Vejledende liste. over lokaler, udstyr og materialer. til. ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende liste. over lokaler, udstyr og materialer. til. ejendomsserviceteknikeruddannelsen"

Transkript

1 Side1 SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Maj 2012 Vejledende liste over lokaler, udstyr og materialer til ejendomsserviceteknikeruddannelsen

2 Side Pleje og vedligeholdelse af udearealer udarbejde et plejeprogram i forhold til kvalitet og årstider gøre rede for plejeprogrammets funktion udføre pleje af udearealer i overensstemmelse med et plejeprogram fremstille kompost vedligeholde og renholde befæstede arealer, herunder oprette flisebelægninger anvende relevante håndredskaber, værktøjer, traktorer og mindre gartnerimaskiner til pleje og vedligeholdelse af udearealer herunder legepladser fejlfinde og vedligeholde og inden for gældende love og regler foretage mindre reparationer af relevante forekommende maskiner, herunder fejemaskiner, græsslåmaskiner, græstrimmer og jordfræser samt elektrisk håndværktøj Praktikfaciliteter Praktikhal med sandkasse Udendørs øvelsesareal med muld, uden beplantning. Ca kvadratmeter Plads til opbevaring af stabilgrus, sand, kompost, haveaffald m.m. Et indhegnet indslag på 30m 2 til opbevaring af planter, med tidsindstilleligt overbrusningsanlæg Værksted Værktøjsrum/container

3 Side3 Antal Navn på redskab (min.) 6 (3) Fræsere 8 (4) Græsslåmaskiner forskellige typer 2 Fejemaskiner 2 (1) Ukrudtsbørster 4 Ukrudtsbrænder, forskellige typer 2 (1) Fliseklippere 2 (1) Pladevibrator 1 Stamper 2 (1) El hækkeklippere 2 Motor hækkeklippere 2 (1) Kantskærer 2 (1) Løvsugere 2 Traktor med div. udstyr Tohjulet traktor?? Havetraktor m. klippebord Trailer Håndbåren redskabsbærer m. forskelligt udstyr 6 (1) Buskryddere m. trimmerhoved 1 Sneslynge 1 Vertikalskærer 1 Saltspreder 1 Håndsåmaskine 1 Gittertromle 2 benzindunke ass. m/u olie 6 (4) Komplette værktøjsskabe og/ eller -kasser, med værktøj til reparationer og vedligeholdelse af mindre opgaver Gasbrænder 24 (12) Beskæresakse 12 Beskæresave 12 (6) Ørnenæb 6 (3) Teleskopsakse 6 (3) Teleskopsave 6 Slibesten 6 (4) Båndmål 4 Tommestokke 6 Skovle 12 Spader 6 Gravegreb 6 Hakkejern 6 Skuffejern 6 (4) Håndkultivatorer

4 Side4 6 (1) Løvriver 6 Træriver med ståltænder 2 (1) Sækkevogne 6 Koste 6 Vaterpas 6 Mukkerter 12 (8) Aftræksrør 12 (8) Retskinner også i aluminium i forskellige længder 12 (8) River 6 (2) Håndstampere 4 Knopstænger 6 Knæbeskyttere 6 Hørerværn 6 Trillebøre 2 (1) Pælestampere 6 Fukssvanse 4 Træstokke til opbinding bånd til opbinding 16 Landmålestokke 20 m 2 Vintermåtter til afdækning Bøger udover dem der er på elevernes bogliste. 6 Sortimentshåndbog buske, træer og slyngplanter. Planteskolernes propagandacentral 6 Sortimentshåndbog stauder. Planteskolernes propagandecentral 12 Ukrudtes liv og død 6 Politikens store beskæringsbog 24 Plantekataloger 12 Politikens florabog 6x20 Ass. bunddække planter efter eget valg 6 Ass. opstammede træer efter eget valg 6 Ass. buske efter eget valg x40 cm. havefliser div. sorte affaldssække plantemuld ass. murersnor arbejdshandsker sikkerhedsbriller høreværn flis markeringspæle flisesand tømmerblyanter kompas

5 Side Bygningsvedligeholdelse 1, 3063 Bygningsvedligeholdelse 2, 3070 Budgetter og byggesagsbehandling 3077Administrative rutiner 2996 Bygningsvedligeholdelse 1 anvende simple tegninger og beskrivelser, herunder almindelige signaturer og målestoksforhold, der anvendes i bygningstegninger identificere behov for almindeligt vedligeholdelsesarbejde anvende bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner, overfladebehandling, beklædning, isolering, installationer mv. foretage udskiftning af defekte enkeltkomponenter - både elektriske og sanitære - jf. gældende regler fx udskiftning af taparmaturer, håndvaske, køkkenvaske, el-afbrydere, stikkontakter udføre rensning af afløb fra sanitære installationer samt rensning og enkel vedligeholdelse af regnvandsafløb identificere mekaniske fejl ved driftsforstyrrelser i hårde hvidevarer vejlede brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger identificere forskellige skadedyrs angreb på bygninger og materialer foretage daglig bygningsvedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt vejlede brugere og beboere om almindeligt forekommende vedligeholdelse i boliger Bygningsvedligeholdelse 2 identificere mulige fejl på antenne- og døranlæg angive anvendelsesområder for nødbelysning, sikkerheds- og alarmudstyr anvende og ajourføre bygningsdelskort rekvirere og vejlede håndværkere om overfladebehandling på gulv, væg og loft, fugematerialer mv. foretage tilstandsvurdering af bygningsskader, herunder angreb af skimmelsvamp, trænedbrydende svampe og insekter og anvende relevante informationskilder til identifikation af skaders omfang og oprindelse Budgetter og byggesagsbehandling udarbejde en 10-årig drift- og vedligeholdelsesplan og et budget, herunder udarbejde budget og regnskab for drift- og vedligeholdelseskonti for beboelsesejendomme foretage opmåling, prisindhentning, budgetlægning, udarbejde udbudsmateriale, kvalitetssikre, kontere samt forestå aflevering og endelig afregning af mindre byggeopgaver.

6 Side Administrative rutiner foretage indkøb af redskaber, maskiner, værktøj, reservedele mv. til brug i daglige ejendomsdrift rekvirere relevant teknisk bistand og håndværkere kan foretage indkøb af miljørigtige produkter til forskellige rengøringsopgaver kan planlægge egne arbejdsopgaver foretage arbejdsplanlægning for arbejdsgrupper eller teams, herunder ferieplanlægning varetage den daglige drift af et varmemesterkontor og bygningens driftskontor herunder logistikken i forbrug og indkøb opbygge elektronisk arkiv for drift af bygninger anvende kvalitetsstyringsredskaber føre dagligt regnskab for indkøb til ejendommens drift herunder for vaskeri foretage relevante administrative rutiner overfor offentlige myndigheder i forbindelse med mindre byggeopgaver til møder, konferencer mv., opstille og efter brug nedtage løst inventar og teknisk udstyr instruere oplægsholdere, undervisere m.fl. i anvendelse af teknisk udstyr foretage fejlfinding på det tekniske udstyr og rette fejlen, der kan udføres inden for gældende regler. Der skal forefindes flere adgange til internettet så nyeste love, regler, at-anvisniger, undervisningsmaterialer m.v. De anviste mængdeangivelser er minimumskrav ved 24 elever. Antal Navn på materiale 24 TRÆ 61 Skadedyr i træ 24 TRÆ 62 Skadet træværk Beskrivelsesværktøjer som anvendes 4 Byg-erfa mapper, og/eller internet adgang til byg-erfas hjemmeside 24 Beton 3 Eftersyn af beton, SBI 24 Murerhåndbogen forlaget tegl 24 Sikkerhedsbelysning DBI vejledning 34 Program med bygningsdelskort til redigering Program til udarbejdelse af driftsbudgetter 24 V&S prisbøger, Renovering og drift, eller internetadgang til samme 24 Fagbøger om kendskab til forskellige byggematerialer og konstruktioners opbygning. fx Grundlæggende Byggeviden, EF. eller Byggeriets materialer. Nyt nordisk forlag 24 Bygninger drift og vedligeholdelse ejendomsservicetekniker Erhvervsskolernes Forlag

7 Side7 De anviste mængdeangivelser er minimumskrav ved 24 elever. Antal Navn på redskab 6 Værktøjskasser med nødvendig værktøj til at udføre praktikopgaverne 4 Værktøjstavler flytbare med div.. skruetrækkere, tænger mv. 10 Forskellige blandingsbatterier inkl. ventiler og pakninger 6 Berøringsfrie blandingsbatterier inkl. ventiler og pakninger 6 Brusebatterier inkl. ventiler til brusebatterier ass. Termoel- 3 Vægmonterede toiletter ass. inkl. indmad 3 Alm. toiletter ass. inkl. indmad 6 Håndvaske ass. 6 Vaske/køkkenvaske med afløbsinstallation afløbssæt, vandlås mv. 4 Servicebord - flytbar platform for montering af køkkenvask m. afløbsinstallation 6 Stikkontakter og afbrydere til udskiftning 6 Forskellige hårdhvidevarer med muligheder for indlægning af fejl: Tørretumblere, centrifuger Blødgøringsanlæg Forskellige vaskemaskiner med programmer til administration af vaskerier Betalingsanlæg for vaskemaskiner Køleskabe Eksempler med anvendelse af forskellige byggematerialer, mur, træ inkl. beklædning og overfladebehandling Separat elinstallation for servicemålinger og komponentudskiftninger Mindst to forskellige typer døranlæg med låse, pumper og telefoner 6 Låsesystemer inkl. div. reservedele Antenneanlæg Forskelligt almindeligt forekommende av-udstyr til opsætning og fejlfinding Cam installeret i 4 rum, kontrolrum med overvågningsmonitor og lagringsenhed Ankomstkontrol 2 Geringssave proff. 4 Snedkerhamre Dorne Forsænker værktøj ass. Træbor ass. 4 Skruemaskiner inkl. Bitsæt 2 Stiksave 2 Vinkelslibere 4 Dørpumper ass. 4 Bordplader af 120 cm x150 vægfliser 8 Fugesnor>5 mm. 4 Vinduer ass. 60x60 cm. 4 Elektriske håndværktøjer230 v ass. 1 Teglmur til udskiftning af mursten

8 Side8 2 Mureskeer 4 Spande Div. perlatorer søm dykkere ass. skruer karm / træskruer ass. gerigter glaslister træ alu gummi lister dørkarme døre trælim fugemasse klinger til stiksav skære skiver spånplade til flisemontering fliselim flisefuge brikker til opklodsning kiler ass. træ / plastic / spec. kiler termoruder 60x60 2/3 leder kabel til udskiftning mørtel / cement / teglsten

9 Side Ventilation og indeklima Ventilation og indeklima 2 Ventilation og indeklima 1 Varetage drift af større eller mindre ventilationsanlæg, herunder planlægge almindeligt forekommende arbejdsopgaver forbundet hermed. Foretage analyser af klimaforhold med henblik på afdækning af eventuelle indeklimatiske problemer. Redegøre for gældende lovgivning i henhold til bygningsreglementet. Redegøre for gældende normer jf. Dansk Standard inden for ventilation og indeklima samt om brandtekniske foranstaltninger. Udføre simpel fejlfinding på ventilationsanlæg. Foretage mindre vedligeholdelsesopgaver på ventilationsanlæg. Ventilation og indeklima 2 Planlægge periodiske eftersyn af ventilationsanlæg. Udarbejde en driftsinstruktion og rådgive andre i brug af instruktioner om ventilationsanlæg. t skal rumme diverse attrapper der illustrerer ventilationsanlæggenes enkelt komponenters funktion, opbygning og virkemåde. Der skal forefindes flere adgange til internettet så nyeste love, regler at-anvisniger, undervisningsmaterialer m.v. kan hentes samt mulighed for at anvende CTS og SRO anlæg. eller lokalerne skal rumme anlæg, der giver mulighed for praktisk anvendelse, anlæggene skal være udført så der kan udarbejdes driftsinstruktioner, udføres periodiske eftersyn, fejlfindes og vedligeholdes. 1 variabelt anlæg med varmepumpe og indblæsnings armaturer og reguleringer. 1 eller flere udsugningsanlæg med proportional indregulering. 1 eller flere udsugningsanlæg konstanttryks regulering. 1 eller flere anlæg med varmegenindvinding rotation, krydsveksling eller væskefyldt batteri 1 eller flere af anlæggene skal kunne styres og overvåges med cts/sro. Komplet anlæg for service af motor, kilerem, filter, rengøring. Komplet anlæg for service og kontrol af varmeforsyning, temperaturforhold, luftmængder. Kanalanlæg med luftforsyning for regulering og kontrol af luftmængder.

10 Side10 Antal Navn på redskab 6 Micromanometre 6 Pitotrør 3 Værktøjskasser 3 Skruetrækker sortiment 3 Sæt skiftenøgler 3 Sæt ringgaffelnøgler 3 Remstrammer måler 3 Sæt sekskantnøgler 1 Varmetrådsanemometer 1 Flowmåler håndbetjent 2 Tragte til flowmåler 4 Psykrometer 6 Filtre i forskellige klasser 1 Varmeblæser 1 Kabeltromle 4 Rør for statisktryk 10 Røgrør 1 Pumpe for røgrør 1 CO2 måler 3 Skævbidere 1 Multimeter 1 Skruesortiment 1 Lasertermometer 10 Dåser kuldespray 6 Sæt slanger til micromanometre Måleinstrument for måling af lufthastighed i kanal Måleinstrument for måling hastighed og luftmængde ved udblæsning Temperaturmålere

11 Side Varmeanlæg Varmeanlæg 2 Varmeanlæg 1 Anvende materiale- og komponentkendskab i forbindelse med fejlfinding og drift af varmeteknisk installation. Aflæse og redegøre vvs-diagrammer udført efter Dansk standard. Drifte varmt brugsvand i forhold til kalkudfældning, korrosion og mikroorganismer i varmevekslere, varmtvandsbeholdere og el-tracing. Redegøre for gældende lovgivning og bygningsreglementet. Redegøre for gældende forskrifter og bestemmelser inden for fyrede og ufyrede anlæg samt fjernvarme installationer. Beregne energimængde ud fra målinger foretaget på et varmeanlæg. Redegøre for anlæggets opbygning og indretning til brug for forskellige typer af brændsel og tilhørende fyringsanlæg. Varmeanlæg 2 Klargøre, idriftsætte og fejlfinde på anlæg og sikre miljørigtig og sikker drift. Regulere og fejlsøge den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO). Foretage simple indreguleringer og differenstrykmålinger. t skal rumme diverse attrapper der illustrerer varmeanlæggenes og enkelt komponenters funktion, opbygning og virkemåde. Der skal forefindes flere adgange til internettet så nyeste love, regler at-anvisniger, undervisningsmaterialer m.v. kan hentes samt mulighed for at anvende CTS og SRO anlæg. eller lokalerne skal rumme anlæg, der giver mulighed for praktisk anvendelse, det skal være indrettet med vvs installationer, så de vandfyldte anlæg kan tømmes og fyldes uden lokalet lider last. 5 varmeanlæg direkte og indirekte fjernvarme med forskelligt opbyggede radiatorkredse og gulvvarmekredse i alment anvendte materialer og med forskellige ældre og tidssvarende styringer / reguleringer. 3 varmtbrugsvands producerende anlæg med varmeveksler, varmtvandsbeholder og el-tracing mindst 1 med cirkulation af det varme brugsvand. Alternativt varmeanlæg, solvarme, varmepumpe eller andet. CTS Styring og kontrol. Fyrede varmtvandsanlæg med forskelligt brændsel.

12 Side12 Vandbehandlingsanlæg bestående af blødgøringsfilter og kemikaliedosering. 2 eller flere af anlæggene skal kunne styres og overvåges med cts/sro. Ca. 8 stk. ufyrede varmeforsyningsanlæg for direkte og indirekte varmeforsyning med tilhørende radiatorer, gulvvarmeanlæg og varmtvandsforsyning Varmeanlæggene er opbygget og udstyret på en sådan måde, at alle aktuelle komponenter for drift, kontrol, styring og vedligeholdelse er indbyggede. Aktuelle radiatortermostater og ventiler for adskillelse og undervisning. Komponenter og udstyr indeholdt i varmetavler for adskillelse og undervisning. Antal Navn på redskab 6 Værktøjskasser 6 Vandpumpetænger 6 Sæt sekskantnøgler 2 ½ rørtang 2 ¾ rørtang 1 Rørgevind skærersæt 2 Værktøjsskab 2 Hamre 2 Skruetrækker sortiment 2 Rørskærere 1 1 rørtang 4 TA cbi 1 Multimeter 4 Overfladetermometer 1 Lasertermometer 4 Cirkulationspumper UP/UPS/UPE inkl. pakninger ass. Til cirkulationspumper 10 Termometre til måling af brugsvandstemp 10 Målebægre til måling af vandflow Direkte fjernvarmeanlæg m/veksler og radiatorer: 1 Gennemstrømningsveksler 2 Radiatorer 555x800x10 2 Termostatventiler ½" danfoss 2 Trim A TA 1 Energimåler Kamstrup 1 Trykdifferensregulator Danfoss 2 Afspærringsventiler ½" 2 Manometer ½" 1 Snavssamler ½" 2 Luftskruer 1 Sikkerhedsaggregat vand 8 bar 3 Termometer

13 Side13 3 Aftapningshaner Rør fittings Direkte fjernvarmeanlæg m/beholder: 1 80 l varmtvandsbeholder 1 " AUTB-ventil grader 1 Trykdifferensregulator Direkte fjernvarmeanlæg m/radiator + gulvvarme: 1 Fjur-returventil Rør + forskruninger Direkte fjernvarmeanlæg m/blandesløjfe: 1 Grundfoss Alpha+ 1 Kontraventil 1 RAUK ventil m/føler Automatik: 1 ECL 100 m/følere 1 ECL 200 m/følere 1 ECL 300 m/følere Indirekte fjernvarmeanlæg m/radiator: 1 fjernvarmeunit indirekte 2 Radiatorer 555x800x20 2 Termostatventiler TA 2 Trim A TA 1 Energimåler 2 Afspærringsventiler 2 Manometre Bar 1 Snavssamler 2 Luftskruer 3 Termometre 2 Aftapningshaner div. rør fittings minus Indirekte fjernvarmeanlæg m/gulvvarme radiator - termostater - Trim A

14 Side Naturfag til ejendomsservice Anvende fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare problemstillinger med naturfagligt indhold inden for ejendomsservice. Anvende matematiske elementer, der indgår som integreret del af fysik- kemielementerne i forbindelse med beskrivelse og beregninger inden for ejendomsservice. Arbejd sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, der indgår i det daglige arbejde. Der skal forefindes flere adgange til internettet så nyeste love, regler at-anvisniger, undervisningsmaterialer m.v. kan hentes. skal rumme mulighed for, at der arbejdsmiljø korrekt kan laves forsøg med diverse fysiske og kemiske opstillinger. Antal Navn på redskab 2 Kogekander 1 Komfur eller kogeplade 1 Gas blus 4 Energimålere 1 Vægt der kan måle milligram 4 Dyppekogere 2 Magnetomrører 2 Bunsenbrændere 4 Vandanalysesæt bestemmelse af hårdhed ilt kisel m.v 2 Kaffemaskiner 4 Stopure 4 Kemikalie skabe Diverse kemikalier til forsøg 6 Koniske kolber 6 Trefødder 6 Hundredemilliliterglas 6 Monteringsholdere til trefødder 25 Sikkerhedsbriller 2 Æsker engangshandsker 2 Vakuumkolbe

15 Side Stiger og stilladser vælge og anvende relevante stiger sikkerhedsmæssigt forsvarligt selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser jf. gældende love og regler anvende relevante anvisninger og opstillingsvejledninger planlægge og udføre arbejdet på stilladser i overensstemmelse med gældende krav til konstruktion, bæreevne, ergonomi og sikkerhed Der bør være maks. 4 personer om et rullestillads Antal Navn på redskab 2 Bukkestilladser i ståhøjde ca. 3 m 1 Rullestillads - smalt med én dæksbredde 1 Rullestillads med dobbelt dæksbredde 1 Rullestillads med trappeløb Min.1 Bomlift Min. 1 Sakselift 1 Enkeltstige 1 Skydestige 1 Wienerstige 1 Stige m/ repos 1 Stige skammel 1 Faldsele pr. 3 personer 1 Støttesele pr. 3 personer Kloak event. Trefod og hejsespil, div. blokke, liner, falddæmper forankringer

16 Side Psykologi redegøre for basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. beskrive og perspektivere elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller profession. redegøre for kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler. beskrive og redegøre for kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation Antal Navn på redskab Projektor Tavle Pc er til eleverne (ikke mindre end en pc til to elever)

17 Side Matematik arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol- og formalismekompetence). genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse. (tankegangsog repræsentationskompetence) foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper. (modellerings- og problembehandlingskompetence) dokumentere matematiske løsningsmetoder. (kommunikationskompetence) anvende relevante hjælpemidler. (hjælpemiddelkompetence) Antal Navn på redskab 1 Tavlesæt med trekant, passer, lineal og vinkelmåler 10 Anvendt matematik trin 1, Forlaget skov. 3. udgave. 100 Stk. millimeterpapir 100 Stk. isometrisk tegne papir 5 Sæt med vinkelmåler, tegnetrekant, passer og lineal (Kursister bringer deres egen)

18 Side Miljøbevidsthed og affaldshåndtering vejlede beboere og brugere om de til enhver tid gældende regler om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald anvende personlige værnemidler vejlede kolleger i brugen af personlige værnemidler rengøre affaldsskakter, affaldscontainere, affaldsrum og forestå renholdelse omkring storskraldscontainere på en miljømæssig forsvarlig måde 10 PCer (evt. bærbare) Projektor til relevante videoer Ikke nødvendigt. Derimod ekskursioner til relevante steder, som forbrændingsanlæg, boligforening eller institution (evt. egen) og evt. anden affaldsinteressent. Antal Navn på redskab 21 Klassesæt af relevante AT-vejledninger og seneste affaldsbekendtgørelse 10 1 PC for hver to elever. Diverse opgaver Forskellige typer åndedrætsværn og handsker til demonstration.

19 Side Serviceformidling, det offentlige serviceapparat vejlede og formidle kontakt mellem brugere og beboere i forhold til lokalområdets forskellige serviceydelser, både social- og sundhedsmæssige og kulturelle Repræsentant for kommunens borgerservice. I Aalborg findes en forvaltning der hedder Sundhed og Bæredygtig Forvaltning. SBU. En repræsentant kommer og fortæller om kommunale tilbud til borgere i alle aldre, lægevalg, fys, sundhedsfremme-aktiviteter, KRAM - Kost - Rygning - Alkohol og Motion. Repræsentanten medbringer foldere og informationsmateriale! Antal Navn på redskab

20 Side Leje-/brugerforhold vejlede lejere og brugere om rettigheder og pligter i leje-/brugerforhold, herunder boligens brug og vedligeholdelse, indeklima regulering af varme, regulering af ventilation, overfladebehandling af vægge og gulve i vådrum, sanitet, brug og rengøring af hårde hvidevarer osv. varetage tilstandsvurdering ved ind- og udflytning Der skal forefindes flere adgange til internettet så nyeste love, regler, bl-hjemmeside, undervisningsmaterialer m.v. kan hentes. Adgang til standard vedligeholdelsesreglementer og råderetskataloger. Tre forskellige øvelseslejligheder med almindeligt forekommende fejl og mangler. Antal Navn på redskab 4 Termostater med ventiler af forskellig art til radiatorer 4 Forskellige typer afspærringsventiler

21 Side Engelsk - ejendomsservice anvende engelsk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier. anvende verbale såvel som nonverbale strategier. dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk. formulere korte, enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligliv, tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk. begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Tre forskellige øvelseslejligheder med almindeligt forekommende fejl og mangler Antal Navn på redskab Dansk-engelsk / Engelsk-dansk ordbog Projektor Tavle Pc er til eleverne (ikke mindre end en pc til to elever)

22 Side Indretning og vedligeholdelse af legepladser redegøre for relevante sikkerhedsmæssige forhold samt udføre vedligeholdelse af udendørs legepladser, - arealer og redskaber anvende regler, standarder mv. ved praktisk indretning af legepladser søge og anvende relevante oplysninger vedrørende gældende standarder, anvisninger, forsikrings- og ansvarsforhold mv. i forhold til indretning og vedligeholdelse af legepladser føre tilsyn med og vurdere om legepladser og legeudstyr er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 10 PC er (evt. bærbare) Antal Navn på redskab (min.) 21 Gert Olsens bog: "Legepladssikkerhed" (Desværre fra ingen afløser er på trapperne, derfor er enkelte ting i den forældet, hvilket eleverne bliver gjort opmærksom på) 1 Lærereksemplar af nyeste standarter. (Er vildt dyr, koster over 2000 kr.) x-antal Udprintet til hver elev "Indretning og vedligehold af legepladser" udgivet af SUS. Kan hentes ned fra (Også selv om den er forældet, hvilket læreren må tage højde for) 4 (1) Sæt testudstyr til legepladser- prøvedorne til at teste afstande i legepladsredskaber. Diverse opgaver 24 Introduktion til legepladssikkerhed, DS 6 Legeredskaber. DS-håndbog Teknologisk Institut: Legepladskontrollen Bygningsreglement 95 Byggesagsbehandling: Legepladser skal ligeledes byggesags behandles jf. Byggeloven, Lovbekendtgørelse LBK nr. 452 af 24/06/1998 inkl. senere ændringer. Produktsikkerhedsloven, Lov nr. 364 af 18/5/1994 og ændringer foretaget ved 1 i Lov nr. 458 af 10/6/2003

23 Side Syn af boliger foretage syn af boliger ved ind- og udflytning udfylde flytterapporter foretage prissætning og kontrol af istandsættelsesarbejde opmåle arealet af vægge og gulve i et lejemål entydigt fastslå eventuel misholdelse anvende regler om overholdelse af tider ved fx varsling af syn, fremsendelse af overslag og endelig opgørelse anvende vedligeholdelsesreglementer samt istandsættelsesperioder Eleven skal have kendskab til gældende regler om vedligeholdelse og istandsættelse Der skal forefindes flere adgange til internettet så nyeste love, regler, bl-hjemmeside, undervisningsmaterialer m.v. kan hentes. Adgang til standard vedligeholdelsesreglementer og råderetskataloger. Tre forskellige øvelseslejligheder med almindeligt forekommende fejl og mangler. Alternativt ekskursion til lejligheder hos boligorganisationer i nabolaget (gåafstand fra skolen). Fx en lejlighed til fraflytningssyn. Fx en lejlighed til indflytningssyn. Antal Navn på redskab Kamera til at tage billeder i lejlighed ved ind- og fraflytningssyn. Overtrækssko til indflytningssyn (100 stk. for ca. 75,00 kr.). Autoriserede skemaer (f.eks. fra Dafolo A/S): Fejl- og mangelliste Indflytningsrapport Fraflytningsrapport Evt. blyanter Love og regler: Lov om leje (lejeloven) Lov om leje af almene boliger (almenlejeloven) Lejekontrakt til den almene sektor Lejekontrakt til den private sektor

24 Side Sports-/idrætsanlæg og svømmebade udføre pleje og vedligeholdelse af boldbaner og løbebaner med tilhørende udstyr foretage lettere reparationer i svømmebade og i sports- og idrætsanlæg jf. gældende lovgivning sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige udføre almindeligt forekommende opgaver i en svømmehal foretage lovbestemte vandprøver, vurdere resultatet og justere klor/syreforholdet jf. gældende regler anvende gældende standarder, love og regler for svømmebade om bl.a. kemikalier, rengøring af særlige lokaler som bassiner, sauna, solarium, omklædnings- og badefaciliteter samt motionslokaler, herunder udstyr anvende viden om hygiejne og smittespredning ved rengøring og vedligeholdelse af forekommende lokaler vejlede andre om forhold vedrørende svømmebade som fx hygiejne og personlig sikkerhed ved færden i vådområder. Intet udstyr - Virksomhedsforlagt undervisning - Evt. aftale med Teknisk forvaltning om praktik på sportsanlæg atletik og boldbaner. - Aftale med et svømmestadion friluftsbad eller andet der kan opfylde kravene i målbeskrivelserne. Antal Navn på redskab

25 Side Beboerdemokrati rådgive beboere om deres rettigheder og pligter i boligorganisationen vejlede om gældende love og regler om råderet, vedligeholdelse og husorden samt budgetter vejlede om afdelingens og organisationens mødeaktiviteter, om opbygningen af de beboerdemokratiske institutioner og deres kompetencer vejlede om samarbejdet mellem beboerdemokratiet, administrationen og myndigheder fx kommunalt tilsyn, beboerklagenævn vejlede om sociale aktiviteter i afdelingen herunder hvilken indflydelse, det har på driftssamvær og dagligdag i afdelingen PC er til alle elever Ikke nødvendigt Antal Navn på redskab Love og regler: Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. (lejeboligloven). Kap. 2. Lov om leje af almene boliger (almenlejeloven). Kap. 17. Bøger: Vejledning om drift af almene boliger mv. Socialministeriet. Tillæg til vejledning om drift af almene boliger mv. Socialministeriet.

26 Side Eftersyn af bygningers anlæg foretage administrativ systematisering og dokumentation af lovpligtigt eftersyn i bygninger klarlægge behovet for lovpligtige eftersyn af brandslukningsudstyr, sprinkleranlæg, automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg), automatisk branddør-lukningsanlæg (ABDLanlæg), nødbelysning og flugtveje vejlede eksterne håndværkere i forbindelse med lovpligtigt eftersyn i bygninger foretage lovpligtigt eftersyn af ventilationsfiltre foretage lovpligtigt eftersyn af el-håndværktøj foretage tilsyn med alarmsystemer foretage tyverimærkning af div. udstyr varetage administrative rutiner ved energimærkning (energi besparelse) planlægge generel indvendig bygningsvedligeholdelse Antal Navn på redskab 6 DBI retningslinie 005, automatiske brandsikringsanlæg 6 DBI vejledning 15, vandfyldte slangevinder 6 DBI vejledning 18, pulverslukkere 6 DBI vejledning 26, branddøre og brandporte 6 DBI vejledning 27, brandventilation 6 DBI vejledning 34, sikkerhedsbelysning 6 Forskellige el-håndværktøj med fejl 4 Forskellige alarmanlæg til afprøvning og eftersyn

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn:

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn: Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 14. maj 2012 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post By CPR- Telefon Undertegnede støtter

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Status Quo Rapporten Uddannelse og arbejdsmarked. Workshop på Teknologisk Institut 22. marts 2012

Status Quo Rapporten Uddannelse og arbejdsmarked. Workshop på Teknologisk Institut 22. marts 2012 Status Quo Rapporten Uddannelse og arbejdsmarked Workshop på Teknologisk Institut 22. marts 2012 Hvad er formålet? Omformning Nye uddannelser Udvikling af efter- og videreuddannelse Barrierer Nyuddannede

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS 1 Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 18.december 2015 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post nr. By CPR-nr. Telefon nr.

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb - Psykologi Timetal

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge Lov

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 332 af 06/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04879 Senere

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler for Huse

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler for Huse Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler for Huse Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Generelt (fortsat)...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Den legale råderet De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd.35, Kagsåvej RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler.

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler. Vejrkompensering hvilke krav gælder hvornår? Leon Buhl, Teknologisk Institut Baggrund Instituttet er blevet anmodet om at udarbejde et oplæg vedrørende fjernvarmeløsninger og vejrkompensering i form af

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN II RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

Vedligeholdelse og reparation. Januar 2016

Vedligeholdelse og reparation. Januar 2016 Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 7 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) Januar 2016 1. Generelt om vedligeholdelse 2. GEMINOX gasfyr og den øvrige del af varmesystemet

Læs mere

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Hvad er råderet Råderetten blev indført i lovgivningen i 1993 og er siden blevet udvidet, og er nu fastlagt i lejeloven 62.a, lov om almene boliger og bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Primo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo

Primo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo 1 11500012 Terræn, teknisk anlæg 10-03-2014 10-03-2014 3208617 rep. af lås kon 705,00 21-03-2014 21-03-2014 3209932 rep. af lås BEJ 705,00 16-04-2014 16-04-2014 3213134 Indkøb af ekstra låsecylinder til

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for MØLLEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for HØJGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 11. december 2012 I DENNE GUIDE FINDER DU INDHOLD SIDE 1. Bygning udvendigt 5 2. Terræn

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/01/2014 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Primo saldo. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo Levering af div låsearbejde bej ,50. Bevægelser Ult.

Primo saldo. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo Levering af div låsearbejde bej ,50. Bevægelser Ult. 1 11600011 Terræn, konstruktion 24-02-2014 24-02-2014 3213158 Indkøb af nye træer. kon 15.50 03-03-2014 03-03-2014 3208601 Rep af låge til kælderskakt kon 2.181,25 28-03-2014 28-03-2014 3212992 Indkøb

Læs mere

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER SOLFANGER - MILJØ I år har Danmarks Naturfredningsforening lavet en top 10 liste over affald fundet I naturen Dåser

Læs mere

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010.

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. VBA Råderetskatalog Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. Forord Sådan bruger du din råderet: Det være attraktivt at bo alment,

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 2 Introduktion Denne pjece henvender sig til alle institutioner, tilbud og enheder, som benytter

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

Lab. 1 Momentbænk. Energitestcenter.dk

Lab. 1 Momentbænk. Energitestcenter.dk Lab. 1 Momentbænk Lab. 2 Pumpeprøvestand Lab. 3 Varmeteknisk laboratorium Lab. 4 Ventilationslaboratorium Lab. 5 Kølelaboratorium Lab. 6 Emhættelaboratorium Lab. 7 Radiatorprøvestand Lab. 8 Ventilationslaboratorium

Læs mere

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Kongsgaard Andelsboligforening Afdeling 1, Varde. Godkendt på afdelingsmødet den 20.09.2010. VBA administrerer:

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Kongsgaard Andelsboligforening Afdeling 1, Varde. Godkendt på afdelingsmødet den 20.09.2010. VBA administrerer: VBA Råderetskatalog Gældende for Kongsgaard Andelsboligforening Afdeling 1, Varde. Godkendt på afdelingsmødet den 20.09.2010 Side 1 af 7 Ribe Amts Boligselskab, Kongsgaard Andelsboligforening, Boligselskabet

Læs mere

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Kongsgaard Andelsboligforening Afdeling 10, Varde. Godkendt på afdelingsmødet den 02.09.2010. VBA administrerer:

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Kongsgaard Andelsboligforening Afdeling 10, Varde. Godkendt på afdelingsmødet den 02.09.2010. VBA administrerer: VBA Gældende for Kongsgaard Andelsboligforening Afdeling 10, Varde. Råderetskatalog Godkendt på afdelingsmødet den 02.09.2010 Side 1 af 7 Ribe Amts Boligselskab, Kongsgaard Andelsboligforening, Boligselskabet

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYKKEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd. 28 KILDEPARKEN 3 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse Opsigelse Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Dette vedligeholdelsesreglement blev vedtaget på afdelingsmødet den 21. september 2016. 1 2 At bo i almen bolig Du har som beboer ansvaret for at

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

SYNSRAPPORT Tlf.nr. «debit_tlfnr» «debit_mobil1»

SYNSRAPPORT Tlf.nr. «debit_tlfnr» «debit_mobil1» SYNSRAPPORT Tlf.nr. «debit_tlfnr» «debit_mobil1» Lejemålsnr. «debit_selskab» «debit_afdeling» «debit_bolig» «debit_lejernr» Frigørelsesdato «debit_frigørelse» Adresse ladresse» Indflytningsdato «debit_indflytning»

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Indgangsdøre... 4

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere