Det siger borgerne! Bosætning I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger borgerne! Bosætning I"

Transkript

1 Det siger borgerne! Bosætning I Cykelstier, stier og rekreative stier Der er udpræget mange ønsker til cykelstier rundt i kommunen, samt rekreative stier, fx Cykelstier fra landzone til byzone, så alle har mulighed for at færdes sikkert i trafikken. Løbe/gå stier med særskilt mountainbike spor Flere cykelstier og bedre asfalt og belysning på de nuværende cykelstier Vej fra Buderupholm til Gl. Skørpingvej, så den tunge trafik ledes udenom Skørping Midtby Kollektiv trafik Der er mange ønsker til bedre kollektiv trafik til mindre byer og landsbyer - i form af enten flere busser eller bedre taxakørsel, fx Indsæt busser i landsbyerne, der er jo ingen der køber hus i en lille landsby, hvor børnene ikke kan komme i skole. Morgenbussen kører, men dem der går i skole i terndrup, skørping, støvring, gymnasium, handelskole osv, de kan ikke komme hjem igen Få mere styr på bus/ taxa kørsel for skoleeleverne Der skal kigges på busforbindelserne, så vi der ikke har en bil kan komme omkring Kommunal service Placering af kommunal service og tilbud, fx: Oprette en "borgmesterbus". Et rullende kommunekontor, så alle småbyernes borgere kan komme på kommunen, uden at afsætte en hel dag til ar rejse i Bibeholde de små landsbyskoler som er tilbage og ældrecentrene i de små lokalsamfund. Turde være den kommune, som går imod udviklingen og IKKE lukke de små skoler, og slå på hvor naturskønt og aktivt foreningsliv vi har i de små byer i kommunen. Ved at samle hele administrationen i Støvring og så evt. lave nogle få kontorer til borgerservice,i stedet for hele tiden at ævle om at vi får det hele. Specialbørnehave Gør det lettere at sælge/ købe huse i de små byer, kig på muligheden for at låne penge og prisen på varme. Gøre vilkårene og mulighederne for idrætsforeningerne bedre! Sørge for at der er mulighed for gode Fitness forhold i alle byer. Støvring by er total bagefter her og det er et stort tab for en by i fremgang.... undgå en sværm af vindmøller, som på billedet ovenfor Byforskønnelse: Få væltet de huse i landsbyerne som står tomme og er uegnet til menneskeboliger Man altid husker at have fokus på alle borgerne også ude i de helt små samfund. Hold bedene rene - så vi har noget pænt at kigge på:) Nøgleordet er Samarbejde. Bysamfundene bør overveje om ikke der nogle fællesnævnere som alle ville have fornøjelse af Gør det attraktivt at bo med en del tilbud til familier med børn og unge som skal til etablere sig som familie. Børn og unge venlig kommune som har egne tilbud såsom uddannelse,job osv Dagligvarebutik ved Østre Alle i Støvring.

2 Det siger borgerne! Bosætning II Ønsker til flere rækkehuse Mange generelle ønsker til flere almennyttige boliger/rækkehuse, fx: Vi mangler nogle leje rækkehuse med en lille have, tæt på transportmuligheder, så kan vores store huse blive solgt til børnefamilier. Flere 1-plans almennyttige boliger rækkehuse, meget gerne 3 og 4 værelses. Der mangler lejeboliger med tre- fire børneværelser + 1 soveværelse. Helt klart lejeboliger med en husleje folk kan betale. Konkrete ønsker til placering af flere almennyttige boliger/rækkehuse Der mangler rækkehuse som lejeboliger i Støvring. Rækkehuse på grunden, hvor det gamle kommunekontor ligger. Små 4 værelses rækkehuse/lejligheder er svære at få fat i. Især er problemet i Støvring, som er vokset sig stor på villaer. Gælder nok også de andre byer. Der ligger mange "pletter" af uudnyttet grunde gennem Støvring, som er egnet til det, hvis der er velvillighed til det. Vi mangler lejerækkehuse med en lille have som er til at betale. Grangaarden har jo hele tiden tomme boliger, men hvorfor!! De skal jo gerne ligge i og omkring Støvring by, da det er nemmest i forhold til transport. Der alt for lidt leje rækkehuse. Mange ældre eftersøger det. Det kunne laves henne på fjerkrægrunden over for HK glas. Den er som lavet til det, dejlig centralt. De små rækkehuse kunne bygges på den snart ledige grund i Terndrup midtby, hvor sygehuset tidligere lå. Der mangler gode og billige lejligheder i Skørping til studerende, kontanthjælpsmodtagere, folk med få midler. Udvikling af bymidter Flyt buspladsen ved centeret i Terndrup ud hvor det gamle sygehus var, og brug pladsen ved centeret til erhverv eller bolig. Gør det mere attraktivt at renovere de gamle flotte huse i bymidten af de eksisterende byer, ellers "tømmer" man midten af byerne på sigt. Cykelstier mange indlæg om cykelstier rundt i hele kommunen. Alternativt byggeri. Skørping og Støvring har tog hvor det er meget hurtigt at komme til Aalborg. Dermed kunne de være egnede til byggeri for studerende. Bl.a. gamle skibscontainere ombygget til lækre boliger med en lav husleje. Det vil sikkert kræve dispensationer, men kunne skabe et interessant område og trække nogle innovative mennesker til kommunen. Ikke byggegrunde tættere på landbrug, så man ikke må noget mere, Der skal måske udstykkes grunde nogle steder, men en realistisk pris på gamle grunde må også tages i betragtning. Opkøb faldefærdige ejendomme, riv husene ned og enten sælg grundene eller byg almennyttige boliger. Bedre busforbindelser til de små byer, så de boliger, som står der er boværdige.

3 Det siger borgerne! Erhverv Rammer, muligheder og netværk Indlæg om at skabe gode rammer og synliggøre muligheder: Vi skal udvikle erhvervslivet ved at øge incitamentet for at løbe en risiko ved at investere og udvikle. Ved at skabe gode rammer - så som mindre bureaukrati, tilbyde sparring og understøtte ideer. Hvis kommunen kunne være foregangsmand/tovholder for at skabe klynger (Lige som tekstil = Ikast/Brande, Medicinalindustrien = nordsjælland osv). Man kunne øge fokus på netværk. Man kunne søge at sammensætte forskellige virksomheder til fælles bedste - eksempelvis ved at gå sammen om udbud. Vi skal udvikle ERHVERVSLIVET i Rebild Kommune ved at synliggøre de muligheder der er. Blandet bolig og erhverv Et enkelt indlæg om: Mange virksomhedstyper kan i dag drives fra områder med privatboliger som naboer. Når der tages højde for støj og lugtgener og vejforholdene er til det, mener jeg kun det kan være en fordel med blandet sameksistens. Mobildækning Der er flere indlæg om ønsker til forbedring af mobildækningen i kommunen: Jeg mener vi skal udvikle ERHVERVSLIVET i Rebild Kommune ved at give optimale forhold for lille som stor, med et dækningskort på 100% af mobiltelefoni og bredbånd. Det vil være fantastisk hvis der var mobildækning over hele kommunen og ligeledes adgang til godt bredbånd. Et mobilnet der virker uanset hvor I kommunen man befinder sig. Der er stadig steder hvor dækning ikke er optimal. Små enkeltmandsvirksomheder er i dag, dybt afhængige af mobilt netværk. Selvfølgelig kunne det være et trækplaster med f.eks. kommunalt betalt tilslutning. Men dækning og et stærkt bredbånd er guld værd. Indkøbs- og udbudspolitik Et enkelt indlæg om: Debatten her handler om fysisk planlægning, men kommunens indkøbs- og udbudspolitik spiller også en vigtig rolle for det lokale erhvervsliv - og den vedtages lige om lidt.

4 Det siger borgerne! Natur og turisme Cykelstier og adgangen til naturen Der er mange konkrete ønsker til cykelstier rundt om i kommunen, samt flere ønsker til stier og afgangsforhold fx: Der skal åbnes MTB ruter, gåruter, kajakture m.m. så privatpersoner kan få adgang til naturen i det offentlige rum. Gør adgangen fra Støvring til Rold skov lettere og mere trafiksikkert for cyklister og gående. Multisti på en kuperet og afvekslende runde inde i Rold skov: - en bred belyst asfaltsti og en stenmelssti adskilt af en græsrabat. Det vil åbne skoven døgnet rundt, for ældre og handicappede, barnevogne, ridning, løb, cykling, rulleskøjter, rulleski m.m. - og skabe en ramme for et utal af sportsarrangementer... Få eksisterende cykelstier repareret. Naturpolitik, større sammenhængende naturområder og naturkorridorer Ønsker om at arbejde med sammenhængende natur, fx: Lav en naturpolitik for kommunen. Etabler grønne forbindelser og spredningskorridorer mellem de spredte grønne områder, så vi får større sammenhængende naturområder. Konkrete forslag om et sammenhængende naturnetværk mellem Lille Vildmose og Rold skov i den østlige del af kommunen og et område langs og mellem ådalene i den vestlige del af kommunen. Der mangler større sammenhængende naturområder i Danmark. Rebild har et stort potentiale for at skabe sådanne naturområder ved fx at skabe grønne forbindelser mellem Rold skov og Lille Vildmoseområdet. Jeg drømmer om at forene Lindenborg Å- og Madtrupdalen med en naturkorridor lige syd for Støvring. Skovrejsning og drikkevandsinteresser Enkelte indlæg om skovrejsning og drikkevandsinteresser. Plant skov i områder hvor der sker indvinding af drikkevand. Vi har i Øster Hornum et ønske om at etablere skov øst for byen. Husk alternative finansieringsmuligheder f.eks. igennem fonde. Etablere en ny skov uden for Støvring ved vandværket. Få kildesøen i Bælum renset op igen. I stedet for at lave nye projekter, så forbedre de fantastisk skønne ting vi har i forvejen, der bare står og forfalder. Aktivitetsfrie zoner i Rold skov. Lad os starte med IKKE at forringe de naturværdier vi har. I stedet for at byudvikle syd for Nibevej ned mod Mastrup Bæk-fredningen kunne dette område blive til et pragtfuldt bynært naturområde. Oplevelsen af den fredede Mastrupdal bliver forringet, hvis arealet lige øst for bliver til villakvarter. Indtegn kommunens arealer på kort med beskrivelse af brug og tilstand. Når borgerne kan se hvilke arealer det drejer sig om kommer ideerne frem. Måske ejer kommunen jord, som i øjeblikket forpagtes ud og dyrkes, men som ved aftalens ophør kunne blive ny natur.

5 Det siger borgerne! Klima og Energi Solpaneler/solcelleanlæg, vindmøller og jordvarme Der er flere indlæg om alternativ energi, fx: Forbedre KLIMAET i ved at opsætte solpaneler og flere vindmøller. Etablerer fælles solcelleanlæg, f.eks. drevet af varmeværker. Forbedre KLIMAET i Rebild Kommune med jordvarme, hvor det er muligt, solpaneler og flere vindmøller. Når hensynet til omgivelserne bliver respekteret og hørt. Forstår ikke at man har droppet vindmøller ved Skibsted. Her er aktive lodsejere der gerne vil være med til at øge mængden af grøn energi. Grøn kommune Enkelte indlæg om grøn kommune: Hvorfor ikke bare blive en såkaldt grøn kommune. Vil være et godt billede udadtil. Vi skal forbedre KLIMAET i Rebild Kommune ved at profilere os som grøn kommune. Økologisk mad (så vidt muligt lokale råvarer) i alle institutioner. Vi skal belønne økologiske initiativer, da de på lang sigt er billigere end konventionelle! Og vi skal have flere cykelstier! Energiplan 2035 Indlæg om at udarbejde en samlet energiplan. Uddrag fra indlæg: Optimerer den samlede energiforsyning. Pejlingen må være en samlet energiplan for Vi nogle af de bedste energirådgivere/ -udviklere i landet og produktionsvirksomheder indenfor vedvarende energi. Vi har varmeværker og et stort netværk af håndværkere, der arbejder med udvikling af vedvarende energi og vi har producenter af råstoffer til vedvarende energi: landbruget og skovene. Vi kan nå meget længere og langt hurtigere på klimasiden, hvis disse kompetente kræfter bringes i samspil med en klimamålsætning for Rebild kommune, der hedder Og der er tillige mulighed for at skabe mange arbejdspladser. Nedsæt CO2 ved at indsætte busser i landområderne igen. Pt. kører forældre og bedsteforældre i en lind strøm frem og tilbage efter strandede skoleelever. Det er da ressource spild der vil noget. Forbedre KLIMAET i Rebild Kommune ved at plante flere træer, gerne frugttræer til selvpluk. Flere solarpanel og mere skovområder. Eco biler til kommunen. Sortering af hus skrald. Mindre papir reklamer og brev. Brug af elektronisk mail.

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Rudersdal. mere end et sted vi bor

Rudersdal. mere end et sted vi bor Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Sundhed SWOT: Målsætninger: Ideer til projekter: Bemærkninger:

Sundhed SWOT: Målsætninger: Ideer til projekter: Bemærkninger: Sundhed - Tilbud i alle andre - Lokale sportsaktiviteter for børn især - Stort lokalt engagement styrker tilhørsforholdet - Den skæve bane - Frisk luft og masser af natur - Vekslende naturområder - Sundheden

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Byrådsseminar den 28. 29. marts 2014 Opsamling fra lørdagens workshop

Byrådsseminar den 28. 29. marts 2014 Opsamling fra lørdagens workshop Initialer: ANE Sag: 306-2013-64192 Dok.: 306-2014-74312 Oprettet: 1. april 2014 Byrådsseminar den 28. 29. marts 2014 Opsamling fra lørdagens workshop Indhold Resultaterne fra SWOT-analysen... 3 Postkort

Læs mere

Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark

Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 1: NABO Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring vedrørende kommunens planer om at bygge en vindmøllepark. Din Kommune har besluttet

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere