Fodnoten September 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodnoten September 2011"

Transkript

1 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus Den lokalhistoriske arkivgruppe Fodsporet Redaktion: Kasper Nielsen og Louise Heiberg Lund, Fodby lokalråd.

2 Lokalrådsarbejde: skole- og sognegårdsprojekt Lokalrådet holdt sin første ordinære generalforsamling i februar Efter generalforsamlingen blev følgende bestyrelse sammensat: Formand: Louise Heiberg Lund Fodbygade 33, tlf.: Næstformand: Jørgen Johansen Kasserer: Per Persson Sekretær: Ivan Christensen Bladansvarlig: Kasper Nielsen Lokalrådets primære arbejdsområde har været den lokale skole først kampen for dens overlevelse og siden kampen for at der kunne komme en privatskole. Flere af lokalrådets medlemmer har indgået i det konkrete arbejde og lokalrådet har ydet økonomisk støtte til projektet. Her følger historien om Margretheskolen gennem det sidste år. Dette er beretningen om hvordan Margretheskolen i Næstved kommune en skole med 220 elever fra 0.-9.klasse, gik fra at være en af de mest populære skoler i kommunen, til nær at ende som vejfyld, men i sidste øjeblik blev solgt til Gedebjergskolen. Margretheskolen har eksisteret siden 1962 som folkeskole for Fodby sogns børn. Gennem de sidste mange år har den været en tilvalgsskole for elever uden for distriktet, den folkeskole i Næstved kommune som præsterer det højeste afgangsgennemsnit, en skole med økonomien i orden pga. fyldte klasser, en mobbefri skole med tilfredse elever, forældre og ikke mindst lærere, og en skole som formåede at rumme børn som andre steder måtte have ekstra støtte. Skolen har samtidig været et vigtigt omdrejningspunkt for fritidslivet i området, hvor skolen bl.a. lagde lokaler til børnefodboldholdene for børn fra år, voksen fodboldhold, gymnastikhold og badminton, ligesom den skolen havde et godt samarbejde med den lokale kirke omkring minikonfirmandundervisning og korsang for eleverne. Næstved kommune tog hul på et forslag til en ny skolestruktur i august 2010, netop 5 dage efter fristen for ansøgning om privatskole. I dette forslag indgik Margretheskolen i 3 scenarier, og i alle sammen stod 2

3 Margretheskolen til at skulle lukkes. Forvaltning og politikere nægtede at tale om kvaliteten af skolerne i forslaget, men begrundede lukningen af Margretheskolen, dels med de penge der var at spare ved at fordele skolens elever ud på andre skoler, og dels med at Margretheskolen er en tilvalgsskole. Det sidste var i kommunens optik negativt, for så mente man ikke at børnene var lokale på trods af at langt de fleste børn der gik på skolen boede i cykelafstand og at det primært var en administrativ grænse, som gjorde at nogen hørte til distriktet og andre ikke gjorde. Efter 4 måneders kamp for at overbevise politikerne om at Margretheskolen skulle bevares, besluttede politikerne på et byrådsmøde d. 20.december 2010 at skolen skulle lukkes med virkning fra juni Kampen for skolen fortsætter En gruppe af forældre bl.a. flere fra skolebestyrelsen på Margretheskolen, gik umiddelbart derefter sammen om at skabe en ny skole en privatskole i de tomme bygninger. Målet var at skabe en skole som tog det bedste fra Margretheskolen og brugte de friere rammer i en privatskole til at skabe en endnu bedre skole. Forældregruppen indledte derfor forhandlinger med Næstved kommunes forvaltning om overtagelse af bygningerne. Forhandlingerne gik umiddelbart godt i forvaltningen var man nemlig af den opfattelse, at kommunen ville sælge bygningerne til en forældrebestyrelse på samme vilkår, som man blot et år tidligere solgte en anden af kommunens folkeskoler til en forældregruppe. Så det blev indstillet fra forvaltningen og økonomiudvalget til byrådet, at forældregruppen kunne købe bygningerne for 3,5 mio. kr. (det halve af den offentlige vurdering), låne pengene af kommunen til 3 %, at kommunen betalte tomdriftsudgifterne frem til skolestart og at der i øvrigt var en tilbagekøbsaftale. Men i byrådet blev forslaget forkastet, og i stedet nåede man til enighed om ikke at sælge direkte til forældregruppen, men derimod sætte bygningerne til salg, med en minimum pris på 3,5 mio. kr., som i øvrigt skulle falde kontant når kontrakten blev underskrevet. Dvs. ingen finansiering via kommunen og ingen dækning af tomdriftsudgifter og en kontant udbetaling et år inden skolestart, og dermed inden skolen havde indtægter. Udmeldingen fra Næstveds borgmester var, at forældrene jo 3

4 bare kunne låne pengene i deres private huse. Forældregruppen indgav et bud de kunne forsvare, men som ikke opfyldte kravene. Det gjorde derimod buddet fra Gedebjergskolen og dermed blev skolen reddet fra nedrivning. Gedebjergskolen har åbnet dørene mod lokalsamfundet og lokalrådet vil fremadrettet arbejde for et godt samarbejde mellem skolen og områdets øvrige aktiviteter. Sognegården som samlingssted I processen omkring lukningen af skolen, blev lokalrådet og andre lokale kræfter inviteret til møde med politikere og embedsmænd fra kommunen. De ønskede at hjælpe os videre, nu hvor skolen stod til at blive tabt som et lokalt samlingspunkt. Mødet resulterede i, at vi fik lovning på legepladsen og det nye bål hus fra Margretheskolen, som så skulle genopføres i Sognegårdshaven. Efter salget til Gedebjergskolen, måtte man dog erkende fra kommunen, at man var kommet til at sælge tingene med, men man har også lovet at kompensere os med nyt efter budgetforhandlingerne i slutningen af august hvilket lokalrådet selvfølgelig vil holde dem oppe på. Lokalrådet har til samme budgetforhandlinger et projektoplæg med, hvor vi søger kommunen om støtte til forskellige aktivitetsmuligheder omkring Sognegården i samarbejde med menighedsrådet. Hvis det lykkes at få kommunen til at støtte dele af projektet, har vi også gode muligheder for at søge landdistriktsmidler til projektet, og det bliver så næste trin for lokalrådet. På vegne af Lokalrådet - Louise Heiberg Lund, Formand 4

5 Nyt fra bestyrelsen omkring Den Ny Margretheskole Som de fleste sikkert ved, så lykkedes det os desværre ikke at købe Margretheskolens bygninger og skolen er i stedet blevet solgt til Gedebjergskolen. Gedebjergskolen skal imidlertid ikke bruge alle lokalerne på skolen, og derfor har bestyrelsen for privatskolen taget kontakt til Gedebjergskolen, i håb om at kunne få mulighed for at anvende en del af bygningerne til privatskole. Vi håber meget at dette kan lykkedes, men på nuværende tidspunkt forelægger der ingen konkret aftale. Inden sommerferien anmeldte vi privatskolen til Undervisningsministeriet, som har kvitteret for modtagelsen af anmeldelsen. Det betyder, at hvis alt går som vi håber, så vil vi kunne starte privatskolen op til august Der venter et kæmpe stykke arbejde forude, hvis det skal lykkedes at etablere privatskolen, og i den forbindelse har vi brug for at få udvidet arbejdsgruppen. Det er nu der skal ydes en indsats, hvis det skal lykkedes, så vi håber du vil tilbyde din arbejdskraft. Der er brug for alle, både dem med pædagogisk-og økonomisk indsigt samt nogle praktiske gøremål. Vil du gerne være en del af arbejdsgruppen, så kontakt Ivan Christensen på følgende mailadresse: Du kan også løbende følge arbejdet med privatskolen på hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev eller på Facebooksiden: Den ny Margretheskole. De bedste hilsner Bestyrelsen 5

6 Nyt om Fodby gymnastikforening Fodby Gymnastikforening fortsætter aktiviteterne på Margretheskolen. En ekstraordinær generalforsamling besluttede den 9. august 2011, at der er basis for at fortsætte med aktiviteter på Margretheskolen. Skolen er overtaget af ejeren af Gedebjergskolen, Kirsten Alexandersen, som har vist sig meget interesseret i, at foreningen kan fortsætte med at benytte gymnastiksal og fodboldbanerne. Og det er vi glade for. Bestyrelsen vil snarest blive suppleret med nye kræfter og forventer at fortsætte med følgende aktiviteter: Børnefodbold: Hver tirsdag fra den 16. august 2011 kl (for børn i alderen 4/5 år til 8/9 år) Herregymnastik: Hver onsdag fra ca. 14. september 2011 kl Damegymnastik: Hver mandag fra den 5. september 2011 kl Herudover vil der være mulighed for at der kan spilles badminton på øvrige tider fra mandag til fredage. Badminton starter uge 36 i 2011 og slutter uge 13 i Bestyrelsen forventer, at de nærmere aftaler, vilkår m.v. med den nye ejer om brug af lokaler, vil være på plads inden 1. september. Hvis du er interesseret i at høre mere om aktiviteterne, så kan du kontakte: Børnefodbold: Morten Nielsen, mail: eller Ivan Christensen, tlf eller mail: Herregymnastik: Knud Krüger, tlf eller mail: 6

7 Damegymnastik: Anne Skibby, tlf eller mail: Badminton: Johnni Helt, tlf eller mail: Bestyrelsen håber på, at der stadigvæk vil være stor opbakning til vores aktiviteter, så foreningen kan bestå i mange år endnu. På bestyrelsens vegne formand Leif Andersen Fodby Sogns Beboerforening I februar afholdt Beboerforeningen generalforsamling, hvor to bestyrelsesmedlemmer var på valg: undertegnede Helle Østerholm valgte at genopstille og blev genvalgt, mens Louise Lund ikke valgte at genopstille. I stedet meldte Vibe Rostrup, Bistrup sig banen, og blev dermed valgt ind som nyt medlem af beboerforeningens bestyrelse. På det førstkommende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Helle Østerholm (Fodby) Næstformand: Søren Jensen (Fodby) Kasserer: Per Rose Persson (Bistrup) Webmaster: Niels Sivert Brogaard (Skraverup) Sekretær: Vibe Rostrup (Bistrup) På generalforsamlingen blev beboerforeningens Forskønnelsespris uddelt for anden gang. Forskønnelsespris-udvalget, som består af Kirsten Brogaard (Skraverup), Ingelise Lund (Fodby) og Vibe Rostrup (Bistrup), havde igen i år æren af at vælge mellem de mange kandidater til prisen, og dette års vinder blev Kirsten og Kaj Nielsen, Fodbygade 22, for deres gennemgående og smukke renovering af deres bolig, den gamle brugs i Fodby. Præmien var et gavekort til Bo Grønt, som allerede er blevet omsat til skønne planter. Dermed er der nu på ny mulighed for at nominere forskønnede huse, haver, bygninger eller områder i Fodby Sogn, som kan komme i betragtning til Forskønnelsesprisen, som uddeles næste gang på 7

8 beboerforeningens generalforsamling i februar Alle som der har et bud på en kandidat kan kontakte undertegnede. Kirsten og Kaj Nielsen foran deres renoverede hus, som tidligere har huset brugsen i Fodby. Ejendommen er beliggende Fodbygade 22. På generalforsamlingen fik bestyrelsen en forespørgsel om hastighedsbegrænsning på Karrebækvej mellem Stenbæksholm og Fjorden. Vi er i gang med at undersøge om kommunen tidligere har foretaget undersøgelser af behovet for nedsat hastighed på strækningen. Beboerforeningen har besluttet at sætte legeplads-projektet i bero, da ingen i bestyrelsen pt. har den nødvendige tid til projektet. Men der er umiddelbart andre initiativer i gang. Beboerforeningen har kontaktet Næstved Kommune i forbindelse med en oprensning af Bistrup Gadekær. Gadekæret har ifølge kommunen ikke længere funktion som en branddam, og da gadekæret ligger på fælles gadejord, så er det landsbyen der ejer jorden, og dermed er ansvarlig for vedligeholdelsen af området. Vi vil dog fortsat lægge pres på kommunen for at få dem til at oprense gadekæret, da vi stadig mener, at det er deres opgave, men de har ikke nogen systematisk plan for oprensningen af kommunens mange gadekær. Det bliver udført, hvor behovet er størst. I forbindelse med nedlæggelsen af Margretheskolen, nedlægges også sognets valgsted. Og da en kommende folketingsvalg må være lige om hjørnet, har beboerforeningen skrevet til kommunen med et forslag om at forsamlingshuset (i samråd med forsamlingshusets bestyrelse og Fodby Lokalråd) skal fungere som sognets nye valgsted. På bestyrelsens vegne formand Helle Østerholm 8

9 Nyt fra Fodby Menighedsråd Legeplads Legepladsredskaberne og bålhuset fra Margretheskolen, er blevet overdraget til Lokalrådet i Fodby og det hele flyttes til Sognegårdens have. Det er et spændende projekt og tanken er selvfølgelig at skabe mere liv i Sognegården Kirkegården Kirkegården er under stadig forandring. Mange nedlagte gravsteder giver mulighed for at fjerne hække, og i stedet etablere sammenhængende græsarealer. Dels er disse arealer nemmere at holde og synsmæssigt er det også pænere med grønne arealer. Gravpladserne bevares selvfølgelig, så hvis nogen ønsker en gravplads i græsarealerne, bliver det bare et gravsted i græs. Efter et stormvejr måtte der en del nye tagsten på kirkens tårn. Sogneudflugten Den 31. maj var en busfuld glade mennesker, på den årlige sommerudflugt. Et af højdepunkterne var Vor Frue Kirke i Kalundborg. Det er et meget spændende bygningsværk, som kan anbefales som udflugtsmål 9

10 Forårskoncert Forårskoncerten den 26.maj var en stor succes. Alt gik denne aften op i en højere enhed, og det er den bedste koncert korene nogensinde har præsteret. Tak for det. Efterårets musikalske program Der er planlagt et meget stort program som der kan læses mere om i det sidste kirkeblad, eller på Fodby Kirkes hjemmeside: Høstgudstjeneste den 25. sept. Kl Efter gudstjenesten serveres der frokost i Forsamlingshuset, og vi skal som vi plejer, sange nogle sange fra den danske sangskat. Af hensyn til traktementet er vi nødt til at bede om tilmelding til spisningen, senest den 18. sept. til Palle Brushøj på mail: Til høstgudstjenesten bliver kirken særlig udsmykket. Dragedag Den 1. oktober kl skal vi flyve med drager. Vi mødes i Sognegården hvor vi først samler nogle drager, og forhåbentlig er der så meget vind at de bagefter kan komme i luften. Vi håber at mange børn og voksne møder op. 10

11 FODBY FORSAMLINGSHUS Det går godt i forsamlingshuset. Der er ikke mange weekender tilbage i 2011, hvor huset ikke er udlejet. Gulvene i store og lille sal, har fået den store omgang med slibning og 3 gange lak. Den nye parkeringsplads er snart færdigetableret. Arbejdet hermed har varet længere end planlagt, hvilket bla. skyldes at alt bundfyldet er noget som vi er blevet foræret uden udgift for huset, og det har givet lidt leveringstid. Huset trænger til at blive isoleret og der er ansøgt kommunen om midler hertil fra grøn ordning (vindmøllepenge). Som I kan se af det efterfølgende er aktivitetsniveauet for den kommende vinter omfattende. LOPPEMARKED Lørdag den 3. september kl afholder Forsamlingshuset sit årlige loppemarked. Har du effekter du vil af med så kontakt Ole Madsen på tlf Mød op på selve loppemarkedet og gør et kup, og nyd noget godt i cafeen. 11

12 Bankospil Afholdes onsdage i lige uger kl Dørene åbnes kl Mød op til en hyggelig aften, og vind måske nogle af de flotte gevinster. Høstfest Forsamlingshuset holder høstfest fredag den 23.september fra kl Der bydes på god mad, drikkevarer til rimelige priser og underholdning af duoen Keld og Anders. Entre inkl. mad og underholdning er på 200 kr. Tilmelding til Palle Brushøj på mail: senest fredag den 16. september. Dilettant i forsamlingshuset. Igen i år vil vi have en forestilling i foråret Der er opstartsmøde i forsamlingshuset torsdag d.22. september kl , hvor alle som er interesseret i at hjælpe til eller spille med er velkomne, men også lokale, der bare er nysgerrige, kan få et indblik i arbejdet. Vi starter med at læse stykket 3 torsdage i november og skuespillerne holder så julefred medens scenefolkene gør effekterne parat. Fra januar øver skuespillerne så tirsdag og torsdag indtil stykket opføres. Billetterne vil blive sat til salg mandag d. 9. januar og generalprøven bliver fredag d. 9. marts, premieren bliver lørdag d. 10. marts og endelig Grande Finale d. 17. marts. Vi glæder os til at se nye lokale i vores midte. Danseundervisning Så er der igen danseundervisning ved danselærer Annette Svensson. Som sædvanlig er der et hold for såvel begyndere som øvede. Der danses 6 tirsdage i træk: 12

13 Start den 25/10, den 1/11, den 8/11, den 15/11, den 22/11 og finale den 29/11. Bygynderholdet danser fra kl , og de øvede fra kl Hver gang er det dobbeltlektioner for begge hold, og prisen for de 6 dobbeltlektioner er 900 kr. pr. par. Tilmelding til Palle Brushøj på mail: senest den 15/10 Juletræsfest 4. juledag, onsdag den 28. december inviterer forsamlingshuset til den årlige juletræsfest, fra kl til Der danses om juletræet og leges sanglege med børnene. Der serveres kaffe, the og kage til de voksne, og sodavand, kage og godteposer til børnene. Priser er 25,00kr pr person. Tilmelding til Palle Brushøj på mail: senest den 22. december Reminder pr mail Hvor er der meget vi skal huske, men desværre kan vi ikke altid huske det hele, især ikke hvis det er noget der først foregår 2 til 3 måneder frem i tiden. Kirkebladet udkommer hver 3. måned og her annonceres aktiviteter for hele perioden for såvel kirke, forsamlingshus, arkivmøder m.m. Vi tilbyder at sende en reminder mail til alle der bor i Fodby sogn eller har tilknytning til sognet, hver gang der er en aktivitet i kirken som ligger uden for de faste gudstjenester, og hver gang der foregår noget i Sognegården, eller i Forsamlingshuset. Hvis du er interesseret i denne service, skal du blot maile din mailadresse til Palle Brushøj på Gør det med samme! 13

14 Lokalhistorie Så starter Arkivgruppen igen, torsdag den 29. september klokken 19 i Fodby sognegård. Alle er velkomne med alle former for billeder og arkivalier. Henvendelse til Conny Larsen eller mail eller John Larsen Her et lille udpluk af nogle billeder fra Connys arkiver: Fodby forskole i Fodbygade Bistrup Savværk Fodby Station i års jubilæum i Fodby mejeri 14

15 Fodsporet Jernbanen mellem Næstved og Slagelse blev anlagt i I 1971 ophørte alt trafik mellem Næstved og Sandved og i 2007 besluttede Banedanmark at nedlægge banestrækningen. Derefter gik Slagelse og Næstved kommune sammen med Naturstyrelsen om at omdanne strækningen til en rekreativ sti; Fodsporet. Arbejdet er i fuld gang med at færdiggøre den lange strækning, hvor det meste af asfalten nu er på plads og man er i gang med at anlægge sheltere, legepladser mm. langs strækningen. Den officielle indvielse bliver til oktober og officielt må man ikke færdes på strækningen før da. 15

16 KALENDER FOR AKTIVITETER I EFTERÅRET September Lørdag den 3. sept. kl Loppemarked i Fodby Forsamlingshus Onsdag den 21. sept. kl Skumringskoncert i Fodby Kirke Torsdag den 22. sept. Kl Dilettantopstart i Fodby Forsamlingshus Fredag den 23. sept. kl Høstfest i Fodby Forsamlingshus Søndag den 25. sept. kl Høstgudstjeneste i Fodby Kirke, m. efterfølgende frokost i Forsaml. huset (tilmelding til frokosten) Torsdag den 29. sept. kl Lokalhistorie i Sognegården Oktober Lørdag den 1. okt. kl Dragedag i Fodby Kirke og Sognegård Onsdag den 12. okt. kl Harmonikakoncert i Karrebæk Kirke Tirsdag den 25. okt. kl og Danseundervisning i Forsamlingshuset starter Torsdag den 27. okt. kl Spil Dansk i Fodby Kirke November Lørdag den 12. og søndag den 13. nov. - Gospel weekend i Karrebæk Kirke December Onsdag den 28.december kl Juletræsfest i Fodby Forsamlingshus. HVIS DU KENDER TIL ET ARRANGEMENT SOM SKAL I FODNOTEN, SÅ SEND DET TIL: NÆSTE DEADLINE ER 15. JANUAR

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 6 December 2007 Januar 2008 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Havbakken......................3 Vidstrup Borgerforening............4

Læs mere

Mørke skyer over børnehuset...

Mørke skyer over børnehuset... Mørke skyer over børnehuset... Frederik er en gut med krummer i Vinderkagen September - Oktober 2014 5. udgave - årgang 10 Sommerfesten 2014... Vinderkagen fra byens sommerfest 2014 Bagt af Willy Venstad

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes.

Hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. 38. årgang nr. 145 Marts 2015 Hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Udsnit af deltagere ved integrationskaffe d.10.jan.2015

Læs mere

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FORMAND: Anne-Kristine Jansen Tlf. 97 36 46 10 ak.jansen@mail.tele.dk SEKRETÆR: Bente Kaasgaard Tlf. 97 36 41 37 kaasgaard@skjern-net.dk KASSERER: Anna-mette Jacobsen Tlf. 97

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen

Læs mere

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn 25. ÅRGANG 1. UDGAVE APRIL 2012 AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn Redaktionen: Kirsten Willadsen 74 835137 Marianne Schultz 74835878 Oplag: 375 Forside: Motiv fra Branderupstien tegnet af Birthe

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere