Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/ stop af KV-gasmotorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/ stop af KV-gasmotorer"

Transkript

1 Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/ stop af KV-gasmotorer Anvendelse af skylleluftblæsere under dellast mv. Projektrapport September reviderede udgave RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/stop af KV-gasmotorer Jan de Wit, Steen D. Andersen og Danny M. Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm reviderede udgave

3 Titel : Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/stop af KV-gasmotorer Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Jan de Wit, Steen D. Andersen, Danny M. Lovett Dato for udgivelse : September 2008 (1. udgave december 2007) Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; H:\730\04 Forb sik GM\Fase2\Rapport-fase2\projektRapport_revudgave_FINAL.doc Sagsnavn : Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Formål og udførelse Formål Udførelse English summary Conclusion English translation of text to figures and tables in the report Figures Tables Gasmotorer til kraftvarmeproduktion i Danmark Ulykkesstatistik med gasmotorer til kraftvarmeproduktion Målinger af kulbrintekoncentration Indledning Analyse 1: Maksimale koncentrationer Analyse 2: Tid og last hvor UHC-koncentrationen er over ppm Kold start Varm start Stopsituation Eksisterende skylleluftblæsere på kraftvarme-værkerne Indledning Analyser for otte værker Muligt skylleluftflow i afkastsystem De eksisterende skylleluftblæsere Konklusion Referencer... 21

5 DGC-rapport 2 1 Indledning Denne rapport er udarbejdet af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) for gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer (FAU GI). DONG Energy, Naturgas Midt-Nord, HNG og Energinet.dk er finansierende parter. Sikkerhedsstyrelsen har fulgt arbejdet. Projektet er igangsat ultimo november 2006 og var da opdelt i tre faser: 1. Indsamling og analyse af måledata. 2. Kortlægning af aftrækstrykforhold for KV-gasmotoranlæg samt indsamling af data vedr. blæsere/ventilatorer til anvendelse til skylning (stilstand samt lav last på gasmotorerne). 3. Demonstration af forbedrede skylningsanlæg på to eller tre gasmotoranlæg, ifald de p.t. anvendte skylleluftblæsere muliggør dette. Ved afslutningen af fase 2 stod det klart, at de analyserede anvendte blæsere ikke muliggjorde en udførelse af fase 3. Det blev derfor besluttet at kommunikere de fundne resultater ud via en separat anbefaling/vejledning omkring installation af fremtidige skylleluftblæseranlæg. Otte kraftvarmeværker har velvilligt besvaret et spørgeskema vedr. allerede etablerede skylleluftblæsere; disse værker takkes her for at have deltaget og stillet materiale til rådighed. Analyse- og målearbejdet er udført af Jan de Wit, Steen D. Andersen og Danny M. Lovett, DGC. Dette er sket i tæt samarbejde med FAU GI s Kraftvarme ERFA-gruppe. Kvalitetssikring af nærværende rapport/analyse er udført af Steen D. Andersen (fase 1) og Mikael Näslund (fase 2), DGC. Bjarne Koch, DONG Energy har været FAU GI-kontaktperson for arbejdet. Hørsholm, september 2008 Jan de Wit Projektleder Per G. Kristensen Projektchef

6 DGC-rapport 3 2 Formål og udførelse 2.1 Formål Et tidligere FAU GI-projektarbejde /1/ har vist, at koncentrationen af uforbrændt gas (UHC) i udstødningen i perioder under start og stop af gasmotoranlæg til kraftvarmeproduktion kan være høj; faktisk i enkelte situationer tæt på nedre eksplosionsgrænse (LEL) for visse gasmotoranlæg. Ændrede el-afregningsregler har for en række gasmotoranlæg medført flere start- og stopforløb, hvilket øger den ovenstående potentielle sikkerhedsrisiko. En række motoranlæg er under etablering eller ændring primært til anvendelse i forbindelse med effektstøtte/salg af reservekraft; disse vil i sagens natur forventeligt få mange start/stop. Der foreligger en række muligheder for at reducere denne, oftest kortvarige, UHC-koncentrations- peak, fx ved ændret drift af skylleluftblæser i forbindelse med start og stop af anlægget. Det er projektets formål at undersøge og om muligt demonstrere sådanne løsningsmodeller. 2.2 Udførelse I projektets fase 1 tilvejebringes og analyseres et udvidet datagrundlag (i forhold til det hidtidigt udførte arbejde /1/) mht. koncentration af uforbrændte kulbrinter og den tidsmæssig udstrækning under start og stop af gasmotorer. I fase 2 undersøges for et antal værker, der har skylleluftblæsere til skylning af udstødssystem mellem start/stop, modtryksforhold og blæserkarakteristikker for de installerede skylleluftblæsere. Der er lavet en analyse af, hvorvidt de p.t. installerede blæsere vil kunne anvendes til fortsat skylning under start og indledende lastpålægning eller under stopforløb for anlægget. Projektarbejdets fase 3 demonstrerer om muligt forbedrede skylningsprocedurer på forventeligt 2-3 gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg baseret på det allerede installerede materiel. Ud fra analyserne, der blev udført i fase 2, stod det imidlertid klart, at de anvendte blæsere ikke var trykstærke nok til denne anvendelse.

7 DGC-rapport 4 3 English summary 3.1 Conclusion The analysis and measurements made showed that UHC concentrations above ppm (vol.) can be registered at a number of gas engine based CHP plants during starts (warm and cold) and stops. The concentration level mentioned is close to 25 % LEL. The high concentrations were typically measured for some minutes at low load. It was seen for both open- and pre-chamber engines. During start sequences (cold and warm) UHC concentrations above ppm (vol.) were measured for up to 5 minutes, mostly some 2½-3 minutes. During these periods the gas flow was less than 50 % of max. gas flow. At stop sequences UHC concentrations exceeding ppm were also measured. A high concentration may continue to be present in the exhaust system after stop. For the units where high concentrations were measured the gas flow was typically less than 30 % of full-load gas flow. At some units the high concentration levels were seen during idling before stop. For one of 15 units analysed the UHC concentration did not exceed ppm, neither during start, nor during stop sequences. The analyses made showed that action must be taken if UHC concentrations should be kept below 25 % LEL at the plants. The analyses made here showed variation concerning concentration levels, duration and the operational circumstances, under which elevated levels appeared (cold/warm start and/or stop sequences). A general rule seems to be that elevated levels were only possible at low load (fuel input less than 50 %). At such loads the possibility for additional dilution by air injection is good seen from a back-pressure perspective. Additional ventilation during start and stop sequences will not delay start or stop as this ventilation is to run in parallel at low loads. To secure UHC levels of 25 % LEL maximum the dilution should at least be equal to some 50 % of full-load exhaust flow rate.

8 DGC-rapport 5 DGC has collected additional ventilation fan data for 8 gas-engine based CHP plants with fans already installed. These fans are used prior to start or at stop to flush the exhaust system. The plants chosen represent some 4 engine makes and cover a total of 7 different engine types/series. All engines are pre-chamber engines. The fans installed at these plants are presently used for ventilation prior to start or after stop. Based on fan performance characteristics for these fans analyses whether these also may be used for additional dilution air supply during low load periods were made. The analyses made showed that the back pressure is too high for dilution air supply. The project results will now be presented in a separate folder/guideline to be used for new fan installations at existing or new plants. This folder will address suppliers, advisors and plant owners. 3.2 English translation of text to figures and tables in the report Figures Figure 1 Natural gas fired engine population for CHP in Denmark (2007) Figure 2 Reported incidents at natural gas-fired gas-engine CHP plants in the period (Categories: Mechanical failures, crankcase expl., exhaust expl., fire and Other) Figure 3 Example showing the measured UHC concentrations during stop and start of a pre-chamber gas engine. The CHP is equipped with an exhaust-system ventilation fan, operating prior to start. Figure 4 Example showing the measured UHC concentrations during stop and start of an open-chamber gas engine. The CHP is not equipped with an exhaust-system ventilation fan. Figure 5 Duration (minutes) during cold start with UHC concentrations above ppm (vol.) equal to 1 % (vol.) Figure 6 Load limit (fuel reference) at cold start where UHC concentrations exceed ppm (vol.)

9 DGC-rapport 6 Figure 7 Duration (minutes) during warm start with UHC concentrations above ppm (vol.), equal to 1 % (vol.) Figure 8 Load limit (fuel reference) at warm start where UHC concentrations exceed ppm (vol.) Figure 9 Duration (minutes) during stop with UHC concentrations above ppm (vol.), equal to 1 % (vol.) Figure 10 Example of fan characteristics for a typical fan used. At this unit the back pressure during normal full-load operation is 325 mmws. Maximum accepted back pressure is 650 mmws. The fan is not able to supply any additional flow at the back pressures stated as max. fan pressure is approx 40 mmws Tables Table 1 Measuring results from /1/ concerning gas concentration during start and stop Table 2 Physical data for Danish natural gas (flammability), /3/ and /7/ Table 3 Measured maximum UHC concentrations for the 15 gas engine units at start and stop. Table 4 Flue gas exhaust flows and possible additional dilution air flow for the 8 plants examined equipped with fan ventilation

10 DGC-rapport 7 4 Gasmotorer til kraftvarmeproduktion i Danmark Der er primo 2007 i alt ca. 750 naturgasfyrede gasmotorer til kraftvarmeproduktion i drift i Danmark. Den samlede (el-)effekt fra disse er ca. 950 MW e. På Figur 1 ses størrelsesfordelingen af disse motorer. 300 Inst. Effekt (MWe) 250 Antal motorer >4000 Motorstørrelse (kwe) Figur 1 De naturgasfyrede motorer anvendt til kraftvarmeproduktion i Danmark (2007) Ca. 200 af disse i alt ca. 750 naturgasfyrede motorer er såkaldte forkammermotorer. Disse oftest større motorer udgør effektmæssigt ca. 60 % af den installerede el-effekt. Motorbestanden tæller i alt mere end 30 motorfabrikater og et modelantal, der i alt overstiger 100 mere eller mindre forskellige motormodeller/ versioner. To af fabrikaterne tegner sig for ca. 50 % af gasforbruget, og udvider man til de fire største (Caterpillar, Rolls-Royce, Jenbacher samt Wärtsilä), tegner disse sig i alt for mere end 80 % af gasforbruget. Det samlede årlige driftstimetal for disse gasmotorer skønnes at være ca. 4 millioner driftstimer.

11 DGC-rapport 8 5 Ulykkesstatistik med gasmotorer til kraftvarmeproduktion På Figur 2 ses en udarbejdet ulykkes-/hændelsesstatistik for danske gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg over den seneste 10-årige periode (/4/). Ulykker/hændelser på danske KV anlæg Andet Brand Udstødssyst. Expl. Krumtaphus expl. Mekanisk Havari Figur 2 Indberettede ulykker og hændelser på danske KV-anlæg i perioden De på Figur 2 anførte mekaniske hændelser er ikke nødvendigvis fuldstændige, idet næppe alle sådanne hændelser indberettes til gasleverandørerne. Det ses, at der generelt er sket et væsentligt fald i antallet af hændelser for anlæggene hen over årene. Det skyldes formentlig forbedringer på anlæggene, ændrede installationsregler samt opkvalificering (kurser) for driftspersonalet. Det ses, at hændelser/ulykker omkring udstødssystemet fortsat forekommer. En række af disse hændelser er større eller mindre eksplosioner/forpufninger i udstødssystemet; en hændelse der typisk forekommer i forbindelse med start/stopforløb.

12 DGC-rapport 9 6 Målinger af kulbrintekoncentration 6.1 Indledning I /1/ er anført en række måleresultater for maksimal gaskoncentration under start og stop. Der er for hver af de tre viste motorer målt på flere start- og stopforløb. De i Tabel 1 anførte resultater viser de målte maksimale koncentrationer. Tabel 1 Måleresultater, oversigt (fra /1/) Anlæg Type Motorydelse Maks. Maks. Måleudtag, nr. kw e gaskoncentration gaskoncentration placering v. start v. stop % % 1 Forkammer Ca ,0 2,3 Efter veksler 2 Forkammer Ca ,6 1,6 Efter veksler 3 Åbentkammer Ca ,0 0,9 I lyddæmper/veksler Som det fremgår af tabellen, måltes i forbindelse med undersøgelserne i /1/ højeste emission af uforbrændt gas på Åbentkammermotoren. Det skal dog siges, at tidsrummet, hvor dette måltes, var meget kortere, og den samlede specifikke mængde UHC derfor mindre, end for de øvrige motorer/enheder. Det lod sig ikke afgøre, om målestedet i virkeligheden spiller ind her. Visse af de i /1/ målte gaskoncentrationer nærmer sig gassens nedre eksplosionsgrænse, jf. gasdata i Tabel 2. For forkammer-gasmotorerne i undersøgelsen måltes højere (eller lige så høj) koncentration ved stop som ved start. Tabel 2 Data vedr. antændelse af dansk naturgas fra /3/ og /7/ Antændelsestemperatur ca. 500 C 1) Nedre eksplosionsgrænse (LEL), volumenbasis 1) Kan variere med volumen og andre forhold. ca. 4,8 % ( ppm) gas i luft 2) 2) Ved atmosfærisk tryk og 20 C, ved 350 C er antændelsesgrænsen eksempelvis 3 % gas i luft.

13 DGC-rapport 10 På Figur 3 og 4 ses fra /1/ eksempler på målte koncentrationer under start og stop af de nævnte motorer. Pre-chamber engine 1, 1. stop-start sequence , undiluted flue gas O 2 21,0 18,9 16, UHC 14,7 UHC [ppm] Gas consumption Purging 12,6 10,5 8,4 O2 [%-vol] 9000 Stop-sequence Start-sequence 6, , ,1 0 12:05 12:15 12:25 12:35 Time 0,0 Figur 3 Eksempel på målt UHC-koncentrationsforløb under stop og start af forkammer-gasmotor. Anlægget er forsynet med skylleluftblæser, der skyller inden start. Open-chamer engine, 1. stop-start sequence , undiluted flue gas , O 2 18, UHC 16,8 14,7 UHC [ppm] ,6 10,5 8,4 O2 [%-vol] Stop sequence UHC Start sequence 6,3 4,2 2,1 0 12:46 12:56 13:06 13:16 Time 0,0 Figur 4 Eksempel på målt UHC-koncentrationsforløb under stop og start af åbentkammer-gasmotor. Anlægget er ikke forsynet med skylleluftblæser. 6.2 Analyse 1: Maksimale koncentrationer DGC har gennemgået et antal egne udførte målinger, hvor der foreligger valide data for røggaskoncentrationer under start og stop for repræsentative gasmotorer. I alt 15 anlæg indgår i den udførte analyse.

14 DGC-rapport 11 Motorerne har under (fuldlast-)drift alle typisk en UHC-koncentration under 2000 ppm, svarende til 0,2 % (vol.) UHC i røggassen. I Tabel 3 er gengivet de fundne maksimale koncentrationer samt omtrentlig tidsmæssig udstrækning af forhøjet niveau, heraf under start- og stopforløb for ca. 15 repræsentative gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg. Tabel 3 Anlæg Nr. De højest målte UHC-koncentrationer under start og stop for de 15 anlæg Motortype Å/F 1) Effekt Ca. kw e Start maks. UHC (ppm) Stop maks. UHC (ppm) 1 F F F F F F Å Å Å Å F ) 12 F 4000 > ) 13 F Å F ) 1) Åbentkammer/Forkammer. 2) Angiver, at koncentrationen i det væsentligste forbliver uforandret indtil fornyet start eller andet. Tabel 3 viser, at de højeste koncentrationer her typisk måles ved startforløb, men at der for nogle motorer også optræder høje UHC-koncentrationer ved stop. Tabellen viser også, at høje koncentrationer vil kunne forblive i røggassystemet ved stop. Det sidste betyder, at skylning ved stop vil være mere effektiv som UHC nedbringelse end skylning ved start. Forhøjede koncentrationer ses også ved lav last under både nedlukning og opstart. Simultan skylning vil her kunne reducere koncentrationerne; der vil oftest kun skulle være tale om skylning i få minutter. 6.3 Analyse 2: Tid og last hvor UHC-koncentrationen er over ppm Analyse 2 vedrører tid og last af motorerne, hvor koncentrationen af uforbrændt i udstødningen er over ppm (vol.). Den anførte koncentration

15 DGC-rapport 12 er identisk med, at der er 1 % (vol.) uforbrændt gas til stede i udstødningen; en koncentration, der stort set er identisk med niveauet 25 % LEL. Dette niveau på en fjerdedel af den nedre eksplosionsgrænse (LEL: Lower Explosion Limit) er eksempelvis det niveau, der doseres som odorisering til naturgas, for at denne betids skal kunne detekteres. Når det ved målingerne anvendte måleudstyr angiver ppm, er dette omregnet til ren metan, og den reelle koncentration af uforbrændt gas er en anelse lavere afhængigt af den aktuelle sammensætning. Dette vil der kunne korrigeres for; en sådan korrektion vil dog ikke være af væsentlig betydning her Kold start På Figur 5 er vist den tid i forbindelse med kold start, hvor UHCkoncentration er højere end ppm (vol.). Minutter > ppm 7 Kold start (for anlæg 1,3, 13, 14, og 15 er ikke foretaget måling) Anlægs Nr. Figur 5 Tid ved kold start, hvor UHC-koncentrationen er over ppm (vol.), sidste identisk med 1 % (vol.) Det ses af Figur 5, at der for de fleste anlæg er tale om mindre end ca. 2½ minut, hvor UHC-koncentrationen er højere end ppm. På Figur 6 er vist den lastgrænse (udtrykt ved gasmængden), hvorunder UHC-koncentrationen er over ppm ved kold start.

16 DGC-rapport 13 Last (gas mgd. %) hvor UHC > ppm 60 Koldstart For anlæg 1, 3, 13, 14 & 15 er ikke foretaget måling Anlægs Nr. Figur 6 Lastgrænse ved kold start, hvor UHC-koncentrationen er over ppm (vol.) Af Figur 6 ses det, at det for de fleste motoranlæg er ved last under ca. 40 %, (gasmængde), at der er over ppm UHC i røggassen ved kold start Varm start På Figur 7 er vist den tid i forbindelse med varm start, hvor UHCkoncentrationen er højere end ppm (vol.). Minutter > ppm UHC 7 Varm start Anlægs Nr. Figur 7 Tid ved varm start, hvor UHC-koncentrationen er over ppm (vol.), sidste identisk med 1 % (vol.)

17 DGC-rapport 14 Det ses af Figur 7, at der for de fleste anlæg er tale om mindre end ca. 3 minutter, hvor UHC-koncentrationen er højere end ppm. På Figur 8 er vist den lastgrænse (udtrykt ved gasmængden), hvorunder UHC-koncentrationen er over ppm ved varm start. Last (max indfyret %) hvor UHC > Varmstart Anlægs Nr. Figur 8 Lastgrænse ved varm start, hvor UHC-koncentrationen er over ppm (vol.) Af Figur 8 ses det, at det for alle de afbildede motoranlæg gælder, at gasmængden er under ca. 50 %, når der er over ppm UHC i røggassen ved varm start Stopsituation På Figur 9 er vist den tid i forbindelse med stopsituation, hvor UHCkoncentrationen er højere end ppm (vol.).

18 DGC-rapport 15 Minutter > ppm Alm stop Anlægs Nr. Figur 9 Tid ved stopsituationen, hvor UHC-koncentrationen er over ppm (vol.), sidste identisk med 1 % (vol.) Det ses af Figur 9, at der for de fleste anlæg er tale om mindre end ca. 5 minutter, hvor UHC-koncentrationen er højere end ppm. For mange af anlæggene optræder der ikke over ppm i målepunktet i forbindelse med stopsituationen. I stopsituationen er det ved last (udtrykt ved gasmængde) på under 30 %, at de høje UHC-emissioner optræder. For enkelte anlæg er der højest UHCemission ved meget lav last (fx tomgang/ idling ) inden stop. Den høje UHC-koncentration kan da blive stående i afkastsystemet, efter at motoren er stoppet.

19 DGC-rapport 16 7 Eksisterende skylleluftblæsere på kraftvarmeværkerne 7.1 Indledning Der er i projektet blevet udarbejdet et spørgeskema vedr. skylleluftblæsere tiltænkt værker, hvor der er etableret sådanne blæsere. Spørgeskemaet kan ses i Bilag 1. Dette spørgeskema er udsendt til otte motorbaserede kraftvarmeværker, og der er modtaget fyldestgørende svar herfra. Værkerne anvender alle forkammergasmotorer og i effektområdet ca. 2½-6 MW e. Der indgår fire motorfabrikater i de modtagne svar; syv forskellige motortyper er repræsenteret. 7.2 Analyser for otte værker Muligt skylleluftflow i afkastsystem Værkernes besvarelse af det udsendte spørgeskema har dannet baggrund for en analyse af, hvorvidt de allerede installerede skylleluftblæsere også vil kunne anvendes til skylning under dellastkørsel. Først er det kortlagt, hvor megen ekstra skylleluft røggassystemet og det opgivne maksimale modtryk giver mulighed for. Der er her taget udgangspunkt i, at ønsket om fortynding optræder ved last (gasmængde) under 50 %. På basis af oplysninger om motortype, maksimalt tilladeligt modtryk i udstødssystem samt det under praktisk fuldlastdrift faktiske modtryk har den mulige skylleluftmængde ved dellast kunnet beregnes, se Tabel 4.

20 DGC-rapport 17 Tabel 4 Røgmængder, mulige skylleluftmængder Anlæg Nr. Røgmængde Mulig skylleluftmængde Fortyndingsfaktor Maks. v. 50 last 1) 2) modtryk (-) Nm3/h Nm3/h ( - ) Modtryk v. fuldlast mbar 37 mbar mbar 35 mbar mm VS 40 mm VS mm VS 315 mm VS mm VS 490 mm VS mm VS 325 mm VS mbar 43 mbar mbar 45 mbar 1) 2) Last udtrykt i forhold til gasflow Mulig luftmængde i forhold til maks. modtryk Analyserne i Tabel 4 viser, at der i de fleste tilfælde vil kunne opnås en røggasfortynding på over 2,3 ved 50 % last; ved lavere last principielt større. Dette vil øge sikkerhedsmarginen for evt. høje UHC-koncentrationer til mindst den dobbelte margin end for nuværende De eksisterende skylleluftblæsere Næste trin i analysen har været at vurdere, hvorvidt de allerede etablerede skylleluftblæsere vil kunne levere skylleluftmængde fra Figur 4 ved de trykforhold, der vil gælde for nævnte røg- og skylleluftmængde. DGC har modtaget eller fundet frem til karakteristikker for de anvendte blæsere på de otte værker. Disse karakteristikker viser, at de fornødne skylleluftmængder, hvis man ønsker at have skylning under dellastdrift, ikke vil kunne leveres ved trykforhold svarende til maksimalt modtryk. Langt de fleste af blæserne vil i praksis ikke kunne arbejde ved modtryk svarende til maksimalt modtryk. Et eksempel på blæserkarakteristik er vist på Figur 10.

21 DGC-rapport 18 Figur10 Et eksempel på blæserkarakteristik. På dette anlæg er driftsmodtrykket normalt 325 mm VS. Det maksimalt tilladelige modtryk for motoren er her angivet til 650 mm VS, dvs. væsentligt over hvad blæseren kan levere eller arbejde med. Max. Blæsertryk for den aktuelle blæser er ca. 40 mmvs. En enkelt af blæserne vil kunne give en skylleluftmængde svarende til ca. 70 % af røgmængden ved det normale (lave) driftsmodtryk. På dette anlæg optræder et særligt lavt driftsmodtryk.

22 DGC-rapport 19 8 Konklusion De udførte analyser viser, at der for en række anlæg optræder UHCkoncentrationer over ppm (vol.) ved både kold og varm start samt ved stop. Den anførte koncentration er identisk med 1 % (vol.) og svarer til ca. 25 % af nedre eksplosionsgrænse (LEL) ved 20 C, se tabel 2. Koncentrationerne optræder typisk et antal minutter ved lav last. Den nævnte koncentration ses både for forkammer- samt åbentkammermotorer. I forbindelse med startforløb (både kold og varm) vil koncentrationer over ppm kunne måles op mod 5 minutter, for langt de fleste anlæg kortere tid (2½-3 minutter). Gasflowet, hvor nævnte koncentrationer kan måles, er op til 50 % af fuldlast gasflowet. Ved stopforløb vil koncentrationer over ppm også kunne måles for en række anlæg. For enkelte anlæg forbliver den høje koncentration i udstødssystemet, efter at motoren er stoppet. For de anlæg, der har høje koncentrationer ved stop, gælder det, at gasflowet da er under ca. 30 % af fuldlast gasflow. For en række af anlæggene i undersøgelsen ses, at den forhøjede koncentration optræder, når motoren afslutningsvis går i tomgang ( idling ). For et enkelt anlæg af de målte registreredes ikke UHC-koncentration over ppm hverken ved kold start, varm start eller stopforløb. Analyser viser, at det er nødvendigt med foranstaltninger på anlæggene, hvis UHC-niveauet ønskes under det her anvendte målsætningsniveau på ca. 25 % LEL. Den her udførte analyse viser stor forskellighed i niveau, tidsmæssig udstrækning, samt hvorvidt nævnte koncentration optræder ved start (kold og/eller varm) og/eller stopforløb. Et fællestræk er, at nævnte koncentrationsniveau optræder ved gasflow under 50 %. Ved denne gasmængde vil der modtryksmæssigt være god mulighed for supplerende (simultan) skylning med frisk luft for at nedbringe UHC-koncentrationen. En sådan supplerende skylning vil ikke sinke starteller forlænge stopforløb, idet den jo netop skal arbejde parallelt med driften

23 DGC-rapport 20 på pågældende tidspunkt. For at skylningen skal have så høj fortyndende effekt som muligt, bør skylleluftmængden mindst udgøre ca. 50 % af fuldlast røggasmængden og gerne mere. DGC har indhentet data for otte kraftvarmeværker, der allerede har installeret skylleluftblæsere. I alt syv motortyper fordelt på fire fabrikater er opstillet på disse værker. Alle motorerne er forkammermotorer. De indhentede data omhandler maksimalt tilladeligt modtryk, modtryk ved normal drift mv. De skylleluftblæsere, der er installeret på disse værker, anvendes p.t. til skylning før start eller efter stop af gasmotoren. Det er analyseret, hvorvidt disse blæsere vil kunne anvendes til supplerende skylning under dellastdrift (til 50 % last) ved start og stop for dermed at reducere evt. høj UHCkoncentration. Analyserne har vist, at de installerede blæsere ikke vil kunne levere den ønskede skylleluftmængde ved de under dellastdrift optrædende modtryk i udstødssystemet. Resultaterne af de udførte analyser præsenteres i en separat folder med henblik på at vejlede i forbindelse med ændringer eller nyinstallation af skylleluftanlæg over for rådgivere, leverandører og anlægsejere.

24 DGC-rapport 21 9 Referencer 1. Emission af uforbrændt gas/kulbrinter under start og stop af gasmotorer, Jan de Wit, Steen D. Andersen, DGC/FAU GI-rapport Safety matters - experience with the operation of gas engine CHP units, Jan de Wit, Article in Cogeneration and On-Site Power Production, September-October Start hurtigere med mindre emission, igangværende PSO-projekt (Nr. 5738), Projektledelse: DGC. 4. Præsenteres i KV Info nr. 10, maj/juni 2007, udarbejdet af DGC i samarbejde FAU GI s kraftvarme ERFA-gruppe.

25 DGC-rapport 22 Bilag 1: Spørgeskema til værkerne

26 DGC-rapport 23 Spørgeskema vedrørende forbedret sikkerhed ved start og stop af gasmotorer på KV-anlæg Værkets navn Telefon Udfyldt af Dato : : : : Oplysninger vedr. motor / veksler: Fabrikat Typebetegnelse Årgang Elydelse Varmeydelse Max tilladelig røggas modtryk Aktuelt modtryk ved 100 % last Antal starter om måneden ca. : : : : kw : kw : (efter motor) : : Oplysninger vedr. ventilator til skylning af røggassystem Der er ikke installeret sådan ventilator Vi har en sådan installeret, udfyld da venligst efterfølgende 2 felter Ventilator fabrikat : Ventilator type : Sendes til: Dansk Gasteknisk Center att. Danny M. Lovett Gasværksvej Aalborg Dir. tlf Besvarelsen kan sendes pr. fax. til / i vedlagte frankerede svarkuvert / pr. til

27 DGC-rapport 24 Bilag 2: Blæserkarakteristikker for et antal af de anvendte blæsere

28 DGC-rapport 25 Note: 100 Pa = 10 mmvs = 1 mbar

29 DGC-rapport 26 Note: 100 Pa = 10 mmvs = 1 mbar

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Vätgas och Bränsleceller

Vätgas och Bränsleceller Vätgas och Bränsleceller Jan de Wit (jdw@dgc.dk) Henrik Iskov (his@dgc.dk) Mikael Näslund (mna@dgc.dk) Dansk Gasteknisk Center A/S www.dgc.dk Disposition 1 : Vätgas og brændselscelle aktiviteter i Danmark

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Når motoren bruger gas

Når motoren bruger gas Artikel 1/5 Når motoren bruger gas Kompakt 300 kw e kraftvarmeenhed. Motor, generator, udstødskedel samt lyddæmper er monteret på rammen. Hvor mange og hvor? Der er nu opstillet i alt ca. 800 gasmotorer

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brintproduktion, Elektrolyseanlæg Praktisk anvendelse af brint Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brint 1 uge 0,1 kg 3,5 kwh 2,5 time 12 km ¾ af universets

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

Faster CHP gas engine start with less. ~:,ptenib rr.:o~_~ ti~ emission. Project summary. ., ''; n''7

Faster CHP gas engine start with less. ~:,ptenib rr.:o~_~ ti~ emission. Project summary. ., ''; n''7 Faster CHP gas engine start with less. emission Project summary.., ''; n''7 ~:,ptenib rr.:o~_~ ti~ Faster CHP gas engine start with less emission Project summary Torben Kvist Jensen DGC-report Table of

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Gastekniske dage 15-16. Maj 2012

Gastekniske dage 15-16. Maj 2012 Gastekniske dage 15-16. Maj 2012 -Varierende gaskvalitet og styring. Steffen Møller Wärtsilä Danmark Disposition for indlæg. Disposition: -Kort om Wärtsilä -Wärtsilä gasmotorer i Danmark -Variation i gaskvaliteten

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

KV anlæggene og de nye gasser

KV anlæggene og de nye gasser KV anlæggene og de nye gasser Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Disposition Gaskvaliteter Kraftvarmeanlæg i Danmark Styringsprincipper for gasmotorer Tekniske konsekvenser ved gasimport Sikkerhed Drift Virkningsgrad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2003 Titel : Afprøvning

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Udfordringer ved BAT-konklusionerne med fokus på biomasse

Udfordringer ved BAT-konklusionerne med fokus på biomasse Præsenteret ved: Innovationsseminar vedr. BREF for store fyringsanlæg hos FORCE den 26. november 2015 af: Jørgen Nørklit Jensen DONG Energy Thermal Power Indledning Kviksølv for kulfyring NO x for biomasse-fyring

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Projektrapport Februar 26 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 26 Titel : Formaldehydimission

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

fra praktiske afprøvninger

fra praktiske afprøvninger Brændselscelle KVerfaringer fra praktiske afprøvninger Jan de Wit, Mikael Näslund DGC Erfaringer med brændselsceller er primært baseret på projektet: Demonstration af mikrokraftvarme baseret på danske

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s

Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s DGC har på vegne af de danske gasselskaber fulgt et svensk ledet projekt med udvikling af lavemissions brændkammer til en

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Konference - DGF Gastekniske Dage 13. & 14. maj 2008 John H. MølgaardM DONG Gas Distribution Agenda Baggrund for import af gas med anden kvalitet (tysk

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Naturgas og køling. Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Naturgas og køling. Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Naturgas og køling Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit www.dgc.dk Hvorfor køling? Bygninger, komfort Øgede isoleringskrav. Øget intern varmebelastning. Proces Varelagre, andet. Andet Vil kunne give en bedre

Læs mere

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI Forgasningsgas i naturgasnettet VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI HMN Naturgas - Gladsaxe 09 december 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Hvad er forgasning? Hvad

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 1 02 / 11-2005 Jens M. Jakobsen PonPower A/S -Esbjerg Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 2 02 / 11-2005 Caterpillar gasmotorer i Danmark. Dato: 10-september-2004 Facta om CATERPILLAR

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Stirling-motorer. Introduktion. Styrker/svagheder. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center, a/s (DGC)

Stirling-motorer. Introduktion. Styrker/svagheder. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center, a/s (DGC) Stirling-motorer Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center, a/s (DGC) Introduktion Stirling-motoren er en spændende motortype, der baserer sig på et noget anderledes princip end de mere traditionelle forbrændingsmotorer.

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse Stikledningen Nr. 30 Juni 2016 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark Installation af gaspejse Status på biogasudbygningen Utætheder ved kaloriferer Udskiftning af gasmålere

Læs mere

Vejledning i forbrugskorrektion

Vejledning i forbrugskorrektion Vejledning i forbrugskorrektion Fælles principper for forbrugskorrektion ved fejlbehæftet gasmåling i naturgasselskabernes distributionssystem 1. udgave November 2006 Vejledning i forbrugskorrektion Fælles

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser

Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser Comparison of addresses used in the population register and the authentic addresses Side 1 Formål Purpose Undersøge omfanget

Læs mere