Digital Marketing Support ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Marketing Support ApS"

Transkript

1

2 Til opfyldelse af bestemmelsen i retsplejelovens 348, stk. 2, nr.3, om, at»stævningen skal indeholde sagsøgerens påstand«, har sagsøgeren i stævningen nedlagte 13 påstande, som er affattet således:» PÅSTANDE: 1. de sagsøgte dømmes til at anerkende, at den af Sø- og Handelsretten den 15. juni 2004 afsagte dom i sag V og den af dommerne Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønne den 23. januar 2006 afsagte dom i sag 356/2004 mellem sagsøger og foreningen DIFO, jf. UFR H, er afsagt på et svigagtig og/eller fejlagtigt grundlag, og at dommene for så vidt er ugyldige. 2. de sagsøgte dømmes til at anerkende, at den af dommerne Per Walsøe, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Poul Dahl Jensen og Michael Rekling afsagte dom af 20. april 2010 i sag 131/2007 mellem sagsøger og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. UfR , er afsagt på et svigagtig og/eller fejlagtigt grundlag, og at dommen for så vidt er ugyldig. 3. de sagsøgte dømmes til at anerkende, at foreningen DIFO ikke på noget som helst tidspunkt har fået de i forhold til.dk-topdomænet påståede delegerede rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller har overtaget nogen kundeportefølje fra foreningen FIL, og at samtlige af foreningen DIFO s påståede rettigheder og kompetencer i forhold til.dk-topdomænet, jf. UFR H og UfR H, har været opdigtede og fiktive. 4. DK Hostmaster A/S dømmes til at anerkende, at foreningen DIFO ingen rettigheder eller kompetencer har haft til at disponere over sagsøgers kundeportefølje under.dk-topdomænet eller til at bemyndige DK Hostmaster A/S i forhold til sagsøgers domænenavne under.dktopdomænet, og at DK Hostmaster A/S ved købet og overtagelsen fra Tele Danmark Internet A/S af driften af de 2 UNIX-maskiner som Tele Danmark Internet A/S anvendte til at varetage hostmasterfunktionen for sagsøger og andre ISP ere, ikke har opnået bedre ret end Tele Danmark Internet A/S. 5. de sagsøgte dømmes til at anerkende, at lov nr. 598 af 24. juni 2005, domæneloven, hviler på et urigtigt, falsk og svigagtigt grundlag, og at loven for så vidt er ugyldig. 6. de sagsøgte 1-2, 4-8 dømmes til at anerkende, at de af dommer Michael B. Elmer den 17. juli 2006 afsagte domme i sagerne H34/02, V109/03, V og V og den af dommerne Poul Sørensen, Per Walsøe, Asbjørn Jensen, Poul Dahl Jensen og Henrik Waaben afsagte dom af 10. september 2008 i sag 357/2006, jf. UfR H, er afsagt på et svigagtig og/eller fejlagtigt grundlag, og at dommene for så vidt er ugyldige. 7. de sagsøgte 1-2, 4-5 dømmes til at anerkende, at den af dommerne Niels Grubbe, Thomas Rørdam og Poul Dahl Jensen afsagte dom af 30. marts 2010 i sag 262/2008 mellem sagsøger og foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S, er afsagt på et svigagtig og/eller fejlagtigt grundlag, og at dommen for så vidt er ugyldig. Påkrav om forkyndelse af stævning: DMS mod Domstolsstyrelsen, Justitsministeren, DIFO og m.fl. Side 2

3 8. de sagsøgte 3-14 dømmes til at anerkende, at sagsøger har ret til fra de sagsøgte at modtage erstatning for afsætningstab og tab for markedsforstyrrelse opstået som følge af foreningen DIFO s påståede rettigheder og kompetencer i forhold til.dk-topdomænet og foreningen DIFO v/ Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Kaspar Linkis beslutninger og trusler om at inddrage co.dk. 9. Justitsministeren og Domstolsstyrelsen dømmes til at anerkende, at sagsøger har ret til fra Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen at modtage betaling for tab opstået som følge af den foretagne sagsbehandling ved domstolene. 10. de sagsøgte dømmes til at anerkende, at sagsøger har ret til fra de sagsøgte at modtage torterstatning. 11. Mads Bryde Andersen, foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S dømmes in solidum til sagsøger at betale kr. eller andet beløb fastsat af retten i foreløbig erstatning og/eller godtgørelse for de af sagsøger afholdte retsgebyrer og andre omkostninger i forbindelse med retssagerne om foreningen DIFO s påståede rettigheder og kompetencer i forhold til.dk-topdomænet. 12. de sagsøgte 3-12 og 14 dømmes til at anerkende, at de af Foreningen DIFO s Klagenævn v/ Lene Pagter Kristensen, Jens Schovsbo, Knud Walberg og Kaspar Linkis den 9. september 2010 og 6. april 2011 trufne afgørelser i forhold til sagsøger er ugyldige. 13. Justitsministeren og Domstolsstyrelsen dømmes til at anerkende, (1) at højesteretsdommernes bijobberi hos de private, jf. højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens bijobberi hos foreningen DIFO, udgør en alvorlig retssikkerhedsbrist som har kompromitteret og/eller umuliggjort højesteretsdommernes uafhængighed i hovedhvervet og givet spillerum til retsstridige domme til fordel for bijobsleverandører som DIFO, jf. UFR H, UfR H og UfR H, og (2) at fremgangsmåden med retsstridige/svigagtige højesteretsdomme til fordel for bijobsleverandører er retsstridigt i forhold til de gældende retlige normer tilvejebragt i henhold til samfundets demokratiske spilleregler fastsat af Folketinget og EMRK artikel 6.1. «De sagsøgtes navne og adresse, jf. retsplejelovens 348, stk. 2, nr.1, er i stævningen affattet således:» 1) Justitsministeren Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Påkrav om forkyndelse af stævning: DMS mod Domstolsstyrelsen, Justitsministeren, DIFO og m.fl. Side 3

4 2) Domstolsstyrelsen a. v/ dommerne Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønne (dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004, jf. SHR dom af 15. juni 2004 i sag V-95-02, UfR , bilag 1) b. v/ dommerne Poul Sørensen, Per Walsøe, Asbjørn Jensen, Poul Dahl Jensen, Henrik Waaben (dom af 10. september 2008 i sag 357/2006, jf. dommer Michael B. Elmers domme af 17. juli 2006 i sagerne H34/02, V109/03, V og V-25-04, UfR , bilag 2 og 3) c. v/ dommerne Niels Grubbe, Thomas Rørdam og Poul Dahl Jensen (dom af 30. marts 2010 i sag 262/2008, bilag 4) d. v/ dommerne Per Walsøe, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Poul Dahl Jensen, Michael Rekling (dom af 20. april 2010 i sag 131/2007, UfR , bilag 5). Store Kongensgade København K. 3) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) Bredgade København K. 4) Foreningen Dansk Internet Forum (DIFO) v/ Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm og Mads Berendt Kalvebod Brygge 43, 4. sal 1560 København V. 5) DK Hostmaster A/S (tidligere A/S PSE NR.5516) v/ Per Ole Jørgensen Kølle Kalvebod Brygge 43, 4. sal 1560 København V. 6) Foreningen DIFO s Klagenævn for domænenavne v/ Lene Pagter Kristensen, Jens Schovsbo, Knud Walberg og Kaspar Linkis Kalvebod Brygge 43, 4. sal 1560 København V. 7) Mads Bryde Andersen Gardes Alle Hellerup. Påkrav om forkyndelse af stævning: DMS mod Domstolsstyrelsen, Justitsministeren, DIFO og m.fl. Side 4

5 8) Lene Pagter Kristensen Stockholmsgade 43, 1. tv 2100 København Ø. 9) Jon Stokholm Soløsevej Gentofte. 10) Kaspar Linkis Ellesøpark Vedbæk. 11) Jens Schovsbo Rødstensvej Hellerup. 12) Jane Eis Larsen Finsensvej Frederiksberg. 13) Per Ole Jørgensen Kølle Vildtbaneparken 121 B 2635 Ishøj. 14) Nilfisk-Advance A/S Sognevej Brøndby. Procestilvarsling: Fhv. videnskabsminister Helge Sander Th Nielsens Gade Herning Fhv. højesteretspræsident Torben Melchior Frederiksholms Kanal 20, 2. th København K De sagsøgte bosiddende udenfor Københavns Byrets retskreds er stævnet ved Københavns Byret i medfør af retsplejelovens 237 og/eller 238 og/eller 242 og/eller 250, stk. 1. «Påkrav om forkyndelse af stævning: DMS mod Domstolsstyrelsen, Justitsministeren, DIFO og m.fl. Side 5

6 Anbringender Det, dommerfuldmægtig Pia Stokvad reelt anfører som begrundelse for ikke at lade stævningen blive forkyndt for de sagsøgte, er, at stævningen slet ikke indeholder nogen påstand, jf. ordlyden af retsplejelovens 348, stk. 2, nr. 3:»stævningen skal indeholde sagsøgerens påstand«, hvortil dommerfuldmægtig Pia Stokvad svarer» sagsøgerens påstande ikke er fyldestgørende anført«. Dommerfuldmægtig Pia Stokvads begrundelse for ikke at lade stævningen blive forkyndt for de sagsøgte er ganske urigtigt og utilbørligt, jf. retsplejelovens 48 og straffelovens 146 og 155. Det er sagsøgerens standspunkt, at dommerfuldmægtig Pia Stokvads nægtelse at lade stævningen blive forkyndt for de sagsøgte, ikke har noget som helst at gøre med, at» sagsøgerens påstande ikke er fyldestgørende anført«. Der er derimod tale om et forsøg på at sløre den kriminalitet, der forgår i forbindelse med dommernes bijobs, jf. Mads Bryde Andersen, Jon Stokholm og Lene Pagter Kristensens bedrageri af sagsøgeren med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN og en fiktiv overtagelse af kundeportefølje fra foreningen FIL. Her blev der afsagte flere svigagtige domme til fordele for bijobsleverandøren, Mads Bryde Andersen. Dommerfuldmægtig Pia Stokvads voldsomt og uproportionel fremgangsmåde er udtryk for nægtelse af adgang til at få fejlagtige domme ophævet. Det er ganske usædvanligt, at en dommer går så drastisk til værk for at hindre, at en sag bliver behandlet ved domstolene. Dommerfuldmægtig Pia Stokvads fremgangsmåde illustrerer den forudindtaget stilling og dermed inhabilitet - der har præget retssagen mod foreningen DIFO og interessekonstellationen mellem bijobsleverandøren og bijobstagerne, højesteretsdommere. Dommerfuldmægtig Pia Stokvads bemærkning om, at» sagsøgerens påstande ikke er fyldestgørende anført«, er rent proforma. Hun skal jo begrunde sin afgørelse. Stævningen omfatter flere retssager anlagt mod forskellige parter, jf. listen af de indstævnte og listen af de nedlagte påstande. Stævningen mod justitsministeren og Domstolsstyrelsen, som er af principiel karakter, er udtaget på baggrund af opfordringer fra Domstolsstyrelsen, som ikke mener selv at have muligheder for at behandle et rejst spørgsmål om undersøgelse af omstændighederne omkring nogle dommeres afsigelse af en række tvivlsomme og fejlagtige domme til fordele for foreningen DIFO på grundlag af åbenbare urigtige, opdigtede og falske oplysninger. Med stævningen får parterne herunder justitsministeren og Domstolsstyrelsen - muligheden for at få grundlaget for disse omstridte domme belyst, bl.a. ved afhøring af dommerne. Stævningen drejer sig om prøvelse af magtfordrejning, svindel i forbindelse med dommerbijobberi hos de private, og foreningen DIFO s bedrageri med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN, og DIFO s opdigtede overtagelse af kundeportefølje fra foreningen FIL. Påkrav om forkyndelse af stævning: DMS mod Domstolsstyrelsen, Justitsministeren, DIFO og m.fl. Side 6

7 Kun uhæderlige dommere med kortsigtet interesser i bijobsmiljøet må formodes at have interesser i, at sådanne en sag om svigagtige domme til fordele for bijobsleverandører kun får lov til at cirkulere på rygteniveau, og slet ikke bliver behandlet ved domstolene. Domstolsstyrelsen har opfordret sagsøger til at anlægge retssagen, og parterne er således Domstolsstyrelsen og sagsøgeren. Der henvises til retsplejerådets følgende bemærkning i betænkning nr. 1401/2001:»3.2 Forhandlingsprincippet Retsplejerådet finder, at forhandlingsprincippet i dispositive civile sager har meget stærke grunde for sig. Sagen angår parternes forhold, og parternes rådighed over deres egne anliggender bør respekteres. Parterne kender sagen bedst og er de nærmeste til at skønne over, hvilke anbringender og hvilken bevisførelse sagen kan bære. «Retssagen mod foreningen DIFO og selskabet DK Hostmaster A/S omhandler foreningen DIFO s påstået rettigheder og kompetencer i forhold til Internettet og domænenavne i Danmark. Sagen mod sagsøgte 14, Nilfisk-Advance A/S, er en indbringelse for domstolene af en klagesag vedr. domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk, nilfisk-advance.co.dk og co.dk, jf. påstand nr.12. Domænenavnet co.dk, som DIFO har forsøgt at inddrage med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN, og grundlaget for sagsøgers virksomhed, ville have været inddraget, hvis DK Hostmaster A/S (sagsøgte 5) og DIFO s Klagenævn (sagsøgte 6) ikke havde modtaget en kopi af stævningen indholdene de nedlagte påstande. Som det fremgår af vedlagt skrivelse af 9. maj 2011 fra advokat Mads Berendt til Københavns Byret, er han indtrådt i sagen som advokat for de sagsøgte 4, 5, 7 og 13. Det, dommerfuldmægtig Pia Stokvad reelt har gjort, er retsstridigt at agere procesbevillingsdommer for Københavns Byret, og foretaget en summarisk og forudindtaget forhåndsafgørelse af sagen. Herefter nægtede hun, at stævningen bliver forkyndt for de sagsøgte. Det bestrides, at de i stævningen nedlagte 13 påstande ikke skulle være»fyldestgørende anført«i stævningen, jf. retsplejelovens 348, stk. 2, nr. 3. Det er ubestridt, at foreningen DIFO har bedraget sagsøgeren med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN og en fiktiv overtagelse af kundeportefølje fra foreningen FIL, og svigagtigt har opnået højesteretsdommene refereret i UfR og UfR Det er en klar krænkelse af EMRK art. 6.1, at domstolene, i de 11 år sagen har stået på, har anvendt»unødig formalisme«og»uproportional begrænsninger«af»access to court«til reelt at afskær sagsøgeren fra at få sagen om foreningen DIFO s opdigtede rettigheder og kompetencer behandlet ved en uafhængig og upartisk ret. Der henvises til retsplejerådets bemærkning om, at der i forhold til EMRK art. 6.1, skal være (reel) adgang til en domstol og at rettergangen skal være retfærdig (fair). Påkrav om forkyndelse af stævning: DMS mod Domstolsstyrelsen, Justitsministeren, DIFO og m.fl. Side 7

8 Dommerfuldmægtig Pia Stokvad har såvel ved handling, som ved holdning tydelig vist, at hun er forudindtaget i forhold til sagen, og derfor er inhabil til at behandle den. Hendes holdning ved telefonsamtalen af 6. juni 2011 var, at ingen dommer skal forklare noget som helst om hvad de har gjort i sagen om DIFO s opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN ( UfR og UfR ) eller hvorfor de har gjort som de har gjort i de afsagte domme. I skrivelsen af 30. maj 2011 har dommerfuldmægtig Pia Stokvad også fundet anledning til at lufte hendes opfattelse af, hvorledes sagen skal afgøres, og med hvilken begrundelse:»de af sagsøger nedlagte påstande findes ikke egnede til at kunne danne grundlag for domstolsprøvelse«. Hertil skal bemærkes, at det er almindelig praksis her i landet, at de ved en stævning nedlagte påstande, ikke nødvendigvis svarer til de påstande, der bliver nedlagt i forbindelse med en hovedforhandling, jf. retsplejelovens 357 og 365. Derudover henvises til retsplejerådets betænkning nr. 1401/2001. Heraf fremgår bl.a. følgende:»retsplejerådet har overvejet, om visse tvistige dispositive civile sager bør undergives en mere summarisk behandling. Efter gældende ret er der ikke nogen særskilt regulering, som direkte tager sigte på at undergive en tvistig sag en summarisk behandling. Retsplejerådet har overvejet, om der i retsplejeloven bør fastsættes en regel om afvisning af åbenbart grundløse påstande og anbringender. Der må i den forbindelse sondres mellem tilfælde, hvor selve kravet (påstanden) eller begrundelsen (anbringenderne) materielt er åbenbart grundløs, og tilfælde, hvor påstande eller anbringender er formuleret på en uegnet måde. Der må med andre ord sondres mellem sagens substans og præsentationen heraf. En eventuel regel om afvisning af åbenbart grundløse påstande og anbringender måtte i hvert fald være begrænset til den førstnævnte situation. Hvis påstande eller anbringender er uklare eller i øvrigt uegnede til at danne grundlag for sagens afgørelse, må retten søge påstandene eller anbringenderne præciseret ved spørgsmål til den pågældende part. Hertil kommer, at en egentlig forhåndsafvisning, uanset hvor velbegrundet den er ud fra en nøgtern vurdering, vil kunne opfattes som et signal om, at man bliver stoppet i sin sag på forhånd - uden at blive hørt, uden at få "sin dag i retten" (one's day in court). Endvidere er der stor forskel på, om anbringender findes åbenbart grundløse af bevismæssige eller retlige grunde. Uanset hvor usandsynlig et anbringende virker, vil det være forkert at skride til forhåndsafvisning og dermed afskæring af enhver bevisførelse om det pågældende forhold. Påkrav om forkyndelse af stævning: DMS mod Domstolsstyrelsen, Justitsministeren, DIFO og m.fl. Side 8

9

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Rapport om tolkebistand i retssager

Rapport om tolkebistand i retssager Side 1 af 49 Rapport om tolkebistand i retssager Afgivet af Arbejdsgruppen om tolkebistand i retssager nedsat under Domstolsstyrelsen København, April 2003 1. Indledning 2. Resumé af rapportens afsnit

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad 1. GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING med visse kommentarer 2010 Jakob S. Arrevad 2. 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...8 1.1. Behandlingen af klager over advokaters

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. november 2011 V-29-11 1) Fagligt Fælles Forbund 2) Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen (begge advokat Peter Giersing) mod 1) Det

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 1 Indhold Forord 4 1. Arbejdsretten 5 1.1. Kompetence 5 1.2. Sammensætning 5 1.2.1. Regelsættet 5 1.2.2. Arbejdsrettens formandskab 6 1.2.3.

Læs mere