HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2"

Transkript

1 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2

2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl : Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl : Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl : Fællesarbejde Søndag den 1. juni kl : Opsamling fællesarbejde Mandag den 16. juni kl : Viseaften i Lillelund Mandag den 23. juni kl : Sct. Hans aften Lørdag den?? Sommerfest?? 2

3 VELKOMMEN På bestyrelsens vegne, skal jeg ønske gamle som nye havelejere VELKOM- MEN til havesæsonen Vi håber alle får en god sommer i haven og håber at alle vil deltage i de forskellige arrangementer der finder sted i løbet at året. RIGTIG GOD SOMMER. Formanden FESTUDVALG!!! Som tidligere omtalt, er der i øjeblikket ikke noget festudvalg i haveforeningen! Bestyrelsen vil derfor gerne, endnu en gang, bede om at frivillige melder sig, så der igen kan blive afholdt en fælles sommerfest i Skulle du være interesseret i at være med til at planlægge en sådan fest, beder vi dig om at henvende dig til bestyrelsen. Det er ønskeligt at et festudvalg består af 3 4 personer, så meld dig hvis du er interesseret i at være med, eller har nogle gode ideer. På bestyrelsens vegne FORMANDEN Flaghejsning 30. marts På en flot solskinsdag blev flaget hejst, mens vi sang Der er ingenting, der maner. Og så blev der skålet på en dejlig ny sæson, hvor vi fortsat hjælpes med at værne om Hestholm. En fin start på sæsonen!! 3

4 Generalforsamling 9. marts 2014 Formanden Anne-Marie startede med at byde alle velkommen og herefter blev der holdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer.. Punkt 1- valg af dirigent Formanden Tonny fra haveforeningen Højvænget blev valgt som dirigent. Punkt 2- valg af stemmeudvalg 3 medlemmer meldte sig og blev valgt som stemmeudvalg Pia, Max og Lene. Punkt 3- bestyrelsens beretning Formanden Anne-Marie indledte med at der ikke er så meget yderligere i forhold til den udsendte beretning. Dog har vi desværre igen i år har haft en del indbrud og ødelæggelser i vores haver og opfordrer derfor alle til fortsat at passe på hinandens haver og hvis man hører og ser noget er obs. på dette. Dirigenten Tonny spørger til om beretningen kan godkendes og om der er spørgsmål til beretningen. En have ønsker at stille forslag der skal vedtages på mødet, dirigenten oplyser at det desværre ikke er muligt, idet det i henhold til vedtægterne skal være indsendt skriftligt inden generelforsamlingen. Marion have 232 har 2 spørgsmål! Et til vores medlems debitorer, der står et stort beløb og mener at hvis det er en enkelt person der skylder, hvad har man tænkt sig og gøre? En anden ting, vil vide hvorfor hun ikke selv måtte grave i det grønne område, når hun efterfølgende får at vide at der er andre der har fået tilladelse. Hvorfor? Formanden Anne-Marie oplyser at omkring skyld i haveforeningen, så har vi haft en have der gennem flere år skylder penge og at der er advokat involveret så vi kan få sagen afsluttet. Næstformanden Anders oplyser at vedrørende gravning i de grønne områder, er der ingen haver der selv har fået lov at grave der. Der er 2 haver, der har fået lov at grave i grusstien. Have 108 Bent stiller spørgsmål til bestyrelsen angående TC anlæg. Har problemer med for lidt fald ned til kloakken og beder derfor bestyrelsen om at tage kontakt til TC- anlæg så det kan blive bragt i orden, så de kan komme videre med deres have. Anders næstformanden oplyser han har hørt om problemet og at har bedt pågældende kloakmester om at sende noget på skrift så det kan blive behandlet. Have 188 Jørgen: spørgsmål til bestyrelsen der i det forgangne år har besluttet at bladet ikke skal sendes, men kan afhentes på kontoret eller læses på mail. Han mener det er en stor fejl og mener vi skal bibeholde vores gamle ordning, hvor det omdeles med skraldemændene og udsendes i vinterhalvåret. Anne-Marie formanden oplyser at bestyrelsen er af den overbevisning at 75 % af dem der har have også har en computer og læser det på computeren. Og til dem der ikke har en computer, men gerne vil 4

5 have bladet, har vi valgt at der ligger et antal blade nede på kontoret, som man kan hente. Have 278 Flemming. Vil gerne sige tak fordi det er en god haveforening, er ny i haven har købt et hus sidste forår. Det han siger håber han ikke betragtes som en kritik af vurderingen, men han købte et hus på solsortestien et ældre hus med god have og hvad han ikke opdagede, var at der var skimmelsvamp i entreen som viste sig at være omfattende. Han håber man kan gøre noget i vurderingsudvalget, at de måske får nogle kurser, så sådanne fejl undgås. Bjarne have 91 fra vurderingsudvalget svarer, at det nok er hvad man kan forvente. Bjarne har selv et hus og skulle bare lige flytte en varmvandsbeholder og opdagende at træet og gulvet var råddent så hele huset skulle skiftes ud. Vedrørende gamle huse står der i øvrigt tydeligt på overdragelsesdokumentet, at dette ikke er en syns og skønsrapport, men at man bør kontakte en person der har styr på det, så man kan få gået tingene igennem. Alle vurderingsfolkene har været på kursus. Dirigenten slutter med at informere at han også sidder i vurderingsudvalget og at det efter de gældende regler ikke er tilladt og begynde at bore i folks huse, men kun kigge. Have 265 Gert oplyser, at han er skraldemand og at han har fået af vide at det nu er skraldemændene der skal dele skraldeposer ud på deres runder når de åbner for vandet. Han mener det er en bedre ordning at folk selv henter poserne på kontoret. Arnt fra bestyrelsen svarer, at bestyrelsen har ment det som en god ide at få det afleveret engang for alle, idet nogle glemmer deres sedler når de henter poser, og at der sidste år ikke var nok poser. Derfor er det besluttet at de bliver afleveret. Bestyrelsen har taget forslaget til efterretning. Beretningen er herefter godkendt. Punkt 4- Regnskab Karen (kassereren) indleder med at fortælle at, der er få ting i regnskabet der skiller sig ud, og hvor budgettet ikke er overholdt. Under telefongodtgørelse er der i bestyrelsen brugt lidt mere, idet der er udleveret telefoner med simkort for at undgå alle de refusioner af regninger. Kontor ekstraartikler er lidt overskredet, der er købt 2 computere og 1 printer. El forbrug i kontorbygning er meget lav, det er fordi TC-anlæg har indbetalt noget fra i år, den vil blive større næste år. Foreningsanlægget har brugt en del ekstra, der er blevet beskåret ved Vestbuen og der er blevet skiftet låse og nøgler. Have 260 fortæller, at han havde forventet en redegørelse i forhold til kloakering med hensyn til hvem der har betalt og hvem der ikke har betalt for ændring at indførelse af kloak. Kassereren Karen oplyser, at ændring i forhold til indføring til kloak ikke er med i vores regnskab, det er TC-anlæg selv der har stået for dette. Regnskabet er herefter godkendt Punkt 5- indkomne forslag Der drøftes at man ikke kan vedtage noget der ikke er blevet sendt ud på forhånd. Anders næstformanden informerer at bestyrelsen godt er klar over at det plejer at blive sendt ud, men at de indkomne forslag skal efter de gældende 5

6 vedtægter bare være nævnt i indkaldelsen. De har ikke været medsendt, idet det kostede meget ekstra porto. De bliver lagt på hjemmesiden næste år. Helårsvand- forslag 1. Anders næstformanden oplyser at, vedrørende helårsvand er der både fordele og ulemper. Helårsvand er kun muligt på det nye system. I øvrigt vil det gamle system blive lukket ned til efteråret og ikke åbnet igen. Næste år 2015 er det derfor kun det nye system. Hvis man indfører helårsvand, så er det haverne selv der er ansvarlige for at lukke for deres vand ude ved vandmålerbrøndene, og hvis man indfører helårsvand vil det formentlig give en del ulovlig beboelse herude. Det er bevist i andre haveforeninger. Det tekniske er, at der i perioder i efteråret vil være totalt lukket for vand inkl. vinterhaner, idet der skal ske en afkobling af det gamle vand. Rent praktisk kan det være en fordel at man har mulighed for at kunne være herude i kortere ferier og weekend og jul og nytår. Bestyrelsen vil gerne argumentere for helårsvand. Have 108 spørger vedrørende helårsvand: skal det aftales med kredsen og kommunen, det kan vi ikke tage stilling til. Anders næstformanden oplyser at, det er udelukkende haveforeningen der bestemmer det. Men at der ikke må være helårsbeboelse og det er 2 forskellige ting. En have spørger til hvordan vi styrer det, for der er jo nogle der bor her alligevel hele året rundt. Svar: Det må så være kommunen for vi skal ikke lege politimænd. Have 257 vedrørende forslag: det har altid været kutyme at forslaget i det mindste blev læst op, her står der helårsvand. Det kunne jo være, hvis forslaget blev læst op, at vi kunne vide, hvad der blev forslået. Dirigenten læser forslaget op fra have 175 Martin, der foreslår at vi får helårsvand. Der stemmes vedrørende helårsvand, der er 154 haver tilstede det er i alt 308 stemmer. Der er 234 der stemmer for og 40 stemmer imod. Forslaget er derfor vedtaget. Ændring i vedtægter og ordensregler forslag 2. Bestyrelsen foreslår at ordet pligtarbejde ændres til fællesarbejde. Der står pligtarbejde i vores vedtægter/ ordensreglement og dette ønskes ændret til fællesarbejde. De omhandlende vedtægter og ordensreglementet læses højt af dirigenten. Have 278 Flemming spørger til hvad grunden er for ændringen, da pligtarbejde er et godt ord. Have 151 Arne fortæller, at vedtægter ikke kan ændres uden at de er blevet vedtaget på en generalforsamling, og at pligtarbejde lyder alt for hårdt. Forslaget er vedtaget Ny trailerplads- forslag 3- foreslået af 6

7 næstformanden Anders Oprettelse af trailerplads på Tværstien ca. 4x15 m med stabilgrus. Anders næstformanden fortæller, at Trailerpladsen på plads 6 er efterhånden så overfyldt og derfor er vores forslag at der laves en ny trailerplads på Tværstien på 4x15 meter ved det grønne område fra plads 2 til plads 3 på højre hånd. Dette for at aflaste plads 6. Have 194 John fortæller, at der også sidste år var et forslag om trailerplads, men at bestyrelsen bad om at den ikke blev lavet, da det var for dyrt. Er det nu blevet billigere? Anders næstformanden svarer, at det var fordi der skulle laves kloakrør i området, de er nu lavet og det kunne være en mulighed at det var fællesarbejdet der lavede det. Have 124 Lau foreslår, pladsen bliver lavet ved Lillelund langs træerne mod Vestbuen. Have 176 vil ikke have trailerpladsen placeret foran sin have og stiller spørgsmål til hvorfor ved Tværstien? Anders næstformanden svarer at, det næsten vil genere lige meget, hvor vi placerer den. Have 265 Gert: det er et godt forslag ved Vestbuen så man ikke generer haverne. Have 278 Flemming oplyser, at man ikke kan tage stilling til et nyt forslag og derfor ikke kan vedtage noget. Anders oplyser at der i indkaldelsen står forslag om oprettelse af trailerplads ved Tværstien. Der er 59 der stemmer for og 141 imod, derfor er forslaget forkastet. Der stilles spørgsmål til hvor de så skal stå? Arnt fra bestyrelsen svarer, at som det er lige nu må de stå hvor de står. Ændring i forhold til parkering- forslag 4 foreslået af næstformand Anders Anders næstformanden fortæller, at som det er nu, står der man skal holde med fronten ind mod haverne. Forslaget er at den ændres til at man skal holde med bagenden ind mod hækken til haven. Begrundelse: Den gamle regel med front mod hækken var for at undgå udstødnings os ind i haverne. Det er ikke noget problem med nutidens biler. Der er efterhånden sket mange påkørsler af træer og skilte, når man bakker ud fra pladsen, da man åbenbart ikke kan se træer mv. Have 265 Gert: det er gået udmærket med parkeringen, vi behøver ingen ændringer. Hvis vi vender alle bilerne så får vi os ind i haverne. Det er jeg imod. Have 16 Anette svarer, det vil ødelægge haverne, da der er mange der holder i tomgang på parkeringspladsen, det er hun meget imod. Have 257 Hans, er imod forslaget. Anders næstformanden, trækker forslaget. Ændring af vores nøglesystem til digitalt- foreslået af have 31 Have 31 Pia. Forslag om at nøglesystemet ændres til digitalt så det giver adgang til bestemte ting, f.eks. i Lillelund hvor man kan få adgang i de timer man har brug for uden at man behøver være til stede. Have 265 Gert mener ikke der er forskel på en nøgle eller et kort. Det er en god ide med forslaget men ingen garanti, da man også kan tabe det. Anne-Marie formanden svarer, vi har forsøgt at undersøge det hos vores låsemand. Det har dog ikke været muligt endnu at få en pris idet alle steder skal undersøges først, inden der kan gives en pris. 7

8 Muligheden er, at hvis man taber brikken, kan vi nulstille den så ingen anden kan bruge den, hvorimod der med nøgler er mulighed for at kunne komme ind. Det vil også give os færre nøgler at holde styr på. Forslag fra have 265 Gert, at vi venter med at stemme til vi har en pris? Forslaget er vedtaget. Punkt 6 - Budget Karen (kassereren) fortæller om budget for 2014, det er især til forening og vedligehold der er sat et større beløb af til stier og vores område, idet der er flere ting der har været udsat pga. kloakeringen. Vedrørende kloakeringen er vores lån nu oprettet og det vil betyde et beløb på 900 kr. pr. kvartal dvs. 300 kr. om måneden til lån på kloakering og det vil blive opkrævet fra april Værdien for haver med kontant indbetaling er på Værdien for dem der er på lånet er i 2014 på kr. Have 257 Hans roser budgettet og som er overskueligt. Budgettet er herefter vedtaget Punkt 7- valg Kasserer Karen Offenberg modtager genvalg: valgt. Bestyrelsesmedlem for 2 år Linda Cornelius ønsker genvalg: valgt for 2 år. Bestyrelsessuppleant for 2 år Tonny Silbæk: valgt for 2 år. Revisor Johnna Brandal modtager genvalg: valgt Revisorsuppleant Gert Wrisberg modtager genvalg: valgt. Vurderingsmand Bjarne Osbæck modtager genvalg: valgt. Vurderingsmand Bjarne Puggaard modtager genvalg: valgt. Vurderingssuppleant Ove Jensen: valgt for 1 år. Vurderingssuppleant Peter Aabank modtager genvalg: valgt for 2 år Vurderingssuppleant Darryn Dobbs modtager genvalg: valgt for 2 år. Punkt 8- Eventuelt Anders næstformanden starter med at fortælle, at der er nogle, der har ment at der skulle være noget med i beretningen om kloakeringen. Det mener Anders ikke, idet der har været 1 hel side med i indkaldelsen, og der har løbende været information inde på vores hjemmeside og på kontoret. Vedrørende den private del i haverne mangler der stadig, for en del af haverne, en kopi af anmeldelsen til kommunen og af tegningen, så der kan blive lagt en kopi i vores arkiv på kontoret. Tag fat i jeres kloakmester og sig vi skal have en kopi. Via mail til næstformanden eller aflever som papir. Vedrørende ændret indføring i haverne, så var der jo mulighed for man kunne flytte pælen. Hvis det medførte en ekstra udgift for entreprenøren, så var det haven selv der måtte betale for dette, da der var lavet en tegning over indføringerne. Vi er i alt 295 haver inkl. kontoret. Der har været 184 haver der har flyttet deres indføring og der er 82 der har betalt for flytning. 8

9 Have 278 Flemming spørger til det kort der er inde på vores hjemmeside over vores kloakforbindelse, er der mulighed for at opdatere de oplysninger over indføringerne? De er ikke opdateret inde på vores hjemmeside. Anders næstformanden oplyser at det er der. TC anlæg har været lidt sløve med at aflevere tegningen til Balslev, men Balslev er i gang med at få lavet en ny tegning og Anders skal nok sørge for at den skiftes ud. Have 91 Bjarne spørger til at der skal være tilsluttet afløbet fra huset senest , men det er såfremt man ønsker den tilsluttet, der står ikke at man er tvunget til det? Anders næstformanden oplyser at der ligger flere vedtagelser udefra, hvor der står at der skal være kloakeret Vi kan som haveforening ikke selv vedtage særregler. Have 91 Bjarne spørger hvad gør vi for de haver der ikke har penge til tilslutningen inden ? Anders næstformanden henviser til lovgivningen og de regler der er. Have 278 Flemming: Hvis det er et problem skulle man måske bede bestyrelsen om at rette henvendelse til kommunen, hvis man skal søge dispensation, der er lovgivning i det. Anders næstformanden fortæller at vedkommende have der måtte have et problem må komme med skriftlige argumenter til hvorfor deres indføring skal udsættes. Have 265 Gert. Det kan ikke være rigtigt at man tvinger dem ud, der ikke kan betale. De kan ikke låne penge, da de ikke kan betale dem tilbage. Der må findes en fælles løsning, det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan gøre noget for at hjælpe de haver med at finde en løsning, så de ikke skal smides ud af deres haver. Have 278 Flemming mener, at hvis det er ok for bestyrelsen, så kan man bede dem der har problemer kontakte bestyrelsen, så må bestyrelsen vurdere, hvad man kan gøre og rette henvendelse til de steder, der er muligt. Have 56 Kasper fortæller at han blev lidt overrasket over der ikke mere blev sendt blad ud, talte om TC anlæg og roste næstformanden. Opfordrer til at der også skal være plads til at rose og anerkende folks arbejde. Opfordrer også folk til at sørge for at søge forskellige tilbud, inden man beslutter sig for, hvem der skal lave arbejdet i egen have, da der kan spares mange penge. Hvad gør man udenfor sin egen have, hvor der er et træ der er blevet for højt? er der mulighed for at man kan gøre noget ved det? Arnt fortæller at der i forbindelse med fællesarbejdet også er mulighed for at hjælpe med dette, eventuelt mod betaling. Have 74 fortæller at der sidste år var forslag om at købe og køre med miljø rive, men det blev afvist. Pludseligt kommer der en dag skraldemænd forbi med traktor og begyndte at rive, så det nu ser forfærdeligt ud. Der er brugt kr. på at få lagt dug i de 1 ½ meter hun ifølge ordensreglementet er forpligtet til og holde udenfor haven. Det er ikke i orden. Hvis man skal fortsætte med miljø rivning, vil hun bede om at de skal holde på en afstand af 1 ½ meter fra haven ifølge ordensreglementet. Arnt bestyrelsen fortæller at de vil sørge for at man ikke kommer for tæt på haverne. Have 108 Finn stiller spørgsmål til hvad man kan tillægge som forbedring? Den 9

10 udendørs og den indendørs? Og afskrivning på anlægget. Anders oplyser at det er vurderingsfolkene, der vurderer dette, og at der ved vurdering er mulighed for at forberede sig, helst med dokumentation. Have 108, Finn spørger til hvad vi gør med det indendørs kloaksystem? Udendørs ved vi hvad der er betalt. Anders næstformanden fortæller at der i forbindelse med et toilet er en maks. pris for det indvendige i forhold til badeværelset. Den udendørs er der ikke endnu ikke nogen endelig pris for og hvordan afskrivning skal være for dette. Have 91 Bjarne, oplyser at han gennem de sidste 2 år har fremsat et forslag! Han beder bestyrelsen om at være opmærksom på, at der nu kan være mulighed for at få toilet i husene. Det kunne være rart, at vi som andre haver kan få lov til er at bygge 5-6 kvadratmeter mere, uden at skulle tage noget fra stue eller køkken. Tænk på det i forbindelse med deklarationen som skal genforhandles i For ikke at få for store huse, kan vi stadig sige at det er de 80 m², f.eks. med de 60 m² beboelses og 20 m² terrasse eller anden overdækning med tag. Beder bestyrelsen være opmærksom, så det ikke løber ud i sandet. Anders næstformanden fortæller, at deklarationen der snart udløber, ikke medfører at haverne skal nedlægges, de er varige haver. Deklarationen skal genforhandles, og det er ved at ske, der er også mulighed for en lokalplan, den er varig, hvor en deklaration skal genforhandles. Som det er nu er det ikke muligt at bygge mere end 80 kvadratmeter, der er ingen dispensationsmuligheder, men måske med en ny lokalplan/deklaration er der mulighed for at ændre på det. Have 91 Bjarne. Har spurgt i kolonihaveforbundet og de har ikke noget imod vi udvider til 60 m² beboelse og 20 m² terrasse eller andet under tag, det skal bare aftales med kommunen. Han vil gerne gøre det og hjælpe med ansøgningen og selv tage kontakten til kommunen og beder bestyrelsen om at det tages med, så ikke begge parter søger. Anders næstformanden oplyser at det er i gang, idet der i Ballerup er flere haveforeninger der står for samme, og der arbejdes på et fælles slag. Have 265 Gert. Da vi ikke har haft mulighed for at stemme for kloakeringen, da det er vedtaget fra stat og kommunen og er en miljøforbedring, skal det med i vurderingen. Det må være en forhøjelse at vores vurdering af haven. Have 91 Bjarne fortæller at det er med i vurderingen og der er en separat rubrik. Man får den fulde pris og der er ingen afskrivning på dette. Men på ens egen grund er der en 2 procent afskrivning. Det er en god ide at tage billeder og gemme det i en mappe, så det kan komme med i en vurdering. Have 265 Gert fortæller at nu hvor der skal afleveres tegninger osv. til kommune og haveforeningen, skal vi også have en tegning selv, så vi kan vise hvordan det ligger i haven til den nye ejer. Have 56 Kasper spørger til den kommende motorvej, hvor der er en skov tæt på: bliver der gennemgang? 10

11 Anders næstformanden oplyser ar der ved motorvejen kommer et vandløb, med to faunapassager med en kombineret cykel og gangbro, den ligger inde på vejdirektoratets hjemmeside. En have stiller spørgsmål til hvorfor der er afskrivning inde i haven men ikke udenfor? Det er da det samme. Karen kasseren fortæller at der med vurderingen i fælles arealet kommer der afskrivning på, men det inde på grunden vides endnu ikke. Bjarne oplyser at der i forhold til kolonihaveforbundets holdning ikke skal være afskrivning i forbindelse med kloakering. Have 278 Flemming oplyser, at det er et holdningsspørgsmål og hvis der ikke er afskrivning kan det blive meget dyrt for den enkelte have, hvis det ikke er vedligeholdt. En have anmoder om forsigtig kørsel til trailerpladsen, da der nu for anden gang er afvist en ny trailerplads. Han anmoder om at der køres ud fra de gældende love og regler. Vi skal arbejde for at få en plads et andet sted, da der er en enorm trafik og vi skal arbejde på at få en i den modsatte side af haven. Arnt: Det er en god ide ved Vestbuen Have 265 Gert informerer om vores foreninger i haven og opfordrer haverne til at være med til det sociale samvær. Vi har en seniorklub, bowlingklub og en petanqueklub. Kontakt gerne Gert hvis du er interesseret. Arnt: bestyrelsen vil gerne sige tak for at Anders kom ind i bestyrelsen, det har været en stor hjælp. Vi ved godt der også er andre der laver et godt stykke arbejde i haveforeningen. Have 74 fortæller at hun i alle de år kun har haft en cykel og kan ikke kan forstå det kan blive havernes problem med trailerne. De forurener og man kan låne en trailer på tanken mod betaling. Vi skal ikke have mere trailerplads da det forurener. Anne-Marie næstformanden afslutter med at sige tak fordi alle kom, for god ro og orden og oplyser der vil blive åbnet for vandet den 30 marts 2014 og håber selvfølgelig ikke der kommer frost. Tonny Mattissen Dirigent Anne-Marie Brandt Formand Linda Cornelius Sekretær Vedr. vand og kloak Husk at der skal afleveres kopi af anmeldelsen og tegninger sendt til Ballerup Kommune til HF Hestholm enten som mail til eller på papir i brevsprækken på kontoret. Der skal være havenummer på alle papirer. Ballerup Kommune svarer ikke på anmeldelser vedr. kloak og vand, så hører man ikke noget, er det OK. Derfor er det vigtigt at både haven og haveforeningen har kopi af anmeldelsen. Næstformand Anders 11

12 STORT UDVALG! I BRUGTE: staldøre med termoruder termoruder dobbelte terrassedøre yderdøre indvendige døre termovinduer glaspartier energitermoruder nye og brugte radiatorer Vi foretager også reparationer, montering af døre, vinduer, terrasser og udestuer. Endvidere udfører vi havearbejde, træfældning og flisearbejde m. m. Herluf Christensen Herstedøstergade Albertslund Tlf Åbent alle dage efter aftale også weekend og aften 12

13 Vedr. vand. Som vedtaget på Hestholms generalforsamling 9. marts 2014, sker der ikke lukning for vandet i det nye system om vinteren. Der lukkes permanent for det gamle system d. 26. okt Så nu må de enkelte haver selv sørge for at få lukket for og tømt vandsystemet i huset. Procedure for nedlukning af vand i haverne. I forbindelse med nedlukning af haverne og tømning af vandledninger i huset kan følgende procedure udføres: Ude i målerbrønden Drej først grebet på forsyningssiden til vandret hermed lukkes for vandet fra forsyningen. Det er i den side hvor den lyseblå plombering sidder. Ventil mod huset skal fortsat være åben Åben den lille aftapningsventil Åben alle vandhaner i huset, og åben sikkerhedsventilen på vandvarmeren. Det er ofte svært at få tømt vandvarmere. 13

14 Derpå kan man håbe på, at der ikke står vand nogle steder, der kan fryse og frostsprænge rør og andet. Eller tømme system yderligere med luft. Luk derpå aftapningsventilen, så der ikke kan løbe grundvand ind i vandsystemet. Men læs alligevel videre selvom du ikke vil bruge luft til tømning. Som ekstra sikkerhed kan derefter udføres dette: Luk alle vandhaner og sikkerhedsventilen på vandvarmeren. Skrub messing toppen af ved cykelventilen. Der kan nu med en fodpumpe eller kompressor fyldes luft i systemet. Haner i huset åbnes en ad gagen, indtil der kun kommer luft ud. Det kan tage flere minutter, fordi vandvarmere evt. skal tømmes! Husk at lukke alle haner i køkken og bad igen - så undgås oversvømmelsesskader, hvis der ved et uheld åbnes i målerbrønden. Cykelventil lukkes igen efter systemet er tømt, så det sikres, at der ikke kommer grundvand til systemet. Luk for ventil i målerbrønd mod huset. Tøm cisternen, og fyld derefter en lille håndfuld salt i toilettet. Tap vand af vaske- & opvaskemaskine. Vær opmærksom på at i kugleventiler og ballofix ventiler (der hvor man kun drejer håndtaget ¼ omgang), er der vand i ventilhuset, så de skal hverken være helt åben eller lukkede, hvis man vil undgå frostsprængning. Gælder dog ikke ventiler i målerbrønden. Sørg for at dækslet altid er på plads i målerbrønden, ellers kan der ske frostsprængninger. Hvis man er i et område med høj grundvands stand anbefales, det at lægge en flise ovenpå dækslet. Et termostart blandingsbatteri er næsten umuligt at få tømt helt for vand, så det bedste er at skrue det af og tage det med hjem. Næstformand Anders 14

15 Ballerup Trælast er flyttet til Søborg Trælasten flyttede i 2013 til Søborg efter mange i Råmosen i Ballerup. De leverer stadig til adresser i Hestholm og de kan finde rundt i vores haveforening. Man skal dog købe for mindst 500 kr., hvis det skal køres ud. Udover levering af byggematerialer, så giver de også råd og vejledning. Redaktøren 15

16 16

17 SLAGTER KIIRDAL Hedegårdens Butikscenter Hedeparken Ballerup VI HAR ALT TIL GRILLEN Mad ud af huset: Kantinelevering Festbuffet Gallabuffet Ostebord Frokostanretning Leveres lige til døren! Åbningstider: Mandag Lukket Tirsdag - Fredag Lørdag Tlf. og Fax:

18 Foreninger i Hestholm Ædedolkene Kontaktperson: Kaj Sørensen (Lokestien 14) Den aktive Seniorklub Kontaktperson: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) Bent Nielsen (Tværstien 14) Harmonikavennerne Kontaktperson: Vivi Neander (Jordbærstien 2) Bowling Kontaktperson: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) Petanque Kontaktperson: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) Andre vigtige kontakter Festudvalget Kontaktperson: Festudvalget er nedlagt indtil videre. Vurderingsudvalg Darryn Brian Dobbs Bjarne Osbæck Kim Larsen Bjarne Puggaard Hans Rangstrup Peter Aabank Ballerupkredsen: Formand Kirsten Holm Tinglysningskontoret: Majsmarken Hobro

19 Vurderinger af haver Vurdering af haver bestilles ved henvendelse hos Darryn Brian Dobbs. Vurdering koster 1000 kr. Havesalg Ved salg af have skal der aftales tid med næstformand Anders Clausen. Sælger skal indbetale 1000 kr. Salget foregår på kontoret. Indmeldelsesgebyret for nye medlemmer på 1000 kr. skal også være indbetalt inden salget. Tinglysning Tinglysningsattest skal fremvises ved værdiansættelsen af hus og have. Rottesikring Alle bygninger på grunden skal være rottesikrede. Stophaner Skal kontrolleres jævnligt. Hvis I er væk i længere tid, er det en god ide at lukke jordhanen, så I ikke kommer hjem til vandskader eller andre kedelige overraskelser. Undgå vandspild Det koster et gebyr på 1½ måneds haveleje. Kalmarhegn Kalmarhegnet ud mod stien skal være malet med sort træbeskyttelse på alle sider, og skal være i god stand. Nye kalmarbrædder sælges i kontortiden den 1. og 3. søndag fra kl i perioden 1. april til 30. september. Stier og rotunder Stier og rotunder skal være renset for ukrudt. 1½ meter bag hækken skal græsset være slået, og ukrudt i hækken skal fjernes. Tilbygning Ved alle forandringer og tilbygninger af hus, udhus, terrasser og legehuse, skal der leveres en tegning af det planlagte og eksisterende byggeri, indtegnet på grundplanen for haven, med angivelse af alle mål, også på det eksisterende byggeri. Denne tegning skal godkendes af bestyrelsen. Det er ulovligt, hvis der ikke er en godkendt samt hvis byggereglementets bestemmelser for kolonihaver ikke overholdes. Bestyrelsen kan kræve de forandringer der er lavet, nedrevet. Batterier Brugte batterier kan afleveres ved containeren, søndag mellem Adresseændring Ifølge vedtægterne, så skal adresse ændringer meldes til formand eller kasserer inden fjorten dag efter ændringen. 19

20 Haveforeningen Hestholm Vestbuen Ballerup Bestyrelsens telefoniske træffetid er mellem kl kl.19.00, mandag til torsdag. I nødstilfælde kan der rettes henvendelse til bestyrelsen udenfor telefontiden. Formand Anne-Marie Brandt Bispevangen 10, 3. tv Ballerup (Månestien 3) Næstformand Anders Clausen Fensmarksgade 37, st. th København N (Frejastien 12) Kasserer Karen Offenberg Rævens Kvarter Ballerup (Lærkestien 8) kasserer. Sekretær Linda Ring Cornelius Rugvænget 55, 2. th Ballerup (Marsstien 3) Områdeformand Arnt Winther Møllehusene 3, 2. th Roskilde (Grævlingestien 5) Alle henvendelser vedrørende pligtarbejde, skal ske til områdeformanden Kontortid 1 og 3. søndag i måneden kl i perioden 1. april til 30. september. Vurdering: Vurdering bestilles hos Darryn Brian Russel Dobbs for aftale, onsdage eller Dog ikke i perioden 1. november til 31. marts. Køb/Salg: Der rettes henvendelse til næstformanden. Udlejning af foreningshus: Skal aftales med Hanne Christensen på torsdage eller Formand for skraldemændene: Arne G Hansen (Tværstien 10) Formand for eliteholdet: Bent Hansen (Violstien 8) Ansvarshavende redaktør: Arne G Hansen Magleparken 21, 2. th Ballerup (Tværstien 10) Deadline for indlevering af indlæg: Hjemmeside: 20

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2014 Nr. 1

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2014 Nr. 1 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2014 Nr. 1 2 OBS OBS Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 09. marts 2014 kl. 10.00 i Tapeten store sal. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2014 Nr. 4

HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2014 Nr. 4 HESTHOLM ORIENTERING Oktober 2014 Nr. 4 2 Havesæsonen 2014. Så er havesæsonen 2014 ved at være slut, og jeg vil gerne sige TAK til alle de frivillige der har været medvirkende til at vi igen har haft en

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2014 Nr. 3

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2014 Nr. 3 HESTHOLM ORIENTERING Juli 2014 Nr. 3 2 Adresser redder liv!!!! Ministeriet for By, bolig og landdistrikter, har vedtaget at adresser i Danmark skal være mere tydelige end de er i dag! Det betyder at alle

Læs mere

HESTHOLM BLADET. Januar - 1. udgave

HESTHOLM BLADET. Januar - 1. udgave 2016 HESTHOLM BLADET Januar - 1. udgave Godt nytår! Vi vil gerne her benytte lejligheden til at ønske vores medlemmer et rigtigt GODT NYTÅR! Vi skriver nu 2016 og det vil nok blive et år som vil blive

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2013 Nr. 1

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2013 Nr. 1 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2013 Nr. 1 2 Så er vi nået 2013 og kan se frem til et år hvor haveforeningen bliver en stor byggeplads. Balslev har ændret på planerne med kloakeringen. Til fordel for nogle

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2011

hestholm Orientering Januar 2011 hestholm Orientering Januar 2011 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver større

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2010

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2010 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver større

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2013 Nr. 3

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2013 Nr. 3 HESTHOLM ORIENTERING Juli 2013 Nr. 3 2 OBS!!!! Alle ændringer på hus, hegn, hæk osv. Kræver godkendelse af bestyrelsen, hvorfor Fordi ALLE aftaler KUN er gyldige med skriftlig tilladelse. Dette gælder

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2012 Nr. 4

HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2012 Nr. 4 HESTHOLM ORIENTERING Oktober 2012 Nr. 4 2 Fra formanden Så er vi gået ind i sæsonens sidste måned. Det har ikke været den varmeste sommer. Det er ikke mange aftener det har været muligt, at sidde ude,

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2015 Nr. 1

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2015 Nr. 1 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2015 Nr. 1 2 3 OBS OBS Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 15. marts 2015 kl. 10.00 i Tapeten store sal. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2012 Nr. 3

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2012 Nr. 3 HESTHOLM ORIENTERING Juli 2012 Nr. 3 2 Referat af ekstraordinærgeneralforsamling afholdt 27.6.2012 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Kloakering: Bestyrelsen forslår at generalforsamlingen vælger

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING Januar 2012 Nr. 1

HESTHOLM ORIENTERING Januar 2012 Nr. 1 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2012 Nr. 1 Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde i 2011. Pladsmænd, formænd, skraldemænd, elitehold, bestyrelsen og alle som har ydet en indsats. Jeg glæder mig til

Læs mere

hestholm Orientering Juli 2010

hestholm Orientering Juli 2010 hestholm Orientering Juli 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver større

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING November2011

HESTHOLM ORIENTERING November2011 HESTHOLM ORIENTERING November2011 Ny redaktør af Hestholm Orientering Jeg har overtaget jobbet efter Jesper. Jesper har stået for bladet i flere år. Nu har han valgt at stoppe. Der vil nok komme nogle

Læs mere

hestholm Orientering November 2010

hestholm Orientering November 2010 hestholm Orientering November 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2013 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2013 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2013 Nr. 2 2 Referat ordinær generalforsamling den 10. marts. 2013. Formanden, Marion Greve, startede med at byde velkommen, og så blev der afholdt 1 minuts stilhed for dem vi

Læs mere

hestholm Orientering Juli 2009 Nr. 3

hestholm Orientering Juli 2009 Nr. 3 hestholm Orientering Juli 2009 Nr. 3 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

HESTHOLM BLADET Oktober 2016

HESTHOLM BLADET Oktober 2016 HESTHOLM BLADET Oktober 2016 0 Kontaktinformationer Formand Anne-Marie Brandt Tlf. 22 84 17 11 Mail. formand@hestholm.com Udlejning af foreningshuset Lillelund Hanne Christensen Tlf. 51 22 14 50 Torsdag

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2010

HESTHOLM ORIENTERING. April 2010 HESTHOLM ORIENTERING April 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver større

Læs mere

HESTHOLM BLADET. Bestyrelsens telefoniske træffetid er 17:30-19:00 mandag til torsdag. Kun i nødstilfælde kan der rettes

HESTHOLM BLADET. Bestyrelsens telefoniske træffetid er 17:30-19:00 mandag til torsdag. Kun i nødstilfælde kan der rettes HESTHOLM BLADET Bestyrelsens telefoniske træffetid er 17:30-19:00 mandag til torsdag. Kun i nødstilfælde kan der rettes henvendelse til bestyrelsen uden for telefontiden. Vestbuen 75, Kontor Morgenfruestien

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2013 Nr. 4

HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2013 Nr. 4 HESTHOLM ORIENTERING Oktober 2013 Nr. 4 2 TAK FOR I ÅR. Så er havesæsonen 2013 ved at være slut, og hvilken fantastisk sommer vi har haft. Sæsonen startede, som alle sikkert husker, med at vi måtte udskyde

Læs mere

hestholm Orientering August 2011

hestholm Orientering August 2011 hestholm Orientering August 2011 Skift til en bank, hvor god rådgivning handler om mere end penge For os handler god rådgivning om meget andet end penge. Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige

Læs mere

H/F HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2008 Nr. 3

H/F HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2008 Nr. 3 H/F HESTHOLM HESTHOLM ORIENTERING Juli 2008 Nr. 3 2 Har du brug for et godt råd? Kom ind og tal med os! Vi gør ikke forskel på folk. Vi har hjertet med, uanset om det er hverdagsøkomonien eller en af familiens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

HESTHOLM BLADET. Oktober - 4. udgave

HESTHOLM BLADET. Oktober - 4. udgave 2015 HESTHOLM BLADET Oktober - 4. udgave 1 Tak for i år Så er havesæsonen 2015 ved at være forbi, det er ved at være tidlig mørkt, og vi rykker hjem i vores lejligheder for vinteren. Det har været en travl

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 1. Valg af dirigent, referent, og stemmeudvalg Arne Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 9. november 2016 kl

Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 9. november 2016 kl Omegnens Fritidshaveforening Frejavej 44 2740 Skovlunde www.harrestrup-of.dk Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 9. november 2016 kl. 18.30 Deltagere Torben Lohfert Marianne Ringborg Jan Lindhardt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement Referat, ordinær generalforsamling Lørdag den 28. marts 2015 kl. 09.00 Ikast Bibliotek. Dagsorden iht. vedtægterne: 1) Valg af dirigent og referent. Jan, have 111, blev valgt til dirigent. Kathy, have

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 9. juli 2014

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 9. juli 2014 Indkaldt af: Referent: Deltager: Afbud fra: Formand Lars M. Jensen Linda Andersen Lars M. Jensen, Tom Atkins, Anny Petersen, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Vagn Johnbeck, Ejvind Wilms og Linda Andersen

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009.

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed for Svend Erik Hansen, Karsevænget 4. 1. Valg af dirigent. Morten Christiansen blev valgt. 2.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014.

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Bestyrelsen har indstillet følgende forslag til generalforsamlingen: Forslag nr. 1 Ændring af ordensregel nr. 7.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Sommeren 2007 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer juni 2007 Så blev det juni og dermed sommer, jeg håber I alle allerede har haft mange gode timer i kolonihaven.

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen.

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Der er kun en lille måned til portene bliver åbnet i foreningen, så her får du lidt information

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

FORÅRSBREV. Sæsonen 2006

FORÅRSBREV. Sæsonen 2006 FORÅRSBREV Sæsonen 2006 Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at udsende Søndervangs Forårsbrev. Jeg håber, at alle vil give sig tid til at læse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005.

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005. Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2004 1l1'. 1 Den 1 7. februar 2005. STORSKRALD Årets første storskrald bliver afbentet fredag den 4. marts 2005. Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2. Modtaget 3/ Baggrund:

Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2. Modtaget 3/ Baggrund: Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2 Bestyrelsen har været ude for at få breve retur, fordi de ikke har modtaget en adresseændring. Derfor anbefaler bestyrelsen at det vedtages at det skrives ind i vedtægten

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rosenkvist Handelbolag hos Gitte 10. oktober 2013.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rosenkvist Handelbolag hos Gitte 10. oktober 2013. 14.10.2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rosenkvist Handelbolag hos Gitte 10. oktober 2013. Til stede: Gitte Ebbe Mikkel & Maja Flemming Gry Karina Lisbeth Ebbe dirigent. Lisbeth referent

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Haveforeningen Skrænten

Haveforeningen Skrænten Kontortid: Haveforeningen Skrænten Hver torsdag kl. 17,30 18,00 Første gang 03 april sidste gang 23 oktober 2014 (Dog lukket Skær Torsdag + Kr. Himmelfartsdag) H/F Skræntens bestyrelse Indtil generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver.

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver. Referat fra generalforsamling i Solvangen 23. marts 2013 Sted: Åby Bibliotek Antal deltagere: x (tjek deltagerlisten) 1. Valg af dirigent Den valgte dirigent blev: Jeppe Rørsgaard. 2. Formandens beretning

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

RADISEN. Hej Kolonister - august/september

RADISEN. Hej Kolonister - august/september RADISEN 21. ÅRGANG NR. 5 Hej Kolonister - august/september Seneste opdateringer fra bestyrelsen. Vi har kigget på budgettet for 2013 og det ser ud til at vi har været ret sparsommelige på nogle områder.

Læs mere