Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Red i Andst Af Viggo Kaspersen."

Transkript

1 Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

2 Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser ikke det nødvendige økonomiske fundament til køb og drift af købmandsbutikken! I initiativ/arbejdsgruppen har vi undervejs i processen forholdt os til at udvise økonomisk ansvarlighed over for dem, der støtter projektet, således at en manglende opbakning betød et stop for det videre forløb. På Borgermøde 2 var der imidlertid et ønske om at give projektet endnu en chance. Vi har derfor forlænget projektets deadline indtil d. 10. januar Perioden skal bruges til at få de nødvendige butikstilkendegivelser. Her kommer du ind i billedet! Indtil nu er der husstandsomdelt tegningsmateriale i hele Andst Sogn i alt ca. 650 husstande! 18 % har foreløbig støttet projektet, det må kunne gøres bedre, så gør som din geneller nabo, støt op! FAKTA: Iflg. Else Marie har Høkeren sidste åbningsdag d. 31. januar. Salg til anden side har pt. ikke givet en underskrift. Derfor er dette uigenkaldeligt sidste chance, nu er det op til jer Andstborgere at vise, om I vil det? TIDSFRIST: Der skal være 300 tilkendegivelser i hus d. 10. januar Ellers stopper projektet! Opfordringen er derfor, hvis I også, som de øvrige 115 Andstborgere, ønsker at støtte køb af butiksandele, så send tilkendegivelsesskemaet, der blev omdelt, eller brug skemaet på næste side. Se i øvrigt info. på I initiativ/arbejdsgruppen har vi mærket en stor opmærksomhed til vort Red min Købmand Projekt. Tak til de mange, der har tilbudt og hjulpet til, for kommentarer og ikke mindst til dem, der har investeret i butiks- og bygningsandele. Vi håber alle kan se nødvendigheden af, at vi rykker sammen og støtter op. Med ønsket om en glædelig jul Initiativ/arbejdsgruppen Red min Købmand

3 Navn: Adresse: Tilkendegivelse omkring økonomisk deltagelse i bevarelsen af Min Købmand Telefonnummer: Mailadresse: Dato Underskrift Butiksandel* Andele sælges for 5000 kr. og anvendes til bl.a. til køb af varelager og inventar. Ja, jeg ønsker at bidrage med køb af andel/e stk. Bemærkninger: Kan afleveres hos: Jens Johansen, Frederiksbergvej 39, Andst Mail: Afleveres senest 10. januar 2015 * Indbetalingen vil blive anvendt som indskud i et andelsselskab eller anpartsselskab til køb af købmandsbutikken i Andst, inkl. varelager, driftsinventar samt driftskapital til opstartsfasen. Såfremt der ikke bliver indbetalt tilstrækkelig indskudskapital, vil køb af købmandsbutikken blive opgivet, og indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt. Årsbudget Min Købmand, Andst. Omsætning (eksklusive moms) kr. Vareforbrug 82% Bruttofortjeneste 18% Lønninger Afdelingsdirekte omkostn Dækningsbidrag 4,1% Lokaleomkostninger Administrationsomk Salgs og reklameomk OVERSKUD KR. Driftsbudgettet er baseret på en omsætning på 11 mill. kr.. For at nå dette tal skal der lægges en merhandel/omsætningsforøgelse svarende til 139 kr. pr husstand! Det er den 2. vigtige opgave vi alle har: STØRRE HANDEL LOKALT!

4 Af Viggo Kaspersen. Under denne overskrift henvender Lokalrådet i Andst sig til dig og alle andre med interesse for vores sogn. Hvordan skal Andst udvikles i fremtiden. Vision 2020 i 2020 blev lavet i Mange af de forslag, der er i materialet, er allerede udført, bl.a. bytorvet og børnecenteret. Bytorvet blev rost. Det er blevet et godt samlingspunkt ved forskellige lejligheder. Busstoppestedet derimod virker lidt malplaceret, men det må nok erkendes, at det ligger fast, hvor det er nu. Det vil hjælpe, når fortovsarbejdet bliver færdiggjort. Selv om der stadig er en del grunde tilbage på Enggårds- vej, er der tænkt på den næste udstykning i St. Andst by. Jorden oppe bag den gamle præstegård, som ejes af Henrik Høffner, ligger i lokalplanen, men er endnu ikke ført ud i livet. Det er foreslået fra Lokalrådet til Vejen Kommune, at kommunen køber jorden op og står for udstykningen. Jørgen Lykke oplyser, at der stadig må udstykkes 3-4 grunde ved den store sø på Sølykke. I forlængelse heraf kom en tidligere ide om, at stadion flyttes op til skolen, og at det gamle stadion udstykkes til byggegrunde, hvilket vil være med til at samle byen. Det forventes, at byens kloak skal separeres i overfladevand og brugsvand i løbet af få år. Det vil medføre, at hele midt byen skal graves op, og at byen i den forbindelse kan få et helt nyt billede. De muligheder, der ligger i dette, er det værd at gå ind i og få gennemarbejdet. Her har byens borgere mulighed for at komme med idéer, der kan indgå i planlægningen, og det er altid en god idé at være på forkant, inden de første streger bliver slået. Skulle der f.eks ske noget med krydset ved Gejsingvej/ Markdannersvej? Der spørges til byskilt ved Andst Stationsby. Lokalrådet arbejder videre med dette. Der kom forslag frem om at holde et åbent møde, hvor alle er velkomne. Der vil komme en invitation til et sådant møde, men datoen kan noteres allerede:

5 Af Marius T. Winther, Toften 9, Andst, 6600 Vejen. I Andst Avisen uge 51/2014 er der en artikel om støtte til mindre lokalsamfund. LAG Vejen Billund har nemlig vedtaget en udviklingsstrategi, der bl.a. udmøntes i en målsætning om, at LAG Vejen Billund i 2020 har bidraget til at skabe vækst for erhverv og turisme samt gode rammer i landdistrikterne. Strategiplan og målsætning er forsøgt gjort operationelle ved... At fastholde og etablere arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder. At styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører igennem nationale og internationale samarbejdsprojekter. At skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgere og turister. Den operationelle målsætning signalerer, at LAG organisationen er meget udfarende og handlingsorienteret, og det er jo flotte ord, der er anvendt. Ser man f.eks. på målsætningen om at fastholde, etablere og videreudvikle mikrovirksomheder, ville jeg gerne vide, hvor mange mikrovirksomheder LAG organisationen forventer at etablere og videreudvikle frem til Så længe det er vanskeligt at få finansieret erhvervsprojekter og låne penge til boligkøb i mindre lokalsamfund, så er det helt andre end LAG organisationen, der skal på banen. Problemerne for de mindre lokalsamfund er langt større, end at de kan løses med en række flotte ord. Hvis indsatsen kun kommer til at bestå i, at LAG fordeler nogle penge til finurlige projekter, der måske mest af alt handler om at skabe attraktive faciliteter for de, der allerede bor i landdistrikterne, så er de flotte ord helt ude af trit med virkeligheden og vil ikke resultere i hverken tilflyttere eller mikrovirksomheder. Det kan da være udmærket at strø lidt penge ud til rekreative projekter, men i forhold til 2/3 af den flotte strategiplan vil LAG ikke gøre nogen forskel. De afsatte midler kunne måske oven i købet gøre mere gavn andre steder. Som minimum bør man bringe målsætningen i overensstemmelse med det, der er realistisk for LAG.

6 onsdag, 24. december 14:30 Gudstjeneste - Juleaften 16:00 Gudstjeneste - Juleaften torsdag, 25. december 10:00 Gudstjeneste - Juledag Skal du have en annonce i Andst Avisen er vi klar til at hjælpe dig, hvis du ønsker det. fredag, 26. december 10:30 Gudstjeneste - 2. juledag AUT. EL-INST. Gamstvej Vejen Tlf Privat EHMSEN Andst Ungdoms- og idrætsforening ønsker alle sine medlemmer samt frivillige ledere og hjælpere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Tak! til jer alle for jeres indsats i det forløbne år. Hilsen AUI Bestyrelse Indleveringsfrister - tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydeligt mærket Andst Avisen, afsender + evt. annoncestr. Udgiver: Andst Avisen, Oplag 624 Avisudvalg: Viggo K (Ansv. red./skriv/annonc), Hans W (Skriv), Svend Aage (Økonomi), Tage (Faste annonc.), -

Sociale relationer menneske til menneske skaber en livskvalitet af højeste karat - den kan ikke købes for penge, men erhverves

Sociale relationer menneske til menneske skaber en livskvalitet af højeste karat - den kan ikke købes for penge, men erhverves og Anlægget bliver udlagt til græsningsareal for får og geder Af Hans Winther Gjorde overskriften ingen indtryk på dig, hører du måske til den gruppe af borgere, der mener, at foreningslivets opretholdelse

Læs mere

Kom og vær med til at tænde juletræet og julebelysningen i Andst.

Kom og vær med til at tænde juletræet og julebelysningen i Andst. Så sker det! Nu kan Andst igen komme på landkortet. En ny vejadgang er meget snart færdiganlagt. Byrådet har foræret Jørgen Lykke og Sølykke en offentlig vej til deres private boligområde. Kære Andst-borgere.

Læs mere

aviskassen i Roved. Den kommer fremover til at stå, hvor Rovedvej munder ud i Horskærvej.

aviskassen i Roved. Den kommer fremover til at stå, hvor Rovedvej munder ud i Horskærvej. Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Red Bæverne! Andst Spejderne vil gerne takke for en fantastisk byfest. Det var skønt at have så mange gæster i spejderland og mærke opbakningen fra jer alle sammen! Under byfest-optoget

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Vi vil bygge et godt friskoleliv

Vi vil bygge et godt friskoleliv Vi vil bygge et godt friskoleliv - og vi har brug for din støtte til at skabe rammerne! Der er brug for alle bække - store som små for at realisere byggeriet Se hvordan du kan hjælpe, og være med til at

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere