Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner"

Transkript

1 Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én observation i hver celle

2 Model: X ijl i j ij ijl : samlet middelværdi i: 1,2,...,a a niveauer (grupper, kategorier) af faktor A med hver sin effekt i j: 1,2,...,b b niveauer (grupper, kategorier) af faktor B med hver sin effekt j a b niveauer (celler) af interaktion mellem faktorerne A og B med hver sin effekt ij ( ~ ij ) l: 1,2,...,n ij n ij er antal replikater i celle i,j (balanceret: n ij n for alle a b celler) ijl : fejlled, ~N(0, 2 )

3 Nulhypoteser: H 0A : a 0 H 0B : b 0 H 0I : ij 0 for alle i,j X ij : gennemsnit i celle i,j (n) estimerer ij X i. : gennemsnit for A i (bn) estimerer i. X.j : gennemsnit for B j (an) estimerer.j X : gennemsnit totalt (N) estimerer Antagelser: NF i hver celle, og ens varians

4 a total SS SS total i 1 b j 1 n l 1 X ijl X 2 total DF DF total N 1 abn 1 MS total SS total DF total

5 a among cells SS SS cells i 1 b j 1 n X ij X 2 among cells DF DF cells ab 1 MS cells SS cells DF cells

6 a within cells SS SS e i 1 b j 1 n X ijl X ij 2 l 1 within cells DF DF e ab(n-1) DF total DF cells MS e SS e DF e s p 2

7 a SS for faktor A SS A bn X i. X 2 i 1 DF for faktor A DF A a 1 MS A SS A DF A b SS for faktor B SS B an X.j X 2 j 1 DF for faktor B DF B b 1 MS B SS B DF B

8 Generelt: SS cells SS A SS B oftest pga. SS AB SS AB SS cells -(SS A SS B ) og DF AB DF cells -(DF A DF B ) a 1 b 1

9 Hypotese om ingen interaktion: H 0 : eller H 0 : Ved grafisk afbildning af interaktion: faktor med flest niveauer på x-akse færre linier at tegne

10 Model I ANOVA: begge faktorer fixed Model II ANOVA: begge faktorer random Model III ANOVA: en faktor fixed en faktor random MIXED! Er interaktion signifikant: man ser IKKE på (laver MC på) niveauer af fixed faktor uafhængigt af random faktor menmcpåcellerok a b sammenligninger begge faktorer skal dog med i den faglige tolkning!

11 Hvis interaktion konkluderes NS: kør ANOVA forfra UDEN interaktion i modellen! Pooling af MS AB og MS e? Begge estimerer 2, når interaktion er NS Zar: undlad pooling "Normalt": pooling OK pool: p(type I fejl), p(type II fejl) pool: p(type I fejl), p(type II fejl) men det sidste gælder kun, hvis interaktion er erklæret NS som følge af en type II fejl! - ellers: pool: p(type I fejl), p(type II fejl)

12 Eksempel 12.1/12.2 som Model II ANOVA F hormon 1,1 1386, 11 4, , 85 p 0, 038 Model I : p 0, 001 F sex 1,1 70, 31 4, 90 14, 35 p 0, 164 Model I : p 0, 099 test af interaktion : som for Model I ANOVA

13 Ubalanceret tovejs-anova To muligheder 1) Proportional replikation, hvis n ij i række i i søjle j N check én celle i a-1 rækker og én celle i b-1 søjler dvs. (a-1) (b-1)-1 celler 2) Disproportional replikation VIGTIGT! tjek om statistikprogram regner rigtigt!

14 Tovejs ANOVA uden replikation n ij 1!!ogdermedN a b ~DF total DF cells 0!! ~DF e SS e 0 MS e 0 (ingen variation indenfor celler) SS rest " SS" e SS total SS A SS B ~SS AB med replikation!! Model I PAS PÅ: MS AB og MS e blandet sammen Model II OK: med replikation tester vi mod MS AB

15 Randomiseret blok Blok: individer med noget tilfælles f.eks. forældre, klima eller lign. Faktor: det, man egentlig vil teste a niveauer, hver blok har a individer, hver tildelt - TILFÆLDIGT - et af de a niveauer af faktor A Dvs. blok ~ par i parret t-test DF e a b n 1 0! Model III ANOVA ~ Mixed model blok random faktor fixed blok-effekt ofte uden interesse kræver desuden viden om interaktion - og den har vi ikke!

16 Gentagne målinger Flere målinger på SAMME individ ikke bare målinger på relaterede individer ligner blok-design idet n i. ~ b hvert individ udgør én blok (a*b celler med n ij 1) men altså netop ét individ: SS total kan underopdeles SS total SS m ind SS i ind SS A SS rest SS total SS m ind SS i ind SS A hvor SS rest ~interaktion individ faktor

17 Antagelse: sfæricitet r 12 r r 3a... r a 1 a hvor a tæller niveauer af faktor A Alternativ: MANOVA

18 Sammenligning af de tre metoder med celleantal 1 styrke: repeated blok alm. ANOVA pga. af stærkere og stærkere relation mellem målingerne i faktor B

19 Eksempel 12.4 som repeated measures design Analysis of variance table source of variation SS DF MS total 99,35 19 subjects 62,65 4 within subj. 36,70 15 diets 27,43 3 9,14 rest 9, ,77 F 9,14 0,77 11,87 samme som når det udregnes som randomized blok design!

20 Hvad de forskellige MS s estimerer: Model I (begge fixed): MS A : 2 a nb a 1 i 1 i 2 MS B : 2 b na b 1 j 1 j 2 MS AB : 2 n a a 1 b 1 i 1 b j 1 ij 2 MS e : 2 alle effekter testes mod MS e

21 Model II (begge random): MS A : n AB nb A MS B : n AB na B MS AB : 2 2 n AB MS e : 2 hovedeffekter testes mod MS AB interaktion teste mod MS e

22 Model III ~ Mixed (A fixed, B random): MS A : 2 2 n AB a nb a 1 i 1 i 2 MS B : n AB na B MS AB : 2 2 n AB MS e : 2

23 ELLER!! MS A : 2 2 n AB a nb a 1 i 1 i 2 MS B : 2 na B 2 MS AB : 2 2 n AB MS e : 2

24 Obs POP SEX ZYB

25 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Sex ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 1 2 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ZYB ZYB ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ N Mean SD N Mean SD ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒ Pop ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒ All Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒœ proc tabulate data=sasuser.anova2w FORMAT=8.1; var ZYB; class POP; class SEX; table POP ALL,(SEX)*(ZYB)*('N'='N'*F=4.'MEAN'='Mean' 'STD'='SD') / RTS=18 ; label SEX='Sex' POP='Pop' ZYB='ZYB' ; format POP 1. ; run;

26 The GLM Procedure Model I begge fixed Class Level Information Class Levels Values POP SEX Number of observations 60 Dependent Variable: ZYB Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model <.0001 Error Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE ZYB Mean Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F POP SEX <.0001 POP*SEX

27 The GLM Procedure Uden interaktion Dependent Variable: ZYB Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model <.0001 Error Pooled Corrected Total Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F POP SEX <.0001

28 The GLM Procedure Envejs-ANOVA for sex Class Level Information Class Levels Values SEX Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model <.0001 Error Corrected Total Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F SEX <.0001

29 The GLM Procedure Mixed Model III Sex fixed Pop random Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model <.0001 Error Corrected Total Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F SEX <.0001 POP SEX*POP Tests of Hypotheses Using the Type III MS for SEX*POP as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F SEX proc glm data=sasuser.anova2w; class SEX POP; model ZYB = SEX POP POP*SEX / SS3; test H=SEX E=POP*SEX; run; quit;

30 The GLM Procedure Model II begge random Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model <.0001 Error Corrected Total Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F SEX <.0001 POP SEX*POP Tests of Hypotheses Using the Type III MS for SEX*POP as an Error Term Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F SEX POP

Variansanalyse (ANOVA)

Variansanalyse (ANOVA) 3 / 46 2 / 46 4 / 46 Faculty of Health Sciences Indhold dag 2 Variansanalyse (ANOVA) Ulla B Mogensen Biostatistisk Afd., SUND, KU. Mail: ulmo@sund.ku.dk T-testet fra dag 1 Ensidet variansanalyse. Modelkontrol.

Læs mere

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

At bruge sin dyrebare tid på frivilligt arbejde -En analyse af hvem der bruger mest tid på frivilligt arbejde og hvorfor?

At bruge sin dyrebare tid på frivilligt arbejde -En analyse af hvem der bruger mest tid på frivilligt arbejde og hvorfor? At bruge sin dyrebare tid på frivilligt arbejde -En analyse af hvem der bruger mest tid på frivilligt arbejde og hvorfor? Hans-Peter Qvist, Aalborg Universitet SDU, 5. juni, 2014 1 Baggrund Fra den empirisk

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse - et kvantitativt tværsnitsstudie på baggrund af Copenhagen School Child Intervention Study The association between physical activity

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere