Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5"

Transkript

1 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling med udgangspunkt i kloakering. 1. Valg af dirigent Birgit foreslog dernæst Kirsten Holm / have 144 som dirigent. Kirsten Holm blev uden modkandidater valgt som dirigent. Kirsten Holm takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægt og dagsorden. Der bliver eventuelt en rygepause mellem pkt. 3 og 4. Der er udleveret 2 stemmersedler pr. have, forlader man generalforsamlingen inden afslutningen, skal stemmesedler afleveres ved udgangen 2. Valg af stemmeudvalg Kirsten Holm foreslog følgende til stemmeudvalget, som alle blev valgt uden modkandidater: Katalin Cservenka, have 566 Anna-Grethe Jensen, have 142 Gertrud Bachhausen, have 602 Allan Lund, have Ændring af projektet (udeladelse af vandmålerbrønde) KH gav ordet til formanden for kloakudvalget Per Larsen: Som tidligere nævnt, er vort kloakeringsprojekt blevet meget dyrere end vi havde regnet med. Vi har af samme årsag været nødt til at ændre projektet, således at det kan kommer ned i en acceptabel pris. Det har derfor været nødvendigt at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling. De bud der kom ind ved licitationen, var overraskende høje. Den højst bydende var LM Byg A/S, med intet mindre end 54,7 million kr. Hoffmann A/S 48,3 million Kr. Arkil A/S Anlæg 45,2 million kr. NCC Anlæg 39,3 million kr. og Gravmand A/S på 38,8 million kr. Nævnte priser er inkl. moms, samt hvad det koster at tilslutte den private del. Vi lovede jo ved et tidligere møde også at indhente priser på den private del. Men det vender vi tilbage til. Selv om vi ikke har indregnet den private del i vores anslåede pris, er der unægtelig langt ned til den pris på 22 million. kr. vi havde fået stillet i udsigt, at projektet ville koste. Vi har overfor COWI klart givet udtryk for vor utilfredshed med det store fejlskøn. Dog mener vi at det er en formildende omstændighed, med de store udsving på markedet. Hvorfor er det blevet så overraskende dyrt? - Det er der mange årsager til.

2 Vi kan se på de bud der er indkommet, at markedet har svinget kolossalt meget, og det skyldes bl.a. den økonomiske krise, hvor mange entreprenører er stoppet eller gået fallit, således at konkurrencen er blevet mindre for de resterende firmaer. Vandmålerbrøndende er blevet langt dyrere end vi umiddelbart har regnet med. Som vi oplyste til COWI, havde vi regnet med at kunne koble os på spildevandsledningen syd for vort område. Meget sent i projektet, blev vi af Forsyning Ballerup, orienteret om at ledningen i syd ikke havde kapacitet nok til, at vi kunne tilslutte os denne, og samtidig fik vi oplyst, at vi kun kunne få et enkelt tilslutningspunkt, for hele vort område, nemlig på hovedledningen i det nordøstlige hjørne ved Tyttebær Allè og Højvænge Allè. Det var en stor kamel for os at sluge. Det har yderligere været årsag til en væsentlig fordyrelse, idet der skulle etableres pumpebrønde i syd, samt en otte hundrede meter lang trykledning til at pumpe spildvandet tilbage til det anviste tilslutningssted ved Tyttebær Alle. Yderligere skal vi af samme årsag, flere steder, grave tre meter ned i jorden, for at få spildevandet til at løbe af sig selv. Ligesom det ved prøveboringerne blev konstateret, at vandspejlet på vort område står ret højt, hvilket muligvis betyder, at der eventuelt skal foretages grundvandssænkninger enkelte steder. Grundet det nedslående resultat, blev vi enige med COWI om at aflyse licitationen, det kan man godt gøre ved en privat licitation, og i stedet optage forhandlinger med de to billigste, NCC Anlæg og Gravmand A/S. De to firmaer blev spurgt om de havde nogen gode ideer til at billiggøre projektet. NCC Anlæg, kom med et forslag om at lave projektet helt om således, at der blev etableret en lille pumpebrønd, med tilslutning af 5 huse, og derfra pumpet til hovedledningen ved Tyttebær Allè. Det ville betyde at man ikke behøvede at grave så dybt og projektet ville kunne holdes indenfor de 23 million kr. Vi afslog dog hurtigt dette projekt, idet vedligeholdelse af 100 pumpebrønde i al evighed var totalt uoverskueligt og samtidig var vi overbevidste om, at en godkendelse i kommunalt regi, ikke ville kunne gives. Det blev hurtigt klart for os, at Gravmand A/S var den mest positive at forhandle med, til at nå, en for os acceptabel pris. Det betyder så, at vi må lade vandmålerbrøndene udgå af projektet og ved gennemgangen af projektet blev der fundet besparelser ved at undlade nogle kontrolforanstaltninger der ikke går udover kvaliteten af arbejdet, videre var Gravmand A/S, villig til at gå væsentlig ned i pris ved etablering af byggepladser. Vi vil spare på udgifterne ved bortkørsel af jord, idet vi kan bruge en del af den overskydende jord til at hæve området lige syd for den dybe lavning ved containergården, således at vi forhindrer oversvømmelser af de huse der ligger ud til dette område. Hvis det skulle vise sig, hen ad vejen, at det på en eller anden måde kunne lade sig gøre at tilslutte os ledningen i syd, er Gravmand A/S, villig til at ændre projektet og herved spare en del penge. Vi vil i mellemtiden arbejde hårdt på at få ændret tilslutningsplanerne, idet det er den sidste del af projektet, der først skal udføres om et år. Ligeledes vil vi arbejde hårdt på at få Forsyning Ballerup, til at betale for pumpebrønde, trykledning og vedligeholdelse i syd. I alt har vi forhandlet os til at fællesdelen kan nu udføres for en pris af 25.5 million kr. inkl. Moms. Det bliver en merpris på 6.000,00 pr. hus. I alt kr ,00 pr. hus inkl. Moms. Hvis man ønsker vandmålerbrøndene med i projektet, bliver prisen pr. hus ,00 kr. inkl. Moms. Videre kan vi meddele, at Gravmand A/S har givet et meget favorabelt tilbud på den private tilslutning, idet denne del kan etableres for ,00 kr. pr. hus inkl. Moms. I dette tilbud er regnet med to rensebrønde pr. hus. Langt de fleste huse kan dog nøjes med én rensebrønd. Så vil prisen være 3.125,00 kr. mindre, altså 6.875,00 inkl. moms. Nævnte pris kan holdes ved 100 huse og prisen er den samme ved tilslutning af 500 huse. Hvis der kun melder sig lidt under 100 huse, kan tilbuddet dog alligevel holdes. Vi må understrege, at udførsel af den private del beror alene i en aftale mellem den enkelte havelejer og Gravmand A/S, som hverken bestyrelse eller kloakeringsudvalget deltager administrativt i. Eventuel videre kontakt til Gravmand A/S, vil blive oplyst på vores hjemmeside samt ved opslag ved foreningshuset.

3 Dog kan jeg meddele, at hvis der allerede i aften er nogle der ønsker at Gravmand A/S skal udføre den private del, kan jeg efter mødet her, tage imod tilmeldinger. Jeg kan tage imod tilmeldinger indtil den 15. november. Efter denne dato skal tilmeldinger ske direkte til Gravmand Yderligere kan vi meddele, at Gravmand A/S har god erfaring med kloakering af haveforeninger, idet firmaet har udført kloakeringer i flere foreninger i Hvidovre og firmaet fremstår godt, solidt og nemme at arbejde sammen med. Hvis vi her i aften kan blive enige om at gå ind for det ændrede projekt, så vil der kunne startes op omkring 15. november. Grundet den opståede forsinkelse, kan det blive nødvendigt at arbejde hele april måned med, så vi kan være sikre på, at være færdige med første del af projektet inden sæsonen Tilmelding til den private del indtil 15.november: Per Larsen eller Efter 15.november direkte tilmelding til Gravmand A/S, som vil blive oplyst på hjemmesiden og ved opslag ved foreningshuset. Man kan gennem hele perioden komme i sin have, men måske ikke køre direkte til døren. Kirsten Holm takkede for beretningen, og spurgte om nogle ønskede ordet. Per Larsen, have 432 ønskede at vide hvilke kvalitetsforanstaltninger der sløjfes, har det noget med sikkerheden at gøre? Martin Trane, have 666 spørger til finansieringen. Hver have har betalt kr. den 1. august 2011, hvad med de renteudgifter man allerede har betalt? Martin ønskede også at vide hvorfor det ikke var blevet meddelt hvad der skulle stemmes om, således at man har kunnet forberede sig? Martin spurgte også ind til hvorfor vi skal betale for en kloakering når vi ikke ejer jorden. Med det marked der er for hussalg i dag, vil man ikke få pengene hjem igen. Ønskede derfor at kloakeringen blev betalt med et årigt lån, således at risikoen blev delt. Kirsten Holm fortalte at man ikke kunne tage et allerede godkendt projekt op igen, uden at fremsætte ændringsforslag, som så skal vedtages. Gerd Larsen svarede, at vi startede med at undersøge, om vi selv skal betale for kloakeringen. Fødevareministeriet blev spurgt, da det er dem som ejer jorden. De ville ikke betale, ej heller kautionere. Hvis ejer af jord skal betale, kan ejer vælte alle omkostninger over på lejer (os) ved at hæve jordleje. Vi har ved hjælp af advokater fået at vide, at kommunen ene og alene, kan bestemme, om vi skal kloakere. De kr. som hver havelejer har betalt, står allerede i banken, og der er til dato brugt 1.3 millioner af beløbet. De renter vi allerede har fået, kommer os alle sammen til gode. Martin fortæller, at det er renteudgifterne han stiller spørgsmål til, og om man kan stille COWI til ansvar. Gerd Larsen har undersøgt via advokaten, og COWI kan ikke drages til ansvar, det eneste de kan hænges op på, er selve projektudarbejdelsen (ca. 1 million kr.) udover det, skulle vi så ud i en ny licitation, som vil koste yderligere. Martin spørger, om en stigning på 13 % ikke er nok til, at der skal en ny vedtagelse til. Kirsten Holm, fortalte at man først skal have en ny vedtagelse ved 25% merpris.

4 Lis Jensen have 631, spørger, om bestyrelsen har Ballerup kommunes tilladelse til, at vi ikke har vandmålere. Lis har haft have siden 1969 og altid haft fælles vand, det kunne være rart at finde ud af, hvor meget vand man bruger hver især. Per Larsen svarer, at kontrolforanstaltningerne som bliver fjernet, ikke har betydning for projektet, der er blevet sparet på nogle trykprøvninger, men der bliver lavet gennemskylning af systemet alligevel. Indkaldelsen er skrabet udsendt, således at alle kan få samme orientering på en gang. Derved håber vi, at der ikke kommer rygter i omløb. Per Larsen fortæller endvidere, at vi har en fælles vandmåler, og kommunen har ikke krav om, at vi skal have vandmålere på hver enkelt have. Det er op til haverne om man vil betale pr. have, hvis man skal have vandmåler på. Torben Jork, have 765 syntes at informationen er mangelfuld, det er ikke alle, der kan gå på nettet. Hvis vi havde fået alle informationerne inden denne generalforsamling, kunne vi have siddet hjemme og set tallene og så regne på det i forvejen. Syntes der skal stemmes nej til dette. Katrine Beckmann, have 657 fortæller, at først skal vi betale kr. og med et udsving på 25% tilladt, Katrine håber ikke det bliver vedtaget. Hvorfor kræver man penge, for bagefter at oplyse prisen. Kirsten Holm fortalte, at vi allerede havde godkendt projektet og at COWI ikke fortalte, at der kunne komme udsving. Ingen er tilfredse heller ikke bestyrelsen. Bent Jørgensen, have 664 ønsker først at fortælle det negative: vi skal betale, og så får vi prisen at vide. Bent har forespurgt hos bestyrelsen såvel som hos kloakeringsudvalget, hvorfor kloakledningen i syd ikke er større end det, den er, man har i 25 år vidst at vi skulle kloakeres. Der ligger brønde ud for hver sti hvor der står 15 på, dette betyder at der er plads til 150 mm, og den er derfor ikke stor nok til at rumme en del af vores forening. Bent har her fået af vide, at det er noget, han skal snakke med kommunen om, da foreningen ikke har svar herpå. Bent har forespurgt hos kommunen, om man måske kunne få en dispensation til at tilslutte sig senere, men det kunne de ikke love Bent. Bent har fået fat i et stykke papir, som COWI har udarbejdet for Ballerup Kommune, hvor hele kommunen var indtegnet, med hvor forurenet grundene var. Vi ligger også inde på forurenet grund. Bent mener ikke, at COWI kan komme udenom en så stor regnefejl. Kirsten Holm vil ikke tage ordet fra nogle, men er også med i hovedbestyrelsen. Det er pga. EU vandrammedirektiv at vi skal kloakeres. Kommunen har politisk vedtaget, at der skal kloakeres inden 2015, det kan bestyrelsen ikke gøre noget ved. Per Larsen svarer at vi gennem hele projektet har opdateret hjemmesiden og sat sedler op i vores udhængsskabe. Det koster rigtig mange penge at sende brevpost ud til alle, hver gang der er nyt. Det kort, Bent Jørgensen har set hos Ballerup kommune, har kommunen selv udarbejdet, ikke COWI Vi kan ikke svare på, hvorfor der ikke er plads til os på den ledning i syd som er 200 mm, den vi bliver tilsluttet nu er 600 mm. EU har lavet spildevandsplaner og Ballerup har taget det op, da vi ligger på nogle kildepladser, og vil derfor gerne have at vi bliver kloakeret. Jørgen Hansen, have 208 fortæller, at i tidernes morgen, da vi tog stilling til projektet var de sikret hjemme. Jørgen fortalte, at der allerede dengang var budgetteret 25% til at arbejde med oveni. I dag har vi lavet om på projektet. I dag skal vi hoste op med 25% mere, hvordan kan man skyde så meget ud i tågen.

5 Gerd Larsen svarer, at ingen af os har drømt om, at det skulle blive så dyrt, men der har været mange konkurser og vi forventede at dem der var tilbage var sultne og ville være billige, dette var desværre ikke tilfældet. Vi beklager rigtig meget at projektet bliver dyrere. Der har været rigtig mange ting som har gjort projektet dyrere bl.a. højt vandspejl, som kan kræve grundvandssænkninger. Jeff Risom, have 735 har haft tillid til at kloakudvalget har gjort hvad de kunne, for at projektet blev så billigt som muligt. Hvad er alternativet hvis der bliver stemt nej i dag. Christian Nielsen, have 253 vil gerne vide, hvem Gravmann er, og hvilken bank de har. Christian foreslår endvidere at der bliver lavet en liste, så kan man få info den vej, og dem som ikke har kan få informationerne pr. brev Gerd Larsen svarer, at vi har betalt 1 million for projektet, samt betalt en advokat. Vi skal kloakeres. Hvis vi ikke kloakerer inden 2015, så vil kommunen sætte det i gang. Gerd Larsen har også talt med forbundets advokat, han sagde at vi skulle være glade for den pris vi har fået, da de i dag siger at kloakeringen koster ca Gravmann har eksisteret siden 1976, og har stor erfaring med at kloakere i kolonihaver. Hvis vi kommer til at skrive kontrakt med Gravmann, skal vi stille garanti på måske 6-8 millioner, men Gravmann skal også stille en garanti, og denne er væsentlig større. Per Larsen fortæller, at hvis der bliver stemt nej i aften betragter kloakeringsudvalget sig som fyret. Hvis det bliver stemt ned, så har vi jo ikke gjort arbejdet godt nok. Leif Janhede, have 833 har fornøjelsen af at sidde i kloakeringsudvalget. Der blev i 1982 diskuteret kloakering som dengang kostede ,- kr., men selv en lejestigning på 10,- kr. blev stemt ned den gang. Udvalget har gjort alt, hvad de kan for at få det bedst og billigst muligt. I februar måned gik vi frivillige rundt for at finde stophaner og krydsede af på papir, hvor folk ville have deres brønde henne. Leif står selv i containergården, og har hørt rigtig mange rygter. Leif har erfaring fra en anden bestyrelse om at var godt. God ide Bethina Trane, have 454 vi sidder her fordi vi er glade for vores haver, uanset hvilken status vi har, så der er ingen grund til at folk bliver spidse i deres toner. Kan man måske lave en refinansiering i Arb.landsbank? Kirsten Holm fortalte, at kassereren vil beskrive finansieringen i næste punkt. Vi skal først være færdige med ændringen af projektet. Peter Højland, have 834, kr. er rigtig mange penge. Kan vi være sikre på at det ikke bliver som i naboforeningen hvor de gik konkurs. Peter ønskede ydermere at vide, om vi kan få lov at flytte vores brønde, nu hvor de ikke er gået i gang. Gerd Larsen svarer, at naboforeningens entreprenør gik konkurs. Foreningen kørte projektet selv, og måtte have en ny rådgiver. Det blev også væsentlig dyrere, da de ikke kunne få tegninger på de eksisterende rør. De har først betalt og derefter kr. De kr. som vi allerede har investeret, kommer tilbage når vi sælger vores hus. Per Larsen svarer, at mht. målerbrønde??? kan man tale med Gravmann når man melder sig til ordningen. Måske kan de justeres lidt, men helt flyttes kan brønden ikke. Der har været lang tid til at sende ind til kloakudvalget, hvor man vil have brønden placeret. Martin Trane, have 666 spørger om, hvordan vi sikrer at vi ikke kommer til at stå med et firma som går konkurs. Bliver der betalt i rater. Per Larsen svarer, at vi har besluttet, at vi ikke vil i samme situation som naboforeningen, derfor har foreningen også en rådgiver.

6 Hvis der bliver plads i ledningen syd for os, vil Gravmann lave om i projektet så vi kan komme den vej. Der er også kontakt til Ballerup Kommune, omkring de pumpebrønde vi skal have, denne dialog er ikke slut. Vi vil have en rådgiver vi kan stole på, det er også dem som har rådgivet omkring de firmaer som vi har været i licitation hos. Regningen bliver ikke betalt, før hver strækning er godtaget af byggeledelsen. Allan Lund, have 649 syntes at kloakudvalget har gjort et kanon stykke arbejde, og vi kan ikke gøre ved at Cowi har lavet en regnefejl. Lad os nu se næste punkt som er finansieringen. Opfordrer til at der bliver stemt ja. Kirsten Holm meddeler, at vi nu går til afstemningen. Vi stemmer om at individuelle vandmålerne udelades. Der er 281 haver tilstede. Der er 562 stemmer i alt, der skal være 2/3 (375 stemmer) for projektet Er der nogle som ikke kan stemme for forslaget? En havelejer ønsker skriftlig afstemning, der blev stemt om der skulle være skriftlig afstemning, dette blev nedstemt. Der er 12 stemmer imod forslaget 2 stemmer hverken for eller imod 548 stemmer for ændring af projektet Ændringen af projektet er vedtaget med overvejende majoritet. 4. Finansieringen Kirsten Holm gav ordet til Gerd Larsen. Projektet er nu vedtaget uden vandmålere. Som Per har gennemgået, blev kloakeringen meget dyrere end forventet, og vi har fremlagt et ændret projekt uden vandmålerbrønde. Vi har lige vedtaget det ændrede kloakeringsprojekt. Efter vort nuværende budget uden vandmålerbrønde bliver vort underskud på: Kr ,00 = kr ,00 pr. have. ( se skema Finansiering budget kloak) Vi har alle indbetalt kr ,00 det giver en difference på kr. 6000,00 pr. have. Mit forslag til finansiering af de kr. 6000,00 kr. er følgende: Ved at bruge kr ,00 af vor formue (Reservefond / Dispositionsfond) bliver differencen på kr ,00. Og vi kommer ned på en ekstra betaling på kr ,00 pr. have. Beløbet betales over havelejen. Det giver en leje stigning pr. have pr. kvartal på kr.500,00 / over 24 mdr. første gang den , beløbet opkræves sammen med haveleje via PBS.

7 Det kan bevirke, at vi kommer til at mangle lidt penge i andet halvår af 2013, så derfor beder jeg om forsamlingens godkendelse til, at vi må tage fra vores reservefond / dispositionsfond & evt. optage lån / kassekredit i AL-bank i det omfang det kan blive nødvendigt. Eller hvis vi er så heldige at projektet bliver billigere end beregnet, kan lejen reguleres i den sidste ende. Vi har indtil i dag betalt ca million. kr. på projektet. Der kom ændrings forslag fra salen om det var mulig og betale beløbet kr.3.922,00 kontant. Det er op til det enkelte medlem, om man ønsker at betale kontant eller over havelejen. De der ønsker at betale kontant, skal have indbetalt beløbet inden den Bank: Arbejdernes Landsbank Ballerup Byggekonto: De medlemmer som ikke har betalt kontant inden denne dato bliver trukket 500,00 kr. på PBS den og hvert kvt. i 2 år sammen med havelejen. Haveleje kr ,00 Kloakering kr. 500,00 I alt kr ,00 (fra ) KH spurgte om nogle ønskede ordet Martin Trane, have 666 hvad hvis vi er heldige, at det bliver billigere, hvad hvis det bliver dyrere? Er der noget, som der ikke er taget højde for i projektet? Det en tænkt situation at det kunne blive dyrere. Gerd Larsen svarer at intet er 100% sikkert. Men en stor del af projektet er en fast pris, men intet er som sagt sikkert. Der er blevet diskuteret meget med COWI, om at projektet skal holdes denne gang. Gode renteindtægter kommer også til vores fordel. Preben Fischer, have 814 spørger om man kan få lov at betale de 4.000,- kr. på en gang? Gerd Larsen svarer, at hun vidste spørgsmålet ville komme, men forslaget skal så ændres således at det enten kan finansieres, eller man kan betale kontant inden den Rikke Olsson, have 350 stiller forslag om, ikke at bruge alle foreningens midler, og i stedet for hver især betaler de 6.000,- kr. Gerd Larsen svarer, at vi ikke tømmer reserverne helt, da en fattig forening, er en dårlig forening. Gerd håber at renteindtægterne kan sættes ind og måske dække lidt af den million, som vi bruger. Der er stadig 1½-2 million kroner på foreningens reserve- & dispositionskonto. Katrine Beckmann, have 657 hvad vil loftet være, hvis vi skal stemme for at kassereren kan optage en kassekredit. Gerd Larsen svarer at det med kassekreditten kun er for at være på den sikre side, det er nemmere at have tilladelsen, end at skulle indkalde til endnu en generalforsamling, for at få lov til at optage en kassekredit. Katrine ønskede at få et loft på den kassekredit, og bliver dette skrevet ned noget sted.?

8 Kirsten Holm svarede, at det var en mellemfinansiering at låne pengene. Kirsten fortæller også, at der bliver taget referat af generalforsamlingen. Grethe Rostok, have 654 er lettere chokeret over at vi igen skal betale til kloakeringen. Grethe ønsker samtidig, at vi snart kan få lov at bo i foreningen året rundt, så vi ikke skal betale husleje 2 steder. Gerd Larsen svarer, at hvis vi ikke skulle have en merbetaling, skulle vores egne midler være større, og hvis man ikke betaler, bliver huset solgt. Bent Jørgensen, have 664 kan ikke betale 166 kr om måneden, man kan jo ikke bare gå til kommunen og få forhøjet sin pension. Er imod at betale kontant. Kirsten Holm fortalte, at vi går over til afstemningen. Kassererens forslag om, at Foreningen bidrager med en egenfinansiering på godt 1 million kroner sættes til afstemning. Forslag om at kassereren kan bruge ca. 1,1 million fra vores reserver, til kloakeringen. 2 stemmer imod 2 stemmer hverken for eller imod. Vedtaget med overvældende flertal Finansiering via leje fra den og 2 år frem med 500 kr. mere på pbs i kvartalet, eller at man kan betale 3.922,- kr. kontant dog senest stemmer imod 2 stemmer hverken for eller imod Vedtaget med overvældende flertal. Forslag om, at hvis det bliver nødvendigt at der i 2. halvdel af 2013 må tages af foreningens egne midler, eller at der må optages en kassekredit. 0 stemmer imod 0 stemmer hverken for eller imod Enstemmigt vedtaget. Gerd Larsen beder om en afsluttende bemærkning. Da det er meget dyrt at sende breve ud, vil Gerd gerne have, at man sender en mailadresse til husk at skrive navn og havenummer. Når man indbetaler de 3.922,- kr. kontakt, er det vigtigt at huske navn og havenummer. Kirsten Holm takkede for god ro og orden

9

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling H/F Islegaard den 27.01.2016 Kl. 18.30 Herlev medborgerhus

Referat af ekstraordinær generalforsamling H/F Islegaard den 27.01.2016 Kl. 18.30 Herlev medborgerhus Referat af ekstraordinær generalforsamling H/F Islegaard den 27.01.2016 Kl. 18.30 Herlev medborgerhus 1. Formand Helle Møller byder velkommen til alle de mange fremmødte, der var fremmødt 212 haver og

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Herbo-Administration A/S

Herbo-Administration A/S G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2015, den 1. december kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Den

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård

Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård 1 Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård 09-04-2013 17.00 20.30 Foreningshuset Møde indkaldt af Mødetype Referent Deltagere bestyrelse Deltagere suppleanter Susanne Voss Bestyrelsesmøde Anna-Grethe Jensen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015.

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Formanden for bestyrelsen, Erik Larsen, byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår Karl Momsen som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere