Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse"

Transkript

1 Bilag 11a J.nr.: Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse NK=====fåÇäÉÇåáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP OK=hçåíêçäê~ééçêíÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP 2.1 Hvornår udarbejdes en kontrolrapport...3 Ved kontrolbesøg...3 Ved autorisationsbesøg...4 Ved administrativ kontrol (skrivebordskontrol) mv...4 Ved udtagning af prøver...4 Ved overtrædelser konstateret på anden måde Navn, adresse og CVR-nr Flere kontrolrapporter til større fødevarevirksomheder...6 Hoteller, kongres- og feriecentre...6 Hospitaler...6 Hospitals- og institutionskøkkener...6 Personalekantiner...6 Supermarkeder Lovgivningsområder...7 Kontrol af egenkontrol og faglig regel...8 Kontrol af regler, der ikke er fødevarelovgivning: Vegetabilske bi- og restprodukter Kontrolresultaterne 1, 2, 3 og Smiley-kategorien...10 Tidligere smiley er Tilsynsførendes bemærkninger...11 Begrundelsestekster og standardtekster...13 Påbud/forbud, bøder og politianmeldelser...13 Supplerende politianmeldelse...13 Indskærpelser...14 Anvisning om placering af kontrolrapport Kontroltyper Bestilte kontrolbesøg...17 Bestilling Kontrolbesøgets varighed Tilsynsførendes underskrift Afleveret til Virksomhedens kommentar Tillægsside...18 Ved autorisationsbesøg Kontrolinformationsblanket Lukket-streamer...20 Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 1 af 30

2 PK QK RK 2.17 Foreløbig kontrolrapport Elite-smiley Kontrolhistorik ved flytning, ejerskifte, ny registrering eller autorisation...21 léü åöåáåö=~ñ=âçåíêçäê~ééçêí=çö=áåñçêã~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOO 3.1 Ophængning generelt...23 Beslutning om ikke at skulle ophænge kontrolrapport...24 Salg via Internet og postordre...24 Lejlighedsvise arrangementer Ophængning i forskellige virksomheder og situationer...25 Home parties og lignende...25 Hospitaler, institutioner, børnehaver og lignende med servering fra afdelinger samt leve bo miljøer...25 Hoteller...25 Indkøbscentre, stormagasiner, torvehaller, messecentre og lignende...25 Kantiner i virksomheder, restauranter i sportshaller og lignende...26 Supermarkeder med flere afdelinger...26 Udbringning af fødevarer...26 Servering uden for virksomhedens forretningsområde...26 Fredede bygninger Dispensation fra placering af kontrolrapporten Foreløbig kontrolrapport Ny kontrolrapport med post...27 lññéåíäáöö êéäëé=é =ëãáäéójüàéããéëáçéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkou 4.1 Smiley-hjemmeside Nødstop...28 hçåíêçäê~ééçêíéê=é =ÉÖÉå=ÜàÉããÉëáÇÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOV Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 2 af 30

3 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan kontrolrapporten skal udfyldes ved kontrolbesøg i detailvirksomheder samt retningslinierne for offentliggørelse af kontrolrapporten. Der er en tilsvarende vejledning til udfyldelse af kontrolrapporten i engrosvirksomheder. De to vejledninger er på flere områder identiske. Indtastning i ScanJour er beskrevet i Vejledning i registrering i ScanJour, link til side med vejledninger. Virksomheder med både detail- og engrosaktiviteter skal have en kontrolrapport svarende til hovedaktiviteten og dermed hovedbranchen anført i autorisationen. Dog skal virksomheder med hovedbranchen detail med engrosvirksomhed altid have en engrosrapport. Hvis en virksomhed både har fødevare- og veterinæraktiviteter, skal den både have en detail- eller engrosrapport samt en veterinær kontrolrapport. I detailvirksomhederne skal rapporten have en smiley og hænges op i virksomheden. Både detailog engrosrapporter bliver offentliggjort på smiley-hjemmesiden. Detailrapport, engrosrapport, kontrolresumé og tillægsside er vist i Den generelle Kontrolvejledning bilag 10. Fødevarestyrelsen må offentliggøre kontrol af regler omfattet af fødevarelovgivningen, det vil sige fødevareloven, økologiloven, lov om administration af markedsordningerne og lov om frø, kartofler og planter. OK=hçåíêçäê~ééçêíÉå= 2.1 Hvornår udarbejdes en kontrolrapport Ved kontrolbesøg Virksomheden skal normalt altid have en kontrolrapport ved afslutningen på et kontrolbesøg. Hvis det ikke kan lade sig gøre at printe rapporten, f.eks. fordi printeren er nede, skal den tilsynsførende skrive rapporten i hånden. Ved forgæves kontrolbesøg, f.eks. når virksomheden er midlertidigt lukket på grund af ferie, udarbejdes der ikke nogen kontrolrapport. Er virksomheden derimod permanent lukket skrives en kontrolrapport som dokumentation for ophør af virksomheden. Lukningen registreres i KOR. Hvis der ved kontrolbesøg i én virksomhed konstateres overtrædelser, der vedrører en anden virksomhed, udarbejdes en kontrolrapport til den ansvarlige virksomhed. Ved f.eks. kontrolbesøg på et lagerhotel skal ejeren af oplagrede fødevarer på lagerhotellet have en kontrolrapport, hvis en overtrædelse ligger inden for ejerens ansvarsområde. Omvendt skal der ikke udstedes en kontrolrapport til ejeren af fødevarerne, hvis der kun er anmærkninger på et område, der hører under ejeren af lagerhotellet. Ejeren af lagerhotellet skal have en kontrolrapport uanset om der er anmærkninger eller ej. Kontrolrapporten skal dateres den dag, hvor fødevareafdelingen får kendskab til overtrædelsen eller de oplysninger, der ligger til grund for overtrædelsen. Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 3 af 30

4 Ved autorisationsbesøg Ved kontrolbesøg i nyetablerede virksomheder udarbejdes der ikke en kontrolrapport, men en autorisationsrapport. Ved autorisationsbesøg i eksisterende virksomheder, som udføres i forbindelse med et ordinært kontrolbesøg, udarbejdes en kontrolrapport. Det kan f.eks. være tilfældet ved autorisation som følge af indretningsmæssige ændringer eller ved udløb af en betinget autorisation. Ved administrativ kontrol (skrivebordskontrol) mv. Ved administrativ kontrol (skrivebordskontrol), som udføres i fødevareafdelingen, skal virksomheden som udgangspunkt have en kontrolrapport. Der er dog visse undtagelser i tilfælde hvor kontrolresultatet er 1, dvs. ingen anmærkninger. Nedenfor er beskrevet, hvordan forskellige situationer skal håndteres. Ved kontrol af virksomheder, der kun forhandler fødevarer over internettet (dvs. internethandel) sker kontrollen som administrativ kontrol, og der skal altid udarbejdes en kontrolrapport uanset kontrolresultat. Kontrolrapporten fremsendes til virksomheden. Ved kontrol af en virksomheds offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside skal virksomheden ikke have en kontrolrapport, hvis resultatet af kontrollen er 1, dvs. ingen anmærkninger. Ved kontrol af indsendt dokumentation, f.eks. for gennemført hygiejneuddannelse eller egenkontrol, skal virksomheden ikke have en kontrolrapport, hvis resultatet af kontrollen er 1, dvs. ingen anmærkninger. Ved udtagning af prøver Ved udtagning af prøver i forbindelse med kontrolbesøg udarbejdes en kontrolrapport for selve kontrolbesøget. Kontrolrapporten udleveres til virksomheden som sædvanligt. Når kontrolafdelingen udelukkende udtager prøver i en virksomhed, skal virksomheden have en kvittering med oplysning om, hvad prøven vil blive analyseret for - og ikke en kontrolrapport. Om der skal udarbejdes en kontrolrapport eller ændres i en allerede udstedt kontrolrapport i forbindelse med udtagning af prøver er skitseret i beslutningstræet: Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 4 af 30

5 Prøver udtaget ved kontrolbesøg Prøver udtaget uden kontrolbesøg, f.eks. kontrolkampagner Resultat af prøven giver anledning til anmærkninger Resultat af prøven giver ikke anledning til anmærkninger Resultat af prøven giver anledning til anmærkninger Resultat af prøven giver ikke anledning til anmærkninger Kontrolrapport udleveret ved kontrolbesøget tilføjes anmærkning og eventuelle ændringer i resultat. Fremsendes til virksomheden med oplysning om, at den erstatter den tidligere kontrolrapport. Ingen ny kontrolrapport Kontrolrapport sendes til virksomheden til med med kryds i Prøver smiley, udtaget, kryds i Prøver bemærkning udtaget, bemærkning om prøveresultat om prøveresultat og dato og for prøveudtagning, dato for men ingen oplysninger prøveudtagning, fra men kontrolbesøget ingen oplysninger før fra prøveudtagningen. kontrolbesøget før Hvis prøveudtagningen. relevant, skal det fremgå, Smiley en at der rykker ikke en er fulgt op plads, på forhold, den erstatter der tidligere har ikke givet den anledning tidligere. til anmærkninger. Ingen kontrolrapport Resultatet af en analyseret prøve kan således resultere i, at en endelig kontrolrapport skal ændres. Også i andre situationer kan det være nødvendigt at ændre en endelig kontrolrapport. F.eks. kan en afgørelse fra domstolene eller fra Fødevare- og Veterinærklager kræve omgørelse af Fødevareregionens endelige afgørelse. Eller Fødevareregionen kan af egen drift beslutte at omgøre en afgørelse. Hvis man ændrer en endelig kontrolrapport, skal det fremgå af kontrolrapporten, hvornår denne er ændret. Dette gøres med en standardtekst ( Ændret kontrolrapport ), som placeres øverst i bemærkningsfeltet. Ved overtrædelser konstateret på anden måde. Ved overtrædelser konstateret på anden måde end ved kontrolbesøg, f.eks. på baggrund af en politirapport, skal virksomheden have en kontrolrapport, hvis oplysningerne om overtrædelserne giver anledning til anmærkninger. 2.2 Navn, adresse og CVR-nr. Kontrolrapporten udfyldes med virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. Disse oplysninger hentes på de digitale tilsynsrapporter automatisk fra ScanJour, og det er derfor meget vigtigt, at man husker at skrive disse oplysninger ind i virksomhedens sag i ScanJour. Mobile virksomheders adresse er den, der fremgår af autorisation eller registrering. For boder ved lejlighedsvise arrangementer er adressen det sted, hvor kontrollen finder sted. F.eks. Roskilde Festival, Dyrskuepladsen, 4000 Roskilde. Også bodens navn skal så vidt muligt fremgå bl.a. for at undgå ombytning af kontrolrapporter. Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 5 af 30

6 Hvis boden er en del af en etableret virksomhed, skal virksomhedens navn og adresse fremgå af kontrolrapporten. Dette kan være tilfældet, hvis en stationær virksomhed har en mobil enhed registreret som en del af virksomheden. 2.3 Flere kontrolrapporter til større fødevarevirksomheder Virksomheder med mere end én afdeling med behandling bliver delt op i flere kontrolobjekter, som hver får sin egen kontrolrapport. Det gælder bl.a. hoteller, kongres- og feriecentre, hospitaler og supermarkeder. Det skal fremgå af kontrolrapporten, hvilket kontrolobjekt, den gælder for. Hoteller, kongres- og feriecentre I hoteller, kongres- og feriecentre kan der være flere restauranter med eget køkken, ligesom der kan være flere diskoteker og kiosker. Hospitaler På hospitaler kan der være forskellige kiosker og cafeterier, der skal have hver sin kontrolrapport. Hospitals- og institutionskøkkener I nogle tilfælde kan der være tale om, at der er et centralkøkken med behandling, der har ansvaret for de forskellige afdelingskøkkener. Afdelingskøkkenerne har så ikke behandling, men anretter kun eller holder evt. maden varm. Dette kan være tilfældet på hospitaler, men også i institutioner f.eks. for handicappede eller lignende. Det centrale er, at der skal være samme daglige ledelse for central- og afdelingskøkkenerne, dvs. at det er den samme person, der er ansvarlig for alle køkkener. Det er desuden en betingelse, at afdelingskøkkenerne og centralkøkkenet naturligt kan betragtes som en samlet geografisk enhed, dvs. at de alle ligger i samme bygning eller bygningskompleks. Hvis det er tilfældet, er det kun centralkøkkenet, der skal detailautoriseres og modtage en kontrolrapport. I tilfælde, hvor afdelingskøkkenerne selv har behandling af fødevarer, så skal de have egen kontrolrapport. Personalekantiner Personalekantiner skal have egen kontrolrapport. Dette gælder alle personalekantiner, også selv om der i øvrigt er tale om en fødevarevirksomhed, f.eks. i supermarkeder eller på hospitaler, eller i mejerier eller slagterier. Supermarkeder I supermarkeder kan der bl.a. være bager-, slagter-, delikatesse-, eller fiskeafdeling, kiosk med softice, kiosk med pølser, fastfood take away, restaurant eller cafeteria, hvor der sker behandling, og som derfor skal have hver sin kontrolrapport. Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 6 af 30

7 Supermarkeder, som udover dagligvarer kun har én afdeling med behandling, f.eks. en slagter, deles også op. Dagligvarer og slagter skal have derfor have hver sin kontrolrapport. Et supermarked med dagligvarer og f.eks. bake-off af kager og brød, skal ikke deles op, fordi branchen Dagligvareforretninger, letfordærvelige fødevarer omfatter virksomheder med aktiviteter som bake-off af brød og kager, jf. branchebeskrivelsen i kontrolfrekvensvejledningens bilag 1. I særlige tilfælde vil man i supermarkeder ikke dele alle afdelingerne op i flere kontrolobjekter, men vælge den afdeling, der er placeret i branchen med den højeste kontrolfrekvens, som kontrolobjekt. Det vil man f.eks. gøre i de tilfælde, hvor flere små afdelinger, f.eks. kiosk, bakeoff/brødudsalg og fastfood take-away, er placeret i fysisk sammenhæng langs den samme kasselinje, dvs. det kan være svært at adskille dem, ligesom de to afdelinger betjenes af det samme personale og har samme driftsledelse. Det betyder, at der kun skal stå ét afdelingsnavn på kontrolrapporten. Der vil altid være tale om en konkret vurdering af, om personalesammenfald, driftsledelse og størrelsen af afdelingen berettiger til, at afdelingen skal have en selvstændig kontrolrapport mv. Udgangspunktet er dog stadig, at et supermarked med flere afdelinger med behandling opdeles i flere kontrolobjekter, der får hver sin kontrolrapport. For supermarkeder anvendes de afdelingsnavne, som forbrugerne kender dem under. Eksempler er vist i tabellen nedenfor. Branche Supermarkeder B, Dagligvareforretninger, letfordærvelige Kan omfatte fx: - Kolonialvarer, - Mejeriprodukter, - Frugt og grønt - Vin - Bake-off af brød og kager Afdelings navn på kontrolrapporten, eksempler Føtex Dagligvarer , Bagerforretninger/-afdelinger SuperBrugsen Bager A, Slagterforretninger/-afdelinger SuperBest Slagter B, Smørrebrøds- og delikatesseforretninger/- SuperBrugsen Delikatesse afdelinger , Fiske- og vildtforretninger/-afdelinger og Rema 1000 Fisk fiskebiler med behandling A, Kantiner m.v. - fast personkreds over 12 Irma, Personalekantine personer A, Servering: Restauranter mv Bilka Bistro B, Servering: Restauranter mv. begrænset Bilka Bistro 2.4 Lovgivningsområder De regler, der skal kontrolleres efter, er inddelt i tolv lovgivningsområder: Hygiejne Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 7 af 30

8 Håndtering af fødevarer Rengøring Vedligeholdelse Virksomhedens egenkontrol Offentliggørelse af kontrolrapport Uddannelse i hygiejne Mærkning og information Godkendelser m.v. Særlige mærkningsordninger Varestandarder Tilsætningsstoffer m.v. Kemiske forureninger Emballage m.v. Andet Nogle lovgivningsområder indeholder mange regler det fremgår af Kontrolvejledningens bilag 3, hvilke regler der er placeret i hvert lovgivningsområde. Der må ikke anvendes andre lovgivningsområder på kontrolrapporten end de ovennævnte. Alle lovgivningsområder er fortrykt på rapporten. Under Offentliggørelse af kontrolrapport skal f.eks. stå resultater af kontrol af visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside og kontrol af virksomhedens brug af elite-smiley. Hvert ordinært kontrolbesøg skal indeholde kontrol af Hygiejne, Virksomhedens egenkontrol og Offentliggørelse af kontrolrapport. Tilsvarende skal boder ved lejlighedsvise arrangementer have kontrolleret lovgivningsområdet Hygiejne, håndtering af fødevarer som minimum. Når virksomheden ved ejerskifte eller flytning efter anmodning får videreført kontrolhistorikken, skal det samlede kontrolresultat stå under Andet. Kontrol af egenkontrol og faglig regel Under lovgivningsområdet egenkontrol skal udelukkende stå kontrolresultater om virksomhedens skriftlige egenkontrol, det vil sige om egenkontrolprogrammet. Kontrolresultater af de konstaterede forhold for de faglige regler skal stå under de andre lovgivningsområder. Til egenkontrolprogrammet hører: Risikoanalyse, risikovurdering, eventuelle flowdiagrammer, udpegning af kritiske kontrolpunkter samt håndtering, overvågning, grænseværdi, frekvens og korrigerende handling for de kritiske kontrolpunkter. Registreringer for hvert kritisk kontrolpunkt, afvigerapporter og eventuelt kundeklager. Revision. Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 8 af 30

9 Når der sker kontrol af, om en faglig regel er overholdt, og om der er udført skriftlig egenkontrol for overholdelse af reglen, skal der gives kontrolresultater for begge lovgivningsområder. Kontrol af procedurer, registreringer og implementering af kritiske kontrolpunkter dokumenteres under Virksomhedens egenkontrol, mens kontrol af de faglige regler skal dokumenteres under lovgivningsområdet for den faglige regel. Resultaterne er ikke nødvendigvis identiske der kan f.eks. godt stå et 2-tal ved den faglige regel og et 1-tal ved egenkontrol, når den målte opbevaringstemperatur ikke overholder lovgivningen, men registreringerne i egenkontrolprogrammet er i orden. Når den tilsynsførende på baggrund af kontrol med virksomhedens egenkontrolprogram, vælger at give et påbud om reviderede egenkontrolprocedurer, skal 3-tallet dokumenteres under lovgivningsområdet Virksomhedens egenkontrol. Når den tilsynsførende tillige har kontrolleret overholdelse af den faglige regel i virksomheden, skal resultatet af denne kontrol dokumenteres under lovgivningsområdet for den faglige regel. Når den tilsynsførende på baggrund af kontrol med en faglig regel vælger at give et påbud om, at virksomheden skal indføre skriftlige procedurer for en god arbejdsgang, som f.eks. en rengøringsplan og kontrol af udført rengøring, skal det dokumenteres under lovgivningsområdet for den faglige regel, her Hygiejne, rengøring. Dokumentation på kontrolrapporten: Kontrol af Metode Dokumentation på kontrolrapport Gode arbejdsgange (art. 4 i hygiejneforordningen) Visuel og analytisk kontrol. Under faglig regel Kritiske kontrolpunkter (art. 5 i hygiejneforordningen) HACCP (art. 5 i hygiejneforordningen) Specifik lovgivning kræver skriftlig egenkontrol enten i form af procedurer eller i form af både procedurer og dokumentation af kontrol (Import, materialer og genstande m.m.) Audit. Kontrol af kritiske kontrolpunkter: Procedurer, overvågning, registrering, afvigerapporter, implementering og effekt. Audit. Risikoanalyse, kritiske kontrolpunkter, procedurer, overvågning, korrigerende handlinger, revision Audit. Kontrol. Under egenkontrol ved kontrol af procedurer, registreringer og implementering. Under faglig regel ved kontrol af kritiske kontrolpunkter, f.eks. temperaturer (effekten). Under egenkontrol Under faglig regel. Hvis virksomhedens risikoanalyse medfører kritiske kontrolpunkter her, skal det dokumenteres som beskrevet under kontrol af kritiske kontrolpunkter. Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 9 af 30

10 Økologi egenkontrol Dokumentation (f.eks. art. 18 og 19 i fødevareforordningen) Andre lovgivningsområder (Offentliggørelse, uddannelse, mærkning, godkendelser, særlige mærkningsordninger, varestandarder, tilsætningsstoffer, kemiske forureninger, emballage) Kontrol. Audit Kontrol. Verifikation, dokumentkontrol Kontrol. Under faglig regel. Under faglig regel Under faglig regel. Hvis virksomhedens risikoanalyse medfører kritiske kontrolpunkter her, skal det dokumenteres som beskrevet under kontrol af kritiske kontrolpunkter. Kontrol af regler, der ikke er fødevarelovgivning: Vegetabilske bi- og restprodukter Ved kontrol af vegetabilske bi- og restprodukter har vi ikke hjemmel til at offentliggøre kontrolresultaterne. Kontrolresultatet skal derfor dokumenteres på tillægssiden til kontrolrapporten, og også bemærkningerne skal derfor skrives på tillægssiden. Der er lavet standardtekster til denne kontrol i det digitale tilsyn. 2.5 Kontrolresultaterne 1, 2, 3 og 4 Kontrolresultaterne skrives som 1, 2, 3 eller 4 ud for de kontrollerede lovgivningsområder. 1 betyder at kontrollen ikke har haft anmærkninger til de kontrollerede regler inden for lovgivningsområdet. 2 betyder at der er givet en eller flere indskærpelser. 3 betyder at der er givet påbud eller forbud. 4 betyder at der givet et administrativt bødeforlæg, indgivet politianmeldelse eller at virksomheden har fået frataget autorisation eller har fået meddelt periodevist salgsforbud i henhold til økologireglerne. 2.6 Smiley-kategorien Kontrolresultaterne sammenfattes i et samlet kontrolresultat, der vises som en smiley på kontrolrapporten. Smiley en afgøres af det højeste tal i boksen med kontrolresultater. Ved digitalt tilsyn bestemmes smiley en automatisk ud fra det højeste tal i kontrolresultaterne. Datoen overføres også automatisk. Tidligere smiley er De tre seneste smiley er med datoer for hvert kontrolbesøg skal stå nedenunder den aktuelle smiley. Lovgivningsområdet skal stå ud for hver af de tre seneste smiley er, hvis det er smiley 2, 3 eller 4. Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 10 af 30

11 Ved digitalt tilsyn overføres smiley er og datoer fra tidligere kontrolbesøg automatisk samt lovgivningsområder for smiley 2, 3 eller 4. Det forudsætter dog, at lovgivningsområderne er registreret som smiley-begrundelse i ScanJour. Ved ejerskifte falder tidligere smiley er bort, med mindre virksomheden efter anmodning får videreført dem. Ved flytning til nye lokaler falder tidligere smiley er bort, med mindre virksomheden efter anmodning får videreført dem. Hvis fødevareregionen har inddraget en virksomheds autorisation, og virksomheden får ny autorisation, falder tidligere smiley er bort. Når en virksomhed som følge af væsentlige ændringer ifølge autorisationsbekendtgørelsen får ny autorisation, beholdes tidligere smiley er automatisk. Det kan ikke fravælges, at historikken fortsætter. 2.7 Tilsynsførendes bemærkninger I bemærkningsfeltet skal stå, hvilke regler der er kontrolleret, hvor i virksomheden de er kontrolleret, og hvad der blev observeret og konkluderet. F.eks. skal der for Særlige mærkningsordninger stå i bemærkningerne, om det er kontrol af økologi eller oksekødsmærkning. Tilsvarende skal der for Varestandarder stå i bemærkningerne, om det er kontrol af varestandarder, handelsnormer for fjerkræ eller handelsnormer for frugt og grøntsager. I enkelte tilfælde er teksten på lovgivningsområdet dog selvforklarende f.eks. Uddannelse i hygiejne, så der kun behøver at stå f.eks. Uddannelse i hygiejne: Ingen anmærkninger. Mens Hygiejne, håndtering altid skal have tilknyttet bemærkninger. Hvis der f.eks. ikke står, i hvilken del af virksomheden rengøring er kontrolleret, betyder det, at hele virksomhedens rengøring er kontrolleret. Kontrol af at kontrolrapporten er hængt op skal stå i lovgivningsområdet Offentliggørelse af kontrolrapport med bemærkning som Kontrolrapport er ophængt, Visning på hjemmeside i orden eller en lignende formulering. Det skal fremgå af bemærkningerne, om der er foretaget dokumentkontrol eller fysisk kontrol i tilfælde, hvor dette kan give anledning til tvivl. Observationerne skal beskrives, uanset om kontrolresultatet blev 1, 2, 3 eller 4. Formålet er dels at kunne dokumentere forholdene, lige fra noter og indskærpelser til baggrund for politianmeldelser, og dels at have bemærkninger til brug ved næste kontrolbesøg. Når der gives f.eks. resultat 2 og 4 for samme lovgivningsområde, skal begge resultater beskrives. Når den tilsynsførende på kontrolbesøg har drøftet forhold med virksomheden, eller modtaget oplysninger fra virksomheden, skal det også stå hér. Det vigtige er, at virksomheden kender alle de oplysninger, der er lagt til grund for afgørelser, og at alle oplysninger til planlægning af kontrollen bliver journaliseret. Ydes der generel eller konkret vejledning i forbindelse med et kontrolbesøg, skal dette dokumenteres på kontrolrapporten. Det skal fremgå, om der er ydet generel vejledning om reglerne, Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 11 af 30

12 eller om der er ydet vejledning om konkrete forhold. Det skal desuden fremgå hvilket område, der er ydet vejledning indenfor. Eksempel på dokumentation af generel vejledning: Ydet generel vejledning om reglerne om hygiejneuddannelse. Eksempel på dokumentation af konkret vejledning: Ydet konkret vejledning om evt. løsningsmuligheder vedr. flisebelægning i køkken. De konkrete løsningsforslag skal ikke noteres. Der er udarbejdet standardtekster i digitalt tilsyn til brug ved konkret og generel vejledning. Teksterne starter med Ydet generel vejledning om eller Ydet konkret vejledning om og den tilsynsførende skriver så selv, hvad der er vejledt om. Hvis der vejledes om et lovgivningsområde, man i forvejen kontrollerer, så skrives vejledningen i forlængelse af den begrundelsestekst, der er skrevet om det relevante lovgivningsområde. Ydes der telefonisk vejledning af konkret karakter, skal dette dokumenteres i form af et telefonnotat. Prøveresultater og kommentarer hertil kan skrives i bemærkningsfeltet. Prøveresultater må ikke stå ukommenterede. Giver en person i virksomheden oplysninger, som formodes at skulle lægges til grund for en afgørelse, må vedkommendes navn ikke fremgå af kontrolrapporten. Det skal så vidt muligt fremgå, at det er virksomheden, der giver oplysningerne. Hvis det er nødvendigt, at navnet fremgår, skal navnet noteres på tillægssiden. Fødevareregionen må ikke indgå aftaler med virksomheden. Bemærkningsfeltet må derfor ikke indeholde formuleringer, der kan ligne aftaler. Boder ved lejlighedsvise arrangementer skal have en bemærkning øverst i feltet om, hvem der driver boden i form af foreningens/organisationens navn og adresse. Det kan eksempelvis være FDF, Gammelkøbing. Adressefeltet er udfyldt med arrangementets titel, f.eks. Langelandsfestival. Har den tilsynsførende drøftet et emne med kontrolresultat 1 med den virksomhedsansvarlige, kan det f.eks. beskrives som Hygiejne håndtering: Drøftet varmholdelse af retter i buffet, intet at bemærke. Når der skrives drøftet, oplyst om, vejledt eller lignende, er det vigtigt samtidig at skrive, ok, intet at bemærke eller lignende, så det ikke kan tolkes som overtrædelser. Skriv kort og præcist - undgå forkortelser. Bemærkningerne bør højst fylde en side, men det er muligt at udfylde flere. Hvis der er behov for at udfylde flere sider, benyttes multiblanketten. Får en virksomhed efter anmodning videreført kontrolhistorikken ved ejerskifte eller adresseskift, skal der stå Kontrolresultat videreført fra tidligere ejer eller tidligere virksomhed. Ved kontrolbesøg, der sker på grund af en forbrugerhenvendelse, indsættes en standardtekst med ordlyden: Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse. Standardteksten er lagt ind i det digitale tilsyn. Teksten indsættes øverst i feltet Tilsynsførendes bemærkninger. Indholdet af anmeldelsen skal ikke beskrives nærmere på kontrolrapporten. Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 12 af 30

13 Begrundelsestekster og standardtekster I digitalt tilsyn kan vælges forskellige begrundelsestekster, når man har valgt et kontrolresultat, f.eks. er følgende tekst tilknyttet kontrolresultat 2: Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater. Dokumentationen skal til enhver tid være tilgængelig for fødevareregionen. Følgende er konstateret: Man kan også vælge forskellige standardtekster, der ikke er tilknyttet et kontrolresultat, f.eks. Udleveret blanket om kontrol af virksomheder. Påbud/forbud, bøder og politianmeldelser Kontrolrapporten må ikke bruges til at meddele påbud, forbud eller kassation. Disse sanktioner skal meddeles virksomheden i et særskilt brev med begrundelse, hjemmel og klagevejledning. Under kontrolbesøget kan det være nødvendigt at afgøre, om et parti straks skal beslaglægges, tilbagekaldes eller kasseres. Det skal fremgå af kontrolrapporten, at afgørelsen meddeles pr. brev. Hvis der er sket partshøring af virksomheden på kontrolbesøget, skal det fremgå af bemærkningerne på kontrolrapporten. Dokumentation af partshøring på kontrolrapporten formuleres f.eks. således: Partshøring gennemført. Virksomheden havde ingen/følgende kommentarer. Hvis der er sket partshøring efterfølgende, f.eks. telefonisk, skal dette dokumenteres i form af et notat på sagen. Når et kontrolbesøg resulterer i 3- eller 4-taller, skal det fremgå af bemærkningerne, at fødevareregionen vil sende en afgørelse eller bøde. Det formuleres som Påbud fremsendes, Forbud fremsendes, eller Bødeforlæg fremsendes. Hvis den tilsynsførende ikke er helt sikker på, om forholdet kan udløse sanktion eller bøde, bruges formuleringerne Påbud overvejes. Vil blive fremsendt, Forbud overvejes. Vil blive fremsendt eller Bødeforlæg overvejes. Vil blive fremsendt. Får virksomheden et administrativt bødeforlæg, skal bødestørrelsen stå i bemærkningerne på den endelige kontrolrapport, som sendes til virksomheden sammen med bødeforlægget. Det kan anføres i bemærkningsfeltet på kontrolrapporten, at virksomheden er blevet meldt til politiet, når alle beviser i sagen er sikrede, og det ikke vil hindre en nødvendig efterforskning. Det skal noteres på kontrolrapporten enten som Forholdet vil blive politianmeldt, eller Forholdet overvejes politianmeldt, hvis den endelige beslutning om politianmeldelse først vil blive truffet efter kontrolbesøget. Supplerende politianmeldelse Hvis der ved et efterfølgende kontrolbesøg konstateres, at en virksomhed ikke har rettet op på en overtrædelse, hvor der er en verserende politisag, skal der ske en supplerende politianmeldelse med henvisning til den verserende sag, jf. også afsnit Supplerende politianmeldelser karakteriseres på samme måde som andre politianmeldelser, dvs. kontrolresultat 4. Supplerende politianmeldelser skal følge samme procedure som øvrige politianmeldelser, dvs. foreløbig kontrolrapport efterfulgt af en endelig kontrolrapport, senest når den supplerende politianmeldelse er fremsendt. Det skal fremgå af kontrolrapporten, at den konstaterede overtrædelse allerede forelå ved det foregående kontrolbesøg. Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 13 af 30

14 Indskærpelser Indskærpelser skal altid skrives under Tilsynsførendes bemærkninger. Indskærpelser gives normalt mundtligt på kontrolbesøget og dokumenteres på kontrolrapporten. Hvis afgørelsen om en indskærpelse først træffes efter kontrolbesøget, skal der udarbejdes en skriftlig afgørelse med begrundelse, klagevejledning m.v. på linje med påbud og forbud. På den foreløbige kontrolrapport bruges formuleringen Indskærpelse overvejes. Vil blive fremsendt. På den endelige kontrolrapport bruges formuleringen: Indskærpelse fremsendes. På både den foreløbige og den endelige kontrolrapport skal der være en beskrivelse af det konstaterede. Udformning af indskærpelser på fødevareområdet, som gives på kontrolrapporten under kontrolbesøget: Det indskærpes at.[beskriv reglen] Hvis den tilsynsførende ikke kan huske den præcise ordlyd, er det også muligt at skrive indskærpelsen i et mere populært sprog, f.eks. Det indskærpes, at virksomheden skal opfylde de i godkendelsen stillede vilkår. Pas på med at bruge ordet skal, når selve forholdet skal beskrives, da indskærpelsen ellers let kan få karakter af et påbud. Skal kan selvfølgelig benyttes, når reglen skal citeres, da ordet nogle gange vil indgå i bekendtgørelsesteksten. Følgende er konstateret [beskriv hvad der er konstateret og hvor] Oplysning om at indskærpelsen udløser gebyrbelagt ekstra kontrol Partshøring skal noteres, så det fremgår på kontrolrapporten, hvorvidt virksomheden havde kommentarer og hvilke kommentarer virksomheden evt. havde. Indskærpelser i bemærkningsfeltet forudsætter 2-tal i lovgivningsområdet. Det digitale tilsyn viser eksempler på formulerede indskærpelser, når der vælges kontrolresultat 2 i rullepanelet. Eksemplerne bliver løbende udbygget. Desuden fremkommer oplysninger om gebyrbelagt ekstra kontrol, mulighed for begrundelse samt klagevejledning automatisk, når kontrolresultat 2 vælges. Eksempel på formulering af en indskærpelse: Det indskærpes, at lokaler med fødevarer skal holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: Gulvbelægning i lagerrum afskaller og er ikke rengøringsvenlig. Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Virksomheden kan inden 14 dage anmode om skriftlig begrundelse og kan påklage afgørelsen til Fødevare- og Veterinærklager senest 4 uger efter modtagelse af kontrolrapporten eller en evt. skriftlig begrundelse. En eventuel klage skal sendes til Fødevareregionen. Anvisning om placering af kontrolrapport Den tilsynsførende kan give en virksomhed nærmere anvisning på placeringen af kontrolrapporter, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre tilgængeligheden for forbrugerne. Se de nærmere retningslinier for anvisning i afsnit i kontrolvejledningen. En anvisning er en afgørelse, der Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 14 af 30

15 skal meddeles virksomheden i særskilt brev med begrundelse, hjemmel og klagevejledning. Derimod resulterer en anvisning ikke i et kontrolresultat. Anvisningen kan enten være i kombination med en anmærkning eller som en selvstændig afgørelse. På kontrolrapporten formuleres: Placering af kontrolrapport drøftet. Anvisning om placering overvejes. Virksomheden havde følgende/ingen bemærkninger. Anvisning kan f.eks. bruges i de tilfælde, hvor kontrolrapporten i princippet er ophængt efter reglerne, men hvor den tilsynsførende skønner, at kontrolrapporten ikke er tilstrækkelig synlig eller læsbar. Det skal indgå i vurderingen, om virksomheden muligvis bevidst har hængt kontrolrapporten, så den ikke er læsbar. Følgende standardtekst kan anvendes: Placering af kontrolrapport drøftet. Anvisning om placering overvejes. Følgende er konstateret: Virksomheden havde følgende bemærkninger. Fødevareregionen kan dispensere fra kravene til placering af kontrolrapporten, hvis tilgængeligheden for forbrugerne sikres bedre ved en anden placering. F.eks. kan det være nødvendigt at dispensere fra kravene, når der er tale om fredede bygninger, hvor kontrolrapporten ikke kan hænge ved døren af hensyn til fredningsreglerne. På kontrolrapporten formuleres: Drøftet virksomhedens anmodning om dispensation fra krav til placering af kontrolrapport. Afgørelse følger pr. brev. 2.8 Kontroltyper Der skal altid være kryds i et af felterne til ordinær, ekstra eller anden kontrol. Supplerende kan felterne kontrolkampagne, autorisationer eller prøver udtaget afkrydses. F.eks. drøftes måske en ombygning på et ordinært kontrolbesøg, hvilket betyder kryds ved både Ordinær kontrol og Autorisationer m.v.. Kontroltyperne dækker følgende kontrolaktiviteter: Ordinær kontrol Ordinære kontrolbesøg efter standard- eller elitefrekvensen Prioriteret basiskontrol Ekstra kontrol Opfølgende kontrolbesøg efter anmærkninger Bestilte kontrolbesøg efter: o Anmærkninger på den seneste kontrolrapport, hvor fødevareregionen ikke foretager opfølgende kontrolbesøg. o Ejerskifte. o Virksomheden er blevet registreret som 3.partscertificeret med henblik på at få tildelt elitestatus. Kontrolbesøg på baggrund af en forbrugerhenvendelse. Smitteopsporing i forbindelse med udbrud af fødevarebårne sygdomme Tilbagetrækningssager Anden kontrol Når kontrolbesøget ikke kan karakteriseres som Ordinær eller Ekstra kontrol, er det anden kontrol: Når kontrolområdet kontrolleres hyppigere end standardfrekvensen f.eks.: Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 15 af 30

16 o Kontrol med specificeret risikomateriale o Kontrol jævnfør restriktionsbekendtgørelsen Når kontrollen ikke kan nås ved den fastsatte standardfrekvens: o Økologikontrol o Kontrol med handelsnormer o Importkontrol bortset fra kontrol jævnfør restriktionsbekendtgørelsen, f.eks. import af kosttilskud Kontrolkampagne krydses af, når kontrolbesøget er udført i forbindelse med en kontrolkampagne. Autorisationer m.v. krydses af, når eksisterende virksomheder i forbindelse med et ordinært kontrolbesøg får en autorisation. Det kan f.eks. være ændringer af virksomhedens indretning, produktion eller vareudbud. Den tilsynsførende kan vælge at skrive noterne vedrørende autorisationen på en tillægsside i stedet for på kontrolrapporten. Hvis kontrolbesøget udelukkende handler om autorisation, skal virksomheden ikke have en kontrolrapport, men en autorisationsrapport. Nyoprettede virksomheder skal først have en kontrolrapport ved første kontrolbesøg efter autorisationsbesøget. Godkendelse af egenkontrolprogram, økologirapport eller frivillig mærkningsordning skal ikke have kryds i feltet med Autorisationer m.v. Prøver udtaget krydses af, når der er udtaget prøver i forbindelse med kontrolbesøget. Der skal også udfyldes en prøveudtagningsrapport. Kontroltype Ordinære kontrolbesøg efter standard- eller elitefrekvensen Ordinær kontrol - prioriteret basiskontrol Ekstra kontrolbesøg efter anmærkninger Ekstra kontrolbesøg på grund af relevant forbrugerhenvendelse Bestilt kontrolbesøg i forbindelse med registrering som 3. partscertificeret Bestilt kontrolbesøg i forbindelse med skrivebordskontrol efter anmærkninger Bestilt kontrolbesøg i forbindelse med ejerskifter Når kontrolområdet kontrolleres hyppigere end standardfrekvensen f.eks.: - AM/PM-kontrol - Kontrol i forbindelse med USA/Kinaeksport - Kontrol med specificeret risikomateriale - Kontrol jf. restriktionsbekendtgørelsen. Når kontrollen ikke kan nås ved den fastsatte standardfrekvens f.eks. : - Økologikontrol - Kontrol med handelsnormer På kontrolrapporten Ordinær kontrol Standard/elitefrekvens Ordinær kontrol Prioriteret-fødevarer Ekstra kontrol Opfølgning, indskærpelse, Opfølgning påbud/forbud/bøde eller Skærpet kontrol Ekstra kontrol Forbrugerhenvendelse Ekstra kontrol Bestilt certificering Ekstra kontrol Bestilt anmærkninger Ekstra kontrol Bestilt ejerskifte Anden kontrol AM/PM, Animalsk USA/Kina eksport eller Andet Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 16 af 30

17 - Kontrol i forbindelse med 3. landseksport - Importkontrol bortset fra kontrol jf. restriktionsbekendtgørelsen. - Kontrolkampagner, medmindre kontrollen gennemføres i forbindelse med ordinære eller ekstra kontrolbesøg. 2.9 Bestilte kontrolbesøg Der kan bestilles kontrolbesøg i tre tilfælde: 1. Virksomheder kan i forbindelse med en ansøgning som 3. partscertificeret bestille et kontrolbesøg hos kontrolafdelingen. Dette kontrolbesøg skal gennemføres uanmeldt inden for 2 måneder efter, at fødevareregionen har registreret virksomheden som certificeret. 2. Virksomheder kan i forbindelse med anmeldepligtigt ejerskifte bestille et kontrolbesøg, som skal gennemføres uanmeldt inden for 2 måneder efter, at fødevareregionen har modtaget anmodningen. 3. Virksomheder, hvor der ikke gennemføres ekstra kontrolbesøg som opfølgning på en anmærkning for overtrædelser af fødevarelovgivningen (skrivebordskontrol), kan bestille et kontrolbesøg. Dette kontrolbesøg skal gennemføres uanmeldt inden for 2 måneder efter, at fødevareregionen har modtaget anmodningen. Bestilling af kontrolbesøg giver mulighed for hurtigere udskiftning af kontrolrapporten end ellers. Den tilsynsførende beslutter, hvad der skal kontrolleres. Bestilling Bestilte kontrolbesøg betales af virksomheden. Fødevareregionen afgør, hvilken tilsynsførende der skal udføre et bestilt kontrolbesøg. Virksomheden skal bestille kontrolbesøg telefonisk eller skriftligt hos kontrolafdelingen. Virksomheden kan også bestille kontrolbesøget direkte hos den tilsynsførende under et kontrolbesøg. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en person har kompetence til at bestille et kontrolbesøg, noteres navn og ansættelsesforhold på en tillægsside. De bestilte kontrolbesøg skal udføres på samme tidspunkt af døgnet som normalt eller aftales, hvis de plejer at blive det, f.eks. af hensyn til virksomhedens åbningstider. Når mobile virksomheder bestiller et kontrolbesøg og kører væk fra kontrolafdelingens geografiske område, kan de kun forvente at få det bestilte kontrolbesøg, hvis de orienterer kontrolafdelingen om det nye sted. Kontrolafdelingen skal i de tilfælde kontakte den kontrolafdeling som virksomheden kører til. Når et kontrolbesøg bestilles, skal fødevareregionen journalisere bestillingen (kan også være et telefonnotat). Hvis det er relevant i forhold til det bestilte kontrolbesøg at udtage prøver, skal virksomheden betale for analysen Kontrolbesøgets varighed Den samlede tid skal noteres - fra den tilsynsførende træder ind i virksomheden og er ude igen. Tiden skal være angivet i hele kvarterer. Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 17 af 30

18 2.11 Tilsynsførendes underskrift Den eller de tilsynsførende skal altid skrive under på kontrolrapporten, inden den afleveres til virksomheden. Underskriften skal være den sædvanlige underskrift og må ikke være initialer. Ved digitalt tilsyn skrives rapporten under, når den er udskrevet. Den tilsynsførendes navn bliver ikke offentliggjort på smiley-hjemmesiden på digitale rapporter Afleveret til Enten skal den tilsynsførende skrive navnet på den person i virksomheden, som har modtaget kontrolrapporten, eller en ansat kvitterer for modtagelse. Virksomheden skal have vejledning om, at den ikke behøver at kvittere. Navnet skrives på, når rapporten er udskrevet. På rapporter sendt med posten skrives Sendt med post eller en lignende formulering i feltet. Navnet registreres i ScanJour i feltet, Afleveret til Virksomhedens kommentar Virksomheden kan vælge at hænge anden information op til kunderne ved siden af kontrolrapporten. Virksomheden kan få sine kommentarer på smiley-hjemmesiden. Så skal virksomheden skrive sine kommentarer (højst 300 karakterer) på blanketten på i mappen Blanketter til virksomheder : Blanketten kan udfyldes og gives til den tilsynsførende på kontrolbesøget eller sendes til kontrolafdelingen efterfølgende. Blanketten skal være underskrevet. Når kontrolafdelingen har registreret kommentarerne i ScanJour, kommer de på smiley-hjemmesiden sammen med den relevante kontrolrapport. Virksomhedens kommentarer har ingen juridisk betydning, så kontrolafdelingen er ikke forpligtet til at følge op på kommentarerne. Har en virksomhed f.eks. lovet sine kunder, at Fejl rettes straks, kan den ikke senere blive straffet i medfør af fødevareloven for ikke at have talt sandt. Er kommentarerne mere end 300 karakterer, returneres de til virksomheden, som må afkorte dem Tillægsside Multiblanketten bruges som tillægsside, det er blanketten kun med virksomhedens adresse og tilsynsførendes bemærkninger. Tillægssiden kan bruges til noter om indforståede forhold mellem virksomheden og den tilsynsførende eller forhold, som den tilsynsførende selv eller en kollega bør huske til næste kontrolbesøg. Ved forbrugerhenvendelser skal tillægssiden benyttes til over for virksomhederne at oplyse navne på forbrugeranmeldere. Navne på forbrugeranmeldere må ikke stå på kontrolrapporten. Hvis en person i virksomheden har givet oplysninger, og personen skal nævnes ved navn, skal navnet fremgå af tillægssiden og ikke af kontrolrapporten. Tillægssiden kommer ikke på smiley-hjemmesiden. Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 18 af 30

19 Tillægssiden skal ikke hænges op, men skal være tilgængelig for forbrugeren i virksomheden. Det skal under Tilsynsførendes bemærkninger på kontrolrapporten fremgå, at der er udarbejdet en tillægsside, samt at den er tilgængelig for forbrugerne i virksomheden. Ved salg, hvor forbrugeren ikke har mulighed for at se tillægssiden på salgsstedet, såsom postordresalg og salg via Internet, skal tillægssiden sendes til kunden på forlangende. Tillægssiden må ikke anvendes ved forhold, der efterfølgende skal følges op på. Det vil sige forhold som vil kunne lægges til grund for indskærpelser, påbud, forbud, administrative bøder, politianmeldelser eller inddragelse af autorisation. Dette gælder dog ikke for regler, hvor der ikke er hjemmel til at offentliggøre resultatet af kontrollen, f.eks. ved kontrol af regler om vegetabilske bi- og restprodukter her skal kontrolresultat og bemærkninger skrives på tillægssiden Eksempler på notater som kan stå på tillægssiden: Folder om skadedyr udleveret Mælk leveres nu efter kl. 7 Leverandør af pålægsvarer er skiftet Wienerbrød med creme anvendes ikke i romkugler Virksomheden har oplyst, at den fremover ikke vil producere mere end to forskellige retter dagligt Virksomheden har oplyst, at den inden sommer vil lægge ny bordplade på det lange bord i det varme køkken Virksomheden har oplyst, at hul ved rørgennemføring på tørlager bliver repareret i næste uge Rå grøntsager indgår ikke i produktionen Det er op til den tilsynsførende at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at udfylde en tillægsside. De fleste af noterne kan lige så godt skrives i feltet Tilsynsførendes bemærkninger. Virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer, dato for kontrolbesøget samt den tilsynsførendes underskrift skal fremgå af tillægssiden. Tillægssiden er ens for detail og en gros. Ved autorisationsbesøg Nyetablerede virksomheder, der har ansøgt om autorisation, skal ikke have en kontrolrapport ved kontrolbesøg, når besøget alene drejer sig om autorisation. Her skal udfyldes en autorisationsrapport. De skal have en kontrolinformationsblanket, indtil første kontrolbesøg. Autorisationsbesøg på eksisterende virksomheder skal som hovedregel gennemføres i forbindelse med ordinære kontrolbesøg. Den tilsynsførende vælger, om noter til autorisationsdelen af kontrolbesøget skal skrives på tillægssiden i stedet for på kontrolrapporten. Eventuelle afgørelser i forbindelse med autorisationsbesøg må ikke kun fremgå af tillægssiden. Afgørelser skal også fremgå af autorisationsskrivelsen eller som et vilkår i følgeskrivelsen til autorisationsskrivelsen, hvis disse skrives kort tid efter kontrolbesøget. Ellers skrives afgørelsen i et særskilt brev. Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 19 af 30

20 I nogle tilfælde bliver fødevareregionen dog opmærksom på en nyetableret virksomhed og kan ved kontrolbesøg konstatere, at virksomheden er fuldt lovlig bortset fra en manglende autorisation/anmeldelse. Hvis virksomhedens indretning, vareudbud og drift er ganske ukompliceret, kan fødevareregionen undtagelsesvist udføre først autorisationsbesøg og derefter ordinært kontrolbesøg ved samme besøg. Hvis det konstateres, at der udelukkende er overtrædelse for at have åbnet uden autorisation/anmeldelse, udfyldes en kontrolrapport med det relevante kontrolresultat herfor. På kontrolrapporten krydses af ved både Ordinær kontrol og Autorisationer m.v. nederst på rapporten. Den tilsynsførende opretter efterfølgende virksomheden i ScanJour og sender en autorisation. Denne undtagelse forudsætter dog, at den tilsynsførende under autorisationsdelen af kontrolbesøget vurderer virksomhedens indretning, vareudbud og drift (herunder hygiejneuddannelsen og egenkontrol) som så tilfredsstillende, at autorisation kan skrives helt uden vilkår (altså uden følgebrev). I praksis opstår undtagelsessituationen hovedsagelig ved kontrol af virksomheder udviklet efter et standardkoncept med hensyn til indretning, vareudvalg og uddannelse af ansatte (f.eks. visse pølsevogne) Kontrolinformationsblanket Der er to kontrolinformationsblanketter: Den ene er til virksomheder med standardfrekvensen: Efter behov. Den anden er til nye virksomheder og virksomheder med ny ejer eller adresse. Begge skabeloner til kontrolinformationsblanketter er på intranettet: Fødevarer/Tilsyn og kontrol/ kontrolrapporter. Den tilsynsførende skal sikre sig, at navn, adresse og standardteksten står på kontrolinformationsblanketten. Teksten udskrives på multiblanketten Lukket-streamer Virksomheder, der bliver midlertidigt lukket, skal hænge en lukket-streamer op, som den tilsynsførende udleverer sammen med kontrolrapporten Foreløbig kontrolrapport Hvis rapporten har 3- eller 4-taller, skal virksomheden altid have en foreløbig rapport, indtil den tilsynsførende har skrevet påbud, forbud, bødeforelæg, tilbagetrækning af autorisation eller politianmeldelse. Er den tilsynsførende i tvivl, om forholdene skal resultere i 1- eller 2-taller, skal virksomheden også have en foreløbig kontrolrapport med et 2-tal og formuleringen Indskærpelse overvejes. Vil blive fremsendt med en beskrivelse af det konstaterede forhold. Den efterfølgende sagsbehandling kan godt føre til et andet resultat end det tal, der står på den foreløbige rapport. Når en kontrolrapport udarbejdes uden forudgående synkronisering, så smileyhistorikken ikke kommer med, skal det være en foreløbig rapport. På den foreløbige rapport skal stå øverst: Skal ikke hænges op. Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 20 af 30

21 Selvom rapporten ikke offentliggøres, fungerer den stadig som partshøring, når kontrolbesøget er det eneste grundlag for en efterfølgende afgørelse eller sanktion. I digitalt tilsyn udfyldes feltet Skal hænges op automatisk med Nej ved resultat 3 eller 4, mens feltet Må offentliggøres fra ikke kan udfyldes. Det betyder, at der står Skal ikke hænges op på rapporten, når den udskrives. Ved resultat 2 skal der ved feltet Skal hænges op vælges Nej. Når den foreløbige rapport registreres i ScanJour, skrives tilsvarende Nej i feltet Skal hænges op/offentliggøres, mens feltet Må offentliggøres fra ikke udfyldes Elite-smiley Virksomheder med elite-status skal have udleveret et elite-mærkat (elite-smiley) på kontrolbesøget, som virksomheden kan opsætte i virksomheden og på anden måde anvende i markedsføring. Virksomheder med flere indgange skal have udleveret et mærkat til hver indgang. Det er frivilligt at anvende elite-mærkat. Virksomhederne kan selv hente eliteikonet på smiley-hjemmesiden under Ikoner og Hent smiley som figurer. Elite-smiley en må ikke vildlede, så hvis en virksomhed får flere kontrolrapporter, må den kun markedsføre sig med elite-smiley, når alle kontrolrapporter har elite-smiley. Ellers må elite-smiley udelukkende anvendes i sammenhæng med de enkelte kontrolrapporter, som har elite-status. Mister virksomheden sin elite-status, skal virksomheden straks ophøre med at anvende mærkat og oplysning om tidligere elite-status i markedsføring. Kontrolafdelingen kan for et nærmere fastsat tidsrum meddele dispensation til fortsat markedsføring af færdigvarer og anvendelse af eksisterende emballage, hvor oplysningen om den tidligere status som elitevirksomhed allerede er anvendt Kontrolhistorik ved flytning, ejerskifte, ny registrering eller autorisation Kontrolhistorikken falder bort ved ejerskifte og flytning, med mindre virksomheden efter anmodning får videreført kontrolhistorikken, dvs. virksomheden skal selv bede om at få flyttet historikken med, det sker ikke automatisk. Normalt skal kontrolafdelingen sende en kontrolinformationsblanket med oplysningen: Nyvirksomhed/ejer (se afsnit 3), når virksomheden oplyser om ejerskifte eller flytning. Ved ejerskifte eller flytning til nye lokaler skal virksomheden have kontrolinformationsblanketten hængende, indtil den har fået første kontrolrapport. Den tilsynsførende skal sikre sig, at navn, adresse og standardteksten står på kontrolinformationsblanketten. Virksomheden kan i to situationer anmode om at få videreført kontrolhistorik: 1. Ejerskifte (Ny ejer, uændret virksomhed): Virksomheden kan efter anmodning få videreført kontrolhistorik fra tidligere ejer, hvis virksomheden fortsætter uændret. Virksomheden skal sende anmodningen sammen med ejerskiftemeddelelsen til sin kontrolafdeling. 2. Flytning af virksomhed (Samme ejer, samme virksomhed på ny adresse): En ejer kan efter anmodning få videreført kontrolhistorik i sin virksomhed, hvis den samme virksomhed flytter til en ny adresse. Virksomheden skal sende anmodningen sammen med ansøgningen om autorisation eller anmodningen om registrering til sin kontrolafdeling. Kontrolhistorikken kan ikke fordobles, så den videreføres til to virksomheder. Kontrolhistorikken kan kun videreføres, når virksomheden sammen med anmodning om videreført historik vedlægger en skriftlig accept fra den hidtidige ejer (der har oparbejdet kontrolhistorikken) om, at Fødevarestyrelsens kontrolvejledning bilag 11a - Side 21 af 30

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2 1 Bilag 11b Den 3. februar 2010 J.nr: 2010-20-2301-00349 Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3 Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Om bilag 11 a og begrebet dokumentation 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder.

Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder. J.nr.: 2010-20-2301-00486 Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder. 1. Indledning... 1 2. Virksomhedens ophængning af kontrolrapport mv. på detailområdet.... 2 2.1 Generelt....

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Bilag 4 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Bilag 5 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning...

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 b og begrebet dokumentation... 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Nærbutikkernes Landsforening

Nærbutikkernes Landsforening Skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. (Kiosker og mindre dagligvarebutikker som er medlem af NBL) Revideret 2009. Bemærk afsnit om tilbagetrækning af fødevarer!

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Cater Food A/S Mors Vestmorsvej 56-60 7900 Nykøbing M 11794548 2117. side 1 af 5

Fødevarestyrelsen. Cater Food A/S Mors Vestmorsvej 56-60 7900 Nykøbing M 11794548 2117. side 1 af 5 0 X 794548 27 side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Personlig hygiejne og helbred samt husorden: procedure og dokumentation. Kontrolleret husorden i opskæringslokale, opbevaring af redskaber i pauser.

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse

Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Bilag 11b J.nr: 2010-20-2301-00349 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport og tillægsside...2 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...2 Ved

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor NOTAT KONTOR FOR KONTROLSTYRING 1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor Vejledning om kontrol af bi- og restprodukter fra fødevareproduktion, der anvendes

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet - 2016 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning...

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

KEND KRAVENE TIL EGEN-

KEND KRAVENE TIL EGEN- KEND KRAVENE TIL EGEN- KONTROL Ledere af fødevarevirksomheder skal ifølge Hygiejneforordningen indføre, iværksætte og følge en fast procedure eller faste procedurer, der er baseret på HACCP-principperne.

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 d og begrebet dokumentation... 3 2. Opgavetype og dokumentationsform... 3 2.2 Opgavetype... 3 2.2.1 Kontrolbesøg...

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763 763 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: procedure og dokumentation. Kontrolleret virksomhedens procedure for affald/biprodukter. Virksomheden har kun kat. 3 affald idet

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN

INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN MARTS 2015 INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN Årsrapport 2014 INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen låst MARTS 2016 Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen Årsrapport 2015 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Mærknings- og vildledningskampagne

Slutrapport for kampagnen Mærknings- og vildledningskampagne J. nr.: 24-25-6-8 [-2-26 ] Slutrapport for kampagnen Mærknings- og vildledningskampagne INDLEDNING Vildledning Forbrugeren skal kunne regne med de kvalitetsanprisninger, der findes på en vare eller i forbindelse

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Per Broe-Andersen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Forsøget med kædekontrol

Forsøget med kædekontrol Forsøget med kædekontrol Slutrapport d. 1/9 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 2. Sammendrag... 2 2.1 Overblik over forsøget... 3 2.2 Forsøgets konklusioner... 4 3. Forsøgets organisering...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller.

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. HØR ING SN OT AT M IN IST ER IEL L E HØ R ING S P ART ER x. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. Den 14.

Læs mere

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Fødevarestyrelsen 24.05.2012 J.nr.: 2012-34-261-02008/IDTH/KENL/TIFA Dep: Dok.nr.: 391552/JLMA

Læs mere

Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005

Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - O Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005 Vejledning om tilsynsfrekvenser i fødevarevirksomheder m.v. (2003) (til fødevareregionerne)

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0019 Klageren: Indklagede: xx på vegne yy DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 17 kontrolafgifter á 750 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. februar 2012 (J.nr. 2011-0024477).

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 341/03. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 12.8. 19.8.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 341/03. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 12.8. 19.8. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 341/03 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 12.8. 19.8.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 5.198,- inkl. rabatter Utilfredsstillende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer, lov om hold af dyr og lov om biavl

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer, lov om hold af dyr og lov om biavl Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 5 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om fødevarer, lov om hold af dyr og lov om biavl (Fødevarekontrol, sanktionsmuligheder, klagesagsbehandling,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt.

Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0188 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt. Ankenævnets

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Eksempler på uensartede kontroller.

Eksempler på uensartede kontroller. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 427 Offentligt Til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF). Kvisselholt, d. 14. september 2008. Vedr. fødevareregionernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo)

Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo) Vejledning HR-centret 14.10.2014 Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo) Ansættelse på timeløn kan ske, når ansættelsen varer under 1 måned og skal ske når timetallet er under 8 timer

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere