HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2"

Transkript

1 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2

2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl : Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl : Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl : Fællesarbejde Søndag den 1. juni kl : Opsamling fællesarbejde Mandag den 16. juni kl : Viseaften i Lillelund Mandag den 23. juni kl : Sct. Hans aften Lørdag den?? Sommerfest?? 2

3 VELKOMMEN På bestyrelsens vegne, skal jeg ønske gamle som nye havelejere VELKOM- MEN til havesæsonen Vi håber alle får en god sommer i haven og håber at alle vil deltage i de forskellige arrangementer der finder sted i løbet at året. RIGTIG GOD SOMMER. Formanden FESTUDVALG!!! Som tidligere omtalt, er der i øjeblikket ikke noget festudvalg i haveforeningen! Bestyrelsen vil derfor gerne, endnu en gang, bede om at frivillige melder sig, så der igen kan blive afholdt en fælles sommerfest i Skulle du være interesseret i at være med til at planlægge en sådan fest, beder vi dig om at henvende dig til bestyrelsen. Det er ønskeligt at et festudvalg består af 3 4 personer, så meld dig hvis du er interesseret i at være med, eller har nogle gode ideer. På bestyrelsens vegne FORMANDEN Flaghejsning 30. marts På en flot solskinsdag blev flaget hejst, mens vi sang Der er ingenting, der maner. Og så blev der skålet på en dejlig ny sæson, hvor vi fortsat hjælpes med at værne om Hestholm. En fin start på sæsonen!! 3

4 Generalforsamling 9. marts 2014 Formanden Anne-Marie startede med at byde alle velkommen og herefter blev der holdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer.. Punkt 1- valg af dirigent Formanden Tonny fra haveforeningen Højvænget blev valgt som dirigent. Punkt 2- valg af stemmeudvalg 3 medlemmer meldte sig og blev valgt som stemmeudvalg Pia, Max og Lene. Punkt 3- bestyrelsens beretning Formanden Anne-Marie indledte med at der ikke er så meget yderligere i forhold til den udsendte beretning. Dog har vi desværre igen i år har haft en del indbrud og ødelæggelser i vores haver og opfordrer derfor alle til fortsat at passe på hinandens haver og hvis man hører og ser noget er obs. på dette. Dirigenten Tonny spørger til om beretningen kan godkendes og om der er spørgsmål til beretningen. En have ønsker at stille forslag der skal vedtages på mødet, dirigenten oplyser at det desværre ikke er muligt, idet det i henhold til vedtægterne skal være indsendt skriftligt inden generelforsamlingen. Marion have 232 har 2 spørgsmål! Et til vores medlems debitorer, der står et stort beløb og mener at hvis det er en enkelt person der skylder, hvad har man tænkt sig og gøre? En anden ting, vil vide hvorfor hun ikke selv måtte grave i det grønne område, når hun efterfølgende får at vide at der er andre der har fået tilladelse. Hvorfor? Formanden Anne-Marie oplyser at omkring skyld i haveforeningen, så har vi haft en have der gennem flere år skylder penge og at der er advokat involveret så vi kan få sagen afsluttet. Næstformanden Anders oplyser at vedrørende gravning i de grønne områder, er der ingen haver der selv har fået lov at grave der. Der er 2 haver, der har fået lov at grave i grusstien. Have 108 Bent stiller spørgsmål til bestyrelsen angående TC anlæg. Har problemer med for lidt fald ned til kloakken og beder derfor bestyrelsen om at tage kontakt til TC- anlæg så det kan blive bragt i orden, så de kan komme videre med deres have. Anders næstformanden oplyser han har hørt om problemet og at har bedt pågældende kloakmester om at sende noget på skrift så det kan blive behandlet. Have 188 Jørgen: spørgsmål til bestyrelsen der i det forgangne år har besluttet at bladet ikke skal sendes, men kan afhentes på kontoret eller læses på mail. Han mener det er en stor fejl og mener vi skal bibeholde vores gamle ordning, hvor det omdeles med skraldemændene og udsendes i vinterhalvåret. Anne-Marie formanden oplyser at bestyrelsen er af den overbevisning at 75 % af dem der har have også har en computer og læser det på computeren. Og til dem der ikke har en computer, men gerne vil 4

5 have bladet, har vi valgt at der ligger et antal blade nede på kontoret, som man kan hente. Have 278 Flemming. Vil gerne sige tak fordi det er en god haveforening, er ny i haven har købt et hus sidste forår. Det han siger håber han ikke betragtes som en kritik af vurderingen, men han købte et hus på solsortestien et ældre hus med god have og hvad han ikke opdagede, var at der var skimmelsvamp i entreen som viste sig at være omfattende. Han håber man kan gøre noget i vurderingsudvalget, at de måske får nogle kurser, så sådanne fejl undgås. Bjarne have 91 fra vurderingsudvalget svarer, at det nok er hvad man kan forvente. Bjarne har selv et hus og skulle bare lige flytte en varmvandsbeholder og opdagende at træet og gulvet var råddent så hele huset skulle skiftes ud. Vedrørende gamle huse står der i øvrigt tydeligt på overdragelsesdokumentet, at dette ikke er en syns og skønsrapport, men at man bør kontakte en person der har styr på det, så man kan få gået tingene igennem. Alle vurderingsfolkene har været på kursus. Dirigenten slutter med at informere at han også sidder i vurderingsudvalget og at det efter de gældende regler ikke er tilladt og begynde at bore i folks huse, men kun kigge. Have 265 Gert oplyser, at han er skraldemand og at han har fået af vide at det nu er skraldemændene der skal dele skraldeposer ud på deres runder når de åbner for vandet. Han mener det er en bedre ordning at folk selv henter poserne på kontoret. Arnt fra bestyrelsen svarer, at bestyrelsen har ment det som en god ide at få det afleveret engang for alle, idet nogle glemmer deres sedler når de henter poser, og at der sidste år ikke var nok poser. Derfor er det besluttet at de bliver afleveret. Bestyrelsen har taget forslaget til efterretning. Beretningen er herefter godkendt. Punkt 4- Regnskab Karen (kassereren) indleder med at fortælle at, der er få ting i regnskabet der skiller sig ud, og hvor budgettet ikke er overholdt. Under telefongodtgørelse er der i bestyrelsen brugt lidt mere, idet der er udleveret telefoner med simkort for at undgå alle de refusioner af regninger. Kontor ekstraartikler er lidt overskredet, der er købt 2 computere og 1 printer. El forbrug i kontorbygning er meget lav, det er fordi TC-anlæg har indbetalt noget fra i år, den vil blive større næste år. Foreningsanlægget har brugt en del ekstra, der er blevet beskåret ved Vestbuen og der er blevet skiftet låse og nøgler. Have 260 fortæller, at han havde forventet en redegørelse i forhold til kloakering med hensyn til hvem der har betalt og hvem der ikke har betalt for ændring at indførelse af kloak. Kassereren Karen oplyser, at ændring i forhold til indføring til kloak ikke er med i vores regnskab, det er TC-anlæg selv der har stået for dette. Regnskabet er herefter godkendt Punkt 5- indkomne forslag Der drøftes at man ikke kan vedtage noget der ikke er blevet sendt ud på forhånd. Anders næstformanden informerer at bestyrelsen godt er klar over at det plejer at blive sendt ud, men at de indkomne forslag skal efter de gældende 5

6 vedtægter bare være nævnt i indkaldelsen. De har ikke været medsendt, idet det kostede meget ekstra porto. De bliver lagt på hjemmesiden næste år. Helårsvand- forslag 1. Anders næstformanden oplyser at, vedrørende helårsvand er der både fordele og ulemper. Helårsvand er kun muligt på det nye system. I øvrigt vil det gamle system blive lukket ned til efteråret og ikke åbnet igen. Næste år 2015 er det derfor kun det nye system. Hvis man indfører helårsvand, så er det haverne selv der er ansvarlige for at lukke for deres vand ude ved vandmålerbrøndene, og hvis man indfører helårsvand vil det formentlig give en del ulovlig beboelse herude. Det er bevist i andre haveforeninger. Det tekniske er, at der i perioder i efteråret vil være totalt lukket for vand inkl. vinterhaner, idet der skal ske en afkobling af det gamle vand. Rent praktisk kan det være en fordel at man har mulighed for at kunne være herude i kortere ferier og weekend og jul og nytår. Bestyrelsen vil gerne argumentere for helårsvand. Have 108 spørger vedrørende helårsvand: skal det aftales med kredsen og kommunen, det kan vi ikke tage stilling til. Anders næstformanden oplyser at, det er udelukkende haveforeningen der bestemmer det. Men at der ikke må være helårsbeboelse og det er 2 forskellige ting. En have spørger til hvordan vi styrer det, for der er jo nogle der bor her alligevel hele året rundt. Svar: Det må så være kommunen for vi skal ikke lege politimænd. Have 257 vedrørende forslag: det har altid været kutyme at forslaget i det mindste blev læst op, her står der helårsvand. Det kunne jo være, hvis forslaget blev læst op, at vi kunne vide, hvad der blev forslået. Dirigenten læser forslaget op fra have 175 Martin, der foreslår at vi får helårsvand. Der stemmes vedrørende helårsvand, der er 154 haver tilstede det er i alt 308 stemmer. Der er 234 der stemmer for og 40 stemmer imod. Forslaget er derfor vedtaget. Ændring i vedtægter og ordensregler forslag 2. Bestyrelsen foreslår at ordet pligtarbejde ændres til fællesarbejde. Der står pligtarbejde i vores vedtægter/ ordensreglement og dette ønskes ændret til fællesarbejde. De omhandlende vedtægter og ordensreglementet læses højt af dirigenten. Have 278 Flemming spørger til hvad grunden er for ændringen, da pligtarbejde er et godt ord. Have 151 Arne fortæller, at vedtægter ikke kan ændres uden at de er blevet vedtaget på en generalforsamling, og at pligtarbejde lyder alt for hårdt. Forslaget er vedtaget Ny trailerplads- forslag 3- foreslået af 6

7 næstformanden Anders Oprettelse af trailerplads på Tværstien ca. 4x15 m med stabilgrus. Anders næstformanden fortæller, at Trailerpladsen på plads 6 er efterhånden så overfyldt og derfor er vores forslag at der laves en ny trailerplads på Tværstien på 4x15 meter ved det grønne område fra plads 2 til plads 3 på højre hånd. Dette for at aflaste plads 6. Have 194 John fortæller, at der også sidste år var et forslag om trailerplads, men at bestyrelsen bad om at den ikke blev lavet, da det var for dyrt. Er det nu blevet billigere? Anders næstformanden svarer, at det var fordi der skulle laves kloakrør i området, de er nu lavet og det kunne være en mulighed at det var fællesarbejdet der lavede det. Have 124 Lau foreslår, pladsen bliver lavet ved Lillelund langs træerne mod Vestbuen. Have 176 vil ikke have trailerpladsen placeret foran sin have og stiller spørgsmål til hvorfor ved Tværstien? Anders næstformanden svarer at, det næsten vil genere lige meget, hvor vi placerer den. Have 265 Gert: det er et godt forslag ved Vestbuen så man ikke generer haverne. Have 278 Flemming oplyser, at man ikke kan tage stilling til et nyt forslag og derfor ikke kan vedtage noget. Anders oplyser at der i indkaldelsen står forslag om oprettelse af trailerplads ved Tværstien. Der er 59 der stemmer for og 141 imod, derfor er forslaget forkastet. Der stilles spørgsmål til hvor de så skal stå? Arnt fra bestyrelsen svarer, at som det er lige nu må de stå hvor de står. Ændring i forhold til parkering- forslag 4 foreslået af næstformand Anders Anders næstformanden fortæller, at som det er nu, står der man skal holde med fronten ind mod haverne. Forslaget er at den ændres til at man skal holde med bagenden ind mod hækken til haven. Begrundelse: Den gamle regel med front mod hækken var for at undgå udstødnings os ind i haverne. Det er ikke noget problem med nutidens biler. Der er efterhånden sket mange påkørsler af træer og skilte, når man bakker ud fra pladsen, da man åbenbart ikke kan se træer mv. Have 265 Gert: det er gået udmærket med parkeringen, vi behøver ingen ændringer. Hvis vi vender alle bilerne så får vi os ind i haverne. Det er jeg imod. Have 16 Anette svarer, det vil ødelægge haverne, da der er mange der holder i tomgang på parkeringspladsen, det er hun meget imod. Have 257 Hans, er imod forslaget. Anders næstformanden, trækker forslaget. Ændring af vores nøglesystem til digitalt- foreslået af have 31 Have 31 Pia. Forslag om at nøglesystemet ændres til digitalt så det giver adgang til bestemte ting, f.eks. i Lillelund hvor man kan få adgang i de timer man har brug for uden at man behøver være til stede. Have 265 Gert mener ikke der er forskel på en nøgle eller et kort. Det er en god ide med forslaget men ingen garanti, da man også kan tabe det. Anne-Marie formanden svarer, vi har forsøgt at undersøge det hos vores låsemand. Det har dog ikke været muligt endnu at få en pris idet alle steder skal undersøges først, inden der kan gives en pris. 7

8 Muligheden er, at hvis man taber brikken, kan vi nulstille den så ingen anden kan bruge den, hvorimod der med nøgler er mulighed for at kunne komme ind. Det vil også give os færre nøgler at holde styr på. Forslag fra have 265 Gert, at vi venter med at stemme til vi har en pris? Forslaget er vedtaget. Punkt 6 - Budget Karen (kassereren) fortæller om budget for 2014, det er især til forening og vedligehold der er sat et større beløb af til stier og vores område, idet der er flere ting der har været udsat pga. kloakeringen. Vedrørende kloakeringen er vores lån nu oprettet og det vil betyde et beløb på 900 kr. pr. kvartal dvs. 300 kr. om måneden til lån på kloakering og det vil blive opkrævet fra april Værdien for haver med kontant indbetaling er på Værdien for dem der er på lånet er i 2014 på kr. Have 257 Hans roser budgettet og som er overskueligt. Budgettet er herefter vedtaget Punkt 7- valg Kasserer Karen Offenberg modtager genvalg: valgt. Bestyrelsesmedlem for 2 år Linda Cornelius ønsker genvalg: valgt for 2 år. Bestyrelsessuppleant for 2 år Tonny Silbæk: valgt for 2 år. Revisor Johnna Brandal modtager genvalg: valgt Revisorsuppleant Gert Wrisberg modtager genvalg: valgt. Vurderingsmand Bjarne Osbæck modtager genvalg: valgt. Vurderingsmand Bjarne Puggaard modtager genvalg: valgt. Vurderingssuppleant Ove Jensen: valgt for 1 år. Vurderingssuppleant Peter Aabank modtager genvalg: valgt for 2 år Vurderingssuppleant Darryn Dobbs modtager genvalg: valgt for 2 år. Punkt 8- Eventuelt Anders næstformanden starter med at fortælle, at der er nogle, der har ment at der skulle være noget med i beretningen om kloakeringen. Det mener Anders ikke, idet der har været 1 hel side med i indkaldelsen, og der har løbende været information inde på vores hjemmeside og på kontoret. Vedrørende den private del i haverne mangler der stadig, for en del af haverne, en kopi af anmeldelsen til kommunen og af tegningen, så der kan blive lagt en kopi i vores arkiv på kontoret. Tag fat i jeres kloakmester og sig vi skal have en kopi. Via mail til næstformanden eller aflever som papir. Vedrørende ændret indføring i haverne, så var der jo mulighed for man kunne flytte pælen. Hvis det medførte en ekstra udgift for entreprenøren, så var det haven selv der måtte betale for dette, da der var lavet en tegning over indføringerne. Vi er i alt 295 haver inkl. kontoret. Der har været 184 haver der har flyttet deres indføring og der er 82 der har betalt for flytning. 8

9 Have 278 Flemming spørger til det kort der er inde på vores hjemmeside over vores kloakforbindelse, er der mulighed for at opdatere de oplysninger over indføringerne? De er ikke opdateret inde på vores hjemmeside. Anders næstformanden oplyser at det er der. TC anlæg har været lidt sløve med at aflevere tegningen til Balslev, men Balslev er i gang med at få lavet en ny tegning og Anders skal nok sørge for at den skiftes ud. Have 91 Bjarne spørger til at der skal være tilsluttet afløbet fra huset senest , men det er såfremt man ønsker den tilsluttet, der står ikke at man er tvunget til det? Anders næstformanden oplyser at der ligger flere vedtagelser udefra, hvor der står at der skal være kloakeret Vi kan som haveforening ikke selv vedtage særregler. Have 91 Bjarne spørger hvad gør vi for de haver der ikke har penge til tilslutningen inden ? Anders næstformanden henviser til lovgivningen og de regler der er. Have 278 Flemming: Hvis det er et problem skulle man måske bede bestyrelsen om at rette henvendelse til kommunen, hvis man skal søge dispensation, der er lovgivning i det. Anders næstformanden fortæller at vedkommende have der måtte have et problem må komme med skriftlige argumenter til hvorfor deres indføring skal udsættes. Have 265 Gert. Det kan ikke være rigtigt at man tvinger dem ud, der ikke kan betale. De kan ikke låne penge, da de ikke kan betale dem tilbage. Der må findes en fælles løsning, det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan gøre noget for at hjælpe de haver med at finde en løsning, så de ikke skal smides ud af deres haver. Have 278 Flemming mener, at hvis det er ok for bestyrelsen, så kan man bede dem der har problemer kontakte bestyrelsen, så må bestyrelsen vurdere, hvad man kan gøre og rette henvendelse til de steder, der er muligt. Have 56 Kasper fortæller at han blev lidt overrasket over der ikke mere blev sendt blad ud, talte om TC anlæg og roste næstformanden. Opfordrer til at der også skal være plads til at rose og anerkende folks arbejde. Opfordrer også folk til at sørge for at søge forskellige tilbud, inden man beslutter sig for, hvem der skal lave arbejdet i egen have, da der kan spares mange penge. Hvad gør man udenfor sin egen have, hvor der er et træ der er blevet for højt? er der mulighed for at man kan gøre noget ved det? Arnt fortæller at der i forbindelse med fællesarbejdet også er mulighed for at hjælpe med dette, eventuelt mod betaling. Have 74 fortæller at der sidste år var forslag om at købe og køre med miljø rive, men det blev afvist. Pludseligt kommer der en dag skraldemænd forbi med traktor og begyndte at rive, så det nu ser forfærdeligt ud. Der er brugt kr. på at få lagt dug i de 1 ½ meter hun ifølge ordensreglementet er forpligtet til og holde udenfor haven. Det er ikke i orden. Hvis man skal fortsætte med miljø rivning, vil hun bede om at de skal holde på en afstand af 1 ½ meter fra haven ifølge ordensreglementet. Arnt bestyrelsen fortæller at de vil sørge for at man ikke kommer for tæt på haverne. Have 108 Finn stiller spørgsmål til hvad man kan tillægge som forbedring? Den 9

10 udendørs og den indendørs? Og afskrivning på anlægget. Anders oplyser at det er vurderingsfolkene, der vurderer dette, og at der ved vurdering er mulighed for at forberede sig, helst med dokumentation. Have 108, Finn spørger til hvad vi gør med det indendørs kloaksystem? Udendørs ved vi hvad der er betalt. Anders næstformanden fortæller at der i forbindelse med et toilet er en maks. pris for det indvendige i forhold til badeværelset. Den udendørs er der ikke endnu ikke nogen endelig pris for og hvordan afskrivning skal være for dette. Have 91 Bjarne, oplyser at han gennem de sidste 2 år har fremsat et forslag! Han beder bestyrelsen om at være opmærksom på, at der nu kan være mulighed for at få toilet i husene. Det kunne være rart, at vi som andre haver kan få lov til er at bygge 5-6 kvadratmeter mere, uden at skulle tage noget fra stue eller køkken. Tænk på det i forbindelse med deklarationen som skal genforhandles i For ikke at få for store huse, kan vi stadig sige at det er de 80 m², f.eks. med de 60 m² beboelses og 20 m² terrasse eller anden overdækning med tag. Beder bestyrelsen være opmærksom, så det ikke løber ud i sandet. Anders næstformanden fortæller, at deklarationen der snart udløber, ikke medfører at haverne skal nedlægges, de er varige haver. Deklarationen skal genforhandles, og det er ved at ske, der er også mulighed for en lokalplan, den er varig, hvor en deklaration skal genforhandles. Som det er nu er det ikke muligt at bygge mere end 80 kvadratmeter, der er ingen dispensationsmuligheder, men måske med en ny lokalplan/deklaration er der mulighed for at ændre på det. Have 91 Bjarne. Har spurgt i kolonihaveforbundet og de har ikke noget imod vi udvider til 60 m² beboelse og 20 m² terrasse eller andet under tag, det skal bare aftales med kommunen. Han vil gerne gøre det og hjælpe med ansøgningen og selv tage kontakten til kommunen og beder bestyrelsen om at det tages med, så ikke begge parter søger. Anders næstformanden oplyser at det er i gang, idet der i Ballerup er flere haveforeninger der står for samme, og der arbejdes på et fælles slag. Have 265 Gert. Da vi ikke har haft mulighed for at stemme for kloakeringen, da det er vedtaget fra stat og kommunen og er en miljøforbedring, skal det med i vurderingen. Det må være en forhøjelse at vores vurdering af haven. Have 91 Bjarne fortæller at det er med i vurderingen og der er en separat rubrik. Man får den fulde pris og der er ingen afskrivning på dette. Men på ens egen grund er der en 2 procent afskrivning. Det er en god ide at tage billeder og gemme det i en mappe, så det kan komme med i en vurdering. Have 265 Gert fortæller at nu hvor der skal afleveres tegninger osv. til kommune og haveforeningen, skal vi også have en tegning selv, så vi kan vise hvordan det ligger i haven til den nye ejer. Have 56 Kasper spørger til den kommende motorvej, hvor der er en skov tæt på: bliver der gennemgang? 10

11 Anders næstformanden oplyser ar der ved motorvejen kommer et vandløb, med to faunapassager med en kombineret cykel og gangbro, den ligger inde på vejdirektoratets hjemmeside. En have stiller spørgsmål til hvorfor der er afskrivning inde i haven men ikke udenfor? Det er da det samme. Karen kasseren fortæller at der med vurderingen i fælles arealet kommer der afskrivning på, men det inde på grunden vides endnu ikke. Bjarne oplyser at der i forhold til kolonihaveforbundets holdning ikke skal være afskrivning i forbindelse med kloakering. Have 278 Flemming oplyser, at det er et holdningsspørgsmål og hvis der ikke er afskrivning kan det blive meget dyrt for den enkelte have, hvis det ikke er vedligeholdt. En have anmoder om forsigtig kørsel til trailerpladsen, da der nu for anden gang er afvist en ny trailerplads. Han anmoder om at der køres ud fra de gældende love og regler. Vi skal arbejde for at få en plads et andet sted, da der er en enorm trafik og vi skal arbejde på at få en i den modsatte side af haven. Arnt: Det er en god ide ved Vestbuen Have 265 Gert informerer om vores foreninger i haven og opfordrer haverne til at være med til det sociale samvær. Vi har en seniorklub, bowlingklub og en petanqueklub. Kontakt gerne Gert hvis du er interesseret. Arnt: bestyrelsen vil gerne sige tak for at Anders kom ind i bestyrelsen, det har været en stor hjælp. Vi ved godt der også er andre der laver et godt stykke arbejde i haveforeningen. Have 74 fortæller at hun i alle de år kun har haft en cykel og kan ikke kan forstå det kan blive havernes problem med trailerne. De forurener og man kan låne en trailer på tanken mod betaling. Vi skal ikke have mere trailerplads da det forurener. Anne-Marie næstformanden afslutter med at sige tak fordi alle kom, for god ro og orden og oplyser der vil blive åbnet for vandet den 30 marts 2014 og håber selvfølgelig ikke der kommer frost. Tonny Mattissen Dirigent Anne-Marie Brandt Formand Linda Cornelius Sekretær Vedr. vand og kloak Husk at der skal afleveres kopi af anmeldelsen og tegninger sendt til Ballerup Kommune til HF Hestholm enten som mail til eller på papir i brevsprækken på kontoret. Der skal være havenummer på alle papirer. Ballerup Kommune svarer ikke på anmeldelser vedr. kloak og vand, så hører man ikke noget, er det OK. Derfor er det vigtigt at både haven og haveforeningen har kopi af anmeldelsen. Næstformand Anders 11

12 STORT UDVALG! I BRUGTE: staldøre med termoruder termoruder dobbelte terrassedøre yderdøre indvendige døre termovinduer glaspartier energitermoruder nye og brugte radiatorer Vi foretager også reparationer, montering af døre, vinduer, terrasser og udestuer. Endvidere udfører vi havearbejde, træfældning og flisearbejde m. m. Herluf Christensen Herstedøstergade Albertslund Tlf Åbent alle dage efter aftale også weekend og aften 12

13 Vedr. vand. Som vedtaget på Hestholms generalforsamling 9. marts 2014, sker der ikke lukning for vandet i det nye system om vinteren. Der lukkes permanent for det gamle system d. 26. okt Så nu må de enkelte haver selv sørge for at få lukket for og tømt vandsystemet i huset. Procedure for nedlukning af vand i haverne. I forbindelse med nedlukning af haverne og tømning af vandledninger i huset kan følgende procedure udføres: Ude i målerbrønden Drej først grebet på forsyningssiden til vandret hermed lukkes for vandet fra forsyningen. Det er i den side hvor den lyseblå plombering sidder. Ventil mod huset skal fortsat være åben Åben den lille aftapningsventil Åben alle vandhaner i huset, og åben sikkerhedsventilen på vandvarmeren. Det er ofte svært at få tømt vandvarmere. 13

14 Derpå kan man håbe på, at der ikke står vand nogle steder, der kan fryse og frostsprænge rør og andet. Eller tømme system yderligere med luft. Luk derpå aftapningsventilen, så der ikke kan løbe grundvand ind i vandsystemet. Men læs alligevel videre selvom du ikke vil bruge luft til tømning. Som ekstra sikkerhed kan derefter udføres dette: Luk alle vandhaner og sikkerhedsventilen på vandvarmeren. Skrub messing toppen af ved cykelventilen. Der kan nu med en fodpumpe eller kompressor fyldes luft i systemet. Haner i huset åbnes en ad gagen, indtil der kun kommer luft ud. Det kan tage flere minutter, fordi vandvarmere evt. skal tømmes! Husk at lukke alle haner i køkken og bad igen - så undgås oversvømmelsesskader, hvis der ved et uheld åbnes i målerbrønden. Cykelventil lukkes igen efter systemet er tømt, så det sikres, at der ikke kommer grundvand til systemet. Luk for ventil i målerbrønd mod huset. Tøm cisternen, og fyld derefter en lille håndfuld salt i toilettet. Tap vand af vaske- & opvaskemaskine. Vær opmærksom på at i kugleventiler og ballofix ventiler (der hvor man kun drejer håndtaget ¼ omgang), er der vand i ventilhuset, så de skal hverken være helt åben eller lukkede, hvis man vil undgå frostsprængning. Gælder dog ikke ventiler i målerbrønden. Sørg for at dækslet altid er på plads i målerbrønden, ellers kan der ske frostsprængninger. Hvis man er i et område med høj grundvands stand anbefales, det at lægge en flise ovenpå dækslet. Et termostart blandingsbatteri er næsten umuligt at få tømt helt for vand, så det bedste er at skrue det af og tage det med hjem. Næstformand Anders 14

15 Ballerup Trælast er flyttet til Søborg Trælasten flyttede i 2013 til Søborg efter mange i Råmosen i Ballerup. De leverer stadig til adresser i Hestholm og de kan finde rundt i vores haveforening. Man skal dog købe for mindst 500 kr., hvis det skal køres ud. Udover levering af byggematerialer, så giver de også råd og vejledning. Redaktøren 15

16 16

17 SLAGTER KIIRDAL Hedegårdens Butikscenter Hedeparken Ballerup VI HAR ALT TIL GRILLEN Mad ud af huset: Kantinelevering Festbuffet Gallabuffet Ostebord Frokostanretning Leveres lige til døren! Åbningstider: Mandag Lukket Tirsdag - Fredag Lørdag Tlf. og Fax:

18 Foreninger i Hestholm Ædedolkene Kontaktperson: Kaj Sørensen (Lokestien 14) Den aktive Seniorklub Kontaktperson: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) Bent Nielsen (Tværstien 14) Harmonikavennerne Kontaktperson: Vivi Neander (Jordbærstien 2) Bowling Kontaktperson: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) Petanque Kontaktperson: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) Andre vigtige kontakter Festudvalget Kontaktperson: Festudvalget er nedlagt indtil videre. Vurderingsudvalg Darryn Brian Dobbs Bjarne Osbæck Kim Larsen Bjarne Puggaard Hans Rangstrup Peter Aabank Ballerupkredsen: Formand Kirsten Holm Tinglysningskontoret: Majsmarken Hobro

19 Vurderinger af haver Vurdering af haver bestilles ved henvendelse hos Darryn Brian Dobbs. Vurdering koster 1000 kr. Havesalg Ved salg af have skal der aftales tid med næstformand Anders Clausen. Sælger skal indbetale 1000 kr. Salget foregår på kontoret. Indmeldelsesgebyret for nye medlemmer på 1000 kr. skal også være indbetalt inden salget. Tinglysning Tinglysningsattest skal fremvises ved værdiansættelsen af hus og have. Rottesikring Alle bygninger på grunden skal være rottesikrede. Stophaner Skal kontrolleres jævnligt. Hvis I er væk i længere tid, er det en god ide at lukke jordhanen, så I ikke kommer hjem til vandskader eller andre kedelige overraskelser. Undgå vandspild Det koster et gebyr på 1½ måneds haveleje. Kalmarhegn Kalmarhegnet ud mod stien skal være malet med sort træbeskyttelse på alle sider, og skal være i god stand. Nye kalmarbrædder sælges i kontortiden den 1. og 3. søndag fra kl i perioden 1. april til 30. september. Stier og rotunder Stier og rotunder skal være renset for ukrudt. 1½ meter bag hækken skal græsset være slået, og ukrudt i hækken skal fjernes. Tilbygning Ved alle forandringer og tilbygninger af hus, udhus, terrasser og legehuse, skal der leveres en tegning af det planlagte og eksisterende byggeri, indtegnet på grundplanen for haven, med angivelse af alle mål, også på det eksisterende byggeri. Denne tegning skal godkendes af bestyrelsen. Det er ulovligt, hvis der ikke er en godkendt samt hvis byggereglementets bestemmelser for kolonihaver ikke overholdes. Bestyrelsen kan kræve de forandringer der er lavet, nedrevet. Batterier Brugte batterier kan afleveres ved containeren, søndag mellem Adresseændring Ifølge vedtægterne, så skal adresse ændringer meldes til formand eller kasserer inden fjorten dag efter ændringen. 19

20 Haveforeningen Hestholm Vestbuen Ballerup Bestyrelsens telefoniske træffetid er mellem kl kl.19.00, mandag til torsdag. I nødstilfælde kan der rettes henvendelse til bestyrelsen udenfor telefontiden. Formand Anne-Marie Brandt Bispevangen 10, 3. tv Ballerup (Månestien 3) Næstformand Anders Clausen Fensmarksgade 37, st. th København N (Frejastien 12) Kasserer Karen Offenberg Rævens Kvarter Ballerup (Lærkestien 8) kasserer. Sekretær Linda Ring Cornelius Rugvænget 55, 2. th Ballerup (Marsstien 3) Områdeformand Arnt Winther Møllehusene 3, 2. th Roskilde (Grævlingestien 5) Alle henvendelser vedrørende pligtarbejde, skal ske til områdeformanden Kontortid 1 og 3. søndag i måneden kl i perioden 1. april til 30. september. Vurdering: Vurdering bestilles hos Darryn Brian Russel Dobbs for aftale, onsdage eller Dog ikke i perioden 1. november til 31. marts. Køb/Salg: Der rettes henvendelse til næstformanden. Udlejning af foreningshus: Skal aftales med Hanne Christensen på torsdage eller Formand for skraldemændene: Arne G Hansen (Tværstien 10) Formand for eliteholdet: Bent Hansen (Violstien 8) Ansvarshavende redaktør: Arne G Hansen Magleparken 21, 2. th Ballerup (Tværstien 10) Deadline for indlevering af indlæg: Hjemmeside: 20

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

hestholm Orientering November 2010

hestholm Orientering November 2010 hestholm Orientering November 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING November2011

HESTHOLM ORIENTERING November2011 HESTHOLM ORIENTERING November2011 Ny redaktør af Hestholm Orientering Jeg har overtaget jobbet efter Jesper. Jesper har stået for bladet i flere år. Nu har han valgt at stoppe. Der vil nok komme nogle

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere