Fodnoten September 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodnoten September 2011"

Transkript

1 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus Den lokalhistoriske arkivgruppe Fodsporet Redaktion: Kasper Nielsen og Louise Heiberg Lund, Fodby lokalråd.

2 Lokalrådsarbejde: skole- og sognegårdsprojekt Lokalrådet holdt sin første ordinære generalforsamling i februar Efter generalforsamlingen blev følgende bestyrelse sammensat: Formand: Louise Heiberg Lund Fodbygade 33, tlf.: Næstformand: Jørgen Johansen Kasserer: Per Persson Sekretær: Ivan Christensen Bladansvarlig: Kasper Nielsen Lokalrådets primære arbejdsområde har været den lokale skole først kampen for dens overlevelse og siden kampen for at der kunne komme en privatskole. Flere af lokalrådets medlemmer har indgået i det konkrete arbejde og lokalrådet har ydet økonomisk støtte til projektet. Her følger historien om Margretheskolen gennem det sidste år. Dette er beretningen om hvordan Margretheskolen i Næstved kommune en skole med 220 elever fra 0.-9.klasse, gik fra at være en af de mest populære skoler i kommunen, til nær at ende som vejfyld, men i sidste øjeblik blev solgt til Gedebjergskolen. Margretheskolen har eksisteret siden 1962 som folkeskole for Fodby sogns børn. Gennem de sidste mange år har den været en tilvalgsskole for elever uden for distriktet, den folkeskole i Næstved kommune som præsterer det højeste afgangsgennemsnit, en skole med økonomien i orden pga. fyldte klasser, en mobbefri skole med tilfredse elever, forældre og ikke mindst lærere, og en skole som formåede at rumme børn som andre steder måtte have ekstra støtte. Skolen har samtidig været et vigtigt omdrejningspunkt for fritidslivet i området, hvor skolen bl.a. lagde lokaler til børnefodboldholdene for børn fra år, voksen fodboldhold, gymnastikhold og badminton, ligesom den skolen havde et godt samarbejde med den lokale kirke omkring minikonfirmandundervisning og korsang for eleverne. Næstved kommune tog hul på et forslag til en ny skolestruktur i august 2010, netop 5 dage efter fristen for ansøgning om privatskole. I dette forslag indgik Margretheskolen i 3 scenarier, og i alle sammen stod 2

3 Margretheskolen til at skulle lukkes. Forvaltning og politikere nægtede at tale om kvaliteten af skolerne i forslaget, men begrundede lukningen af Margretheskolen, dels med de penge der var at spare ved at fordele skolens elever ud på andre skoler, og dels med at Margretheskolen er en tilvalgsskole. Det sidste var i kommunens optik negativt, for så mente man ikke at børnene var lokale på trods af at langt de fleste børn der gik på skolen boede i cykelafstand og at det primært var en administrativ grænse, som gjorde at nogen hørte til distriktet og andre ikke gjorde. Efter 4 måneders kamp for at overbevise politikerne om at Margretheskolen skulle bevares, besluttede politikerne på et byrådsmøde d. 20.december 2010 at skolen skulle lukkes med virkning fra juni Kampen for skolen fortsætter En gruppe af forældre bl.a. flere fra skolebestyrelsen på Margretheskolen, gik umiddelbart derefter sammen om at skabe en ny skole en privatskole i de tomme bygninger. Målet var at skabe en skole som tog det bedste fra Margretheskolen og brugte de friere rammer i en privatskole til at skabe en endnu bedre skole. Forældregruppen indledte derfor forhandlinger med Næstved kommunes forvaltning om overtagelse af bygningerne. Forhandlingerne gik umiddelbart godt i forvaltningen var man nemlig af den opfattelse, at kommunen ville sælge bygningerne til en forældrebestyrelse på samme vilkår, som man blot et år tidligere solgte en anden af kommunens folkeskoler til en forældregruppe. Så det blev indstillet fra forvaltningen og økonomiudvalget til byrådet, at forældregruppen kunne købe bygningerne for 3,5 mio. kr. (det halve af den offentlige vurdering), låne pengene af kommunen til 3 %, at kommunen betalte tomdriftsudgifterne frem til skolestart og at der i øvrigt var en tilbagekøbsaftale. Men i byrådet blev forslaget forkastet, og i stedet nåede man til enighed om ikke at sælge direkte til forældregruppen, men derimod sætte bygningerne til salg, med en minimum pris på 3,5 mio. kr., som i øvrigt skulle falde kontant når kontrakten blev underskrevet. Dvs. ingen finansiering via kommunen og ingen dækning af tomdriftsudgifter og en kontant udbetaling et år inden skolestart, og dermed inden skolen havde indtægter. Udmeldingen fra Næstveds borgmester var, at forældrene jo 3

4 bare kunne låne pengene i deres private huse. Forældregruppen indgav et bud de kunne forsvare, men som ikke opfyldte kravene. Det gjorde derimod buddet fra Gedebjergskolen og dermed blev skolen reddet fra nedrivning. Gedebjergskolen har åbnet dørene mod lokalsamfundet og lokalrådet vil fremadrettet arbejde for et godt samarbejde mellem skolen og områdets øvrige aktiviteter. Sognegården som samlingssted I processen omkring lukningen af skolen, blev lokalrådet og andre lokale kræfter inviteret til møde med politikere og embedsmænd fra kommunen. De ønskede at hjælpe os videre, nu hvor skolen stod til at blive tabt som et lokalt samlingspunkt. Mødet resulterede i, at vi fik lovning på legepladsen og det nye bål hus fra Margretheskolen, som så skulle genopføres i Sognegårdshaven. Efter salget til Gedebjergskolen, måtte man dog erkende fra kommunen, at man var kommet til at sælge tingene med, men man har også lovet at kompensere os med nyt efter budgetforhandlingerne i slutningen af august hvilket lokalrådet selvfølgelig vil holde dem oppe på. Lokalrådet har til samme budgetforhandlinger et projektoplæg med, hvor vi søger kommunen om støtte til forskellige aktivitetsmuligheder omkring Sognegården i samarbejde med menighedsrådet. Hvis det lykkes at få kommunen til at støtte dele af projektet, har vi også gode muligheder for at søge landdistriktsmidler til projektet, og det bliver så næste trin for lokalrådet. På vegne af Lokalrådet - Louise Heiberg Lund, Formand 4

5 Nyt fra bestyrelsen omkring Den Ny Margretheskole Som de fleste sikkert ved, så lykkedes det os desværre ikke at købe Margretheskolens bygninger og skolen er i stedet blevet solgt til Gedebjergskolen. Gedebjergskolen skal imidlertid ikke bruge alle lokalerne på skolen, og derfor har bestyrelsen for privatskolen taget kontakt til Gedebjergskolen, i håb om at kunne få mulighed for at anvende en del af bygningerne til privatskole. Vi håber meget at dette kan lykkedes, men på nuværende tidspunkt forelægger der ingen konkret aftale. Inden sommerferien anmeldte vi privatskolen til Undervisningsministeriet, som har kvitteret for modtagelsen af anmeldelsen. Det betyder, at hvis alt går som vi håber, så vil vi kunne starte privatskolen op til august Der venter et kæmpe stykke arbejde forude, hvis det skal lykkedes at etablere privatskolen, og i den forbindelse har vi brug for at få udvidet arbejdsgruppen. Det er nu der skal ydes en indsats, hvis det skal lykkedes, så vi håber du vil tilbyde din arbejdskraft. Der er brug for alle, både dem med pædagogisk-og økonomisk indsigt samt nogle praktiske gøremål. Vil du gerne være en del af arbejdsgruppen, så kontakt Ivan Christensen på følgende mailadresse: Du kan også løbende følge arbejdet med privatskolen på hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev eller på Facebooksiden: Den ny Margretheskole. De bedste hilsner Bestyrelsen 5

6 Nyt om Fodby gymnastikforening Fodby Gymnastikforening fortsætter aktiviteterne på Margretheskolen. En ekstraordinær generalforsamling besluttede den 9. august 2011, at der er basis for at fortsætte med aktiviteter på Margretheskolen. Skolen er overtaget af ejeren af Gedebjergskolen, Kirsten Alexandersen, som har vist sig meget interesseret i, at foreningen kan fortsætte med at benytte gymnastiksal og fodboldbanerne. Og det er vi glade for. Bestyrelsen vil snarest blive suppleret med nye kræfter og forventer at fortsætte med følgende aktiviteter: Børnefodbold: Hver tirsdag fra den 16. august 2011 kl (for børn i alderen 4/5 år til 8/9 år) Herregymnastik: Hver onsdag fra ca. 14. september 2011 kl Damegymnastik: Hver mandag fra den 5. september 2011 kl Herudover vil der være mulighed for at der kan spilles badminton på øvrige tider fra mandag til fredage. Badminton starter uge 36 i 2011 og slutter uge 13 i Bestyrelsen forventer, at de nærmere aftaler, vilkår m.v. med den nye ejer om brug af lokaler, vil være på plads inden 1. september. Hvis du er interesseret i at høre mere om aktiviteterne, så kan du kontakte: Børnefodbold: Morten Nielsen, mail: eller Ivan Christensen, tlf eller mail: Herregymnastik: Knud Krüger, tlf eller mail: 6

7 Damegymnastik: Anne Skibby, tlf eller mail: Badminton: Johnni Helt, tlf eller mail: Bestyrelsen håber på, at der stadigvæk vil være stor opbakning til vores aktiviteter, så foreningen kan bestå i mange år endnu. På bestyrelsens vegne formand Leif Andersen Fodby Sogns Beboerforening I februar afholdt Beboerforeningen generalforsamling, hvor to bestyrelsesmedlemmer var på valg: undertegnede Helle Østerholm valgte at genopstille og blev genvalgt, mens Louise Lund ikke valgte at genopstille. I stedet meldte Vibe Rostrup, Bistrup sig banen, og blev dermed valgt ind som nyt medlem af beboerforeningens bestyrelse. På det førstkommende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Helle Østerholm (Fodby) Næstformand: Søren Jensen (Fodby) Kasserer: Per Rose Persson (Bistrup) Webmaster: Niels Sivert Brogaard (Skraverup) Sekretær: Vibe Rostrup (Bistrup) På generalforsamlingen blev beboerforeningens Forskønnelsespris uddelt for anden gang. Forskønnelsespris-udvalget, som består af Kirsten Brogaard (Skraverup), Ingelise Lund (Fodby) og Vibe Rostrup (Bistrup), havde igen i år æren af at vælge mellem de mange kandidater til prisen, og dette års vinder blev Kirsten og Kaj Nielsen, Fodbygade 22, for deres gennemgående og smukke renovering af deres bolig, den gamle brugs i Fodby. Præmien var et gavekort til Bo Grønt, som allerede er blevet omsat til skønne planter. Dermed er der nu på ny mulighed for at nominere forskønnede huse, haver, bygninger eller områder i Fodby Sogn, som kan komme i betragtning til Forskønnelsesprisen, som uddeles næste gang på 7

8 beboerforeningens generalforsamling i februar Alle som der har et bud på en kandidat kan kontakte undertegnede. Kirsten og Kaj Nielsen foran deres renoverede hus, som tidligere har huset brugsen i Fodby. Ejendommen er beliggende Fodbygade 22. På generalforsamlingen fik bestyrelsen en forespørgsel om hastighedsbegrænsning på Karrebækvej mellem Stenbæksholm og Fjorden. Vi er i gang med at undersøge om kommunen tidligere har foretaget undersøgelser af behovet for nedsat hastighed på strækningen. Beboerforeningen har besluttet at sætte legeplads-projektet i bero, da ingen i bestyrelsen pt. har den nødvendige tid til projektet. Men der er umiddelbart andre initiativer i gang. Beboerforeningen har kontaktet Næstved Kommune i forbindelse med en oprensning af Bistrup Gadekær. Gadekæret har ifølge kommunen ikke længere funktion som en branddam, og da gadekæret ligger på fælles gadejord, så er det landsbyen der ejer jorden, og dermed er ansvarlig for vedligeholdelsen af området. Vi vil dog fortsat lægge pres på kommunen for at få dem til at oprense gadekæret, da vi stadig mener, at det er deres opgave, men de har ikke nogen systematisk plan for oprensningen af kommunens mange gadekær. Det bliver udført, hvor behovet er størst. I forbindelse med nedlæggelsen af Margretheskolen, nedlægges også sognets valgsted. Og da en kommende folketingsvalg må være lige om hjørnet, har beboerforeningen skrevet til kommunen med et forslag om at forsamlingshuset (i samråd med forsamlingshusets bestyrelse og Fodby Lokalråd) skal fungere som sognets nye valgsted. På bestyrelsens vegne formand Helle Østerholm 8

9 Nyt fra Fodby Menighedsråd Legeplads Legepladsredskaberne og bålhuset fra Margretheskolen, er blevet overdraget til Lokalrådet i Fodby og det hele flyttes til Sognegårdens have. Det er et spændende projekt og tanken er selvfølgelig at skabe mere liv i Sognegården Kirkegården Kirkegården er under stadig forandring. Mange nedlagte gravsteder giver mulighed for at fjerne hække, og i stedet etablere sammenhængende græsarealer. Dels er disse arealer nemmere at holde og synsmæssigt er det også pænere med grønne arealer. Gravpladserne bevares selvfølgelig, så hvis nogen ønsker en gravplads i græsarealerne, bliver det bare et gravsted i græs. Efter et stormvejr måtte der en del nye tagsten på kirkens tårn. Sogneudflugten Den 31. maj var en busfuld glade mennesker, på den årlige sommerudflugt. Et af højdepunkterne var Vor Frue Kirke i Kalundborg. Det er et meget spændende bygningsværk, som kan anbefales som udflugtsmål 9

10 Forårskoncert Forårskoncerten den 26.maj var en stor succes. Alt gik denne aften op i en højere enhed, og det er den bedste koncert korene nogensinde har præsteret. Tak for det. Efterårets musikalske program Der er planlagt et meget stort program som der kan læses mere om i det sidste kirkeblad, eller på Fodby Kirkes hjemmeside: Høstgudstjeneste den 25. sept. Kl Efter gudstjenesten serveres der frokost i Forsamlingshuset, og vi skal som vi plejer, sange nogle sange fra den danske sangskat. Af hensyn til traktementet er vi nødt til at bede om tilmelding til spisningen, senest den 18. sept. til Palle Brushøj på mail: Til høstgudstjenesten bliver kirken særlig udsmykket. Dragedag Den 1. oktober kl skal vi flyve med drager. Vi mødes i Sognegården hvor vi først samler nogle drager, og forhåbentlig er der så meget vind at de bagefter kan komme i luften. Vi håber at mange børn og voksne møder op. 10

11 FODBY FORSAMLINGSHUS Det går godt i forsamlingshuset. Der er ikke mange weekender tilbage i 2011, hvor huset ikke er udlejet. Gulvene i store og lille sal, har fået den store omgang med slibning og 3 gange lak. Den nye parkeringsplads er snart færdigetableret. Arbejdet hermed har varet længere end planlagt, hvilket bla. skyldes at alt bundfyldet er noget som vi er blevet foræret uden udgift for huset, og det har givet lidt leveringstid. Huset trænger til at blive isoleret og der er ansøgt kommunen om midler hertil fra grøn ordning (vindmøllepenge). Som I kan se af det efterfølgende er aktivitetsniveauet for den kommende vinter omfattende. LOPPEMARKED Lørdag den 3. september kl afholder Forsamlingshuset sit årlige loppemarked. Har du effekter du vil af med så kontakt Ole Madsen på tlf Mød op på selve loppemarkedet og gør et kup, og nyd noget godt i cafeen. 11

12 Bankospil Afholdes onsdage i lige uger kl Dørene åbnes kl Mød op til en hyggelig aften, og vind måske nogle af de flotte gevinster. Høstfest Forsamlingshuset holder høstfest fredag den 23.september fra kl Der bydes på god mad, drikkevarer til rimelige priser og underholdning af duoen Keld og Anders. Entre inkl. mad og underholdning er på 200 kr. Tilmelding til Palle Brushøj på mail: senest fredag den 16. september. Dilettant i forsamlingshuset. Igen i år vil vi have en forestilling i foråret Der er opstartsmøde i forsamlingshuset torsdag d.22. september kl , hvor alle som er interesseret i at hjælpe til eller spille med er velkomne, men også lokale, der bare er nysgerrige, kan få et indblik i arbejdet. Vi starter med at læse stykket 3 torsdage i november og skuespillerne holder så julefred medens scenefolkene gør effekterne parat. Fra januar øver skuespillerne så tirsdag og torsdag indtil stykket opføres. Billetterne vil blive sat til salg mandag d. 9. januar og generalprøven bliver fredag d. 9. marts, premieren bliver lørdag d. 10. marts og endelig Grande Finale d. 17. marts. Vi glæder os til at se nye lokale i vores midte. Danseundervisning Så er der igen danseundervisning ved danselærer Annette Svensson. Som sædvanlig er der et hold for såvel begyndere som øvede. Der danses 6 tirsdage i træk: 12

13 Start den 25/10, den 1/11, den 8/11, den 15/11, den 22/11 og finale den 29/11. Bygynderholdet danser fra kl , og de øvede fra kl Hver gang er det dobbeltlektioner for begge hold, og prisen for de 6 dobbeltlektioner er 900 kr. pr. par. Tilmelding til Palle Brushøj på mail: senest den 15/10 Juletræsfest 4. juledag, onsdag den 28. december inviterer forsamlingshuset til den årlige juletræsfest, fra kl til Der danses om juletræet og leges sanglege med børnene. Der serveres kaffe, the og kage til de voksne, og sodavand, kage og godteposer til børnene. Priser er 25,00kr pr person. Tilmelding til Palle Brushøj på mail: senest den 22. december Reminder pr mail Hvor er der meget vi skal huske, men desværre kan vi ikke altid huske det hele, især ikke hvis det er noget der først foregår 2 til 3 måneder frem i tiden. Kirkebladet udkommer hver 3. måned og her annonceres aktiviteter for hele perioden for såvel kirke, forsamlingshus, arkivmøder m.m. Vi tilbyder at sende en reminder mail til alle der bor i Fodby sogn eller har tilknytning til sognet, hver gang der er en aktivitet i kirken som ligger uden for de faste gudstjenester, og hver gang der foregår noget i Sognegården, eller i Forsamlingshuset. Hvis du er interesseret i denne service, skal du blot maile din mailadresse til Palle Brushøj på Gør det med samme! 13

14 Lokalhistorie Så starter Arkivgruppen igen, torsdag den 29. september klokken 19 i Fodby sognegård. Alle er velkomne med alle former for billeder og arkivalier. Henvendelse til Conny Larsen eller mail eller John Larsen Her et lille udpluk af nogle billeder fra Connys arkiver: Fodby forskole i Fodbygade Bistrup Savværk Fodby Station i års jubilæum i Fodby mejeri 14

15 Fodsporet Jernbanen mellem Næstved og Slagelse blev anlagt i I 1971 ophørte alt trafik mellem Næstved og Sandved og i 2007 besluttede Banedanmark at nedlægge banestrækningen. Derefter gik Slagelse og Næstved kommune sammen med Naturstyrelsen om at omdanne strækningen til en rekreativ sti; Fodsporet. Arbejdet er i fuld gang med at færdiggøre den lange strækning, hvor det meste af asfalten nu er på plads og man er i gang med at anlægge sheltere, legepladser mm. langs strækningen. Den officielle indvielse bliver til oktober og officielt må man ikke færdes på strækningen før da. 15

16 KALENDER FOR AKTIVITETER I EFTERÅRET September Lørdag den 3. sept. kl Loppemarked i Fodby Forsamlingshus Onsdag den 21. sept. kl Skumringskoncert i Fodby Kirke Torsdag den 22. sept. Kl Dilettantopstart i Fodby Forsamlingshus Fredag den 23. sept. kl Høstfest i Fodby Forsamlingshus Søndag den 25. sept. kl Høstgudstjeneste i Fodby Kirke, m. efterfølgende frokost i Forsaml. huset (tilmelding til frokosten) Torsdag den 29. sept. kl Lokalhistorie i Sognegården Oktober Lørdag den 1. okt. kl Dragedag i Fodby Kirke og Sognegård Onsdag den 12. okt. kl Harmonikakoncert i Karrebæk Kirke Tirsdag den 25. okt. kl og Danseundervisning i Forsamlingshuset starter Torsdag den 27. okt. kl Spil Dansk i Fodby Kirke November Lørdag den 12. og søndag den 13. nov. - Gospel weekend i Karrebæk Kirke December Onsdag den 28.december kl Juletræsfest i Fodby Forsamlingshus. HVIS DU KENDER TIL ET ARRANGEMENT SOM SKAL I FODNOTEN, SÅ SEND DET TIL: NÆSTE DEADLINE ER 15. JANUAR

Fodby Sogne & kirkeblad November

Fodby Sogne & kirkeblad November Fodby Sogne & kirkeblad November 2014 Nyt om: Fodby kirke er blevet kalket udvendigt og fremstår næsten ny. FODBY MENIGHEDSRÅD FODBY LOKALRÅD FODBY FORSAMLINGSHUS SAMVÆRSHAVEN I FODBY KOMMENDE ARRANGEMENTER

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fodnoten August. En del af miniholdet i Fodby GF (foto: Fodby GF) Nyt om:

Fodnoten August. En del af miniholdet i Fodby GF (foto: Fodby GF) Nyt om: Fodnoten August 2013 En del af miniholdet i Fodby GF (foto: Fodby GF) Nyt om: FODBY LOKALRÅD FODBY GYMNASTIKFORENING FODBY SOGNS ARKIVGRUPPE FODBY MENIGHEDSRÅD FODBY FORSAMLINGSHUS VINDMØLLER VED SALTØ

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fodby Sogne & kirkeblad August 2014

Fodby Sogne & kirkeblad August 2014 Fodby Sogne & kirkeblad August 2014 Nyt om: Tegning af Fodby kirke (billede fra: bistrupby.dk) FODBY MENIGHEDSRÅD FODBY GYMNASTIKFORENING FODBY SOGNS ARKIVGRUPPE FODBY LOKALRÅD FODBY FORSAMLINGSHUS SAMVÆRSHAVEN

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Referat af åbent bestyrelsesmøde d. 3 September 2013 i Fodby Sognegård. 12 fremmødte, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden:

Referat af åbent bestyrelsesmøde d. 3 September 2013 i Fodby Sognegård. 12 fremmødte, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: Referat af åbent bestyrelsesmøde d. 3 September 2013 i Fodby Sognegård 12 fremmødte, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1: Referat fra sidste møde 2: Økonomi, Per 3: Samværshaven, opdatering 4: Vindmøller

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 PEDERSKER IF Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand????? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Tlf. nr. 56978005 Sekretær:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 Errindlev købmandshandel Stor tilslutning til Klovneløbet Søndag d. 21/5 skete der en hel del i Errindlev Der var serie 2-fodboldkamp,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Tur til Hesteskoen. www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev November. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

Tur til Hesteskoen. www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev November. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Tur til Hesteskoen Nyhedsbrev November Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

Eftermiddagstur. Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk.

Eftermiddagstur. Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk. Eftermiddagstur Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk. Den første have er japansk inspireret med mange store sten. Her må vi også se det åbne

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Fodnoten Februar. Fodby Station (Kilde: www.bistrupby.dk) Nyt om:

Fodnoten Februar. Fodby Station (Kilde: www.bistrupby.dk) Nyt om: Fodnoten Februar 2013 Fodby Station (Kilde: www.bistrupby.dk) Nyt om: FODBY LOKALRÅD FODBY GYMNASTIKFORENING FODBY SOGNS ARKIVGRUPPE FODBY SOGNS BEBOERFORENING FODBY MENIGHEDSRÅD FODBY FORSAMLINGSHUS SAMVÆRSHAVEN

Læs mere

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs.

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs. November 2008 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Julefællesspisning Fredag 5. december kl. 19.00 Menuen er traditionen tro følgende: - Flæskesteg med brune og hvide kartofler,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne.

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne. Vi har haft følgende aktiviteter: 3 Søndag den 13. nov. 2011, Tyrolermusik i Agerbæk. Fredag den 25. nov. 2011, jul i city, herefter julefrokost på Britannia. Søndag den 11. dec 2011, jul i city Søndag

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til På vegne af kræmmerudvalget NYHED Addi Kristensen 21232731 Ebbe D. Højlund 40453752 Charlotte Johannsen 24653288 Torben Clemmensen

Læs mere