Byfornyelsesprogram for Hørdum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byfornyelsesprogram for Hørdum"

Transkript

1 Byfornyelsesprogram for Hørdum - en aktiv by Marts 2014

2 Byfornyelsesprogram for Hørdum Udgivet marts Udarbejdet af Thisted Kommune, planafdelingen. Tekst: Jeanette Lund Kommunikation og Otto Lægaard. Fotos og illustrationer: Thisted Kommune og Bertel Bolt. Forsidefoto: Bertel Bolt. Layout: Jeanette Lund Kommunikation.

3 Indholdsfortegnelse Forord Karakteristik af Hørdum Analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler Beliggenhed Offentlig service Hovedgaden Boliger Detailhandel, erhverv og industri Rekreative forhold Foreningsliv Kultur Lokale ressourcer/boligsociale problemer Opsamling: problemer og ressourcer i området Områdefornyelsestiltag i Hørdum Tids- og handlingsplan Budget Investeringsredegørelse Opgørelse over behovet for bygningsfornyelse

4 Hørdum Gl. Bedsted

5 Forord Thisted Kommune har de senere år med stor succes gennemført områdefornyelses-projekter i Frøstrup, Vestervig og senest Bedsted. Alle tre byer er nu i en usædvanlig positiv udvikling. Det skyldes ikke mindst Thisted Kommunes evne til at inddrage borgerne i processen og naturligvis er det altafgørende aktive og engagerede borgere, som aktivt arbejder sammen om fælles mål. Således er dette byfornyelsesprogram også et resultat af en proces, hvor Hørdum Håndværker- og Borgerforening har stået i spidsen for at inddrage borgerne i, hvad der skal til for at gøre Hørdum til en aktiv og levende by. Der er afholdt en række bestyrelsesmøder, hvor der op til og imellem møderne er indsamlet ideer fra borgerne. Derefter er der holdt et succesfuldt borgermøde med 120 deltagere, hvor der også var mulighed for at komme med forslag til planen. Indsatsen med byfornyelsesprogrammet tager udgangspunkt i Thisted Kommunes landdistriktspolitik, hvor det fastslås at det er Thisted Kommunes vision, at alle generationer har mulighed for at udfolde deres liv i landdistrikterne ved at sikre, at udbuddet og kvaliteten af serviceydelserne følger udviklingen i kommunen generelt og dermed sikre livskvaliteten i landdistrikterne. Der er et rigt foreningsliv i Hørdum og meget aktive borgere, som er glade for at bo i deres by. Byen fremstår slidt og selv om der de senere år er revet en del huse ned, er indtrykket stadig ikke sprudlende og blomstrende før man kommer bagom til sportspladsen og ind bag de folk, der bor i byen. I forbindelse med denne plan har Thisted Kommune inviteret Hørdum til at gå i dialog, og det har borgerne taget positivt op. Byens tradition for foreningsliv og sammenhold bruges nu i samarbejdet med Thisted Kommune til glæde for byens fremtid. Efter borgerinddragelsen til dette byfornyelsesprogram tegner der sig en ny vej for Hørdum og målet er, gennem dette byfornyelsesprogram, at bidrage til at vende udviklingen i Hørdum, sådan som det er sket i Vestervig, Frøstrup og Bedsted. Fotos: Jeanette Lund Halvdelen af Hørdums borgere er mødt op til borgermøde på Hørdum Kro 27. januar

6 Karakteristik af Hørdum Analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler Som indledning til arbejdet med byfornyelsesprogrammet udarbejdede Hørdum Håndværker- og Borgerforening en analyse, hvor styrker, svagheder, muligheder og trusler for byens fremtidige udvikling blev belyst. Analysen kan ses her: Styrker Petanqueklubben Idrætsforeninger Aktiv hal Seniormotion Tog direkte til KBH/lufthavnen Klare sig uden bil Spejdercenter aktiviteter hver 3. uge (Skyum/Sønderhå) Lidt erhvervsliv Grønt udrykningshold Motionscenter Tæt på natur, Nationalpark Thy og Skyum Bjerge Geder på grund ved hovedgaden Sammenhold Alle kender alle, minimal sladder Kun 2 km til Koldby, hvor der er stor butik Cykelsti til Koldby Mulighed for at udfolde sig Historisk by flotte huse Børnefamilier flytter til Har en facebookside Fibernet Naturgas Muligheder Byde nye bedre velkommen Oprette Bedste-korps Signalere liv i byen Mere presseomtale Kulturlandsby/folkemusik Udeidræt Skabe et godt indtryk af byen Ny hjemmeside Cykelsti til nationalparken Svagheder Svært at låne til at købe hus i byen Manglende indkøbsmuligheder Tung trafik gennem byen (bl.a. gyllevogne) Manglende snerydning på cykelstierne Ingen hjemmeside Det spændende i byen er ikke synligt, når man kører igennem byen Trusler Lukning af ubevogtet togoverskæring (v. Gisselbæk) Lukning af kroen Flere tomme/grimme huse 6

7 Beliggenhed Hørdum er en historisk stationsby, der ligger 20 km syd for Thisted og 15 km nord for Hurup midt i landbrugslandet i Thy. Der er kun 1,5 km til Koldby, der er en lidt større by. Hørdum har 258 indbyggere (pr. 1. januar 2013) og befolkningstallet er generelt faldende, selvom der det seneste år er født 6 børn i byen. Koldby har 782 indbyggere, og er det naturlige sted at handle og gå i skole for Hørdums borgere. Hørdum og Koldby forbindes med en vej, hvor der er anlagt cykelbaner med lys. Boliger Centrum i byen er præget af en række ældre huse, som trænger til istandsættelse. Der er de sidste par år nedrevet ni huse i forbindelse med Thisted Kommunes indsats i forhold til nedrivningspuljen. Et hus mere er på vej til at blive revet ned. Mange af de ældre borgere vil gerne blive boende i byen, men da der ingen ældreboliger er, flytter de til ældreboliger andre steder i kommunen. Der er behov for at få en vis udskiftning i boligerne, så børnefamilier kan flytte ind og forny byens fysiske rum. Den proces går meget langsom. Der er gjort meget ud af de grunde, hvor der er revet huse ned, blandt andet går der nu geder på en af grundene. Det er til stor glæde for alle i byen, der kigger forbi og det giver meget hygge i byen. Grundene passes af forskellige frivillige, der slår græs og vedligeholder grundene. Foto: Bertel Bolt Offentlig service Der er meget lidt offentlig service tilbage i byen. Hørdum Hallen er en selvejende institution og der er masser af aktivitet der. Byen har ingen skole, plejehjem eller børnehave, men der findes et par private børnepassere. Hovedgaden Hørdum er bygget op om jernbanen, der også er byens centrum. I bymidten findes Hørdum Kro lige overfor stationsbygningen, der i dag benyttes af spejderne i området. Byens gamle manufakturhandler var tidligere med sit tårn et vartegn for byen, men nu trænger facaden til et løft. Byen har en karakteristisk hovedgade med mange små, tætbeliggende huse, hvoraf nogle trænger til en kærlig hånd. Detailhandel, erhverv og industri Der findes stort set ikke længere detailhandel i Hørdum, byens sidste store butik, Kwik Spar lukkede i efteråret Der findes dog frisør og blomsterhandler samt en antikbutik. Der er et par maskinstationer, maskinforretning, et autolager, en vognmand, murer, taxavognmand og en virksomhed, der handler med kunststofbaner. 7

8 Byen har en stor metalfabrik med omkring 40 ansatte. Byen har en velfungerende kro, men der bliver behov for et generationsskifte indenfor nogle år. Rekreative forhold Byens store styrke er de rekreative forhold omkring hallen, hvor der er en stor sportsplads, petanquebane og en (forfalden) legeplads. Koldby-Hørdum IF har stadion med tribune og indendørs hjemmebane i Hørdum-hallen, og klubben har i en årrække været den højest rangerende fodboldklub blandt Thys mindre byer. I hallen spilles der håndbold, fodbold, badminton, volley, der er ældremotion og derudover er der succes med et nyt fitnesscenter, der åbnede i Sportspladsen ligger lidt gemt i byen og man ser det derfor ikke umiddelbart, når man kommer til byen eller kører gennem byen. Foreningsliv Hørdum har et aktivt foreningsliv. Der er en særdeles aktiv Håndværker- og Borgerforening, der også har et grønt hold, som forskønner byen. Håndværker- og Borgerforeningen er omdrejningspunkt for dette områdefornyelsesprogram og har stået for borgerinddragelsen og indsamling samt prioritering af ideerne. Byen har en meget aktiv spejdergruppe, der også samler spejdere fra Koldby og Sønderhå. Byens bebyggelse er koncentreret omkring Hørdums hovedveje. De fleste huse har store, grønne haver ud mod marker og grønne arealer, hvilket er en stor herlighedsværdi. 8

9 KHIF er en særdeles aktiv idrætsforening, der sammen med Midtthy Håndboldklub har et stort aktivitetsniveau ved hallen. Hørdum Kroket og Petanqueklub engagerer helt op til 100 lidt ældre borgere i byen og er meget velfungerende. Derudover er der en MC klub, Thy Folkemusik, en pensionistforening og Hørdum Motion, der laver ældreidræt. Kultur Hørdum har i en periode været kendt som kulturlandsby idet Hørdum Kulturlandsby blev stiftet i 2005 bl.a. med det formål at etablere et hus for kulturelle aktiviteter og at styrke og udvikle kulturaktiviteter i Hørdum og omliggende landsbyer. Siden har der været holdt et utal af større og mindre koncerter og kulturarrangementer med udgangspunkt i Hørdum gamle skoles gymnastiksal. Arrangementerne har haft stor lokal opbakning og har trukket fulde huse. Hørdum Kulturlandsby er nedlagt nu, men videreføres i Thy Folkemusik, hvor arrangementerne afholdes rundt i hele Thy. Spejderne og Den Gamle Station I Hørdum vil man gerne værne om den gamle stationsbygning. Bygningen symboliserer på en måde byens oprindelse, for stationsbyen Hørdum eksisterede ganske simpelt ikke før Thybanen blev etableret i Derfor hænger stationen uløseligt sammen med Hørdums identitet, selv om det at være stationsby har fået følgeskab af mange andre identitetsskabende begreber gennem tiden. Hørdum Håndværker- og Borgerforening ejede og drev gennem mange år Den Gamle Station som flittigt blev brugt til fester, møder og andre sammenkomster. Stationen var byens forsamlingshus. Men tiderne skifter og lokalerne var ikke længere tidssvarende. Derfor vedtog Borgerforeningen at overdrage bygningen til den lokale afdeling af de Grønne Spejdere som netop var på udkig efter et nyt klubhus. Foto: Bertel Bolt Desuden gav Thisted kommune spejderne to sammenhørende grunde, Sportsvej 22 og 24, tæt på stationsbygningen, så der er udenoms plads at boltre sig på. Med denne løsning er alle vindere: Borgerforeningen slipper for udgifter til vedligeholdelse af stationen men bevarer bygningen som en aktiv del af byens liv, og kommunen sparer udgiften til pasning af to tomme grunde. Men vigtigst af alt: Piger og drenge i Hørdum har fået et godt sted at være spejder mange år frem i tiden. 9

10 Trafikale forhold Byen har en del tung trafik, der kører igennem. Bane Danmark er i gang med at nedlægge baneoverkørsler omkring byen og forventningen er, at det vil give mere trafik gennem byen. Der er derfor behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger i byen og Thisted Kommune har gennemført trafikmålinger i den forbindelse. Der er ønske om at få en cykelsti mellem Hørdum og Kystvejen, så byen forbindes med Nationalpark Thy og Thys øvrige stinet. Fra Brugsforening til gedemark(ed) Foto: Bertel Bolt Nyhåbsvej 13 var engang adressen for Brugsforeningen i Hørdum. Nu er det efterhånden mange år siden den sidste liter mælk røg over disken og bygningen blev revet ned, men siden er der ikke rigtig sket noget med grunden. Ejeren ville egentlig have bygget sig et hus der, men den plan blev aldrig realiseret, og nu har noget helt andet overtaget den tomme grund: En flok geder går fornøjede rundt og skaber god stemning, hvor der før var tomt og trist. Det er allerede blevet en tradition for børnefamilier at cykle en aftentur forbi Nyhåbsvej 13 med brød til gederne, der ved lyden af raslende poser straks kommer springende hen til hegnet. Dagplejerne i Hørdum bruger også stedet som udflugtsmål med børnene, og der er opstillet et bord med bænke så man kan sidde og spise sin madpakke mens gederne forventningsfulde venter på rester. Stedet drives i skøn forening mellem Hørdum Håndværker- og Borgerforening, som holder fortovet med snerydning osv. og Jens Peter, en lokal landmand, som ejer gederne og sørger for pasning og pleje. En nabo leverer vand til dyrene. Gederne går bag et el-hegn som Thisted kommune har betalt og Borgerforeningen sat op. Midtthy El i Snedsted sponsorerede tilslutningen til elnettet og elselskabet Thy-Mors Energi har gratis sat en elmåler op. Ved fælles hjælp er Hørdum nu sikret et hyggeligt grønt område til glæde for byens borgere og andre som her stopper op og holder en pause med indlagt underholdning. 10

11 Nyt håb på Nyhåbsvej Foto: Bertel Bolt På Nyhåbsvej 11 vokser nu næsten helt symbolsk nyt håb frem på grunden for et nedrevet hus. Her har Borgerforeningen nemlig plantet små nordmandsgraner, som med tiden skal vokse op og blive til juletræer. På den måde får Hørdum-borgerne glæde af træerne både mens granerne pryder den tomme grund og når de endelig er store nok til at blive fældet og komme ind i stuerne. Træerne passes af en frivillig grøn arbejdsgruppe som mødes nogle gange om året for at luge mellem rækkerne. På en lille høj bagved står om sommeren en personalebænk, hvor arbejdsgruppen holder pauser og nyder en forfriskning sponsoreret af Borgerforeningen. Om vinteren, når lugetjansen er på stand by, sørger den frivillige arbejdsgruppe for at holde fortovet foran Nyhåbsvej 11 fri for sne og is. Lokale ressourcer/boligsociale problemer På grund af Thisted Kommunes nedrivningsindsats, er der ikke så mange boligsociale problemer i byen længere. Der er dog stadig en del ikke-moderniserede boliger, så der er stadig en vis risiko for, at der kan opstå nye boligsociale problemer. Boligmassen er synligt præget af, at der er en del der trænger til istandsættelse ellers er der mange dejlige og rummelige boliger i byen. Der er nogle huse med synligt rod, som man gerne vil have væk, da det skæmmer byen meget, men det er svært at komme i dialog med ejerne. En af byens store ressourcer er det frivillige engagement i byen. Opsamling: problemer og ressourcer i området Det opleves generelt svært at låne penge til billige huse i byen. Det er en stor hæmsko for fornyelsen af husene i byen, at de ikke kan sælges til unge familier. Det går langsomt med at forny boligmassen, da husene bebos af en del ældre borgere og det er sjældent, der kommer yngre familier ind. De boligsociale problemer er på retur, da der er revet ni huse ned, men da boligmassen stadig er ældre og trænger til renovering, skal man være særlig opmærksom på disse huse. 11

12 Områdefornyelsestiltag i Hørdum På baggrund af førnævnte og borgerinddragelsen er følgende indsatser prioriteret af bestyrelsen i Hørdum Håndværker- og Borgerforening: 1. Humlehaven 2. Legeplads 3. Grillhytte 4. Fartdæmpende foranstaltninger og skiltning 5. Toiletskur, inkl. el, kloak, vand 6. Asfalt og lys ved hallen 7. Flagstænger og flag til flagalle 8. Beplantning ved indfaldsveje og stativer til hundeposer 9. Åben pulje til nye tiltag ved tomme grunde, mindre aktiviteter såsom shelters, æblehave og nye ideer fra de aktive borgere 12

13 1. Humlehaven Der ønskes etableret en Humlehave. Ideen kommer fra en borger i Hørdum, der brygger øl. Humlehaven etableres på en af de tomme grunde i byen. Der plantes humleranker, som de lokale håndbryggere kan bruge eventuelt til at udvikle en Hørdum Ale. Derudover er de til pynt. Der etableres en bålplads med borde-bænkesæt, der plantes krydderurter, lægeurter, frugtbuske og frugttræer alt sammen til glæde for hele byen, der frit må plukke i haven. Bagerst i haven sættes bistader, der evt. kan laves en Hørdum Honning af. Ude ved vejen etableres et par p-pladser og der lægges fliser og sås græs. Humlehaven vedligeholdes efterfølgende af et grønt korps i byen. Se skitsen til højre. Skitse over Humlehaven, lavet af borgere. Thisted Dagblad 29. januar

14 2. Legeplads Byens legeplads er forfalden og farlig at lege på. Den rives derfor ned og der indkøbes helt nye legeremedier. Legepladsen anlægges, så den rammer børn fra 1-15 år. Der etableres forskellige legeområder, så mange kan være der på samme tid. I forbindelse med sandlegeområdet er placeret et sidde- og opholdsplateau, hvor voksne har et godt overblik over hele legepladsen. Den er tilgængelig for kørestolsbrugere, der kan komme helt hen til nogle af legeredskaberne. Legepladsen inddeles i følgende legezoner: 1. Sandlegeområde og småbørnsleg 2. Klatre- og balanceleg 3. Gyngeområde Som etape to er tænkt et lege- og træningsmiljø, som kan indgå i træningssammenhæng som opvarmning, cirkulationstræning og styrketræning. Se område 4 - træning og leg. Legepladsen som den ser ud i dag. Projektforslag, tegnet af firmaet Elverdal. 14

15 3. Grillhytte inkl. borde og bænke: I forbindelse med legepladsen etableres en større grillhytte, der har plads til 4 borde-bænkesæt. Der er grill i midten med udluftning i toppen af taget. Hytten kan bruges af alle beboere i Hørdum efter træning, spillermøde i klubberne, dagplejerne og til Sct. Hans. Se foto. Foto: Finn Christensen 6. Asfalt og lys ved hallen Vejen op til hallen er i dårlig stand og meget mudret. Derudover er det temmelig mørkt i vinterhalvåret. Derfor ønskes der lagt asfalt ved hallen og sat lys op, så det bliver rarere at komme hen til hallen. 7. Flagstænger og flag til flagallé Byen ønsker flagstænger og flag til at etablere en flagalle ved festlige lejligheder i byen. Der indkøbes flag og flagstænger. 8. Beplantning ved indfaldsveje og stativer til hundeposer Der er ønske om at beplante med løgplanter og lignende ved indfaldsvejene og der er ønske om at købe nogle stativer til hundeposer. 4. Fartdæmpende foranstaltninger For at sætte farten ned i byen er der behov for fartdæmpende foranstaltninger 6 steder i byen (2 ved Tårnvej, 2 ved Nyhåbsvej, 1 ved Hybenvej og 1 ved Legindvej). Ønsket er at få nogle bløde bump med hvide striber, der markerer en fodgængerovergang. 9. Åben pulje til nye tiltag ved tomme grunde, mindre aktiviteter såsom shelters, æblehave og nye ideer fra de aktive borgere Restbeløbet benyttes som en åben pulje, hvor borgernes mindre ideer løbende kan realiseres til gavn for Hørdums fysiske forskønnelse. 5. Toiletskur, inkl. el, kloak, vand Der mangler adgang til toilet ved petanquebanen og legepladsen, når hallen er låst af. Derfor etableres et toiletskur, der er handicapvenligt. Der indlægges el og vand og kloak. Der skal være en udendørs vandhane. Hørdum Vand tilbyder gratis vandtilslutning og fritagelse for afgifter, så der kun skal betales for det aktuelle vandforbrug. 15

16 Tids- og handlingsplan Indsamling og bearbejdning af idéer Udarbejdelse af program Politisk behandlig Behandling i MBBL Forberedelse af projekter og byggeansøgninger Etablering af de første projekter Etablering af de sidste projekter Byfornyelsesprogrammet er et partnerskab mellem Hørdum Håndværker- og Borgerforening og Thisted kommune. Håndværker- og Borgerforeningen prioriterer og står for gennemførslen og driften af alle delprojekter på nær de hastighedsdæmpende foranstaltninger, som Thisted Kommune tager sig af. Af hensyn til senere opfølgning og evaluering af beslutningen skal der defineres målsætninger og målbare succeskriterier for den planlagte indsats. For Hørdum opstilles følgende kriterier: 1. Programmets aktiviteter gennemføres. 2. Der skabes et forstærket grønt indtryk i Hørdum med beplantning osv. 3. Der gennemføres privat bygningsforskønnelse 4. Borgernes egen tilfredshed og stolthed over at bo i byen øges 5. Beboertallet fastholdes eller øges 6. Trafiksikkerheden forbedres og hastighedsmålinger giver et lavere tal. 7. Der er mindst 20 positive artikler i rapporter, aviser og andre medier 8. Samarbejdet mellem borgerne og Thisted Kommune styrkes 9. Der har været en stor frivillig indsats 10. En ny hjemmeside for byen, fortæller om byens muligheder 16

17 Budget Pris UDGIFTER Programudarbejdelse og borgerinddragelse Humlehaven Legeplads + montering Grillhytte inkl. borde og bænke Fartdæmpede foranstaltninger og skiltning Toiletskur inkl. el, kloak og vand Asfalt og lys ved hallen Flagstænger og flag til flagallé Beplantning ved indfaldsveje og stativer til hundeposer Åben pulje til nye tiltag ved tomme grunde, mindre aktiviteter såsom shelters, æblehave og nye idéer fra de aktive borgere UDGIFTER I ALT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. FINANSIERING Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Thisted Kommune FINANSIERING I ALT kr kr kr. Budgettet er overslagspriser, og der kan ske tilpasninger indenfor rammen, når de enkelte delprojekter realiseres. Således kan frivilligt arbejde, rabatter mv. betyde, at endnu mere kan realiseres. 17

18 Investeringsredegørelse Investeringerne forventes at ske hos de private husejere. Der er allerede i dag en pæn omskiftning af ejendomme. Mange bliver istandsat og der en del unge familier som køber huse i Hørdum. Byfornyelsen vil understøtte den tendens. Både selve områdefornyelsen og den fjernelse af faldefærdige huse der er sket. De fleste grunde har allerede fundet ny anvendelse. Som beskrevet er der en række virksomheder i byen og forhåbentlig kommer der flere til. Der er ikke kendskab til større investeringer, men der er altid løbende tilpasninger af bygningsmassen. En pæn by og positiv omtale og markedsføring vil sikkert også føre til køb af huse til fritidsbolig hvor der er en stigende tendens. Byen er blandt andet ved at udarbejde en hjemmeside for byen. Bane Danmark ønsker at lukke overskæringer og i den forbindelse forventes investeringer til stier mv. samt hastighedshæmmende foranstaltninger. Byfornyelsesprogrammet indeholder investeringer i det offentlige rum. Disse forventes suppleret af byens foreninger, hvor der er stor kreativitet til at forskønne byen og lave mindre anlæg. Bla. ønsker vandværket at gøre noget omkring vandværket og give gratis tilslutning og vand til aktiviteter på de tomme grunde. Der sker løbende forbedringer i hallen. Thisted Vand har for nylig gennemført kloakseparering og Thisted Kommune har etableret cykelbaner til Koldby. I Hørdum er der 3 kommunale byggegrunde til salg og der er også mulighed for at erhverve tomme grunde til nybyggerier eller dele af dem til udvidelse af haver forbedrede indkørsler mv. Alt i alt er der mange muligheder. Byforskønnelsen, synliggørelsen og den øgede markedsføring som Håndværker- og Borgerforeningen sætter i gang med en hjemmeside skal styrke tilflytningen. Husene i Hørdum er typisk meget rummelige, og der er store haver, så der er mulighed for at realisere mange drømme. Der er er også værkstedslokaler og butikker til salg. Sportsvej 22 før nedrivning Sportsvej 22 efter nedrivning 18

19 Opgørelse over behovet for bygningsfornyelse Der er allerede sket meget med fjernelse af ti forfaldne huse. De fleste huse er i god vedligeholdt stand, men der er behov for udskiftning af vinduer og tag på sigt hos en del. Nogle trænger til reparation af murværk og maling samt oprydning. Mange holder sig dog tilbage da investeringen ikke nødvendigvis kan komme tilbage ved et salg. Meget af istandsættelsen vil ske i forbindelse med handler, så mulighederne for finansiering har stor betydning. % Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun vejledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes. Luftfoto: DDO copyright COWI, KMS, Terratec, AVT eller Scankort THISTED KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING Kirkevej Hurup tlf PROJEKTNAVN: Hørdum UDF. AF: MÅL: jha 1:5000 DATO: TEGN.NR.:

20 Thisted Kommune Asylgade Thisted

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER

PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG BYFORNYELSE PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG OG THISTED KOMMUNE 1 INDHOLD Forord side 3 Historien om Vestervig Byfornyelse Aps

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING

GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING BYFORNYELSE GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING ERFARINGSOPSAMLING OG INSPIRATION FRA FIRE LANDSBYER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER KOLOFON Udgivet oktober 2011 Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2013-2020

Udviklingsplan Nimtofte 2013-2020 Udviklingsplan Nimtofte 2013-2020 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2013 1 INDHOLD Forord Kommunake lokalplaner for Nimtofte Ideer og ønsker

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget. Rapport 2011

Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget. Rapport 2011 Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget Rapport 2011 Gartnerparken, 29. oktober 2011 Udvalgets etablering På den ordinære generalforsamling 16. november 2010 blev der nedsat et legepladsudvalg

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Klimasikring i Låsby

Klimasikring i Låsby Klimasikring i Låsby Hvorfor valgte vi at inddrage borgerne i processen? o Hvad kan vi opnå med borgerinddragelse? Ejerskab og engagement Løsninger, der er brug for Forankring Sikring af drift efterfølgende

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater.

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater. Sommer med Ungdomsskolen Til 10 18 årige i Thisted Kommune og deres forældre. Thisted Kommune Ungdomsskolen ønsker børn, unge og deres forældre en god sommer. Vi glæder os til møde kendte og ukendte ansigter,

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

16:05 16:35 Dialog om kommunale indkøb og udbud. Status på året Hvad har været i udbud? Hvilken udbudsform har der været anvendt?

16:05 16:35 Dialog om kommunale indkøb og udbud. Status på året Hvad har været i udbud? Hvilken udbudsform har der været anvendt? v/ Ejgil Haurum, Afdelingschef, Drift og Anlægsafdelingen 16:05 16:35 Dialog om kommunale indkøb og udbud Status på året Hvad har været i udbud? Hvilken udbudsform har der været anvendt? Forventet udbud

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

LEGEPLADS PROJEKTET. Orientering om planer om legeplads ved rensningsanlægget

LEGEPLADS PROJEKTET. Orientering om planer om legeplads ved rensningsanlægget LEGEPLADS PROJEKTET Orientering om planer om legeplads ved rensningsanlægget Status på projektet Projektet jk startet op i Bylaugets navn. Projektgruppen startet op i august 2009. Grunden undersøgt i Region

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Folkeoplysningsudvalget Vejen Kommune Rødding, den 30.3.2014 Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Rødding Idrætsforening søger hermed om størst muligt tilskud til anlægsarbejder på udenoms arealer

Læs mere