Formand Jørgen Hjortstrøm Jørgen S. Jørgensen Matchudvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Jørgen S. Jørgensen 86 34 20 88. Matchudvalg:"

Transkript

1

2 Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen UB Telefon BOGTRYK Telefax OFFSET Sekretær DESKTOP P. E. Lausen KOPI HASNÆS TRYKApS GOLF l EBELTOFT Poul Hansen STEMPLER Jørgen S. Jørgensen REDAKTION: Gustav Rosenkvist Strandgårdshøj loa Ebeltoft Flemming Schutt, suppl Tlf Fax Jørgen Hjortstrøm Torben B/om UDVALG: KNEBEL ANNONCER: EL-INSTALLATION Matchudvalg: Sponsor- og PR-udvalg Peter Hald, fmd TLF JO 76 Birgitte Koch Pedersen TIRSTRUP Steen Borragaard FOTO: EL-INSTALLATION Torben B/om TLF BO Handicapudvalg: Jørgen Fink, fmd. TRYK/LAY-OUT: : :-~:-... ~}.. El køb Hasnæs Tryk ApS Baneudvalg: Ebeltoft Jørgen S. Jørgensen, fmd Ebelto ft El-inst allation A/S Jørgen Hjortstrøm H. J. Krath Nørrep o rt E b eltof t GOLF/EBELTOFT Tlf Nr. 5 1 August 1999 Miljø: Nr. 52 November 1999 Kim Egefjord Nr. 53 Marts år 2000 Bladudvalg: Jørgen Hjortstrøm Torben Blom INDLÆG SENDES TIL: Sponsor- og PR-udvalg: Jørgen Hjortstrøm eller Flemming Schutt, fmd Torben B/om Poul Hansen Advokataktieselskabet 1KRØLNER & Al AAGAARD POULSEN Nr. 5 1 senest 30/6-99 Husudvalg: John Andersen, fmd Nr. 52 senest 23/ Torben Blom Frederiksgade 72 Nr. 53 senest 15/2-00 Hans C. Sørensen Århus C Begynderudvalg: Telefon Gustav Rosenkvist. fmd Bent Gunnestrup OBS! H. J. Krath Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 51 er Elite/ juniorudvalg: senest den 30/6-99 Lars N. Rasmussen, fmd Tøj til enhver alder Kennett Sørensen Tøj til enhver lejlighed Kontingenter: Jørgen L. Larsen »Husk«Telefon Klæder skaber folk Green keeper: Ryttergården Flemming R. Nielsen FORSIDE: Mobil l Formodentlig sidste gang Mobil li vi ser det nuværende Klubhus klubhus i vintertøj. Motfe&'ømet JERN BANEGADE EBELTOFT TLF Ol

3 Bestyrelsen orienterer Kort uddrag fra generalforsamlingen den 5. dec Efter Jørgen Krølner var valgt som dirigent, blev der afgivet beretning om klubbens virke i Enkelte punkter fra beretningen: Det blev oplyst, at bestyrelsen samme dag havde underskrevet den endelige købsaftale, og at vi nu bare venter på købers underskrift, så det endelige salg snart kan være på plads. Bestyrelsen har frigjort sig af den tidligere aftale om, at opførelse af et nyt klubhus skal være en del af betalingen. Klubben vil nu selv stå for opførelsen. l byggeperioden vil der blive lejet pavilloner som midlertidigt klubhus, så klublivet kan fortsætte. P.g.a. klubbens positive låneomlægning er det en dårlig forretning at låne penge af medlemmerne, hvorfor kapitalindskud på godt 1 mio. vil blive tilbagebetalt senest 1. januar Bestyrelsen siger tak for hjælpen, der muliggjorde købet af banen. Mads Peter Jensen er blevet så interesseret i arbejdet, at han gerne vil i lære. l samarbejde med Jobkontoret er der udarbejdet en uddannelsesplan, så Mads fra den 1. januar 1999 er lærling. Det er første gang i klubbens historie, vi har en lærling, så det er også et fremskridt. Kim Egefjord har lovet at være klubbens miljøansvarlig. Træner i bliver igen Jens Peter Reinert. Han vil være i klubben tirsdag og onsdag. For at få mere styr på regelstoffet holdes der regelmøder: 21. feb marts marts. Klubben har haft en nettotilgang af medlemmer på 50. Brug af træningsbolde på banen er forbudt og det er ikke velset, at der handles med fundne bolde. Lad Pro-shoppen om at sælge bolde!! Der blev rettet en tak til klubbens sponsorer og annoncører med en opfordring til medlemmerne om at støtte dem. Beretningen sluttede med en efterlysning af en ny redaktør af klubbladet med udgangen af 1999! Beretning, regnskab, budget og betalingsregulativ godkendtes med små kommentarer. Et forslag, om at klubben vil have max. 500 medlemmer, kunne ikke vedtages, men bestyrelsen blev pålagt løbende at holde øje med medlemstallet, så det ikke bliver for stort. Ordensforskrifterne blev livligt diskuteret, og det blev vedtaget, at overtrædelser kan medføre karantæne. Jørgen Langkilde blev genvalgt og Gustav Rosenkvist nyvalgt til bestyrelsen, da Torben Blom ikke ønskede at genopstille. Som suppleant blev Flemming Schutt genvalgt. Revisionsfirmaet Henning Kovsted blev genvalgt. Et forslag om at lave træningsbanen om til en par-3-bane lovede baneudvalget ved Jørgen S. Jørgensen at se på. Torben Blom blev kaldt frem og takket for sit engagement og store arbejde som sekretær i 1 O år. En periode der nok har været den mest turbulente i klubbens historie. Torben har udført arbejde, der går langt udover, hvad man kan forvente af en H-sekretær, så det var vel ment, da forsamlingen hyldede ham med stående klapsalver, da han fik overrakt en vingave. Generalforsamlingen sluttede kl Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen som det fremgår af vedhæftede organisationsplan. Underskrifterne fra investor, som nævnt ovenfor, lod vente på sig. Nu i februar har vi imidlertid fået dem, og proceduren er derefter: Offentlig høring om projektet, byrådets forventede dispensation fra den foreliggende lokalplan, investors bestyrelses godkendelse og så er salget forhåbentlig på plads. Forventet medio april. Placering af nyt klubhus: Nogle mener fejlagtigt, at ønsket om at få placeret det nye klubhus ved»ryttergården" er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18. maj Eneste punkt på dagsordenen var imidlertid eventuelt salg af Strandgårdshøj 8a. Hvis placering af nyt klubhus havde været et punkt på dagsordenen, var medlemmer med andre ønsker om placering måske mødt op. På den netop afholdte generalforsamling kom der en bemærk-

4 Matchudvalget 1999 Flag og bagmærke ning om, at når klubhuset ikke kunne placeres på bakken til venstre for damernes teested på hul 6, så glem det. Bestyrelsen arbejder videre med at få amtets tilladelse til at bygge i området ved "Ryttergården" men undersøger også andre muligheder for en optimal placering. Det ligger imidlertid fast, at vi ikke stikker spaden i jorden, før vi er så sikre, som vi nu en gang kan blive. Bestyrelsen ønsker medlemmerne en god golfsæson og håber, at l tager de besværligheder, der nok skal komme i forbindelse med et foreløbigt klubhus, med oprejst pande. Jørgen Hjortstrøm Efterlysning! Vi mangler nogle af de jern vi bruger til begyndertræningen. Se efter i din bag om der skulle være nogle jern, som du ikke har fået afleveret, og gør det endelig inden den nye sæson begynder. Hvis l har nogle jern, som l ikke bruger, så lad begynderudvalget få glæde af dem. J.H. Lidt om matchprogrammet Det har i mange år været kotume, at bestyrelsen har stået for klubmesterskaberne - det bliver fremover matchudvalget, hvad der vel også er mest rigtigt. Som det fremgår af matchprogrammet bliver det over en weekend, lørdag-søndag, med efterfølgende klappematch. Man kan selvfølgelig deltage i eks.: junior og herrer eller dameeller seniordamemesterskabet o. s. v. Der vil i år også være mesterskabsfade til juniorer og seniorer. Matchprogrammet for klubberne i klubben har vi gjort mere overskueligt ved at samle start og afslutning i samme felt forneden i programmet. Der er yderst til højre lavet en kolonne, som man kan krydse af ud for den/de matcher man vil deltage eller har deltaget i. Og så lidt om/ til matchlederne: Først en stor tak fordi l år efter år stiller op og ta'r jeres tørn, for det er jo stort set Tordenskjolds soldater hvert år, så derfor vil jeg opfordre matchlederne til at tage en ny hjælper (kanin) med, så vi kan få sluset nye matchledere ind. Jeg har talt med medlemmer som gerne vil hjælpe, så derfor opfordrer jeg dem til at kontakte matchlederne. En sidste opfordring!! Præmiemodtagerne skal være tilstede - kan du ikke ~ du give besked til matchlederen. Et G odt C lag! Matchudvalget Peter Hald De indlagte flag og bagmærker skal sættes på DGU kortet og på det grønne klub-bagmærke. DGU har, i bestræbelse på, at nedsætte omkostningerne i Unionen, i år valgt at udsende årsflagene på ruller, istedet for som sidste år, at sende dem påklæbet et brev med forklaring om brug af DGU kortet, hvilket har givet klubbernes sekretariater et stort arbejde med at adskille flagene. Besparelser kan også købes for dyrt! Det kan være vanskeligt, at få flaget overført i hel stand. Skulle det gå galt, kan nyt flag fås hos sekretæren. DGU kortet skal altid medbringes ved spil på andre baner og fremvises på forlangende. Ved betaling af greenfee skal medlemsnummeret indskrives i greenfee-bogen. På bagsiden af kortet kan det aktuelle handicapindeks påføres af formand eller sekretær. DGU har planlagt, at det nuværende kort, som er meget dyrt, skal erstattes af et engangskort. DGU vil så udsende et nyt til medlemmerne hvert år. Men på grund af de før omtalte besparelser, kom det ikke ud i år. Vi rnå så håbe, at det sker til næste år. Angående bagmærket er det meget vigtigt, at 1999-mærket kommer på omgående, og det skal bemærkes, at alle medlemmer lili.al bære bagmærket synligt på bag'en, så banekontrollanterne undgår giftige bemærkninger, når de "antaster" klubmedlemmer, der ikke har bagmærket fremme. Sekretæren

5 SORØ GOLFKLUB Har du s pi Ilet i Sorø? Ikke endnu! Så kan du glæde dig til en ri gti g udfordrin g! Sorø Golfklub li gger midt på Sjæll and, ku n 35 km fra Storebæltsbroen. Klubbe n har alle fac iliteter incl. resta urant. Åben all e dage i sæsonen. Vi byder dig ve lkom men til en meget stor golfopleve lse i Sorø Reservation for grupper på tlf ell er Vi er altid i nærheden U anset hvor i Danmark, De befinder Dem, så ligger vi bekvemt for Dem. Og skal De flytte, finder vi en afdeling tæt på Deres nye hjem eller arbejdsplads. Det gør det hele lidt lettere. ~ DEN DANSKE BANK

6 Torsdagsmatch for herrer (hele dagen) l skrivende stund, ultimo januar, med kulderekord i Norge og Finland kan der dog stadig her på banen spilles på vintergreens uden sne. Vi er gået i gang med planlægningen af den nye torsdagssæson, som på grund af påsken først starter 8/ 4. l løbet af året bliver der 9 gange spillet om slagspilsmesterskabet, hvor den flotte vandreskulptur er udsat. Spilledatoerne bliver sat op på torsdagsherre-tavlen i kl ubhuset, og på de samme dage bliver der også en samlet præmie i Stableford. Vi skal i år spille 2 venskabsmatcher på hjemmebane. Den 20/ 5 er mod Grenå. Kalø kommer også på besøg, men datoen er endnu ikke fastlagt. Tilmelding og matchpropositioner bliver sat op senere. Til nye deltagere i torsdagsmatcherne kan jeg fortælle, at en del af spillerne mødes mel lem kl. 13 og 14, og en hel del omkring kl. 16, så hvis man mangler en spillepartner, er her en god chance for at komme ud alligevel. Med hensyn t il den sociale del af golfen i klubhuset må vi afvente et eventuelt salg af bygningen, inden planlægningen kan laves, men vi håber på en hurtig løsning. Med håb om en god sæson, ses vi torsdag den 8/4 til spil og en god golfsnak. Steen Borregaard MATCHFORM Slagspil eller stablelord efter eget valg HANDICAP HANDICAPINDEKS 0-54 TILMELDING Man skal skrive sig på startliste før spil STARTTID Hele dagen MARKØR Markøren skal deltage i matchen SCOREKORT Seneste indlevering af scorekort og matchfee kl l solnedgang MATCHFEE Matchlee kr. 30,- Er der ingen matchleder tilstede, benyt da en kuvert ved scorekortkassen PRÆMIER Der er hver torsdag en 1. og en 2. præmie, både i stablelord og slagspil, samt en præmie til den spiller, der kommer nærmest flaget på hul 11 og hul 17 PRÆMIEUDDELING Præmieuddeling kl l solnedgang Ikke overrakte præmier kan afhentes den fø lgende torsdag på samme tidspunkt SPISNING OG HYGGELIGT SAMVÆR Der vil hver torsdag aften være mulighed for at få et stykke mad og en golfsludder. Dette gælder også de, der ikke har deltaget i matchen, og pigerne er naturligvis også velkomne. VI FORBEHOLDER OS RET TIL ÆNDRINGER! Steen Borragaard Tlf

7 TO VOTA AUTO-HALLEN Bo & Steen Møller lis Martin Hansens VeJ EbeltoM Tlf Fax Nye Gardiner * air i solafskærmning * duge, sengetøj, håndklæder * målragning, syning, montering * vask og rens Gardiner vipeder Seldrup Nørreport Ebeltoft Tlf Fax STØT ANNONCØRERNE l DETTE BLAD Boris Holm Jernbanegade Ebeltoft Tlf SERVICE OG DÆKCENTER ~ Deres frisør... Hanne Albæk Adelgade Ebeltoft Tlf HELE FAMILIENS FRISØR DE STØTTER os Stort udvalg i lingeri Inger Post. Adelgade Ebeltoft. Tlf Se montren på Hotel Hvide Hus OOconrSYN~ -optikeren i Ebeltoft v/charlorre Brerh Pedersen Adelgade Ebelrofr Telefon REVISIONSFIRMA w~/_ HENNING KOVSTED / p statsautoriseret revisor /)/ stra ndve;en 29 aktieselskab A L 8400 ebeltoft telefo n telefax registrerede revisorer: jan baarup, marianne Iaursen, j ens Jørgen damberg, susanne kruse

8 Greenfee aftale Tirsdagsdamerne formiddag E.G.C. har indgået aftale med følgende klubber: Brande, Give, Dejbjerg, Hammel, Herning, Holmsland Klit, Holstebro, Ikast, Grenå, Lemvig, Mollerup, Morsø, Norddjursland, ' Nordvestjysk, Randers, Skive, Struer, Tange Sø, Trehøje, Viborg, Århus, Askov og Harrevig. Aftalen indebærer at klubbernes aktive medlemmer med banetilladeise på ugens 5 første hverdage - helligdage undtaget - er berettigede til, som gæster, at spille på disse klubbers baner - hele dagen - til nedsat greenfee, nemlig: Kr. 120,- for seniorer, Kr. 60, - for juniorer på baner med 18 eller flere huller Kr. 100, - for seniorer, Kr. 50,- for juniorer på baner med færre end 18 huller. NB! Der skal altid tages behørigt hensyn til de respektive klubbers matchprogrammer, eventuelle handicapbegrænsninger samt mulige restriktioner. Aftalen indebærer ikke ret til forudgående tee-time reservation. Gæstespillere legitimerer sig gennem personligt DGU medlemskort, hvis nummer anføres i greenfeebogen. På mødet i Herning den 9. feb var der fra flere klubber ønske om at ophæve aftalen. Grunden er, at næsten alle klubber besøges af greenfeespillere, der snyder. Det er forstemmende at høre, at golfspillere, der er i stand til at læse, hvor der er rabat på greenfee og kan finde ud af, hvor banerne ligger, ikke kan finde ud af, at "ugens 5 første dage«ikke omfatter lørdage og søndage! De fleste skriver ikke deres medlemsnummer i greenfeebogen, og det kan betyde bortvisning, hvis det ved kontrol konstateres. Altså: Aftalen omfatter ikke lørdage, søndage eller helligdage!! Det ville da være ærgerligt, hvis det medlemsgode, det er, skulle bortfalde. Læs altid de opslag der er i de golfklubber l besøger, så l følger den pågældende klubs regler. l vil så kunne se, at flere klubber har det tilbud, at en betalende voksen spiller kan tage en juniorspiller med gratis. Vi betragter fortsat aftalen som et gode for medlemmerne og håber ikke, at de få skal ødelægge det for de mange. E.G.C. har i 1998 haft besøg af 829 spillere fra de klubber vi samarbejder med! Jørgen Hjortstrøm Vinteren går lige så stille med lidt vintergolf og lidt gåture, hvor vi har haft god lejlighed til at lære vore nye spillere at kende under afslappede former. Nu må foråret imidlertid meget gerne trænge sig på, utålmodigheden begynder at kalde på rigtig golf. Vi satser på start tirsdag den 30/3 kl. 9, og vi håber naturligvis på en god og festlig opstart. Ønsker du at deltage, så tilmeld dig på listen i klubhuset. Det er unægtelig en spændende sæson, vi står foran, hvor vi bl.a. spørger: Har vi et klubhus, og hvor længe? Hvornår får vi et nyt, og hvor skal det ligge? Hvad med banen, skal den evt. ændres/lægges om? På trods af de ubesvarede spørgsmål har vi måttet lægge planer, som vi håber at kunne realisere uden for mange udfordringer! Et af vore projekter er et besøg fra Randers, der atter har fået gang i en formiddagsmatch. Vi har med stor glæde taget imod henvendelsen fra dem om at genoptage en god tradition, og vi har bedt om at starte her i Ebeltoft - i håb om at huset stadigvæk står der. Tirsdag den 4..!Illi.i skal slaget stå her i Ebeltoft, så SÆT KRYDS l KALENDE REN, så du husker at deltage, og sæt så også et kryds tirsdag den 10. august, hvor vi skal til Randers og spille deres vidunderlige bane. Gør det NU, inden du læser videre! En udflugt eller to med torsdags-

9 G. U. R.»Ground under repair«formiddagsherrerne er også under planlægning. Kirsten Ebsen, El lis Holm Nielsen og undertegnede ønsker alle, der måtte have lyst hjertelig velkommen til en ny sæson og en forhåbentlig rigtig dejlig sommer. Birgitte Koch Pedersen Hvordan og hvor må/ skal der droppes ved forhindringer, G.U.R. etc. Regel 25-1: GENER Areal under reparation, tilfældigt vand etc. der giver frit drop, een køl lelængde. Regel 25-1b: LEMPELSE Spilleren har ikke mulighed for selv at vælge hvor der skal droppes. Hvis lempelse vælges, og det nærmeste punkt plus en køllelængde er midt i en busk eller i høj rough, skal der droppes der, selvom der er fairway. Så undersøg området, før du vælger lempelse og løfter bolden. Skitsen viser 3 situationer for højrehåndede - for venstrehåndede er det tdnevljeps. Giv greenkeeperen besked Hvis der arrangeres andre matcher end dem, der står i matchprogrammet, skal greenkeeperen havde besked, da det ellers griber forstyrrende ind i planlægningen af arbejdet på banen. Undgå gunstart l Bestyrelsen SPILLE RETNING M M ~ ;3_ B1,B2,B3 P1 P2 P1 P1 - A - A P2- C-C M M1 NS G.U.R. Boldposition i G.U.R. etc. Boldpunktet nærmest B1 Boldpunktet nærmest B2 Boldpunktet nærmest B3 Droppeområdet for B1, B3 Droppeområdet for B2 Midterlinie i G.U.R. Midterlinie for P1 og P2 Normal stance med den kølle der skal bruges til at udføre slaget. 82 Gustav

10 BAGMARKED W~&te "'CD Kvalitetsbag - stærkt nedsat! LvNx 9" Black Cat StaH 14rumsbag Vejl. pris kr Nu kun kr... l Top med lomme til hver enkelt jem/kølle. Denne bag giver dig den bedste beskyttelse af dit udstyr. Vælg mellem mange farver. 8'h" før kr. 998,- 598 Bh" ' /et- Nu kun kr... vægtsbag Stor 9" Før kr. 698,- før kr , Nu kun 398 Nu kun kr.... kr... Ultra, Lite Bh bag Før kr Nu kun kr. 898 G ~~LF experfen Oddervej Højbjerg Tlf Fax Åbent , fre 10-18, lør 10-13, l.lør i md Mode for den kvalitetsbevidste finder De hos:

11 Begyndertræning Lokale regler For Ebeltoft Golf Club's medlemmer Når der nu etableres 5 begynderhuller, er det udvalgets plan, at begynderne skal gennemgå et 6 ugers uddannelsesforløb. Træneren skal stå for det rent praktiske og udvalget for den teoretiske undervisning som regelstof og etikette. Begynderne skal spille sig i handicap på de 5 begynderhuller og bestå en skriftlig prøve, inden de slippes løs på den store bane. Bortset fra de kaninmatcher, der vil blive arrangeret. Inden begynderne får lov til at spi lle på den store bane, skal de være indmeldt som fullmembers. "No pay - no play" Et hold begyndere følges ad gennem hele forløbet, og der optages ikke nye begyndere på holdet, når det er igang. Hvis der er brug for det, startes et nyt hold begyndere op een til to uger efter, at det forrige hold er gjort færdigt. f. Begynderudvalget J.H. 1. Baneafmærkninger Hvide pæle: Gule pæle: Blå pæle: Blå pæle m/ sort top: Out of bounds Vandhazard Areal under reparation Areal under reparation med spilleforbud 2. Gule og blå markeringspæle, retningspæle, 150 m afstandspæle, afstandsmærker på fairways, affaldsbeholdere, vejvisersten samt jordfaste sten through the green, er ikke flytbare forhindringer. Regel Sten i bunkers defineres som..flytbare forhindringer", jfv. regel Bolde, der rammer el-ledninger skal straffrit slås om. Indtil der bliver trykt nye scorekort, vil der ligge lokale regler ved siden af scorekortene i klubhuset. J.H. er der indgået Greenfee aftaler for 1999 med følgende lokale golfklubber: Grenå Golf Klub: Kr. 100,- Jun. u/ 18 år kr. 50, gælder alle ugens 7 dage Mollerup Golf Klub: Kr. 100,- Jun. u/ 18 år kr. 50, gælder alle ugens 7 dage Norddjursland Golf Klub: Kr. 80, - Jun. u/ 18 år kr. 50, gælder kun hverdage Kalø Golfcenter: Kr. 175,- på hverdage Kr. 200,- lørd./søn./helligdage Halv pris for juniorer u/ 18 år Randers Golf Klub: Kr. 100,- Jun. u/ 18 år kr. 50, gælder kun hverdage Man skal indskrive sig i greenfeebogen med DGU-kortnummer og klubnavn. Læs altid opslag om greenfeeaftaler i den klub du besøger, og overhold aftalen! Bestyrelsen PYT' MEV /?ET; /X!<E!" PEr ER..JO XtJNEN LE6! ) 60lF.'... I<VN EH J.~~ \.~ HUN SI&ER ', ' ALl"IP {)Er < forker f!:.

12 Maler du selv? - så køb FIUgger maling. Den vi selv anvender. Køb den direkte hos os og få råd og vejledning med oven i købet. Flugger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej Ebeltoft. Tlf Åben 8 17, tordag s~~ URE. OPTIK. GULD. SØLV v/ Mogens Rasmussen Adelgade Ebeltoft Tlf "Jij~iJ*''r FÅ SMAG PÅ LIVET Faxe - Ceres - Thor Djursland Depotet v l Lars Østergaard Tlf Cottonfield Guld. Sølv Ure og Pokaler (fbtltoft ~ulb & ~ølb v. Vivian Blom Adelgade Ebeltoft Tlf "I love talee "M ft!!oo.. / / away Fellini(( ~ lu Vælg mellem alle vore pizzaer og pastarette r. E SHEDSPRIS KUN ; N' ITALIE:\Sh: I'A\IILI ERESTAL.RA:\T \"\'tory J H~OO Ebeltoft Tlf

13 Træer, træer og atter træer v l Kim Egefjord l Ebeltoft er det rimeligt nemt, at komme til at se nærmere på banens træer. Alle spillere har mødt nye træer efterhånden som handicappet svandt ind, og alle har stiftet et nærgående kendskab med de smukke birketræer på hul 15. Landskabeligt er vores bane af høj kvalitet. Anlæggerne har taget store naturhensyn, og sø r get for at en runde også er en landskabelig oplevelse. Spillemæssigt er der også fine oplevelsesmuligheder, og her kommer træerne i spil. Træerne kan inddeles i tre kategorier: 1. træer som direkte er indtænkt i hullernes spilbarhed. 2. træer som inddirekte kommer med i spil ved upræcise slag. 3. træer som er en landskabelig del af banen.»golf i Ebeltoft" har gennem medlemmernes indlæg ofte beskæftiget sig med træerne i kategori 1, også lidt i kategori 2, men slet ikke om de fleste træer, som jo befinder sig i kategori 3. Baneudvalget, greenkeeperen og undertegnede har gennem det seneste år set på alle træerne, for at sikre kvaliteten i både spillernæssig og landskabelig henseende. Spørgsmål om træartssammensætning, træsundhed, naturværdi, landskabsværdi, driftsomkostninger o.s.v. indgår i overvejelserne for banens fremtidige udvikling. Udgangspunktet er fortrinligt. Mange yngre træer i god vækst med en fordeling på mange naturligt hjemmehørende træarter findes spredt ud over banen. Lad mig skille det lidt ad: - Mange træer Giver stor valgfrihed. Ikke alle kan blive, hvis banen ikke skal blive til en skovbane. - l god vækst. Sunde træer i god vækst giver mulighed for at udvælge blivende træer. Nogle træarter kan blive op til 400 år under optimale omstændigheder. - Mange naturligt hjemmehørende træarter. Naturligt hjemmehørende træarter som birk, eg og skovfyr kræver ingen pleje, er landskabeligt værdifulde og har en stor naturmæssig betydning for flora og fauna. - Spredning over hele banen. Spredningen gør det muligt at vælge en træartssammensætning, hvor udspring, blomstring, løvfald og vintertilstand kan udnyttes i oplevelsesmæssig sammenhæng. Træerne vil med tiden blive mere dominerende på banen. Endnu er der langt til en tilstand som i Jægersborg Dyrehave, men fra nu af vil landskabsværdien og naturindholdet øges fra år til år. Hvordan vil banen se ud om 1 O, 25, 50, 100 år? Naturens egen dynamik vil, hvis urørt, lukke alt i skov. Først i en fyrre-birkeskov der senere vil ændre sig til en egeskov. Faktisk var der en lukket egeskov omkring Ebeltoft helt op til formentlig år Men det er jo ikke ønskeligt for en golfbane. Hovedmålet er at sikre udfordrende golfspil, gode naturoplevelser, minimal miljøbelastning og lave driftsomkostninger. De skovningsopgaver der blev påbegyndt sidste år ved hul 1 O og nu fortsættes ved hul 2, er igangsætningen af en plan, der over en årrække vil tilgodese ovennævnte mål. l de nærmeste år vil blivende solitærtræer blive udvalgt, landskabeligt uønskede træer fjernet eller udskiftet, gyvelkrat forynget, plantagebevoksninger udtyndet og nye plantninger etableret. Alt sammen som et led i at gøre banen bedre, ved at understøtte og udnytte naturens egen dynamik. Ikke alle synes at golfbaner er et aktiv for naturen. Men Ebeltoft Golfbane er et godt eksempel på en naturbane, der har meget lille miljøbelastning og et meget stort varigt naturindhold. En egenskab kun få sportsanlæg kan måle sig med. Kun egentlig natur og skov har en lavere miljøbelastning og større naturindhold. Ege

14 ORGANISATIONSPLAN 1999 BESTYRELSE Jørgen Hjortstrøm Jørgen Langkilde l P.E. Lausen Poul Hansen Jørgen S. Jørgens Gustav Rosenkvist Flemming Schutt l MATCHUDVALG HANDICAPUDVALG Peter Hald, f. Jørgen Fink, f. Birgitte Koch Pedersen Steen Borregaard l l BANEUDVALG HUSUD' Jørgen S. Jørgensen, f. John An Jørgen Hjortstrøm Torben E H.J. Krath Hans C. l DAMEKLUB HERREKLUB ONSDAG Birgitte Koch Pedersen, f. Steen Borregaard, f. Peter Ras Inger Lundbergh, f. Karl E. Pedersen, f. Jørgen Hjortstrøm Jørgen Langkilde Larsen P.E. Lausen Poul Hansen

15 sen formand kasserer sekretær suppleant 1 BLADUDVALG Jørgen Hjortstrøm Torben Blom l SPONSOR- og PR-UDVALG Flemming Schutt, f. Poul Hansen Paul Erik Lausen LG rsen, f. m ørensen 1 ELITE/JUNIORUDVALG Lars N. Rasmussen, f. Kennett Sørensen l BEGYNDERUDVALG Gustav Rosenkvist, f. Bent Gunnestrup Hans Jørgen Krath LUB ssen, f. Jørgen S. Jørgensen Gustav Rosenkvist Flemming Schiitt

16 Skal du købe eller sælge din bolig, har DanBolig altid meget at vælge imellem. Kom ind og lad os give en uforpligtende vurdering af dine muligheder. Peter Alstrup Jernba negade 5, 8400 Ebeltoft, Tlf Dan -samarbejder med Unibank Lån til alt mellem himmel og jord I dag er det både nemt og hurtigt at få et lån i banken. Som regel er det også den billigste løsning, når alle omkostningerne regnes med. Uanset om der står pc, bil, m øbler eller noget helt fjerde på ønskesedlen. Du bestemmer selv, hvad du vil låne pengene til.

17 Målsætning for og pleje af Ebeltoft Golf Club's bane Baneudvalget har i samarbejde med greenkeeperne udarbejdet en målsætning for banens pleje, der skal følges i størst mulig udstrækning, så banen er i en sådan stand, at et stort flertal af medlemmerne oplever det positivt at spille og færdes på banen. Det skal understreges, at specielle tiltag (arbejdsopgaver) eller vejrlig kan umuliggøre at følge planen, som det også fremgår er en Målsætning. Standardplejeprogrammet omfatter følgende i sæsonen Generelt Det tilsigtes at primæropgaver som klipning af greens, forgreens og leesteder udføres tidligst muligt på dagen. Green s Greens klippes 3 til 5 gange om ugen, og altid på klubmatchdage. Klippehøjde gennem sæsonen 4-6 mm Hulflytning Hulflytning sker 2-3 om ugen. Dog altid om fredagen. Forgreen s Forgreens klippes 2-3 gange om ugen. Dog altid om fredagen. Klippehøjde gennem sæsonen 15 mm. Afklip opsamles. Teesteder Teesteder klippes 2-3 gange om ugen. Dog altid om fredagen. Klippehøjde gennem sæsonen 15 mm. Afklip opsamles. Fairway Fairway klippes 2-3 gange om ugen efter behov. Fairwaybredden må ikke overstige 30 meter. Dog undtaget hul15. Klippehøjde gennem sæsonen 25 mm. Semirough Semirough klippes 1-2 gange om ugen efter behov. Semiroughen skal være 1-2 klippebredder, 2 klippebredder hvor det er muligt, afhængig af plads og terræn. Plus i aftalte områder. Klippehøjde 50 mm. Klippet rough Klippet rough klippes i 1 bredde langs semirough, hvor det er muligt, og i aftalte områder, med slagleklipper. Klippehøjde 100 mm. Bunkers Bunkers rives 1-2 gange om ugen, sten skal opsamles. Dog altid om fredagen. Det skal siges endnu engang, at det er en målsætning, som kan fraviges, hvis specielle forhold gør sig gældende, så det nytter ikke noget at påberåbe sig, at sådan og sådan står der i plejeprogrammet. Baneudvalget TØMRERFIRMA P. E. JENSEN ApS Kristoffervejen 2 Elsegårde 8400 Ebeltoft Tlf

18 . ~:"iii"iog;gtrup EBELTOFT , bilt" KLOAK OG ANLÆGSARBEJDE - også minidozer med rendegraver ';::;~ & ~~ ~cut<u (også udbringning) VIDEOUDLEJNING ÅBEN ALLE DAGE kl DØGNKIOSKEN ~ Stampe Grønkjær Bygnings-snedkermester Jeppe Aakjærs Vej Ebeltoft Telefon SALON INGRID Skovhegnet Ebeltoft Nørrealle Ebeltoft TLF TLF Biltelefon Dine drømme og ønsker skal ikke vurderes i København. Du skal have hjælp og støtte fra det område, du bor i. Du skal have mulighed for at snakke med den. der bestemmer. Det har du hos os. Vore afdelinger bestemmer det meste selv men skulle du få brug for eksperter med specialviden, ligger hovedsædet i Randers - tæt på hvor DU bor!

19 Ordensforeskrifter Overtrædelser af ordensforskrifterne kan medføre karatæner. Tirsdagsdamer {hele dagen) 1. Greenkeeperens arbejde på ba-nen har fortrinsret. Spil ikke vi-dere, før han har vinket frem. 2. l perioden, hvor sommergreens er åbne, skal der startes fra hul 1 i weekends og på helligdage. Dog må der efter kl startes på hul3. 3. Spillere, der ikke starter fra hul 1, har vigepligt for alle andre spillere. Hullerne skal spilles i rækkefølge. Hvis der holdes pause ved et teested, kan spillet først genoptages, når igen er plads i spillerækken. Der må IKKE drives ud umiddelbart foran et hold fra forrige hul. 4. Langsomme bolde skal altid lukke bagfra kommende, hurtigere bolde igennem. 5. Spillere på hullet med det højeste nummer har fortrinsret. 6. På leesteder er prøveslag ikke tilladt, og tees skal anvendes 7. Opslåede græstørv skal omgående lægges på plads, nedslagsmærker på greens skal rettes op, og man skal rive efter sig i bunkers. 8. Øvelses- indspil på og mod de ordinære greens er ikke tilladt. Det samme er gældende fra bunkers. Der må kun øves i indspil mod putting green inden for afmærkningen. 9. Spil på banen med nøgen overkrop tillades ikke. 10. Ebeltoft Golf Club's bagmærke skal bæres synligt under spil. Henstillinger fra banekontrollører skal følges. 11. Hunde skal føres i snor. 12. Tomme flasker/ dåser, papir og andet affald, herunder cigaretstumper, skal medtages eller anbringes i de optillede affaldskurve. 13. På hul 15 er det ikke tilladt at betræde den private grund, der ligger uden for»out of bounds" på højre side af hullet. Bestyrelsen Starten på denne sæson vil blive tirsdag den 27. april efter kl (tidspunktet bedes venligst overholdt). Vi starter sikkert med en Stabletord - ellers se opslag i klubhuset. Igen i år spiller mod Norddjursland, men på hjemmebane denne gang. Ca. sidste tirsdag i hver måned går vi ud samlet, spiser, hygger og får præmier. Første spisning bliver dog den 1/6, da Toyotamatchen er den 24. maj, og så er der nok ikke stemning igen allerede dagen efter. Matchlee er kr. 20,-, som lægges i posen, når man skriver sig på og INDEN man går ud! Idet jeg regner med lidt hjælp fra Gerda Nielsen og Elisa Andersen, håber jeg på en rigtig god sæson. Inger Lundbergh '" ui,.\j,.::: "...

20 DET ER OS DER SLÅR TIL.. b=//_ { = snedker- og tømrerfirma THORKIL ' 1 BROUER A/ 5 ~ /JG~~;.~!II 8400 Ebeltoft Tlf ~ W. BLICHFELDT AIS Aut. WS. BAD. KØKKEN A. Knudsensvej 1 O Ebeltoft. Tlf Slå et slag ind i banken og få en snak om dine boliglån Hvis det er over et år siden, du sidst fik kigget boligfinansieringen efter i sømmene, kan det måske betale sig at se på den igen. Lad os regne på det og eventuelt aftale, at vi løbende overvåger, om boligfinansieringen er optimal. Ring, og lad os aftale et møde. Banken er på din side - også i boligspørgsmål. - l DJURSLANDS BANK - den lokale bank

Dansk Baneguide

Dansk Baneguide Dansk Baneguide 009-00 Danish Air Photo Velkommen til Solrød Golf Klub Solrød Golf klub går nu ind i sin. fulde sæson som 8 huls golfbane. Og der er sket mangt og meget på de år som er gået, siden klubben

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur.

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Baneguide 2016 Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Praktiske bemærkninger: Toiletfaciliteter findes efter 4. og 12. hul, samt i omklædningsrum i klubhuset (efter hul 9). Drikkevand findes

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større udbytte af runder eller

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2017 Velkommen Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke Det midlertidige bagmærke skal

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide H U L P L A C E R I N G E R Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane Baneguide - til Odsherreds smukkeste golfbane Velkommen til Odsherred Golfklub Denne baneguide giver dig det værktøj i hænde, som kan være med til at vise vej og give gode råd til runden på vores smukke

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Cross-Country & Adventure baneguiden

Cross-Country & Adventure baneguiden Cross-Country & Adventure baneguiden Baneguide: Læs baneguiden omhyggelig. Her finder du oplysninger om tee-stedets placering, fairwayforløb og hvilke greens du skal spille til. Læg specielt mærke til

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Alssund Golfklub. Bane Guide

Alssund Golfklub. Bane Guide Alssund Golfklub Bane Guide Alssund Golfklub - Bane Guide Velkommen Velkommen til Alssunds Golfklubs bane. Vi glæder os over, at du har valgt at spille golf her, og håber du nyder banen og naturen. Banen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Søllerød Golfklub. 18 huls banen

Søllerød Golfklub. 18 huls banen Søllerød Golfklub 18 huls banen Søllerød Golfklub - 18 huls banen Velkommen Velkommen til Søllerød Golfklub! Hjertelig velkommen til en af Nordsjællands smukkeste og mest varierede golfbaner beliggende

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

1. REGIONSGOLF !!!!

1. REGIONSGOLF !!!! 1. Regionsgolf 2015 2016!! 2. Undervisere søges! 3. Indspil v. Jørn Anderson 4. Hole in one 5. Herreklubben 6. HCA-G3 7. Parmatchklubben 8. Mandagspigerne 9 Suppegolf 10. Åben vintergolf 11. Begynderudvalget

Læs mere

Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015

Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015 Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015 Trelleborg Golfklubs bane Oksebrovej 13 4200 Slagelse Arrangør: PI Slagelse Dansk Politiidrætsforbund Lad os sammen slå et slag for Slagelse Endnu engang har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

BESTYRELSE: Jørgen Hjortstrøm. Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen P. E. Lausen Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Jørgen Hjortstrøm. Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen P. E. Lausen Flemming Schutt, suppl. @ro~ UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P E. Lausen TRYK/ LAY-OUT: Hasnæs Tryk Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1998: Nr. 48 Nr. 49 Nr. 50 August

Læs mere

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,-

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- inkl. uddannelse og efterfølgende tilladelse til at spille på banen i Gyttegård og på andre golfbaner (DGU-kort (F)) INFORMATION Se også mere på www.gyttegaardgolfklub.dk

Læs mere

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag. Teestedet 0. Teestedet. Regel Tee op indenfor køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.. Teestedet. Tabt bold. Uspillelig bold. På fairway. Gul vandhazard 0. Areal

Læs mere

Regler for drop på fairway, rough og i bunker.

Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Reglerne gælder (næsten) ikke på green. Regler for spillet på green vender vi tilbage til en anden tirsdag. DROP Drop benyttes for at sætte en bold i spil

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Kursus for begyndere 2017

Kursus for begyndere 2017 Kursus for begyndere 2017 Norddjurs Golfklub byder dig velkommen i klubben Velkommen Begynderudvalget i Norddjurs Golfklub byder dig velkommen som aktiv nybegynder. I denne folder finder du gode råd og

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013 ! VELKOMMEN! JUNIOR OPSRTSMØDE 2013 JUNIORUDVALG Lene Thomsen Formand Mette Kaysen Bo Damgaard Susanne Salling Hans Henrik Søllested Thomas Axelsen DET FÅR DU SOM JUNIOR Fast ugentlig træning af klubbens

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

Dansk Baneguide 2013

Dansk Baneguide 2013 Dansk Baneguide 0 Golfklubben Hvide Klit Ønsker gæster og medlemmer velkommen til en god runde golf. Du kan selv gøre noget for at runden bliver god for dig selv og dine medspillere. Start til tiden og

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016.

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016. KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/1 2016 PLANLAGTE MATCHER 2016. 3 Apr. ÅBNINGS-MATCH. Intersport / Sport Outlet Kalundborg Matchen 2016. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome høj/lav

Læs mere

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup DGU Dansk Golf Union Ønsket påklædning for medlemmer og gæster i Golfklubben. Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Dress code for members Stiftet den 6. juni 1974 and guests of the Golf Club. Ønsket påklædning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN 09.08.2004 AFHOLDT I KLUBHUSET KL. 19.00 Deltagere: Henning Christiansen Frede Nicolaisen Svend Erik Boysen Jan Carstensen Dennis Zanchetta. Afbud : Marie

Læs mere

Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK

Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK Velkommen til IGK Hvem er IGK Ishøj Golfklub blev grundlagt 2004 og har pt. ca.

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af:

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Ægtepargolf 2015 1 Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Eli Hage Niels Hage Kirsten Kobborg Niels Kobborg 30662176 51493432 40306135 30740848 labo@mail.dk kirstenkobborg@youmail.dk

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 12. september 2014 Arrangør: PI Nordsjælland Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2014 Det er en stor glæde at byde kollegaer, sportsudøvere, dommere,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Hillerød Nordsjælland Open i golf Den 14. september 2011 Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2010 Det er med stor glæde at jeg på vegne af Hillerød Politis Idrætsforening

Læs mere

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen Så nærmer tiden sig til en ny, og forhåbentlig spændende golfsæson. Den 3. april er der vor traditionelle åbningsmatch, hvor vi håber rigtig mange tilmelder

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Til stede: Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John Knudsen og Svend Erik Pedersen Fraværende: Nikolaj F. Jensen Sekretær:

Læs mere

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer Smørum, 2. oktober 2009 Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010 Aftaler gældende for enkeltmedlemmer 1. Fuldgyldige DGU medlemmer Alle fuldgyldige medlemmer betaler i 2 rater ved tilmelding

Læs mere

Blåvandshuk Golfcenter

Blåvandshuk Golfcenter BANEGUIDE kr. 20,- Velkommen til Blåvandshuk Golfcenter I sommeren 1994 blev vor 18-hullers golfbane officielt indviet, og den fremstår i dag som et komplet golf anlæg med en 9-hullers par-3 bane, driving

Læs mere

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter Dansk Baneguide 2013/2014 Midtsjællands Golfcenter Velkommen til Midtsjællands Golfklub! Midtsjællands Golfklub er en unik klub, der går nye veje og tilbyder medlemskab til en attraktiv pris, så flest

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt Emne Bestyrelsesmøde Dato: 10. april 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

vind, scorekort, handicapsystemet, sikkerhed og ikke mindst samværet med andre glade golftosser.

vind, scorekort, handicapsystemet, sikkerhed og ikke mindst samværet med andre glade golftosser. BEGYNDERHÅNDBOGEN Velkommen til Brøndby Golfklub Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Årets første hole in one. SCL - Tryk. Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne.

Årets første hole in one. SCL - Tryk. Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne. Kalø Golf Club Club Golf Kalø N y h e d s b r e v A p r i l 2 0 1 0 N r. 2 Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne. Alle damer i klubben kan allerede nu sætte kryds

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014.

ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014. ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014. Indhold: Generelt Ordens- & Etiketteregler for klubhus, omklædningsrum og terrasse Ordens- & Etiketteregler for

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere