Formand Jørgen Hjortstrøm Jørgen S. Jørgensen Matchudvalg:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Jørgen S. Jørgensen 86 34 20 88. Matchudvalg:"

Transkript

1

2 Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen UB Telefon BOGTRYK Telefax OFFSET Sekretær DESKTOP P. E. Lausen KOPI HASNÆS TRYKApS GOLF l EBELTOFT Poul Hansen STEMPLER Jørgen S. Jørgensen REDAKTION: Gustav Rosenkvist Strandgårdshøj loa Ebeltoft Flemming Schutt, suppl Tlf Fax Jørgen Hjortstrøm Torben B/om UDVALG: KNEBEL ANNONCER: EL-INSTALLATION Matchudvalg: Sponsor- og PR-udvalg Peter Hald, fmd TLF JO 76 Birgitte Koch Pedersen TIRSTRUP Steen Borragaard FOTO: EL-INSTALLATION Torben B/om TLF BO Handicapudvalg: Jørgen Fink, fmd. TRYK/LAY-OUT: : :-~:-... ~}.. El køb Hasnæs Tryk ApS Baneudvalg: Ebeltoft Jørgen S. Jørgensen, fmd Ebelto ft El-inst allation A/S Jørgen Hjortstrøm H. J. Krath Nørrep o rt E b eltof t GOLF/EBELTOFT Tlf Nr. 5 1 August 1999 Miljø: Nr. 52 November 1999 Kim Egefjord Nr. 53 Marts år 2000 Bladudvalg: Jørgen Hjortstrøm Torben Blom INDLÆG SENDES TIL: Sponsor- og PR-udvalg: Jørgen Hjortstrøm eller Flemming Schutt, fmd Torben B/om Poul Hansen Advokataktieselskabet 1KRØLNER & Al AAGAARD POULSEN Nr. 5 1 senest 30/6-99 Husudvalg: John Andersen, fmd Nr. 52 senest 23/ Torben Blom Frederiksgade 72 Nr. 53 senest 15/2-00 Hans C. Sørensen Århus C Begynderudvalg: Telefon Gustav Rosenkvist. fmd Bent Gunnestrup OBS! H. J. Krath Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 51 er Elite/ juniorudvalg: senest den 30/6-99 Lars N. Rasmussen, fmd Tøj til enhver alder Kennett Sørensen Tøj til enhver lejlighed Kontingenter: Jørgen L. Larsen »Husk«Telefon Klæder skaber folk Green keeper: Ryttergården Flemming R. Nielsen FORSIDE: Mobil l Formodentlig sidste gang Mobil li vi ser det nuværende Klubhus klubhus i vintertøj. Motfe&'ømet JERN BANEGADE EBELTOFT TLF Ol

3 Bestyrelsen orienterer Kort uddrag fra generalforsamlingen den 5. dec Efter Jørgen Krølner var valgt som dirigent, blev der afgivet beretning om klubbens virke i Enkelte punkter fra beretningen: Det blev oplyst, at bestyrelsen samme dag havde underskrevet den endelige købsaftale, og at vi nu bare venter på købers underskrift, så det endelige salg snart kan være på plads. Bestyrelsen har frigjort sig af den tidligere aftale om, at opførelse af et nyt klubhus skal være en del af betalingen. Klubben vil nu selv stå for opførelsen. l byggeperioden vil der blive lejet pavilloner som midlertidigt klubhus, så klublivet kan fortsætte. P.g.a. klubbens positive låneomlægning er det en dårlig forretning at låne penge af medlemmerne, hvorfor kapitalindskud på godt 1 mio. vil blive tilbagebetalt senest 1. januar Bestyrelsen siger tak for hjælpen, der muliggjorde købet af banen. Mads Peter Jensen er blevet så interesseret i arbejdet, at han gerne vil i lære. l samarbejde med Jobkontoret er der udarbejdet en uddannelsesplan, så Mads fra den 1. januar 1999 er lærling. Det er første gang i klubbens historie, vi har en lærling, så det er også et fremskridt. Kim Egefjord har lovet at være klubbens miljøansvarlig. Træner i bliver igen Jens Peter Reinert. Han vil være i klubben tirsdag og onsdag. For at få mere styr på regelstoffet holdes der regelmøder: 21. feb marts marts. Klubben har haft en nettotilgang af medlemmer på 50. Brug af træningsbolde på banen er forbudt og det er ikke velset, at der handles med fundne bolde. Lad Pro-shoppen om at sælge bolde!! Der blev rettet en tak til klubbens sponsorer og annoncører med en opfordring til medlemmerne om at støtte dem. Beretningen sluttede med en efterlysning af en ny redaktør af klubbladet med udgangen af 1999! Beretning, regnskab, budget og betalingsregulativ godkendtes med små kommentarer. Et forslag, om at klubben vil have max. 500 medlemmer, kunne ikke vedtages, men bestyrelsen blev pålagt løbende at holde øje med medlemstallet, så det ikke bliver for stort. Ordensforskrifterne blev livligt diskuteret, og det blev vedtaget, at overtrædelser kan medføre karantæne. Jørgen Langkilde blev genvalgt og Gustav Rosenkvist nyvalgt til bestyrelsen, da Torben Blom ikke ønskede at genopstille. Som suppleant blev Flemming Schutt genvalgt. Revisionsfirmaet Henning Kovsted blev genvalgt. Et forslag om at lave træningsbanen om til en par-3-bane lovede baneudvalget ved Jørgen S. Jørgensen at se på. Torben Blom blev kaldt frem og takket for sit engagement og store arbejde som sekretær i 1 O år. En periode der nok har været den mest turbulente i klubbens historie. Torben har udført arbejde, der går langt udover, hvad man kan forvente af en H-sekretær, så det var vel ment, da forsamlingen hyldede ham med stående klapsalver, da han fik overrakt en vingave. Generalforsamlingen sluttede kl Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen som det fremgår af vedhæftede organisationsplan. Underskrifterne fra investor, som nævnt ovenfor, lod vente på sig. Nu i februar har vi imidlertid fået dem, og proceduren er derefter: Offentlig høring om projektet, byrådets forventede dispensation fra den foreliggende lokalplan, investors bestyrelses godkendelse og så er salget forhåbentlig på plads. Forventet medio april. Placering af nyt klubhus: Nogle mener fejlagtigt, at ønsket om at få placeret det nye klubhus ved»ryttergården" er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18. maj Eneste punkt på dagsordenen var imidlertid eventuelt salg af Strandgårdshøj 8a. Hvis placering af nyt klubhus havde været et punkt på dagsordenen, var medlemmer med andre ønsker om placering måske mødt op. På den netop afholdte generalforsamling kom der en bemærk-

4 Matchudvalget 1999 Flag og bagmærke ning om, at når klubhuset ikke kunne placeres på bakken til venstre for damernes teested på hul 6, så glem det. Bestyrelsen arbejder videre med at få amtets tilladelse til at bygge i området ved "Ryttergården" men undersøger også andre muligheder for en optimal placering. Det ligger imidlertid fast, at vi ikke stikker spaden i jorden, før vi er så sikre, som vi nu en gang kan blive. Bestyrelsen ønsker medlemmerne en god golfsæson og håber, at l tager de besværligheder, der nok skal komme i forbindelse med et foreløbigt klubhus, med oprejst pande. Jørgen Hjortstrøm Efterlysning! Vi mangler nogle af de jern vi bruger til begyndertræningen. Se efter i din bag om der skulle være nogle jern, som du ikke har fået afleveret, og gør det endelig inden den nye sæson begynder. Hvis l har nogle jern, som l ikke bruger, så lad begynderudvalget få glæde af dem. J.H. Lidt om matchprogrammet Det har i mange år været kotume, at bestyrelsen har stået for klubmesterskaberne - det bliver fremover matchudvalget, hvad der vel også er mest rigtigt. Som det fremgår af matchprogrammet bliver det over en weekend, lørdag-søndag, med efterfølgende klappematch. Man kan selvfølgelig deltage i eks.: junior og herrer eller dameeller seniordamemesterskabet o. s. v. Der vil i år også være mesterskabsfade til juniorer og seniorer. Matchprogrammet for klubberne i klubben har vi gjort mere overskueligt ved at samle start og afslutning i samme felt forneden i programmet. Der er yderst til højre lavet en kolonne, som man kan krydse af ud for den/de matcher man vil deltage eller har deltaget i. Og så lidt om/ til matchlederne: Først en stor tak fordi l år efter år stiller op og ta'r jeres tørn, for det er jo stort set Tordenskjolds soldater hvert år, så derfor vil jeg opfordre matchlederne til at tage en ny hjælper (kanin) med, så vi kan få sluset nye matchledere ind. Jeg har talt med medlemmer som gerne vil hjælpe, så derfor opfordrer jeg dem til at kontakte matchlederne. En sidste opfordring!! Præmiemodtagerne skal være tilstede - kan du ikke ~ du give besked til matchlederen. Et G odt C lag! Matchudvalget Peter Hald De indlagte flag og bagmærker skal sættes på DGU kortet og på det grønne klub-bagmærke. DGU har, i bestræbelse på, at nedsætte omkostningerne i Unionen, i år valgt at udsende årsflagene på ruller, istedet for som sidste år, at sende dem påklæbet et brev med forklaring om brug af DGU kortet, hvilket har givet klubbernes sekretariater et stort arbejde med at adskille flagene. Besparelser kan også købes for dyrt! Det kan være vanskeligt, at få flaget overført i hel stand. Skulle det gå galt, kan nyt flag fås hos sekretæren. DGU kortet skal altid medbringes ved spil på andre baner og fremvises på forlangende. Ved betaling af greenfee skal medlemsnummeret indskrives i greenfee-bogen. På bagsiden af kortet kan det aktuelle handicapindeks påføres af formand eller sekretær. DGU har planlagt, at det nuværende kort, som er meget dyrt, skal erstattes af et engangskort. DGU vil så udsende et nyt til medlemmerne hvert år. Men på grund af de før omtalte besparelser, kom det ikke ud i år. Vi rnå så håbe, at det sker til næste år. Angående bagmærket er det meget vigtigt, at 1999-mærket kommer på omgående, og det skal bemærkes, at alle medlemmer lili.al bære bagmærket synligt på bag'en, så banekontrollanterne undgår giftige bemærkninger, når de "antaster" klubmedlemmer, der ikke har bagmærket fremme. Sekretæren

5 SORØ GOLFKLUB Har du s pi Ilet i Sorø? Ikke endnu! Så kan du glæde dig til en ri gti g udfordrin g! Sorø Golfklub li gger midt på Sjæll and, ku n 35 km fra Storebæltsbroen. Klubbe n har alle fac iliteter incl. resta urant. Åben all e dage i sæsonen. Vi byder dig ve lkom men til en meget stor golfopleve lse i Sorø Reservation for grupper på tlf ell er Vi er altid i nærheden U anset hvor i Danmark, De befinder Dem, så ligger vi bekvemt for Dem. Og skal De flytte, finder vi en afdeling tæt på Deres nye hjem eller arbejdsplads. Det gør det hele lidt lettere. ~ DEN DANSKE BANK

6 Torsdagsmatch for herrer (hele dagen) l skrivende stund, ultimo januar, med kulderekord i Norge og Finland kan der dog stadig her på banen spilles på vintergreens uden sne. Vi er gået i gang med planlægningen af den nye torsdagssæson, som på grund af påsken først starter 8/ 4. l løbet af året bliver der 9 gange spillet om slagspilsmesterskabet, hvor den flotte vandreskulptur er udsat. Spilledatoerne bliver sat op på torsdagsherre-tavlen i kl ubhuset, og på de samme dage bliver der også en samlet præmie i Stableford. Vi skal i år spille 2 venskabsmatcher på hjemmebane. Den 20/ 5 er mod Grenå. Kalø kommer også på besøg, men datoen er endnu ikke fastlagt. Tilmelding og matchpropositioner bliver sat op senere. Til nye deltagere i torsdagsmatcherne kan jeg fortælle, at en del af spillerne mødes mel lem kl. 13 og 14, og en hel del omkring kl. 16, så hvis man mangler en spillepartner, er her en god chance for at komme ud alligevel. Med hensyn t il den sociale del af golfen i klubhuset må vi afvente et eventuelt salg af bygningen, inden planlægningen kan laves, men vi håber på en hurtig løsning. Med håb om en god sæson, ses vi torsdag den 8/4 til spil og en god golfsnak. Steen Borregaard MATCHFORM Slagspil eller stablelord efter eget valg HANDICAP HANDICAPINDEKS 0-54 TILMELDING Man skal skrive sig på startliste før spil STARTTID Hele dagen MARKØR Markøren skal deltage i matchen SCOREKORT Seneste indlevering af scorekort og matchfee kl l solnedgang MATCHFEE Matchlee kr. 30,- Er der ingen matchleder tilstede, benyt da en kuvert ved scorekortkassen PRÆMIER Der er hver torsdag en 1. og en 2. præmie, både i stablelord og slagspil, samt en præmie til den spiller, der kommer nærmest flaget på hul 11 og hul 17 PRÆMIEUDDELING Præmieuddeling kl l solnedgang Ikke overrakte præmier kan afhentes den fø lgende torsdag på samme tidspunkt SPISNING OG HYGGELIGT SAMVÆR Der vil hver torsdag aften være mulighed for at få et stykke mad og en golfsludder. Dette gælder også de, der ikke har deltaget i matchen, og pigerne er naturligvis også velkomne. VI FORBEHOLDER OS RET TIL ÆNDRINGER! Steen Borragaard Tlf

7 TO VOTA AUTO-HALLEN Bo & Steen Møller lis Martin Hansens VeJ EbeltoM Tlf Fax Nye Gardiner * air i solafskærmning * duge, sengetøj, håndklæder * målragning, syning, montering * vask og rens Gardiner vipeder Seldrup Nørreport Ebeltoft Tlf Fax STØT ANNONCØRERNE l DETTE BLAD Boris Holm Jernbanegade Ebeltoft Tlf SERVICE OG DÆKCENTER ~ Deres frisør... Hanne Albæk Adelgade Ebeltoft Tlf HELE FAMILIENS FRISØR DE STØTTER os Stort udvalg i lingeri Inger Post. Adelgade Ebeltoft. Tlf Se montren på Hotel Hvide Hus OOconrSYN~ -optikeren i Ebeltoft v/charlorre Brerh Pedersen Adelgade Ebelrofr Telefon REVISIONSFIRMA w~/_ HENNING KOVSTED / p statsautoriseret revisor /)/ stra ndve;en 29 aktieselskab A L 8400 ebeltoft telefo n telefax registrerede revisorer: jan baarup, marianne Iaursen, j ens Jørgen damberg, susanne kruse

8 Greenfee aftale Tirsdagsdamerne formiddag E.G.C. har indgået aftale med følgende klubber: Brande, Give, Dejbjerg, Hammel, Herning, Holmsland Klit, Holstebro, Ikast, Grenå, Lemvig, Mollerup, Morsø, Norddjursland, ' Nordvestjysk, Randers, Skive, Struer, Tange Sø, Trehøje, Viborg, Århus, Askov og Harrevig. Aftalen indebærer at klubbernes aktive medlemmer med banetilladeise på ugens 5 første hverdage - helligdage undtaget - er berettigede til, som gæster, at spille på disse klubbers baner - hele dagen - til nedsat greenfee, nemlig: Kr. 120,- for seniorer, Kr. 60, - for juniorer på baner med 18 eller flere huller Kr. 100, - for seniorer, Kr. 50,- for juniorer på baner med færre end 18 huller. NB! Der skal altid tages behørigt hensyn til de respektive klubbers matchprogrammer, eventuelle handicapbegrænsninger samt mulige restriktioner. Aftalen indebærer ikke ret til forudgående tee-time reservation. Gæstespillere legitimerer sig gennem personligt DGU medlemskort, hvis nummer anføres i greenfeebogen. På mødet i Herning den 9. feb var der fra flere klubber ønske om at ophæve aftalen. Grunden er, at næsten alle klubber besøges af greenfeespillere, der snyder. Det er forstemmende at høre, at golfspillere, der er i stand til at læse, hvor der er rabat på greenfee og kan finde ud af, hvor banerne ligger, ikke kan finde ud af, at "ugens 5 første dage«ikke omfatter lørdage og søndage! De fleste skriver ikke deres medlemsnummer i greenfeebogen, og det kan betyde bortvisning, hvis det ved kontrol konstateres. Altså: Aftalen omfatter ikke lørdage, søndage eller helligdage!! Det ville da være ærgerligt, hvis det medlemsgode, det er, skulle bortfalde. Læs altid de opslag der er i de golfklubber l besøger, så l følger den pågældende klubs regler. l vil så kunne se, at flere klubber har det tilbud, at en betalende voksen spiller kan tage en juniorspiller med gratis. Vi betragter fortsat aftalen som et gode for medlemmerne og håber ikke, at de få skal ødelægge det for de mange. E.G.C. har i 1998 haft besøg af 829 spillere fra de klubber vi samarbejder med! Jørgen Hjortstrøm Vinteren går lige så stille med lidt vintergolf og lidt gåture, hvor vi har haft god lejlighed til at lære vore nye spillere at kende under afslappede former. Nu må foråret imidlertid meget gerne trænge sig på, utålmodigheden begynder at kalde på rigtig golf. Vi satser på start tirsdag den 30/3 kl. 9, og vi håber naturligvis på en god og festlig opstart. Ønsker du at deltage, så tilmeld dig på listen i klubhuset. Det er unægtelig en spændende sæson, vi står foran, hvor vi bl.a. spørger: Har vi et klubhus, og hvor længe? Hvornår får vi et nyt, og hvor skal det ligge? Hvad med banen, skal den evt. ændres/lægges om? På trods af de ubesvarede spørgsmål har vi måttet lægge planer, som vi håber at kunne realisere uden for mange udfordringer! Et af vore projekter er et besøg fra Randers, der atter har fået gang i en formiddagsmatch. Vi har med stor glæde taget imod henvendelsen fra dem om at genoptage en god tradition, og vi har bedt om at starte her i Ebeltoft - i håb om at huset stadigvæk står der. Tirsdag den 4..!Illi.i skal slaget stå her i Ebeltoft, så SÆT KRYDS l KALENDE REN, så du husker at deltage, og sæt så også et kryds tirsdag den 10. august, hvor vi skal til Randers og spille deres vidunderlige bane. Gør det NU, inden du læser videre! En udflugt eller to med torsdags-

9 G. U. R.»Ground under repair«formiddagsherrerne er også under planlægning. Kirsten Ebsen, El lis Holm Nielsen og undertegnede ønsker alle, der måtte have lyst hjertelig velkommen til en ny sæson og en forhåbentlig rigtig dejlig sommer. Birgitte Koch Pedersen Hvordan og hvor må/ skal der droppes ved forhindringer, G.U.R. etc. Regel 25-1: GENER Areal under reparation, tilfældigt vand etc. der giver frit drop, een køl lelængde. Regel 25-1b: LEMPELSE Spilleren har ikke mulighed for selv at vælge hvor der skal droppes. Hvis lempelse vælges, og det nærmeste punkt plus en køllelængde er midt i en busk eller i høj rough, skal der droppes der, selvom der er fairway. Så undersøg området, før du vælger lempelse og løfter bolden. Skitsen viser 3 situationer for højrehåndede - for venstrehåndede er det tdnevljeps. Giv greenkeeperen besked Hvis der arrangeres andre matcher end dem, der står i matchprogrammet, skal greenkeeperen havde besked, da det ellers griber forstyrrende ind i planlægningen af arbejdet på banen. Undgå gunstart l Bestyrelsen SPILLE RETNING M M ~ ;3_ B1,B2,B3 P1 P2 P1 P1 - A - A P2- C-C M M1 NS G.U.R. Boldposition i G.U.R. etc. Boldpunktet nærmest B1 Boldpunktet nærmest B2 Boldpunktet nærmest B3 Droppeområdet for B1, B3 Droppeområdet for B2 Midterlinie i G.U.R. Midterlinie for P1 og P2 Normal stance med den kølle der skal bruges til at udføre slaget. 82 Gustav

10 BAGMARKED W~&te "'CD Kvalitetsbag - stærkt nedsat! LvNx 9" Black Cat StaH 14rumsbag Vejl. pris kr Nu kun kr... l Top med lomme til hver enkelt jem/kølle. Denne bag giver dig den bedste beskyttelse af dit udstyr. Vælg mellem mange farver. 8'h" før kr. 998,- 598 Bh" ' /et- Nu kun kr... vægtsbag Stor 9" Før kr. 698,- før kr , Nu kun 398 Nu kun kr.... kr... Ultra, Lite Bh bag Før kr Nu kun kr. 898 G ~~LF experfen Oddervej Højbjerg Tlf Fax Åbent , fre 10-18, lør 10-13, l.lør i md Mode for den kvalitetsbevidste finder De hos:

11 Begyndertræning Lokale regler For Ebeltoft Golf Club's medlemmer Når der nu etableres 5 begynderhuller, er det udvalgets plan, at begynderne skal gennemgå et 6 ugers uddannelsesforløb. Træneren skal stå for det rent praktiske og udvalget for den teoretiske undervisning som regelstof og etikette. Begynderne skal spille sig i handicap på de 5 begynderhuller og bestå en skriftlig prøve, inden de slippes løs på den store bane. Bortset fra de kaninmatcher, der vil blive arrangeret. Inden begynderne får lov til at spi lle på den store bane, skal de være indmeldt som fullmembers. "No pay - no play" Et hold begyndere følges ad gennem hele forløbet, og der optages ikke nye begyndere på holdet, når det er igang. Hvis der er brug for det, startes et nyt hold begyndere op een til to uger efter, at det forrige hold er gjort færdigt. f. Begynderudvalget J.H. 1. Baneafmærkninger Hvide pæle: Gule pæle: Blå pæle: Blå pæle m/ sort top: Out of bounds Vandhazard Areal under reparation Areal under reparation med spilleforbud 2. Gule og blå markeringspæle, retningspæle, 150 m afstandspæle, afstandsmærker på fairways, affaldsbeholdere, vejvisersten samt jordfaste sten through the green, er ikke flytbare forhindringer. Regel Sten i bunkers defineres som..flytbare forhindringer", jfv. regel Bolde, der rammer el-ledninger skal straffrit slås om. Indtil der bliver trykt nye scorekort, vil der ligge lokale regler ved siden af scorekortene i klubhuset. J.H. er der indgået Greenfee aftaler for 1999 med følgende lokale golfklubber: Grenå Golf Klub: Kr. 100,- Jun. u/ 18 år kr. 50, gælder alle ugens 7 dage Mollerup Golf Klub: Kr. 100,- Jun. u/ 18 år kr. 50, gælder alle ugens 7 dage Norddjursland Golf Klub: Kr. 80, - Jun. u/ 18 år kr. 50, gælder kun hverdage Kalø Golfcenter: Kr. 175,- på hverdage Kr. 200,- lørd./søn./helligdage Halv pris for juniorer u/ 18 år Randers Golf Klub: Kr. 100,- Jun. u/ 18 år kr. 50, gælder kun hverdage Man skal indskrive sig i greenfeebogen med DGU-kortnummer og klubnavn. Læs altid opslag om greenfeeaftaler i den klub du besøger, og overhold aftalen! Bestyrelsen PYT' MEV /?ET; /X!<E!" PEr ER..JO XtJNEN LE6! ) 60lF.'... I<VN EH J.~~ \.~ HUN SI&ER ', ' ALl"IP {)Er < forker f!:.

12 Maler du selv? - så køb FIUgger maling. Den vi selv anvender. Køb den direkte hos os og få råd og vejledning med oven i købet. Flugger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej Ebeltoft. Tlf Åben 8 17, tordag s~~ URE. OPTIK. GULD. SØLV v/ Mogens Rasmussen Adelgade Ebeltoft Tlf "Jij~iJ*''r FÅ SMAG PÅ LIVET Faxe - Ceres - Thor Djursland Depotet v l Lars Østergaard Tlf Cottonfield Guld. Sølv Ure og Pokaler (fbtltoft ~ulb & ~ølb v. Vivian Blom Adelgade Ebeltoft Tlf "I love talee "M ft!!oo.. / / away Fellini(( ~ lu Vælg mellem alle vore pizzaer og pastarette r. E SHEDSPRIS KUN ; N' ITALIE:\Sh: I'A\IILI ERESTAL.RA:\T \"\'tory J H~OO Ebeltoft Tlf

13 Træer, træer og atter træer v l Kim Egefjord l Ebeltoft er det rimeligt nemt, at komme til at se nærmere på banens træer. Alle spillere har mødt nye træer efterhånden som handicappet svandt ind, og alle har stiftet et nærgående kendskab med de smukke birketræer på hul 15. Landskabeligt er vores bane af høj kvalitet. Anlæggerne har taget store naturhensyn, og sø r get for at en runde også er en landskabelig oplevelse. Spillemæssigt er der også fine oplevelsesmuligheder, og her kommer træerne i spil. Træerne kan inddeles i tre kategorier: 1. træer som direkte er indtænkt i hullernes spilbarhed. 2. træer som inddirekte kommer med i spil ved upræcise slag. 3. træer som er en landskabelig del af banen.»golf i Ebeltoft" har gennem medlemmernes indlæg ofte beskæftiget sig med træerne i kategori 1, også lidt i kategori 2, men slet ikke om de fleste træer, som jo befinder sig i kategori 3. Baneudvalget, greenkeeperen og undertegnede har gennem det seneste år set på alle træerne, for at sikre kvaliteten i både spillernæssig og landskabelig henseende. Spørgsmål om træartssammensætning, træsundhed, naturværdi, landskabsværdi, driftsomkostninger o.s.v. indgår i overvejelserne for banens fremtidige udvikling. Udgangspunktet er fortrinligt. Mange yngre træer i god vækst med en fordeling på mange naturligt hjemmehørende træarter findes spredt ud over banen. Lad mig skille det lidt ad: - Mange træer Giver stor valgfrihed. Ikke alle kan blive, hvis banen ikke skal blive til en skovbane. - l god vækst. Sunde træer i god vækst giver mulighed for at udvælge blivende træer. Nogle træarter kan blive op til 400 år under optimale omstændigheder. - Mange naturligt hjemmehørende træarter. Naturligt hjemmehørende træarter som birk, eg og skovfyr kræver ingen pleje, er landskabeligt værdifulde og har en stor naturmæssig betydning for flora og fauna. - Spredning over hele banen. Spredningen gør det muligt at vælge en træartssammensætning, hvor udspring, blomstring, løvfald og vintertilstand kan udnyttes i oplevelsesmæssig sammenhæng. Træerne vil med tiden blive mere dominerende på banen. Endnu er der langt til en tilstand som i Jægersborg Dyrehave, men fra nu af vil landskabsværdien og naturindholdet øges fra år til år. Hvordan vil banen se ud om 1 O, 25, 50, 100 år? Naturens egen dynamik vil, hvis urørt, lukke alt i skov. Først i en fyrre-birkeskov der senere vil ændre sig til en egeskov. Faktisk var der en lukket egeskov omkring Ebeltoft helt op til formentlig år Men det er jo ikke ønskeligt for en golfbane. Hovedmålet er at sikre udfordrende golfspil, gode naturoplevelser, minimal miljøbelastning og lave driftsomkostninger. De skovningsopgaver der blev påbegyndt sidste år ved hul 1 O og nu fortsættes ved hul 2, er igangsætningen af en plan, der over en årrække vil tilgodese ovennævnte mål. l de nærmeste år vil blivende solitærtræer blive udvalgt, landskabeligt uønskede træer fjernet eller udskiftet, gyvelkrat forynget, plantagebevoksninger udtyndet og nye plantninger etableret. Alt sammen som et led i at gøre banen bedre, ved at understøtte og udnytte naturens egen dynamik. Ikke alle synes at golfbaner er et aktiv for naturen. Men Ebeltoft Golfbane er et godt eksempel på en naturbane, der har meget lille miljøbelastning og et meget stort varigt naturindhold. En egenskab kun få sportsanlæg kan måle sig med. Kun egentlig natur og skov har en lavere miljøbelastning og større naturindhold. Ege

14 ORGANISATIONSPLAN 1999 BESTYRELSE Jørgen Hjortstrøm Jørgen Langkilde l P.E. Lausen Poul Hansen Jørgen S. Jørgens Gustav Rosenkvist Flemming Schutt l MATCHUDVALG HANDICAPUDVALG Peter Hald, f. Jørgen Fink, f. Birgitte Koch Pedersen Steen Borregaard l l BANEUDVALG HUSUD' Jørgen S. Jørgensen, f. John An Jørgen Hjortstrøm Torben E H.J. Krath Hans C. l DAMEKLUB HERREKLUB ONSDAG Birgitte Koch Pedersen, f. Steen Borregaard, f. Peter Ras Inger Lundbergh, f. Karl E. Pedersen, f. Jørgen Hjortstrøm Jørgen Langkilde Larsen P.E. Lausen Poul Hansen

15 sen formand kasserer sekretær suppleant 1 BLADUDVALG Jørgen Hjortstrøm Torben Blom l SPONSOR- og PR-UDVALG Flemming Schutt, f. Poul Hansen Paul Erik Lausen LG rsen, f. m ørensen 1 ELITE/JUNIORUDVALG Lars N. Rasmussen, f. Kennett Sørensen l BEGYNDERUDVALG Gustav Rosenkvist, f. Bent Gunnestrup Hans Jørgen Krath LUB ssen, f. Jørgen S. Jørgensen Gustav Rosenkvist Flemming Schiitt

16 Skal du købe eller sælge din bolig, har DanBolig altid meget at vælge imellem. Kom ind og lad os give en uforpligtende vurdering af dine muligheder. Peter Alstrup Jernba negade 5, 8400 Ebeltoft, Tlf Dan -samarbejder med Unibank Lån til alt mellem himmel og jord I dag er det både nemt og hurtigt at få et lån i banken. Som regel er det også den billigste løsning, når alle omkostningerne regnes med. Uanset om der står pc, bil, m øbler eller noget helt fjerde på ønskesedlen. Du bestemmer selv, hvad du vil låne pengene til.

17 Målsætning for og pleje af Ebeltoft Golf Club's bane Baneudvalget har i samarbejde med greenkeeperne udarbejdet en målsætning for banens pleje, der skal følges i størst mulig udstrækning, så banen er i en sådan stand, at et stort flertal af medlemmerne oplever det positivt at spille og færdes på banen. Det skal understreges, at specielle tiltag (arbejdsopgaver) eller vejrlig kan umuliggøre at følge planen, som det også fremgår er en Målsætning. Standardplejeprogrammet omfatter følgende i sæsonen Generelt Det tilsigtes at primæropgaver som klipning af greens, forgreens og leesteder udføres tidligst muligt på dagen. Green s Greens klippes 3 til 5 gange om ugen, og altid på klubmatchdage. Klippehøjde gennem sæsonen 4-6 mm Hulflytning Hulflytning sker 2-3 om ugen. Dog altid om fredagen. Forgreen s Forgreens klippes 2-3 gange om ugen. Dog altid om fredagen. Klippehøjde gennem sæsonen 15 mm. Afklip opsamles. Teesteder Teesteder klippes 2-3 gange om ugen. Dog altid om fredagen. Klippehøjde gennem sæsonen 15 mm. Afklip opsamles. Fairway Fairway klippes 2-3 gange om ugen efter behov. Fairwaybredden må ikke overstige 30 meter. Dog undtaget hul15. Klippehøjde gennem sæsonen 25 mm. Semirough Semirough klippes 1-2 gange om ugen efter behov. Semiroughen skal være 1-2 klippebredder, 2 klippebredder hvor det er muligt, afhængig af plads og terræn. Plus i aftalte områder. Klippehøjde 50 mm. Klippet rough Klippet rough klippes i 1 bredde langs semirough, hvor det er muligt, og i aftalte områder, med slagleklipper. Klippehøjde 100 mm. Bunkers Bunkers rives 1-2 gange om ugen, sten skal opsamles. Dog altid om fredagen. Det skal siges endnu engang, at det er en målsætning, som kan fraviges, hvis specielle forhold gør sig gældende, så det nytter ikke noget at påberåbe sig, at sådan og sådan står der i plejeprogrammet. Baneudvalget TØMRERFIRMA P. E. JENSEN ApS Kristoffervejen 2 Elsegårde 8400 Ebeltoft Tlf

18 . ~:"iii"iog;gtrup EBELTOFT , bilt" KLOAK OG ANLÆGSARBEJDE - også minidozer med rendegraver ';::;~ & ~~ ~cut<u (også udbringning) VIDEOUDLEJNING ÅBEN ALLE DAGE kl DØGNKIOSKEN ~ Stampe Grønkjær Bygnings-snedkermester Jeppe Aakjærs Vej Ebeltoft Telefon SALON INGRID Skovhegnet Ebeltoft Nørrealle Ebeltoft TLF TLF Biltelefon Dine drømme og ønsker skal ikke vurderes i København. Du skal have hjælp og støtte fra det område, du bor i. Du skal have mulighed for at snakke med den. der bestemmer. Det har du hos os. Vore afdelinger bestemmer det meste selv men skulle du få brug for eksperter med specialviden, ligger hovedsædet i Randers - tæt på hvor DU bor!

19 Ordensforeskrifter Overtrædelser af ordensforskrifterne kan medføre karatæner. Tirsdagsdamer {hele dagen) 1. Greenkeeperens arbejde på ba-nen har fortrinsret. Spil ikke vi-dere, før han har vinket frem. 2. l perioden, hvor sommergreens er åbne, skal der startes fra hul 1 i weekends og på helligdage. Dog må der efter kl startes på hul3. 3. Spillere, der ikke starter fra hul 1, har vigepligt for alle andre spillere. Hullerne skal spilles i rækkefølge. Hvis der holdes pause ved et teested, kan spillet først genoptages, når igen er plads i spillerækken. Der må IKKE drives ud umiddelbart foran et hold fra forrige hul. 4. Langsomme bolde skal altid lukke bagfra kommende, hurtigere bolde igennem. 5. Spillere på hullet med det højeste nummer har fortrinsret. 6. På leesteder er prøveslag ikke tilladt, og tees skal anvendes 7. Opslåede græstørv skal omgående lægges på plads, nedslagsmærker på greens skal rettes op, og man skal rive efter sig i bunkers. 8. Øvelses- indspil på og mod de ordinære greens er ikke tilladt. Det samme er gældende fra bunkers. Der må kun øves i indspil mod putting green inden for afmærkningen. 9. Spil på banen med nøgen overkrop tillades ikke. 10. Ebeltoft Golf Club's bagmærke skal bæres synligt under spil. Henstillinger fra banekontrollører skal følges. 11. Hunde skal føres i snor. 12. Tomme flasker/ dåser, papir og andet affald, herunder cigaretstumper, skal medtages eller anbringes i de optillede affaldskurve. 13. På hul 15 er det ikke tilladt at betræde den private grund, der ligger uden for»out of bounds" på højre side af hullet. Bestyrelsen Starten på denne sæson vil blive tirsdag den 27. april efter kl (tidspunktet bedes venligst overholdt). Vi starter sikkert med en Stabletord - ellers se opslag i klubhuset. Igen i år spiller mod Norddjursland, men på hjemmebane denne gang. Ca. sidste tirsdag i hver måned går vi ud samlet, spiser, hygger og får præmier. Første spisning bliver dog den 1/6, da Toyotamatchen er den 24. maj, og så er der nok ikke stemning igen allerede dagen efter. Matchlee er kr. 20,-, som lægges i posen, når man skriver sig på og INDEN man går ud! Idet jeg regner med lidt hjælp fra Gerda Nielsen og Elisa Andersen, håber jeg på en rigtig god sæson. Inger Lundbergh '" ui,.\j,.::: "...

20 DET ER OS DER SLÅR TIL.. b=//_ { = snedker- og tømrerfirma THORKIL ' 1 BROUER A/ 5 ~ /JG~~;.~!II 8400 Ebeltoft Tlf ~ W. BLICHFELDT AIS Aut. WS. BAD. KØKKEN A. Knudsensvej 1 O Ebeltoft. Tlf Slå et slag ind i banken og få en snak om dine boliglån Hvis det er over et år siden, du sidst fik kigget boligfinansieringen efter i sømmene, kan det måske betale sig at se på den igen. Lad os regne på det og eventuelt aftale, at vi løbende overvåger, om boligfinansieringen er optimal. Ring, og lad os aftale et møde. Banken er på din side - også i boligspørgsmål. - l DJURSLANDS BANK - den lokale bank

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. BESTYRELSE: @~TO~ UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax Sekretær Torben

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub.

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub. Prøvemedlemskab af Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.dk 2011 BEGYNDERUDVALGET - tidligere kaldet Kaninkomite (da begyndere

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky sa n d / S k y e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc CCl ul ub

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Ordens- og etiketteregler

Ordens- og etiketteregler Ordens- og etiketteregler i Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub 1 Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes på

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Mikrogolf. Gyttegård Golf Klub. Version 4.1 side 1

Mikrogolf. Gyttegård Golf Klub. Version 4.1 side 1 Mikrogolf Gyttegård Golf Klub 2010 Version 4.1 side 1 Mikrogolf golf for sjov Fokus Sjovt, sikkert og grundlæggende golfkendskab Baggrund Klubbens engagement i mikrogolf begrundes med et ønske om at sikre

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

REFERAT Frederikshavn Golf Klub i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i. Frederikshavn Golf Klub

REFERAT Frederikshavn Golf Klub i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i. Frederikshavn Golf Klub REFERAT Frederikshavn Golf Klub i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i Tilstede: TV- Tore Vedelsdal CS Caroline Skjoldborg til kl. 19 TW Tom Winther

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst.

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst. Turnerings Program Følg med på hjemmesiden hvor der vil blive opdateret løbende. 10. Maj PsykologTeam Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August Nordea Championship 20. Sep.

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Stiftelse af Royal Golf Club er sket på et medlemsmøde den 24. marts 2009. Klubben er selskabsmedlem af Dansk Golf Union.

Stiftelse af Royal Golf Club er sket på et medlemsmøde den 24. marts 2009. Klubben er selskabsmedlem af Dansk Golf Union. 1 - Udgave Denne 11. udgave af Royal Golf Center - Rules and Regulations of Etiquette er gældende fra 22. oktober 2014 og erstatter 10. udgave fra 5. november 2009. 2 - Åbning - Overdækket driving range

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Golfens Dag d. 25 april 2010

Golfens Dag d. 25 april 2010 Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev Maj 2010 Nr. 3 Golfens Dag d. 25 april 2010 Sæt kryds i kalenderen til sommerfest i Kalø d. 14. August Hold øje med tilmeldingslisterne i juli. Golfens dag den

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub Klub nr: 22 - stiftet 1968 Golfbanevej 3 - Uge edegaard - 6360 Tinglev www.sdj-golf klub.dk sonderjylland@mail.dk Tlf. +45 74687525 - Fax. +45 74687505 BANER: 18 huller, Par: 71

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Slipshavnsvej 16-5800 Nyborg www.sct-knuds.dk mail@sct-knuds.dk Tlf. +45 65311212 - Fax. +45 65302804

Slipshavnsvej 16-5800 Nyborg www.sct-knuds.dk mail@sct-knuds.dk Tlf. +45 65311212 - Fax. +45 65302804 SCT. KNUDS GOLFKLUB Klub nr: 11 - stiftet 1954 Slipshavnsvej 16-5800 Nyborg www.sct-knuds.dk mail@sct-knuds.dk Tlf. +45 65311212 - Fax. +45 65302804 BANER: 18 huller, Par: 72 CR/slope herrer gul: 71,1/130

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed blandt medlemmer og

Læs mere