at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: København og Rudersdal kommuner er værter for VM i landevejscykling den september Der afvikles enkeltstartsløb den 19., 20. og 21. september centralt i København, mens linjeløbene afvikles i Rudersdal den og 25. september, idet mændenes linjeløb dog starter på Rådhuspladsen. VM-arrangementet medfører betydelige omlægninger af busdriften i perioden - i alt omlægges 58 buslinjer. Movia har sammen med de berørte kommuner og de øvrige aktører inden for den kollektive trafik planlagt busændringer og kommunikation, så trafikken kan afvikles med færrest mulige gener for kunderne. Som følge af mange afspærringer, har det været nødvendigt at udarbejde nye køreplaner for mange linjer. Movia samarbejder med operatørerne, om at sikre at den samlede kollektive trafik afvikles bedst muligt under arrangementet. Ud over cykelløbene i København og Rudersdal, afvikles VM i paracycling i Roskilde den 8. til 11. september. Dette er en mindre begivenhed, som er planlagt i samarbejde mellem Roskilde kommune og Movia. Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat 1/6

2 Omlægninger og shuttlebusser Ved VM i landevejscykling er det særligt bustrafikken, som bliver påvirket. Movia, Københavns kommune og politi har samarbejdet omkring afspærringsplanen for VM, og er nået frem til afspærringer, som har de færreste konsekvenser for busdriften, og samtidig gør trafikafviklingen så smidig som mulig. Det har resulteret i, at det antal dage busserne er omlagt er reduceret. Herudover samarbejder Movia med de øvrige trafikselskaber om hvilke tiltag, der iværksættes til at imødekomme det større pres fra de nye kunder, som forventes at skifte bilen ud med kollektiv trafik i perioden. S-tog vælger at forlænge plustiderne på udvalgte løbsdage, det vil sige de tidsrum, hvor der typisk køres 10 minutters drift. I weekenden september kan der forventes op mod mennesker til linjeløbet i Rudersdal, her indsættes lange S-tog på de relevante linjer, og der køres med plustider. S-tog, DSB First og Metro har ikke mulighed for at indsætte yderligere kapacitet i myldretiden. Cykelruten i København er placeret således, at Nørreport Station i 3 dage ikke vil kunne fungere som knudepunkt for de rejsende, som skifter mellem tog/metro og bus. I perioden vil Vesterport Station fungere som knudepunkt for skift mellem S-tog og bus, hvor der vil være forbindelse til de store buslinjer. Linjerne som omlægges som følge af VM i København og Rudersdal er følgende: Linje 1A 2A 3A 4A 5A 6A 10 11A E E S E S 300S S og 999. Følgende natlinjer berøres: Linje 81N 82N 83N 84N 85N 92N 93N 94N 95N 96N 97N. Ud over de omlagte linjer oprettes to særlige VM linjer, som betjener middelalderbyen i perioden september. Linjerne har nummer 51 og 52. Overordnet fordeler omlægningerne sig i 3 perioder september Opsætning af afspærringer i København medfører begrænsede omlægninger af linjerne i København ved Rådhuspladsen, hvor H C Andersens Boulevard spærres, og der etableres tribuner. 2/6

3 september Enkeltstarterne køres i København. Store omlægninger af trafikken i København september Linjeløbene køres i Rudersdal. Buslinjerne i Rudersdal er omlagt. Enkelte omlægninger i København som følge af løbets startområde på H.C. Andersens Boulevard. Flex-trafik Afspærringerne vil også påvirke Flex-trafik. Det vil dog være muligt for Flex-bilerne under hele VM at komme ind i det afspærrede område via Knippels Bro. Kunder, der ønsker at rejse til en destination i indre by inden for afspærringerne, skal i tidsrummet ca. 9:00-18:00 forvente længere køretid. Til brug for Flex kunderne, som ønsker at rejse inden for det afspærrede område, vil der være afsat Flex-vogne til dette formål. For at lette adgangen ind og ud af København under cykelarrangementet for kunderne i Handicapservice, er der indgået aftale mellem Movia og Metroselskabet om, at handicappede tilmeldt Flextrafik kan få hjælp til at benytte Metroen mellem Sundby Station og Nørreport. Aftalen indebærer, at en kunde kan blive kørt til Sundby Station, hvor Flextrafikchaufføren hjælper kunden ned til Metroen og kører med kunden til Nørreport Station, hvor en anden Flextrafikchauffør overtager opgaven, hjælper kunden op fra Metroen og hen i den ventende Flextrafik bus, hvorefter kunden kan køres til bestemmelsesstedet. Samme procedure følges den modsatte vej. Kunden betaler ikke særskilt for den del af rejsen, der foregår i Metroen. Under rejsen i Metroen er Metroens stewarder også behjælpelige med at sikre en tryg rejse for kunden, ligesom det sikres, at der bliver tilstrækkelig tid til ind- og udstigning. I Rudersdal vil det ligeledes ikke være muligt at krydse løbsruten under selve løbet, hvorfor nogle kunder vil opleve besvær under VM. En stor institution beliggende i Rudersdal Kommune, hvortil 30 Flextrafik vogne kører daglig rutetrafik for 85 brugere, holder lukket den 23. september på grund af beliggenheden tæt på cykelruten. Der er tæt kontakt mellem institutionen, forældrene og Movia, og det forventes ikke at give problemer. Driftsopfølgning og rejsegaranti 3/6

4 Under VM overvåger trafiktjenesten trafikafviklingen, i samarbejde med politiet. Akutte uforudsete problemer og følgende nødvendige omlægninger, som måtte opstå i driften, håndteres i dette samarbejde. Under hele VM forløbet afholdes daglige koordinerende møder mellem trafiktjenesten og operatørerne. Formålet er, at justere bustrafikken i forhold til de trafikpåvirkninger, som måtte opstå fra den øvrige trafik. Biltrafikken påvirkes væsentligt i perioden under VM, hvorfor det må forventes, at trafikstrømmene vil være anderledes end normalt. På forhånd har det ikke været muligt præcist at vurdere, hvordan trafikmønstret vil være, hvorfor nogle trafikstrømme kan have betydning på bustrafikken. Som et middel til at imødekomme evt. uforudsete hændelser, etableres der et stående beredskab af busser, som med kort varsel kan indsættes hvor der måtte opstå behov. Beredskabet udgøres af busser, som er i overskud som følge af omlægningerne. Kundeinterview til kvalitetsmålingerne vil i perioden være indstillet. Baggrunden er, at kunderne erfaringsmæssigt giver en negativ vurdering, når bussen ikke betjener de normale destinationer som følge af omlægninger. Negative kundemålinger som operatørerne ikke har ansvaret for. I perioden under VM fastholdes rejsegarantien. Fastholdelse af rejsegarantien er et signal om, at Movia tager ansvar for sine kunders rejse. Ved lignende arrangementer som Copenhagen Marathon, Challenge Copenhagen og større arbejdsnedlæggelser, har rejsegarantien ligeledes været fastholdt. Økonomi: Målet for afviklingen af bustrafikken under VM er, at omlægningerne afvikles med begrænsede meromkostninger. Operatørerne afregnes som minimum for deres normale kørselsomfang, og til den kontraktlige timepris, såfremt der køres flere timer end normalt. Ved et lavere busforbrug afregnes de faste omkostninger minus et fradrag for variable omkostninger. Et højere busforbrug afregnes til normale omkostninger pr. bus. Udgifterne ved busdriften under VM, incl evt. ekstra omkostninger, afholdes af kommunerne efter fordelingsmodellen. Miljømæssige konsekvenser: Afvikling af busdriften under VM vurderes ikke at have miljøkonsekvenser. Åbent/lukket punkt: 4/6

5 Åbent Kommunikation: Der er i forbindelse med VM i landevejscykling en stor opgave i at informere kunderne om trafiksituationen. Ligeledes er der en opgave i at orienterer billisterne omkring deres muligheder under VM. Informationen til billisterne håndteres af de involverede kommuner og Vejdirektoratet via af blandet andet Bilisterne opfordres til at lade bilen stå, og benytte den kollektive trafik. Kunderne i den kollektive trafik opfordres generelt til at søge information på rejseplanen, hvor ændringer i den kollektive trafik vil kunne findes for de enkelte dage under VM i cykling. Ud over rejseplanen.dk, er der planlagt en række informations- og marketingsaktiviteter: - Busbagruder Storkøbenhavn - Europlakater S-togs stationer - Film som vises på S-togs tv, bussernes infotainmentskærme og Metro projicering - Annoncer i Metro X-press og Urban - Flyer med kort over trafikale ændringer - Bannere på interne og eksterne hjemmesider - Stand hos WOCO s info og billetsalg - Plakater på stationer og trådhegn langs VM ruten i København Vedlagt er en uddybende oversigt over information og marketing i forbindelse med VM. Buspassagererne kan endvidere via servicen MitMovia få sms information om specifikke linjeændringer. Sideløbende med trafikinformationen og marketingskampagnen er Movias presseindsats koordineret med DSB S-tog og Metroen. Presseindsatsen vil hovedsagligt indeholde: - Fælles pressemeddelelse er sendt ud omkring 1. september - Trafikinformation og gode historier i P4 Kbh. og TV2 - Særligt fokus på de gode historier omkring VM (koordineret samarbejde mellem trafikselskaberne, daglig opfølgning på trafiksituationen, særlige VM buslinjer, etc.) - Lokalaviserne omkring Rudersdal (særligt fokus på trafikinformation) - Lokalaviserne i Roskilde (særligt fokus på trafikinformation) Bilag: 1. Marketing og trafikinformations oversigt 5/6

6 2. Fælles pressemeddelelse 6/6

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia Årsberetning 2009 Trafikselskabet movia Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia har ni medlemmer. To medlemmer kommer fra regionerne ét fra Region Hovedstaden og ét fra Region Sjælland. Den kommune, der

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik

Læs mere

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Indhold Indhold 1. Året kort 2. Metroselskabets forretningsstrategi 3. Metroselskabets anlægsaktiviteter Igangværende anlægsprojekter Cityringen Nordhavn

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere