Ordinært møde. Dato 2. december Tid 16:30. Sted ML 0.27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 2. december 2014. Tid 16:30. Sted ML 0.27"

Transkript

1 Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 2. december 2014 Tid 16:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Indgang ved byrådssalen. Afbud til Susanne Andersen, Steen Jørgensen, diabetesforeningen og Peter Mortensen, AOF, deltager som gæster. Jens-Ole Kjeller Petersen Stedfortræder Medlemmer Elizaveta Zhukova Wilhelmsen Mohammad Rafieh Nourani Timur Shah Azam Stavad Lone Høxbroe Pedersen Ciara Ryan Jens-Ole Kjeller Petersen Bahram Dehghan (A) Ida Skov (Ø) Jytte Nimand Høyrup (V)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Information om diabetes Besøg af Peter Mortensen AOF Ansøgning: Musikprojekt for unge med anden etnisk baggrund end dansk Ansøgning: Børn Juler med kunsten i Den LILLE Storby Indstilling af nyt medlem til Integrationsrådet Eventuelt...13 Underskrifter: Integrationsråd - Referat december 2014 Side 2 af 14

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben LOF - Motion for dig- Krop, Sundhed og Bevægelse /14 Åben Oplæg AOF Nord Frh. Sprogcenter pdf /14 Åben Ansøgningsskema Integrationsrådet fra SSP.docx /14 Åben Ansøgning Børn Juler med kunsten i Den Lille Storby /14 Åben IR Medlems- og suppleantliste Integrationsråd - Referat december 2014 Side 3 af 14

4 1. Information om diabetes Sagsfremstilling Steen Jørgensen, tidligere byrådsmedlem, er formand for Diabetesforeningens lokalforening i Frederikshavn. Foreningen arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes både overfor kommunens borgere, politikere og den enkelte diabetiker. Åben sag Sagsnr: 14/17978 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: Integrationsråd Steen Jørgensen har henvendt sig til Flemming Søborg, Centerchef Center for Arbejdsmarked, da han er bekendt med, at der er en del diabetikere blandt flygtninge/ indvandrere i kommunen. Det er foreningen opfattelse, at de har svært ved at nå disse borgere. Diabetesforeningen har flere gange til Open by Night oplevet, at flygtninge/indvandrere går forbi enten fordi de ikke ved, hvad Diabetesforeningen er, eller fordi de som andre diabetikere er flove. Steen Jørgensen ønsker at holde et oplæg for netop denne gruppe af borgere for at fortælle, hvordan man kan have en god tilværelse med diagnosen diabetiker. Derudover vil Steen Jørgensen informere om diverse diabetes hold. Sundhedscentrene i kommunen kører diabeteshold, som man kan deltage i efter henvendelse fra egen læge. Diabetesforeningen har sammen med 4 andre patientforeninger og LOF (Landsdækkende Oplysnings Forbund) lavet et motionshold for borgere, der ikke føler, at de er klar til at komme på et almindeligt motionscenter. Diabetesforeningen arbejder sammen med Hjerteforeningen og LOF på, at oprette er madlavningshold for diabetikere. Steen Jørgensen og Diabetesforeningen vil gerne i kontakt med flygtninge/ indvandrere og informere om sygdommen. Det kunne være et arrangement i Frivillighuset, hvor foreningen er til stede med deres materiale og der er mulighed for at fortælle om og spørge ind til sygdommen. Den 13. november laver Diabetesforeningen et åbent arrangement sammen med Frederikshavn Kommune i forhallen på rådhuset fra kl Annoncering kommer senere. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Integrationsrådet drøfter orienteringen og træffer beslutning om, hvorvidt de ønsker at tage imod Steen Jørgensens tilbud fra Diabetesforeningen. Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014 På grund af tidsnød videreføres dagsordenspunktet til mødet i december. Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen. Integrationsråd - Referat december 2014 Side 4 af 14

5 Supplerende sagsfremstilling Steen Jørgensen fra Diabetes foreningen deltager på mødet den 2. december 2014 kl Steen Jørgensen kommer på som det første punkt på integrationsrådets dagsorden. Han skal bruge ca. en halv time til punktet. I forbindelse med punktet vil der blive lagt op til, at der holdes et opfølgningsarrangement, fx i De Frivilliges Hus, hvor borgere med anden etnisk oprindelse bliver inviteret. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Integrationsråd den 2. december 2014 Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen bød Steen Jørgensen, formand for diabetesforeningen i Frederikshavn, velkommen. Sten Jørgensen oplyste at der, ud over de ca registrerede diabetikere i Danmark, er omkring bærere, og , som har diabetes i forstadie. Der registreres 59 ny tilfælde dagligt. En del oplever efterfølgende at få følgesygdomme. Den daglige samfundsudgift er 86. mio. pr dag. Steen Jørgensen henviste til, at samarbejdet med Sundhedscentrene i Frederikshavn Kommune er forbilledligt. For at benytte Sundhedscentrene, skal man have en henvisning fra egen læge. Steen Jørgensen oplyste, at diabetesforeningen har svært ved at komme i kontakt med flygtninge og indvandrere i Frederikshavn Kommune. Diabetesforeningen har været repræsenteret ved forskellige arrangementer, herunder Open By Night, men flygtninge og indvandrere henvender sig ikke. Steen Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet eller frivillige laver et arrangement i Frivillighedshuset, og at Diabetesforeningen stiller op for at orientere om sygdommen og om, hvilke tiltag, fordele og muligheder der stilles til rådighed, enten via kommunale tiltag eller gennem Diabetesforeningen. Udleverede invitation til en række aktiviteter om Krop, Sundhed og Bevægelse, som udbydes af Liberalt Oplysnings Forbund (LOF), i samarbejde med Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen, Gigtforeningen og Lungeforeningen. Tilbuddet sendes med referatet. Der arrangeres tillige møder, hvortil der er inviteret fagpersonale som læger, sygeplejersker og fysioterapeuter. Der arrangeres udflugter og Diabetesforeningen har forhandlet rabataftaler for medlemmer med Firmaidræt, Loop (Cirkeltræning) og LOF. Diabetesforeningen ser gerne et samarbejde med flere frivillige på integrationsområdet. På spørgsmål om, hvorvidt Integrationsrådet kunne være med til at lave en holistisk (helheds og sammenhængende) indsats for alle borgere i Frederikshavn kommune, kom der 2 muligheder i spil. Enten som tidligere nævnt et arrangement i Frivillighedshuset, eller et arrangement i AOF-sprogcenter. Peter Mortensen fra AOF oplyste, at de har kontakt med 280 personer, der deltager i sprogundervisning. Drøftelserne endte med at Centerchef Flemming Søborg laver aftale med Peter Mortensen fra AOF-sprogcenter om at han inviterer Steen Jørgensen til et planlægningsmøde. Kommer et møde i Frivillighedshuset på tale Integrationsråd - Referat december 2014 Side 5 af 14

6 senere, har Jobcentret kontaktmulighed og Diabetesforeningen ekspertisen. Det blev påpeget, at en holistisk indsats harmonerer med Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik, herunder den Forebyggende indsats. Integrationsrådet tilbød sin assistanse, hvis der bliver brug for små og ukomplicerede oversættelser, så PR-materialet henvender sig til alle i målgruppen, og ikke som nu, kun til danskerne. Steen Jørgensens forslag om brug af Frivillighedshuset endte med at konkludere, at ideén var god, men at det kræver et meget stort planlægningsarbejde til sikring af, at der på de annoncerede tidspunkter er frivillige til stede. Da det vil være forbundet med øgede udgifter for brugere af den frivillige indsats, hvis transporten til og fra er for stor, blev det aftalt, at arrangementerne kunne afholdes i AOF s lokaler, i Frivillighedshuset og på Kappelborg. Tak til Steen Jørgensen. Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jens-Ole Kjeller Petersen og Lone Høxbroe Petersen Bilag LOF - Motion for dig- Krop, Sundhed og Bevægelse. (dok.nr /14) Integrationsråd - Referat december 2014 Side 6 af 14

7 2. Besøg af Peter Mortensen AOF Sagsfremstilling Den 13. november afholdte integrationsrådet et ekstraordinært møde med fokus på danskuddannelse og frivillighed. AOF har vundet udbuddet om danskuddannelse i Frederikshavn Kommune og AOF Frederikshavn var værter ved det ekstraordinære møde. Åben sag Sagsnr: 14/19086 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: Integrationsråd Til mødet blev det aftalt, at Peter Mortensen fra AOF skal deltage på næste møde, Peter er derfor inviteret som gæst til mødet i integrationsrådet den 2. december Formålet med deltagelsen er, at skabe handling i forlængelse af de drøftede initiativer, der blev fremlagt på mødet den 13. november. Peter Mortensen fremlagde et forslag om, at oprette en aktionsgruppe, der kan handle på disse initiativer. Mødedeltagerne støttede forslaget om aktionsgruppen. Til mødet i integrationsrådet den 2. december er der mulighed for at melde sig som frivillig i aktionsgruppen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Peter Mortensens orientering drøftes, og at interesserede deltagere melder sig til aktionsgruppen. Beslutning Integrationsråd den 2. december 2014 Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen byder Peter Mortensen, AOF-sprogcenter velkommen. Peter Mortensen motiverede forslaget om at nedsætte en aktionsgruppe med, at der er 3 vigtige parametre i arbejdet med flygtninge: Sprogindlæring lær dansk Involvering deltag i foreningernes tilbud Tilknytning kendskab til arbejdsmarkedet. For at kunne danne sig et kvalificeret bud på omfanget af frivillighedsarbejdet, lovede Centerchef Flemming Søborg, at sende de statistiske oplysninger med referatet. Det blev understreget, at danskuddannelsen er altafgørende for en vellykket integration. Enighed om, at Sprogcentret og de frivillige kan nå en del af målgruppen, men at der derudover er et stort krydsfelt, som kan nås i et samarbejde mellem skoler, foreninger, erhverv, kommune og udbetaling Danmark. Enighed om at starte et sted på AOF Sprogcenter. Forventningen er herefter, at interessen breder sig til målgruppens netværk, så vi ad den vej når vidt ud. Flemming Søborg påpeger, at Jobcentret udfører myndighedsopgaver, men at den sideløbende indsats kan ske i samarbejde med AOF Sprogcenter. Peter Mortensen slutter af med at pointere, at samarbejdet med de frivillige skal etableres enkelt og ukompliceret, og at han snarest vil invitere til møde i aktionsgruppen. Integrationsråd - Referat december 2014 Side 7 af 14

8 Forventningen er, at flere af Sprogcentrets medarbejdere deltager. Af hensyn til struktureringen af aktionsgruppens arbejde blev det besluttet, at der skal udsendes dagsorden og laves referat af møderne. Punktets slutbemærkning var: Sammen er vi stærkere. Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jens-Ole Kjeller Petersen. Bilag Oplæg AOF Nord Frh. Sprogcenter pdf (dok.nr /14) Integrationsråd - Referat december 2014 Side 8 af 14

9 3. Ansøgning: Musikprojekt for unge med anden etnisk baggrund end dansk Sagsfremstilling I august 2013 bevilgede det daværende Integrationsråd kr. til det lokale samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, efterfølgende kaldet SSP. Pengene skulle benyttes til en Ryste sammen tur til Gjellerup i Århus for 6 unge med psykosociale problemer. Desværre blev det omtalte projekt ikke gennemført. Integrationsrådet har den modtaget en ny ansøgning fra SSP, som søger om kr. til et musikprojekt for både unge med anden etnisk baggrund end dansk og for danske unge i aldersgruppen år. De unge er tilknyttet enten en folkeskole eller en ungdomsuddannelse i Frederikshavn kommune. Formålet med projektet er, at de unge - uanset etnisk baggrund, får øget kendskab til hinanden, og dermed større forståelse for kulturelle ligheder og -forskelle igennem den fælles sociale aktivitet, musik. Åben sag Sagsnr: 14/5876 Forvaltning: CAM Sbh: suan Besl. komp: Integrationsråd På den længere bane er det ligeledes et mål, at deltagere i projektet bliver klar over og får lyst til at benytte andre aktiviteter, som foregår både i Projekthuset og i andre aktiviteter for målgruppen/aldersgruppen, hvor det forhåbentlig vil forekomme mere naturligt at være i fællesskab med andre uanset etnisk oprindelse. De ansøgte midler skal benyttes til indretning af musikrum i samarbejde mellem medarbejdere og de unge. Et af målene er, at unge med anden etnisk baggrund end dansk får mulighed for, med professionel vejledning, at være aktive omkring sang og musik, både med hinanden og med danske unge. Et andet mål er indspilning af musikken enten som cd eller anden form for elektronisk udgivelse, hvor projektets unge synger og spiller og dermed får et konkret produkt ud af det arbejdet i projektperioden. Projektet forventes at starte op i januar 2015 og at have en varighed på cirka et halvt år. Deltagerne mødes en 2-3 timer ugentligt, enten eftermiddag eller aften. Opstartstidspunkt vil kunne rykkes (1-2 måneder) i forhold til, hvornår det er realistisk, at alle projektdeltagerne er fundet og klar til at starte. I projektet vil der blive arbejdet udviklings- og procesorienteret med musikken og de unge, og først i projektets sidste fase, vil der blive arbejdet konkret med indspilning af musikken, som de unge kan få med fra projektet. Projektperioden strækker sig over 6 måneder med afslutning medio 2015, afhængigt af nøjagtigt opstartstidspunkt. Som resultat forventes der helt konkret, at der bliver indspillet en cd indeholdende noget af det musik, som de unge har øvet og spillet i projektet. Det forventes, at projektets deltagere flytter sig i forhold til at fokusere mere på ligheder og muligheder ved at være sammen med mennesker fra andre kulturer, og håbet er, at dette rækker ud til de respektives omgangskreds og varer ved, også udover selve projektperioden. Integrationsråd - Referat december 2014 Side 9 af 14

10 Der ansøges om kr., men eftersom SSP tidligere har fået tildelt midler, som er ubrugte, vil den konkrete ansøgning være på yderligere kr. Integrationsrådet skal således tage stilling til, om det vil bevilge yderligere kr. til ovennævnte projekt. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Integrationsrådet, med udgangspunkt i Integrationsrådets Vedtægter drøfter og beslutter, om det ansøgte beløb kan bevilges. Beslutning Integrationsråd den 2. december 2014 Under henvisning til ansøgningen blev der stillet spørgsmål til, om antallet af deltagere kunne udvides. I den forbindelse blev der henvist til, at deltagerne havde tilknytning til SSP, at de ikke havde specielle musiske interesser, og at det rent pædagogisk var vigtigt at give tid til hver enkelt deltager, for om muligt at nå målet succeskriteriet. Det blev besluttet at bevilge det ansøgte beløb under forudsætning af: at der, når deltagerne er udvalgte, afleveres en overordnet undervisningsplan at integrationsrådet modtager en midtvejsevaluering. at Integrationsrådet, hvis muligt, inviteres til afslutning på projektet. Fraværende: Jens-Ole Kjeller Petersen og Ida Skov. Bilag Ansøgningsskema Integrationsrådet fra SSP.docx (dok.nr /14) Integrationsråd - Referat december 2014 Side 10 af 14

11 4. Ansøgning: Børn Juler med kunsten i Den LILLE Storby Sagsfremstilling Sekretariatet orienterer om ansøgning til Integrationsrådet om støtte på 3.000,00 kr. til en delaktivitet fra projekt Børn Juler med kunsten i Den Lille Storby. Projektet er forankret i områderne Kultur & Fritid og Udvikling og Erhverv, og afvikles i samarbejde med en lokal kunstner. Projektet er udsprunget af to forskellige projekter. Børns møde med kunsten og Frederikshavn, Den LILLE Storby. Begge projekter har det til fælles, at de skal synliggøres i byen. Projektet går ud på, at børn ved hjælp af brugt og kasseret legetøj skal fremstille en ny type juletræer, som skal pynte op i Danmarksgade nord hele december måned. Tanken er at opstille 25 juletræer i Danmarksgade Nord. Det ansøgte beløb er søgt til aktiviteter for flygtningebørn fra Asylcentret, som er inviteret til at deltage torsdag den 27. november Beløbet skal dække udgifter til indkøb af juletræ, lyskæde, legetøj og julegodter. Aktivitetens formål og mål er at gøre børns kunst synlig i bybilledet, og at få involveret børn, som ikke er vant til at deltage i sådanne aktiviteter. Integrationsrådets forretningsudvalg, som består af Elizaveta Zhukova Wilhelmsen, Azam Stavad, Lone Høxbroe Pedersen og Mette Neist, har behandlet ansøgningen. Et samlet forretningsudvalg bakkede op om ansøgningen, og bevilgede de 3.000,00 kr. Åben sag Sagsnr: 14/5876 Forvaltning: CAM Sbh: suan Besl. komp: Integrationsråd Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Integrationsråd den 2. december 2014 Sekretariatet takkede, på vegne af ansøger, Integrationsrådet for den hurtige og positive behandling. Projektet havde været en succes. Flygtningebørnene og personalet fra børnehaven, var glade for at deltage, og var stolte af det pyntede juletræ. Formiddagen sluttede af med æbleskiver på en nærliggende restaurant. Det samlede Integrationsråd bakkede op om forretningsudvalgets beslutning om at bevilge beløbet. Fraværende: Jens-Ole Kjeller Petersen, Ida Skov. Bilag Ansøgning Børn Juler med kunsten i Den Lille Storby (dok.nr /14) Integrationsråd - Referat december 2014 Side 11 af 14

12 5. Indstilling af nyt medlem til Integrationsrådet Sagsfremstilling Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen orienterede om, at hun den 7. november 2014 havde modtaget en mail fra Yasmin Mellrose med oplysning om, at hun var nødsaget til at udtræde af Integrationsrådet. Hun beklagede, at hun det sidste år har været meget fraværende og påtalte samtidig, at hun på grund af sine arbejdstider og sin dagligdag i det hele taget, ikke fremover kan afse tid til at fortsætte. Understreger, at hun har været meget glad for tiden i Integrationsrådet. Åben sag Sagsnr: 14/2909 Forvaltning: CAM Sbh: suan Besl. komp: Integrationsråd Integrationsrådet skal derfor, ud fra suppleantlisten, indstille et nyt medlem til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. Afdelingsleder Mette Neist orienterer ud fra suppleantlisten sekretariatets forslag til indstilling til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling Kommunaldirektøren anbefaler, at suppleanten kontaktes og efterfølgende indstilles til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. Beslutning Integrationsråd den 2. december 2014 Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen supplerede sagsfremstillingen med, at Michael Vanbavi havde meddelt, at han som følge af ændrede arbejdstider, var nødt til at melde fra. Amanda Melanie Dennehy havde meddelt, at hun på grund af skiftende arbejdstider var nødt til at melde fra. Begge understregede, at de havde været meget glade for at have været medlem af Integrationsrådet. Listen med suppleanter blev gennemgået. Enighed om at sekretariatet kontakter suppleanterne. Der vil i nærmeste fremtid blive behov for at få suppleret listen. Fraværende: Jens-Ole Kjeller Petersen og Ida Skov. Bilag IR Medlems- og suppleantliste (dok.nr /14) Integrationsråd - Referat december 2014 Side 12 af 14

13 6. Eventuelt Sagsfremstilling Sekretæren oplyste, at der var lavet aftale om, at Integrationspriserne vil blive uddelt på et stort arrangement, hvor der tillige vil blive uddelt priser inden for Kulturog Fritid og Sundhed. Der bliver fælles annoncering, individuel udsendelse af beskrivelser og individduel udvælgelse efter endt frist for indstilling. Integrationsrådet kan forvente udgifter til annoncering, diplomer, gaver og forplejning Arrangementet afvikles den 30. april Åben sag Sagsnr: 14/3013 Forvaltning: CAM Sbh: suan Besl. komp: Integrationsråd På opfordring orienterede Ciara Ryan om et arrangement for flygtninge, som Skagen Røde Kors har inviteret til. Antallet af tilmeldte har overskredet alle forventninger. Arrangementets titel er Dansk Julefest med dansk Julemad. Der er en egenbetaling på 20 kr. 45 voksne og 21 børn har foreløbig tilmeldt sig. Røde Kors har henvendt sig til lokale sponsorer, herunder butikker, som alle har kvitteret med enten et pengebeløb eller en gave. Integrationsrådet oplyste, at hvis Røde Kors hurtigst muligt sender en ansøgning på det godkendte ansøgningsskema, vil den straks blive behandlet. Et samlet Integrationsråd, uden Ciara Ryan, som var inhabil, vil se positivt på ansøgningen. Sluttelig blev det oplyst, at det havde været en stor oplevelse at besøge Asylcentret til deres Åbent Hus arrangement, lørdag den 29. november Fraværende: Jens-Ole Kjeller Petersen og Ida Skov. Integrationsråd - Referat december 2014 Side 13 af 14

14 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Elizaveta Zhukova Wilhelmsen Mohammad Rafieh Nourani Timur Shah Azam Stavad Lone Høxbroe Pedersen Ciara Ryan Jens-Ole Kjeller Petersen Bahram Dehghan Ida Skov Jytte Nimand Høyrup Integrationsråd - Referat december 2014 Side 14 af 14

Ekstraordinært møde. Dato 13. november 2014. Tid 16:30

Ekstraordinært møde. Dato 13. november 2014. Tid 16:30 Referat Integrationsråd Ekstraordinært møde Dato 13. november 2014 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ude Eventuelt afbud sendes til Maiken Pilgaard Krüger maku@frederikshavn.dk, tlf

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. juni 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB.

Ordinært møde. Dato 25. juni 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 25. juni 2013 Tid 16:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder ML 0.23 (byrådslounge) Lone Høxbroe Pedersen er nyt FUF medlem. Annette Duch deltager som gæst. Afbud

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge)

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge) Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 3. februar 2015 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 28. februar 2012. Tid 16:00. Sted Presselokale/VIP, 0.23 NB.

Ordinært møde. Dato 28. februar 2012. Tid 16:00. Sted Presselokale/VIP, 0.23 NB. Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 28. februar 2012 Tid 16:00 Sted Presselokale/VIP, 0.23 NB. Fraværende Stedfortræder Suppleant Azim Jafar og Inger Ejstrud deltager i mødet. Konsulent Helle Frank

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2015. Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge)

Ordinært møde. Dato 2. juni 2015. Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge) Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 2. juni 2015 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Mohammad Rafieh

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. december 2015. Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge)

Ordinært møde. Dato 1. december 2015. Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge) Dagsorden Integrationsråd Ordinært møde Dato 1. december 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Eventuelt afbud sendes til Mailen Pilgaard Krüger, maku@frederikshavn.dk, tlf 9845 7268. Mødet afholdes

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. august 2015. Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge)

Ordinært møde. Dato 11. august 2015. Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge) Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 11. august 2015 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 5. oktober Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge)

Ordinært møde. Dato 5. oktober Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge) Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 5. oktober 2015 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Elizaveta

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. august Tid 16:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 12. august Tid 16:00. Sted ML 0.28 Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 12. august 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Indgang ved byrådssalen. Afbud til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf

Læs mere

Projektansøgning til Integrationsrådet

Projektansøgning til Integrationsrådet Projektansøgning til Integrationsrådet Før du udfylder ansøgningsskemaet, beder vi dig læse den vedlagte vejledning. Vedlagt finder du også en beskrivelse af vilkårene for at modtage økonomisk støtte fra

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Integrationsrådsmøde

Integrationsrådsmøde Referat Integrationsråd Integrationsrådsmøde Dato 26. april 2011 Tid 16:00 Sted VIP/Presselokalet ved Byrådssalen NB. Mødetidspunkt er flyttet til kl. 16.00 Fraværende Stedfortræder Medlemmer Helle Madsen,

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. juni 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.27 NB. Michael Vanbawi, Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. juni 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.27 NB. Michael Vanbawi, Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad. Stedfortræder Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 4. juni 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Michael Vanbawi, Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad Stedfortræder Medlemmer Elizaveta Zhukova Wilhelmsen Michael

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.11.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud Bente Bendix Jensen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Kvalitetskontrakt, der offentliggøres

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 13. november 2014. Tid 16:30

Ekstraordinært møde. Dato 13. november 2014. Tid 16:30 Referat Integrationsråd Ekstraordinært møde Dato 13. november 2014 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ude Eventuelt afbud sendes til Maiken Pilgaard Krüger maku@frederikshavn.dk, tlf

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. februar 2015. Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge)

Ordinært møde. Dato 3. februar 2015. Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge) Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 3. februar 2015 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk,

Læs mere

Pkt.nr. 8. Midtvejsevaluering - sundhedspuljen. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 8. Midtvejsevaluering - sundhedspuljen. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 8 Midtvejsevaluering sundhedspuljen 586229 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at midtvejsevalueringen tages til efterretning 2. at udvalget finder

Læs mere

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00 Tilstede: Lone, Kim F., Sanne, Heino, Jørgen, Lasse, Kim A.,, Mads Afbud: Thomas, Kristian, Mette, Jens, Sus, Silke, Henrik Referent: Mads Dagsorden: Referat: Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2004.09.09.htm. Dato. 9. september 2004. Tid 16:15. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2004.09.09.htm. Dato. 9. september 2004. Tid 16:15. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 6 Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato Tid Sted 9. september 2004 16:15 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Jørgen Helledie med afbud. Jørgen Tousgaard og Dijana Cavka Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hej Susanne. Her er mailen fra Hans Henrik.

Hej Susanne. Her er mailen fra Hans Henrik. From:Ida Skov To:Susanne Andersen Subject:VS: Vedr. deltagelse i danskundervisning for flygtninge bosat i Skagen. Hej Susanne. Her er mailen fra Hans Henrik. Fra: Hans Henrik Borup Jørgensen Sendt: 5.

Læs mere

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011 22. december 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge)

Ordinært møde. Dato 2. juni Tid 16:30. ML 0.23 (byrådslounge) Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 2. juni 2015 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Mohammad Rafieh

Læs mere

Ordinært møde. Dato 30. april 2009. Tid 16:00. Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB.

Ordinært møde. Dato 30. april 2009. Tid 16:00. Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 30. april 2009 Tid 16:00 Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Henrik Ekelund Grete Kristensen Birgit S. Hansen

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2005.11.03.htm. Dato. 3. november 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2005.11.03.htm. Dato. 3. november 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 7 Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato Tid Sted 3. november 2005 16:00 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Ulla Pedersen og Jørgen Tousgaard, begge med afbud. Indholdsfortegnelse 1. Orientering

Læs mere

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp Referat Kulturelt Samråd 15-2-2010 Dato 15. februar 2010 Tid 17:00 Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00 Fraværende Hanne Salling, Tove Therp Stedfortræder Medlemmer Henrik Melchiorsen

Læs mere

MØDEREFERAT. Solrød Rådhus, lokale Mødedato: 25. februar 2014 Kl.: 16 Sted:

MØDEREFERAT. Solrød Rådhus, lokale Mødedato: 25. februar 2014 Kl.: 16 Sted: SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEREFERAT Emne: Handicapråd Solrød Rådhus, lokale 125 Mødedato: 25. februar 2014 Kl.: 16 Sted: Deltagende: Arne N. Pedersen, Mette Cadovious, Brian Mørk, Jytte Willendrup,

Læs mere

Afbud: Helle Tiedemann, Mira Pavlovic, Omid Ghasem Azari og Kåre Harder Olesen

Afbud: Helle Tiedemann, Mira Pavlovic, Omid Ghasem Azari og Kåre Harder Olesen Referat af møde i 25. august 2005. Tilstede: Nimer Shama, Anders H. Petersen, Sadia Møller, Jette Garder, Marcus Kocak, Dzevdet Kazimi, Janne Jørgensen, Ena Juhl, Lolan Ottesen, Musse Sheikh Ahmed, Miasser

Læs mere

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit.

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit. Referat af handicaprådsmødet 15.november 2013. Deltagende: Karin Pedersen Thorsen, forkvinde, Nuuk Helene Josefsen, Nuuk Miijuk Miunnge, Tasiilaq (tidl. Ittoqqortoormiut) Jørgen Jeremiassen, Paamiut. Eli

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Visionsaften med forældrene og pigerne fra MVP

Visionsaften med forældrene og pigerne fra MVP Visionsaften med forældrene og pigerne fra MVP REFERAT AF MØDE D. 18.09.07 v. Rikke Ramm-Mikkelsen Medvirkende: Pigerne fra MidtVest Pigekor, forældrene fra hhv. MidtVest Pigekor, Juniorkor og Forskolen

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 09. november 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 09. november 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 09. november 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Kjeld Ebdrup. Ole B. Hovøre mødt i stedet for Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Bjarne Larsen, Kjeld Ebdrup. Ole B. Hovøre mødt i stedet for Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 10, Torsdag d. 02.10.2014 kl. 8.00. Dok:/ Side 1 af 3. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Torsdag d. 02.10.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale

Læs mere

R E F E R A T. Møde 7-2013. Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 12. AUGUST 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde 7-2013. Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 12. AUGUST 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 7-2013 Fredensborg Seniorråd MANDAG DEN 12. AUGUST 2013 kl. 9,00 Lilletrommen, Fredensborg Rådhus Afbud: Flemming Priem Gæster: Hans Nissen kl. 9,00 D A G S O R D E N 0) Besøg af Hans

Læs mere

Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Helle Dyrting, Ingrid Just, Jakob Snedled

Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Helle Dyrting, Ingrid Just, Jakob Snedled Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6. oktober 2015 kl 19 hos Lis Tibirkevej 15. Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm,

Læs mere

Ad pkt. 1) Godkendelse af Styregruppens forslag til dagsorden for det 1. ordinære møde i Ældrerådet den 5. januar 2016

Ad pkt. 1) Godkendelse af Styregruppens forslag til dagsorden for det 1. ordinære møde i Ældrerådet den 5. januar 2016 REFERAT til Ældrerådets 1. ordinære møde tirsdag den 5. januar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken Til stede Kate Runge (KR) Eigil Ege (EE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Bjarne Friis Sørensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015

Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015 Mødet blev afholdt i Nykøbing F. Bridgeklub. Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015 Til stede: Benny Jakobsen og Hanne Hartmann (Bridgeklubben Præstø), Karin Bech og Jørgen Lyngså Larsen (Faxe

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00

Lukket Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00 Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter:

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: Generalforsamling Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der mødte 5 medlemmer.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. juni 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.27 NB. Michael Vanbawi, Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. juni 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.27 NB. Michael Vanbawi, Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad. Stedfortræder Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 4. juni 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Michael Vanbawi, Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad Stedfortræder Medlemmer Elizaveta Zhukova Wilhelmsen Michael

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 Referent: Pernille Dohlmann Deltagere: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg,, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 23.03.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Søren Kabel Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 29. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 29. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 29. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste møde.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 30-09-2009 Dato 30. september 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Bjarne Kvist (A) - Formand Mogens

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Deltagere: Carl Henning Møller, Connie Kristensen, Mogens Bork, Erik Sørensen, Pia Nielsen, Rigmor Kristensen, Inga Bredgaard

Deltagere: Carl Henning Møller, Connie Kristensen, Mogens Bork, Erik Sørensen, Pia Nielsen, Rigmor Kristensen, Inga Bredgaard Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. maj 2014 Sagsbehandler Hanne Strunk Telefon direkte 76 16 92 58 Sags id 14/12814 Referat Ordinært møde i Handicaprådet torsdag, den 12. juni 2014 kl. 15.00-17.00 Rådhuset,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Center Kultur & Fritid Skørpingvej 7 9575 Terndrup REFERAT KULTURRÅDET

Center Kultur & Fritid Skørpingvej 7 9575 Terndrup REFERAT KULTURRÅDET REFERAT KULTURRÅDET Mødedato: Onsdag d. 7. januar Mødetidspunkt: Kl. 16.00 Sted: Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping Deltagere: Helle Jørgensen Bjarne Hansen Vibeke Sunde Michael Sasserson Lone

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00.

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Mødet afholdes i Det Røde Værelse. Deltagere: Anje Holmstad, Per Thordal, Jette Lützhøft,

Læs mere

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011.

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. 1. Præsentation. Hvem er mødt op? Vi skal have opdateret listen

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april 2009 Tiden flyver, og endnu et år er gået. Et år der har budt på spændende udfordringer for bestyrelsen. Vores største opgave

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Referat. Sagsnr. 2010-11038. Dokumentnr. 2011-23229. Mødedato 07.02.2011. Tid Kl. 12.00 14.00. Fraværende Hanne Wolffhechel Ole Fibiger

Referat. Sagsnr. 2010-11038. Dokumentnr. 2011-23229. Mødedato 07.02.2011. Tid Kl. 12.00 14.00. Fraværende Hanne Wolffhechel Ole Fibiger Referat Mødeforum OmrådeMED, Sundhed Sagsnr. 2010-11038 Dokumentnr. 2011-23229 Mødedato 07.02.2011 Tid Kl. 12.00 14.00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven (ny bygning) Deltagere Dorthe Berg Rasmussen Lea

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

Referat godkendt den 19. april 2013

Referat godkendt den 19. april 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Hold 15 Roskilde, den 19. april 2013 Referat godkendt den 19. april 2013 Møde i Det Koordinerende Landsråd ved Specialuddannelsen

Læs mere

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen Kære indsamlingskoordinator Tusind tak, fordi du vil være en del af Gigtforeningen og Scleroseforeningens husstandsindsamling i Region Midtjylland

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 13. januar 2014 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Mødet afholdes på Frederikshavn Rådhus. Afbud sendes til Susanne Andersen, enten på suan@frederikshavn.dk

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat Mødedato: 17.06.2014. Tidspunkt: Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Mødenr.: 40 Sted: Deltagere: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen Fraværende:

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge Fritidsnyt 2016 Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015 Kære foreninger Atter i år har der været travlhed og stor aktivitet i foreningslivet og i den kommunale verden. Og atter i år har foreninger

Læs mere

Referat af. Møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 4. november 2015 kl. 17.30 19.30. Høje Gladsaxe beboerrådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2

Referat af. Møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 4. november 2015 kl. 17.30 19.30. Høje Gladsaxe beboerrådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af Møde i Integrationsrådet Onsdag den 4. november 2015 kl. 17.30 19.30 Høje Gladsaxe beboerrådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2

Læs mere