Formandsberetning Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre"

Transkript

1 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket. Banedanmark har og er stadig en hård nød at knække, forstå det, hvem der kan, men det har været en udfordring i sig selv. Der har været al problematikken af omlægning ved vores mose; med udgravning og omlægning af de ledninger, som vi havde liggende en meget bekostelig affære for Banedanmark, som vi heldigvis ikke skulle betale.

2 2 Færdiggørelsen langs støttemuren, som tog meget lang tid, samt den nye indkørsel også, hvilket har medført, at vi endnu ikke er færdige med låge og indhegning. Der har under arbejdet med Banedanmarks udbygning til dobbeltspor været sat en vibrationsmåler op ved vandværket, hvilket ikke har givet noget udslag; der er heller ikke konstateret nogen skade i selve værket. Rentvandstankene er blevet fotograferet inden påbegyndelse af Banedanmarks arbejder og igen her i foråret. Heldigvis, må vi nok sige, for det havde ikke været rart, at skulle i gang med reparationsarbejder nu. Ude på vort ledningsnet har vi igen i år været forskånet for brud af større dimensioner; kun et par mindre brud.

3 3 Der er i årets løb oppumpet m3 og udpumpet m3, hvilket giver et svind til skyl og spild på 1,22%. Ugerløse Vandværk har gennem 6 måneder renoveret og fået nyt vandværk, derved har ringforbindelsen til både Store Merløse og Tølløse vist sin berettigelse, idet begge vandværker har leveret vand til dem, hvilket har fungeret meget fint. De har modtaget m3 vand fra os, som de har betalt for med deres vandpris + skat. Når vi trækker det fra vandværkets salg, så ligger vi nogenlunde stabilt i udpumpet mængde i forhold til tidligere år. Med hensyn til vores nye kildeplads på Fristrupvej, har vi stadig ikke fået endeligt svar fra Natur og Miljøklagenævnet vedr. de indsigelser, der er. Efter flere rykkere om en afgørelse, har vi i skrivende stund fået tilsagn om en afgørelse sidst i denne måned.

4 4 Vandsektorloven, den er jo desværre stadigvæk gældende for vandværket og er ikke taget af bordet og om det sker, vides ikke. Når man så ved og har dokumenteret, at de private vandværker er meget mere effektive end de offentlige og vore vandpriser er steget mindre end pristallet de sidste 10 år, ja, så er det så meget mere groteskt. Til sammenligning kan jeg oplyse, at de offentlige værkers priser er steget 44% og de private 13,6% de sidste 10 år, hvilke 13,6% er under pristallet på 19,6%. Så man kan vel godt konkludere, at det er de offentlige og ikke de private, det skulle gå ud over. Men en dyr fornøjelse, har det været. Alle gode kræfter arbejder, som vi i alle årene har gjort, på at blive løftet ud af denne lov.

5 5 Som alle vel har erfaret, så har de fået gratis vand i 2013, ja mere end det, vandværket har betalt kr. 1,61 for hver m3 vand, der er leveret til forbrugerne, samtidig med, at vandværket ikke har fået noget bidrag til at drive vandværket for, hvilket er helt grotesk, når man ved, hvad det koster at drive et vandværk. Heldigvis har vi fået lov til at tage noget mere pr. m3 i 2014, stadigvæk ikke noget bidrag til at drive vandværket for. Så vil nogle spørge, hvorfor denne forskel? Det skyldes ikke mindst, at vi måtte skifte revisor sidste år, da den revisor som vi dengang havde, lige pludselig sagde fra; vi stolede selvfølgelig på, at vi havde sendt de rigtige oplysninger til Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen og ikke mindst til tiden. Vi kan kun gisne om, at regnskaberne, som der er forlangt fra sekretariatets side var blevet for komplicerede og derfor for overvældende for den forhenværende revisor. Det medførte, at vi kun måtte tage kr. 4,52 pr. m3 og

6 6 ikke bidrag til vandværket, hvilket igen har medført, at vi skulle betale kr. 1,61 pr. m3 for hver solgt m3 med en skat på kr. 6,13 pr. m3. Alt dette er jo noget, der dræner kassebeholdningen. I det nye prisloft for 2014, må vi tage kr. 7,61 pr. m3 og vandafgiften/skatten kr. 6,13 pr. m3 i alt kr. 13,74 pr. m3. Vi har i mellemtiden skiftet revisor, som magter alle ændringer og lovgivning, der indløber fra Forsyningssekretariatet og er vældig komplicerede. Vi har haft drøftelser med den nye revisor om situationen for vandværket og det viste sig, at vi kunne foretage en investering i 2013 på ca. 1,3 millioner kroner. Hvis vi ikke investerede og intet gjorde, kunne vi risikere at komme i samme situation i 2015 som i 2013, nemlig igen at skulle betale et beløb for hver solgt m3. Måske lidt vanskeligt at forstå, men sådan virker Vandsektorloven altså.

7 7 I 2014 har vi et investeringsbeløb, som gerne skulle bruges på den nye kildeplads. I oktober måned måtte vi til at handle lidt hurtigt, omkring hvilke beslutninger, der nu skulle tages. Hvis vi ikke investerede altså gjorde noget kunne vi risikere at skulle låne penge til dyre renter, som selvfølgelig ville smitte af på vandprisen. Konklusionen blev at gå i gang med modernisering af vandværket, hvilket har betydet, at alle gamle pumper og de 2 hydroforer, som der ikke kunne skaffes reservedele til mere, blev kasseret og et helt nyt pumpesystem er blevet installeret, såkaldte frekvenspumper og lukket af for filtrene med glaspartier. Samtidig med den nye styring er der etableret et overvågningssystem af alle funktioner på værket. Lige fra vandet kommer op af jorden til det er leveret hos forbrugerne. Det vil sige, at den som har vagten, kan hjemmefra følge processen på

8 8 vandværket via en computer eller Iphone og orientere sig om, at alt kører, som det skal. Oven i det er vandværket blevet opdelt i hygiejnezoner. Grøn, gul og rød. Grøn med adgang uden restriktioner, gul for skærpede restriktioner og rød for fuld restriktion, hvilket er blevet rigtig godt. Vi regner med, at lave åbent hus arrangement i årets løb, så interesserede kan komme og se vandværket. Det var lidt om, hvad Vandsektorloven har betydet for os på nuværende tidspunkt. Den dag, hvor der ikke er flere penge tilbage og afskrivninger brugt, så skal vi ud at låne penge og hvis der bliver overskud, så skal vi også betale skat af disse penge, hvilket vi har været forskånet for indtil dato.

9 9 Holbæk Forsyning har i mange år fået data på målere fra os vedr. vandforbrug ved årets slutning og målerændringer i årets løb til brug for fastsættelse af kloakbidrag. Pludselig følte de, at det var alt for dyrt, de som køber satte en kontrakt op til os med forskellige tidsfrister og andre ristriktioner startende med 25 kr. pr. måleraflæsning med frist for levering inden 1. februar, hvilket ikke er fysisk muligt var der en fejl i denne aflæsning, tilbød de 17 kr. Hvis vi leverede tallene efter 14. februar skulle de afregne med 0 kr. Alene det, at vi skulle skrive under på, at alle forbrugernes aflæsninger var rigtige, var nok til ikke at indgå en kontrakt. Vi når at snuppe mange fejlaflæsninger inden videregivelse, men der kan stadig være aflæsninger fra forbrugerne med fejl. Hvordan den aftale på 25 kr. pr. måler med andre vandværker er indgået, vides ikke. Vi har hele tiden villet have mindst det samme som i 2013, for I skal huske på, at det koster mindst 100 til 150 kr. pr. år at drive vandmålerne med afskrivninger og

10 10 udskiftninger. Så derfor blev der ingen aftale med os, idet vi forlanger i det mindste 1/3 af, hvad det koster os og det er ca. 33 kr., som andre forsymimger også betaler. De skal nok få deres problemer, når der kommer udskiftninger af målere i fremtiden og de så er uden vor service. Der er oprettet et Vandråd mellem Holbæk kommunes vandværker. Om der så fra kommunens side regnes med, at de således bedre kan styre vandværkerne, vides ikke. Men 1 ting er sikkert, at det ville koste et medlemsskab i kroner og øre. Vi har valgt foreløbig at stå uden for, da vi ikke er interesseret i at blive styret mere, end vi bliver p.t. af andre instanser. Til sidst vil jeg gerne sige tak for det arbejde, som Lis Madsen og Henrik Steengaard gør for vandværket og den interesse, som de lægger i det.

11 11 Vi skal i dag sige farvel til Mogens Jørgensen som bestyrelsesmedlem. Mogens har valgt at sige fra. Du skal have mange tak for de 10 år, som du har brugt på vandværket i bestyrelsen, som sekretær og vores fotograf. Tak for det. Til alle øvrige i bestyrelsen skal også lyde en tak for godt samarbejde. Tak. Keld Jordy Hansen Formand 27. marts 2014

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 02. januar: Aflæst hovedmåler og Havløkkemåler. 04. januar: Manglede 2 stk. målere at aflæse. Udskiftede måleren på

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere