Ventetid og service for skadepatienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventetid og service for skadepatienter"

Transkript

1 akutområdet Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet Ventetid og service for skadepatienter Maj 2012 Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet Ventetid og service for skadepatienter Afrapportering til regionsrådet Maj 2012

2 1 Indholdsfortegnelse 2 Anbefalinger Baggrund Akutmodtagelser og akutklinikker Tilgængelighed og tryghed Analyseresultater Ventetid og registrering Arbejdstilrettelæggelse Service og kommunikation Akut tilgængelighed i praksissektoren Iværksatte initiativer på akutområdet

3 2 Anbefalinger Det er en sundhedspolitisk hensigtserklæring, at borgere i Region Hovedstaden, der har behov for hjælp på grund af sygdom og skader skal have let adgang til kompetent døgndækkende akutbetjening og øvrige relevante behandlingstilbud. Målet er at skabe tryghed, at sikre at ingen går forgæves og forkert, og at unødig ventetid undgås. Arbejdsgruppen konstaterer, at der er en positiv udvikling i ventetiderne, og at der er iværksat mange initiativer for at forbedre arbejdstilrettelæggelsen på akutmodtagelser og akutklinikkerne. For at fastholde denne udvikling, og fokus på udvikling af en enstrenget akutstruktur, har arbejdsgruppen udarbejdet nedenstående anbefalinger. Fortsat fokus på at nedbringe ventetider Der er fastsat sundhedsfaglige tidsmål for ventetid fra triage til behandling for patienter, der er triageret: rød, orange, gul og grøn. Arbejdsgrupppen mener, at de faglige tidsmål for disse patienter skal overholdes. Tidsmålet på 4 timer for de blå patienter, der er de mest stabile patienter med mindre alvorlige skader, er ikke sundhedsfagligt begrundet. Stabile patienter med mindre alvorlig sygdom og skader (de blå patienter) skal dog sikres en god service. Det anbefales derfor, at der opstilles et servicemål om, at halvdelen af alle patienter blå patienter skal være igangsat inden for en time, og 95 pct. af patienterne inden 4 timer. Behandlingsstart defineres som det tidspunkt, hvor der påbegyndes en undersøgelse i et behandlingsrum, som medfører en plan for behandlingen. For en nærmere definition henvises til den regionale registreringsvejledning Det anbefales endvidere, at det politiske fokus på ventetider for skadepatienter fastholdes ved, at regionsrådet halvårligt får information om akuttelefonens aktivitet, samt udviklingen i ventetid for skadepatienter fordelt på triagefarver, hospitaler mv. Fortsat fokus på optimering af arbejdstilrettelæggelse For at sikre, at behandlingen til stadighed udføres bedst og mest ressourceeffektivt anbefales det, at hospitalerne løbende gennemfører arbejdsgangsanalyser i akutmodtagelserne og akutklinikkerne. En hændelsesanalyse skal gennemføres i tilfælde af lang ventetid for enkelte patienter med småskader, der har ventet over seks timer, og hvor årsagen ikke åbenbart er spidsbelastninger som følge af et usædvanligt stort akutindtag og/eller samtidig ankomst af mange alvorligt syge patienter. 3

4 Fortsat fokus på bedre service og kommunikation Ved spidsbelastninger kan der forekomme ventetid for patienter med mindre alvorlig sygdom og skader, da de patienter, der ud fra den sundhedsfaglige vurdering har de mest alvorlige tilstande, altid behandles først. De fleste mennesker kan imidlertid acceptere ventetid også når den er lang hvis de informeres grundigt om, hvorfor de skal vente. Det anbefales, at der udarbejdes fælles regionale retningslinjer for kommunikation til skadepatienter, herunder brug af infoskærme. Retningslinjerne skal sikre ensartet information om ventetid, og forklaring på, hvorfor der ved spidsbelastninger kan forekomme ventetid for patienter med mindre alvorlig sygdom og skader. Det anbefales, at der opstilles et servicemål om, at 90 pct. af alle patienter skal have modtaget information om ventetid, herunder udviklingen i ventetiden. Servicemålet skal løbende monitoreres. Hospitalsdirektionerne skal - i lighed med Hillerød Hospital arbejde med at anvende frivillige pårørendestøtter i akutmodtagelserne og akutklinikkerne. For at øge kendskabet til akuttelefonen 1813 anbefales det, at nummeret til akuttelefonen, på lige fod med nummeret til egen læge, skal fremgå af sundhedskortet, og at der på sigt udvikles en akut-app, hvor der indledningsvis opfordres til først at ringe

5 Fortsat fokus på øget tilgængelighed til almen praksis 18 pct. af regionens lægepraksis lever ikke op til overenskomstens krav om telefonisk tilgængelighed. Og det er kun i 16 pct. af de lægepraksis, som har deltaget i undersøgelsen af fysiske tilgængelig, som lever op til kriterierne for handicapegnede forhold. Det anbefales derfor, at der stilles krav om, at tilgængeligheden i almen praksis øges, særligt gennem forbedring af telefonbetjeningen af patienterne Politisk bør der arbejdes for reelle overenskomstmæssige muligheder for at stille krav om øget fysisk tilgængelighed i almen praksis evt. via ændret lovgivning. Det anbefales, at Patientudvalget i den kommende periode arbejder videre med at forbedre tilgængeligheden i almen praksis. 5

6 3 Baggrund Regionsrådet iværksatte i efteråret 2011 en lang række initiativer, der skulle nedbringe ventetiden for skadepatienter, herunder at fremrykke etablering af akuttelefonen til den 30. januar For en oversigt over de øvrige initiativer henvises til kapitel 6. Det blev endvidere besluttet at iværksætte en politisk kulegravning af mere langsigtede løsninger. Arbejdet har i første halvår af 2012 været forankret i en politisk tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet. Arbejdsgruppen har haft i opdrag at udarbejde forslag til politiske mål i forhold til ventetid og service for skadepatienter. Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde er i alt 12 analyser indenfor fire overordnede temaer: Ventetid og registrering Arbejdstilrettelæggelse Service og kommunikation Akut tilgængelighed i praksissektoren Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning fremgår af bilag 1. 6

7 4 Akutmodtagelser og akutklinikker I det følgende beskrives kort det akutte tilbud til somatiske skadepatienter i Region Hovedstaden. Ved en skadepatient forstås en patient, der er indskrevet på et skadeafsnit i en af regionens akutmodtagelser eller akutklinikker. 4.1 Tilgængelighed og tryghed Den akutte indsats i hospitalssektoren i Region Hovedstaden kan opdeles på 3 niveauer alt efter hvilket behov, den enkelte patient har: Traumecenter, akutmodtagelse og akutklinik. Borgerne kan selv henvende sig med skader og sygdom, der er opstået indenfor det sidste døgn på regionens akutmodtagelser og akutklinikker. For rådgivning om hvor borgerne skal henvende sig i tilfælde af akut sygdom eller skader, kan de ringe til akuttelefonen Ved rådgivning om behov for henvendelse på en akutmodtagelse eller akutklinik får borgeren samtidig oplyst, hvor der er kortest ventetid. Tilbuddet har eksisteret siden 30. januar Borgerne kan endvidere blive henvist til en akutmodtagelse eller akutklinik af egen læge eller lægevagten. Akutmodtagelserne på Hillerød, Herlev, Hvidovre og Bispebjerg og Bornholm hospitaler har døgnåbent for modtagelse af alle akut syge og tilskadekomne patienter, da en bred vifte af lægelige specialer er til stede på akuthospitalerne, og derfor kan tilkaldes ved behov. Bornholms Hospital indtager dog en særstatus grundet de geografiske forhold. Hospitalet har derfor akutmodtagelse med begrænsede funktioner, der kan behandle akut opstået sygdom samt diverse skader. Kritisk syge og svært tilskadekomne behandles på Bornholms Hospital og flyves eventuelt derefter til et af regionens andre hospitaler, som regel Rigshospitalet. Akutklinikkerne på Glostrup, Amager, Helsingør, Gentofte, Frederikssund og Frederiksberg hospitaler har åbent for skadepatienter i tidsrummet På akutklinikkerne kan borgerne henvende sig ved akut opståede mindre skader, der ikke kan behandles hos praktiserende læger eller lægevagten, som fx mindre og overfladiske sår, ukomplicerede forvridninger, brandsår, insektstik og fremmedlegemer i hud, øje, øre, næse og hals. Større og mere komplicerede skader og sygdom udredes og behandles på akutmodtagelserne, hvor de nødvendige lægelige specialer er til stede. Traumecenteret på Rigshospitalet modtager ikke uvisiterede skadepatienter. Patienter til traumecenteret visiteres via læge, oftest via akutlægebilerne. 7

8 5 Analyseresultater I det følgende præsenteres de overordnede analyseresultater, der kan udledes på tværs af de enkelte analyser. For en mere detaljeret fremstilling henvises til de enkelte analyser, der er vedlagt som bilag til afrapporteringen. 5.1 Ventetid og registrering Anbefaling - Fortsat fokus på at nedbringe ventetider Der er fastsat sundhedsfaglige tidsmål for ventetid fra triage til behandling for patienter, der er triageret: rød, orange, gul og grøn. Arbejdsgrupppen mener, at de faglige tidsmål for disse patienter skal overholdes. Tidsmålet på 4 timer for de blå patienter, der er de mest stabile patienter med mindre alvorlige skader, er ikke sundhedsfagligt begrundet. Stabile patienter med mindre alvorlig sygdom og skader (de blå patienter) skal dog sikres en god service. Det anbefales derfor, at der opstilles et servicemål om, at halvdelen af alle patienter med mindre alvorlig sygdom og skader - de blå patienter - skal være igangsat inden for en time, og 95 pct. af patienterne inden 4 timer. Behandlingsstart defineres som det tidspunkt, hvor der påbegyndes en undersøgelse i et behandlingsrum, som medfører en plan for behandlingen. For en nærmere definition henvises til den regionale registreringsvejledning Det anbefales endvidere, at det politiske fokus på ventetider for skadepatienter fastholdes ved, at regionsrådet halvårligt får information om akuttelefonens aktivitet, samt udviklingen i ventetid for skadepatienter fordelt på triagefarver, hospitaler mv. For at nedbringe ventetiden for skadepatienter i Region Hovedstaden, er der iværksat en række initiativer, herunder etablering af såkaldte fast tracks til behandling af småskader. Analyserne viser overordnet, at de iværksatte initiativer på akutområdet har haft effekt. Der er både sket et fald i den gennemsnitlige ventetid, og færre venter længe. Dette ses både af data fra det patientadministrative system, og af den manuelle undersøgelse af ventetid Ventetider i den manuelle undersøgelse Den manuelle undersøgelse fra april 2012 viser, at den gennemsnitlige ventetid fra triage til behandling er 39 minutter, hvilket er 20 minutter kortere end ved den forrige måling i august Ventetider fra det patientadministrative system Den gennemsnitlige ventetid for hele Region Hovedstaden er faldet fra 49,7 minutter i august 2011 til 43 minutter i februar I februar 2012 var der i absolutte tal kun 36 ud af skadepatienter, der ventede mere end 7 timer. I august 2011 var der 105 ud af skadepatienter, der ventede mere end 7 timer. 8

9 for skadepatienter fordelt på triagefarver. Alle hospitaler triagerer og registrer nu skadepatienter ensartet. Der er fastsat sundhedsfaglige tidsmål for ventetid fra triage til behandling for patienter, der er triageret: rød, orange, gul og grøn, jf. boksen på denne side. Arbejdsgrupppen mener, at de faglige tidsmål for disse patienter skal overholdes. Tidsmålet på 4 timer for de blå patienter, der er de mest stabile patienter med mindre alvorlige skader, er ikke sundhedsfagligt begrundet. Tidsmål for ventetid fra triage til behandling Tidsmål Rød 0 Minutter Orange 15 Minutter Gul 60 minutter Grøn 180 minutter Blå 240 minutter Ovenstående tidsmål er udviklet i regi af Danske Regioner. For at sikre en god service for disse patienter anbefales det at der opstilles et servicemål om, at halvdelen af de blå-triagerede patienter skal være igangsat inden for en time, og 95 pct. inden for 4 timer. Akuttelefonen 1813 Region Hovedstaden har som et ekstra servicetilbud til borgerne etableret akuttelefonen Telefonen åbnede den 30. januar Akuttelefonen tilbyder borgeren vejledning i almindelige forholdsregler ved akut sygdom og tilskadekomst og oplyser om ventetider på regionens akutmodtagelser/-klinikker. Der skal arbejdes videre med muligheden for at forhåndsmelde patienter fra akuttelefonen 1813 til akutmodtagelser/-klinikker, således at patienternes ventetid starter efter opkald til 1813 og dermed inden ankomst til akutmodtagelse eller akutklinik.. Den første monitorering af akuttelefonen 1813 viser, at Regionens borgere har benyttet akuttelefonen i stort omfang og vurderer, at den vejledning de får, er god. Akuttelefonen får ca opkald ugentligt, og langt hovedparten af borgerne (92 %) vurderer vejledningen i akuttelefonen som enten virkelig god eller god. Af monitoreringen fremgår også, at borgerne i stort omfang følger akuttelefonens rådgivning om henvendelse eller ikke henvendelse til akutmodtagelse/- klinik. 94 % af borgerne følger akuttelefonens råd om, at der ikke er behov for hospitalsbehandling og henvender sig ikke på en akutmodtagelse/-klinik, og 71 % af borgerne følger akuttelefonens råd om at henvende sig på en akutmodtagelse-/klinik. 31 % af borgerne følger akuttelefonens råd om at kontakte egen læge næste dag, mens 90 % af borgerne følger rådet om at kontakte egen læge samme dag eller lægevagten. 9

10 5.2 Arbejdstilrettelæggelse Anbefaling - Fortsat fokus på optimering af arbejdstilrettelæggelse For at sikre at behandlingen til stadighed udføres bedst og mest ressourceeffektivt anbefales det, at hospitalerne løbende gennemfører arbejdsgangsanalyser i akutmodtagelserne og akutklinikkerne. En hændelsesanalyse skal gennemføres i tilfælde af lang ventetid for enkelte patienter med småskader, der har ventet over seks timer, og hvor årsagen ikke åbenbart er spidsbelastninger som følge af et usædvanligt stort akutindtag og/eller samtidig ankomst af mange alvorligt syge patienter. Regionsrådet har besluttet, at arbejdstilrettelæggelsen på akutmodtagelser og akutklinikkerne bør analyseres med henblik på at reducere spildtid, fx ventetid på undersøgelser, prøvesvar eller tilsyn, herunder skal metoder og erfaringer fra LEAN indgå. Hensigtsmæssig indretning af de fysiske rammer i akutmodtagelser og akutklinikker bør indgå i analysen. Alle hospitaler i regionen er på den baggrund anmodet om at undersøge mulighederne for at reducere spildtid. Akuthospitalerne har udarbejdet planer for reduktion af ventetiden for skadepatienter. De konkrete indsatsområder og forandringstiltag vil blive gennemført i løbet af Det forventes at der vil være en løbende reduktion af ventetiden med forbehold for særlige situationer med mange patienter og stor kompleksitet/alvorlighed af den enkelte patients tilstand. Med henblik på forebyggelse af urimelige ventetider for skadepatienter i akutmodtagelserne, er akuthospitalerne med virkning fra september 2011 hver tilført 2,4 mio. kr. på årsbasis. Beløbet er foreløbigt tilført til udgangen af Der er endvidere afsat 7,4 mio. kr. i 2012 stigende til 10,3 mio. kr. i de efterfølgende år med henblik på et højere og ensartet serviceniveau for de akutte patienter. Midlerne er frigivet ved natlukningen på akutklinikkerne. Besparelsen ved natlukning kommer således den akutte patient til gode. Af ventetidsanalysen fremgår, at midlerne primært er omsat til øget bemanding på akutmodtagelserne, hvilket er medvirkende til, at ventetiden på akutmodtagelserne er faldet trods den øgede aktivitet i samme periode. Det fremgår af fremmødeplanerne, at hospitalerne søger at tilpasse bemandingen hen over døgnet i forhold til de tidsrum, hvor der er flest patienter. 10

11 Analyse af eksempler på meget lang ventetid Regionsrådet har besluttet, at konkrete eksempler på meget lange ventetider bør analyseres nærmere for at identificere årsagerne hertil Analysen blev gennemført ift. et blå-triageret patientforløb med en ventetid på 305 minutter (5 timer og 5 minutter). For blå-triagerede patienter, er tidsmålene for behandling efter triage 240 minutter (4 timer). På baggrund af analysen konkluderes, at en egentlig kerneårsagsanalyse ikke passer til forløbet for patientforløb i akutmodtagelser/klinikker. I stedet kan hændelsesanalyse anvendes. Denne er hurtigere og kan umiddelbart foretages efter registrering af et patientforløb med lang ventetid i akut modtagelse/klinik. Udgiftsvurdering ved behandling af småskader Foruden analyse af tilgængeligheden i almen prakisis, har regionsrådet anmodet om en undersøgelse af det overordnede økonomiske rationale ved, at ikke akutte tilfælde og småskader henvises til behandling hos praktiserende læge frem for at blive behandlet af en behandlersygeplejerske på hospitalet. Af analysen fremgår det, at det vil være dyrere at lade småskader (der ikke kræver lægelig vurdering) varetage hos egen læge/lægevagt, og regionen vil få en merudgift, hvis der foretages denne omlægning. Merudgiften er belyst ved den gennemsnitlige merudgift pr. besøg, hvor honoraraflønningen for småskader hos praktiserende læge og vagtlæge er 2-3 gange højere pr. besøg end den mindreudgift, der vil kunne realiseres i akutmodtagelserne. Småskader i lægepraksis udløser de aftalte honorarer pr. ydelse, mens akutmodtagelsen kun kan spare den direkte timeløn for behandlersygeplejersken og sekretærbistand. De gældende honorarer for praktiserende læge/vagtlæge er i øvrigt honorarer, som også er prisen for andre og tungere ydelser end disse småskader. Derudover skal honorarerne dække faste udgifter i lægepraksis, husleje m.v., og der er ikke i analysen forudsat modsvarende besparelser i faste udgifter i akutmodtagelsen. Analysen kan derfor ikke benyttes til direkte at sammenligne generelle udgifter til praksisområdet sat overfor akutmodtagelserne. 11

12 5.3 Service og kommunikation Anbefaling - Fortsat fokus på bedre service og kommunikation Ved spidsbelastninger kan der forekomme ventetid for patienter med mindre alvorlig sygdom og skader, da de patienter, der ud fra den sundhedsfaglige vurdering har de mest alvorlige tilstande, altid behandles først. De fleste mennesker kan imidlertid acceptere ventetid også når den er lang hvis de informeres grundigt om, hvorfor de skal vente. Det anbefales at der udarbejdes fælles regionale retningslinjer for kommunikation til skadepatienter, herunder brug af infoskærme. Retningslinjerne skal sikre ensartet information om ventetid og forklaring på, hvorfor der ved spidsbelastninger kan forekomme ventetid for patienter med mindre alvorlig sygdom og skader Det anbefales, at der opstilles et servicemål om, at 90 pct. af alle patienter skal have modtaget information om ventetid, herunder udviklingen i ventetiden. Servicemålet skal løbende monitoreres. Hospitalsdirektionerne skal - i lighed med Hillerød Hospital arbejde med at anvende frivillige pårørendestøtter i akutmodtagelserne og akutklinikkerne. For at øge kendskabet til akuttelefonen 1813 anbefales det, at nummeret til akuttelefonen, på lige fod med nummeret til egen læge, skal fremgå af sundhedskortet, og at der på sigt udvikles en akut-app, hvor der indledningsvis opfordres til først at ringe Enheden for Brugerundersøgelser har undersøgt patienttilfredsheden i akutmodtagelser og akutklinikker. I alt patienter har deltaget i undersøgelsen. De deltagende patienter har alle haft et eller flere besøg i en akutmodtagelse eller akutklinik i perioden 20. februar til 4. marts Det er den første undersøgelse af patienttilfredsheden i akutmodtagelser og akutklinikker i Danmark. Ni ud af ti patienter i regionens akutmodtagelser/-klinikker har et virkelig godt eller godt indtryk af deres besøg. Over halvdelen af patienterne betegner deres indtryk af besøget som godt. 93 % af patienterne oplevede, at de fik hjælp til det, de henvendte sig med. Langt de fleste skadepatienter er tilfredse og trygge ved den undersøgelse og behandling, de har modtaget, men 42 % af de patienter, der oplevede ventetid, fra de blev modtaget, til de blev undersøgt, vurderer ventetiden som lang eller meget lang. Af de patienter, der oplevede ventetid, blev 77 % ikke 12

13 informeret om, hvorfor der var ventetid. Hovedparten af patienterne blev ikke informeret løbende om udviklingen i ventetid (81 %). Knap hver fjerde patient vurderer længden af den samlede ventetid under hele deres besøg i akutmodtagelsen/- klinikken som uacceptabel. Nedenstående figur viser fordelingen af patienternes svar på de spørgsmål, som kan opdeles i en positiv/negativ vurdering. Som det fremgår af ovenstående figur, er skadepatienterne overvejende positive vedr. den faglige kvalitet, og mindst tilfredse med information om længde og årsag til ventetid. Kommunikation om ventetid En af de problemstillinger, der skulle afdækkes nærmere i forbindelse med ventetid og service i regionens akutmodtagelser og akutklinikker, er netop erfaringer med hensigtsmæssig kommunikation om ventetid. Herunder erfaringer med tekniske hjælpemidler som fx sms eller personsøgere. Det er klart, at information og kommunikation i væsentlig grad kan give patienter en langt mere positiv oplevelse af ventetiden i akutmodtagelse/klinik. 13

14 De fleste mennesker kan acceptere ventetid også når den er lang hvis de informeres grundigt om, hvorfor de skal vente. Dette kan bl.a. ske ved, at man viser en film i akutmodtagelsen/klinikken, der forklarer om procedurerne og de årsager, der kan være til, at man skal vente måske endda vente i lang tid. Adspredelse i form af blade, aviser, børneaktiviteter og mulighed for at sidde med egen computer er væsentlige for om ventetiden opleves positivt eller negativt. Det skal bemærkes, at der af hygiejniske årsager er grænser for hvilke tilbud der kan placeres i akutmodtagelser og akutklinikkerne. Gode alternativer er TV og tablets, der kan afsprittes. Der bør endvidere være mulighed for adgang til varme og kolde drikke samt frugt, som bør tilbydes ved opsættelse af automater. Undersøgelser viser ligeledes, at det også er vigtigt, at medarbejderne i akutmodtagelserne og akutklinikkerne er venlige, imødekommende og sørger for, at alle patienter føler sig set og forstået. Hvis patienterne oplever at blive behandlet uvenligt, har svært ved at få kontakt med medarbejderne og ikke har en fornemmelse af, hvor lang tid de skal vente, kan de få en oplevelse af at blive ignoreret, hvilket kan føre til både stor frustration og ængstelse. Undersøgelser viser, at patienterne kan have en helt anden oplevelse af alvoren af deres symptomer, og medarbejderne skal løbende sørge for at være i dialog med patienterne, hvis der er lang ventetid, så patienterne løbende forsikres om, at der er styr på det, og at deres tilstand ikke er farlig for dem. Der derfor vigtigt, at der nu arbejdes videre med forslag til koncept for Region Pilotprojekt om kommunikation Der er iværksat et pilotprojekt, der skal afprøve forskellige former for forbedret kommunikation til skadepatienter, herunder brug af infoskærme på Hvidovre og Herlev hospitaler. Evaluering af projektet og anbefalinger til koncept for Region Hovedstaden om kommunikation til skadepatienter vil blive forelagt på møde i regionsrådet i december Hovedstaden om kommunikation om ventetid til skadepatienter, herunder brug af infoskærme med oplysning om ventetid. Anvendelse af frivillige En af de problemstillinger, der ønskes afdækket, er muligheder for og erfaringer med anvendelse af frivillige til at udføre serviceopgaver i akutmodtagelser og akutklinikker. Dette er afdækket i et notat Muligheder og erfaringer med anvendelse af frivillige til at udføre serviceopgaver i akutmodtagelser og akutklinikker. 14

15 Der har ikke i Danmark været tradition for inddragelse af frivillige indenfor sundhedssektoren. Dette skyldes hovedsagligt, at en lang række af de kerneopgaver, der udføres i sundhedsvæsenet, er af en sådan karakter, at de ikke kan udføres af personer uden særlig autorisation, da det kan udgøre en patientsikkerhedsrisiko jf. Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. I Region Hovedstaden har Hillerød Hospital gode erfaringer med anvendelse af frivillige fra Røde Kors i akutmodtagelsen. Ordningen har fungeret siden De frivillige kaldes Patientstøtter og fungerer i praksis som en ekstra pårørende eller som den pårørende, der ikke er til stede. I akutmodtagelsen tilbyder de frivillige på hverdage fra kl til samvær i ventetiden på akutmodtagelsen eller højtlæsning for medfølgende børn. 5.4 Akut tilgængelighed i praksissektoren Anbefaling - Fortsat fokus på øget tilgængelighed i almen praksis 18 pct. af regionens lægepraksis lever ikke op til overenskomstens krav om telefonisk tilgængelighed. Og det er kun 16 pct. af de lægepraksis, som har deltaget i undersøgelsen af fysiske tilgængelig, som lever op til kriterierne for handicapegnede forhold. Det anbefales derfor, at der stilles krav om at tilgængeligheden i almen praksis øges, særligt gennem forbedring af telefonbetjeningen af patienterne. Politisk bør der arbejdes for reelle overenskomstmæssige muligheder for at stille krav om øget fysisk tilgængelighed i almen praksis, evt. via ændret lovgivning. Det anbefales, at Patientudvalget i den kommende periode arbejder videre med at forbedre tilgængeligheden i almen praksis. Regionsrådet har ønsket en belysning af følgende temaer vedrørende tilgængelighed i almen praksis i dagtiden: 1. Telefonisk tilgængelighed muligheder for kontakt til praksis ved telefonisk henvendelse 2. Betjening af akutte patienter i almen praksis 3. Elektronisk tilgængelighed kontaktmuligheder ved henvendelse via e- mail og praksis hjemmeside 4. Fysisk tilgængelighed adgangsforhold og toiletforhold for fysisk handicappede For at tilvejebringe viden om disse temaer er der primo 2012 gennemført 5 delanalyser vedrørende tilgængelighed og akutbetjening i almen praksis i dagtiden. Lægevagten behandles ikke i disse analyser. 15

16 Faktisk tilgængelighed i almen praksis Af analysen fremgår, at 82,5 % af praksis opfylder overenskomstens krav om telefonisk tilgængelighed. Hele 17,5 % af praksis har vist sig ikke-tilgængelige. Dvs. 17,5 % af regionens lægepraksis ikke tog telefonen i forbindelse med de testopkald, som blev gennemført som led i Overenskomst om almen praksis: Bestemmelser om telefonisk henvendelse ( 51) Ifølge overenskomsten skal praksis kunne træffes telefonisk i dagtiden (kl på alle hverdage). Lægen eller dennes personale skal kunne træffes telefonisk, eller der skal gives henvisning/omstilling til et telefonnummer til en stedfortrædende lægepraksis. Lægen skal være tilgængelig mindst en time om dagen for telefonkonsultationer og andre telefoniske henvendelser end tidsbestillinger. Der skal desuden dagligt være et fast tidsrum for tidsbestillinger. tilgængelig-hedsanalysen, og end ikke en telefonsvarer gav relevant henvisning til anden praktiserende læge. Patienternes oplevelser af akutbetjeningen Patienterne har generelt en positiv oplevelse af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge. Der er gennemført en telefonsurvey, hvor 93 % af akutte patienter tilkendegiver, at de får hjælp til det, de henvender sig til praksis om. 94 % af patienterne oplever at få tilbudt en konsultation inden for en tidsramme, som de synes er tilfredsstillende. 77 % af patienterne er tilfredse med den telefoniske tilgængelighed ved akut behov for lægehjælp 11 % er utilfredse. Elektronisk tilgængelighed Den elektroniske tilgængelighed i form af brug af e-konsultationer er mere end tredoblet over en femårig periode. Der er dog stor variation i, hvor meget den enkelte lægepraksis benytter e-konsultationer. Der er relativt få af regionens lægepraksis, der tegner sig for størstedelen af e-konsultationerne. Fysisk tilgængelighed Administrationen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens praktiserende læger om deres akutbetjening og tilgængelighed. Af undersøgelsen fremgår at kun hver sjette af de lægepraksis, der har deltaget i undersøgelsen, oplyser, at deres praksis opfylder samtlige nedenstående kriterier for handicapegnede forhold: Dørene har tilstrækkelig passagebredde til en kørestol (50 % af de deltagende lægepraksis opfylder dette kriterium) 16

17 Niveau-fri adgang (39 % af de deltagende lægepraksis opfylder dette kriterium) Handicap-parkeringsplads i nærheden af praksis (39 % af de deltagende lægepraksis opfylder dette kriterium) Handicapegnede toiletforhold (25 % af de deltagende lægepraksis opfylder dette kriterium) Det er ikke tilfredsstillende, at det kun er en mindre andel af regionens klinikker, der opfylder de ovennævnte kriterier for handicapegnethed. Overenskomst om almen praksis: Bestemmelser adgangs- og indretningsforhold i praksis (tilgængeligheden for borgere med fysiske handicap). ( 53) Ifølge overenskomsten skal lægepraksis tilstræbe, at deres konsultationslokaler er tilgængelige for bevægelseshæmmede patienter, og at der er handicapegnede toiletfaciliteter. Endvidere skal alle læger, hvor det er muligt, tilstræbe, at der er adgang til handicap-parkeringsplads i nærheden af praksis. Ved nybygning og væsentlig ombygning af praksis er det et krav, at der etableres handicapegnede forhold. 17

18 6 Iværksatte initiativer på akutområdet Det er en sundhedspolitisk hensigtserklæring, at borgere i Region Hovedstaden, der har behov for hjælp på grund af sygdom og skader skal have let adgang til kompetent døgndækkende akutbetjening og øvrige relevante behandlingstilbud. Målet er at skabe tryghed, at sikre at ingen går forgæves og forkert, og at unødig ventetid undgås. I sommeren 2011 var der eksempler på lang ventetid i nogle af regionens akutmodtagelser og akutklinikker. Regionsrådet iværksatte derfor en lang række initiativer, der skulle nedbringe ventetiden for skadepatienter, herunder at fremrykke etablering af akuttelefonen til den 30. januar Hospitalsledelserne blev bedt om at udarbejde - og iværksætte - handlingsog tidsplanerne for nedbringelse af uacceptabel ventetid i akutmodtagelserne og akutklinikkerne. Med henblik på kompensation for merudgifter ved forebyggelse af urimelige ventetider i spidsbelastningsperioder i akutmodtagelserne, er akuthospitalerne hver tilført 2,4 mio. kr. på årsbasis med virkning fra 1. september 2011 frem til udgangen af De fire akuthospitaler er på den baggrund fremkommet med konkrete planer for hvorledes hospitalerne hver især vil anvende de tilførte midler, så de giver den største mulig effekt i forhold til at sikre, at der ved spidsbelastninger, ikke udvikler sig urimeligt lange ventetider for patienterne. Alle initiativer indbefatter øget tilførsel af personaleressourcer i spidsbelastningstidsrummet. Der er afsat 7,4 mio. kr. i 2012 stigende til 10,3 mio. kr. i de efterfølgende år med henblik på et højere og ensartet serviceniveau for de akutte patienter. Midlerne er frigivet ved natlukningen på akutklinikkerne, hvoraf andre er brugt til akuttelefonen 1813 og kampagnen for akuttelefonen og akutområdet, så alle husstande i Region Hovedstaden får en vejledning i, hvor de skal henvende sig, hvis uheldet er ude, og hvordan de kan undgå unødig ventetid. Besparelsen ved natlukning på akutklinikkerne kommer således den akutte patient til gode. I september 2011 blev der endvidere udarbejdet en analyse af ventetiden for skadepatienter med særlig fokus på spidsbelastningstidspunkter. Det blev besluttet, at regionsrådet skal forelægges en fornyet opgørelse af ventetider for skadepatienter i maj 2012 med henblik på at vurdere, om de iværksatte initiativer har haft effekt. Analysen indgår også i den i værksætte politiske kulegravning af mere langsigtede løsninger. 18

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform... 4 Baggrund... 4 Datamateriale... 4 Triagering... 6 Triagering... 7 Tid fra ankomst til triagering... 7 Ventetid fra triagering til behandling... 8 Tid fra

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Rapport over spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger om tilgængelighed

Rapport over spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger om tilgængelighed Region Hovedstaden Koncern Praksis Rapport Rapport over spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger om tilgængelighed 2. maj 2012 Koncern Praksis Region Hovedstaden Koncern Praksis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Analyse af ventetiden for skadepatienter

Analyse af ventetiden for skadepatienter Region Hovedstaden Region Hovedstaden Analyse af ventetiden for skadepatienter Behov og kapacitet i akutmodtagelserne og akutklinikkerne April 2012 Indhold 1 Resumé og konklusion...3 2 Indledning...9 3

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager DAGSORDEN Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN (Medmindre andet er angivet læses alle svarkategorier op med undtagelse af Ved ikke. Medmindre andet er angivet

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Pernille Vang Sørensen, Louise Korsgaard og Max Mølgaard Miiller Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Sundhedsfagligt Råd for Præhospital

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform...4. Bilagstabeller - hospitalsvise...14

Regionsresultaterne i oversigtsform...4. Bilagstabeller - hospitalsvise...14 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform...4 Datamateriale...4 Triagering...6 Tid fra ankomst til triagering...6 Ventetid fra triagering til behandling...7 Tid fra behandlingsstart til afslutning...1

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1 SUNDHEDSDÆKNING på Region Sjællands mindre øer Praksisplanudvalget for almen praksis Side 1 1. Indledning og baggrund Praksisplanudvalget har i planperioden 2014-2018 besluttet at have særlig fokus på

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Enstrenget og visiteret akutsystem

Enstrenget og visiteret akutsystem Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden August 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Enstrenget og visiteret akutsystem Retningslinjer og principper August 2013 Enstrenget og visiteret

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutklinrnes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 5.583 patienter fra akutklinrne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 49% svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Afrapportering af ventetiden for skadepatienter

Afrapportering af ventetiden for skadepatienter Region Hovedstaden Afrapportering af ventetiden for skadepatienter iden i akutmodtagelserne og akutklinikkerne Juni 2013 Region Hovedstaden Indhold 1 Resumé og konklusion...3 2 Indledning...5 3 id og aktivitet

Læs mere

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar og februar måneder 2014

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar og februar måneder 2014 Til: Forretningsudvalget Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14001617 Ref.: nbre/rsa

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Februar 2008 Region Hovedstaden Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon: 48 20 50 00 E-mail: regionh@regionh.dk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Grafer for regionale resultater LUP Akutmodtagelse/klinikker 2016

Grafer for regionale resultater LUP Akutmodtagelse/klinikker 2016 Grafer for regionale resultater LUP Akutmodtagelse/klinikker 6 Resultaterne er angivet i en gennemsnitsscore fra til. Gennemsnitsscoren udregnes på baggrund af antal svar i svarkategorierne; slet ikke

Læs mere

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den patientoplevede kvalitet på sygehusene i Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden August 2017 Enhed for Tværsektoriel Udvikling Region Hovedstaden Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Undersøgelse

Læs mere

Årsberetning 2008. Koncern Sekretariatet Region Hovedstadens Patientkontor. Årsberetning 2008

Årsberetning 2008. Koncern Sekretariatet Region Hovedstadens Patientkontor. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Koncern Sekretariatet Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2008 August 2009 Indholdsfortegnelse: Region Hovedstadens Patientkontor..3 Henvendelser i perioden 1998 2008 4 Fordeling

Læs mere

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Spørgeskemaet er udsendt til 1.501 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 46% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 5. januar 2010 Sag nr. 5 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen Til: Regionsrådet Center Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.: NBRE / AS

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark har en målsætning om konstant at forbedre servicen over for patienterne. Vi vil derfor bede Dem deltage i denne undersøgelse

PrivatHospitalet Danmark har en målsætning om konstant at forbedre servicen over for patienterne. Vi vil derfor bede Dem deltage i denne undersøgelse PrivatHospitalet Danmark har en målsætning om konstant at forbedre servicen over for patienterne. Vi vil derfor bede Dem deltage i denne undersøgelse af patienttilfredsheden, som vil foregå anonymt. De

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Kort om privathospitaler

Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler September 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Akutbetjening i almen praksis

Akutbetjening i almen praksis Akutbetjening i almen praksis Peter Magnussen Formand for PLO s Akutudvalg 1 Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende almen praksis 1. Et Landsdækkende telefonnummer til vagtlægeordningen. 2. Al henvendelse

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012 Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.34 akut ambulante patienter 2 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Tfiidt regionmidtjylland

Tfiidt regionmidtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.reglonmicltjylland.dk Tfiidt regionmidtjylland Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011 Region Hovedstaden Udvalget vedr. ulighed i sundhed Tolkebistand Februar 2011 Indledning I henhold til kommissorium for Udvalget vedr. ulighed i sundhed skal udvalget drøfte problemstillinger for patienter

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere