T E X T I L L Y S. N O R D I C T E X T I L E A R T w w w. n o r d i c t e x t i l e a r t. n e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 8. 9 7. 1 0 2 0 0 7 T E X T I L L Y S. N O R D I C T E X T I L E A R T w w w. n o r d i c t e x t i l e a r t. n e t"

Transkript

1 T E X T I L L Y S F E M N O R D I S K A K O N S T N Ä R E R K A R E N H A V S K O V J E N S E N, D A N M A R K A N N E L I K O K K O, F I N L A N D K R I S T V E I G H A L L D Ó R S D Ó T T I R, I S L A N D K R I S T I N L I N D B E R G, N O R G E K A Z U Y O N O M U R A, S V E R I G E v i s a r s t o r a v e r k D E S S U T O M V I S A S M I N I K O N S T V E R K A V K O N S T N Ä R E R F R Å N H E L A N O R D E N N O R D I C T E X T I L E A R T w w w. n o r d i c t e x t i l e a r t. n e t

2 F Ö R E N I N G E N N O R D I S K T G A L L E R I F Ö R T E X T I L K O N S T Nordic Textile Art, NTA, presenterar ett program på Textilmuseet i Borås : TEXTIL LYS en utställning med fem inbjudna konstnärer, en från varje nordiskt land MINITEXTIL en öppen utställning med ett 80-tal deltagande medlemmar TEXTILA PERSPEKTIV I SAMTIDEN ett seminarium Vi utgår från textilkonstens nuläge i Norden och tänker framåt Nordiskt Textilt Råd som bildades på seminariet 2006 med två nyckelpersoner från varje land har planerat. Hemsidan har skapats och sköts av en medlem på Island. Föreningens nuvarande styrelse i Sverige förstärkt med olika hängivna personer har arbetat fram detta program, denna händelse, som ursprungligen var tänkt som en hel utställningssommar i Hunnebostrand på den svenska Västkusten, men som kapsejsade på den kommunala politikens grynnor och skär. Tack vare Textilmuseets generositet och intresse kan vi nu genomföra hela programmet på Textilmuseet i Borås. TACK! Fördjupande information och seminarieprogram finns på hemsidan: Elsa Agélii ordförande, textilkonstnär professor i textil konst, HDK, GU Nordic Textile Art, NTA, presents a program at Textilmuseet in Borås : TEXTILE LIGHT an exhibition with five invited artists, one from each Nordic country MINI TEXTILE an open exhibition with over 80 participating members TEXTILE CONTEMPORARY PERSPECTIVES a seminar We start from the present situation of textile art in the Nordic countries, and think ahead... The Nordic Textile Council, which was formed at the seminar in 2006 with two key persons from each country, has planned. The home page was created and is managed by an Icelandic member. The association s present board, enlarged by a group of enthusiastic people, has created this program, this happening, which originally was planned to be a whole exhibition summer in Hunnebostrand at the Swedish west coast, but which capsized on the reefs and rocks of local politics. Thanks to the generosity and interest of Textilmuseet we are now able to carry through the whole program at its premises in Borås. Thank you! In-depth information and seminar program can be found at the home page: A T T S K A P A K O N S T handlar mycket om att få ett material att göra det man vill, att ge ett uttryck. En konstnär som väljer att arbeta med textilt material gör det inte lätt för sig. Å ena sidan väljer man ett material som gör motstånd och som kräver djupa kunskaper om hur det uppför sig och kan hanteras, å andra sidan väljer man ett material som i varje fall i nutida västvärld direkt associerar till en kvinnlig sfär, till handarbete mer än till konst. Det betyder att textilkonstnärer är modiga människor. Det syns tydligt i utställningen Textil Lys. Och det är också det som gör att Föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst finns och lever, kan visa en utställning som Textil Lys och kan samla den rikedom som visas i Minitextilutställningen. Föreningen tackar Textilmuseet som gjort det möjligt att visa utställning-arna. Vi fortsätter arbetet på att stärka den textila konstens möjligheter att ta sin plats, att synas och verka i hela Norden och med en bas i Västsverige. Kerstin Quentzer v. ordf. Föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst Creating art is very much about making materials perform the way you want them to and thereby to give expression to thoughts and feelings. An artist working in textile materials has chosen the hard way. Not only do you work in materials demanding that you possess both technical skills and knowledge about how your materials react and interact; you also find that your contemporaries and colleagues too often automatically refer you to a kind of womanly context, to crafts rather than arts. So, textile artists are courageous people. That is evident also in the exhibition Textile Light. And that is why the association Nordic Gallery for Textile Art is alive and kicking, and is able to produce Textile Light and muster the abundance of expression shown in Mini Textiles. We are most grateful to Textilmuseet, Borås, for their support and for making it possible to show these exhibitions. We will continue our efforts to strengthen textile arts, to create arenas for them, in a Nordic context and with a base in the west of Sweden.

3 T E X T I L I N S I S T E R E N Textilkunsten og dens udøvere beskyldes ofte for at være lukkede og selvdefinerende i deres udtryksform. Med referencer til traditionelt håndarbejde og indforstået feminisme lukkes den delvist af for den aktuelle bevægelse, der kan iagttages blandt samtidskunstnere, for hvem textil som medie fremstår yderst vedkommende. Måske lige så vedkommende som det i 1960 erne bl.a. gjorde for Arte Povera kunstnerne og andre, der gennem deres værker afsøgte grænserne for udtryk og dermed lagde afstand til netop håndarbejde og feminisme for i stedet at lade sig inspirere af fx minimalisme og konceptuel kunst. I sammenhængen nordisk textilkunst er det velkendt, at der i en 20-årig periode fra midten af 1970 erne og frem blev gjort forsøg på at definere et textilt udtryk gennem etablering og afholdelse af en textil triennale efter forbillede fra den internationale textilbiennale i Lausanne. Det, der i samtiden fremstod som vedkommende og nødvendigt, kan idag under en mere historisk optik betragtes som en lukket enklave, der på nogle måder fik den modsatte virkning af det forventede. Nemlig at udgrænse textilkunsten yderligere, frem for at påvise dens styrke som et kraftfuldt og facetteret udtryksområde. Alligevel formåede nogle avantgardekunstnere at inddrage textil uden banalisering, mens andre kæmpede forgæves hvilket bliver tydeligt, når de enkelte værker idag genses, enten fysisk eller i form af lidt fjerne illustrationer. Textile insisting Textile art and its practicians are often accused of being closed and self defining in their means of expression. With reference to traditional handicraft and implicit feminism, it partly becomes closed off from the movement that can be seen among contemporary artists, for whom textile as a medium appears to be of real importance. Maybe as important as it was in the 1960 s for the Arte Povera-artists and others, who through their work examined the borders of the means of expression, and thereby created a distance precisely to handicraft and feminism, instead to be inspired by minimalism and conceptual art. In the context of Nordic textile art it is well known that in a period of 20 years from the mid-70 s and forwards efforts were made to define a textile expression through the establishing and holding of a textile triennal, with the international textile biennal in Lausanne as a model. This, which at the time seemed important and necessary, could today, under a more historical magnifying glass, be seen as a closed enclave, which in some ways got the opposite effect from the expected. Namely to limit textile art even more, rather than to show its strength as a powerful and many-sided area of artistic expression. Some avant garde artists succeeded anyway in including textile without reducing it to the commonplace, while others struggled in vain which stands clear when the individual works are seen again today, either in psysical form or in the form of a bit distant illustrations. With the choice of artists for the exhibition Textile Light it has been the intention of the Nordic Textile Council to show how strong textile can be in a contemporary art perspective. By first prequalifying five possible artists from each country, and then choosing cross-over geographically it has been possible to make an exhibition which rests in itself and at the same time poses questions about textile art as an isolated phenomenon. It can appear as a paradox that it is once again on a textile arena that the exhibition primarily is shown, but seen in the context with the establishing and manifesting of NTA Nordic textile Art as a welcome and necessary actor on the Nordic art scene, it is right. We, las ltextile lartists,lresponsible Med udvælgelsen af kunstnere til deltagelse i udstillingen Textilt Lys har det være Det Nordiske Textilråds intention at vise, hvor stærkt textil kan fremstå i et samtidskunstnerisk perspektiv. Ved først at prækvalificere fem mulige kunstnere fra hvert land og derefter vælge på tværs af geografisk tilhør er det lykkedes at skabe en udstilling, der hviler i sig selv og samtidig stiller spørgsmål ved textil kunst som et isoleret fænomen. Det kan fremstå som et paradoks, at det endnu en gang er på en textil arena, at udstilllingen primært vises, men set i sammenhængen med etableringen og manifestationen af NTA Nordic Textile Art som en velkommen og nødvendig aktør på den nordiske kunstscene er det rigtigt. Vi må som textilkunstnere, som ansvarlige kuratorer og som kritiske teoretikere kunne agere på denne, den nordiske textilscene, uden smålige hensyn til tidliger tiders fordomme. Afprøvningen af det textile medie i vores tid er et kraftfuldt signal om en materiel revitalisering, der udfordrer til dialog. Dialog omkring det enkelte værk, men også blandt og med de kunstnere, der så bevidst vælger at arbejde med textil med alle dets underfundigheder, medbetydninger og stadig nye muligheder. Deri består den reelle textile insisteren. Lisbeth Tolstrup Danmark Textilkunstner, kunsthistoriker og journalist DJ Sammen med Anette Blæsbjerg Ørom initiativtager til bogprojektet: Textil - den kunstneriske dimension, forventet udgivelse curators and critical theorists, must be able to act on this Nordic textile arena without petty considerations to the prejudices of the past. The test of the textile medium in our time is a powerful indication of a revitaiization of the material, which challenges us to dialogue. A dialogue about the individual work of art, but also among and with those artists who with such awareness choose to work with textile, with all its subtleties, meanings and constantly new possibilities. This is what the textile insisting consists of.

4

5 K A R E N H A V S K O V J E N S E N Born in Holstebro, Denmark 1963 Address: Neesvej 70, Nees, 7570 Vemb, Denmark Education Det Fynske Kunstakademi, Odense, DK Det Jyske Kunstakademi, Aarhus, DK Solo and group exhibitions and projects in Denmark, Sweden, Norway, Germany, France and Japan among these: Travelling new places (solo exhibit.), Gallery Ray, Nagoya, Japan 2007 (3x3) x 3 A meeting between a sculptor, a composer and a printmaker, Ecnanosér, Jarnac, France 2007 Guest at PRO, Charlottenborg, Copenhagen, Denmark 2006 Tårn til tårn, Bovbjerg Fyr & Rundetårn, Copenhagen, Denmark Contemporary Art Uchiwa Exhibition, Gallery Shirakawa, Kyoto & Itami City Museum, Japan 2006 A prayer for poor things (solo exhibition), En Tangsögade 4 Udstilling, Bövlingbjerg, Denmark 2006 Sun in Dale, The Nordic Artists Center Dalsåsen, Dale, Norway 2005 The Emperors New Clothes, Kunsthallen Braenderigården, Viborg, Denmark 2005 Möstings Hus (solo exhibition), Copenhagen, Denmark 2005 Guest at Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen, Denmark 2005 Member of The Danish Arts Society I arbejdet med skulptur har karton og tekstiler i mange år været blandt mine foretrukne materialer. Det skyldes dels, at de understøtter det billedkunstneriske univers, hvori jeg befinder mig de udtryk jeg søger og dels at jeg ved egen hjælp kan arbejde hermed i målestoksforholdet 1:1. Desuden finder jeg en vis befrielse i, at karton og tekstiler som traditionelle klassiske skulpturmaterialer betragtet har så forholdsvis kort en historie, og endnu ikke er kanoniserede skulpturmaterialer på samme måde som bronze og marmor. In my work as a sculptor, cardboard and textiles have been my favorite materials for several years. The reason is partly that these materials support my artistic universe the expressions I look for and partly that with these materials I am able to work full scale on my own. In addition I find a certain relief in the fact that cardboard and textiles as traditional classical sculptor materials considered have a rather short history and are not yet canonized sculptor materials such as bronze and marble.

6

7 A N N E L I K O K K O Born in Lives and works in Joensuu, Finland. Address: Rauhankatu 35, Joensuu, Finland Studies Visual Artist, Art School, Department of Painting, Lahti Degree in Textile Art, University of Industrial Arts, Helsinki Master of Arts, University of Industrial Arts, Helsinki 1992 Memberships Artist Association of Joensuu Textile Artists TEXO / Ornamo Taiteilijat O- Artists O / Ornamo Exhibitions Paintings, drawings, textile paintings, installations, imaginary clothing. Private and joint exhibitions from the year 1968 I bakgrunden till mitt arbete kan man finna tankar om barndomens värde i dagens värld. Det var vår förmåga att ta hand om våra barn i globaliseringens tid som oroade mig då jag konstruerade en serie fiktiva kläder. Att göra fantasikläder för nyfödda barn ger mig än en gång en känsla av ömhet. Joensuu In the background of my work can be found concerns about the value of childhood in today s world. Our capability to take care of our children in the age of globalisation worried me when constructing a series of fictive clothes. Making imaginary clothes for new born babies gives me once again a feeling of tenderness. Joensuu

8

9 K R I S T V E I G H A L L D Ó R S D Ó T T I R Born 1964 in Reykjavík, Iceland Address: Ásvallagötu 81, 101 Reykjavík / Education Haystack Mountain School of Art and Craft, Maine, USA 2004 AtvinnuLífsinsSkóli, Continuing Education University of Iceland, Akureyri, Iceland 2000 National College of Art and Design, Kunstfagkandidat, Oslo, Norway Teacher Education at the University of Iceland, Reykjavík, Iceland Icelandic College of Art and Crafts, Dept. of Textile, Reykjavík, Iceland Reykjavik School of Visual Art, Reykjavík, Iceland University of Iceland, Spanish, Reykjavík, Iceland University of Granada, Spanish, Granada, Spain Solo exhibitions Open House, Artist residence Herhúsið, Siglufjörður, Iceland 2007 Rehum Papyrus, ASI Art Gallery, Reykjavík, Iceland 2002 Visual reality, Women History Archive at the National Library, Reykjavík, Iceland 2001 Surface, Continuing Education University of Iceland, Reykjavík, Iceland 2000 One more step, Living Art Museum, Reykjavík, Iceland 1999 Group exhibitions in total 37 exhibitons since 1993 all over the world. Personally related art works Curator for Chest of Gold, with Alda Sigurðardóttir, Art Festival at Laugarvatn, Iceland 2005 Representative for the Association of Icelandic Visual Artist (SÍM) in the administration of the Cultural Centers Fund Member of the exhibition organizing team for Northern Fibre V, Textile Art 2004, International Exhibition, Icelandic Textile Guild, Kjarvalsstaðir, Reykjavík Art Museum, Reykjavík, Iceland The Icelandic Textile Guild, on the board and exhibition committee Northern Fibre V, Textile Art at Present, conference, Oslo, Norway 2003 Representative for Iceland in Northern Fibre III, Hidden Treasures, international exhibition and workshop at Tuskær Art Center, West Jylland, Denmark 2002 Associations and committees member of International Association for Papermakers and Artists IAPMA The Association of Icelandic Visual Artists S.Í.M The Icelandic Textile Guild Icelandic Designers Association Art Teachers Association FÍMK The Living Art Museum Nýlistasafnið Känsligt landskap, 2006 I den här serien är naturen viktig skuggor, ljus, färger, ytor, är de huvudelement som finns i naturen. Platser som alla kan se, känna och använda närhelst vi vill. Det är därför som det är så viktigt att ta hand om och se till att den räddas för framtida generationer. Skillnaden mellan och de oändliga möjligheterna med varje textilt material har alltid fascinerat mig. Det krävs en djup förståelse och lång erfarenhet av varje material för att kunna kontrollera och forma det efter sina egna idéer och visioner. På så sätt, genom den nära relationen till materialet, kommer verken ofrånkomligen att bli personliga och unika. Det är denna magi som får mig att välja textil som uttryckssätt. Sensitive landscape, 2006 In this series the nature is important shadows, light, colors, texture are the main elements in nature. Places that everybody can see, feel and use whenever we like. That s why it s very important to take care of it and make sure its saved for future generations. The difference and endless possibilities of each textile material have always fascinated me. It requires thorough understanding of each material and long experience to be able to control and mould it in tune with your ideas and visions. Thus, through the intimate ties to the material, your work is bound to become personal and unique. This magic is what makes me choose textile as a way of expression.

10

11 K R I S T I N L I N D B E R G Born in Oslo 1950 Address: Søndre Green, N Noresund / Member of Norwegian Textile Artists, Norwegian Artists of Fine Arts Education The National College of Arts and Crafts Individual Exhibitions Kunstnerforbundet, Oslo Schæffergården, Copenhagen, Denmark Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim Group Exhibitions Høstutstillingen (The Annual Autumn Exhibition of Fine Art) Norsk Kunsthåndverk (The Annual Exhibition of Arts and Crafts) European Arts and Crafts Exhibition, Germany Narode Museum, Slovacia Collections Norwegian Council of Culture National Museum The National Foundation for Public Commissioned Art The Norwegian Embassy, Australia Commissions The Danish/Norwegian Foundation Churches in Norway Scholarships The Norwegian State Scolarship for Artists The Norwegian State Scholarship for Arts and Crafts Norwegian Council Of Culture Other Related Activities Chairman of the National Jury of The Annual Exhibition of Arts and Crafts Chairman of the National Jury of The Annual Exhibition of Fine Art Chairman and daily leader of Norwegian Textile Artists I min kunstproduksjon, som har hovedvekt på billedvev, arbeider jeg med ornamentikk, symmetri og polarisering som tema. Dette er et interessant og uutømmelig kunstspråk som har historiske røtter både i vår vestlige og i den orientalske kultur. I mine arbeider er jeg inspirert av denne kunstneriske tenkemåte og å skape billedtepper med et kunstuttrykk i vår samtid. Jeg utnytter det digitale billedspråket ornamentalt først og fremst i billedvev, men også som digitale trykk. Billedvev er et håndverksbasert kunstuttrykk som tradisjonelt blir vevd i ull. Mine billedtepper er vevd i silke, kunstsilke og bomull og sammen med de vevtekniske løsningene klargjør og underbygger jeg konseptet. In my art production, which has its main emphasis on tapestry, I work with ornamentation, symmetry och polarization as a theme. This is an interesting and inexhaustible art language which has its historical roots as well in our Western as in Oriental culture. In my works I am inspired by this way of artistic thinking and to create tapestries with a contemporary artistic expression. I use the digital imagery ornamentally above all for tapestry, but also for digital prints. Tapestry is an artistic expression based on craft, and is traditionally woven in wool. My tapestries are woven in silk, artificial silk and cotton, and together with the technical solutions I thus clarify and support the concept.

12

13 K A Z U Y O N O M U R A Born 1955 in Japan Lives and works as textile artist and designer in Gothenburg, Sweden, since Studio: Textilverksta n, Smedjegatan 5, Gothenburg, Sweden Home: Eklandagatan 35, Gothenburg, Sweden +46 (0) , mobile: +46 (0) Education in textiles both in Japan and in Sweden. MFA Textile Art, HDK at the Gothenburg University BFA Textile Design, at the University College of Borås Solo and group exhibitions both national and international since 1990 Public collections National Museum in Stockholm, National public art council in Sweden, Textile Museum in Borås, Röhsska museet in Gothenburg, Västra Götaland s region, The Focus Borås Foundation Commission works Smiley Lillekärr Sport Hall in Gothenburg 2006 Reflektion Svea High Court in Stockholm 2004 Prize The Nordic Award in Texiles 2006 The Focus Borås Foundation Grants (selection) IASPIS (international artists studio program in Sweden), study, conference and exhibition in Italy, USA and Poland 2000, 2003, 2004, 2007 The arts grants community in Sweden, 2 years working grants 2000, 2004 Minneskartor, det är vad jag använder i mina arbeten. Ord och bilder som jag har mött de leder till vidare associationer och reflektioner och ger upphov till nästa serie ord och bilder som föder nya tankar och funderingar. Jag samlar högar av minnesbitar och plockar från detta oändliga förråd och förvandlar dem till kedjor och nät, som så blir till ett minneslandskap ett textilt landskap. Memory maps, that is what I use in my works. Words and pictures that I have come across they lead to further associations and reflections and give rise to another series of words and pictures which hatch into new thoughts and speculations. I gather heaps of memory bits, and picking from this endless supply I transform them into chains and nets, and these then constitute a memory landscape a textile landscape.

14 M I N I K O N S T V E R K F R Å N H E L A N O R D E N / M I N I A R T F R O M A L L O F T H E N O R D I C C O U N T R I E S J A, D E T S K A L V I H A! I sommeren 2006 mødtes en stor gruppe af entusiastiske tekstilfolk fra hele Norden. Hovedoverskriften for mødet var: skal vi have en Nordisk tekstil platform, et fælles nordisk udstillingssted & et nordisk netværk? JA! Det skal vi ha! - det var vi rørende enige om. Det blev starten på Nordic Textile Art. Da der for tiden ikke er fokus på de tekstile håndværk, er det nødvendigt for udviklingen af det tekstile felt i alle de nordiske lande, at styrke, synliggøre og formidle omkring området. For de professionelle kunst-nere er det vigtigt at have et netværk, så det bliver nemmere at koordi-nere og arrangere fælles nordiske udstillinger og uddannelse og ikke mindst at kunne udveksle knowhow. Nordic Textile Art viser i år to udstillinger: en kurateret udstilling med deltagelse af en tekstilkunstner fra hvert af de 5 nordiske lande og en minitekstiludstilling, som er åben for alle medlemmer af foreningen. 85 nordiske deltagere har tilmeldt sig minitekstiludstillingen, og da det er tilladt at sende op til 3 værker ind til visningen i formatet 20x20x20 cm, så er der muligvis helt op til 255 værker at se på udstillingen hvilket studie i minitekstiler! At skabe et miniværk billede som skulptur er ikke det nemmeste. Hvad der fungerer i de større flader fungerer ikke nødvendigvis i de små. Værkerne kan nemt synes som en forvasket sweater, et stykke tekstil som er krøbet til en forkert størrelse i helt forkerte formformater så det bliver spændende at nærlæse de mange bud på minitekstiler på denne første minitekstiludstilling i Nordic Textile Arts regi, formodentlig et langt og skønt studie i materialevalg, håndværksteknikker og så det primære det færdige billedudtryk. Mon udstillingen bliver med et feministisk anslag, vil den have reference til den større internationale tekstilkunst, vil man kunne se nordiske fællesskaber i form, som udtryk? Vi får se, spændende bliver det! Tak til Textilmuseet i Borås for at ville huse udstillingerne og kæmpe tak til det svenske arbejdshold for jeres store og tunge kamp for at udstillingerne kunne blive en realitet. Gina Hedegaard Nielsen Redaktør og tekstilkunstner København sommeren 2007 Yes, that we shall have! In the summer of 2006 a large group of enthusiastic textile people from all of the Nordic countries met. The main task for the meeting was: Should we have a Nordic textile platform, a common Nordic exhibition place and a Nordic network? YES! That we shall have! This was the start of Nordic Textile Art. Since textile handicraft is not in focus nowadays, it is necessary for the development of the textile field in all of the Nordic countries to strengthen, make visible and mediate in this area. For the professional artists it is important to have a network that makes it easier to coordinate and arrange common Nordic exhibitions and education, and also to exchange know-how. Nordic Textile Art shows two exhibitions: one curated exhibition with the participation of one textile artist from each one of the Nordic countries, and a mini textile exhibition that is open for all members of the association. 85 nordic participants have given notice that they want to participate, and since it is allowed to send in 3 pieces of work in the format of 20x20x20 cm, there will be possibly up to 255 works of art to see at the exhibition what a study in mini textile! To create a really small work of art is not the easiest thing. What works in large formats doesn t necessarily work in small ones. The piece could easily look like a sweater shrunk to the wrong size, to a format totally wrong for the form so it will be exciting to close-read the many offers of mini textiles in this first mini textile exhibition in the production of Nordic Textile Art, probably a long and nice study in choice of material, handicraft techniques and also the primary thing the final artistic expresssion. Will the exhibition still have a feminist touch, will it have references to the larger international textile art scene, will you be able to see common Nordic things in form as expression? We will see, exciting it will be! Thanks to Textilmuseet in Borås for wanting to house the exhibitions and big thanks to the Swedish team for your great and hard struggle to making them come true.

15 U T S T Ä L L A N D E K O N S T N Ä R E R / E X H I B I T I N G A R T I S T S Majlis Agbeck, Malmö Elsa Agelii, Täcklebo Eva Ahnoff, Fredriksberg Ingegerd Alfredson, Örebro Kerstin Anderberg, Helsingborg Nen Arnell, Fagerfjäll Li Aronsson, Malmö Gudrun Bartels, Malmö Katrin Bawah, Lerum Ulrika Berge, Bagarmossen Margareta Bergstrand, Stockholm Asdis Birgisdottir, Hafnarfjördur, Island Eva Borg, Götene Inger Bremberg, Kristdala Hanna Brunskog, Lund Helga Palina Brynjolfsdottir, Reykjavik, Island My Bäckström, Hunnebostrand Ingrid Carling, Lund Kerstin Carlsson, Göteborg Elizabet Christiansson, Jonsered Kerstin Danielsson, Finspång Margareta Eriksson Abenius, Nynäshamn Inger F Lange, Grebbestad Tora Greve, Limhamn Anna Gunnarsdóttir, Akureyri, Island Elisa Halvegård, Malmö Cathrine Hansen, Oslo, Norge Gina Hedegaard Nielsen, Köpenhamn, Danmark Ulrika Hedström-Rönn, Bromma Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Malmö Agneta Henerud, Stockholm Susanne Henriques, Stockholm Lene Hogg, Hvidovre, Danmark Anna-Karin Holm, Malmö Gunilla Nillan Holmgren, Åkersberga Birgitta Hulterström, Göteborg Annika Johansson, Göteborg Åsa Jonasson, Köpingevik Elisabeth Jonsson, Skövde Elisabeth Kalvenes-Skallsjö, Lund Monika Karlsson, Mellösa Britta Kleberg, Göteborg/Bottna Britta Lincoln, Göteborg Agneta B Lind, Ryd Lillemor Lindbom, Kristiansand, Norge Charlotte Lindgren, Enskede Caroline Lindqvist, Hamburgsund Gunilla Luiga, Täby Lena Lundgren, Kalmar Mette Kaa Madsen, Linneryd Carina Marklund, Eskilstuna Takao Momiyama, Simrishamn Björg G Måseide, Moss, Norge Eva Nelander-Juntunen, Billeberga Susanne Nielsen, Morud Nelly Nilsson, Malmö Eva Nilsson, Mölle Mie Vaale Noddeland, Asker, Norge Eli Nordbö, Kristiansand, Norge Kajsa Oehm, Malmö Gunnel Oldenmark, Härnösand Kerstin Olsson, Göteborg Gunilla Paetau Sjöberg, Bålstad Ulla Parkdal, Vaxholm Carin Person Åström, Borrby Emma R Ricci, Malmö Kerstin Rosengren, Glemmingebro Larspers Carina Roxäng, Fjugesta Anna Rube, Rabbalshede Malin Sellman, Grebbestad Jeanette Shäring, Göteborg Gertrud Sundling, Örkelljunga Lisa Tegmar, Vellinge Leif Johan Thesen, Tönsberg, Norge Thorbjörg Thordardottir, Reykjavik, Island Mia Tingvall, Arvika Eva Torudd, Lund Birgitta Wallin, Stockholm Josabet Werkmäster, Malmö Audur Vesteinsdottir, Hafnarfjordur, Island Marie Wetterstrand, Malmö Inger Wihl, Hamburgsund Pamela Wilson, Huddinge Marie Winderudh-Hallberg, Bromma Dyveke Zadig, Malmö Arntrudur Ösp Karlsdottir, Island

16 N T A N O R D I C T E X T I L E A R T Föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst Vår målsättning är att göra textil konst synlig på den nordiska konstscenen att skapa en samlingsplats för nordiska textilkonstnärer att nå nya grupper och samverka med lokalbefolkningen att organisera och hålla workshops och utställningar att skapa en informativ webbsida med fokus på vad som sker i den textila konsten i Norden. Our goals are to make textile art visible on the Nordic art scene to create a meeting place for Nordic textile artists to reach new groups and to work with the local community to organize and hold workshops and exhibitions to create an informative web page with focus on what is happening within textile art in the Nordic countries. w w w. n o r d i c t e x t i l e a r t. n e t Tack till: L e t t e r s t e d t s k a f ö r e n i n g e n T E X T I L M U S E E T D R U V E F O R S V Ä G E N 8 B O R Å S T E L w w w. b o r a s. s e / k u l t u r / t e x t i l m u s e e t Ö P P E T : T I S & T O R S , O N S & F R E , L Ö & S Ö

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Catalogue 52 SWE NOK DKK

Catalogue 52 SWE NOK DKK Catalogue 52 SWE NOK DKK AUTUMN/WINTER 2016-2017 2 We believe that everybody has to find their own way in life. That counts for you too. Chart your own course. Be independent. Go for more. And dare to

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL AFGANG 2010 OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL UDDANNELSEN er en selvstændig videregående uddannelse for alle med interesse for moderne smykkekunst og korpusarbejde, der tager udgangspunkt i et personligt kunstnerisk

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm Centre for Regional and Tourism Research Bornholm 21.9.2011 Karin Topsø Larsen Standard definition Generally the creative community

Læs mere