Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat"

Transkript

1 Delårsrapport for 1. kvartal april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal Som forventet var der en markant fremgang i salget, som organisk steg 11% i forhold til 1. kvartal 2013 (7% i danske kroner, 10% i lokal valuta). Resultat af primær drift steg 30%, og overskudsgraden var 30,4%, hvilket skyldes en positiv engangseffekt af The BioAg Alliance på netto omkring 4 procentpoint og højere end forventet underliggende indtjening. Som følge heraf opjusterer vi helårsforventningerne til vækst i resultat af primær drift, overskudsgrad, årets resultat, afkast af investeret kapital samt frie pengestrømme på trods af den ugunstige udvikling i valutakurserne. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og salgsvækst i lokal valuta fastholdes, og salgsvæksten i danske kroner justeres for valutakurser inden for det tidligere udmeldte spænd. 1. kvt Realiseret 1. kvt Salg, mio. kr Forventninger til april* Forventninger til januar Salgsvækst, danske kr. 7% 4% 4-6% 4-7% Salgsvækst, lokal valuta 10% 5% 6-9% 6-9% Salgsvækst, organisk 11% 5% 6-9% 6-9% Bruttomargin 57,8% 58,2% Res. af primær drift, mio. kr Vækst i resultat af primær drift 30% 4% 8-10% 6-9% Overskudsgrad 30,4% 24,9% ~26% 25-26% Periodens resultat, mio. kr Vækst i periodens resultat 35% 1% 8-10% 6-9% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr. (334) Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 25,6% 18,6% 21-22% ~21% Gns. USD/DKK EPS, DKK 2,20 1,64 EPS (udvandet), DKK 2,18 1,62 * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 23. april for resten af Forventningerne indbefatter effekten af aftalen med Monsanto om The BioAg Alliance. Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: Vi har haft et stærkt 1. kvartal, og vi øger vores forventninger til resultat af primær drift for Vi har fået en god start på året med tocifret organisk vækst i salget og positiv udvikling i den underliggende indtjening, og samtidig er The BioAg Alliance trådt i kraft. Vi havde forventet et stærkt salg i 1. kvartal, især inden for bioenergi og vaskemidler, og det glæder mig, at vi fortsat øger både værdien for vores kunder og vores egen forretning på disse to vigtige markeder. Indtjeningen var ekstraordinært høj som følge af effekten af The BioAg Alliance-aftalen. Den underliggende produktivitet er forbedret i forhold til sidste år, hvilket er årsagen til, at vi opjusterer helårsforventningerne til resultat af primær drift og overskudsgrad. Hvad angår The BioAg Alliance er vi glade for at have søsat et af Novozymes' vigtigste projekter for de kommende år. Det er godt at være kommet i gang, og vi vil koncentrere vores ressourcer og indsats om at sikre succes inden for BioAg." Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 1 af 20 Novozymes A/S Investor Relations CVR-nr.: Krogshøjvej Bagsværd Danmark Telefon: Internet:

2 Samlet salg: DKK: +7% +10% Organisk: +11% Salg pr. industri Det samlede salg i 1. kvartal 2014 var mio. kr., en stigning på 7% i forhold til 1. kvartal Valutakurserne havde en negativ indvirkning på salget, som i lokal valuta steg 10%. Opkøb og The BioAg Alliance havde tilsammen en negativ effekt på ca. 1 procentpoint på salgsvæksten, og salget steg 11% organisk. Salget til bioenergi- og vaskemiddelindustrien var de væsentligste bidragydere til salgsvæksten. Vaskemidler Salg i mio. kr. & vækstrater 1,080 1,013 +7% / +10% Føde- og drikkevarer % / +8% Bioenergi % / +34% Landbrug og foder (11)% / (6)% 1 kvt kvt Tekniske og farma % / +19% Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Salgets fordeling 15% 6% 36% Vaskemidler Føde- og drikkevarer 17% Bioenergi Landbrug og foder 26% Tekniske og farma Vaskemidler: DKK: +7% +10% Føde- og drikkevarer: DKK: +5% +8% Bioenergi: DKK: +29% +34% Salget til vaskemiddelindustrien steg 7% i danske kroner og 10% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Salgsvæksten var fortsat drevet af kundernes interesse for at optimere deres vaskemiddelformuleringer med henblik på at øge vaskeevnen, muliggøre vask ved lave temperaturer og erstatte kemikalier. Salget til nye vækstmarkeder var en væsentlig bidragyder til salgsvæksten. Salget til føde- og drikkevareindustrien steg 5% i danske kroner og 8% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Salget til fremstilling af sunde fødevarer og til bageriindustrien bidrog mest signifikant til væksten. Salget til bageriindustrien var gunstigt påvirket af en stabilisering af salget til "freshkeeping"-anvendelser og pæn vækst inden for andre anvendelsesområder. Salget til stivelsesindustrien bidrog kun marginalt til salgsvæksten, som følge af at den kinesiske produktion af majssirup og andre majsbaserede produkter var lavere end i samme periode sidste år. Salget til bioenergiindustrien steg 29% i danske kroner og 34% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Produktionen af ethanol i USA i 1. kvartal 2014 er af den amerikanske Energy Information Administration anslået til at være steget med ca. 11% i forhold til samme periode sidste år. Salget til bioenergiindustrien var gunstigt påvirket af den fortsat positive udvikling i salget af Novozymes' udbytteforbedrende løsninger Avantec, Spirizyme Achieve og Olexa. Penetrationen af alle tre løsninger steg fortsat i 1. kvartal Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 2 af 20

3 Landbrug og fødevarer: DKK: (11)% (6)% Salget til landbrugs- og foderindustrien faldt 11% i danske kroner og 6% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Organisk faldt salget 1%. Salget til foderindustrien bidrog positivt til salgsvæksten, mens der var et svagt fald i salget til bæredygtigt landbrug (BioAg) i forhold til samme periode sidste år. Salget til foderindustrien steg som følge af den fortsat positive udvikling for RONOZYME ProAct. Salget til BioAg-industrien var lavere som følge af forventede tidsforskydninger i ordretilgangen mellem kvartalerne. Ses der bort herfra, steg det underliggende salg pænt. The BioAg Alliance med Monsanto trådte i kraft den 10. februar 2014, og fra denne dato er indregningen af Novozymes BioAg-salg ændret til at afspejle den ligelige fordeling af indtægter mellem Novozymes og Monsanto. I 1. kvartal 2014 har Novozymes indregnet 62 mio. kr. i udskudte indtægter som omsætning. Det modsvarer en del af den negative effekt af den lavere salgsindregning via The BioAg Alliance. Ændringen i salgsindregning havde ingen effekt på den organiske vækstrate i Landbrug og foder, som fortsat vil afspejle de underliggende salgsresultater inden for foder- og BioAg-forretningen. Tekniske & farma: DKK: +15% +19% Salget til de tekniske industrier og til farmaindustrien steg 15% i danske kroner og 19% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Organisk steg salget 18%. Salget af enzymløsninger til fremstilling af farmaceutiske produkter var den største bidragyder til væksten i perioden. Geografisk fordeling af salget +13% / +24% 9% +8% / +9% (1)% / +5% 18% 38% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika +7% / +12% 35% Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Europa/MEA: DKK: +8% +9% Nordamerika: DKK: +7% +12% Asien: DKK: (1)% +5% Latinamerika: DKK: +13% +24% Salget i Europa, Mellemøsten & Afrika (Europa/MEA) steg 8% i danske kroner og 9% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal De kraftigste vækstmotorer var vaskemiddelindustrien samt føde- og drikkevareindustrien, mens der var et fald i salget til landbrugs- og foderindustrien i forhold til samme periode sidste år. Salget i Nordamerika steg 7% i danske kroner og 12% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Salget til bioenergiindustrien bidrog mest til væksten, mens salget til landbrugs- og foderindustrien var en anelse lavere end i 1. kvartal Salget i Asien faldt 1% i danske kroner og steg 5% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Salget til vaskemiddel- samt landbrugs- og foderindustrien bidrog mest til salgsvæksten, mens salget til føde- og drikkevareindustrien var lavere. Salget i Latinamerika steg 13% i danske kroner og 24% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Vaskemiddel- samt landbrugs- og foderindustrien bidrog mest til salgsvæksten, mens salget til føde- og drikkevareindustrien var lavere end i samme periode sidste år. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 3 af 20

4 Samlede omkostninger: +7% Omkostninger, andre driftsindtægter og resultat af primær drift De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, var mio. kr., en stigning på 7% i forhold til 1. kvartal Stigningen skyldes højere produktionsog driftsomkostninger. De samlede produktionsomkostninger steg 8% i forhold til samme periode sidste år som følge af et højere aktivitetsniveau, nedskrivninger samt accelererede afskrivninger og amortiseringer. Bruttoresultat: +6% Bruttomargin: 57,8% Bruttoresultatet steg 6%, og bruttomarginen var 57,8%, et fald på 0,4 procentpoint fra 58,2% i samme periode sidste år. Bruttomarginen faldt som følge af den negative effekt af den nye salgsindregning i BioAg, valutakurser samt accelererede afskrivninger og amortiseringer. Når der ses bort fra disse faktorer, udviklede den underliggende bruttomargin sig bedre end forventet og var højere end i samme periode sidste år som følge af fortsatte produktivitetsforbedringer og gunstige ændringer i produktmikset. Driftsomkostningerne steg 6% til mio. kr. Driftsomkostninger i forhold til salget var 33%, uændret i forhold til samme periode sidste år. Omkostninger til salg og distribution var uændrede og udgjorde 12% af salget Omkostninger til forskning og udvikling steg 13% og udgjorde 14% af salget Omkostninger til administration steg 6% og udgjorde 7% af salget Salgs- og distributionsomkostningerne var uændrede, idet højere omkostninger som følge af det øgede aktivitetsniveau blev opvejet af overdragelsen til Monsanto af ansvar og omkostninger relateret til salg og marketing efter ikrafttrædelsen af The BioAg Allianceaftalen. Stigningen i forsknings- og udviklingsomkostninger skyldes et højere aktivitetsniveau, nedskrivninger samt accelererede afskrivninger og amortiseringer. Andre driftsindtægter: 176 mio. kr. Andre driftsindtægter var 176 mio. kr., en stigning fra 1 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen skyldes primært en realiseret engangsindtægt fra overdragelsen af primært immaterielle aktiver til Monsanto ved ikrafttrædelsen af The BioAg Alliance-aftalen, idet aktivernes transaktionsværdi oversteg den bogførte værdi. Afskrivninger og amortiseringer steg til 244 mio. kr. i 1. kvartal 2014 fra 175 mio. kr. i samme periode sidste år. Med henblik på at sikre en vellykket gennemførelse af The BioAg Alliance har Novozymes besluttet at koncentrere både en del af de eksisterende og nye ressourcer om BioAg. Dette har medført en mindre ændring i setup'et og udnyttelsen af visse forsknings- og udviklings- samt produktionsaktiver, som har resulteret i nedskrivninger samt accelererede afskrivninger og amortiseringer på i alt 50 mio. kr. i 1. kvartal Beløbet er ligeligt fordelt på henholdsvis produktionsomkostninger og forsknings- og udviklingsomkostninger. Resultat af primær drift: +30% Overskudsgrad: 30,4% Resultat af primær drift steg 30% til 923 mio. kr. fra 709 mio. kr. i 1. kvartal Ændringen skyldes primært en stigning i andre driftsindtægter. Overskudsgraden steg 5,5 procentpoint til 30,4% fra 24,9% for 1. kvartal Stigningen skyldes primært stigningen i andre driftsindtægter. Netto påvirkningen af The BioAg Alliance-aftalen var omkring 4 procentpoint i det første kvartal. Den underliggende overskudsgrad udviklede sig bedre end forventet og steg til lige over 26% i det først kvartal som følge af fortsatte produktivitetsforbedringer i hele organisationen, en relativ lav omkostningsudvikling og en gunstig udvikling i produktmikset. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 4 af 20

5 Nettofinansomkostninger: 21 mio. kr. Nettofinansposter og periodens resultat Nettofinansomkostningerne var 21 mio. kr., et fald fra 48 mio. kr. i 1. kvartal Faldet skyldes hovedsagelig en gevinst på 3 mio. kr. på nettokurssikring/omvurdering i forhold til et tab på 21 mio. i samme periode sidste år. Resultat før skat var 902 mio. kr., en stigning på 36% fra 1. kvartal Effektiv skatteprocent: 23,0 Periodens resultat: +35% Den effektive skatteprocent i 1. kvartal 2014 var 23,0 mod 22,2 i samme periode sidste år. Den effektive skatteprocent steg som følge af lavere udnyttelse af "U.S. Advanced Energy Manufacturing tax credit" relateret til fabrikken i Nebraska. Periodens resultat var 694 mio. kr. mod 514 mio. kr. i samme periode sidste år, en stigning på 35%, som skyldes højere resultat af primær drift og lavere nettofinansomkostninger. Pengestrømme fra driften: mio. kr. Nettoinvesteringer før opkøb: (334) mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: mio. kr. Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driften var mio. kr. i 1. kvartal 2014 mod 260 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært The BioAg Alliance-aftalen. Den udskudte indtægt fra The BioAg Alliance på ca mio. kr. indregnes som en forpligtelse og påvirker derfor pengestrømme fra driften i form af en positiv ændring i nettodriftskapitalen. Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde (334) mio. kr. i 1. kvartal 2014 mod 178 mio. kr. i samme periode sidste år. Nettoinvesteringerne var negative som følge af overgangen af aktiver til Monsanto som led i The BioAg Alliance-aftalen samt et relativt lavt niveau af anlægsinvesteringer i 1. kvartal Frie pengestrømme før opkøb var mio. kr., en stigning fra 82 mio. kr. i 1. kvartal Hovedårsagerne til stigningen i frie pengestrømme var øgede pengestrømme fra driften og negative nettoinvesteringer, som begge skyldes ikrafttrædelsen af The BioAg Alliance og modtagelsen af det samlede engangsbeløb på 300 mio. dollar fra Monsanto. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. marts 2014 mod mio. kr. ultimo 2013, et fald på 4%. Egenkapitalen faldt primært som følge af udbetalt udbytte og køb af egne aktier, hvilket mere end opvejede det positive bidrag fra totalindkomsten. Egenkapitalandel: 60% Nettorentebærende gæld: (334) mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 60% af balancen, et fald fra 67% ultimo Pr. 31. marts 2014 var den nettorentebærende gæld (334) mio. kr. mod 805 mio. kr. ultimo The BioAg Alliance-aftalen var årsag til, at Novozymes for en periode har overskud på gældsbalancen. Pengestrømme fra driften og negative nettoinvesteringer havde en positiv virkning på nettogælden, mens udbyttebetaling på 787 mio. kr. og køb af egne aktier for 313 mio. kr. havde en negativ virkning på den nettorentebærende gæld. Købet af egne aktier var et led i det 2 mia. kr. aktietilbagekøbsprogram, som forventes at løbe over den resterende del af 2014, hvorved provenuet fra The BioAg Alliance-aftalen bliver tilbagebetalt til aktionærerne. Nettorentebærende gæld/egenkapital-andelen var (3)% pr. 31. marts 2014 mod 7% pr. 31. december Afkast af investeret kapital: 25,6% Afkast af investeret kapital (ROIC), inklusive goodwill, var 25,6% mod 18,6% i 1. kvartal 2013, en stigning på 7 procentpoint. Den ekstraordinære stigning i afkastet skyldes højere resultat for perioden og lavere investeret kapital. Sidstnævnte skyldes de negative nettoinvesteringer, stigningen i andre forpligtelser som følge af udskudte indtægter samt nedskrivninger, afskrivninger og amortiseringer. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 5 af 20

6 Egne aktier: 1,8% Den 31. marts 2014 var beholdningen af egne B-aktier 5,7 mio. stk., svarende til 1,8% af aktiekapitalen. År til dato 31. marts 2014 havde Novozymes tilbagekøbt aktier til en værdi af ca. 313 mio. kr. inden for aktietilbagekøbsprogrammet, der forventes at nå op på mio. kr. for hele Bæredygtighed Resultaterne for 1. kvartal var gode med øget vand- og energieffektivitet samt et fald i frekvensen af arbejdsulykker i forhold til samme periode sidste år. I januar 2014 tildelte bæredygtighedsinvesteringsgruppen RobecoSAM Novozymes en guldplacering inden for bioteksektoren i sin The Sustainability Yearbook medarbejdere 1 kvt kvt mål Vandeffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 33% 32% 34% Energieffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 41% 37% 42% CO 2-effektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 54% 55% >50% Arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 2,0 2,5 <3,0 Antal medarbejdere pr. 31. marts Personaleomsætning 7,9% 7,8% 4-9% Fravær 2,0% 2,1% <3% Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 6 af 20

7 Forventninger til 2014 Forventninger til april 24* Forventninger til januar Salgsvækst, danske kr. 4-6% 4-7% Salgsvækst, lokal valuta 6-9% 6-9% Salgsvækst, organisk 6-9% 6-9% Vækst i res. af primær drift 8-10% 6-9% Overskudsgrad ~26% 25-26% Vækst i periodens resultat 8-10% 6-9% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 21-22% ~21% Gns. USD/DKK * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 23. april for resten af Forventningerne indbefatter effekten af aftalen med Monsanto om The BioAg Alliance. Monsantoeffekt indbefattet i forventningerne til 2014 Den 10. februar 2014 trådte The BioAg Alliance-aftalen med Monsanto i kraft. De finansielle forventninger til 2014 indeholder den forventede finansielle effekt af aftalen, således som beskrevet i Selskabsmeddelelse nr. 1, 2014 og nedenfor. The BioAg Alliance havde en væsentlig effekt på de rapporterede tal for 1. kvartal Når der ses bort herfra, leverede forretningen et solidt 1. kvartal med pæn salgsfremgang inden for en lang række industrier og geografiske områder og en udvikling i den underliggende indtjening, der overgik forventningerne. Sidstnævnte har resulteret i øgede forventninger til indtjeningsvæksten for året som helhed på trods af den negative effekt af den ugunstige valutakursudvikling. De særdeles gode salgsresultater var forventet, og som følge heraf justeres forventningerne til hele 2014 kun for valutakursudvikling inden for det tidligere udmeldte spænd. Salgsvækst: Organisk: 6-9% 6-9% DKK: 4-6% Hvad angår salget forventer Novozymes stadig en vækst på 6-9%, både organisk og i lokal valuta. På basis af valutakurserne pr. 23. april 2014 forventes salgsvæksten i danske kroner nu at blive 4-6%, en justering inden for spændet på 4-7% i sidste udmelding, idet toppen af det tidligere spænd ikke længere anses for opnåeligt som følge af den ugunstige udvikling i valutakurserne. Novozymes forventer fortsat et positivt bidrag fra alle fem salgsområder, med vaskemidler og bioenergi som de mest signifikante vækstmotorer. Salget til vaskemiddelindustrien forventes fortsat at være drevet af kundernes ønske om at øge vaskeevnen, muliggøre vask ved lave temperaturer og erstatte kemikalier. Ligesom i 2013 forventes de nye vækstmarkeder at bidrage væsentligt til salgsvæksten. Salgsvæksten inden for føde- og drikkevareindustrien forventes fortsat at være drevet af yderligere vækst i løsninger til fremstilling af sunde fødevarer. De store anvendelsesområder bageri og stivelsesomdannelse forventes ligeledes fortsat at bidrage til væksten. Salget til bioenergiindustrien forventes fortsat at være begunstiget af øget penetration af Novozymes' udbytteforbedrende løsninger Avantec, Spirizyme Achieve og Olexa forventningerne er stadig baseret på formodningen om en svag stigning i den amerikanske produktion af ethanol til omkring 13,5 mia. gallon. Salget til de tekniske industrier og farmaindustrien forventes fortsat at stige, primært som følge af en forventet stigning i farmasalget. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 7 af 20

8 The BioAg Alliance Med effekt pr. 10. februar 2014 blev Novozymes indregning af BioAg-salget ændret for at afspejle den ligelige fordeling af indtægter mellem Novozymes og Monsanto. I 2014 forventes den lavere salgsindregning at blive delvist opvejet af ca. 200 mio. kr. i udskudte indtægter, justeret fra mio. kr. i forrige udmelding. Salget til landbrugs- og foderindustrien forventes fortsat at blive påvirket negativt med op til netto 7 procentpoint i 2014 i danske kroner og lokal valuta (op til 1% af gruppens samlede salg). Det positive bidrag til salgsvæksten fra TJ Technologies, som blev opkøbt i juni 2013, forventes fortsat at opveje omkring halvdelen af dette fald og resultere i en samlet negativ effekt af opkøb og frasalg på salget til landbrugs- og foderindustrien på 3-4 procentpoint i danske kroner og lokal valuta. I 1. kvartal 2014 blev 62 mio. kr. af de ca. 200 mio. kr. indregnet som salg. De samlede udskudte indtægter efter 1. kvartal er ca mio. kr., som stadig forventes at blive allokeret til salget over en periode på 5-10 år startende i 2014 med størstedelen forventet indregnet i de første fem år. Nettoeffekten på Novozymes' bruttomargin i 2014 af Novozymes' og Monsantos omsætningsfordeling og de udskudte indtægter er fortsat en forventet negativ effekt på omkring 1 procentpoint. Novozymes' samlede salgs- og distributionsomkostninger som procent af salget forventes fortsat at falde ca. 1 procentpoint som følge af overgangen af markedsføringsansvaret til Monsanto. Dette opvejer stort set den negative effekt af den lavere bruttomargin. I 1. kvartal 2014 realiserede Novozymes en engangsgevinst af overdragelsen af primært immaterielle aktiver til Monsanto, idet transaktionsværdien af de pågældende aktiver oversteg den bogførte værdi. Det positive bidrag til overskudsgraden i 2014 fratrukket transaktions-, overgangs- samt øgede forsknings- og udviklingsomkostninger i 2014 er fortsat netto 0,5-1 procentpoint, idet nogle af omkostningerne vil blive betalt senere i Organisk forventes salget til landbrugs- og foderindustrien stadig at følge mønstret fra BioAg-salget, som nu foregår i The BioAg Alliance-regi, forventes underliggende at levere pæn vækst i Nord- og Latinamerika og kraftig vækst på nye markeder. Salget til foderindustrien forventes kun at levere moderat vækst som følge af konkurrencen inden for fytaseenzymer. Vækst i resultat af primær drift: 8-10% Overskudsgrad: ~26% Finansielle forventninger til 2014 Der forventes en vækst i resultat af primær drift på 8-10% mod 6-9% i sidste udmelding. Udviklingen i resultat af primær drift i 1. kvartal, som var over forventningerne, og den forbedrede udvikling i den underliggende indtjening mere end opvejede den negative effekt af den ugunstige udvikling i en bred kurv af nord- og sydamerikanske samt asiatiske valutaer siden sidste udmelding. Overskudsgraden forventes nu at blive ca. 26%, en stigning fra 25-26% i sidste udmelding som følge af de øgede forventninger til væksten i resultat af primær drift. Forventningerne til overskudsgrad indeholder den positive engangseffekt på 0,5-1 procentpoint af The BioAg Alliance. Den effektive skatteprocent forventes at blive ~23. Vækst i årets resultat: 8-10% Årets resultat forventes nu at stige 8-10% mod 6-9% i sidste udmelding som følge af øgede forventninger til væksten i resultat af primær drift. Omkring 75% af den forventede USD/DKK-eksponering for 2014 er afdækket på 5,79 DKK/USD. I 2013 var hele DKK/USD-eksponeringen afdækket på 5,63. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 8 af 20

9 Nettoinvesteringer: mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: mio. kr. Nettoinvesteringerne, eksklusiv de overførte aktive til Monsanto, forventes nu at blive mio. kr., lidt lavere end de mio. kr., der var indeholdt i sidste udmelding. Ud over anlægsinvesteringer til vedligeholdelse vil størstedelen af investeringerne blive anvendt til forbedringer af driftseffektiviteten. Novozymes forventer også fortsat forsknings- og udviklingsrelaterede anlægsinvesteringer til støtte for The BioAg Alliance. Frie pengestrømme før opkøb forventes at blive forøget med 100 mio. kr. til mio. kr. mod mio. kr. i sidste udmelding. Stigningen skyldes de øgede forventninger til væksten i årets resultat og de lidt lavere nettoinvesteringer. Frie pengestrømme indbefatter den positive effekt af The BioAg Alliance-aftalen, som forventes at bidrage med ca mio. kr. i 2014 mod tidligere udmeldt mio. kr. Afkast af investeret kapital: 21-22% Afkastet af investeret kapital (ROIC) forventes nu at blive 21-22%, en stigning fra ca. 21% i sidste udmelding som følge af de øgede forventninger til stigningen i årets resultat. Dette er inklusive den positive effekt af The BioAg Alliance på ca. 1,5 procentpoint. Forventningerne til 2014 er baseret på, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer forbliver uændrede året igennem i forhold til noteringskurserne pr. 23. april (Kr.) EUR USD BRL CNY Gennemsnitskurs for Gennemsnitskurs for 1. kvt Gennemsnitskurs for 1. kvt Noteringskurs 23. april Estimeret gennemsnitskurs for 2014* Udvikling i estimeret kurs for 2014 i forhold til gennemsnitskurs % -4% -9% -4% * Estimeret gennemsnitskurs beregnes som gns.kurs år til dato kombineret med noteringskursen 23. april for resten af året. Alt andet lige forventes en 5% ændring i USD at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis. Følgende forventninger for bæredygtighedsområdet er inkluderet i forventningerne til 2014: Forbedre vandeffektiviteten med 34% i forhold til 2005 Forbedre energieffektiviteten med 42% i forhold til 2005 Fastholde CO 2 -effektiviteten på over 50% i forhold til 2005 Fastholde frekvensen af arbejdsulykker på under 3,0 pr. mio. arbejdstimer Fastholde personaleomsætningen på over 4% og under 9% Fastholde medarbejderfraværet på under 3% Sikre, at 97,5% af leverandørerne overholder vores leverandørprogram for forretnings-, kvalitets- og bæredygtighedsmæssig præstation Opnå en score på mindst 75 i "Tilfredshed og motivation" i medarbejderundersøgelsen Opnå en score på mindst 75 i "Muligheder for faglig og personlig udvikling" i medarbejderundersøgelsen Sikre, at mindst 30% af nyansatte ledere er kvinder Sikre, at mindst 55% af nyansatte ledere er af anden nationalitet end dansk Opnå en medaljeplacering i RobecoSAM's Sustainability Yearbook 2015 Sikre, at biobrændstoffer bliver inkluderet som en "High Impact Opportunity" i det FN-ledede initiativ Sustainable Energy for All Muliggøre en reduktion i CO 2 -udledningen på 56 mio. tons gennem kundernes anvendelse af vores produkter Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 9 af 20

10 Nyt incitamentsprogram for alle medarbejdere Der er etableret et nyt treårigt incitamentsprogram for alle medarbejdere. Alle medarbejdere, der var ansat i Novozymes den 1. april 2014, er omfattet af det nye aktieoptionsprogram. Direktionen og andre ledende medarbejdere, der allerede er omfattet af et eksisterende incitamentsprogram, deltager ikke i det nye program, som i alt omfatter ca medarbejdere. I det nye program vil der årligt blive tildelt aktieoptioner i 2014, 2015 og Når resultaterne bliver offentliggjort i 2017, vil det opnåede antal aktieoptioner blive tildelt medarbejderne på grundlag af graden af opnåelse af målene for for økonomisk profit, resultat af primær drift og bæredygtighed. De tildelte aktieoptioner har en bindingsperiode på tre år efterfulgt af en udnyttelsesperiode på fem år. Værdien af det treårige program er ca. 120 mio. kr. pr. 1. april Regnskabspraksis Delårsrapporten for 1. kvartal 2014 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten for 1. kvartal 2014 følger samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2013 med undtagelse af alle nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkninger (IFRS'er), som er godkendt af EU for regnskabsperioden, der begyndte 1. januar Disse IFRS'er har ikke haft nogen væsentlig effekt på koncernens delårsrapport. Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til 2014, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes' produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes' kerneforretninger. Kontaktinformation Investor Relations: Thomas Bomhoff (DK) Klaus Sindahl (DK) Martin Riise (USA) Presse og medier: Rene Tronborg (DK) Frederik Bjoerndal (Europa) +44 (0) Paige Donnelly (USA) Meng Lian (Kina) Henrique Pellini (Brasilien) Poonam Kapila (Indien) Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 10 af 20

11 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal for Novozymes A/S. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets uafhængige revisor. Delårsrapporten for 1. kvartal 2014 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en delårsrapport, er tilstrækkelige, samt at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal Derudover indeholder ledelsesberetningen på de foregående sider efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 24. april 2014 Direktionen Peder Holk Nielsen Adm. direktør Benny D. Loft Per Falholt Andrew Fordyce Thomas Nagy Thomas Videbæk Bestyrelsen Henrik Gürtler Formand Agnete Raaschou-Nielsen Næstformand Mathias Uhlén Anders Hentze Knudsen Lars Bo Køppler Lena Bech Holskov Lena Olving Lars Green Jørgen Buhl Rasmussen Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 11 af 20

12 Bilag Bilag 1 Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal 1.2 Resultatopgørelse Bilag 2 Bilag 3 Bilag Totalindkomstopgørelse Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi Pengestrømsopgørelse Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalopgørelse Bilag 5 Endelig åbningsbalance for TJ Technologies Inc. og Iogen Bio-Products Bilag 6 Nye produkter lanceret i 2014 Bilag 7 Bilag 8 Selskabsmeddelelser for regnskabsåret 2014 (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) Finansiel kalender Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 12 af 20

13 Bilag 1: Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal (Mio. kr.) 1. kvt kvt % ændring Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 57,8% 58,2% Resultat af primær drift før af-/nedskrivninger % Overskudsgrad (EBITDA) 38,5% 31,1% Resultat af primær drift (EBIT) % Overskudsgrad (EBIT) 30,4% 24,9% Finansielle poster, netto (21) (48) Resultat før skat % Skat % Periodens resultat % Resultat pr. aktie a 2 kr. 2,20 1,64 34% Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 2,18 1,62 34% Nettoinvesteringer (334) 178 Frie pengestrømme før opkøb Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 25,6% 18,6% Rentebærende gæld, netto (334) Egenkapitalandel 60,2% 59,7% Egenkapitalens forrentning 25,6% 21,4% Netto rentebærende gæld/egenkapital-andel -3,1% 23,7% Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 13 af 20

14 1.2 Resultatopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomk Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (21) (48) Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 1 - Specificering af de finansielle poster Nettovalutagevinst/(tab) 3 (21) Nettorenteudgifter (13) (6) Andre finansielle poster (11) (21) Finansielle poster, netto (21) (48) Resultat pr. aktie a 2 kr. 2,20 1,64 Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 314,7 313,0 Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 2, Gns. antal A-/B-aktier, udvandet (mio. stk.) 318,0 317,0 1.3 Totalindkomstopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Resultat efter skat Valutakursreguleringer vedr. dattervirksomheder og minoritetsinteresser (88) 122 Skat af valutakursreguleringer 2 - Valutakursreguleringer (86) 122 Dagsværdiregulering af afdækning af fremtidige pengestrømme (4) (28) Dagsværdiregulering reklassificeret til finansielle indtægter/omkostninger (16) 8 Skat af afdækning af fremtidige pengestrømme 5 5 Pengestrømsafdækning (15) (15) Anden totalindkomst (101) 107 Totalindkomst Periodens totalindkomst fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 1 - Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 14 af 20

15 Bilag 2: Salgets fordeling 2.1 Industrier (Mio. kr.) kvt kvt. % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Vaskemidler (3) 10 Føde- og drikkevarer (3) 8 Bioenergi (5) 34 Landbrug og foder (11) (5) (6) Tekniske og farma (4) 19 Omsætning (3) (Mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 1. kvt/1. kvt Vaskemidler Føde- og drikkevarer Bioenergi Landbrug og foder (11) Tekniske og farma Omsætning Geografi (Mio. kr.) kvt kvt. % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Europa, Mellemøsten & Afrika (1) 9 Nordamerika (5) 12 Asien & Oceanien (1) (6) 5 Latinamerika (11) 24 Omsætning (3) (Mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 1. kvt/1. kvt Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika Asien & Oceanien (1) Latinamerika Omsætning Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 15 af 20

16 Bilag 3: Pengestrømsopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Resultat efter skat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt (170) 421 Betalt selskabsskat (161) (198) Renteindbetalinger 1 1 Renteudbetalinger (14) (19) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender 90 (336) (Stigning)/fald i varebeholdninger (4) (95) Stigning/(fald) i varekreditorer mv (30) Stigning/(fald) i valutaregulering på driftskapital 4 2 Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver - (5) Salg af immaterielle aktiver Salg af materielle aktiver 10 - Køb af materielle aktiver (85) (173) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. opkøbsaktivitet 334 (178) Frie pengestrømme før opkøb Køb af aktiviteter, selskaber samt finansielle aktiver (5) (374) Frie pengestrømme (292) Finansiering Lånoptagelse Afdrag på lånoptagelse - (1) Køb af egne aktier (313) - Salg af egne aktier Betalt udbytte (787) (690) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (1.070) (316) Nettopengestrømme (608) Urealiseret gevinst/tab på valuta og finansielle aktiver, som indgår i likvide reserver (4) 5 Likviditetsforskydning, netto (603) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver pr. 31. marts (273) Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter udgjorde mio. kr. pr. 31. marts Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 16 af 20

17 Bilag 4: Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance Aktiver (Mio. kr.) 31. marts marts dec Færdiggjorte IT-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill IT-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Investering i associeret virksomhed Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 17 af 20

18 Passiver (Mio. kr.) 31. marts marts dec Aktiekapital Andre reserver Overført overskud Egenkapital tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Øvrige langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig skat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Egenkapitalopgørelse (Mio. kr.) Aktiekapital Tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Penge- Overført Valutakursreguleringeafdækninstrøms- overskud I alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Øvrig totalindkomst (86) (15) (101) (101) Totalindkomst - (86) (15) Køb af egne aktier (313) (313) (313) Salg af egne aktier Udbytte (787) (787) - (787) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser - (86) (15) (316) (417) 1 (416) Egenkapital pr. 31. marts (12) Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Øvrig totalindkomst (354) 91 (263) (263) Totalindkomst - (354) Salg af egne aktier Nedskrivning af egne aktier (11) Udbytte (690) (690) (2) (692) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser (11) (354) (1) Egenkapital pr. 31. december Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 18 af 20

19 Bilag 5: Endelig åbningsbalance for TJ Technologies Inc. og Iogen Bio-Products (Mio. kr.) TJ Technologies Inc. Iogen Bio-Products Antaget dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser: Immaterielle aktiver Materielle aktiver 8 33 Lagerbeholdninger Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender 3 13 Udskudt skatteforpligtelse - 35 Likvide reserver 27 - Hensatte forpligtelser (7) (12) Finansielle og andre forpligtelser (98) (8) Overtagne aktiver, netto Købspris: Kontant vederlag Betinget vederlag Købspris i alt Goodwill Pengestrømme ved køb: Kontant vederlag Fratrukket likvide reserver i opkøbt forretning (27) - Pengestrømme ved køb TJ Technologies Inc. Den 28. juni 2013 opkøbte Novozymes 100% af de stemmeberettigede aktier i TJ Technologies Inc. TJ Technologies Inc. leverer plantevækst-, stresstolerance- og udbyttefremmende biologiske løsninger til nordamerikanske landmænd. Kombinationen af Novozymes' eksisterende BioAg-forretning og TJ Technologies stærke og veldokumenterede portefølje, varemærker og regionale markedsdækning vil styrke Novozymes kommercielle position på vigtige afgrødemarkeder. Goodwill på 66 mio. kr. kan henføres til forventede synergieffekter inden for den eksisterende BioAg-forretning. Goodwillen er ikke skattemæssigt fradragsberettiget. Købsaftalen indeholdt et betinget vederlag på op til 34 mio. kr., som var betinget af opnåelsen af en række specifikke registreringer og salgsmål, og som var indregnet til den antagede dagsværdi på overtagelsesdagen. Opgørelsen af de overtagne nettoaktiver blev tilendebragt pr. 31. marts Den endelige opgørelse har kun medført uvæsentlige justeringer i tidligere rapporterede tal. Iogen Bio-Products Den 22. februar 2013 opnåede Novozymes gennem en aktivhandel kontrol over Iogen Bio-Products, Iogen Corporations industrielle enzymforretning. Iogen Corporation har base i Ottawa, Canada, og Iogen Bio-Products fremstiller og sælger enzymer til papir-, tekstil-, kornforarbejdnings- og dyrefoderindustrien. Opkøbet giver Novozymes alle kommercielle rettigheder til Iogen Bio-Products eksisterende produktportefølje, pipeline, faciliteter og knowhow og komplementerer Novozymes' eksisterende enzymforretning. Goodwill på 151 mio. kr. kan henføres til overtagne kunderelationer, distributionsnetværk og forventede synergieffekter i forhold til Novozymes' eksisterende enzymforretning. Goodwill på 143 mio. kr. forventes at være skattemæssigt fradragsberettiget. Købsaftalen omfatter et betinget vederlag på op til 69 mio. kr. Vederlaget er betinget af opnåelsen af specifikke teknologiske og markedsmæssige mål for 2013 og Opgørelsen af de overtagne nettoaktiver blev tilendebragt pr. 31. marts Den endelige opgørelse har medført indregning af goodwill på 151 mio. kr. (tidligere rapporteret: 60 mio. kr.), immaterielle aktier på 196 mio. kr. (tidligere rapporteret: 308 mio. kr.) og et udskudt skatteaktiv på 35 mio. kr. (tidligere rapporteret: 0 mio. kr.). Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 19 af 20

20 Bilag 6: Nye produkter lanceret i kvt kvt Novozymes LpHera er en enestående alpha-amylase til stivelsesforflydning, som sænker forflydnings-ph-værdien, hvorved forbruget af ph-regulerende kemikalier reduceres og krystalliserings- og gæringsudbyttet øges. RONOZYME MultiGrain (GT) er en enzymløsning bestående af xylanase og beta-glucanaser til fodermarkedet. Produktet giver øget fleksibilitet i formuleringen ved brug af råvarer af meget varierende beskaffenhed. Bilag 7: Selskabsmeddelelser for regnskabsåret 2014 (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) 21. januar 2014 Koncernregnskab for februar 2014 Endelig ikrafttrædelse af The BioAg Alliance mellem Novozymes og Monsanto 10. februar 2014 Påbegyndelse af aktietilbagekøbsprogram 26. februar 2014 Novozymes A/S ordinær generalforsamling april 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Bilag 8: Finansiel kalender 14. august 2014 Delårsrapport for 1. halvår oktober 2014 Delårsrapport for første 3 kvartaler januar 2015 Koncernregnskab for februar 2015 Ordinær generalforsamling 2015 Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 35, 2014 Side 20 af 20

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning

Læs mere

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015 Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015: Salget steg 4% organisk og 12% i danske kroner. Resultat af

Læs mere

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Delårsrapport for 14. august på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Salgsvæksten i var på niveau med forventningerne og lå inden for det spænd, der var meldt ud for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes Delårsrapport for 9. august som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes forløb planmæssigt. Den organiske salgsvækst var 6% (5% i danske kroner, 6% i lokal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 25. oktober 2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening for Novozymes. Salget steg 15% i de tre første kvartaler. Omregnet til danske kroner var væksten 11%. Resultat

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 1H Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 6. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015. Selskabsmeddelelse nr. 37 Salget i 1. halvår 2015 steg 5% organisk og 15% i danske

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Øgede forventninger til årets resultat salgsvækst som forventet

Øgede forventninger til årets resultat salgsvækst som forventet Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 23. oktober Øgede forventninger til årets resultat. -salgsvækst som forventet Salgsvæksten i de første 3 kvartaler var på niveau med forventningerne. Organisk

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S Pressemeddelelse Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 2008

KONCERNREGNSKAB FOR 2008 KONCERNREGNSKAB FOR 2008 22. januar 2009 Godt 2008-resultat. Nye, øgede langsigtede mål. Vækstforventning til 2009. Høj salgsvækst for 2008 13% i lokal valuta. Årets indtjening var også meget tilfredsstillende.

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 37,5% DREVET AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 37,5% DREVET AF ALLE REGIONER Nr. 271 SELSKABSMEDDELELSE 10. november DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 37,5% DREVET AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 3.911 mio. i 3. kvartal, svarende til en stigning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere