Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl i festhuset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset."

Transkript

1 Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen Formandens beretning. 4. Regnskab 2012 vedlagt 5. Indkomne forslag vedlagt 5.1 Hjertestarter (Steffen have 19) 5.2 Bevilling, solceller (energiudvalget, Ole have 98) 5.3 Fastlæggelse af skel v. landmåler (Per have 13) 5.4 Vurdering (Birte have 123) 5.5 Fange vindueskiggeren (Manne have 90) 5.6 Fælles indkøb (Manne have 90) 6. Valg ifølge lovene Næstformand: Charlotte, have 30 (genopstiller) Kasserer: Bruno, have 6 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Lasse Simonsen, have 122 (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Michael Justesen, have 68 (genopstiller) Revisor: Merete, have 8 (genopstiller) Vurderingsudvalg: Ventelisteudvalg: Ole, have 98 (genopstiller) Steffen, have 19 (genopstiller) Claus, have 96 (genopstiller) Andre udvalg til arbejdsdag, sommertur og sommerfest 7. EVT. Fuldmagter: Hvis et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet give en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagten gælder kun til den dato der står på. D.v.s. hvis generalforsamlingen fortsættes en anden dag, skal der skrives en ny fuldmagt til den pågældende dag. Det skal understreges, at hver husstand har én stemme og kan kun have én fuldmagt. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 1 af 11

2 1) Valg af dirigent og stemmeudvalg: Dirigent: Asbjørn, have 8 Generalforsamlingen lovligt indkaldt. Stemmeudvalg: Lynge have 77, Merete have 8 og Jacob have 119 2) Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012: Godkendt. 3) Formandens beretning, blev delt op i 2, hhv. det ordinære og gennemgang af mødet med kommunen. Del 1: ordinære beretning, se vedhæftede Kommentarer til del 1: Per 13: En person ude for haveforeningen havde henvendt sig til kommunen vedr. forurenet jord. Hvad endte det med? Jesper 127: Det endte med en besigtigelse, som resulterede i samme besked som tidligere mht. hvad vi må så i jorden af afgrøder og håndtering. Så ikke noget nyt eller nye konsekvenser. Første del af beretningen godkendt. Del 2: vedr. kommunen: Jesper 127 gennemgået den umiddelbare proces der også fremgår af tidligere udsendt brev pr. 16/4-13. Kommentarer til del 2: Asbjørn have 8, spørgsmål vedr. byggestop? Jesper 127: Ikke noget nyt, i forlængelse af lokalplan og hele processen med kommunen. Jacob 119: Vedr. byggestop og sammenhængen til festhuset? Jesper 127: Ja rigtigt at vi har fået en mail vedr. ok til festhusets ombygning inden for rammerne. Kaj 106: Vi må jo gerne have et festhus i en kolonihave, så det kan de vel ikke forhindre os i mht. oprindeligt brugsformål. Øvrige kommentarer: Per 13: Hvad er status vedr. fremleje kontrakter jævnfør referaterne fra efteråret? Jesper 127: Der skulle være styr på de enkelte sager. Per 13: Opmålingsudvalget, der står i vedtægterne de skal vælges. Dette fremgår ikke af de sidste mange generalforsamlinger? Jesper 127: Konstaterer at det tidligere var Ole 98, Bruno 6 og Hans 118. Per 13: Der har ikke været valg de sidste mange mange år. Valg ifølge lovene som skal følges. Thomas 94: Procedure diskussion. Jesper 127: Bestyrelsen har glemt at tilføje punktet på dagsorden de sidste mange år. Asbjørn 8: Det besluttes at punktet tages under valg ifølge lovene. Per 13: Vigtigt at vedtægterne bliver overholdt. Birgit 124: Lejekontrakt kommer måske i dette år og en evt lejeforhøjelse og først bagefter ophævelse af byggestop? Jesper 127: Enig, men vi må følge processen for at få kontrakten på plads. Steffen 19: Foreslår at bestyrelsen indkalder til møde med opstart af tankerne om nyt festhus? Opfordrer at vi kommer i gang med at tænke det igennem og evt bygge videre på de tanker og tegninger der allerede er gjort. Asbjørn 8: I forhold til festhus, synes vi skal gøre det stik modsatte (af Steffens 19 forslag) og afvente brandsikringens pris før festhus. Kaj 104: Blev det nævnt på mødet med kommunen, at vi som forening kan fremstå som x-kalvebod, altså særlig status? Jesper 127: Det blev ikke nævnt eller taget op på mødet, om foreningen kunne forhandle sin status til "særlig status". Kaj 104: Eksempler med særlig status: Christiania og Ballonparken der har særstatus, og måske kunne vi forsøge at få en særlig status. Opfordrer til at vi skal arbejde i den retning. Palle 78: Hvor lang tid kan man fremleje sit hus? Jesper 127: Der fremgår ikke noget i lovene, andet en bestyrelsen skal orienteres hver 2. år. Beretning godkendt! 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 2 af 11

3 4) Godkendelse af regnskab 2012 Bruno have 6, kasserer: Konto 10: Birte 123, gjorde opmærksom på at navnet burde rettes til haveleje og brandsikring, hvilket straks blev gjort. Konto 90: kr ved salg af gamle trailer. Konto 220: Voldsomt over budgettet, skyldes køb af ladcykel, ny trailer og en dyr vandledningsreparation. Parentesen om el-målere: årstallet skal være Konto 480: Energiudvalgets folder og posters. Kommentarer til regnskabet: Jacob 119: Spørgsmål til konto 16 og 17? Bruno 6: El og vand periode er skæve i forhold til regnskabsår. Manne 90: Vi betaler det samme til vindmøller, konto 250? Bruno 6: se note 2 Birte 123: El og vandopkrævning: der er overskud på de 2 poster. Hvor bliver det overskud af? Jesper 127: I princippet skulle der være en mellemregningskonto. Merete 8: Der burde være en særlig konto, for regninger der kommer senere/forskudt af budgetåret. Altså en mellemregningskonto. Manne 90: Havde haft brud og blev vist i den forbindelse den centrale måler vi rent faktisk bliver opkrævet efter oppe ved vejen. Birte 123: Konto 10: haveleje og brand, 750*12*90. Brandsikringen skal fremgå særskilt. Skal evt skilles ad i 2. Hvis der er givet penge til solcelle projektet, hvor fremgår det af regnskabet? Hvilken konto er det røget ind på. Steffen 19: Opsamling fra sidste generalforsamling, hvad er pengene gået til, til brandsikringen: Merete 8: Interne revisorer har bedt om særskilt regnskab for energi udvalgets aktiviteter, så det bliver mere gennemsigtigt. Skulle komme til næste år. Jacob 119: Spørgsmål om Skibskredit 2013 udløber i år? Bruno 6: Ja, men de er netop også solgt med kursstigning. Regnskabet er godkendt uden yderligere bemærkninger. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 3 af 11

4 5.0) Ved starten på pkt 5 på dagsordenen var der 37 fremmødte og 2 fuldmagter, i alt 39 stemmeberettigede. 5.1) Hjertestarter Steffen 19 fremlægger: Thomas 94: Udmærket forslag. Foreslår at det bliver inklusiv abonnement gennem Falck eller lign. Palle 78: TRYG har vist en kampagne, hvor de nærmest forærer dem væk. Forslaget enstemmigt godkendt. 5.2) Bevilling solceller energiudvalg Ole 98 fremlægger forslaget: Karens tag, det kører planmæssigt, men kommunen har sat en lille klods. Vi afventer svar, seneste melding er meget optimistisk. 4-7 nye solcelleanlæg. Afskrivningen er ikke kommet ned på 8 år, men 10, da vi allerede har presset prisen ned... forventer at solcelleanlæggene holder 25+ år. Laura 11: Godt forslag. Svært ved at sige ja i den størrelse (beløbet), da vi ikke kender brandsikringens pris. Vi kender ikke engang tilbudsprisen endnu. Skal vi vælge imellem festhus og solceller? Claus 89: Vi skal sikre at der er serviceaftale med i tilbuddet. Ole 98: Tilbud er inkl. vedligeholdelse, men dyrt. Når vi får flere anlæg, kan vi måske selv betale billigere. Det er en kapital vi investerer, selvom afskrevet. Støtter fortsat forslaget og at vi fortsætter i den retning. Jacob 119: Enig med Laura 11. Hvad løber vedligeholdelse op i? Udover investering? Oplagt at søge fonde på dette område. Ole 98: Der er ikke den store vedligeholdelse, de løbende omkostninger er ikke særligt store. Vedligehold er en del af piloten i hvert fald. Kaj 104: Vi har pilot på et tag, have 53, inkl. serviceaftale. De skal betragtes som en rammebevilling. Skal forstås som at vi kan gå videre med projektet. Bliver ikke hentet fra brandsikringspuljen da det er 2 særskilte ting. Steffen 19: Håber energiudvalget fortsætter sit gode arbejde. Men det er et stort beløb på den her baggrund. Efterlyser 'gennemsigtigt' regnskab og hvad hvis og hvis og hvis. (f.eks. er brandsikringen anslået til 3,5 mio, rådgiverens overslag - sammenlignet med foreningens samlede formue.) Karen 53: Som medlem og en af dem der ligger tag til solceller, skriver man under på at man ikke kan ændre sit tag osv osv. Der foreligger gennemsigtigt regnskab og kan tilgås via internettet for forbruget. Jukke 4: Fremragende forslag og synes at vi skal støtte det. Manne 90: Blev i tvivl, med de øvrige store investeringer foreningen står over for. Søren 50: Gentage hvad Ole 98 har sagt. Det er ikke forbrug der går ud, men en investering i haveforeningen der samtidig producerer penge. Ole 98: Pointerer, at det er en advokat der har udarbejdet og laver kontrakt med medlemmet der ligger tag til. Der er tidligere lavet uddybende arbejde ved de første investeringer og piloten. Stadig sige ja til forslaget, så vi tjener omkring de kr om året. Birte 123: Støtter det. Foreslår mere udførligt regnskab til efterårsgeneralforsamlingen. Jesper 127: Prisen på de 2 kr. pr kwh - skal de forbruges inden for eget net da vi ikke får ret meget for det eksternt? Ole 98: Jo længere vi er om det, jo mindre får vi ud af at sælge det. Vi kan ikke opbevare det ude på nettet. Jesper 127: Vi skal selv kunne aftage alt den strøm der produceres? Ole 98: Det kan vi sagtens viser beregningerne. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 4 af 11

5 Per 13: Har vi fundet de huse der skal bære nye solcelleanlæg? Ole 98: Nej, ikke endnu... men der er kapacitet nok. Per 13: Solcelleanlæggene, de bliver kun installeret på huse der ER brandsikrede ik? Ole 98: Ja... Per 13: Hvad vil det koste totalt? Dyrere end først antaget? Lad brandsikringen komme på plads, før andre større tiltag. Steffen 19: Når vi er færdige med brandsikring og vi opsparer årligt. Det er usikkert om over eller under... ønsker mere konkret info om investeringen. Godt med juridiske aftaler... hvad med fremtiden og nyt tag eller ejer osv? Jan 114: Vil gerne have anlæg, men ligger i skyggen. Parken skal beskære flere træer. Støtter forslag og tillid til at energiudvalg har regnet tingene efter. Asbjørn 8: Energiudvalget skal sikre det juridiske og økonomiske så det er klart og gennemsigtigt. Skriftlig afstemning: 42 stemmeberettigede: Ja: 38 Nej: 4 Blanke: 0 Forslaget vedtaget. 5.3) Fastlæggelse af skel ved landmåler Per 13 fremlægger forslag. Hvor er skel og vi skal alle sammen vide hvor vi har hinanden. Thomas 94: Hvad siger bestyrelsen til dette? Der må ligge en eksakt registrering fra brandsikrings opmålinger m.m.? Jesper 127: Ja og nej. Der er blevet lavet en placeringsopmåling med krydsmål på en CAD tegning vi har. Der er stadigvæk skel der ikke er lagt fast. Forskellighed via håndslag som i dag og vil være noget andet med landmåler da det vil være 'firkantede' afgørelser. Manne 90: Mangler overslag over hvad det koster? Mange penge, med tvivlsomt udbytte? Jesper 127: Ja, det vil nok blive dyrt, men... Lasse 122: Oprydning af gamle sager? Der er ikke blevet handlet på de ting, som nogen beboere ikke har overholdt, f.eks. i forbindelse med overtagelse af huse osv. Jesper 127: Der har ikke været overholdt/konsekvent mht. opfølgning osv. Per 13: Der sker en udvikling, generationsskifte alle har ret til at vide hvor skel er. Vedr. skelmåling af eget hus i nr 13, 2 forskellige målinger indenfor 1 måned. Ønsker ikke at andre skal komme i samme situation. Jan 114: Hvis forslaget falder, skal vi tage det alvorligt alligevel, at der kommer styr på de skel uanset hvad. Claus 96: Foreslår at trække forslag indtil efterårsgeneralforsamlingen, med mere grundigt beskrevet forslag. Per 13: Ønsker afstemning alligevel, men vil opfordre til at der skal tages hånd om at der ikke skal være tvivl om hvor skel er for den enkelte så vi er fælles om det. Stemmeberettiget: 41 i alt Ja: 3 Nej: 35 Blanke: 3 Forslag ikke vedtaget. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 5 af 11

6 5.4) Vurderinger af huse Birte 123 fremlægger og med ændring for at begrænse forslaget, så det ikke er så åbent som først stillet. Svende 49: God idé... forslår skal en vurdering gælde 5 år frem for 2 år? Jacob 119: Godt forslag, hvis banken kræver det. Jesper 127: Hvis vi får en valuar trænet i vores måde at vurderer på, kan han så lave de vurderinger vi skal bruge efter behov. Op til en selv at bekoste en valuar, til bankvurderinger. Salgsvurderinger skal stadigvæk bero på foreningens eget vurderingsudvalg. Manne 90: Gummipriser? Lidt nervøs for at vi 'binder' os, hvis valuar... evt betale vurderingsudvalg efter behov?!... Jesper 127: Man forpligter vurderingsudvalget ved en prissættelse hvilket komplicerer arbejdet. Jukke 4: Enig med Manne... synes ikke om 2 parallelle systemer. Vurderingsudvalget skal stadig blåstemple valuar vurderingen. Det er et følsomt system vi har i dag. Asbjørn 8: Hvis vurderingsudvalget kan 'ansætte' en valuar? Sten 125: Vi skal nok have andre mennesker udefra til vurderinger... Svende 49: Har egen oplevelse af at have brug for at vide hvad huset af værd fra banken. Forslår vurdering hvert 5. år? Steffen 19: Godt hvis nu bankerne vil vurdere om det er ok at vi bruger en valuar vil de acceptere det? Vurderingsudvalget evt hjælpe en valuar i gang. Laura 11: Godt forslag. Selv oplevet 15 måneders godkendelsesproces med banken, pga. manglende vurdering. Men lykkes med et overslag... støtter forslaget. Linda 93: Kommer med et eksempel, kr betalt for vurdering af andelslejlighed af valuar. Jacob 119: Kunne det prøves med et pilot projekt for at få erfaringer, inden det permanent bliver vedtaget. Birte 123: 2 huse årligt udover dem til salg...? Per 13: Vores vurderinger gælder 2 år, ifølge vedtægterne pt. Jan 114: Vurderingsudvalget skal godkende valuarens vurdering med ret til ændringer. Man betaler den eksterne valuar direkte den enkelte betaler. Birte 123: Har et ændringsforslag til det oprindelige forslag. Svende 49: Ok til ændringsforslaget. Jukke 4: Både valuar og vurdering skal godkendes. Per 13: Vurderingen skal ikke også godkendes, da vurderingsudvalget så alligevel selv skal vurdere for at kunne stå inde for det. Thomas 94: Vi skal selv have ansvaret for vurderingen til slut. Steffen 19: Skal selv ned og vurdere for at vurdere en andens vurdering... bliver noget dobbelt arbejde. Der skal være klare linier mht. hvem der skal betale eller ej. Birte 123: Fremlægger nyt forslag. Endelige forslag til afstemning: 5.4: Ved ejerskifte vurderes hus og have af et vurderingsudvalg. Hvis et medlem i øvrigt har brug for en vurdering, betaler det enkelte medlem en valuar for vurderingen. Den valgte valuar er godkendt af vurderinsudvalget. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 6 af 11

7 Stemmeberettiget 40 Ja: 31 Nej: 8 Blanke: 1 Forslag vedtaget. 5.5) Fange vindueskigger Manne 90 fremlægger: Hvor længe har det stået på? Siden påske for 2 år siden. De tiltag der er taget indtil nu, har ikke virket godt nok. Ønsker nu én gang for alle at løse det problemet. Maria 126: Bevægelses lamper har løst vores indbrudsproblemer... måske kan det hjælpe andre steder? vil gerne stille viden/erfaringer til rådighed. Svende 49: Tidligere er det lykkes med telefonkæde... synes beløbet er stort... ikke med på at den størrelses beløb skal deles med hele foreningen. Thomas 94: Det er sandsynligt at det er den samme person der er på spil, men foreligger ikke præcist signalement. Pt. betyder det ændret adfærd inde i huset, negativ konsekvens pga. af en eller anden idiot. Synes det er en stor pris i overvågnings kamera m.m., ikke sikker på at det er en god idé. Kan konstaterer at vi har 'fejlet' med sms kæder... politiet har reageret hurtig og med hunde osv. Tror ikke vi finder en løsning ved at bevillige kr. Laura 11: Det er et socialt problem for hele foreningen, ligesom med hjertestarter. F.eks. i stedet for kun sms kæde, så prøve at ringe rundt. Gitte 89: For os betyder det ændret adfærd pga. frygt og er bange. Kan heller ikke finde ud af hvad der skal gøres. Bange for at en dag det ødelægger liv. Kr løser måske ikke, men kan ikke sammenlignes med liv. Steffen 19: Politiet har været på. Måske vi skulle få noget rådgivning ude fra? Evt. søge rådgivning et andet sted og betale for rådgivningen. Karen 53: Støtte mht. at købe rådgivning. Problemet bliver kun løst kortvarigt dog... Jan 114: Har været ude mange gange... det er en modbydelig situation. Har selv skrevet til vej og park for at få ryddet alt det krat der ligger op til husene, så der ikke er nogen gemmesteder. Har fået svar fra park-manden, de vil vende tilbage med svar hurtigst muligt. Overvejer at opsætte kraftig spot bag til parken. Birte 123: Forslår at trække forslaget, da det er for ukonkret. Evt. pålægge bestyrelsen m.fl. for at undersøge med rådgiver så der bliver handlet på det nu! Palle 78: Vi skal passe på ikke at pumpe stemningen for meget op. Jukke 4: Forslag skal ændres til en henstilling til bestyrelsen, så der skal ske noget konkret. Har selv forsøgt med bevægelses lamper. Lasse 122: Evt. gå runder i foreningen for at holde øje og observerer. Jesper 127: Der er en solidarisk indstilling til at løse problemet og hvis det koster penge må det bevilges efter begrundet behov. Der skal information rundt til alle. Manne 90: Trækker forslaget, men ønskede først og fremmest også at der kom fokus på problemet. Vi kan organisere os bedre. Han har huseret i 2 år og det er altså bare for længe! 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 7 af 11

8 5.6) Fælles indkøb: Manne 90 fremlægger. Bruno 6: Det gør vi allerede i dag vedr. brænde indkøb hos HC Skov, primært på Hundegangen. Asbjørn 8: Betvivler om det er en generalforsamlings beslutning? Jesper 127: Støtter det at prøve det af med fælleskøb evt. med garanti for udlæg? Gitte 89: Det kræver en ildsjæl. Ikke altid det billigste der er bedst mht. brænde! Bitre erfaringer desværre. Per 13: Det ligger ikke til bestyrelsen eller foreningen at sætte garanti for betaling. Svende 49: God idé med fælles indkøb mht. brænde. Karen 53: En indkøbsforening er rigtig god. Men kræver en ildsjæl. Afstemning ved håndsoprækning: Stemmeberettigede: 27 Ja: 17 Nej: 4 Blanke 6 Forslaget er vedtaget. 6) Valg ifølge lovene: Bestyrelsesmedlem: Lasse genopstiller ikke. Rasmus 101 er valgt. Opmålingsudvalg: Ole 98 og Bruno 6 genopstiller og valgt. Venteliste udvalg: Claus 96 genopstiller og valgt. Det er tid til at melde sig som arrangører af årets sommertur og sommerfest. 7 ) Eventuelt: Svende 49: Svende kan ikke se at sin søn står på ventelisten? Claus 96: Ventelisten skal opdateres. Per 13: Roser bestyrelsen for det fantastiske gode arbejde, særligt med referater osv. Laura 11: Hvor mange km i timen må man køre i foreningen? Fra salen: 15 km/t Jesper 127: Max 15 km/t. Prøv at påpeg det i situationen når det sker. Referent Casper , forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 8 af 11

9 Bilag: indkomne forslag i sine originale former: Forslag 5.1 Jeg foreslår, at foreningen køber en hjertestarter. Priserne er efterhånden kommet derhen, at det er overkommeligt. Vi bor jo mange i foreningen og får mange besøg, så den vil med stor sandsynlighed komme til at hjælpe en eller flere. Samtidig giver det en tryghed, synes jeg, at den er der! Der er mange på markedet, til forskellige priser. Jeg håber der er 1-2 medlemmer, der vil finde frem til en starter, der er godkendt i sundhedsstyrelsen og er ok til prisen. Så behøver bestyrelsen ikke bruge tid på dette. Venlig hilsen Steffen Lochmann, have 19 Forslag 5.2 Energiudvalget fremfører flg. forslag: Generalforsamlingen bevilger kr. til installering af en ny gruppe af solceller på en klynge af 4-5 huse Begrundelse: Iflg energiudvalgets vision som beskrevet i Smart Village-folderen vil vi fortsætte udbygningen af H/F Kalvebods el-produktion ved opsætning af yderligere solcelleanlæg. Anlægget vil skønsmæsigt procucere mellem og KwH om året, hvilket vil give en besparelse på mellem og kr om året i elafgifter. Dvs at anlægget er betalt på ca. 10 år. Forslag 5.3 Per have 13 Haveforeningen skal via bestyrelsen få fastlagt alle skel i Haveforeningen en gang for alle. Til formålet ansættes en professionel landinspektør. Opmålingen skal være i bestyrelsens varetægt og tilgængelig for alle foreningens medlemmer via foreningens hjemmeside. Forslaget er til 5.5 i vedtægterne og erstatter den nuværende tekst. Forslaget er fremsat af per-have 13, og afleveret til bestyrelsen tirsdag d. 2. april Bemærkninger til fremsatte forslag: Måske kan registrering fra brandsikring benyttes. Ved at sikre en entydig og professionel opmåling i samarbejde med bestyrelsen kan alle nuværende og fremtidige medlemmer til hver en tid selv se hvor deres skel er. Der er ved at ske et generationsskifte i haveforeningen og samtidig er det blevet mere almindeligt at tage lån i banken til ny- og ombygninger, og her skal have og skel være entydigt beskrevet. Når forhandlingerne med kommunen bliver afsluttet og byggestoppet ophæves vil der også ske en stigning i ny- og tilbygninger. Også her skal haveforeningens medlemmer på forhånd vide hvor deres skel er. Nuværende 5.5 i vedtægterne: Skellene mellem haverne fastlægges af et opmålingsudvalg, som består af 3 personer, heraf 2 valgt på forårsgeneralforsamlingen og 1 fra vurderingsudvalget. Inden et hus handles og når der indgives en byggeansøgning skal opmålingsudvalget sørge for at skellene er fastlagt og afmærkede. Desuden skal udvalget i samarbejde med medlemmerne sørge for, at alle skel i foreningen er fastlagte og afmærkede. Bemærkning: Efter hvad jeg kan se af referater fra forårsgeneralforsamlingerne har der sidst været valg til opmålingsudvalget foråret-2002, så de sidste 10 år har vi ikke haft et lovligt opmålingsudvalg i foreningen. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 9 af 11

10 Forslag 5.4 Birte Have 123 Til bestyrelsen: Følgende forslag til ændring af lovene vil jeg gerne have med til forårsgeneralforsamlingen d Nuværende: 5.4. Ved ejerskifte vurderes hus og have af et Vurderingsudvalg. Osv... Ændring: 5.4. Ved ejerskifte, og når en beboer har behov for det, vurderes hus og have af et vurderingsudvalg. Osv... Begrundelse : Peter tog denne ændring med på generalforsamlingen i Jeg forstår ikke hvorfor det ikke blev vedtaget. Jeg kan ikke låne penge i mit hus, jeg kan ikke forhandle på rentetilskrivning og jeg kan heller ikke orienterer mig om at skulle flytte, idet jeg ikke økonomisk ved hvad jeg vil kunne sætte mig for i den virkelige verden. Ejendomsvurderingen fra Københavns Kommune er ikke nok i ovenstående forhandlinger - jeg skal bruge Vurderingsudvalget vurdering. Så længe vi beslutter at vi har et internt Vurderingsudvalg til at vurderer vores huse, så må det også være en ret vi har, at vi kan få dem vurderet. Hvis det er vanskeligt at få 6 mennesker i udvalget til at samles oftere end nu, eller hvis fx alle haver, i en overgangsperiode, gerne vil have deres huse vurderet, så må Vurderingsudvalget og bestyrelsen finde en ordning så vurderingsudvalget på en ordentlig måde kan løse opgaven. Det gælder også en evt. betalingsdel for ydelsen for de enkelte haver. Bestyrelsen og Vurderingsudvalget kan således til næste generalforsamling få erfaring med ændringen, og om nødvendigt supplere mit forslag. Forslag 5.5 Manne have 90 HF afsætter op til kr. til at få fanget vindueskiggeren. Der nedsættes et udvalg, der på få uger undersøger hvordan det gøres hurtigt og effektivt. Han har huseret længe nok i haveforeningen, og jeg synes vi bør gøre noget nu, da det er en stor belastning for rigtigt mange herude. Beløbet på kr. er et bud, forstået på den måde at det muligvis kan gøres langt billigere. Jeg tænkte bare at det svarede til lidt over 1000 kr. pr. have. Forslag 5.6 Udvidet køb af varer/serviceydelser i fælles regi. Jeg synes vi burde udnytte at vi er så mange herude til at få nogle fordele. Det kan gøres på mange områder, men i første omgang synes jeg vi skal starte med brænde/briketter. Hvis/når det så kører godt, så kunne vi se på hvad der ellers kunne være smart at handle fælles. De væsentligste problemstillinger i forhold til fælles indkøb er: - Finde forhandler(e) - Betale forhandler ved levering. - Opbevaring/Distribution af varerne internt i HF - Opkrævning/Betaling fra de enkelte haver. Det kan gøres på mange måder, men det kunne eksempelvis gøres som følger: a) Vi finder en polsk producent der gerne vil køre en lastbil til København. Efter hvad jeg har set på nettet, så burde vi kunne få 35-50% rabat. b) Hvis vi er tilfredse med det de leverer, så laver vi en fast aftale hvor de kommer tre gange om året med brændsel. Det kunne være September, December og Februar. c) Så synes jeg vi burde lave en hjemmeside (samt en postkasse), hvor folk kan skrive hvor meget de vil have og hvornår (Sep/Dec/Feb). Derefter kan man udregne hvor meget det vil koste om året, og så betale aconto over huslejen. Hilsen Manne Have , forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 10 af 11

11 Bilag: Formandens beretning Haveforeningen har fået en beboer mere, velkommen til Leo i have 75 der blev født den 13/11 sidste år Og Arne i have 111 er kommet på plejehjem og kommer realistisk set ikke tilbage igen. Og så har Tove og Jens Justesen som har boet i nummer 70 i fredags fejret diamantbryllup i festhuset, tillykke til dem. Vi har haft noget af en vinter, med sne i lange baner, endnu en gang tak til vores gode pladsmænd, det er værdsat med snerydning så unge og ældre kan komme sikkert rundt i haveforeningen, og helt op til bussen. Vores udvalg har arbejdet: Energi: Der arbejdes fortsat på solceller på Karens hus. Vi har stor glæde af de nye elmåler. Tak for en stor indsats fra udvalget!!! Brandsikring: Som I sikkert ved er første etape af brandsikring udbudt, og vi får snart et prisoverslag på hvad det koster. Det er den del af hundegangen der vender mod parken og den del af strandvejen der vender mod parken ned til Sara i 97. Vi håber at kunne rulle de næste etaper ud så håndværkere kontinuert kan arbejde med de næste etaper. Det er meget spændende med hvad prisen bliver på første etape, for det giver et fingerpeg på hvad det samlet vil komme til at koste. Jeg skal henstille til at alle tager godt i mod dem som aftaler de sidste praktiske ting. Vi har indbygget mulighed for at der kan tilkøbes ydelser når håndværker er i HF. Tak for en stor indsats fra udvalget!!! Internet: Vi har desværre ikke fundet en god løsning, og der skal indkaldes til nyt møde. Fællesindkøb: Der er kommet et forslag om at vi skal søge at lave en indkøbsaftale om brænde, så vi kan udnytte den store mængde vi aftager til at få en god pris for alle. Arrangementer: Der var mange til fastelavn, det var meget fint at se! Der er arbejdsdag på lørdag den 20 april. Der er allerede lagt meget energi i det, meget meget spændende, vi mange kommer til en hyggelig dag. Der er sommerfest den 31. august, bemærk at den er flyttet i forhold til den oprindelige dato. Og mulighed for en sommerudflugt! Film om de fattige i Sydhavnen: Vi har givet et lille tilskud til den film der nu er kommet på gaden. Vi har købt et eksemplar, som kan blive fremvist i festhuset. Ubudne gæster: Lurer: Jeg har ikke noget nyt om lurer, ud over at det stadig er meget meget ubehageligt at der er en der generer hvor der er piger og/eller kvinder i husene. Jeg ved at det er med til gøre livet surt for dem som er påvirket. Vi får senere mulighed for at drøfte det under indkomne forslag. Indbrud: Som jeg er orienteret har der været indbrud i nummer 18, jeg har ikke hørt om andre i denne omgang Tomme grunde/ubeboede huse: Der sendes brev til have 21 efter at der er foretaget besigtigelse af vurderingsudvalget. Der er frist på ½ år til at foretage renovering af huset. Have 76 har foretaget oprydning af det gamle hus. Der udestår brev til de haver der er ubebygget om at holde haven. Veje: Vi får hurtigt et tilbud på renovering. Den store ny lægning venter til det er helt afklaret om vi skal have gravet fiber kabler til internet ned i vores veje. Bestyrelsen har fundet en arbejdsrytme med bestyrelsesmøderne, hvor vi sikre at hovedparten af beslutninger og opgaver løses på selve mødet. Det er på den måde blevet endnu mere attraktivt at være med i bestyrelsen. Fra min side en anerkendelse og tak til alle. Dette er hvad vi har valg at tage med i den ordinære beretningen. Orientering om forhandlinger med kommunen. Se tidligere omdelt brev pr. 16/4-13, dette blev kort gennemgået. 2013, forårs generalforsamling for HF. Kalvebod Side 11 af 11

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005.

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005. Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005. Tilstede: Birte, Henriette, Thomas, Birgit, Jesper Fraværende: Arne, Jeff, Bruno, Kaj Werner Dagsorden. 1. A. Valg af mødeleder. B. Godkendelse af referater.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011. 3. Formandens beretning. 4.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod 18.marts 2009

Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod 18.marts 2009 Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod 18.marts 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2008. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009.

Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009. Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009. 3. Formandens beretning. 4. Budget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening.

Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening. Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening. Begrænset ansvar. [1] INDHOLDSOVERSIGT 1. Foreningen. Navn: 1 Hjemsted: 2 Formål: 3 2. Medlemmerne. Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne.

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 Fremmødte: 10 + 1 fuldmagt Afmeldinger: 2 Ad 1) Valgt til dirigent formand Helene Olsen (HO), valgt til referent

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset.

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Niller have 14, blev enstemmigt valgt. Stemmeudvalg blev nedsat: Tom have 93,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 1. Valg af dirigent Peter (79) valgt som dirigent. 2. Valg af referenter Chriss (55) og Ruben (10) tager referat. 3. Godkendelse af referat

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 28. april 2005, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var i alt 29 husstande: 3, 5, 12, 21, 23, 24, 40, 48, 56, 58, 60,

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere