Referat fra generalforsamlingen d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen d Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør. 28 marts 2015 Klubbens bestyrelse og tillidsposter Bestyrelsen blev konstitueret med følgende 6 personer efter generalforsamlingen Bestyrelsen består af følgende: Steffen Fog Sørensen, Frank Nielsen, Marius Pedersen, Jens Peter Pedersen, Mogens Lind og Jørn Møller. Nye medlemmer af bestyrelsen Mogens Lind og Marius Pedersen. UL ansvarlig Jens Peter Pedersen UL materiale ansvarlig Anders Andersen UL uddannelsesansvarlig Frank Nielsen Kasserer Flemming Kjær Formand Jørn Møller DMU repræsentant Hans Rasmussen, Steffen Fog Sørensen er suppleant VF repræsentanter i FU : Steffen Fog Sørensen og Frank Bason Klubhus Sænkning/lyddæmpning af loft i entre blev udført af Mercantec i efteråret Opsætning af væv og maling i januar 2015 Lys er fremskaffet af Karl Der mangler stadig at blive hængt gode billeder op, som passer til klubben. En del af fly blev fotograferet i foråret, nogle mangler stadig, og opsætning mangler også. Klublokale har fået nye stole skænket af Tor. Lynnedslag i efteråret. Forskelligt udstyr ødelagt og erstattet. Klubhuset har blandt andet været benyttet af DMU til repræsentatskabsmøde, Dulfu bestyrelsesmøde, Viborg Naturpark og adskillige andre arrangementer. Det er positivt at huset bliver benyttet. Hangarbyggeri Alle hangar pladser er lejet ud, og der er fly på venteliste. Ved årsskiftet var 6 fly på venteliste til en hangarplads. Bestyrelsen har diskuteret med MFK, om vi skulle bygges en fælles hangar. Pris på ca. Kr er måske i overkanten for klubbens økonomi på nuværende tidspunkt. Umiddelbart er det svært at låne penge til klub. Måske kan der startes noget privat finansiering. Hangar oprydnings/arbejdsdag i maj. Arbejdsdag på pladsen i august blev aflyst, da pladsen havde ansat en maler. Et rigtigt godt stykke arbejde udført af Lars. 1

2 Økonomi Minimalt overskud i 2014 med daglig drift som giver overskud. Regnskab og budget se bilag. Bestyrelsen vil gerne have forslag til nye indtægtsmuligheder. Medlemmer og nye tiltag Klubbens medlemstal er faldet. Total ved udgangen af medlemmer, UL 20 piloter, A 56 piloter Ved udgangen af 2014 var tallene 91 medlemmer, UL 20 piloter, A 60 piloter Ret begrænset fald i medlemstallet, men lidt flere piloter. Det er dyrt at anskaffe sig et PPL (a-certifikat ) i dag kr. Der indført en ny certifikat type LAPL, Light Aircraft Pilot Licence, hvor der kun skal skoles 30 timer for at få et certifikat. Dette vil gøre et certifikat tilsvarende billigere. UL certifikat er stadig det billigste certifikat, man kan skole til i klubben. Steffen har redesignet vores hjemmeside så den lettere at arbejde med. Bestyrelsen vil gerne have lavet mere PR for klubben, men mangler desværre kapacitet til dette. Undervisning Teoriundervisning manglede denne vinter. Introduktionsaften i sep. med få interesserede. Det er samme teori til UL, LAPL og PPL, og i fremtiden vil svæveflyveteori blive stort set den samme. Måske kan laves et samarbejde med VBSK omkring teori i fremtiden. Pladsen Inspektionerne i 2014 gik godt. Desværre har vi ikke så god en statistik i starten af Vi er nødt til forbedre kvalitetsstyringen, så vi er sikre på, at der er udført inspektioner. Trafikken omkring EKVB er visse dage intens. Brug af radio vil sikre en mere smidig og sikker trafik i området, for alle flyvende og faldskærmsspringere. På generalforsamlingen 2014 kom følgende forslag fra medlemmerne: Forslag om større sikkerhed omkring svæveflyenes anflyvning samt afvikling af faldskærmsudspring. Bestyrelsen pålægges at håndtere de indkomne forslag Denne skærpede sikkerhed omkring beflyvning af EKVB mener bestyrelsen er håndteret ganske udmærket på FU s sikkerhedsdage, som blev afholdt i 2014 og i marts 2015, med deltagere fra alle pladsens klubber. FU har ændret reglerne for startafgift. Nu kan alle medlemmer af klubben flyve gratis på EKVB, ekskluderet skole- og kommerciel flyvning. Det betyder, at hvis du har lejet et fly i Århus og ønsker at flyve en tur til EKVB, slipper du for startafgiften på EKVB. Klubaktiviteter Klubaktiviteter har været afholdt med vekslende interesse. De fleste gange har vi haft velbesøgte arrangementer. Generelt er der fremmødte til møderne. 2

3 AIRSJOW/ Åbent hus EKVB har 50 års fødselsdag. Den 9 maj 1965 var den officielle åbning. Første landing på pladsen nogensinde var 19 marts Der bliver arbejdet seriøst med sagen fra Airsjow gruppen. D. 20 juni vil der blive et Åbent Hus / Fly-in arrangement. Fremtiden Det er nødvendigt med mere PR for klubben. Vi er desværre ikke synlige nok i Viborg og omegn. Hvis vi skal have nye medlemmer, skal der gøres en større indsats. For at kunne uddanne UL piloter er det nødvendigt med tilgang til et UL skolefly. Dette mangler vi i klubben efter Frank har solgt sit fly. Ny hangar ønskes for at tilfredsstille ventelisten. Vi har de seneste år konstant haft 5-6 fly på venteliste. Bestyrelsen vil gerne kunne øge indtægterne. Vi er lidt begrænsede i vores økonomiske formåen, specielt hvis vi ønsker mere hangarplads. TAK Tak til alle i bestyrelse, hangaroprydningsdagshjælpere, flyvepladsledere, rygteforvirringsvejledere, græsklippere, opvaskere, foredragsholdere, piloter, kaffedrikkere, hundeluftere, småkageindkøbere, kværulanter, hyggesnakkere, malere osv. osv. Uden jeres fælles indsats ville Viborg Flyveklub ikke eksistere - så hvis klubben skal fortsætte, behøver vi igen næste år en indsats fra alle med dit POSITIVE bidrag til klubbens bedste! I Viborg Flyveklub skal alle kunne mødes og flyve i et trygt og positivt miljø. Tak for det forgange år. Jørn Møller Beretningen blev taget til efterretning. Gennemgang af regnskab Regnskabet godkendt Gennemgang af budget Budgettet godkendt Fastsættelse af kontingent. kontingent stiger med 20 kr. i 2016 og Hangarleje stiger med 3 % i 2016 og 2018 afrundet til nærmeste hele beløb: Kontingent og Hangarleje blev godkendt. Orientering om ændring i hangar lejekontrakt. Der blev orienteret om følgende ændringer: Bestyrelsen forvalter venteliste efter dato for ønske om at stå på ventelisten. Et medlem skal have været medlem i 9 mdr. For at kunne overtage en hangarplads ved køb af fly med hangarplads. Ændringerne blev taget til efterretning 3

4 Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Jørn Møller, Steffen Fogh og Jens Peter Petersen. Jørn Møller og Steffen Fogh modtager genvalg. Jens Peter genopstiller ikke. Øvrige medlemmer der opstiller: Jesper Døssing og Lasse Bay Følgende blev valgt: Lasse Bay valgt som ny UL repræsentant. Torben Fritz suppleant for PPL Jesper Døssing suppleant UL Gravesen Suppleant for øvrigt medlem. Valg af revisorer: Revisor: Karl Lajgård Revisor suppleant Tommy Rosenkilde Christensen Valg til DMU: Steffen Fogh og Hans Rasmussen Tildeling af poster blandt DULFU smedlemmer: UL ansvarlig: Lasse Bay Uddannelse: Frank Nielsen Materiel ansvarlig Anders Andersen Evt. FU: planer om baneforlængelse - Steffen løftede sløret for planer om forlængelse af banen. Kommunen tilkendegiver en positiv stemning i forhold til en udvidelse. Emnet blev kort drøftet. Forslag om improviseret fly in. Fra Anders: Det vil kræve dispensation for betaling ved landinger. Forslag om forhåndsgodkendelse af x antal tilladelser til improviserede fly in. Steffen ville tage det med til FU og vende tilbage med et svar. Forslag til hjemmesiden: mulighed for at læse referater fra møder i et lukket system. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen. Der findes referater pt, men disse er til fuld offentlig skue. Der arbejdes dog på et lukket system. Forslag om at gøre mere for modtagelse af nye medlemmer. Skal der være fokus på at skaffe nye medlemmer til klubben? Der kom forslag om mentorordning i forbindelse med nye medlemmer. Bestyrelsen vil tage forslagene op som et vigtigt fokusområde. Orientering om årets fødselsdags fly in. v/torben Fritz 4

5 Nye hangarer: Finn Sørensen fortalte om konstruktionen af tre små hangarer. Forslag til finansiering af en fælles hangar: Forslag om at de nuværende hangarer enten sælges til medlemmerne eller et indskud betales for at have en hangarplads, og et indskud for at stå på ventelisten. Forslag fra bestyrelsen om at medlemmer stiller sikkerhed for et mindre beløb. Forslag om ansøgning af fonde. Der var dog ingen som tilbød at hjælpe. Inaktive fly - hvordan håndteres dette i klubben: emnet blev drøftet. Bestyrelsen arbejder videre med at finde en god måde at håndtere dette på. Lodtrækning blandt de som har foretaget inspektion af pladsen: Henrik Rose vandt lodtrækningen. 5

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 1. Valg af referent og dirigent Dirigent no.7 / Kim Dyhring Referent no.37 / Bjørn Ryhding Dirigenten orientere om at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere