Formand Jørgen Hjortstrøm Jørgen S. Jørgensen Matchudvalg:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Jørgen S. Jørgensen 86 34 20 88. Matchudvalg:"

Transkript

1

2 Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen UB Telefon BOGTRYK Telefax OFFSET Sekretær DESKTOP P. E. Lausen KOPI HASNÆS TRYKApS GOLF l EBELTOFT Poul Hansen STEMPLER Jørgen S. Jørgensen REDAKTION: Gustav Rosenkvist Strandgårdshøj loa Ebeltoft Flemming Schutt, suppl Tlf Fax Jørgen Hjortstrøm Torben B/om UDVALG: KNEBEL ANNONCER: EL-INSTALLATION Matchudvalg: Sponsor- og PR-udvalg Peter Hald, fmd TLF JO 76 Birgitte Koch Pedersen TIRSTRUP Steen Borragaard FOTO: EL-INSTALLATION Torben B/om TLF BO Handicapudvalg: Jørgen Fink, fmd. TRYK/LAY-OUT: : :-~:-... ~}.. El køb Hasnæs Tryk ApS Baneudvalg: Ebeltoft Jørgen S. Jørgensen, fmd Ebelto ft El-inst allation A/S Jørgen Hjortstrøm H. J. Krath Nørrep o rt E b eltof t GOLF/EBELTOFT Tlf Nr. 5 1 August 1999 Miljø: Nr. 52 November 1999 Kim Egefjord Nr. 53 Marts år 2000 Bladudvalg: Jørgen Hjortstrøm Torben Blom INDLÆG SENDES TIL: Sponsor- og PR-udvalg: Jørgen Hjortstrøm eller Flemming Schutt, fmd Torben B/om Poul Hansen Advokataktieselskabet 1KRØLNER & Al AAGAARD POULSEN Nr. 5 1 senest 30/6-99 Husudvalg: John Andersen, fmd Nr. 52 senest 23/ Torben Blom Frederiksgade 72 Nr. 53 senest 15/2-00 Hans C. Sørensen Århus C Begynderudvalg: Telefon Gustav Rosenkvist. fmd Bent Gunnestrup OBS! H. J. Krath Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 51 er Elite/ juniorudvalg: senest den 30/6-99 Lars N. Rasmussen, fmd Tøj til enhver alder Kennett Sørensen Tøj til enhver lejlighed Kontingenter: Jørgen L. Larsen »Husk«Telefon Klæder skaber folk Green keeper: Ryttergården Flemming R. Nielsen FORSIDE: Mobil l Formodentlig sidste gang Mobil li vi ser det nuværende Klubhus klubhus i vintertøj. Motfe&'ømet JERN BANEGADE EBELTOFT TLF Ol

3 Bestyrelsen orienterer Kort uddrag fra generalforsamlingen den 5. dec Efter Jørgen Krølner var valgt som dirigent, blev der afgivet beretning om klubbens virke i Enkelte punkter fra beretningen: Det blev oplyst, at bestyrelsen samme dag havde underskrevet den endelige købsaftale, og at vi nu bare venter på købers underskrift, så det endelige salg snart kan være på plads. Bestyrelsen har frigjort sig af den tidligere aftale om, at opførelse af et nyt klubhus skal være en del af betalingen. Klubben vil nu selv stå for opførelsen. l byggeperioden vil der blive lejet pavilloner som midlertidigt klubhus, så klublivet kan fortsætte. P.g.a. klubbens positive låneomlægning er det en dårlig forretning at låne penge af medlemmerne, hvorfor kapitalindskud på godt 1 mio. vil blive tilbagebetalt senest 1. januar Bestyrelsen siger tak for hjælpen, der muliggjorde købet af banen. Mads Peter Jensen er blevet så interesseret i arbejdet, at han gerne vil i lære. l samarbejde med Jobkontoret er der udarbejdet en uddannelsesplan, så Mads fra den 1. januar 1999 er lærling. Det er første gang i klubbens historie, vi har en lærling, så det er også et fremskridt. Kim Egefjord har lovet at være klubbens miljøansvarlig. Træner i bliver igen Jens Peter Reinert. Han vil være i klubben tirsdag og onsdag. For at få mere styr på regelstoffet holdes der regelmøder: 21. feb marts marts. Klubben har haft en nettotilgang af medlemmer på 50. Brug af træningsbolde på banen er forbudt og det er ikke velset, at der handles med fundne bolde. Lad Pro-shoppen om at sælge bolde!! Der blev rettet en tak til klubbens sponsorer og annoncører med en opfordring til medlemmerne om at støtte dem. Beretningen sluttede med en efterlysning af en ny redaktør af klubbladet med udgangen af 1999! Beretning, regnskab, budget og betalingsregulativ godkendtes med små kommentarer. Et forslag, om at klubben vil have max. 500 medlemmer, kunne ikke vedtages, men bestyrelsen blev pålagt løbende at holde øje med medlemstallet, så det ikke bliver for stort. Ordensforskrifterne blev livligt diskuteret, og det blev vedtaget, at overtrædelser kan medføre karantæne. Jørgen Langkilde blev genvalgt og Gustav Rosenkvist nyvalgt til bestyrelsen, da Torben Blom ikke ønskede at genopstille. Som suppleant blev Flemming Schutt genvalgt. Revisionsfirmaet Henning Kovsted blev genvalgt. Et forslag om at lave træningsbanen om til en par-3-bane lovede baneudvalget ved Jørgen S. Jørgensen at se på. Torben Blom blev kaldt frem og takket for sit engagement og store arbejde som sekretær i 1 O år. En periode der nok har været den mest turbulente i klubbens historie. Torben har udført arbejde, der går langt udover, hvad man kan forvente af en H-sekretær, så det var vel ment, da forsamlingen hyldede ham med stående klapsalver, da han fik overrakt en vingave. Generalforsamlingen sluttede kl Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen som det fremgår af vedhæftede organisationsplan. Underskrifterne fra investor, som nævnt ovenfor, lod vente på sig. Nu i februar har vi imidlertid fået dem, og proceduren er derefter: Offentlig høring om projektet, byrådets forventede dispensation fra den foreliggende lokalplan, investors bestyrelses godkendelse og så er salget forhåbentlig på plads. Forventet medio april. Placering af nyt klubhus: Nogle mener fejlagtigt, at ønsket om at få placeret det nye klubhus ved»ryttergården" er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18. maj Eneste punkt på dagsordenen var imidlertid eventuelt salg af Strandgårdshøj 8a. Hvis placering af nyt klubhus havde været et punkt på dagsordenen, var medlemmer med andre ønsker om placering måske mødt op. På den netop afholdte generalforsamling kom der en bemærk-

4 Matchudvalget 1999 Flag og bagmærke ning om, at når klubhuset ikke kunne placeres på bakken til venstre for damernes teested på hul 6, så glem det. Bestyrelsen arbejder videre med at få amtets tilladelse til at bygge i området ved "Ryttergården" men undersøger også andre muligheder for en optimal placering. Det ligger imidlertid fast, at vi ikke stikker spaden i jorden, før vi er så sikre, som vi nu en gang kan blive. Bestyrelsen ønsker medlemmerne en god golfsæson og håber, at l tager de besværligheder, der nok skal komme i forbindelse med et foreløbigt klubhus, med oprejst pande. Jørgen Hjortstrøm Efterlysning! Vi mangler nogle af de jern vi bruger til begyndertræningen. Se efter i din bag om der skulle være nogle jern, som du ikke har fået afleveret, og gør det endelig inden den nye sæson begynder. Hvis l har nogle jern, som l ikke bruger, så lad begynderudvalget få glæde af dem. J.H. Lidt om matchprogrammet Det har i mange år været kotume, at bestyrelsen har stået for klubmesterskaberne - det bliver fremover matchudvalget, hvad der vel også er mest rigtigt. Som det fremgår af matchprogrammet bliver det over en weekend, lørdag-søndag, med efterfølgende klappematch. Man kan selvfølgelig deltage i eks.: junior og herrer eller dameeller seniordamemesterskabet o. s. v. Der vil i år også være mesterskabsfade til juniorer og seniorer. Matchprogrammet for klubberne i klubben har vi gjort mere overskueligt ved at samle start og afslutning i samme felt forneden i programmet. Der er yderst til højre lavet en kolonne, som man kan krydse af ud for den/de matcher man vil deltage eller har deltaget i. Og så lidt om/ til matchlederne: Først en stor tak fordi l år efter år stiller op og ta'r jeres tørn, for det er jo stort set Tordenskjolds soldater hvert år, så derfor vil jeg opfordre matchlederne til at tage en ny hjælper (kanin) med, så vi kan få sluset nye matchledere ind. Jeg har talt med medlemmer som gerne vil hjælpe, så derfor opfordrer jeg dem til at kontakte matchlederne. En sidste opfordring!! Præmiemodtagerne skal være tilstede - kan du ikke ~ du give besked til matchlederen. Et G odt C lag! Matchudvalget Peter Hald De indlagte flag og bagmærker skal sættes på DGU kortet og på det grønne klub-bagmærke. DGU har, i bestræbelse på, at nedsætte omkostningerne i Unionen, i år valgt at udsende årsflagene på ruller, istedet for som sidste år, at sende dem påklæbet et brev med forklaring om brug af DGU kortet, hvilket har givet klubbernes sekretariater et stort arbejde med at adskille flagene. Besparelser kan også købes for dyrt! Det kan være vanskeligt, at få flaget overført i hel stand. Skulle det gå galt, kan nyt flag fås hos sekretæren. DGU kortet skal altid medbringes ved spil på andre baner og fremvises på forlangende. Ved betaling af greenfee skal medlemsnummeret indskrives i greenfee-bogen. På bagsiden af kortet kan det aktuelle handicapindeks påføres af formand eller sekretær. DGU har planlagt, at det nuværende kort, som er meget dyrt, skal erstattes af et engangskort. DGU vil så udsende et nyt til medlemmerne hvert år. Men på grund af de før omtalte besparelser, kom det ikke ud i år. Vi rnå så håbe, at det sker til næste år. Angående bagmærket er det meget vigtigt, at 1999-mærket kommer på omgående, og det skal bemærkes, at alle medlemmer lili.al bære bagmærket synligt på bag'en, så banekontrollanterne undgår giftige bemærkninger, når de "antaster" klubmedlemmer, der ikke har bagmærket fremme. Sekretæren

5 SORØ GOLFKLUB Har du s pi Ilet i Sorø? Ikke endnu! Så kan du glæde dig til en ri gti g udfordrin g! Sorø Golfklub li gger midt på Sjæll and, ku n 35 km fra Storebæltsbroen. Klubbe n har alle fac iliteter incl. resta urant. Åben all e dage i sæsonen. Vi byder dig ve lkom men til en meget stor golfopleve lse i Sorø Reservation for grupper på tlf ell er Vi er altid i nærheden U anset hvor i Danmark, De befinder Dem, så ligger vi bekvemt for Dem. Og skal De flytte, finder vi en afdeling tæt på Deres nye hjem eller arbejdsplads. Det gør det hele lidt lettere. ~ DEN DANSKE BANK

6 Torsdagsmatch for herrer (hele dagen) l skrivende stund, ultimo januar, med kulderekord i Norge og Finland kan der dog stadig her på banen spilles på vintergreens uden sne. Vi er gået i gang med planlægningen af den nye torsdagssæson, som på grund af påsken først starter 8/ 4. l løbet af året bliver der 9 gange spillet om slagspilsmesterskabet, hvor den flotte vandreskulptur er udsat. Spilledatoerne bliver sat op på torsdagsherre-tavlen i kl ubhuset, og på de samme dage bliver der også en samlet præmie i Stableford. Vi skal i år spille 2 venskabsmatcher på hjemmebane. Den 20/ 5 er mod Grenå. Kalø kommer også på besøg, men datoen er endnu ikke fastlagt. Tilmelding og matchpropositioner bliver sat op senere. Til nye deltagere i torsdagsmatcherne kan jeg fortælle, at en del af spillerne mødes mel lem kl. 13 og 14, og en hel del omkring kl. 16, så hvis man mangler en spillepartner, er her en god chance for at komme ud alligevel. Med hensyn t il den sociale del af golfen i klubhuset må vi afvente et eventuelt salg af bygningen, inden planlægningen kan laves, men vi håber på en hurtig løsning. Med håb om en god sæson, ses vi torsdag den 8/4 til spil og en god golfsnak. Steen Borregaard MATCHFORM Slagspil eller stablelord efter eget valg HANDICAP HANDICAPINDEKS 0-54 TILMELDING Man skal skrive sig på startliste før spil STARTTID Hele dagen MARKØR Markøren skal deltage i matchen SCOREKORT Seneste indlevering af scorekort og matchfee kl l solnedgang MATCHFEE Matchlee kr. 30,- Er der ingen matchleder tilstede, benyt da en kuvert ved scorekortkassen PRÆMIER Der er hver torsdag en 1. og en 2. præmie, både i stablelord og slagspil, samt en præmie til den spiller, der kommer nærmest flaget på hul 11 og hul 17 PRÆMIEUDDELING Præmieuddeling kl l solnedgang Ikke overrakte præmier kan afhentes den fø lgende torsdag på samme tidspunkt SPISNING OG HYGGELIGT SAMVÆR Der vil hver torsdag aften være mulighed for at få et stykke mad og en golfsludder. Dette gælder også de, der ikke har deltaget i matchen, og pigerne er naturligvis også velkomne. VI FORBEHOLDER OS RET TIL ÆNDRINGER! Steen Borragaard Tlf

7 TO VOTA AUTO-HALLEN Bo & Steen Møller lis Martin Hansens VeJ EbeltoM Tlf Fax Nye Gardiner * air i solafskærmning * duge, sengetøj, håndklæder * målragning, syning, montering * vask og rens Gardiner vipeder Seldrup Nørreport Ebeltoft Tlf Fax STØT ANNONCØRERNE l DETTE BLAD Boris Holm Jernbanegade Ebeltoft Tlf SERVICE OG DÆKCENTER ~ Deres frisør... Hanne Albæk Adelgade Ebeltoft Tlf HELE FAMILIENS FRISØR DE STØTTER os Stort udvalg i lingeri Inger Post. Adelgade Ebeltoft. Tlf Se montren på Hotel Hvide Hus OOconrSYN~ -optikeren i Ebeltoft v/charlorre Brerh Pedersen Adelgade Ebelrofr Telefon REVISIONSFIRMA w~/_ HENNING KOVSTED / p statsautoriseret revisor /)/ stra ndve;en 29 aktieselskab A L 8400 ebeltoft telefo n telefax registrerede revisorer: jan baarup, marianne Iaursen, j ens Jørgen damberg, susanne kruse

8 Greenfee aftale Tirsdagsdamerne formiddag E.G.C. har indgået aftale med følgende klubber: Brande, Give, Dejbjerg, Hammel, Herning, Holmsland Klit, Holstebro, Ikast, Grenå, Lemvig, Mollerup, Morsø, Norddjursland, ' Nordvestjysk, Randers, Skive, Struer, Tange Sø, Trehøje, Viborg, Århus, Askov og Harrevig. Aftalen indebærer at klubbernes aktive medlemmer med banetilladeise på ugens 5 første hverdage - helligdage undtaget - er berettigede til, som gæster, at spille på disse klubbers baner - hele dagen - til nedsat greenfee, nemlig: Kr. 120,- for seniorer, Kr. 60, - for juniorer på baner med 18 eller flere huller Kr. 100, - for seniorer, Kr. 50,- for juniorer på baner med færre end 18 huller. NB! Der skal altid tages behørigt hensyn til de respektive klubbers matchprogrammer, eventuelle handicapbegrænsninger samt mulige restriktioner. Aftalen indebærer ikke ret til forudgående tee-time reservation. Gæstespillere legitimerer sig gennem personligt DGU medlemskort, hvis nummer anføres i greenfeebogen. På mødet i Herning den 9. feb var der fra flere klubber ønske om at ophæve aftalen. Grunden er, at næsten alle klubber besøges af greenfeespillere, der snyder. Det er forstemmende at høre, at golfspillere, der er i stand til at læse, hvor der er rabat på greenfee og kan finde ud af, hvor banerne ligger, ikke kan finde ud af, at "ugens 5 første dage«ikke omfatter lørdage og søndage! De fleste skriver ikke deres medlemsnummer i greenfeebogen, og det kan betyde bortvisning, hvis det ved kontrol konstateres. Altså: Aftalen omfatter ikke lørdage, søndage eller helligdage!! Det ville da være ærgerligt, hvis det medlemsgode, det er, skulle bortfalde. Læs altid de opslag der er i de golfklubber l besøger, så l følger den pågældende klubs regler. l vil så kunne se, at flere klubber har det tilbud, at en betalende voksen spiller kan tage en juniorspiller med gratis. Vi betragter fortsat aftalen som et gode for medlemmerne og håber ikke, at de få skal ødelægge det for de mange. E.G.C. har i 1998 haft besøg af 829 spillere fra de klubber vi samarbejder med! Jørgen Hjortstrøm Vinteren går lige så stille med lidt vintergolf og lidt gåture, hvor vi har haft god lejlighed til at lære vore nye spillere at kende under afslappede former. Nu må foråret imidlertid meget gerne trænge sig på, utålmodigheden begynder at kalde på rigtig golf. Vi satser på start tirsdag den 30/3 kl. 9, og vi håber naturligvis på en god og festlig opstart. Ønsker du at deltage, så tilmeld dig på listen i klubhuset. Det er unægtelig en spændende sæson, vi står foran, hvor vi bl.a. spørger: Har vi et klubhus, og hvor længe? Hvornår får vi et nyt, og hvor skal det ligge? Hvad med banen, skal den evt. ændres/lægges om? På trods af de ubesvarede spørgsmål har vi måttet lægge planer, som vi håber at kunne realisere uden for mange udfordringer! Et af vore projekter er et besøg fra Randers, der atter har fået gang i en formiddagsmatch. Vi har med stor glæde taget imod henvendelsen fra dem om at genoptage en god tradition, og vi har bedt om at starte her i Ebeltoft - i håb om at huset stadigvæk står der. Tirsdag den 4..!Illi.i skal slaget stå her i Ebeltoft, så SÆT KRYDS l KALENDE REN, så du husker at deltage, og sæt så også et kryds tirsdag den 10. august, hvor vi skal til Randers og spille deres vidunderlige bane. Gør det NU, inden du læser videre! En udflugt eller to med torsdags-

9 G. U. R.»Ground under repair«formiddagsherrerne er også under planlægning. Kirsten Ebsen, El lis Holm Nielsen og undertegnede ønsker alle, der måtte have lyst hjertelig velkommen til en ny sæson og en forhåbentlig rigtig dejlig sommer. Birgitte Koch Pedersen Hvordan og hvor må/ skal der droppes ved forhindringer, G.U.R. etc. Regel 25-1: GENER Areal under reparation, tilfældigt vand etc. der giver frit drop, een køl lelængde. Regel 25-1b: LEMPELSE Spilleren har ikke mulighed for selv at vælge hvor der skal droppes. Hvis lempelse vælges, og det nærmeste punkt plus en køllelængde er midt i en busk eller i høj rough, skal der droppes der, selvom der er fairway. Så undersøg området, før du vælger lempelse og løfter bolden. Skitsen viser 3 situationer for højrehåndede - for venstrehåndede er det tdnevljeps. Giv greenkeeperen besked Hvis der arrangeres andre matcher end dem, der står i matchprogrammet, skal greenkeeperen havde besked, da det ellers griber forstyrrende ind i planlægningen af arbejdet på banen. Undgå gunstart l Bestyrelsen SPILLE RETNING M M ~ ;3_ B1,B2,B3 P1 P2 P1 P1 - A - A P2- C-C M M1 NS G.U.R. Boldposition i G.U.R. etc. Boldpunktet nærmest B1 Boldpunktet nærmest B2 Boldpunktet nærmest B3 Droppeområdet for B1, B3 Droppeområdet for B2 Midterlinie i G.U.R. Midterlinie for P1 og P2 Normal stance med den kølle der skal bruges til at udføre slaget. 82 Gustav

10 BAGMARKED W~&te "'CD Kvalitetsbag - stærkt nedsat! LvNx 9" Black Cat StaH 14rumsbag Vejl. pris kr Nu kun kr... l Top med lomme til hver enkelt jem/kølle. Denne bag giver dig den bedste beskyttelse af dit udstyr. Vælg mellem mange farver. 8'h" før kr. 998,- 598 Bh" ' /et- Nu kun kr... vægtsbag Stor 9" Før kr. 698,- før kr , Nu kun 398 Nu kun kr.... kr... Ultra, Lite Bh bag Før kr Nu kun kr. 898 G ~~LF experfen Oddervej Højbjerg Tlf Fax Åbent , fre 10-18, lør 10-13, l.lør i md Mode for den kvalitetsbevidste finder De hos:

11 Begyndertræning Lokale regler For Ebeltoft Golf Club's medlemmer Når der nu etableres 5 begynderhuller, er det udvalgets plan, at begynderne skal gennemgå et 6 ugers uddannelsesforløb. Træneren skal stå for det rent praktiske og udvalget for den teoretiske undervisning som regelstof og etikette. Begynderne skal spille sig i handicap på de 5 begynderhuller og bestå en skriftlig prøve, inden de slippes løs på den store bane. Bortset fra de kaninmatcher, der vil blive arrangeret. Inden begynderne får lov til at spi lle på den store bane, skal de være indmeldt som fullmembers. "No pay - no play" Et hold begyndere følges ad gennem hele forløbet, og der optages ikke nye begyndere på holdet, når det er igang. Hvis der er brug for det, startes et nyt hold begyndere op een til to uger efter, at det forrige hold er gjort færdigt. f. Begynderudvalget J.H. 1. Baneafmærkninger Hvide pæle: Gule pæle: Blå pæle: Blå pæle m/ sort top: Out of bounds Vandhazard Areal under reparation Areal under reparation med spilleforbud 2. Gule og blå markeringspæle, retningspæle, 150 m afstandspæle, afstandsmærker på fairways, affaldsbeholdere, vejvisersten samt jordfaste sten through the green, er ikke flytbare forhindringer. Regel Sten i bunkers defineres som..flytbare forhindringer", jfv. regel Bolde, der rammer el-ledninger skal straffrit slås om. Indtil der bliver trykt nye scorekort, vil der ligge lokale regler ved siden af scorekortene i klubhuset. J.H. er der indgået Greenfee aftaler for 1999 med følgende lokale golfklubber: Grenå Golf Klub: Kr. 100,- Jun. u/ 18 år kr. 50, gælder alle ugens 7 dage Mollerup Golf Klub: Kr. 100,- Jun. u/ 18 år kr. 50, gælder alle ugens 7 dage Norddjursland Golf Klub: Kr. 80, - Jun. u/ 18 år kr. 50, gælder kun hverdage Kalø Golfcenter: Kr. 175,- på hverdage Kr. 200,- lørd./søn./helligdage Halv pris for juniorer u/ 18 år Randers Golf Klub: Kr. 100,- Jun. u/ 18 år kr. 50, gælder kun hverdage Man skal indskrive sig i greenfeebogen med DGU-kortnummer og klubnavn. Læs altid opslag om greenfeeaftaler i den klub du besøger, og overhold aftalen! Bestyrelsen PYT' MEV /?ET; /X!<E!" PEr ER..JO XtJNEN LE6! ) 60lF.'... I<VN EH J.~~ \.~ HUN SI&ER ', ' ALl"IP {)Er < forker f!:.

12 Maler du selv? - så køb FIUgger maling. Den vi selv anvender. Køb den direkte hos os og få råd og vejledning med oven i købet. Flugger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej Ebeltoft. Tlf Åben 8 17, tordag s~~ URE. OPTIK. GULD. SØLV v/ Mogens Rasmussen Adelgade Ebeltoft Tlf "Jij~iJ*''r FÅ SMAG PÅ LIVET Faxe - Ceres - Thor Djursland Depotet v l Lars Østergaard Tlf Cottonfield Guld. Sølv Ure og Pokaler (fbtltoft ~ulb & ~ølb v. Vivian Blom Adelgade Ebeltoft Tlf "I love talee "M ft!!oo.. / / away Fellini(( ~ lu Vælg mellem alle vore pizzaer og pastarette r. E SHEDSPRIS KUN ; N' ITALIE:\Sh: I'A\IILI ERESTAL.RA:\T \"\'tory J H~OO Ebeltoft Tlf

13 Træer, træer og atter træer v l Kim Egefjord l Ebeltoft er det rimeligt nemt, at komme til at se nærmere på banens træer. Alle spillere har mødt nye træer efterhånden som handicappet svandt ind, og alle har stiftet et nærgående kendskab med de smukke birketræer på hul 15. Landskabeligt er vores bane af høj kvalitet. Anlæggerne har taget store naturhensyn, og sø r get for at en runde også er en landskabelig oplevelse. Spillemæssigt er der også fine oplevelsesmuligheder, og her kommer træerne i spil. Træerne kan inddeles i tre kategorier: 1. træer som direkte er indtænkt i hullernes spilbarhed. 2. træer som inddirekte kommer med i spil ved upræcise slag. 3. træer som er en landskabelig del af banen.»golf i Ebeltoft" har gennem medlemmernes indlæg ofte beskæftiget sig med træerne i kategori 1, også lidt i kategori 2, men slet ikke om de fleste træer, som jo befinder sig i kategori 3. Baneudvalget, greenkeeperen og undertegnede har gennem det seneste år set på alle træerne, for at sikre kvaliteten i både spillernæssig og landskabelig henseende. Spørgsmål om træartssammensætning, træsundhed, naturværdi, landskabsværdi, driftsomkostninger o.s.v. indgår i overvejelserne for banens fremtidige udvikling. Udgangspunktet er fortrinligt. Mange yngre træer i god vækst med en fordeling på mange naturligt hjemmehørende træarter findes spredt ud over banen. Lad mig skille det lidt ad: - Mange træer Giver stor valgfrihed. Ikke alle kan blive, hvis banen ikke skal blive til en skovbane. - l god vækst. Sunde træer i god vækst giver mulighed for at udvælge blivende træer. Nogle træarter kan blive op til 400 år under optimale omstændigheder. - Mange naturligt hjemmehørende træarter. Naturligt hjemmehørende træarter som birk, eg og skovfyr kræver ingen pleje, er landskabeligt værdifulde og har en stor naturmæssig betydning for flora og fauna. - Spredning over hele banen. Spredningen gør det muligt at vælge en træartssammensætning, hvor udspring, blomstring, løvfald og vintertilstand kan udnyttes i oplevelsesmæssig sammenhæng. Træerne vil med tiden blive mere dominerende på banen. Endnu er der langt til en tilstand som i Jægersborg Dyrehave, men fra nu af vil landskabsværdien og naturindholdet øges fra år til år. Hvordan vil banen se ud om 1 O, 25, 50, 100 år? Naturens egen dynamik vil, hvis urørt, lukke alt i skov. Først i en fyrre-birkeskov der senere vil ændre sig til en egeskov. Faktisk var der en lukket egeskov omkring Ebeltoft helt op til formentlig år Men det er jo ikke ønskeligt for en golfbane. Hovedmålet er at sikre udfordrende golfspil, gode naturoplevelser, minimal miljøbelastning og lave driftsomkostninger. De skovningsopgaver der blev påbegyndt sidste år ved hul 1 O og nu fortsættes ved hul 2, er igangsætningen af en plan, der over en årrække vil tilgodese ovennævnte mål. l de nærmeste år vil blivende solitærtræer blive udvalgt, landskabeligt uønskede træer fjernet eller udskiftet, gyvelkrat forynget, plantagebevoksninger udtyndet og nye plantninger etableret. Alt sammen som et led i at gøre banen bedre, ved at understøtte og udnytte naturens egen dynamik. Ikke alle synes at golfbaner er et aktiv for naturen. Men Ebeltoft Golfbane er et godt eksempel på en naturbane, der har meget lille miljøbelastning og et meget stort varigt naturindhold. En egenskab kun få sportsanlæg kan måle sig med. Kun egentlig natur og skov har en lavere miljøbelastning og større naturindhold. Ege

14 ORGANISATIONSPLAN 1999 BESTYRELSE Jørgen Hjortstrøm Jørgen Langkilde l P.E. Lausen Poul Hansen Jørgen S. Jørgens Gustav Rosenkvist Flemming Schutt l MATCHUDVALG HANDICAPUDVALG Peter Hald, f. Jørgen Fink, f. Birgitte Koch Pedersen Steen Borregaard l l BANEUDVALG HUSUD' Jørgen S. Jørgensen, f. John An Jørgen Hjortstrøm Torben E H.J. Krath Hans C. l DAMEKLUB HERREKLUB ONSDAG Birgitte Koch Pedersen, f. Steen Borregaard, f. Peter Ras Inger Lundbergh, f. Karl E. Pedersen, f. Jørgen Hjortstrøm Jørgen Langkilde Larsen P.E. Lausen Poul Hansen

15 sen formand kasserer sekretær suppleant 1 BLADUDVALG Jørgen Hjortstrøm Torben Blom l SPONSOR- og PR-UDVALG Flemming Schutt, f. Poul Hansen Paul Erik Lausen LG rsen, f. m ørensen 1 ELITE/JUNIORUDVALG Lars N. Rasmussen, f. Kennett Sørensen l BEGYNDERUDVALG Gustav Rosenkvist, f. Bent Gunnestrup Hans Jørgen Krath LUB ssen, f. Jørgen S. Jørgensen Gustav Rosenkvist Flemming Schiitt

16 Skal du købe eller sælge din bolig, har DanBolig altid meget at vælge imellem. Kom ind og lad os give en uforpligtende vurdering af dine muligheder. Peter Alstrup Jernba negade 5, 8400 Ebeltoft, Tlf Dan -samarbejder med Unibank Lån til alt mellem himmel og jord I dag er det både nemt og hurtigt at få et lån i banken. Som regel er det også den billigste løsning, når alle omkostningerne regnes med. Uanset om der står pc, bil, m øbler eller noget helt fjerde på ønskesedlen. Du bestemmer selv, hvad du vil låne pengene til.

17 Målsætning for og pleje af Ebeltoft Golf Club's bane Baneudvalget har i samarbejde med greenkeeperne udarbejdet en målsætning for banens pleje, der skal følges i størst mulig udstrækning, så banen er i en sådan stand, at et stort flertal af medlemmerne oplever det positivt at spille og færdes på banen. Det skal understreges, at specielle tiltag (arbejdsopgaver) eller vejrlig kan umuliggøre at følge planen, som det også fremgår er en Målsætning. Standardplejeprogrammet omfatter følgende i sæsonen Generelt Det tilsigtes at primæropgaver som klipning af greens, forgreens og leesteder udføres tidligst muligt på dagen. Green s Greens klippes 3 til 5 gange om ugen, og altid på klubmatchdage. Klippehøjde gennem sæsonen 4-6 mm Hulflytning Hulflytning sker 2-3 om ugen. Dog altid om fredagen. Forgreen s Forgreens klippes 2-3 gange om ugen. Dog altid om fredagen. Klippehøjde gennem sæsonen 15 mm. Afklip opsamles. Teesteder Teesteder klippes 2-3 gange om ugen. Dog altid om fredagen. Klippehøjde gennem sæsonen 15 mm. Afklip opsamles. Fairway Fairway klippes 2-3 gange om ugen efter behov. Fairwaybredden må ikke overstige 30 meter. Dog undtaget hul15. Klippehøjde gennem sæsonen 25 mm. Semirough Semirough klippes 1-2 gange om ugen efter behov. Semiroughen skal være 1-2 klippebredder, 2 klippebredder hvor det er muligt, afhængig af plads og terræn. Plus i aftalte områder. Klippehøjde 50 mm. Klippet rough Klippet rough klippes i 1 bredde langs semirough, hvor det er muligt, og i aftalte områder, med slagleklipper. Klippehøjde 100 mm. Bunkers Bunkers rives 1-2 gange om ugen, sten skal opsamles. Dog altid om fredagen. Det skal siges endnu engang, at det er en målsætning, som kan fraviges, hvis specielle forhold gør sig gældende, så det nytter ikke noget at påberåbe sig, at sådan og sådan står der i plejeprogrammet. Baneudvalget TØMRERFIRMA P. E. JENSEN ApS Kristoffervejen 2 Elsegårde 8400 Ebeltoft Tlf

18 . ~:"iii"iog;gtrup EBELTOFT , bilt" KLOAK OG ANLÆGSARBEJDE - også minidozer med rendegraver ';::;~ & ~~ ~cut<u (også udbringning) VIDEOUDLEJNING ÅBEN ALLE DAGE kl DØGNKIOSKEN ~ Stampe Grønkjær Bygnings-snedkermester Jeppe Aakjærs Vej Ebeltoft Telefon SALON INGRID Skovhegnet Ebeltoft Nørrealle Ebeltoft TLF TLF Biltelefon Dine drømme og ønsker skal ikke vurderes i København. Du skal have hjælp og støtte fra det område, du bor i. Du skal have mulighed for at snakke med den. der bestemmer. Det har du hos os. Vore afdelinger bestemmer det meste selv men skulle du få brug for eksperter med specialviden, ligger hovedsædet i Randers - tæt på hvor DU bor!

19 Ordensforeskrifter Overtrædelser af ordensforskrifterne kan medføre karatæner. Tirsdagsdamer {hele dagen) 1. Greenkeeperens arbejde på ba-nen har fortrinsret. Spil ikke vi-dere, før han har vinket frem. 2. l perioden, hvor sommergreens er åbne, skal der startes fra hul 1 i weekends og på helligdage. Dog må der efter kl startes på hul3. 3. Spillere, der ikke starter fra hul 1, har vigepligt for alle andre spillere. Hullerne skal spilles i rækkefølge. Hvis der holdes pause ved et teested, kan spillet først genoptages, når igen er plads i spillerækken. Der må IKKE drives ud umiddelbart foran et hold fra forrige hul. 4. Langsomme bolde skal altid lukke bagfra kommende, hurtigere bolde igennem. 5. Spillere på hullet med det højeste nummer har fortrinsret. 6. På leesteder er prøveslag ikke tilladt, og tees skal anvendes 7. Opslåede græstørv skal omgående lægges på plads, nedslagsmærker på greens skal rettes op, og man skal rive efter sig i bunkers. 8. Øvelses- indspil på og mod de ordinære greens er ikke tilladt. Det samme er gældende fra bunkers. Der må kun øves i indspil mod putting green inden for afmærkningen. 9. Spil på banen med nøgen overkrop tillades ikke. 10. Ebeltoft Golf Club's bagmærke skal bæres synligt under spil. Henstillinger fra banekontrollører skal følges. 11. Hunde skal føres i snor. 12. Tomme flasker/ dåser, papir og andet affald, herunder cigaretstumper, skal medtages eller anbringes i de optillede affaldskurve. 13. På hul 15 er det ikke tilladt at betræde den private grund, der ligger uden for»out of bounds" på højre side af hullet. Bestyrelsen Starten på denne sæson vil blive tirsdag den 27. april efter kl (tidspunktet bedes venligst overholdt). Vi starter sikkert med en Stabletord - ellers se opslag i klubhuset. Igen i år spiller mod Norddjursland, men på hjemmebane denne gang. Ca. sidste tirsdag i hver måned går vi ud samlet, spiser, hygger og får præmier. Første spisning bliver dog den 1/6, da Toyotamatchen er den 24. maj, og så er der nok ikke stemning igen allerede dagen efter. Matchlee er kr. 20,-, som lægges i posen, når man skriver sig på og INDEN man går ud! Idet jeg regner med lidt hjælp fra Gerda Nielsen og Elisa Andersen, håber jeg på en rigtig god sæson. Inger Lundbergh '" ui,.\j,.::: "...

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64 @i~toft UB GOLF l EBELlOFT REDAKTION: ANNONCER: Sponsor- og PR-Udvalg FOTO: EgonBæk TorbenB/om TRYKILA Y-OUT: Hasnæs Tryk GOLF l EBELTOFT 1995: Nr. 37 medio marts Nr. 38 ultimojuni Nr. 39 medio sept. Nr.

Læs mere

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22 ~ o r."......... Det lader vente på sig Side 4 Nye golftrænere Side 70 Generelle turneringsregler Side 22 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club> ' Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj 58 8400 Ebeltoft Tlf. 86

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15 Medlemsblad 20. årgang August 2001 Side 15 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 45 03 Fax. 86 34 45 53 E-mail: frands.hansen@post.tele.dk Annoncer: Ingvard

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere

,. o. ;.t. e Det kan. e Banenyt. e Klubmesterskab Side 20. (l) ikke passe... o- Side 4 EBELTOFT GOLF CLUB. Side 7

,. o. ;.t. e Det kan. e Banenyt. e Klubmesterskab Side 20. (l) ikke passe... o- Side 4 EBELTOFT GOLF CLUB. Side 7 ,,. EBELTOFT GOLF CLUB r,. ",. o -,. r- ~." -- e Det kan n, ikke passe... o- Side 4 e Banenyt Side 7 e Klubmesterskab Side 20 (l)...,..._ o ;.t Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang En lunefuld sommer i jubilæumsåret HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Priser 2015 6 Eventyrligt samarbejde 7 Medlemsundersøgelsen 8 Arkitekten bag

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 2 September 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L En glad golfspiller En glad golfspiller en golfoplevelse rigere Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf

Læs mere

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne.

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne. Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu.... Læs midtersiderne. GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen 06341498 Sekretær Erik Nielsen 06351300

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer Faaborg Golfklub December 2007 16. årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 2 September 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus med gode rammer for klublivet Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne.

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Forord Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Vores mål med mappen er at give dig og dine forældre svar på flest mulige spørgsmål,

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

Himmerland Golf & Country Club

Himmerland Golf & Country Club Himmerland Golf & Country Club Nr. 4 August 2008 Så lykkedes det! Judy Højbo besad den rette kombination af evne og timing, da hun lavede hole in one på 6. hul den første af slagsen i en klubarrangeret

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

RGK Medlemsblad. Jeg vil - og jeg kan. Læs side 8. December 2012. Nummer 4. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Jeg vil - og jeg kan. Læs side 8. December 2012. Nummer 4. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad December 2012. Nummer 4. 35. Årgang Jeg vil - og jeg kan Læs side 8 HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere