Vejledende liste. over lokaler, udstyr og materialer. til. ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende liste. over lokaler, udstyr og materialer. til. ejendomsserviceteknikeruddannelsen"

Transkript

1 Side1 SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Maj 2012 Vejledende liste over lokaler, udstyr og materialer til ejendomsserviceteknikeruddannelsen

2 Side Pleje og vedligeholdelse af udearealer udarbejde et plejeprogram i forhold til kvalitet og årstider gøre rede for plejeprogrammets funktion udføre pleje af udearealer i overensstemmelse med et plejeprogram fremstille kompost vedligeholde og renholde befæstede arealer, herunder oprette flisebelægninger anvende relevante håndredskaber, værktøjer, traktorer og mindre gartnerimaskiner til pleje og vedligeholdelse af udearealer herunder legepladser fejlfinde og vedligeholde og inden for gældende love og regler foretage mindre reparationer af relevante forekommende maskiner, herunder fejemaskiner, græsslåmaskiner, græstrimmer og jordfræser samt elektrisk håndværktøj Praktikfaciliteter Praktikhal med sandkasse Udendørs øvelsesareal med muld, uden beplantning. Ca kvadratmeter Plads til opbevaring af stabilgrus, sand, kompost, haveaffald m.m. Et indhegnet indslag på 30m 2 til opbevaring af planter, med tidsindstilleligt overbrusningsanlæg Værksted Værktøjsrum/container

3 Side3 Antal Navn på redskab (min.) 6 (3) Fræsere 8 (4) Græsslåmaskiner forskellige typer 2 Fejemaskiner 2 (1) Ukrudtsbørster 4 Ukrudtsbrænder, forskellige typer 2 (1) Fliseklippere 2 (1) Pladevibrator 1 Stamper 2 (1) El hækkeklippere 2 Motor hækkeklippere 2 (1) Kantskærer 2 (1) Løvsugere 2 Traktor med div. udstyr Tohjulet traktor?? Havetraktor m. klippebord Trailer Håndbåren redskabsbærer m. forskelligt udstyr 6 (1) Buskryddere m. trimmerhoved 1 Sneslynge 1 Vertikalskærer 1 Saltspreder 1 Håndsåmaskine 1 Gittertromle 2 benzindunke ass. m/u olie 6 (4) Komplette værktøjsskabe og/ eller -kasser, med værktøj til reparationer og vedligeholdelse af mindre opgaver Gasbrænder 24 (12) Beskæresakse 12 Beskæresave 12 (6) Ørnenæb 6 (3) Teleskopsakse 6 (3) Teleskopsave 6 Slibesten 6 (4) Båndmål 4 Tommestokke 6 Skovle 12 Spader 6 Gravegreb 6 Hakkejern 6 Skuffejern 6 (4) Håndkultivatorer

4 Side4 6 (1) Løvriver 6 Træriver med ståltænder 2 (1) Sækkevogne 6 Koste 6 Vaterpas 6 Mukkerter 12 (8) Aftræksrør 12 (8) Retskinner også i aluminium i forskellige længder 12 (8) River 6 (2) Håndstampere 4 Knopstænger 6 Knæbeskyttere 6 Hørerværn 6 Trillebøre 2 (1) Pælestampere 6 Fukssvanse 4 Træstokke til opbinding bånd til opbinding 16 Landmålestokke 20 m 2 Vintermåtter til afdækning Bøger udover dem der er på elevernes bogliste. 6 Sortimentshåndbog buske, træer og slyngplanter. Planteskolernes propagandacentral 6 Sortimentshåndbog stauder. Planteskolernes propagandecentral 12 Ukrudtes liv og død 6 Politikens store beskæringsbog 24 Plantekataloger 12 Politikens florabog 6x20 Ass. bunddække planter efter eget valg 6 Ass. opstammede træer efter eget valg 6 Ass. buske efter eget valg x40 cm. havefliser div. sorte affaldssække plantemuld ass. murersnor arbejdshandsker sikkerhedsbriller høreværn flis markeringspæle flisesand tømmerblyanter kompas

5 Side Bygningsvedligeholdelse 1, 3063 Bygningsvedligeholdelse 2, 3070 Budgetter og byggesagsbehandling 3077Administrative rutiner 2996 Bygningsvedligeholdelse 1 anvende simple tegninger og beskrivelser, herunder almindelige signaturer og målestoksforhold, der anvendes i bygningstegninger identificere behov for almindeligt vedligeholdelsesarbejde anvende bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner, overfladebehandling, beklædning, isolering, installationer mv. foretage udskiftning af defekte enkeltkomponenter - både elektriske og sanitære - jf. gældende regler fx udskiftning af taparmaturer, håndvaske, køkkenvaske, el-afbrydere, stikkontakter udføre rensning af afløb fra sanitære installationer samt rensning og enkel vedligeholdelse af regnvandsafløb identificere mekaniske fejl ved driftsforstyrrelser i hårde hvidevarer vejlede brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger identificere forskellige skadedyrs angreb på bygninger og materialer foretage daglig bygningsvedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt vejlede brugere og beboere om almindeligt forekommende vedligeholdelse i boliger Bygningsvedligeholdelse 2 identificere mulige fejl på antenne- og døranlæg angive anvendelsesområder for nødbelysning, sikkerheds- og alarmudstyr anvende og ajourføre bygningsdelskort rekvirere og vejlede håndværkere om overfladebehandling på gulv, væg og loft, fugematerialer mv. foretage tilstandsvurdering af bygningsskader, herunder angreb af skimmelsvamp, trænedbrydende svampe og insekter og anvende relevante informationskilder til identifikation af skaders omfang og oprindelse Budgetter og byggesagsbehandling udarbejde en 10-årig drift- og vedligeholdelsesplan og et budget, herunder udarbejde budget og regnskab for drift- og vedligeholdelseskonti for beboelsesejendomme foretage opmåling, prisindhentning, budgetlægning, udarbejde udbudsmateriale, kvalitetssikre, kontere samt forestå aflevering og endelig afregning af mindre byggeopgaver.

6 Side Administrative rutiner foretage indkøb af redskaber, maskiner, værktøj, reservedele mv. til brug i daglige ejendomsdrift rekvirere relevant teknisk bistand og håndværkere kan foretage indkøb af miljørigtige produkter til forskellige rengøringsopgaver kan planlægge egne arbejdsopgaver foretage arbejdsplanlægning for arbejdsgrupper eller teams, herunder ferieplanlægning varetage den daglige drift af et varmemesterkontor og bygningens driftskontor herunder logistikken i forbrug og indkøb opbygge elektronisk arkiv for drift af bygninger anvende kvalitetsstyringsredskaber føre dagligt regnskab for indkøb til ejendommens drift herunder for vaskeri foretage relevante administrative rutiner overfor offentlige myndigheder i forbindelse med mindre byggeopgaver til møder, konferencer mv., opstille og efter brug nedtage løst inventar og teknisk udstyr instruere oplægsholdere, undervisere m.fl. i anvendelse af teknisk udstyr foretage fejlfinding på det tekniske udstyr og rette fejlen, der kan udføres inden for gældende regler. Der skal forefindes flere adgange til internettet så nyeste love, regler, at-anvisniger, undervisningsmaterialer m.v. De anviste mængdeangivelser er minimumskrav ved 24 elever. Antal Navn på materiale 24 TRÆ 61 Skadedyr i træ 24 TRÆ 62 Skadet træværk Beskrivelsesværktøjer som anvendes 4 Byg-erfa mapper, og/eller internet adgang til byg-erfas hjemmeside 24 Beton 3 Eftersyn af beton, SBI 24 Murerhåndbogen forlaget tegl 24 Sikkerhedsbelysning DBI vejledning 34 Program med bygningsdelskort til redigering Program til udarbejdelse af driftsbudgetter 24 V&S prisbøger, Renovering og drift, eller internetadgang til samme 24 Fagbøger om kendskab til forskellige byggematerialer og konstruktioners opbygning. fx Grundlæggende Byggeviden, EF. eller Byggeriets materialer. Nyt nordisk forlag 24 Bygninger drift og vedligeholdelse ejendomsservicetekniker Erhvervsskolernes Forlag

7 Side7 De anviste mængdeangivelser er minimumskrav ved 24 elever. Antal Navn på redskab 6 Værktøjskasser med nødvendig værktøj til at udføre praktikopgaverne 4 Værktøjstavler flytbare med div.. skruetrækkere, tænger mv. 10 Forskellige blandingsbatterier inkl. ventiler og pakninger 6 Berøringsfrie blandingsbatterier inkl. ventiler og pakninger 6 Brusebatterier inkl. ventiler til brusebatterier ass. Termoel- 3 Vægmonterede toiletter ass. inkl. indmad 3 Alm. toiletter ass. inkl. indmad 6 Håndvaske ass. 6 Vaske/køkkenvaske med afløbsinstallation afløbssæt, vandlås mv. 4 Servicebord - flytbar platform for montering af køkkenvask m. afløbsinstallation 6 Stikkontakter og afbrydere til udskiftning 6 Forskellige hårdhvidevarer med muligheder for indlægning af fejl: Tørretumblere, centrifuger Blødgøringsanlæg Forskellige vaskemaskiner med programmer til administration af vaskerier Betalingsanlæg for vaskemaskiner Køleskabe Eksempler med anvendelse af forskellige byggematerialer, mur, træ inkl. beklædning og overfladebehandling Separat elinstallation for servicemålinger og komponentudskiftninger Mindst to forskellige typer døranlæg med låse, pumper og telefoner 6 Låsesystemer inkl. div. reservedele Antenneanlæg Forskelligt almindeligt forekommende av-udstyr til opsætning og fejlfinding Cam installeret i 4 rum, kontrolrum med overvågningsmonitor og lagringsenhed Ankomstkontrol 2 Geringssave proff. 4 Snedkerhamre Dorne Forsænker værktøj ass. Træbor ass. 4 Skruemaskiner inkl. Bitsæt 2 Stiksave 2 Vinkelslibere 4 Dørpumper ass. 4 Bordplader af 120 cm x150 vægfliser 8 Fugesnor>5 mm. 4 Vinduer ass. 60x60 cm. 4 Elektriske håndværktøjer230 v ass. 1 Teglmur til udskiftning af mursten

8 Side8 2 Mureskeer 4 Spande Div. perlatorer søm dykkere ass. skruer karm / træskruer ass. gerigter glaslister træ alu gummi lister dørkarme døre trælim fugemasse klinger til stiksav skære skiver spånplade til flisemontering fliselim flisefuge brikker til opklodsning kiler ass. træ / plastic / spec. kiler termoruder 60x60 2/3 leder kabel til udskiftning mørtel / cement / teglsten

9 Side Ventilation og indeklima Ventilation og indeklima 2 Ventilation og indeklima 1 Varetage drift af større eller mindre ventilationsanlæg, herunder planlægge almindeligt forekommende arbejdsopgaver forbundet hermed. Foretage analyser af klimaforhold med henblik på afdækning af eventuelle indeklimatiske problemer. Redegøre for gældende lovgivning i henhold til bygningsreglementet. Redegøre for gældende normer jf. Dansk Standard inden for ventilation og indeklima samt om brandtekniske foranstaltninger. Udføre simpel fejlfinding på ventilationsanlæg. Foretage mindre vedligeholdelsesopgaver på ventilationsanlæg. Ventilation og indeklima 2 Planlægge periodiske eftersyn af ventilationsanlæg. Udarbejde en driftsinstruktion og rådgive andre i brug af instruktioner om ventilationsanlæg. t skal rumme diverse attrapper der illustrerer ventilationsanlæggenes enkelt komponenters funktion, opbygning og virkemåde. Der skal forefindes flere adgange til internettet så nyeste love, regler at-anvisniger, undervisningsmaterialer m.v. kan hentes samt mulighed for at anvende CTS og SRO anlæg. eller lokalerne skal rumme anlæg, der giver mulighed for praktisk anvendelse, anlæggene skal være udført så der kan udarbejdes driftsinstruktioner, udføres periodiske eftersyn, fejlfindes og vedligeholdes. 1 variabelt anlæg med varmepumpe og indblæsnings armaturer og reguleringer. 1 eller flere udsugningsanlæg med proportional indregulering. 1 eller flere udsugningsanlæg konstanttryks regulering. 1 eller flere anlæg med varmegenindvinding rotation, krydsveksling eller væskefyldt batteri 1 eller flere af anlæggene skal kunne styres og overvåges med cts/sro. Komplet anlæg for service af motor, kilerem, filter, rengøring. Komplet anlæg for service og kontrol af varmeforsyning, temperaturforhold, luftmængder. Kanalanlæg med luftforsyning for regulering og kontrol af luftmængder.

10 Side10 Antal Navn på redskab 6 Micromanometre 6 Pitotrør 3 Værktøjskasser 3 Skruetrækker sortiment 3 Sæt skiftenøgler 3 Sæt ringgaffelnøgler 3 Remstrammer måler 3 Sæt sekskantnøgler 1 Varmetrådsanemometer 1 Flowmåler håndbetjent 2 Tragte til flowmåler 4 Psykrometer 6 Filtre i forskellige klasser 1 Varmeblæser 1 Kabeltromle 4 Rør for statisktryk 10 Røgrør 1 Pumpe for røgrør 1 CO2 måler 3 Skævbidere 1 Multimeter 1 Skruesortiment 1 Lasertermometer 10 Dåser kuldespray 6 Sæt slanger til micromanometre Måleinstrument for måling af lufthastighed i kanal Måleinstrument for måling hastighed og luftmængde ved udblæsning Temperaturmålere

11 Side Varmeanlæg Varmeanlæg 2 Varmeanlæg 1 Anvende materiale- og komponentkendskab i forbindelse med fejlfinding og drift af varmeteknisk installation. Aflæse og redegøre vvs-diagrammer udført efter Dansk standard. Drifte varmt brugsvand i forhold til kalkudfældning, korrosion og mikroorganismer i varmevekslere, varmtvandsbeholdere og el-tracing. Redegøre for gældende lovgivning og bygningsreglementet. Redegøre for gældende forskrifter og bestemmelser inden for fyrede og ufyrede anlæg samt fjernvarme installationer. Beregne energimængde ud fra målinger foretaget på et varmeanlæg. Redegøre for anlæggets opbygning og indretning til brug for forskellige typer af brændsel og tilhørende fyringsanlæg. Varmeanlæg 2 Klargøre, idriftsætte og fejlfinde på anlæg og sikre miljørigtig og sikker drift. Regulere og fejlsøge den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO). Foretage simple indreguleringer og differenstrykmålinger. t skal rumme diverse attrapper der illustrerer varmeanlæggenes og enkelt komponenters funktion, opbygning og virkemåde. Der skal forefindes flere adgange til internettet så nyeste love, regler at-anvisniger, undervisningsmaterialer m.v. kan hentes samt mulighed for at anvende CTS og SRO anlæg. eller lokalerne skal rumme anlæg, der giver mulighed for praktisk anvendelse, det skal være indrettet med vvs installationer, så de vandfyldte anlæg kan tømmes og fyldes uden lokalet lider last. 5 varmeanlæg direkte og indirekte fjernvarme med forskelligt opbyggede radiatorkredse og gulvvarmekredse i alment anvendte materialer og med forskellige ældre og tidssvarende styringer / reguleringer. 3 varmtbrugsvands producerende anlæg med varmeveksler, varmtvandsbeholder og el-tracing mindst 1 med cirkulation af det varme brugsvand. Alternativt varmeanlæg, solvarme, varmepumpe eller andet. CTS Styring og kontrol. Fyrede varmtvandsanlæg med forskelligt brændsel.

12 Side12 Vandbehandlingsanlæg bestående af blødgøringsfilter og kemikaliedosering. 2 eller flere af anlæggene skal kunne styres og overvåges med cts/sro. Ca. 8 stk. ufyrede varmeforsyningsanlæg for direkte og indirekte varmeforsyning med tilhørende radiatorer, gulvvarmeanlæg og varmtvandsforsyning Varmeanlæggene er opbygget og udstyret på en sådan måde, at alle aktuelle komponenter for drift, kontrol, styring og vedligeholdelse er indbyggede. Aktuelle radiatortermostater og ventiler for adskillelse og undervisning. Komponenter og udstyr indeholdt i varmetavler for adskillelse og undervisning. Antal Navn på redskab 6 Værktøjskasser 6 Vandpumpetænger 6 Sæt sekskantnøgler 2 ½ rørtang 2 ¾ rørtang 1 Rørgevind skærersæt 2 Værktøjsskab 2 Hamre 2 Skruetrækker sortiment 2 Rørskærere 1 1 rørtang 4 TA cbi 1 Multimeter 4 Overfladetermometer 1 Lasertermometer 4 Cirkulationspumper UP/UPS/UPE inkl. pakninger ass. Til cirkulationspumper 10 Termometre til måling af brugsvandstemp 10 Målebægre til måling af vandflow Direkte fjernvarmeanlæg m/veksler og radiatorer: 1 Gennemstrømningsveksler 2 Radiatorer 555x800x10 2 Termostatventiler ½" danfoss 2 Trim A TA 1 Energimåler Kamstrup 1 Trykdifferensregulator Danfoss 2 Afspærringsventiler ½" 2 Manometer ½" 1 Snavssamler ½" 2 Luftskruer 1 Sikkerhedsaggregat vand 8 bar 3 Termometer

13 Side13 3 Aftapningshaner Rør fittings Direkte fjernvarmeanlæg m/beholder: 1 80 l varmtvandsbeholder 1 " AUTB-ventil grader 1 Trykdifferensregulator Direkte fjernvarmeanlæg m/radiator + gulvvarme: 1 Fjur-returventil Rør + forskruninger Direkte fjernvarmeanlæg m/blandesløjfe: 1 Grundfoss Alpha+ 1 Kontraventil 1 RAUK ventil m/føler Automatik: 1 ECL 100 m/følere 1 ECL 200 m/følere 1 ECL 300 m/følere Indirekte fjernvarmeanlæg m/radiator: 1 fjernvarmeunit indirekte 2 Radiatorer 555x800x20 2 Termostatventiler TA 2 Trim A TA 1 Energimåler 2 Afspærringsventiler 2 Manometre Bar 1 Snavssamler 2 Luftskruer 3 Termometre 2 Aftapningshaner div. rør fittings minus Indirekte fjernvarmeanlæg m/gulvvarme radiator - termostater - Trim A

14 Side Naturfag til ejendomsservice Anvende fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare problemstillinger med naturfagligt indhold inden for ejendomsservice. Anvende matematiske elementer, der indgår som integreret del af fysik- kemielementerne i forbindelse med beskrivelse og beregninger inden for ejendomsservice. Arbejd sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, der indgår i det daglige arbejde. Der skal forefindes flere adgange til internettet så nyeste love, regler at-anvisniger, undervisningsmaterialer m.v. kan hentes. skal rumme mulighed for, at der arbejdsmiljø korrekt kan laves forsøg med diverse fysiske og kemiske opstillinger. Antal Navn på redskab 2 Kogekander 1 Komfur eller kogeplade 1 Gas blus 4 Energimålere 1 Vægt der kan måle milligram 4 Dyppekogere 2 Magnetomrører 2 Bunsenbrændere 4 Vandanalysesæt bestemmelse af hårdhed ilt kisel m.v 2 Kaffemaskiner 4 Stopure 4 Kemikalie skabe Diverse kemikalier til forsøg 6 Koniske kolber 6 Trefødder 6 Hundredemilliliterglas 6 Monteringsholdere til trefødder 25 Sikkerhedsbriller 2 Æsker engangshandsker 2 Vakuumkolbe

15 Side Stiger og stilladser vælge og anvende relevante stiger sikkerhedsmæssigt forsvarligt selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser jf. gældende love og regler anvende relevante anvisninger og opstillingsvejledninger planlægge og udføre arbejdet på stilladser i overensstemmelse med gældende krav til konstruktion, bæreevne, ergonomi og sikkerhed Der bør være maks. 4 personer om et rullestillads Antal Navn på redskab 2 Bukkestilladser i ståhøjde ca. 3 m 1 Rullestillads - smalt med én dæksbredde 1 Rullestillads med dobbelt dæksbredde 1 Rullestillads med trappeløb Min.1 Bomlift Min. 1 Sakselift 1 Enkeltstige 1 Skydestige 1 Wienerstige 1 Stige m/ repos 1 Stige skammel 1 Faldsele pr. 3 personer 1 Støttesele pr. 3 personer Kloak event. Trefod og hejsespil, div. blokke, liner, falddæmper forankringer

16 Side Psykologi redegøre for basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. beskrive og perspektivere elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller profession. redegøre for kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler. beskrive og redegøre for kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation Antal Navn på redskab Projektor Tavle Pc er til eleverne (ikke mindre end en pc til to elever)

17 Side Matematik arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol- og formalismekompetence). genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse. (tankegangsog repræsentationskompetence) foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper. (modellerings- og problembehandlingskompetence) dokumentere matematiske løsningsmetoder. (kommunikationskompetence) anvende relevante hjælpemidler. (hjælpemiddelkompetence) Antal Navn på redskab 1 Tavlesæt med trekant, passer, lineal og vinkelmåler 10 Anvendt matematik trin 1, Forlaget skov. 3. udgave. 100 Stk. millimeterpapir 100 Stk. isometrisk tegne papir 5 Sæt med vinkelmåler, tegnetrekant, passer og lineal (Kursister bringer deres egen)

18 Side Miljøbevidsthed og affaldshåndtering vejlede beboere og brugere om de til enhver tid gældende regler om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald anvende personlige værnemidler vejlede kolleger i brugen af personlige værnemidler rengøre affaldsskakter, affaldscontainere, affaldsrum og forestå renholdelse omkring storskraldscontainere på en miljømæssig forsvarlig måde 10 PCer (evt. bærbare) Projektor til relevante videoer Ikke nødvendigt. Derimod ekskursioner til relevante steder, som forbrændingsanlæg, boligforening eller institution (evt. egen) og evt. anden affaldsinteressent. Antal Navn på redskab 21 Klassesæt af relevante AT-vejledninger og seneste affaldsbekendtgørelse 10 1 PC for hver to elever. Diverse opgaver Forskellige typer åndedrætsværn og handsker til demonstration.

19 Side Serviceformidling, det offentlige serviceapparat vejlede og formidle kontakt mellem brugere og beboere i forhold til lokalområdets forskellige serviceydelser, både social- og sundhedsmæssige og kulturelle Repræsentant for kommunens borgerservice. I Aalborg findes en forvaltning der hedder Sundhed og Bæredygtig Forvaltning. SBU. En repræsentant kommer og fortæller om kommunale tilbud til borgere i alle aldre, lægevalg, fys, sundhedsfremme-aktiviteter, KRAM - Kost - Rygning - Alkohol og Motion. Repræsentanten medbringer foldere og informationsmateriale! Antal Navn på redskab

20 Side Leje-/brugerforhold vejlede lejere og brugere om rettigheder og pligter i leje-/brugerforhold, herunder boligens brug og vedligeholdelse, indeklima regulering af varme, regulering af ventilation, overfladebehandling af vægge og gulve i vådrum, sanitet, brug og rengøring af hårde hvidevarer osv. varetage tilstandsvurdering ved ind- og udflytning Der skal forefindes flere adgange til internettet så nyeste love, regler, bl-hjemmeside, undervisningsmaterialer m.v. kan hentes. Adgang til standard vedligeholdelsesreglementer og råderetskataloger. Tre forskellige øvelseslejligheder med almindeligt forekommende fejl og mangler. Antal Navn på redskab 4 Termostater med ventiler af forskellig art til radiatorer 4 Forskellige typer afspærringsventiler

21 Side Engelsk - ejendomsservice anvende engelsk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier. anvende verbale såvel som nonverbale strategier. dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk. formulere korte, enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligliv, tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk. begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Tre forskellige øvelseslejligheder med almindeligt forekommende fejl og mangler Antal Navn på redskab Dansk-engelsk / Engelsk-dansk ordbog Projektor Tavle Pc er til eleverne (ikke mindre end en pc til to elever)

22 Side Indretning og vedligeholdelse af legepladser redegøre for relevante sikkerhedsmæssige forhold samt udføre vedligeholdelse af udendørs legepladser, - arealer og redskaber anvende regler, standarder mv. ved praktisk indretning af legepladser søge og anvende relevante oplysninger vedrørende gældende standarder, anvisninger, forsikrings- og ansvarsforhold mv. i forhold til indretning og vedligeholdelse af legepladser føre tilsyn med og vurdere om legepladser og legeudstyr er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 10 PC er (evt. bærbare) Antal Navn på redskab (min.) 21 Gert Olsens bog: "Legepladssikkerhed" (Desværre fra ingen afløser er på trapperne, derfor er enkelte ting i den forældet, hvilket eleverne bliver gjort opmærksom på) 1 Lærereksemplar af nyeste standarter. (Er vildt dyr, koster over 2000 kr.) x-antal Udprintet til hver elev "Indretning og vedligehold af legepladser" udgivet af SUS. Kan hentes ned fra (Også selv om den er forældet, hvilket læreren må tage højde for) 4 (1) Sæt testudstyr til legepladser- prøvedorne til at teste afstande i legepladsredskaber. Diverse opgaver 24 Introduktion til legepladssikkerhed, DS 6 Legeredskaber. DS-håndbog Teknologisk Institut: Legepladskontrollen Bygningsreglement 95 Byggesagsbehandling: Legepladser skal ligeledes byggesags behandles jf. Byggeloven, Lovbekendtgørelse LBK nr. 452 af 24/06/1998 inkl. senere ændringer. Produktsikkerhedsloven, Lov nr. 364 af 18/5/1994 og ændringer foretaget ved 1 i Lov nr. 458 af 10/6/2003

23 Side Syn af boliger foretage syn af boliger ved ind- og udflytning udfylde flytterapporter foretage prissætning og kontrol af istandsættelsesarbejde opmåle arealet af vægge og gulve i et lejemål entydigt fastslå eventuel misholdelse anvende regler om overholdelse af tider ved fx varsling af syn, fremsendelse af overslag og endelig opgørelse anvende vedligeholdelsesreglementer samt istandsættelsesperioder Eleven skal have kendskab til gældende regler om vedligeholdelse og istandsættelse Der skal forefindes flere adgange til internettet så nyeste love, regler, bl-hjemmeside, undervisningsmaterialer m.v. kan hentes. Adgang til standard vedligeholdelsesreglementer og råderetskataloger. Tre forskellige øvelseslejligheder med almindeligt forekommende fejl og mangler. Alternativt ekskursion til lejligheder hos boligorganisationer i nabolaget (gåafstand fra skolen). Fx en lejlighed til fraflytningssyn. Fx en lejlighed til indflytningssyn. Antal Navn på redskab Kamera til at tage billeder i lejlighed ved ind- og fraflytningssyn. Overtrækssko til indflytningssyn (100 stk. for ca. 75,00 kr.). Autoriserede skemaer (f.eks. fra Dafolo A/S): Fejl- og mangelliste Indflytningsrapport Fraflytningsrapport Evt. blyanter Love og regler: Lov om leje (lejeloven) Lov om leje af almene boliger (almenlejeloven) Lejekontrakt til den almene sektor Lejekontrakt til den private sektor

24 Side Sports-/idrætsanlæg og svømmebade udføre pleje og vedligeholdelse af boldbaner og løbebaner med tilhørende udstyr foretage lettere reparationer i svømmebade og i sports- og idrætsanlæg jf. gældende lovgivning sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige udføre almindeligt forekommende opgaver i en svømmehal foretage lovbestemte vandprøver, vurdere resultatet og justere klor/syreforholdet jf. gældende regler anvende gældende standarder, love og regler for svømmebade om bl.a. kemikalier, rengøring af særlige lokaler som bassiner, sauna, solarium, omklædnings- og badefaciliteter samt motionslokaler, herunder udstyr anvende viden om hygiejne og smittespredning ved rengøring og vedligeholdelse af forekommende lokaler vejlede andre om forhold vedrørende svømmebade som fx hygiejne og personlig sikkerhed ved færden i vådområder. Intet udstyr - Virksomhedsforlagt undervisning - Evt. aftale med Teknisk forvaltning om praktik på sportsanlæg atletik og boldbaner. - Aftale med et svømmestadion friluftsbad eller andet der kan opfylde kravene i målbeskrivelserne. Antal Navn på redskab

25 Side Beboerdemokrati rådgive beboere om deres rettigheder og pligter i boligorganisationen vejlede om gældende love og regler om råderet, vedligeholdelse og husorden samt budgetter vejlede om afdelingens og organisationens mødeaktiviteter, om opbygningen af de beboerdemokratiske institutioner og deres kompetencer vejlede om samarbejdet mellem beboerdemokratiet, administrationen og myndigheder fx kommunalt tilsyn, beboerklagenævn vejlede om sociale aktiviteter i afdelingen herunder hvilken indflydelse, det har på driftssamvær og dagligdag i afdelingen PC er til alle elever Ikke nødvendigt Antal Navn på redskab Love og regler: Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. (lejeboligloven). Kap. 2. Lov om leje af almene boliger (almenlejeloven). Kap. 17. Bøger: Vejledning om drift af almene boliger mv. Socialministeriet. Tillæg til vejledning om drift af almene boliger mv. Socialministeriet.

26 Side Eftersyn af bygningers anlæg foretage administrativ systematisering og dokumentation af lovpligtigt eftersyn i bygninger klarlægge behovet for lovpligtige eftersyn af brandslukningsudstyr, sprinkleranlæg, automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg), automatisk branddør-lukningsanlæg (ABDLanlæg), nødbelysning og flugtveje vejlede eksterne håndværkere i forbindelse med lovpligtigt eftersyn i bygninger foretage lovpligtigt eftersyn af ventilationsfiltre foretage lovpligtigt eftersyn af el-håndværktøj foretage tilsyn med alarmsystemer foretage tyverimærkning af div. udstyr varetage administrative rutiner ved energimærkning (energi besparelse) planlægge generel indvendig bygningsvedligeholdelse Antal Navn på redskab 6 DBI retningslinie 005, automatiske brandsikringsanlæg 6 DBI vejledning 15, vandfyldte slangevinder 6 DBI vejledning 18, pulverslukkere 6 DBI vejledning 26, branddøre og brandporte 6 DBI vejledning 27, brandventilation 6 DBI vejledning 34, sikkerhedsbelysning 6 Forskellige el-håndværktøj med fejl 4 Forskellige alarmanlæg til afprøvning og eftersyn

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 14. maj 2012 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post By CPR- Telefon Undertegnede støtter

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Den legale råderet De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger,

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse i bo perioden Beboerklagenævn Råderet og godtgørelse for individuelle

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010.

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. VBA Råderetskatalog Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. Forord Sådan bruger du din råderet: Det være attraktivt at bo alment,

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Birkeparken 124 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-012 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 17C Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007440 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortevej 31 6400 Sønderborg 540-026923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Rammeaftale på byggematerialer

Rammeaftale på byggematerialer 7. marts 2014 1 Rammeaftale på byggematerialer Christian Østby-Svanholm, konsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftale på værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold SKI Infodage 2014 7. marts

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 4 Ejendomsservice Hvert seniorcenter samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård varetager under institutionsledelsens

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.)

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.) Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen Isefjord (oprettet juli 2007) Revision 2 januar 2014 af SKC Se altid i "drift og vedligeholdelsesmapperne" og tegninger på bestyrelses kontoret ENERGIRAPPORT Emne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 205,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 205,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 9 Adresse: Vindegade 38 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-637140-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen bl danmarks almene boliger 2 Råderetten Indhold Om råderet 4 Arbejder inde i boligen 6 Arbejder uden for boligen 8 Anmeldelse af arbejderne 10

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Profilpakke Nr. Mål Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre plejesektoren, på institutioner og uddannelsessteder Ejendomsservice

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lindegårdshegnet 7 4500 Nykøbing Sjælland 306-039550-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 1 Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 11. juni 2014 2 Agenda Gennemgang af Rammeaftale 12.01 Baggrund Struktur og leverandører Anvendelse Priser og rabatter

Læs mere

AFDELING 5 FÆLLEDBO BRUGERVEJLEDNING

AFDELING 5 FÆLLEDBO BRUGERVEJLEDNING AFDELING 5 FÆLLEDBO BRUGERVEJLEDNING AFDELING 5 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige fællesfaciliteter og installationer benyttes. Hæftet supplerer

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1 .................................... 0... Side Side køleanlæg i bygninger ( Norm for varme- og Side Side Side Side BV BC BK VVB VV VF FF VR M FR 0 FORSYNINGENS LSLUTNINGSDIAGRAM SIGNATURFORKLARING: 0 Forsyningens

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere