Sikring af maskiner. Gode løsninger. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikring af maskiner. Gode løsninger. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien"

Transkript

1 Sikring af maskiner Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon: Telefax: Web: Medarbejdersekretariet: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Pjecen kan fås ved henvendelse til organisationerne. Den kan downloades fra Pjecen kan købes ved henvendelse til Videncenter for Arbejdsmiljø»Arbejdsmiljøbutikken«www.arbejdsmiljobutikken.dk, tlf Bestillingsnr Tryk: Litotryk København A/S Trykt på miljøvenligt papir Oplag: stk. Januar 2006 ISBN:

3 Sikring af maskiner Gode løsninger Indledning Gode løsninger Sikring mod klemning ved pladevalse Sikring mod skader på hænder ved exenterpresse Sikring mod klemning i kantpresse Sikring mod tilskadekomst ved pladesaks Sikring mod skader ved metalrundsav Sikring mod skader ved drejebænk Sikring mod tilskadekomst ved fræser Sikring mod skader ved søjleboremaskine Sikring mod skader ved kombineret klippe-lokkemaskine Sikring mod skader ved CNC-styret bearbejdningscenter Sikring mod skade ved Stenhøj presse Sikring mod øjenskader m.v. ved bænk-slibemaskine Sikring mod øjenskader m.v. ved båndslibemaskine Sikring mod sårskader m.v. ved båndsav Sikring mod klemning af hænder m.v. ved svingbukker Sikring mod klemning i fladjernsbukker Sikring mod sårskader ved afkorter med skæreskive Sikring mod skade ved mekanisk dreven port Metoder og værktøjer Vejledning i risikovurdering Maskinsikkerhed og arbejdspladsvurdering Lovpligtige eftersyn Instruktion Brugsanvisninger Køb af nye maskiner og anlæg CE-mærket Sammenbygning af maskiner Regler og vejledninger Arbejdsmiljøadresser og hjemmesider

4 Indledning Der anmeldes en til to arbejdsulykker om dagen med stationære maskiner indenfor Metal- og Maskinindustrien. De fleste ulykker sker ved følgende maskiner: Presse- og stansemaskiner, excenter- og krumtappressere Bore- og drejemaskiner Slibe-, file- og pudsemaskiner Rund- og bundsave Svejse- og loddemaskiner Valse- og oprullemaskiner Støbe- og formemaskiner Mange skader sker især ved følgende arbejdsprocesser ved maskiner: Svejsning, skæring og lodning Presning, klipning, bukning og valsning Spåntagende bearbejdning og slibning Brug af håndmaskiner og håndværktøj Arbejdstilsynet afgav 470 påbud vedrørende maskinsikkerhed indenfor Maskinindustrien i Påbudene omfattede stort set alle forhold ved maskiners sikkerhed f.eks. manglende nødstop, stopfunktioner, afskærmning, sprængskærme og sikring ved farlige områder på alle typer af metalbearbejdningsmaskiner. Dansk Industri, Forbundene inden for CO-Industri og Ledernes Hovedorganisation har på denne baggrund udarbejdet denne vejledning. Vejledningen er en opfordring til alle virksomheder i branchen om at få styr på maskinsikkerheden. Vejledningen beskriver, hvordan I kan komme i gang med denne del af sikkerhedsarbejdet, og den gennemgår alle de væsentlige forhold, som I skal inddrage. Her angives det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede i forbindelse sikring af maskiner. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og der er ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Først og fremmest præsenterer vejledningen nogle gode løsninger på maskinsikkerhed fra virksomheder indenfor branchen. Alle de valgte eksempler viser, hvordan en virksomhed indenfor Metal- og Maskinindustrien har løst et problem med maskinsikkerhed. Hvert eksempel indeholder navn og telefonnummer på den virksomhed, der har indført løsningen. I kan således kontakte virksomheden og få yderligere oplysninger om de konkrete løsninger. Vejledningen findes også i elektronisk form. Den ligger på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside 4

5 Er dine maskiner sikre? Spørgsmålet er lige til, men de færreste vil kunne svare bekræftende uden tøven. Det skyldes flere forhold, men først og fremmest, at det i en travl hverdag kan være svært at bevare overblikket. Det gælder bl.a. følgende forhold: - lovkrav til maskiners sikkerhed - at få tjekket sikkerheden på nyindkøbte maskiner - om der er kommet nye krav til ældre maskiner - om maskinernes sikkerhedsudstyr fungerer efter hensigten - om forholdene ved og omkring maskinen er sikre - om maskinbetjeningen sker på en sikker måde - om medarbejderne har den viden og de færdigheder, der er nødvendige. Denne vejledning er en kraftig opfordring til, at alle virksomheder i branchen får et godt overblik over sikkerheden i deres maskinpark og kommer i gang med systematisk at forbedre sikkerheden. Sikring af maskiner og god forretningssans Først og fremmest handler det om at forebygge arbejdsulykker ved maskinerne. Alvorlige ulykker har vidtrækkende konsekvenser for den enkelte. Ulykken kan være fysisk invaliderende, men den kan også medføre alvorlige psykiske problemer. En arbejdsulykke medfører altid produktionstab. Den sætter virksomheden i en tilstand af chok, den skaber usikkerhed og medfører måske betydelige investeringer til hovsaløsninger, der senere viser sig uhensigtsmæssige. Ved arbejdstilsynets besøg vil problemer med maskinsikkerheden ofte afstedkomme et eller flere påbud. Påbudene vil i nogle tilfælde være problempåbud med krav om anvendelse af autoriseret rådgivning i forbindelse med problemløsningen. Påbud kan have korte tidsfrister for løsning af problemerne og medføre investeringer, som virksomheden er uforberedt på. Mange af de forhold, der påvirker maskinsikkerheden negativt, er samtidig forhold, der kan være med til at nedsætte produktivitet og kvalitet ved den pågældende maskine. Vanskelige pladsforhold, mangelfuld belysning og flaskehalse er bare nogle enkelte eksempler. Produktiviteten kan øges med % Fejlprocenter kan reduceres med % 5

6 Kom godt i gang med at sikre maskinerne Alle virksomheder kan arbejde med maskinsikkerhed og med forholdsvis begrænsede ressourcer nå resultater, der er tilfredsstillende for medarbejdere, ledelse og arbejdstilsyn. Maskinsikkerhed er ikke nødvendigvis komplicerede tekniske løsninger. I situationer, hvor der er behov for supplerende ekstern rådgivning, kan omfanget begrænses gennem et godt forarbejde. Denne vejledning gennemgår sikkerhedskravene til de mest almindelige maskiner i branchen og giver konkrete eksempler på gode løsninger. I vejledningens bilag gennemgås desuden alle de øvrige væsentlige spørgsmål omkring maskinsikkerhed, som det kan være relevant at forholde sig til. Besøg maskinerne Arbejdet med maskinsikkerhed starter ude ved den enkelte maskine. Sæt maskinen i gang og vurder alle de situationer, der kan give risiko for uheld i forbindelse med brug af maskinen. Det kan f.eks. være uafskærmede bevægelige dele eller ting, der kan slynges ud. Det er vigtigt at få alle situationer med, også omstilling, reparation og rengøring. Spørg til, om der har været uheld eller nærved - uheld med maskinen. Brug bilaget Gode løsninger i vejledningen. Her kan I se de væsentligste risici, der findes på maskinen, og I kan få konkret inspiration til at forbedre sikkerheden. Lav en risikovurdering Det kan være, at I har en eller flere maskiner, der ikke er vist i de gode løsninger, eller at arbejdet ved maskinen foregår under særlige forhold. I de tilfælde anbefaler vi, at I laver en risikovurdering af maskinen. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at trække på ekstern rådgivning. I bilaget Vejledning i risikovurdering finder I en kort beskrivelse af, hvordan I kan lave en enkel, men effektiv risikovurdering af jeres maskine. Tjek på APV en I jeres APV (Arbejdspladsvurdering) skal I dokumentere, at I arbejder systematisk med arbejdspladsens arbejdsmiljø. Maskinsikkerhed skal altid være med i APV en. I bilaget Maskinsikkerhed og arbejdspladsvurdering finder I tjeklister til håndværktøj og maskinsikkerhed, der kan bruges til kortlægning og dokumentation. I finder desuden konkrete eksempler på sammenhængen mellem maskine og arbejdsstedets indretning. Få styr på de lovpligtige eftersyn Enkelte maskiner er underlagt krav om lovpligtige eftersyn. I bilaget Lovpligtige eftersyn kan I se, hvilke maskiner det drejer sig om, hvor ofte eftersynet skal foretages, hvad der kontrolleres, og hvem der kan foretage eftersynet. 6

7 Kvalitet i instruktion og oplæring Det er indlysende, at maskinoperatørens kendskab til en maskines virkemåde og de risici, der kan opstå under maskinens anvendelse, har stor betydning for sikkerheden. Det er arbejdsgiveren, der har forpligtigelsen til at oplære og instruere maskinoperatøren, så denne kan betjene maskinen på en farefri måde. I bilaget Instruktion finder I anbefalinger, et eksempel på en skriftlig instruktion og tjeklister I kan bruge, når I planlægger instruktion og oplæring. Tjek maskinernes brugsanvisninger Alle maskiner skal fra leverandørens side være forsynet med en brugsanvisning på dansk. Bilaget Brugsanvisninger kan I bruge til at tjekke om jeres brugsanvisninger lever op til kravene. Stil krav til maskinleverandørerne Mange køber maskiner uden at stille specifikke brugs- og sikkerhedskrav i købskontrakten. Det kan i yderste konsekvens betyde, at maskinen ikke lever op til dansk lovgivning, og at det efterfølgende kan blive bekosteligt at få opgraderet maskinens sikkerhedsniveau. I bilaget Køb af nye maskiner og anlæg finder I eksempler på gode spørgsmål til leverandøren, tekstforslag til en købskontrakt og en tjekliste til brug for modtagekontrol af maskinen. Hvad er CE mærkning, og hvad kan det bruges til? Maskiner, der er leveret efter 1. januar 1995, skal være CE mærket. Disse betegnes som nye maskiner. CE-mærket er kort fortalt et udtryk for, at maskinleverandøren har opfyldt procedurerne i Maskindirektivet. I bilaget CE-mærket gennemgås, hvad CE mærket står for. Når I bygger maskiner sammen Ved sammenbygning af maskiner skal I være opmærksomme på, at hele maskinkomplekset i mange tilfælde skal CE mærkes. I bilaget Sammenbygning af maskiner er kravene beskrevet. 7

8 1. Sikring mod klemning ved pladevalse Virksomhed og produktion Nordjysk Stål ApS, Skydebanevej 100, 9000 Aalborg Virksomheden er en ordreproducerende virksomhed, der som underentreprenør fremstiller større stålkonstruktioner. Wirenødstop Problem Ved betjening af virksomhedens pladevalse er der risiko for tilskadekomst ved klemning mellem valserne og risiko for skade på fødder m.v. ved nedstyrtning af emne efter valsning. Løsning Nordjysk Stål ApS har løst sikkerhedsproblemet ved indkøb af en valse med et wirenødstop hele vejen rundt omkring pladevalsen, et nødstop på den ene konsol og et mobilt betjeningspanel med dødemandsfunktion. Virksomheden har dog fået udskiftet afbryderen på nødstopwiren til en sikkerhedsafbryder, der både stopper valsen, hvis wiren aktiveres eller bliver for slap. Endvidere er de ansatte, der bruger pladevalsen, instrueret i korrekt brug og faremomenter ved maskinen. Forudsætning for løsning Forudsætningen for løsningen med nødstopwire er, at der er tale om en længere valse. Ved kortere valser kan nødstop på konsollerne være tilstrækkeligt. Effekt Dødemandsbetjening og nødstopwire, der kan aktiveres med foden, hindrer, at et tilløb til en ulykke bliver alvorlig. Vil du vide mere? Nordjysk Stål ApS, Skydebanevej 100, 9000 Aalborg tlf , Bjarne Johansen. Sikkerhedsafbryderen er eftermonteret af firmaet Lindpro A/S, Lufthavnsvej, 9400 Nørresundby, tlf Mulige leverandører: Find dem via Internettet på og Søg på nødstop, wirenødstop, dødemandsknap eller trepositionspedal. Jocab Safety, tlf Robotek A/S, tlf Siemens, tlf Se i øvrigt afsnittet om Generelle krav samt Regler og vejledninger. 8

9 1. Generelle krav for pladevalser Generelle krav Pladevalser skal generelt indrettes sådan, at følgende krav er opfyldt: Startanordningen må ikke kunne påvirkes utilsigtet og skal være indrettet således, at maskinen stopper når startanordningen slippes (dødmandsknapfunktion). Såfremt der anvendes pedal som startanordning, skal dette være en tre-positionspedal. Startanordningen skal være anbragt således, at der ved start er god oversigt over pladevalsen, selv om der er et emne i maskinen. Et transportabelt styrepanel giver særlig god oversigt. Betjeningsindretningernes funktion skal være tydeligt mærket f.eks. med start og stop, så risikoen for fejlbetjening er mindst mulig. Nødstop Der skal være et nødstop, som let og farefrit kan bruges fra valsens betjeningsplads. På korte valser, med en valselængde på op til ca. to meter, kan en nødstopknap på hver lejebuk være tilstrækkeligt. På længere valser skal der langs med valserne findes et passende udformet nødstop f.eks. en rørbøjle, en wire i knæhøjde eller en sparkeliste umiddelbart over gulvet. Nødstopwire skal tilsluttes en dobbeltvirkende kontakt, så valserne stopper både, når wiren bliver for slap, og når wiren aktiveres. Betjenes valsen fra begge sider, skal nødstop findes på eller kunne nås fra begge sider. Efter brug af nødstop må genstart kun kunne ske med den normale startanordning. Såvel nødstop som tre-positionspedal kan være forbundet til et sikkerhedsmodul sådan, at systemet er dubleret og overvåget, men dette er ikke et krav. Bremse Ved påvirkning af nødstop skal pladevalsen bringes til standsning omgående. Dette kan kræve en automatisk virkende bremse. 9

10 2. Sikring mod skader på hænder ved excenterpresse Virksomhed og produktion Mekoprint A/S, Aalborg Virksomheden fremstiller bl.a. metaldele til tastaturer o.l. i tyndplade ved anvendelse af excenterpresser i flere af koncernens fire divisioner. Problem Ved betjening af excenterpresserne kan der være risiko for skader på hænder ved klemning mellem stempel og afriver med amputation og lemlæstelse til følge. Der kan også være risiko for skader som følge af emnets bevægelse ved presning og sekundær klemningsfare. Løsning Mekoprint A/S har valgt tre forskellige løsninger for at nedbringe risikoen til et acceptabelt niveau, nemlig to-håndsbetjening, lysgitter og lukkede værktøjer, som virksomheden producerer i eget værksted. Lysgitre er monteret af Sick A/S, Birkerød, tlf Nøgle til omstilling af presserne opbevares af opstilleren. Presserne efterses hver 3. måned af Poul Møllers Maskinfabrik A/S, Borup, tlf Lysgitre på presserne efterses af firmaet Sick A/S. Forudsætning for løsning Løsningerne forudsætter, at kontroleftersyn foretages med det lovbestemte interval, at opstiller og operatør er nøje instrueret, og at der er opsyn med at instruktionerne følges. Effekt: Ved anvendelse af to-håndsbetjening, lysgitter eller lukket værktøj kan presserne betjenes sikkert under produktion. Vil du vide mere? Mekoprint Mechanics, Fåborgvej 15, 9210 Aalborg Ø divisionschef Allan Waaentz, tlf Mulige leverandører: Find dem via Internettet på eller Søg på: To-håndsbetjening, lysgitter, sikkerhedsafskærmning, sikkerhedsafbryder, sikkerhedseftersyn eller hurtigskærm. Jocab Safety, tlf Robotek A/S, tlf Siemens, tlf Sick A/S, tlf Poul Møllers Maskinfabrik A/S, Borup, tlf Se i øvrigt afsnittet om Generelle krav samt Regler og vejledninger. 10

11 2. Generelle krav for excenterpresser Generelle krav Excenterpresser skal generelt forsynes med effektive sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer operatøren, når hænder/arme under betjeningen føres ind i farezonen. Sikringen kan ske ved: 1. To-håndsbetjening Tohåndsbetjeningen skal være ægte, dvs. følgende krav skal være opfyldt: Maskinbevægelsen må kun kunne sættes i gang ved brug af begge hænder samtidigt. Den tidsmæssige samtidighed anbefales at være 0,5 sekund. Hvis den ene hånd fjernes fra betjeningsorganet skal maskinbevægelsen stoppe, før hånden kan nå ind i farezonen. (Dette har betydning for placering af betjeningsorganet). Stoptiden skal fremgå af fabrikantens mærkeplade på maskinen. Begge betjeningsorganer skal være tilbage i udgangsstillingen, før en ny igangsætning kan foretages. Hvis der er to operatører, skal begge sæt to-håndsbetjeninger være aktiveret. To-håndsbetjeningen skal være overdækket/afskærmet mod utilsigtet betjening. 2. Lysgitter. Lysgitteret skal opfylde de særlige krav til lysgitter til presser jf. f.eks. Arbejdstilsynets nyhedsbrev 6. årgang 2000: Der må maksimalt være 16 mm mellem lysstrålerne Pressens stoptid skal være sådan, at pressens nedadgående bevægelse stopper inden hånden kan nå ind i farezonen. Afstanden mellem gitter og farezone skal opfylde følgende krav til åbent ilægningsarbejde, hvor hånden føres ind i farezonen. Håndhastigheden regnes til maksimalt 2,5 m/sekund. Kravet kan hindre anvendelse af lysgitter på nogle presser. Total stoptid i millisekunder Sikkerhedsafstand i mm Begrænsning af slaghøjden til højst 6 mm åbning Fortsættes på næste side... 11

12 4. Værktøj indbygget i fast skærm Drejekilekoblede presser kan kun sikres på denne måde. Opslag, om at pressen kun må køre med lukket værktøj, skal sidde på eller ved pressen. 5. Fødeanordning eller ilægningsapparat kombineret med afskærmning af værktøjet. 6. Indkapsling og låge eller bevægelig skærm, der skal være lukket, for at pressen kan køre. 7. Hurtigskærm, støjdæmpende Den viste hurtigskærm har en cyklustid på 0,3 sekund fra helt åben til helt lukket til helt åben igen. Skærmen isolerer mod støj i den brøkdel af et sekund, hvor udstansningen sker, og den kører væk igen, inden pressen er klar til næste operation. Skærmen er fremstillet af gennemsigtigt plast, så operatøren kan følge, hvordan processen forløber. Den kan kobles til maskinens cyklus, til et lysgitter eller til en anden halv- eller helautomatisk styring, så den ikke kræver separat betjening. Ved større servicearbejder er det muligt at fjerne hele konstruktionen, da skærmen er monteret på et selvstændigt skinnesystem. Støjdæmpende virkning db. 8. Krav til opstiller og operatør Det er opstillers ansvar, at pressen afleveres med det nødvendige sikkerhedsudstyr. Opstilleren eller en anden ansvarlig skal opbevare nøglen, der anvendes ved omstilling (den må ikke sidde i pressen). Brugeren skal anvende pressen forskriftsmæssigt og straks rapportere evt. fejl og mangler. Hvis opstiller og bruger er samme person, og der hyppigt omstilles, er der stor risiko for, at nøglen bliver siddende i pressen. Arbejdsgiveren bør da udarbejde en skriftlig arbejdsinstruktion og orientere om konsekvenserne af at overtræde anviste sikkerhedsforskrifter (en skriftlig advarsel og evt. bortvisning bør overvejes). 9. Krav til eftersyn Kontroleftersyn skal normalt finde sted mindst hver 3. måned ved otte timers daglig brug. Efter Arbejdstilsynets praksis kan eftersynsintervallet forlænges indtil seks måneder, såfremt pressen benyttes væsentligt mindre end otte timer dagligt. Kontroleftersyn skal udføres af en sagkyndig, en faglært person, som er oplært i at udføre kontroleftersyn. Det er normalt en ekstern specialist, men kan evt. være en person fra virksomheden. Der skal føres kontrolkort over kontroleftersyn. Mærkat med dato for seneste eftersyn bør sidde på et hensigtsmæssigt sted på pressen. Presser, der altid kører med lukket værktøj (f.eks. kilekoblede), er ikke omfattet af krav om eftersyn, men skal dog efterses efter fabrikantens anvisninger. 12

13 13

14 3. Sikring mod klemning i kantpresse Virksomhed og produktion Skandinavisk Industrimontage ApS, Ølgodvej 11, 9220 Aalborg Ø Virksomheden udfører service på og renovering af kraftværker og andre større energianlæg. Som et led i arbejdet udføres reservedele og nye konstruktioner bl.a. ved brug af kantpresse. Bemærk afskærmningen med trådgitter ved enderne af pressen. Problem Arbejdet kan indebære risiko for lemlæstelse, mistet legemsdel eller død ved klemning ved pressevangerne samt klemning mellem emne og maskinstativ ved emnets bevægelse under bukningen. Løsning Skandinavisk Industrimontage ApS har løst sikkerhedsproblemerne ved anvendelse af en tohåndsbetjening ned til 6 mm åbning og herefter brug af pedal. Sikring mod tilskadekomst ved enderne af pressevangerne er udført med trådgitterafskærmning med en sikkerhedsafbryder, som sikrer, at pressen ikke kan køre, hvis afskærmningen står åben. Risiko mod klemning ved cylindre ved enderne af pressen over pressevangerne er udført med trådgitterafskærmning. Sikring mod tilskadekomst ved bagsiden af kantpressen er udført med en bom tværs over åbningen. Bommen er forsynet med sikkerhedsafbryder ved den ene ende således, at pressen ikke kan køre, hvis bommen er fjernet. Pressen efterses hver 12.måned. Som et led i sikringen er instruktioner ophængt på pressen. Løsning Løsningerne forudsætter, at opstiller og operatør er nøje instrueret, at der er opsyn med at instruktioner følges, og at kontroleftersyn foretages med det lovbestemte intervaller. Effekt Ved anvendelse af to-håndsbetjening og pedal samt afskærmninger ved enden og bagsiden af pressen sikres, at pressen kan betjenes tilstrækkeligt farefrit. Vil du vide mere? Skandinavisk Industrimontage ApS, Ølgodvej 11, 9220 Aalborg Ø, tlf , Jimmy Frandsen. Mulige leverandører: Find dem via Internettet på eller Søg på: To-håndsbetjening, lysgitter, sikkerhedsafskærmning, sikkerhedsafbryder, sikkerhedseftersyn eller tre-positionspedal. Se i øvrigt afsnittet om Generelle krav samt Regler og vejledninger. 14

15 3. Generelle krav til kantpresser Generelle krav Kantpresser skal generelt opfylde følgende krav: Operatøren skal sikres mod tilskadekomst ved klemning mellem pressevangerne. Dette kan ske ved en af følgende sikkerhedsforanstaltninger eller driftsmåder: Begrænsning af åbningens størrelse Er åbning mellem pressevange og undervange maks. 6 mm og pressen forsynet med anordning for fastholdelse af emne, f.eks. magnet eller vacuumsug, stilles der ikke yderligere krav. Lysgitter Lysgitre og placering skal overholde særlige krav til lysgitre til presser (se under excenterpresser). To-håndsbetjening og pedal Anvendelse af to-hånds betjeninger ned til 6 mm åbning og med on-off pedal herfra eller evt. trepositionspedal. 6 mm åbning måles fra emnet og op til pressevangen. Pressens stoptid skal måles. Placering af to-håndsbetjeningerne skal indrettes efter denne måling. Er der to operatører, skal hver operatør have sin betjening. Afstanden fra farezone til fingre skal være mindst 300 mm. Trepositionspedal Hvis pressevangens nedadgående hastighed er maksimalt 10 mm/sekund kan der anvendes presning med stor åbning (dvs. større end 6 mm ved anvendelse af trepositionspedal.) Afskærmning bagside Bom Sikkerhedsafbryder Det skal sikres, at medhjælpere eller andre ikke kan komme til klemsted ved enderne og på bagsiden af pressen. Ved enderne af pressevangerne er sidelåger med en fjeder, der hindrer, at lågen kan stå åben en acceptabel løsning. En bedre løsning er sikkerhedsafbryder på lågerne således, at pressen ikke kan køre, hvis lågen står åben, og det kræver reset for genstart af pressen. På bagsiden er en fastmonteret bom, der kun kan fjernes med specialnøgle, en acceptabel løsning. En bedre løsning er en bom forsynet med sikkerhedsafbryder eller lysbom. Nødstop Pressen skal være forsynet med nødstop. Krav til opstiller og operatør Det er opstillers ansvar, at pressen afleveres med det nødvendige sikkerhedsudstyr. Opstilleren eller en anden ansvarlig skal opbevare nøglen, der anvendes ved omstilling (den må ikke sidde i pressen). Operatøren skal anvende pressen forskriftsmæssigt og straks rapportere fejl og mangler. Hvis opstiller og bruger er samme person, og der ofte omstilles, er der stor risiko for, at nøglen bliver siddende i pressen. Arbejdsgiveren bør da udarbejde en skriftlig arbejdsinstruktion og orientere om konsekvenserne ved at overtræde sikkerhedsforskrifter (en skriftlig advarsel og evt. bortvisning bør overvejes). Kontroleftersyn Kontroleftersyn skal normalt ske mindst hver 12. måned. Det skal udføres af en sagkyndig, en faglært person der er oplært i at udføre kontroleftersyn. Det er normalt en ekstern specialist, men kan evt. være en person fra virksomheden. Der skal føres kontrolkort over eftersyn. Mærkat med dato for seneste eftersyn bør sidde på et hensigtsmæssigt sted på pressen. 15

16 4. Sikring mod tilskadekomst ved pladesaks Virksomhed og produktion Skandinavisk Industrimontage ApS, Ølgodvej 11, 9220 Aalborg Ø Virksomheden udfører service på og renovering af kraftværker og andre større energianlæg. Som et led i arbejdet udføres reservedele og nye konstruktioner bl.a. ved brug af pladesaks. Problem Ved arbejde ved pladesaks er der risiko for tilskadekomst ved kniven på for- og bagsiden af maskinen med mistet legemsdel til følge samt risiko for tilskadekomst ved klemning ved tilholderne, der er den hyppigst forekommende skadetype. Løsning Skandinavisk Industrimontage ApS har løst sikkerhedsproblemerne ved montering af gitter på forsiden, justeret ned sådan, at der er fingersikker afstand til kniv og tilholdere på forsiden. På bagsiden er monteret en fast bom, der hindrer umiddelbar adgang til kniven her. Virksomheden lægger stor vægt på orden og ryddelighed ved maskinerne og har skriftlige brugsvejledninger ophængt på saksen såvel som på de øvrige maskiner. Forudsætning for løsning Forudsætningen for løsningen er, at der føres en effektiv kontrol med, at afskærmningen på forsiden ikke er blevet ødelagt ved slidtage fra plader, og at afskærmningen på bagsiden er på plads. Effekt Ved afskærmning på for- og bagside af maskinen samt ved tilholderne sikres, at saksen kan betjenes tilstrækkeligt sikkert. Vil du vide mere? Skandinavisk Industrimontage ApS, Ølgodvej 11, 9220 Aalborg Ø, tlf , Jimmy Frandsen. Mulige leverandører: Find dem via Internettet på eller Søg på: Sikkerhedsafskærmning, fotocelle eller lysbom. Se i øvrigt afsnittet om Generelle krav samt Regler og vejledninger. 16

17 4. Generelle krav til pladesakse Generelle krav Afskærmning På betjeningsside skal afstanden fra åbning til kniv og tilholdere principielt overholde kravene i Arbejdstilsynets vejledning B.1.3 afsnit 3.3 Det samme gælder evt. åbninger ved enderne af kniven. Åbningens størrelse og afstand til farezone beregnes ud fra, at der ikke ligger en plade i saksen. Arbejdstilsynet accepterer dog, at afstanden til farezoner indrettes i overensstemmelse med DS/EN , som nye CE-mærkede pladesakse skal overholde: A = Åbningens højde, mm B = Tilhørende minimums-afstand til farezone, mm A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < Tabellen side 76 i Arbejdsmiljøfondets Håndbog for sikkerhedsgruppen, 5. udgave 1994, er lempeligere, men accepteres også. Nødstop Pladesakse skal være forsynet med nødstop. 17

18 5. Sikring mod skader ved metalrundsav Virksomhed og produktion NB Ventilation A/S, Svanningevej 2, 9220 Aalborg Ø Virksomheden fremstiller erstatningsluftaggregater til større ventilationsanlæg. Til afkortning af aluminiumsprofiler anvendes en metalrundsav anbragt i et selvstændigt savrum og afskærmet mod andre arbejdspladser ved placering i en delvist lukket støjboks. Problem Ved arbejde med en metalrundsav er der risiko for stor skade på hænder ved utilsigtet berøring af klingen med f.eks. mistet legemsdel til følge, idet klingen kan gribe fat i operatørens tøj. Endvidere er der risiko for skade på øjne ved udslyngning af materiale. Endelig er der risiko for eksplosion og brand som følge af udslyngning af gnister Løsning NB Ventilation A/S anvender en metalrundsav med fast skærm over klingen og en bevægelig underskærm således, at kun den arbejdende del af klingen er uafskærmet. Endvidere er der dødemandsknap i håndtaget sådan, at saven standser, hvis knappen slippes. Forudsætning for løsning Det er en forudsætning for, at der ikke sker skader ved betjening af saven, at afskærmningen er på plads og i orden, samt at dødemandsknappen ikke er sat ud af funktion. Dette kræver nøje instruktion af operatøren og regelmæssig eftersyn af saven. Effekt Ved hjælp af dødemandsknappen og afskærmningerne kan saven betjenes tilstrækkeligt sikkert. Vil du vide mere? NB Ventilation A/S, Svanningevej 2, 9220 Aalborg Ø, tlf , Søren Kristensen. Se i øvrigt afsnittet om Generelle krav samt Regler og vejledninger. 18

19 5. Generelle krav til metalrundsave Generelle krav Metalrundsave skal generelt indrettes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets meddelelse fra september 1984: Overskærm. Saven skal være forsynet med en fast skærm over den øverste halvdel af klingen. Skærmen skal dække begge sider af klingen. Underskærm. Nederste klingehalvdel skal afskærmes med en bevægelig underskærm, som ligeledes skal dække begge sider af klingen. Skærmen skal være automatisk fastlåst, når saven er i topstilling (udgangsstilling). Dødemandsknapfunktion. Savens betjeningshåndtag skal være indrettet med startgreb med dødemandsknapfunktion, så saven kun kan køre, når startgrebet betjenes. Når startgrebet slippes, skal klingen stoppe hurtigst muligt. På langsomtgående metalrundsave skal klingen normalt standse, inden den har drejet en omgang. Nødstop og spændingsfaldsudløser. I særlige tilfælde, f.eks. hvor underskærmen dækker klingen og er tvangsført under hele arbejdsprocessen, kan dødemandsknapfunktionen udelades, hvis saven er forsynet med nødstop og spændingsfaldsudløser. Nødstoppet skal være indrettet, så det forbliver i afbrudt stilling, efter det er blevet påvirket. Returføring. Når betjeningshåndtaget slippes, må saven ikke kunne bevæge sig nedad. Den skal enten blive stående eller returnere til sin udgangsstilling. Dette kan opnås ved afbalancering med f.eks. fjedre. Friktionskobling. Metalrundsaven skal have friktionskobling eller en anden anordning, som forhindrer, at der kan opstå fare, hvis klingen hugger i emnet eller kører fast. Andre foranstaltninger Hovedafbryderen bør indrettes med mulighed for aflåsning. Hastighedsomskifterkontakten bør indrettes med 0-stilling i midten. Skruestik med krafttilspænding, f.eks. trykluft, bør være indrettet med en lukkebevægelse på højst 8 mm. 19

20 6. Sikring mod skader ved drejebænk Virksomhed og produktion EUC Nord i Frederikshavn og Hjørring Virksomheden udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, til og med niveauet for korte videregående uddannelser. Som et led i undervisningen anvendes et stort antal manuelt betjente drejebænke. Problem EUC Nord blev af Arbejdstilsynet påbudt at sikre et stort antal drejebænke. Ved arbejde med drejebænke er der risiko for udslyngning af emne, spåner og opspændingsnøgle. Der er også risiko for, at operatørens tøj og hår m.v. kan blive fanget, hvis der er udragende klør på centerpatronen. Klør betragtes som udragende, hvis de når udenfor periferien af centerpatronen Der kan være risiko for, at tøj o.l. kan fanges af roterende aksel ved operatørens knæ ved nogle maskiner. Risikoen kan være forøget, hvis centerpatronen har en lang efterløbstid, fordi drejebænken ikke er forsynet med bremse. Løsning Der er udført afskærmning med sikkerhedsafbryder over kloen, der hindrer, at drejebænkene kan køre, hvis skærmen er slået op. Drejebænkene er blevet forsynet med bremse, der standser centerpatronen få sekunder efter, at der er trykket stop. Løsningerne er gennemført i samarbejde med Robotek A/S tlf og VS Automatik, Horsens, tlf Forudsætning for løsning Montering af sikkerhedsafbryder kræver indgreb i drejebænkens styring. I nogle tilfælde kan krav om bremse stille særlige krav til motoren. Effekt Ved afskærmning og bremse kan drejebænkene betjenes tilstrækkeligt sikkert. Vil du vide mere? EUC Nord, Hånbækvej 50, 9900 Frederikshavn, uddannelsesleder Anders Munch Hansen. Mulige leverandører: Find dem via Internettet på eller Søg på: sikkerhedsafskærmning, sikkerhedsafbryder eller motorbremse. Se i øvrigt afsnittet om Generelle krav samt Regler og vejledninger. 20

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland,

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.4. Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.4. Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.4 Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg,

Læs mere

Miljø Økonomi. Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø. Jura Produktivitet. Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine

Miljø Økonomi. Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø. Jura Produktivitet. Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine Miljø Økonomi Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø Jura Produktivitet Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine Forord En ny maskine kan påvirke arbejdsmiljøet. Derfor er arbejdsmiljøet én af de

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning for Rumsimulator

Brugsvejledning for Rumsimulator - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan I lige så godt samtidig kigge virksomheden grundigt igennem for at finde frem til,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

EN MERE SIKKER OG PRODUKTIV ARBEJDSPLADS

EN MERE SIKKER OG PRODUKTIV ARBEJDSPLADS EN MERE SIKKER OG PRODUKTIV ARBEJDSPLADS 1 INTRODUKTION TIL VÆRKTØJSKASSEN - EN MERE SIKKER OG PRODUKTIV ARBEJDSPLADS Der kan være flere grunde til, at du nu sidder og læser dette: Du vil bare gerne have,

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Instruktion, oplæring og tilsyn

Instruktion, oplæring og tilsyn Instruktion, oplæring og tilsyn Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Klar til screening i plastindustrien

Klar til screening i plastindustrien KLAR TIL SCREENING Klar til screening i plastindustrien - en screeningsvejledning for plastvirksomheder - en screeningsvejledning for plastvirksomheder Klar til screening... Forord Plastindustriens arbejdsmiljøudvalg,

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold Erfaringerne har vist, at nogle af de alvorligste arbejdsulykker i autobranchen sker ved arbejde med dæk og fælge. Ulykkerne sker hyppigt i forbindelse

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning

Maskinsikkerhed Aps. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning Maskinsikkerhed Aps Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Maskinsikkerhed 21 2 Aker BioMarine Design af skib til udvinding af krill Vi står for lovkrav, sikkerhed,

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner?

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner? Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Indkøb af sikre maskiner 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Aker BioMarine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Design af skib til udvinding af krill -

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

Køb og salg af maskiner

Køb og salg af maskiner Køb og salg af maskiner Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Metal industrien. Automatiserer arbejdsprocesser til: Effektiv og Udholdende: - Maskinebetjening - Kvalitetssikring - Kantbukning - Montage.

Metal industrien. Automatiserer arbejdsprocesser til: Effektiv og Udholdende: - Maskinebetjening - Kvalitetssikring - Kantbukning - Montage. Working Class Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Metal industrien Effektiv og Udholdende: - Maskinebetjening - Kvalitetssikring - Kantbukning - Montage Kantbukning Fleksibelt effektivt Kantbukning

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere