Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder"

Transkript

1 Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder

2 Energiklyngecenter Sjælland Guide til udnyttelse af overskudsvarme i erhvervet Gode eksempler Tilskudsmuligheder Step-by-step Regler og rammevilkår Maja Johannessen Maj 2015

3 Indhold Introduktion...2 Overskudsvarme?...2 Typiske processer med overskudsvarme...2 Denne guide vil Intern eller ekstern udnyttelse af overskudsvarme?...2 Idé-katalog...3 Eksempler på intern udnyttelse af overskudsvarme...3 Fødevarevirksomhed opvarmer rengøringsvand med overskudsvarme fra kølerum...3 Zoo bruger varme fra køling til afdugning af ruder i anlæg...3 Kontorbygning udnytter overskudsvarme fra serverrum til rumvarme og brugsvand...4 Eksempler på ekstern udnyttelse af overskudsvarme:...4 Glasproducent leverer varme til husstande...4 Papirfabrik sælger overskudsvarme til fjernvarmenettet...5 Få fjernvarme fra køleanlægget i supermarkedet...5 Tilskudsmuligheder...6 Energispareaftalen...6 VE til proces...6 Step-by-step Guide...7 Rammevilkår for udnyttelse overskudsvarme...8 Hvorfor afgift?...8 Ødelægger afgifterne økonomien i projektet?...8 Hvor er der afgifter?...8 1

4 Introduktion I flere danske virksomheder eksisterer der gode potentialer for at udnytte spildvarme fra produktion og andre aktiviteter. Overordnet er det fastslået af Energistyrelsen at ca. 10 % af erhvervslivets energiforbrug kan genvindes og udnyttes igen. Energi fra spild/overskudsvarme kan enten blive brugt til proces eller rumvarme i virksomheden eller sælges som fjernvarme. Overskudsvarme? - Den varme der ikke udnyttes i produktionsprocessen Når virksomheder anvender energi til forskellige processer, f.eks. til køling eller opvarmning, kan noget af denne energi blive frigivet som varme, og i det omfang den ikke genudnyttes, kaldes det spildvarme eller overskudsvarme. Overskudsvarmen vil ofte være teknisk mulig at udnytte og kan give væsentlige energibesparelser til virksomheden, eller give indtægter ved salg af energien til andre, f.eks. til naboer eller fjernvarmenettet. Business casen afgør, om det er rentabelt at investere i at kunne genudnytte overskudsvarmen. Så er du en produktionsvirksomhed, som koger, køler, varmer, tørrer, brænder, smelter eller lignende så har du højst sandsynligt et økonomisk tab ved uudnyttet overskudsvarme fra din produktion. Denne guide vil....hjælpe dig med at komme i gang med at udnytte denne varme og optimere din produktion og du vil her blive præsenteret for: Idé-katalog Tilskudsmuligheder Step-by-step guide Regler og rammevilkår Typiske processer med overskudsvarme Opvarmning/kogning Tørring Inddampning Destillation Smeltning/støbning Køle/frys Trykluft og procesluft Intern eller ekstern udnyttelse af overskudsvarme? Ved overskudsvarme-projekter skelner vi imellem om varmen bliver udnyttet internt eller eksternt, da dette har betydning for, hvilke aktører du med fordel bør involvere i projektet og om du skal betale overskudsvarmeafgift (uddybning af afgiftsreglerne finder du på s. 8). Intern udnyttelse af overskudsvarme Ekstern udnyttelse af overskudsvarme Udnytter du din overskudsvarme i egne bygninger til f.eks. proces eller rumopvarmning, så kalder man det intern udnyttelse. Energi brugt med procesformål er altid afgiftsfritaget dermed også overskudsvarme. Det samme gælder dog ikke energi brugt til komfort f.eks. rumopvarmning. 2 Udnytter du din overskudsvarme eksternt, betyder det, at du sælger den overskydende varme til fjernvarmenettet eller anden lokal aftager f.eks. en anden nærtliggende virksomhed. Denne form for udnyttelse er pålagt overskudsvarmeafgift.

5 Idé-katalog I dette afsnit bliver du præsenteret for forskellige typer af overskudsvarmeprojekter. Projektideerne er reelle projekter fra konkrete virksomheder. Projektideerne er inddelt efter de to kategorier intern eller ekstern udnyttelse. Eksempler på intern udnyttelse af overskudsvarme Detaljerede beskrivelser af projekterne samt kontaktinformationer kan du finde på sparenergi.dk Fødevarevirksomhed opvarmer rengøringsvand med overskudsvarme fra kølerum Jensen s Køkken fremstiller fødevarer, som kræver køling. Virksomheden bruger den overskydende varme fra kølingen, til at opvarme virksomhedens rengøringsvand. Det giver en årlig besparelse på kr. Jensen s Køkken fremstiller spareribs, sovs og andre fødevarer, som derefter skal køles ned. At køre sådan et køkken, kræver store mængder af varmt vand til rengøring; kubikmeter pr. dag. Derfor har Jensens installeret en højtemperatur-co 2 - varmepumpe, som udnytter kølevandet fra kølekompressorerne til frostrum og kølede lokaler (12 C). Samtidig installererede Jensen s Køkken en vandtank på 60 kubikmeter, som i løbet af dagen stille og roligt bliver fyldt op med varmt vand. Projektet betyder, at Jensen s Køkken sparer markante olie-udgifter til opvarmning af vand til omkring 0,5 mio. kr. årligt. Zoo bruger varme fra køling til afdugning af ruder i anlæg I forbindelse med udskiftningen af køleanlægget, investerede Odense Zoo i en overhedningsfjerner, som gjorde det muligt at udnytte overskudsvarmen fra køleanlægget. Da Odense Zoo skulle skifte deres køleanlæg til et nyt og mere energieffektivt anlæg, ønskede maskinmester i Odense Zoo, Palle Mortensen, at overskudsvarmen skulle udnyttes. Odense Zoo investerede kr. i en såkaldt overhedningsfjerner til køleanlægget, og på den måde sparer de nu kr. årligt på varmeregningen. Overskudsvarmen bliver brugt til at afdugge ruderne i pingvinanlægget, ved at varme luften op ved hjælp af overhedningsfjerneren. Palle Mathiesen glæder sig selvfølgelig over den økonomiske gevinst, men også at indgrebet var så forholdsvis nem Fra den dag vi trykkede på knappen, virkede det bare. Afgift: Odense Zoo betaler ikke overskudsvarmeafgift, da afdugning af ruder i anlægget er defineret som en aktivitet med procesformål. 3

6 Kontorbygning udnytter overskudsvarme fra serverrum til rumvarme og brugsvand Hos EnergiMidt bliver overskudsvarmen fra serverrummet nu brugt til rumvarme og opvarmning af brugsvand. Overskudsvarmen dækker hele bygningens varmebehov. I mange kontorbygninger findes der store serverrum, som skal køles året rundt. Her kan det være en oplagt idé at udnytte overskudsvarmen. Køleanlægget kræver et stort energiforbrug, som afgiver en mængde varme, der traditionelt ledes direkte ud i det blå. I EnergiMidts administrationsbygning i Silkeborg er kapaciteten fra serverrummet stor nok til, at dække bygningens varmebehov næsten hele to gange. Derfor har man tænkt køle-, varme- og ventilationsanlæg sammen, og varmen fra serverrummets bliver nu, ved hjælp af et ventilationsanlæg og en varmepumpe, udnyttet til at dække hele bygningens varmeforbrug. Om afgift på udnyttelse af overskudsvarme i kontorbygninger: Da EnergiMidt ikke skal betale energiafgift, af den energi de bruger til at køle serverummet med, skal de i stedet betale afgift af den overskudsvarme, som de udnytter til opvarmning. I mange liberale erhverv (f.eks. advokatkontorer), er det dog sådan at man skal betale energiafgift til driften af sine serverrum. En sådan virksomhed skal derfor ikke betale afgift af overskudsvarmen fra deres serverrum. Eksempler på ekstern udnyttelse af overskudsvarme: Glasproducent leverer varme til husstande I Næstved leverer Ardagh Glas Holmegaard overskudsvarme til Fensmark Fjernvarme, svarende til ca husstandes varmeforbrug. Fjernvarmeværket erstatter dermed den traditionelle varmeproduktion med overskudsvarmen fra fabrikken, til gavn for værkets kunder i form af en lavere pris pr. kwh. For Fensmark Fjernvarme udgør overskudsvarmen fra fabrikken nu ca. 60 % af varmeproduktionen og med tiden øges det til 70 %. Væsentlige mængder af naturgas bliver nu erstattet med overskudsvarme og samtidig forventes det at kunderne kan spare 20 % på varmeregningen fremover. Varmemængde Investering (Ardagh) Nøgleoplysninger Tilbagebetalingstid Salg af energibesparelse MWh/år 12 mio. kr. 2,5 År Ja I forbindelse med projektet opnåede virksomheden også store energibesparelser, som de solgte til forsyningsselskabet. Overskudsvarmeafgift Ja Salget af energibesparelsen gennem Energispareordningen, var et væsentligt tilskud til anlægsinve- steringerne og dermed en delbetaling af projektet, som har fået tilbagebetalingstiden helt ned på ca. 2,5 år. 4

7 Papirfabrik sælger overskudsvarme til fjernvarmenettet Hos Skjern Papirfabrik er tørreprocesser en væsentlig og energitung del af produktionen, hvilket betød at der i 2012 blev lukket m 3 varm luft ud i timen. Med en ny kompressor kan fabrikken nu genvinde varmen og næsten dække halvdelen af fjernvarmbehovet i Skjern. I 2012 valgte Skjern Papirfabrik, at ombygge en del af fabrikken, så varmen fra tørreprocesserne kunne genvindes og sælges til fjernvarmenettet. Projektet resulterede i markante energibesparelser for virksomheden. Nøgletal Gennem Energispareaftalen (se Tilskudsmuligheder ) solgte Fjernvarmekapacitet MWh/år virksomheden energibesparelserne til forsyningsselskabet, Investering (anlæg) 21 mio. kr. hvilket dækkede ca. halvdelen af anlægsinvesteringerne. I Investering (rør) 5,7 mio. kr kunne fabrikken derfor dække op til 45 % af Skjerns Solgt energibesparelse 10 mio. Kr. fjernvarmebehov. Fortrængt gas 3 mio. m 3 /år Der er et godt samarbejde mellem Skjern Fjernvarme og Skjern Papirfabrik, hvor det tredje energiprojekt nu derfor Tilbagebetalingstid 4 år også er på tegnebrættet. I det nye projekt vil Skjern investere i et flisfyr og udvide fjernvarmekapaciteten, så fabrikken kan dække op til 70 % af Skjerns fjernvarmebehov. Anlægsinvesteringerne vil her blive omkring 70 mio. kr. Få fjernvarme fra køleanlægget i supermarkedet Da Kvickly i Ebeltoft skulle investere i et nyt køleanlæg, gav det god mening også at investere i det sidste tekniske udstyr der muliggjorde, at supermarkedet kunne sælge sin overskudsvarme fra anlægget til Ebeltoft Fjernvarme. Ca husstandes årlige varmebehov, det er hvad Kvickly i Ebeltoft kan dække ved at genvinde overskudsvarmen fra sit nye køleanlæg. Supermarkedet fik i forbindelse med projektet, tilskud til investeringen gennem Energispareaftalen. Det kunne de, da installeringen af det nye kølesystem også betød, at Kvickly kunne opgøre en energibesparelse, som Nøgleoplysninger de kunne sælge til Ebeltoft Fjernvarme. Varmemængde 430 MWh/år Investering kr. I Ebeltoft havde man allerede en ret lav fjernvarmepris, Salg af energibesparelse Ja hvilket betyder at Kvicklys økonomiske besparelsespotentiale var lidt mindre end mange andre steder i Danmark. Tilbagebetalingstid 2-3 år Overskudsvarmeafgift Ja Efter at det nye system var installeret, viste det sig, at projektet ikke ville kaste en helt så stor varmeproduktion af sig, som først forventet - men alt dette til trods, så regner Kvickly med, at deres investeringer allerede vil være tilbagebetalt inden tre år. 5

8 Tilskudsmuligheder Energispareaftalen Brug dit energiselskab til råd og vejledning og sælg din energibesparelse til et energiselskab og få et engangstilskud. Hvis udnyttelse af overskudsvarme medfører en energibesparelse, kan du som virksomked sælge første års besparelse til et energiselskab. Størstedelen af projekterne i idé-kataloget har modtaget tilskud gennem denne ordning. Tilskuddet var en væsentlig faktor for at få investeringernes tilbagebetalingstid reduceret. Energiselskaberne er forpligtet til at levere et højt antal energibesparelser de næste få år, og for at nå deres kvoter kan de medregne virksomheders energibesparelse for det første år, mod en betaling til virksomheden. Energiselskaberne har derfor også interesse i at bidrage med rådgivning eller vejledning. Prisen for energibesparelsen forhandler du og energiselskabet på almindelige markedsvilkår. NB! Husk at du ikke kan få en energispareaftale med tilbagevirkende kraft. Det er derfor vigtigt, at aftalen med forsyningsselskabet er i hus, inden du gennemfører dit energibesparende tiltag. VE til proces Salgspris for energibesparelser Markedsprisen for energibesparelser lå i 2013 omkring 25 og 35 øre per kwh både for intern og ekstern udnyttelse af overskudsvarme. Få dækket op til 65 % af din investering, hvis du som produktionsvirksomhed vil omlægge din procesenergi fra fossile brændsler til vedvarende energi eller fjernvarme. Du kan samtidig få støtte til energibesparende tiltag der knytter sig til energiomlægningen. VE til proces er for alle produktionsvirksomheder, som på nuværende tidspunkt forbruger fossile brændsler i deress produktionsprocesser, men som vil udskifte disse brændsler med en vedvarende energikilde eller fjernvarme. Procesenergi? Om din virksomhed benytter energi til proces fremgår af din virksomheds momsregnskab. En virksomhed kan derfor kun søge denne pulje, hvis projektet også omfatter at virksomheden omlægger sit fossile energiforbrug (olie, kul eller gas) ud med en vedvarende energikilde (vind, sol, biomasse eller varmepumpe). Energibesparende tiltag som udføres i sammenhæng med konverteringen - f.eks. udnyttelse af overskudsvarme - kan få op til 50 % finansieringsstøtte af anlægsinvesteringen. NB! Energistyrelsen yder ikke støtte til projekter, som har en tilbagebetalingstid på under to år. (Mere information kan findes i Energiklyngecenter Sjællands guide vedrørende VE til proces. 6

9 Step-by-step Guide 1. Klarlæg mængden af overskudsvarme Klarlæg om du har uudnyttet overskudsvarme. Er du en produktionsvirksomhed som opvarmer/koger, tørrer, inddamper, destillerer, smelter/støber, køler/fryser eller bruger trykluft, er det meget muligt at du har uudnyttet overskudsvarme. 2. Fastlæg anvendelsesformål Tag fat i din kommune og/eller dit lokale forsyningsselskab, de kan hjælpe dig med at afklare følgende spørgsmål: Skal overskudsvarmen udnyttes internt i f.eks. produktionsprocessen eller til rumopvarmning? Eller kan din virksomhed få mere ud af at sælge overskudsvarmen til en ekstern aftager, f.eks. dit lokale forsyningsselskab eller en nærtliggende virksomhed? 3. Konkretiser projektet Intern udnyttelse Afklar først om der er mulighed for at bruge overskudsvarmen til proces, da dette er afgiftsfritaget, og derfor giver den største besparelse. Vælger du at bruge overskudsvarmen til f.eks. rumopvarmning, giver det dog også en konkret besparelse, i form af den energi du kan slippe for at købe. Ekstern udnyttelse Efter du har identificeret et potentiale for at sælge din overskudsvarme, og har en interesseret ekstern aftager bør du nu afklare følgende spørgsmål: Hvor meget energi kan udnyttes fra virksomheden? Hvad skal afregningsprisen være for at dække omkostningerne? Hvordan kan/bør investeringsomkostningerne fordeles mellem de respektive parter? 4. Etabler partnerskabet Formaliser samarbejdet mellem de projektets partner, så det kan blive fastlagt hvem der lægger hvilke investeringer og den endelige projektering kan komme i gang. 5. Beregning / Ekstern rådgivning Overdrag de endelige projekteringsberegninger til en energifaglig konsulent. Konsulenten skal beregne tidsserier for mængden af overskudsvarme samt temperatur, investeringsprisen, og derved om det kan betale sig at lave denne investering. 6. Søg tilskud Inden projektet skydes i gang, bør du undersøge, om projektet er støtteberettiget. Her kan især VE til Proces og Energispareaftalen være interessante puljer, som kan søges. 7

10 Rammevilkår for udnyttelse overskudsvarme Hvorfor afgift? Uden afgift på udnyttelse af overskudsvarme (til visse formål), vil der være økonomisk incitament til at producere overskudsvarme ved ineffektiv produktion til f.eks. rumopvarmning og salg til fjernvarmenettet m.v.. Dette skyldes at afgiften på brændsler anvendt til procesformål er væsentligt lavere, end hvis de var anvendt til f.eks. rumvarme. Derfor er udnyttelse af overskudsvarme pålagt en afgift der udgør forskellen mellem energiafgiften til rumvarme og den afgift, som er betalt i energiafgift på brændslet til proces. Ødelægger afgifterne økonomien i projektet? Det er en almen misforståelse, at denne afgift ødelægger økonomien i overskudsvarme-projekter. Langt de fleste virksomheder, der udnytter varmen internt, betaler dog faktisk færre afgifter, hvis de udnytter overskudsvarmen. Intern udnyttelse af overskudsvarme til rumvarmeformål medfører direkte økonomisk fordel af afgiftslovgivningen og rummer derfor betydelige og økonomisk attraktive muligheder for at reducere energiomkostningerne Anvendelsesformål af overskudsvarme, som ikke er afgiftsbelagt Udnyttelse af overskudsvarme fra processer som forsynes af vedvarende energi Udnyttelse af overskudsvarme fra proces som igen kan udnyttes i processen Udnyttelse af overskudsvarme til rumopvarmning uden brug af ventilator Hvor er der afgifter? Der er forskellige anvendelsesformer og formål af overskudsvarmen for virksomheden. Anvendelsesformålet af overskudsvarmen er afgørende for hvor meget og i hvilken periode virksomheden ville skulle betale afgifter for udnyttelse af overskudsvarmen. I tabellerne nedefor ses en oversigt over hvornår og hvor meget der skal betales i overskudsvarmeafgift: Tabel: Hvornår der er afgift på udnyttelse af overskudsvarme Kommer fra Proces Forsyning (køling, trykluft, kedler) Udnyttes til.. Rumvarme og ventilation Varmt vand til manuel rengøring mm. Varmt vand til automatisk rengøring Proces Ventilation* *Varme kategoriseret under rumvarme Ingen ekstra udgifter Overskudsvarmeafgift (vinterhalvår) Afhænger af, hvor spildevandet kommer fra (proces eller rumvarme) Varmt spildevand 8

11 Tabel: Afgiftens størrelse på aktiviteter som er pålagt overskudsvarmeafgift Anvendelsesformål Overskudsvarmeafgift Intern udnyttelse - Luftbåren overskudsvarme fra proces der udnyttes af ventilation til opvarmning af andre rum - Vandbåren overskudsvarme udnyttet til rumopvarmning. - Overskudsvarme fra proces udnyttet til rumopvarmning via eldrevne varmepumper Ekstern udnyttelse - Overskudsvarme fra proces som udnyttes til rumopvarmning i en anden virksomhed eller til fjernvarmenettet. - Ekstern udnyttelse af overskudsvarme fra proces som udnyttet til rumopvarmning i en anden virksomhed eller til fjernvarmenettet via eldrevne varmepumper. Afgiften er på mellem 51,3 og 70,6 kr./gj Afgiften skal kun betales fra oktober til marts Gælder kun den del af overskudsvarmen, der udnyttes i varmepumpe for COP > 3* Afgiften er på mellem 51,3 og 70,6 kr./gj Afgiften skal kun betales fra oktober til marts Standardsats på 38 % af vederlaget ved salg af varme. Dog max overskudsvarmeafgift på 51,3 og 70,6 kr./gj. Afgiften skal betales hele året. 38 % af vederlaget ved salg af varme. Dog max. Overskudsvarme afgift på 51,3 og 70,6 kr./gj. Gælder kun den del af overskudsvarmen, der udnyttes i varmepumpe for COP > 3. Afgiften er på mellem 51,3 og 70,6 kr./gj. Afgiften skal kun betales fra oktober til marts. 9

Guide til udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder. Gode eksempler Tilskudsmuligheder Step-by-step Regler og rammevilkår

Guide til udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder. Gode eksempler Tilskudsmuligheder Step-by-step Regler og rammevilkår Guide til udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder Gode eksempler Tilskudsmuligheder Step-by-step Regler og rammevilkår Gate 21 & Viegand Maagøe April 2017 Indhold Introduktion...2 Overskudsvarme?...2

Læs mere

Udnyttelse af overskudsvarme Guide til kommuner

Udnyttelse af overskudsvarme Guide til kommuner Udnyttelse af overskudsvarme Guide til kommuner Kommunal Guide Udnyttelse af Overskudsvarme i Erhvervslivet Kommunal erhvervsfremme og strategisk energiplanlægning Energiklyngecenter Sjælland 31-03-2015

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME Rammebetingelser VIEGAND MAAGØE OVERSKUDSVARME Potentiale, teknisk & økonomisk Udvikling af løsning: Optimering af processen (ingen overskudsvarme tilbage) Udnyttelse til proces

Læs mere

Overskudsvarme fra erhvervsvirksomheder potentialer, barrierer og anbefalinger

Overskudsvarme fra erhvervsvirksomheder potentialer, barrierer og anbefalinger Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 82 Offentligt Af Chr. Jarby og Søren Dyck-Madsen 3. januar 2017 Overskudsvarme fra erhvervsvirksomheder potentialer, barrierer og anbefalinger Indledning Mange

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04)

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Vi håber, at vi har samme målsætning: En grønnere svinesektor, der bæredygtigt producerer kvalitetsfødevarer. Vi anviser

Læs mere

Energiforbedringer i eksisterende bygninger

Energiforbedringer i eksisterende bygninger Energiforbedringer i eksisterende bygninger Elselskabernes indsats - Muligheder og barrierer Bygge- og Anlægssektorens miljøklub Fyn 24. Maj 2007 Konsulent Dorte Lindholm Dansk Energi Indhold Energispareaftalen

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé?

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé? Udskiftning af oliefyr Hvornår er det en god idé? 1 Indhold i oplæg Den energipolitiske virkelighed Energirenovering generelt Hvorfor energirenovering Tendenser og bevægelser Skal det kunne svare sig?

Læs mere

VE park ved Varpelev. Acadresag 14/1269 - BirNie

VE park ved Varpelev. Acadresag 14/1269 - BirNie VE park ved Varpelev Acadresag 14/1269 - BirNie Resumé Stevns Kommune deltager i det regionale bioenergisamarbejde, Bioenergi Sjælland. Projektet styres af Energiklyngecenter Sjælland og har deltages af

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Temadag for leverandører af overskudsvarme. Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding

Temadag for leverandører af overskudsvarme. Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding Temadag for leverandører af overskudsvarme Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30 medarbejdere Kontorer i Skørping Aarhus København Fjernvarme

Læs mere

VE til proces tilskudsordningen

VE til proces tilskudsordningen VE til proces tilskudsordningen DGF Gastekniske Dage 2016 Billund 3. maj 2016 Nikolaj Ladegaard 2. maj 2016 Side 1 VE til Proces teamet Carl-Christian Munk-Nielsen (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Kuijers

Læs mere

Vedvarende energi til procesformål

Vedvarende energi til procesformål Energistyrelsens støttepulje til Vedvarende energi til procesformål Kom i gang med ansøgningen Guiden er et sammendrag af Energistyrelsens vejledninger, SKATs definitioner og Energistyrelsen rapport VE

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FIX IDE ELLER FORNUFT?

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FIX IDE ELLER FORNUFT? UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FIX IDE ELLER FORNUFT? ENERGI PÅ TOPPEN 10. MAJ 2017 1 VIEGAND MAAGØE 2 OVERSKUDSVARME - FIX IDE ELLER FORNUFT? Stort spørgsmål at skulle svare på!!! Ingeniøren tænker: Kombineret

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Energi på Toppen 10. maj Delanalyse 5 Nyttiggørelse af overskudsvarme

Energi på Toppen 10. maj Delanalyse 5 Nyttiggørelse af overskudsvarme Energi på Toppen 10. maj 2017 Delanalyse 5 Nyttiggørelse af overskudsvarme Side 1 Regeringsgrundlaget Som der står i regeringsgrundlaget: vil regeringen fremme varmepumper og udnytte overskudsvarme. (regeringsgrundlaget

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter

Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter Energirådgivning i i Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter Energibevidst projektering LCC Life Circle Cost Levetidsomkostninger

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Den 27. januar 2016 afholdes informationsmøde i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA i Hørning Forsamlingshus

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

Notat. Støttebehov for store varmepumper

Notat. Støttebehov for store varmepumper Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: ris Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2016-10352-7.0 08-07-2016 Støttebehov for store varmepumper Konklusion De decentrale kraftvarmeværkers grundbeløb ophører med udgangen

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

Energi affugtning Gardemoen Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent. HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen)

Energi affugtning Gardemoen Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent. HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen) Energi affugtning Gardemoen 2015 Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen) HortiAdvice Scandinavia A/S Who we are? What do we do? HortiAdvice Scandinavia

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

VE til proces set fra et. energiselskab

VE til proces set fra et. energiselskab VE til proces set fra et Hvem er vi? energiselskab v. Christina Monrad Andersen Lokalenergi Handel A/S To veje til at få tilskud VE til proces: Projekter som erstatter fossile brændsler til procesformål

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu!

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Private får også god økonomi i mindre solcelleanlæg FORRENTNING AF INVESTERINGEN EFTER 25

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsø Park 62 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-004927 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

FREMTID I FJERNVARME

FREMTID I FJERNVARME FREMTID I FJERNVARME Vi kan ikke få nok varme i radiatorerne med fjernvarme Din nye fjernvarme-unit kan levere samme varme og fremløbstemperatur, som du er vant til. Fordelen ved at skifte til fjernvarme

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Kromai 110 6200 aabenraa 580-023356-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Varmepumpe Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hvornår bør du overveje en varmepumpe? En varmepumpe er typisk en god forretning, hvis du i dag opvarmer med olie eller el og bor i et område uden fjernvarme.

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere