INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT"

Transkript

1 INDHOLD GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION OP TIL 30 RUM OG/ELLER 45 AKTUATORER GULVVARMESYSTEM MED VARMEPUMPE ELLER ANDEN BÆREDYGTIG VARMEKILDE GULVVARMESYSTEM MED BLANDEVENTIL TVM-H GULVVARMESYSTEM MED VEJRKOMPENSERING FORBUNDET TIL FJERNVARME RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING 3-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING 3-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING OG TRÅDLØST KØLE- ANORDNINGSRELÆ 3-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL VARME/KØLING OG DUGPUNKTSFØLER 4-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING FOLD UD PRODUKTOVERSIGT varme.danfoss.dk 3

2 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT 1- og 2-familiehuse, nybyggeri og renovering.» Rumvis temperaturstyring» Energibesparelser på varmeproduktion og pumpeenergi Blandeshunts» FHM» I dette basisanlæg styres temperaturen i hvert enkelt rum af en CF-R rumtermostat.» Hvert femte minut modtager CF-MC hovedregulatoren et signal fra hver enkelt CF-R rumtermostat. Signalet indeholder oplysninger om den faktiske og den ønskede rumtemperatur. CF-MC hovedregulatoren sender signal til rumtermostaterne om, at meddelelsen er modtaget (tovejskommunikation).» Når der er et varmebehov, kommunikerer rumtermostaten det til hovedregulatoren. Den åbner den eller de tildelte aktuatorer og sørger for fremløb af vand gennem rummets varmekredsløb.» Fremløbstemperaturen styres af blandeshunten.» Ved varmebehov aktiveres pumpen og kedlen automatisk.» Når den ønskede rumtemperatur nås, lukker hovedregulatoren den eller de nødvendige aktuatorer og stopper fremløbet.» Kedlen og pumpen slukkes automatisk. Produkt Type Behov Valgfrit tilbehør Termostater CF-R S P/D/F Trådløst relæ CF-WR Dugpunktsføler CF-DS 4 CF2 + trådløs gulvvarme

3 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ 1- og 2-familiehuse, i nybyggeri og ved renovering.» Rumvis temperaturstyring» Energibesparelser på varmeproduktion og pumpeenergi» Trådløs løsning til kedelstyring Blandeshunts» FHM» Den grundlæggende anlægsidé svarer til det foregående anlæg med kondenskedel og blandeshunt. Der er enkelte forskelle:» Varmebehovet sendes også til det trådløse relæ.» Det trådløse relæ aktiverer kedlen, som er installeret i et andet rum.» Kedlen slukkes, når varmebehovet er opfyldt. Termostater CF-R S P/D/F Trådløst relæ CF-WR Dugpunktsføler CF-DS varme.danfoss.dk 5

4 KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATORSYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT 1- og 2-familiehuse, i nybyggeri og ved renovering.» Rumvis temperaturstyring» Energibesparelser på varmeproduktion og pumpeenergi» Gulvvarme og radiatorvarme styret af ét system Blandeshunts» FHM Radiatortilbehør» RA / RLV» Der installeres en hovedregulator til at styre både gulvvarme og radiatorer.» Radiatorer skal forsynes via en separat fordeler, der er direkte forbundet til kedelforsyning og tilbageløb.» Hver enkelt hovedregulatorudgang kan defineres som gulv eller radiator via CF-RC fjernbetjeningsenheden. Det sikrer optimal regulering, korrekt fremløbstemperatur, komfort og energibesparelser.» Cirkulationspumpen fra blandeshunten aktiveres ved varmebehov fra de rum, der er defineret som gulv.» Fremløbstemperaturen til gulvvarme styres af blandeshunten. Fremløbstemperaturen til radiatorerne afhænger af kedelindstillingerne.» Kedlen aktiveres ved varmebehov fra både rum, der er defineret som gulv og rum, der er defineret som radiator. Termostater CF-R S P/D/F Trådløst relæ CF-WR Dugpunktsføler CF-DS 6 CF2 + trådløs gulvvarme

5 MAKSIMUMKONFIGURATION OP TIL 30 RUM OG/ELLER 45 AKTUATORER Større huse, nybyggeri, ved renovering og i mindre erhvervsbyggeri.» Rumvis temperaturstyring» Energibesparelser på varmeproduktion og pumpeenergi» Optimal løsning til større huse og bygninger Blandeshunts» FHM» Ved større installationer er det muligt at kombinere op til tre CF-MC hovedregulatorer, så de fungerer som ét system.» Den ene hovedregulator defineres som master ved hjælp af CF-RC fjernbetjeningsenheden. De to andre hovedregulatorer defineres som sekundære enheder, såkaldte slaver, og de kommunikerer trådløst med master -enheden.» Maksimumkonfigurationen kan håndtere op til 30 rum med op til 45 kredsløb» Systemet kan styres fra én CF-RC. Hver enkelt udgang kan defineres som gulv eller radiator. Det sikrer optimal regulering, korrekt fremløbstemperatur, komfort og energibesparelser.» Pumpe- og kedelrelæ kan have en fælles indstilling, eller de kan konfigureres enkeltvis til hver enkelt CF-MC.» Optimal løsning til større huse og mindre erhvervsbygninger (f.eks. kontorer) eller offentlige bygninger (f.eks. skoler). Termostater CF-R S P/D/F Trådløst relæ CF-WR Dugpunktsføler CF-DS varme.danfoss.dk 7

6 GULVVARMESYSTEM MED VARMEPUMPE ELLER ANDEN BÆREDYGTIG VARMEKILDE 1- og 2-familiehuse, nybyggeri og renovering.» Rumvis temperaturstyring» Energibesparelser på varmeproduktion» Øget varmepumpeeffektivitet og levetidsværdi» Mindre behov for buffertank eller omløbsventil Varmepumper» DHP» Ikke brug for blandeshunt til styring af fremløbstemperatur.» Speciel lavenergioptimeringsfunktion optimerer styringen, når der anvendes bæredygtige varmekilder (f.eks. varmepumper). Termostater CF-R S P/D/F Trådløst relæ CF-WR Dugpunktsføler CF-DS 8 CF2 + trådløs gulvvarme

7 GULVVARMESYSTEM MED BLANDEVENTIL TVM-H 1- og 2-familiehuse, nybyggeri og renovering.» Rumvis temperaturstyring» Energibesparelser på varmeproduktion og pumpeenergi» Billigere løsning ved prisfølsomme projekter Blandeventiler» TVM-H» I dette anlæg er blandeshunten fra basisanlægget med kondenskedel udskiftet med en helt enkel blandeventil.» Termostatblandeventilen kan indstilles til et ønsket maksimum for fremløbstemperatur.» Udgangstemperaturen fra blandeventilen holdes hele tiden på et konstant niveau.» Pumpen fra blandeshuntene erstattes af en separat pumpe, som også styres via hovedregulatoren. Termostater CF-R S P/D/F Trådløst relæ CF-WR Dugpunktsføler CF-DS varme.danfoss.dk 9

8 VEJRKOMPENSERET GULVVARMESYSTEM FORBUNDET MED FJERNVARME 1- og 2-familiehuse, nybyggeri og renovering.» Rumvis temperaturstyring» Energibesparelser på varmeproduktion og pumpeenergi» Kompensering for udetemperatur» Ekstra energibesparelser Blandeshunts» FHM Vejrkompensationsanordninger» ECL Aktuatorer» ABV-NC Temperaturfølere» ESM» Fjernvarmenetværket forsyner installationen med opvarmningsvand.» Normalt indstilles blandeshunts til gulvvarme til en enkelt blandetemperatur til helårsbrug.» Men man kan nemt opgradere alle FHM-C blandeshunts med en ECL vejrkompensationsanordning. Vejrkompensationsanordningen styrer fremløbstemperatur til gulv varmen på baggrund af udetemperaturen.» ECL kombineret med en ABV termoaktuator sikrer automatisk, at fremløbstemperatur holdes på et minimumsniveau hele året rundt, og dermed spares der automatisk på energien. Termostater CF-R S P/D/F Trådløst relæ CF-WR Dugpunktsføler CF-DS 10 CF2 + trådløs gulvvarme

9 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING Flerfamiliehuse, nybyggeri, ved renovering og i mindre erhvervsbyggeri.» Gulvvarme og køling styres automatisk» Brugerinteraktion er unødvendig» anlæg med central omskift mellem opvarmning og afkøling på systemets primære side.» Afhængigt af fremløbstemperatur, som måles af rørføleren, vil hovedregulatoren automatisk skifte mellem varme- og køletilstand.» rørføleren monteres på forsyningsrøret og er forbundet med hovedregulatoren.» Den ønskede omskiftetemperatur kan defineres via CF-RC. Termostater CF-R S P/D/F Trådløst relæ CF-WR Dugpunktsføler CF-DS *) *) Vi anbefaler stærkt at anvende en dugpunktsføler i alle anlæg, hvor køling er involveret. varme.danfoss.dk 11

10 3-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING Flerfamiliehuse, nybyggeri og ved renovering, samt i mindre erhvervsbyggeri.» Slutbruger kan bestemme omskiftningstemperaturen for gulvvarme/køling» Mulighed for at udelukke nogle rum fra kølingen Ventiler» RA-C, RA-G Aktuatorer» TWA-A» I stedet for centralt drevet varme-/køleomskiftning kan slutbrugeren selv bestemme varme-/køletilstanden.» Via CF-RC er det muligt at vælge en af CF-RD standardtermostaterne som mastertermostat for at opnå sekventiel styring af varme- og kølestadier på baggrund af rumtemperaturen det sted, hvor den er placeret. Så længe den målte temperatur er lavere end den ønskede temperatur, er driftstilstanden opvarmning. Når den målte temperatur er højere end den ønskede temperatur, er driftstilstanden afkøling.» Det er muligt at tilsidesætte den automatiske omskiftning til manuel omskiftning.» For at forhindre konstante skift mellem opvarmnings- og afkølingstilstand er der integreret en neutral zone på 2K eller 4K.» Der kan angives to hovedregulatorudgange til aktuatorer, der styrer forsyningsvarme- og kølerør, via CF-RC fjernbetjeningsenheden.» Man kan omdefinere pumperelæet på CF-MC hovedregulatoren til at styre en køleanordning (hvis der er behov for skift mellem kedel og køleanordning).» For at oplyse slutbrugeren om driftstilstanden, er der inkluderet en varme-/køleindikator på displayet på CF-RD mastertermostaten. Termostater CF-R D (som master) S/P/F Trådløst relæ CF-WR Dugpunktsføler CF-DS *) *) Vi anbefaler stærkt, at der anvendes en dugpunktsføler i alle anlæg, hvor køling er involveret. 12 CF2 + trådløs gulvvarme

11 3-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING OG TRÅDLØST KØLEANORDNINGSRELÆ Flerfamiliehuse, nybyggeri, ved renovering og i mindre erhvervsbyggeri.» Slutbruger kan bestemme omskiftningstemperaturen for gulvvarme/køling» Mulighed for at udelukke nogle rum fra kølingen» Nem integration af køleanordning, der befinder sig langt væk Ventiler» RA-C, RA-G Aktuatorer» TWA-A» Den grundlæggende anlægsidé svarer til det foregående anlæg med 3-rørs automatiske omskiftningssystemer. Der er enkelte forskelle:» Det trådløse CF-WR relæ kan defineres til at styre en køleanordning. Det kan bruges til at styre ventilen på forsyningsrøret fra køleanordningen.» Ventilen på varmeforsyningsrøret fra kedlen kan styres af kedelrelæet på CF-MC hovedregulatoren.» De to hovedregulatorudgange bruges ikke til at styre forsyningsaktuatorer og kan derfor anvendes som gulvvarme-/køleudgange. Produkter Type Behov Behov Termostater CF-R D (som master) S/P/F Trådløst relæ CF-WR Dugpunktsføler CF-DS *) *) Vi anbefaler stærkt, at der anvendes en dugpunktsføler i alle anlæg, hvor køling er involveret. varme.danfoss.dk 13

12 3-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING OG DUGPUNKTSFØLER Flerfamiliehuse, nybyggeri, ved renovering og i mindre erhvervsbyggeri.» Slutbruger kan bestemme omskiftningstemperaturen for gulvvarme/køling» Mulighed for at udelukke nogle rum fra kølingen» Indbygget beskyttelse mod kondens i køledriftstilstand Ventiler» RA-C, RA-G Aktuatorer» TWA-A» Den grundlæggende anlægsidé svarer til det foregående anlæg med 3-rørs automatiske omskiftningssystemer. Der er enkelte forskelle:» For at beskytte mod kondens, er der monteret en CF-DS dugpunktsføler på forsyningsrøret fra køleanordningen.» Man kan omdefinere udgang nr. 5 på CF-MC hovedregulatoren, så der leveres 24V jævnstrøm til CF-DS dugpunktsføleren.» CF-DS dugpunktsføleren skal forbindes til det globale standby-input på CF-MC hovedregulatoren. Termostater CF-R D (som master) S/P/F Trådløst relæ CF-WR Dugpunktsføler CF-DS 14 CF2 + Styring af trådløs gulvvarme

13 MANGE MULIGHEDER + ÉT SYSTEM

14 CF2 + INTUITIV ENKEL SMUK Danfoss har designet og udviklet varmestyringssystemer i over 75 år, og vi har mere end 10 års erfaring med avancerede trådløse løsninger. Gennem alle årene har det været vores mål at forenkle både installation og drift for at sikre størst mulig værdi for slutbrugeren samt energibesparelser. Samtidig med, at vi gør dit job som installatør både nemmere og mere tilfredsstillende. 80 års dokumenteret erfaring Danfoss har udviklet varmesystemer i over 80 år, og vi har mere end 15 års erfaring med trådløs gulvvarmestyring. Med udviklingen af CF2 + -systemet mener vi, at vi har sat en hel ny standard med hensyn til funktionalitet, samtidig med at installationen er blevet betydeligt enklere, systemet er nemmere at bruge og har et stort potentiale mht. energibesparelse. For at understøtte det, har vi bl.a. udviklet forbedrede informationsværktøjer og tekniske værktøjer, herunder videoer, der viser, hvordan systemet installeres korrekt, samt tydelige, informative tekniske specifikationer. Og med vores internationale salgs-, service- og tekniske supportnetværk kan du stole på, at Danfoss sikrer tilfredse kunder, hver gang. CF2 + gulvvarme- og kølestyring. Gjort så enkelt, at det næsten er smukt. Få flere oplysninger Scan QR-koden for at se vores installationsvideo. Så enkelt, det næsten er smukt. Danfoss A/S Salg Danmark Jegstrupvej 3 DK-8361 Hasselager Telefon: Fax: varme.danfoss.dk VB.SP.Q2.01_Sep2014 pravda.dk

15 Anlægsvejledning Nem at installere En fornøjelse at bruge CF2 + styring af trådløs gulvvarme- og køling. Gjort forbløffende enkelt. 10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren. varme.danfoss.dk

16 VELKOMMEN TIL CF2 + Alt ved dette system er blevet udviklet med henblik på at det skal være nemt, både under installation og i drift. Takket være den særdeles pålidelige og brugervenlige 2-vejs trådløse kommunikation er CF2 + det perfekte valg til et meget bredt udvalg af anlæg, lige fra projekter i hjemmet til kontorer, hospitaler, hoteller og offentligt byggeri. I denne korte vejledning til anvendelsesmulighederne viser vi blot et par af de mange anlæg, hvor du kan bruge CF2 +, med overskrifter, som kan hjælpe dig med at finde frem til, hvilken konfiguration, der er den bedste til dit projekt. Når du har fundet frem til dit system, kan du bruge den relevante tabel til at vælge den ideelle kombination af produkter. Så nemt er det. Vi håber, vejledningen vil være en god hjælp for dig. Tak, fordi du overvejer at bruge Danfoss! Danfoss hydronisk gulvvarme 2 CF2 + trådløs gulvvarme

17 4-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING Flerfamiliehuse, i nybyggeri og ved renovering, samt i mindre erhvervsbyggeri.» Slutbruger kan bestemme omskiftningstemperatur for gulvvarme/afkøling» Mulighed for at udelukke bestemte rum fra afkøling» Separat varme- og køleforsyning og tilbageløbssystem Ventiler» RA-C, RA-G Aktuatorer» TWA-A» I stedet for centralt styret omskift af varme/afkøling er det muligt for slutbrugeren at bestemme varme- eller afkølingstilstand.» Via CF-RC kan man definere en af CF-RD standardtermostaterne som mastertermostat til sekventiel styring af varme-/ afkølingsstadier på baggrund af temperaturen i det rum, hvor den er anbragt.» Så længe den målte temperatur er under den ønskede temperatur, er driftstilstanden opvarmning.» Når den målte temperatur er højere end den ønskede temperatur, er driftstilstanden afkøling.» For at forhindre konstante skift mellem varme og afkøling, er der integreret en justerbar neutral zone til 2K eller 4 K.» Der kan defineres op til 4 CF-MC hovedregulatorudgange til aktuatorer, der styrer forsynings-/tilbageløbsrørene, via CF-RC fjernbetjeningsenheden.» Man kan omdefinere pumperelæet på CF-MC hovedregulatoren til at styre en køleanordning.» For at beskytte mod kondens, er der monteret en CF-DS dugpunktsføler på forsyningsrøret fra køleanordningen.» For at oplyse slutbrugeren om driftstilstanden, er der inkluderet en varme-/køleindikator på displayet på CF-RD mastertermostaten. Termostater CF-R D (som master) S/P/F Trådløst relæ CF-WR Dugpunktsføler CF-DS *) *) Vi anbefaler stærkt, at der anvendes en dugpunktsføler i alle anlæg, hvor køling er involveret. varme.danfoss.dk 15

18 CF-RS» 088U0210 Rumtermostat, standard» Temperaturindstilling fra 5 35 o C ved at dreje på knappen CF-RP» 088U0211 Rumtermostat, offentlig» Manipulationssikret. Ingen direkte adgang til indstillingerne» Denne rumtermostat er specielt velegnet til offentlige og visse erhvervsmæssige installationer CF-RD» 088U0214 Rumtermostat, display» Viser enten faktisk temperatur eller indstillingstemperatur» Temperaturindstilling fra 5 35 o C ved hjælp af trykknapper» Kan vælges som master for styring af varme-/køleskifttemperatur» Symboler angiver f.eks. tilbagestillings-/timerfunktion, opvarmning, afkøling» Elektronisk begrænsning af minimum/maksimum rumtemperatur via menu på displayet» Alarmikoner og fejlkoder i displayet, f.eks. angivelse af lav batteristand CF-RF» 088U0215 Rumtermostat, infrarød gulvføler Denne rumtermostat indeholder de fleste af funktionerne fra CF-RD, og den:» Måler gulvets overfladetemperatur ved hjælp af en infrarød gulvføler» Regulerer rumtemperaturen i overensstemmelse med minimum- og maksimumindstillingerne for gulvtemperatur» Ikon i displayet for gulvføler CF-RC» 088U0221 Fjernbetjeningsenhed» Trådløs forbindelse til alle CF2-komponenter via hovedregulatoren» Temperatursænkningsprogram for zonestyring af op til seks zoner og periodeprogrammering for energibesparelse under ferier osv.» Alarmlog og nem fejlidentifikation» Individuel indstilling af hvert enkelt output på hovedregulatoren for enten gulvvarme eller radiatorsystem» Tidskorrigering i relation til natsænkning» Avancerede indstillinger for afkøling og varmepumpeanlæg» Samt masser af andre funktioner CF-RU» 088U0230 Repeater-enhed» Repeater-enheden udvider den trådløse transmissionsrækkevidde til hovedregulatoren fra rumtermostaterne» Hvis f.eks. en rumtermostat er uden for hovedregulatorens rækkevidde, gentager repeater-enheden det trådløse signal, så forbindelsen genetableres CF-DS» 088U0251 Dugpunktsføler» Køling uden kondens CF-WR» 088U0252 Trådløst relæ» Fleksibel installation, ingen kabelføring» Ekstra relæ til styring af kondenserende kedel, køleanordning eller pumpe» 087B1165» Enkel løsning til automatisk opvarmning - kølingsskift i 2-rørssystemer TWA-A» 088H3110 Termoaktuator» Til Danfoss RA-ventiler med 22 mm fatning» Til Danfoss FHF fordelere med 22 mm fatning TWA-K» 088H3140 Termoaktuator» Til ventiler med M30 x 1,5 gevind, som ikke er fra Danfoss» Til fordelere med M30 x 1,5 gevind, som ikke er fra Danfoss CF-EA» 088U0250 Ekstern antenne» Anbefales, når hovedregulatoren er monteret på (eller tæt på) et metalskab eller en metalboks» 2 meter kabel CF-EC» 088U0255 Forlænget antennekabel» 5 meter kabel CF-MC hovedregulator 10 udgange» 088U udgange» 088U0245» 2-vejs trådløs transmission ved 868 MHz» LED-indikator for status på hver enkelt udgang» Trådløs installation af rumtermostater og andre systemkomponenter» 24 V kortslutningsbeskyttede udgange» Versioner med 5 og 10 udgange er tilgængelige» Regulering efter PWM-princippet (Pulse Width Modulation, impulsbreddemodulering)» To separate relæer til både pumpe- og kedelstyring» Aktuatorudgange, der passer til adskillige kabeltyper, for nem kabelfastsættelse og aflastning» Automatisk selvdiagnoseprogram med fejlindikation» Valgfri varme-/kølekontakt» Stik til dugpunktsføler og rørføler

10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren.

10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Anlægsvejledning Nem at installere. En fornøjelse at bruge. CF2 + styring af trådløs gulvvarme. Gjort forbløffende enkelt. 10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en

Læs mere

10 sekunder mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren.

10 sekunder mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nem at installere. En fornøjelse at bruge. CF2 + Trådløs gulvvarme- og kølingsstyring. Gjort forbløffende enkelt. 10 sekunder mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring.

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring. varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra gulvvarmestyring

Læs mere

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01.

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01. CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme Datablad VVS-Automatik 8.01.05 Eksempler på anvendelse Gulvvarmesystemer CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinerede gulvvarme- og radiatorbaserede

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display 088U0214 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ601 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig Danfoss Link varmestyring Fremtidens boligopvarmning Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App gør det muligt for dig at

Læs mere

Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater

Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater Applikationsguide Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater 6 anvendelseseksempler der hjælper dig med at designe og installere gulvvarmesystemer fra Danfoss. varme.danfoss.dk De rigtige produkter

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater

Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater Applikationsguide Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater 6 anvendelseseksempler der hjælper dig med at designe og installere gulvvarmesystemer fra Danfoss. varme.danfoss.dk DE RIGTIGE PRODUKTER

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

Gratis. Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket. adgang til ECL portalen. varme.danfoss.dk

Gratis. Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket. adgang til ECL portalen. varme.danfoss.dk Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket Med ECL Comfort 310 er kontrollen over jeres varme- og brugsvandsanlæg samlet i én intuitiv og letanvendelig løsning. Det giver tryghed blandt

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) De kompakte gulvvarmeshunte fra Danfoss anvendes til regulering af flow og forsyningstemperatur

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere for boligejere at opleve den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra

Læs mere

Handy. Fleksibel. Hurtig.

Handy. Fleksibel. Hurtig. Handy. Fleksibel. Hurtig. Danfoss Kompakt Shunts Den samme høje kvalitet nu ultra kompakt Vi har opgraderet vores shuntprogram med 3 helt nye modeller. Nu er de blevet ultra kompakte og bl.a. forsynet

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Datablad Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha-pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha-pumpe) Danfoss kompakt shunt til gulvvarme sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme 9.00 Gulvvarme FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Selvvirkende styring af blandekreds.......... 9.01 Vejrkompenseret styring af blandekreds....... 9.02 Fortrådet gulvvarmestyring................ 9.03-9.04 Trådløs

Læs mere

Sådan styrer du rum du ikke ser så ofte. www.devi.dk

Sådan styrer du rum du ikke ser så ofte. www.devi.dk Sådan styrer du rum du ikke ser så ofte Devilink - Trådløs kontrol, Fighting komfort og kontinuitet for bare feet www.devi.dk Devilink - Trådløs kontrol, Hos DEVI, er vi stolte af at kunne tilbyde dig

Læs mere

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser)

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) Damhushave, den 23. marts 2016 Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) 2. Gulvvarmen 3. Vedligeholdelse & kontrol 4.

Læs mere

23 % Oplev mulighederne med fuldt integreret varmestyring. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

23 % Oplev mulighederne med fuldt integreret varmestyring. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Oplev mulighederne med fuldt integreret varmestyring Danfoss Link er en trådløs varmestyringsløsning, der giver mulighed for effektivt at styre både elektroniske termostater

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

Danfoss One. varme.danfoss.dk

Danfoss One. varme.danfoss.dk Danfoss One varme.danfoss.dk Danfoss One Ventilation Ventilationsanlæg med varmegenvinding og behovsstyring Danfoss Link Trådløs styring af hele hjemmet indeklimaløsning Danfoss Link PR Relæ til styring

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL Styringssystemer Effektiv rumstyring AIRCONTROL AIRCONTROL Tilstedeværelse Fugtighed Temperatur Luftkvalitet 2 Behovsstyrede rumstyrings-strategier Effektiv rumstyring med X-AIRCONTROL Stadig strengere

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet Varmeanlæg En af de helt basale ting at få styr på for at få en god varmeøkonomi er dit varmeanlæg. Hvad enten du varmer dit hus op med naturgas, fjernvarme, olie eller noget helt fjerde, er det for det

Læs mere

1. Introduktion...3. 1.1 Trådløs kommunikation... 3 1.2 Produktoversigt... 4. 2. Eksempler på anvendelse...6

1. Introduktion...3. 1.1 Trådløs kommunikation... 3 1.2 Produktoversigt... 4. 2. Eksempler på anvendelse...6 Brugsanvisning 1 Indhold 1. Introduktion...3 1.1 Trådløs kommunikation... 3 1.2 Produktoversigt... 4 2. Eksempler på anvendelse...6 2.1 Termostat til én zone med kedelstyring... 6 2.2 System med to zoner

Læs mere

FED følerelementer Sekvensregulering af køle- og varmekredse

FED følerelementer Sekvensregulering af køle- og varmekredse FED følerelementer Sekvensregulering af køle- og varmekredse Produkter FED-IF med indbygget føler FED-FF med fjernføler FED-følerelementer anvendes i anlæg, hvor køleog varmekredse skal styres af én regulator.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk FAQ vedr. DS 469:2013 Varme- og køleanlæg i bygninger Udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-316 Varme- og kølesystemer Senest opdateret 30. oktober 2014 (TSM/LRJ) Har du et spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING CONNECT TO BETTER

WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING CONNECT TO BETTER WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING BRUG DIN TID FORNUFTIGT OG LAD OS KODE DINE KOMPONENTER WAVIN ALL INCLUSIVE Det hele er samlet og kodet på forhånd! T: +45 8696 2000 BRUG DIN TID FORNUFTIGT

Læs mere

Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor. DK Indhold

Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor. DK Indhold 088U0213 GB Instruction CF-RF Room Thermostat with Infrared Floor Sensor D Instruktion CF-RF Raumthermostat mit Infrarot-Bodensensor DK Vejledning CF-RF Rumtermostat med infrarød gulvsensor F Instruction

Læs mere

GULVVARME 6.00. Marts 2015 135

GULVVARME 6.00. Marts 2015 135 Selvvirkende styring af blandekreds 6.01 Danfoss kompakt shunt 6.02-6.04 Vægindbygningsventil FHV-R og FHV-A 6.05-6.07 Trådløs gulvvarmestyring CF2 + 6.08-6.10 Tilmelding/afmelding af CF2 + rumtermostater

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

FHV-reguleringsventil

FHV-reguleringsventil Anvendelse er egner sig perfekt til regulering af temperaturen i rum med gulvvarme og til systemer, der både anvender gulvvarme og radiatorer. Danfoss tilbyder disse versioner: FHV-R giver temperaturregulering

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lette systemer til vandbåren gulvvarme Nem installation SpeedUp på temperaturregulering SpeedUp og SpeedUp Eco gulvvarmeplader Montering af gulvvarmeinstallationer 1 2 Monter

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse Cut 18 mm Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse XXXXDK 09-06-X-SP Produktion: Uponor AB, Sverige Uponor A/S T 43 26 34 00 Uponor VVS F 43 43 10 11

Læs mere

Tjekliste ved manglende varme.

Tjekliste ved manglende varme. Tjekliste ved manglende varme. 1. Tjek varmemåler kommer det varmt vand ind fra varmeforsyningen. 2. Tjek returvarme styringer er indstillet korrekt. 3. Tjek cirkulationspumpe er indstillet korrekt sommer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brugermanual Living full of energy 1/7 Tillykke med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app for Android og ios giver mulighed for at regulere dit Roth Touchline gulvvarmesystem

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring.

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring. Danfoss Link varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element,

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Unik AFCteknologi. Her er Max

Unik AFCteknologi. Her er Max Unik AFCteknologi Her er Max For at udruge det sarte æg fra en skægagame, skal det opbevares ved en perfekt reguleret temperatur. Det ville normalt være en stor udfordring for en almindelig termostatventil.

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 06 2010 5040 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme Uponor Push 15A og Uponor Push 15A Electronic er pumpe-

Læs mere

Gulvvarmefordelere. 2. Gulvvarmestyringer

Gulvvarmefordelere. 2. Gulvvarmestyringer Gulvvarmefordelere 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

STYRINGER OG TILBEHØR

STYRINGER OG TILBEHØR WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN STYRINGER OG TILBEHØR WAVIN ALL INCLUSIVE LAD OS KODE DINE KOMPONENTER Når tiden er vigtig Wavin All inclusive er en service, vi tilbyder, der giver dig mulighed for at

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02 10.00 FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300................ 10.01 Programpakker........................ 10.02 Vejrkompensering Direkte brænderstyring................

Læs mere

Datablad. Fortrådet regulering til gulvvarme. VVS-nr VD.UH.S3.01 Danfoss 01/2006

Datablad. Fortrådet regulering til gulvvarme. VVS-nr VD.UH.S3.01 Danfoss 01/2006 Fortrådet regulering til gulvvarme VVS-nr. 8.04.00. Tilslutningsenheder Anvendelse FH-WC er en tilslutningsenhed til brug for vandbaserede gulvvarmesystemer, forsynet fra en manifold. Enheden er forsynet

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi WiFi Mere komfort, mere kontrol og mindre energi - den smarteste måde at opvarme hjemmet på 2 Komfort og kontrol 3 evohome systemet for intelligent zonekontrol

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse

Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse Designafløb i brusenichen bliver mere og mere populære. Flere og flere kunder ønsker et rent design i deres bruseniche. Vores designafløb tilbyder individuelle

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Uponor Smatrix til gulvvarme og -køling. Genvejen til øget komfort med mindre energiforbrug

Uponor Smatrix til gulvvarme og -køling. Genvejen til øget komfort med mindre energiforbrug Uponor Smatrix til gulvvarme og -køling Genvejen til øget komfort med mindre energiforbrug 02 l Uponor Smatrix Smatrix skaber helt nye muligheder for gulvvarmesystemer Uponor Smatrix er et nyt og fuldt

Læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere RGUS 360 loft PIR Produktoversigt og datablade y RGUS 360 loft PIR legant design som dækker mange installationsbehov RGUS 360 loft PIR er en serie til styring af lys fra Schneider lectric. De nye produkter

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhversbygninger Program 9.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR i master/slave funktion Lysstyringsfunktioner Master-tilstedeværelsesdetektoren måler den aktuelle lysstyrke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 240 m³ Naturgas, 380 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 240 m³ Naturgas, 380 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Resdal Bakke 11A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-013007 Energikonsulent: Niels Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Byg på Uponor med Smatrix PRO

Byg på Uponor med Smatrix PRO Byg på Uponor med Smatrix PRO Vores nye kontrolsystem til gulvvarme og køling kan kommunikere med bygningens CTS-system og optimerer derfor både drift og komfort samt minimere energiforbruget uanset bygningstype.

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres med udvalgte applikationer ved hjælp af et

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 10.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR i master/slave funktion Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1Leverandør MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov Reducerer kompleksitet og planlægningstid. varme.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation,

Læs mere