Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem"

Transkript

1 Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: Fax: P-nr : Danske Bank: CVR : Jjjjj Års- g Virksmhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Februar 2011

2 S i d e 2 Indhld Indledning... 3 Organisatrisk tilhørsfrhld... 3 Beliggenhed... 3 Kntakt med fritidshjemmet... 3 Generelle infrmatiner... 4 Nrmering... 4 Stuer, indretning... 4 Åbningstid... 4 Lukkedage... 4 Frældrebestyrelse... 4 Planer... 4 Værdigrundlag... 5 Dagtilbudslven... 5 Københavns Kmmunes målsætning... 5 Visin... 5 Rummelighed... 5 Medbestemmelse g demkrati... 6 Selvværd... 6 Sciale kmpetencer g empati... 7 Relatiner g venskaber... 7 Fantasien g kreativiteten... 7 Legen... 7 Mtin g bevægelse... 8 Frældresamarbejde... 8 Frældresamtaler... 8 Fritidshjemmets dagligdag... 9 Gruppe... 9 Værksteder/aktiviteter... 9 Aktiviteter g prjekter... 9 Musik Teater Sløjd Kreativt værksted Ridning Bldspil/ idræt... 11

3 S i d e 3 Kanklubben Klni Samtænkning Årets gang Indledning Organisatrisk tilhørsfrhld Vres fritidshjem er en del af Brønsparkens Fritidscenter, der igen er en del af den selvejende paraplyrganisatin SBBU. SBBU (.dk) tæller børnehaver, fritidshjem, fritids-, junir- g ungdmsklubber, sejlklub, kanklub g rideskle, alt sammen i det strkøbenhavnske mråde. Beliggenhed Brønsparkens Fritidscenter tæller udver fritidshjemmet, gså en udflytterbørnehave, fritids-, junir- g ungdmsklub. Vi hlder alle til i hvedbygningen på adressen Hegnshusene 9A. Dg er der det særlige ved udflytterbørnehaven at vi kun ser dem tidligt m mrgenen i vres hus. De kører i bus kl 8.30 til Hlstrupgård ved Skævinge, hvr børnene er hele dagen, g sidst på eftermiddagen kører de hjemad g slutter i deres egen bygning Annexet der ligger på adressen Hegnshusene 136, hvr disse børn bliver afhentet. Kntakt med fritidshjemmet Fritidscentrets hved- g faxnumre er g Mail: Fra hvednummeret kan man taste sig igennem til alle afdelinger g kntr. Fritidshjemmets direkte nummer er , g den direkte mail er Hjemmeside: Det er vigtigt I ringer til Fritidshjemmet g meddeler hvis jeres barn er syg eller der er andre særlige frhld enkelte dage, så vi ikke står på sklen g venter på dit barn.

4 S i d e 4 Generelle infrmatiner Nrmering Fritidshjemmet er nrmeret til 50 børn i alderen 5-10 år (0.-3. klasse). Vi er 5 ansatte, 2 pædagger g 3 medhjælpere. Der er nrmalt 4 på arbejde hver dag. I krtere eller længere perider har vi frskellige frmer fr praktikansatte tilknyttet, så der er flere hænder i dagligdagen. Persnalegruppen er alsidig, det gælder både i frhld til kmpetencer, køn g alder. Der er i øvrigt billeder af persnalet på vres hjemmeside, bruk.dk Stuer, indretning Vi arbejder ikke stuepdelt. Fritidshjemmet hlder til i stueetagen, hvr der er phldsrum, værksted, lege- g spillerum, køkken, tiletter g garderbe. Derudver er der musikrum g drama/diskteksrum i kælderen, sm vi g klubben kan benytte. På 1. salen hlder klubben til, men vi låner fte deres stre rum til bldspil. Åbningstid Vi har åbent fra kl g igen kl til Det er i disse tidsrum I kan ringe til s g frtælle hvis jeres barn er syg, hlder fri eller der er andre særlige frhld vi skal vide. Lukkedage I Københavns Kmmune har alle fritidshjem 19 lukkedage m året. Disse lukkedage er annnceret på vres hjemmeside Frældrebestyrelse Vi har en bestyrelse med frældre fra afdelingerne g persnalerepræsentanter. Læs mere m deres arbejde på hjemmesiden. Planer På hjemmesiden uplader vi hver måned aktivitetsplaner. Samme sted lægger vi gså nyhedsbreve p, der kmmer efter behv, ca. 1 gang m måneden. På børnenes stamkrt kan man krydse sig af m man ønsker nyhedsbreve g aktivitetsplaner sendt på mail.

5 S i d e 5 Værdigrundlag Dagtilbudslven Overrdnet arbejder fritidshjemmet i henhld til Dagtilbudslven. Københavns Kmmunes målsætning Dertil kmmer at fritidshjemmet arbejder ud fra Børne- g Ungdmsfrvaltningens Målsætninger fr fritidshjem g KKFO er 2009, hvr det lyder: Arbejdet i fritidsinstitutinerne tager afsæt i Københavns Kmmunes værdigrundlag med de fire kerneværdier: respekt, ligeværd, dialg g tillid. Med tanke på værdierne skal persnalet med en anerkendende pædaggik møde børn med respekt fr deres frskelligheder. Ligeværdigheden kmmer til udtryk ved, at alle børn anerkendes fr deres individuelle behv g på lige fd tilgdeses i planlægningen g udfldelsen af aktiviteter i fritidsinstitutinen. Gennem dialg skal børn sikres medbestemmelse g medindflydelse på et grundlag, der er præget af gensidig tillid mellem børn, frældre g persnale. Visin Vres visin er at fritidshjemmet er et sted, hvr alle børn får mulighed fr at udflde sig efter evner g lyst sammen med andre g hvr fællesskabet med andre er det bærende element i alt hvad vi fretager s. Hvr livsglæde, leg g læring er fremherskende. Hvr man kan gå hjem efter en dag i fritten g sige: Det var en gd dag. Rummelighed Vi pfatter rummelighed sm en af Brønsparkens kerneydelser altså at have en rummelighedens pædaggik der virker inkluderende - at vi påtager s ansvaret fr alle børn, gså dem der kræver nget særligt. Derfr er det vigtigt, at vi påtager s ansvaret fr udvikling af børns selvtillid g selvværd. Selvfølelsen g den sciale fleksibilitet er bærende g vil være måden at klare sig på gennem livet i medgang g mdgang. De vksne skal være pmærksmme m børnene har det gdt. De vksne skal imødekmme børnene. De vksne skal frsøge at tlke børnenes udtryk i frhld til deres behv. Når vi har valgt at rette særligt fkus på dette de kmmende år, skyldes det vi kan se en tendens hs børnene til, at de i højere grad end tidligere islerer sig fra andre, der ikke lige er sm dem selv. De søger det trygge g kendte. Frståelsen g empatien fr andres livsvilkår g hldninger daler. Der er selvfølgelig flere faktrer, der gør sig gældende. Fr at nævne én, der er gældende fr alle vres børn, er det et faktum, at vi lever i et infrmatinssamfund, hvr børnene skal frhlde sig til en masse prblematikker. De får dagligt et utal af infrmatiner gennem frskellige medier, de knap nk frstår. Dette skaber utryghed g kan udløse en søgning md det velkendte med udelukkelse g/eller frdømmelse af andre til følge.

6 S i d e 6 Fr s er rummelighed: At styrke børnenes venskaber g sciale kmpetencer At fritiden er børnenes tid At der er en gd tne på fritidshjemmet Et gdt frældresamarbejde At priritere sunde g gde mrgen- g eftermiddagsmåltider højt At priritere mangfldigheden i udbuddet af aktiviteter i frhld til årstiden, g ikke mindst børnenes alder g frmåen f.eks. sprt/svømning, teater/musik, ridning, maling, sløjd, g perler m.m. Medbestemmelse g demkrati I Brønsparken vil vi gerne udvikle børn g unge til at blive alsidige demkratisk tænkende g handlende mennesker. Mennesker der tager ansvar fr det fællesskab sm samfundet er baseret på, men sm samtidig tør at være individer g tage ansvar fr egen handling g hldning. Målet er at præsentere børnene fr demkratiet, g derigennem afprøve de demkratiske prcesser bl.a. gennem medbestemmelse. Børnene er med til at bestemme inden fr ngle afgrænsede mråder, hvr det ansvar, der følger med, kan håndteres af de pågældende børn. På det frmelle plan har vi børnemøder i fritidshjemmet. På møderne gives infrmatiner g kllektive beskeder, g børnene støttes i at tage emner p. På det ufrmelle plan har børnene str indflydelse ved, at de vksne lytter til børnenes ønsker g fører en anerkendende dialg med dem. De spntane aktiviteter er gså eksempler på den ufrmelle medbestemmelse. Selvværd Selvværdet er vres viden m, g plevelse af, hvem vi er. Selvværd handler m hvr gdt vi kender s selv, g hvrdan vi frhlder s til det vi ved. Et gdt selvværd er afgørende fr man kan udtrykke sine egne behv g ønsker, g man kan tage selvstændige initiativer. Fr at udvikle et gdt selvværd har børn bl.a. brug fr at blive taget alvrligt, blive anerkendt g frstå, at de har betydning fr andre mennesker. De vksne har et væsentligt ansvar i frbindelse med at respektere g anerkende børnene, ligesm de skal trøste dem g hjælpe dem. De vksne skal vise børnene tillid, g tr på dem, så børnene kan tr på sig selv, g kan udvikle en fr dem selv trværdigt selvpfattelse. De vksne skal være særligt pmærksmme på et barn, sm fte trækker sig væk fra andre g sm sjældent lader sig udfrdre i leg eller aktiviteter, frdi det kan være tegn på at barnet ikke føler sig tryg g har tillid til andre eller sig selv. Underdanighed, aggressivitet g perfektinisme er eksempler på tegn sm kan skyldes ringe selvværd, hvilket de vksne skal være pmærksmme på. Fritidshjemmet skal være et sted, hvr børnene føler sig trygge, så de tør lege g afprøve sig selv i frskellige situatiner, sm giver dem persnlige sejre g nederlag, der gør dem klgere på sig selv, g lærer dem at passe på sig selv.

7 S i d e 7 Sciale kmpetencer g empati Sciale kmpetencer g empati har at gøre med at lære at mgås andre mennesker g evnen at indleve sig i hvrdan andre mennesker har det. At kunne rumme andre mennesker. Det er vigtigt at have erfaring, indsigt g erkendelse i frhld til egne g andres følelser. Vi skal medvirke til at skabe rammer, hvr børnene kan øve sig g udvikle deres sciale kmpetencer. De vksne skal hjælpe børnene til at reflektere ver g bearbejde deres plevelser, således at børnene kntinuerligt udvikler deres handlekmpetencer. Et væsentlig led i dette er, at hjælpe børnene med knflikthåndtering. Målet er at børnene på sigt selv skal kunne håndtere deres indbyrdes knflikter. Børnene skal bl.a. lære, at det er helt i rden ikke at være enige, at det ikke er altid, at tingene syntes retfærdige, at man kan verbevise andre ved at argumentere fr sin sag, at man kan bøje sig fr andres argument, g at der kan kmme nget gdt ud af at prøve nget nyt indimellem. Relatiner g venskaber Det er vres pgave at give børnene en frståelse af g indsigt i menneskelige relatiner. Børn skal have mulighed fr at afprøve sig selv g have relatiner til andre, fr at udvikle venskaber g blive en del af frskellige fællesskaber. Den kntakt, et barn plever i frhld til andre børn g vksne, er afgørende fr, hvrdan barnet har det g udvikler sig. Det at få en ven eller veninde er nget ganske særligt fr børn. Venner hlder sammen g passer på hinanden. Det giver en særlig msrg g frpligtigelse, når børn vælger hinandens venskab. Man kan ikke tvinge børn til at blive venner, så børn plever det derfr gså sm nget enestående, når det pstår. Det er fritidshjemmets pgave, at understøtte børnene i at dyrke g frdybe sig i venskaber, g guide dem i knfliktløsning, eller ved at hjælpe børn, der har svært ved at finde venner, sv. Gennem de venskabsgrupper g fællesskaber kan børnene gøre sig ngle værdifulde erfaringer m samarbejde g samvær g demkratiske beslutningsprcesser. Fantasien g kreativiteten Børn skal støttes i at bruge fantasien g kreativiteten til at undersøge virkeligheden g til at udvide deres mverden. Målet med en given aktivitet kan være meget frskellige. Ngen gange kan det være fællesskabet mkring brdet, der er det vigtigste, hvr fantasi g skabertrang får frit spillerum. Det uventede, skøre, det skæve, det fjllede, det nye det er alt sammen nget der sætter hverdagen i perspektiv sætter grænser mellem det nrmale g det unrmale verden g livet ses med nye øjne - mulighederne flder sig ud g børnene pdager nye sider af sig selv Hvis børnene eksempelvis arbejder med specifikke materialer, kan det måske handle m at lære nye teknikker, lære at være grundig g tilfreds med sit arbejde, følge en prces fra start g til slut. Legen Legen er grundstenen i børns udvikling g i det pædaggiske arbejde. Ved børns egen g frie leg kmmer mtivatinen indefra, g der er ikke nget bestemt frmål med legen. Legen leges fr legens egen skyld g ikke fr at nå et bestemt mål. Legen leges, til den pludselig ikke er der mere, g undervejs har den taget flere drejninger g udviklet sig. I legen pøver børnene deres sciale færdigheder. Frhandlinger er nget af det vigtigste i legen. Leg er børns mulighed fr at frdybe sig, at bearbejde plevelser samt at udvikle deres fantasi, kreativitet g evne til at løse prblemer. I den rganiserede leg, hvr det er den vksne, der styrer legen, har legen et pædaggisk sigte. Den rganiserede leg medvirker bl.a. til, at børnene træner regler, mtriske eller sciale færdigheder.

8 S i d e 8 Mtin g bevægelse Samfundsudviklingen har betydet, at børn bevæger sig betydeligt mindre end tidligere. Fødevarestyrelsen anbefaler mkring børn g mtin, at børn dagligt skal være 60 minutter i aktivitet. Vi vil gerne give børnene en større krpsbevidsthed, alsidige mtriske erfaringer g en psitiv selvplevelse. I aktiviteterne mkring idrætten vil vi præsentere børnene fr både nye g gamle bldspil g idrætslege. Der vil være aktiviteter, hvr knkurrence mmentet er i højsædet såvel sm traditinelle aktiviteter, hvr knkurrence mmentet er nedtnet eller ikke eksisterende, g det er samværet g det fælles tredje der har betydning. Frældresamarbejde I Brønsparken vil vi gerne bestræbe s på et gdt samarbejde med frældrene fr herigennem at give frældrene et grundigt kendskab til fritidshjemmet. Persnalet g frældrene har et fælles ansvar fr at børnene udvikler ansvarlighed, tlerance g respekt fr hinanden. Ligeså vel sm frældre har frventninger til s sm institutin, har vi gså frventninger til jer frældre. Vi frventer at frældre aktivt støtter p mkring at: Medvirke til at sikre at Brønsparkens børn har en tryg g udviklende hverdag Støtte p m tiltag, der har prindelse i Brønsparkens værdigrundlag Deltager i mødevirksmhed g andre arrangementer Bakke p m et gdt arbejdsklima g gde arbejdsbetingelser fr persnalet Være åben mkring frhld der har betydning fr jeres barn Tage emner der undrer g/eller frslag p Vi afhlder t frældremøder m året: Et inden smmerklnien, hvr vi infrmerer m denne. Et m efteråret, hvr der er valg til frældrebestyrelsen, hvrefter der infrmeres g diskuteres med frældrene m det daglige arbejde g hvilke tiltag, der er i gang. Frældresamtaler Frældrene indkaldes til en frældresamtale når barnet har gået på fritidshjemmet i cirka tre måneder. Derudver får alle frældre tilbud m en samtale en gang årligt. Der er altid mulighed fr at frældre g pædagger kan afhlde samtaler, hvis der er behv fr dette.

9 S i d e 9 Fritidshjemmets dagligdag Kl. 07:00-07:30 Kl. 07:40 Kl. 12:40 Kl. 13:00 Kl. 14:30 Kl. 15:00 Kl. 16:30 Kl. 17:00 Der serveres mrgenmad Sklebørn (0. g 1. klasser) følges i skle Sklebørn (0. g 1. klasser) hentes fra skle Eftermiddagsaktiviteter. Se aktivitetsplan ved inftavlen Gruppe : samling af børnene til eftermiddagsmad g evt. børnemøde. Se Medbestemmelse g demkrati Aktiviteterne frtsættes samt fri leg Alle samles i alrummet eller på legepladsen Fritidshjemmet lukker Gruppe Vi har de seneste par år lagt vægt på at børnene får et frnuftigt måltid at spise midt på dagen. Det betyder gså, at vi serverer sund, varieret g spændende mad til børnene, hvilket vi alle er rigtig glade fr. Der er typisk pålægsbuffet med rugbrød t gange m ugen, g varm mad ligeledes t gange m ugen. Fredag er det lidt frskelligt, hvad vi serverer. Børnene er skiftevis med til tilberedning g servering af maden. Det er i dette tidsrum vi hlder børnemøder, giver kllektive beskeder sv. Smmerfest Hvert år afhlder vi smmerfest på sidste skledag før smmerferien. Her er det frældrene, der er aktive deltagere, g de står fr det rent rganisatriske. De udarbejder vagtskemaer til bderne g prydning, sm frældrene står fr. De sørger fr, at der er bemanding til grillen, g rganiserer t-tre børnelege. Alle frældre har mad, salat g brød med til det fælles madbrd. Fritidshjemmet sørger fr øl, vand, grill, kul g underhldning. Værksteder/aktiviteter Aktiviteter g prjekter Det at begynde i skle g på fritidshjem næsten samtidig er en skelsættende begivenhed i barnets liv. Frmiddagen bliver betydelig mere skemalagt g struktureret end børnene er vant til fra børnehaven. Det nye liv stiller stre krav til barnets selvstændighed f.eks. at kncentrere sig, at gøre hvad man får besked på, at hlde rden g klare sig selv. Barnet får en frståelse af at skelne mellem arbejde g leg/fritid, g fte mærker vi børnenes trang til måske kun at deltage i aktiviteter på frivillig basis eller nyde muligheden fr at frdybe sig i egen leg, når de kmmer på fritidshjem m eftermiddagen. I fritidshjemmet planlægger vi aktiviteter g prjekter med udgangspunkt i barnets g børnegruppens udviklingstrin, deres behv g de interesser der rører sig lige pt. i børnegruppen. Målet er at styrke børnenes sciale liv g give rum til alle. Aktiviteter giver mange fælles plevelser der bl.a. styrker fællesskabet g giver mulighed fr at pleve hinanden på en anderledes måde end eks. i sklen. Aktiviteterne planlægges gså under hensyn til persnalets frudsætninger - deres kunnen, viden g interesser - samt i institutinens fysiske g øknmiske rammer.

10 S i d e 10 Musik Det verrdnede mål fr musik aktiviteterne er at det skal være lige dele leg g undervisning. Undervisningselementet er nødvendigt frdi der er visse greb eller rytmer der skal følges fr at pnå samspil. Her kan man lære at synge g spille på de instrumenter vi har til rådighed i fritidshjemmet (guitar, bas, trmmer g rgel). Det verrdnede mål er at give børnene et redskab, til at bearbejde g give udtryk fr sindsstemninger, følelser g tanker. Træning af mtrikken er en ekstra gevinst ved udøvelse af musik. Alle de nævnte instrumenter træner øje-hånd krdinatinen, da begge hænder benyttes samtidig. Børn får generelt et bedre selvværd ved at begynde at spille musik. Opdagelsen af at kunne spille g turde ptræde giver samtidig en større selvtillid. Ved musisk samspil er det sciale samspil meget vigtigt. Det skal være spilleglæden, der skal drive værket. Børnene skal bibringes frståelse fr at ingen kan spille på et instrument på frhånd, men at det kan læres med en vis prtin tålmdighed. Ligesm i andre sammenhænge, lærer ngle det hurtigere end andre. De skal have en gd prtin tålmdighed g disciplin, da de ind imellem må vente på, at en anden skal lære eksempelvis en bestemt rytme. Børnene skal lære vigtigheden af at lytte til hinanden g følge hinandens temp. Det kan så videre danne grundlag fr at man i samspil med andre børn, får plevelsen af at kunne skabe nget unikt sammen. Gennem musikken tilegner børn sig desuden evnen til at se verrdnet på tingene, at se sammenhænge, at se detaljer g helheder. Teater Drama giver ligesm det at spille musik, børnene et ubevidst instrument til at få bearbejdet de sindsstemninger, tanker g følelser de har. Drama er ét af de mange udtryksmidler vi gerne vil udvikle børnenes lyst g færdigheder i at bruge. Det at påtage sig en anden rlle end den vi er vant til, fører s langt væk fra virkelighedens verden til dér, hvr fantasien tager styringen. Her kan man ved hjælp af indlevelse g fantasi gå ud ver situatinen g spille en anden end sig selv, en anden figur, i et fiktivt rum. Dette betyder bl.a. at man kan finde en beskyttelse i rllen, så man her igennem kan få afprøvet helt nye sider af sig selv, hvad enten det handler m hldninger, være- eller udtryksmåder. Drama kan på en hel unik måde træne g skærpe børnenes sanser, fantasi, selvtillid g krpsbevidsthed. Her kan de gennem leg, øvelser, teknikker g sammenhld, ruste sig til at turde stille sig p fran et større eller mindre publikum. Sløjd Børnene lærer hvrdan værktøjet bruges, så man ikke er til fare fr sig selv eller andre. Det kræver verblik, kncentratin g gd finmtrik at håndtere værktøjet. Det verrdnede mål med sløjd er, at børnene tilegner sig frståelse fr samspillet i prcessen fra ide` ver planlægning til udførelse. Og så er der glæden ved at pleve et selvskabt prdukt, der finder anvendelse i hjemmet af hele familien.

11 S i d e 11 Kreativt værksted Kreativitet frbundet med udvikling af færdigheder med hænderne sker bl.a. gennem at klippe, klistre, mdellere, tegne, sy g arbejde med træ g andre materialer. Især ved juletid lægger vi vægt på, at børnenes aktiviteter udmønter sig i prdukter. Vi snakker med børnene m glæden ved at give gaver g ikke kun at mdtage. I Brønsparken er der str mulighed fr at udvikle sine kreative sider idet vi har et velassrteret værksted samt str persnalemæssig kmpetence indenfr mrådet. På værkstedet kan man blandt andet arbejde/ eksperimentere med følgende: Stftryk/ glasmaling Tegne g male prjekter Filt af frskellig slags Klippe/ klistre Perler på plade eller sm smykker Syning i hånden g på sigt på maskine Mønsterknstruktin til eget design Det at prøve sig frem g lege med materialerne ser vi sm en str vigtighed børnene. De får kendskab til frskellige materialer g teknikker g lærer af deres fejl fr på sigt at blive mere selvstyrende g selvigangsættende. Almindeligvis har børnene mulighed fr at udføre egne ideer g prøve sig frem under kyndig vejledning. Kreativ udfldelse bruger vi sm et pædaggisk redskab til at give børnene: Sansestimulerende plevelser Alsidige finmtriske erfaringer Kendskab til frskellige håndværksmæssige færdigheder Kendskab til frskellige udtryksmæssige muligheder Mulighed fr kmmunikative færdigheder mkring æstetik Mulighed fr frdybelse Øget selvtillid gennem den skabende prces Mulighed fr træning i sciale kmpetencer via fælles prjekter Ridning Ridning er en aktivitet der fregår en gang ugentligt på SBBU s egen rideskle på Amager. Det er en både sjv g udfrdrende aktivitet, sm udver det at lære at ride på en hest, gså lærer børnene en ansvarlig, msrgsfuld g hensigtsmæssig mgang med heste g ridesklens andre dyr. Her hjælper alle med at sadle p før ridning, g sadle af, strigle g rense hve efter ridning. De mere erfarne børn hjælper g støtter de mindre erfarne. Det er udfrdringer, der er anderledes, end dem de ellers møder på fritidshjemmet. Bldspil/ idræt Børnene har brug fr at bruge hele krppen. Det tilgdeser vi ved at dyrke frskellige fysiske lege samt bldspil. Legepladsen, annexet g bldburet bruges hele året, men vi har gså str glæde af fritidsklubbens lkaler, græsplænen i Hegnshusene, mkringliggende parker g andre udendørs muligheder.

12 S i d e 12 Kanklubben Kanklubben er ligesm ridesklen en aktivitet i SBBU regi. Den er beliggende i Radibugten i Bagsværd Sø, g indehlder en hytte til phld g hytter til pbevaring af kaner g andet udstyr, bl.a. redningsveste. Der er udendørs brde g bænke samt grillfaciliteter. Det er frtrinsvis en heldags aktivitet, så den bruges mest i ferieperider. Klni Det at deltage på en klni giver mange fælles plevelser der bl.a. styrker fællesskabet g giver mulighed fr at pleve hinanden på en anderledes måde end i hverdagen. De anderledes rammer der er på en klni, gør at børnene plever de vksne g deres kammerater i situatiner de ellers ikke ser dem i. Det giver et tættere frhld børn g vksne imellem. Vi lægger vægt på, at børnene får plevelser g udfrdringer, der er anderledes, end dem der tilbydes på institutinen, gerne under primitive frmer g med fysiske udfrdringer, der er tilpasset børnenes frmåen. Vi tager på typisk på klni i starten af smmerferien (uge 26 eller 27) i fire dage (tre vernatninger). Inden da afhlder vi et klnimøde, hvr praktiske ting vendes, g de enkelte børns behv kan snakkes igennem med den pædagg der på klnien er direkte tilknyttet barnet. Samtænkning Brønsparken samtænker pt. med fire skler: Kirkebjerg, Katrinedal, Rødkilde g Brønshøj skle. Målet med samtænkningen er at skabe større helhed i børnenes liv, dvs. sammenhæng mellem de arenaer barnet færdes i: hjemmet, sklen, fritidsinstitutinen g barnets øvrige lkal- g interessemiljø. Samtænkningen fregår i 200 lektiner m året i børnehaveklasser, mens der samtænkes i 80 lektiner m året i 1-3. klasser. Der træffes inden skleårets start aftaler med de pågældende skler m, hvilke lærere g pædagger der har samtænkningen i hvilken klasse. De pågældende lærere g pædagger aftaler de knkrete aktiviteter fr hver klasse. I samtænkningen har lærere g pædagger fælles børnetid i de enkelte klasser, men samtænkningen giver gså mulighed fr at samarbejde m børnene på andre måder f.eks. ved lave fælles aktiviteter fr klassetrin f. eks. temadage/uger, eller på et mere nært plan f.eks. ved at hlde fælles frældresamtaler. Samtænkning kan fregå i skleklassen, på fritidshjemmet eller være turdage ud i det blå. Årets gang Februar: vinterferie Marts: fastelavn samt prjektuge April: påskefrkst g frældremøde Juni: smmerfest g smmerferien begynder Juli: klni g uge 29 g 30 er lukkeuger August: frældresamtaler September: prjektuge Oktber: prjektuge g efterårsferie Nvember: Hallweenfest g frældremøde med valg til frældrebestyrelsen December: Juleværksted, klippe-klistredag med frældre g julefrkst

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Basisplan for arbejdet i junior- og ungdomsklubberne

SOLRØD KOMMUNE Basisplan for arbejdet i junior- og ungdomsklubberne SOLRØD KOMMUNE Basisplan fr arbejdet i junir- g ungdmsklubberne Ungdmssklen 1 Basisplan fr arbejdet Junir- g ungdmsklubberne Indledning Budgettilpasninger har de seneste år været en nødvendighed i de fleste

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Trivsel og stresssårbarhed. Pæd. konsulent Ellen Vibe Pedersen Viborg Psykologcenter

Trivsel og stresssårbarhed. Pæd. konsulent Ellen Vibe Pedersen Viborg Psykologcenter Trivsel g stresssårbarhed Pæd. knsulent Ellen Vibe Pedersen Vibrg Psyklgcenter 1 Trivsel Den Stre Danske Encyklpædi: "Trivsel... udtryk fr et velbefindende, der giver s følelsen af verskud, gå-på-md, handlekraft

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere