Byfornyelsesprogram for Hørdum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byfornyelsesprogram for Hørdum"

Transkript

1 Byfornyelsesprogram for Hørdum - en aktiv by Marts 2014

2 Byfornyelsesprogram for Hørdum Udgivet marts Udarbejdet af Thisted Kommune, planafdelingen. Tekst: Jeanette Lund Kommunikation og Otto Lægaard. Fotos og illustrationer: Thisted Kommune og Bertel Bolt. Forsidefoto: Bertel Bolt. Layout: Jeanette Lund Kommunikation.

3 Indholdsfortegnelse Forord Karakteristik af Hørdum Analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler Beliggenhed Offentlig service Hovedgaden Boliger Detailhandel, erhverv og industri Rekreative forhold Foreningsliv Kultur Lokale ressourcer/boligsociale problemer Opsamling: problemer og ressourcer i området Områdefornyelsestiltag i Hørdum Tids- og handlingsplan Budget Investeringsredegørelse Opgørelse over behovet for bygningsfornyelse

4 Hørdum Gl. Bedsted

5 Forord Thisted Kommune har de senere år med stor succes gennemført områdefornyelses-projekter i Frøstrup, Vestervig og senest Bedsted. Alle tre byer er nu i en usædvanlig positiv udvikling. Det skyldes ikke mindst Thisted Kommunes evne til at inddrage borgerne i processen og naturligvis er det altafgørende aktive og engagerede borgere, som aktivt arbejder sammen om fælles mål. Således er dette byfornyelsesprogram også et resultat af en proces, hvor Hørdum Håndværker- og Borgerforening har stået i spidsen for at inddrage borgerne i, hvad der skal til for at gøre Hørdum til en aktiv og levende by. Der er afholdt en række bestyrelsesmøder, hvor der op til og imellem møderne er indsamlet ideer fra borgerne. Derefter er der holdt et succesfuldt borgermøde med 120 deltagere, hvor der også var mulighed for at komme med forslag til planen. Indsatsen med byfornyelsesprogrammet tager udgangspunkt i Thisted Kommunes landdistriktspolitik, hvor det fastslås at det er Thisted Kommunes vision, at alle generationer har mulighed for at udfolde deres liv i landdistrikterne ved at sikre, at udbuddet og kvaliteten af serviceydelserne følger udviklingen i kommunen generelt og dermed sikre livskvaliteten i landdistrikterne. Der er et rigt foreningsliv i Hørdum og meget aktive borgere, som er glade for at bo i deres by. Byen fremstår slidt og selv om der de senere år er revet en del huse ned, er indtrykket stadig ikke sprudlende og blomstrende før man kommer bagom til sportspladsen og ind bag de folk, der bor i byen. I forbindelse med denne plan har Thisted Kommune inviteret Hørdum til at gå i dialog, og det har borgerne taget positivt op. Byens tradition for foreningsliv og sammenhold bruges nu i samarbejdet med Thisted Kommune til glæde for byens fremtid. Efter borgerinddragelsen til dette byfornyelsesprogram tegner der sig en ny vej for Hørdum og målet er, gennem dette byfornyelsesprogram, at bidrage til at vende udviklingen i Hørdum, sådan som det er sket i Vestervig, Frøstrup og Bedsted. Fotos: Jeanette Lund Halvdelen af Hørdums borgere er mødt op til borgermøde på Hørdum Kro 27. januar

6 Karakteristik af Hørdum Analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler Som indledning til arbejdet med byfornyelsesprogrammet udarbejdede Hørdum Håndværker- og Borgerforening en analyse, hvor styrker, svagheder, muligheder og trusler for byens fremtidige udvikling blev belyst. Analysen kan ses her: Styrker Petanqueklubben Idrætsforeninger Aktiv hal Seniormotion Tog direkte til KBH/lufthavnen Klare sig uden bil Spejdercenter aktiviteter hver 3. uge (Skyum/Sønderhå) Lidt erhvervsliv Grønt udrykningshold Motionscenter Tæt på natur, Nationalpark Thy og Skyum Bjerge Geder på grund ved hovedgaden Sammenhold Alle kender alle, minimal sladder Kun 2 km til Koldby, hvor der er stor butik Cykelsti til Koldby Mulighed for at udfolde sig Historisk by flotte huse Børnefamilier flytter til Har en facebookside Fibernet Naturgas Muligheder Byde nye bedre velkommen Oprette Bedste-korps Signalere liv i byen Mere presseomtale Kulturlandsby/folkemusik Udeidræt Skabe et godt indtryk af byen Ny hjemmeside Cykelsti til nationalparken Svagheder Svært at låne til at købe hus i byen Manglende indkøbsmuligheder Tung trafik gennem byen (bl.a. gyllevogne) Manglende snerydning på cykelstierne Ingen hjemmeside Det spændende i byen er ikke synligt, når man kører igennem byen Trusler Lukning af ubevogtet togoverskæring (v. Gisselbæk) Lukning af kroen Flere tomme/grimme huse 6

7 Beliggenhed Hørdum er en historisk stationsby, der ligger 20 km syd for Thisted og 15 km nord for Hurup midt i landbrugslandet i Thy. Der er kun 1,5 km til Koldby, der er en lidt større by. Hørdum har 258 indbyggere (pr. 1. januar 2013) og befolkningstallet er generelt faldende, selvom der det seneste år er født 6 børn i byen. Koldby har 782 indbyggere, og er det naturlige sted at handle og gå i skole for Hørdums borgere. Hørdum og Koldby forbindes med en vej, hvor der er anlagt cykelbaner med lys. Boliger Centrum i byen er præget af en række ældre huse, som trænger til istandsættelse. Der er de sidste par år nedrevet ni huse i forbindelse med Thisted Kommunes indsats i forhold til nedrivningspuljen. Et hus mere er på vej til at blive revet ned. Mange af de ældre borgere vil gerne blive boende i byen, men da der ingen ældreboliger er, flytter de til ældreboliger andre steder i kommunen. Der er behov for at få en vis udskiftning i boligerne, så børnefamilier kan flytte ind og forny byens fysiske rum. Den proces går meget langsom. Der er gjort meget ud af de grunde, hvor der er revet huse ned, blandt andet går der nu geder på en af grundene. Det er til stor glæde for alle i byen, der kigger forbi og det giver meget hygge i byen. Grundene passes af forskellige frivillige, der slår græs og vedligeholder grundene. Foto: Bertel Bolt Offentlig service Der er meget lidt offentlig service tilbage i byen. Hørdum Hallen er en selvejende institution og der er masser af aktivitet der. Byen har ingen skole, plejehjem eller børnehave, men der findes et par private børnepassere. Hovedgaden Hørdum er bygget op om jernbanen, der også er byens centrum. I bymidten findes Hørdum Kro lige overfor stationsbygningen, der i dag benyttes af spejderne i området. Byens gamle manufakturhandler var tidligere med sit tårn et vartegn for byen, men nu trænger facaden til et løft. Byen har en karakteristisk hovedgade med mange små, tætbeliggende huse, hvoraf nogle trænger til en kærlig hånd. Detailhandel, erhverv og industri Der findes stort set ikke længere detailhandel i Hørdum, byens sidste store butik, Kwik Spar lukkede i efteråret Der findes dog frisør og blomsterhandler samt en antikbutik. Der er et par maskinstationer, maskinforretning, et autolager, en vognmand, murer, taxavognmand og en virksomhed, der handler med kunststofbaner. 7

8 Byen har en stor metalfabrik med omkring 40 ansatte. Byen har en velfungerende kro, men der bliver behov for et generationsskifte indenfor nogle år. Rekreative forhold Byens store styrke er de rekreative forhold omkring hallen, hvor der er en stor sportsplads, petanquebane og en (forfalden) legeplads. Koldby-Hørdum IF har stadion med tribune og indendørs hjemmebane i Hørdum-hallen, og klubben har i en årrække været den højest rangerende fodboldklub blandt Thys mindre byer. I hallen spilles der håndbold, fodbold, badminton, volley, der er ældremotion og derudover er der succes med et nyt fitnesscenter, der åbnede i Sportspladsen ligger lidt gemt i byen og man ser det derfor ikke umiddelbart, når man kommer til byen eller kører gennem byen. Foreningsliv Hørdum har et aktivt foreningsliv. Der er en særdeles aktiv Håndværker- og Borgerforening, der også har et grønt hold, som forskønner byen. Håndværker- og Borgerforeningen er omdrejningspunkt for dette områdefornyelsesprogram og har stået for borgerinddragelsen og indsamling samt prioritering af ideerne. Byen har en meget aktiv spejdergruppe, der også samler spejdere fra Koldby og Sønderhå. Byens bebyggelse er koncentreret omkring Hørdums hovedveje. De fleste huse har store, grønne haver ud mod marker og grønne arealer, hvilket er en stor herlighedsværdi. 8

9 KHIF er en særdeles aktiv idrætsforening, der sammen med Midtthy Håndboldklub har et stort aktivitetsniveau ved hallen. Hørdum Kroket og Petanqueklub engagerer helt op til 100 lidt ældre borgere i byen og er meget velfungerende. Derudover er der en MC klub, Thy Folkemusik, en pensionistforening og Hørdum Motion, der laver ældreidræt. Kultur Hørdum har i en periode været kendt som kulturlandsby idet Hørdum Kulturlandsby blev stiftet i 2005 bl.a. med det formål at etablere et hus for kulturelle aktiviteter og at styrke og udvikle kulturaktiviteter i Hørdum og omliggende landsbyer. Siden har der været holdt et utal af større og mindre koncerter og kulturarrangementer med udgangspunkt i Hørdum gamle skoles gymnastiksal. Arrangementerne har haft stor lokal opbakning og har trukket fulde huse. Hørdum Kulturlandsby er nedlagt nu, men videreføres i Thy Folkemusik, hvor arrangementerne afholdes rundt i hele Thy. Spejderne og Den Gamle Station I Hørdum vil man gerne værne om den gamle stationsbygning. Bygningen symboliserer på en måde byens oprindelse, for stationsbyen Hørdum eksisterede ganske simpelt ikke før Thybanen blev etableret i Derfor hænger stationen uløseligt sammen med Hørdums identitet, selv om det at være stationsby har fået følgeskab af mange andre identitetsskabende begreber gennem tiden. Hørdum Håndværker- og Borgerforening ejede og drev gennem mange år Den Gamle Station som flittigt blev brugt til fester, møder og andre sammenkomster. Stationen var byens forsamlingshus. Men tiderne skifter og lokalerne var ikke længere tidssvarende. Derfor vedtog Borgerforeningen at overdrage bygningen til den lokale afdeling af de Grønne Spejdere som netop var på udkig efter et nyt klubhus. Foto: Bertel Bolt Desuden gav Thisted kommune spejderne to sammenhørende grunde, Sportsvej 22 og 24, tæt på stationsbygningen, så der er udenoms plads at boltre sig på. Med denne løsning er alle vindere: Borgerforeningen slipper for udgifter til vedligeholdelse af stationen men bevarer bygningen som en aktiv del af byens liv, og kommunen sparer udgiften til pasning af to tomme grunde. Men vigtigst af alt: Piger og drenge i Hørdum har fået et godt sted at være spejder mange år frem i tiden. 9

10 Trafikale forhold Byen har en del tung trafik, der kører igennem. Bane Danmark er i gang med at nedlægge baneoverkørsler omkring byen og forventningen er, at det vil give mere trafik gennem byen. Der er derfor behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger i byen og Thisted Kommune har gennemført trafikmålinger i den forbindelse. Der er ønske om at få en cykelsti mellem Hørdum og Kystvejen, så byen forbindes med Nationalpark Thy og Thys øvrige stinet. Fra Brugsforening til gedemark(ed) Foto: Bertel Bolt Nyhåbsvej 13 var engang adressen for Brugsforeningen i Hørdum. Nu er det efterhånden mange år siden den sidste liter mælk røg over disken og bygningen blev revet ned, men siden er der ikke rigtig sket noget med grunden. Ejeren ville egentlig have bygget sig et hus der, men den plan blev aldrig realiseret, og nu har noget helt andet overtaget den tomme grund: En flok geder går fornøjede rundt og skaber god stemning, hvor der før var tomt og trist. Det er allerede blevet en tradition for børnefamilier at cykle en aftentur forbi Nyhåbsvej 13 med brød til gederne, der ved lyden af raslende poser straks kommer springende hen til hegnet. Dagplejerne i Hørdum bruger også stedet som udflugtsmål med børnene, og der er opstillet et bord med bænke så man kan sidde og spise sin madpakke mens gederne forventningsfulde venter på rester. Stedet drives i skøn forening mellem Hørdum Håndværker- og Borgerforening, som holder fortovet med snerydning osv. og Jens Peter, en lokal landmand, som ejer gederne og sørger for pasning og pleje. En nabo leverer vand til dyrene. Gederne går bag et el-hegn som Thisted kommune har betalt og Borgerforeningen sat op. Midtthy El i Snedsted sponsorerede tilslutningen til elnettet og elselskabet Thy-Mors Energi har gratis sat en elmåler op. Ved fælles hjælp er Hørdum nu sikret et hyggeligt grønt område til glæde for byens borgere og andre som her stopper op og holder en pause med indlagt underholdning. 10

11 Nyt håb på Nyhåbsvej Foto: Bertel Bolt På Nyhåbsvej 11 vokser nu næsten helt symbolsk nyt håb frem på grunden for et nedrevet hus. Her har Borgerforeningen nemlig plantet små nordmandsgraner, som med tiden skal vokse op og blive til juletræer. På den måde får Hørdum-borgerne glæde af træerne både mens granerne pryder den tomme grund og når de endelig er store nok til at blive fældet og komme ind i stuerne. Træerne passes af en frivillig grøn arbejdsgruppe som mødes nogle gange om året for at luge mellem rækkerne. På en lille høj bagved står om sommeren en personalebænk, hvor arbejdsgruppen holder pauser og nyder en forfriskning sponsoreret af Borgerforeningen. Om vinteren, når lugetjansen er på stand by, sørger den frivillige arbejdsgruppe for at holde fortovet foran Nyhåbsvej 11 fri for sne og is. Lokale ressourcer/boligsociale problemer På grund af Thisted Kommunes nedrivningsindsats, er der ikke så mange boligsociale problemer i byen længere. Der er dog stadig en del ikke-moderniserede boliger, så der er stadig en vis risiko for, at der kan opstå nye boligsociale problemer. Boligmassen er synligt præget af, at der er en del der trænger til istandsættelse ellers er der mange dejlige og rummelige boliger i byen. Der er nogle huse med synligt rod, som man gerne vil have væk, da det skæmmer byen meget, men det er svært at komme i dialog med ejerne. En af byens store ressourcer er det frivillige engagement i byen. Opsamling: problemer og ressourcer i området Det opleves generelt svært at låne penge til billige huse i byen. Det er en stor hæmsko for fornyelsen af husene i byen, at de ikke kan sælges til unge familier. Det går langsomt med at forny boligmassen, da husene bebos af en del ældre borgere og det er sjældent, der kommer yngre familier ind. De boligsociale problemer er på retur, da der er revet ni huse ned, men da boligmassen stadig er ældre og trænger til renovering, skal man være særlig opmærksom på disse huse. 11

12 Områdefornyelsestiltag i Hørdum På baggrund af førnævnte og borgerinddragelsen er følgende indsatser prioriteret af bestyrelsen i Hørdum Håndværker- og Borgerforening: 1. Humlehaven 2. Legeplads 3. Grillhytte 4. Fartdæmpende foranstaltninger og skiltning 5. Toiletskur, inkl. el, kloak, vand 6. Asfalt og lys ved hallen 7. Flagstænger og flag til flagalle 8. Beplantning ved indfaldsveje og stativer til hundeposer 9. Åben pulje til nye tiltag ved tomme grunde, mindre aktiviteter såsom shelters, æblehave og nye ideer fra de aktive borgere 12

13 1. Humlehaven Der ønskes etableret en Humlehave. Ideen kommer fra en borger i Hørdum, der brygger øl. Humlehaven etableres på en af de tomme grunde i byen. Der plantes humleranker, som de lokale håndbryggere kan bruge eventuelt til at udvikle en Hørdum Ale. Derudover er de til pynt. Der etableres en bålplads med borde-bænkesæt, der plantes krydderurter, lægeurter, frugtbuske og frugttræer alt sammen til glæde for hele byen, der frit må plukke i haven. Bagerst i haven sættes bistader, der evt. kan laves en Hørdum Honning af. Ude ved vejen etableres et par p-pladser og der lægges fliser og sås græs. Humlehaven vedligeholdes efterfølgende af et grønt korps i byen. Se skitsen til højre. Skitse over Humlehaven, lavet af borgere. Thisted Dagblad 29. januar

14 2. Legeplads Byens legeplads er forfalden og farlig at lege på. Den rives derfor ned og der indkøbes helt nye legeremedier. Legepladsen anlægges, så den rammer børn fra 1-15 år. Der etableres forskellige legeområder, så mange kan være der på samme tid. I forbindelse med sandlegeområdet er placeret et sidde- og opholdsplateau, hvor voksne har et godt overblik over hele legepladsen. Den er tilgængelig for kørestolsbrugere, der kan komme helt hen til nogle af legeredskaberne. Legepladsen inddeles i følgende legezoner: 1. Sandlegeområde og småbørnsleg 2. Klatre- og balanceleg 3. Gyngeområde Som etape to er tænkt et lege- og træningsmiljø, som kan indgå i træningssammenhæng som opvarmning, cirkulationstræning og styrketræning. Se område 4 - træning og leg. Legepladsen som den ser ud i dag. Projektforslag, tegnet af firmaet Elverdal. 14

15 3. Grillhytte inkl. borde og bænke: I forbindelse med legepladsen etableres en større grillhytte, der har plads til 4 borde-bænkesæt. Der er grill i midten med udluftning i toppen af taget. Hytten kan bruges af alle beboere i Hørdum efter træning, spillermøde i klubberne, dagplejerne og til Sct. Hans. Se foto. Foto: Finn Christensen 6. Asfalt og lys ved hallen Vejen op til hallen er i dårlig stand og meget mudret. Derudover er det temmelig mørkt i vinterhalvåret. Derfor ønskes der lagt asfalt ved hallen og sat lys op, så det bliver rarere at komme hen til hallen. 7. Flagstænger og flag til flagallé Byen ønsker flagstænger og flag til at etablere en flagalle ved festlige lejligheder i byen. Der indkøbes flag og flagstænger. 8. Beplantning ved indfaldsveje og stativer til hundeposer Der er ønske om at beplante med løgplanter og lignende ved indfaldsvejene og der er ønske om at købe nogle stativer til hundeposer. 4. Fartdæmpende foranstaltninger For at sætte farten ned i byen er der behov for fartdæmpende foranstaltninger 6 steder i byen (2 ved Tårnvej, 2 ved Nyhåbsvej, 1 ved Hybenvej og 1 ved Legindvej). Ønsket er at få nogle bløde bump med hvide striber, der markerer en fodgængerovergang. 9. Åben pulje til nye tiltag ved tomme grunde, mindre aktiviteter såsom shelters, æblehave og nye ideer fra de aktive borgere Restbeløbet benyttes som en åben pulje, hvor borgernes mindre ideer løbende kan realiseres til gavn for Hørdums fysiske forskønnelse. 5. Toiletskur, inkl. el, kloak, vand Der mangler adgang til toilet ved petanquebanen og legepladsen, når hallen er låst af. Derfor etableres et toiletskur, der er handicapvenligt. Der indlægges el og vand og kloak. Der skal være en udendørs vandhane. Hørdum Vand tilbyder gratis vandtilslutning og fritagelse for afgifter, så der kun skal betales for det aktuelle vandforbrug. 15

16 Tids- og handlingsplan Indsamling og bearbejdning af idéer Udarbejdelse af program Politisk behandlig Behandling i MBBL Forberedelse af projekter og byggeansøgninger Etablering af de første projekter Etablering af de sidste projekter Byfornyelsesprogrammet er et partnerskab mellem Hørdum Håndværker- og Borgerforening og Thisted kommune. Håndværker- og Borgerforeningen prioriterer og står for gennemførslen og driften af alle delprojekter på nær de hastighedsdæmpende foranstaltninger, som Thisted Kommune tager sig af. Af hensyn til senere opfølgning og evaluering af beslutningen skal der defineres målsætninger og målbare succeskriterier for den planlagte indsats. For Hørdum opstilles følgende kriterier: 1. Programmets aktiviteter gennemføres. 2. Der skabes et forstærket grønt indtryk i Hørdum med beplantning osv. 3. Der gennemføres privat bygningsforskønnelse 4. Borgernes egen tilfredshed og stolthed over at bo i byen øges 5. Beboertallet fastholdes eller øges 6. Trafiksikkerheden forbedres og hastighedsmålinger giver et lavere tal. 7. Der er mindst 20 positive artikler i rapporter, aviser og andre medier 8. Samarbejdet mellem borgerne og Thisted Kommune styrkes 9. Der har været en stor frivillig indsats 10. En ny hjemmeside for byen, fortæller om byens muligheder 16

17 Budget Pris UDGIFTER Programudarbejdelse og borgerinddragelse Humlehaven Legeplads + montering Grillhytte inkl. borde og bænke Fartdæmpede foranstaltninger og skiltning Toiletskur inkl. el, kloak og vand Asfalt og lys ved hallen Flagstænger og flag til flagallé Beplantning ved indfaldsveje og stativer til hundeposer Åben pulje til nye tiltag ved tomme grunde, mindre aktiviteter såsom shelters, æblehave og nye idéer fra de aktive borgere UDGIFTER I ALT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. FINANSIERING Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Thisted Kommune FINANSIERING I ALT kr kr kr. Budgettet er overslagspriser, og der kan ske tilpasninger indenfor rammen, når de enkelte delprojekter realiseres. Således kan frivilligt arbejde, rabatter mv. betyde, at endnu mere kan realiseres. 17

18 Investeringsredegørelse Investeringerne forventes at ske hos de private husejere. Der er allerede i dag en pæn omskiftning af ejendomme. Mange bliver istandsat og der en del unge familier som køber huse i Hørdum. Byfornyelsen vil understøtte den tendens. Både selve områdefornyelsen og den fjernelse af faldefærdige huse der er sket. De fleste grunde har allerede fundet ny anvendelse. Som beskrevet er der en række virksomheder i byen og forhåbentlig kommer der flere til. Der er ikke kendskab til større investeringer, men der er altid løbende tilpasninger af bygningsmassen. En pæn by og positiv omtale og markedsføring vil sikkert også føre til køb af huse til fritidsbolig hvor der er en stigende tendens. Byen er blandt andet ved at udarbejde en hjemmeside for byen. Bane Danmark ønsker at lukke overskæringer og i den forbindelse forventes investeringer til stier mv. samt hastighedshæmmende foranstaltninger. Byfornyelsesprogrammet indeholder investeringer i det offentlige rum. Disse forventes suppleret af byens foreninger, hvor der er stor kreativitet til at forskønne byen og lave mindre anlæg. Bla. ønsker vandværket at gøre noget omkring vandværket og give gratis tilslutning og vand til aktiviteter på de tomme grunde. Der sker løbende forbedringer i hallen. Thisted Vand har for nylig gennemført kloakseparering og Thisted Kommune har etableret cykelbaner til Koldby. I Hørdum er der 3 kommunale byggegrunde til salg og der er også mulighed for at erhverve tomme grunde til nybyggerier eller dele af dem til udvidelse af haver forbedrede indkørsler mv. Alt i alt er der mange muligheder. Byforskønnelsen, synliggørelsen og den øgede markedsføring som Håndværker- og Borgerforeningen sætter i gang med en hjemmeside skal styrke tilflytningen. Husene i Hørdum er typisk meget rummelige, og der er store haver, så der er mulighed for at realisere mange drømme. Der er er også værkstedslokaler og butikker til salg. Sportsvej 22 før nedrivning Sportsvej 22 efter nedrivning 18

19 Opgørelse over behovet for bygningsfornyelse Der er allerede sket meget med fjernelse af ti forfaldne huse. De fleste huse er i god vedligeholdt stand, men der er behov for udskiftning af vinduer og tag på sigt hos en del. Nogle trænger til reparation af murværk og maling samt oprydning. Mange holder sig dog tilbage da investeringen ikke nødvendigvis kan komme tilbage ved et salg. Meget af istandsættelsen vil ske i forbindelse med handler, så mulighederne for finansiering har stor betydning. % Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun vejledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes. Luftfoto: DDO copyright COWI, KMS, Terratec, AVT eller Scankort THISTED KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING Kirkevej Hurup tlf PROJEKTNAVN: Hørdum UDF. AF: MÅL: jha 1:5000 DATO: TEGN.NR.:

20 Thisted Kommune Asylgade Thisted

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Indstilling af kandidat til Landsbysamvirkets Landsbypris 2016

Indstilling af kandidat til Landsbysamvirkets Landsbypris 2016 Indstilling af kandidat til Landsbysamvirkets Landsbypris 2016 Tørring Beboerforening indstiller Tørring som kandidat til Landsbysamvirkets Landsbypris 2016. Tørrings beboere har lagt et kæmpe engagement

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 De fleste vil kunne skrive under på, at Taarbæk er Verdens bedste landsby. Taarbæk er noget særligt. Når folk er flyttet hertil, vil de ikke væk igen. Men hvad er det, som tiltrækker

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Program for borgerworkshop den 9. april 11.00 Velkomst v. Jørgen Christensen, medlem af Byrådet 11.05

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015.

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Viborg Kommune Att.: Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg Klejtrup, den 28. juni 2015 Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Klejtrup Borgerforening fremsender hermed deres ansøgning til puljen

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orienterer

Læs mere

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN Lokalområde der søger VEJRUMBRO d. 24 August 2015 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? Foreningerne i Vejrumbro har tidligere

Læs mere

Vestervigs omstilling YPF

Vestervigs omstilling YPF Vestervigs omstilling YPF 19-4 2016 Klosterbyen Vestervig Nordens største landsbykirke Situationen 2004 Vestervig har tidligere været en driftig handels- og embedsby med mange butikker, institutioner mv.

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ.

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. Man bliver aldrig for gammel til at lege I Langeskov by er der 2 små offentlige legepladser, samt 1 på hver skole. Der findes også 3 andre mindre, som ejes/varetages

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Evaluering af: Pilotprojekt der skal forbedre det helhedsorienterede samarbejde med kommunes landsbysamfund.

Evaluering af: Pilotprojekt der skal forbedre det helhedsorienterede samarbejde med kommunes landsbysamfund. Evaluering af: Pilotprojekt der skal forbedre det helhedsorienterede samarbejde med kommunes landsbysamfund. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 198538 Brevid. 1342593 Ref. TISJ Dir. tlf. 46

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Hotellet: Køb af Hotel. Aktivitet omkring Hotellet. Lokal drift af Hotellet. Gjern Hotel. Hotel / Restaurent. Købe Hotellet.

Hotellet: Køb af Hotel. Aktivitet omkring Hotellet. Lokal drift af Hotellet. Gjern Hotel. Hotel / Restaurent. Købe Hotellet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Hotellet:...3 Køb af Hotel...3 Aktivitet omkring Hotellet...3 Lokal drift af Hotellet...3 Gjern Hotel...3 Hotel / Restaurent...3 Købe Hotellet...3 Købe Gjern

Læs mere

SIDEGADEN Plads til det skæve

SIDEGADEN Plads til det skæve SIDEGADEN Plads til det skæve PÅ EN GADE PÅ VESTERBRO ER EN DRENG I GANG MED AT KLATRE OP AD MUREN UNDER ET VINDUE I HALVANDEN SALS HØJDE. DRENGEN ER MALET AF KUNSTMALER CHRISTIAN HANSEN OG ER SÅ LIVAGTIG,

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bord 1 Kan der etableres aktivitetscenter for de ældre på plejecentret, nu hvor det er solgt? Hvad med kroen kunne den blive opkøbt, for eksempel

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Skodsbøl Landsbylaug Historie Vision Strategi Handling

Skodsbøl Landsbylaug Historie Vision Strategi Handling Historie Vision Strategi Handling Indledning... 3 Historie... 3 Vision... 3 Strategi... 4 Handling... 5 Projekt 1: Tilslutning af EL... 5 Projekt 2: Tilslutning af Varmepumpe... 6 Projekt 3: Tilslutning

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Nr. Ansøger Projektbeskrivelse Projekt-sum Ansøgte midler. Indstilling

Nr. Ansøger Projektbeskrivelse Projekt-sum Ansøgte midler. Indstilling Nr. Ansøger Projektbeskrivelse Projekt-sum Ansøgte midler Indstilling 1 Skibbild-Nøvling Borgerforening Nye skilte til gå/løbeture i området kr 12.000,00 kr 6.000,00 Tilsagn 2 Skibbild-Nøvling Borgerforening

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 12 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening Udviklingsplan for Krondal Krondal og Omegns Borgerforening December 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

IDÉ / DESIGN KONKURRENCE

IDÉ / DESIGN KONKURRENCE GENERELT OM FORMÅL - IDÉEN BAG Konkurrencen er et resultat af arbejdet med lokal identitet og synliggørelse i en af de frivillige arbejdsgrupper, der opstod i forlængelse af Vejby Visionsdag 2013. I juni

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse Informationer om Vonge-Kollemorten Er du tilflytter, eller tænker du på at flytte til vores område, så se her! Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation God fornøjelse Indhold

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere