Lolland Håndværker- & Industriforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lolland Håndværker- & Industriforening"

Transkript

1 Lolland Håndværker- & Industriforening Generalforsamling 2012 (det er den 144-ende) BESTYRELSENS BERETNING FORENINGSPOLITISK AFSNIT Foreningsåret 2011 er slut, så det er tid til at lave status. Hvad ser vi så, når vi ser tilbage på Vi er så heldige at bo det rigtige sted, og vi kan udtale os frit om de styrende organer. Somme tider bliver vi oven i købet hørt og taget med på beslutninger og råd. Det vi husker mest om året er, at det igen kan blive vinter i Danmark og oven i købet den anden hårde vinter i træk. Også folketingsvalget var en stor begivenhed, men mest at vi efter 10 år har fået et rødt styre med Danmarks første kvindelige statsminister og nogle purunge ministre. Når man lytter til valgkampen, bliver det rigtigt godt at bo i Danmark. Jeg håber ikke det hele bliver løftebrud, men vi må holde politikerne fast i det de har lovet, andet vil være utroværdigt. Generelt har der været rigtig meget fokus på vores landsdel og det megaprojekt i forbindelse med den faste forbindelse over Østersøen. Set gennem mine briller ser det rigtigt fornuftigt ud for Lolland-Falster gennem de næste år, det vil jeg vende tilbage med senere i beretningen. Foreningsåret 2011 har været et rigtigt godt år for Lolland Håndværker- og Industriforening. Vores største sejr har ved hjælp af Håndværksrådet været at ændre affaldsgebyrsystemet, men det er stadig vores opfattelse, at det er en pengemaskine, så kampen er ikke slut. I året 2011 har vi kunnet fastholde vores medlemstal og det er glædeligt at nye aktive virksomheder melder sig ind i vores forening. Det er især fra Nakskov, vi får mange nye medlemmer. Vi har nogle gode ambassadører og et godt samarbejde via Tryg-aftalen, hvor der er mange penge at spare, når vi løfter i flok. Vi har nu 168 medlemmer. Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Mogens Nilsson Carsten Wede Peter Leth Skude Ib Frederiksen

2 Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Johnny Rasmussen, Jan Grunth Hansen, Vagn Pedersen, Vagn Hansen, samt suppleant Per Frederiksen. Suppleanten deltager fuldt ud i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har besluttet, at Ib Frederiksen skal varetage kassererjobbet, men sidder ikke i bestyrelsen. Ved bestyrelsens konstituering besluttede vi, at der sker en opdeling i forskellige udvalg og hvert udvalg har deres opgaver at arbejde med for at skabe mere aktivitet og vækst for vores forening, der gerne skal være til mere gavn for vores medlemmer. Følgende udvalg er dannet: 1. Kontaktudvalg til kommunen 2. Aktivitetsudvalg/turudvalg 3. Medlemsudvalg og varelotteriansvarlig 4. Legatudvalg 5. Håndværksrådet og regionsudvalg I årets løb har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder og vi har haft flere dialoger med Lolland Kommune og Forsyningsselskaberne. Endvidere har vi afholdt et kursus i generationsskifte i samarbejde med Advodan og revisionsfirmaet Aage Maagensen. Vi kan godt mærke, at virksomhederne mangler opgaver, idet flere og flere retter henvendelse vedr. udbudsopgaver, som de mener bliver foræret væk til entreprenører i vores nabokommuner eller bliver sammensat således, at mindre virksomheder ikke har mulighed for at give bud. Det er et stigende og også et tiltagende problem, som er meget tidskrævende. I det kommende foreningsår vil bestyrelsen lægge op til dialogmøder mellem virksomheder og politikere for på den måde at komme i dialog med de beslutningsansvarlige. Jeg har deltaget i 6 møder i Håndværksrådet samt 1 Regionsmøde i Roskilde. Yderlig har jeg som regionsformand deltaget i kursusaktivitet 2 gange i henholdsvis Korsør og Nyborg. Carsten og jeg har deltaget i formandsmødet i Roskilde. Flere af vores bestyrelsesmedlemmer har deltaget aktivt i mange møder i hele Regionen men især omkring Femern Bælt fylder meget i vores kalendere. Hvis man ser lidt på vores lokale forhold blev året 2011 nok lige så turbulent som 2008, 2009 og Det er desværre blevet hverdag med stigende arbejdsløshed og virksomhederne afskediger medarbejdere eller er gået konkurs. Det fylder mere og mere i avisen med ejendomme, som bliver sendt på tvangsauktion. Der er heller ikke tvivl om at vores banker og kreditforeninger har store udfordringer i disse år, men så til gengæld har vi den laveste rente i årtier. Men lige meget hjælper det med væksten, folk er blevet skræmt for at låne penge og dermed sætte gang i hjulene. Jeg har altid fastholdt, at her på Lolland har det altid været anderledes end i det øvrige Danmark. Ser man i historiebøgerne er vi forsigtige folk og vi er gode til at tilpasse os til den virkelighed, som vi lever i, og når man kigger rundt hos håndværkerne er der fornuftigt med opgaver. For 10 til 15 år siden så man et rent byggeboom af andelsboliger og parcelhuse rigtig mange steder i Danmark, og her skete stort set ingen 2

3 ting. Men det vendte i 2003, hvor andelsboliger og parcelhuse skød op som paddehatte med befolkningsvækst især i Maribo-området. Desværre kom finanskrisen i 2008 og slukkede for den optimisme. Jeg er overbevist om at året 2012 igen bliver vendepunktet for Lolland-Falster. Der bliver så meget arbejde og vækst de næste 10 år, at vi overhovedet ikke kan forestille sig en bedre situation. Det er muligt, at der sidder en enkelt pessimist i denne forsamling, som ikke kan se alle disse muligheder Lolland har fået foræret, og derfor vil jeg tillade mig at nævne lidt af dem per hukommelse. Anlægsmilliarderne i forbindelse med Femern Bælt, ca. 150 milliarder med nye togforbindelser til Hamburg og København, en ny Storstrøms bro, afkørsel 48 her i Maribo og gerne med udstillingsfaciliteter omkring projektet. Dette vil også kunne anvendes efter byggeperioden. Et nyt fængsel på Falster starter i august værdi 1 milliard og 400 nye arbejdspladser og millioninvesteringer i Gedser havn, Centralkøkken i Sakskøbing værdi ca. 54 million kroner, ny svømmehal i Nakskov værdi 70 millioner, Lolland og Guldborgsund kommuner og Forsyningsselskabernes udbudsplan ca. 900 millioner, Fællesvaskeriet i Maribo nyt vaskeri udbudsplan ca. 25 millioner, ombygning for boligselskabet i Maribo 50 millioner, igangværende arbejde for boligselskab og Forsyningen i Nakskov ca. 40 millioner og hertil en betydelig del for private og virksomheder. Det er ikke kun håndværkerne, der får travlt, også detailhandlen. Med en øget arbejdsstyrke på mand bliver der kanaliseret en øget købekraft på ca. 2 millioner i døgnet. Men husk ingen ting kommer af sig selv, vil vi have del af disse muligheder vil det kræve de rigtige priser og meget hårdt arbejde. Konkurrencen bliver meget stor. LEGATER I forbindelse med administrationen af Krøyers legat har de nye regler bevirket en vis stramning til, hvad midlerne kan anvendes til. Vi har således ikke uddelt midler i år. Vi har arbejdet på enten nedlæggelse af legatet eller ændring af uddelingskreteriet så det bliver tilrettet til den tid vi lever i. På nuværende tidspunkt er maksbeløbet pr. legat 500 kr. pr. år til værdig trængende enker over 60 år, men det er et tungt system i Civilstyrelsen. Varelotteriet Vores samarbejde med Varelotteriet har udviklet sig positivt gennem året. Vi har netop afholdt et møde med vores forhandlere i Lolland kommune i forbindelse med implementeringen af de nye terminaler, som forhandlerne har fået. Dette håber vi vil give et øget mersalg. I år har Varelotteriet 125 års jubilæum og der vil komme nogle spændende tiltag både til gav for forhandlerne og spillerne. Vores forenings overskud fra lotteriet vil blive uddelt som støtteprojekter, især til unge under uddannelse. Senere på året vil vi annoncere efter emner. Tænk på det næste gang i skal spille. HÅNDVÆRKSRÅDET Vi har også i året haft meget glæde af vores gode samarbejde med Håndværksrådet. 3

4 Der har i årets løb været arbejdet med mange mærkesager og man har aktivt prøvet at præge politikerne på Christiansborg. Der er ingen tvivl om, at med den nye regering bliver afgiftsskruen strammet yderligere og der skal findes nye kreativiteter for at krasse penge ind. Jeg kan næsten ikke lade være med at nævne betalingsringen i København, som blev et flop, yderlig afvikling af UdkantsDanmark ved forbudet med oliefyr og kloakering i det åbne land. Det er mere politik en fornuft. En af vores sejre blev, at affaldsgebyret blev smidt i skraldespanden, men selve beregningen for brug af genbrugspladsen kan jeg ikke se det logiske i. Jeg kan ikke forstå, hvordan man beregner en varebil med trailer skal betale 4 kuponer uanset om der kun er affald på traileren. Dette giver en afgift på 200 kr. pr. gang. Ingen af de ansvarlige har åbenbart lyst til at fortælle beregningsformlen. Vi har i Håndværksrådet arbejdet meget på problemer med østeuropæisk arbejdskraft, som lever kummerligt og underbetalt her i landet. Der er ingen tvivl om at arbejdskraftens frie bevægelighed er kommet for at blive og dette kan vi alle være tjent med, men det må være et krav, at disse nye medarbejdere bliver aflønnet og følger det lands love, som de har taget ophold i. Studietur Vores årlige studietur løb af stablen den 14. maj og denne gang for at udforske Østsjælland. Det blev en vellykket og indholdsrig tur. Det er rart at opleve den positive stemning, som bringer vores medlemmer sammen en sådan dag. Vores turudvalg arbejder med en ny forårstur den 12. maj, og jeg er sikker på, at det igen bliver en rigtig indholdsrig og spændende tur, så skynd Jer med tilmelding, der bliver igen rift om pladserne. POLITISK AFSNIT Det har altid været kutyme ved Håndværker og Industriforeningens generalforsamling, at politikerne skal have gode råd og vurderes for det stykke arbejde, de har udrettet i det forgangne år. Jeg har helt forståelse for, at der skal bruges meget energi både fra politikere og embedsmænd på det megaprojekt, vi har været så heldige at få serveret i vores baghave. Disse anlægsmilliarder vil give et kickstart til vores landsdel, som man aldrig før har set i et dansk yderområde, tænk at vores landsdel skal danne ramme om Europas største byggeplads gennem de næste 10 år. Men det jeg savner i debatten er, at man helt glemmer de problemer, som vi i hverdagen tumler med. Problemer som affolkning af vores landsdel, især af unge og folk i den arbejdsduelige alder, forfaldne huse som nu også har ramt vores byområder, manglende vedligeholdelse af veje og grønne området. Alle disse negative ting har medført manglende belåningsmuligheder på boliger og erhvervsbelåning. Der er opstået nye ord, mere politik end fornuft. Man kan tage den debat, er det fornuftigt at kloakere i det åbne land og pålægge byrder til husejere som ikke har mulighed for at belåne eller sælge deres hus, og huset er i den stand, at 4

5 det bør nedrives, er det fornuft eller politik. Et andet eksempel er genbrugspladsen i Maribo, er det fornuftigt at placere den 3 km. uden for Maribo. Alle i Maribo som vil benytte genbrugspladsen skal starte bilen og køre gennem 3 rundkørsler for at komme af med sit affald, og vi vil fremstå som en grøn kommune. Det koster benzin hver gang, er det fornuft eller politik. I kampens iver for at markere sig i Femern Bælt debatten glemmer man fra politisk side at tænke på alle de virksomheder, vi i dag har i lokalområdet. Der har i de seneste måneder været en hed debat omkring licitationspolitikken. Der har især været skudt på Guldborgsund Kommune og Forsyningsselskaberne. Jeg har helt forståelse for at håndværkere og leverandører er oprørte. På et møde i Nykøbing trak man paraeller med Lolland Kommune, som har en hel anderledes licitationspolitik, hvor vi her opdeler opgaverne i fagentrepriser. Det er vi meget tilfredse med, og jeg ved, at der gøres en stor indsats med forhandlinger med Guldborgsund Kommune for at trække i den samme retning. Med disse ord vil jeg overlade bestyrelsens beretning til forsamlingens behandling. 5

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg.

Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg. Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg. Mine damer og herrer, kære malermestre, kære gæster. Velkommen til Danske Malermestres

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere