Nye tværfaglige tiltag på Steno Museet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tværfaglige tiltag på Steno Museet"

Transkript

1 34 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2006 Nye tværfaglige tiltag på Steno Museet 2006 er blevet udnævnt til det år, hvor Danmark skal sætte fokus på renæssancen. Over hele landet vises udstillinger og arrangeres events, der knytter sig til mennesker og begivenheder, som har relation til perioden , og som vi i Danmark betegner renæssancen. Det samme gælder den kom mende udstilling på Steno Mu seet. Museet og renæssancen Udstillingen REFLEKSION Worms kabinet og renæssancen viser lægen Ole Worms naturvidenskabelige museum som et gentolket kunstnerisk værk: Room One, Olaus Worm. Det originale ka binet og dets indhold ken- des fra Ole Worms publikation Museum Wormianum, som blandt an det indeholder et kobberstik, der gengiver museets udseende, se Stenomusen nr. 27. Det udstillede kabinet er skabt af den amerikanske kunstner Rosamond Purcell. På et besøg i Danmark for flere år siden blev hun så be- Fortsættes side 8. Rosamond Purcell: Room One, Olaus Worm. (Foto: Dennis W. Purcell)

2 udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i Museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Aase Roland Jacobsen Hanne Teglhus Hans Buhl Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. Planetarienyt Ny hjemmeside om Ole Rømer Observatoriet. Hvis man gerne vil se den rigtige stjernehimmel, er Ole Rømer Observatoriet et besøg værd. Observatoriet har fået ny hjemmeside, og her kan man bl.a. finde oplysninger om observatoriets historie, henvisninger til interessante observatorier verden over og se, hvad der forskes i på stedet. Et kig ind i observatoriets største kuppel, hvor 28 cm kikkerterne befinder sig. Det er dem, som benyttes til de offentlige forevisninger. (Foto: Jacob Mathiesen) 2 STENOMUSEN STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 1100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Åbningstider: tirsdag-fredag kl lørdag-søndag kl mandag lukket

3 Observatoriet ligger ved Århus Væddeløbsbane, lige ved Marselisborg Slot. Der er forevisninger fra september til april ca. 15 aftener hver måned. Forevisningerne er gratis, og der er plads til max. 30 personer. Ønsker man et besøg, ringer man til Steno Museet på og melder sig til. Forevisningerne finder sted uanset vejret og kan typisk indeholde en rundvisning i observatoriet, hvor man vil få kikkerterne at se, ledsaget af et astronomiforedrag og måske en genfortælling af en af stjernehimlens mange myter. Hvis vejret er klart, vil der være mulighed for at se på Månen, planeterne, stjernehobe eller en galakse det er helt afhængigt af, hvad der er på himlen netop den aften. Se mere på oro.phys. au.dk/. Solformørkelsen Den 29. marts var der solformørkelse, og i Danmark havde mange håbet på at få et glimt at dette fascinerende naturfænomen. Men desværre havde skyerne overtaget himlen den dag, så det var ikke muligt at bruge de mange kikkerter, som planetariet havde fundet frem til dagen. En del skoleelever og Museets gæster blev budt på et stykke formørkelseskage i anledning af solformørkelsen d. 29. marts. (Foto: Hanne Teglhus) andre interesserede havde fundet vej til museet i håb om, at dagen bød på opklarende vejr. De blev i stedet budt på et stykke formørkelseskage samt en særforestilling i planetariet Når solen går i sort. Dagen var desuden sidste dag for Expedition Sol, se Stenomusen 33, og vinderne af konkurrencen blev Ninna Paaske Hansen (10 år), Nadia Larsen (6 år) og Isak Schakaw (7 år). Til lykke til dem. Aase Roland Jacobsen Hale-Bopp over Ole Rømer Observatoriet. Optaget af den 6. april 1997 med en 180 mm telelinse og blænde 3.5. Filmen var en 800 ASA Fuji film, og eksponeringstiden var 90 sekunder. (Foto: Kim Lang) 3

4 Natur i Teltet et festfyrværkeri af eksperimenter og foredrag Natur i Teltet er et tilbagevendende arrangement, der finder sted på Rådhus pladsen i Århus Festuge den september. I et stribet telt formidler studerende fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Tekniske Skole, Risskov Gymnasium og Ingeniørhøjskolen naturvidenskab på en sjov og lærerig måde. I teltet har både børn og voksne mulighed for gennem eksperimenter og foredrag STENOMUSEN at udforske naturens forunderlige verden og teknologiens fascinerende kunnen. Natur i Teltet har i år ladet sig inspirere af Festugens tema Kvinder, som derfor vil være det gennemgående tema for udstillingerne i teltet. Har kvinder et særligt forhold til bakterier? Er mænd stærkere end kvinder? Og hvilke farver er scorefarver? Er du nysgerrig efter at finde svar på disse og mange andre spørgsmål, vil festugen kunne give dig svarene. Se mere på Eksperimenter i teltet. (Arkivfoto) 4

5 Formiddag - eftermiddag - aften Om formiddagen har skoleklasser mulighed for at besøge teltet, hvor eleverne under kyndig vejledning guides gennem udstillingerne. Om eftermiddagen er teltet åbent for alle interesserede. Man har mulighed for at bevæge sig rundt blandt teltets mange udstillinger, fordybe sig i eksperimenter og stille relevante spørgsmål til de studerende. I Spørgehjørnet vil der være mulighed for at stille naturvidenskabelige spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Desuden vil der i Karrierehjørnet være en erhvervsvejleder, der kan svare på spørgsmål vedrørende unges karrierevalg og give inspiration til, hvordan man kan beskæftige sig med naturvidenskab i sin fritid. Som noget nyt vil der i år være aftenarrangementer. De henvender sig hovedsagelig til voksne og er debatskabende foredrag med et naturvidenskabeligt indhold. Kampen mod nullermænd Steno Museet er i år blevet ansvarlig for Eksperimenter i teltet. (Arkivfoto) afviklingen af Natur i Teltet. Blandt teltets mange udstillinger vil der også være mulighed for at udforske Steno Museets udstilling Husmoren, sæben og kampen mod nullermænd, hvor man blandt andet kan få svar på, hvorfor nogle kvinder lider af rengøringsvanvid. Line Stald Program for Natur i Teltet 2006 Søndag 3. september Kl Åbningsarrangement Mandag 4. - fredag 8. september Kl Arrangementer for folkeskolernes ældste elever, klasse Kl Teltet er åbent for alle Lørdag 9. september Kl Teltet er åbent for alle Aftenarrangementer kl Tirsdag 5. september: Foredrag om Galathea af Lone Mouritsen Torsdag 7. september: Fuldmånearrangement i teltet. 5

6 Generalforsamlingen i Steno Museets Venner Onsdag den 22. marts 2006 blev der afholdt generalforsamling på Steno Museet. 1. Valg af ordstyrer Foreningens formand Bjarning Grøn bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog museumsdirektør Kurt Møller Pedersen som ordstyrer. Kurt Møller Pedersen blev valgt med akklamation. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til Bjarning Grøn. 2. Formandens beretning Bjarning Grøn indledte sin beretning med at konstatere, at 2005 har været endnu et godt år for foreningen. Bjarning Grøn beskrev herefter de tre områder, hvorigennem foreningens arbejde manifesteres: a) Udgivelse af medlems- og informationsbladet Stenomusen. b) Bogudgivelser. c) Økonomisk støtte til museet. ad a) Der er i 2005 udkommet fire numre af Stenomusen. Der er altid rigeligt stof at vælge imellem, og samarbejdet med Steno Museet i forbindelse med udgivelsen af Stenomusen fungerer godt. ad b) Foreningen har i 2005 udgivet en ny bog Omkring Kopernikus. De tidligste skrifter om det kopernikanske verdensbillede af Helge Kragh. Endvidere er der lavet et genoptryk af Hans Buhls bog Tycho Brahe: Liv, gerning og instrumenter. Flere af foreningens tidli- gere udgivelser er tæt på at være udsolgt. I hvert enkelt tilfælde tager bestyrelsen stilling til, om bogen skal genoptrykkes eller eventuelt udsendes i en revideret udgave. Bestyrelsen diskuterer løbende, om foreningen udover de forskningsbaserede udgivelser skal udsende bøger, der er mere rettet mod undervisning. ad c) Foreningen har i år givet ca kr. i støtte til annoncering i MetroXpress i forbindelse med museumsbutikkens julehandel. Foreningen yder desuden indirekte økonomisk støtte til museet, idet overskuddet fra salget af foreningens bogudgivelser tilfalder museet. Bjarning Grøn omtalte foreningens kontakt med Jydsk Medicinhistorisk Selskab. Foreningens nuværende kontakt til Jydsk Medicinhistorisk Selskab finder sted gennem museumsinspektør Hanne Teglhus, der er sekretær for selskabet. Bjarning Grøn sluttede sin beretning med at rette en tak til bestyrelsens medlemmer for deres indsats i årets løb. Han rettede en særlig tak til Poul Gade for hans store arbejde som foreningens kasserer og til Knud Erik Sørensen, som er ansvarlig for foreningens bogudgivelser og Stenomusen. Der var ingen kommentarer til formandens beretning, som blev taget til efterretning. 3. Fremlæggelse af regnskab Poul Gade uddelte to bilag til dette punkt. Han kommenterede først det reviderede regnskab for 2005, idet han redegjorde for 6

7 de enkelte poster på regnskabets indtægtsog udgiftsside. Der er et overskud på regnskabet for 2005 på 5744 kr. Efter gennemgangen konstaterede Kurt Møller Pedersen, at generalforsamlingen kunne godkende regnskabet. Poul Gade redegjorde herefter for foreningens medlemssituation. Der er i marts 2006 registreret 337 medlemmer i foreningen, hvilket er en mindre tilbagegang sammenlignet med En del medlemmer har i årets løb skiftet medlemskategori. Poul Gade fremlagde endvidere en oversigt over foreningens bogbeholdning pr. januar Kurt Møller Pedersen bemærkede hertil, at foreningen har en stor formue gemt i form af bøger. 4. Kontingent Kontingentet er 120 kr. for enkeltmedlemmer, 180 kr. for par, 1500 kr. for et livsvarigt medlemskab og minimum 200 kr. for institutioner. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 5. Orientering om aktiviteter på Steno Museet Kurt Møller Pedersen orienterede om museet som en del af Steno Instituttet og om planerne for udvidelsen af Steno Museet. Steno Instituttets medarbejdere skal i løbet af januar eller februar 2007 flytte til en af de gule bygninger (nr. 1110) ved siden af museet. Der arbejdes for tiden med planlægningen af værksted, bibliotek, fælles faciliteter mv. i bygningen, som vil blive nyindrettet i løbet af efteråret. Kurt Møller Pedersen redegjorde for status omkring udvidelsesplanerne for Steno Museet. Han beskrev, hvordan udstillingsfaciliteterne i Inspiratorium vil blive indrettet. Kurt Møller Pedersen kom desuden ind på ledelse og organisering af byggeprojektet. Byggeriet kan formentlig starte efter sommerferien I bedste fald vil det så stå færdigt i efteråret 2007 og være klar til åbning i efteråret Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var Hans Buhl og Knud Erik Sørensen. Begge var villige til at fortsætte og blev genvalgt. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter John Frentz blev genvalgt. Formanden for Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Bjarne Møller-Madsen, blev genvalgt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Ole Knudsen og Jesper Lützen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt Intet at referere. Palle Tofthøj Nielsen Efter generalforsamlingen fortalte planetarieleder Ole J. Knudsen om planetariets muligheder. Ole J. Knudsen viste herefter et eksempel på en af de undervisningsforestillinger, som tilbydes til museets gæster i planetariet. 7

8 Nye tværfaglige tiltag... Fortsat fra forsiden. taget af, at der stadig var enkelte genstande bevaret fra dette museum, at hun skabte en moderne installation ud fra forlægget i bogen. I udformningen af kabinettet har Rosamond Purcell tillagt installationen en egen kunstnerisk aura. Kabinettet fremstår derfor som et selvstændigt kunstværk, hvis æstetiske værdi og tolkning både kan fascinere og inspirere. Foruden installationen vises en række originale familieportrætter af den Wormske familie, som gennem generationer havde tilknytning til Århus og Horsens. Johan Worm, slægtens danske stamfar, blev født 1529 i Gelden i det nuværende Holland og døde 1601 som rådmand i Århus. Maleriet hænger på Horsens Statsskole og er malet af en ubekendt maler. Portrætterne hænger normalt på Horsens Statsskole og Aarhus Katedralskole og er derfor ikke almindeligt tilgængelige. Endelig opbygges en moderne pendant til Museum Wormianum. Dette museums indhold er helt afhængig af de besøgendes egne medbragte museumsgenstande. Børn og unge opfordres til at fylde hylderne med spændende, underlige eller gamle ting, for derefter at eksperimentere med at opstille de indkomne genstande efter deres egne systemer og formål. Udstillingens mission og vision Udstillingens overordnede mål er at belyse paradigmeskiftet fra den sene renæssances guddommelige naturfilosofi til den begyndende oplysningstids mere naturvidenskabelige metoder. Det er museets håb, at udstillingens form og indhold vil opfordre til dialog mellem de besøgende selv i samspil med de udstillede genstande og måske motivere til at søge mere indsigt også uden for museets mure. Så uanset om man er lille eller stor, vil man ved at se på de udstillede genstande eller deltage i den tilknyttede aktivitet og sætte ord på iagttagelserne, forhåbentlig få en oplevelse af både kunstnerisk og forståelsesmæssig art. Kan udstillingen give anledning til at sætte vor egen tid i perspektiv og måske tænke over, hvorfor og hvordan man opfatter verden på forskellige tider, vil en væsentlig del af missionen være opfyldt. Nyt udstillingskoncept nye målgrupper Udstillingen forsøger at belyse et kulturhistorisk emne ved hjælp af kunstværker, museumsgenstande og en interaktiv opstilling. Vi håber med dette tiltag at kunne udvide museets sædvanlige brugerkreds med mange nye besøgende. Udstillingen vil være særlig egnet for folkeskolens billedkunst-, historie- og naturfagsundervisning samt for almen studieforberedelse i gymnasiet. Udstillingen er åben fra 23. september til 29. december Til udstillingen udgives et temahæfte og skoleopgaver. Hanne Teglhus 8

9 N y h e d Steno Museet har i år en spændende nyhed til museets gæster. Hver dag kl i hele skoleferien undtagen mandag fra 25. juni til 13. august tilbydes museets gæster at deltage i en lille guidet tur i en af museets afdelinger. Det vil være museets inspektører og rundvisere, der fortæller Sommerhistorier om et skiftende emne, f.eks. lægeplanternes historie, fra pest til fugleinfluenza, fra land til kort osv. Museet håber, at rigtig mange vil benytte sig af dette nye tilbud. Ring evt. på museets telefon og hør om dagens program. 9

10 HIV, et hus og et jubilæum AIDS har ikke tidligere været udstillet på Steno Muse et. Et nyt afsnit med gen stande fra både Danmark og Afrika aktualiserer museets afsnit om epidemiske sygdomme. Det er 25 år siden, at den daværende dagbladsjournalist Mikael Meyerheim skrev om en ukendt sygdom i Politiken under overskriften Bøsser ramt af sjælden kræft. Den mystiske sygdom optrådte i stort antal blandt homoseksuelle i USA, og enkelte tilfælde fandtes også i det danske bøssemiljø. Få år efter var AIDS fast forsidestof i danske medier. Sundhedsstyrelsen fik et AIDS-sekretariat i 1986, og de første kampagner så dagens lys. Der var meterlange kondomer på busserne i København, skolevideo er som Må man kysse, pjecer, TV-reklamer og tegneserier. Et stort og fornuftigt oplysningsarbejde blev igangsat, og AIDS blev ikke den nye pest i Europa, som nogle havde frygtet. I 1990 erne forsvandt AIDS fra forsiderne, og medierne blev optaget af salmonellaforgiftninger, ventelister, SARS og den generelle kri- 10 STENOMUSEN se i det offentlige sundhedsvæsen. Alt imens AIDS udviklede sig i Afrika. Den 12-årige Shawns tegning af sin far. Han bor sammen med sine to storesøstre i de afdøde forældres lejlighed. De tre søskende skal selv skaffe penge til husleje, el, vand og tøj. Røde Kors hjælper med fødevarer. (Foto: Tomas Bertelsen, Røde Kors) Indsamling Steno Museet havde et hul i sin samling om epidemiske sygdomme. Dette hul fik vi mulighed for at få fyldt, da historiestuderende Martin Friis Hansen kom i praktik på Steno Museet. Den planlagte indsamling skulle have både et nationalt og internationalt perspektiv. Vi vidste godt, at det ikke var let at indsamle genstande fra Afrika, men takket været en god kontakt til Røde Kors kan vi nu udstille fra et af brændpunkterne i Afrika. Fra det AIDS-ramte Zimbabwe har vi lånt tegninger fra forældreløse børn, indsamlet genstande fra Røde Kors nødhjælpsarbejde og fået doneret et såkaldt Memory House fra en AIDS-syg kvinde. Sidstnævnte unikke genstand var i første omgang en gave, som Røde Kors generalsekretær Jørgen Poulsen havde fået under et besøg i Zimbabwe, men han overdrog det til Steno Museet. Ladies in blue Zimbabwes enerådende præsident Robert Mugabe er en væsentlig årsag til landets isolation fra omverdenen. Landet er imidlertid også presset i knæ af AIDS. Hver tredje af landets voksne indbyggere er HIV-smittet. Middellevealderen er faldet fra 60 til 37 år, og landet har knapt en million forældreløse børn. Situationen taler for sig selv, men der brænder i hvert fald et lys i mørket. Røde Kors nødhjælpsarbejdere tager ud til landsbyerne og hjælper de ramte. De kaldes Men in blue eller La dies

11 in blue, fordi de altid har blå dragter på. De forsyner familierne med mad, desinfektionsmidler, kondomer og oplyser om AIDS. Røde Kors opfordrer tillige de HIV-smittede forældre til at nedskrive en Memory Book og bygge et Memory House. Formålet er at sikre den mundtlige overlevering fra forældre til børn, inden forældrene dør. I bogen kan forældrene fortælle om deres livshistorie og nedskrive børnenes fødselsår. De opfordres til at lave et familiestamtræ, så børnene kan finde familie medlemmer og bede om hjælp. De laver også et testa mente, hvormed forældrene kan sikre sig, at børnene arver huset og dets indbo. Det udstillede Memory House er bygget af en papkasse, som er malet med vandfarver og belagt med grus på taget. Det stammer fra den 34-årige Maria Kandari. I huset har hun samlet 25 små poser med forskellige slags urter og planter, som hun har brugt i sin dagligdag. Vi er ved at få oversat de 25 afrikanske navne, men man må formode, at det drejer sig om ingredienser, som Maria Kandari har brugt til madlavning og måske sygdomsbehandling. Hendes mand og Et såkaldt Memory House af den AIDS-syge Maria Kandari. AIDS livtag med Zimbabwes befolkning har affødt nye traditioner. AIDS-syge forældre laver Memory Houses og Memory Books. Derved bliver familiehistorien og leveråd overleveret til børnene, inden det er for sent. (Foto: Hanne Teglhus) to børn er døde af AIDS, så hun har kun sin 13-årige datter tilbage. Et globalt problem Maria Kandaris historie er smertefuld og trist. Da jeg forleden viste huset til en syvårig dreng, tænkte jeg på, om det var for voldsomt. Drengen blev helt tavs. Han var med sin bedstemor, som stod med tårer i øjnene, men hun syntes, at det var en vigtig historie. Og det er rigtigt. AIDS er nok det største problem i Afrika lige nu. Det er også Vestens problem, fordi vi har ressourcerne til at hjælpe. Den vestlige lægevidenskab har haft stor succes med at fremstille en medicin, som markant kan forlænge overlevelsen og har gjort AIDS til en kronisk sygdom i Vesten. I Afrika får imidlertid kun hver sjette afrikaner medicinsk behandling. Røde Kors medarbejder Charlotte Toft fortalte, at de undertiden skulle vælge imellem at købe mad eller medicin, fordi der ikke kun er mangel på lægemidler. Den kritiske situation i Afrika har betydet, at AIDSkampagnernes fokus nu er et andet. Derfor vil museumsgæsten også finde røde klovnenæser fra den nystiftede kampagne Humor mod AIDS, som indsamler penge til AIDS-projekter i Afrika. Så der er, midt i alvoren, plads til et lille smil. Morten Skydsgaard 11

12 K A L E N D E R Indtil 3. september 2006 Aktuel særudstilling: Fra land til kort en udstilling om landmålingens og korttegningens historie. Mandag 26. juni til fredag 30. juni kl Science days. Hele uge 26 har folkeskoleelever mulighed for at fordybe sig i naturvidenskabelige aktiviteter. Sidste tilmelding onsdag den 14. juni. For yderligere information og tilmelding kontakt Line Stald, eller tlf Tirsdag 11. juli kl. 20 og kl Fuldmåneaften i planetariet: Stjernekoncert. Orkesterværk af Bo Gunge. Onsdag 9. august kl. 20 og kl Fuldmåneaften i planetariet: Månebryllupssange. Orkesterværk af Bo Gunge. Tirsdag 15. august Nyt program i planetariet: Stjernemusik og planetdans, Høststjerner og De sejlede med himlen som kompas. Torsdag 7. september kl. 20 og kl Fuldmåneaften: Kvinder på stjernehimlen. I samarbejde med Natur i teltet arrangeres en aften, som starter i teltet ved Rådhuset kl og fortsætter i planetariet på Steno Museet kl Der vil være gratis adgang, men kom i god tid, da der er et begrænset antal pladser. Lørdag 23. september til fredag 29. december Ny særudstilling: REFLEKSION Worms kabinet og renæssancen. Fra USA indlånes en kunstnerisk gentolkning af lægen Ole Worms naturvidenskabelige renæssancekabinet. Se omtalen på forsiden. Sommerferien på Steno Museet Fra søndag den 25. juni til søndag den 13. august er der hver dag, undtagen mandag: Sommerhistorier, se side 9. Forestillinger i planetariet: Sommerstjerner, Længere end øjet rækker også på engelsk og Stjernemusik og planetdans. Spændende eksperimenter i udstillingerne og i museets skolestue. 12

Rosetta missionen på Steno Museet

Rosetta missionen på Steno Museet STENO USEN 63 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2014 Rosetta missionen på Steno Museet Den 20. januar 2014 blev den europæiske kometjæger Rosetta vakt til live 825 millioner km ude i

Læs mere

Robotterne er løs på Steno Museet

Robotterne er løs på Steno Museet 29 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2005 Robotterne er løs på Steno Museet Journaliststuderende Lise Soelberg Pe dersen besøgte Steno Museet i vinterferien og fortæller her om sine indtryk. Apparater,

Læs mere

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til.

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til. 49 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2010 Magneter, der husker En af Steno Museets centrale opgaver er at vise videnskabens betydning for vores hverdag. Derfor udstiller vi ikke blot videnskabsmændenes

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i sommeren/efteråret 2016 en fritidsundervisning, hvor begreber som design, illustration, tegneserier og animation nu bliver

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum Læs om top Sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010.

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Kassereren

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Steno Museet vil i dybden

Steno Museet vil i dybden 15 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - OKTOBER 2001 Steno Museet vil i dybden Siden planerne om udbygningen af Steno Museet første gang blev præsenteret i Stenomusen, er de blevet så konkrete, at der

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Et unikt tilbud. Økonomi

Et unikt tilbud. Økonomi Vi ligger i et naturskønt området med mange fredninger, og derfor rettede vi henvendelse til Esbjerg Kommune, og sidste år havde vi Fredningsnævnet på en besigtigelse, hvor udfaldet blev, at vi kunne få

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et "SUPER FEDT museum " VELKOMMEN

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et SUPER FEDT museum  VELKOMMEN SOMMER/EFTERÅR 2013 VELKOMMEN INDHOLD Til et "SUPER FEDT museum " Fængselsmuseet VELKOMMEN Den 17. maj i år kunne Fængselsmuseet fejre 1 års fødselsdag. Og hvilket år det har været! Interessen har været

Læs mere

Microorganismer. Er de farlige eller kan de hjælpe os?

Microorganismer. Er de farlige eller kan de hjælpe os? Microorganismer Er de farlige eller kan de hjælpe os? Dette forløb afvikledes i en feature uge, som havde fokus på afrika. Vi tog udgangspunkt i udviklingsprojektet køb en ged og fimaet Christian Hansen.

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

NR. 127 januar 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk

NR. 127 januar 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk NR. 127 januar 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk der er Generalforsamling i SAG Mandag den 13 februar kl. 19.00 se mere side 3 1 Medlemsnyt. Indmeldelser:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af møde i IMADAs fagråd Tirsdag d. 6. maj 2014 - kl. 16:15 i Vektorrummet

Referat af møde i IMADAs fagråd Tirsdag d. 6. maj 2014 - kl. 16:15 i Vektorrummet Referat af møde i IMADAs fagråd Tirsdag d. 6. maj 2014 - kl. 16:15 i Vektorrummet 1 Valg af referent Tommy Vestergaard Hansen valgte sig frivilligt til posten. 2 Godkendelse af referat fra mødet d. 8.

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Barnelandet. Levebrødet forsvinder. Nyt fra. + Brødene Chibare håber på regn + Klimaforandringerne rammer hårdt + Fadder:»De fortjener hjælp«

Barnelandet. Levebrødet forsvinder. Nyt fra. + Brødene Chibare håber på regn + Klimaforandringerne rammer hårdt + Fadder:»De fortjener hjælp« Nyt fra Barnelandet EN FREMTID FOR FORÆLDRELØSE BØRN / SEPTEMBER 2009 d+ Levebrødet forsvinder + Brødene Chibare håber på regn + Klimaforandringerne rammer hårdt + Fadder:»De fortjener hjælp« Annelene

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Stk.1 1 Navn, hjemsted og ejerforhold Foreningens navn er: Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv. Stk.2 Foreningens hjemsted er: Stokkebro 85, Gjerrild,

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Hanne Bohr

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

På opdagelse til ukendte lande

På opdagelse til ukendte lande 38 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2007 På opdagelse til ukendte lande Steno Museet tilbyder nu en temarundvisning om navigation, medicin og ekspeditionshistorier. Med henblik på at udvide Steno

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016 side 1 Foreningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 34 September-december 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 34 September-december 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 34 September-december 2015 Program: Praktiske oplysninger I bladet finder du klubbens program for september, oktober, november, december 2015 Tilmelding: Find ud

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Denne beretning er delt op på følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2010 og planerne i 2011: 1. Bestyrelsens sammensætning 2010 2. Hjemmesiden

Læs mere

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter:

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: Generalforsamling Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der mødte 5 medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 2. udgave 19. marts 2012 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens formål

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

FOF Aarhus Fredensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 29 55 www.fof-aarhus.dk. Dyk ned i din tid - og dit liv

FOF Aarhus Fredensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 29 55 www.fof-aarhus.dk. Dyk ned i din tid - og dit liv FOF Aarhus Fredensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 29 55 www.fof-aarhus.dk Dyk ned i din tid - og dit liv En uge i livsfortællingens tegn Mandag 30. maj - fredag 3. juni 2016 1 1960 1940 1950 2 1930 Dyk

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Entré: Gratis - billetter fås fra d. 10. august.

Entré: Gratis - billetter fås fra d. 10. august. KULTURNAT - dans mellem reolerne Fredag d. 6. august kl. 20-22 Igen i år er der spændende dansemusik på Kulturnatten denne gang med det fantastiske dansk-cubanske salsaorkester Cocoson - så vel mødt i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet onsdag d. 25. marts 2015

Referat fra Repræsentantskabsmødet onsdag d. 25. marts 2015 Referat fra Repræsentantskabsmødet onsdag d. 25. marts 2015 Hadsten Sognegård Dagsorden og referat: 1. Velkomst og præsentation Formanden for Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov

Læs mere

0. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Midtvest Børneteater og Scenekunst. Forkortet MBS. Foreningen er hjemmehørende i Herning Kommune.

0. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Midtvest Børneteater og Scenekunst. Forkortet MBS. Foreningen er hjemmehørende i Herning Kommune. Vedtægter for Midtvest Børneteater og Scenekunst (MBS) 0. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Midtvest Børneteater og Scenekunst. Forkortet MBS. Foreningen er hjemmehørende i Herning Kommune.

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet.

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. 47 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2009 Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. Hvis man besøger museet i øjeblikket, vil man

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Atlética 20/1-2015

Bestyrelsesmøde i Atlética 20/1-2015 Bestyrelsesmøde i Atlética 20/1-2015 Der forelå følgende agenda for mødet: 1. Godkendelse af sidste referat 2. Klubture 2015 3. Økonomi Atlética 4. Ansøgningsskema til økonomi 5. Kort referat af tri-møde

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 Rødovre Skole HENDRIKSHOLM SKOLE Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7., 8. og 9. kl., skal ifølge folkeskolereformen have et obligatorisk valgfag. Folkeskolerne

Læs mere

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14. April 2010 Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010 Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.00 HUSK også at se udstillingen Ribe-motiver 2010 fra den 21.

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Politiets Blå Baretter

Politiets Blå Baretter Referat af Generalforsamlingen 2015 i Politiets Blå Baretter Generalforsamlingen blev afholdt på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S, hvor den i øvrigt også blev afholdt sidste år. Før generalforsamlingens

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER The STScI Digitized Sky Survey NGC7006 Delfinen Billedet herover viser kuglehoben NGC 7006 i stjernebilledet Delfinen (Delphinus). Delfinen er

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 23. august 2011.

Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 23. august 2011. Referat repræsentantskabsmøde den 23. august 2011 REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 17 Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 23. august 2011. Deltagere: Organisationsbestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14.

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Punkterne følger dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Finn Aagaard blev valgt med akklamation. Finn takkede for valget og meddelte, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Forældremøde med hjælper og aspiranter. Dato. Onsdag d. 20. august Kl. 19-20. Udvalgsmøde Data. 18.august Sted Rie Kl. 18-21

Forældremøde med hjælper og aspiranter. Dato. Onsdag d. 20. august Kl. 19-20. Udvalgsmøde Data. 18.august Sted Rie Kl. 18-21 Måneder. Her deltager Alle August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale. Der skal arbejdes med forventningsaftaler, Mål for vores afdeling

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere