REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING"

Transkript

1 REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S Og efterfølgende rettelse [Angivelse af nummer, som udfyldes efter offentliggørelse] Offentliggjort i EU-tidende den Og rettelsen den [Angivelse af dato, som udfyldes efter offentliggørelse]

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED UDBUDSMATERIALET GENERELT OM OVERHOLDELSE AF EU-UDBUDSREGLERNE FORHANDLINGSFORBUDDET UDBUDDETS OMFANG FORPLIGTENDE TILSLUTNING, ESTIMERET VOLUMEN SAMT UDNYTTELSE AF OPTION ORDREGIVERS UFRAVIGELIGE MINDSTEKRAV SAMT TILBUDSGIVERS FORBEHOLD OPLYSNING OM SKAT, AFGIFTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ 9 10 HVEM KAN AFGIVE TILBUD? BETINGELSER FOR DELTAGELSE ELEKTRONISK TILBUDSAFGIVELSE KRAV TIL TILBUDDETS INDHOLD TILBUDSEVALUERING SPØRGSMÅL TIL UDBUDDET MEDDELELSE OM RESULTAT SAMT STAND-STILL PERIODE ANNULLATION AF UDBUDSFORRETNINGEN TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNING Side 2 af 20

3 UDBUDSBETINGELSER 1 INDLEDNING Disse udbudsbetingelser uddyber bekendtgørelse i EU-tidende nummer: 2011/S og efterfølgende rettelse: [Angivelse af nr. som udfyldes ef ter offentliggørelse]. Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt EU-udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler om offentlige myndigheders indkøb, jf. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud af en rammeaftale, der udbydes som 2 selvstændige delaftaler: Delaftale 1: Rammeaftale vedrørende aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage. Delaftale 2: Rammeaftale vedrørende rengøringsrekvisitter og kemi. På baggrund af nærværende udbudsbetingelser vil der for hver delaftale blive indgået en rammeaftale med én leverandør. Nærværende udbud er et udbud med forpligtende tilslutning fra de SKI kunder, der er oplistet i Rammeaftalebilag A. 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed er: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) Islands Brygge København S Cvr.nr.: EAN-nr.: (Herefter omtalt Ordregiver ) Ordregivers primære kontaktperson er: Emma Gram, Side 3 af 20

4 Ordregivers sekundære kontaktperson er: Marlene Frederiksen, Udbuddet gennemføres på vegne af de kunder, der fremgår af Rammeaftalebilag A, idet bilaget indeholder en oversigt over, hvilke kunder der er part i én eller begge rammeaftaler (delaftale 1 og/eller delaftale 2), som skal indgås på baggrund af nærværende udbud. 3 UDBUDSMATERIALET Udbudsmaterialet består af de dokumenter, som er offentliggjort i det elektroniske udbudssystem ETHICS under menupunktet udbudsmateriale og som er følgende: 0. Reviderede dokumenter offentliggjort d Reviderede udbudsbetingelser Revideret tilbudsliste for Delaftale 1 (rammeaftalebilag E.2) Revideret tilbudsliste for Delaftale 2 (rammeaftalebilag E.2) 1. Dokumenter vedr. tilbudsafgivelse Udbudsbetingelser 2. Hvis enkeltstående virksomhed: Spørgeskemaer der skal besvares - her findes spørgeskemaer, som skal udfyldes af de tilbudsgivere, der består af enkeltstående virksomheder. a. Generelle tilbudsgiverspørgsmål for enkeltstående virksomhed b. Tro og love erklæring c. Tilbudsliste for Delaftale 1 (rammeaftalebilag E.2) 1. Faneblad Vejledning (til orientering) 2. Faneblad Aftørringspapir (skal udfyldes af tilbudsgiver) 3. Faneblad Engangsservice og fødevareemb. (skal udfyldes af tilbudsgiver) 4. Faneblad e-katalog delaftale 1 (skal udfyldes af tilbudsgiver) d. Tilbudsliste for Delaftale 2 (rammeaftalebilag E.2) 1. Faneblad Vejledning (til orientering) 2. Faneblad Rengøringsrekvisitter (skal udfyldes af tilbudsgiver) 3. Faneblad Kemi (skal udfyldes af tilbudsgiver) 4. Faneblad e-katalog delaftale 2 (skal udfyldes af tilbudsgiver) 3. Hvis konsortium: Spørgeskemaer der skal besvares (af befuldmægtiget virksomhed og deltagende virksomhed) her findes spørgeskemaer, Side 4 af 20

5 som skal udfyldes, når flere tilbudsgivere i forening afgiver tilbud som et konsortium. a. Generelle tilbudsgiverspørgsmål for befuldmægtigede i et konsortium b. Generelle tilbudsgiverspørgsmål for deltagende virksomhed i et konsortium c. Tro og love erklæring d. Tilbudsliste for Delaftale 1 (rammeaftalebilag E.2) 1. Faneblad Vejledning (til orientering) 2. Faneblad Aftørringspapir (skal udfyldes af tilbudsgiver) 3. Faneblad Engangsservice og fødevareemb. (skal udfyldes af tilbudsgiver) 4. Faneblad e-katalog delaftale 1 (skal udfyldes af tilbudsgiver) e. Tilbudsliste for Delaftale 2 (rammeaftalebilag E.2) 1. Faneblad Vejledning (til orientering) 2. Faneblad Rengøringsrekvisitter (skal udfyldes af tilbudsgiver) 3. Faneblad Kemi (skal udfyldes af tilbudsgiver) 4. Faneblad e-katalog delaftale 2 (skal udfyldes af tilbudsgiver) 4. Rammeaftale med bilag her findes rammeaftalen med tilhørende bilag. o Rammeaftale (ens for delaftale 1 og delaftale 2). o Rammeaftalebilag A: Liste over kunder med forpligtende tilslutning for aftørringspapir og/eller engangsservice og fødevareemballage (delaftale 1) o Rammeaftalebilag A: Liste over kunder med forpligtende tilslutning for rengøringsrekvisitter og/eller kemi (delaftale 2) o Rammeaftalebilag B: Udgået (Er ikke en del af udbudsmaterialet). o Rammeaftalebilag C: Leveringsaftale (ens for delaftale 1 og delaftale 2). o Rammeaftalebilag D: Leverandørens rapportering til SKI (ens for delaftale 1 og delaftale 2). o Rammeaftalebilag E: Varerne Bilag E.1: SKIs kravspecifikation (ens for delaftale 1 og delaftale 2) Bilag E.2: Tilbudsliste aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage (delaftale 1) Bilag E.2: Tilbudsliste rengøringsrekvisitter og kemi (delaftale 2) o Rammeaftalebilag F: Håndtering af udgåede varer og substitution heraf (ens for delaftale 1 og delaftale 2). Side 5 af 20

6 o Rammeaftalebilag G: E-katalog (ens for delaftale 1 og delaftale 2). o Rammeaftalebilag H: CSR (ens for delaftale 1 og delaftale 2). 5. Svar på de spørgsmål, der er stillet i spørgerunden her findes besvarelsen af de spørgsmål, som tilbudsgivere har stillet via ETHICS og menupunktet send Spørgsmål. Punktet kan først ses, når ordregiver har besvaret de stillede spørgsmål. a. Spørgsmål og svar b. Ændringsliste 4 GENERELT OM OVERHOLDELSE AF EU-UDBUDSREGLERNE Udbudsforretningen gennemføres efter reglerne om offentligt udbud i udbudsdirektivet (direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004) hvilket indebærer, at alle interesserede tilbudsgivere, der opfylder betingelserne for at deltage jf. pkt. 10, har ret til at afgive tilbud. Ordregiver er forpligtet til at følge en række formelle regler og procedurer i forbindelse med udbudsforretningen. I den forbindelse ønsker Ordregiver at henlede tilbudsgivers opmærksomhed på, - at Ordregiver er berettiget og forpligtet til at se bort fra et tilbud, hvis tilbuddet ikke er konditionsmæssigt, bl.a. hvis det ikke overholder forskrifterne i disse udbudsbetingelser, eller hvis det indeholder forbehold jf. nedenfor punkt 7, - at Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud eller ændringer til tilbud, som modtages efter tilbudsfristens udløb, jf. pkt. 18. Tidsplan for udbudsforretning, - at det er tilbudsgivers risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser og det samlede udbudsmateriale. Risikoen for rækkevidden og konsekvensen af eventuelle forbehold eller væsentlige uklarheder i tilbuddet fra tilbudsgiver, påhviler udelukkende tilbudsgiver. 5 FORHANDLINGSFORBUDDET Det skal understreges, at tilbudsgiver og Ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud som blandt andet angivet i en fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 71/305/EØF. Rådet og Kommissionen erklærer her:... at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang dette ikke giver anledning til forskelsbehandling. Side 6 af 20

7 Det er derfor nødvendigt, at tilbuddene behandler alle relevante forhold, herunder angiver samtlige priser (inkl. eventuelle rabatter og lignende) på et så detaljeret niveau som overhovedet muligt, og at tilbuddene er præcise i enhver henseende, således at der i princippet kan indgås aftale uden forudgående drøftelser og forhandlinger. Af den grund er det yderst vigtigt, at de afgivne tilbud er fyldestgørende udformet, således at tilbuddene på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning, og at tilbuddene indeholder alle de efterspurgte oplysninger. Tilbud, der ikke opfylder disse krav, vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen. Tilbudsgiver opfordres til at udnytte muligheden for at stille spørgsmål, jf. udbudsbetingelsernes pkt UDBUDDETS OMFANG delaftaler Der skal indgås en rammeaftale med én leverandør om levering af aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage (delaftale 1) samt en rammeaftale med én leverandør om levering af rengøringsrekvisitter og kemi (delaftale 2). I Rammeaftalebilag E.1 er oplistet mindstekrav til de udbudte varer, som er omfattet af henholdsvis Delaftale 1 og Delaftale 2. Disse mindstekrav er dels generelle og dels specifikke. Tilbudsgiver er berettiget til at afgive tilbud på én eller begge delaftaler, idet der foretages en selvstændig tilbudsvurdering af de afgivne tilbud inden for hver delaftale. Der skal afgives tilbud på det fulde sortiment i tilbudslisten for en delaftale, for at tilbuddet er konditionsmæssigt for den pågældende delaftale. Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud pr. delaftale. Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud på begge delaftaler, kan tilbudsgiver ikke betinge accept af tilbud på delaftale 1 af, at ordregiver tillige accepterer tilbud på delaftale 2 og vice versa. Tilbudsgiver har heller ikke mulighed for at tilbyde en rabat, hvis Tilbudsgiver tildeles begge delaftaler. 6.2 Varighed De 2 delaftaler indgås med en varighed på 2 år pr. delaftale og med en option på forlængelse af hver delaftale med 2 X 12 måneder. Der henvises i øvrigt til pkt 7. nedenfor. Side 7 af 20

8 7 FORPLIGTENDE TILSLUTNING, ESTIMERET VOLUMEN SAMT UDNYTTELSE AF OPTION Nærværende udbud gennemføres af SKI på vegne af de i Rammeaftalebilag A angivne kunder. Kundernes forpligtende tilslutning indebærer, at kunderne er forpligtet til at foretage alle deres selvstændige anskaffelser af produkter omfattet af det udbudte sortiment inden for de hovedproduktgrupper den enkelte kunde har forpligtet sig til at anskaffe under rammeaftalen. Ved selvstændige anskaffelser forstås anskaffelser, som kunderne selv foretager, hvilket eksempelvis ikke omfatter anskaffelser, der indgår som en naturlig del i en tjenesteydelsesaftale indgået mellem en kunde og en anden leverandør. Rammeaftalebilag A angiver, hvilke hovedproduktgrupper den enkelte kunde har tilsluttet sig, samt kundernes tiltrædelsesdato for hver hovedproduktgruppe. Tiltrædelsesdatoen er den dato, hvor kommunens forpligtelse til at købe ind på rammeaftalen påbegyndes. Den tidsmæssige udstrækning af den forpligtende tilslutning er for alle kundernes vedkommende gældende for de første 2 år af rammeaftalens varighed. Såfremt et simpelt flertal af kunderne i rammeaftalebilag A ønsker at gøre brug af optionen på at forlænge rammeaftalen med 12 måneder (rammeaftalens 3. år), vil rammeaftalen blive forlænget med 12 måneder. Hver kunde, jf. rammeaftalebilag A, har én stemme. De kunder som har stemt for en forlængelse af rammeaftalen vil fortsat være forpligtende tilsluttet rammeaftalen. De kunder som har stemt imod en forlængelse vil ikke længere være forpligtende tilsluttet rammeaftalen, idet disse kunder som part i rammeaftalen fortsat er berettiget til at foretage anskaffelser under rammeaftalen. En manglende stemme sidestilles med at kunden har stemt imod en forlængelse. Tilsvarende er gældende ved udnyttelse af option på forlængelse af rammeaftalen med yderligere 12 måneder (rammeaftalens 4. år). Det skal understreges, at de kunder som måtte stemme imod en forlængelse af rammeaftalen er til stadighed part i rammeaftalen. Såfremt option på forlængelse af rammeaftalen benyttes, vil Ordregiver fremsende et opdateret Rammeaftalebilag A til leverandøren. Kunder er ikke forpligtet til at aftage et bestemt volumen af varer fra Leverandøren. Historisk volumen for år 2010 pr. hovedproduktgruppe er ligeledes angivet i Rammeaftalebilag A. Rammeaftalebilag A angiver, hvilke hovedproduktgrupper den enkelte kunde har tilsluttet sig, samt kundernes tiltrædelsesdato for hver hovedproduktgruppe. Tiltrædelsesdatoen er den dato, hvor kundens forpligtelse til at købe ind på rammeaftalen påbegyndes. Side 8 af 20

9 8 ORDREGIVERS UFRAVIGELIGE MINDSTEKRAV SAMT TILBUDSGIVERS FORBEHOLD Rammeaftalen med tilhørende bilag er at betragte som ufravigelige mindstekrav i forbindelse med indgåelse af denne. Der gøres tillige opmærksom på, at Tilbudsgiver ikke kan tage forbehold overfor udbudsmaterialet i øvrigt. Tilbudsgiverne opfordres til at udnytte deres adgang til at stille spørgsmål, hvis de konstaterer væsentlige uhensigtsmæssigheder i kontraktgrundlaget. Ordregiver vil i givet fald på baggrund heraf inden for udbudsreglernes rammer - overveje, om sådanne spørgsmål giver anledning til justeringer af kontraktgrundlaget. Hvis tilbud indeholder forbehold, vil det medføre, at tilbuddet er ikkekonditionsmæssigt og ikke vil blive taget i betragtning. 9 OPLYSNING OM SKAT, AFGIFTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ I henhold til artikel 27 i udbudsdirektivet skal Ordregiver hermed oplyse om de relevante organer, hvor tilbudsgiver kan få oplysninger om de gældende forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø: 1) SKAT, Hovedcentret Østbanegade København Ø Telefon: (+45) Telefax: (+45) adresse: Internetadresse: 2) Miljøstyrelsen Strandgade København K Telefon: (+45) Telefax: (+45) adresse: Internetadresse: 3) Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon: (+45) Telefax: (+45) adresse: Internetadresse: Side 9 af 20

10 10 HVEM KAN AFGIVE TILBUD? Enhver økonomisk aktør er berettiget til at afgive tilbud. En enkeltstående virksomhed kan vælge at afgive tilbud. Endvidere kan en gruppe af flere virksomheder beslutte sig for at afgive tilbud som et konsortium forstået som en enhed, hvor de deltagende virksomheder hæfter solidarisk, direkte og ubetinget for leveringsaftalens opfyldelse. Et konsortium kan være en god idé, når den enkelte virksomhed ikke alene er i stand til at opfylde dokumentationskravene, herunder mindstekrav til f.eks. økonomi til brug for Ordregivers egnethedsvurdering eller når den enkelte virksomhed ikke kan levere samtlige de udbudte ydelser. Det er ikke muligt for den samme virksomhed både at afgive tilbud som enkeltstående virksomhed og som deltager i et konsortium. En virksomhed må som ansvarlig tilbudsgiver over for Ordregiver derfor alene deltage i afgivelsen af ét tilbud. Deltagelse i tilbudsafgivelse udelukker ikke, at den samme virksomhed både kan deltage som ansvarlig tilbudsgiver, som enkeltstående virksomhed eller konsortiedeltager, samtidig med at virksomheden kan fungere som underleverandør til en anden tilbudsgiver. 11 BETINGELSER FOR DELTAGELSE 11.1 Generelt Ved modtagelsen af de indkomne tilbud foretager Ordregiver indledningsvis en vurdering af, hvorvidt hver tilbudsgiver er egnet til at udføre den udbudte anskaffelse. Til brug for denne egnethedsvurdering skal tilbud indeholde nedenstående dokumentation, på hvilket grundlag Ordregiver foretager en samlet vurdering af tilbudsgiverens egnethed Personlige forhold Oplysning om tilbudsgivers navn, adresse, selskabsform og CVR nr. Oplysning SKAL afgives ved udfyldelse af Generelle tilbudsgiverspørgsmål, generelle oplysninger om virksomheden. Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder i Danmark, som overstiger kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af Afgivelse af erklæring SKAL ske ved udfyldelse og signering af Tro- og Love erklæring. Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en udelukkelsesgrund, som angivet i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c, og d. Afgivelse af erklæring SKAL ske ved udfyldelse og signering af Tro- og Love erklæring. Side 10 af 20

11 Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ved udarbejdelse af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt jf. Udbudsdirektivets artikel 27, stk. 2. Afgivelse af erklæring SKAL ske ved udfyldelse og signering af Tro- og Love erklæring. Hvis ansøger er et konsortium (hvis flere virksomheder afgiver tilbud i en sammenslutning) skal samtlige oplysninger fremlægges for alle konsortiedeltagere. Ordregiver forbeholder sig ret til efter tildeling, men før aftaleindgåelse, at forlange en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 3 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f Økonomisk og finansiel kapacitet Delaftale 1, Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage; Oplysninger og formaliteter som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om tilbudsgivers samlede nettoomsætning det seneste disponible regnskabsår inden for det aktivitetsområde, som rammeaftalens delaftale 1 vedrører. Ved nettoomsætning forstås de indtægter, der er opnået ved salg af varer, fratrukket prisnedslag, moms og andre omsætningsafhængige afgifter. Oplysninger om tilbudsgivers egenkapital det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne SKAL afleveres ved udfyldelse af "Generelle tilbudsgiverspørgsmål, økonomisk og finansiel kapacitet. Mindstekrav, Delaftale 1, Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage: Tilbudsgiver skal have en årlig nettoomsætning på minimum 40 mio. DKK i det seneste disponible regnskabsår inden for det aktivitetsområde, som rammeaftalens delaftale 1 vedrører. Ved sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium) beregnes nettoomsætningen som leverandørernes samlede nettoomsætning i det seneste disponible regnskabsår inden for det aktivitetsområde, som rammeaftalens delaftale 1 vedrører. Side 11 af 20

12 Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som leverandørernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Delaftale 2, Rengøringsrekvisitter og kemi: Oplysninger og formaliteter som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om tilbudsgivers samlede nettoomsætning det seneste disponible regnskabsår inden for det aktivitetsområde, som rammeaftalens delaftale 2 vedrører. Ved nettoomsætning forstås de indtægter, der er opnået ved salg af varer, fratrukket prisnedslag, moms og andre omsætningsafhængige afgifter. Oplysninger om tilbudsgivers egenkapital det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne SKAL afleveres ved udfyldelse af "Generelle tilbudsgiverspørgsmål, økonomisk og finansiel kapacitet. Mindstekrav, Delaftale 2, Rengøringsrekvisitter og kemi: Tilbudsgiver skal have en årlig nettoomsætning på minimum 20 mio. DKK i det seneste disponible regnskabsår inden for det aktivitetsområde, som rammeaftalens delaftale 2 vedrører. Ved sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium) beregnes nettoomsætningen som leverandørernes samlede nettoomsætning i det seneste disponible regnskabsår inden for det aktivitetsområde, som rammeaftalens delaftale 2 vedrører. Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som leverandørernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Side 12 af 20

13 11.4 Teknisk kapacitet Delaftale 1, Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage Oplysninger og formaliteter som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 2 referencer vedrørende leveringsaftaler/-kontrakter for leverancer af aftørringspapir og/eller engangsservice og/eller fødevareemballage af tilsvarende art som de udbudte under delaftale 1, og hvor levering er påbegyndt og/eller udført inden for perioden Leveringsaftaler indgået under en rammeaftale, som eksempelvis SKI rammeaftale Forbrugsartikler, kan benyttes som reference, hvorimod selve rammeaftalen ikke udgør en relevant reference. De 2 referencer benyttes til egnethedsvurderingen for Delaftale 1. Såfremt en reference omhandler leverancer som dækker varer af tilsvarende art som både delaftale 1 og delaftale 2, kan den samme reference anvendes under begge delaftaler. Oplysningerne SKAL afleveres ved udfyldelse af "Generelle tilbudsgiverspørgsmål, teknisk kapacitet". En reference der anvendes under både delaftale 1 og delaftale 2, skal angives separat for hver delaftale i Generelle tilbudsgiverspørgsmål, dvs. den samme reference gentages under delaftale 1 og delaftale 2. Mindstekrav, Delaftale 1, Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage: Tilbudsgiver skal for hver reference have leveret til mere end 50 forskellige leveringsadresser hos den kunde, som leveringsaftalen/-kontrakten er indgået med. Ved én "leveringsadresse" forstås levering til én matrikel. Flere leveringer til samme matrikel tæller derfor som én leveringsadresse. Ved sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium) skal sammenslutningen tilsammen have 2 referencer med levering til mere end 50 forskellige leveringsadresser pr. reference hos den kunde, som leveringsaftalen/-kontrakten er indgået med. Det er således uden betydning om de enkelte deltagere i konsortiet opfylder kravet, så længe konsortiet i sin helhed opfylder kravet. Delaftale 2, Rengøringsrekvisitter og kemi Oplysninger og formaliteter som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Side 13 af 20

14 2 referencer vedrørende leveringsaftaler/-kontrakter for leverancer af rengøringsrekvisitter og/eller kemi af tilsvarende art som de udbudte under delaftale 2, og hvor levering er påbegyndt og/eller udført inden for perioden Leveringsaftaler indgået under en rammeaftale, som eksempelvis SKI rammeaftale Forbrugsartikler, kan benyttes som reference, hvorimod selve rammeaftalen ikke udgør en relevant reference. De 2 referencer benyttes til egnethedsvurderingen for Delaftale 2. Såfremt en reference omhandler leverancer som dækker varer af tilsvarende art som både delaftale 1 og 2, kan referencen anvendes under begge delaftaler. Oplysningerne SKAL afleveres ved udfyldelse af "Generelle tilbudsgiverspørgsmål, teknisk kapacitet". En reference der anvendes under både delaftale 1 og delaftale 2, skal angives separat for hver delaftale i Generelle tilbudsgiverspørgsmål, dvs. den samme reference gentages under delaftale 1 og delaftale 2. Mindstekrav, Delaftale 2, Rengøringsrekvisitter og kemi: Tilbudsgiver skal for hver reference have leveret til mere end 50 forskellige leveringsadresser hos den kunde, som leveringsaftalen/-kontrakten er indgået med. Ved én "leveringsadresse" forstås levering til én matrikel. Flere leveringer til samme matrikel tæller derfor som én leveringsadresse. Ved sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium) skal sammenslutningen tilsammen have 2 referencer med levering til mere end 50 forskellige leveringsadresser pr. reference hos den kunde, som leveringsaftalen/-kontrakten er indgået med. Det er således uden betydning om de enkelte deltagere i konsortiet opfylder kravet så længe konsortiet i sin helhed opfylder kravet. 12 ELEKTRONISK TILBUDSAFGIVELSE 12.1 Form- og procedurekrav Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbudsbetingelser. Ved udarbejdelse af tilbuddet skal tilbudsgiver nøje iagttage de form- og procedurekrav, der fremgår under nærværende punkt. Hele udbudsprocessen forløber elektronisk via udbudssystemet ETHICS. Tilbud skal afgives elektronisk og via det elektroniske udbudssystem ETHICS, som tilbudsgiverne bl.a. kan få adgang til via linket Tilbud, som fremsendes på anden vis, f.eks. pr. mail, brev eller CD-rom, accepteres ikke. Side 14 af 20

15 Tilbudsgiver bør indledningsvis læse det samlede udbudsmateriale inklusive vejledning grundigt (finder under menupunktet Udbudsmateriale ) og nøje følge de anvisninger, som fremgår af hvert enkelt menupunkt, ved udarbejdelsen af tilbuddet. Tilbudsgiver skal udfylde de særlige spørgeskemaer (Excel eller pdf-format), der angiver, hvilke oplysninger tilbudsgiver skal oplyse til brug for Ordregivers vurdering af tilbudsgiverens egnethed samt til brug for tilbudsvurderingen. For at kunne udfylde, gemme og signere dokumenterne i pdf-format skal der på virksomhedens computer være installeret Adobe Reader (9.0 eller nyere version) alternativt kan Adobe Acrobat (6.0 eller nyere version) anvendes Alternative bud I overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte, accepterer Ordregiver ikke alternative bud. De afgivne tilbud skal fremtræde som fuldstændige tilbud, der på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning Tilbudsfrist Tilbud skal være afleveret elektronisk via ETHICS senest den i pkt. 18 angivne tilbudsfrist. Tilbud, der afleveres efter tilbudsfristens udløb vil ikke blive taget i betragtning Delbud Tilbudsgiver kan afgive tilbud på enten delaftale 1 og/eller delaftale 2. Der skal afgives tilbud på det fulde sortiment i tilbudslisten for en delaftale, for at tilbuddet er konditionsmæssigt for den pågældende delaftale Sprog Tilbud inklusive bilag skal afgives på dansk Honorar Tilbudsgiver modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder honorar for udarbejdelse af tilbud. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning og eventuel efterfølgende kontrahering er Ordregiver uvedkommende Vedståelsesfrist for tilbud Tilbud skal være bindende 6 måneder regnet fra tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiveren er bundet af sit tilbud, indtil Ordregiver har indgået aftaler, dog mindst Side 15 af 20

16 indtil vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at tilbudsgivere allerede pr. dette tidspunkt er frigjort fra sit tilbud Åbning af tilbud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud Tavshedspligt, fortrolighed og aktindsigt m.m. Ordregiver er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Ordregiver meddeler ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den som oplysningen vedrører adgang til at udtale sig herom. Beslutning om helt eller delvist at imødekomme en anmodning om aktindsigt påhviler dog i sidste ende Ordregiver. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre offentlige myndigheder. 13 KRAV TIL TILBUDDETS INDHOLD 13.1 Generelt Hvert tilbud skal indeholde nedenstående oplysninger og dokumenter Enkeltstående virksomheder Tilbud skal indeholde følgende udfyldte dokumenter for at tilbuddet er konditionsmæssigt og kan indgå i tilbudsvurderingen: Udfyldt Tro- og Love erklæring (gældende for både delaftale 1 og delaftale 2 skal signeres). Besvarelse af Generelle tilbudsgiverspørgsmål for enkeltstående virksomhed (gældende for både delaftale 1 og delaftale 2 skal signeres). Besvarelse af Tilbudsliste for aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage (delaftale 1) Faneblad Aftørringspapir Faneblad Engangsservice og fødevareemb. Faneblad e-katalog delaftale 1 Besvarelse af Tilbudsliste for rengøringsrekvisitter og kemi (delaftale 2) Faneblad Rengøringsrekvisitter Faneblad Kemi Faneblad e-katalog delaftale 2 Følgebrev, som genereres, signeres og uploades under menupunktet Afslut Tilbud (kun ét samlet Følgebrev gældende for både delaftale 1 og delaftale 2). Side 16 af 20

17 Tilbudsgiver bedes anvende den reviderede tilbudsliste, delaftale 1 og 2 i forbindelse med tilbudsafgivelsen Konsortium Tilbud skal indeholde følgende udfyldte dokumenter, for at tilbuddet er konditionsmæssigt og kan indgå i tilbudsvurderingen: Udfyldt Tro- og Love erklæring fra hver af de deltagende virksomheder (både delaftale 1 og delaftale 2 skal signeres). Besvarelse af Generelle tilbudsgiverspørgsmål for den befuldmægtigede i et konsortium, idet udfyldelse skal foretages af den befuldmægtigede (gældende for både delaftale 1 og delaftale 2 skal signeres). Besvarelse af Generelle tilbudsgiverspørgsmål for deltagende virksomhed i et konsortium, idet hver virksomhed skal foretage en besvarelse af spørgsmålene (gældende for både delaftale 1 og delaftale 2 skal signeres). Besvarelse af Tilbudsliste for aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage (delaftale 1) Faneblad Aftørringspapir Faneblad Engangsservice og fødevareemb. Faneblad e-katalog delaftale 1 Besvarelse af Tilbudsliste for rengøringsrekvisitter og kemi (delaftale 2) Faneblad Rengøringsrekvisitter Faneblad Kemi Faneblad e-katalog delaftale 2 Følgebrev som genereres, signeres og uploades under menupunktet Afslut Tilbud (kun ét samlet Følgebrev gældende for både delaftale 1 og delaftale 2). Tilbudsgiver bedes anvende den reviderede tilbudsliste, delaftale 1 og 2 i forbindelse med tilbudsafgivelsen Tilbudsaflevering Dokumenterne skal afleveres elektronisk via menupunktet Send Dokumenter, og tilbuddet afsluttes med følgebrev via menupunktet Afslut tilbud. Hvis tilbud afgives af et konsortium er det udelukkende den befuldmægtigede, som skal drage omsorg for indsendelse af samtlige de krævede dokumenter. 14 TILBUDSEVALUERING 14.1 Tildelingskriterium Ordregiver foretager en særskilt tilbudsevaluering for hver delaftale. Valg af leverandør under såvel delaftale 1 som delaftale 2 vil ske på grundlag af tildelingskriteriet laveste pris. Der er således ingen andre parametre som tilbudsgiver konkurrerer på. Side 17 af 20

18 13.2. Vurderingsmodel Tilbudsevalueringen sker på grundlag af de tilbudte priser, som fremgår af tilbudslisten for henholdsvis delaftale 1 og delaftale 2. Vurderingen af tilbuddene vil foregå efter den model, der fremgår af tilbudslisten for henholdsvis delaftale 1 og delaftale 2, faneblad Vejledning (Rammeaftalebilag E.2). De tilbudte priser indgår i tilbudsvurderingen med følgende differentierede vægte, som afspejler den historiske volumen i 2010, som angivet i rammeaftalebilag A: Delaftale 1: Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage Hovedproduktgruppe Aftørringspapir (61 % af det samlede antal vægtede point for hovedproduktgruppen) Hovedproduktgruppe Engangsservice og fødevareemballage (39 % af det samlede antal vægtede point for hovedproduktgruppen) Delaftale 2: Rengøringsrekvisitter og kemi Hovedproduktgruppe Rengøringsrekvisitter (43 % af det samlede antal vægtede point for hovedproduktgruppen) Hovedproduktgruppe Kemi (57 % af det samlede antal vægtede point for hovedproduktgruppen) De respektive produktgrupper under hver hovedproduktgruppe vægter indbyrdes differentieret som nærmere anført i tilbudslisterne, jf. Rammeaftalebilag E.2. Varelinjerne under hver produktgruppe vægtes indbyrdes lige. Ordregiver har tillige valgt at anvende et pointsystem i evalueringen. Pointsystemet er beskrevet i Rammeaftalebilag E.2, faneblad Vejledning. 15 SPØRGSMÅL TIL UDBUDDET Med henblik på at sikre, at tilbuddet udformes i overensstemmelse med de stillede krav, er det muligt at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Skriftlige spørgsmål skal sendes via ETHICS, idet afgivelse af spørgsmål skal ske under menupunktet Send Spørgsmål. Spørgsmål, som stilles på anden vis, vil ikke blive besvaret. Besvarelse af spørgsmål vil løbende og i anonymiseret form blive offentliggjort i ETHICS. Dette menupunkt kan først ses, når Ordregiver har offentligt en besvarelse af spørgsmål. Tilbudsgiver vil automatisk modtage en mail fra ETHICS, når nye spørgsmål og svar er blevet offentliggjort. Spørgsmål skal være Ordregiver i hænde senest den i pkt. 18 angivne spørgefrist. Ovennævnte frist er angivet af praktiske årsager. Spørgsmål som stilles senere vil ligeledes blive besvaret, forudsat at Ordregiver kan besvare dem senest 6 dage inden udløbet af den fastsatte tilbudsfrist. Side 18 af 20

19 Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af udbudsmaterialet, vil der blive orienteret herom samtidigt med besvarelsen af de stillede spørgsmål. Ordregiver vil bestræbe sig på at besvare indkomne spørgsmål løbende og inden for 5 arbejdsdage. 16 MEDDELELSE OM RESULTAT SAMT STAND-STILL PERIODE Når Ordregiver har identificeret tilbuddene med den laveste pris, sendes der hurtigst muligt en begrundelse for valget til alle tilbudsgivere, jf. lov om håndhævelses af udbudsreglerne m.v. (lov nr. 425 af 12. maj 2010). Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler. I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. underskriver Ordregiver først rammeaftalen med den valgte tilbudsgiver på delaftale 1 og delaftale 2 11 kalenderdage efter afsendelse af begrundelse til samtlige tilbudsgivere. 17 ANNULLATION AF UDBUDSFORRETNINGEN Indtil udbudsforretningen er afsluttet med indgåelse af en endelig aftale, vil udbudsforretningen af ordregiver kunne annulleres, såfremt der er en saglig grund hertil. Idet udbuddet gennemføres på vegne af en række SKI kunder, som har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen for alle deres indkøb af de hovedproduktgrupper, de hver især har forpligtet sig til, forventes der store besparelser for de SKI kunder, som har tilsluttet sig udbudsforretningen. SKI forbeholder sig derfor ret til at annullere hele eller dele af udbudsforretningen, f.eks. såfremt de tilbudte priser ikke lever op til Ordregivers forventninger. 18 TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNING Udbudsforretningen forventes gennemført efter nedenstående vejledende tidsplan: Side 19 af 20

20 Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse samt udbudsmateriale på ETHICS kl. 14:00 Frist for at stille skriftlige spørgsmål kl (middag) uge Sidste frist for afgivelse af tilbud Ordregivers tilbudsevaluering af tilbud på rammeaftale samt tilbud på konkret leverance uge 32 Orientering til tilbudsgivere om resultat 10 kalenderdage Standstill-periode regnet fra dagen efter afsendelse af begrundelse Uge 34 Underskrivelse af rammeaftale Kontraktopstart Side 20 af 20

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest Udbud dsbetingelser Rammeaftalee 50.32 Kontormøbler Vest Rammeaftale 50.32 Kontormøbler - Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Udbudsbetingelser Offentligt udbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Generelt... 5 3.1. Formål og baggrund... 5 3.2. Udbudsdesign... 5 3.3. Vigtige

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.80 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Kundens tilslutning og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Reviderede Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.45 Servere

Reviderede Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.45 Servere Reviderede Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Kundernes tilslutning og aftagepligt... 5 3.1. Selvejende uddannelsesinstitutioner...

Læs mere

Prækvalifikationsvejledning

Prækvalifikationsvejledning Vejledning prækvalifikation Prækvalifikationsvejledning For udbud af rammeaftale hårde hvidevarer til husholdningsbrug Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Side 1 af 6 1 Prækvalifikationsvejledning Nærværende

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Bustransport. til Københavns Kommune. <Udfyld >

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Bustransport. til Københavns Kommune. <Udfyld > Kommerciel og juridisk rådgivning Udbudsmateriale Offentligt udbud LEVERING AF Bustransport til Københavns Kommune EU Udbud nr.: Offentliggjort i EF-tidende den 18. juni 2010 Version 4.0 2. august

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe.

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. 1 Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud,TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet EU-udbudsnummer: 136322-2015 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD (Version 7.4.2011) Udbudsbetingelser. Rammeaftale 04.10 Forbrugsartikler

OFFENTLIGT UDBUD (Version 7.4.2011) Udbudsbetingelser. Rammeaftale 04.10 Forbrugsartikler OFFENTLIGT UDBUD (Version 7.4.2011) Rammeaftale 04.10 Forbrugsartikler Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 096-171717 Offentligt udbud Genudbud Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Indhold

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Udbud af vintervedligeholdelse i Ballerup Kommune Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Begrænset udbud Ballerup Kommune Center for By, Erhverv og Miljø Sags id: 05.07.02-G01-4-14 Dato: 5. april 2016 Udarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 02.12 Kopi og print

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 02.12 Kopi og print Udbudsbetingelser Rammeaftale 02.12 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 4 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 5 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Delaftalestruktur... 6 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL REGION MIDTJYLLAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM REGION MIDTJYLLAND... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015. EU-udbudsnummer: 2015/S 096-174104

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015. EU-udbudsnummer: 2015/S 096-174104 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015 EU-udbudsnummer: 2015/S 096-174104 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution.

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36568022.aspx Ekstern udbuds ID 369330-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj.

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/32679116.aspx Ekstern udbuds ID 107763-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere