Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl i festhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset."

Transkript

1 Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen Formandens beretning. 4. Regnskab 2012 vedlagt 5. Indkomne forslag vedlagt 5.1 Hjertestarter (Steffen have 19) 5.2 Bevilling, solceller (energiudvalget, Ole have 98) 5.3 Fastlæggelse af skel v. landmåler (Per have 13) 5.4 Vurdering (Birte have 123) 5.5 Fange vindueskiggeren (Manne have 90) 5.6 Fælles indkøb (Manne have 90) 6. Valg ifølge lovene Næstformand: Charlotte, have 30 (genopstiller) Kasserer: Bruno, have 6 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Lasse Simonsen, have 122 (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Michael Justesen, have 68 (genopstiller) Revisor: Merete, have 8 (genopstiller) Vurderingsudvalg: Ventelisteudvalg: Ole, have 98 (genopstiller) Steffen, have 19 (genopstiller) Claus, have 96 (genopstiller) Andre udvalg til arbejdsdag, sommertur og sommerfest 7. EVT. Fuldmagter: Hvis et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet give en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagten gælder kun til den dato der står på. D.v.s. hvis generalforsamlingen fortsættes en anden dag, skal der skrives en ny fuldmagt til den pågældende dag. Det skal understreges, at hver husstand har én stemme og kan kun have én fuldmagt. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 1 af 11

2 1) Valg af dirigent og stemmeudvalg: Dirigent: Asbjørn, have 8 Generalforsamlingen lovligt indkaldt. Stemmeudvalg: Lynge have 77, Merete have 8 og Jacob have 119 2) Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012: Godkendt. 3) Formandens beretning, blev delt op i 2, hhv. det ordinære og gennemgang af mødet med kommunen. Del 1: ordinære beretning, se vedhæftede Kommentarer til del 1: Per 13: En person ude for haveforeningen havde henvendt sig til kommunen vedr. forurenet jord. Hvad endte det med? Jesper 127: Det endte med en besigtigelse, som resulterede i samme besked som tidligere mht. hvad vi må så i jorden af afgrøder og håndtering. Så ikke noget nyt eller nye konsekvenser. Første del af beretningen godkendt. Del 2: vedr. kommunen: Jesper 127 gennemgået den umiddelbare proces der også fremgår af tidligere udsendt brev pr. 16/4-13. Kommentarer til del 2: Asbjørn have 8, spørgsmål vedr. byggestop? Jesper 127: Ikke noget nyt, i forlængelse af lokalplan og hele processen med kommunen. Jacob 119: Vedr. byggestop og sammenhængen til festhuset? Jesper 127: Ja rigtigt at vi har fået en mail vedr. ok til festhusets ombygning inden for rammerne. Kaj 106: Vi må jo gerne have et festhus i en kolonihave, så det kan de vel ikke forhindre os i mht. oprindeligt brugsformål. Øvrige kommentarer: Per 13: Hvad er status vedr. fremleje kontrakter jævnfør referaterne fra efteråret? Jesper 127: Der skulle være styr på de enkelte sager. Per 13: Opmålingsudvalget, der står i vedtægterne de skal vælges. Dette fremgår ikke af de sidste mange generalforsamlinger? Jesper 127: Konstaterer at det tidligere var Ole 98, Bruno 6 og Hans 118. Per 13: Der har ikke været valg de sidste mange mange år. Valg ifølge lovene som skal følges. Thomas 94: Procedure diskussion. Jesper 127: Bestyrelsen har glemt at tilføje punktet på dagsorden de sidste mange år. Asbjørn 8: Det besluttes at punktet tages under valg ifølge lovene. Per 13: Vigtigt at vedtægterne bliver overholdt. Birgit 124: Lejekontrakt kommer måske i dette år og en evt lejeforhøjelse og først bagefter ophævelse af byggestop? Jesper 127: Enig, men vi må følge processen for at få kontrakten på plads. Steffen 19: Foreslår at bestyrelsen indkalder til møde med opstart af tankerne om nyt festhus? Opfordrer at vi kommer i gang med at tænke det igennem og evt bygge videre på de tanker og tegninger der allerede er gjort. Asbjørn 8: I forhold til festhus, synes vi skal gøre det stik modsatte (af Steffens 19 forslag) og afvente brandsikringens pris før festhus. Kaj 104: Blev det nævnt på mødet med kommunen, at vi som forening kan fremstå som x-kalvebod, altså særlig status? Jesper 127: Det blev ikke nævnt eller taget op på mødet, om foreningen kunne forhandle sin status til "særlig status". Kaj 104: Eksempler med særlig status: Christiania og Ballonparken der har særstatus, og måske kunne vi forsøge at få en særlig status. Opfordrer til at vi skal arbejde i den retning. Palle 78: Hvor lang tid kan man fremleje sit hus? Jesper 127: Der fremgår ikke noget i lovene, andet en bestyrelsen skal orienteres hver 2. år. Beretning godkendt! 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 2 af 11

3 4) Godkendelse af regnskab 2012 Bruno have 6, kasserer: Konto 10: Birte 123, gjorde opmærksom på at navnet burde rettes til haveleje og brandsikring, hvilket straks blev gjort. Konto 90: kr ved salg af gamle trailer. Konto 220: Voldsomt over budgettet, skyldes køb af ladcykel, ny trailer og en dyr vandledningsreparation. Parentesen om el-målere: årstallet skal være Konto 480: Energiudvalgets folder og posters. Kommentarer til regnskabet: Jacob 119: Spørgsmål til konto 16 og 17? Bruno 6: El og vand periode er skæve i forhold til regnskabsår. Manne 90: Vi betaler det samme til vindmøller, konto 250? Bruno 6: se note 2 Birte 123: El og vandopkrævning: der er overskud på de 2 poster. Hvor bliver det overskud af? Jesper 127: I princippet skulle der være en mellemregningskonto. Merete 8: Der burde være en særlig konto, for regninger der kommer senere/forskudt af budgetåret. Altså en mellemregningskonto. Manne 90: Havde haft brud og blev vist i den forbindelse den centrale måler vi rent faktisk bliver opkrævet efter oppe ved vejen. Birte 123: Konto 10: haveleje og brand, 750*12*90. Brandsikringen skal fremgå særskilt. Skal evt skilles ad i 2. Hvis der er givet penge til solcelle projektet, hvor fremgår det af regnskabet? Hvilken konto er det røget ind på. Steffen 19: Opsamling fra sidste generalforsamling, hvad er pengene gået til, til brandsikringen: Merete 8: Interne revisorer har bedt om særskilt regnskab for energi udvalgets aktiviteter, så det bliver mere gennemsigtigt. Skulle komme til næste år. Jacob 119: Spørgsmål om Skibskredit 2013 udløber i år? Bruno 6: Ja, men de er netop også solgt med kursstigning. Regnskabet er godkendt uden yderligere bemærkninger. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 3 af 11

4 5.0) Ved starten på pkt 5 på dagsordenen var der 37 fremmødte og 2 fuldmagter, i alt 39 stemmeberettigede. 5.1) Hjertestarter Steffen 19 fremlægger: Thomas 94: Udmærket forslag. Foreslår at det bliver inklusiv abonnement gennem Falck eller lign. Palle 78: TRYG har vist en kampagne, hvor de nærmest forærer dem væk. Forslaget enstemmigt godkendt. 5.2) Bevilling solceller energiudvalg Ole 98 fremlægger forslaget: Karens tag, det kører planmæssigt, men kommunen har sat en lille klods. Vi afventer svar, seneste melding er meget optimistisk. 4-7 nye solcelleanlæg. Afskrivningen er ikke kommet ned på 8 år, men 10, da vi allerede har presset prisen ned... forventer at solcelleanlæggene holder 25+ år. Laura 11: Godt forslag. Svært ved at sige ja i den størrelse (beløbet), da vi ikke kender brandsikringens pris. Vi kender ikke engang tilbudsprisen endnu. Skal vi vælge imellem festhus og solceller? Claus 89: Vi skal sikre at der er serviceaftale med i tilbuddet. Ole 98: Tilbud er inkl. vedligeholdelse, men dyrt. Når vi får flere anlæg, kan vi måske selv betale billigere. Det er en kapital vi investerer, selvom afskrevet. Støtter fortsat forslaget og at vi fortsætter i den retning. Jacob 119: Enig med Laura 11. Hvad løber vedligeholdelse op i? Udover investering? Oplagt at søge fonde på dette område. Ole 98: Der er ikke den store vedligeholdelse, de løbende omkostninger er ikke særligt store. Vedligehold er en del af piloten i hvert fald. Kaj 104: Vi har pilot på et tag, have 53, inkl. serviceaftale. De skal betragtes som en rammebevilling. Skal forstås som at vi kan gå videre med projektet. Bliver ikke hentet fra brandsikringspuljen da det er 2 særskilte ting. Steffen 19: Håber energiudvalget fortsætter sit gode arbejde. Men det er et stort beløb på den her baggrund. Efterlyser 'gennemsigtigt' regnskab og hvad hvis og hvis og hvis. (f.eks. er brandsikringen anslået til 3,5 mio, rådgiverens overslag - sammenlignet med foreningens samlede formue.) Karen 53: Som medlem og en af dem der ligger tag til solceller, skriver man under på at man ikke kan ændre sit tag osv osv. Der foreligger gennemsigtigt regnskab og kan tilgås via internettet for forbruget. Jukke 4: Fremragende forslag og synes at vi skal støtte det. Manne 90: Blev i tvivl, med de øvrige store investeringer foreningen står over for. Søren 50: Gentage hvad Ole 98 har sagt. Det er ikke forbrug der går ud, men en investering i haveforeningen der samtidig producerer penge. Ole 98: Pointerer, at det er en advokat der har udarbejdet og laver kontrakt med medlemmet der ligger tag til. Der er tidligere lavet uddybende arbejde ved de første investeringer og piloten. Stadig sige ja til forslaget, så vi tjener omkring de kr om året. Birte 123: Støtter det. Foreslår mere udførligt regnskab til efterårsgeneralforsamlingen. Jesper 127: Prisen på de 2 kr. pr kwh - skal de forbruges inden for eget net da vi ikke får ret meget for det eksternt? Ole 98: Jo længere vi er om det, jo mindre får vi ud af at sælge det. Vi kan ikke opbevare det ude på nettet. Jesper 127: Vi skal selv kunne aftage alt den strøm der produceres? Ole 98: Det kan vi sagtens viser beregningerne. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 4 af 11

5 Per 13: Har vi fundet de huse der skal bære nye solcelleanlæg? Ole 98: Nej, ikke endnu... men der er kapacitet nok. Per 13: Solcelleanlæggene, de bliver kun installeret på huse der ER brandsikrede ik? Ole 98: Ja... Per 13: Hvad vil det koste totalt? Dyrere end først antaget? Lad brandsikringen komme på plads, før andre større tiltag. Steffen 19: Når vi er færdige med brandsikring og vi opsparer årligt. Det er usikkert om over eller under... ønsker mere konkret info om investeringen. Godt med juridiske aftaler... hvad med fremtiden og nyt tag eller ejer osv? Jan 114: Vil gerne have anlæg, men ligger i skyggen. Parken skal beskære flere træer. Støtter forslag og tillid til at energiudvalg har regnet tingene efter. Asbjørn 8: Energiudvalget skal sikre det juridiske og økonomiske så det er klart og gennemsigtigt. Skriftlig afstemning: 42 stemmeberettigede: Ja: 38 Nej: 4 Blanke: 0 Forslaget vedtaget. 5.3) Fastlæggelse af skel ved landmåler Per 13 fremlægger forslag. Hvor er skel og vi skal alle sammen vide hvor vi har hinanden. Thomas 94: Hvad siger bestyrelsen til dette? Der må ligge en eksakt registrering fra brandsikrings opmålinger m.m.? Jesper 127: Ja og nej. Der er blevet lavet en placeringsopmåling med krydsmål på en CAD tegning vi har. Der er stadigvæk skel der ikke er lagt fast. Forskellighed via håndslag som i dag og vil være noget andet med landmåler da det vil være 'firkantede' afgørelser. Manne 90: Mangler overslag over hvad det koster? Mange penge, med tvivlsomt udbytte? Jesper 127: Ja, det vil nok blive dyrt, men... Lasse 122: Oprydning af gamle sager? Der er ikke blevet handlet på de ting, som nogen beboere ikke har overholdt, f.eks. i forbindelse med overtagelse af huse osv. Jesper 127: Der har ikke været overholdt/konsekvent mht. opfølgning osv. Per 13: Der sker en udvikling, generationsskifte alle har ret til at vide hvor skel er. Vedr. skelmåling af eget hus i nr 13, 2 forskellige målinger indenfor 1 måned. Ønsker ikke at andre skal komme i samme situation. Jan 114: Hvis forslaget falder, skal vi tage det alvorligt alligevel, at der kommer styr på de skel uanset hvad. Claus 96: Foreslår at trække forslag indtil efterårsgeneralforsamlingen, med mere grundigt beskrevet forslag. Per 13: Ønsker afstemning alligevel, men vil opfordre til at der skal tages hånd om at der ikke skal være tvivl om hvor skel er for den enkelte så vi er fælles om det. Stemmeberettiget: 41 i alt Ja: 3 Nej: 35 Blanke: 3 Forslag ikke vedtaget. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 5 af 11

6 5.4) Vurderinger af huse Birte 123 fremlægger og med ændring for at begrænse forslaget, så det ikke er så åbent som først stillet. Svende 49: God idé... forslår skal en vurdering gælde 5 år frem for 2 år? Jacob 119: Godt forslag, hvis banken kræver det. Jesper 127: Hvis vi får en valuar trænet i vores måde at vurderer på, kan han så lave de vurderinger vi skal bruge efter behov. Op til en selv at bekoste en valuar, til bankvurderinger. Salgsvurderinger skal stadigvæk bero på foreningens eget vurderingsudvalg. Manne 90: Gummipriser? Lidt nervøs for at vi 'binder' os, hvis valuar... evt betale vurderingsudvalg efter behov?!... Jesper 127: Man forpligter vurderingsudvalget ved en prissættelse hvilket komplicerer arbejdet. Jukke 4: Enig med Manne... synes ikke om 2 parallelle systemer. Vurderingsudvalget skal stadig blåstemple valuar vurderingen. Det er et følsomt system vi har i dag. Asbjørn 8: Hvis vurderingsudvalget kan 'ansætte' en valuar? Sten 125: Vi skal nok have andre mennesker udefra til vurderinger... Svende 49: Har egen oplevelse af at have brug for at vide hvad huset af værd fra banken. Forslår vurdering hvert 5. år? Steffen 19: Godt hvis nu bankerne vil vurdere om det er ok at vi bruger en valuar vil de acceptere det? Vurderingsudvalget evt hjælpe en valuar i gang. Laura 11: Godt forslag. Selv oplevet 15 måneders godkendelsesproces med banken, pga. manglende vurdering. Men lykkes med et overslag... støtter forslaget. Linda 93: Kommer med et eksempel, kr betalt for vurdering af andelslejlighed af valuar. Jacob 119: Kunne det prøves med et pilot projekt for at få erfaringer, inden det permanent bliver vedtaget. Birte 123: 2 huse årligt udover dem til salg...? Per 13: Vores vurderinger gælder 2 år, ifølge vedtægterne pt. Jan 114: Vurderingsudvalget skal godkende valuarens vurdering med ret til ændringer. Man betaler den eksterne valuar direkte den enkelte betaler. Birte 123: Har et ændringsforslag til det oprindelige forslag. Svende 49: Ok til ændringsforslaget. Jukke 4: Både valuar og vurdering skal godkendes. Per 13: Vurderingen skal ikke også godkendes, da vurderingsudvalget så alligevel selv skal vurdere for at kunne stå inde for det. Thomas 94: Vi skal selv have ansvaret for vurderingen til slut. Steffen 19: Skal selv ned og vurdere for at vurdere en andens vurdering... bliver noget dobbelt arbejde. Der skal være klare linier mht. hvem der skal betale eller ej. Birte 123: Fremlægger nyt forslag. Endelige forslag til afstemning: 5.4: Ved ejerskifte vurderes hus og have af et vurderingsudvalg. Hvis et medlem i øvrigt har brug for en vurdering, betaler det enkelte medlem en valuar for vurderingen. Den valgte valuar er godkendt af vurderinsudvalget. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 6 af 11

7 Stemmeberettiget 40 Ja: 31 Nej: 8 Blanke: 1 Forslag vedtaget. 5.5) Fange vindueskigger Manne 90 fremlægger: Hvor længe har det stået på? Siden påske for 2 år siden. De tiltag der er taget indtil nu, har ikke virket godt nok. Ønsker nu én gang for alle at løse det problemet. Maria 126: Bevægelses lamper har løst vores indbrudsproblemer... måske kan det hjælpe andre steder? vil gerne stille viden/erfaringer til rådighed. Svende 49: Tidligere er det lykkes med telefonkæde... synes beløbet er stort... ikke med på at den størrelses beløb skal deles med hele foreningen. Thomas 94: Det er sandsynligt at det er den samme person der er på spil, men foreligger ikke præcist signalement. Pt. betyder det ændret adfærd inde i huset, negativ konsekvens pga. af en eller anden idiot. Synes det er en stor pris i overvågnings kamera m.m., ikke sikker på at det er en god idé. Kan konstaterer at vi har 'fejlet' med sms kæder... politiet har reageret hurtig og med hunde osv. Tror ikke vi finder en løsning ved at bevillige kr. Laura 11: Det er et socialt problem for hele foreningen, ligesom med hjertestarter. F.eks. i stedet for kun sms kæde, så prøve at ringe rundt. Gitte 89: For os betyder det ændret adfærd pga. frygt og er bange. Kan heller ikke finde ud af hvad der skal gøres. Bange for at en dag det ødelægger liv. Kr løser måske ikke, men kan ikke sammenlignes med liv. Steffen 19: Politiet har været på. Måske vi skulle få noget rådgivning ude fra? Evt. søge rådgivning et andet sted og betale for rådgivningen. Karen 53: Støtte mht. at købe rådgivning. Problemet bliver kun løst kortvarigt dog... Jan 114: Har været ude mange gange... det er en modbydelig situation. Har selv skrevet til vej og park for at få ryddet alt det krat der ligger op til husene, så der ikke er nogen gemmesteder. Har fået svar fra park-manden, de vil vende tilbage med svar hurtigst muligt. Overvejer at opsætte kraftig spot bag til parken. Birte 123: Forslår at trække forslaget, da det er for ukonkret. Evt. pålægge bestyrelsen m.fl. for at undersøge med rådgiver så der bliver handlet på det nu! Palle 78: Vi skal passe på ikke at pumpe stemningen for meget op. Jukke 4: Forslag skal ændres til en henstilling til bestyrelsen, så der skal ske noget konkret. Har selv forsøgt med bevægelses lamper. Lasse 122: Evt. gå runder i foreningen for at holde øje og observerer. Jesper 127: Der er en solidarisk indstilling til at løse problemet og hvis det koster penge må det bevilges efter begrundet behov. Der skal information rundt til alle. Manne 90: Trækker forslaget, men ønskede først og fremmest også at der kom fokus på problemet. Vi kan organisere os bedre. Han har huseret i 2 år og det er altså bare for længe! 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 7 af 11

8 5.6) Fælles indkøb: Manne 90 fremlægger. Bruno 6: Det gør vi allerede i dag vedr. brænde indkøb hos HC Skov, primært på Hundegangen. Asbjørn 8: Betvivler om det er en generalforsamlings beslutning? Jesper 127: Støtter det at prøve det af med fælleskøb evt. med garanti for udlæg? Gitte 89: Det kræver en ildsjæl. Ikke altid det billigste der er bedst mht. brænde! Bitre erfaringer desværre. Per 13: Det ligger ikke til bestyrelsen eller foreningen at sætte garanti for betaling. Svende 49: God idé med fælles indkøb mht. brænde. Karen 53: En indkøbsforening er rigtig god. Men kræver en ildsjæl. Afstemning ved håndsoprækning: Stemmeberettigede: 27 Ja: 17 Nej: 4 Blanke 6 Forslaget er vedtaget. 6) Valg ifølge lovene: Bestyrelsesmedlem: Lasse genopstiller ikke. Rasmus 101 er valgt. Opmålingsudvalg: Ole 98 og Bruno 6 genopstiller og valgt. Venteliste udvalg: Claus 96 genopstiller og valgt. Det er tid til at melde sig som arrangører af årets sommertur og sommerfest. 7 ) Eventuelt: Svende 49: Svende kan ikke se at sin søn står på ventelisten? Claus 96: Ventelisten skal opdateres. Per 13: Roser bestyrelsen for det fantastiske gode arbejde, særligt med referater osv. Laura 11: Hvor mange km i timen må man køre i foreningen? Fra salen: 15 km/t Jesper 127: Max 15 km/t. Prøv at påpeg det i situationen når det sker. Referent Casper , forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 8 af 11

9 Bilag: indkomne forslag i sine originale former: Forslag 5.1 Jeg foreslår, at foreningen køber en hjertestarter. Priserne er efterhånden kommet derhen, at det er overkommeligt. Vi bor jo mange i foreningen og får mange besøg, så den vil med stor sandsynlighed komme til at hjælpe en eller flere. Samtidig giver det en tryghed, synes jeg, at den er der! Der er mange på markedet, til forskellige priser. Jeg håber der er 1-2 medlemmer, der vil finde frem til en starter, der er godkendt i sundhedsstyrelsen og er ok til prisen. Så behøver bestyrelsen ikke bruge tid på dette. Venlig hilsen Steffen Lochmann, have 19 Forslag 5.2 Energiudvalget fremfører flg. forslag: Generalforsamlingen bevilger kr. til installering af en ny gruppe af solceller på en klynge af 4-5 huse Begrundelse: Iflg energiudvalgets vision som beskrevet i Smart Village-folderen vil vi fortsætte udbygningen af H/F Kalvebods el-produktion ved opsætning af yderligere solcelleanlæg. Anlægget vil skønsmæsigt procucere mellem og KwH om året, hvilket vil give en besparelse på mellem og kr om året i elafgifter. Dvs at anlægget er betalt på ca. 10 år. Forslag 5.3 Per have 13 Haveforeningen skal via bestyrelsen få fastlagt alle skel i Haveforeningen en gang for alle. Til formålet ansættes en professionel landinspektør. Opmålingen skal være i bestyrelsens varetægt og tilgængelig for alle foreningens medlemmer via foreningens hjemmeside. Forslaget er til 5.5 i vedtægterne og erstatter den nuværende tekst. Forslaget er fremsat af per-have 13, og afleveret til bestyrelsen tirsdag d. 2. april Bemærkninger til fremsatte forslag: Måske kan registrering fra brandsikring benyttes. Ved at sikre en entydig og professionel opmåling i samarbejde med bestyrelsen kan alle nuværende og fremtidige medlemmer til hver en tid selv se hvor deres skel er. Der er ved at ske et generationsskifte i haveforeningen og samtidig er det blevet mere almindeligt at tage lån i banken til ny- og ombygninger, og her skal have og skel være entydigt beskrevet. Når forhandlingerne med kommunen bliver afsluttet og byggestoppet ophæves vil der også ske en stigning i ny- og tilbygninger. Også her skal haveforeningens medlemmer på forhånd vide hvor deres skel er. Nuværende 5.5 i vedtægterne: Skellene mellem haverne fastlægges af et opmålingsudvalg, som består af 3 personer, heraf 2 valgt på forårsgeneralforsamlingen og 1 fra vurderingsudvalget. Inden et hus handles og når der indgives en byggeansøgning skal opmålingsudvalget sørge for at skellene er fastlagt og afmærkede. Desuden skal udvalget i samarbejde med medlemmerne sørge for, at alle skel i foreningen er fastlagte og afmærkede. Bemærkning: Efter hvad jeg kan se af referater fra forårsgeneralforsamlingerne har der sidst været valg til opmålingsudvalget foråret-2002, så de sidste 10 år har vi ikke haft et lovligt opmålingsudvalg i foreningen. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 9 af 11

10 Forslag 5.4 Birte Have 123 Til bestyrelsen: Følgende forslag til ændring af lovene vil jeg gerne have med til forårsgeneralforsamlingen d Nuværende: 5.4. Ved ejerskifte vurderes hus og have af et Vurderingsudvalg. Osv... Ændring: 5.4. Ved ejerskifte, og når en beboer har behov for det, vurderes hus og have af et vurderingsudvalg. Osv... Begrundelse : Peter tog denne ændring med på generalforsamlingen i Jeg forstår ikke hvorfor det ikke blev vedtaget. Jeg kan ikke låne penge i mit hus, jeg kan ikke forhandle på rentetilskrivning og jeg kan heller ikke orienterer mig om at skulle flytte, idet jeg ikke økonomisk ved hvad jeg vil kunne sætte mig for i den virkelige verden. Ejendomsvurderingen fra Københavns Kommune er ikke nok i ovenstående forhandlinger - jeg skal bruge Vurderingsudvalget vurdering. Så længe vi beslutter at vi har et internt Vurderingsudvalg til at vurderer vores huse, så må det også være en ret vi har, at vi kan få dem vurderet. Hvis det er vanskeligt at få 6 mennesker i udvalget til at samles oftere end nu, eller hvis fx alle haver, i en overgangsperiode, gerne vil have deres huse vurderet, så må Vurderingsudvalget og bestyrelsen finde en ordning så vurderingsudvalget på en ordentlig måde kan løse opgaven. Det gælder også en evt. betalingsdel for ydelsen for de enkelte haver. Bestyrelsen og Vurderingsudvalget kan således til næste generalforsamling få erfaring med ændringen, og om nødvendigt supplere mit forslag. Forslag 5.5 Manne have 90 HF afsætter op til kr. til at få fanget vindueskiggeren. Der nedsættes et udvalg, der på få uger undersøger hvordan det gøres hurtigt og effektivt. Han har huseret længe nok i haveforeningen, og jeg synes vi bør gøre noget nu, da det er en stor belastning for rigtigt mange herude. Beløbet på kr. er et bud, forstået på den måde at det muligvis kan gøres langt billigere. Jeg tænkte bare at det svarede til lidt over 1000 kr. pr. have. Forslag 5.6 Udvidet køb af varer/serviceydelser i fælles regi. Jeg synes vi burde udnytte at vi er så mange herude til at få nogle fordele. Det kan gøres på mange områder, men i første omgang synes jeg vi skal starte med brænde/briketter. Hvis/når det så kører godt, så kunne vi se på hvad der ellers kunne være smart at handle fælles. De væsentligste problemstillinger i forhold til fælles indkøb er: - Finde forhandler(e) - Betale forhandler ved levering. - Opbevaring/Distribution af varerne internt i HF - Opkrævning/Betaling fra de enkelte haver. Det kan gøres på mange måder, men det kunne eksempelvis gøres som følger: a) Vi finder en polsk producent der gerne vil køre en lastbil til København. Efter hvad jeg har set på nettet, så burde vi kunne få 35-50% rabat. b) Hvis vi er tilfredse med det de leverer, så laver vi en fast aftale hvor de kommer tre gange om året med brændsel. Det kunne være September, December og Februar. c) Så synes jeg vi burde lave en hjemmeside (samt en postkasse), hvor folk kan skrive hvor meget de vil have og hvornår (Sep/Dec/Feb). Derefter kan man udregne hvor meget det vil koste om året, og så betale aconto over huslejen. Hilsen Manne Have , forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 10 af 11

11 Bilag: Formandens beretning Haveforeningen har fået en beboer mere, velkommen til Leo i have 75 der blev født den 13/11 sidste år Og Arne i have 111 er kommet på plejehjem og kommer realistisk set ikke tilbage igen. Og så har Tove og Jens Justesen som har boet i nummer 70 i fredags fejret diamantbryllup i festhuset, tillykke til dem. Vi har haft noget af en vinter, med sne i lange baner, endnu en gang tak til vores gode pladsmænd, det er værdsat med snerydning så unge og ældre kan komme sikkert rundt i haveforeningen, og helt op til bussen. Vores udvalg har arbejdet: Energi: Der arbejdes fortsat på solceller på Karens hus. Vi har stor glæde af de nye elmåler. Tak for en stor indsats fra udvalget!!! Brandsikring: Som I sikkert ved er første etape af brandsikring udbudt, og vi får snart et prisoverslag på hvad det koster. Det er den del af hundegangen der vender mod parken og den del af strandvejen der vender mod parken ned til Sara i 97. Vi håber at kunne rulle de næste etaper ud så håndværkere kontinuert kan arbejde med de næste etaper. Det er meget spændende med hvad prisen bliver på første etape, for det giver et fingerpeg på hvad det samlet vil komme til at koste. Jeg skal henstille til at alle tager godt i mod dem som aftaler de sidste praktiske ting. Vi har indbygget mulighed for at der kan tilkøbes ydelser når håndværker er i HF. Tak for en stor indsats fra udvalget!!! Internet: Vi har desværre ikke fundet en god løsning, og der skal indkaldes til nyt møde. Fællesindkøb: Der er kommet et forslag om at vi skal søge at lave en indkøbsaftale om brænde, så vi kan udnytte den store mængde vi aftager til at få en god pris for alle. Arrangementer: Der var mange til fastelavn, det var meget fint at se! Der er arbejdsdag på lørdag den 20 april. Der er allerede lagt meget energi i det, meget meget spændende, vi mange kommer til en hyggelig dag. Der er sommerfest den 31. august, bemærk at den er flyttet i forhold til den oprindelige dato. Og mulighed for en sommerudflugt! Film om de fattige i Sydhavnen: Vi har givet et lille tilskud til den film der nu er kommet på gaden. Vi har købt et eksemplar, som kan blive fremvist i festhuset. Ubudne gæster: Lurer: Jeg har ikke noget nyt om lurer, ud over at det stadig er meget meget ubehageligt at der er en der generer hvor der er piger og/eller kvinder i husene. Jeg ved at det er med til gøre livet surt for dem som er påvirket. Vi får senere mulighed for at drøfte det under indkomne forslag. Indbrud: Som jeg er orienteret har der været indbrud i nummer 18, jeg har ikke hørt om andre i denne omgang Tomme grunde/ubeboede huse: Der sendes brev til have 21 efter at der er foretaget besigtigelse af vurderingsudvalget. Der er frist på ½ år til at foretage renovering af huset. Have 76 har foretaget oprydning af det gamle hus. Der udestår brev til de haver der er ubebygget om at holde haven. Veje: Vi får hurtigt et tilbud på renovering. Den store ny lægning venter til det er helt afklaret om vi skal have gravet fiber kabler til internet ned i vores veje. Bestyrelsen har fundet en arbejdsrytme med bestyrelsesmøderne, hvor vi sikre at hovedparten af beslutninger og opgaver løses på selve mødet. Det er på den måde blevet endnu mere attraktivt at være med i bestyrelsen. Fra min side en anerkendelse og tak til alle. Dette er hvad vi har valg at tage med i den ordinære beretningen. Orientering om forhandlinger med kommunen. Se tidligere omdelt brev pr. 16/4-13, dette blev kort gennemgået. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 11 af 11

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011. 3. Formandens beretning. 4.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Tilstede: 28 haver deltog i generalforsamlingen og 7 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202.

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. Dagsorden for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to referenter og stemmeoptællere. 3. Godkendelse af referat.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere