til festudlejere Uddannelsestilbud til ansatte i festudlejningsbranchen Foreningen af Danske Festudlejere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til festudlejere Uddannelsestilbud til ansatte i festudlejningsbranchen Foreningen af Danske Festudlejere"

Transkript

1 AMU uddannelse til festudlejere Uddannelsestilbud til ansatte i festudlejningsbranchen Foreningen af Danske Festudlejere AMU Nordjylland SUS HTS 3F

2 Uddannelser for festudlejningsbranchen Virksomheder og ansatte i festudlejningsbranchen har mulighed for at benytte sig af en række faglige uddannelser der enten er specielt udviklet til branchen, eller som i øvrigt er relevante. I denne pjece beskrives disse forskellige tilbud nærmere. AMU - arbejdsmarkedsuddannelser Inden for rammerne af AMU-programmet er der udviklet en kursusrække specielt for festudlejningsbranchen. Udviklingen er sket i et samarbejde mellem AMU Nordjylland, Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS), Foreningen af Danske Festudlejere, Arbejdsgiverforeningen Handel, Transport og Service samt Fagligt Fælles Forbund. Med andre ord - brancherepræsentanter fra såvel arbejdsgiver- som lønmodtagerside har medvirket, med tilknyttet ekspertise fra SUS og AMU Nordjylland. Tilknytningen til AMU-programmet indebærer attraktive vilkår i forbindelse med deltagelse i faglig efter- og videreuddannelse. Blandt andet lav deltagerbetaling, VEU-deltagergodtgørelse på niveau med arbejdsløshedsdagpenge (for tiden ca. 92 kr. i timen), transportgodtgørelse m.v. FVU - Forberedende Voksenundervisning FVU er et godt tilbud til folk med læse-, skrive-, stave- eller regneproblemer. Inden for rammerne af FVU kan de ansatte i festudlejningsbranchen tilbydes opkvalificering i læsning, skrivning og stavning. Herudover kan der tilbydes grundlæggende matematik. Ansatte med indvandrerbaggrund, der gerne vil forbedre deres dansk, kan også tilbydes FVU-moduler. FVU er gratis for deltagerne, og der kan opnås deltagergodtgørelse fra Statens Voksenuddannelsesstøtte - for tiden ca. 92 kr. pr. time Erhvervsuddannelse Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med ansatte om voksenerhvervsuddannelse kan få lønrefusion på kr. pr. uge (ca. 101 kr. pr. time) når medarbejderen er på skole. Herudover kan virksomheden i visse tilfælde få praktikpladstilskud fra det lokale jobcenter. For festudlejningsbranchen kunne fx EUD/Meritvejen til lager/transportassistent eller godschauffør være relevant. Indgåelse af EUD-uddannelsesaftaler forudsætter, at virksomheden kan godkendes som praktikvirksomhed. AMU- Nordjylland eller nærmeste transportskole kan rådgive herom. Yderligere oplysninger om praktikpladstilskud fås i det lokale jobcenter. 2

3 Vilkår for deltagelse Nærmere oplysninger om ret/pligt i forbindelse med deltagelse i uddannelse kan fås ved henvendelse til branchens organisationer (3F eller HTS). Hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn under uddannelse bliver den delvis kompenseret herfor, idet den kan hjemtage den VEU-godtgørelse eller den SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), som de ansatte er berettiget til. å kan man finde yderligere oplysninger om VEU-godtgørelsen. Og på er der yderligere oplysninger om Statens Voksenuddannelsesstøtte. AMU Nordjylland Der er for tiden kun en skole, der er godkendt til at udbyde de særlige AMU-uddannelser, der er udviklet specielt til festudlejningsbranchen. Det er AMU Nordjylland, der ligger i Aalborg. AMU Nordjylland kan anvise indkvartering til deltagere, der ikke bor i det nordjyske. Kontakt skolen med henblik på yderligere information herom. AMU Nordjylland er meget åben overfor at gennemføre kurserne i alle dele af landet. Det kræver dog et vist antal tilmeldinger (ellers hænger det ikke sammen økonomisk for skolen). Derfor er det en god idé at tage kontakt til andre festudlejningsvirksomheder i området/regionen og opfordre dem til et samarbejde om uddannelse. AMU Nordjylland står til rådighed med oplysninger om de forskellige kurser samt om hvordan man kan få sat forløb i gang. Kontakt uddannelseschef Frede Holst Andersen, tlf

4 AMU-UDDANNELSER FOR FESTUDLEJNINGSBRANCHEN I dette afsnit beskrives - med stikord - de AMU-uddannelser ( uddannelsesmål ), som er til rådighed for festudlejningsbranchen. Der er tale om en række moduler, som kan gennemføres hver for sig eller sammensat til et kursusforløb. AMU Nordjylland er eneste udbyder af de særlige AMU-uddannelser for festudlejningsbranchen. Efter dialog med den enkelte virksomhed - eller gruppe af virksomheder - sammensætter skolen det konkrete kursustilbud, sammensat af et eller flere uddannelsesmål. AMU - særlige uddannelser til festudlejningsbranchen De særlige uddannelser til festudlejningsbranchen udbydes kun af AMU Nordjylland Koordinering af teltmontage (5 dage) koordinering af teltmontageopgaven fra start til slut kvalitetssikring i teltmontering og -indretning i forhold til kunde og kontrakt afklaring af kontrakt og aftaler i dialog med kunden bedømmelse af teltplads, placering og indretning af telte med udgangspunkt i pladsfordelingsplanen samt gældende regler og forskrifter instruktion og igangsættelse af kolleger, kunder og frivillige ved opstilling og nedtagning af telte samt maskiner - i henhold til gældende lovgivning instruktion af kunden i brug af telt og udstyr, herunder brandslukningsudstyr, flugtveje og nødbelysning Montering af børneforlystelser (5 dage) montering af oppustelige og mekaniske børneforlystelser, fx hoppeborge, på en forsvarlig og sikker måde bedømmelse af opstillingssted kvalitetscheck af børneforlystelsernes og elektriske hjælpemidlers funktionsmåde akutte midlertidige reparationer sikkerhedstest af brugen af børneforlystelser og brandtest af de oppustelige børneforlystelser opsyn med børneforlystelser instruktion af kunder i sikker brug af børneforlystelser Montering og indretning af rammetelte (5 dage) montering og indretning af rammetelte på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde med udgangspunkt i godkendte pladsfordelingsplaner vedligeholdelse af rammetelte mindre/midlertidige reparationer af rammetelte ergonomisk fordelagtige arbejdsgange og arbejdsstillinger i montering og indretning af rammetelte sikkerhedsregler inden for brand, el og gas som grundlag for montering og indretning af telte 4

5 lanlægning af teltopstilling og -indretning (3 dage) vurdering af hvilke telte der skal bruges til at løse en given opgave planlægning af hvordan telte skal opstilles og indrettes på en given teltplads vurdering i forhold til gældende regler og forskrifter om sikkerhed, fx Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for forsamlingstelte udarbejdelse af pladsfordelingsplan og afprøvning heraf i praksis Udlejning af børneforlystelser (5 dage) udlejning af børneforlystelser på baggrund af kendskab til gældende regler og krav til ansøgninger, godkendelser, opsynspersonale, arrangørers og udlejers ansvar samt gældende regler for tidspunkter for brug af børneforlystelser elementær førstehjælp samt elementær brandslukning i tilfælde af uheld i forbindelse med brug af forlystelsen 5

6 AMU - transport og logistik De uddannelser der præsenteres i dette afsnit, udbydes af en række skoler landet over. Godstransport med lastbil - kørekort C (30 dage) køreuddannelse - lastbil over 3500 kg. totalvægt, inkl. teori- og køreprøve lovpligtig uddannelse for erhvervschauffører, jf. EU s krav teori om chaufførfaglige emner sikkerhed regler for godstransport sundhedsforhold miljø service og logistik elementær fejlfinding udbedring af mindre driftsfejl planlægning af hensigtsmæssig transportrute hvidt kvalifikationsbevis Kørsel med vogntog - kørekort C/E (20 dage) køreuddannelse - vogntog, inkl. teori- og køreprøve forebyggende vedligehold af vogntog udbedring af mindre driftsfejl sikkerheds-, arbejdsmiljø-, og forsikringsbestemmelser mv. korrekt lastning (lastfordeling/-sikring) anvendelse af diverse specialudstyr som fx tippe-, veksel- og hejselad ruteplanlægning i henhold til gældende køre-/hviletidsbestemmelser transportpapirer mobile kommunikationssystemer Kran C - traverskran (7 dage) kommunikation / radiokommunikation / tegngivning samløft med 2 kraner kombinerede funktioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af kombi-bane løft og transport med gulvbetjente kraner løft med kraner der styrer ved hjælp af fjernbetjening korrekt anhugning orientering om lovpligtig indretning af travers- & portalkraner orientering om lovpligtige vedligehold og eftersyn af travers- & portalkraner Kran D - lastbilmonteret kran op til 25 tm (5 dage) korrekt opstilling af kran aflæsning af krandiagrammer vurdering af byrde-, opgave- og stabilitetsforhold 6

7 udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr samløft af- og påmontering af ekstra udstyr - fx læssegrab forebyggende vedligehold af kranen dirigering af en kranopgave ved hjælp af håndsignaler betjening af kran ud fra håndsignaler fra tredjemand Lastsikring og stuvning af gods (3,2 dage) kræfternes indvirkning på lastet gods under transport korrekt surringsmateriale samt bedst egnet nedbindingsmåde køretøjets surringsudstyr (fx binderinge, kroge og andre surringsbeslag) emballageafmærkninger korrekt behandlings- og håndteringsmetode af forskellige godstyper opklodsninger og afstivninger af forskellige godstyper opbevaring af surringsgrej i henhold til gældende bestemmelser og anvisninger læsning og surring af køretøjet med forskellige godstyper således at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides nationale og internationale fragtbreve procedure for evt modtagelse af skadet gods godsforsikringer, ansvar for godsets beskadigelse samt foranstaltninger over for kunde og forsikringsselskab i tilfælde af skader Gaffeltruck - certifikat B (7 dage) betjening af fem forskellige typer gaffeltrucks med forskellig opbygning og udstyr under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav betjening af selvkørende gaffelstabler korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad blokstabling aflæsning af forskellige typer af belastningsdiagrammer dagligt vedligehold og eftersyn lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU`s maskindirektiv eget arbejdsmiljø/ergonomi elementær brandbekæmpelse førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere Betjening af teleskoplæssere (3 dage) grave- og læsseopgaver med teleskoplæssere bedømmelse af teleskoplæsserens manøvreevne tyngdepunkt og stabilitet i henhold til lastdiagram dagligt og ugentligt vedligehold i henhold til betjeningsvejledning kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø i forbindelse til at arbejde med teleskoplæsser 7

8 Lagerstyring (2 dage) normalt forekommende opgaver i forbindelse med lagerstyring håndtering af lagerets papirrutiner varenummersystemer (varekataloger) lokations- og genfindingssystemer optimale vareplaceringer EDB-lagerstyring (3 dage) anvendelse af IT-lagerstyringsprogram registrering af varetilgange og vareafgange registrering af optælling registrering af vareplacering Anhugning på byggepladsen (3 dage) vurdering, planlægning og udførelse af anhugning af bygningsmaterialer og -komponenter mv. almindeligt forekommende anhugningsudstyr belastningsregler, SWL-mærkning og kassationsgrænser vurdering af placeringen af byrdens tyngdepunkt identifikation og vurdering af forskellige risikomomenter ved anhugning og løft, herunder vurdering af skarpe kanter på byrden, skridningseffekt og løse genstande dirigering af anhugnings- og transportprocessen ved hjælp af gældende standardtegn eller ved brug af radiokommunikation, bl.a. i forbindelse med løft hvor kranføreren ikke kan se byrden under løftet. AMU - udstyr, værktøj og materialer De uddannelser, der præsenteres i dette afsnit, udbydes af en række skoler landet over. Lysbue-reparationssvejsning (15 dage) lysbuesvejsning med beklædt elektrode (proces 111) flammeskæring på grundlæggende niveau tildannelse og svejsning af kant- og stumpsømme udført i varierende godstykkelser og svejsestillinger indstilling og vedligeholdelse af svejse/skæreudstyr efter gældende forskrifter vurdering og udbedring af de mest almindeligt forekommende svejsefejl fugetildannelse, tilsatsmateriale, indstille af svejse/skæreudstyr mindre krævende skære/svejseopgaver i forbindelse med reparation MAG-reparationssvejsning (10 dage) MAG-svejsning (proces 135) svejsning af kant- og stumpsømme i varierende godstykkelser og svejsestillinger indstilling og vedligeholdelse af svejseudstyr efter gældende forskrifter 8

9 9

10 vurdering og udbedring af de mest almindeligt forekommende svejsefejl fugetildannelse, tilsatsmateriale, valg af beskyttelsesgas, indstille af svejse/skæreudstyr mindre krævende skære/svejseopgaver i forbindelse med reparation Svejsning af tykvæggede plastmaterialer (15 dage) plastsvejsning og limning af kar, tanke og rør- og ledningsanlæg varmluft-, ekstruder-, stuk-, muffe-, elektro-, og kantbuksvejsning Svejsning af plastplader (10 dage) viden om plastmaterialerne polyethylen, polypropylen og polyvinylchlorid varmluftsvejsning og extrudersvejsning af kant- og stumpsømme i henhold til gældende kvalitetsstandarder for svejsning af plastplader kantbukning af plastplader vurdering af pladesvejsningernes kvalitet anvendelse af destruktive og ikke-destruktive prøvningsmetoder reparationer af opståede fejl Systemstilladser (15 dage) uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets regler ergonomi og personlig sikkerhed opstilling, ændring og nedtagning af ramme-, enkeltsøjle- og rulle- og bukkestilladser montage af portalrammer, skærme, net, presenninger, konsoller, skakte, gitterdragere, blindrum, elhejs, udvendige opgange, rør og koblinger personlig sikkerhed i forbindelse med montagearbejdet gældende krav til konstruktion og bæreevne vurdering af underlag, faste bygningsdeles egnethed til forankring, vejrforhold, installationer, færdsel mv. mængdeberegning og tidsforbrug statiske principper arbejdsmiljølovens bestemmelser om ansvar og pligter korrekt skiltning Rulle- og bukkestillads opstilling mv. (1 dag) uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets regler opstilling, ændring og nedtagning af rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag med henblik på at stilladset er sikkert at arbejde på vurdering af om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt egen og andres sikkerhed i forbindelse med opstilling af stillads korrekt anvendelse af materiel og værktøj vurdering af jordbund, byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen vurdering af stilladsmateriellets forsvarlighed 10

11 rojektforståelse bygge og anlæg (2,1 dage) anvendelse af projekt- og udbudsmateriale som grundlag for udførelse af bygge- og anlægsprojekter de forskellige projektfaser indhold af udbudsmateriale indholdet i de forskellige typer af beskrivelser og betingelser Betjening af personlifte (2 dage) anvendelse af forskellige typer af lifte (bom-, sax- og trailerlifte) vurdering af liftens anvendelighed til den konkrete opgave viden om liftens arbejdshøjde, løftekapacitet/brug af belastningsdiagrammer, transport- og opstillingsmål opstilling af lift under hensyntagen til underlaget, stabilitet samt ydre forhold så som vind og afspærring af arbejdsområde m.v. daglig kontrol iht. betjeningsvejledningen for den pågældende lift gældende lovgivning arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker Betjening af arbejdsplatforme (2 dage) forskellige typer af arbejdsplatforme vurdering af platformens anvendelighed til den konkrete opgave på baggrund af viden om dens arbejdshøjde, løftekapacitet/brug af belastningsdiagrammer, transport- og opstillingsmål opstilling af arbejdsplatform under hensyntagen til underlaget, stabilitet samt ydre forhold så som vind og afspærring af arbejdsområde m.v. daglig kontrol i.h.t. betjeningsvejledningen for den pågældende lift gældende lovgivning arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker AMU - relationer til publikum Uddannelserne i crowd control udbydes kun af Københavns Tekniske Skole og Århus Tekniske Skole. De øvrige uddannelser, der præsenteres i dette afsnit, udbydes af en række skoler landet over. Grundlæggende crowd control (2 dage) håndtering af større menneskemængder aflæsning og vurdering af publikums mængde, adfærd og intensitet reduktion af sikkerhedsrisikoen ved håndtering af større menneskemængder med henblik på at sikre publikums og egen sikkerhed forståelse og anvendelse af beredskabsplan og sikkerhedsmanual organisationsforståelse radiokommunikation 11

12 12

13 korrekt personlig fremtræden elementær brandbekæmpelse viden om sikkerhedsmæssig korrekt opbygning af adgangskontrol, visitationsområde, adgangsforhold for brandvæsen og ambulancetjeneste, vagt- og samariterstationer samt eventområde materialer til opbygning af events, fx typer af hegn, bølgebrydere o.l. Crowd control - ledelse og praktisk planlægning (3 dage) planlægning, ledelse og vejledning ved håndtering af større menneskemængder ved forskellige typer af arrangementer - med baggrund i gældende lovgivning vurdering og vejledning om sikkerhedsrisikoen ved håndtering af større menneskemængder med henblik på at sikre publikums, medarbejderes og egen sikkerhed beredskabs- og katastrofeberedskabsplan samt sikkerhedsmanual planlægning og opbygning af adgangskontrol og visitationsområde optimale adgangsforhold for brandvæsen, ambulancetjeneste, samariterstationer, vagt og backstage område ledelse af holdarbejde tværfagligt samarbejde radio- og alternativ kommunikation Kommunikation og konflikthåndtering - service (3 dage) professionel serviceorienteret adfærd / konfliktfremmende og dæmpende adfærd i forbindelse med serviceydelser teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. forståelse for krisereaktioner samtaleteknik håndtering af aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (3 dage) interkulturel forståelse byggende på professionel respekt for forskellighed acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed interkulturelle handlemåder og værktøjer håndtering af mødet med etnisk og kulturel forskellighed i jobudøvelsen kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov differentiering af myndigheds- og serviceudøvelse 13

14 AMU - IT, dansk og matematik De uddannelser, der præsenteres i dette afsnit, udbydes af en række skoler landet over. Faglig læsning og skrivning (5 dage) fagteksters opbygning læsestrategier informationssøgning notatteknik skriftlig formidling Faglig regning og matematik (5 dage) styrkelse og videreudvikling af kundskaber inden for regning og faglig matematik med henblik på løsning af opgaver i arbejdslivet særlig træning i (efter nærmere aftale) de 4 regningsarter og brug af lommeregneren forholdsregning, herunder procenter brøker potenser og præfikser geometriske figurer areal og rumfang grafer og statistik formler og ligninger Brug af C på arbejdspladsen (3 dage) anvendelse af C koblet på virksomhedens netværk anvendelse af styresystem, anvendelse af mus og tastatur tilslutning af eksterne enheder logning på netværket hentning og lagring data fra lokale drev og netværksdrev antivirusprogram kommunikation med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support elementær fejlfinding Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage) fremstilling af grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer layoutprincipper - grundlæggende niveau præsentation 14

15 Fletning af dokument til masseproduktion (1 dag) udarbejdelse af adresselister, labels o.l. i forbindelse med udsendelse af breve, s m.v. vurdering af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter (herunder tidsmæssig gevinst) DeskTop ublishing i virksomheden (3 dage) opstilling af brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtp-program vurdering af hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave helhedsorienteret arbejde fra skitse til færdigt produkt kendskab til forskellen mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver AMU - ergonomi, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed De uddannelser, der præsenteres i dette afsnit, udbydes af en række skoler landet over. Sikkerhed ved brug af værktøj og maskiner (2,5 dag) gældende regler og anvisninger om sikkerhed ved brug af branchespecifikke maskiner og værktøjer håndværktøjer, hjælpeværktøjer, udstyr samt luft-, hydraulik- og eldrevne værktøjer inden for det branchespecifikke område under hensyn til egen og andres sikkerhed personlige værnemidler love, regler og anvisninger om personlig beskyttelsesforanstaltninger Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj (1 dag) vurdering af mulige farer og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af maskiner og værktøj der afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet udførelse af varmt arbejde med gnistproducerende værktøj (skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, varmluftpistol o.l.), brandteknisk korrekt nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes indretning af arbejdspladsen forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning brandslukning på arbejdspladsen Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job (2 dage) generelle arbejdsmiljøforhold samspillet mellem den teknologiske udvikling, samfundsudviklingen og arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte virksomhed og den generelle udvikling på arbejdsmiljøområdet aktuelle arbejdsmiljøproblemer inden for eget brancheområde anvendelse af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde fx arbejdspladsvurdering søgning af information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger der kan anvendes i arbejdsmiljøarbejdet 15

16 Ergonomi i forhold til ufaglærte og faglærte job (2 dage) grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer, der påvirker kroppen, når den arbejder forebyggelse af arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat (3,2 dage) obligatorisk certifikatuddannelse for personer, der arbejder med fremstilling af mad i kantiner, cafeteriaer, pizzeriaer, institutionskøkkener m.v. overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad relevante branchekoder risikoanalyse kritiske punkter systematiske overvågningsprocedurer udførelse af egenkontrol i produktion mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer gennemgang af de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer principper for god personlig hygiejne og produktionshygiejne kendskab til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater AMU - kvalitetsstyring, arbejdsorganisering og kommunikation De uddannelser, der præsenteres i dette afsnit, udbydes af en række skoler landet over. Kvalitetsstyring i virksomheden (3 dage) specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde GKH-principperne (planlægge, gennemføre, kontrollere og handle), med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer udarbejdelse af instruktioner auditering Logistik og samarbejde (5 dage) teori om logistik virksomhedens samlede logistikkæde vare- og informationsstrømme problemløsning under hensyn til de valgte styringsprincipper 16

17 Teambuilding for selvstyrende grupper (2 dage) mekanismer der skaber en højtydende gruppe forbedringsområder i en gruppe anvendelse af en lærings- og teamrollemodel procesanalyse iværksættelse af støtteaktiviteter som et team har brug for Kunde/leverandørforhold for operatører (1 dag) kunde- og leverandørforholdet i kvalitetsstyrings sammenhænge personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de produkter/ydelser der leveres korrekt information og kommunikation i kunde- og leverandørsammenhæng Instruktionsteknik (3 dage) planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af instruktioner der sætter modtageren i stand til at handle korrekt instruktion af kolleger ud fra en viden om, hvad der hæmmer og fremmer læreprocessen opfølgning op på instruktioner Kommunikation i teams (3 dage) forbedring af kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer omsætning af væsentlige informationer til beslutning og handling forbedring af egen kommunikation med henblik på at meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige beskrivelse af informationsstrømme i virksomheden med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation anvendelse af IT-hjælpemidler i arbejdet med kommunikation Førstehjælp Førstehjælp - grundkursus (12 timer - kan holdes over 2-4 dage) teoretisk og praktisk kendskab til grundlæggende førstehjælp med henblik på at kunne hjælpe en syg eller tilskadekommen person i de vigtige minutter, indtil læge eller redningsmandskab overtager ansvaret organisering af førstehjælpen, kunstigt åndedræt, hjertemassage, livstruende blødninger, forbrændinger, forfrysninger og ætsninger, hjernerystelse og kraniebrud, knoglebrud, forstuvninger, ledskred, småskader. Kurset udbydes ikke i AMU-regi. Kontakt i stedet Dansk Røde Kors, oplysningsforbund eller lignende organisationer. 17

18 FVU - Forberedende Voksenundervisning Kort om FVU FVU er et tilbud til alle, som har svært ved læsning, stavning eller skrivning eller som har svært ved regning og matematik. For at kunne tilpasse undervisningen til den enkelte deltager, bør alle gennemgå en test, hvor den enkeltes niveau og konkrete behov for undervisning inden for dansk eller matematik, bliver afklaret. Hvis man gennemgår alle FVU-trin, slutter man på et niveau, der omtrent svarer til folkeskolens 9. klasse. FVU udbydes fortrinsvis af VUC (voksenuddannelsescentrene). Lokalt kan der være andre udbydere (AOF eller andre oplysningsforbund, erhvervsskoler eller handelsskoler). FVU kan gennemføres i et tæt samarbejde med virksomheden, hvor undervisningen passes ind i arbejdsgangen. Undervisningen kan også foregå på arbejdspladsen eller i fagforeningen, eller andre steder hvor der er lokaler og deltagere. Nærmeste VUC giver nærmere oplysning mulighederne. Man er naturligvis også altid velkommen til at henvende sig til en af branchens organisationer. Se listen bagest i denne pjece. 18

19 19

20 Yderligere oplysninger Hvis du har uafklarede spørgsmål vedrørende uddannelse inden for festudlejningsbranchen, så spørg. Branchens organisationer kan altid kontaktes. Det samme gælder Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) samt AMU Nordjylland. AMU Nordjylland, uddannelseschef Frede Holst Andersen, tlf Foreningen af Danske Festudlejere, Heine edersen, tlf Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS), tlf F, oul Christensen, tlf Handel, Transport og Service, Verner Seibæk, tlf Hvis du har adgang til Internettet, så kig på disse hjemmesider: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, UddannelsesNyt fra 3F, HTS, Handel, Transport og Service, AMU Nordjylland, Om VEU-godtgørelse: Om Statens Voksenuddannelsesstøtte: Om VEUD-praktikpladstilskud: se beskæftigelsesregionens hjemmeside: Denne pjece er udgivet i et samarbejde mellem AMU Nordjylland Foreningen af Danske Festudlejere Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat HTS, Handel, Transport og Service (HTS) Fagligt Fælles Forbund (3F) Redaktion: Heine edersen, Ellen Larsen og oul Christensen Layout: Lars Thomsen Fotos: Harry Nielsen 3F varenummer 6116 Yderligere eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til 3F på telefon

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2. udgave, 2010 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere