FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr."

Transkript

1 an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen maal, hvorav saltet 66 svenske og 1 norsk fartøiiland- Uken 29 august-4 september tdr. mot ifjor maalog bragt 7414 tdr. flækket og51 tdr. rund tdr. saltet makrei mot ifjor av 28 svenske FETSLDFSKET vil likesom ikke bestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.. ta nogen rigtig fart iaar uagtet stængt 6000, hvorav optat 4000 maal rundsaltet. den bedste fisketid nu er inde. til fabrikvare og paa garn hadde man Ky s tm a kr elf i s ke t hadde en uke Der opfiskes nok adskillig sild, men 500 maal til handelsvare, pris ved fangst av kg. hvorav til Berden er fremdeles saa smaafaldende noten 8-9, ved fabrikken og gen 22590, Stavanger 18000, Skuat den for en væsentlig del sælges til for garnsild 15 kr. maalet. Sal an- desnes , Langesund og sildoljefabrikkerne. Det saltede parti gen blev sat to mindre stæng, hvorav Vasser kg. Totalfangsten aner iaar meget litet sammenlignet med optat og solgt til sildoljefabrikkerne meldt til 4 septbr kg., der det opfiskede kvantum sild maal og i Lenvik optat 2000 regnes = stk. mot Sør-Trøndelag blev der sat ad- maal. alt i Troms fylke opfisket 1919, i 1918, skillige smaastængogsaa i sidste uke, maal, hvorav saltet 1800 tdr og stk. i saaledes i Ørland 9 mindre stæng mot ifjor intet anmeldt denne tid. :hvorav optat 1300 maal. Herav kun For hele landet er til 4 september :saltet 800 tdr., størrelse 3-6 streks, anmeldt opfisket maal fetsild, Brtningr pris kr. pr. maal. Bjugn hvorav iset maal, solgt sildblev sat 8 smaastæng og hvorav oljefabrikkerne maal, hermeoptat F etsildfisl<et. 700 maal, pris 15-27, størrelse tikfabrik 4107 maal og saltet til Fiskeriinspektøren Bodø telegraferer 6 september 1920; 4-6 streks, og i Aafjord blev sat 36 handelsvare tønder mot ifjor Fremdeles smaat med sildefisket i. d t t H h tt 1 t t h h d Nordland fylke og de forholdsvis smaa mm re no s æng. erav 1 1 op a en o SVS fangster er hovedsagelig fabrikvare. For- :2700 maal, 3-6 streks vare, pris og i holdene i Finmarkeri synes derimot l}oget D er bl ev sa l te t 1950 t øn d er '. bedre, ti efter sigende staar det meget sild paa Lophavet --og Stjernsuud og tildels Jalt er nu i dette fylke opfisket Ba n kf i sk et. Til Aa1e.sund og gode fangster gjort i Øksfjord, Ta,lvik og maa, l h t t t l h dis d. dk. vorav sa elan e svare øn mør m. om 1 k u en 2 d Alten. Silden er fet og meget aatfuld, amp- efter sigende en tønde saltevare av maa., tdr. mot ifjor maal og skibe og 50 motorbaater med fra t optil to streks, naar fem streks lltka., :37268 tdr igjennemsnit 1800 kg. arikefjdsrloasi(e oi Nordlands fylke er fisket frem- kveite og fra kg. rund- foi mentlig da adskillig god saltevare. deles meget smaat og noget fike i fisk. Den samlede ukefangst blev Eidsfjorden, hvor der tidligere har kg. lange, kg. brosme, -været saa rikt fiske, er der endnu kg. blaalange, kveite, Cdgrammr. ingen utsigter til. - Der blev sat kg. hyse og 6000 kg. andre lorgemal<reifisket' i Norsj:e-en. større og 2 mindre stæng i Sagfjor- fiskesorter. Prisen var for kveite kr. pslag 7. 1/9: Dorgemakrei fra Nordsjøen: Siden 28 august 6 svenske fartøier den i Folla, smaafaldende vare, pris pr. kg., ellers uforandret. l. 7 notbruk driver her fisket. Bankfisket for Aalesund som i denne med 370 tdr. flækket makrel Fangstfel Brønnøy, Vik, Vega og Alstahaug, hvor der blev sat 6 mindre stæng, blev der i uken opfisket henimot et tusen maal hvert sted og ialt er i fylket opfisket maal, hvorav saltet til handelsvare tdr. mot ifjor maal og tdr. Namdalen var fisket ubetydelig, i Leka blev sat nogen smaastæng i Eiterfjorden, hvorav optat 1520 maal, saltet 800 tdr., og i Nærøy hadde sæsong har git et forholdsvis ringe utbytte antages nu nærmest for avsluttet for iaar. Dr i v ga r ns fisket efter sild i Nordsjøen. Et motorfarføi indkomtil Bergen med 24 tdr., pris 30. alt ilandbragt iaar 371 tdr. Dorgemakrelfisket i Nordsjø e n. uken indkom til Kristiansand 10 svenske fårtøier med 782 tdr. flækket og l norsk fartøi til Veava 86 tet for de svenske dorgefiskere.foregaar udeillkkende under danskekysten mellem Holmsgrund og Holmsholmen. Endel 2altet flækket notmakrei solgt til eksportører for og 80 øre kiloen for henholdsvis nr og 5. pslag : Dorgemakrei fra Nordsjøen. Sidste uke 10 svenske og et norsk fartøi, henholdsvis til Kristiansand 782 tender flækket og Veavaag 20 tønder flækket nordsjømakrel. alt iaar 1 norsk og 66 svenske med 7414 tønder flækket og 51 tønder rund. ngen priser.

2 81 l UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKER1i3EDRFt FRA FSKERiDREKTØREN 8 september < y&tmakrelfi ske. pslag 11. 7/9: Kystmakrelfisket hadde ell ukefangst av kg., hvorav til Berge n , Stavanger , Langesund og Vasser Totalfangst kg. Pris Bergen 1.30, Kristiansand , Arendal 1.50, Langesund 0.70 og Kristiania 2.00 pr. kg. versigt over vindforholdene ved den norske kyst i uken 29 august-4 september (Utdrag av de telegrafiske veirmeldinger fra Geofysisk institut B.) Vindstyrken er angit i Beauforts sjøskala fra Station ' 29 august' 30 august 31 august 1 sept. 2. sept. 3 sept. 8 mrg. _ 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 4 sept. 8 mrg. Fetsildfisket. pslag 47. Namsos 4/9: Nærøy: Denne uke optisket 153 maal notsild, pris pr. illaal Tilvirket herav 120 tønder handelsvare 3-4 streks til sildolj e og kraftfor, 73 maal smaasild og utkast, pris 9-10 pr. maal. Garnsild 110 maal, pris pr. maal Tilvirket herav 165 tønder handelsvare, 3-5 streks. Pris saltsild tønder samfængt uten salt og tønder. Lek a: Nogen smaastæng 4-6 streks. Eiterfjorden optat 1520 maal, hvorav handelsvare 800 tønder og solgt sildoljefabrik 1000 maal. Garnfisket mindre. alt Namdal maal, hvorav saltet handelsvare tønder, solgt sildoljefabrik maal. Politimester. pslag 44. Trondhj em 4/9: Ørland hmsmandsdistrikt: uken sat 9 mindre Fetsildfisl<et til 4 september notstæng, herav opfisket 1300 maal, hvorav solgt sildoljefabrik 500 maal, saltet handelsvare 800 tønder, pris 20-30, kvalitet Derav 3-6. Bjugn lensmandsdistrikt: uken alt optat Solgt Solgt Distrikt set sat 8 mindre notstæng, herav opfisket 700 maal sildolje- hermetik- Saltet maal, hvorav iset 400 maal, saltet handelsvare 400 tønder, pris 15-27, kvalitet 4-6. maal maal maal fabrik fabrik tdr., Aafjord lensmandsdistrikt: uken sat 36 / mindre notstæng, herav opfisket 2700 maal, _il hvorav iset 800 maal, solgt sildoljefabrik Troms fylke ' maal, saltet handelsvare 1950 tønder, Nordland fylke pris Kvalitet 3-6. alt opfisket Namdalen... 'i illden fylket maal, hvorav iset S. Trøndelag fylke maal, solgt sildoljefabrik maal, hermetikfabrik 2182 maal, saltet handelsvare tønder. Fylkesmanden. pslag 48. Bodø 4/9: Brønnøy: Ukefangst 710 maal, hvorav saltet handelsvare 330 tønder, solgt sildoljefabrik 510 maal Vik: Flere smaastæng. Ukefangst 1100 maal, hvorav saltet handelsvare 100 tønder, solgt sildoljefabrik 1000 maal. Pris 10. Vega: Yderligere opfisket 400 maal, hvorav tilvirket handelsvare 300 tønder. Pris 10-14, 3 notbruk. Tjøtta: Yderli gere opfisket 700 maal, hvorav saltet handelsvare 1050 tønder. uken 2 stæng, men ill tet garnfiske. Alstahaug: Denne uke 6 mindre stæng Søvik. ptat 300 maal fli brikvare, pris 10. Folla: 2 større, 2 mindre stæng Sagfjord, smaafaldende. Pris 11. ptat 200 maal fabrikvare, 7 notbruk: alt inden fylket opfisket maal, hvorav saltet handelsvare 7222 tønder, solgt sildoljefabrik maal, resten hjemmeforbruk. Fylkesmanden. pslag 49. Tromsø 4/9: bestad: Siden sidste beretning stængt i bestad og Lavangen ca maal, hvorav optat 4000 paa garn i bestad 500 maal tilvirket maal Solgt til sildoljefabrikker. Fisket paa garn i bbestad 50) maal tilvirket handelsvare. Pris ved noten 8-9 kroner, ved fabrikken kroner pr. maal. Garnsild 15 kroner. Bjarkøy: ptat 147 maal, solgt til sildoljefabrikker. Pris 8. Størrelse 3-7. Sild formerket Blyfjord. Salangen: Denne uke to mindre stæng, optat og solgt til sildolj efabriker 2500 maal. Tilstede 1 posenotbruk og 3 landnotbruk. Lenvik: alt optat 2000 maal, alt solgt til sildoljefabrikker. Pris 10 kroner maalet. ptat inden fylket maal, hvorav anvendt handelsvare 1800 Færder fyr... NNE 5NNE 6NNE 6 ENE 3NNE 4NE l S 2 ksø fyr... NNE 2NNE 4NE 5 ENE 4NNE 2NNE 2S l Lister fyr..... SE 3NE 2 Stille E 2NE 1 ESE 3S 3 Utsire fyr Bulandet... ENE 3S 1 SE 2E l Stille ENE 6 SE 5 Runde... NE 5NE 5 Stille Stille Stille Stille E l Hustad.... NE 2N 4 Stille Stille SW 1 Stille E 1 Titran... Stille E 5E 2 Stille W 2SW 2ESE l Sørgjæsl.gerne N 2E 3E 4SE 1 SE 2 SE 1 SE 3 Brønnøy... N 2 - Stille - Stille - S 3 Myken... W 3N 2NE 3NNW 1NE SENE 5S 7 Røst ENE le 1 NE 2E 2SW 3 Andenes... SW 5W 2 - S 1 - NE 3S 2 Gjesvær WSW 2 W le 3 Vardø NW 4NW 6NW 7S 5ENE 4N 3E 4 Spitsbergen Møre fylke _._---- Tilsammen Mot i , e kke opgit , tønder, sildoljefabrikker maal. Hermetikfabrikker, hjemmeforbruk og agn Utnlandsl( fs(rir. som før. Fylkesmanden. pslag 9. 6/9: Fetsildfisket. Til 4 september anmeldt optat maal fetsild, hvorav iset maal, solgt sildolj e fabrikker maal, hermetikfabrikker 4107 maal og saltet handelsvare tønder, mot ifjor henholdsvis Uken 29 august-4 septbr. Makrelfisket ved Skagen var smaat da der i hele uken kun var tilført ca snes og fisket er sandsynligvis nu slut. Prisen har været oppe i 7-8 kr. pr. snes. alt er der. iaar opfisket og tilført Skagen Sildefisket i Nordsj.øen. snes makrel. pslag 9. 6/9: landbragt sid ste uke D et amerikanske makrelfiske. 24 tønder nordsjøsild. alt ilandbragt 371 tønder. Konsulen i Boston telegraferer den 4 septbr.: Amerikanske makrelfiske totalfangst tdr., herav saltet Hjemf.ørt slandssild tønder. Pris 28 dollars pr. pslag 9. 6/9: Sid ste uke hj emført t d 2115 tønder islandssild. alt iaar indført øn e tønder mot tønder ifjor. Sild efisk et ve d s l and. Gene ralkonsulen telegraferer 31 august at

3 1 8 september 1920 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN deltagelsen i fisket er i avtagende paa grund av mangel paa tønder og salt. Der er fremdeles sild nok tilstede paa fangstfeltet. alt 'er efter generalkonsulens, ukeopgaver ialt saltet for Øfjord distrikt tdr. og for safjord distrikt til 22 august tdr. Det h o l a n ds k e si l de fis ketil 1 septbr. ilandbragt tønder mot i 1919, 2064 i 1918 og 204 tdr. i pgave over sildefisket paa øst og vestkysten av Skotland, rknøerne og Shetlandsøerne og paa kysten av Northumberland fra 1 januar 1920 til 21 august 1920 og for den samme tid forrige aar. Ved fiskeriagent Johnsen, Hull. Sted Total fangst Saltet ganet Eksportert Crans Crans Tønder Tønder Tønder Tønder Vinterfisket (1 januar- 31 mars) Forskjellige utenlandske meddelelser. Bilbao 30/8: Sardinfisket Vigo forrige uke kurver, rogn beholdning 325 tønder. Bilbao 31/8: Klipfiskbeholdning Santander : Norsk 200 kvintaler, engelsk 400; pris: engelsk 105, norsk 80. Rognbeholdning 2000 tønder, pris 125. Ankommet Nevis 539 kvintal er kli pfisk, 347 tønder rogn, Sommerfisket (fra 1 april) Northumberland Østkysten rknøerne... ' Shetlandsøerne Stornoway Castlebay Andre steder vestkysten l '- Glasgow alt sommerfisket alt for vinter og sommerfisket Havre 30/8: Sardinfisket Nantes, Sildefisket ved sland. av mk i den foregaaende Concarneau ganske godt, Lorient pslag 10. 1/9: Generalkonsulatet Reymeget godt. kjavik telegraferer 31 august: 0fjord di- Den mindre tilførsel er delvis at maaned. strikt nedsaltet forrige uke 9505 tønder sild. Deltagelsen avtagende. Sild nok til tilskrive mangel paa is og kul. Barcelona 30/8: Kurs paa Paris stede, men mangel paa tønder og salt. alt Priserne faldt ifølge den i begyndelsen av maaneden indtraadte varme paa London saltet i 0fjord distrikt tønder. Yarmouth 2/9: Første fetsild ilandbragt Yarmouth og Lowestoft. Fangst kjølige veir steg atter priserne, og i periode; men ved indtrædelse av det 72 crans, 57 til 40 shillings kassen. on$ ulatbtrttningtr. slutningen av maaneden var priserne naaet en betydelig høide. slutnin- tdtgrammtr. Det hollandske sildefiske. pslag 4. 6/9: Hollandske sildefiske ti.l 1 september ilandbragt, i tunder, tønder, tønder, tønder. Det amerikanske makrelfiske. pslag 6. 6i9: Konsulen Boston telegmferer 4 september: Amerikanske pakrelfiske totalfangst tønder saltet 4894 tønd er. Pis 28 dollars tønden. Makrelfisl<et ved S<agen. ps1ag 7. 6/9: Makrelfisket ved Skagen. Hele uken har makreltilførselen været liten kun ca snes. Fisket sandsynligvis slut. Priserne har været oppe i 7 til 8 kroner sneset. Fra vicekonsulatet i Altona, dat 28 gen av maaneden indtraadle ogsaa august stormfuldt veir, hvorved tilførselen juli maaned aukom til Altona blev mindre og priserne steg. fiskerihavn 113 tyske fiskedampere 50 fiskedampere fiskede atter i Skasom lossede pund fersk garak og ved Viking bank, mens de sjøfisk, kun Nordsjøvare. Værdien øvrige 63 fiseda.mpere fiskede ved he.rfor var m.ark. Havfiske- dn store,- og hlle fskebank,.vestbnk, setlerne gjorde 67 retser, og bragte Julandsbank, Tarbotbank, Schllck pund til auktionen, mens bank og ved den sydlige bugt, Amrum de solgte den øvrige fangst frihænoig. fyrskib, Weer fyrskib, Helgoland og For de i auktionen sendte fisk op- orkum- Rtff. 2 dampere opsøkte naadde de mk Flodfiskerne stidegrundene, men opnaadde de først ankom med 945 fartøier, men bragte daarlig resultat,dog i den nærmeste kun 122 pund til auktionen, hvor- tid venter man at opnaa større sildefor opnaaddes mk. 938, mens deres tilførsel. hovedfangst omsattes frihændig. nd- følgende: landet leverte pund til værdi Hyse 1 mk , handlende bragte pund fisk til værdi mk og 3 fra Danmalk ankom pund til 4 værdi av mk Auktionsom- Hvitting sætningen var saaledes pund Torsk 1 fisk til samlet beløp av mk ,,,_ 2 & 3 mot pund fisk til en værdi Tunge 1 & 2 Fiskedampernes fangst var pund

4 1 370 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FlSKlERBEDRiFT FRA FSKERDREKTØREN 8 september 1920 Tunge 3 Pigvar 1 & 2 Sletvar l & 2 3 Flyn dre l & 2 3 Se-i Sjøgjedde Lange Hummer Makrei Rokke Haifisk Marulk Tungefyndre Kveite Knur Sjøaal Knur rød Sandflyndre Sild 67 pund Elbefiskeriet var tilfredsstillende, nemlig aal- og Størfangsten var lønnende og likeledes butfangsten. (Elbeflyndre). Danma'rk leverte 8002 pund hyse, 8142 pund makrei og mindre sendeser av flyndre, torsk. De handlende leverte pund makrei, pund havkat og Utenriksdepartementet under 2 september 1920 meddeler at Legationen i Rom i skrivelse av 20 f. m. indberetter, at hr. K. J. Dehli; direktør for taliensk-skandinavisk Handelsselskap i, Genua, i brev til Legationen av 16 f. m. meddeler, at det talienske Fiskekonsortium, efterat det vistnok først hadde faat en prøvesendeise, nylig via New York har mottat 2000 baller japansk stokfisk, av hvilken vare Norge hittil har været eneeksportør til talien. Det tilføies at embailagen skal være førsteklasses, mens derimot kvaliteten nok later tilbake at ønske. Kystmal<relfisket sken er stor og fet. Pris øre pr. kg. Egetsund. Fisket foregaar delvis med faststaaaende redskaper og delvis med stang, paa gnabugten. Størrelsen meget ujevn, kvaliteten meget god. Pris 90 øre pr. kg. Kristiansand. Fisket har været smaat i uken, man mener at søke aarsaken i den herskendeøstenvind; Pris pr. kg. Arendal. denne uke ingen notfangst. Makrellen er stor og fet, ca.. 9 kg. pr. snes. Fisket foregaar like utfor Skjærene,' Pris kr. 1,50 pr: kg. Langesund. Kvaliteten meget god. Der har deltat ca. 40 baater. Pris 70 øre pr. kg. Kristianiafjorden indenfor. ' ndbragt. Hvortil indbragt 1 Til >1 Dr ø bak. Makrellens størrelse 2-' '1_ 1 uken k'1. alt kg. hg., kvalitet meget god, pris kr pr. kg. Bergen... 4/ Hisken... 7/ Haugesund... 4/ Skudenes... 4/ To nye love om fiskerierne paa Stavanger... 4/ Nyfundland. Egersund... 4/ Flekkefj / (versat av. S.). Farsund A. Lov om standardisering av klipfisk. Aaensire... 1/ Hitterø... 4/ Kristiansand Lillesand Arendal } do Grimstad } do Risør Eftersom det er av vigtighet i koloniens interesse at de metoder for tilvirkning og eksport av klipfisk som for tiden er i bruk, reguleres og forbedres; besluttes herved av guvernøren, det lovgivende raad og House of Essembly, i lovgivende møte forsamlet, som følger: pund torsk. august maaned venter man en større tilførsel av makrei og sild. Til fiskerihavnen ankom i uken fra 5 til 11 august 27 tyske fiskedampere, som lossede pund fersk fisk. Derav var en Cuxhavener fiskedam per med pund og to herværende fiskedampere med og pund fersk sild. Efterat nu fangstpladsen for fersk sild er fundet, gjør man regning paa i den nærmeste fremtid en større silde Kragerø - Skaatøy 6700[ De'rskal utnævnes en kommission Langesund av hans høihet Guvernøren - i raad ) b Nevlunghavn 6 } ' som skal benævnes Codfish tilførsel. FisKedarhperne hadde gjennemgaaende 4500, Standardizasing Commission. daarlig veir; men mar Fr.værn Nævnte kommission skal bestaa kedet var ifølge det kjølige veir gunstig. Vasser av mindst 5 og høist 11 personer, av Kristianiafj hvilke marine- og fiskeriministeren -Til fiskeiibryggen ankom 22 havfiskeseilere' Kraakerøy..., skal være den ene i embeds medfør, med iset fisk, og var nsø og skal være formand. fangsten god av' bedre fiskesorter, Hvaler... 28/ Det skal være nævnte kommisdesuten ankom 303 flodevere, joller Skjeberg... 28/ Si011S opgave at forberede og opsætte og baater med levende elbeflyndre. Berg... 28/ regler og regulativer for forbedring Derav var 3 flodevere med 51 stør. Aalfangsfen var god, hvorimot ikke elbeflyndrefangsten. Altenwarder fiskere bragte til markedet gode fangster av stint (smaa Tils av den maate paa hvilken klipfisk (herefter kaldt fisk) tilvirkes for salg og transporteres, specielt med hensyn paa følgende: (l) Hvordan fisken fanges, flækkes, elbsild) som er meget efterfragtet her. renses, saltes, tørkes, modnes, Av fangsten er kg. fisket med garn, l kg. med not og resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Av de forskjellige indberetninger hitsætfes: Skudenes. fisket deltar 9 notag, fangstfelt omkring Skudeneshavn. Fi- forlakes og tilberedes for salg og uiførsel; og overhodet, alle og hver enkelt av de processer

5 8 september 1920 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK FSKERBEDRfT fra FSKERDREKTØREN 371 som, indgaar i fremstillingen av medlemmer utnævnt av' guvernøren eller foraridring av nogeneksisterende klipfisk, fra fiskens fangst, til - i raad - som skal være klipfisk- regel, skal gives av'inaririe- ogfiskefifrembringelsen av den færdige eksportører med bevilling og to med- ministeren til alle bevillingshavende v are. lemmer opnævnt aven majoritet av klipfiskeksportører. Ved anhefalingen (2) Valg, utvalg, assortering, standard., de klipfiskeksportører som indehar aven regel med hensyn til prisanisering og bestemmelse av de bevilling. 3 medlemmer skal utgjøre sætteise skal raadet ikke' ha mynforskjellige typer eller varieteter beslutningsdygtig antal i raadet ved dighet til at indvirke paa rtogenkonav fisk med henblik paa istand- alle dets møter for utførelse av for- trakt som lovlig er irtdgaat lnder de bringeisen av sortementer derav retninger. Marine og fiskeriministeren ved. undertegnelsen avsaadan kon.:. i hjemlige og fremmede marke-. kanopnævne en stedfortræder til at trakt eksisterende regler og regulader, og paa at opnaa saa vidt tjenestegjøre -i hans sted som formand, tiver. mulig skikkethet for de forskjel- under hans fravær til enhver tid. En - 4. (1) ngen klipfisk skal herefter lige markeder. ledighet iraadet skal erstattes paa eksporferes undtagen under oevil- (3) Stuvning, lagring, pakning, vrak-. samme maate som den oprindelige ling. Saadan bevilling skal gives ning og veining av fisk og for opnævnelse fandt sted, og naar et til enhver applikanl som lover salg av partier. medlem av tvingende grund er mid- at 'rette sig efter de,regler som (4) ndlastning, stuvning, beskyttelse, lertidig fraværende skal guvernøren opsættes i h'enhold' til denne akt. dunagering, tildækning og alt - i raadet - eller de bevillings- Et gebyr _p'aa 50 dollarsskal beandet henhørende til førsel og havende eksportører eftersom det tales av ah'søkern ved hver betransport,av fisk, saavel inden- falder, opnævne en stedfortræder til villings utstedels-eog desuten- et for denne koloni som derfra til at tjenestegjøre i hans sted under gebyr av 10 cent pr. kvintal paa andre land og saavel i skibe, saadant fravær. Undlatelse fra næ\rnte hver kvintal færdig -klip'flsk- og5 kjøretøier som enhver anden eksportørs' side av at opflævne nogen cent pr. kvirital paa al ra torsk tfansportmaate. medlem av raadet skal ikke gjøre forutsit.. at indskririi'ngsgbyret, (5) Fastsættese av størrelsesgrader nogen beslutning eller forhandling av 50 dollars ikke skal Detåhs av og grader for type, kvalitet og raadet magtesløs: nogn fisker.;ekspoftør som.utgodhet av fisken og midler til at 2.' Det skal være ra':ldets opgave: fører klipfisk i mindreskibriinge't bestemmeoggjennemføresamme. a.f raade guvernøreti,' - i raad - i -end 100 kvirttaler i hver.' - lai;;. (6) FastsæHelse av' forskjei inellem s-in almindelighet med hensyn til eks- ' det skal ha absoiut myndighet priserne paa de forskjellige stør- port og for- salg av klipfisk; speeielt til at bestemme om hvorvldfjh reser, typer, tilstande, grader og at anbefale guvernøren -fnrad -' ansøker er fisketeksportør e1re:r :.,.,. kvaliteter paa det hjemlige mar- regler angaaende: ikke. ked og forberedelse av metoder '(1) Utgivelse, indehavelse, ophævelse (2) Saadan hevillirtg skal være i;tft til nøiagtig bestemmelse av disse og utstrykning av bevillinger til til 31 desember' det aar den:r størrelser, typer, tilstander, grader' at eksportere klipfisk. utstedt. og kvaliteter. (2) Betingelser for salg i Utlandet. (3) Saadan bevilling kan ophves (7) Fastsætteise av straffer for brudd' (3) Mindstepriser for salg av klip- -midlertidig eller utslettes åv gupaa nogen av de regler og re-' fisk paa visse markeder til visse vernøren - i raad - for ikkegulativer som blir utarbeidet som tider. - befølgelse av eller brud paå''beovenfor nævnt. Speeielle straffer (4) Den maksimale mængde av klip- stemmelserne i denne akt-eh'fu skal bestemmes for brudd paa fisk som kan sælges eller eks- d.e::regler Som er utstedt i 'henhver enkel regel eller regulativ. porteres til noget bestemt mar- hold- dertil. 4. Alle slike regler og regulativer ked og til Bogen bestemt tid. 5. Et møte avalie klipfiskekspåft: skal forelægges hans høihet guver- (5) Raadet kan ogsaa fra tid til an- tører skal indkaldes. av mari'tie:' g nøren - i raad - og hvis og naar den anbefale ændringer, ophæ- fiskeriministeren i den: første uke 'av de saaledes er godkjendt og offent,- velse eller utslettelse av hvilken- september hvert aar for at forhanfe liggjort i Royal Gazette skal de efter. som'helst regel som allerede er 'og drøfte med klipfiskekspoliradet utløpet av i 5- dage fra kundgjørelsens sanktioneret og offentliggjort i alle saker vedrørende eksport avklip dato ha lovs kraft og virkning. ' 'Roy-al Gazette. fisk i kommende sæsong. Saad:ant 5. Denne akt kan citeres for alle 3- Enhver regel anbefaletav raa- møte skal holdes i St. John:finelfi2 formaal som Fish Standardizasing det og sanktionert 'av guvernøren - Ad i raad --og offentliggjort i Royal Gazette skal ha lovs kraft som om En akt til at regulære eksporten av klipfisk. den var otat i denne akt. Saadan Herved besluttes.s.v.: regel kan ændres, ophæves eller utslettes aven ny regel, :mbefalet 1. Der skal være et klipfisk eksportraad (nedenfor kaldt raadet (Board) av raadet, sanktlonert av guvernøren som skal bestå:a'av7 medlemmer - i raad - offentliggjort i Royal lemlig ministeren for marine og Gazette. 0ieblikkelig varsel ved telegram om hvilkensomhelst ny fiskerier, som skal være formand, 4 regel, ukers varsel. 6. Det skal være marine 'og Hsi{e' riministerens pligt at iverksæftf)fyestemmelserne i denne akt; og'mtfddele guvernøren --- i raadi, nhidets beslutninger og anbefali'rrger; og 'at melde til guvernøren -iraad tilfælder av ikkebefølgelse av og' brudd paa bestemmelserrie- i deirie akt elcr regler opsat i 'henli6hi dethl.

6 372 UKENTLGE MEDDELELSER FR NHSK FSKERBEDRlT FRA FSKERDREKTØREN 8 september Guvernøren - i raad - skal ha myndighet til at opnævne handelskommissærer eller regjeringsagenter til at tjenestegjøre i hvilketsomhelst land- eller sted i denne kolonis og dens handelsinteresser, og skal ha myndighet til at foreskrive dem deres pligter g fastsætte deres gager SlJl skal betales av koloniens statskasser. Marine- og fiskeriministeren skal- ha myndighet til at autorisere og- lede utførelsen av undersøkelser i torbindelse med koloniens fiskerier og de deray flytende utgifter og omkostninger skal bæres av koloniens statskasse. Alle bevillinger som betales under denne akts bestemmelser i sektion -4 skal opkræves av marineog fiskeriministeren og=indbetales av ha,m. til statskassen. 8. Tredje og fjerde sektion av denne akt skal ha samme virkning som om de val indbefauet i lovsamlingen kapitel 22, tredje serie, betitler ;,om avgifter; og bestemmelserne i nævne kapitel eller -i nogen lov som ændrer eller utvider nævnte kapitel skal ha tilsvarende gyldighet; og ()m nogen _ person avskiber eller prøver at avskibe klipfisk i strid med nogen regel som er given i henhold til denne lov med hensyn til eksport han skal være skylc:iig en bot svarende til værdien av saadan klipfisk indbefattet avgiften derpaa. Fisk bevaret frisk -uten is. Man læser i en engelsk avis føl _ gende: En ny _ metode til at opbevare fisk er opfundet. s vil ikke længer bli nødvendig. Et resultat vil være at fiskepriserne i London og andre store eentrer vil bli stabilisert. Fisken kan ved _ den hemmelige metode holde sig i4.å5 dage og skal være tilfredsstillende i utseende og smak. Hvis denne proses blir benyttet i storutstrækning, vil det være ensbetydende med en revolution inden fiskehandelen, den vil bevare hundredetusen.er tons fisk hvert aar. Den vil regulære fiskepriserne og disse vil bli lavere, paa grund av at isen nu for tiden er saa kostbar, og vil i tilfælde bli unødvendig. Hvad man vet,om metoden er at fisken passerer gjennem en serie av tanker sqm indeholde den preserverende blanding. Metoden er saa letvindt at en marid kan behandle hundrede av tons paa en dag. Meningen er at opreue tanker i alle de store fiskehavne og at fisken skulde bli behandlet efter den nye metode før den sendes til markederne. Beretning fra lensmanden i Sør Varanger om de ved hans betjent og stevnevidne J. lsen indhentede oplysninger paa off. reiser om vaarfiskets gang og agnforekomst i april, mai og juni maaneder Ad reise 23 til 26 april 1920 til Lille Jarfjord, Pasvig, Smaastrømmen og Kobholmfjor i det østlige Sør Varanger. Paa denne reise indhentedes oplysninger om der paa denne strækning av kysten var observert lodde eller sild, bruk eller fisk. Der var endnu intet observert og ingen fisk formerket. Dog var der merket lodde i sjøen. Ad reise 11 mai til 16 mai 1920 til det vestlige distrikt. Der indhente des oplysningerpaa det nævnte kystomraade til Kjø, Rævøsund og Bugønes om lodde og sild samt torsk var formerket, hvorhos tælling av fiskere og baate foregik (tællingsdag 15 mai 20). Der foregik intet fiske, dog hadde fiskerne -formerket lodde og sild i sjøen, men intet stæng var gjort. Ad reise fra 1 til 4 juni Denne reise foretokes i det vestlige distrikt langs kysten helt til Bugønes Kjø og Rævøsund til indhentelse av oplyst;jinger om forekomst av lodde og sild og om fiskets gang. Lodde delvis tilstede, men intet stæng gjort, Fiskene hadde ingen fangst gjort. Ad reise 8 til 11 Juni Denne reise foretokes til fiskeværene Bugønes, Kjø, Kim, Kjalmø og Rævøsund forat inhente oplysninger om forekomst av lodde og sild og fisket forøvrigt. ntet fiske foregik, men var der -merket sild i Bølefjord. ntet stæng gjort. Flere notlag, der haapet paa at faa gjort stæng av lodde eller sild for førsel av agn til Vardø, hadde intet faat. Fisket maatteansees for helt mislykket. Beretning fra lensmanden i Sør Varanger om den av autorisert betjent Hanstein i tiden fra 27 april til 2 mai 1920 foretagne reise til fiskeværene Kjø, Rævøsund og Bugønes til politiopsyn under vaarfisket 1920 og -til indhentelse av oplysninger om fiskets gang og agnforekomst. Reisen foretokes for at føre politiopsyn blandt fiskerne i Kjø, Rævøsund og Bugønes, bl. a. om fremmede kvæner deltok i fisket eller hadde faat plads paa baatene. Desuten indhentedes om fiskets gang, om agnforekomst m. v. ntet fiske foregik, ingen stæng av lodde eller sild var gjort. Russekobben herjet paa havet sa fiskerne. Disse haapet paa, at varmere veir vilde indtræde hvorved kobben vilde forsvinde og risk fra havet sige ind. Fisl<eriinspektør. Der er besluttet oprettet ehfiskeriinspektørstilling med distrikt Møre, og Sør:- og Nord Trøndelag fylker. Lønnen er kr pr. aar med 3 alderstillæg av kr. 500 efter 3,6 og 9 aar, og kr. 200 i kontorholdsgodtgjørelse. Hertil- kommer for tiden dyrtidstillæg, som for budgetaaret utgjør kr. 1650, foruten -forsørgelsestillæg. Paa reiser tilkommer der inspektøren skyss og kostgodtgjørelse efter lov om offentlige tjenestemænds skyss' og kostgodtgjørelse av 9 august Stillingen besættes av Handelsdepartementet og blir at tiltr snarest mulig. Der vil bli lagt vegt paa, at vedkommende er kyndig i bedømmelse avfiskefartøier og kan yde veiledning i _ fiskevarens, behandling m. v. Ansættelsen, ved hvilken forbeholdes 3 maaneders opsigelse av hver av siderne, sker med forpligtelser for vedkommende funktionær til at gjøre l11dskud i Statens Pensionskasse samt til at finde sig i de bestemmelser som maaue bli truffet med hensyn til pensionsordning og aldersgrænse. nspektøren vil ha at ta bopæl paa det sted, som departementet bestemmer, sandsynligvis i Aalesund. Han ansættes med forpligtelse til at finde sig i en mulig omregulering av distriktet, saavelsom i forandring av bos-ted. Ansætteisen sker forøvrig paa de i gjældende lov eller instruks til enhver tid fastsatte betingelser. Ansøkninger om denne post, stilet til Departementet for Handel-Sjøfart, ndustri og Fiskeri, indsendes til fiskeridirektøren, adr. Bergen, inden 6 uker fra idag. Handelsdepartementet d. l sept

7 K S K E S1 K H B F A K T B S N T H V V A.. 'f::.- r --1 _.,...,_.,,.,H'_' '6_' rf --- norgs utførst) a fiskrodukttr fra l januar til 26 august 192 og i uktn somtndtt 11 august.. Fetsild. ' Nordsj.e-.. slands- Klipfisk,.Klipfisk,, Rot-. Hyse, Anden D.m. R.m. B k Brun B Haaroldsteder Vaarslld og slaret Storsild sild Brlslmg sild norsk slandsk Rundfisk skjær Sel rund t.erfisk Rogn tran tran an blank run kjærr. tdr. S tdr. td tdr. td k etc. kg. k kg.. k k tdr. tdr tdr tde. tdr tdr. tdr. tdr. r. r. g. kg. g. g. g.... ristiania mdefjord ristiansand ersund avanger opervik augesund rgen orø l alesund ristiansund 'ondhjem )dø rolvær arvik omsø ) 368 ammerfest ardø : :::::::::::: = = = = = = 100 = = = = =. = alt l' uken Fisk, Hærdet Hval- Sæl- Bottle- Sild, Makrei, Makrei.. Laks, Levende Anden Sildetran Sild, fersk Hummer saltet Toldsteder hvalolje tran tran nosetran r.ekt saltet fersk fersk aal fersk fisk tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. ks. stk. i fartei kg. tdr. kg. kg. kg. -kg. kg. Fisk, Fiske- Sildemel saltet guano i tdr. kg. kg. Sælsklnd Hermetik kg. kg. Kristiania Sandefjord Kristiansa n d '-,36796 Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø... ' Aalesund ' Kristiansund' Trondhjem : Bodø : Svo1vær Narvik Tromsø...; Hammerfest Vardø... :... ' Vadsø : ' Andre.:.:.±::::.:.:: q alt 'p ' : , liken r : ' [j) (D 'S.. (D 8 ' (., o C /::..., c- C11 3: ro n1 r 'J) -n, ::ø z :;:o. C/). '1']. en, ('1.. >. ' æ $ t'l1 ffi z CJJ 'l v;>

8 374 UK:NTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDFT FRA FSKDRr:KTØREN 8 september 1920 Nyfundland.. Markedsprise-t'St. John's 14 august. Nr. 1. Kystfisket (shore fish) 2. -:,,- Stor, Vet-ndien..... Hyse, pr. kv Smaa Vest-ndien.... Sild pr. tønde, skotsk pakket.... Split sild, alm. pakning aks nr. 1, stor pr. tre. Do. 1, smaa pr. tre. Hummer, pr. kasse, nr. i, puudb()kser.... Torsketran pr. fat, h. w. pkg... ' Tors.kelevertran pr. gal nr. l.... S,æltra1... fat Torsketran....,l Sælskind... stk. Lak,... '... Herces Makrel og sild, tdr. Hvaltran fat T::skelevertranfat,ørret tdr. :Hummer... kasser A l m,i n del i go ve r sig t. Klipfisk. Der er ingen forretning i klipfisk, kun nogen partier gammel fisk som skal sendes væsentlig til Brasilien og Vestindien., Der er ingen bestemmelser med hensyn til priser 9.00 for den nye fisk. Kystfisket antages 4.00 kun at være halvdelen av et gjennernsnitsaar og dette 'skulde bevirke prisstigning senere. Dog venter man opgang i fisket i oktober. Labradorfisket er meget godt Torsketran. Der er meget liten omsætning, kun nogen smaapariier er solgt for $ 225 pr. fat, men man antar at man senere kun kan regne med en pris av $ 200 undtagen for smaapartier. Det er ikke sikkert om selv denne pris kan holde naar den nye vare kommer. To rskel evertr a n. Den nye torskelevertran er kommet paa markedet til Statens Fiskeriforsøksstation - Fiskeridirektoratet, Bergen. Analyser, undersøkelser, veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter. Veiledning angaaende: Fremgangsmaaten ved frysning av fisk og 'sild efter forskjellige ljletoder, fremstilling, koldklaring og forædling av traner og oljer, fremstilling av sildolje og formel, røkning av fisk og sild, nedlægning, av kryssild etc. rienterende oplysninger vedrørende den kunstige tørring av klipfisk. Alle forespørsler besvares gratis saafremt der ikke kræves særlige undersøkelser for besvarelsen.,general-rapport om de større norskefiskerier(norw.fisheries).-- l1vadderfiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. jqu\antities reported too late to be induded in the report for this weekare added to totals for next week.) Kvantum for uken til 4/ EkspDrt fra 1 januar-13,august.,lave priser og det er prima vare Norsk trn noteres til $ 70 a $ 72 Klipfisk, kv pr. tønde og den nyfundlandske til 92 $ 653 $ Hum mer. Sidste uke blev der avskibet 932 kasser ny nedlagt hummer, 689 lik en værdi av ca. $ Fisket er omtrent slut i' Nyfund land og utbyttet beregnes til n3 289 kasser. Prisen har været uforandret sidenjuni, og-man venter ingen stigning Total- 1\V<lntum til 4/9 )()20 'A.!nei (torke) fis:et (Cod Fishery), januar---juni mill. st. (pieces) Dampmedicintran.(eod liver oil) hl. Lever tilovers til 'anden tran (Liver for oth,er oils) hl. B,.,,Jldefiskerierne (HerringFisheries): ' l,' Vaarsildfisket (Spring 'Herring), februar-,mars... maal liter 2. Fetsildfisket juli-desember l )..... tdr. saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres salted, seapacked) :3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West eoast).:...:...'... maal 3150 litr b.for østlandet (the South eoast)...'... maal å 150 liter 4. privgarpsfisket i Nordsjøen, juni-desember l ).: tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North:,.Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. sland.ssild indkq,mme;i til norske havne...' tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed' in : Norway) (Barreis, salted, seapacked) C; MakreUis,ket ved dorgere i Nordsjøen,: saltet for Amerika 2 ). tønder i; fiskepakning. (apacked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) l) Al sild forbrukt fersker ikke medregnej: (All Herring used fresh is not included)., :...,.) AL.makrel, som er orbruktfersk, eksportert i is eller altet. rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All aqkerel, : useddresh or exp. in ice,or salted: for the Scandinavian maket, is notincluded). '.' '.. td; eftrt'y å;y;disse mddeielser maa.fiskets Darig angive som kile. AlS J6hnGriegs boktrykkeri og N. Nilssen & Søn l

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n Ukntlig mddilsr 'for norsk fjskrl,bdrift fra fisi(riairkt0r,n 11 aargang Onsdag,22 sepj,ember 1920 nrsl( fjsl(rir.,870c38 0865819:139 525 og i., ' tdgrammtr. >' Uken 1218 september. 1918273 544970111117150

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere