Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst"

Transkript

1 Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten 200 var mødt frem, selv pressen fandt et ledigt hjørne, dog beklager vi, at mikrofonen ikke ville virke, men næste gang medbringer vi vores egen. På mødet blev forskellige synspunkter fremlagt i en god og konstruktiv tone. Blandt andet fremlagde Per Hougaard fra DFP de beregninger, som han har lavet på forskellige investeringsmuligheder - og de eventuelle besparelser som disse vil give. Vi henviser til præsentationerne på Andelshaver: Jurist Birthe Boisen fra Dansk Fjernvarme fremlagde de problemstillinger vi har angående de manglende lister over andelshavere i ULK. Opstarten af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme ikke blev udført korrekt, der blev ikke lavet en fortegnelse over hvem, der havde fået udleveret et andelsbevis og mange har aldrig ejet et sådant, da der ikke eksisterer nogen liste, blev der efterfølgende heller ikke noteret noget ved flytning. Mange er derfor ikke i besiddelse af et andelsbevis, og hvad er et AMBA uden andelshavere. Dette er ikke lovligt og derfor har vi været nødt til at starte en proces med at udarbejde andelsbeviser for at lovliggøre, hvem må stemme på en generalforsamling og hvem må ikke. Den fremgangsmåde som hidtil er benyttet, at hvis man har en tinglyst forblivelsespligt på sin ejendom, var man automatisk andelshaver, er ikke lovlig. En andelshaver er ifølge andelsloven og vores egne vedtægter en fysisk eller juridisk person såfremt denne er ejer af særskilt matrikuleret ejendom ( paragraf 3, stk. 1) Et andelsbevis kan aldrig følge en ejendom, kun en person og ved flytning skal andelsbeviset påtegnes den nye ejers navn, hvis denne ønsker at indtræde som andelshaver, hvis ikke skal andelsbeviset annulleres af den til enhver tid siddende bestyrelse. Ny ejer skal selv anmode om, at blive andelshaver, det kan ikke påtvinges, ej heller kan det gå i arv.

2 Udarbejdelsen af nye andelsbeviser sker i samarbejde med værkets advokat og er en del tidskrævende, men vi arbejder så hurtigt vi kan. Sammen med dette nyhedsbrev modtager I foreløbige andelsbeviser (de vil ikke være underskrevet af bestyrelsen), som I bedes udfylde og returnere. De foreløbige andelsbeviser skal returneres - uanset om I ønsker at være andelshaver eller ej. Herefter skal bestyrelsen udarbejde en endelig liste over, hvem der ønsker at være andelshaver og hvem der eventuelt kun ønsker at være varmeaftager. Derefter vil andelsbeviserne blive underskrevet af bestyrelsen og returneret til hver enkelt andelshaver. Det kan virke lidt omstændeligt med foreløbige andelsbeviser, men det er valgt, for at I kan se den endelige tekst og om fornødent søge juridisk assistance, inden I optages som andelshavere. Forskellen på, at være andelshaver eller ej, kan kort og groft beskrives således: Som andelshaver har du stemmeret på generalforsamlinger og du hæfter for dit indskud. Du kan risikere, at skulle betale din del af gælden ved en opløsning af selskabet. Som varmeaftager har du ingen stemmeret på generalforsamlingen, i princippet bliver du heller ikke inviteret med, men vi synes, at alle skal være velkomne til at kigge forbi, men altså uden stemmeret. Ifølge den rådgivning vi har modtaget, ser det lige nu ud til at en varmeaftager ikke hæfter for gælden. Men uanset om man vælger at være andelshaver eller varmeaftager, skal man betale de faste afgifter til værket, da dette er tinglyst på ejendommen af Randers Kommune. Så fordelen ved at være andelshaver må være, at man får medbestemmelse over værkets fremtid. Bortfald af grundbeløbet er en tikkende bombe for barmarksværker: Dansk Fjernvarme anbefaler os, at nedbringe værkets gæld så meget som muligt inden udgangen af 2017, idet bortfaldet af grundbeløbet med de nuværende elpriser vil betyde en prisstigning på kr/18,1 MWH standardhus pr. år. Der var en forventning om, at regeringen ville fremkomme med et alternativ til den nuværende ordning, men ministeren har i denne måneds Ingeniøren klart meldt ud at der ikke kommer en ny ordning som erstatning for den nuværende. Dvs at den forventede besparelse på ca kr om året en investering i et halmværk vil give ( hvis man forbruger det antal MWH som svarer til ens hussstørrelse) er forsvundet fra 2018 når tilskuddet bortfalder. Da vi i ULK har mere gæld og et stadigt stigende

3 varmetab i vejen, ca 60% for nuværende, sammenlignet med de andre værker i området, betyder det, at vi fortsat vil have alt for høje varmepriser. Andre værker: Vi kan ligeledes oplyse Jer om, at ud af de første 35 værker som fik frit brændselsvalg, mangler 10 værker stadig at skifte om fra gas. 13 værker har valgt tørflis/træpiller, 6 har valgt halm, 3 ledning til naboby, 2 er fusioneret ind i større by og 1 har valgt varmepumpe. Så hvilken vej ULK skal gå, bør gennemarbejdes så grundigt som muligt, inden I skal træffe et valg på en generalforsamling. Det mener vi, i bestyrelsen, er den eneste vej at gå, fremfor at vi, som bestyrelse udnytter den ret vi ifølge vedtægterne har, til at indkøbe et eventuelt nyt biomasseanlæg uden jeres medbestemmelse. Dette skete jo desværre i 2007 ved udskiftning af motoren i utide, med efterfølgende dårlig økonomi til følge. Prisudvikling på fast ejendom i vores område: På informationsmødet have vi også besøg af Ivan Hedegaard fra EDC mæglerne i Drastrup. Han kunne berette, hvad alle andre ejendomsmæglere i området ikke tør sige højt, nemlig at det er næsten umuligt at sælge ejendomme i Uggelhuse og Langkastrup. De salg der sker, er under markedspris og et af hans eksempler viste, at du kan købe et hus i Assentoft til kr mere og stadig sidde for den samme udgift. Tidligere var det nemt at sælge i området, da byen havde et godt ry og et godt sammenhold, sådan er det ikke mere. Der har blandt andet været en artikel i Amts Avisen d. 17 marts af Finn Møller fra Nykredit, som påpeger, at vi i ULK betaler 237% mere for vores varme end de gør i f.eks. Mariager Fjernvarmeværk omregnet til kr. er dette kr. mere om året, for den samme vare. Denne prisforskel er medvirkende til, at vores ejendomme falder i værdi og at mange er insolvente og stavnsbundet til området.

4 Lukningssporet: Som vi blev pålagt på sidste generalforsamling, arbejder vi stadig med, at klarlægge hvordan en evt. lukning af værket kan gennemføres. Vi har fået tilsagn om dispensation fra Energistyrelsen, hvis vi overholder de forudsætninger som der bliver stillet til værket. Et af de punkter er, at der er en løsning for de forbrugere som ikke selv har mulighed for at låne penge til egen varmekilde. Det har bestyrelsen lavet en løsningsmodel for, som vil blive offentlig gjort på et senere tidspunkt. Der bliver således taget hånd om alle, hvis en lukning bliver aktuel. Energistyrelsen har i brev af 17 marts 2015, pålagt at belyse samfundsøkonomi samt brugerøkonomi på de to alternativer, lukning af værket eller etablering af biomassekedel. Kommunens holdning har hidtidig været, at de vil følge den beslutning som bliver truffet på en generalforsamling. Biomasse: Konklusionen på de beregninger som Per Hougaard fra DFP har lavet for værket, er at en Transmissionsledning til Allingåbro er helt udelukket, da pris og besparelse ikke hænger sammen. Containermodelen med pille fyr, som vil være billigst i indkøb og drift, samt hurtigst sagsbehandling hos kommunen, kan heller ikke betale sig pga det kolossale varmetab. MWH prisen vil blive for høj. Flisfyr kan opstilles på eksisterende grund, og vil give en årlig besparelse på ca 6773kr (frem til 2018 hvor grundbeløb bortfalder) standard hus på 130m2 og 18,1 mwh Halmanlæg: kan ikke være på eksisterende grund og køb af jord er ikke indregnet i den årlige besparelse, som er fastsat til 7354kr på et standard hus 18,1 mwh. Dette tal nedjusterede Per Hougaard dog til ca 5500 kr (frem til 2018 hvor grundbeløb bortfalder) da han fik oplyst hvor mange der allerede har koblet om til egen

5 varmekilde. Denne nedjustering må også være gældende på de øvrige alternative varmekilder. Sagsbehandlingstiden på et halmværk er længere, da dette vil kræve ændring af lokalplan, samt dispensation for skovbyggerlinie. Status på restancer: Restancerne til værket er kun faldet ganske lidt fra kr. til nuværende kr. Dette dækker over 14 restanter. Egen varmekilde: Hvis man har afkoblet sig fra varmeværket, er det meget vigtig, at man henvender sig til varmemester Kurt Kristensen på Da måleren skal aflæses og afmonteres. Ligeledes skal man henvende sig til Randers Kommune for at være korrekt registreret i BBR. Hvis I har planlagt, at koble af i den nærmeste fremtid, må I meget gerne melde det tilbage til bestyrelsen, da det er vigtigt i forbindelse med budgetlægningen. Besøg hos andre varmeværker: Bestyrelsen planlægger, at besøge andre værker i området. Formålet er, at indsamle oplysninger om daglig drift, tilfredshed, udfordringer og ikke mindst priser. Der er i øjeblikket stor interesse, politisk, for at finde en løsning for hvordan det kan blive attraktivt for kraftvarmeværkerne at udnytte den over kapacitet Danmark har på el produktion, her tænker de især på store varmepumper. Der er nedsat et rejsehold, som skal klarlægge de muligheder og udfordringer som fjernvarmeværkerne står overfor. Afhængig af hvilken konklusion De når frem til, er det da noget som vi bør have med i vores overvejelser for, hvilken vej ULK bør gå. Mvh Bestyrelsen

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus:

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Da vi desværre ikke kunne rette op på fejlen angående den manglende opdaterede nummererede liste over andelshavere

Læs mere

Referat Informationsmøde 18/3 2015 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Referat Informationsmøde 18/3 2015 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Referat Informationsmøde 18/3 2015 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Til stede: Jane Kløve Boje, Claus Mølgaard, Bo Johannesen, Torben Bøgh Nielsen, Tove Jensen, Per Hougaard (DFP), Birthe Boisen (DFF),

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere