Konceptet Hus Forbi. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konceptet Hus Forbi. Side 1"

Transkript

1 SAND møde d Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren, Michael (SAND Nordvestsjælland), Leif El (SAND Midtvest), Jørgen Jensen, Torben Christiansen (SAND Nord), Lise Poulsen, Niels Poulsen (Servicestyrelsens hjemløseteam), Ole Kruuse, Bjarne Rasmussen (sand Sydvestjylland), Per Ernstsen, Jørn, Ole Svendsen, Stig Bardentorph (SAND Hovedstaden), Kim C., Peter, Kim, Jensine, Alf, O. Petersen (Overmarksgården), Per Kragh (SAND Trekanten), Eluf, Bjarne (Vibohøj), Ask Svejstrup (sekretariatet), Jonas (oplægsholder, CASA). 33 i alt. 1. Ask dirigerer og refererer 2. Vi kører en præsentationsrunde. Der er flere nye ansigter. Overmarksgården møder talstærkt op 3. Jonas: oplæg om en undersøgelse CASA har lavet af Hus Forbi CASA er blevet bedt om at undersøge Hus forbi. De har set på konceptet og de har set på hvem det er der sælger avisen. Det er der kommet en række interessante iagttagelser ud af. I dag udkommer HF i eks. I starten, i 1996, var oplaget på ca Der er omkring der læser HF hver måned. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Der er også blevet foretaget længere interviews med både sælgere og professionelle. Heriblandt redaktører, ansatte og andre med kendskab til HF. Den typiske sælger er en mand mellem 40 og 50 år, der drikker. En stor del er på kontanthjælp eller pension. Det er mere end10 år siden de har været i arbejde. For 40 procents vedkommende er det mere end 20 år siden de har været i arb. Helbredet er godt eller fremragende for 60 procents vedkommende, hvis de skal sige det selv, til trods for at langt hovedparten har en sygdom. Sælgerne er blevet spurgt hvor mange aviser de solgte sidste måned (januar). Lidt over 10 procent har solgt over 500 aviser. Langt hovedparten ligger under. Ca. 2/3 af sælgerne solgte mellem 26 og 500 aviser i januar. Årsagen til at man sælger aviser er typisk det at tjenepenge. Andre årsager til at sælge, er at man får kontakt med andre (kunder), gør opmærksom på hjemløses forhold eller man gør det for at få tiden til at gå. De har delt sælgerne op i 4 kategorier: Den økonomiske sælger, Den politiske sælger, Den sociale sælger og Den blandede sælger. For den pol. og den soc. sælger er det ikke økonomien i avissalget, der er det vigtigste. Det at sælge aviser betyder at de begår mindre kriminalitet, de tigger mindre, har et mindre misbrug og får et bedre helbred. Det er desuden anerkendende og identitetsskabende. Der er mange der får positive ord med på vejen af køberne det gør godt. I fremtiden ønsker sælgerne at få en bolig, et job eller udd., komme i afvænning og/eller genoptage kontakten til børn eller familie. Der er et eksempel på en mand, der sælger aviser for at få råd til at leje et hotelværelse, hvor han kan være sammen med sine børn. Hvis ikke sælgerne skulle sælge aviser, ville de finde et job, begå kriminalitet, samle flasker eller låne penge. Konceptet Hus Forbi Side 1

2 Det er en professionel avis med et professionelt layout, skrevet af professionelle journalister. Der er kun få hjemløse, der er med til at skrive det. Det er ikke det samme som det var da avisen startede, på godt og ondt. Avisen er desuden blevet økonomisk uafhængig af offentlig støtte Den er selvfinansierende. Der er 5 udfordringer for HF 1. Hvem skal være sælgere? F.eks. problemet med østeuropæiske sælgere. 2. Aktivering af hjemløse? Der sagsbehandlere og andre, der mener at HF skal være et aktiveringsprojekt. Der er også diskussionen omkring, hvad man tjener på det. 3. Kun for Københavnere? Det store salg er i København og redaktionen ligger i Kbh. Det er et spørgsmål om at få udbredt både avisen og at få skribenter i provinsen. 4. Hvad skal overskuddet bruges til? Der har været mange tanker om hvad det skal bruges til: f.eks. lave en fond, lave et refugium osv. 5. Er det en avis eller socialt projekt? Skal man udelukkende lave en avis eller skal man også lave noget andet og noget mere. Der er en tendens til, at være en topstyret avis, hvor man glemmer sælgerne og brugerne af avisen. Jørn mener ikke den skal sælges af udlændinge. Kristian synes der er flere hjemløse, der skal skrive. Per E. foreslår at man deler avisen op i en Københavner afd og en provinsafd. Det kan være en helt fast skabelon. Den anden Per mener man skal bruge penge på en redaktion i Jylland. Leif El foreslår, at man laver en runde til landets boformer, hvor man beskriver dem. Det er desuden svært at få trykt noget i avisen.. Ole K. mener, at hvert SANDudvalg kan skrive noget, som der kan lægges ind i bladet som et indstik. Det diskuteres hvordan SAND kan få mere indflydelse på både den redaktionelle linje. Det kan f.eks. være, at vi skal have vores gamle SAND-spalte. Det er kun et spørgsmål om at udnytte det flertal vi kan etablere i bestyrelsen. Bestyrelsen består af 3 SANDfolk, 1 der er valgt på generalforsamlingen, 1 fra SBH (boformerne) og 1 fra avisverdenen, samt 1 repræsentant fra personalet. Det er altså mulighed for at arbejde sammen med de andre i bestyrelsen for at påvirke den redaktionelle linje. Hvis man vil undgå, at der kun sælges aviser i Kbh., skal der skabes gode forhold for sælgerne i provinsen. Der er flere steder der mangler sælgere, siger Jonas. 6. Nyt fra Hus Forbi Ask fortæller: For halvanden år siden blev der ansat en ny redaktør. Hun har fokuseret på at højne kvaliteten af avisen. Det gælder både i forhold til layout og i forhold til indholdet, altså Side 2

3 kvaliteten af historierne. Bl.a. derfor har det været vigtigt for hende at bruge professionelle journalister. Omkring marts var der en episode på kontoret i Tornebuskegade, hvor redaktøren følte sig truet af en af sælgerne. For at komme en fremtidig trussel til livs og give redaktionen mere arbejdsro, flyttede HF salgsafdelingen tilbage til Hjemløsehuset. Kort efter blev Heidi fra salgsafdelingen sygemeldt. Oven i hatten døde Henrik, som også var i salgsafdelingen, hvilket gjorde bemandingen endnu mere sparsom. Derfor har det igennem længere været lidt kaotisk at arbejde på HF. Nu er Heide heldigvis kommet tilbage og Leif er blevet ansat som afløser for Henrik. Der er generalforsamling i Hus Forbi d. 9. oktober. Det foregår i Hovedstadens Røde Kors på Nordre Fasanvej 224, 2. sal. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at finde ud af hvilket udstyr sælgerne skal have i fremtiden. Forslag kan sendes til Heidi. Vi fortsætter diskussion fra det tidligere punkt: Der kommer forslag om at ansætte konsulenter, der skal udvikle salget i provinsen. Og et konkret forslag om at kontakte den grønne elevator i Tilst, for at få dem til at distribuere. Der er heller ikke nogen distributører i Vejle, Fredericia og Middelfart. Det virker heller ikke som om der er den store interesse fra HF s side til at støtte salget. Måske skal distributørerne have flere penge for deres arbejde. Vi kredser omkring spørgsmålet om hvor aktiv de hjemløse skal være i avisens tilblivelse. Det er ikke længere de hjemløse, der skriver avisen. Nogle mener, at det skal vi sørge for at det igen bliver, mens andre mener at det er fint med professionelle journalister. Der er forslag om at dele avisen, så der kommer en provinsdel og en københavnerdel. Det kan også gøres med to udgaver af avisen, hvor der er noget fællesstof og noget specifikt fra henholdsvis København og provinsen. det vil øge trygomkostningerne, men tilgodese jydernes behov for at sælge lokalstof. Vi diskuterer om vi skal møde talstærk op på generalforsamling og pålægge HF at gå i den ene eller anden retning. Vi beslutter, at de nuværende medlemmer af HF laver en indstilling til generalforsamlingen og at vi møder talstærkt op. 7. Opfølgning fra sidste møde Next stop job er et aktiverings og uddannelsesprojekt, SAND laver med LAP (psykiatribrugere), AOF og et par andre organisationer. Det er et 4 måneders forløb, hvor målet er at få folk ud i arbejdspraktik så hurtigt som muligt. SAND står for rekrutteringen af kursister. Projektet har kørt i Odense et i et lille år. D. 15. september startes det op i København, Ålborg og Åbenrå. D. 20. oktober starter vi i Vejle og Randers. Der involveres lokale SAND folk de forskellige steder. Den Social Retshjælp (DSR) holder til i Århus og yder juridisk rådgivning og hjælp til at få styr på gælden. SAND har indgået et samarbejde med DSR for at hjælpe dem med at få finansieret retshjælpen og fordi vores folk vil få glæde af retshjælpens ydelser. Det er især gældsafdelingen i DSR vi har brugt. Der oprettes webcam rådgivninger 5 forskellige steder i landet og der kommer rejsehold rundt de samme steder, for at introducere DSR og dens Side 3

4 arbejdsmetode. I øvrigt til bydes deltagerne i Next stop job i Vejle hjælp til at få styr på gælden af netop DSR. Det er et forsøg. Gadens Konger er navnet på en udstilling af hjemløsebilleder. Det er Hus Forbi fotografen Holger Henriksen, der har taget billederne. SAND har lavet en vandreudstilling af 40 af billederne. Udstillingen er lige nu på Lærkehøj. Hvis man er interesseret i at få udstillingen et eller andet sted hen i landet, skal man kontakte Camille fra SAND. Hun har en mailadresse, der hedder 8. Nyt fra SAND SANDs bestyrelse har lige været en tur i Finland, hvor man besøgte et par boformer og en hjemløseorganisation, hvor brugerinddragelse også var i højsædet. Det var både godt og inspirerende. Forinden havde den finske organisation VVA sendt deres udviklingskonsulent til DK for at blive inspireret af SANDs arbejdsmetoder. Ole Skou er ansat pr. 1. august til at varetage tre arbejdsopgaver - Han skal arbejde med Next Stop Job - Han skal understøtte brugerorganiseringen på boformer og i SAND udvalgene - Han skal være SANDs juridiske ekspert; indsamle de sager hvor hjemløse støder panden mod muren og rejse dem politisk. SAND og Hus Forbi blev inviteret ind i Folketinget af Öslem fra SF. Vi fik en rundvisning og en god debat om hjemløshed. Vi tror ikke det er sidste gang vi bliver inviteret til kaffe hos hende. Brugernes Bazar blev igen afholdt i Odense. Det var en god oplevelse, var der enighed om. Der var masser af diskussion og flere politikere, der ligefrem virkede som om de hørte efter. Det var også en god Bazar set i forhold til vores stand. Der var rigtig mange besøgende. I Århus Kommune er der ved at blive oprettet et udsatteråd. Lige nu er man ved at finde folk til rådet. I Kolding har man flirtet med tanken, men der er lidt politisk splittelse omkring hvordan det skal se ud og hvem, der skal sidde i det. I Herning kommune startede man et udsatteråd i tirsdags. Der er ligeledes gang i oprettelse af råd i Holstebro og Vejle. D. 26. juni blev SAND Trekanten startet. Det dækker Vejle, Horsens, Fredericia og Kolding Kommune. I Esbjerg har man sørget for at Kirkens Korshærs varmestue er åbent i weekenden. Det er sand folk der tager vagten. Det er Ole Kruuses erfaring, at der er stort behov for det. Det bør vi kæmpe for andre steder i landet. 9. Solstrålehistorier For et par år siden fik Kommunerne mulighed for at lave udslusningsboliger til Hjemløse i den almene sektor. Jane flytter snart i en. I Aalborg har man også lavet en aftale med boligselskabet Himmerland. Ligeledes har man lavet aftaler i Holstebro - Skovvang. Side 4

5 Jane er blevet opfordret til at tage med på en konference d. 20. okt. og være en solstrålehistorie. Det er Servicestyrelsen, der afholder konferencen, der er en del af hjemløsestrategien. Lise Poulsen fortæller om hjemløsestrategien. Der er 4 punkter. - Ingen skal sove på gaden - Der skal ikke være unge på boformerne - Man skal kun være på en boform i 3-4 måneder - Alle skal have en bolig når de løslades, kommer ud fra en boform, hospital osv. Der er afsat 500 mill. kroner til planen. I forhold til 3 4 måneders opholde, tilføjer Niels, at det ikke er meningen, at man kun må være der 3 4 måneder. Man vil forsøge at nedbringe opholdstiden ved at sætte skub i tingene, så folk kommer hurtigere i egen bolig eller på anden måde får hjælp med de problemer de kæmper med. Pia fortæller, at hun fik en opringning fra en pige, der skulle i spjældet, men havde en hund. Pia har sørget for at et dyreinternat passer den, uden betaling, i de 3 måneder pigen sidder inde. Stig fortæller at man vil lukke et akutbehandlingstilbud i det tidl. Frederiksborg amt. Det omkring 30 pladser. Det fører os over til en diskussion om de psykisk syge og hvordan de fylder op på forsorgshjemmene, og hvem der bestemmer hvor mange psykisk syge man kan rumme på en boform. Spørgsmålet er, om der er tilstrækkeligt med personale, der kan håndtere psykisk syge. Niels supplerer med, at den kortere opholdstid, der lægges op til også gør, at man tidligere går ind og ser på, om man skal være på boformen eller om man får et bedre tilbud et andet sted. Der er flere der oplever at man nedlægger steder for psykisk syge. Per fortæller, at de på Overførstergården, for nyligt forbød folk at have elektriske apparater på værelser. Der skulle spares på strømmen. Dette påbud tog Per straks hånd om og fik forhindret det i at træde i kraft. Side 5

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Fælles SAND møde d. 23.9.14

Fælles SAND møde d. 23.9.14 Fælles SAND møde d. 23.9.14 Deltagere: Tommy, Tre Ege; Scott, Århus; Christina, Århus; Anne Sofie, Højlykke; Cecilie, Højlykke; Lea, Højlykke; Erik, Sønderjylland; Martin, Sønderjylland; Rani, Roskilde;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Fælles SAND møde, 20.11.12

Fælles SAND møde, 20.11.12 Fælles SAND møde, 20.11.12 Deltagere: Per Bonderup (Fyn), Martin Berthelsen (SAND Fyn), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Eluf Harring (SAND Midtvest), Christian Raben (Blå Kors Herning), Morten Due (Karlsvognen),

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie. Steen kommer senere kommer kl. 14.00

Læs mere

Hjemløs fra Grønland taler ikke dansk

Hjemløs fra Grønland taler ikke dansk h u sfo r bi nr. 6 juni 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløs fra Grønland taler ikke dansk Nyt netværk for unge hjemløse Byen som dagligstue Tuberkulosebus

Læs mere

Tidligere hjemløs kæmper for sin lejlighed

Tidligere hjemløs kæmper for sin lejlighed h u sfo r bi nr. 6 juni 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Tidligere hjemløs kæmper for sin lejlighed Løsladt til gaden Med Hus Forbisælgerne på fisketur

Læs mere

Psykiatrien rykker på gaden

Psykiatrien rykker på gaden h u sfo r bi nr. 2 februar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Psykiatrien rykker på gaden syge mennesker fratages kontanthjælp på besøg i hjemløses teltlejr

Læs mere

Forvist fra alternativ by

Forvist fra alternativ by h u sfo r bi nr. 8 august 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Forvist fra alternativ by Massive besparelser på bevillinger til hjemløse Interview med Dalai

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

gik på landevejen Greve Kommune løj om hjemløse KOPI Hjemløse i Grønland Hus Forbi forlader

gik på landevejen Greve Kommune løj om hjemløse KOPI Hjemløse i Grønland Hus Forbi forlader h u sfo r bi nr. 3 marts 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Min mor gik på landevejen Greve Kommune løj om hjemløse Hjemløse i Grønland Hus Forbi forlader

Læs mere

Veteraner bliver hjemløse

Veteraner bliver hjemløse h u sfo r bi nr. 02 februar 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Veteraner bliver hjemløse Socialt udsatte har tabt mest på krisen Han fik en lejlighed

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med h u sfo r bi nr. 5 maj 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Flere unge e Indsatte gidsler i lærerkonflikt På guidede ture med e KOPI Køb kun avisen af sælgere

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

h u sfo r bi Lands- forvist på ubestemt tid De svageste ledige lades i stikken udstødte grønlændere nye aktiveringsregler

h u sfo r bi Lands- forvist på ubestemt tid De svageste ledige lades i stikken udstødte grønlændere nye aktiveringsregler h u sfo r bi nr. 3 marts 2011 15. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort udstødte grønlændere Lands- forvist på ubestemt tid nye aktiveringsregler De svageste ledige

Læs mere

hus forbi Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 77 september 2008

hus forbi Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 77 september 2008 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 77 september 2008 Kaprede fly for at komme til Danmark Boligindretning til hjemløse Verdens ældste hjemløseavis 10

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 h u sfo r bi nr. 11 November 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 Snydt for hjælp til medicin Kommunerne og de

Læs mere

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI h u sfo r bi nr. 12 december 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Bemmers jul Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk + Jule X-ord og DUSADUKU

Læs mere

Ingen julehjælp til fattige enlige

Ingen julehjælp til fattige enlige h u sfo r bi nr. 12 december 2010 14. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort organisationer er presset i bund Ingen julehjælp til fattige enlige kaotisk udslusning

Læs mere

hus forbi Stodderkonger, landevejsriddere og farende svende Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 64 august 2007

hus forbi Stodderkonger, landevejsriddere og farende svende Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 64 august 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 64 august 2007 Stodderkonger, landevejsriddere og farende svende Anders Fogh: Jeg er også offer for fordomme Rygelov

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Skjulte misbrug i lederjob

Skjulte misbrug i lederjob h u sfo r bi nr. 1 Januar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Skjulte misbrug i lederjob Socialpolitikken, der forsvandt Planer om at bygge billige boliger

Læs mere