13107/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13107/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 14. og 15. oktober /19 1

2 INDHOLD 1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af A-punkter Ikkelovgivningsmæssig liste... 3 Side FISKERI 3. Forordning om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder i Østersøen... 3 LANDBRUG 4. Meddelelse om intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove EU's skovstrategi efter Lovgivningsmæssige forhandlinger 6. Reformpakken for den fælles landbrugspolitik efter Markedssituationen Eventuelt FISKERI 9. EU-Norge: årlige konsultationer for ICCAT's årsmøde (den november 2019 i Palma de Mallorca)... 9 Lovgivningsmæssige forhandlinger 11. Forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond... 9 *** 13107/19 2

3 SAMLINGEN MANG DEN 14. OKTOBER Vedtagelse af dagsordenen Rådet vedtog dagsordenen i 12687/19. Senere på dagen nåede Rådet til enighed om, at punkt 8 g), h) og i) skulle drøftes på en offentlig samling. 2. Godkendelse af A-punkter Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1 Rådet godkendte A-punkterne i 12831/19, herunder de COR- og REV-dokumenter, der var forelagt til vedtagelse. I forbindelse med følgende punkter læses dokumenterne således: Retlige og indre anliggender 7. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO): afgørelse om udpegelse af den europæiske chefanklager Vedtagelse godkendt af Coreper 2 den / /19 + REV 1 (da, el, fi, et, hu, pl, sk, sl, bg) + REV 2 (cs) EPPO FISKERI 3. Forordning om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder i Østersøen (Retsgrundlag foreslået af Kommissionen: artikel 43, stk. 3, i TEUF) Politisk enighed 12849/ /19 3

4 LANDBRUG 4. Meddelelse om intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove Forelæggelse ved Kommissionen Udveksling af synspunkter 12492/19 + COR /1/19 REV 1 + REV 1 ADD 2-3 Rådet noterede sig Kommissionens forelæggelse af meddelelsen, der blev offentliggjort i juli 2019, om intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove. Delegationerne havde en orienterende debat på grundlag af et baggrundsdokument udarbejdet af formandskabet. Ministrene så positivt på meddelelsen, som indeholder fem prioriteter og 36 nøgletiltag. Desuden bakkede de generelt op om formandskabets plan om at få vedtaget rådskonklusioner om dette emne inden udgangen af EU's skovstrategi efter 2020 Udveksling af synspunkter 12491/19 Rådet drøftede fremtiden for skovstrategien efter 2020 på grundlag af et baggrundsdokument udarbejdet af formandskabet. Ministrene støttede kraftigt forberedelsen af en mere robust ramme for yderligere at forbedre koordineringen og sammenhængen mellem EU's og medlemsstaternes skovrelaterede politikker. Rådet noterede sig oplysningerne fra den tjekkiske delegation om den fælles erklæring fra landbrugsministrene for Visegradlandene (Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Polen og Slovakiet), Bulgarien, Kroatien og Slovenien om skove, bæredygtig skovforvaltning og tilpasning til klimaændringer /19 4

5 Lovgivningsmæssige forhandlinger (Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union) 6. Reformpakken for den fælles landbrugspolitik efter 2020 a) Forordning om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik b) Horisontal forordning c) Forordning om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter Status 12693/19 + COR 1 Rådet noterede sig formandskabets statusrapport om gennemgangen af Kommissionens forslag til den fælles landbrugspolitik efter 2020, jf /19 + COR1 (en). Rådet noterede sig også delegationernes holdninger til det spørgsmål, der er fremsat deri, og som skulle bruges til at planlægge de kommende møder under det finske formandskab. Rådet noterede sig også en erklæring fra den franske delegation om budgettet for den fælles landbrugspolitik, der var undertegnet af den østrigske, bulgarske, cypriotiske, tjekkiske, estiske, franske, ungarske, græske, irske, lettiske, litauiske, luxembourgske, polske, portugisiske, rumænske, slovakiske og spanske delegation, jf /19, og delegationernes bemærkninger. 7. Markedssituationen Orientering ved Kommissionen Rådet noterede sig Kommissionens orientering om den seneste markedsudvikling, orienteringen ved den italienske delegation og delegationernes bemærkninger /19 5

6 Eventuelt 8. Landbrug a) Fælles erklæring fra landbrugsministrene for Visegradlandene (Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Polen og Slovakiet), Bulgarien, Kroatien og Slovenien om skove, bæredygtig skovforvaltning og tilpasning til klimaændringer Orientering ved den tjekkiske delegation på vegne af den bulgarske, kroatiske, tjekkiske, ungarske, polske, slovakiske og slovenske delegation 12883/19 Punkt 8 a), blev behandlet under punkt 5. b) Erklæring fra landbrugsministrene for Østrig, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Frankrig, Ungarn, Grækenland, Irland, Letland, Litauen, Luxembourg, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Spanien med en opfordring til, at budgettet for den fælles landbrugspolitik imødegår de nye udfordringer, som europæisk landbrug og skovbrug står over for Orientering ved den franske delegation på vegne af den østrigske, bulgarske, cypriotiske, tjekkiske, estiske, franske, ungarske, græske, irske, lettiske, litauiske, luxembourgske, polske, portugisiske, rumænske, slovakiske og spanske delegation 12894/19 Punkt 8 b) blev behandlet under punkt 6. c) Alvorlige skader forårsaget af Halyomorpha halys inden for frugt- og grøntsagssektoren Orientering ved den italienske delegation 12882/19 Punkt 8 c) blev behandlet under punkt 7. d) Europæisk bioøkonomikonference 2019 (den juli 2019 i Helsingfors) Orientering ved formandskabet 12539/19 Rådet noterede sig formandskabets orientering om den europæiske bioøkonomikonference 2019, der fandt sted i juli 2019 i Helsingfors, på grundlag af 12539/19, og delegationernes reaktioner herpå /19 6

7 e) Resultat af ministerkonferencen "Styrkelse af frembringelse og overførsel af viden for at opnå fremskridt med henblik på landbrug og landdistrikter" (den 23. august 2019 i Ptuj, Slovenien) Orientering ved den slovenske delegation f) Fælles erklæring fra Danmark, Estland, Frankrig, Italien og Letland om forvaltning af ulve Orientering ved den franske delegation på vegne af den danske, estiske, franske, italienske og lettiske delegation g) WTO-tvist mellem Airbus og Boeing: konsekvenser for EU's landbrugsfødevaresektor Orientering ved den spanske delegation 12886/ / /19 Rådet noterede sig orienteringen ved den spanske, italienske og franske delegation, medlemsstaternes reaktioner og Kommissionens bemærkninger. h) USA's tillægstold på visse europæiske landbrugsfødevarer Orientering ved den italienske delegation 12884/19 Punkt 8 h) blev behandlet under punkt 8 g). i) Tillægstold på visse europæiske produkter, der kommer ind på det amerikanske marked Orientering ved den franske delegation 12976/19 Punkt 8 i) blev behandlet under punkt 8 g). j) Afrikansk svinepest: Status Orientering ved Kommissionen 12570/19 Rådet noterede sig Kommissionens orientering om status for situationen med hensyn til afrikansk svinepest og bemærkningerne fra flere delegationer og Kommissionens svar på disse bemærkninger /19 7

8 k) Fælles erklæring fra landbrugsministrene for Visegradlandene (Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Polen og Slovakiet), Bulgarien, Kroatien, Rumænien og Slovenien om bekæmpelse af afrikansk svinepest (ASF) i Den Europæiske Union Orientering ved den tjekkiske delegation på vegne af den bulgarske, kroatiske, tjekkiske, ungarske, polske, rumænske, slovakiske og slovenske delegation 12881/19 Rådet noterede sig orienteringen ved den tjekkiske delegation om den fælles erklæring om bekæmpelse af afrikansk svinepest og andre bemærkninger fra flere delegationer og fra Kommissionen. l) Fødevaresikkerhed: status vedrørende de vigtigste spørgsmål Orientering ved Kommissionen 12861/19 Rådet noterede sig Kommissionens orientering om status for de vigtigste spørgsmål vedrørende fødevaresikkerhed og beslægtede aktiviteter og bemærkningerne fra flere delegationer og Kommissionens svar herpå. Rådet noterede sig den belgiske delegations anmodning vedrørende nye tilfælde af listeria i Den Europæiske Union. Rådet noterede sig også bemærkningerne fra flere delegationer og Kommissionens svar. m) Nye tilfælde af listeria i Den Europæiske Union Orientering ved den belgiske delegation 13003/19 Punkt 8 m) blev behandlet under punkt 8 l) /19 8

9 SAMLINGEN TIRSG DEN 15. OKTOBER 2019 FISKERI 9. EU-Norge: årlige konsultationer for 2020 Udveksling af synspunkter 10. ICCAT's årsmøde (den november 2019 i Palma de Mallorca) Udveksling af synspunkter 12702/ /1/19 REV 1 Lovgivningsmæssige forhandlinger (Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union) 11. Forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Delvis generel indstilling 1) 12660/1/19 REV /19 ADD 1 Rådet nåede frem til en delvis generel indstilling til de resterende artikler, der ikke er omfattet af den delvise generelle indstilling, der blev indgået i juni Førstebehandling Punkt på grundlag af et forslag fra Kommissionen Offentlig debat foreslået af Kommissionen. 1) Når Rådet vedtager en generel indstilling eller en delvis generel indstilling, efter at Europa- Parlamentet har fastlagt sin førstebehandlingsholdning, handler det ikke i henhold til artikel 294, stk. 4 og 5, i TEUF /19 9

Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1

Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. oktober 2019 (OR. en) 12687/19 OJ CONS 52 AGRI 473 PECHE 417 FORELØBIG GSORDEN RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) ECCL, Luxembourg 14.

Læs mere

11265/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332

11265/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 15. juli 2019 11265/19

Læs mere

7596/19 1 LIFE.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 8. april 2019 (OR. en) 7596/19 PV CONS 14 AGRI 151 PECHE 129

7596/19 1 LIFE.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 8. april 2019 (OR. en) 7596/19 PV CONS 14 AGRI 151 PECHE 129 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 2019 (OR. en) 7596/19 PV CONS 14 AGRI 151 PECHE 129 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 18. marts 2019 7596/19

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet)) 27. og 28.

UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet)) 27. og 28. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2019 (OR. en) 9689/19 PV CONS 28 COMPET 432 IND 184 MI 475 RECH 278 ESPACE 54 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne

Læs mere

13984/17 gng/pfw/bh 1 DG B LIMITE DA

13984/17 gng/pfw/bh 1 DG B LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2017 (OR. en) 13984/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PV/CONS 60 AGRI 600 PECHE 428 3571. samling i Rådet for Den Europæiske Union (landbrug

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) 9535/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 30 COMPET 330 IND 112 RECH 211 ESPACE 33 3470. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

10106/19 ADD 1 1 JAI LIMITE DA

10106/19 ADD 1 1 JAI LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. juni 2019 (OR. en) 10106/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 31 JAI 665 COMIX 303 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender)

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

7235/19 1 JAI. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 27. marts 2019 (OR. en) 7235/19 PV CONS 11 JAI 251 COMIX 145

7235/19 1 JAI. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 27. marts 2019 (OR. en) 7235/19 PV CONS 11 JAI 251 COMIX 145 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2019 (OR. en) 7235/19 PV CONS 11 251 COMIX 145 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender) 7. og 8. marts 2019

Læs mere

13016/17 1 DG B LIMITE DA

13016/17 1 DG B LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2017 (OR. en) 13016/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PV/CONS 51 AGRI 533 PECHE 380 3562. samling i Rådet for Den Europæiske Union (landbrug

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2015 (OR. fr)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2015 (OR. fr) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2015 (OR. fr) 13602/15 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 55 AGRI 558 PECHE 408 3418. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

10699/19 1 TREE.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 17. juli 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197

10699/19 1 TREE.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 17. juli 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (miljø) 26. juni 2019 10699/19 1 INDHOLD 1.

Læs mere

8043/18 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 8043/18 PV CONS 22 AGRI 174 PECHE 124

8043/18 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 8043/18 PV CONS 22 AGRI 174 PECHE 124 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 8043/18 PV CONS 22 AGRI 174 PECHE 124 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 16. april 2018 8043/18

Læs mere

10428/1/19 REV 1 1 LIFE

10428/1/19 REV 1 1 LIFE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2019 (OR. en) 10428/1/19 REV 1 PV CONS 35 AGRI 309 PECHE 296 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 18. juni 2019

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. maj 2016 (OR. en) UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 7907/1/16 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 18 AGRI 185 PECHE 135 3459. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

10458/17 jb/jb/ikn 1 DG E LIMITE DA

10458/17 jb/jb/ikn 1 DG E LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2017 (OR. en) 10458/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PV/CONS 37 ENV 630 CLIMA 194 3550. samling i Rådet for Den Europæiske Union (miljø) den

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

Læs mere

PUBLIC. Bruxeles,den26.januar2011(01.02) (OR.en) RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION 14770/10 LIMITE PV/CONS48 AGRI395 PECHE227

PUBLIC. Bruxeles,den26.januar2011(01.02) (OR.en) RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION 14770/10 LIMITE PV/CONS48 AGRI395 PECHE227 ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den26.januar2011(01.02) (OR.en) 14770/10 LIMITE PUBLIC PV/CONS48 AGRI395 PECHE227 UDKASTTILPROTOKOL 1 Vedr.: 3033.samlingiRådetforDenEuropæiskeUnion(LANDBRUGOGFISKERI)den

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

10105/19 1 TREE.2. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10105/19 PV CONS 30 TRANS 374 TELECOM 253 ENER 323

10105/19 1 TREE.2. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10105/19 PV CONS 30 TRANS 374 TELECOM 253 ENER 323 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10105/19 PV CONS 30 TRANS 374 TELECOM 253 ENER 323 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (transport, telekommunikation og

Læs mere

Lovgivningsmæssig liste (offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)

Lovgivningsmæssig liste (offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juni 2019 (OR. en) 9704/19 OJ CONS 31 TRANS 359 TELECOM 243 ENER 277 FORELØBIG GSORDEN RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (transport, telekommunikation og energi)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

15921/17 ADD 1 1 DPG

15921/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) 15921/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 79 TRANS 574 TELECOM 375 ENER 525 3590. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER/HANDEL)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2616. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 15. februar 2017 Kl.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2010 KOM(2010)410 endelig 2010/0222 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS,

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) PUBLIC 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3480. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 ConseilUE Rådetfor DenEuropæiskeUnion PUBLIC Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 Interinstitutionelsag: 2014/0151(NLE) LIMITE CLIMA70 ENV618 ENER317 ONU85 ISL32 LOVGIVNINGSMÆSSIGERETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER

Læs mere

PUBLIC. 8070/17 gng/kb/mbn/ikn 1 DG B LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 LIMITE

PUBLIC. 8070/17 gng/kb/mbn/ikn 1 DG B LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 LIMITE Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 17 AGRI 190 PECHE 144 3529. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

9535/16 1 DG G LIMITE DA

9535/16 1 DG G LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) 9535/16 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PV/CONS 30 COMPET 330 IND 112 RECH 211 ESPACE 33 3470. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

ONSDAG DEN 4. OKTOBER 2017 (kl )

ONSDAG DEN 4. OKTOBER 2017 (kl ) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2017 (OR. en) 12751/17 OJ CRP1 33 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2643. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 4. og 6. oktober 2017

Læs mere

15565/17 1 DG G LIMITE DA

15565/17 1 DG G LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2017 (OR. en) 15565/17 LIMITE PV/CONS 71 ECOFIN 1107 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3582. samling i Rådet for Den Europæiske Union (økonomi og finans)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

10725/17 1 DG E. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10725/17 PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312

10725/17 1 DG E. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10725/17 PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10725/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312 3554. samling i Rådet for Den Europæiske Union (transport,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juli 2015 (OR. en) 10171/15 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 35 SOC 425 EMPL 277 SAN 192 CONSOM 113 3398. samling i Rådet for Den Europæiske Union (BESKÆFTIGELSE,

Læs mere

14173/15 ADD 1 1 DPG

14173/15 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2015 (OR. en) 14173/15 ADD 1 PV/CONS 64 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3427. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE ANLIGGENDER), den

Læs mere

15264/18 1 JAI. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) 15264/18 PV CONS 70 JAI 1257 COMIX 691

15264/18 1 JAI. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) 15264/18 PV CONS 70 JAI 1257 COMIX 691 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) 15264/18 PV CONS 70 1257 COMIX 691 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender) 6. og 7. december

Læs mere

9002/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164

9002/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 3464. samling i Rådet for Den Europæiske Union (LANDBRUG OG FISKERI)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. november 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. november 2016 (OR. en) 13345/16 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 50 ENV 662 CLIMA 142 3491. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (25.11) (OR. en) 17270/11 OJ/CONS 72 EDUC 275 JEUN 75 CULT 107 SPORT 45

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (25.11) (OR. en) 17270/11 OJ/CONS 72 EDUC 275 JEUN 75 CULT 107 SPORT 45 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. november 2011 (25.11) (OR. en) 17270/11 OJ/CONS 72 EDUC 275 JEUN 75 CULT 107 SPORT 45 FORELØBIG GSORDEN til forelæggelse 3128. samling i RÅDET FOR DEN

Læs mere

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) 14629/16 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 3501. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. december 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. december 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. december 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248 FORELØBIG GSORDEN for: 2476. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (LANDBRUG OG FISKERI)

Læs mere

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. samling i Rådet for Den Europæiske Union (beskæftigelse,

Læs mere

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler.

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler. Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2002 (30.09) (OR. en) PUBLIC 12026/02 LIMITE ELARG 267 A-PUNKTS-NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité til: Rådet Vedr.: UDVIDELSEN

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

10375/17 jb/jb/ikn 1 DG B

10375/17 jb/jb/ikn 1 DG B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2017 (OR. en) 10375/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 35 SOC 485 EMPL 372 SAN 251 CONSOM 263 3548. samling i Rådet for Den Europæiske Union (Beskæftigelse,

Læs mere

10431/17 1 DG G LIMITE DA

10431/17 1 DG G LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2017 (OR. en) 10431/17 LIMITE PV/CONS 36 ECOFIN 553 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3549. samling i Rådet for Den Europæiske Union (økonomi og finans)

Læs mere

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) 7621/16 Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig.

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2006 (27.02) (OR. fr) 5789/06 ADD 1 PV/CONS 3 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2705. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) dato: fredag den 8. september 2006 (kl. 10.

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) dato: fredag den 8. september 2006 (kl. 10. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2006 (07.09) (OR. en) 12422/06 OJ/CRP1 29 FORELØBIG GSORDEN for: 2151. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) dato: fredag den 8.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8638/1/17 REV 1 OJ CRP2 16 COMIX 307 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2626. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 3. maj

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 29. november 2005 (OR. en) 14779/05 OJ CONS 65 TRANS 247 TELECOM 135 ENER 181

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 29. november 2005 (OR. en) 14779/05 OJ CONS 65 TRANS 247 TELECOM 135 ENER 181 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. november 2005 (OR. en) 14779/05 OJ CONS 65 TRANS 247 TELECOM 135 ENER 181 FORELØBIG GSORDEN for: 2695. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (TRANSPORT,

Læs mere

10049/19 jb/js/ag/ef 1 ECOMP.2B

10049/19 jb/js/ag/ef 1 ECOMP.2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0196(COD) 10049/19 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet FSTR 106 REGIO 142

Læs mere

PUBLIC. 9489/17 la/top/bh 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440

PUBLIC. 9489/17 la/top/bh 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 27 RELEX 440 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3540. samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender/udvikling)

Læs mere

9019/15 ag/lao/hsm 1 DPG

9019/15 ag/lao/hsm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2015 (OR. en) 9019/15 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: OJ CONS 29 COMPET 234 RECH 144 ESPACE 10 3392. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

10429/19 1 GIP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 26. juni 2019 (OR. en) 10429/19 PV CONS 36

10429/19 1 GIP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 26. juni 2019 (OR. en) 10429/19 PV CONS 36 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2019 (OR. en) 10429/19 PV CONS 36 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (almindelige anliggender) 18. juni 2019 10429/19 1 INDHOLD Side

Læs mere

14766/1/18 REV 1 1 TREE.1.C

14766/1/18 REV 1 1 TREE.1.C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2019 (OR. en) 14766/1/18 REV 1 PV CONS 62 EDUC 440 JEUN 153 CULT 153 SPORT 89 AUDIO 110 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (uddannelse,

Læs mere

8124/2/19 REV 2 1 GIP.1

8124/2/19 REV 2 1 GIP.1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2019 (OR. en) 8124/2/19 REV 2 OJ CRP2 13 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 5. april

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6489/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 6 EDUC 58 JEUN 27 CULT 18 AUDIO 17 SPORT 10 3518. samling i Rådet

Læs mere

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR STATISTIK 15/09/2008 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Eurobarometer, Standard (EB 69) Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede

Læs mere

PUBLIC 15921/17 1 DG E LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) 15921/17 LIMITE

PUBLIC 15921/17 1 DG E LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) 15921/17 LIMITE Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) 15921/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: LIMITE PV/CONS 79 TRANS 574 TELECOM 375 ENER 525 3590. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien. AL Albanien T T T.

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien. AL Albanien T T T. Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T T T BG Bulgarien T

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. maj 2017 (OR. en) 9692/17 OJ CRP1 20 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2630. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 31. maj 2017 Kl.: 10.00

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

9615/16 ADD 1 sr/js/ikn 1 GIP 1B

9615/16 ADD 1 sr/js/ikn 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 9615/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 31 EDUC 216 JEUN 40 CULT 50 AUDIO 71 SPORT 23 3471. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en) 7493/17 PTS A 23 LISTE OVER A-PUNKTER Vedr.: 3528. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender) Dato: 27.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

15576/1/17 REV 1 1 DG B

15576/1/17 REV 1 1 DG B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2018 (OR. en) 15576/1/17 REV 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 73 EMPL 614 SOC 805 SAN 461 CONSOM 393 3583. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere