Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3"

Transkript

1 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

2 2

3 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE...6 Visioner og værdigrundlag... 6 Ældre borgere... 6 DIREKTØROMRÅDET BORGERSERVICE, JOB OG VELFÆRD...6 Mission... 6 Ældrepolitik Sundhedspolitik... 6 BUM model... 6 Praktik 2 psykiatrisk praktik... 7 Hjemmeplejen... 7 Socialpsykiatrien... 7 Johannes Hages Hus... 7 Praktik 3 primærkommunal praktik... 8 Praktikstedernes værdigrundlag... 8 Pleje- og aktivitetscenteret Benediktehjemmet... 8 Pleje og aktivitetscenter Egelunden... 9 Pleje - og aktivitetscenter Lystholm... 9 Pleje og aktivitetscenter Mergeltoften... 9 Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet... 9 Ressourcepersoner... 9 FORMÅL MED SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE...10 PRAKTIKKEN...10 Planlægning af praktik Elevens ansvar Praktikvejledning Praktikvejleders opgaver er: Uddannelseskonsulenterne opgaver er: At udvikle erhvervsfaglig kompetence Refleksion Logbog Informationsteknologi Litteratur ELEVSAMTALER...12 Forventningssamtale Midtvejssamtale Slutsamtale Evaluering af praktikstedet Uddannelsessamtaler PRAKTISKE OPLYSNINGER...13 Alkohol/rusmidler Ansættelsesforhold Arbejdstid/mødetider Weekendvagt:

4 Beklædning Cykel Ferie Forsikring: Graviditet Gaver og penge Helhedsvurdering ID kort Klagemuligheder Mobiltelefon Rygepolitik Smykker Sygdom/fravær Tavshedspligt Tilskadekomst i praktikken BILAGSFORTEGNELSE

5 Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap Uddannelseskonsulent Lis Hornemann Tlf.: Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Uddannelseskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen Tlf.: Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Benediktehjemmet Centerleder: Gitte Ammundsen Benediktevej Fredensborg Tlf Pleje- og Aktivitetscenter Egelunden Centerleder: Berit Vikmann Egedalsvænge Kokkedal Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Centerleder: Kirsten Pedersen Lystholm Fredensborg Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Mergeltoften Centerleder: Conni Meier Elevansvarlig gruppeleder Lone Mørkøv Mergeltoften Nivå Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet Centerleder: Marika Worm Øresundsvej Humlebæk Tlf.: Socialpsykiatrien Rosings Minde Leder: Trine Anker Larsen Helsingørsvej Fredensborg Tlf.:

6 FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE Fredensborg Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på hovedstaden. Kommunen består af fire bysamfund Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå og der bor cirka borgere i kommunen. Du kan finde flere oplysninger om kommunen på: Visioner og værdigrundlag Kommunens vision for fremtiden er - Fredensborg Kommune- tilfredse borgere - ud fra værdierne: mangfoldighed bæredygtighed udvikling dialog åbenhed og sammenhæng Ældre borgere I aldersgruppen fra år er der 3821 borgere og i aldersgruppen fra 80+ år er der 1381 borgere i Der forventes en væsentlig forøgelse (ca. 25%) af de yngre ældre i alderen år, mens der forventes en beskeden forøgelse af ældre 80+ år (ca. 4%). Cirka 1250 borgere i eget hjem får praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Desuden ydes praktisk og/eller personlig hjælp til 211 borgere i plejeboliger, 11 borgere på midlertidigt ophold i plejeboliger og 8 borgere på genoptræningsophold i plejeboliger og 123 borgere i ældreboliger. Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Består af 3 områder med fælles leder direktør Morten Knudsen. De tre områder er: Ældre, Handicap og Træning Susanne Samuelsen er stedfortræder for Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Digitalisering ig IT Jesper Bramsbye er stedfortræder for IT og digitaliseringschef Flemming Lauemøller Job og Beskæftigelse Nina Allin Jensen er stedfortræder for Arbejdsmarkedschef Kenneth Atli Andersen Mission Borgerservice, Job og Velfærd skal skabe rammer og yde en indsats for at sikre et godt og sundt liv for Fredensborg Kommunes borgere. Borgerservice, Job og Velfærd skal fokusere på og medvirke til en særlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats for borgere med særligt behov. Ældrepolitik. Ældrepolitikken opstiller en række målsætninger for, hvilke udvikling borgerne i Fredensborg Kommune kan forvente på ældreområdet. Ældrepolitikken gældende for ligger på kommunens hjemmeside Sundhedspolitik Ligger på kommunens hjemmeside BUM model På ældreområdet arbejdes ud fra BUM modellen, som står for Bestiller, Udfører og Modtager. Bestillerne er visitatorer, som har myndighedsfunktion, udførerne er medarbejdere i pleje og aktivitetscentre og/eller private leverandører og modtageren er borgerne. 6

7 Praktik 2 psykiatrisk praktik Dit praktiksted bliver enten i hjemmeplejen, Socialpsykiatrien i Fredensborg eller Johannes Hages Hus i Nivå. Hjemmeplejen I hjemmeplejen er ansat ressourcepersoner, som yder hjemmepleje til borgere med særlige behov. Målgruppen er borgere med en særlig adfærd, som påvirker deres evne til at leve et socialt og sundt liv med en god livskvalitet i hverdagen, som kan profitere af er f.eks.: Fastholdelse i behandlingsforløb Grænsesætning Forebyggelse af isolation og indlæggelse Borgerne er delt i tre grupper: Borgere med en psykiatrisk diagnose Borgere, der ikke er diagnosticerede, men fremtræder krisepræget, aggressivt eller på anden måde anderledes i kontakten med andre mennesker Borgere med misbrugs- og/eller dobbeltdiagnoseproblematikker. Socialpsykiatrien er en kommunal ekstern enhed, der varetager 2 hovedopgaver - tilbud til voksne mennesker mellem 18 og 65 år med sindslidelser og/eller mennesker med særlige sociale problemer samt myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Socialpsykiatrien har fysisk base på Rosings Minde, Helsingørsvej 3 i Fredensborg. Socialpsykiatrien består et uvisiteret støtte- og aktivitetstilbud (værested) beliggende i Rosings Minde. Der er ca. 50 brugere, med et gennemsnitligt dagligt fremmøde på 14 personer. Socialpsykiatrien yder visiteret individuel støtte (bostøtte) til ca. 100 personer inden for målgruppen. Formålet er psykosocial støtte til udvikling ud fra den enkelte brugers ønsker og behov. Socialpsykiatrien yder opsøgende arbejde til de allermest udsatte brugere i målgruppen. Formålet er tilbud om kontakt. Der ydes aktuelt opsøgende arbejde til ca. 10 brugere. Opgangsfællesskabet Dannevang 196 b, Fredensborg er et visiteret tilbud til særligt isolerede og kontaktsvage brugere, der har behov for en mere intensiv psykosocial støtte i nærområdet. Der er 10 pladser i aktivitetslejligheden. Byvejen 9, Nivå.: Et visiteret aktivitetstilbud til brugere, der har behov for et lille aktivitets- og samværstilbud. Formålet er bl.a. træning i samvær med andre, således at brugerne på sigt bliver i stand til at benytte uviserede væresteder. Åstedet, Gutfeltsvej, Hørsholm: Et aktivitets- og værested, som drives i samarbejde med Hørsholm Kommune for brugere bosiddende i Kokkedal Nivå. Hørsholm Kommune benytter Åstedet som psykiatrisk praktiksted Johannes Hages Hus Johannes Hages Hus er et socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud for 60 borgere og drives som en selvejende institution med driftsaftale med Fredensborg Kommune. 7

8 Praktik 3 primærkommunal praktik Dit praktiksted bliver et af Kommunens 5 pleje- og aktivitetscentre, hvor der er forskellige uddannelsestilbud og muligheder for, at du kan udvikle dine erhvervsfaglige kompetencer og gennemføre praktikuddannelsen. Praktikstedernes værdigrundlag Vi møder borgerne i dialog I kontakt med borgerne er vi fokuserede og udadrettede, det betyder at vi: Inddrager borgernes vaner og livshistorie i hverdagen Tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, ønsker og behov Behandler borgerne med værdighed og respekt Er nærværende og lyttende Har aktiviteter på tværs af centrene I vores arbejde er vi ambitiøse og fornyende, det betyder at vi: Gør en forskel i borgerens hverdag Inspirerer og inviterer borgere og pårørende til aktiviteter og samvær Tør gå nye veje og er åbne for nye tiltag Inddrager netværk og det omgivende lokalsamfund Som medarbejder har vi forskellighed og fællesskab, det betyder at vi: ER forskellige, men har fælles mål Er engagerede og ansvarlige Respekterer hinandens holdninger Bruger hinandens ressourcer, deler viden og supplerer hinanden Drager omsorg for hinanden og tager individuelle hensyn Giver mulighed for læring og udvikling Har faglig gensidig inspiration og udvikling på tværs af centrene I centrene samarbejder personalet tværfagligt for at give borgerne de bedst mulige tilbud. De forskellige faggrupper kan være: social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, sygehjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, køkkenassistenter, økonomaer. Du kan se en præsentation af hvert pleje- og aktivitetscentrene og socialpsykiatrien på Kommunens hjemmeside /Borgere/Ældre/Pleje- og aktivitetscentre, psykiatri. Eksempler på praktikforløb i 3. praktik: 8 uger i hjemmeplejen og 8 uger i aktivitetscenter 8 uger i plejeboliger og 8 uger i aktivitetscenter 8 uger i daghjem og træning og 8 uger i hjemmepleje eller plejeboliger 8 uger i plejeboliger og 8 uger i daghjem/dagcenter Praktikforløbene kan i en vis udstrækning sættes sammen ud fra dine ønsker og uddannelsesbehov, samt ud fra de muligheder der aktuelt er i de forskellige centre. Pleje- og aktivitetscenteret Benediktehjemmet Ligger i et boligområde i bydelen Asminderød tæt på stationen og bus nr. 173E, 384, 731, 732, 733E. Benediktehjemmet er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. 8

9 Benediktehjemmet er delt op i 5 leve-bo-miljøer med hver 8 borgere, 1 enhed for 8 borgere med behov for rehabilitering, træningsenhed, Asmundshøj en boenhed for 8 borgere med demens, aktivitetscenter/daghjem, cafe samt 2 hjemmeplejedistrikter. Pleje og aktivitetscenter Egelunden Ligger tæt ved Kokkedal station og bus nr. 150, 350 S, 377 og 354. Egelunden er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Egelunden er delt op i 3 boenheder med i alt 33 plejeboliger og 1 boenhed med 11 midlertidige pladser, 1 hjemmeplejedistrikt, aktivitetscenter, daghjem for borgere med demens, træningsenhed og cafe.. Pleje - og aktivitetscenter Lystholm Ligger i det nye boligområde Lystholm i Fredensborg tæt på bus nr. 733E og i cykelafstand fra stationen og bus nr. 731 og 732. Lystholm er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, sundhedsassistentelever og køkkenassistenter. Lystholm er delt op i 4 leve-bo-miljøer for 8 borgere, træningsenhed, cafe, 1 hjemmeplejedistrikt og et stort produktionskøkken, som leverer mad til bl.a. hjemmeboende borgere og andre plejecentre. Pleje og aktivitetscenter Mergeltoften Ligger tæt ved Nivå station og bus nr. 354, 375. Mergeltoften er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever. Mergeltoften er delt op i 8 boenheder for i alt 46 borgere og 4 midlertidige pladser, 3 hjemmeplejedistrikter, aktivitetscenter, træningsenhed, daghjem for borgere med demens og cafe. Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet ligger i nærheden af Humlebæk station, tæt på Sletten og bus nr Øresundshjemmet er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever, køkkenassistenter og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende og ergoterapeutstuderende. Øresundshjemmet er delt op i plejeboliger for 36 borgere, 2 boenheder for i alt 12 borgere med demens, daghjem, træningsenhed, køkken, cafe og 2 hjemmeplejedistrikter. Ressourcepersoner Arbejds- og forflytningsteknik: I hvert center er der et antal ressourcepersoner, der kan undervise og vejlede dig i at bruge rigtige arbejdsstillinger i forbindelse med rengøring, tøjvask og personlig pleje. De kan ligeledes vejlede dig i forflytninger med fokus på borgerens ressourcer og anvendelse af hjælpemidler. Demens: Der er ansat 2 demenskoordinatorer, der er knyttet til pleje- og aktivitetscentrene. Der er mulighed for at deltage i planlagt demensundervisning under praktikforløbet. 9

10 Inkontinens: Der er medarbejdere i pleje- og aktivitetscentrene, som har specialviden om inkontinens og inkontinenshjælpemidler. Sårpleje: Der er sygeplejersker med specialviden om behandling af sår og sårprodukter. Formål med social- og sundhedsuddannelserne Social- og sundhedsuddannelserne har som overordnet formål: at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelsen opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: praktisk og personlig hjælp omsorgs- og sygeplejeopgaver sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter koordination, vejledning og undervisning aktivering og rehabilitering. Kilde: BEK nr. 163 af 07/03/08 Praktikken Planlægning af praktik 3 I starten af 3. skoleperiode inviteres du og de øvrige elever til formøde hos uddannelseskonsulenterne. Mødets formål er: at du giver en kort orientering om dit hidtidige forløb og de ønsker, du har til praktikforløbet at du får orientering om praktikstederne og deres forskellighed at få afklaret dine ferieønsker, hvis der er ferie i perioden Kort efter mødet får du og dit praktiksted tilsendt din praktikplan pr. mail eller post. Elevens ansvar Du er ansvarlig for at: At være velforberedt til forventningssamtalen tage medansvar for din egen læring udvikle dine faglige og personlige kompetencer kunne udtrykke dine forventninger til praktiksted og dine praktikvejledere arbejde med de 15 praktikmål gennem hele praktikuddannelsen at læse teori og kunne begrunde, hvorfor du gør, som du gør i dagligdagen møde velforberedt til de ugentlige uddannelsessamtaler reflektere over din hverdag både mundtlig og skriftligt i din logbog være bevidst om og gøre din praktikvejleder opmærksom på dine læringsmæssige udviklingsbehov tale med dine praktikvejledere om dit uddannelsesforløb og gøre opmærksom på, hvis praktikforløbet ikke forløber, som du ønsker være opsøgende og initiativrig i forhold til praktikstedets uddannelsesmuligheder samarbejde positivt og konstruktivt med praktikstedet udvise respekt for praktikstedets borgere reflektere over praktikoplevelserne og komme med konstruktiv feedback arbejde med konstruktiv kritik som personlig udvikling være åben om og handle på evt. manglende trivsel og læring i praktikperioden skriftligt evaluere din praktikperiode og medbringe til den sidste uddannelsessamtale, hvor praktikerklæring underskrives. 10

11 Praktikvejledning I din praktikperiode i Fredensborg kommune har du en social og sundhedsassistent eller en sygeplejerske som praktikvejleder. Praktikvejleders opgaver er: at sørge for, at dine arbejdstider er klar 4 uger før praktikstart at sende dig velkomstbrev, før du starter at modtage dig og sørge for at du føler dig velkommen i praktikperioden at introducere dig til praktikstedet og dine samarbejdspartnere at følge dig den første tid afhængig af dine faglige og personlige kompetencer at tilrettelægge dit praktikforløb, så der er mulighed for læring og udvikling at udvælge borgere med passende plejebehov ud fra dine forudsætninger at forberede og gennemføre forventnings- og midtvejssamtale og slutsamtale at udarbejde praktikerklæring at planlægge og afholde ugentlige elevsamtaler at sikre at du bliver fulgt af en anden vejleder ved vejleders sygdom eller ferie at støtte dig i at kunne begrunde praksis ud fra teorien at støtte dig i at reflektere over dine handlinger hos borgerne at støtte dig i at nå dine personlige mål samt de 15 praktikmål. at bruge din logbog som et redskab til at følge din faglige og personlige udvikling at vejlede dig til at søge ny viden at give konstruktiv kritik (hvad går godt, og hvad kan gøres bedre) Uddannelseskonsulenterne opgaver er: at planlægge formøde for kommende elever at planlægge praktikforløbet i samarbejde med vejlederen at deltage i forventningssamtale og slutsamtale/praktikerklæring at støtte og vejlede dig efter behov at være der for dig gennem dit praktikforløb at støtte dine vejledere i at vurdere, om du har nået målene for praktikken at registrere og indberette din ferie (hvis du er ansat i Fredensborg Kommune) at registrere dine syge- og raskmeldinger og holde øje med dit sygefravær at indkalde til helhedsvurdering, hvis praktikforløbet går skævt At udvikle erhvervsfaglig kompetence I den samlede praktikperiode skal du løbende udvikle dine erhvervsfaglige kompetencer ved at arbejde med de 15 praktikmål, teoretisk viden samt dine personlige kompetencer - se bilag 1. Refleksion. Refleksion er en måde at lære på i form af eftertanke og overvejelser, som giver dig ny indsigt og forståelse og måske ændret adfærd. Hensigten med at reflektere er, at du bliver bevidst om, hvad/hvordan du tænker om dine opgaver, så du bliver klar over hvilke faktorer, der påvirker dine handlinger se bilag 4. Man kan også sige, at du går i dybden for at opdage nye muligheder og søger at lære af det, der går godt, og det der går mindre godt. Hvis du har svært ved at reflektere kan du tage udgangspunkt i: En situation der er ny og uvant for dig En situation hvor din sædvanlige viden og erfaring ikke slog til En særlig situation, hvor samarbejdet med en borger eller pårørende blev svært Du kan også reflektere for at finde ud af/lære om: hvilke værdier der ligger bag dine handlinger hvor du mangler viden, der kan begrunde dine handlinger dine følelsesmæssige reaktioner i forbindelser med konkrete opgaver 11

12 Spørgsmål som kan sætte gang i refleksionen: Hvad skete der, hvad tænkte jeg? Hvilke følelser havde jeg? Hvad gik godt og hvorfor det? Hvad gik mindre godt og hvorfor? Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Hvad har jeg lært af det? Hvad skal jeg lære for at blive bedre? Du kan reflektere mundtligt sammen med kolleger eller din vejleder, eller reflektere skriftligt i logbogen. Logbog Logbogen er åben for praktikvejlederen og danner udgangspunkt for ugesamtalerne. Det forventes, at du skriver i logbogen mindst en gang om ugen. Når du skriver regelmæssigt i logbogen, bliver den et redskab til dokumentation for din læring både for dig selv og for din vejleder. Informationsteknologi Der er PC er med internetadgang på praktikstederne. Du aftaler med din praktikvejleder, hvornår du har mulighed for at benytte PCéren. Alle pleje- og aktivitetscentrene benytter elektronisk omsorgssystem, og medarbejderne i hjemmeplejen benytter PDA er. Praktikstedet sikrer, at du får brugeradgang til EDB systemerne. Litteratur I pleje- og aktivitetscentrene er der bøger, pjecer og fagblade, som du kan søge yderligere viden i. Den sorte lærebogsserie findes i pleje- og aktivitetscentrene Elevsamtaler Forventningssamtale Holdes indenfor de første 14 dage af praktikperioden. Din vejleder er ansvarlig for at planlægge mødet se bilag 3 Midtvejssamtale Holdes, når halvdelen af praktiktiden er gået. Hvis du har et praktikforløb, hvor perioden deles mellem plejeområdet aktivitetscenter/daghjem, er midtvejssamtalen samtidigt forventningssamtale til den sidste del af perioden, og din vejleder fra dette område deltager i samtalen. Ved midtvejssamtalen skal du skriftligt lave en status over, hvor langt du er med at udvikle de erhvervsfaglige kompetencer - se bilag 1 og 4. Slutsamtale afholdes indenfor de sidste 8 dage af praktikken. I samtalen er der fokus på din teoretiske viden, praktikmålene og på udvikling af de personlige kompetencer se bilag 1 og 4. Evaluering af praktikstedet Du skal skriftligt evaluere praktikforløbene og i bilag 5, kan du finde en guide, som kan hjælpe dig til at strukturere din evaluering. Evalueringen bliver brugt til at evaluere uddannelsesmiljøet og videregives til lederen af området. Uddannelsessamtaler Hver uge holder du uddannelsessamtale med din praktikvejleder af ¾ - 1 times varighed. Din praktikvejleder sikrer, at der udarbejdes referat fra mindst en uddannelsessamtale om måneden se bilag 6. 12

13 Praktiske oplysninger Alkohol/rusmidler Arbejde og alkohol hører ikke sammen. Du må ikke indtage, være påvirket af eller lugte af alkohol i arbejdstiden eller være påvirket af rusmidler. Hvis du har problemer med misbrug, skal du søge hjælp med det samme. Ansættelsesforhold Nogle af SSA eleverne er ansat i Fredensborg kommune efter gældende overenskomst. Din løn er til rådighed den sidste hverdag i hver måned. Andre elever er ansat i de øvrige kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden. Arbejdstid/mødetider Mødetiderne kan variere fra praktiksted til praktiksted, men din arbejdstid er 37 timer om ugen. Du får mødetider sendt i et velkomstbrev fra dit praktiksted inden praktikken begynder. Dine arbejdstider planlægges af gruppelederen, og du har ret til at kende dem 4 uger frem. Weekendvagt: Der er ikke planlagt weekend arbejde i praktikperioden. Hvis der er læringsmuligheder i weekender eller i aftenvagter kan du deltage i vagter. Beklædning Du får ikke udleveret uniform eller tøj i kommunale praktikker. Det betyder, at du går på arbejde i dit eget tøj. Tøjet skal være rent og neutralt og, du skal tænke over, hvilke signaler du sender med dit tøj. Der udbetales beklædningsgodtgørelse efter de praktikperioder, hvor der ikke stilles uniform til rådighed. Cykel Når du er i praktik i hjemmeplejen, skal du cykle på din egen cykel rundt til borgerne. På nogle centre har du mulighed for at låne en cykel. Ferie Du er ansat efter lov om erhvervsuddannelser (jf. ferieaftalens 42) og har ret til 6 ugers betalt ferie i det indeværende ferieår, hvis du er ansat inden den 1. juli. Er du ansat efter 1. juli, har du ret til højest 1 uges betalt ferie i det indeværende ferieår, hvis arbejdspladsen holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april. I det første og andet ferieår efter ansættelsen er påbegyndt, har du ret til 6 ugers ferie. I det omfang du ikke selv har optjent ret til ferie til løn under ferie eller feriegodtgørelse betaler arbejdsgiver. Har du feriegodtgørelse fra tidligere arbejdsgiver, SKAL det oplyses og modregnes i din løn under ferien. Feriekort skal i uddannelsesperioden sendes til og attesteres af uddannelseskonsulenten. I skoleperioder skal du følge skolens ferieplan. Det er ikke muligt at flytte planlagt ferie i skoleperioderne. I praktikperioderne aftaler du din ferie med praktikstedet og giver besked til uddannelseskonsulenterne senest den 1. hverdag i den måned, hvor du afholder ferien. Forsikring: Du er ansvars- og ulykkesforsikret i din arbejdstid. Forsikringen dækker også, når du benytter kommunens biler og hjælpemidler. 13

14 Graviditet Hvis du bliver gravid under uddannelsen, skal du give skriftlig besked til udannelseskonsulenten senest 3 måneder før forventet fødsel. For at du kan få en god graviditet og et godt uddannelsesforløb, anbefaler vi dig at kontakte en af uddannelseskonsulenterne i starten af graviditeten. Gaver og penge Du kan komme ud for, at borgerne bliver så glade for dig, at de vil give dig gaver eller penge. Det kan være en rigtig svær situation, men det er en hjælp til dig, at du kan fortælle borgeren, at det ikke er tilladt at modtage personlige gaver eller penge. Du må heller ikke arbejde hos borgeren i din fritid, låne penge eller købe eller sælge noget af dem. Helhedsvurdering Hvis du, dine praktikvejledere og/eller din kontaktlærer ønsker det, er det muligt at få en aktuel vurdering af dit standpunkt ved en helhedsvurdering. Helhedsvurderingen foregår på Humanica, Social - og sundhedsskolen, Det er studievejlederen der indkalder, leder og skriver referat fra mødet. Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet, hvor din kontaktlærer, praktikvejleder og uddannelseskonsulent deltager. Hos uddannelseskonsulenten eller på skolen kan du få udleveret en kvalitetsstandard for helhedsvurdering, hvor du kan læse mere om dine rettigheder. ID kort Du får ID-kort, som skal bæres i arbejdstiden. Foto til ID-kort bliver taget på praktikstedet. Klagemuligheder Opstår der problemer i praktikperioden, er det vigtigt, at du er åben og får løst dem i samarbejder med dine praktikvejledere. Desuden har du mulighed for at inddrage uddannelseskonsulent eller henvende dig til uddannelsesvejledningen på Skolen. Klager over retslige spørgsmål kan ske til PASS (Fagligt udvalg for pædagogisk assistentog social- og sundhedsuddannelserne, Ny Vestergade 17, 3.sal, 1471 København K., tlf Mobiltelefon Telefonen skal være slukket i arbejdstiden. Har du behov for at have tændt din telefon, skal du aftale det med din praktikvejleder. Hvis du venter vigtige beskeder, kan du aflytte din telefonsvarer i pauserne, men tænk over, hvor du bruger telefonen. Du må ikke læse eller sende SMS i undervisningstimer og under møder. Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge i pleje- og aktivitetscentrene, da kommunens ønsker at bevare borgernes og de ansattes sundhed. Smykker Af hensyn til borgernes og din sundhed og sikkerhed må du ikke bære ringe, armbånd, ur samt løsthængende halssmykker og ørenringe i arbejdstiden - se e-learningprogram om hygiejne på Sygdom/fravær Du er i gang med en kort og meget intensiv uddannelse, som ikke kan gennemføres tilfredsstillende, hvis du har meget fravær eller sygdom. Derfor er det vigtigt, at du tænker 14

15 over din egen sundhed, styrker din krop, spiser ernæringsrigtig kost og slapper godt af, når du har fri. Hvis du skulle være uheldig at blive syg, er der regler omkring syge- og raskmelding, som du skal følge. I Praktikperioden: Giver du besked til: Praktikstedet (aftal med din praktikvejleder, hvornår du skal ringe) Uddannelseskonsulenten kl på første sygedag (gerne via mail) Raskmelding til praktikstedet og uddannelseskonsulent kl dagen før, du igen møder i praktik. I skoleperioderne: Giver du besked til: Skolen efter skolens anvisning Uddannelseskonsulenten kl på første sygedag (gerne via mail) Raskmelding til uddannelseskonsulent kl dagen før, du igen møder i Skolen Du skal kontakte uddannelseskonsulenten, hvis du har problemer i forbindelse med dit helbred. Det er muligt at finde udveje, hvis du er ærlig og tager ansvar for dit udannelsesforløb. Hvis du er ansat som elev i Fredensborg Kommune indberetter uddannelseskonsulenterne dit eventuelle fravær til personaleservice. Hvis du er ansat i en anden kommune skal du selv sørge for at indberette dit eventuelle fravær til uddannelseskonsulenten Tavshedspligt Da du underskrev din ansættelseskontrakt, skrev du også under på, at du har tavshedspligt, hvilket betyder, at de oplysninger om borgerne, som du kommer I besiddelse af, ikke må fortælles videre til andre end dine samarbejdspartnere på praktikstedet. Tavshedspligten gælder også efter, at uddannelsen er afsluttet. Du kan læse mere om tavshedspligt i forvaltningsloven eller i dine lærebøger. Tilskadekomst i praktikken Hvis du kommer til skade under arbejdet, skal du straks give besked til din praktikvejleder eller gruppeleder, der kan hjælpe dig med at anmelde arbejdsskaden. Bilagsfortegnelse Bilag 1: Uddannelsens formål og erhvervsfaglige kompetencer Bilag 2: Former for refleksion Bilag 3: Guide til forventningssamtale bilag 4: Taksonomiskala Bilag 5: Guide til evaluering af praktikstedet Bilag 6: Guide til ugesamtaler 15

16 Bilag 1 Social- og sundhedsassistentens ansvars- og kompetenceområde. At eleven erhverver forudsætninger for at kunne vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge og udføre sammensatte omsorgsopgaver og aktiverende arbejde, herunder stimulering af fysiske, intellektuelle og kreative funktioner i forhold til det enkelte menneske og grupper af borgere, vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens område for pleje og omsorg og udføre koordinerende og undervisende opgaver. Erhvervsfaglige kompetence Faglig kompetence Personlige kompetencer Teori/viden Praktik mål Initiativ Interesse og engagement Selvstændighed Ansvarlighed Empati Etik og moral Evne til at samarbejde Evne til at indgå i forandringsprocesser Lyst til og åben for læring Aktivt søgende og spørgende Bevidst om egen og andres adfærd Bilag til brug for forventningssamtale, ugesamtaler og midtvejsevaluering 16

17 Bilag 2 Former for refleksion. Viden i handling: - Den viden og erfaring vi ubevidst bruger for at løse en opgave f.eks. rutiner. Refleksion i handling: - Vi stopper op og tænker os om for at bruge den viden og erfaring vi har fra andre situationer f.eks. FØR - UNDER - EFTER vejledning. Refleksion over refleksionen i handlingen: - Efter at have udført en opgave tænker/ snakker/skriver vi situationen igennem for at lære af den f.eks. logbog, uddannelsessamtale. 17

18 Bilag 3 Guide til forberedelse til forventningssamtalen i praktik 2/3: (Medbringes i 3 kopier til forventningssamtalen) Din faglige baggrund - Skolebaggrund - Tidligere uddannelser - Arbejdserfaring - Kort om tidl. praktikforløb: hvad havde du fokus på, hvad har du lært? Din personlige baggrund - livserfaring, interesser, dine stærke sider, sider, du skal udvikle o. lign. - hvad glæder du dig til, er der noget du bekymrer dig om - specielle forhold som ordblindhed, sprogvanskeligheder eller andet. Hvilke mål har du fokus på i denne praktik? Hvilke personlige kompetencer skal du udvikle? Hvilken teori skal du arbejde med? Dine forventninger til praktikvejlederen: Hvordan lærer du bedst? Hvad er god vejledning for dig? Dine forventninger til at arbejde med logbog Hvordan reflekterer du/metode? Aftaler om tid til at skrive logbog/læse/vejlederens rolle i forbindelse med logbogen Udfyldes efter samtalen: Hvornår afholdes ugesamtaler, midtvejsevaluering og vejledende standpunktsbedømmelse: Vejlederen sikrer, at der skrives referat af samtalen. 18

19 Bilag 4 Niveau Begynder Viden (kognitive mål) Kendskab til Hjælpeord: faktaviden, genkende, beskrive, gengive. Taksonomi-skala. Færdigheder (Færdighedsmål) Kan løse opgaver i kendt eller i mindre kompliceret situation under vejledning. Hjælpeord: vejledes, indstillet på, kopierer, anvender, blive klar over, kan ikke prioritere. Holdninger (holdningsmål) Reagerer på Forholder sig til Hjælpeord: deltager, interesserer, lytter, udviser forståelse. Rutineret Viden om Hjælpeord: vælger, overfører, redegør, generaliserer, sammenligner. Kan planlægge og gennemføre/løse problemer i rutineog/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. Hjælpeord: overblik, afprøver, rutinepræget, en vis sikkerhed, en vis selvstændighed, overskuer eget arbejde. Reflekterer over Hjælpeord: argumenterer, påtager sig, bevidst om, konsekvent, vælger samarbejder. Avanceret Indsigt i Hjælpeord: planlægger, kombinerer, diskutere, kritiserer, overskuer, fremstiller. Kan vurdere og løse et problem eller planlægge, løse og gennemføre en opgave også i ikke-rutinerede situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensynstagen til opgavens art. Hjælpeord: udfører selvstændigt, udfører sikkert, udfører kreativt, ser nuancer, prioriterer mellem opgaver, overskuer større sammenhænge ud over eget arbejde. Arbejde bevidst med Udvikle. Hjælpeord: tager ansvar, har en grundholdning, beslutter, ændrer strategier, reflekterer kritisk. 19

20 Bilag 5 Guide til evaluering af praktikstedet. (Tag kopier og udfyld i hver praktik) Beskriv din start på praktikstedet gruppens velkomst til dig. Hvad var godt giv eksempler. Hvad var mindre godt for dig giv eksempler. Fortæl om din introduktion/første uger giv eksempler på, hvad var godt/mindre godt. Beskriv din oplevelse af forventnings og midtvejssamtalen? Beskriv dit samarbejde med dine praktikvejledere. Giv eksempel på en særlig god situation, hvor du lærte noget: Giv eksempel på en situation, som var mindre god for dig: Hvordan har du haft det sammen med det øvrige personale? Hvordan har du arbejdet med refleksion og logbog? Giv eksempler på, hvordan du har udviklet dine faglige og personlige kompetencer. Hvad var godt - beskriv nogle situationer, hvor det "rykkede" for dig - hvad var mindre godt? På en skala fra 0-10, hvordan vurderer du din praktik? 20

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Center for Ældre og Handicap August 2013 1 Velkommen til Fredensborg kommune Velkommen til Fredensborg kommune, hvor du skal i klinisk undervisning. Denne pjece

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud)

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud) PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere