Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af censorordningen. Tabelrapport"

Transkript

1 Evaluering af censorordningen Tabelrapport

2 Evaluering af censorordningen Tabelrapport

3 Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold Indledning 5 1 Censorer 6 2 Studieledere 16 3 Censorformænd 28

5 Indledning Dette bilag til evalueringen af censorordningen tager udgangspunkt i de tre spørgeskemaundersøgelser gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut i Denne tabelrapport indeholder tabeller der viser svarfordelingerne på de lukkede spørgsmål i spørgeskemaerne. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor respondenterne udelukkende kunne besvare spørgsmålet ved at sætte én eller flere markeringer. Det er vigtigt at være opmærksom på at tabellerne i denne tabelrapport indeholder alle besvarelser på et givent spørgsmål, mens en række af tabellerne i rapporten er baseret på kryds mellem flere spørgsmål, hvorfor tallene for et givent spørgsmål i henholdsvis rapport og tabelrapport kan variere. Alle besvarelserne fra censorerne er opdelt på hovedområde i tabelrapporten, da det er denne inddeling, der var udgangspunkt for udtrækket af stikprøven. En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes som appendiks bagerst i evalueringsrapporten. Evaluering af censorordningen 5

6 1 Censorer 1. Hvad er dit køn? (n = 239 ) (n = 269) (n = 261) (n = 266) (n = 177) (n = 1.212) Kvinde 46 % 23 % 20 % 34 % 10 % 27 % Mand 55 % 77 % 80 % 66 % 90 % 73 % 2. Hvor er du ansat? (n = 243) (n = 271) (n = 262) (n = 267) (n = 180) (n = 1.223) Universitet 43 % 33 % 55 % 44 % 27 % 41 % Sektorforskningsinstitution 3 % 2 % 3 % 2 % 1 % 2 % Professionshøjskole eller erhvervsakademi 4 % 4 % 1 % 3 % 1 % 3 % Gymnasium, erhvervsskole eller anden ungdomsuddannelsesinstitution 10 % 3 % 4 % 0 % 0 % 4 % Anden offentlig ansættelse 11 % 15 % 6 % 26 % 7 % 13 % Privat ansættelse 14 % 30 % 28 % 14 % 59 % 27 % Andet 16 % 13 % 3 % 11 % 6 % 10 % 3. Hvilken region bor du i? (n = 235) (n = 271) (n = 261) (n = 264) (n = 178) (n = 1.209) Region Nordjylland 5 % 6 % 8 % 4 % 11 % 6 % Region Midtjylland 18 % 24 % 22 % 25 % 21 % 22 % Region Syddanmark 15 % 12 % 14 % 17 % 12 % 14 % Region Hovedstaden 53 % 50 % 47 % 49 % 48 % 49 % Region Sjælland 10 % 9 % 10 % 5 % 8 % 8 % 6

7 4. Har du fungeret som censor indenfor de sidste fire år? (n = 245) (n = 273) (n = 262) (n = 267) (n = 181) (n = 1.228) Ja 97 % 93 % 93 % 95 % 98 % 95 % Nej 3 % 7 % 7 % 5 % 2 % 5 % 5. Hvad er årsagen til at du ikke blev anvendt som censor indenfor beskikkelsesperioden? HUM/TEO (n = 8) SAMF (n = 18) NAT (n = 18) SUND (n = 14) TEK (n = 3) Alle hovedområder (n = 61) Jeg har ikke kunnet deltage 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Jeg har ikke fået tildelt nogen censoropgaver 50 % 83 % 100 % 71 % 67 % 80 % Anden årsag 50 % 17 % 0 % 29 % 33 % 20 % Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har du fungeret som censor indenfor de sidste fire år? har svaret Nej som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 6. I hvor mange år har du været censor ved dit nuværende korps? (n = 239) (n = 259) (n = 240) (n = 259) (n = 175) (n = 1.172) 1 år 3 % 8 % 6 % 5 % 2 % 5 % 2 år 3 % 9 % 7 % 7 % 6 % 6 % 3 år 13 % 12 % 9 % 11 % 8 % 11 % 4 år 5 % 5 % 5 % 6 % 6 % 6 % 5 år 5 % 7 % 10 % 9 % 5 % 7 % 6 år 8 % 3 % 8 % 7 % 7 % 6 % 7 år 8 % 5 % 5 % 8 % 7 % 6 % 8 år 8 % 7 % 5 % 8 % 5 % 7 % 9 år 1 % 2 % 0 % 2 % 0 % 1 % 10 år 9 % 4 % 8 % 8 % 10 % 7 % Mere end 10 år 40 % 39 % 38 % 30 % 45 % 38 % 7

8 7. Ved hvor mange eksamensterminer har du været tildelt censoropgaver inden for den seneste fireårige beskikkelsesperiode? (n = 206) (n = 207) (n = 195) (n = 213) (n = 156) (n = 977) Ved 1 eksamensperiode 2 % 5 % 9 % 5 % 8 % 6 % Ved 2 eksamensperioder 5 % 7 % 11 % 9 % 10 % 8 % Ved 3 eksamensperioder 8 % 9 % 14 % 8 % 6 % 9 % Ved 4 eksamensperioder 13 % 15 % 16 % 16 % 21 % 16 % Ved 5 eksamensperioder 8 % 4 % 7 % 9 % 6 % 7 % Ved 6 eksamensperioder 18 % 18 % 12 % 10 % 14 % 15 % Ved 7 eksamensperioder 10 % 5 % 2 % 7 % 6 % 6 % Ved 8 eksamensperioder 33 % 27 % 18 % 27 % 22 % 26 % Ved 9 eksamensperioder 2 % 1 % 0 % 2 % 0 % 1 % Ved 10 eksamensperioder 2 % 9 % 10 % 7 % 6 % 7 % 8. Hvem er det typisk, der informerer dig om, at du er blevet udpeget som censor ved en given eksamen? (n = 237) (n = 255) (n = 243) (n = 252) (n = 177) (n = 1.164) Censorformanden 22 % 8 % 2 % 8 % 1 % 8 % Censorsekretariatet 21 % 11 % 2 % 13 % 4 % 11 % Studielederen 2 % 2 % 7 % 2 % 3 % 3 % Eksaminator i det pågældende fag 8 % 6 % 67 % 19 % 53 % 29 % Sekretær på det universitet der afholder eksamen 47 % 73 % 21 % 56 % 38 % 48 % Anden 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 9. Hvor mange procent af de universiteter, som hører under censorkorpsets område, har du været censor for inden for indeværende beskikkelsesperiode? (n = 216) (n = 225) (n = 211) (n = 236) (n = 157) (n = 1.045) 0-25 % 10 % 20 % 24 % 16 % 26 % 19 % % 22 % 31 % 19 % 26 % 17 % 23 % % 17 % 12 % 10 % 12 % 6 % 12 % % 51 % 36 % 47 % 47 % 50 % 46 % 8

9 10. Hvilke eksamensformer er du censor ved? Mundtlig prøve (eksempelvis på baggrund af en større skriftlig opgave eller synopsis) HUM/TEO (n =236) SAMF (n = 255) NAT (n = 244) SUND (n = 252) TEK (n = 177) Alle hovedområder (n = 1.164) 87 % 84 % 67 % 71 % 71 % 76 % Skriftlig prøve 61 % 50 % 38 % 56 % 31 % 48 % Skriftlig hjemmeopgave 81 % 48 % 16 % 20 % 9 % 36 % Bachelorprøve 67 % 57 % 53 % 40 % 60 % 55 % Kandidatspeciale/masterprojekt 88 % 85 % 78 % 68 % 73 % 79 % Andet 6 % 8 % 12 % 11 % 12 % 10 % Total 389 % 332 % 265 % 266 % 256 % 304 % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. 11. Hvor mange procent af de censuropgaver, som du får tildelt, ligger inden for dit primære faglige hovedområde? (n = 235) (n = 254) (n = 242) (n = 252) (n = 178) (n = 1.161) % 69 % 79 % 86 % 81 % 82 % 79 % % 21 % 16 % 11 % 13 % 17 % 15 % % 7 % 4 % 3 % 4 % 2 % 4 % % 3 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0-20 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 12. Har du på noget tidspunkt været censor for en eksaminator, som har været censor ved en eksamen, hvor du var eksaminator? (n = 236) (n = 255) (n = 242) (n = 253) (n = 177) (n = 1.163) Ja 20 % 13 % 38 % 15 % 13 % 20 % Nej 54 % 62 % 55 % 78 % 70 % 64 % Nej, jeg er aftagercensor 27 % 24 % 7 % 8 % 17 % 17 % 13. Har du mere end én gang haft censuropgaver ved den samme eksaminator inden for indeværende beskikkelsesperiode? (n = 235) (n = 255) (n = 242) (n = 253) (n = 177) (n = 1.162) Ja 73 % 63 % 74 % 69 % 79 % 71 % Nej 27 % 37 % 26 % 31 % 22 % 29 % 9

10 14. Hvor ofte indberetter du om eksamen (både om positive og negative forhold)? (n = 236) (n = 255) (n = 244) (n = 253) (n = 177) (n = 1.165) Efter hver eksamen 48 % 72 % 68 % 72 % 51 % 63 % En gang pr. eksamenstermin 15 % 8 % 3 % 8 % 10 % 9 % En gang årligt 8 % 8 % 1 % 5 % 10 % 6 % Jeg har ikke indberettet 29 % 12 % 28 % 15 % 29 % 22 % 15. Har du i dine indberetninger til et eller flere universiteter påtalt følgende forhold ved en konkret eksamenssituation? HUM/TEO (n = 166) SAMF (n = 221) NAT (n = 172) SUND (n = 213) TEK (n = 122) Alle hovedområder (n = 894) At prøverne og kravene ved de enkelte eksaminer ikke har været i overensstemmelse med studieordningens formål og krav? 9 % 5 % 1 % 4 % 3 % 4 % At prøverne ikke er gennemført i overensstemmelse med gældende regler? At de studerende ikke har fået ensartet og retfærdig behandling? 4 % 5 % 0 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 4 % 0 % 2 % At det faglige niveau var utilstrækkeligt 22 % 19 % 5 % 19 % 7 % 15 % Andet 23 % 30 % 11 % 17 % 11 % 19 % Ingen af ovenstående 55 % 53 % 86 % 62 % 80 % 66 % Total 115 % 113 % 102 % 108 % 103 % 109 % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Hvor ofte indberetter du om eksamen (både om positive og negative forhold)? har svaret Efter hver eksamen, En gang pr. eksamenstermin eller En gang årligt som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 16. Har du i dine indberetninger over for en uddannelse kommenteret hvorvidt eksamenseller prøveformerne er egnet i forhold til uddannelsens formål og indhold? (n = 167) (n = 224) (n = 175) (n = 212) (n = 125) (n = 903) Ja 44 % 46 % 25 % 52 % 30 % 41 % Nej 56 % 54 % 75 % 48 % 70 % 59 % Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Hvor ofte indberetter du om eksamen (både om positive og negative forhold)? har svaret Efter hver eksamen, En gang pr. eksamenstermin eller En gang årligt som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 10

11 17. Oplever du, at universitetet/universiteterne følger op på censorkorpsets indberetninger? (n = 167) (n = 223) (n = 173) (n = 212) (n = 123) (n = 898) I høj grad 16 % 17 % 8 % 14 % 11 % 14 % I nogen grad 28 % 24 % 12 % 21 % 15 % 20 % I mindre grad 5 % 5 % 5 % 7 % 4 % 5 % Slet ikke 1 % 3 % 2 % 4 % 2 % 2 % Jeg har ikke viden om hvorvidt universitetet/universiteterne har foretaget en opfølgning på indberetningerne Universitetet/universiteterne har ikke fulgt op på indberetningerne 52 % 52 % 73 % 51 % 68 % 58 % 0 % 0 % 1 % 3 % 0 % 1 % Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Hvor ofte indberetter du om eksamen (både om positive og negative forhold)? har svaret Efter hver eksamen, En gang pr. eksamenstermin eller En gang årligt som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 18. Anvender du standardskemaer til dine indberetninger? (n = 168) (n = 224) (n = 177) (n = 214) (n = 125) (n = 908) Ja 84 % 96 % 96 % 98 % 94 % 94 % Nej 11 % 3 % 2 % 1 % 3 % 4 % Nej, der findes ingen standardskemaer 5 % 1 % 2 % 1 % 3 % 2 % Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Hvor ofte indberetter du om eksamen (både om positive og negative forhold)? har svaret Efter hver eksamen, En gang pr. eksamenstermin eller En gang årligt som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 19. Har du deltaget i kontaktmøder mellem censorkorpset og universiteterne? (n = 244) (n = 272) (n = 262) (n = 267) (n =197 ) (n = 1.224) Ja 35 % 40 % 6 % 22 % 16 % 24 % Nej 33 % 41 % 36 % 42 % 51 % 40 % Jeg er ikke blevet indkaldt til kontaktmøde 32 % 19 % 58 % 37 % 33 % 36 % 20. Hvor mange procent af de afholdte kontaktmøder har du deltaget i inden for den seneste fireårige beskikkelsesperiode? (n = 70) (n = 83) (n = 13) (n = 41) (n = 18) (n = 225) 0-25 % 13 % 21 % 0 % 15 % 28 % 16 % % 33 % 39 % 23 % 24 % 39 % 33 % % 19 % 13 % 15 % 7 % 6 % 13 % % 36 % 28 % 62 % 54 % 28 % 37 % Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har du deltaget i kontaktmøder mellem censorkorpset og universiteterne? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 11

12 21. Oplevede du kontaktmødet/kontaktmøderne som relevante? (n = 84) (n = 107) (n = 16) (n = 56) (n = 29) (n = 292) I høj grad 50 % 42 % 25 % 41 % 28 % 42 % I nogen grad 45 % 46 % 50 % 52 % 62 % 49 % I mindre grad 2 % 10 % 19 % 7 % 10 % 8 % Slet ikke 2 % 2 % 6 % 0 % 0 % 2 % Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har du deltaget i kontaktmøder mellem censorkorpset og universiteterne? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 22. Hvad er grunden til at du ikke har deltaget i kontaktmøderne? HUM/TEO (n = 80) SAMF (n = 111) NAT (n = 88) SUND (n = 108) TEK (n = 91) Alle hovedområder (n = 478) Jeg har ikke haft tid 60 % 60 % 41 % 53 % 55 % 54 % Møderne blev afholdt for langt fra, hvor jeg bor 20 % 21 % 15 % 33 % 23 % 23 % Man får ikke rejserefusion 8 % 5 % 3 % 12 % 4 % 7 % Møderne er uinteressante for mig 14 % 18 % 23 % 19 % 33 % 21 % Anden årsag 31 % 24 % 30 % 25 % 17 % 25 % Total 133 % 128 % 111 % 142 % 132 % 130 % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har du deltaget i kontaktmøder mellem censorkorpset og universiteterne? har svaret Nej, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 23. Hvilken kontakt har der ellers været mellem dig og universitetet/universiteterne i indeværende beskikkelsesperiode? Jeg får mails tilsendt med materiale eller links (udover selve eksamen) Kontakten er sket gennem formandskabet Jeg skal selv holde mig ajour via universitetets hjemmeside HUM/TEO (n = 78) SAMF (n = 52) NAT (n = 149) SUND (n =98) TEK (n = 59) Alle hovedområder (n = 436) 44 % 42 % 36 % 54 % 41 % 43 % 47 % 23 % 8 % 19 % 5 % 19 % 18 % 21 % 4 % 11 % 14 % 12 % Ved personlig kontakt 40 % 35 % 64 % 39 % 51 % 49 % Anden kontakt 4 % 15 % 7 % 4 % 15 % 8 % Ingen 10 % 21 % 20 % 21 % 19 % 19 % Total 163 % 158 % 140 % 149 % 144 % 149 % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har du deltaget i kontaktmøder mellem censorkorpset og universiteterne? har svaret Nej, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 12

13 24. Har du deltaget i et eller flere censormøder siden 2009? (n = 244) (n = 272) (n = 261) (n = 267) (n = 179) (n = 1.223) Ja 41 % 38 % 5 % 23 % 11 % 24 % Nej 41 % 45 % 36 % 39 % 58 % 43 % Jeg er ikke blevet indkaldt til censormøde 18 % 17 % 59 % 38 % 32 % 33 % 25. Oplevede du censormødet/censormøderne som relevante? (n = 99) (n = 101) (n = 12) (n = 60) (n = 19) (n = 291) I høj grad 57 % 57 % 42 % 55 % 4 % 55 % I nogen grad 37 % 32 % 50 % 35 % 42 % 36 % I mindre grad 6 % 11 % 8 % 10 % 16 % 9 % Slet ikke 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har du deltaget i censormøder siden 2009 har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 26. Hvor mange procent af de afholdte censormøder har du deltaget i inden for den seneste fireårige beskikkelsesperiode? (n = 85) (n = 78) (n = 11) (n = 45) (n = 11) (n =230) 0-25 % 5 % 8 % 0 % 2 % 27 % 6 % % 31 % 42 % 27 % 20 % 27 % 32 % % 21 % 13 % 0 % 7 % 18 % 14 % % 44 % 37 % 73 % 71 % 27 % 47 % Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har du deltaget i censormøder siden 2009 har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 27. Hvad er grunden til at du ikke har deltaget i censormøderne? HUM/TEO (n = 98) SAMF (n =117) NAT (n = 89) SUND (n = 98) TEK (n = 100) Alle hovedområder (n = 502) Jeg har ikke haft tid 61 % 71 % 48 % 59 % 55 % 60 % Møderne blev afholdt for langt fra, hvor jeg bor 28 % 18 % 12 % 34 % 22 % 23 % Man får ikke rejserefusion 9 % 4 % 3 % 10 % 4 % 6 % Møderne er uinteressante for mig 13 % 20 % 33 % 11 % 26 % 20 % Andet 27 % 19 % 19 % 28 % 22 % 23 % Total 138 % 132 % 116 % 142 % 129 % 132 % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har du deltaget i censormøder siden 2009 har svaret Nej, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 13

14 28. Er der anden kontakt mellem dig som censor og formandskabet? Formandskabet er i personlig kontakt med mig via telefon eller mail Formanskabet udsender fællesmails/nyhedsbreve til os censorer Formanskabet holder os ajour via hjemmeside Der har ikke været nogen kontakt fra formandskabet (udover eventuelt beskikkelse) HUM/TEO (n = 145) SAMF (n = 168) NAT (n = 244) SUND (n = 204) TEK (n = 158) Alle hovedområder (n = 919) 36 % 19 % 6 % 11 % 8 % 14 % 60 % 52 % 29 % 31 % 42 % 41 % 5 % 8 % 10 % 11 % 12 % 9 % 23 % 36 % 63 % 54 % 51 % 48 % Anden kontakt 6 % 5 % 3 % 7 % 6 % 5 % Total 128 % 121 % 110 % 115 % 118 % 117 % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har du deltaget i censormøder siden 2009 har svaret Nej eller Jeg er ikke blevet indkaldt til censormøde, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 29. Har du modtaget indberetning fra censorformandskabet i indeværende beskikkelsesperiode (indberetningen til universiteterne på baggrund af indberetninger fra censorerne)? (n = 238) (n = 260) (n = 254) (n = 260) (n = 177) (n = 1.189) Ja 53 % 50 % 19 % 23 % 34 % 36 % Nej 47 % 50 % 82 % 77 % 66 % 65 % 30. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med kontakten til formandskabet? (n = 238) (n = 263) (n = 248) (n = 255) (n = 171) (n = 1.175) Tilfreds 61 % 44 % 38 % 37 % 42 % 45 % Overvejende tilfreds 35 % 46 % 48 % 48 % 54 % 46 % Overvejende utilfreds 2 % 7 % 10 % 11 % 3 % 7 % Utilfreds 2 % 3 % 4 % 4 % 1 % 3 % På følgende områder, får du forud for censuropgaven den fornødne information fra universitetet om uddannelsen generelt (studieordninger, ændringer mv.) (n = 240) (n = 263) (n = 247) (n = 252) (n = 177) (n = 1.179) I høj grad 46 % 52 % 29 % 42% 35 % 41 % I nogen grad 40 % 33 % 40 % 32 % 39 % 36 % I mindre grad 8 % 11 % 22 % 20 % 23 % 16 % Slet ikke 6 % 4 % 10 % 7 % 4 % 6 % 14

15 32....om de fag som eksamen er knyttet til (n = 238) (n = 261) (n = 248) (n = 253) (n = 176) (n = 1.176) I høj grad 49, % 53 % 49 % 48 % 49 % 50 % I nogen grad 37 % 34 % 34 % 32 % 38 % 35 % I mindre grad 10 % 9 % 11 % 14 % 13 % 11 % Slet ikke 4 % 4 % 6 % 6 % 1 % 4 % om eksamensopgavernes indhold og formulering (n = 238) (n = 262) (n = 252) (n = 251) (n = 176) (n = 1.179) I høj grad 59 % 54 % 67 % 65 % 65 % 62 % I nogen grad 30 % 34 % 24 % 22 % 27 % 27 % I mindre grad 7 % 8 % 6 % 7 % 8 % 7 % Slet ikke 4 % 4 % 3 % 5 % 1 % 4 % om planen for eksamensforløb (n = 239) (n = 264) (n = 251) (n = 253) (n = 175) (n = 1.182) I høj grad 67 % 67 % 64 % 68 % 71 % 67 % I nogen grad 25 % 24 % 27 % 22 % 22 % 24 % I mindre grad 6 % 6 % 7 % 7 % 6 % 6 % Slet ikke 2 % 4 % 2 % 3 % 1 % 3 % 15

16 2 Studieledere 1. Hvilket universitet er dit studienævn tilknyttet? (N = 124) Aarhus Universitet % Aalborg Universitet 4 3 % Copenhagen Business School % Danmarks Tekniske Universitet % IT universitetet 0 0 % Københavns Universitet % Roskilde Universitet % Syddansk Universitet % Total % Ubesvaret/ikke relevant 3 2. Hvilket fagområde dækker dit studienævn primært? (N = 124) Det humanistiske eller teologiske område % Det samfundsvidenskabelige område % Det naturvidenskabelige område % Det sundhedsvidenskabelige område % Det teknisk-videnskabelige område % Total % Ubesvaret/ikke relevant 3 3. Hvilket fagområde tilhører de censorkorps som dit studienævn benytter? (N = 126) Det humanistiske eller teologiske område % Det samfundsvidenskabelige område % Det naturvidenskabelige område % Det sundhedsvidenskabelige område % Det teknisk-videnskabelige område % Total % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. 16

17 4. Hvordan blev arbejdet med fordeling af censuropgaver til de enkelte eksamensperioder hovedsagligt organiseret i 2012? (N = 124) Censorformandskabet udarbejder oplæg til universitetet Censorformandskabet udpeger gruppen af censorer der skal bruges, hvorefter universitetet fordeler dem på de enkelte prøver % % Universitetet udarbejder oplæg til formandskabet % De enkelte undervisere (eksaminatorer) kommer med forslag til censorformandskabet % Censorformandskabet høres ikke % Andet 11 9 % Total % Ubesvaret/ikke relevant 3 5. Hvem foretager den endelige fordeling af censuropgaver? (N = 125) Censorformandskabet % Universitetet 9 7 % Universitetet og censorformand sammen % Universitetet høres ikke 0 0 % Censorsekretariatet 3 2 % Censorformandskab og -sekretariat 5 4 % Censorsekretariat og universitetets ledelse 0 0 % Universitet og censorformandskabet 6 5 % Universitet og eksaminator % Eksaminator % Andre 1 1 % Total % Ubesvaret/ikke relevant 2 6. Oplever du, at der er censorkorps der afviger fra den måde at fordele censuropgaver på, som du netop har angivet? (N = 126) Ja % Nej % Total % Ubesvaret/ikke relevant 1 17

18 Prioriter venligst hvor højt I vægter følgende hensyn i fordelingen af censuropgaver 7. Hensynet til rotation af censorer (N = 124) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % Total % Ubesvaret/ikke relevant 3 8. Hensynet til at arbejdsbyrden pr. semester er nogenlunde ens for alle censorer (N = 124) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % Total % Ubesvaret/ikke relevant 3 9. Hensynet til censors faglige indsigt (N = 124) Høj prioritet % Mellem prioritet 0 0 % Lav prioritet 0 0 % Total % Ubesvaret/ikke relevant Hensynet til geografi (at censor bor tæt på universitetet) (N = 124) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % Total % Ubesvaret/ikke relevant 3 18

19 11. Hensynet til censorernes præferencer til censuropgaver (N = 124) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % Total % Ubesvaret/ikke relevant Hensynet til undervisers/eksaminators ønske til censor (N = 124) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % Total % Ubesvaret/ikke relevant Hensynet til censorernes tilgængelighed (N = 124) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % Total % Ubesvaret/ikke relevant Hensynet til at alle censorer bruges regelmæssigt (N = 124) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % Total % Ubesvaret/ikke relevant 3 19

20 15. Fra hvor mange af censorerne (fra de enkelte censorkorps) blev der typisk indgivet indberetninger vedrørende eksamensforløb i 2012? (N = 125) % % % % 35-65% 10 8 % Under 35% % Ved ikke % Total % Ubesvaret/ikke relevant Hvordan modtog du hovedsagligt censorernes indberetninger i 2012? (N = 126) Censorerne sendte dem selv til os % Censorformandskabet sendte dem direkte videre til os uden videre redigering 8 6 % Der blev sendt kopier til os 11 9 % Der blev sendt kopier til de involverede eksaminatorer (undervisere) De dannede grundlag for én samlet beretning til os fra censorformandskabet 3 2 % % Ingen af ovenstående % Total % Ubesvaret/ikke relevant 1 Hvor ofte indeholder censorernes indberetninger negative bemærkninger om, hvorvidt kravet til indholdet af prøverne er i overensstemmelse med målbeskrivelserne? (N = 114) Altid 0 0 % Ofte 1 1 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant 13 20

21 18....negative bemærkninger om, hvorvidt prøverne er gennemført i overensstemmelse med gældende regler? (N = 114) Altid 0 0 % Ofte 0 0 % Nogle gange 4 4 % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant negative bemærkninger om, hvorvidt de studerende har fået en ensartet og retfærdig behandling? (N = 114) Altid 0 0 % Ofte 0 0 % Nogle gange 3 3 % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant negative bemærkninger om det faglige niveau? (N = 114) Altid 0 0 % Ofte 0 0 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant forslag til udvikling af prøvesystemet? (N = 113) Altid 0 0 % Ofte 2 2 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant 14 21

22 22. Hvor tilfreds er du med antallet af censorindberetninger? (N = 115) Tilfreds % Overvejende tilfreds % Overvejende utilfreds 10 9 % Utilfreds 9 8 % Total % Ubesvaret/ikke relevant Hvor tilfreds er du med kvaliteten af de indkomne censorindberetninger? (N = 112) Tilfreds % Overvejende tilfreds % Overvejende utilfreds 8 7 % Utilfreds 5 4 % Total % Ubesvaret/ikke relevant 15 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 24. Beretningerne bruges som udgangspunkt for en dialog på uddannelsen om udvikling af nye eksamens- og prøveformer (N = 114) Enig % Overvejende enig % Hverken enig eller uenig % Overvejende uenig % Uenig % Total % Ubesvaret/ikke relevant 13 22

23 25. Beretningerne bruges primært til at rette op på forhold vedrørende prøvernes afholdelse (N = 113) Enig % Overvejende enig % Hverken enig eller uenig % Overvejende uenig 7 6 % Uenig % Total % Ubesvaret/ikke relevant I hvor stor en andel af de modtagne beretninger fra 2012 vil du anslå at der gives tilbagemeldinger, der kan anvendes til at udvikle eksamens-og prøvesystemets kvalitet? (N = 77) 0-25 % % % 8 10 % % 2 3 % % 2 3 % 100 % Ubesvaret/ikke relevant Hvilke kontaktmøder mellem censorerne og jer er der blevet afholdt de seneste to år? (N = 120) Der er afholdt kontaktmøder mellem vores uddannelse og censorerne Der er afholdt kontaktmøder med alle uddannelserne, som korpset dækker, samlet og censorerne % % Der er ikke blevet afholdt kontaktmøder overhovedet % Total % Ubesvaret/ikke relevant 7 23

24 28. Hvilke kontakter har der i øvrigt været mellem censorerne og universiteterne de seneste to år? (N = 123) Skriftligt informationsmateriale fra universitetet % Gennem formandskabet % Gennem personlige kontakter (evt. telefonisk og mail) % Ingen 6 5 % På anden vis % Total % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. 29. Hvordan foregår dialogen primært om udvikling af prøve- og eksamenssystemet mellem censorformandskabet for det enkelte korps og universitet? (N = 115) Via den årlige beretning til universitetet % Formandskabet afholder møder med universitetet % Formandskabet har dialog via telefon og mail med universitet Dialogen foregår primært gennem censorkorpssekretariaterne og universitet % % På anden vis % Total % Ubesvaret/ikke relevant Har jeres aftagerpanel i indeværende beskikkelsesperiode hørt et eller flere censorformandskaber i spørgsmål om udvikling af nye prøveformer? (N = 120) Ja % Nej % Total % Ubesvaret/ikke relevant 7 24

25 31. Har censorformandskaberne i indeværende beskikkelsesperiode haft indflydelse på ændringer inden for prøve- og eksamenssystemet i studieordningen? (N = 118) Ja % Nej % Nej, vi har ikke foretaget nogen ændringer i studieordningen, som berører prøve- og eksamenssystemet % Total % Ubesvaret/ikke relevant Afgav alle censorformandskaberne tilknyttet jeres studienævn i 2012 en indberetning til jer på baggrund af censorernes indberetninger? (N = 113) Ja % Nej % Total % Ubesvaret/ikke relevant 14 Indeholder formandskabernes årlige indberetninger 33. status for censorkorpsets sammensætning og udvikling (N = 95) Altid % Ofte % Nogle gange % Sjældent 9 9 % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant negative bemærkninger om, hvorvidt prøverne er i overensstemmelse med målbeskrivelserne (N = 92) Altid 1 1 % Ofte 2 2 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant 35 25

26 35....negative bemærkninger om, hvorvidt prøverne er gennemført i overensstemmelse med gældende regler (N = 90) Altid 0 0 % Ofte 2 2 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant negative bemærkninger om, hvorvidt de studerende har fået en ensartet og retfærdig behandling (N = 92) Altid 0 0 % Ofte 1 1 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant forslag til udvikling af prøvesystemet (N = 92) Altid 1 1 % Ofte 7 8 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant Hvor tilfreds er du med censorformandskabernes årsberetninger? (N = 115) Tilfreds % Overvejende tilfreds % Overvejende utilfreds 2 2 % Utilfreds 2 2 % Jeg har ikke læst nogen af censorformandskabernes årsberetninger % Total % Ubesvaret/ikke relevant 12 26

27 39. Hvor tilfreds er du med dialogen med censorformandskaberne omkring udviklingen af prøve-og eksamenssystemets kvalitet? (N = 116) Tilfreds % Overvejende tilfreds % Overvejende utilfreds 3 3 % Utilfreds 2 2 % Der er ingen dialog med censorformandskaberne omkring udviklingen af prøve- og eksamenssystemets kvalitet % Total % Ubesvaret/ikke relevant 11 27

28 3 Censorformænd 1. Hvilket fagområde tilhører censorkorpset? (n = 77) Det humanistiske og teologiske område % Det samfundsvidenskabelige område % Det naturvidenskabelige område 8 10 % Det sundhedsvidenskabelige område 9 12 % Det teknisk-videnskabelige område 7 9 % 100 % 2. Er der aftagercensorer repræsenteret i formandskabet? (aftagercensorer forstås i denne forbindelse som personer der har deres hovedbeskæftigelse uden for de videregående uddannelsesinstitutioner) (n = 74) Ja, som formand % Ja, som næstformand % Ja, både som formand og som næstformand % Nej 8 11 % Total % Ubesvaret/ikke relevant 3 3. Censorkorpsets størrelse (n = 72) Små korps % Mellemstore korps % Store korps % De største korps % Total % Ubesvaret/ikke relevant 5 28

29 4. Andel af kvinder (n = 74) 0-25 % % % % % % % 4 5 % Total % Ubesvaret/ikke relevant 3 5. Hvordan blev arbejdet med fordelingen af censuropgaver i de enkelte eksamensperioder organiseret i 2012? (n = 75) Censorformandskabet udarbejder oplæg til den enkelte eksamensleder Censorformandskabet udpeger gruppen af censorer der skal bruges, hvorefter universitetet fordeler dem på de enkelte eksaminer 6 8 % % Universitetet udarbejder oplæg til formandskabet Den enkelte eksamensleder kommer med forslag til censorformandskabet % % Censorformandskabet høres ikke % Censorformandskabet udpeger censorerne % Andet 3 4 % Total % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. 6. Hvem foretager den endelige fordeling af censuropgaver? (n = 75) Censorformandskabet % Universiteterne 7 9 % Universiteterne og censorformand sammen % Censorsekretariat 3 4 % Censorformandskab og -sekretariat % Censorsekretariat og universitetets ledelse 1 1 % Universitet og censorformandskab % Universitet og eksaminator % Andre 1 1 % Total % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. 29

30 7. Hvor stor en andel af censorkorpset er blevet anvendt i årene 2011 og 2012 i forbindelse med prøver? (n = 73) 0-25 % 2 3 % % 3 4 % % % % % Total % Ubesvaret/ikke relevant 4 Prioriter venligst hvor højt du vægter følgende hensyn i fordelingen af censoropgaver 8. Hensynet til rotation af censorer (n = 77) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % 100 % 9. Hensynet til at arbejdsbyrden pr. semester er nogenlunde ens for alle censorer (n = 77) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % 100 % 10. Hensynet til censors faglige indsigt (n = 77) Høj prioritet % Mellem prioritet 5 7 % Lav prioritet 1 1 % 100 % 11. Hensynet til geografi (at censor bor tæt på universitetet) (n = 77) Høj prioritet 6 8 % Mellem prioritet % Lav prioritet % 100 % 30

31 12. Hensynet til censorernes præferencer til censuropgaver (n = 77) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % 100 % 13. Hensynet til underviser/eksaminators ønske til censor (n = 77) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % 100 % 14. Hensynet til censorernes tilgængelighed (n = 77) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % 100 % 15. Hensynet til at alle censorer bruges regelmæssigt (n = 77) Høj prioritet % Mellem prioritet % Lav prioritet % 100 % 16. Hensynet til universitetets/universiteternes ønsker (n = 77) Høj prioritet 9 11 % Mellem prioritet % Lav prioritet % 100 % 17. Er alle censorer blevet anvendt inden for beskikkelsesperioden? (n = 77) Ja % Nej % Ved ikke % 100 % 31

32 18. Hvorfor er alle censorer ikke blevet anvendt inden for beskikkelsesperioden? (n = 34) Censors faglige specialer var ikke relevant i forhold til censoropgave Der er pres fra universitetet om ikke at bruge censorer der bor langt væk Der er pres fra eksaminatorerne om at bruge bestemte censorer i forhold til fagligt speciale Censor har ikke tilstrækkelig erfaring med censur Størrelsen af korpset i forhold til antal prøver gør, at det ikke er muligt Censors faglige indsigt var ikke relevant i forhold til censoropgave Antal Procent % 1 3 % 6 18 % 1 3 % % % Total % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Er alle censorer blevet anvendt inden for beskikkelsesperioden? har svaret Nej som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 19. Hvor stor en andel af de anvendte censorer har været censorer på mere end et universitet indenfor de seneste to år? (n = 52) 0-25 % % % % % % % % Total % Ubesvaret/ikke relevant Omfatter censorkorpset mere end ét universitet? (n = 77) Ja % Nej % 100 % 32

33 Vi har et administrativt system, der giver mulighed for at registrere hvor ofte de enkelte censorer bliver anvendt (n = 75) I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 8 11 % Slet ikke 6 8 % Total % Ubesvaret/ikke relevant om alle censorer jævnligt og mindst hvert andet år bliver anvendt (n = 74) I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 9 12 % Slet ikke 9 12 % Total % Ubesvaret/ikke relevant om censorerne anvendes på mere end et universitet hvert andet år (n = 55) I høj grad % I nogen grad 9 16 % I mindre grad % Slet ikke 6 11 % Total % Ubesvaret/ikke relevant 22 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Omfatter censorkorpset mere end ét universitet? har svaret Ja som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål gensidig censur (n = 73) I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Ubesvaret/ikke relevant 4 33

34 25. Hvilke kontaktmøder mellem censorerne og universiteterne er der blevet afholdt de seneste to år? (n = 77) Der er afholdt kontaktmøder med alle universiteter enkeltvis Der er afholdt kontaktmøder med alle universiteter samlet % % Der er afholdt enkeltstående kontaktmøder % Der er ikke afholdt kontaktmøder % 100 % 26. Hvilke kontakter har der i øvrigt været mellem censorerne og universiteterne de seneste to år? (n = 77) Skriftligt informationsmateriale fra universitetet Antal Procent % Gennem formandskabet % Gennem direkte personlige kontakter (evt % telefonisk og mail) Ingen 0 0 % Anden kontakt % Total % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. 27. Hvor ofte har censorformandskabet afholdt censormøder siden 2009? (n = 77) Hvert år 9 12 % Hvert andet år % Hvert tredje år % Hvert fjerde år 7 9 % Ingen % 100 % 28. Hvad er grundene til, at I ikke har afholdt censormøde i indeværende beskikkelsesperiode? (n = 20) Der er ikke penge til rejserefusion til censorerne Der kom ikke et tilstrækkeligt antal tilmeldinger Antal Procent 5 25 % 4 20 % Det er ikke praktisk muligt % Det er overflødigt % Total % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Hvor ofte har censorformandska- 34

35 bet afholdt censormøder siden 2009? har svaret Ingen som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 29. Er der anden kontakt mellem censorer og formandskab? (n = 22) Formandskabet er i personlig kontakt med censorerne (fx via telefon og mail) Formandskabet udsender fællesmails/nyhedsbreve til censorerne Formandskabet informerer via hjemmeside med opdateret information Der er ingen kontakt (udover eventuelt beskikkelse) mellem censorerne og formandskabet Antal Procent % % 6 27 % 2 9 % Total % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Hvor ofte har censorformandskabet afholdt censormøder siden 2009? har svaret Ingen som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 30. I hvilken grad oplevede du censormødet/censormøderne som relevante? (n = 55) I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 9 16 % Slet ikke 0 0 % Total % Ubesvaret/ikke relevant 22 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Hvor ofte har censorformandskabet afholdt censormøder siden 2009? har svaret Hvert år, Hvert andet år, Hvert tredje år eller Hvert fjerde år som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 31. Er formandskabet tilfreds med kontakten med censorkorpset? (n = 75) Tilfreds % Overvejende tilfreds % Overvejende utilfreds 4 5 % Utilfreds 0 0 % Total % Ubesvaret/ikke relevant Har I modtaget indberetninger fra censorerne i 2012? (n = 77) Ja % Nej % 100 % 35

36 33. Hvor mange indberetninger modtog I fra censorerne i 2012? (n = 56) 1 til % 51 til % 101 eller derover % Total % Ubesvaret/ikke relevant 21 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har i modtaget indberetninger fra censorerne i 2012? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 34. Anvender censorformandskabet standardblanketter til censorernes indberetninger? (n = 62) Ja % Nej 5 8 % Total % Ubesvaret/ikke relevant 15 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har i modtaget indberetninger fra censorerne i 2012? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 35. Bliver indberetningerne registreret elektronisk? (n = 60) Ja % Nej % Total % Ubesvaret/ikke relevant 17 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har i modtaget indberetninger fra censorerne i 2012? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 36. Hvor stor en andel af de modtagne tilbagemeldinger fra 2012, giver mulighed for at kvalitetsudvikle eksamener og prøver? (n = 59) 0-25 % % % % % 2 3 % % % Total % Ubesvaret/ikke relevant 18 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har i modtaget indberetninger fra censorerne i 2012? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 36

37 37. I hvor stor en del af de modtagne beretninger fra 2012, er der bemærket problematiske forhold? (n = 54) 0-25 % % % 2 4 % % 0 0 % % 1 2 % Total % Ubesvaret/ikke relevant 23 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har i modtaget indberetninger fra censorerne i 2012? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 38. Hvordan håndterede I de modtagne beretninger i 2012? (n = 62) Den enkelte censor sendte dem selv til universitetet Censorformandskabet sendte dem direkte videre til universitetet uden videre redigering % 1 2 % Der blev sendt kopier til universitetet 8 13 % Der blev sendt kopier til eksaminator 2 3 % De dannede grundlag for én samlet beretning til universitetet fra censorformandskabet Den enkelte censor sendte dem til censorformandskabet % % Der blev sendt kopier til formandskabet % Ingen af ovenstående 3 5 % Total % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har i modtaget indberetninger fra censorerne i 2012? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Indeholder censorernes indberetninger negative bemærkninger om, hvorvidt prøverne er i overensstemmelse med målbeskrivelserne? (n = 62) Altid 0 0 % Ofte 3 5 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant 15 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har i modtaget indberetninger fra censorerne i 2012? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 37

38 40....negative bemærkninger om, hvorvidt prøverne er gennemført i overensstemmelse med gældende regler? (n = 62) Altid 1 2 % Ofte 4 7 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant 15 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har i modtaget indberetninger fra censorerne i 2012? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål negative bemærkninger om, hvorvidt de studerende har fået en ensartet og retfærdig behandling? (n = 62) Altid 0 0 % Ofte 4 7 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant 15 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har i modtaget indberetninger fra censorerne i 2012? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål forslag til udvikling af prøvesystemet? (n = 61) Altid 0 0 % Ofte 6 10 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig 8 13 % Total % Ubesvaret/ikke relevant 16 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har i modtaget indberetninger fra censorerne i 2012? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 38

39 43....negative bemærkninger om det faglige niveau? (n = 62) Altid 0 0 % Ofte 5 8 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant 15 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Har i modtaget indberetninger fra censorerne i 2012? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 44. Afgav censorformandskabet i 2012 en indberetning til uddannelsen på baggrund af tilbagemeldinger fra censorerne? (n = 77) Ja % Nej % 100 % Vores årlige indberetninger indeholder status for censorkorpsets sammensætning og udvikling (n = 65) Altid % Ofte 6 9 % Nogle gange % Sjældent 6 9 % Aldrig 9 14 % Total % Ubesvaret/ikke relevant negative bemærkninger om, hvorvidt prøverne er i overensstemmelse med målbeskrivelserne (n = 67) Altid 4 6 % Ofte 4 6 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant 10 39

40 47....negative bemærkninger, om hvorvidt prøverne er gennemført i overensstemmelse med gældende regler (n = 65) Altid 8 12 % Ofte 1 2 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant negative bemærkninger om, at de studerende har fået en ensartet og retfærdig behandling (n = 66) Altid 5 8 % Ofte 3 5 % Nogle gange % Sjældent % Aldrig % Total % Ubesvaret/ikke relevant forslag til udvikling af prøvesystemet (n = 68) Altid 7 10 % Ofte % Nogle gange % Sjældent % Aldrig 8 12 % Total % Ubesvaret/ikke relevant Har formandskabet selv udformet en indberetning der ikke er baseret på tilbagemeldinger fra censorerne? (n = 77) Ja % Nej % 100 % 40

41 51. Er formandsskabet tilfredse med universitetets/universiteternes opfølgning på indberetningerne? (n = 59) Tilfreds % Overvejende tilfreds % Overvejende utilfreds 3 5 % Utilfreds 0 0 % Censorformandskabet har ikke viden om hvorvidt universitetet/universiteterne har lavet en opfølgning Universitetet/universiteterne har ikke fulgt op på indberetningerne 8 14 % 2 3 % Total % Ubesvaret/ikke relevant Er censorformandskabet i indeværende beskikkelsesperiode blevet hørt af universiteterne vedrørende ændringer i studieordningen som berører prøve- og eksamenssystemet? (n = 77) Ja % Nej 8 10 % 100 % 53. Er censorformandskabet i indeværende beskikkelsesperiode blevet hørt af aftagerpaneler i spørgsmål om udvikling af nye prøveformer? (n = 77) Ja % Nej % 100 % 54. Mener censorformandskabet at have haft indflydelse på udviklingen af prøve-og eksamensformer på uddannelsen inden for beskikkelsesperioden? (n = 77) Ja % Nej % 100 % 41

42 55. Hvordan foregår dialogen om udviklingen af prøve- og eksamenssystemet mellem censorformandskab og universiteterne? (n = 77) Via den årlige beretning til universiteterne % Formandskabet afholder møder med universiteterne Formandskabet har dialog med universiteterne via telefon og mail % % Total % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. 56. Får censorformandskabet praktisk bistand fra universiteterne i forhold til administration af censorkorpsene? (n = 77) Ja % Nej 6 8 % 100 % 57. Oplever formandsskabet at få tilstrækkelig administrativ bistand? (n = 70) Ja % Nej % Total % Ubesvaret/ikke relevant 7 Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Får censorformandskabet praktisk bistand fra universiteterne i forhold til administration af censorkorpsene? har svaret Ja, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 58. Hvad er den primære grund til, at I ikke får administrativ og praktisk bistand fra universiteterne i forhold til censorkorpsene? (n = 6) Censorformandskabet har valgt selv at varetage administration Universiteterne har ikke ressourcer til at yde os bistand Antal Procent 3 50 % 4 67 % Universiteterne prioriterer ikke opgaven 1 17 % Total % Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor den totale svarprocent summer til over 100 %. Note: Det er kun den del af respondenterne der til spørgsmålet Får censorformandskabet praktisk bistand fra universiteterne i forhold til administration af censorkorpsene? har svaret Nej, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 42

Evaluering af censorordningen. Status 2013

Evaluering af censorordningen. Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 2013 Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet...

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 1. september 2011 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Københavns Universitet Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1. Velkomst Verner Møller bød velkommen, hvorefter mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst Verner Møller bød velkommen, hvorefter mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden. Møde mellem studielederne på AAU, AU, KU og SDU og Censorformandskabet idræt Dato: Onsdag den 13. januar, kl. 12.00 14.00 Referat Sted: Syddansk Universitet, Mødelokale 5. Klik HER for lokalets placering

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2016 For perioden 1. april 2015 til den 31. marts 2016

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2016 For perioden 1. april 2015 til den 31. marts 2016 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2016 For perioden 1. april 2015 til den 31. marts 2016 1 Indhold 1. Forord 2. Indledning 3. Formandskabet 3.1. Sammensætning 3.2. Mødeaktiviteter 4. Antal studerende

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET MØDEREFERAT 16. DECEMBER 2013 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSERVICE Møde afholdt:

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

Indhold. Vejledning til censorbestilling

Indhold. Vejledning til censorbestilling Indhold Inden du kan bestille... 2 Log-in... 2 Min profil... 2 Censorbestillinger... 3 Når censor er allokeret... 4 Opret bestilling... 5 Eksaminatorer... 8 Opret eksaminator... 8 Karakterindberetning...

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig sektion SKT (Skolechef, uddannelsesleder, studieadministrator) Formål Resume af proceduren Proceduren sikrer, at eksaminer planlægges

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.)

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport Semesterstartsundersøgelse Sammenfatningsrapport På hvilket universitet studerer du? Svarprocent: 99% (N=67)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 29 Aarhus Universitet 256 Aalborg Universitet

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2017 For perioden 1. april 2016 til den 31. marts 2017

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2017 For perioden 1. april 2016 til den 31. marts 2017 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2017 For perioden 1. april 2016 til den 31. marts 2017 1 Indhold 1. Forord v. censorformand 2. Formandskabet 2.1. Sammensætning 2.2. Mødeaktiviteter samt censormøder

Læs mere

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE 2013-2014 Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab September 2014 RESUME Censorkorpset har i det forløbne år medvirket ved 539 eksterne

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2008/09 Dækkende perioden 1. september 2008 til 31. august

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Under hensyn til, at de sociale diplomuddannelser ikke længere er en del af formandskabets område, bør det tilbageblevne område ændre

Læs mere

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studenterundersøgelsen, notat 2 Universitetsstuderendes tidsforbrug på undervisning, selvstudium og arbejde Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studerende på

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet Studenterundersøgelsen, notat 3 Erhvervsrettethed blandt universitetsstuderende Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet De

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport 2015 Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2015Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne i

Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne i Marts 2015 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne i 2013 2014. 1. Indledning Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv.

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. HD uddannelserne Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne Hermed vil vi gerne orientere om dels en række generelle forhold omkring censoropgaven,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Det nye censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016 29-10-2016 PBA Value Chain Management Censor Årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Årsberetning fra censorformandskabet for PBA uddannelsen i Value Chain Management for perioden september 2015 september

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

NOTAT OM UDPEGNINGSPROCEDURE- OG KRITERIER CENSORKORPSET FOR PSYKOLOGI VED UNIVERSITETERNE APRIL 2015

NOTAT OM UDPEGNINGSPROCEDURE- OG KRITERIER CENSORKORPSET FOR PSYKOLOGI VED UNIVERSITETERNE APRIL 2015 NOTAT OM UDPEGNINGSPROCEDURE- OG KRITERIER CENSORKORPSET FOR PSYKOLOGI VED UNIVERSITETERNE APRIL 2015 I Danmark har vi ekstern censur. Det vil sige, at censorer skal udpeges af censorformandskabet og være

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere