Få tjek på maskinsikkerheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få tjek på maskinsikkerheden"

Transkript

1 Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten

2 Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og Institut for Produktion og Ledelse på DTU. Det er sket i forbindelse med projektet Udvikling af metoder til ulykkesforebyggelse i små virksomheder, finansieret af Arbejdstilsynet. Forfattere: Susanne Prag Jørn Bennedsen Marts 2004 Sikkerhedspakken Tre metoder til ulykkesforebyggelse i mindre virksomheder er et værktøj til samarbejde mellem arbejdsmiljøkonsulenten og virksomheden. Materialet kan fås i papirform i et ringbind eller på en cd eller udskrives fra hjemmesiderne: eller Den består af 4 vejledninger til arbejdsmiljøkonsulenten samt en brochure, der kan bruges til formidling af metoderne. Overskrifterne er: 1. Introduktion til Sikkerhedspakken Tre metoder til ulykkesforebyggelse i mindre virksomheder 2. Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder 3. Styr på Orden og Sikkerhed SOS metoden to dage med oprydning og system i tingene 4. Få tjek på maskinsikkerheden en tjekliste til sikkerhedsgruppen 5. Brochure med artikler, der fortæller, hvordan tre virksomheder har brugt metoderne med succes. Udskriver man selv hele Sikkerhedspakken, er der mulighed for at udskrive forside og ryg til et ringbind med udvendige lommer samt en indholdsfortegnelse til fanebladene. Endelig omfatter materialet forskningsrapporten Styr på Orden og Sikkerhed Udvikling af metoder til ulykkesforebyggelse i små virksomheder, som ligger til grund for udvikling af de tre metoder. CASA, Marts 2004 ISBN Elektronisk ISBN: Materialet kan frit anvendes med kildeangivelse. Materialet (cd-rom og ringbind) kan bestilles hos CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse), Linnésgade 25, 3., 1361 København K. Tlf.: , mail: 2

3 Indhold Om metoden...4 Hvad egner metoden sig til?...4 Fremgangsmåde...4 Hvilke resultater kan opnås?...5 Hvor mange ressourcer?...5 Hvilke forudsætninger?...6 Hvordan gør man...7 Introduktion af metoden...7 Forberedelse til første møde...7 Møde 1: Kortlægning udfyldning af tjekliste...8 Forberedelse til møde Møde 2. Handlingsplan udfylde APV-skema...13 Bilag 1: Tjekliste for maskinsikkerhed et redskab til sikkerhedsgruppen Bilag 2: Forklaring til tjeklisten 3

4 Om metoden Vejledningen beskriver, hvordan arbejdsmiljøkonsulenten kan hjælpe sikkerhedsgruppen i gang med at bruge redskabet Få tjek på maskinsikkerheden. Ideen er at vurdere maskinsikkerheden ved hjælp af en tjekliste og fotos. Listen er suppleret med forklaringer til de enkelte punkter. Desuden er vedlagt APV-skemaer (arbejdspladsvurdering), så der kan laves handlingsplaner, hvor der er behov for at forbedre sikkerheden. Se materialet i bilag 1 og 2. Hvad egner metoden sig til? Metoden er velegnet til at kortlægge risici for uheld ved brug af maskiner samt ved vedligeholdelse, reparation og rengøring af maskinerne. Metoden er udviklet til mindre produktionsvirksomheder. Men den har også vist sig velegnet til at bruge afdelingsvis i større virksomheder. Tjeklisten kan anvendes, når virksomheden køber en ny maskine, laver APV på maskiner, når der er sket en ulykke, eller hvis der er tvivl, om en maskine er sikkerhedsmæssigt i orden. Fotos er meget nyttige, når man bruger tjeklisten, idet billeder fastholder fokus på farestederne. En produktionschef udtrykte det meget enkelt: Det er faktisk den eneste rigtige måde at gøre det på, da billeder fortæller mere end ord. Billederne er også en stor hjælp, når sikkerhedsgruppen arbejder med at finde frem til forbedring af sikkerheden. Ligesom de er velegnede til at dokumentere forbedringerne. Maskintjeklisten er tænkt som et redskab, som sikkerhedsgruppen selv kan bruge. Det har dog vist sig, at sikkerhedsgruppen ofte har behov for hjælp fra en arbejdsmiljøkonsulent til at komme i gang. Fremgangsmåde Erfaringen er, at to møder med sikkerhedsgruppen for det meste er tilstrækkeligt til at blive fortrolig med redskabet. På første møde introducerer arbejdsmiljøkonsulenten metoden til sikkerhedsgruppen og hjælper gruppen med at kortlægge sikkerheden på en eller flere maskiner. Der tages billeder af risikostederne. På møde nummer to gennemgås billederne af risikostederne, og der udarbejdes handlingsplaner for de fundne risikosteder. Til møde nummer to kan det fremme processen, hvis arbejdsmiljøkonsulenten har skrevet en kort rapport i form af kommentarer til billederne, som han eller hun forelægger på mødet. Herefter er gruppen normalt selv i stand til at bruge redskabet. 4

5 Hvilke resultater kan opnås? Medarbejderne har fået en anden forståelse af risiciene ved arbejdet med maskinerne, og er begyndt at tage sikkerheden mere alvorligt. Virksomheden kunne specificere sine krav til ændringer til leverandøren. Billederne fungerede godt som dokumentation. Alle krav blev accepteret af leverandøren uden indsigelser. Herunder afskærmning af kæder og ruller samt opsætning af rækværker på platforme. Sammen med BST fik en maskinproducent gennemgået udvalgte produkter. Det medførte, at sikkerheden blev forbedret, for eksempel blev nødstop flyttet. Desuden er der nu skrevet nye manualer for maskinerne med en grundig sikkerhedsinstruktion. Hvor mange ressourcer? Tidsforbruget for arbejdsmiljøkonsulenten afhænger for eksempel af antallet af maskiner og typen af maskiner, der skal vurderes samt af om der skal udarbejdes en billedrapport. Et smedeværksted Som eksempel kan nævnes en opgave på et smedeværksted. Den tog seks timer. Opgaven omfattede: En times forberedelse af besøget, omfattende aftaler med virksomheden, klargøring af materialer og digitalkamera. Fire timers besøg. Herunder introduktion af metoden og deltagelse i vurdering af et maskinværksted med ca. 10 maskiner. BST tog billederne med digitalkamera. Sikkerhedsgruppen udfyldte selv tjeklisterne. Én times efterbehandling, hvor billederne blev overført til en Powerpointfil og sendt til virksomheden via . Herefter gik sikkerhedsgruppen selv videre med at lave handlingsplaner for forbedringerne. Et større maskinanlæg En anden opgave på et større maskinanlæg til fremstilling af armeringsjern tog ni timer. Opgaven bestod af 2 besøg samt forberedelse af disse. Timerne fordelte sig sådan: Én time til aftaler, forberedelse af materialer og klargøring af kamera. To timer til første besøg. Her blev metoden introduceret og maskinanlægget gennemgået med sikkerhedsgruppen. Arbejdsmiljøkonsulenten udfyldte skemaer og tog billeder. Tre timer til rapport. Der blev lavet en kort billedrapport, som blev fremsendt. Tre timer til opfølgning. Rapporten blev gennemgået og diskuteret på besøg nummer to, og der blev lavet en handlingsplan for forbedringer. Arbejdsmiljøkonsulenten tog referat, som blev fremsendt. 5

6 Hvilke forudsætninger? Forudsætningen for at vejlede sikkerhedsgruppen om maskintjeklisten er, at konsulenten har en grundig viden om maskinsikkerhed. Desuden er det en stor fordel, at konsulenten har et godt kendskab til tekniske forhold. Erfaringen viser, at det er med til at skabe tillid til konsulenten. 6

7 Hvordan gør man? Introduktion af metoden Vedlagt er en appetitvækker, som man kan bruge til at introducere metoden Få tjek på maskinsikkerheden over for relevante virksomheder. Brochuren indeholder en lille artikel, som fortæller, hvad metoden går ud på, og hvilke erfaringer en industrivirksomhed har med at bruge metoden. Skriv brochuren ud på en farveprinter. Forberedelse til første møde Aftaler Inden besøget aftales det, hvem der skal deltage. Ud over sikkerhedsgruppen er det en stor fordel, at alle, der bruger maskinen eller maskinerne, deltager, så alles erfaringer bliver inddraget. Det aftales, hvor mange og hvilken type maskiner, der skal vurderes. Vores skøn er, at på et par timer kan man nå at vurdere et større maskinanlæg eller 4-6 almindelige værkstedsmaskiner. Desuden aftales det, hvilke rolle arbejdsmiljøkonsulenten og virksomheden skal have hver især. Vigtige spørgsmål er: Hvordan informeres deltagerne om forløbet? Hvordan skal forløbet være? Én mulighed er at bruge to møder. På første møde introducerer konsulenten metoden og deltager i vurderingen af en eller flere maskiner ved hjælp af tjeklisten. På andet møde diskuteres billederne, og der laves handlingsplaner for udvalgte punkter på tjeklisterne. Hvem skal fotografere? Vores erfaringer er, at virksomheden vælger at lade arbejdsmiljøkonsulenten fotografere, fordi det er det enkleste. Det bedste ville dog være, at sikkerhedsgruppen selv tager billeder. På den måde kan det at tage billeder bedre blive et redskab i hverdagen. Tip: Digitalkameraet har den fordel, at man undervejs kan kontrollere, at billederne er ok, ligesom det er nemt umiddelbart at skrive farvebilleder ud i stort format. Vælger virksomheden, at sikkerhedsgruppen selv fotograferer, kan man eventuelt bruge engangskamera. Her har man samme mulighed for at skrive ud i stort format, hvis man får billederne lagt på en diskette. 7

8 Hvilket behov for dokumentation? Nogle virksomheder vil meget gerne have en kort billedrapport med kommentarer og forslag. For eksempel til at sende til leverandøren af maskinen. Hvis det er ønsket, er det mest praktisk, at konsulenten tager billederne. Materiale Til besøget er det en god idé at medbringe et ringbind med redskabet Få tjek på maskinsikkerheden. Hermed får materialet en vis status, og det er nemt for virksomheden at anbringe og finde mappen. Materialet kan udskrives fra cd en. Det er en fordel at bruge mapper med udvendige lommer, hvor man kan anbringe forside og ryg. Medbring ekstra tjeklister og APV-skemaer. Mappe til redskabet Få tjek på maskinsikkerheden: Forside og ryg udskrives ud på farveprinter, resten er ok med almindelig printer. Indholdsfortegnelse til faneblade udskrives. (Sæt med 5 faner) Under faneblad 1. Få tjek på maskinsikkerheden, lægges: - Sådan bruger man tjekliste for maskinsikkerhed - Tjekliste - Forklaring til tjekliste - APV-skema Under faneblad 2. Kortlægning, lægges: - Udfyldte tjeklister - Fotos af risikosteder Under faneblad 3. Handlingsplan, lægges: - Udfyldte APV-skemaer - Fotos af forbedringer Møde 1: Kortlægning udfyldning af tjekliste Først introduceres metoden. For eksempel ved at vise mappen og kort gennemgå, hvad der ligger under fanebladene. Faneblad 1: Få tjek på maskinsikkerheden Her er de nødvendige dokumenter placeret, der skal bruges i metoden: Sådan bruger man tjekliste for maskinsikkerhed Tjekliste Forklaring til tjekliste APV-skema Faneblad 2: Kortlægning Her placeres udfyldte tjeklister og fotos af risikostederne Faneblad 3: Handlingsplaner/evaluering Her placeres udfyldte APV-skemaer og fotos af forbedringer 8

9 Herefter gennemgås selve forløbet, som det er beskrevet i bilag 1: Sådan bruger man tjekliste for maskinsikkerhed, som er gengivet her: Fremgangsmåde ved maskintjek Hvem tjekker? Sikkerhedsgruppen og operatøren/operatørerne tjekker i samarbejde maskinen. Det er en fordel, at alle dem, som bruger maskinen, deltager, så alles erfaringer inddrages. Hvordan bruger I tjeklisten? 1. I mødes ved maskinen, sætter maskinen i gang, så man kan se de bevægelige dele, gennemgår maskinen og udfylder sammen Tjekliste for maskinsikkerhed punkt for punkt. 2. Øverst er der nogle felter, hvor I beskriver maskinen, og hvad den bruges til samt navne på operatører og maskintjekkere. 3. Herefter følger nummererede punkter for sikkerhed. For hvert punkt skal I overveje, om der er fare for ulykker ved den måde, maskinen fungerer på, og den måde I bruger maskinen på. Har I brug for at vide mere om kravene til tjekpunkterne, så kig i Forklaring til tjeklisten. - Sæt kryds i kolonnen ok ved de tjekpunkter, hvor I synes sikkerheden er i orden. - Sæt en streg ved de tjekpunkter, der ikke er relevante. - Sæt kryds i kolonnen ikke ok, hvor I er i tvivl om sikkerheden, og skriv overskriften på problemet under Bemærkninger til tjekpunktet. 5. Tag evt. et foto af ikke ok -punkterne. Brug fx et engangskamera. Billeder er et godt grundlag, når I sammen skal finde løsningerne. 6. Når tjeklisten er udfyldt, har I overblik over, hvilke punkter der ikke er ok. Vælg hvilke tjekpunkter I vil arbejde videre med. 7. Lav en handlingsplan ved at udfylde et APV-skema for hver af de tjekpunkter, hvor I vurderer, der er behov for at forbedre sikkerheden. 8. Giv APV-skemaerne numre og skriv nummeret på tjeklisten, så I her får et overblik over, hvilke steder I gør noget for at forbedre sikkerheden på maskinen. OBS: Husk sikkerhedsreglerne gælder også ved rengøring, vedligeholdelse og reparation. Giv eventuelt eksempler på udfyldelse af et par punkter på tjeklisten, der ikke er i orden. Her kan det være en god ide at få deltagerne til at slå op i Forklaringen til punkterne og måske lade en af dem læse op. De fleste forklaringer er hentet i Arbejdstilsynets anvisning nr Maskiner og maskinanlæg. November På de næste sider er vist : Et eksempel på udsnit af en udfyldt tjekliste Teksten i Forklaring til tjeklisten til punkt 16 i tjeklisten. Et foto af et risikosted i forhold til punkt 16 i tjeklisten. Et eksempel på et udfyldt APV-skema i forbindelse med punkt 16 i tjeklisten. 9

10 TJEKLISTE FOR MASKINSIKKERHED Maskintype/nr. Punktsvejseanlæg Fabrikat: xx Afdeling: A Dato: Navne maskintjekkere: PB og SP Område ok 1. Nødstop ved faresteder X Beskriv maskinens virkemåde: Maskinanlægget punktsvejser armeringsjern Navne operatører: LG og PB ikke ok Bemærkning til tjekpunkt APV skema nr. Start og stop af maskine 2. Genstart efter brug af X nødstop 3. Motorbremse elektrisk X eller manuel 4. Hovedafbryder med lås X 5. Stopper i sikker stilling X 6. Sikring ved spændingsfald X 7. Sikring ved tryksvigt X 8. Andre ting 9. Flere betjeningssteder X Betjenings- Sikkerhed Askærmning ved faresteder Diverse 10. Tohåndsbetjening i fareområde X 11. Dødemandsknap-funktion Fodpedal i sikker afstand Andre ting Afskærmning ved bevægelige - maskindele 15. Roterende maskindele Kæder, remme, tandhjul X Mangler afskærmning over kæderne 1 og roterende akselender 17. Valser, ruller og cylindre Klemnings- eller klipningsfare 19. Sikring ved faresteder X Bliver ordnet med det samme. Lysbom monteres øverst på trappen, så man ikke kan gå op på platformen, hvis traverskranen kører 20. Automatisk afbryder X lysgitter, lysbomme 21. Afskærmning ved fremføring X 22. Indkapsling af værktøj Andre ting Støj X 25. Vibrationer X 26. Støv, gasser, ventilation X Eksempel på udsnit af en udfyldt tjekliste. Ved gennemgangen beslutter man ofte at gøre noget ved særlige farlige ting med det samme. For eksempel som i punkt 19. Der er fare for at få en traverskran i hovedet, hvis man går op på en platform. 10

11 16. Kæder, remme, tandhjul og roterende akselender Skal normalt være fuldstændigt afskærmede. Lange remtræk, som af praktiske grunde ikke kan afskærmes fuldstændigt, skal ved remskiverne være forsynet med en beskyttelsesskærm, som afskærmer indgrebet mellem skiven og remmen. (Der hvor skiven og remmen løber sammen). Teksten til punkt 16 i Forklaring til tjeklisten Eksempel på foto, der illustrerer punkt 16. Kæder, remme, tandhjul og roterende akselender. Her er ingen afskærmning over tværgående kæder og kædehjul. Fabrikanten bliver bedt om at sørge for afskærmning. 11

12 Maskinsikkerhed APV-Skema Maskine: Punktsvejseanlæg Dato: APV- skema nr.: 1 Hvad er problemet? Beskriv problemet. Hvad kan der ske, hvis det ikke løses? Kædetrækket på de tværgående kæder og kædehjulene er uafskærmede, så der er risiko for at hænge fast og blive trukket ind i maskineriet. Tidsplan Skriv kort hvad der skal gøres, hvem der skal gøre det og hvornår. Fabrikanten, der har leveret anlægget, skal sørge for fornøden afskærmning. AA (Produktionschef) skriver til firmaet. Ansvarlig AA Startdato Slutdato Dato for opfølgning Opfølgning Hvad er gjort? Hvordan virker løsningen? Er der stadig noget, der er farligt? Dato Fabrikanten har svaret, at firmaet betaler for udførelsen af afskærmningen. AA har i- værksat udførelse af afskærmningerne, som er færdige 1. marts. På det efterfølgende sikkerhedsmøde vurderer vi, om afskærmningen er ok. Eksempel på udfyldt APV-skema i forbindelse med punkt 16 på tjeklisten. Skemaerne forsynes med numre, som skrives ud for punktet på tjeklisten. Hermed får man overblik over, hvilke forbedringer, der laves på maskinen. 12

13 Gennemgang af maskinen I samles ved maskinen, og operatøren sætter den i gang, så man får indtryk af virkemåden. Og han eller hun fortæller, hvordan og til hvad maskinen bruges. Det er vigtigt at få alle situationer med, der kan give risiko for uheld i forbindelse med brug af maskinen. For eksempel hvordan man skifter værktøjer, reparerer og vedligeholder samt rengør maskinen. Spørg til hvilke uheld eller lige ved og næsten uheld, der har været. Hvis bare én af deltagerne mener, der er en risiko, så sættes der kryds ved Ikke ok. Når alle tjekpunkter er gennemgået, har man et overblik over alle de steder, der ikke er ok. Vigtige opgaver for konsulenten at sørge for: at alle har en tjekliste ved gennemgang af maskinen, så alle kan følge med i, hvad der sker at alle har en Forklaring til tjeklisten, så de selv kan slå op at der bliver valgt én, der udfylder tjeklisten at sikre, at alle kommer til orde, så alles erfaringer inddrages at stille spørgsmål, der sikrer, at de ud over sikkerheden ved driftssituationen også overvejer sikkerheden ved rengøring, vedligeholdelse og reparation at der tages billeder, der illustrerer risiciene at stille spørgsmål i forhold til de risici, du selv registrerer at komme med dine egne vurderinger, så deltagerne kan lære mere om sikkerhed. Forberedelse til møde 2 Inden mødet udskrives billederne i A4 format. Stort format gør det nemmere, når flere skal arbejde sammen om billederne. Hvert billede forsynes med en overskrift, der beskriver risikoen, og nummeret på tjeklisten, det refererer til. Det vil sige, man har brug for at have kopi af de udfyldte tjeklister med hjem fra første besøg. Desuden skrives en kort tekst til hvert billede med din vurdering og forslag til forbedring i de tilfælde, hvor det er aftalt, at der udarbejdes en rapport. Møde 2. Handlingsplan udfylde APV-skemaer Først gennemgås billederne. Billederne gør normalt risiciene meget tydelige og er derfor et godt grundlag, når sikkerhedsgruppen skal vælge, hvilke punkter man skal arbejde videre med. Deltagerne vælger nu, hvilke risikopunkter på tjeklisten de vil arbejde videre med. Og der laves en handlingsplan ved at udfylde et APV-skema for hvert af de tjekpunkter, hvor de vurderer, der er behov for at forbedre sikkerheden. Hvert APV-skema forsynes med et nummer, som skrives på tjeklisten. Hermed skabes overblik over, hvor sikkerheden bliver forbedret på maskinen. 13

14 Vigtige opgaver for konsulenten: at styre mødet at sikre, at alle har en kopi af den udfyldte tjekliste at gennemgå billederne af risikostederne og invitere til dialog om risici. Ideer til spørgsmål kan være: Hvad tror I, der kan der ske, hvis I ikke gør noget? I hvilke situationer mener I, der er størst risiko for, at der sker noget? Hvem er det mest farligt for? at hjælpe gruppen med at prioritere ved at være en aktiv med- og modspiller ud fra din faglige viden at sørge for, at der vælges én, som udfylder APV-skemaerne at bistå gruppen med at udfylde APV-skemaerne. Bring gerne din egen viden om maskinsikkerhed på banen at det aftales, hvordan deltagerne kommer videre, hvis de ikke når alle punkter. 14

15 Bilag 1: Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Forside Indholdsfortegnelse til faneblade Sådan bruger man tjekliste for maskinsikkerhed Tjekliste APV-skema 15

16 Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og Institut for Produktion og Ledelse på DTU. Det er sket i forbindelse med projektet Udvikling af metoder til ulykkesforebyggelse i små virksomheder, finansieret af Arbejdstilsynet. Marts 2004.

17 Få tjek på maskinsikkerheden Sådan bruger man tjeklisten for maskinsikkerhed Tjekliste Forklaring til tjekliste APV-skemaer Kortlægning Udfyldte tjeklister Fotos af risikosteder Handlingsplan Udfyldte APV-skemaer Fotos af forbedringer

18 Sådan bruger man Tjekliste for maskinsikkerhed Maskinsikkerheden skal tjekkes, når I laver APV, når I køber en ny maskine, når der er sket en ulykke, eller hvis I er i tvivl, om en maskine er sikkerhedsmæssigt i orden. Denne Tjekliste for maskinsikkerhed kan hjælpe sikkerhedsgruppen til at få overblik over, om der er behov for at forbedre de fysiske, tekniske og ergonomiske forhold fx med hensyn til placering og udformning af maskinen. Listen er suppleret med forklaringer til de enkelte punkter. De fleste af forklaringerne er hentet i Arbejdstilsynets anvisning nr Maskiner og maskinanlæg. November Desuden er vedlagt APV-skemaer (arbejdspladsvurdering). Fremgangsmåden ved maskintjek: Hvem tjekker? Sikkerhedsgruppen og operatøren/operatørerne tjekker i samarbejde maskinen. Det er en fordel, at alle dem, som bruger maskinen, deltager, så alles erfaringer inddrages. Hvordan bruger I tjeklisten? 1. I mødes ved maskinen, sætter maskinen i gang, så man kan se de bevægelige dele, gennemgår maskinen og udfylder sammen Tjekliste for maskinsikkerhed punkt for punkt. 2. Øverst er der nogle felter, hvor I beskriver maskinen, og hvad den bruges til samt navne på operatører og maskintjekkere. 3. Herefter følger nummererede punkter for sikkerhed. For hvert punkt skal I overveje, om der er fare for ulykker ved den måde, maskinen fungerer på, og den måde I bruger maskinen på. Har I brug for at vide mere om kravene til tjekpunkterne, så kig i Forklaring til tjeklisten. - Sæt kryds i kolonnen ok, ved de tjekpunkter, hvor I synes, sikkerheden er i orden. - Sæt en streg ved de tjekpunkter, der ikke er relevante. - Sæt kryds i kolonnen ikke ok, hvor I er i tvivl om sikkerheden, og skriv overskriften på problemet under Bemærkninger til tjekpunktet. 5. Tag evt. et foto af ikke ok -punkterne. Brug fx et engangskamera. Billeder er et godt grundlag, når I sammen skal finde løsningerne. 6. Når tjeklisten er udfyldt, har I overblik over, hvilke punkter der ikke er ok. Vælg hvilke tjekpunkter I vil arbejde videre med. 7. Lav en handlingsplan ved at udfylde et APV-skema for hver af de tjekpunkter, hvor I vurderer, der er behov for at forbedre sikkerheden. 8. Giv APV-skemaerne numre og skriv nummeret på tjeklisten, så I her får et overblik over, hvilke steder I gør noget for at forbedre sikkerheden på maskinen. OBS: Husk sikkerhedsreglerne gælder også ved rengøring, vedligeholdelse og reparation. 2

19 TJEKLISTE FOR MASKINSIKKERHED Maskintype/nr. Beskriv maskinens virkemåde: Fabrikat: Afdeling: Dato: Navne maskintjekkere: Navne operatører: Område OK ikke OK Bemærkning til tjekpunkt APV skema nr. 1. Nødstop ved faresteder 2. Genstart efter brug af nødstop Start og stop af maskine 3. Motorbremse elektrisk eller manuel 4. Hovedafbryder med lås 5. Stopper i sikker stilling 6. Sikring ved spændingsfald 7. Sikring ved tryksvigt 8. Andre ting 9. Flere betjeningssteder Betjeningssikkerhed 10. Tohåndsbetjening i fareområde 11. Dødemandsknap-funktion 12. Fodpedal i sikker afstand 13. Andre ting 14. Afskærmning ved bevægelige maskindele 15. Roterende maskindele Afskærmning ved faresteder 16. Kæder, remme, tandhjul og roterende akselender 17. Valser, ruller og cylindre 18. Klemnings- eller klipningsfare 19. Sikring ved faresteder 20. Automatisk afbryder Lysgitter, lysbomme 21. Afskærmning ved fremføring 22. Indkapsling af værktøj 23. Andre ting 24. Støj 25. Vibrationer 26. Støv, gasser, ventilation 27. Pladsforhold 28. Niveauforskelle Diverse 29. Varme og kulde 30. Lys ved maskine 31. Sikring mod væltning, fastgøring 32. Arbejdsstillinger 33. Tunge løft 34. Vedligehold og rengøring 35. Instruktion og oplæring 36. Brugsanvisninger 37. Andre ting 3

20 Maskinsikkerhed APV Skema Maskine: APV- skema nr.: Dato: Hvad er problemet? Beskriv problemet. Hvad kan der ske, hvis det ikke løses? Tidsplan Skriv kort hvad, der skal gøres, hvem der skal gøre det og hvornår Ansvarlig Startdato Slutdato Dato for opfølgning Opfølgning Hvad er gjort? Hvordan virker løsningen? Er der stadig noget, der er farligt? Dato 4

21 Bilag 2: Forklaring til tjeklisten

22 FORKLARING TIL TJEKLISTEN START OG STOP AF MASKINE 1. Nødstop ved faresteder Maskinen skal have nødstop inden for rækkevidde ved faresteder, hvor man ikke kan afskærme på grund af arbejdstekniske forhold. 2. Genstart efter brug af nødstop 3. Motorbremse elektrisk eller manuel 4. Hovedafbryder med lås Genstart må kun kunne ske med de normale startanordninger. Det vil sige først efter, at nødstoppet manuelt er stillet tilbage i klarstilling. Hvis der er farligt efterløb på maskinen, skal nødstoppet være kombineret med en bremse. Bremsen skal virke automatisk, når drivkraften slås fra, ellers skal bremsen betjenes fra betjeningspladsen. Bremsen skal ved påvirkning kunne stoppe maskinbevægelsen inden for10 sek. Der skal være en hovedafbryder med lås, hvis uvedkommende igangsætning kan medføre personskade. Låsen skal bruges, når maskinen forlades, repareres og rengøres. 5. Stopper i sikker stilling Efter at maskinen er stoppet, må der ikke efterfølgende kunne ske farlig maskinbevægelse på grund af tilbageværende tryk eller lignende. 6. Sikring ved spændingsfald 7. Sikring ved tryksvigt Maskiner, som er tilsluttet elnettet, skal være forsynet med spændingsfaldsudløser, som skal forhindre, at maskinen genstarter efter at spændingsfald eller strømsvigt er ovre, og der atter er driftsspænding. Hvis dele løftes med trykenergi, skal der være mekanisk sikring mod fald ved tryksvigt. Trykenergidrevne maskiner må ikke selv genstarte ved tilbagevendende tryk efter svigt. 8. Andre ting BETJENINGSSIKKERHED 9. Flere betjeningssteder 10. Tohåndsbetjening i fareområde Maskiner, der kan betjenes fra flere betjeningssteder, må kun kunne betjenes fra et betjeningssted af gangen. Maskinen må kun kunne igangsættes ved brug af begge hænder samtidigt. Den tidsmæssige samtidighed anbefales at være mellem 0,2-1 sek. Hvis den ene hånd fjernes fra tohåndsbetjeningen, skal maskinbevægelsen stoppe, før hånden kan nå ind i fareområdet. Marts 2004 Side 1 af 5

23 11. Dødemandsknapfunktion 12. Fodpedal i sikker afstand Maskinbevægelse må kun ske, så længe operatøren påvirker betjeningsorganet, fx knappen eller håndtaget. Når operatøren slipper, skal betjeningsorganet gå tilbage til udgangsstilling, og maskinen skal standse. Betjeningsknapper og håndtag skal placeres, så operatøren har fuldt overblik over fareområder, men selv er uden for disse. Pedalen anbringes, hvor operatøren har fuldt overblik over fareområder, men selv er uden for disse. Slippes pedalen, må operatøren ikke kunne nå et fareområde, før faren er ovre (fx ved at bevægelsen er standset). 13. Andre ting AFSKÆRMNING VED FARESTEDER Maskiner skal så vidt muligt være konstrueret og opstillet, så bevægelige maskindele, udslyngning af maskindele eller materialer, eller udvikling af fx røg, gas, støv, farlige stoffer, støj, vibrationer, elektricitet, varme, kulde, stråling, brand og eksplosion, ikke kan volde skade. Enhver anordning til beskyttelse skal være så stærk og stabil, at den kan forhindre, at en legemsdel kan nå ind i fareområdet. Og den skal også kunne modstå, at fx en person snubler og med hånden tager fat i skærmen for ikke at falde. 14. Afskærmning ved bevægelige maskindele Beskyttelsesanordninger kan indrettes på flere måder: 1. Beskyttelsesanordningen, fx skærmen, må ikke kunne åbnes eller fjernes, før drivkraften er slået fra og maskinen standset, og maskinen må ikke kunne startes, før skærmen igen er anbragt i beskyttelsesstilling. 2. Når skærmen åbnes eller fjernes, skal drivkraften automatisk slås fra, og maskinen skal stoppe på kortere tid, end det tager at nå ind i fareområdet. Maskinen må ikke kunne starte, før skærmen atter er bragt i beskyttelsesstilling. Hvis skærmen af tekniske grunde ikke kan opfylde de nævnte krav, må skærmen kun kunne åbnes af særligt instruerede personer med hjælp af specialværktøj. 15. Roterende maskindele Skal så vidt muligt være indbygget i maskinen, ellers skal faresteder afskærmes. Se om afskærmning ovenfor. 16. Kæder, remme, tandhjul og roterende akselender Skal normalt være fuldstændigt afskærmede. Lange remtræk, som af praktiske grunde ikke kan afskærmes fuldstændigt, skal ved remskiverne være forsynet med en beskyttelsesskærm, som afskærmer indgrebet mellem skiven og remmen. (Der hvor skiven og remmen løber sammen). Marts 2004 Side 2 af 5

24 17. Valser, ruller og cylindre 18. Klemnings- eller klipningsfare 19. Sikring ved fareområder 20. Automatisk afbryder, lysgitter lysbom 21. Afskærmning ved fremføring af værktøj 22. Indkapsling af værktøj Indgreb mellem valser, ruller eller cylindre skal være sikret med fx beskyttelsesskærm. Hvis valser, ruller og cylindre kan køre begge veje, skal indgrebene være sikret på begge sider. Hvis beskyttelse som ovenfor beskrevet ikke er mulig, skal der foran valserne sidde en udløsningsbøjle, placeret således, at den påvirkes og stopper valserne, når en person uforvarende rækker sin hånd ind i fareområdet. Der må ikke være klemnings- eller klipningsfare mellem maskindele eller mellem maskindel og det, maskinen er beregnet til at stå på eller være fastgjort til, fx gulv eller væg. Maskiner skal være udført og opstillet således, at man ikke kan falde eller nå ind i et fareområde. Gældende sikkerhedsafstande for beskyttende afskærmning skal overholdes. Se At- anvisning om Maskiner og maskinanlæg. Sikkerhedsafstanden mellem lysgitter eller lysbom og fareområde skal være så stor, at en person ikke kan nå at komme i kontakt med farlige bevægelige dele, før disse er stoppet, når lysgitter aktiveres. Man må ikke kunne række ind over, under eller bag om sikkerhedsfeltet. Ved manuel fremføring af klippende eller skærende værktøj for bearbejdning af emne, eller ved fremføring af emne mod værktøjet, skal værktøj være afskærmet så meget, som arbejdet tillader det. Det klippende eller skærende værktøj må ikke kunne trækkes uden for bordpladen. Maskinværktøj, arbejdsemner og lignende, som ved berøring kan forårsage skade, skal være afskærmet, så der ikke er risiko for utilsigtet berøring. 23. Andre ting DIVERSE 24. Støj 25. Vibrationer Maskiner skal konstrueres og fremstilles, så de afgiver mindst mulig støj ved brug. Støjen må så vidt muligt ikke være skadelig, dvs. højst 80 db(a). Hvis maskinen afgiver skadelig eller generende støj, så skal støjen dæmpes, først og fremmest ved at isolere eller indkapsle maskinen og dernæst ved at bruge lydabsorberende materialer i arbejdsrummet. Maskiner skal være indrettede, så de ikke giver anledning til skadelige eller generende vibrationer, når man bruger dem. Stationære maskiner skal om fornødent være vibrationsisolerede. Marts 2004 Side 3 af 5

Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder

Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder et historieværksted med billeder Metoden Sæt sikkerhed på dagsordenen en APV med billeder er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og DTU, IPL Institut for Produktion og Ledelse. Det er sket i forbindelse med

Læs mere

EN MERE SIKKER OG PRODUKTIV ARBEJDSPLADS

EN MERE SIKKER OG PRODUKTIV ARBEJDSPLADS EN MERE SIKKER OG PRODUKTIV ARBEJDSPLADS 1 INTRODUKTION TIL VÆRKTØJSKASSEN - EN MERE SIKKER OG PRODUKTIV ARBEJDSPLADS Der kan være flere grunde til, at du nu sidder og læser dette: Du vil bare gerne have,

Læs mere

Introduktion til Sikkerhedspakken

Introduktion til Sikkerhedspakken Introduktion til Sikkerhedspakken Tre metoder til ulykkesforebyggelse i mindre virksomheder Sæt sikkerhed på dagsordenen - et historieværksted med billeder Styr på Orden og Sikkerhed SOS metoden - to dage

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Miljø Økonomi. Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø. Jura Produktivitet. Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine

Miljø Økonomi. Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø. Jura Produktivitet. Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine Miljø Økonomi Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø Jura Produktivitet Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine Forord En ny maskine kan påvirke arbejdsmiljøet. Derfor er arbejdsmiljøet én af de

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Maskiner og maskinanlæg

Maskiner og maskinanlæg Maskiner og maskinanlæg At-vejledning B.1.3 Maj 2004 Erstatter At-anvisning nr. 2.2.0.1 af november 1996 Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan I lige så godt samtidig kigge virksomheden grundigt igennem for at finde frem til,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Sikring af maskiner. Gode løsninger. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Sikring af maskiner. Gode løsninger. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Sikring af maskiner Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

Klar til screening i plastindustrien

Klar til screening i plastindustrien KLAR TIL SCREENING Klar til screening i plastindustrien - en screeningsvejledning for plastvirksomheder - en screeningsvejledning for plastvirksomheder Klar til screening... Forord Plastindustriens arbejdsmiljøudvalg,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED 7.1 7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af de ulykker, der sker i industrien. Metoden Styr på Orden og Sikkerhed er egnet til at få løst de forhold, der har med

Læs mere

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af alle arbejdsulykker. Værktøjet

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Egenkontrol af opgave

Egenkontrol af opgave Egenkontrol af opgave Opgave: Elev: Dato: Skoleperiode: Nedenstående skemaer skal altid udfyldes af elever, inden aflevering af opgaven kan blive bedømt, derefter udfylder din lærer også et sæt, og disse

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere