Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3"

Transkript

1 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

2 2

3 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE...6 Visioner og værdigrundlag... 6 Ældre borgere... 6 DIREKTØROMRÅDET BORGERSERVICE, JOB OG VELFÆRD...6 Mission... 6 Ældrepolitik Sundhedspolitik... 6 BUM model... 6 Praktik 2 psykiatrisk praktik... 7 Hjemmeplejen... 7 Socialpsykiatrien... 7 Johannes Hages Hus... 7 Praktik 3 primærkommunal praktik... 8 Praktikstedernes værdigrundlag... 8 Pleje- og aktivitetscenteret Benediktehjemmet... 8 Pleje og aktivitetscenter Egelunden... 9 Pleje - og aktivitetscenter Lystholm... 9 Pleje og aktivitetscenter Mergeltoften... 9 Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet... 9 Ressourcepersoner... 9 FORMÅL MED SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE...10 PRAKTIKKEN...10 Planlægning af praktik Elevens ansvar Praktikvejledning Praktikvejleders opgaver er: Uddannelseskonsulenterne opgaver er: At udvikle erhvervsfaglig kompetence Refleksion Logbog Informationsteknologi Litteratur ELEVSAMTALER...12 Forventningssamtale Midtvejssamtale Slutsamtale Evaluering af praktikstedet Uddannelsessamtaler PRAKTISKE OPLYSNINGER...13 Alkohol/rusmidler Ansættelsesforhold Arbejdstid/mødetider Weekendvagt:

4 Beklædning Cykel Ferie Forsikring: Graviditet Gaver og penge Helhedsvurdering ID kort Klagemuligheder Mobiltelefon Rygepolitik Smykker Sygdom/fravær Tavshedspligt Tilskadekomst i praktikken BILAGSFORTEGNELSE

5 Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap Uddannelseskonsulent Lis Hornemann Tlf.: Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Uddannelseskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen Tlf.: Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Benediktehjemmet Centerleder: Gitte Ammundsen Benediktevej Fredensborg Tlf Pleje- og Aktivitetscenter Egelunden Centerleder: Berit Vikmann Egedalsvænge Kokkedal Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Centerleder: Kirsten Pedersen Lystholm Fredensborg Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Mergeltoften Centerleder: Conni Meier Elevansvarlig gruppeleder Lone Mørkøv Mergeltoften Nivå Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet Centerleder: Marika Worm Øresundsvej Humlebæk Tlf.: Socialpsykiatrien Rosings Minde Leder: Trine Anker Larsen Helsingørsvej Fredensborg Tlf.:

6 FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE Fredensborg Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på hovedstaden. Kommunen består af fire bysamfund Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå og der bor cirka borgere i kommunen. Du kan finde flere oplysninger om kommunen på: Visioner og værdigrundlag Kommunens vision for fremtiden er - Fredensborg Kommune- tilfredse borgere - ud fra værdierne: mangfoldighed bæredygtighed udvikling dialog åbenhed og sammenhæng Ældre borgere I aldersgruppen fra år er der 3821 borgere og i aldersgruppen fra 80+ år er der 1381 borgere i Der forventes en væsentlig forøgelse (ca. 25%) af de yngre ældre i alderen år, mens der forventes en beskeden forøgelse af ældre 80+ år (ca. 4%). Cirka 1250 borgere i eget hjem får praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Desuden ydes praktisk og/eller personlig hjælp til 211 borgere i plejeboliger, 11 borgere på midlertidigt ophold i plejeboliger og 8 borgere på genoptræningsophold i plejeboliger og 123 borgere i ældreboliger. Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Består af 3 områder med fælles leder direktør Morten Knudsen. De tre områder er: Ældre, Handicap og Træning Susanne Samuelsen er stedfortræder for Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Digitalisering ig IT Jesper Bramsbye er stedfortræder for IT og digitaliseringschef Flemming Lauemøller Job og Beskæftigelse Nina Allin Jensen er stedfortræder for Arbejdsmarkedschef Kenneth Atli Andersen Mission Borgerservice, Job og Velfærd skal skabe rammer og yde en indsats for at sikre et godt og sundt liv for Fredensborg Kommunes borgere. Borgerservice, Job og Velfærd skal fokusere på og medvirke til en særlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats for borgere med særligt behov. Ældrepolitik. Ældrepolitikken opstiller en række målsætninger for, hvilke udvikling borgerne i Fredensborg Kommune kan forvente på ældreområdet. Ældrepolitikken gældende for ligger på kommunens hjemmeside Sundhedspolitik Ligger på kommunens hjemmeside BUM model På ældreområdet arbejdes ud fra BUM modellen, som står for Bestiller, Udfører og Modtager. Bestillerne er visitatorer, som har myndighedsfunktion, udførerne er medarbejdere i pleje og aktivitetscentre og/eller private leverandører og modtageren er borgerne. 6

7 Praktik 2 psykiatrisk praktik Dit praktiksted bliver enten i hjemmeplejen, Socialpsykiatrien i Fredensborg eller Johannes Hages Hus i Nivå. Hjemmeplejen I hjemmeplejen er ansat ressourcepersoner, som yder hjemmepleje til borgere med særlige behov. Målgruppen er borgere med en særlig adfærd, som påvirker deres evne til at leve et socialt og sundt liv med en god livskvalitet i hverdagen, som kan profitere af er f.eks.: Fastholdelse i behandlingsforløb Grænsesætning Forebyggelse af isolation og indlæggelse Borgerne er delt i tre grupper: Borgere med en psykiatrisk diagnose Borgere, der ikke er diagnosticerede, men fremtræder krisepræget, aggressivt eller på anden måde anderledes i kontakten med andre mennesker Borgere med misbrugs- og/eller dobbeltdiagnoseproblematikker. Socialpsykiatrien er en kommunal ekstern enhed, der varetager 2 hovedopgaver - tilbud til voksne mennesker mellem 18 og 65 år med sindslidelser og/eller mennesker med særlige sociale problemer samt myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Socialpsykiatrien har fysisk base på Rosings Minde, Helsingørsvej 3 i Fredensborg. Socialpsykiatrien består et uvisiteret støtte- og aktivitetstilbud (værested) beliggende i Rosings Minde. Der er ca. 50 brugere, med et gennemsnitligt dagligt fremmøde på 14 personer. Socialpsykiatrien yder visiteret individuel støtte (bostøtte) til ca. 100 personer inden for målgruppen. Formålet er psykosocial støtte til udvikling ud fra den enkelte brugers ønsker og behov. Socialpsykiatrien yder opsøgende arbejde til de allermest udsatte brugere i målgruppen. Formålet er tilbud om kontakt. Der ydes aktuelt opsøgende arbejde til ca. 10 brugere. Opgangsfællesskabet Dannevang 196 b, Fredensborg er et visiteret tilbud til særligt isolerede og kontaktsvage brugere, der har behov for en mere intensiv psykosocial støtte i nærområdet. Der er 10 pladser i aktivitetslejligheden. Byvejen 9, Nivå.: Et visiteret aktivitetstilbud til brugere, der har behov for et lille aktivitets- og samværstilbud. Formålet er bl.a. træning i samvær med andre, således at brugerne på sigt bliver i stand til at benytte uviserede væresteder. Åstedet, Gutfeltsvej, Hørsholm: Et aktivitets- og værested, som drives i samarbejde med Hørsholm Kommune for brugere bosiddende i Kokkedal Nivå. Hørsholm Kommune benytter Åstedet som psykiatrisk praktiksted Johannes Hages Hus Johannes Hages Hus er et socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud for 60 borgere og drives som en selvejende institution med driftsaftale med Fredensborg Kommune. 7

8 Praktik 3 primærkommunal praktik Dit praktiksted bliver et af Kommunens 5 pleje- og aktivitetscentre, hvor der er forskellige uddannelsestilbud og muligheder for, at du kan udvikle dine erhvervsfaglige kompetencer og gennemføre praktikuddannelsen. Praktikstedernes værdigrundlag Vi møder borgerne i dialog I kontakt med borgerne er vi fokuserede og udadrettede, det betyder at vi: Inddrager borgernes vaner og livshistorie i hverdagen Tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, ønsker og behov Behandler borgerne med værdighed og respekt Er nærværende og lyttende Har aktiviteter på tværs af centrene I vores arbejde er vi ambitiøse og fornyende, det betyder at vi: Gør en forskel i borgerens hverdag Inspirerer og inviterer borgere og pårørende til aktiviteter og samvær Tør gå nye veje og er åbne for nye tiltag Inddrager netværk og det omgivende lokalsamfund Som medarbejder har vi forskellighed og fællesskab, det betyder at vi: ER forskellige, men har fælles mål Er engagerede og ansvarlige Respekterer hinandens holdninger Bruger hinandens ressourcer, deler viden og supplerer hinanden Drager omsorg for hinanden og tager individuelle hensyn Giver mulighed for læring og udvikling Har faglig gensidig inspiration og udvikling på tværs af centrene I centrene samarbejder personalet tværfagligt for at give borgerne de bedst mulige tilbud. De forskellige faggrupper kan være: social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, sygehjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, køkkenassistenter, økonomaer. Du kan se en præsentation af hvert pleje- og aktivitetscentrene og socialpsykiatrien på Kommunens hjemmeside /Borgere/Ældre/Pleje- og aktivitetscentre, psykiatri. Eksempler på praktikforløb i 3. praktik: 8 uger i hjemmeplejen og 8 uger i aktivitetscenter 8 uger i plejeboliger og 8 uger i aktivitetscenter 8 uger i daghjem og træning og 8 uger i hjemmepleje eller plejeboliger 8 uger i plejeboliger og 8 uger i daghjem/dagcenter Praktikforløbene kan i en vis udstrækning sættes sammen ud fra dine ønsker og uddannelsesbehov, samt ud fra de muligheder der aktuelt er i de forskellige centre. Pleje- og aktivitetscenteret Benediktehjemmet Ligger i et boligområde i bydelen Asminderød tæt på stationen og bus nr. 173E, 384, 731, 732, 733E. Benediktehjemmet er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. 8

9 Benediktehjemmet er delt op i 5 leve-bo-miljøer med hver 8 borgere, 1 enhed for 8 borgere med behov for rehabilitering, træningsenhed, Asmundshøj en boenhed for 8 borgere med demens, aktivitetscenter/daghjem, cafe samt 2 hjemmeplejedistrikter. Pleje og aktivitetscenter Egelunden Ligger tæt ved Kokkedal station og bus nr. 150, 350 S, 377 og 354. Egelunden er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Egelunden er delt op i 3 boenheder med i alt 33 plejeboliger og 1 boenhed med 11 midlertidige pladser, 1 hjemmeplejedistrikt, aktivitetscenter, daghjem for borgere med demens, træningsenhed og cafe.. Pleje - og aktivitetscenter Lystholm Ligger i det nye boligområde Lystholm i Fredensborg tæt på bus nr. 733E og i cykelafstand fra stationen og bus nr. 731 og 732. Lystholm er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, sundhedsassistentelever og køkkenassistenter. Lystholm er delt op i 4 leve-bo-miljøer for 8 borgere, træningsenhed, cafe, 1 hjemmeplejedistrikt og et stort produktionskøkken, som leverer mad til bl.a. hjemmeboende borgere og andre plejecentre. Pleje og aktivitetscenter Mergeltoften Ligger tæt ved Nivå station og bus nr. 354, 375. Mergeltoften er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever. Mergeltoften er delt op i 8 boenheder for i alt 46 borgere og 4 midlertidige pladser, 3 hjemmeplejedistrikter, aktivitetscenter, træningsenhed, daghjem for borgere med demens og cafe. Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet ligger i nærheden af Humlebæk station, tæt på Sletten og bus nr Øresundshjemmet er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever, køkkenassistenter og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende og ergoterapeutstuderende. Øresundshjemmet er delt op i plejeboliger for 36 borgere, 2 boenheder for i alt 12 borgere med demens, daghjem, træningsenhed, køkken, cafe og 2 hjemmeplejedistrikter. Ressourcepersoner Arbejds- og forflytningsteknik: I hvert center er der et antal ressourcepersoner, der kan undervise og vejlede dig i at bruge rigtige arbejdsstillinger i forbindelse med rengøring, tøjvask og personlig pleje. De kan ligeledes vejlede dig i forflytninger med fokus på borgerens ressourcer og anvendelse af hjælpemidler. Demens: Der er ansat 2 demenskoordinatorer, der er knyttet til pleje- og aktivitetscentrene. Der er mulighed for at deltage i planlagt demensundervisning under praktikforløbet. 9

10 Inkontinens: Der er medarbejdere i pleje- og aktivitetscentrene, som har specialviden om inkontinens og inkontinenshjælpemidler. Sårpleje: Der er sygeplejersker med specialviden om behandling af sår og sårprodukter. Formål med social- og sundhedsuddannelserne Social- og sundhedsuddannelserne har som overordnet formål: at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelsen opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: praktisk og personlig hjælp omsorgs- og sygeplejeopgaver sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter koordination, vejledning og undervisning aktivering og rehabilitering. Kilde: BEK nr. 163 af 07/03/08 Praktikken Planlægning af praktik 3 I starten af 3. skoleperiode inviteres du og de øvrige elever til formøde hos uddannelseskonsulenterne. Mødets formål er: at du giver en kort orientering om dit hidtidige forløb og de ønsker, du har til praktikforløbet at du får orientering om praktikstederne og deres forskellighed at få afklaret dine ferieønsker, hvis der er ferie i perioden Kort efter mødet får du og dit praktiksted tilsendt din praktikplan pr. mail eller post. Elevens ansvar Du er ansvarlig for at: At være velforberedt til forventningssamtalen tage medansvar for din egen læring udvikle dine faglige og personlige kompetencer kunne udtrykke dine forventninger til praktiksted og dine praktikvejledere arbejde med de 15 praktikmål gennem hele praktikuddannelsen at læse teori og kunne begrunde, hvorfor du gør, som du gør i dagligdagen møde velforberedt til de ugentlige uddannelsessamtaler reflektere over din hverdag både mundtlig og skriftligt i din logbog være bevidst om og gøre din praktikvejleder opmærksom på dine læringsmæssige udviklingsbehov tale med dine praktikvejledere om dit uddannelsesforløb og gøre opmærksom på, hvis praktikforløbet ikke forløber, som du ønsker være opsøgende og initiativrig i forhold til praktikstedets uddannelsesmuligheder samarbejde positivt og konstruktivt med praktikstedet udvise respekt for praktikstedets borgere reflektere over praktikoplevelserne og komme med konstruktiv feedback arbejde med konstruktiv kritik som personlig udvikling være åben om og handle på evt. manglende trivsel og læring i praktikperioden skriftligt evaluere din praktikperiode og medbringe til den sidste uddannelsessamtale, hvor praktikerklæring underskrives. 10

11 Praktikvejledning I din praktikperiode i Fredensborg kommune har du en social og sundhedsassistent eller en sygeplejerske som praktikvejleder. Praktikvejleders opgaver er: at sørge for, at dine arbejdstider er klar 4 uger før praktikstart at sende dig velkomstbrev, før du starter at modtage dig og sørge for at du føler dig velkommen i praktikperioden at introducere dig til praktikstedet og dine samarbejdspartnere at følge dig den første tid afhængig af dine faglige og personlige kompetencer at tilrettelægge dit praktikforløb, så der er mulighed for læring og udvikling at udvælge borgere med passende plejebehov ud fra dine forudsætninger at forberede og gennemføre forventnings- og midtvejssamtale og slutsamtale at udarbejde praktikerklæring at planlægge og afholde ugentlige elevsamtaler at sikre at du bliver fulgt af en anden vejleder ved vejleders sygdom eller ferie at støtte dig i at kunne begrunde praksis ud fra teorien at støtte dig i at reflektere over dine handlinger hos borgerne at støtte dig i at nå dine personlige mål samt de 15 praktikmål. at bruge din logbog som et redskab til at følge din faglige og personlige udvikling at vejlede dig til at søge ny viden at give konstruktiv kritik (hvad går godt, og hvad kan gøres bedre) Uddannelseskonsulenterne opgaver er: at planlægge formøde for kommende elever at planlægge praktikforløbet i samarbejde med vejlederen at deltage i forventningssamtale og slutsamtale/praktikerklæring at støtte og vejlede dig efter behov at være der for dig gennem dit praktikforløb at støtte dine vejledere i at vurdere, om du har nået målene for praktikken at registrere og indberette din ferie (hvis du er ansat i Fredensborg Kommune) at registrere dine syge- og raskmeldinger og holde øje med dit sygefravær at indkalde til helhedsvurdering, hvis praktikforløbet går skævt At udvikle erhvervsfaglig kompetence I den samlede praktikperiode skal du løbende udvikle dine erhvervsfaglige kompetencer ved at arbejde med de 15 praktikmål, teoretisk viden samt dine personlige kompetencer - se bilag 1. Refleksion. Refleksion er en måde at lære på i form af eftertanke og overvejelser, som giver dig ny indsigt og forståelse og måske ændret adfærd. Hensigten med at reflektere er, at du bliver bevidst om, hvad/hvordan du tænker om dine opgaver, så du bliver klar over hvilke faktorer, der påvirker dine handlinger se bilag 4. Man kan også sige, at du går i dybden for at opdage nye muligheder og søger at lære af det, der går godt, og det der går mindre godt. Hvis du har svært ved at reflektere kan du tage udgangspunkt i: En situation der er ny og uvant for dig En situation hvor din sædvanlige viden og erfaring ikke slog til En særlig situation, hvor samarbejdet med en borger eller pårørende blev svært Du kan også reflektere for at finde ud af/lære om: hvilke værdier der ligger bag dine handlinger hvor du mangler viden, der kan begrunde dine handlinger dine følelsesmæssige reaktioner i forbindelser med konkrete opgaver 11

12 Spørgsmål som kan sætte gang i refleksionen: Hvad skete der, hvad tænkte jeg? Hvilke følelser havde jeg? Hvad gik godt og hvorfor det? Hvad gik mindre godt og hvorfor? Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Hvad har jeg lært af det? Hvad skal jeg lære for at blive bedre? Du kan reflektere mundtligt sammen med kolleger eller din vejleder, eller reflektere skriftligt i logbogen. Logbog Logbogen er åben for praktikvejlederen og danner udgangspunkt for ugesamtalerne. Det forventes, at du skriver i logbogen mindst en gang om ugen. Når du skriver regelmæssigt i logbogen, bliver den et redskab til dokumentation for din læring både for dig selv og for din vejleder. Informationsteknologi Der er PC er med internetadgang på praktikstederne. Du aftaler med din praktikvejleder, hvornår du har mulighed for at benytte PCéren. Alle pleje- og aktivitetscentrene benytter elektronisk omsorgssystem, og medarbejderne i hjemmeplejen benytter PDA er. Praktikstedet sikrer, at du får brugeradgang til EDB systemerne. Litteratur I pleje- og aktivitetscentrene er der bøger, pjecer og fagblade, som du kan søge yderligere viden i. Den sorte lærebogsserie findes i pleje- og aktivitetscentrene Elevsamtaler Forventningssamtale Holdes indenfor de første 14 dage af praktikperioden. Din vejleder er ansvarlig for at planlægge mødet se bilag 3 Midtvejssamtale Holdes, når halvdelen af praktiktiden er gået. Hvis du har et praktikforløb, hvor perioden deles mellem plejeområdet aktivitetscenter/daghjem, er midtvejssamtalen samtidigt forventningssamtale til den sidste del af perioden, og din vejleder fra dette område deltager i samtalen. Ved midtvejssamtalen skal du skriftligt lave en status over, hvor langt du er med at udvikle de erhvervsfaglige kompetencer - se bilag 1 og 4. Slutsamtale afholdes indenfor de sidste 8 dage af praktikken. I samtalen er der fokus på din teoretiske viden, praktikmålene og på udvikling af de personlige kompetencer se bilag 1 og 4. Evaluering af praktikstedet Du skal skriftligt evaluere praktikforløbene og i bilag 5, kan du finde en guide, som kan hjælpe dig til at strukturere din evaluering. Evalueringen bliver brugt til at evaluere uddannelsesmiljøet og videregives til lederen af området. Uddannelsessamtaler Hver uge holder du uddannelsessamtale med din praktikvejleder af ¾ - 1 times varighed. Din praktikvejleder sikrer, at der udarbejdes referat fra mindst en uddannelsessamtale om måneden se bilag 6. 12

13 Praktiske oplysninger Alkohol/rusmidler Arbejde og alkohol hører ikke sammen. Du må ikke indtage, være påvirket af eller lugte af alkohol i arbejdstiden eller være påvirket af rusmidler. Hvis du har problemer med misbrug, skal du søge hjælp med det samme. Ansættelsesforhold Nogle af SSA eleverne er ansat i Fredensborg kommune efter gældende overenskomst. Din løn er til rådighed den sidste hverdag i hver måned. Andre elever er ansat i de øvrige kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden. Arbejdstid/mødetider Mødetiderne kan variere fra praktiksted til praktiksted, men din arbejdstid er 37 timer om ugen. Du får mødetider sendt i et velkomstbrev fra dit praktiksted inden praktikken begynder. Dine arbejdstider planlægges af gruppelederen, og du har ret til at kende dem 4 uger frem. Weekendvagt: Der er ikke planlagt weekend arbejde i praktikperioden. Hvis der er læringsmuligheder i weekender eller i aftenvagter kan du deltage i vagter. Beklædning Du får ikke udleveret uniform eller tøj i kommunale praktikker. Det betyder, at du går på arbejde i dit eget tøj. Tøjet skal være rent og neutralt og, du skal tænke over, hvilke signaler du sender med dit tøj. Der udbetales beklædningsgodtgørelse efter de praktikperioder, hvor der ikke stilles uniform til rådighed. Cykel Når du er i praktik i hjemmeplejen, skal du cykle på din egen cykel rundt til borgerne. På nogle centre har du mulighed for at låne en cykel. Ferie Du er ansat efter lov om erhvervsuddannelser (jf. ferieaftalens 42) og har ret til 6 ugers betalt ferie i det indeværende ferieår, hvis du er ansat inden den 1. juli. Er du ansat efter 1. juli, har du ret til højest 1 uges betalt ferie i det indeværende ferieår, hvis arbejdspladsen holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april. I det første og andet ferieår efter ansættelsen er påbegyndt, har du ret til 6 ugers ferie. I det omfang du ikke selv har optjent ret til ferie til løn under ferie eller feriegodtgørelse betaler arbejdsgiver. Har du feriegodtgørelse fra tidligere arbejdsgiver, SKAL det oplyses og modregnes i din løn under ferien. Feriekort skal i uddannelsesperioden sendes til og attesteres af uddannelseskonsulenten. I skoleperioder skal du følge skolens ferieplan. Det er ikke muligt at flytte planlagt ferie i skoleperioderne. I praktikperioderne aftaler du din ferie med praktikstedet og giver besked til uddannelseskonsulenterne senest den 1. hverdag i den måned, hvor du afholder ferien. Forsikring: Du er ansvars- og ulykkesforsikret i din arbejdstid. Forsikringen dækker også, når du benytter kommunens biler og hjælpemidler. 13

14 Graviditet Hvis du bliver gravid under uddannelsen, skal du give skriftlig besked til udannelseskonsulenten senest 3 måneder før forventet fødsel. For at du kan få en god graviditet og et godt uddannelsesforløb, anbefaler vi dig at kontakte en af uddannelseskonsulenterne i starten af graviditeten. Gaver og penge Du kan komme ud for, at borgerne bliver så glade for dig, at de vil give dig gaver eller penge. Det kan være en rigtig svær situation, men det er en hjælp til dig, at du kan fortælle borgeren, at det ikke er tilladt at modtage personlige gaver eller penge. Du må heller ikke arbejde hos borgeren i din fritid, låne penge eller købe eller sælge noget af dem. Helhedsvurdering Hvis du, dine praktikvejledere og/eller din kontaktlærer ønsker det, er det muligt at få en aktuel vurdering af dit standpunkt ved en helhedsvurdering. Helhedsvurderingen foregår på Humanica, Social - og sundhedsskolen, Det er studievejlederen der indkalder, leder og skriver referat fra mødet. Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet, hvor din kontaktlærer, praktikvejleder og uddannelseskonsulent deltager. Hos uddannelseskonsulenten eller på skolen kan du få udleveret en kvalitetsstandard for helhedsvurdering, hvor du kan læse mere om dine rettigheder. ID kort Du får ID-kort, som skal bæres i arbejdstiden. Foto til ID-kort bliver taget på praktikstedet. Klagemuligheder Opstår der problemer i praktikperioden, er det vigtigt, at du er åben og får løst dem i samarbejder med dine praktikvejledere. Desuden har du mulighed for at inddrage uddannelseskonsulent eller henvende dig til uddannelsesvejledningen på Skolen. Klager over retslige spørgsmål kan ske til PASS (Fagligt udvalg for pædagogisk assistentog social- og sundhedsuddannelserne, Ny Vestergade 17, 3.sal, 1471 København K., tlf Mobiltelefon Telefonen skal være slukket i arbejdstiden. Har du behov for at have tændt din telefon, skal du aftale det med din praktikvejleder. Hvis du venter vigtige beskeder, kan du aflytte din telefonsvarer i pauserne, men tænk over, hvor du bruger telefonen. Du må ikke læse eller sende SMS i undervisningstimer og under møder. Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge i pleje- og aktivitetscentrene, da kommunens ønsker at bevare borgernes og de ansattes sundhed. Smykker Af hensyn til borgernes og din sundhed og sikkerhed må du ikke bære ringe, armbånd, ur samt løsthængende halssmykker og ørenringe i arbejdstiden - se e-learningprogram om hygiejne på Sygdom/fravær Du er i gang med en kort og meget intensiv uddannelse, som ikke kan gennemføres tilfredsstillende, hvis du har meget fravær eller sygdom. Derfor er det vigtigt, at du tænker 14

15 over din egen sundhed, styrker din krop, spiser ernæringsrigtig kost og slapper godt af, når du har fri. Hvis du skulle være uheldig at blive syg, er der regler omkring syge- og raskmelding, som du skal følge. I Praktikperioden: Giver du besked til: Praktikstedet (aftal med din praktikvejleder, hvornår du skal ringe) Uddannelseskonsulenten kl på første sygedag (gerne via mail) Raskmelding til praktikstedet og uddannelseskonsulent kl dagen før, du igen møder i praktik. I skoleperioderne: Giver du besked til: Skolen efter skolens anvisning Uddannelseskonsulenten kl på første sygedag (gerne via mail) Raskmelding til uddannelseskonsulent kl dagen før, du igen møder i Skolen Du skal kontakte uddannelseskonsulenten, hvis du har problemer i forbindelse med dit helbred. Det er muligt at finde udveje, hvis du er ærlig og tager ansvar for dit udannelsesforløb. Hvis du er ansat som elev i Fredensborg Kommune indberetter uddannelseskonsulenterne dit eventuelle fravær til personaleservice. Hvis du er ansat i en anden kommune skal du selv sørge for at indberette dit eventuelle fravær til uddannelseskonsulenten Tavshedspligt Da du underskrev din ansættelseskontrakt, skrev du også under på, at du har tavshedspligt, hvilket betyder, at de oplysninger om borgerne, som du kommer I besiddelse af, ikke må fortælles videre til andre end dine samarbejdspartnere på praktikstedet. Tavshedspligten gælder også efter, at uddannelsen er afsluttet. Du kan læse mere om tavshedspligt i forvaltningsloven eller i dine lærebøger. Tilskadekomst i praktikken Hvis du kommer til skade under arbejdet, skal du straks give besked til din praktikvejleder eller gruppeleder, der kan hjælpe dig med at anmelde arbejdsskaden. Bilagsfortegnelse Bilag 1: Uddannelsens formål og erhvervsfaglige kompetencer Bilag 2: Former for refleksion Bilag 3: Guide til forventningssamtale bilag 4: Taksonomiskala Bilag 5: Guide til evaluering af praktikstedet Bilag 6: Guide til ugesamtaler 15

16 Bilag 1 Social- og sundhedsassistentens ansvars- og kompetenceområde. At eleven erhverver forudsætninger for at kunne vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge og udføre sammensatte omsorgsopgaver og aktiverende arbejde, herunder stimulering af fysiske, intellektuelle og kreative funktioner i forhold til det enkelte menneske og grupper af borgere, vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens område for pleje og omsorg og udføre koordinerende og undervisende opgaver. Erhvervsfaglige kompetence Faglig kompetence Personlige kompetencer Teori/viden Praktik mål Initiativ Interesse og engagement Selvstændighed Ansvarlighed Empati Etik og moral Evne til at samarbejde Evne til at indgå i forandringsprocesser Lyst til og åben for læring Aktivt søgende og spørgende Bevidst om egen og andres adfærd Bilag til brug for forventningssamtale, ugesamtaler og midtvejsevaluering 16

17 Bilag 2 Former for refleksion. Viden i handling: - Den viden og erfaring vi ubevidst bruger for at løse en opgave f.eks. rutiner. Refleksion i handling: - Vi stopper op og tænker os om for at bruge den viden og erfaring vi har fra andre situationer f.eks. FØR - UNDER - EFTER vejledning. Refleksion over refleksionen i handlingen: - Efter at have udført en opgave tænker/ snakker/skriver vi situationen igennem for at lære af den f.eks. logbog, uddannelsessamtale. 17

18 Bilag 3 Guide til forberedelse til forventningssamtalen i praktik 2/3: (Medbringes i 3 kopier til forventningssamtalen) Din faglige baggrund - Skolebaggrund - Tidligere uddannelser - Arbejdserfaring - Kort om tidl. praktikforløb: hvad havde du fokus på, hvad har du lært? Din personlige baggrund - livserfaring, interesser, dine stærke sider, sider, du skal udvikle o. lign. - hvad glæder du dig til, er der noget du bekymrer dig om - specielle forhold som ordblindhed, sprogvanskeligheder eller andet. Hvilke mål har du fokus på i denne praktik? Hvilke personlige kompetencer skal du udvikle? Hvilken teori skal du arbejde med? Dine forventninger til praktikvejlederen: Hvordan lærer du bedst? Hvad er god vejledning for dig? Dine forventninger til at arbejde med logbog Hvordan reflekterer du/metode? Aftaler om tid til at skrive logbog/læse/vejlederens rolle i forbindelse med logbogen Udfyldes efter samtalen: Hvornår afholdes ugesamtaler, midtvejsevaluering og vejledende standpunktsbedømmelse: Vejlederen sikrer, at der skrives referat af samtalen. 18

19 Bilag 4 Niveau Begynder Viden (kognitive mål) Kendskab til Hjælpeord: faktaviden, genkende, beskrive, gengive. Taksonomi-skala. Færdigheder (Færdighedsmål) Kan løse opgaver i kendt eller i mindre kompliceret situation under vejledning. Hjælpeord: vejledes, indstillet på, kopierer, anvender, blive klar over, kan ikke prioritere. Holdninger (holdningsmål) Reagerer på Forholder sig til Hjælpeord: deltager, interesserer, lytter, udviser forståelse. Rutineret Viden om Hjælpeord: vælger, overfører, redegør, generaliserer, sammenligner. Kan planlægge og gennemføre/løse problemer i rutineog/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. Hjælpeord: overblik, afprøver, rutinepræget, en vis sikkerhed, en vis selvstændighed, overskuer eget arbejde. Reflekterer over Hjælpeord: argumenterer, påtager sig, bevidst om, konsekvent, vælger samarbejder. Avanceret Indsigt i Hjælpeord: planlægger, kombinerer, diskutere, kritiserer, overskuer, fremstiller. Kan vurdere og løse et problem eller planlægge, løse og gennemføre en opgave også i ikke-rutinerede situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensynstagen til opgavens art. Hjælpeord: udfører selvstændigt, udfører sikkert, udfører kreativt, ser nuancer, prioriterer mellem opgaver, overskuer større sammenhænge ud over eget arbejde. Arbejde bevidst med Udvikle. Hjælpeord: tager ansvar, har en grundholdning, beslutter, ændrer strategier, reflekterer kritisk. 19

20 Bilag 5 Guide til evaluering af praktikstedet. (Tag kopier og udfyld i hver praktik) Beskriv din start på praktikstedet gruppens velkomst til dig. Hvad var godt giv eksempler. Hvad var mindre godt for dig giv eksempler. Fortæl om din introduktion/første uger giv eksempler på, hvad var godt/mindre godt. Beskriv din oplevelse af forventnings og midtvejssamtalen? Beskriv dit samarbejde med dine praktikvejledere. Giv eksempel på en særlig god situation, hvor du lærte noget: Giv eksempel på en situation, som var mindre god for dig: Hvordan har du haft det sammen med det øvrige personale? Hvordan har du arbejdet med refleksion og logbog? Giv eksempler på, hvordan du har udviklet dine faglige og personlige kompetencer. Hvad var godt - beskriv nogle situationer, hvor det "rykkede" for dig - hvad var mindre godt? På en skala fra 0-10, hvordan vurderer du din praktik? 20

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2.

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 1 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM

Læs mere

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2.

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. Center for Ældre og Handicap Januar 2013 Revideres senest 2015 1 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedsassistentuddannelsen trin 2.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedsassistentuddannelsen trin 2. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedsassistentuddannelsen trin 2. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Center for Ældre og Handicap August 2013 1 Velkommen til Fredensborg kommune Velkommen til Fredensborg kommune, hvor du skal i klinisk undervisning. Denne pjece

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Velkomstpjece til Sygeplejestuderen de i 6. modul

Velkomstpjece til Sygeplejestuderen de i 6. modul Velkomstpjece til Sygeplejestuderen de i 6. modul Center for Ældre og Handicap November 2012 Velkommen til Fredensborg kommune Velkommen til Fredensborg kommune, hvor du skal i klinisk undervisning i modul

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2013 1. Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 1.1. Struktur I Guldborgsund Kommune er der ca. 62.000

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Sosu uddannelse i Lejre Kommune Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Center for Velfærd & Omsorg I Lejre kommune kan du få en uddannelse som:» Social- og Sundhedshjælper»

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET Redigeret d. 1.9.2016 1. Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 1.1. Struktur I Guldborgsund Kommune var der 60.997 borgere pr.

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Narvikvej 9 Narvikvej 9 8600 Silkeborg. www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Solgården som praktiksted

Solgården som praktiksted Solgården som praktiksted Områdecentret Solgården, Hundborg Solgårdsvej 14 7700 Thisted Tlf.: 9917-3970 mail: solgaarden@thisted.dk hjemmeside: www.thisted.dk/solgaarden Din vejleder er: Du skal være elev

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Landsbyen Sølund Sortesøvej 20 EMP hus 20 8660 Skanderborg Tlf.nr.: Institutionens Email: Hjemmeside

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Praktikugen Hvad skal eleven? Introduktion

Praktikugen Hvad skal eleven? Introduktion Plan for praktik 1 A : UGE 1 UGE 2 UGE 3 Ugesamtale Elev/ vejleder Forventningssamtale (+ praktikmål 19) Planlægning af praktik 1A Udfyld skema s 3 (Skriv aftaleark) Refleksion Tale om praktikmål 1+4+5

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Botilbuddet i Hinge

Praktikuddannelsesplan for Botilbuddet i Hinge Praktikuddannelsesplan for Botilbuddet i Hinge Praktikstedets profil: Præsentation af botilbuddene: Botilbuddet i Hinge er et af Silkeborg kommunes socialpsykiatriske botilbud efter Servicelovens 108,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. - rammer og muligheder for læring

Social- og sundhedsassistentelev på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. - rammer og muligheder for læring Social- og sundhedsassistentelev på - rammer og muligheder for læring Indholdsfortegnelse Forord 3 Rammer for praktikken Forventningssamtale 4 Midtvejsevaluering 5 Praktikerklæring 6 Evaluering af prøvetid

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever 09. september 2017 Dokumentredaktør: Birthe Kristensen, Konsulent Indholdsfortegnelse Indledning...3 PA uddannelsens overordnede

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

SOSU- Randers og samarbejdende praktikker

SOSU- Randers og samarbejdende praktikker Et pædagogisk redskab til vurdering af social- og sundhedselevers udvikling af kompetencer i skole- og praktikuddannelse på Randers Social- og sundhedsskole og i samarbejdende praktikker SOSU- Randers

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere