Introdag om arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introdag om arbejdsmiljø"

Transkript

1 Introdag om arbejdsmiljø

2 Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00 15:30 Kaffe Psykisk / Fysisk arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering (APV) 16: Opsamling og evaluering

3 Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe 1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt 2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

4 Hvad regulerer området Retsregler: Arbejdsmiljøloven Bekendtgørelser Interne regler: Cirkulærer Interne instrukser Vejledninger: AT-vejledninger Værktøjer: Arbejdsmiljøvejviser Afklaringsværktøjer BAR materialer

5 Arbejdstilsynet AT s hjemmeside: AT s telefonnummer:

6 Formelle krav KRAV typer i arbejdsmiljøarbejdet APV, sikkerhedsorganisation, brugsanvisninger for kemi og maskiner, eftersyn, ulykkesanmeldelser, instruktion og oplæring Materielle krav Ergonomi, indeklima, velfærdforanstaltninger, psykisk arbejdsmiljø, ulykkesrisiko, kemi

7 PLIGTER & ANSVAR ARBEJDSGIVER At organisere sikkerhedsarbejdet At der foretages en vurdering af arbejdsmiljøet At arbejdsforholdene er forsvarlige At de ansatte oplæres og instrueres At stille egnet udstyr til rådighed At føre effektivt tilsyn At de ansatte er gjort bekendt med risikoen ved arbejdet At påbud fra AT gøres bekendt for sikkerhedsrepræsentant indenfor området At samarbejde med medarbejderne / SIO

8 PLIGTER ARBEJDSLEDER At medvirke til at arbejdsmiljøet er fuldt forsvarligt som en del af de almindelige ledelsesopgaver At holde øje med og sørge for, at sikkerhedsforanstaltningerne virker efter deres hensigt At formidle evt. problemer videre At samarbejde med andre virksomheder der har medarbejdere samme sted, f.eks. håndværkere

9 PLIGTER OG ANSVAR ANSATTE At deltage i samarbejdet At overholde forskrifter At udvise forsigtighed og holde orden At informere om fejl og mangler, de ikke selv kan rette

10 Instruktion og opsyn 16. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 17. Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde. Stk. 2. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

11 ARBEJDSMILJØMAPPE Formelle krav til indhold: Arbejdspladsvurdering (APV) Kemibrugsanvisninger + arbejdspladsbrugsanvisninger Maskinbrugsanvisninger Lovpligtige eftersyn Instruktion og oplæring Ulykkesanmeldelser og undersøgelser

12 Hvad er en APV En vurdering af arbejdspladsen, der giver overblik over arbejdsmiljøet: Hvad fungerer godt? Hvad er der eventuelt af opgaver/problemer som skal løses? Handlingsplan for løsning

13 Krav om skriftlighed Hvordan APV Metodefrihed men SKAL omfatte: Kortlægning af arbejdsmiljøet Beskrivelse og vurdering af kortlagte problemer Sygefraværet skal inddrages Prioritering af problemerne En handlingsplan hvordan, hvornår og hvem løser Retningslinjer for opfølgning

14 Hvordan APV Hvem skal lave APV? Alle virksomheder med ansatte Alle skal inddrages/spørges APV skal være tilgængelig for ledelse, medarbejdere og AT APV skal gennemføres mindst hvert 3. år Ajourføres ved væsentlige ændringer i arbejdet, nye tekniske hjælpemidler, ved påbud fra AT Alle skal vide hvad APV er!

15 GRAVIDE særlig APV Beskyttelse af både foster og den gravide Arbejdsstedets indretning Opgavernes udførelse Fra 4. måned vekslen mellem gående og stående arbejde Arbejdstilrettelæggelse PAUSER Løbende vurdering og tilpasning

16 Kemi brugsanvisninger Alle produkter som er faremærket kræver 2 brugsanvisninger: Leverandørens 16 punkts brugsanvisning En lokal arbejdspladsbrugsanvisning

17 Lovpligtigt eftersyn Tekniske hjælpemidler (f.eks. stiger, loftlifte o.l.) skal typisk efterses en gang om året Eftersyn skal kunne dokumenteres Andre områder: Porte, Trucks, Trykbeholdere mindre relevante

18 Brugsanvisninger - maskiner Automatdrevne maskiner med bevægelige dele f.eks. Vaskemaskiner, tørretumblere, lifte, røremaskiner Leverandørens brugsanvisning skal være til stede

19 Instruktion og oplæring Oplæring og instruktion af hjælperen så sikker adfærd sikres HVORDAN Ergonomi Brug af maskiner Brug af kemi og værnemidler Velfærdsforanstaltninger Mundtlig instruktion er nok men skal dække alle områder i arbejdsmiljøarbejdet

20 ArbejdsULYKKER ANMELDES UNDERSØGES NYE indsatser så det ikke gentages

21 Definition af arbejdsulykke Ved en arbejdsulykke forstås en pludselig*), uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade. (AT s def.) *) i løbet af 5 dage

22 Anmeldelse af arbejdsskade arbejdstager kan anmelde hændelsen eller sygdommen arbejdsgiver har pligt til at anmelde ulykker til sit forsikringsselskab eller til arbejdsskadestyrelsen så hurtigt som muligt. læge og tandlæge har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme

23 ANMELDELSE - hvordan På en blanket der kan rekvireres hos Arbejdsskadestyrelsen på eller telefon Elektronisk på nettet på EASY systemet via VIRK

24 TILMELD DIN VIRKSOMHED HER

25 FORSIKRING Pligt som arbejdsgiver til at sikre medarbejdere mod arbejdsskader pligt til at anmelde arbejdsulykker og pligt til at give oplysninger i sagen Du skal sikre den ansatte både ved ulykker og erhvervssygdomme Sikring for erhvervssygdomme ved tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) Sikring for arbejdsulykker tegn forsikring i privat forsikringsselskab Arbejdsskadestyrelsens portal:

26 Klik på fanen erhverv Klik på AES

27 Læs mere Forsikring og pensions portal. Arbejdsskade forsikring for små virksomheder pension.dk

28 LØFT Rådgivningspåbud Forværrende faktorer som løft under knæ over skulderhøjde eller med vrid i ryg kan gøre at løftet vurderes som sundhedsskadeligt ved lavere vægtgrænser

29 Forflytning Regneeksempel En liggende person på 80 kg skal have hjælp til at løfte en slap arm. Vægten vurderes som udgangspunkt til 5 pct. af 80 kg, altså ca. 4 kg. Løftet foregår i grønt område eller nederst i gult område. Der vil normalt ikke være noget problem. Løftes et ben, er vægten 16 pct. af 80 kg, altså ca. 13 kg. Løftet foregår i gult område, og der skal foretages en nærmere vurdering. Vippes benet ved løft i foden, opnås en vægtstangsfordel, og belastningen halveres. Hjælpes en person fra liggende stilling op at sidde, er det ca. halvdelen af personens vægt, svarende til ca. 40 kg, der håndteres. Løftet foregår ud over underarmsafstand, altså i rødt område. Foranstaltninger skal træffes.

30

31

32 At-vejledninger, At-anvisninger og Atmeddelelser A - Arbejdsstedets indretning herunder faste og skiftende arbejdssteder samt byggepladser o.l. arbejdssteder B - Tekniske hjælpemidler herunder maskiner, løfte-, hejse- og transportredskaber, stilladser og stiger, dampkedler og trykbeholdere mv. samt øvrige tekniske hjælpemidler C - Stoffer og materialer herunder kemiske agenser samt kræftrisikable stoffer og materialer D - Arbejdets udførelse herunder arbejdspladsvurdering, enkelte typer af arbejde, ergonomi, psykisk arbejdsmiljø, personlige værnemidler, støj og vibrationer mv. samt arbejdspladsmålinger og helbredsundersøgelser E Unge F - Øvrige områder herunder pligter og ansvar, sikkerhedsorganisation, bedriftssundhedstjeneste, arbejdstid og hviletid samt arbejdsmiljøcertifikat mv.

33 INDEKLIMA Støj max 85db Generende støj stress Varme max 25 grader på alm. dag Kulde og træk Arbejde i kølerum.

34 Ulykkesrisici!! Knivskader Fald / snuble Arbejde ved maskiner Arbejde ved lift og stillads Kemiprodukter Værnemidler Instruktion

35 Psykisk arbejdsmiljø Mellem medarbejdere Mobning Seksuel chikane Anden arbejdsrelateret stress Risiko udefra Pengehåntering røveri/vold Konflikt med kunder

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere