Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3"

Transkript

1 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

2 2

3 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE...6 Visioner og værdigrundlag... 6 Ældre borgere... 6 DIREKTØROMRÅDET BORGERSERVICE, JOB OG VELFÆRD...6 Mission... 6 Ældrepolitik Sundhedspolitik... 6 BUM model... 6 Praktik 2 psykiatrisk praktik... 7 Hjemmeplejen... 7 Socialpsykiatrien... 7 Johannes Hages Hus... 7 Praktik 3 primærkommunal praktik... 8 Praktikstedernes værdigrundlag... 8 Pleje- og aktivitetscenteret Benediktehjemmet... 8 Pleje og aktivitetscenter Egelunden... 9 Pleje - og aktivitetscenter Lystholm... 9 Pleje og aktivitetscenter Mergeltoften... 9 Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet... 9 Ressourcepersoner... 9 FORMÅL MED SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE...10 PRAKTIKKEN...10 Planlægning af praktik Elevens ansvar Praktikvejledning Praktikvejleders opgaver er: Uddannelseskonsulenterne opgaver er: At udvikle erhvervsfaglig kompetence Refleksion Logbog Informationsteknologi Litteratur ELEVSAMTALER...12 Forventningssamtale Midtvejssamtale Slutsamtale Evaluering af praktikstedet Uddannelsessamtaler PRAKTISKE OPLYSNINGER...13 Alkohol/rusmidler Ansættelsesforhold Arbejdstid/mødetider Weekendvagt:

4 Beklædning Cykel Ferie Forsikring: Graviditet Gaver og penge Helhedsvurdering ID kort Klagemuligheder Mobiltelefon Rygepolitik Smykker Sygdom/fravær Tavshedspligt Tilskadekomst i praktikken BILAGSFORTEGNELSE

5 Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap Uddannelseskonsulent Lis Hornemann Tlf.: Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Uddannelseskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen Tlf.: Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Benediktehjemmet Centerleder: Gitte Ammundsen Benediktevej Fredensborg Tlf Pleje- og Aktivitetscenter Egelunden Centerleder: Berit Vikmann Egedalsvænge Kokkedal Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Centerleder: Kirsten Pedersen Lystholm Fredensborg Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Mergeltoften Centerleder: Conni Meier Elevansvarlig gruppeleder Lone Mørkøv Mergeltoften Nivå Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet Centerleder: Marika Worm Øresundsvej Humlebæk Tlf.: Socialpsykiatrien Rosings Minde Leder: Trine Anker Larsen Helsingørsvej Fredensborg Tlf.:

6 FAKTA OM FREDENSBORG KOMMUNE Fredensborg Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på hovedstaden. Kommunen består af fire bysamfund Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå og der bor cirka borgere i kommunen. Du kan finde flere oplysninger om kommunen på: Visioner og værdigrundlag Kommunens vision for fremtiden er - Fredensborg Kommune- tilfredse borgere - ud fra værdierne: mangfoldighed bæredygtighed udvikling dialog åbenhed og sammenhæng Ældre borgere I aldersgruppen fra år er der 3821 borgere og i aldersgruppen fra 80+ år er der 1381 borgere i Der forventes en væsentlig forøgelse (ca. 25%) af de yngre ældre i alderen år, mens der forventes en beskeden forøgelse af ældre 80+ år (ca. 4%). Cirka 1250 borgere i eget hjem får praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Desuden ydes praktisk og/eller personlig hjælp til 211 borgere i plejeboliger, 11 borgere på midlertidigt ophold i plejeboliger og 8 borgere på genoptræningsophold i plejeboliger og 123 borgere i ældreboliger. Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Består af 3 områder med fælles leder direktør Morten Knudsen. De tre områder er: Ældre, Handicap og Træning Susanne Samuelsen er stedfortræder for Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Digitalisering ig IT Jesper Bramsbye er stedfortræder for IT og digitaliseringschef Flemming Lauemøller Job og Beskæftigelse Nina Allin Jensen er stedfortræder for Arbejdsmarkedschef Kenneth Atli Andersen Mission Borgerservice, Job og Velfærd skal skabe rammer og yde en indsats for at sikre et godt og sundt liv for Fredensborg Kommunes borgere. Borgerservice, Job og Velfærd skal fokusere på og medvirke til en særlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats for borgere med særligt behov. Ældrepolitik. Ældrepolitikken opstiller en række målsætninger for, hvilke udvikling borgerne i Fredensborg Kommune kan forvente på ældreområdet. Ældrepolitikken gældende for ligger på kommunens hjemmeside Sundhedspolitik Ligger på kommunens hjemmeside BUM model På ældreområdet arbejdes ud fra BUM modellen, som står for Bestiller, Udfører og Modtager. Bestillerne er visitatorer, som har myndighedsfunktion, udførerne er medarbejdere i pleje og aktivitetscentre og/eller private leverandører og modtageren er borgerne. 6

7 Praktik 2 psykiatrisk praktik Dit praktiksted bliver enten i hjemmeplejen, Socialpsykiatrien i Fredensborg eller Johannes Hages Hus i Nivå. Hjemmeplejen I hjemmeplejen er ansat ressourcepersoner, som yder hjemmepleje til borgere med særlige behov. Målgruppen er borgere med en særlig adfærd, som påvirker deres evne til at leve et socialt og sundt liv med en god livskvalitet i hverdagen, som kan profitere af er f.eks.: Fastholdelse i behandlingsforløb Grænsesætning Forebyggelse af isolation og indlæggelse Borgerne er delt i tre grupper: Borgere med en psykiatrisk diagnose Borgere, der ikke er diagnosticerede, men fremtræder krisepræget, aggressivt eller på anden måde anderledes i kontakten med andre mennesker Borgere med misbrugs- og/eller dobbeltdiagnoseproblematikker. Socialpsykiatrien er en kommunal ekstern enhed, der varetager 2 hovedopgaver - tilbud til voksne mennesker mellem 18 og 65 år med sindslidelser og/eller mennesker med særlige sociale problemer samt myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Socialpsykiatrien har fysisk base på Rosings Minde, Helsingørsvej 3 i Fredensborg. Socialpsykiatrien består et uvisiteret støtte- og aktivitetstilbud (værested) beliggende i Rosings Minde. Der er ca. 50 brugere, med et gennemsnitligt dagligt fremmøde på 14 personer. Socialpsykiatrien yder visiteret individuel støtte (bostøtte) til ca. 100 personer inden for målgruppen. Formålet er psykosocial støtte til udvikling ud fra den enkelte brugers ønsker og behov. Socialpsykiatrien yder opsøgende arbejde til de allermest udsatte brugere i målgruppen. Formålet er tilbud om kontakt. Der ydes aktuelt opsøgende arbejde til ca. 10 brugere. Opgangsfællesskabet Dannevang 196 b, Fredensborg er et visiteret tilbud til særligt isolerede og kontaktsvage brugere, der har behov for en mere intensiv psykosocial støtte i nærområdet. Der er 10 pladser i aktivitetslejligheden. Byvejen 9, Nivå.: Et visiteret aktivitetstilbud til brugere, der har behov for et lille aktivitets- og samværstilbud. Formålet er bl.a. træning i samvær med andre, således at brugerne på sigt bliver i stand til at benytte uviserede væresteder. Åstedet, Gutfeltsvej, Hørsholm: Et aktivitets- og værested, som drives i samarbejde med Hørsholm Kommune for brugere bosiddende i Kokkedal Nivå. Hørsholm Kommune benytter Åstedet som psykiatrisk praktiksted Johannes Hages Hus Johannes Hages Hus er et socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud for 60 borgere og drives som en selvejende institution med driftsaftale med Fredensborg Kommune. 7

8 Praktik 3 primærkommunal praktik Dit praktiksted bliver et af Kommunens 5 pleje- og aktivitetscentre, hvor der er forskellige uddannelsestilbud og muligheder for, at du kan udvikle dine erhvervsfaglige kompetencer og gennemføre praktikuddannelsen. Praktikstedernes værdigrundlag Vi møder borgerne i dialog I kontakt med borgerne er vi fokuserede og udadrettede, det betyder at vi: Inddrager borgernes vaner og livshistorie i hverdagen Tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, ønsker og behov Behandler borgerne med værdighed og respekt Er nærværende og lyttende Har aktiviteter på tværs af centrene I vores arbejde er vi ambitiøse og fornyende, det betyder at vi: Gør en forskel i borgerens hverdag Inspirerer og inviterer borgere og pårørende til aktiviteter og samvær Tør gå nye veje og er åbne for nye tiltag Inddrager netværk og det omgivende lokalsamfund Som medarbejder har vi forskellighed og fællesskab, det betyder at vi: ER forskellige, men har fælles mål Er engagerede og ansvarlige Respekterer hinandens holdninger Bruger hinandens ressourcer, deler viden og supplerer hinanden Drager omsorg for hinanden og tager individuelle hensyn Giver mulighed for læring og udvikling Har faglig gensidig inspiration og udvikling på tværs af centrene I centrene samarbejder personalet tværfagligt for at give borgerne de bedst mulige tilbud. De forskellige faggrupper kan være: social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, sygehjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, køkkenassistenter, økonomaer. Du kan se en præsentation af hvert pleje- og aktivitetscentrene og socialpsykiatrien på Kommunens hjemmeside /Borgere/Ældre/Pleje- og aktivitetscentre, psykiatri. Eksempler på praktikforløb i 3. praktik: 8 uger i hjemmeplejen og 8 uger i aktivitetscenter 8 uger i plejeboliger og 8 uger i aktivitetscenter 8 uger i daghjem og træning og 8 uger i hjemmepleje eller plejeboliger 8 uger i plejeboliger og 8 uger i daghjem/dagcenter Praktikforløbene kan i en vis udstrækning sættes sammen ud fra dine ønsker og uddannelsesbehov, samt ud fra de muligheder der aktuelt er i de forskellige centre. Pleje- og aktivitetscenteret Benediktehjemmet Ligger i et boligområde i bydelen Asminderød tæt på stationen og bus nr. 173E, 384, 731, 732, 733E. Benediktehjemmet er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. 8

9 Benediktehjemmet er delt op i 5 leve-bo-miljøer med hver 8 borgere, 1 enhed for 8 borgere med behov for rehabilitering, træningsenhed, Asmundshøj en boenhed for 8 borgere med demens, aktivitetscenter/daghjem, cafe samt 2 hjemmeplejedistrikter. Pleje og aktivitetscenter Egelunden Ligger tæt ved Kokkedal station og bus nr. 150, 350 S, 377 og 354. Egelunden er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Egelunden er delt op i 3 boenheder med i alt 33 plejeboliger og 1 boenhed med 11 midlertidige pladser, 1 hjemmeplejedistrikt, aktivitetscenter, daghjem for borgere med demens, træningsenhed og cafe.. Pleje - og aktivitetscenter Lystholm Ligger i det nye boligområde Lystholm i Fredensborg tæt på bus nr. 733E og i cykelafstand fra stationen og bus nr. 731 og 732. Lystholm er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, sundhedsassistentelever og køkkenassistenter. Lystholm er delt op i 4 leve-bo-miljøer for 8 borgere, træningsenhed, cafe, 1 hjemmeplejedistrikt og et stort produktionskøkken, som leverer mad til bl.a. hjemmeboende borgere og andre plejecentre. Pleje og aktivitetscenter Mergeltoften Ligger tæt ved Nivå station og bus nr. 354, 375. Mergeltoften er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever. Mergeltoften er delt op i 8 boenheder for i alt 46 borgere og 4 midlertidige pladser, 3 hjemmeplejedistrikter, aktivitetscenter, træningsenhed, daghjem for borgere med demens og cafe. Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet ligger i nærheden af Humlebæk station, tæt på Sletten og bus nr Øresundshjemmet er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever, køkkenassistenter og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende og ergoterapeutstuderende. Øresundshjemmet er delt op i plejeboliger for 36 borgere, 2 boenheder for i alt 12 borgere med demens, daghjem, træningsenhed, køkken, cafe og 2 hjemmeplejedistrikter. Ressourcepersoner Arbejds- og forflytningsteknik: I hvert center er der et antal ressourcepersoner, der kan undervise og vejlede dig i at bruge rigtige arbejdsstillinger i forbindelse med rengøring, tøjvask og personlig pleje. De kan ligeledes vejlede dig i forflytninger med fokus på borgerens ressourcer og anvendelse af hjælpemidler. Demens: Der er ansat 2 demenskoordinatorer, der er knyttet til pleje- og aktivitetscentrene. Der er mulighed for at deltage i planlagt demensundervisning under praktikforløbet. 9

10 Inkontinens: Der er medarbejdere i pleje- og aktivitetscentrene, som har specialviden om inkontinens og inkontinenshjælpemidler. Sårpleje: Der er sygeplejersker med specialviden om behandling af sår og sårprodukter. Formål med social- og sundhedsuddannelserne Social- og sundhedsuddannelserne har som overordnet formål: at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelsen opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: praktisk og personlig hjælp omsorgs- og sygeplejeopgaver sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter koordination, vejledning og undervisning aktivering og rehabilitering. Kilde: BEK nr. 163 af 07/03/08 Praktikken Planlægning af praktik 3 I starten af 3. skoleperiode inviteres du og de øvrige elever til formøde hos uddannelseskonsulenterne. Mødets formål er: at du giver en kort orientering om dit hidtidige forløb og de ønsker, du har til praktikforløbet at du får orientering om praktikstederne og deres forskellighed at få afklaret dine ferieønsker, hvis der er ferie i perioden Kort efter mødet får du og dit praktiksted tilsendt din praktikplan pr. mail eller post. Elevens ansvar Du er ansvarlig for at: At være velforberedt til forventningssamtalen tage medansvar for din egen læring udvikle dine faglige og personlige kompetencer kunne udtrykke dine forventninger til praktiksted og dine praktikvejledere arbejde med de 15 praktikmål gennem hele praktikuddannelsen at læse teori og kunne begrunde, hvorfor du gør, som du gør i dagligdagen møde velforberedt til de ugentlige uddannelsessamtaler reflektere over din hverdag både mundtlig og skriftligt i din logbog være bevidst om og gøre din praktikvejleder opmærksom på dine læringsmæssige udviklingsbehov tale med dine praktikvejledere om dit uddannelsesforløb og gøre opmærksom på, hvis praktikforløbet ikke forløber, som du ønsker være opsøgende og initiativrig i forhold til praktikstedets uddannelsesmuligheder samarbejde positivt og konstruktivt med praktikstedet udvise respekt for praktikstedets borgere reflektere over praktikoplevelserne og komme med konstruktiv feedback arbejde med konstruktiv kritik som personlig udvikling være åben om og handle på evt. manglende trivsel og læring i praktikperioden skriftligt evaluere din praktikperiode og medbringe til den sidste uddannelsessamtale, hvor praktikerklæring underskrives. 10

11 Praktikvejledning I din praktikperiode i Fredensborg kommune har du en social og sundhedsassistent eller en sygeplejerske som praktikvejleder. Praktikvejleders opgaver er: at sørge for, at dine arbejdstider er klar 4 uger før praktikstart at sende dig velkomstbrev, før du starter at modtage dig og sørge for at du føler dig velkommen i praktikperioden at introducere dig til praktikstedet og dine samarbejdspartnere at følge dig den første tid afhængig af dine faglige og personlige kompetencer at tilrettelægge dit praktikforløb, så der er mulighed for læring og udvikling at udvælge borgere med passende plejebehov ud fra dine forudsætninger at forberede og gennemføre forventnings- og midtvejssamtale og slutsamtale at udarbejde praktikerklæring at planlægge og afholde ugentlige elevsamtaler at sikre at du bliver fulgt af en anden vejleder ved vejleders sygdom eller ferie at støtte dig i at kunne begrunde praksis ud fra teorien at støtte dig i at reflektere over dine handlinger hos borgerne at støtte dig i at nå dine personlige mål samt de 15 praktikmål. at bruge din logbog som et redskab til at følge din faglige og personlige udvikling at vejlede dig til at søge ny viden at give konstruktiv kritik (hvad går godt, og hvad kan gøres bedre) Uddannelseskonsulenterne opgaver er: at planlægge formøde for kommende elever at planlægge praktikforløbet i samarbejde med vejlederen at deltage i forventningssamtale og slutsamtale/praktikerklæring at støtte og vejlede dig efter behov at være der for dig gennem dit praktikforløb at støtte dine vejledere i at vurdere, om du har nået målene for praktikken at registrere og indberette din ferie (hvis du er ansat i Fredensborg Kommune) at registrere dine syge- og raskmeldinger og holde øje med dit sygefravær at indkalde til helhedsvurdering, hvis praktikforløbet går skævt At udvikle erhvervsfaglig kompetence I den samlede praktikperiode skal du løbende udvikle dine erhvervsfaglige kompetencer ved at arbejde med de 15 praktikmål, teoretisk viden samt dine personlige kompetencer - se bilag 1. Refleksion. Refleksion er en måde at lære på i form af eftertanke og overvejelser, som giver dig ny indsigt og forståelse og måske ændret adfærd. Hensigten med at reflektere er, at du bliver bevidst om, hvad/hvordan du tænker om dine opgaver, så du bliver klar over hvilke faktorer, der påvirker dine handlinger se bilag 4. Man kan også sige, at du går i dybden for at opdage nye muligheder og søger at lære af det, der går godt, og det der går mindre godt. Hvis du har svært ved at reflektere kan du tage udgangspunkt i: En situation der er ny og uvant for dig En situation hvor din sædvanlige viden og erfaring ikke slog til En særlig situation, hvor samarbejdet med en borger eller pårørende blev svært Du kan også reflektere for at finde ud af/lære om: hvilke værdier der ligger bag dine handlinger hvor du mangler viden, der kan begrunde dine handlinger dine følelsesmæssige reaktioner i forbindelser med konkrete opgaver 11

12 Spørgsmål som kan sætte gang i refleksionen: Hvad skete der, hvad tænkte jeg? Hvilke følelser havde jeg? Hvad gik godt og hvorfor det? Hvad gik mindre godt og hvorfor? Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Hvad har jeg lært af det? Hvad skal jeg lære for at blive bedre? Du kan reflektere mundtligt sammen med kolleger eller din vejleder, eller reflektere skriftligt i logbogen. Logbog Logbogen er åben for praktikvejlederen og danner udgangspunkt for ugesamtalerne. Det forventes, at du skriver i logbogen mindst en gang om ugen. Når du skriver regelmæssigt i logbogen, bliver den et redskab til dokumentation for din læring både for dig selv og for din vejleder. Informationsteknologi Der er PC er med internetadgang på praktikstederne. Du aftaler med din praktikvejleder, hvornår du har mulighed for at benytte PCéren. Alle pleje- og aktivitetscentrene benytter elektronisk omsorgssystem, og medarbejderne i hjemmeplejen benytter PDA er. Praktikstedet sikrer, at du får brugeradgang til EDB systemerne. Litteratur I pleje- og aktivitetscentrene er der bøger, pjecer og fagblade, som du kan søge yderligere viden i. Den sorte lærebogsserie findes i pleje- og aktivitetscentrene Elevsamtaler Forventningssamtale Holdes indenfor de første 14 dage af praktikperioden. Din vejleder er ansvarlig for at planlægge mødet se bilag 3 Midtvejssamtale Holdes, når halvdelen af praktiktiden er gået. Hvis du har et praktikforløb, hvor perioden deles mellem plejeområdet aktivitetscenter/daghjem, er midtvejssamtalen samtidigt forventningssamtale til den sidste del af perioden, og din vejleder fra dette område deltager i samtalen. Ved midtvejssamtalen skal du skriftligt lave en status over, hvor langt du er med at udvikle de erhvervsfaglige kompetencer - se bilag 1 og 4. Slutsamtale afholdes indenfor de sidste 8 dage af praktikken. I samtalen er der fokus på din teoretiske viden, praktikmålene og på udvikling af de personlige kompetencer se bilag 1 og 4. Evaluering af praktikstedet Du skal skriftligt evaluere praktikforløbene og i bilag 5, kan du finde en guide, som kan hjælpe dig til at strukturere din evaluering. Evalueringen bliver brugt til at evaluere uddannelsesmiljøet og videregives til lederen af området. Uddannelsessamtaler Hver uge holder du uddannelsessamtale med din praktikvejleder af ¾ - 1 times varighed. Din praktikvejleder sikrer, at der udarbejdes referat fra mindst en uddannelsessamtale om måneden se bilag 6. 12

13 Praktiske oplysninger Alkohol/rusmidler Arbejde og alkohol hører ikke sammen. Du må ikke indtage, være påvirket af eller lugte af alkohol i arbejdstiden eller være påvirket af rusmidler. Hvis du har problemer med misbrug, skal du søge hjælp med det samme. Ansættelsesforhold Nogle af SSA eleverne er ansat i Fredensborg kommune efter gældende overenskomst. Din løn er til rådighed den sidste hverdag i hver måned. Andre elever er ansat i de øvrige kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden. Arbejdstid/mødetider Mødetiderne kan variere fra praktiksted til praktiksted, men din arbejdstid er 37 timer om ugen. Du får mødetider sendt i et velkomstbrev fra dit praktiksted inden praktikken begynder. Dine arbejdstider planlægges af gruppelederen, og du har ret til at kende dem 4 uger frem. Weekendvagt: Der er ikke planlagt weekend arbejde i praktikperioden. Hvis der er læringsmuligheder i weekender eller i aftenvagter kan du deltage i vagter. Beklædning Du får ikke udleveret uniform eller tøj i kommunale praktikker. Det betyder, at du går på arbejde i dit eget tøj. Tøjet skal være rent og neutralt og, du skal tænke over, hvilke signaler du sender med dit tøj. Der udbetales beklædningsgodtgørelse efter de praktikperioder, hvor der ikke stilles uniform til rådighed. Cykel Når du er i praktik i hjemmeplejen, skal du cykle på din egen cykel rundt til borgerne. På nogle centre har du mulighed for at låne en cykel. Ferie Du er ansat efter lov om erhvervsuddannelser (jf. ferieaftalens 42) og har ret til 6 ugers betalt ferie i det indeværende ferieår, hvis du er ansat inden den 1. juli. Er du ansat efter 1. juli, har du ret til højest 1 uges betalt ferie i det indeværende ferieår, hvis arbejdspladsen holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april. I det første og andet ferieår efter ansættelsen er påbegyndt, har du ret til 6 ugers ferie. I det omfang du ikke selv har optjent ret til ferie til løn under ferie eller feriegodtgørelse betaler arbejdsgiver. Har du feriegodtgørelse fra tidligere arbejdsgiver, SKAL det oplyses og modregnes i din løn under ferien. Feriekort skal i uddannelsesperioden sendes til og attesteres af uddannelseskonsulenten. I skoleperioder skal du følge skolens ferieplan. Det er ikke muligt at flytte planlagt ferie i skoleperioderne. I praktikperioderne aftaler du din ferie med praktikstedet og giver besked til uddannelseskonsulenterne senest den 1. hverdag i den måned, hvor du afholder ferien. Forsikring: Du er ansvars- og ulykkesforsikret i din arbejdstid. Forsikringen dækker også, når du benytter kommunens biler og hjælpemidler. 13

14 Graviditet Hvis du bliver gravid under uddannelsen, skal du give skriftlig besked til udannelseskonsulenten senest 3 måneder før forventet fødsel. For at du kan få en god graviditet og et godt uddannelsesforløb, anbefaler vi dig at kontakte en af uddannelseskonsulenterne i starten af graviditeten. Gaver og penge Du kan komme ud for, at borgerne bliver så glade for dig, at de vil give dig gaver eller penge. Det kan være en rigtig svær situation, men det er en hjælp til dig, at du kan fortælle borgeren, at det ikke er tilladt at modtage personlige gaver eller penge. Du må heller ikke arbejde hos borgeren i din fritid, låne penge eller købe eller sælge noget af dem. Helhedsvurdering Hvis du, dine praktikvejledere og/eller din kontaktlærer ønsker det, er det muligt at få en aktuel vurdering af dit standpunkt ved en helhedsvurdering. Helhedsvurderingen foregår på Humanica, Social - og sundhedsskolen, Det er studievejlederen der indkalder, leder og skriver referat fra mødet. Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet, hvor din kontaktlærer, praktikvejleder og uddannelseskonsulent deltager. Hos uddannelseskonsulenten eller på skolen kan du få udleveret en kvalitetsstandard for helhedsvurdering, hvor du kan læse mere om dine rettigheder. ID kort Du får ID-kort, som skal bæres i arbejdstiden. Foto til ID-kort bliver taget på praktikstedet. Klagemuligheder Opstår der problemer i praktikperioden, er det vigtigt, at du er åben og får løst dem i samarbejder med dine praktikvejledere. Desuden har du mulighed for at inddrage uddannelseskonsulent eller henvende dig til uddannelsesvejledningen på Skolen. Klager over retslige spørgsmål kan ske til PASS (Fagligt udvalg for pædagogisk assistentog social- og sundhedsuddannelserne, Ny Vestergade 17, 3.sal, 1471 København K., tlf Mobiltelefon Telefonen skal være slukket i arbejdstiden. Har du behov for at have tændt din telefon, skal du aftale det med din praktikvejleder. Hvis du venter vigtige beskeder, kan du aflytte din telefonsvarer i pauserne, men tænk over, hvor du bruger telefonen. Du må ikke læse eller sende SMS i undervisningstimer og under møder. Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge i pleje- og aktivitetscentrene, da kommunens ønsker at bevare borgernes og de ansattes sundhed. Smykker Af hensyn til borgernes og din sundhed og sikkerhed må du ikke bære ringe, armbånd, ur samt løsthængende halssmykker og ørenringe i arbejdstiden - se e-learningprogram om hygiejne på Sygdom/fravær Du er i gang med en kort og meget intensiv uddannelse, som ikke kan gennemføres tilfredsstillende, hvis du har meget fravær eller sygdom. Derfor er det vigtigt, at du tænker 14

15 over din egen sundhed, styrker din krop, spiser ernæringsrigtig kost og slapper godt af, når du har fri. Hvis du skulle være uheldig at blive syg, er der regler omkring syge- og raskmelding, som du skal følge. I Praktikperioden: Giver du besked til: Praktikstedet (aftal med din praktikvejleder, hvornår du skal ringe) Uddannelseskonsulenten kl på første sygedag (gerne via mail) Raskmelding til praktikstedet og uddannelseskonsulent kl dagen før, du igen møder i praktik. I skoleperioderne: Giver du besked til: Skolen efter skolens anvisning Uddannelseskonsulenten kl på første sygedag (gerne via mail) Raskmelding til uddannelseskonsulent kl dagen før, du igen møder i Skolen Du skal kontakte uddannelseskonsulenten, hvis du har problemer i forbindelse med dit helbred. Det er muligt at finde udveje, hvis du er ærlig og tager ansvar for dit udannelsesforløb. Hvis du er ansat som elev i Fredensborg Kommune indberetter uddannelseskonsulenterne dit eventuelle fravær til personaleservice. Hvis du er ansat i en anden kommune skal du selv sørge for at indberette dit eventuelle fravær til uddannelseskonsulenten Tavshedspligt Da du underskrev din ansættelseskontrakt, skrev du også under på, at du har tavshedspligt, hvilket betyder, at de oplysninger om borgerne, som du kommer I besiddelse af, ikke må fortælles videre til andre end dine samarbejdspartnere på praktikstedet. Tavshedspligten gælder også efter, at uddannelsen er afsluttet. Du kan læse mere om tavshedspligt i forvaltningsloven eller i dine lærebøger. Tilskadekomst i praktikken Hvis du kommer til skade under arbejdet, skal du straks give besked til din praktikvejleder eller gruppeleder, der kan hjælpe dig med at anmelde arbejdsskaden. Bilagsfortegnelse Bilag 1: Uddannelsens formål og erhvervsfaglige kompetencer Bilag 2: Former for refleksion Bilag 3: Guide til forventningssamtale bilag 4: Taksonomiskala Bilag 5: Guide til evaluering af praktikstedet Bilag 6: Guide til ugesamtaler 15

16 Bilag 1 Social- og sundhedsassistentens ansvars- og kompetenceområde. At eleven erhverver forudsætninger for at kunne vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge og udføre sammensatte omsorgsopgaver og aktiverende arbejde, herunder stimulering af fysiske, intellektuelle og kreative funktioner i forhold til det enkelte menneske og grupper af borgere, vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens område for pleje og omsorg og udføre koordinerende og undervisende opgaver. Erhvervsfaglige kompetence Faglig kompetence Personlige kompetencer Teori/viden Praktik mål Initiativ Interesse og engagement Selvstændighed Ansvarlighed Empati Etik og moral Evne til at samarbejde Evne til at indgå i forandringsprocesser Lyst til og åben for læring Aktivt søgende og spørgende Bevidst om egen og andres adfærd Bilag til brug for forventningssamtale, ugesamtaler og midtvejsevaluering 16

17 Bilag 2 Former for refleksion. Viden i handling: - Den viden og erfaring vi ubevidst bruger for at løse en opgave f.eks. rutiner. Refleksion i handling: - Vi stopper op og tænker os om for at bruge den viden og erfaring vi har fra andre situationer f.eks. FØR - UNDER - EFTER vejledning. Refleksion over refleksionen i handlingen: - Efter at have udført en opgave tænker/ snakker/skriver vi situationen igennem for at lære af den f.eks. logbog, uddannelsessamtale. 17

18 Bilag 3 Guide til forberedelse til forventningssamtalen i praktik 2/3: (Medbringes i 3 kopier til forventningssamtalen) Din faglige baggrund - Skolebaggrund - Tidligere uddannelser - Arbejdserfaring - Kort om tidl. praktikforløb: hvad havde du fokus på, hvad har du lært? Din personlige baggrund - livserfaring, interesser, dine stærke sider, sider, du skal udvikle o. lign. - hvad glæder du dig til, er der noget du bekymrer dig om - specielle forhold som ordblindhed, sprogvanskeligheder eller andet. Hvilke mål har du fokus på i denne praktik? Hvilke personlige kompetencer skal du udvikle? Hvilken teori skal du arbejde med? Dine forventninger til praktikvejlederen: Hvordan lærer du bedst? Hvad er god vejledning for dig? Dine forventninger til at arbejde med logbog Hvordan reflekterer du/metode? Aftaler om tid til at skrive logbog/læse/vejlederens rolle i forbindelse med logbogen Udfyldes efter samtalen: Hvornår afholdes ugesamtaler, midtvejsevaluering og vejledende standpunktsbedømmelse: Vejlederen sikrer, at der skrives referat af samtalen. 18

19 Bilag 4 Niveau Begynder Viden (kognitive mål) Kendskab til Hjælpeord: faktaviden, genkende, beskrive, gengive. Taksonomi-skala. Færdigheder (Færdighedsmål) Kan løse opgaver i kendt eller i mindre kompliceret situation under vejledning. Hjælpeord: vejledes, indstillet på, kopierer, anvender, blive klar over, kan ikke prioritere. Holdninger (holdningsmål) Reagerer på Forholder sig til Hjælpeord: deltager, interesserer, lytter, udviser forståelse. Rutineret Viden om Hjælpeord: vælger, overfører, redegør, generaliserer, sammenligner. Kan planlægge og gennemføre/løse problemer i rutineog/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. Hjælpeord: overblik, afprøver, rutinepræget, en vis sikkerhed, en vis selvstændighed, overskuer eget arbejde. Reflekterer over Hjælpeord: argumenterer, påtager sig, bevidst om, konsekvent, vælger samarbejder. Avanceret Indsigt i Hjælpeord: planlægger, kombinerer, diskutere, kritiserer, overskuer, fremstiller. Kan vurdere og løse et problem eller planlægge, løse og gennemføre en opgave også i ikke-rutinerede situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensynstagen til opgavens art. Hjælpeord: udfører selvstændigt, udfører sikkert, udfører kreativt, ser nuancer, prioriterer mellem opgaver, overskuer større sammenhænge ud over eget arbejde. Arbejde bevidst med Udvikle. Hjælpeord: tager ansvar, har en grundholdning, beslutter, ændrer strategier, reflekterer kritisk. 19

20 Bilag 5 Guide til evaluering af praktikstedet. (Tag kopier og udfyld i hver praktik) Beskriv din start på praktikstedet gruppens velkomst til dig. Hvad var godt giv eksempler. Hvad var mindre godt for dig giv eksempler. Fortæl om din introduktion/første uger giv eksempler på, hvad var godt/mindre godt. Beskriv din oplevelse af forventnings og midtvejssamtalen? Beskriv dit samarbejde med dine praktikvejledere. Giv eksempel på en særlig god situation, hvor du lærte noget: Giv eksempel på en situation, som var mindre god for dig: Hvordan har du haft det sammen med det øvrige personale? Hvordan har du arbejdet med refleksion og logbog? Giv eksempler på, hvordan du har udviklet dine faglige og personlige kompetencer. Hvad var godt - beskriv nogle situationer, hvor det "rykkede" for dig - hvad var mindre godt? På en skala fra 0-10, hvordan vurderer du din praktik? 20

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2.

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. Center for Ældre og Handicap Januar 2013 Revideres senest 2015 1 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Center for Ældre og Handicap August 2013 1 Velkommen til Fredensborg kommune Velkommen til Fredensborg kommune, hvor du skal i klinisk undervisning. Denne pjece

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Side 1 af 11 Indhold 1. Organisationsbeskrivelse 2. Faxe Kommunes vision, værdier og mål 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet og omsorgsområdet

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen April 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer, at du bruger det,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere