Analysen om Performance management & marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analysen om Performance management & marketing"

Transkript

1 Analysen om Performance management & marketing December 2008

2 Indhold Baggrunden for analysen... 3 Fakta om analysen... 5 Hovedkonklusioner på analysen... 9 Strategi... 9 Planlægning Performance Analysens besvarelser Angiv virksomhedens seneste overskud eller underskud i forhold til den samlede omsætning Hvor mange ansatte er der i virksomheden? Hvor mange ansatte er der i marketingafdelingen? Hvor stort er marketingsbudgettet (i % af omsætningen)? Hvor stort er salgsbudgettet (i % af omsætningen)? Angiv på skalaen nedenfor, hvordan virksomheden samlet skaber værdi Angiv på skalaen nedenfor, hvordan virksomheden forholder sig til markedets dynamik Virksomhedens (overvejende) produkter/services Har virksomheden mere end et kundesegment? Har virksomheden en marketingsplan? Har virksomheden en brandingstrategi? Marketingsaktiviteter og kundesegmenter Marketingplan og virksomhedens forretningsplan og strategi Fra brandingstrategi til aktivitet Hvem fastlægger budgetterne for salg og marketing? Budgettet for markedsføringsaktiviteter er: Tag stilling til følgende udsagn: Hvor vigtig er følgende marketingaktiviteter i virksomhedens marketingbudget? Følgende marketingaktiviteter burde opprioriteres i virksomhedens marketingbudget Tag stilling til følgende udsagn og marker, i hvilken grad du er enig Hvor stor en del af jeres marketingsaktiviteter følger i op på? Fordelingen af markedsføringsbudgettet på interne ressourcer (interne) og rekvirerede ydelser (eksterne) fordeler sig således: Angiv i hvilken grad nedenstående målinger bruges som forklaring på marketingfunktionens resultater Relevante performancemål for marketingsfunktionen Topledelsens syn på virksomhedens resultater Hvor stor betydning tillægger virksomhedens topledelse følgende performance-mål? Anvendelse af resultatmålinger

3 Baggrunden for analysen Det hele startede med en konference Under en konference på CBS i 2005 identificerede vi en række udfordringer for marketing. Nogle forskere inden for marketing talte om en kløft mellem marketing og bestyrelseslokalet, andre om begrænset indflydelse hos topledelsen, og andre igen om, hvordan marketing opfattes som dyr og uforklarlig internt mellem funktionerne. Spørgsmål om strategisk styring af marketing Påstandene rejste en række spørgsmål om virksomhedernes strategiske styring af marketing med hensyn til strategi, planlægning og performance: Er det strategitypen, der er afgørende for organiseringen af marketing, eller er det best practice? Hvilke mål gør marketing effektiv? Er der sammenhæng mellem planlægningsmetoder for marketing og strategitypen? Påvirker budgetteringsmetoder marketingaktiviteterne? Hvordan hænger marketingplanlægning sammen med markedets karakter? Hvordan sættes marketing-mix et sammen? Har marketing særlige performancekriterier? Har performancekriterier effekt på effektiviteten af marketingaktiviteterne? Bekræftelse fra flere virksomheder Efterfølgende holdt vi møder med flere interesserede virksomheder, hvor vi fik bekræftet og udviklet formodningerne og relevansen af vores spørgsmål. Vi besluttede os derfor for at følge op på de problemstillinger og spørgsmål, vi var kommet frem til gennem konferencen og møderne. Et forskningsprojekt blev sat i gang CBS igangsatte et forskningsprojekt med det formål at be- eller afkræfte en række hypoteser omkring marketingfunktionen hos de største virksomheder i Danmark. En række hypoteser, som de problemstillinger og spørgsmål, vi havde identificeret gennem konferencen og virksomhedsmøderne, havde ført os frem til. Der blev nedsat en forskningsgruppe, der består af Professor John K. Christiansen, Professor Jan Mourtisen, Lektor Claus J. Varnes og Ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, alle fra CBS. Blandt andet gennem en spørgeskemaundersøgelse til 1000 af de største virksomheder i Danmark har vi nu fået svar på vores spørgsmål om strategi, planlægning, budgettering og resultater i marketing. Med dette resultat håber vi at bidrage til at skabe synlighed og forståelse for de udfordringer marketing står over for nu og i de kommende år. 3

4 Det er desuden vores håb, at projektet kan virke som en katalysator for videre forskning på området bl.a. ved finansiering af en række Ph.d. stipendiater på CBS. Ligesom vi håber, at analysen kan medvirke til en fortsat debat og dialog om udfordringer og muligheder indenfor marketingfaget. Professor Jan B. Mouritsen Professor John K. Christiansen Lektor, Phd. Claus Varnes Ekstern Lektor Per Østergaard Jacobsen København den 15. december

5 Fakta om analysen Analysen er gennemført i foråret Målgruppen var top 1000 virksomheder i Danmark. Spørgeskemaet var webbaseret og fik 194 respondenter. De 194 antal besvarelser udgør et repræsentativt udsnit af de største danske virksomheder. Størstedelen af respondenterne er direktører (45 %), derefter kommer marketingansvarlige, der står for 34 % af besvarelserne. Det er hovedsageligt virksomheder, der sælger B2B produkter, som har besvaret undersøgelsen (39 %), mens virksomheder, der sælger B2B services og B2C produkter også er godt repræsenteret med henholdsvis 19 og 20 % af besvarelserne. Stillingsbetegnelse 2% 1% 4% 7% Direktør 7% 45% Marketingansvarlig Salgsdirektør Projektleder (indenfor marketing) Formand Bestyrelsesmedlem 34% Andet De fleste af respondenterne repræsenterer virksomheder med en årlig omsætning fra 500 millioner kroner til over 1 milliard kroner (63 %). Virksomhedens produkter/services 12% 19% 5% 5% 39% Business-to-Business produkter Business-to-Consumer produkter Business-to-Business serviceydelser Business-to-Consumer serviceydelser Detailhandel 20% Andet 5

6 Årlig omsætning i mio. kr. 4% 4% 8% Mere end 1 mia. kroner 40% Fra mia. kroner 21% Fra mio. kroner Fra 0-49 mio. kroner Fra mio. kroner 23% Fra mio. kroner Industri 2 % 13 % 2 % 12 % Service Finans 3 % 4 % 4 % 7 % 12 % 10 % Transport Fødevarer Byggeri Handel 7 % 7 % 8 % 9 % IT Biler Energi Sum kan variere fra 99 % til 101 % grundet afrundinger af talværdier Industri 12 % Service 12 % Finans 10 % Transport 9 % Fødevarer 8 % Byggeri 7 % Handel 7 % IT 7 % Biler 3 % Energi 3 % Grafisk 2 % Konglomerater 2 % Design 2 % Andet 13 % 6

7 Executive summary Strategi Marketing og virksomhedens strategi fremstår løst koblet, idet der ikke findes nogen sammenhæng mellem marketings aktiviteter og den måde som virksomheden ønsker at skabe værdi på. Med udgangspunkt i økonomistyringen var det hypotesen, at der ville være en sammenhæng, men omvendt bekræfter dette danske studie kilder i den udenlandske litteratur. Dette er en tankevækkende observation, da der i stigende grad vil være fokus på anvendelsen af marketingressourcerne og optimering af ressourceindsatsen. Marketingaktiviteter Analysen viser at der opleves stor værdiskabelse af marketing, når reklame, direct marketing og webben er opprioriterede, mens events/pr, sales promotion, CRM og produktudvikling ikke bidrager hertil. Sammensætningen af marketingaktiviteter er lokal forankret i marketing, om end reklame, web og direct marketing hænger sammen med nøgletalsbudgettering. Samtidig er der en mulighed for en kompetencefælde, idet desto mere en aktivitet benyttes, jo mere ønskes den benyttet også i fremtiden og dette uanfægtet at der ikke måles på resultaterne? Større marketingfunktioner er særligt systematiske og besidder administrativ kompetence samt ressourcer til at koordinere. Budgettering Omkostningsstrukturen i marketing er stort set urelateret til aktiviteter bortset fra, at reklameindsats er større, når den interne andel af omkostningerne er lille. Derudover er der altså ingen sammenhæng mellem aktiviteter og omkostningsstruktur. Reklame, web og direct marketing findes især der, hvor budgettet er en procentdel af omsætningen (nøgletal). Planlægning Der er to planlægningsstile: Den ene stil er formalisering og den anden vej er intuition. Formalisering betyder at budgettet hænger logisk sammen med markedsføringsaktiviteter, og at der er en systematisk planlægningsprocedure bag marketingplanen. Intuition betyder at markedsføringsplanen opstår gradvist som problemerne opstår og at denne baseres på intuition og personlige erfaringer Planlægning systematiseres med virksomhedsstørrelse, men formalisering, som fokuserer på koordination, har et modstykke i intuition, som i højere grad findes, når markeder er usikre. Begge stile producerer dog sammenhængende marketingplaner. Performance Formaliseringsstilen hænger sammen med opfyldelse af præcise mål, mens intuitionsstilen hænger sammen med håndtering af risiko- og usikkerhed, hvor der sættes spørgsmålstegn ved forudsætninger. Performance mål bruges ikke til at uddele ris og ros. 7

8 Der er ingen relation til generelle strategielementer, men der er en association mellem virksomhedens rentabilitet og anvendelsen af DB til evaluering af marketingfunktionen. Tendensen er, at marketing bliver forankret mere og mere i tællelighed. Det vil sige, at finansielle tal vil få større betydning i fremtiden. Men det synes stadig som om der er et stykke vej inden marketing er blevet professionaliseret gennem procesoptimering og målinger på samme måde som en række andre nøgleområder så som IT, økonomi, produktion og logistik. Nogle åbne spørgsmål vi stadig mangler et svar på! Vi har stillet en række spørgsmål og få et række svar på disse. Når vi reflekterer lidt over disse kommer der så en række nye spørgsmål Er marketing underlagt virksomhedens strategi eller skal marketing være en integreret del af virksomhedens strategiudvikling? Hvordan kan denne umiddelbart løse kobling mellem marketing og topledelsen forklares? Skal der være overensstemmelse i målopfattelsen mellem marketing og topledelsen, og andre afdelinger? Hvordan kan/skal marketing påvirke virksomhedens performance mål? Skal marketing øge sin planlægningskompetence og i givet fald hvordan? Hvad bruges marketingplanerne til? Hvad er en marketingplan og hvordan koordinerer den marketingaktiviteterne? Hvilke problemer løser den? Strategier og planer giver tilfredshed men bliver de fuldt og bliver der korrigeret? Er planer mere et symbol udadtil, medens der indadtil foretages ad-hoc korrektioner og intuitive beslutninger? Hvad betyder det i øvrigt at være intuitiv? Hvorfor bruges mål ikke til at uddele ris og ros? Hvordan kan kompetencefælden forklares og løses? Hvordan er aktiviteterne organiseret i processerne? Er alle aktiviteter lige værdiskabende for virksomheden? Er marketing kun for marketingafdelingen? Hvad er det et en DB evaluering gør ved marketingafdelingen i forhold til at evaluere med ikke-finansielle målinger som f.eks. kundetilfredshed? 8

9 Hovedkonklusioner på analysen Konklusioner på analysen kan sammenfattes i 3 hovedområder nemlig: Strategi, planlægning og performance. Strategi Direktørerne mener, at effektivitet skaber værdi Vi har sammenholdt de elementer, direktører og marketingansvarlige har fremhævet som værdiskabende for deres virksomhed. Der er udbredt enighed om, at udvikling og anvendelse af ny teknologi til nye produkter giver værdi til virksomheden (78 % af direktørerne og 79 % af de marketingansvarlige), samt at kundetilpasning ud fra intensiv dialog med markedet bidrager værdifuldt til virksomheden (90 % af direktørerne og 82 % af de marketingansvarlige). Til gengæld er der signifikant flere direktører, der mener, at effektive produktionsprocesser er værdiskabende for virksomheden (90 % direktører mod 69 % marketingansvarlige). Direktører vil fokusere på nye markeder Der er ligeledes signifikant flere direktører, der mener, at deres virksomhed har fokus på at finde nye markeder. Mens 78 % af direktørerne svarer, at de konstant udnytter nye muligheder, skaber nye produkter og finder nye markeder, svarer 61 % af de marketingansvarlige det samme. Direktører og marketingansvarlige er nogenlunde enige om det fokus, de har på de eksisterende markeder og på at fastholde og beskytte markedsandele. Både 40 % af direktørerne og de marketingansvarlige mener at have fokus på at holde på de eksisterende markeder, mens 23 % af direktørerne og 32 % af de marketingansvarlige mener, at deres virksomhed har fokus på at beskytte deres markedsposition. 9

10 Manglende sammenhæng mellem opfattelse af værdiskabelse og markedsfokus Overraskende nok er der ikke sammenhæng mellem opfattelsen af, hvad der skaber værdi for virksomheden, og det fokus virksomhederne menes at have på markedsandele. En naturlig formodning ville være, at de virksomheder, der mener at skabe værdi gennem udvikling og anvendelse af ny teknologi til nye produkter, ville have fokus på nye markeder. At virksomheder, der mener at kundetilpasning ud fra intensiv dialog med markedet skaber værdi for deres virksomhed, ville have fokus på at holde på eksisterende markeder. At en tro på værdiskabelse gennem effektive produktionsprocesser ville betyde, at virksomheden har fokus på at beskytte markedsandelen med konkurrencedygtige priser. Den sammenhæng eksisterer ikke i vores besvarelser. Planlægning De fleste planlægger Et overvejende flertal af respondenterne har en form for planlægning i forbindelse med deres markedsføringsaktiviteter. 79 % svarer, at marketingplanen er en del af virksomhedens forretningsplan og strategi, 60 %, at deres marketingplan styrer de aktiviteter, som sættes i værk, mens 46 % tilkendegiver, at marketingplanen udvikles under en formaliseret, systematisk og faseopdelt procedure. I modsætning til dette svarer 28 %, at deres marketingplan udvikles gradvist som problemerne opstår og 27 %, at marketingplanen baseres på intuition og personlige erfaringer. Planlægning afhænger af størrelse Der er en tendens til, at de større marketingfunktioner er særligt systematiske. Det kan skyldes, at de har administrativ kompetence til rådighed og flere ressourcer til at koordinere. Budget til marketing planlægges ud fra aktiviteter Når marketingbudgettet lægges, tager et overvejende flertal udgangspunkt i marketingaktiviteterne. 72 % har således et aktivitetsbaseret budget. Heroverfor har 13 % et fast beløb til marketing, mens 12 % afsætter en bestemt andel af omsætningen til marketing. Spredning i fordelingen af marketingomkostningerne Der er stor forskellighed i respondenternes fordeling af marketingomkostning til interne og eksterne ressourcer. Den post der samler flest besvarelser (22 %) er fordelingen på 40 % til interne ressourcer, som lønudgifter til egne medarbejdere og udgifter til deres arbejde i øvrigt, og 60 % til eksterne ressourcer som bureauer, media, produktion og distribution. 10

11 Ellers er virksomhedernes besvarelser fordelt jævnt fra mellem mindre end 19 % af marketingomkostningerne på internt forbrug og mere end 80 % eksternt, til mere end 80 % af marketingomkostningerne til internt forbrug og mindre end 19 % eksternt. Webreklame mest populært i budgettet 84 % vurderer, at web-/internetbaseret marketing har status som vigtig i virksomhedens marketingbudget, 79 % mener at CRM og kundeservice er vigtige faktorer, mens 77 % vurderer, at produktudvikling er vigtig. Heroverfor mener 62 % at reklame, 67 % at direct marketing og 50 % at sales promotion er vigtige faktorer, når marketingbudgettet lægges. Opfattelsen af marketings værdi afspejles i budgetteringen Der eksisterer en sammenhæng mellem opfattelsen af den værdi marketing leverer og prioriteringen af reklame, direct marketing og marketing på internettet. Dermed vil reklame, direct marketing og webben være opprioriteret, når oplevelsen af, at marketing leverer værdi til forretningen er stor. Same procedure as last year Derudover viser det sig, at jo mere en virksomhed benytter en bestemt aktivitet, desto mere ønsker virksomheden også at benytte sig af aktiviteten i fremtiden. Flest reklamer ved få interne omkostninger Omkostningsstrukturen i marketing er stort set urelateret til de marketingaktiviteter, virksomhederne benytter sig af. Reklameindsatsen er dog større, når den eksterne andel af omkostningerne er lille. Reklame, web og direct marketing findes i øvrigt især der, hvor marketingbudgettet er en fast %-del af omsætningen. Formalisering versus Intuition - 2 vinkler på markedsføringsplanen Vi har identificeret 2 modsatrettede adgangsvinkler til markedsføringsplanen. Den formaliserede og den intuitive. Typisk for den formaliserede adgangsvinkel til markedsføringsplanen er: Budgettet hænger logisk sammen med markedsføringsaktiviteter Systematisk planlægningsprocedure bag markedsføringsplanen Typisk for den intuitive adgangsvinkel til markedsføringsplanen er: Markedsførings-planen opstår gradvist som svar på akutte problemer Markedsførings-planen baseres på intuition og personlige erfaringer Intuitiv adfærd opstår når markedet er usikkert eller omvendt Karakteristisk for den intuitive model er, at markedet er uoverskueligt (31 %). Heroverfor karakteriserer den formaliserede model sig ved at have en marketingmodel, der er tilpasset kundesegmenter og ved at have en markedsføringsplan, der er en del af virksomhedens forretningsstrategi. Planlægning systematiseres med virksomhedsstørrelse, men formalisering, som fokuserer på koordination, har et modstykke i intuition. 11

12 Begge producerer sammenhængende marketingplaner. Sammensætningen af marketingaktiviteter er lokal, om end reklame, web og direct marketing hænger sammen med nøgletalsbudgettering. Samtidig er der en mulighed for en kompetencefælde. Performance Forskellige anvendelser af mål for performance Den formaliserede og den intuitive adgangsvinkel har to forskellige anvendelser af resultatmålinger. Mens den formaliserede adgang typisk vil anvende resultatmålinger til at sikre opnåelse og overholdelse af målsætninger, anvender den intuitive adgang resultatmålinger til at sætte spørgsmålstegn ved forudsætninger og risici. Overskud varierer alt efter marketingplanlægning De virksomheder, der har det største overskud, evaluerer typisk deres marketingindsats gennem deres dækningsbidrag. Heroverfor viser det sig, at de virksomheder, der lægger deres marketingbudget ud fra en fast %-del af deres omsætning, samt de virksomheder, hvis marked er uoverskueligt, har det mindste overskud. Tendenser i marketing Tendensen er, at marketing bliver forankret mere og mere i tællelighed. Det vil sige, at finansielle tal vil få større betydning i fremtiden. Der er ingen relation til generelle strategielementer, men der er en association mellem rentabilitet og anvendelse af dækningsbidrag til evaluering af marketingfunktionen. 12

13 Analysens besvarelser 4. Angiv virksomhedens seneste overskud eller underskud i forhold til den samlede omsætning. 4% 3% 3% 27% 4% 59,01%; 59% Mellem 0% til 10% Mellem 10% til 20% Mellem -10% til 0% Mere end 35% Mellem 20%-35% Mindre ned -25% Mellem 0% til 10% 59,0% Mellem 10% til 20% 26,7% Mellem -10% til 0% 4,4% Mere end 35% 4,4% Mellem 20%-35% 3,1% Mindre ned -25% 2,5% 13

14 5. Hvor mange ansatte er der i virksomheden? 6 % 13 % 12 % 14 % 38 % Over 500 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 1-10 ansatte 17 % Over 500 ansatte 38 % ansatte 17 % ansatte 14 % ansatte 13 % ansatte 12 % 1-10 ansatte 6 % 14

15 6. Hvor mange ansatte er der i marketingafdelingen? 12 % 6 % 7 % 5 % 22 % 48 % Ingen 1-4 ansatte 5-9 ansatte ansatte ansatte 21 eller flere Ingen 7 % 1-4 ansatte 48 % 5-9 ansatte 22 % ansatte 7 % ansatte 5 % 21 eller flere 12 % 15

16 7. Hvor mange ansatte er der i salgsafdelingen? 4 % 43 % 19 % 14 % Ingen 1-4 ansatte 5-9 ansatte ansatte ansatte 21 eller flere 7 % 13 % Ingen 4 % 1-4 ansatte 19 % 5-9 ansatte 14 % ansatte 13 % ansatte 7 % 21 eller flere 43 % 16

17 8. Hvor stort er marketingsbudgettet (i % af omsætningen)? Angiv procentsats: 9 % 1 % 20 % 70 % 0-4 % 5 % - 9 % 10 % - 14 % 15 % eller mere 0 4 % 70 % 5 % - 9 % 20 % 10 % - 14 % 9 % 15 % eller mere 1 % 17

18 9. Hvor stort er salgsbudgettet (i % af omsætningen)? Angiv procentsats: 16 % 18 % 41 % 0-4 % 5 % - 9 % 10 % - 14 % 15 % eller mere 25 % 0-4 % 41 % 5 % - 9 % 25 % 10 % - 14 % 18 % 15 % eller mere 16 % 18

19 10. Angiv på skalaen nedenfor, hvordan virksomheden samlet skaber værdi På en skala fra "Meget Enig" til "Slet ikke enig" hvordan er virksomhedens udgangspunkt for værdiskabelse? Meget enig Enig Hverken eller Ikke enig Slet ikke enig - udvikling og anvendelse af ny teknologi til nye produkter. 31 % 45 % 15 % 6 % 3 % - produktets kvalitet, som opnås via effektive produktionsprocesser. 27 % 55 % 14 % 3 % 1 % - gennemført kundetilpasning ud fra intensiv dialog med markedet. 48 % 35 % 13 % 3 % 1 % 19

20 11. Angiv på skalaen nedenfor, hvordan virksomheden forholder sig til markedets dynamik På en skala fra "Meget enig" til "Meget uenig" hvor enig er du i følgende udsagn? Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Vi udnytter konstant nye muligheder, skaber nye produkter og finder nye markeder. Vi er ikke bange for at tage risici. Vi holdes på vores eksisterende markeder og sørger for ikke at udsætte os for unødvendige risici når vi lancerer nye produkter/services især på nye markeder. Vi kan beskytte vores markedsposition og holde konkurrenterne væk, fordi vi er konkurrencedygtige på prisen. Vores marked er uoverskueligt, og vores svar herpå er ad-hoc og typisk en reaktion på konkrete og ofte pludselige trusler. 20 % 50 % 21 % 8 % 1 % 8 % 32 % 27 % 29 % 4 % 6 % 22 % 27 % 38 % 8 % 7 % 13 % 20 % 39 % 20 % 20

21 12. Virksomhedens (overvejende) produkter/services 12 % 5 % 5 % 39 % Business-to-Business produkter Business-to-Consumer produkter Business-to-Business serviceydelser 19 % Business-to-Consumer serviceydelser Detailhandel 20 % Andet Business-to-Business produkter 38 % Business-to-Consumer produkter 20 % Business-to-Business serviceydelser 19 % Business-to-Consumer serviceydelser 12 % Detailhandel 5 % Andet 6 % 21

22 13. Har virksomheden mere end et kundesegment? 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 96 % 4 % Ja Nej Ja 96 % Nej 4 % 22

23 14. Har virksomheden en marketingsplan? 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 83 % 17 % Ja Nej Ja 83 % Nej 17 % 23

24 15. Har virksomheden en brandingstrategi? 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 73 % 27 % Ja Nej Ja 73 % Nej 27 % 24

25 16. Marketingsaktiviteter og kundesegmenter Angiv på skalaen, hvor enig du er i følgende udsagn: "Vores marketingsaktiviteter er nøje tilpasset og forskellige i forhold til vores forskellige kundesegmenter" 60% 50% 49 % 40% 30% 20% 26 % 20 % 10% 0% -10% 4 % 1 % Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Meget enig 26 % Enig 49 % Hverken eller 20 % Uenig 4 % Meget uenig 1 % 25

26 17. Marketingplan og virksomhedens forretningsplan og strategi Angiv på skalaen, hvor enig du er i følgende udsagn: "Vores marketingplan er integreret i virksomhedens forretningsplan og strategi. Den indeholder overvejelser over f.eks. produktdesign, prisstrategi, distribution og reklame." 70% 60% 59 % 50% 40% 30% 20% 19 % 16 % 10% 6 % 0% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget enig 19 % Enig 59 % Hverken eller 16 % Uenig 6 % Meget uenig 0 % 26

27 18. Fra brandingstrategi til aktivitet Angiv på skalaen, hvor enig du er i følgende udsagn: "Vi har en brandingstrategi, som er klart beskrevet og nem at omsætte til aktiviteter." 60% 50% 53 % 40% 30% 20% 22 % 19 % 10% 5 % 0% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget enig 22 % Enig 53 % Hverken eller 19 % Uenig 5 % Meget uenig 0 % 27

28 19. Hvem fastlægger budgetterne for salg og marketing? 12 % 7 % 14 % 16 % Salgsafdelingen fastlægger budget for både salg og marketing Salgsafdelingen og marketingsafdelingen fastlægger budgettet i fællesskab Marketing fastlægger budgettet for både salg og marketing Direktionen 51 % Andet Salgsafdelingen fastlægger budget for både 16 % salg og marketing Salgsafdelingen og marketingsafdelingen 51 % fastlægger budgettet i fællesskab Marketing fastlægger budgettet for både 8 % salg og marketing Direktionen 12 % Andet 14 % 28

29 20. Budgettet for markedsføringsaktiviteter er: 7 % 11 % Aktivitetsbaseret budget 10 % 72 % En fast beløbsstørrelse En fastlagt andel af omsætningen Andet Aktivitetsbaseret budget 72 % En fast beløbsstørrelse 11 % En fastlagt andel af omsætningen 11 % Andet 7 % 29

30 21. Tag stilling til følgende udsagn: Meget enig Enig Hverk en eller Uenig Meget uenig Virksomhedens samlede budget hænger tæt og logisk sammen med vores målsætninger for markedsføringsaktiviteter. Markedsføringsaktiviteterne bidrager effektivt til virksomhedens værdiskabelse. 16 % 45 % 17 % 17 % 4 % 22 % 63 % 12 % 2 % 1 % 30

31 22. Hvor vigtig er følgende marketingaktiviteter i virksomhedens marketingbudget? Meget vigtig Vigtig Hverken eller Ikke vigtig Slet ikke vigtig Reklame 16 % 45 % 20 % 14 % 5 % Web/Internet 36 % 46 % 13 % 3 % 2 % Direct marketing 28 % 39 % 16 % 13 % 5 % Events og PR 19 % 49 % 20 % 10 % 2 % CRM og kundeservice 37 % 41 % 15 % 5 % 2 % Sales promotion 14 % 37 % 26 % 16 % 8 % Produktudvikling 33 % 42 % 17 % 5 % 5 % 31

32 23. Følgende marketingaktiviteter burde opprioriteres i virksomhedens marketingbudget Meget enig Enig Delvis enig Uenig Meget uenig Reklame 8 % 15 % 27 % 38 % 13 % Web/Internet 28 % 34 % 20 % 14 % 5 % Direct marketing 15 % 20 % 27 % 31 % 8 % Events og PR 13 % 32 % 27 % 20 % 8 % CRM og kundeservice 27 % 35 % 26 % 8 % 5 % Sales promotion 8 % 22 % 32 % 27 % 12 % Produktudvikling 29 % 23 % 26 % 17 % 5 % 32

33 24. Tag stilling til følgende udsagn og marker, i hvilken grad du er enig Meget enig Enig Delvis enig Uenig Meget uenig Vi har en formaliseret, systematisk og faseopdelt planlægnings-procedure, som vi anvender til at udvikle marketingplanen. Vi udformer marketingplanen gradvist, som problemerne måtte opstå. Vi baserer marketingplanen på intuition og personlige erfaringer. Marketingplanen styrer de aktiviteter, der sættes i værk. 14 % 30 % 30 % 18 % 7 % 3 % 25 % 30 % 32 % 10 % 6 % 20 % 29 % 28 % 17 % 17 % 43 % 23 % 10 % 6 % 33

34 25. Hvor stor en del af jeres marketingsaktiviteter følger i op på? 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 8 % 38 % 41 % 12 % 2 % Samtlige Størsteparten Specifikke områder Kun ganske få Ingen Samtlige 8 % Størsteparten 38 % Specifikke områder 41 % Kun ganske få 12 % Ingen 2 % 34

35 26. Fordelingen af markedsføringsbudgettet på interne ressourcer (interne) og rekvirerede ydelser (eksterne) fordeler sig således: 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 17 % 16 % 21 % 15 % 15 % 15 % Under 19 % interne & over 81 % eksterne Ca. 20 % interne & 80 % eksterne Ca. 40 % interne & 60 % eksterne 10,00% Ca. 60 % interne & 40 % eksterne 5,00% Ca. 80 % interne & 20 % eksterne 0,00% Over 81 % interne & under 19 % eksterne Under 19 % interne & over 81 % eksterne 17 % Ca. 20 % interne & 80 % eksterne 16 % Ca. 40 % interne & 60 % eksterne 21 % Ca. 60 % interne & 40 % eksterne 15 % Ca. 80 % interne & 20 % eksterne 15 % Over 81 % interne & under 19 % eksterne 15 % 35

36 27. Angiv i hvilken grad nedenstående målinger bruges som forklaring på marketingfunktionens resultater Stor grad Nogen grad Hverken eller Lille grad Slet ikke Overskud/rentabilitet 21 % 27 % 22 % 17 % 13 % Salg, værdi og/eller volumen 31 % 48 % 7 % 7 % 6 % Dækningsbidrag 18 % 29 % 22 % 15 % 15 % Kendskab 40 % 39 % 11 % 4 % 6 % Markedsandel (volumen/værdi) 20 % 53 % 13 % 5 % 9 % Antal nye produkter 6 % 24 % 31 % 19 % 20 % Den relative pris (som værdi/volumen) 4 % 28 % 37 % 11 % 21 % Antal kundeklager 4 % 20 % 27 % 20 % 29 % Kundetilfredshed 22 % 41 % 19 % 10 % 8 % Distribution/tilgængelighed 9 % 31 % 30 % 15 % 14 % Totale antal kunder 14 % 44 % 20 % 11 % 12 % Marketing omkostninger 19 % 47 % 22 % 7 % 4 % Opfattet loyalitet/retention 13 % 49 % 18 % 13 % 8 % Loyalitet/bibeholdelse 14 % 52 % 19 % 7 % 8 % Opfattet kvalitet (relativt) 13 % 47 % 23 % 4 % 12 % Andet 4 % 15 % 50 % 5 % 27 % 36

37 28. Relevante performancemål for marketingsfunktionen Vurder hvor relevante følgende performancemål er til at forklare marketingfunktionens indsats og resultater: Meget relevant Relevant Hverken eller Ikke relevant Slet ikke relevant Overskud/rentabilitet 20 % 42 % 21 % 10 % 7 % Salg, værdi og/eller volumen 30 % 53 % 9 % 3 % 5 % Dækningsbidrag 22 % 38 % 25 % 8 % 7 % Kendskab 52 % 37 % 7 % 2 % 2 % Markedsandel (volumen/værdi) 33 % 43 % 15 % 3 % 5 % Antal nye produkter 10 % 27 % 37 % 14 % 13 % Den relative pris (som værdi/volumen) 6 % 32 % 39 % 14 % 10 % Antal kundeklager 8 % 23 % 36 % 19 % 14 % Kundetilfredshed 27 % 37 % 25 % 5 % 6 % Distribution/tilgængelighed 14 % 32 % 35 % 14 % 6 % Totale antal kunder 21 % 47 % 17 % 9 % 6 % Marketing omkostninger 27 % 43 % 24 % 2 % 5 % Opfattet loyalitet/retention 23 % 48 % 23 % 4 % 3 % Loyalitet/bibeholdelse 25 % 50 % 21 % 0 % 4 % Opfattet kvalitet (relativt) 22 % 41 % 30 % 3 % 5 % Andet 5 % 11 % 55 % 5 % 25 % 37

38 29. Topledelsens syn på virksomhedens resultater Hvor stor betydning tillægger virksomhedens topledelse følgende performance-mål? Meget stor betydning Nogen betydning Hverken eller Lille betydning Ingen betydning Overskud/rentabilitet 82 % 12 % 4 % 3 % 0 % Salg, værdi og/eller volumen 68 % 27 % 5 % 1 % 0 % Dækningsbidrag 73 % 15 % 9 % 1 % 2 % Kendskab 28 % 42 % 18 % 10 % 2 % Markedsandel (volumen/værdi) 40 % 40 % 14 % 5 % 2 % Antal nye produkter 12 % 42 % 35 % 5 % 5 % Den relative pris (som værdi/volumen) 14 % 48 % 30 % 5 % 4 % Antal kundeklager 28 % 33 % 24 % 12 % 3 % Kundetilfredshed 48 % 36 % 13 % 2 % 2 % Distribution/tilgængelighed 25 % 45 % 20 % 10 % 0 % Totale antal kunder 29 % 32 % 25 % 8 % 5 % Marketing omkostninger 14 % 41 % 28 % 14 % 3 % Opfattet loyalitet/retention 23 % 46 % 21 % 6 % 4 % Loyalitet/bibeholdelse 33 % 40 % 16 % 8 % 3 % Opfattet kvalitet (relativt) 28 % 48 % 18 % 5 % 2 % Andet 4 % 14 % 54 % 6 % 23 % 38

39 30. Anvendelse af resultatmålinger Tag stilling til, hvorvidt du er enig i følgende udsagn: Meget enig Enig Hverk en eller Uenig Meget uenig Vores resultatmålinger anvendes til at sikre at fastlagte målsætninger overholdes. Vores resultatmålinger anvendes til at sætte spørgsmål ved målsætningernes forudsætninger og risici. Vores resultatmålinger diskuteres mere, når der er afvigelser fra målsætningerne end til løbende at skabe dialog med ledelsen. Marketings målinger er koblet logisk sammen med virksomhedens målsætninger. Der er markedsmæssige mål i alle virksomhedens funktioner/afdelinger. Målingerne hjælper direkte med at lave beslutninger vedr. marketingspørgsmål Målingerne hjælper med til at finde relevante marketing-problemstillinger Målingerne anvendes til at placere ansvar og uddele ris/ros. 34 % 50 % 14 % 2 % 0 % 16 % 40 % 34 % 10 % 0 % 16 % 46 % 20 % 16 % 2 % 21 % 46 % 18 % 13 % 3 % 18 % 30 % 24 % 21 % 7 % 16 % 41 % 28 % 10 % 5 % 13 % 54 % 24 % 6 % 3 % 18 % 37 % 30 % 11 % 5 % 39

Analyse om kunderelationer marts 2011

Analyse om kunderelationer marts 2011 Analyse om kunderelationer marts 2011 Indhold 1 Baggrund for analysen... 3 2 Dataindsamling og bearbejdning... 4 3 Analysens konklusion... 5 Marketing 08 - Uddrag fra tidligere analyse...11 Rethinking

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Claus Varnes & Per Østergaard Jacobsen Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Observationer fra tidligere analyser Maksimering frem for optimering Strategi

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Mediebureau-analyse. Dansk Annoncørforening. September 2017 Søren Pedersen Page 1

Mediebureau-analyse. Dansk Annoncørforening. September 2017 Søren Pedersen Page 1 Mediebureau-analyse Dansk Annoncørforening September 2017 Søren Pedersen 2017 Page 1 Indhold Resultater 3 Baggrundsinformation om respondenterne 13 Om undersøgelsen 16 Kontakt 18 2017 Page 2 2017 Page

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Sektorforskerne bruger størstedelen af deres tid (37%) på forskning, men der bruges også meget tid på rådgivning/myndighedsbetjening (31%). I alt bruges 42,3 timer, hvilket

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Content Marketing i Danmark 2016

Content Marketing i Danmark 2016 Content Marketing i Danmark 2016 Hovedresultater fra undersøgelsen VELKOMMEN TIL CONTENT MARKETING I DANMARK 2016 Sådan går det med content marketing i Danmark anno 2016 Velkommen til den fjerde udgave

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

CSR-rapportering. Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder

CSR-rapportering. Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder CSR-rapportering Online undersøgelse blandt topledere i de 1.000 største danske virksomheder Indholdsfortegnelse Metode Konklusioner & resumé Målgruppe karakteristika Resultater Appendiks Side 2 Metode

Læs mere

Executive summary. Vigtigste konklusioner

Executive summary. Vigtigste konklusioner Executive summary Fra d. 20 januar til d. 23 februar 2016 gennemførte Nevico ApS en omfattende analyse af hvad det vil sige at være produkt- og markedschef i Danmark anno 2016. Der kom i alt 213 besvarelser

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Den effektive og værdiskabende budgetproces

Den effektive og værdiskabende budgetproces Den effektive og værdiskabende budgetproces August 2016 DANMARK A-2 A/S - Sjælland Lyngbyvej 28, 2. 2100 København Ø A-2 A/S - Fyn og Jylland Vesterballevej 5 7000 Fredericia NORGE A-2 Norge A/S Drammensveien

Læs mere

MEDIEBUREAUANALYSE & PANELDEBAT

MEDIEBUREAUANALYSE & PANELDEBAT MEDIEBUREAUANALYSE & PANELDEBAT 2017 2017 Page 1 September 2017 Søren Pedersen Indhold Hvem har vi talt med? 3 Hovedresultater 6 Opsamling 13 Kontakt 15 2017 Side 2 Hvem har vi talt med? Hvem har vi talt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Indhold side. Formål... 3

Indhold side. Formål... 3 God økonomistyring 2 Indhold side Formål... 3 Styringskultur... 4 Økonomisk ansvarlighed og helhedssyn... 4 Vi stiller spørgsmål og søger forklaring... 5 Vi er altid på omkostningsjagt... 5 Styringsmål...

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK EFFEKTEN AF UNDERSØGELSE AF BYGGERIETS FORUDSÆTNINGER OG ERFARINGER MED DEN DANSKE FUNDINGVERDEN HAR YDET RÅDGIVNING TIL MERE END 150 VIRKSOMHEDER OG UDVIKLINGSPROJEKTER I DET BYGGEDE MILJØ 1/8 EFFEKTEN

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

marketing er ikke en afdeling

marketing er ikke en afdeling en artikel fra market magazine #24, april 2008 marketing er ikke en afdeling af jes rørbech Læs denne og andre spændende artikler om branding, kommunikation, marketing og medier på www.marketmagazine.dk

Læs mere

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Tæt på forretningen LEGO Koncernen Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Agenda Risk management som et centralt instrument i virksomhedsstyringen og udviklingen Optimering af processer og intern kontrol som

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute DSB RepTrak 2006 DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Introduktion 3 Sektion 2: DSBs Omdømmelandskab 11 Sektion

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere