Byfornyelsesprogram for Hørdum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byfornyelsesprogram for Hørdum"

Transkript

1 Byfornyelsesprogram for Hørdum - en aktiv by Marts 2014

2 Byfornyelsesprogram for Hørdum Udgivet marts Udarbejdet af Thisted Kommune, planafdelingen. Tekst: Jeanette Lund Kommunikation og Otto Lægaard. Fotos og illustrationer: Thisted Kommune og Bertel Bolt. Forsidefoto: Bertel Bolt. Layout: Jeanette Lund Kommunikation.

3 Indholdsfortegnelse Forord Karakteristik af Hørdum Analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler Beliggenhed Offentlig service Hovedgaden Boliger Detailhandel, erhverv og industri Rekreative forhold Foreningsliv Kultur Lokale ressourcer/boligsociale problemer Opsamling: problemer og ressourcer i området Områdefornyelsestiltag i Hørdum Tids- og handlingsplan Budget Investeringsredegørelse Opgørelse over behovet for bygningsfornyelse

4 Hørdum Gl. Bedsted

5 Forord Thisted Kommune har de senere år med stor succes gennemført områdefornyelses-projekter i Frøstrup, Vestervig og senest Bedsted. Alle tre byer er nu i en usædvanlig positiv udvikling. Det skyldes ikke mindst Thisted Kommunes evne til at inddrage borgerne i processen og naturligvis er det altafgørende aktive og engagerede borgere, som aktivt arbejder sammen om fælles mål. Således er dette byfornyelsesprogram også et resultat af en proces, hvor Hørdum Håndværker- og Borgerforening har stået i spidsen for at inddrage borgerne i, hvad der skal til for at gøre Hørdum til en aktiv og levende by. Der er afholdt en række bestyrelsesmøder, hvor der op til og imellem møderne er indsamlet ideer fra borgerne. Derefter er der holdt et succesfuldt borgermøde med 120 deltagere, hvor der også var mulighed for at komme med forslag til planen. Indsatsen med byfornyelsesprogrammet tager udgangspunkt i Thisted Kommunes landdistriktspolitik, hvor det fastslås at det er Thisted Kommunes vision, at alle generationer har mulighed for at udfolde deres liv i landdistrikterne ved at sikre, at udbuddet og kvaliteten af serviceydelserne følger udviklingen i kommunen generelt og dermed sikre livskvaliteten i landdistrikterne. Der er et rigt foreningsliv i Hørdum og meget aktive borgere, som er glade for at bo i deres by. Byen fremstår slidt og selv om der de senere år er revet en del huse ned, er indtrykket stadig ikke sprudlende og blomstrende før man kommer bagom til sportspladsen og ind bag de folk, der bor i byen. I forbindelse med denne plan har Thisted Kommune inviteret Hørdum til at gå i dialog, og det har borgerne taget positivt op. Byens tradition for foreningsliv og sammenhold bruges nu i samarbejdet med Thisted Kommune til glæde for byens fremtid. Efter borgerinddragelsen til dette byfornyelsesprogram tegner der sig en ny vej for Hørdum og målet er, gennem dette byfornyelsesprogram, at bidrage til at vende udviklingen i Hørdum, sådan som det er sket i Vestervig, Frøstrup og Bedsted. Fotos: Jeanette Lund Halvdelen af Hørdums borgere er mødt op til borgermøde på Hørdum Kro 27. januar

6 Karakteristik af Hørdum Analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler Som indledning til arbejdet med byfornyelsesprogrammet udarbejdede Hørdum Håndværker- og Borgerforening en analyse, hvor styrker, svagheder, muligheder og trusler for byens fremtidige udvikling blev belyst. Analysen kan ses her: Styrker Petanqueklubben Idrætsforeninger Aktiv hal Seniormotion Tog direkte til KBH/lufthavnen Klare sig uden bil Spejdercenter aktiviteter hver 3. uge (Skyum/Sønderhå) Lidt erhvervsliv Grønt udrykningshold Motionscenter Tæt på natur, Nationalpark Thy og Skyum Bjerge Geder på grund ved hovedgaden Sammenhold Alle kender alle, minimal sladder Kun 2 km til Koldby, hvor der er stor butik Cykelsti til Koldby Mulighed for at udfolde sig Historisk by flotte huse Børnefamilier flytter til Har en facebookside Fibernet Naturgas Muligheder Byde nye bedre velkommen Oprette Bedste-korps Signalere liv i byen Mere presseomtale Kulturlandsby/folkemusik Udeidræt Skabe et godt indtryk af byen Ny hjemmeside Cykelsti til nationalparken Svagheder Svært at låne til at købe hus i byen Manglende indkøbsmuligheder Tung trafik gennem byen (bl.a. gyllevogne) Manglende snerydning på cykelstierne Ingen hjemmeside Det spændende i byen er ikke synligt, når man kører igennem byen Trusler Lukning af ubevogtet togoverskæring (v. Gisselbæk) Lukning af kroen Flere tomme/grimme huse 6

7 Beliggenhed Hørdum er en historisk stationsby, der ligger 20 km syd for Thisted og 15 km nord for Hurup midt i landbrugslandet i Thy. Der er kun 1,5 km til Koldby, der er en lidt større by. Hørdum har 258 indbyggere (pr. 1. januar 2013) og befolkningstallet er generelt faldende, selvom der det seneste år er født 6 børn i byen. Koldby har 782 indbyggere, og er det naturlige sted at handle og gå i skole for Hørdums borgere. Hørdum og Koldby forbindes med en vej, hvor der er anlagt cykelbaner med lys. Boliger Centrum i byen er præget af en række ældre huse, som trænger til istandsættelse. Der er de sidste par år nedrevet ni huse i forbindelse med Thisted Kommunes indsats i forhold til nedrivningspuljen. Et hus mere er på vej til at blive revet ned. Mange af de ældre borgere vil gerne blive boende i byen, men da der ingen ældreboliger er, flytter de til ældreboliger andre steder i kommunen. Der er behov for at få en vis udskiftning i boligerne, så børnefamilier kan flytte ind og forny byens fysiske rum. Den proces går meget langsom. Der er gjort meget ud af de grunde, hvor der er revet huse ned, blandt andet går der nu geder på en af grundene. Det er til stor glæde for alle i byen, der kigger forbi og det giver meget hygge i byen. Grundene passes af forskellige frivillige, der slår græs og vedligeholder grundene. Foto: Bertel Bolt Offentlig service Der er meget lidt offentlig service tilbage i byen. Hørdum Hallen er en selvejende institution og der er masser af aktivitet der. Byen har ingen skole, plejehjem eller børnehave, men der findes et par private børnepassere. Hovedgaden Hørdum er bygget op om jernbanen, der også er byens centrum. I bymidten findes Hørdum Kro lige overfor stationsbygningen, der i dag benyttes af spejderne i området. Byens gamle manufakturhandler var tidligere med sit tårn et vartegn for byen, men nu trænger facaden til et løft. Byen har en karakteristisk hovedgade med mange små, tætbeliggende huse, hvoraf nogle trænger til en kærlig hånd. Detailhandel, erhverv og industri Der findes stort set ikke længere detailhandel i Hørdum, byens sidste store butik, Kwik Spar lukkede i efteråret Der findes dog frisør og blomsterhandler samt en antikbutik. Der er et par maskinstationer, maskinforretning, et autolager, en vognmand, murer, taxavognmand og en virksomhed, der handler med kunststofbaner. 7

8 Byen har en stor metalfabrik med omkring 40 ansatte. Byen har en velfungerende kro, men der bliver behov for et generationsskifte indenfor nogle år. Rekreative forhold Byens store styrke er de rekreative forhold omkring hallen, hvor der er en stor sportsplads, petanquebane og en (forfalden) legeplads. Koldby-Hørdum IF har stadion med tribune og indendørs hjemmebane i Hørdum-hallen, og klubben har i en årrække været den højest rangerende fodboldklub blandt Thys mindre byer. I hallen spilles der håndbold, fodbold, badminton, volley, der er ældremotion og derudover er der succes med et nyt fitnesscenter, der åbnede i Sportspladsen ligger lidt gemt i byen og man ser det derfor ikke umiddelbart, når man kommer til byen eller kører gennem byen. Foreningsliv Hørdum har et aktivt foreningsliv. Der er en særdeles aktiv Håndværker- og Borgerforening, der også har et grønt hold, som forskønner byen. Håndværker- og Borgerforeningen er omdrejningspunkt for dette områdefornyelsesprogram og har stået for borgerinddragelsen og indsamling samt prioritering af ideerne. Byen har en meget aktiv spejdergruppe, der også samler spejdere fra Koldby og Sønderhå. Byens bebyggelse er koncentreret omkring Hørdums hovedveje. De fleste huse har store, grønne haver ud mod marker og grønne arealer, hvilket er en stor herlighedsværdi. 8

9 KHIF er en særdeles aktiv idrætsforening, der sammen med Midtthy Håndboldklub har et stort aktivitetsniveau ved hallen. Hørdum Kroket og Petanqueklub engagerer helt op til 100 lidt ældre borgere i byen og er meget velfungerende. Derudover er der en MC klub, Thy Folkemusik, en pensionistforening og Hørdum Motion, der laver ældreidræt. Kultur Hørdum har i en periode været kendt som kulturlandsby idet Hørdum Kulturlandsby blev stiftet i 2005 bl.a. med det formål at etablere et hus for kulturelle aktiviteter og at styrke og udvikle kulturaktiviteter i Hørdum og omliggende landsbyer. Siden har der været holdt et utal af større og mindre koncerter og kulturarrangementer med udgangspunkt i Hørdum gamle skoles gymnastiksal. Arrangementerne har haft stor lokal opbakning og har trukket fulde huse. Hørdum Kulturlandsby er nedlagt nu, men videreføres i Thy Folkemusik, hvor arrangementerne afholdes rundt i hele Thy. Spejderne og Den Gamle Station I Hørdum vil man gerne værne om den gamle stationsbygning. Bygningen symboliserer på en måde byens oprindelse, for stationsbyen Hørdum eksisterede ganske simpelt ikke før Thybanen blev etableret i Derfor hænger stationen uløseligt sammen med Hørdums identitet, selv om det at være stationsby har fået følgeskab af mange andre identitetsskabende begreber gennem tiden. Hørdum Håndværker- og Borgerforening ejede og drev gennem mange år Den Gamle Station som flittigt blev brugt til fester, møder og andre sammenkomster. Stationen var byens forsamlingshus. Men tiderne skifter og lokalerne var ikke længere tidssvarende. Derfor vedtog Borgerforeningen at overdrage bygningen til den lokale afdeling af de Grønne Spejdere som netop var på udkig efter et nyt klubhus. Foto: Bertel Bolt Desuden gav Thisted kommune spejderne to sammenhørende grunde, Sportsvej 22 og 24, tæt på stationsbygningen, så der er udenoms plads at boltre sig på. Med denne løsning er alle vindere: Borgerforeningen slipper for udgifter til vedligeholdelse af stationen men bevarer bygningen som en aktiv del af byens liv, og kommunen sparer udgiften til pasning af to tomme grunde. Men vigtigst af alt: Piger og drenge i Hørdum har fået et godt sted at være spejder mange år frem i tiden. 9

10 Trafikale forhold Byen har en del tung trafik, der kører igennem. Bane Danmark er i gang med at nedlægge baneoverkørsler omkring byen og forventningen er, at det vil give mere trafik gennem byen. Der er derfor behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger i byen og Thisted Kommune har gennemført trafikmålinger i den forbindelse. Der er ønske om at få en cykelsti mellem Hørdum og Kystvejen, så byen forbindes med Nationalpark Thy og Thys øvrige stinet. Fra Brugsforening til gedemark(ed) Foto: Bertel Bolt Nyhåbsvej 13 var engang adressen for Brugsforeningen i Hørdum. Nu er det efterhånden mange år siden den sidste liter mælk røg over disken og bygningen blev revet ned, men siden er der ikke rigtig sket noget med grunden. Ejeren ville egentlig have bygget sig et hus der, men den plan blev aldrig realiseret, og nu har noget helt andet overtaget den tomme grund: En flok geder går fornøjede rundt og skaber god stemning, hvor der før var tomt og trist. Det er allerede blevet en tradition for børnefamilier at cykle en aftentur forbi Nyhåbsvej 13 med brød til gederne, der ved lyden af raslende poser straks kommer springende hen til hegnet. Dagplejerne i Hørdum bruger også stedet som udflugtsmål med børnene, og der er opstillet et bord med bænke så man kan sidde og spise sin madpakke mens gederne forventningsfulde venter på rester. Stedet drives i skøn forening mellem Hørdum Håndværker- og Borgerforening, som holder fortovet med snerydning osv. og Jens Peter, en lokal landmand, som ejer gederne og sørger for pasning og pleje. En nabo leverer vand til dyrene. Gederne går bag et el-hegn som Thisted kommune har betalt og Borgerforeningen sat op. Midtthy El i Snedsted sponsorerede tilslutningen til elnettet og elselskabet Thy-Mors Energi har gratis sat en elmåler op. Ved fælles hjælp er Hørdum nu sikret et hyggeligt grønt område til glæde for byens borgere og andre som her stopper op og holder en pause med indlagt underholdning. 10

11 Nyt håb på Nyhåbsvej Foto: Bertel Bolt På Nyhåbsvej 11 vokser nu næsten helt symbolsk nyt håb frem på grunden for et nedrevet hus. Her har Borgerforeningen nemlig plantet små nordmandsgraner, som med tiden skal vokse op og blive til juletræer. På den måde får Hørdum-borgerne glæde af træerne både mens granerne pryder den tomme grund og når de endelig er store nok til at blive fældet og komme ind i stuerne. Træerne passes af en frivillig grøn arbejdsgruppe som mødes nogle gange om året for at luge mellem rækkerne. På en lille høj bagved står om sommeren en personalebænk, hvor arbejdsgruppen holder pauser og nyder en forfriskning sponsoreret af Borgerforeningen. Om vinteren, når lugetjansen er på stand by, sørger den frivillige arbejdsgruppe for at holde fortovet foran Nyhåbsvej 11 fri for sne og is. Lokale ressourcer/boligsociale problemer På grund af Thisted Kommunes nedrivningsindsats, er der ikke så mange boligsociale problemer i byen længere. Der er dog stadig en del ikke-moderniserede boliger, så der er stadig en vis risiko for, at der kan opstå nye boligsociale problemer. Boligmassen er synligt præget af, at der er en del der trænger til istandsættelse ellers er der mange dejlige og rummelige boliger i byen. Der er nogle huse med synligt rod, som man gerne vil have væk, da det skæmmer byen meget, men det er svært at komme i dialog med ejerne. En af byens store ressourcer er det frivillige engagement i byen. Opsamling: problemer og ressourcer i området Det opleves generelt svært at låne penge til billige huse i byen. Det er en stor hæmsko for fornyelsen af husene i byen, at de ikke kan sælges til unge familier. Det går langsomt med at forny boligmassen, da husene bebos af en del ældre borgere og det er sjældent, der kommer yngre familier ind. De boligsociale problemer er på retur, da der er revet ni huse ned, men da boligmassen stadig er ældre og trænger til renovering, skal man være særlig opmærksom på disse huse. 11

12 Områdefornyelsestiltag i Hørdum På baggrund af førnævnte og borgerinddragelsen er følgende indsatser prioriteret af bestyrelsen i Hørdum Håndværker- og Borgerforening: 1. Humlehaven 2. Legeplads 3. Grillhytte 4. Fartdæmpende foranstaltninger og skiltning 5. Toiletskur, inkl. el, kloak, vand 6. Asfalt og lys ved hallen 7. Flagstænger og flag til flagalle 8. Beplantning ved indfaldsveje og stativer til hundeposer 9. Åben pulje til nye tiltag ved tomme grunde, mindre aktiviteter såsom shelters, æblehave og nye ideer fra de aktive borgere 12

13 1. Humlehaven Der ønskes etableret en Humlehave. Ideen kommer fra en borger i Hørdum, der brygger øl. Humlehaven etableres på en af de tomme grunde i byen. Der plantes humleranker, som de lokale håndbryggere kan bruge eventuelt til at udvikle en Hørdum Ale. Derudover er de til pynt. Der etableres en bålplads med borde-bænkesæt, der plantes krydderurter, lægeurter, frugtbuske og frugttræer alt sammen til glæde for hele byen, der frit må plukke i haven. Bagerst i haven sættes bistader, der evt. kan laves en Hørdum Honning af. Ude ved vejen etableres et par p-pladser og der lægges fliser og sås græs. Humlehaven vedligeholdes efterfølgende af et grønt korps i byen. Se skitsen til højre. Skitse over Humlehaven, lavet af borgere. Thisted Dagblad 29. januar

14 2. Legeplads Byens legeplads er forfalden og farlig at lege på. Den rives derfor ned og der indkøbes helt nye legeremedier. Legepladsen anlægges, så den rammer børn fra 1-15 år. Der etableres forskellige legeområder, så mange kan være der på samme tid. I forbindelse med sandlegeområdet er placeret et sidde- og opholdsplateau, hvor voksne har et godt overblik over hele legepladsen. Den er tilgængelig for kørestolsbrugere, der kan komme helt hen til nogle af legeredskaberne. Legepladsen inddeles i følgende legezoner: 1. Sandlegeområde og småbørnsleg 2. Klatre- og balanceleg 3. Gyngeområde Som etape to er tænkt et lege- og træningsmiljø, som kan indgå i træningssammenhæng som opvarmning, cirkulationstræning og styrketræning. Se område 4 - træning og leg. Legepladsen som den ser ud i dag. Projektforslag, tegnet af firmaet Elverdal. 14

15 3. Grillhytte inkl. borde og bænke: I forbindelse med legepladsen etableres en større grillhytte, der har plads til 4 borde-bænkesæt. Der er grill i midten med udluftning i toppen af taget. Hytten kan bruges af alle beboere i Hørdum efter træning, spillermøde i klubberne, dagplejerne og til Sct. Hans. Se foto. Foto: Finn Christensen 6. Asfalt og lys ved hallen Vejen op til hallen er i dårlig stand og meget mudret. Derudover er det temmelig mørkt i vinterhalvåret. Derfor ønskes der lagt asfalt ved hallen og sat lys op, så det bliver rarere at komme hen til hallen. 7. Flagstænger og flag til flagallé Byen ønsker flagstænger og flag til at etablere en flagalle ved festlige lejligheder i byen. Der indkøbes flag og flagstænger. 8. Beplantning ved indfaldsveje og stativer til hundeposer Der er ønske om at beplante med løgplanter og lignende ved indfaldsvejene og der er ønske om at købe nogle stativer til hundeposer. 4. Fartdæmpende foranstaltninger For at sætte farten ned i byen er der behov for fartdæmpende foranstaltninger 6 steder i byen (2 ved Tårnvej, 2 ved Nyhåbsvej, 1 ved Hybenvej og 1 ved Legindvej). Ønsket er at få nogle bløde bump med hvide striber, der markerer en fodgængerovergang. 9. Åben pulje til nye tiltag ved tomme grunde, mindre aktiviteter såsom shelters, æblehave og nye ideer fra de aktive borgere Restbeløbet benyttes som en åben pulje, hvor borgernes mindre ideer løbende kan realiseres til gavn for Hørdums fysiske forskønnelse. 5. Toiletskur, inkl. el, kloak, vand Der mangler adgang til toilet ved petanquebanen og legepladsen, når hallen er låst af. Derfor etableres et toiletskur, der er handicapvenligt. Der indlægges el og vand og kloak. Der skal være en udendørs vandhane. Hørdum Vand tilbyder gratis vandtilslutning og fritagelse for afgifter, så der kun skal betales for det aktuelle vandforbrug. 15

16 Tids- og handlingsplan Indsamling og bearbejdning af idéer Udarbejdelse af program Politisk behandlig Behandling i MBBL Forberedelse af projekter og byggeansøgninger Etablering af de første projekter Etablering af de sidste projekter Byfornyelsesprogrammet er et partnerskab mellem Hørdum Håndværker- og Borgerforening og Thisted kommune. Håndværker- og Borgerforeningen prioriterer og står for gennemførslen og driften af alle delprojekter på nær de hastighedsdæmpende foranstaltninger, som Thisted Kommune tager sig af. Af hensyn til senere opfølgning og evaluering af beslutningen skal der defineres målsætninger og målbare succeskriterier for den planlagte indsats. For Hørdum opstilles følgende kriterier: 1. Programmets aktiviteter gennemføres. 2. Der skabes et forstærket grønt indtryk i Hørdum med beplantning osv. 3. Der gennemføres privat bygningsforskønnelse 4. Borgernes egen tilfredshed og stolthed over at bo i byen øges 5. Beboertallet fastholdes eller øges 6. Trafiksikkerheden forbedres og hastighedsmålinger giver et lavere tal. 7. Der er mindst 20 positive artikler i rapporter, aviser og andre medier 8. Samarbejdet mellem borgerne og Thisted Kommune styrkes 9. Der har været en stor frivillig indsats 10. En ny hjemmeside for byen, fortæller om byens muligheder 16

17 Budget Pris UDGIFTER Programudarbejdelse og borgerinddragelse Humlehaven Legeplads + montering Grillhytte inkl. borde og bænke Fartdæmpede foranstaltninger og skiltning Toiletskur inkl. el, kloak og vand Asfalt og lys ved hallen Flagstænger og flag til flagallé Beplantning ved indfaldsveje og stativer til hundeposer Åben pulje til nye tiltag ved tomme grunde, mindre aktiviteter såsom shelters, æblehave og nye idéer fra de aktive borgere UDGIFTER I ALT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. FINANSIERING Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Thisted Kommune FINANSIERING I ALT kr kr kr. Budgettet er overslagspriser, og der kan ske tilpasninger indenfor rammen, når de enkelte delprojekter realiseres. Således kan frivilligt arbejde, rabatter mv. betyde, at endnu mere kan realiseres. 17

18 Investeringsredegørelse Investeringerne forventes at ske hos de private husejere. Der er allerede i dag en pæn omskiftning af ejendomme. Mange bliver istandsat og der en del unge familier som køber huse i Hørdum. Byfornyelsen vil understøtte den tendens. Både selve områdefornyelsen og den fjernelse af faldefærdige huse der er sket. De fleste grunde har allerede fundet ny anvendelse. Som beskrevet er der en række virksomheder i byen og forhåbentlig kommer der flere til. Der er ikke kendskab til større investeringer, men der er altid løbende tilpasninger af bygningsmassen. En pæn by og positiv omtale og markedsføring vil sikkert også føre til køb af huse til fritidsbolig hvor der er en stigende tendens. Byen er blandt andet ved at udarbejde en hjemmeside for byen. Bane Danmark ønsker at lukke overskæringer og i den forbindelse forventes investeringer til stier mv. samt hastighedshæmmende foranstaltninger. Byfornyelsesprogrammet indeholder investeringer i det offentlige rum. Disse forventes suppleret af byens foreninger, hvor der er stor kreativitet til at forskønne byen og lave mindre anlæg. Bla. ønsker vandværket at gøre noget omkring vandværket og give gratis tilslutning og vand til aktiviteter på de tomme grunde. Der sker løbende forbedringer i hallen. Thisted Vand har for nylig gennemført kloakseparering og Thisted Kommune har etableret cykelbaner til Koldby. I Hørdum er der 3 kommunale byggegrunde til salg og der er også mulighed for at erhverve tomme grunde til nybyggerier eller dele af dem til udvidelse af haver forbedrede indkørsler mv. Alt i alt er der mange muligheder. Byforskønnelsen, synliggørelsen og den øgede markedsføring som Håndværker- og Borgerforeningen sætter i gang med en hjemmeside skal styrke tilflytningen. Husene i Hørdum er typisk meget rummelige, og der er store haver, så der er mulighed for at realisere mange drømme. Der er er også værkstedslokaler og butikker til salg. Sportsvej 22 før nedrivning Sportsvej 22 efter nedrivning 18

19 Opgørelse over behovet for bygningsfornyelse Der er allerede sket meget med fjernelse af ti forfaldne huse. De fleste huse er i god vedligeholdt stand, men der er behov for udskiftning af vinduer og tag på sigt hos en del. Nogle trænger til reparation af murværk og maling samt oprydning. Mange holder sig dog tilbage da investeringen ikke nødvendigvis kan komme tilbage ved et salg. Meget af istandsættelsen vil ske i forbindelse med handler, så mulighederne for finansiering har stor betydning. % Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun vejledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes. Luftfoto: DDO copyright COWI, KMS, Terratec, AVT eller Scankort THISTED KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING Kirkevej Hurup tlf PROJEKTNAVN: Hørdum UDF. AF: MÅL: jha 1:5000 DATO: TEGN.NR.:

20 Thisted Kommune Asylgade Thisted

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Udvikling i din by GUDUMHOLM

Udvikling i din by GUDUMHOLM Udvikling i din by GUDUMHOLM Ungdomsforord Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog Landsbyplan for Endrup - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere