Bestyrelsesmøde / Board meeting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde / Board meeting"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders, Signe G og Asger :00 Bygn. 14.1, RUC Opsummering af referatet / Shot summation of the minute På mødet blev der diskuteret procedure omkring at tage beslutninger på facebook og hvad bestyrelsen i fremtiden vil gøre ved lignende situationer. Derudover blev der diskuteret studenterhusets hjemmesides design, og hjemme siden vil starte op inden for en uge. Det blev også besluttet at formandskabet skal mødes med formændende for andre studentersociale og politiske organisationer og diskutere RUC's udkast til en samarbejdsaftale. Der er generel enighed om at det er et dårligt udkast.

2 Formalia / Formalities Approve minute from board meeting Kommentarer / Comments: Referat / Minute Mads er ikke til stede, så Natasja overtager som referent. Asger vælges som ordstyrer. Referatet fra sidst er fra møde 6 og ikke 4, dette skal ændres. Det foreslås at den lukkede del af referatet skal op på næste bestyrelsesmøde og godkendes. Der skal tilføjes under punktet "arbejdsplan og hådbog" at beslutningen om studiehåndbogen er lavet om ved facebook efter bestyrelsesmødets afslutning. Ændre i referetet fra sidste gang Jonas Approve Agenda Kommentarer / Commets: Anders har en orientering fra fredagsbarens bestyrelse, og sættes som punkt under orienteringer. Som punkt 3 kommer "diskussion om beslutninger på facebook". Med disse ændringer godkendes dagsordnen. Ændringer / Changes

3 Orienteringer / Orientations The Chairmanship - Det forventes vi kan rykke ind i huset i uge 41. Hvis vi åbner i uge 43 skal vi være opmærksomme med hvornår valget ligger. Det nævnes at der skal arbejdes på at få de politiske partier til ikke at bruge os i valgkampen. Dette er der dog ikke enighed om. Bestyrelsen er derimod enige om at vi som bestyrelse skal holde os baggrunden under valget og ikke tage stilling. Men vi venter til vi ved mere om vores åbning og valg ugen. - Opdate fra arkitekten: Det overvejes at købe en indendøres halvpalleløfter. Når hun kommer tilbage fra ferie, vil vi arbejde på banner ude for huset. Vi bør involvere de andre studerende i design med dette. Solidaritetsbar vil bygge et udendørs bål sted til os. - RUC-kontrakt: Peter er på ferie. The Architect Committee Ruc-sport vil gerne have nogle bolde i kælderen, og ikke rykke hele trænings centeret. - Nøgler: Bestyrelsen syntes det er en god idé med forskellige nøgler og en master nøgle som kun bestyrelsen har adgang til.

4 Snak med Karen om nøgler Natasja The Event Committee Se Event bestyrelsesmøde referat. -Theis ser på at Roskilde festival kan sponsere et telt. -Det diskuteres om andre må bruge huset før vi åbner. Helst ikke, da det ødelægger overraskelsen når vi åbner. Vi skal finde ud af om vi skal aflevere festanmeldelse. -Vi skal finde noget lyd til rusvejleder BBQ. Lån det af TMD og AV, det er nemt og relativt billigt. BBQ er torsdag d. 8 for rusvejledere. - Det foreslås at der laves t-shirts og Roll-up. Det er en god idé, ziyad vil prøve at finde ud af det. - Dans med Marie, det er stadig under planlægning. - Alumne forening festen er på BW!! Der skal gøres noget nu, evt. få nogle der ikke skal til BW til at gøre det. God mulighed for at få frivillige med. Roll-up Ziyad Hurtigt :) T-shirts, flyers osv. Alumne Laves på arbejdsdagene Event. Evt. folk der ikke skal på BW. Det er 4 oktober The Communication Committee

5 Facebook: Udvalgene skal være bedre til at sende Signerne ting at ligge op. Det skal være sjove ting, så det fanger folks opmærksomhed. Snak med rusland om at lave en film til os. Send ting til komunikation når i har haft møder Udvalgs formand Andre orienteringer / Other orientations RucBar bestyrelse(anders) Anders informere om arbejdet i RucBar's bestyrelse.

6 Punkter på dagsordnen / Item at the agenda Beslutninger på Facebook Præsenteret af / Presented by Asger Diskussion / Discussion: Der diskuteres hvorvidt det er okay at ændre bestyrelsens beslutning ved afstemning på facebook? Der gives udtryk for at det er en meget dårlig idé, og at det kan give anledning til at man bliver bekymret over om man bliver overtrumfet. Hvis der opstår en situation hvor bestyrelsen har besluttet noget og så sker der nogle ændringer hvad gør man så? Skal man ringe rundt eller sende ekstraordinært bestyrelsesmøde? Der kan gives en dispensation på bestyrelsesmødet, til at formandskabet kan ændre på bestyrelsens beslutning hvis der sker betydelige forandringer. Ellers skal der et ekstraordinært bestyrelsesmøde til. Det diskuteres at vi skal være bedre til at uddelegere ansvaret, og give folk ret til at tage beslutninger på bestyrelsens vegne. Så kan bestyrelsen give en gruppe/ person et mandat til at tage en beslutning. Det nævnes at det ikke er helt no-go at gøre det på facebook, men alle skal sige at det er okay. Dog understreges det at er der uenigheder så skal der et møde til. Facebook er ikke til diskussioner!! Angående mandat; udvalgene har ret stor beslutningsret. Facebook skal ikke være for ting der skal disskuteres, men podio er måske stedet!? Vi skal også have en back-up plan til at holde bestyrelsesmøde når vi ikke alle kan være der. Kommunikations udvalget vil gerne vide hvor meget mandat de har.

7 Konklusioner / Conclusions: Bestyrelsesmøder er at foretrække! Hvis vi kan se noget kan ændres, så giver man nogle mandat. Hvis der sker noget uden nogle har mandat, så skal der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Hvid dette ikke kan nås pga. deadlines eller lignende så kan det slås op på podio/skype, og ALLE skal have svaret/liked/sagt deres mening og være enige! Hvis nogle ikke svare så kan formandsskabet ringe til dem.

8 Punkter på dagsordnen/ Item at the agenda Studenterhuset RUC webpage Præsenteret af / Presented by Signe G Diskussion / Discussion: Der er 3 forslag, se appendix 2. Det forslås at vi poster de tre forslag på facebook og spørger folk. Husk at spørge dem om vi må? Vis nogle har nogle gode argumenter så må vi ændre meninger.. Den første er vi mest fan af. Det er en god idé hvis vi diskutere funktioner. Ziyad vil gerne hjælpe med hjemmesiden. Kontrakt: Vi skal overveje hvor pengene skal komme fra. Hvis de skal komme fra de vi har til opstart, så har vi ikke så mange tilbage til resten af opstarten. Vi kan låne pengene af SR eller andre. Vi foreslår dem at vi betaler dem tilbage i november. Siger de nej, så kan vi betale over to gange. Formanden har mandat til at underskrive kontrakten når det kommer dertil. Konklusioner / Conclusions: Vi kan bedst lide den første. Signe og Ziyad arbejder videre. Det smides op på facebook. Vi foreslår at pengene betales efter to måneder, ellers har Theis, Signe og Ziyad mandat til at finde en løsning. Formanden har mandat til at underskrive kontrakten.

9

10 Punkter på dagsordnen / Item at the agenda Policy of cooperation between RUC and student organizations Præsenteret af / Presented by Theis Diskussion / Discussion: Den er åndssvag! Det diskuteres at alle studenterforeningerne skal lave et samlet hørings svar. Det er især punkt 3 i aftalen vi er imod. Det kan være studenterhuset der er denne paraply orgination. Men det er lidt problematisk.. Det nævnes at man kan lave et "parlament" med alle formændene fra de forskellige (politiske og ikke-politiske) foreninger. Eller en "fagforeningen" for foreninger. Idéen ligges lidt på hylden, og vi rådgiver RUC til ikke at tage det med til akademisk råd. Konklusioner / Conclusions: Vores problem er det med de akademiske råd. Det besluttes at Theis mødes med de andre formænd og laver et høringssvar. Formandsskabet har mandat til at skrive under på svaret.

11 Punkter på dagsordnen / Item at the agenda Allocation rooms Præsenteret af / Presented by Natasja Diskussion / Discussion: Overvejende ok. En frygt at det bliver en lukket gang, men toiletterne er der. Vi skal være rigtige gode til at gøre den her del af huset en del af huset også. Kan man evt. bruge stud. rum som møde lokale også. FB/IC vil gerne have et større rum. Så SH ryger ned ved SR, Stud. rum til FB/IC og FB/IC op til SH på 1 sal. Lager og kopirum skal laves om. Rumfordelingen skal revurderes når vi kommer et år eller to frem. Dette skal gøres klart. Der skal laves en kontrakt med alle foreningerne, og hvis vi bliver store, så skal de ikke ligge der. Dette skal bare gøres klart når vi snakker med foreningerne. Afdelingerne skal kaldes ting i latin!! Rumfordelingen skal ud på facebook, så de studerende kan se hvor der kommer stud. rum, og give idéer til hvad de skal bruges. Der diskuteres hvordan dette skal gøres. Make a room post til frivilligedag Konklusioner / Conclusions: Vi kan godt lide den med Theises ændringer. Vi snakker med foreningerne det omhandler og der skal laves en kontrakt! Udvalget sørger for dette og laver et udkast. Fordelingen skal også på facebook om en uges tid.

12 Ændre planen Natasja Sende ud til foreningerne Natasja Facebook Natasja sender til Signe G

13 Punkter på dagsordnen / Item at the agenda Graphical appearance Præsenteret af / Presented by Theis Diskussion / Discussion: Fond og tekst type overlades til udvalget. Vi skal passe på at have mørke farver på sort baggrund. Idéen er at ændre farver hele tiden, men at holde os inden for de 12 som står i manualen. Det overvejes at logoet skal ligges på facebook og de studerende der skal høres. Hvis de har en bedre idé så skal vi overveje det. Skal tankerne bag logoet med? Nej. Men det skal siges at man skal huske at det skal på t-shirts, flyers osv. Det kunne være rart at have en professionel mening omkring farverne. Evt. hjemmeside menneskerne. Konklusioner / Conclusions: Generelt er der enighed om at det er et godt logo, men det besluttes at der skal skrives på facebook så de studerende kan sige deres mening. Hvis de har andre idéer så kan de sende dem til os. Logo på hjemmeside Signe 30/7 eller 31/7 7. / Item at the agenda

14 Præsenteret af / Presented by Theis Diskussion / Discussion: Vi ændre bestyrelsesmødet 8 flyttes til kl 16:30 i stedet. Konklusioner / Conclusions:

15 Evt. / AOB Theis: RUC-kor har kontaktet mig. De vil gerne være med.

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Signe G [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Mathias valgt som ordstyrer, Peter var storsindet nok til

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members...

Læs mere

KABS13 møde 28/2-2013

KABS13 møde 28/2-2013 KABS13 møde 28/2-2013 1. Formalia a. referent: Sissel b. ordstyrer: Christina c. tilstedeliste: i. Hammerbak ii. Gearstang iii. Vinge iv. Spritbrit v. Christina vi. Maag vii. Mike viii. Gugli ix. Boyshower

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen Fibigerstræde 15 9220 Aalborg Øst telefon: 9635 8016 fax: 9815 9494 e-mail: bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk http://www.studentersamfundet.aau.dk Ordinære medlemmer af bestyrelsen Carsten Rune Jensen,

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 14. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 1. Efterårets SU-kampagne Opfølgning på sidste mødes punkt om SU-kampagnen. Johanne Skriver fra DSF (og RUC) holder oplæg. Efterfølgende

Læs mere