Sikring af maskiner. Gode løsninger. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikring af maskiner. Gode løsninger. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien"

Transkript

1 Sikring af maskiner Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon: Telefax: Web: Medarbejdersekretariet: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Pjecen kan fås ved henvendelse til organisationerne. Den kan downloades fra Pjecen kan købes ved henvendelse til Videncenter for Arbejdsmiljø»Arbejdsmiljøbutikken«www.arbejdsmiljobutikken.dk, tlf Bestillingsnr Tryk: Litotryk København A/S Trykt på miljøvenligt papir Oplag: stk. Januar 2006 ISBN:

3 Sikring af maskiner Gode løsninger Indledning Gode løsninger Sikring mod klemning ved pladevalse Sikring mod skader på hænder ved exenterpresse Sikring mod klemning i kantpresse Sikring mod tilskadekomst ved pladesaks Sikring mod skader ved metalrundsav Sikring mod skader ved drejebænk Sikring mod tilskadekomst ved fræser Sikring mod skader ved søjleboremaskine Sikring mod skader ved kombineret klippe-lokkemaskine Sikring mod skader ved CNC-styret bearbejdningscenter Sikring mod skade ved Stenhøj presse Sikring mod øjenskader m.v. ved bænk-slibemaskine Sikring mod øjenskader m.v. ved båndslibemaskine Sikring mod sårskader m.v. ved båndsav Sikring mod klemning af hænder m.v. ved svingbukker Sikring mod klemning i fladjernsbukker Sikring mod sårskader ved afkorter med skæreskive Sikring mod skade ved mekanisk dreven port Metoder og værktøjer Vejledning i risikovurdering Maskinsikkerhed og arbejdspladsvurdering Lovpligtige eftersyn Instruktion Brugsanvisninger Køb af nye maskiner og anlæg CE-mærket Sammenbygning af maskiner Regler og vejledninger Arbejdsmiljøadresser og hjemmesider

4 Indledning Der anmeldes en til to arbejdsulykker om dagen med stationære maskiner indenfor Metal- og Maskinindustrien. De fleste ulykker sker ved følgende maskiner: Presse- og stansemaskiner, excenter- og krumtappressere Bore- og drejemaskiner Slibe-, file- og pudsemaskiner Rund- og bundsave Svejse- og loddemaskiner Valse- og oprullemaskiner Støbe- og formemaskiner Mange skader sker især ved følgende arbejdsprocesser ved maskiner: Svejsning, skæring og lodning Presning, klipning, bukning og valsning Spåntagende bearbejdning og slibning Brug af håndmaskiner og håndværktøj Arbejdstilsynet afgav 470 påbud vedrørende maskinsikkerhed indenfor Maskinindustrien i Påbudene omfattede stort set alle forhold ved maskiners sikkerhed f.eks. manglende nødstop, stopfunktioner, afskærmning, sprængskærme og sikring ved farlige områder på alle typer af metalbearbejdningsmaskiner. Dansk Industri, Forbundene inden for CO-Industri og Ledernes Hovedorganisation har på denne baggrund udarbejdet denne vejledning. Vejledningen er en opfordring til alle virksomheder i branchen om at få styr på maskinsikkerheden. Vejledningen beskriver, hvordan I kan komme i gang med denne del af sikkerhedsarbejdet, og den gennemgår alle de væsentlige forhold, som I skal inddrage. Her angives det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede i forbindelse sikring af maskiner. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og der er ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Først og fremmest præsenterer vejledningen nogle gode løsninger på maskinsikkerhed fra virksomheder indenfor branchen. Alle de valgte eksempler viser, hvordan en virksomhed indenfor Metal- og Maskinindustrien har løst et problem med maskinsikkerhed. Hvert eksempel indeholder navn og telefonnummer på den virksomhed, der har indført løsningen. I kan således kontakte virksomheden og få yderligere oplysninger om de konkrete løsninger. Vejledningen findes også i elektronisk form. Den ligger på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside 4

5 Er dine maskiner sikre? Spørgsmålet er lige til, men de færreste vil kunne svare bekræftende uden tøven. Det skyldes flere forhold, men først og fremmest, at det i en travl hverdag kan være svært at bevare overblikket. Det gælder bl.a. følgende forhold: - lovkrav til maskiners sikkerhed - at få tjekket sikkerheden på nyindkøbte maskiner - om der er kommet nye krav til ældre maskiner - om maskinernes sikkerhedsudstyr fungerer efter hensigten - om forholdene ved og omkring maskinen er sikre - om maskinbetjeningen sker på en sikker måde - om medarbejderne har den viden og de færdigheder, der er nødvendige. Denne vejledning er en kraftig opfordring til, at alle virksomheder i branchen får et godt overblik over sikkerheden i deres maskinpark og kommer i gang med systematisk at forbedre sikkerheden. Sikring af maskiner og god forretningssans Først og fremmest handler det om at forebygge arbejdsulykker ved maskinerne. Alvorlige ulykker har vidtrækkende konsekvenser for den enkelte. Ulykken kan være fysisk invaliderende, men den kan også medføre alvorlige psykiske problemer. En arbejdsulykke medfører altid produktionstab. Den sætter virksomheden i en tilstand af chok, den skaber usikkerhed og medfører måske betydelige investeringer til hovsaløsninger, der senere viser sig uhensigtsmæssige. Ved arbejdstilsynets besøg vil problemer med maskinsikkerheden ofte afstedkomme et eller flere påbud. Påbudene vil i nogle tilfælde være problempåbud med krav om anvendelse af autoriseret rådgivning i forbindelse med problemløsningen. Påbud kan have korte tidsfrister for løsning af problemerne og medføre investeringer, som virksomheden er uforberedt på. Mange af de forhold, der påvirker maskinsikkerheden negativt, er samtidig forhold, der kan være med til at nedsætte produktivitet og kvalitet ved den pågældende maskine. Vanskelige pladsforhold, mangelfuld belysning og flaskehalse er bare nogle enkelte eksempler. Produktiviteten kan øges med % Fejlprocenter kan reduceres med % 5

6 Kom godt i gang med at sikre maskinerne Alle virksomheder kan arbejde med maskinsikkerhed og med forholdsvis begrænsede ressourcer nå resultater, der er tilfredsstillende for medarbejdere, ledelse og arbejdstilsyn. Maskinsikkerhed er ikke nødvendigvis komplicerede tekniske løsninger. I situationer, hvor der er behov for supplerende ekstern rådgivning, kan omfanget begrænses gennem et godt forarbejde. Denne vejledning gennemgår sikkerhedskravene til de mest almindelige maskiner i branchen og giver konkrete eksempler på gode løsninger. I vejledningens bilag gennemgås desuden alle de øvrige væsentlige spørgsmål omkring maskinsikkerhed, som det kan være relevant at forholde sig til. Besøg maskinerne Arbejdet med maskinsikkerhed starter ude ved den enkelte maskine. Sæt maskinen i gang og vurder alle de situationer, der kan give risiko for uheld i forbindelse med brug af maskinen. Det kan f.eks. være uafskærmede bevægelige dele eller ting, der kan slynges ud. Det er vigtigt at få alle situationer med, også omstilling, reparation og rengøring. Spørg til, om der har været uheld eller nærved - uheld med maskinen. Brug bilaget Gode løsninger i vejledningen. Her kan I se de væsentligste risici, der findes på maskinen, og I kan få konkret inspiration til at forbedre sikkerheden. Lav en risikovurdering Det kan være, at I har en eller flere maskiner, der ikke er vist i de gode løsninger, eller at arbejdet ved maskinen foregår under særlige forhold. I de tilfælde anbefaler vi, at I laver en risikovurdering af maskinen. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at trække på ekstern rådgivning. I bilaget Vejledning i risikovurdering finder I en kort beskrivelse af, hvordan I kan lave en enkel, men effektiv risikovurdering af jeres maskine. Tjek på APV en I jeres APV (Arbejdspladsvurdering) skal I dokumentere, at I arbejder systematisk med arbejdspladsens arbejdsmiljø. Maskinsikkerhed skal altid være med i APV en. I bilaget Maskinsikkerhed og arbejdspladsvurdering finder I tjeklister til håndværktøj og maskinsikkerhed, der kan bruges til kortlægning og dokumentation. I finder desuden konkrete eksempler på sammenhængen mellem maskine og arbejdsstedets indretning. Få styr på de lovpligtige eftersyn Enkelte maskiner er underlagt krav om lovpligtige eftersyn. I bilaget Lovpligtige eftersyn kan I se, hvilke maskiner det drejer sig om, hvor ofte eftersynet skal foretages, hvad der kontrolleres, og hvem der kan foretage eftersynet. 6

7 Kvalitet i instruktion og oplæring Det er indlysende, at maskinoperatørens kendskab til en maskines virkemåde og de risici, der kan opstå under maskinens anvendelse, har stor betydning for sikkerheden. Det er arbejdsgiveren, der har forpligtigelsen til at oplære og instruere maskinoperatøren, så denne kan betjene maskinen på en farefri måde. I bilaget Instruktion finder I anbefalinger, et eksempel på en skriftlig instruktion og tjeklister I kan bruge, når I planlægger instruktion og oplæring. Tjek maskinernes brugsanvisninger Alle maskiner skal fra leverandørens side være forsynet med en brugsanvisning på dansk. Bilaget Brugsanvisninger kan I bruge til at tjekke om jeres brugsanvisninger lever op til kravene. Stil krav til maskinleverandørerne Mange køber maskiner uden at stille specifikke brugs- og sikkerhedskrav i købskontrakten. Det kan i yderste konsekvens betyde, at maskinen ikke lever op til dansk lovgivning, og at det efterfølgende kan blive bekosteligt at få opgraderet maskinens sikkerhedsniveau. I bilaget Køb af nye maskiner og anlæg finder I eksempler på gode spørgsmål til leverandøren, tekstforslag til en købskontrakt og en tjekliste til brug for modtagekontrol af maskinen. Hvad er CE mærkning, og hvad kan det bruges til? Maskiner, der er leveret efter 1. januar 1995, skal være CE mærket. Disse betegnes som nye maskiner. CE-mærket er kort fortalt et udtryk for, at maskinleverandøren har opfyldt procedurerne i Maskindirektivet. I bilaget CE-mærket gennemgås, hvad CE mærket står for. Når I bygger maskiner sammen Ved sammenbygning af maskiner skal I være opmærksomme på, at hele maskinkomplekset i mange tilfælde skal CE mærkes. I bilaget Sammenbygning af maskiner er kravene beskrevet. 7

8 1. Sikring mod klemning ved pladevalse Virksomhed og produktion Nordjysk Stål ApS, Skydebanevej 100, 9000 Aalborg Virksomheden er en ordreproducerende virksomhed, der som underentreprenør fremstiller større stålkonstruktioner. Wirenødstop Problem Ved betjening af virksomhedens pladevalse er der risiko for tilskadekomst ved klemning mellem valserne og risiko for skade på fødder m.v. ved nedstyrtning af emne efter valsning. Løsning Nordjysk Stål ApS har løst sikkerhedsproblemet ved indkøb af en valse med et wirenødstop hele vejen rundt omkring pladevalsen, et nødstop på den ene konsol og et mobilt betjeningspanel med dødemandsfunktion. Virksomheden har dog fået udskiftet afbryderen på nødstopwiren til en sikkerhedsafbryder, der både stopper valsen, hvis wiren aktiveres eller bliver for slap. Endvidere er de ansatte, der bruger pladevalsen, instrueret i korrekt brug og faremomenter ved maskinen. Forudsætning for løsning Forudsætningen for løsningen med nødstopwire er, at der er tale om en længere valse. Ved kortere valser kan nødstop på konsollerne være tilstrækkeligt. Effekt Dødemandsbetjening og nødstopwire, der kan aktiveres med foden, hindrer, at et tilløb til en ulykke bliver alvorlig. Vil du vide mere? Nordjysk Stål ApS, Skydebanevej 100, 9000 Aalborg tlf , Bjarne Johansen. Sikkerhedsafbryderen er eftermonteret af firmaet Lindpro A/S, Lufthavnsvej, 9400 Nørresundby, tlf Mulige leverandører: Find dem via Internettet på og Søg på nødstop, wirenødstop, dødemandsknap eller trepositionspedal. Jocab Safety, tlf Robotek A/S, tlf Siemens, tlf Se i øvrigt afsnittet om Generelle krav samt Regler og vejledninger. 8

9 1. Generelle krav for pladevalser Generelle krav Pladevalser skal generelt indrettes sådan, at følgende krav er opfyldt: Startanordningen må ikke kunne påvirkes utilsigtet og skal være indrettet således, at maskinen stopper når startanordningen slippes (dødmandsknapfunktion). Såfremt der anvendes pedal som startanordning, skal dette være en tre-positionspedal. Startanordningen skal være anbragt således, at der ved start er god oversigt over pladevalsen, selv om der er et emne i maskinen. Et transportabelt styrepanel giver særlig god oversigt. Betjeningsindretningernes funktion skal være tydeligt mærket f.eks. med start og stop, så risikoen for fejlbetjening er mindst mulig. Nødstop Der skal være et nødstop, som let og farefrit kan bruges fra valsens betjeningsplads. På korte valser, med en valselængde på op til ca. to meter, kan en nødstopknap på hver lejebuk være tilstrækkeligt. På længere valser skal der langs med valserne findes et passende udformet nødstop f.eks. en rørbøjle, en wire i knæhøjde eller en sparkeliste umiddelbart over gulvet. Nødstopwire skal tilsluttes en dobbeltvirkende kontakt, så valserne stopper både, når wiren bliver for slap, og når wiren aktiveres. Betjenes valsen fra begge sider, skal nødstop findes på eller kunne nås fra begge sider. Efter brug af nødstop må genstart kun kunne ske med den normale startanordning. Såvel nødstop som tre-positionspedal kan være forbundet til et sikkerhedsmodul sådan, at systemet er dubleret og overvåget, men dette er ikke et krav. Bremse Ved påvirkning af nødstop skal pladevalsen bringes til standsning omgående. Dette kan kræve en automatisk virkende bremse. 9

10 2. Sikring mod skader på hænder ved excenterpresse Virksomhed og produktion Mekoprint A/S, Aalborg Virksomheden fremstiller bl.a. metaldele til tastaturer o.l. i tyndplade ved anvendelse af excenterpresser i flere af koncernens fire divisioner. Problem Ved betjening af excenterpresserne kan der være risiko for skader på hænder ved klemning mellem stempel og afriver med amputation og lemlæstelse til følge. Der kan også være risiko for skader som følge af emnets bevægelse ved presning og sekundær klemningsfare. Løsning Mekoprint A/S har valgt tre forskellige løsninger for at nedbringe risikoen til et acceptabelt niveau, nemlig to-håndsbetjening, lysgitter og lukkede værktøjer, som virksomheden producerer i eget værksted. Lysgitre er monteret af Sick A/S, Birkerød, tlf Nøgle til omstilling af presserne opbevares af opstilleren. Presserne efterses hver 3. måned af Poul Møllers Maskinfabrik A/S, Borup, tlf Lysgitre på presserne efterses af firmaet Sick A/S. Forudsætning for løsning Løsningerne forudsætter, at kontroleftersyn foretages med det lovbestemte interval, at opstiller og operatør er nøje instrueret, og at der er opsyn med at instruktionerne følges. Effekt: Ved anvendelse af to-håndsbetjening, lysgitter eller lukket værktøj kan presserne betjenes sikkert under produktion. Vil du vide mere? Mekoprint Mechanics, Fåborgvej 15, 9210 Aalborg Ø divisionschef Allan Waaentz, tlf Mulige leverandører: Find dem via Internettet på eller Søg på: To-håndsbetjening, lysgitter, sikkerhedsafskærmning, sikkerhedsafbryder, sikkerhedseftersyn eller hurtigskærm. Jocab Safety, tlf Robotek A/S, tlf Siemens, tlf Sick A/S, tlf Poul Møllers Maskinfabrik A/S, Borup, tlf Se i øvrigt afsnittet om Generelle krav samt Regler og vejledninger. 10

11 2. Generelle krav for excenterpresser Generelle krav Excenterpresser skal generelt forsynes med effektive sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer operatøren, når hænder/arme under betjeningen føres ind i farezonen. Sikringen kan ske ved: 1. To-håndsbetjening Tohåndsbetjeningen skal være ægte, dvs. følgende krav skal være opfyldt: Maskinbevægelsen må kun kunne sættes i gang ved brug af begge hænder samtidigt. Den tidsmæssige samtidighed anbefales at være 0,5 sekund. Hvis den ene hånd fjernes fra betjeningsorganet skal maskinbevægelsen stoppe, før hånden kan nå ind i farezonen. (Dette har betydning for placering af betjeningsorganet). Stoptiden skal fremgå af fabrikantens mærkeplade på maskinen. Begge betjeningsorganer skal være tilbage i udgangsstillingen, før en ny igangsætning kan foretages. Hvis der er to operatører, skal begge sæt to-håndsbetjeninger være aktiveret. To-håndsbetjeningen skal være overdækket/afskærmet mod utilsigtet betjening. 2. Lysgitter. Lysgitteret skal opfylde de særlige krav til lysgitter til presser jf. f.eks. Arbejdstilsynets nyhedsbrev 6. årgang 2000: Der må maksimalt være 16 mm mellem lysstrålerne Pressens stoptid skal være sådan, at pressens nedadgående bevægelse stopper inden hånden kan nå ind i farezonen. Afstanden mellem gitter og farezone skal opfylde følgende krav til åbent ilægningsarbejde, hvor hånden føres ind i farezonen. Håndhastigheden regnes til maksimalt 2,5 m/sekund. Kravet kan hindre anvendelse af lysgitter på nogle presser. Total stoptid i millisekunder Sikkerhedsafstand i mm Begrænsning af slaghøjden til højst 6 mm åbning Fortsættes på næste side... 11

12 4. Værktøj indbygget i fast skærm Drejekilekoblede presser kan kun sikres på denne måde. Opslag, om at pressen kun må køre med lukket værktøj, skal sidde på eller ved pressen. 5. Fødeanordning eller ilægningsapparat kombineret med afskærmning af værktøjet. 6. Indkapsling og låge eller bevægelig skærm, der skal være lukket, for at pressen kan køre. 7. Hurtigskærm, støjdæmpende Den viste hurtigskærm har en cyklustid på 0,3 sekund fra helt åben til helt lukket til helt åben igen. Skærmen isolerer mod støj i den brøkdel af et sekund, hvor udstansningen sker, og den kører væk igen, inden pressen er klar til næste operation. Skærmen er fremstillet af gennemsigtigt plast, så operatøren kan følge, hvordan processen forløber. Den kan kobles til maskinens cyklus, til et lysgitter eller til en anden halv- eller helautomatisk styring, så den ikke kræver separat betjening. Ved større servicearbejder er det muligt at fjerne hele konstruktionen, da skærmen er monteret på et selvstændigt skinnesystem. Støjdæmpende virkning db. 8. Krav til opstiller og operatør Det er opstillers ansvar, at pressen afleveres med det nødvendige sikkerhedsudstyr. Opstilleren eller en anden ansvarlig skal opbevare nøglen, der anvendes ved omstilling (den må ikke sidde i pressen). Brugeren skal anvende pressen forskriftsmæssigt og straks rapportere evt. fejl og mangler. Hvis opstiller og bruger er samme person, og der hyppigt omstilles, er der stor risiko for, at nøglen bliver siddende i pressen. Arbejdsgiveren bør da udarbejde en skriftlig arbejdsinstruktion og orientere om konsekvenserne af at overtræde anviste sikkerhedsforskrifter (en skriftlig advarsel og evt. bortvisning bør overvejes). 9. Krav til eftersyn Kontroleftersyn skal normalt finde sted mindst hver 3. måned ved otte timers daglig brug. Efter Arbejdstilsynets praksis kan eftersynsintervallet forlænges indtil seks måneder, såfremt pressen benyttes væsentligt mindre end otte timer dagligt. Kontroleftersyn skal udføres af en sagkyndig, en faglært person, som er oplært i at udføre kontroleftersyn. Det er normalt en ekstern specialist, men kan evt. være en person fra virksomheden. Der skal føres kontrolkort over kontroleftersyn. Mærkat med dato for seneste eftersyn bør sidde på et hensigtsmæssigt sted på pressen. Presser, der altid kører med lukket værktøj (f.eks. kilekoblede), er ikke omfattet af krav om eftersyn, men skal dog efterses efter fabrikantens anvisninger. 12

13 13

14 3. Sikring mod klemning i kantpresse Virksomhed og produktion Skandinavisk Industrimontage ApS, Ølgodvej 11, 9220 Aalborg Ø Virksomheden udfører service på og renovering af kraftværker og andre større energianlæg. Som et led i arbejdet udføres reservedele og nye konstruktioner bl.a. ved brug af kantpresse. Bemærk afskærmningen med trådgitter ved enderne af pressen. Problem Arbejdet kan indebære risiko for lemlæstelse, mistet legemsdel eller død ved klemning ved pressevangerne samt klemning mellem emne og maskinstativ ved emnets bevægelse under bukningen. Løsning Skandinavisk Industrimontage ApS har løst sikkerhedsproblemerne ved anvendelse af en tohåndsbetjening ned til 6 mm åbning og herefter brug af pedal. Sikring mod tilskadekomst ved enderne af pressevangerne er udført med trådgitterafskærmning med en sikkerhedsafbryder, som sikrer, at pressen ikke kan køre, hvis afskærmningen står åben. Risiko mod klemning ved cylindre ved enderne af pressen over pressevangerne er udført med trådgitterafskærmning. Sikring mod tilskadekomst ved bagsiden af kantpressen er udført med en bom tværs over åbningen. Bommen er forsynet med sikkerhedsafbryder ved den ene ende således, at pressen ikke kan køre, hvis bommen er fjernet. Pressen efterses hver 12.måned. Som et led i sikringen er instruktioner ophængt på pressen. Løsning Løsningerne forudsætter, at opstiller og operatør er nøje instrueret, at der er opsyn med at instruktioner følges, og at kontroleftersyn foretages med det lovbestemte intervaller. Effekt Ved anvendelse af to-håndsbetjening og pedal samt afskærmninger ved enden og bagsiden af pressen sikres, at pressen kan betjenes tilstrækkeligt farefrit. Vil du vide mere? Skandinavisk Industrimontage ApS, Ølgodvej 11, 9220 Aalborg Ø, tlf , Jimmy Frandsen. Mulige leverandører: Find dem via Internettet på eller Søg på: To-håndsbetjening, lysgitter, sikkerhedsafskærmning, sikkerhedsafbryder, sikkerhedseftersyn eller tre-positionspedal. Se i øvrigt afsnittet om Generelle krav samt Regler og vejledninger. 14

15 3. Generelle krav til kantpresser Generelle krav Kantpresser skal generelt opfylde følgende krav: Operatøren skal sikres mod tilskadekomst ved klemning mellem pressevangerne. Dette kan ske ved en af følgende sikkerhedsforanstaltninger eller driftsmåder: Begrænsning af åbningens størrelse Er åbning mellem pressevange og undervange maks. 6 mm og pressen forsynet med anordning for fastholdelse af emne, f.eks. magnet eller vacuumsug, stilles der ikke yderligere krav. Lysgitter Lysgitre og placering skal overholde særlige krav til lysgitre til presser (se under excenterpresser). To-håndsbetjening og pedal Anvendelse af to-hånds betjeninger ned til 6 mm åbning og med on-off pedal herfra eller evt. trepositionspedal. 6 mm åbning måles fra emnet og op til pressevangen. Pressens stoptid skal måles. Placering af to-håndsbetjeningerne skal indrettes efter denne måling. Er der to operatører, skal hver operatør have sin betjening. Afstanden fra farezone til fingre skal være mindst 300 mm. Trepositionspedal Hvis pressevangens nedadgående hastighed er maksimalt 10 mm/sekund kan der anvendes presning med stor åbning (dvs. større end 6 mm ved anvendelse af trepositionspedal.) Afskærmning bagside Bom Sikkerhedsafbryder Det skal sikres, at medhjælpere eller andre ikke kan komme til klemsted ved enderne og på bagsiden af pressen. Ved enderne af pressevangerne er sidelåger med en fjeder, der hindrer, at lågen kan stå åben en acceptabel løsning. En bedre løsning er sikkerhedsafbryder på lågerne således, at pressen ikke kan køre, hvis lågen står åben, og det kræver reset for genstart af pressen. På bagsiden er en fastmonteret bom, der kun kan fjernes med specialnøgle, en acceptabel løsning. En bedre løsning er en bom forsynet med sikkerhedsafbryder eller lysbom. Nødstop Pressen skal være forsynet med nødstop. Krav til opstiller og operatør Det er opstillers ansvar, at pressen afleveres med det nødvendige sikkerhedsudstyr. Opstilleren eller en anden ansvarlig skal opbevare nøglen, der anvendes ved omstilling (den må ikke sidde i pressen). Operatøren skal anvende pressen forskriftsmæssigt og straks rapportere fejl og mangler. Hvis opstiller og bruger er samme person, og der ofte omstilles, er der stor risiko for, at nøglen bliver siddende i pressen. Arbejdsgiveren bør da udarbejde en skriftlig arbejdsinstruktion og orientere om konsekvenserne ved at overtræde sikkerhedsforskrifter (en skriftlig advarsel og evt. bortvisning bør overvejes). Kontroleftersyn Kontroleftersyn skal normalt ske mindst hver 12. måned. Det skal udføres af en sagkyndig, en faglært person der er oplært i at udføre kontroleftersyn. Det er normalt en ekstern specialist, men kan evt. være en person fra virksomheden. Der skal føres kontrolkort over eftersyn. Mærkat med dato for seneste eftersyn bør sidde på et hensigtsmæssigt sted på pressen. 15

16 4. Sikring mod tilskadekomst ved pladesaks Virksomhed og produktion Skandinavisk Industrimontage ApS, Ølgodvej 11, 9220 Aalborg Ø Virksomheden udfører service på og renovering af kraftværker og andre større energianlæg. Som et led i arbejdet udføres reservedele og nye konstruktioner bl.a. ved brug af pladesaks. Problem Ved arbejde ved pladesaks er der risiko for tilskadekomst ved kniven på for- og bagsiden af maskinen med mistet legemsdel til følge samt risiko for tilskadekomst ved klemning ved tilholderne, der er den hyppigst forekommende skadetype. Løsning Skandinavisk Industrimontage ApS har løst sikkerhedsproblemerne ved montering af gitter på forsiden, justeret ned sådan, at der er fingersikker afstand til kniv og tilholdere på forsiden. På bagsiden er monteret en fast bom, der hindrer umiddelbar adgang til kniven her. Virksomheden lægger stor vægt på orden og ryddelighed ved maskinerne og har skriftlige brugsvejledninger ophængt på saksen såvel som på de øvrige maskiner. Forudsætning for løsning Forudsætningen for løsningen er, at der føres en effektiv kontrol med, at afskærmningen på forsiden ikke er blevet ødelagt ved slidtage fra plader, og at afskærmningen på bagsiden er på plads. Effekt Ved afskærmning på for- og bagside af maskinen samt ved tilholderne sikres, at saksen kan betjenes tilstrækkeligt sikkert. Vil du vide mere? Skandinavisk Industrimontage ApS, Ølgodvej 11, 9220 Aalborg Ø, tlf , Jimmy Frandsen. Mulige leverandører: Find dem via Internettet på eller Søg på: Sikkerhedsafskærmning, fotocelle eller lysbom. Se i øvrigt afsnittet om Generelle krav samt Regler og vejledninger. 16

17 4. Generelle krav til pladesakse Generelle krav Afskærmning På betjeningsside skal afstanden fra åbning til kniv og tilholdere principielt overholde kravene i Arbejdstilsynets vejledning B.1.3 afsnit 3.3 Det samme gælder evt. åbninger ved enderne af kniven. Åbningens størrelse og afstand til farezone beregnes ud fra, at der ikke ligger en plade i saksen. Arbejdstilsynet accepterer dog, at afstanden til farezoner indrettes i overensstemmelse med DS/EN , som nye CE-mærkede pladesakse skal overholde: A = Åbningens højde, mm B = Tilhørende minimums-afstand til farezone, mm A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < < A < Tabellen side 76 i Arbejdsmiljøfondets Håndbog for sikkerhedsgruppen, 5. udgave 1994, er lempeligere, men accepteres også. Nødstop Pladesakse skal være forsynet med nødstop. 17

18 5. Sikring mod skader ved metalrundsav Virksomhed og produktion NB Ventilation A/S, Svanningevej 2, 9220 Aalborg Ø Virksomheden fremstiller erstatningsluftaggregater til større ventilationsanlæg. Til afkortning af aluminiumsprofiler anvendes en metalrundsav anbragt i et selvstændigt savrum og afskærmet mod andre arbejdspladser ved placering i en delvist lukket støjboks. Problem Ved arbejde med en metalrundsav er der risiko for stor skade på hænder ved utilsigtet berøring af klingen med f.eks. mistet legemsdel til følge, idet klingen kan gribe fat i operatørens tøj. Endvidere er der risiko for skade på øjne ved udslyngning af materiale. Endelig er der risiko for eksplosion og brand som følge af udslyngning af gnister Løsning NB Ventilation A/S anvender en metalrundsav med fast skærm over klingen og en bevægelig underskærm således, at kun den arbejdende del af klingen er uafskærmet. Endvidere er der dødemandsknap i håndtaget sådan, at saven standser, hvis knappen slippes. Forudsætning for løsning Det er en forudsætning for, at der ikke sker skader ved betjening af saven, at afskærmningen er på plads og i orden, samt at dødemandsknappen ikke er sat ud af funktion. Dette kræver nøje instruktion af operatøren og regelmæssig eftersyn af saven. Effekt Ved hjælp af dødemandsknappen og afskærmningerne kan saven betjenes tilstrækkeligt sikkert. Vil du vide mere? NB Ventilation A/S, Svanningevej 2, 9220 Aalborg Ø, tlf , Søren Kristensen. Se i øvrigt afsnittet om Generelle krav samt Regler og vejledninger. 18

19 5. Generelle krav til metalrundsave Generelle krav Metalrundsave skal generelt indrettes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets meddelelse fra september 1984: Overskærm. Saven skal være forsynet med en fast skærm over den øverste halvdel af klingen. Skærmen skal dække begge sider af klingen. Underskærm. Nederste klingehalvdel skal afskærmes med en bevægelig underskærm, som ligeledes skal dække begge sider af klingen. Skærmen skal være automatisk fastlåst, når saven er i topstilling (udgangsstilling). Dødemandsknapfunktion. Savens betjeningshåndtag skal være indrettet med startgreb med dødemandsknapfunktion, så saven kun kan køre, når startgrebet betjenes. Når startgrebet slippes, skal klingen stoppe hurtigst muligt. På langsomtgående metalrundsave skal klingen normalt standse, inden den har drejet en omgang. Nødstop og spændingsfaldsudløser. I særlige tilfælde, f.eks. hvor underskærmen dækker klingen og er tvangsført under hele arbejdsprocessen, kan dødemandsknapfunktionen udelades, hvis saven er forsynet med nødstop og spændingsfaldsudløser. Nødstoppet skal være indrettet, så det forbliver i afbrudt stilling, efter det er blevet påvirket. Returføring. Når betjeningshåndtaget slippes, må saven ikke kunne bevæge sig nedad. Den skal enten blive stående eller returnere til sin udgangsstilling. Dette kan opnås ved afbalancering med f.eks. fjedre. Friktionskobling. Metalrundsaven skal have friktionskobling eller en anden anordning, som forhindrer, at der kan opstå fare, hvis klingen hugger i emnet eller kører fast. Andre foranstaltninger Hovedafbryderen bør indrettes med mulighed for aflåsning. Hastighedsomskifterkontakten bør indrettes med 0-stilling i midten. Skruestik med krafttilspænding, f.eks. trykluft, bør være indrettet med en lukkebevægelse på højst 8 mm. 19

20 6. Sikring mod skader ved drejebænk Virksomhed og produktion EUC Nord i Frederikshavn og Hjørring Virksomheden udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, til og med niveauet for korte videregående uddannelser. Som et led i undervisningen anvendes et stort antal manuelt betjente drejebænke. Problem EUC Nord blev af Arbejdstilsynet påbudt at sikre et stort antal drejebænke. Ved arbejde med drejebænke er der risiko for udslyngning af emne, spåner og opspændingsnøgle. Der er også risiko for, at operatørens tøj og hår m.v. kan blive fanget, hvis der er udragende klør på centerpatronen. Klør betragtes som udragende, hvis de når udenfor periferien af centerpatronen Der kan være risiko for, at tøj o.l. kan fanges af roterende aksel ved operatørens knæ ved nogle maskiner. Risikoen kan være forøget, hvis centerpatronen har en lang efterløbstid, fordi drejebænken ikke er forsynet med bremse. Løsning Der er udført afskærmning med sikkerhedsafbryder over kloen, der hindrer, at drejebænkene kan køre, hvis skærmen er slået op. Drejebænkene er blevet forsynet med bremse, der standser centerpatronen få sekunder efter, at der er trykket stop. Løsningerne er gennemført i samarbejde med Robotek A/S tlf og VS Automatik, Horsens, tlf Forudsætning for løsning Montering af sikkerhedsafbryder kræver indgreb i drejebænkens styring. I nogle tilfælde kan krav om bremse stille særlige krav til motoren. Effekt Ved afskærmning og bremse kan drejebænkene betjenes tilstrækkeligt sikkert. Vil du vide mere? EUC Nord, Hånbækvej 50, 9900 Frederikshavn, uddannelsesleder Anders Munch Hansen. Mulige leverandører: Find dem via Internettet på eller Søg på: sikkerhedsafskærmning, sikkerhedsafbryder eller motorbremse. Se i øvrigt afsnittet om Generelle krav samt Regler og vejledninger. 20

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Maskiner Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser.

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser. Tekniske hjælpemidler Bord- og formatrundsave Indledning En bordrundsav er en rundsav med én klinge, der ikke flyttes under brugen, og med savspindel under bordet. Se fig. 1. Stødpind Forlængerbord Overdækning

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Båndsavehjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder Båndsave skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

8. FÅ TJEK PÅ MASKINSIKKERHEDEN

8. FÅ TJEK PÅ MASKINSIKKERHEDEN 8.1 8. FÅ TJEK PÅ MASKINSIKKERHEDEN TJEKLISTE FOR MASKINSIKKERHED - ET REDSKAB TIL SIKKERHEDSGRUPPEN Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og Institut for Produktion

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og Institut for Produktion og Ledelse

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Ret og vrang 1 2 1 Konsulent-opgaver 2 Arbejdsgiveren har en falsemaskine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering -

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

5. Maskiner. Den 1. januar 1993 blev EF s maskindirektiv indført i den danske lovgivning. Maskindirektivets

5. Maskiner. Den 1. januar 1993 blev EF s maskindirektiv indført i den danske lovgivning. Maskindirektivets Køb af maskiner Den 1. januar 1993 blev EF s maskindirektiv indført i den danske lovgivning. Maskindirektivets krav for sikkerhed og markedsføring gælder for alle maskiner som er fremstillet efter direktivets

Læs mere

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland,

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Rundsave. Anvendelse Anvandes til afkortning af emner på færdig mål, flækning, formatskæring

Rundsave. Anvendelse Anvandes til afkortning af emner på færdig mål, flækning, formatskæring Rundsave Fig. 1 Rundsav Anvendelse Anvandes til afkortning af emner på færdig mål, flækning, formatskæring af plader m.m. Opbygning Den almindelige rundsav, der anvendes på maskinsnedkerierne, er opbygget

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Hans Morten Henriksen Civ ing produktion 3 år i produktion, indkøb, udvikling mv 2 x 3 år maskinfabrikant, udvikling,

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Køb af maskiner og anlæg

Køb af maskiner og anlæg Køb af maskiner og anlæg Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved køb af maskiner og anlæg. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri,

Læs mere

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant)

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) Sikkerhedsledernes årskonference Maskinsikkerhed Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Snapmax

Original brugermanual for Jasopels Snapmax Original brugermanual for Jasopels Snapmax 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner Betonarbejde Hvis blandemaskiner anvendes i væsentligt omfang, skal belastningerne ved opskovling reduceres ved hjælp af transportør, transportsnegl, hejseværk med spand o.l. Maskiner med benzinmotor må

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Industrirobotter og sikkerhed

Industrirobotter og sikkerhed Maskinsikkerhed Aps Industrirobotter og sikkerhed 1 Maskinsikkerhed ApS 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger -

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj. Viden om maskiner, nødstop, gasflasker m.m. generelle og særlige krav

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj. Viden om maskiner, nødstop, gasflasker m.m. generelle og særlige krav Viden om maskiner, nødstop, gasflasker m.m. generelle og særlige krav Kolonnen med de GENERELLE KRAV beskriver de krav, der er gældende for maskinsikkerhed, når ansatte arbejder ved maskinerne. Kolonnen

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan I lige så godt samtidig kigge virksomheden grundigt igennem for at finde frem til,

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013 SikkertNyt.dk nr. 01/2013 Allergi på arbejdet Mange kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan fremkalde allergi. Allergi kan vise sig som astma eller eksem. Hvert år får 10.000 danskere konstateret allergi

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Sikkerhed under service

Sikkerhed under service Lockout / tagout (LOTO) Sikkerhed under service Maskinsikkerhed ApS Ved BFA Industri Arbejdsmiljøtopmøde den 25. oktober 2017 1 Maskinsikkerhed ApS - Risikovurdering - Sikker indretning - Dokumentation

Læs mere

GODSTRAPPELIFT 250S og 500S

GODSTRAPPELIFT 250S og 500S GODSTRAPPELIFT 250S og 500S GODSLIFT 250S, maks last 250 kg GODSLIFT 500S, maks last 500 kg OGSÅ INDIVIDUELLE LØSNINGER KLARER TRAPPETRANSPORTEN PÅ EN NEM MÅDE Homepage: www. E-mail: info@ Liftene er dansk

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine:

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 29. august 2012 Udarbejdet af: Randi Lagoni E mail: Randi.Lagoni@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631727 Notat Reaktioner fra Arbejdstilsynet

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Brugsanvisning Risikovurdering

Brugsanvisning Risikovurdering Brugsanvisning Risikovurdering VEDRØRENDE : Mastekran fritstående SAG NR. : 16183 UFØRT AF : Alex Hansen DK Kraner REKVIRENT : ASC Aabenraa Sejl Club 1 12-05-2016 0.0 Indhold 0.0 Indhold...2 1.0 Anlægget...3

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere