til festudlejere Uddannelsestilbud til ansatte i festudlejningsbranchen Foreningen af Danske Festudlejere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til festudlejere Uddannelsestilbud til ansatte i festudlejningsbranchen Foreningen af Danske Festudlejere"

Transkript

1 AMU uddannelse til festudlejere Uddannelsestilbud til ansatte i festudlejningsbranchen Foreningen af Danske Festudlejere AMU Nordjylland SUS HTS 3F

2 Uddannelser for festudlejningsbranchen Virksomheder og ansatte i festudlejningsbranchen har mulighed for at benytte sig af en række faglige uddannelser der enten er specielt udviklet til branchen, eller som i øvrigt er relevante. I denne pjece beskrives disse forskellige tilbud nærmere. AMU - arbejdsmarkedsuddannelser Inden for rammerne af AMU-programmet er der udviklet en kursusrække specielt for festudlejningsbranchen. Udviklingen er sket i et samarbejde mellem AMU Nordjylland, Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS), Foreningen af Danske Festudlejere, Arbejdsgiverforeningen Handel, Transport og Service samt Fagligt Fælles Forbund. Med andre ord - brancherepræsentanter fra såvel arbejdsgiver- som lønmodtagerside har medvirket, med tilknyttet ekspertise fra SUS og AMU Nordjylland. Tilknytningen til AMU-programmet indebærer attraktive vilkår i forbindelse med deltagelse i faglig efter- og videreuddannelse. Blandt andet lav deltagerbetaling, VEU-deltagergodtgørelse på niveau med arbejdsløshedsdagpenge (for tiden ca. 92 kr. i timen), transportgodtgørelse m.v. FVU - Forberedende Voksenundervisning FVU er et godt tilbud til folk med læse-, skrive-, stave- eller regneproblemer. Inden for rammerne af FVU kan de ansatte i festudlejningsbranchen tilbydes opkvalificering i læsning, skrivning og stavning. Herudover kan der tilbydes grundlæggende matematik. Ansatte med indvandrerbaggrund, der gerne vil forbedre deres dansk, kan også tilbydes FVU-moduler. FVU er gratis for deltagerne, og der kan opnås deltagergodtgørelse fra Statens Voksenuddannelsesstøtte - for tiden ca. 92 kr. pr. time Erhvervsuddannelse Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med ansatte om voksenerhvervsuddannelse kan få lønrefusion på kr. pr. uge (ca. 101 kr. pr. time) når medarbejderen er på skole. Herudover kan virksomheden i visse tilfælde få praktikpladstilskud fra det lokale jobcenter. For festudlejningsbranchen kunne fx EUD/Meritvejen til lager/transportassistent eller godschauffør være relevant. Indgåelse af EUD-uddannelsesaftaler forudsætter, at virksomheden kan godkendes som praktikvirksomhed. AMU- Nordjylland eller nærmeste transportskole kan rådgive herom. Yderligere oplysninger om praktikpladstilskud fås i det lokale jobcenter. 2

3 Vilkår for deltagelse Nærmere oplysninger om ret/pligt i forbindelse med deltagelse i uddannelse kan fås ved henvendelse til branchens organisationer (3F eller HTS). Hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn under uddannelse bliver den delvis kompenseret herfor, idet den kan hjemtage den VEU-godtgørelse eller den SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), som de ansatte er berettiget til. å kan man finde yderligere oplysninger om VEU-godtgørelsen. Og på er der yderligere oplysninger om Statens Voksenuddannelsesstøtte. AMU Nordjylland Der er for tiden kun en skole, der er godkendt til at udbyde de særlige AMU-uddannelser, der er udviklet specielt til festudlejningsbranchen. Det er AMU Nordjylland, der ligger i Aalborg. AMU Nordjylland kan anvise indkvartering til deltagere, der ikke bor i det nordjyske. Kontakt skolen med henblik på yderligere information herom. AMU Nordjylland er meget åben overfor at gennemføre kurserne i alle dele af landet. Det kræver dog et vist antal tilmeldinger (ellers hænger det ikke sammen økonomisk for skolen). Derfor er det en god idé at tage kontakt til andre festudlejningsvirksomheder i området/regionen og opfordre dem til et samarbejde om uddannelse. AMU Nordjylland står til rådighed med oplysninger om de forskellige kurser samt om hvordan man kan få sat forløb i gang. Kontakt uddannelseschef Frede Holst Andersen, tlf

4 AMU-UDDANNELSER FOR FESTUDLEJNINGSBRANCHEN I dette afsnit beskrives - med stikord - de AMU-uddannelser ( uddannelsesmål ), som er til rådighed for festudlejningsbranchen. Der er tale om en række moduler, som kan gennemføres hver for sig eller sammensat til et kursusforløb. AMU Nordjylland er eneste udbyder af de særlige AMU-uddannelser for festudlejningsbranchen. Efter dialog med den enkelte virksomhed - eller gruppe af virksomheder - sammensætter skolen det konkrete kursustilbud, sammensat af et eller flere uddannelsesmål. AMU - særlige uddannelser til festudlejningsbranchen De særlige uddannelser til festudlejningsbranchen udbydes kun af AMU Nordjylland Koordinering af teltmontage (5 dage) koordinering af teltmontageopgaven fra start til slut kvalitetssikring i teltmontering og -indretning i forhold til kunde og kontrakt afklaring af kontrakt og aftaler i dialog med kunden bedømmelse af teltplads, placering og indretning af telte med udgangspunkt i pladsfordelingsplanen samt gældende regler og forskrifter instruktion og igangsættelse af kolleger, kunder og frivillige ved opstilling og nedtagning af telte samt maskiner - i henhold til gældende lovgivning instruktion af kunden i brug af telt og udstyr, herunder brandslukningsudstyr, flugtveje og nødbelysning Montering af børneforlystelser (5 dage) montering af oppustelige og mekaniske børneforlystelser, fx hoppeborge, på en forsvarlig og sikker måde bedømmelse af opstillingssted kvalitetscheck af børneforlystelsernes og elektriske hjælpemidlers funktionsmåde akutte midlertidige reparationer sikkerhedstest af brugen af børneforlystelser og brandtest af de oppustelige børneforlystelser opsyn med børneforlystelser instruktion af kunder i sikker brug af børneforlystelser Montering og indretning af rammetelte (5 dage) montering og indretning af rammetelte på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde med udgangspunkt i godkendte pladsfordelingsplaner vedligeholdelse af rammetelte mindre/midlertidige reparationer af rammetelte ergonomisk fordelagtige arbejdsgange og arbejdsstillinger i montering og indretning af rammetelte sikkerhedsregler inden for brand, el og gas som grundlag for montering og indretning af telte 4

5 lanlægning af teltopstilling og -indretning (3 dage) vurdering af hvilke telte der skal bruges til at løse en given opgave planlægning af hvordan telte skal opstilles og indrettes på en given teltplads vurdering i forhold til gældende regler og forskrifter om sikkerhed, fx Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for forsamlingstelte udarbejdelse af pladsfordelingsplan og afprøvning heraf i praksis Udlejning af børneforlystelser (5 dage) udlejning af børneforlystelser på baggrund af kendskab til gældende regler og krav til ansøgninger, godkendelser, opsynspersonale, arrangørers og udlejers ansvar samt gældende regler for tidspunkter for brug af børneforlystelser elementær førstehjælp samt elementær brandslukning i tilfælde af uheld i forbindelse med brug af forlystelsen 5

6 AMU - transport og logistik De uddannelser der præsenteres i dette afsnit, udbydes af en række skoler landet over. Godstransport med lastbil - kørekort C (30 dage) køreuddannelse - lastbil over 3500 kg. totalvægt, inkl. teori- og køreprøve lovpligtig uddannelse for erhvervschauffører, jf. EU s krav teori om chaufførfaglige emner sikkerhed regler for godstransport sundhedsforhold miljø service og logistik elementær fejlfinding udbedring af mindre driftsfejl planlægning af hensigtsmæssig transportrute hvidt kvalifikationsbevis Kørsel med vogntog - kørekort C/E (20 dage) køreuddannelse - vogntog, inkl. teori- og køreprøve forebyggende vedligehold af vogntog udbedring af mindre driftsfejl sikkerheds-, arbejdsmiljø-, og forsikringsbestemmelser mv. korrekt lastning (lastfordeling/-sikring) anvendelse af diverse specialudstyr som fx tippe-, veksel- og hejselad ruteplanlægning i henhold til gældende køre-/hviletidsbestemmelser transportpapirer mobile kommunikationssystemer Kran C - traverskran (7 dage) kommunikation / radiokommunikation / tegngivning samløft med 2 kraner kombinerede funktioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af kombi-bane løft og transport med gulvbetjente kraner løft med kraner der styrer ved hjælp af fjernbetjening korrekt anhugning orientering om lovpligtig indretning af travers- & portalkraner orientering om lovpligtige vedligehold og eftersyn af travers- & portalkraner Kran D - lastbilmonteret kran op til 25 tm (5 dage) korrekt opstilling af kran aflæsning af krandiagrammer vurdering af byrde-, opgave- og stabilitetsforhold 6

7 udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr samløft af- og påmontering af ekstra udstyr - fx læssegrab forebyggende vedligehold af kranen dirigering af en kranopgave ved hjælp af håndsignaler betjening af kran ud fra håndsignaler fra tredjemand Lastsikring og stuvning af gods (3,2 dage) kræfternes indvirkning på lastet gods under transport korrekt surringsmateriale samt bedst egnet nedbindingsmåde køretøjets surringsudstyr (fx binderinge, kroge og andre surringsbeslag) emballageafmærkninger korrekt behandlings- og håndteringsmetode af forskellige godstyper opklodsninger og afstivninger af forskellige godstyper opbevaring af surringsgrej i henhold til gældende bestemmelser og anvisninger læsning og surring af køretøjet med forskellige godstyper således at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides nationale og internationale fragtbreve procedure for evt modtagelse af skadet gods godsforsikringer, ansvar for godsets beskadigelse samt foranstaltninger over for kunde og forsikringsselskab i tilfælde af skader Gaffeltruck - certifikat B (7 dage) betjening af fem forskellige typer gaffeltrucks med forskellig opbygning og udstyr under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav betjening af selvkørende gaffelstabler korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad blokstabling aflæsning af forskellige typer af belastningsdiagrammer dagligt vedligehold og eftersyn lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU`s maskindirektiv eget arbejdsmiljø/ergonomi elementær brandbekæmpelse førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere Betjening af teleskoplæssere (3 dage) grave- og læsseopgaver med teleskoplæssere bedømmelse af teleskoplæsserens manøvreevne tyngdepunkt og stabilitet i henhold til lastdiagram dagligt og ugentligt vedligehold i henhold til betjeningsvejledning kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø i forbindelse til at arbejde med teleskoplæsser 7

8 Lagerstyring (2 dage) normalt forekommende opgaver i forbindelse med lagerstyring håndtering af lagerets papirrutiner varenummersystemer (varekataloger) lokations- og genfindingssystemer optimale vareplaceringer EDB-lagerstyring (3 dage) anvendelse af IT-lagerstyringsprogram registrering af varetilgange og vareafgange registrering af optælling registrering af vareplacering Anhugning på byggepladsen (3 dage) vurdering, planlægning og udførelse af anhugning af bygningsmaterialer og -komponenter mv. almindeligt forekommende anhugningsudstyr belastningsregler, SWL-mærkning og kassationsgrænser vurdering af placeringen af byrdens tyngdepunkt identifikation og vurdering af forskellige risikomomenter ved anhugning og løft, herunder vurdering af skarpe kanter på byrden, skridningseffekt og løse genstande dirigering af anhugnings- og transportprocessen ved hjælp af gældende standardtegn eller ved brug af radiokommunikation, bl.a. i forbindelse med løft hvor kranføreren ikke kan se byrden under løftet. AMU - udstyr, værktøj og materialer De uddannelser, der præsenteres i dette afsnit, udbydes af en række skoler landet over. Lysbue-reparationssvejsning (15 dage) lysbuesvejsning med beklædt elektrode (proces 111) flammeskæring på grundlæggende niveau tildannelse og svejsning af kant- og stumpsømme udført i varierende godstykkelser og svejsestillinger indstilling og vedligeholdelse af svejse/skæreudstyr efter gældende forskrifter vurdering og udbedring af de mest almindeligt forekommende svejsefejl fugetildannelse, tilsatsmateriale, indstille af svejse/skæreudstyr mindre krævende skære/svejseopgaver i forbindelse med reparation MAG-reparationssvejsning (10 dage) MAG-svejsning (proces 135) svejsning af kant- og stumpsømme i varierende godstykkelser og svejsestillinger indstilling og vedligeholdelse af svejseudstyr efter gældende forskrifter 8

9 9

10 vurdering og udbedring af de mest almindeligt forekommende svejsefejl fugetildannelse, tilsatsmateriale, valg af beskyttelsesgas, indstille af svejse/skæreudstyr mindre krævende skære/svejseopgaver i forbindelse med reparation Svejsning af tykvæggede plastmaterialer (15 dage) plastsvejsning og limning af kar, tanke og rør- og ledningsanlæg varmluft-, ekstruder-, stuk-, muffe-, elektro-, og kantbuksvejsning Svejsning af plastplader (10 dage) viden om plastmaterialerne polyethylen, polypropylen og polyvinylchlorid varmluftsvejsning og extrudersvejsning af kant- og stumpsømme i henhold til gældende kvalitetsstandarder for svejsning af plastplader kantbukning af plastplader vurdering af pladesvejsningernes kvalitet anvendelse af destruktive og ikke-destruktive prøvningsmetoder reparationer af opståede fejl Systemstilladser (15 dage) uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets regler ergonomi og personlig sikkerhed opstilling, ændring og nedtagning af ramme-, enkeltsøjle- og rulle- og bukkestilladser montage af portalrammer, skærme, net, presenninger, konsoller, skakte, gitterdragere, blindrum, elhejs, udvendige opgange, rør og koblinger personlig sikkerhed i forbindelse med montagearbejdet gældende krav til konstruktion og bæreevne vurdering af underlag, faste bygningsdeles egnethed til forankring, vejrforhold, installationer, færdsel mv. mængdeberegning og tidsforbrug statiske principper arbejdsmiljølovens bestemmelser om ansvar og pligter korrekt skiltning Rulle- og bukkestillads opstilling mv. (1 dag) uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets regler opstilling, ændring og nedtagning af rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag med henblik på at stilladset er sikkert at arbejde på vurdering af om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt egen og andres sikkerhed i forbindelse med opstilling af stillads korrekt anvendelse af materiel og værktøj vurdering af jordbund, byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen vurdering af stilladsmateriellets forsvarlighed 10

11 rojektforståelse bygge og anlæg (2,1 dage) anvendelse af projekt- og udbudsmateriale som grundlag for udførelse af bygge- og anlægsprojekter de forskellige projektfaser indhold af udbudsmateriale indholdet i de forskellige typer af beskrivelser og betingelser Betjening af personlifte (2 dage) anvendelse af forskellige typer af lifte (bom-, sax- og trailerlifte) vurdering af liftens anvendelighed til den konkrete opgave viden om liftens arbejdshøjde, løftekapacitet/brug af belastningsdiagrammer, transport- og opstillingsmål opstilling af lift under hensyntagen til underlaget, stabilitet samt ydre forhold så som vind og afspærring af arbejdsområde m.v. daglig kontrol iht. betjeningsvejledningen for den pågældende lift gældende lovgivning arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker Betjening af arbejdsplatforme (2 dage) forskellige typer af arbejdsplatforme vurdering af platformens anvendelighed til den konkrete opgave på baggrund af viden om dens arbejdshøjde, løftekapacitet/brug af belastningsdiagrammer, transport- og opstillingsmål opstilling af arbejdsplatform under hensyntagen til underlaget, stabilitet samt ydre forhold så som vind og afspærring af arbejdsområde m.v. daglig kontrol i.h.t. betjeningsvejledningen for den pågældende lift gældende lovgivning arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker AMU - relationer til publikum Uddannelserne i crowd control udbydes kun af Københavns Tekniske Skole og Århus Tekniske Skole. De øvrige uddannelser, der præsenteres i dette afsnit, udbydes af en række skoler landet over. Grundlæggende crowd control (2 dage) håndtering af større menneskemængder aflæsning og vurdering af publikums mængde, adfærd og intensitet reduktion af sikkerhedsrisikoen ved håndtering af større menneskemængder med henblik på at sikre publikums og egen sikkerhed forståelse og anvendelse af beredskabsplan og sikkerhedsmanual organisationsforståelse radiokommunikation 11

12 12

13 korrekt personlig fremtræden elementær brandbekæmpelse viden om sikkerhedsmæssig korrekt opbygning af adgangskontrol, visitationsområde, adgangsforhold for brandvæsen og ambulancetjeneste, vagt- og samariterstationer samt eventområde materialer til opbygning af events, fx typer af hegn, bølgebrydere o.l. Crowd control - ledelse og praktisk planlægning (3 dage) planlægning, ledelse og vejledning ved håndtering af større menneskemængder ved forskellige typer af arrangementer - med baggrund i gældende lovgivning vurdering og vejledning om sikkerhedsrisikoen ved håndtering af større menneskemængder med henblik på at sikre publikums, medarbejderes og egen sikkerhed beredskabs- og katastrofeberedskabsplan samt sikkerhedsmanual planlægning og opbygning af adgangskontrol og visitationsområde optimale adgangsforhold for brandvæsen, ambulancetjeneste, samariterstationer, vagt og backstage område ledelse af holdarbejde tværfagligt samarbejde radio- og alternativ kommunikation Kommunikation og konflikthåndtering - service (3 dage) professionel serviceorienteret adfærd / konfliktfremmende og dæmpende adfærd i forbindelse med serviceydelser teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. forståelse for krisereaktioner samtaleteknik håndtering af aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (3 dage) interkulturel forståelse byggende på professionel respekt for forskellighed acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed interkulturelle handlemåder og værktøjer håndtering af mødet med etnisk og kulturel forskellighed i jobudøvelsen kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov differentiering af myndigheds- og serviceudøvelse 13

14 AMU - IT, dansk og matematik De uddannelser, der præsenteres i dette afsnit, udbydes af en række skoler landet over. Faglig læsning og skrivning (5 dage) fagteksters opbygning læsestrategier informationssøgning notatteknik skriftlig formidling Faglig regning og matematik (5 dage) styrkelse og videreudvikling af kundskaber inden for regning og faglig matematik med henblik på løsning af opgaver i arbejdslivet særlig træning i (efter nærmere aftale) de 4 regningsarter og brug af lommeregneren forholdsregning, herunder procenter brøker potenser og præfikser geometriske figurer areal og rumfang grafer og statistik formler og ligninger Brug af C på arbejdspladsen (3 dage) anvendelse af C koblet på virksomhedens netværk anvendelse af styresystem, anvendelse af mus og tastatur tilslutning af eksterne enheder logning på netværket hentning og lagring data fra lokale drev og netværksdrev antivirusprogram kommunikation med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support elementær fejlfinding Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage) fremstilling af grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer layoutprincipper - grundlæggende niveau præsentation 14

15 Fletning af dokument til masseproduktion (1 dag) udarbejdelse af adresselister, labels o.l. i forbindelse med udsendelse af breve, s m.v. vurdering af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter (herunder tidsmæssig gevinst) DeskTop ublishing i virksomheden (3 dage) opstilling af brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtp-program vurdering af hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave helhedsorienteret arbejde fra skitse til færdigt produkt kendskab til forskellen mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver AMU - ergonomi, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed De uddannelser, der præsenteres i dette afsnit, udbydes af en række skoler landet over. Sikkerhed ved brug af værktøj og maskiner (2,5 dag) gældende regler og anvisninger om sikkerhed ved brug af branchespecifikke maskiner og værktøjer håndværktøjer, hjælpeværktøjer, udstyr samt luft-, hydraulik- og eldrevne værktøjer inden for det branchespecifikke område under hensyn til egen og andres sikkerhed personlige værnemidler love, regler og anvisninger om personlig beskyttelsesforanstaltninger Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj (1 dag) vurdering af mulige farer og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af maskiner og værktøj der afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet udførelse af varmt arbejde med gnistproducerende værktøj (skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, varmluftpistol o.l.), brandteknisk korrekt nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes indretning af arbejdspladsen forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning brandslukning på arbejdspladsen Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job (2 dage) generelle arbejdsmiljøforhold samspillet mellem den teknologiske udvikling, samfundsudviklingen og arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte virksomhed og den generelle udvikling på arbejdsmiljøområdet aktuelle arbejdsmiljøproblemer inden for eget brancheområde anvendelse af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde fx arbejdspladsvurdering søgning af information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger der kan anvendes i arbejdsmiljøarbejdet 15

16 Ergonomi i forhold til ufaglærte og faglærte job (2 dage) grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer, der påvirker kroppen, når den arbejder forebyggelse af arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat (3,2 dage) obligatorisk certifikatuddannelse for personer, der arbejder med fremstilling af mad i kantiner, cafeteriaer, pizzeriaer, institutionskøkkener m.v. overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad relevante branchekoder risikoanalyse kritiske punkter systematiske overvågningsprocedurer udførelse af egenkontrol i produktion mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer gennemgang af de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer principper for god personlig hygiejne og produktionshygiejne kendskab til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater AMU - kvalitetsstyring, arbejdsorganisering og kommunikation De uddannelser, der præsenteres i dette afsnit, udbydes af en række skoler landet over. Kvalitetsstyring i virksomheden (3 dage) specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde GKH-principperne (planlægge, gennemføre, kontrollere og handle), med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer udarbejdelse af instruktioner auditering Logistik og samarbejde (5 dage) teori om logistik virksomhedens samlede logistikkæde vare- og informationsstrømme problemløsning under hensyn til de valgte styringsprincipper 16

17 Teambuilding for selvstyrende grupper (2 dage) mekanismer der skaber en højtydende gruppe forbedringsområder i en gruppe anvendelse af en lærings- og teamrollemodel procesanalyse iværksættelse af støtteaktiviteter som et team har brug for Kunde/leverandørforhold for operatører (1 dag) kunde- og leverandørforholdet i kvalitetsstyrings sammenhænge personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de produkter/ydelser der leveres korrekt information og kommunikation i kunde- og leverandørsammenhæng Instruktionsteknik (3 dage) planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af instruktioner der sætter modtageren i stand til at handle korrekt instruktion af kolleger ud fra en viden om, hvad der hæmmer og fremmer læreprocessen opfølgning op på instruktioner Kommunikation i teams (3 dage) forbedring af kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer omsætning af væsentlige informationer til beslutning og handling forbedring af egen kommunikation med henblik på at meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige beskrivelse af informationsstrømme i virksomheden med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation anvendelse af IT-hjælpemidler i arbejdet med kommunikation Førstehjælp Førstehjælp - grundkursus (12 timer - kan holdes over 2-4 dage) teoretisk og praktisk kendskab til grundlæggende førstehjælp med henblik på at kunne hjælpe en syg eller tilskadekommen person i de vigtige minutter, indtil læge eller redningsmandskab overtager ansvaret organisering af førstehjælpen, kunstigt åndedræt, hjertemassage, livstruende blødninger, forbrændinger, forfrysninger og ætsninger, hjernerystelse og kraniebrud, knoglebrud, forstuvninger, ledskred, småskader. Kurset udbydes ikke i AMU-regi. Kontakt i stedet Dansk Røde Kors, oplysningsforbund eller lignende organisationer. 17

18 FVU - Forberedende Voksenundervisning Kort om FVU FVU er et tilbud til alle, som har svært ved læsning, stavning eller skrivning eller som har svært ved regning og matematik. For at kunne tilpasse undervisningen til den enkelte deltager, bør alle gennemgå en test, hvor den enkeltes niveau og konkrete behov for undervisning inden for dansk eller matematik, bliver afklaret. Hvis man gennemgår alle FVU-trin, slutter man på et niveau, der omtrent svarer til folkeskolens 9. klasse. FVU udbydes fortrinsvis af VUC (voksenuddannelsescentrene). Lokalt kan der være andre udbydere (AOF eller andre oplysningsforbund, erhvervsskoler eller handelsskoler). FVU kan gennemføres i et tæt samarbejde med virksomheden, hvor undervisningen passes ind i arbejdsgangen. Undervisningen kan også foregå på arbejdspladsen eller i fagforeningen, eller andre steder hvor der er lokaler og deltagere. Nærmeste VUC giver nærmere oplysning mulighederne. Man er naturligvis også altid velkommen til at henvende sig til en af branchens organisationer. Se listen bagest i denne pjece. 18

19 19

20 Yderligere oplysninger Hvis du har uafklarede spørgsmål vedrørende uddannelse inden for festudlejningsbranchen, så spørg. Branchens organisationer kan altid kontaktes. Det samme gælder Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) samt AMU Nordjylland. AMU Nordjylland, uddannelseschef Frede Holst Andersen, tlf Foreningen af Danske Festudlejere, Heine edersen, tlf Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS), tlf F, oul Christensen, tlf Handel, Transport og Service, Verner Seibæk, tlf Hvis du har adgang til Internettet, så kig på disse hjemmesider: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, UddannelsesNyt fra 3F, HTS, Handel, Transport og Service, AMU Nordjylland, Om VEU-godtgørelse: Om Statens Voksenuddannelsesstøtte: Om VEUD-praktikpladstilskud: se beskæftigelsesregionens hjemmeside: Denne pjece er udgivet i et samarbejde mellem AMU Nordjylland Foreningen af Danske Festudlejere Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat HTS, Handel, Transport og Service (HTS) Fagligt Fælles Forbund (3F) Redaktion: Heine edersen, Ellen Larsen og oul Christensen Layout: Lars Thomsen Fotos: Harry Nielsen 3F varenummer 6116 Yderligere eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til 3F på telefon

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. Husk din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. 1. halvår 2012

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. Husk din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. 1. halvår 2012 Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere 1. halvår 2012 Husk din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Har du svært ved at læse/stave? Kontakt os i god tid. Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk.

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse chauffør Speciale Renovationschauffør 49-55, 20,

Læs mere

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 66, 68 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik

Læs mere

6-ugers kursuspakke for byggebranchen

6-ugers kursuspakke for byggebranchen 6-ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg HANSENBERGteknia bygge & anlæg Efterår 2015 1 Tømrerkurser AMU-mål Dato Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 48 PUTAU 45362 23.11.15 24.11.15 25.11.15

Læs mere

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Eventassistent 1. skoleophold Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Idéudvikling og storytelling Forløbet er bygget op omkring en projektopgave med kulturhistorisk baggrund, hvor

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Forslag til IGU forløb Bygge- og Anlægsbranchen

Forslag til IGU forløb Bygge- og Anlægsbranchen Forslag til IGU forløb Bygge- og Anlægsbranchen Et særligt uddannelsesforløb for tosprogede inden for AMU Forløbet varer 20 uger, hvor der veksles mellem skole og arbejde i den virksomhed IGUeleven er

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 93,8 2100 IV, salg af kurser og konferencer

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING TAG DIT AMU KURSUS I SLAGELSE Metalsvejsning Svejsning er et stort og spændende arbejdsområde inden for metalindustrien, og efterspørgslen efter kvalificerede svejsere er stor.

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24

Læs mere

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2 Udkast til ændring 10. februar 2017 af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks,

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING INDEN KURSETS START Der vil blive foretaget en individuel visitation, så indplaceringen i et forløb bliver så korrekt som muligt. EFTER ENDT KURSUSFORLØB Efter kursusforløbet, kan

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER AMU-KURSER FÅ DEN NYESTE VIDEN KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ LEARNMARK.DK/KURSER KURSER MÅLRETTET GODSCHAUFFØRER GAFFELTRUCK CERTIFIKATKURSUS B Efter kurset er du i

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Grundlag for arbejdsmarkedsuddannelsen

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkerheds- og certifikatkurser

Sikkerheds- og certifikatkurser 2015 Sikkerheds- og certifikatkurser Vi har i dette katalog samlet en vifte af kurser inden for lovpligtig sikkerhed og certifikater. Nogle kurser er tværfaglige, mens andre henvender sig til særlige brancher.

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

VÆRKSTEDSKURSER TIL CAMPING BRANCHENS MEDLEMMER

VÆRKSTEDSKURSER TIL CAMPING BRANCHENS MEDLEMMER VÆRKSTEDSKURSER TIL CAMPING BRANCHENS MEDLEMMER 2017 www.campingbranchen.dk El-kursus for Camping Branchen (maks. 15 deltagere) Campingvogne og campingbiler (autocampere) er omfattet af stærkstrømsbekendtgørelsen.

Læs mere

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER VARMT ARBEJDE - KURSUS Varmt arbejde omfatter bygningsarbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme og derfor kan være årsag

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente Fremtiden tilhører de kompetente 2013 www.amu-fyn.dk FIND KURSET PÅ VORES HJEMMESIDE - NEMT OG ENKELT Find kurset under fanebladet Kurser eller brug søgefunktionen under Søg/ hjælp. Find inspiration og

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2757 Titel: Plastsvejsning Kort titel: Plast Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Plastsvejsning indebærer sammenføjning

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever 40602 Sikkerhed ved polyesterstøbning 100 3 100 42893 Reparation af vingestrukturer 100 3 100 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 100 6 100 47209 Støbning af epoxy komposit emner 100

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

SVEJSNING METALINDUSTRI

SVEJSNING METALINDUSTRI SVEJSNING METALINDUSTRI Svejseuddannelser AMU-Vest - en del af EnergiMetropol Esbjerg Spangsbjerg Møllevej 304-306 6705 Esbjerg Ø Telefon 79 14 03 22 inst@amu-vest.dk www.amu-vest.dk Når kurser er bedst

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Forside Kvikguide 014 Transport- & lagerkurser 14.01.014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 600 Aabenraa Telefon 741 44 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Eventkoordinator. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding

Eventkoordinator. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Eventkoordinator 1. skoleophold Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Idéudvikling og storytelling Forløbet er bygget op omkring en projektopgave med kulturhistorisk baggrund, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling forord TRIVSEL VÆKST OG UDVIKLING Kompetente veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed og organisation.

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr.

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 14 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2018 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Uge 3 2018 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med asbestholdige

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd. Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser 15.01.2016 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig elektronisk

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 13 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 5 2017 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH 2011 Postale kernemål Juli 2011 Industriens Uddannelser JH Side 2 40162 Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer, 2 dage Deltageren kan som fører af 2-/3- hjulet motorkøretøj, efter gennemført uddannelse

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 2016

JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 2016 JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 06 Find flere kurser på www.learnmark.dk/amu JOBRETTET UDDANNELSE Denne liste indeholder de kurser og uddannelsesforløb, du som ledig, kan deltage på fra. ledighedsdag,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Jensen Group 04.10.2012 1

Jensen Group 04.10.2012 1 Jensen Group 75 år siden 1. generation reparations værksted 52 år siden 2. generation første produkt i vaskeri industrien 15 år siden 3. generation komplette vaskerier, verdens omspændende netværksorganisation

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Uddannelsesforløb for medarbejdere på genbrugspladser

Uddannelsesforløb for medarbejdere på genbrugspladser Oplæg til uddannelsesforløb for medarbejdere på genbrugspladser Baggrund for oplægget Jobindholdet og kravene til medarbejdernes viden og kunnen er steget meget og vurderes fortsat at ville stige, og der

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere