1 Temperatur ,0 C 20 Temperatur TIL/FRA FRA Tid FRA 00:00/24:00 20:00 Dag FRA Mandag..søndag Søndag Dag TIL Mandag..søndag Lørdag Aktiv JA/NEJ NEJ Konfiguration Tidsplan Uge plan 2 Parameternavn Dag TIL Mandag..søndag Lørdag Tid TIL 00:00/24:00 06:00 Hastighed 0,1,2,3 1 Temperatur ,0 C 20 Temperatur TIL/FRA FRA Tid FRA 00:00/24:00 20:00 Dag FRA Mandag..søndag Søndag Aktiv JA/NEJ NEJ 24/69

25 Konfiguration Tidsplan Uge plan 3 Parameternavn Dag TIL Mandag..søndag Lørdag Tid TIL 00:00/24:00 06:00 Hastighed 0,1,2,3 1 Temperatur ,0 C 20 Temperatur TIL/FRA FRA Tid FRA 00:00/24:00 20:00 Dag FRA Mandag..søndag Søndag Aktiv JA/NEJ NEJ Konfiguration Tidsplan Uge plan 4 Parameternavn Dag TIL Mandag..søndag Lørdag Tid TIL 00:00/24:00 06:00 Hastighed 0,1,2,3 1 Temperatur ,0 C 20 Temperatur TIL/FRA FRA Tid FRA 00:00/24:00 20:00 Dag FRA Mandag..søndag Søndag Aktiv JA/NEJ NEJ Konfiguration Tidsplan Uge plan 5 Parameternavn Dag TIL Mandag..søndag Lørdag Tid TIL 00:00/24:00 06:00 Hastighed 0,1,2,3 1 Temperatur ,0 C 20 Temperatur TIL/FRA FRA Tid FRA 00:00/24:00 20:00 Dag FRA Mandag..søndag Søndag Aktiv JA/NEJ NEJ Konfiguration Tidsplan Uge plan 6 Parameternavn Dag TIL Mandag..søndag Lørdag Tid TIL 00:00/24:00 06:00 Hastighed 0,1,2,3 1 Temperatur ,0 C 20 Temperatur TIL/FRA FRA Tid FRA 00:00/24:00 20:00 Dag FRA Mandag..søndag Søndag Aktiv JA/NEJ NEJ Konfiguration Parameternavn Gemme indstilling JA/NEJ NEJ Gendan indstilling JA/NEJ NEJ Gendan til JA/NEJ NEJ fabriksindstillinger Temperatur Parameternavn ,0 C 20 Temperatur Regulering Aftræksregulering Parameternavn Udsugning TIL/FRA FRA X Min. indblæsning ,0 C 16 X Maks. indblæsning ,0 C 35 X Temperatur Regulering Ventilatorreduktion Parameternavn VifteRød TIL/FRA FRA 25/69

26 Funktion Område Enhed Parameternavn Standardværdi Læse Ændre Ikke CS 50 Temperatur Regulering Komp Parameternavn Komp TIL/FRA FRA X Sommerdiff ,0 C 2 X Stop sommer ,0 C 30 X Start sommer ,0 C 25 X Vinterdiff ,0 C 1 X Stop vinter ,0 C -20 X Start vinter ,0 C -30 X Temperatur Regulering FRT Parameternavn FRT TIL/FRA FRA X Temp. diff ,0 C 2 X Min. indblæsning ,0 C 16 X Maks. indblæsning ,0 C 35 X Temperatur Regulering Auto udsugn/indbl Parameternavn AutoUdsugn/Indbl TIL/FRA FRA X Udetemperatur ,0 C 15 X Afvig 1...3,0 C 2 X Temperatur Regulering Natkøling Parameternavn Natkøling TIL/FRA FRA X Diff ,0 C 5 X Min. tid Min. 30 X Min. udetemp ,0 C 12 X Temperatur Regulering Trinregulering Trinregulering TIL/FRA FRA X Temperatur Ekstern regulering Parameternavn Ekstern regulering TIL/FRA FRA X Temperatur Køling Lineærmodus Parameternavn Lineær modus TIL/FRA FRA X Trin % 50 X Temperatur Køling Binær modus Parameternavn Binær modus TIL/FRA FRA Trin % 40 Trin % 80 Temperatur Køling Kølegenvinding Parameternavn Kølegenvinding TIL/FRA FRA X Diff. Temp C 1 X 26/69

27 Funktion Parameterna vn Område Enhed Standardværdi Læse 1 Skrive 1 Ikke CS 50 Temperatur Temperatursensorer Kalibrering Parameternavn Kalibrering af temp. føler pladeveksler Termovagt C 0,0 Indblæsningsluft C 0,0 Udsugning C 0,0 X TIL/FRA FRA X Udeluft C 0,0 X TIL/FRA FRA X Returvand C 0,0 Temperatur Neutral zone Parameternavn Ventilatorregulering Hastighedsindstilling Parameternavn Veksler-Køling C 0,0 X Veksler - varme C 0,0 Hastighed % 35 Hastighed % 50 Hastighed % 100 Ventilatorregulering Manuel indstilling Parameternavn Hastighed 0,1,2,3 Ventilatorregulering Forceret ventilation Parameternavn Aktivér FRA/TIL FRA Standardhastighed 0,1,2,3 2 Standardtid m 30 Ventilatorregulering Regulering DCV indblæsning Parameternavn DCV indblæsning FRA/TIL FRA X Min. værdi % 20 X Maks. værdi % 80 X Til-niveau 0 Pa 0 X Ventilatorregulering Regulering DCV udsugning Parameternavn DCV udsugning FRA/TIL FRA X Min. værdi X Maks. værdi X Til-niveau 0 Pa 0 X Ventilatorregulering Regulering DCV indblæsning Parameternavn CPR indblæsning FRA/TIL FRA X Ønsket værdi 0 Pa 0 X Min. værdi % 20 X Maks. værdi % 100 X Ventilatorregulering Regulering CPR udsugning Parameternavn CPR udsugning FRA/TIL FRA X Ønsket værdi 0 Pa 0 X Min. værdi % 20 X Maks. værdi % 100 X Ventilatorregulering Regulering Antal sensorer Parameternavn Antal sensorer 2,1-supply,1-extraxt 2 X Forskel % 100 X Ventilatorregulering Regulering Sensor indblæsning Parameternavn 27/69

28 Funktion Parameterna vn Type Pa,ppm Pa X Min. niveau X Maks. niveau X Ventilatorregulering Regulering Sensor udsugning Parameternavn Type Pa,ppm Pa X Min. niveau X Maks. niveau X Ventilatorregulering Konfiguration Motorværn Parameternavn Motorværn FRA/TIL FRA X Tidsforsinkelse S 30 X Område Enhed Læse 1 Skrive 1 Ikke CS 50 Ventilatorregulering Konfiguration Opstartssekvens Parameternavn Tidsforsinkelse S 0 Tidsforsinkelse S Tidsforsinkelse S Tidsforsinkelse S Ventilatorregulering Konfiguration Nedlukningssekvens Parameternavn Tidsforsinkelse S 180 Test Information System Parameternavn Veksler Varme Afrimning Test Information Hovedpanel Parameternavn Firmwarever. Standardværdi Rotor/plade El-bat./vandvarmefl. Forvarme/Bypass Softwarever. Test Information CS 500 panel 1 Parameternavn Firmwarever. Software Test Information CS 500 panel 2 Parameternavn Firmwarever. Software Test Information CS50 panel 1 Parameternavn Firmwarever. Software Test Information CS50 panel 1 Parameternavn Firmwarever. Software Software Test Information Fabrik Parameternavn Test Information Tidtager 28/69

29 Funktion Parameterna vn Område Enhed Standardværdi Læse 1 Skrive 1 Ikke CS 50 Tidtager 0 H 0 Test Alarm Parameternavn Test Test Parameternavn Aktive alarmer Alarmhistorik Nulstil alarm TIL/FRA TIL Ventilatorhastighed Hastighed 0,1,2,3 Eftervarme TIL/FRA FRA Forvarme TIL/FRA FRA Varmegenvindingsenhed TIL/FRA FRA Køling TIL/FRA FRA X Alarmudgang TIL/FRA FRA Fabrikstest TIL/FRA FRA Test Test Sensorer Parameternavn Termovagt C Indblæsningsluft C Udsugning C X Udetemp C X Returvand C 1 Adgangskode, som giver tilladelse til aflæsning og/eller ændring af værdien Info-adgangskode (I) Operatøradgangskode (O) Parameteradgangskode (P) til informationsniveauet (adgangskode ikke nødvendig!) for operatørniveauet for parameterniveauet Mikroafbryder TIL FRA 1 Roterende veksler Krydsveksler 2 Aggregat udstyret med vandvarmeflade Aggregater udstyret med el-batteri 3 Aggregatet har veksler med bypass Aggregatet har forvarme (kun hvis aggregatet har pladeveksler) 4 Ikke i brug Ikke i brug 29/69

30 4 af funktionerne 4.1 Valg af menusprog Du kan vælge mellem 6 forskellige menusprog. Konfiguration Sprog Engelsk Engelsk Engelsk, norsk, svensk, dansk, finsk, tysk, hollandsk. Engelsk 4.2 Aktivering af tidtager for filterskift Når denne funktion er aktiveret, afgives en alarm for filterskift efter et angivet tidsrum. Den bruges kun, hvis aggregatet ikke er udstyret med pressostater. Konfiguration Filter Tidtager aktiveret Tidtager aktiveret TIL/FRA FRA 4.3 Tidsinterval for filterskift Den indstillede værdi er tiden mellem hver filteralarm (B-alarm). Dette gælder ikke, hvis der er monteret en pressostat. Konfiguration Filter Parameternavn Tidsinterval 0 12 Mdr Nulstilling af tidstager Når du bruger klokken for filteralarm skal du nulstille tiden efter filterskift. Dette gælder ikke, hvis der er monteret en pressostat. Konfiguration Filter Reset ur Reset ur JA/NEJ JA 30/69

31 4.5 Aktivering af pressostat for indblæsning Aktivering af pressostat for indblæsning bruges, når der er monteret en pressostat på aggregatet. Konfiguration Filter Indblæsn filtervagt (ikke CS 50) Indblæsn filtervagt TIL/FRA TIL 4.6 Aktivering af pressostat for udsugning Aktivering af pressostat for indblæsning bruges, når der er monteret en pressostat på aggregatet. Konfiguration Filter Aftræk for pressostat Udsugningspressostat TIL/FRA TIL 4.7 Ekstern brand-/røgfunktion, modus 1 Ved brug af eksternt brand-/røgsignal kan man få aggregatet til at stoppe ved at vælge modus 1 Konfiguration Brand/røg Modus 1 (ikke CS 50) Modus 1 TIL/FRA TIL 4.8 Ekstern brand-/røgfunktion, modus 2 Ved brug af eksternt brand-/røgsignal kan man få aggregatet til at køre i hastighed 3 ved at vælge modus 2. Konfiguration Brand/røg Modus 2 (ikke CS 50) Modus 2 TIL/FRA FRA 31/69

32 4.9 Ekstern brand-/røgfunktion, modus 3 Ved brug af et eksternt brand-/røgsignal kan man få indblæsningsventilatoren til at stoppe og udsugningsventilatoren til at køre i hastighed 3 ved at vælge modus 3. Konfiguration Brand/røg Modus 3 (ikke CS 50) Modus 3 TIL/FRA FRA 4.10 Dato/klokkeslæt Når menuen «Systemparametre» åbnes, blinker markøren i datofeltet. Du kan angive datoen (dd.mm.åååå) og klokkeslættet (tt.mm.ss) på denne indstillingslinje i overensstemmelse med foruddefinerede navigationskriterier Ændre servicekode Her kan du ændre den forudindstillede koden. Konfiguration PIN-koder Servicekode Dagplan Dagur anvendes til at definere, hvornår aggregatet dagligt skal starte, stoppe eller ændre hastighed og låse børværdien på temperaturen. Under Tidsplan kan du angive fire uafhængige skiftetidspunkter (chronologisk rækkefølge). Konfiguration Tidsplan Dag plan 1-4 slinje Under Tidsplan kan du angive fire uafhængige skiftetidspunkter. Klokkeslæt, ventilatorhastigheder og den gældende børværdi kan indstilles. Tabellen nedenfor viser, hvilke driftsfunktioner, der skal angives. er Kodeinddata Konfiguration Tidsplan Periode 1-4 slinje Når du definerer en indstilling, skal du være opmærksom på, at en skiftetid aktiveres. «Ur», som står i stillingen Aktiv NEJ, kan ikke sættes mellem to aktive ure. Tiden, der er sat til dagur 1, skal være tidligere på døgnet end dagur 2, som igen skal være tidligere end dagur 3 og så videre. erne for en aktiv periode er fortsat gældende ind i næste døgn, indtil første periode i næste døgn bliver aktiv. 32/69

33 Aktiv FRA/ TIL TIL Tidsplan tid TIL (dagur 1-4) Tidsplan Hastighed (dagur 1-4)* * Tidsplan Temperatur 20 C ** (dagur 1-4)** Tidsplan Temperatur TIL/FRA FRA TIL/FRA (dagur 1-4) Tidsplan - Aktivt JA/NEJ Bemærk, at du kan indstille forskellige børværdier for temperatur i de forskellige skifteperioder. Disse vil tilsidesætte børværdien under: Temperatur I. Hvis man ønsker manuel indstilling af temperatur, skal Temperatur FRA/TIL stå på FRA. * Under Menu I Hastighedindstilling I kan man stille vifterne til ønsket luftmængde. (Her kan du også vælge Manuel. Du kan så indstille ventilatorhastighederne under Menu I Ventilatorer I Ventilatorregulering I Manuel. Aggregatet går så i denne indstilling i den aktuelle periode.) * * Her kan du også vælge Manuel. Så kan du vælge Menu I Temperatur I I og indstille ønsket temperatur. Aggregatet vil så gå i denne indstilling i den aktuelle periode. Eksempel Eksemplet nedenfor viser en almindelig driftssituation, hvor aggregatet går på hastighed 2, og børværdien er låst på 20 C mellem kl og hastighed 0 mellem kl alle ugedage. Dagur 1 Dagur 2 NB! Tid Til 07:00 18:00 Angiver, hvornår tidskanalen skal gælde fra Hastighed 2 0 Angiver valgt hastighed: 0, 1, 2 eller 3 Temperatur Angiver temperaturens børværdi Temperatur TIL TIL Angiver, om temperaturen skal styres fra uret Aktiv JA JA Angiver, om tidskanalen er aktiv 33/69

34 4.13 Ugeplan Ugeur anvendes til at tilsidesætte tidspunkterne i daguret, f.eks. stop i weekender. Under Ugeur kan du angive seks uafhængige skiftetidspunkter. Klokkeslæt, ventilatorhastighed og den gældende børværdi kan indstilles. NB! Før Ugeur programmeres, skal Dagur være korrekt programmeret. er Konfiguration Tidsplan Uge plan 1-6 I slinje Under «Uge plan» kan du angive seks uafhængige skiftetider. Klokkeslæt, ventilatorhastighed og den gældende børværdi kan indstilles. Disse tider tilsidesætter det, der ligger i daguret. Tabellen nedenfor viser, hvilke driftsfunktioner, der skal angives. Når du definerer en indstilling, skal du være opmærksom på, at en skiftetid aktiveres. Ur med højere periodenumre går foran indstillinger med lavere periodenumre. Dag TIL (Periode 1-4) Man Man-søn Tidsplan Tid TIL (Periode 1-4) Tidsplan Hastighed (Periode 1-4) * Tidsplan Temperatur (Periode 1-4) 20 C ** Tidsplan Temperatur TIL/FRA (Periode 1-4) FRA C TIL/FRA Tidsplan Tid FRA (Periode 1-4) Tidsplan Dag FRA (Periode 1-4) Fre Man-søn Tidsplan - Aktivt JA/NEJ Bemærk, at du kan indstille forskellige børværdier for temperatur i de forskellige skifteperioder. Disse vil tilsidesætte børværdien under: Temperatur I. Hvis man ønsker manuel indstilling af temperatur, skal Temperatur FRA/TIL stå på FRA. * Under Menu I Hastighedindstilling I kan man stille vifterne til ønsket luftmængde. (Her kan du også vælge Manuel. Du kan så indstille ventilatorhastighederne under Menu I Ventilatorer I Ventilatorregulering I Manuel. Aggregatet går så i denne indstilling i den aktuelle periode.) ** Bemærk, at du kan indstille forskellige børværdier for temperatur i de forskellige skifteperioder. Disse værdier tilsidesætter den børværdi for temperatur, der er indstillet under Menu I Temperatur I. Eksempel Eksemplet nedenfor viser, hvordan ugeuret programmeres til at stoppe i weekender ud fra de tidspunkter, der er indstillet i eksemplet under daguret. Med disse indstillinger vil aggregatet gå fra på hastighed 2 og fra til 7.00 på hastighed 0, mandag til fredag. Derefter stopper aggregatet fra fredag til mandag Ugeur 1 Dag Til Lørdag Angiver, hvilken dag afvigelsen fra daguret skal starte Tid Til 06:00 Angiver det tidspunkt, hvor tidskanalen skal starte. Skal ligge før tidspunktet i dagur 1 Hastighed 0 Angiver valgt hastighed: 0, 1, 2 eller 3 Temperatur 20 Angiver temperaturens børværdi Temperatur FRA Angiver, om temperaturen skal styres fra uret Tid FRA 19:00 Angiver det tidspunkt, hvor tidskanalen skal slutte. Skal ligge efter Dag FRA tidspunktet i dagur 2 Søndag Angiver, hvilken dag afvigelsen fra daguret skal slutte 34/69

35 Aktiv JA Angiver, om tidskanalen er aktiv 4.14 Tilbagestilling til fabriksindstilling Hvis du vil gå tilbage til fabriksindstillingerne, kan du gøre det her. Konfiguration Ændringer Nulstilling til fabriksindstillinger Gendan til fabriksindstillinger TIL/FRA FRA 4.15 Konfiguration af temperaturregulering Det er her du tilpasser regulatoren til forskellige typer regulering. Dette gøres ved hjælp af et antal hovedfølere rumføler, udsugningsføler eller indblæsningsføler. Valg af rumføler eller udsugningsføler medfører automatisk kaskaderegulering. Valg af indblæsningsføler fører til konstant regulering af indblæsningsluft. Det er således muligt at vælge to forskellige reguleringsfunktioner: Følgende temperaturregulering kan vælges: 1. Konstant indblæsningstemperatur 2. Rum-/udsugningsregulering (ikke CS 50) 3. FRT temperaturregulering (ikke CS 50) 4. Udekompenseret indblæsningsregulering Disse reguleringsfunktioner kan ikke kombineres. For at kunne vælge en anden regulering skal den aktive slås fra. Gælder ikke konstant indblæsningsregulering, der er en standard Reguleringsfunktion 1, konstant indblæsningstemperatur Indblæsningstemperaturen temperatur reguleres ved hjælp af følgende tre funktioner: Varmegenvinding, Vgv * Varme (el- eller vand-varmeflade) * Køling Ved konstant indblæsningsregulering opretholdes den ønskede temperatur uden hensyn til udeføler eller udsugnings-/rumtemperaturen. Du kan vælge luftmængdereduktionen ved lav indblæsningstemperatur (hvis vandvarmefladen ikke giver nok varme, nedsættes ventilatorhastigheden langsomt). Funktionsbeskrivelse Styresignal 100% N-zone Køling-Vgjv N-zone Vgjv- Varme 35/69

36 0% Reguleringsfunktion 2, rum- eller udsugningsregulering (ikke CS 50) Køling Vgjv Varme Signal til regulator Ved rum-/udsugningsregulering reguleres den indgående lufttemperatur i overensstemmelse med den temperatur, som måles i rummet, eller i overensstemmelse med udsugningsluften og børværdien for rum- /udsugningstemperaturen. For bedst mulig komfort kan man definere laveste/højeste værdier for den indgående lufttemperatur. Hvis temperaturen på den indgående luft daler til laveste indstilling, forsøger de automatiske reguleringsfunktioner at regulere indblæsningstemperaturen i henhold til denne værdi. Temp Maks. indblæsningstemp. Funktionsbeskrivelse Indblæsningstemp. Rum-/udsugningstemp. Temp.børværdi Min. indblæsningstemp. Tid 36/69

37 Reguleringsfunktion 3, FRT (ikke CS 50) Ved FRT-temperaturregulering kan du definere en temperaturforskel mellem udsugnings- og indblæsningstemperaturen samt en laveste/højeste indblæsningstemperatur. Indblæsningstemperaturen vil følge udsugnings- /rumtemperaturen med en fast temperaturdifference (temp. Diff.) Funktionsoversigt Fralufttemp. Maks indblæsningstemp. Indblæsningstemp. Temp. diff Min.indblæsningstemp Reguleringsfunktion 4, udekompenseret indblæsningsregulering (ikke CS 50) Tid I dette tilfælde kan du definere en referenceværdi for lav og høj udetemperatur. Du kan vælge luftmængdereduktionen ved lav indblæsningstemperatur (hvis varmefladen ikke giver nok varme). Funktionsbeskrivelse (+2 )22 C Vinterdiff. Stop vinter (+1)21 C 20 C Start vinter Start sommer Stop sommer Sommerdiff. Forudindst. ref.værdi (-2 )18 C Reg. børværdi -30 C -20 C +25 C +30 C Udetemperatur 4.16 Valg af reguleringstype Valg af type reguleringsfunktion. Følgende temperaturregulering kan vælges: 1. Konstant indblæsningstemperatur 2. Rum-/udsugningsregulering (ikke CS 50) 3. FRT-temperaturregulering (ikke CS 50) 4. Udekompenseret indblæsningsregulering (ikke CS 50) Aggregatet går i indblæsningsregulering, hvis man ikke vælger en af de andre funktioner. 37/69

38 4.17 Temperaturindstilling hovedføler Her kan du indstille den ønskede temperatur (børværdi), som aggregatet skal holde (hovedføler). Hvis du ønsker andre værdier i døgnet, kan disse indstilles under Tidsplan. Temperatur ,0 C Valg af udsugningsregulering (ikke CS 50) Hvis du vil have udsugningsregulering, indstilles den her. Temperatur Regulering Udsugning Udsugning TIL/FRA FRA 4.19 Min. Indblæsningstemperatur (ikke CS 50) Ved udsugningsregulering skal du indstille den laveste temperatur, som du ønsker for indblæsningsluften. Temperatur Regulering Min. indblæsning Min. indblæsning ,0 C Maks. Indblæsningstemperatur (ikke CS 50) Ved udsugningsregulering skal du indstille den højeste temperatur, som du ønsker for indblæsningsluften. Temperatur Regulering Maks. indblæsning Maks. indblæsning ,0 C Ventilatorreduktion ved lav indblæsningstemperatur Du kan vælge luftmængdereduktionen ved lav indblæsningstemperatur (hvis varmefladen ikke giver nok varme). Aggregat med EC-ventilatorer har trinløs regulering og vil gradvist gå ned i hastighed (stopper på den indstillede værdi for hast. 1). 38/69

39 Aggregat med AC-ventilatorer vil gå ned til den næste hastighed, f.eks. fra hast. 2 til hast. 1. er Temperatur Regulering VifteRed VifteRed TIL/FRA FRA er 4.22 Udekompensering (ikke CS 50) Hvis du ønsker at ændre børværdien for indblæsning efter udetemperaturen (kompensering), skal denne funktion indstilles til TIL. Temperatur Regulering Komp Komp Komp TIL/FRA FRA 4.23 Kompensere for høj sommertemperatur (ikke CS 50) Bruges til at definere den ønskede temperaturreduktion i forhold til børværditemperaturen ved høj udetemperatur. Temperatur Regulering Komp Sommerdiff. Sommerdiff ,0 C Stoppe sommerkompensering (ikke CS 50) Stopper kompensering for sommertemperatur Temperatur Regulering Komp Stop sommer Stop sommer ,0 C Starte sommerkompensering (ikke CS 50) Starter kompensering for sommertemperatur. Temperatur Regulering Komp Start sommer Start sommer ,0 C 25 39/69

40 4.26 Kompensere for lav udetemperatur (ikke CS 50) Bruges til at definere den ønskede temperaturforøgelse i forhold til børværditemperaturen ved lav udetemperatur. Temperatur Regulering Komp Vinterdiff. Vinterdiff ,0 C 1, Stoppe vinterkompensering (ikke CS 50) Stopper kompensering for vintertemperatur ved denne udetemperatur Temperatur Regulering Komp Stop vinter Stop vinter -30,0...20,0 C Starte vinterkompensering (ikke CS 50) Starter kompensering for vintertemperatur. Temperatur Regulering Komp Start vinter Start vinter -30,0...20,0 C Valg af FRT-regulering (ikke CS 50) Hvis FRT-regulering ønskes, skal den aktiveres her. Temperatur Regulering Temp. diff. Temp. diff. TIL/FRA FRA 4.30 Ønsket temperaturforskel (ikke CS 50) Her indstilles den ønskede temperaturforskel mellem indblæsning og udsugning. Temperatur Regulering Temp. diff. Temp. diff ,0 C 2 40/69

41 4.31 Min. Indblæsningstemperatur (ikke CS 50) Ved FRT skal du indstille den laveste temperatur, som du ønsker for indblæsningen. Temperatur Regulering Min. indblæsning Min. indblæsning ,0 C Maks. Indblæsningstemperatur (ikke CS 50) Ved FRT skal du indstille den højeste temperatur, som du ønsker for indblæsningen. Temperatur Regulering Maks. indblæsning Maks. indblæsning ,0 C Automatisk skift mellem udsugnings- og indblæsningsregulering (ikke CS 50) Hvis du vælger at aktivere denne funktion, skifter reguleringerne automatisk mellem udsugnings-/rumregulering og indblæsningsregulering, når udetemperaturen når en forudindstillet temperatur på f.eks. 15 C. Når udetemperaturen så overstiger 15 C, aktiveres udsugnings-/rumreguleringen. Hvis den falder til under dette niveau (15 C - T), starter indblæsningsreguleringen. ( T = 2 C ). For at dette kan fungere, skal du have aktiveret enten indblæsnings- eller udsugnings-/rumregulering. er Temperatur Regulering AutoUdsugn/Indbl AutoUdsugn/Indbl Parameternavn sområde Standardværdi AutoUdsugn/Indbl TIL/FRA FRA er 4.34 TempSkiftIndbl/Udsugn (ikke CS 50) af udetemperatur for automatisk skift mellem udsugnings-/rumregulering og indblæsningsregulering. Temperatur Regulering AutoUdsugn/Indbl Udetemperatur Udetemperatur ,0 C Deltatemp. for nulstilling (ikke CS 50) af deltatemperaturen for nulstilling af funktionen. 41/69

94269DK-02 2007-08 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk

94269DK-02 2007-08 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk 94269DK-02 2007-08 FLEXIT CS 50/CS 500 Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS Tel. 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Oversigt...6 1.1 Kort beskrivelse...6 1.2 Funktioner...6 1.3 Tilbehør til CS

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Flexit. Automatik, luftbehandlingsaggregater. 700-5000 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik, luftbehandlingsaggregater. 700-5000 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik, luftbehandlingsaggregater 700-5000 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende, og

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

FLEXIT CI 500 Vejledning

FLEXIT CI 500 Vejledning xxxxxdk-02 2007-08 FLEXIT CI 500 Vejledning Konstant-trykregulering Hvor mange sensorer skal i brug? En sensor i indblæsningsluften?... Udfør : 1-2 - 4 En sensor i udsugningsluften?... Udfør : 1-3 - 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

110673DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 4. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

110673DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 4. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 110673DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1-2)

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 111139DK-06 2015-02 Spirit K2 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Innhold 1 Funktionsbeskrivelse 4 1.1 Varmeflade 4 1.2 Betjening af køkkenemhætte 4 2 Rengøring/vedligeholdelse 5

Læs mere

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

94204DK-04 2009-10 FLEXIT CS 1000. Brugervejledning Automatik CS1000 ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk

94204DK-04 2009-10 FLEXIT CS 1000. Brugervejledning Automatik CS1000 ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk -04 2009-10 FLEXIT CS 1000 Brugervejledning Automatik CS1000 ØLAND AS Tel. 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Oversigt...8 1.1 Kort beskrivelse...8 1.2 Funktioner...8 1.3 Tilbehør til CS1000...9 1.4 Sikkerhed...10

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print Version 2011.12.15 betjeningsvejledning Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK Optima 250 DESIGN Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

111139DK-03 2012-01 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-03 2012-01 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 9DK-0 0-0 ART.NO.: 70000-70007 FLEXIT SPIRIT K Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Brugervejledning KR Innhold Funktionsbeskrivelse. Varmeflade. Betjening af køkkenemhætte Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online Version 0.0.8 betjeningsvejledning Optima 00 Opus Optima 00 Design Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Brugervejledning til Corrigo E. Ventilationsprogram

Brugervejledning til Corrigo E. Ventilationsprogram Brugervejledning til Corrigo E Ventilationsprogram Copyright AB Regin, Sverige, 2009 Om denne brugervejledning Denne brugervejledning omfatter alle modeller i Corrigo E serien, som anvendes med ventilationsprogrammet.

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Køl 3 kw EK Fugt. Compact P NORDIC. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Køl 3 kw EK Fugt. Compact P NORDIC. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Køl 3 kw EK Fugt Compact P NORDIC Compact P RF Køl Sol Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560

Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560 Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560 Version 1.06, 01.06.2009 Software version 0.35 1.3X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 enerelle oplysninger før montage...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Servicerapport. Dato: Init. : Ordre nr : Kontaktperson : Tlf.: Placering: Baglokale. 28 05 2013 Deichmann - Herning RSV 20195V-13. Butik.

Servicerapport. Dato: Init. : Ordre nr : Kontaktperson : Tlf.: Placering: Baglokale. 28 05 2013 Deichmann - Herning RSV 20195V-13. Butik. Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter Termometre Varmegenvinding

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08 Slutbrugervejledning Solstyring Version nr. 02.08 08:505 Opdateret d. 08.10.2008 Indholdsfortegnelse 1. Brugerpanel til solfangerstyring... 3 1.1 Beskrivelse af de 2 lysdioder... 4 2. Menuoversigt i solstyring...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring

KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring DK Indholdsfortegnelse 1. INSTALLATIONSVEJLEDNING...3 1.1. Samling af sektioner...3 1.2. Tilslutning

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Combi 300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere