Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen"

Transkript

1 Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet ser efter, når de kommer på tilsyn i detailhandlens virksomheder, og hvilke forhold I derfor skal have styr på for at undgå reaktioner fra Arbejdstilsynet. Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen BAR Handel Fællessekretariatet Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Arbejdstagersekretariatet HK HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Fax: Branchevejledningen kan købes hos varenr Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag 2007 ISBN Arbejdsgiversekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Sekretariatet for lederne Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: HK varenummer: ynet kommer Når Arbejdstilsynet besøg i detail på besøg i detailha BAR HANDEL BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILHANDELSOMRÅDET

2 Indholdsfortegnelse Arbejdstilsynets pligt til at føre tilsyn Screening Arbejdstilsynets pligt til at føre tilsyn Tilpasset tilsyn Opfølgningstilsyn Detailtilsyn Det skal I have styr på i korte træk Arbejdstilsynets reaktioner Smiley-ordningen Arbejdstilsynet har til opgave at føre tilsyn med, om virksomhederne overholder arbejdsmiljølovgivningen. Det vil sige om virksomhedernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i orden og om de formelle regler om APV og sikkerhedsorganisering er opfyldt. Tilsynsbesøgene på virksomhederne gennemføres af en eller flere tilsynsførende. En tilsynsførende er en myndighedsperson, der har faglig kompetence på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet har ret til at føre tilsyn på hele virksomheden. De tilsynsførende har også ret til at tale med alle medarbejdere. Når Arbejdstilsynet skal vurdere det psykiske arbejdsmiljø, bruger de flere forskellige metoder, fx spørgeguides, samtaler med enkeltpersoner og gruppeinterview. Anvendelsen af systematiske samtaler med enkeltpersoner og gruppeinterview forudsætter ledelsens og de ansattes accept. Arbejdstilsynet bruger forskellige tilsynsmetoder, når de kontrollerer arbejdsmiljøet på virksomhederne, men det er de samme krav, der gælder til arbejdsmiljøet, uanset tilsynsmetode. 1 Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for detailhandelsområdet og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i branchens virksomheder. BAR Handel er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet og er nedsat i henhold til arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 2 Kort om tilsyn Screening Hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø Formål: At finde frem til de virksomheder, der har eller kan have problemer og skal have et tilpasset tilsyn Alle virksomheder med ansatte bliver screenet Screeningsbesøget er uanmeldt Tilpasset tilsyn Grundigt tilsyn på virksomheder, hvor screeningen har vist, at der er eller kan være væsentlige problemer i virksomhedens arbejdsmiljø Formål: At kontrollere virksomhedens arbejdsmiljø og reagere, hvis der er overtrædelser af arbejdsmiljøloven Hvornår: Kort tid efter screeningen Tilpasset tilsyn er anmeldt Opfølgningstilsyn Tilsyn på virksomheder, hvor et tilpasset tilsyn eller tidligere opfølgningsbesøg har vist, at der er væsentlige problemer i virksomhedens arbejdsmiljø Formål: At følge op på påbud Hvornår: To år efter det forrige besøg Opfølgningsbesøget er uanmeldt Detailtilsyn Tilsyn med et konkret og afgrænset arbejdsmiljøproblem på virksomheden Formål: Undersøgelser af fx ulykker eller klager samt særlige branche-/områdeindsatser fra Arbejdstilsynet Detailtilsyn er uanmeldt Screening En screening er en hurtig gennemgang af arbejdsmiljøet i virksomheden og varer gennemsnitligt 2 timer. Besøget er uanmeldt. Alle virksomheder inden for detailhandlen (herefter nævnt som butikker) med ansatte får det første screeningsbesøg før 31. januar Herefter hvert 3. år. Butikker, der har et arbejdsmiljøcertifikat, bliver ikke screenet af Arbejdstilsynet. Hvordan foregår besøget? Besøget indledes oftest med et møde med ledelsen og sikkerhedsrepræsentanten eller andre repræsentanter for de ansatte. Screeningen gennemføres, selvom Arbejdstilsynet ikke kan få kontakt med en af parterne. På det indledende møde spørger Arbejdstilsynet først til butikkens egenindsats på arbejdsmiljøområdet. Det vil sige, om I har gennemført arbejdspladsvurdering (APV) og har en sikkerhedsorganisation (dog kun, hvor der er 10 eller flere ansatte) og om I har arbejdspladsbrugsanvisninger, der lever op til gældende regler og praksis. Derudover vil Arbejdstilsynet stille en række spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø. Endelig kan der være spørgsmål til fx omfanget af ulykker, hvordan de undersøges og forebygges samt til instruktion og oplæring. Derefter fortsætter besøget med en gennemgang af butikken for at se og spørge til de fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold - det materielle arbejdsmiljø. Her tager Arbejdstilsynet bl.a. udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejvisere for henholdsvis butikker, supermarkeder og varehuse. Hvad angår kontorarbejdet i butikken er Arbejdstilsynets vejviser for kontor og administration relevant. Arbejdstilsynet vil ofte stille uddybende spørgsmål til konkrete forhold i butikken, fx hvor meget der løftes, hvor ofte og hvordan. Endvidere bliver der stillet spørgsmål til det psykiske arbejdsmiljø, fx hvilke rutiner og procedurer I har for håndtering af penge. Egenindsats er den administrative og systematiske indsats virksomheden gør for at forbedre arbejdsmiljøet, bl.a. APV, organisering af arbejdsmiljøarbejdet i en sikkerhedsorganisation (for butikker med 10 eller flere ansatte), udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer, undersøgelse af ulykker og gennemførelse af instruktion og oplæring. De lovkrav der stilles til egenindsatsen kaldes formelle krav. 3

4 4 Udfald af screening Efter screeningen Ledelsen og sikkerhedsrepræsentanterne/repræsentanten for de ansatte skal informeres om resultatet af screeningen, herunder om eventuelle problemer med arbejdsmiljøet. Screeningen har 3 mulige udfald: Ingen problemer: Butikken besøges som udgangspunkt først efter 3 år, hvor den skal screenes igen Butikken får en grøn smiley 1-2 problemer med egenindsatsten og ingen materielle arbejdsmiljøproblemer: Arbejdstilsynet afgiver påbud Butikken får en gul smiley Butikken besøges som udgangspunkt først efter 3 år, hvor den skal screenes igen 3 eller flere problemer med egenindsatsen og/eller materielle arbejdsmiljøproblemer eller mistanke herom: Butikken udtages til et tilpasset tilsyn Tilpasset tilsyn Hvis Arbejdstilsynet ved screeningen ningens krav, kan Arbejdstilsynet afgive vurderer, at butikken har 3 eller flere påbud om disse forhold. problemer med egenindsatsen og/eller materielle arbejdsmiljøproblemer, kommer de på et tilpasset tilsyn, for at Efter det tilpassede tilsyn undersøge de pågældende forhold nærmere. De vil aftale tidspunktet for det tilpassede tilsyn med ledelsen, da det er ne/repræsentanten for de ansatte skal Ledelsen og sikkerhedsrepræsentanter- vigtigt, at både ledelsen og sikkerhedsorganisationen (eller en repræsen- klar over, hvilke afgørelser Arbejdstilsy- oplyses om udfaldet, således at de er tant fra de ansatte, hvis der ikke er en net påtænker at give butikken, og hvilken smiley butikken vil få på Arbejdstil- sikkerhedsorganisation) kan være til stede. synets hjemmeside. Ved det tilpassede tilsyn vil Arbejdstilsynet som udgangspunkt koncentrere udfald: Det tilpassede tilsyn har 3 mulige sig om de emner, som de ved screeningen vurderede, kunne være proble- Butikken får en grøn smiley Ingen problemer: matiske og som er baggrunden for, at Butikken besøges som udgangspunkt først efter 3 år, hvor den butikken blev udtaget til tilpasset tilsyn. Dog vil Arbejdstilsynet reagere, hvis der skal screenes igen ved gennemgangen konstateres problemer på områder, hvor der ikke var problemer ved screeningen. Butikken skal og ingen materielle arbejdsmiljøpro- 1-2 problemer med egenindsatsen inden tilsynsbesøget være skriftligt orienteret om, hvilke problemer tilsynsbe- Arbejdstilsynet afgiver påbud blemer: søget særligt vil fokusere på. Butikken får en gul smiley Butikken besøges som udgangspunkt først efter 3 år, hvor den Hvordan foregår besøget? skal screenes igen Besøget starter med et møde, hvor 3 eller flere problemer med egenindsatsen og/eller materielle Arbejdstilsynet redegør for de arbejdsmiljøproblemer, som danner baggrund arbejdsmiljøproblemer: for besøget, og som skal undersøges Arbejdstilsynet afgiver påbud. nærmere. Hvis der efter den nærmere Butikken får en rød eller gul undersøgelse viser sig at være forhold, smiley, afhængig af påbudene der ikke lever op til arbejdsmiljølovgiv- Butikken får opfølgningstilsyn 5

5 Opfølgningstilsyn Det skal I have styr på - i korte træk Hvor det tilpassede tilsyn eller forrige opfølgningsbesøg viste, at butikken havde væsentlige arbejdsmiljøproblemer, kommer Arbejdstilsynet på et opfølgende tilsynsbesøg efter 2 år. Formålet er at sikre, at butikken arbejder med og har løst de arbejdsmiljøproblemer, der blev konstateret. Men Arbejdstilsynet kan også reagere på eventuelle nye væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Opfølgningstilsynet er som hovedregel uanmeldt. Hvordan foregår besøget? I butikker med ti eller flere ansatte indledes opfølgningstilsynet med et kort indledende møde med sikkerhedsorganisationen. I butikker med færre ansatte kontaktes ledelsen og repræsentant for de ansatte ellers kontaktes de ansatte under gennemgangen. Ved gennemgangen af butikken kontrolleres de områder, hvor der blev afgivet reaktioner ved det forrige besøg og det materielle arbejdsmiljø vurderes bl.a. med udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejvisere. Instruktion og oplæring Ulykker Eftersyn Sikkerhedsorganisation Lovpligtige uddannelser Arbejdspladsvurdering Det psykisk arbejdsmiljø Det fysiske arbejdsmiljø Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer Detailtilsyn Brugsanvisninger 6 Detailtilsyn er tilsyn med et konkret og afgrænset arbejdsmiljøproblem på en virksomhed. Årsagen kan fx være: - At kontrollere, om virksomheden har efterkommet et påbud - At Arbejdstilsynet har mistanke om et konkret, alvorligt arbejdsmiljøproblem på virksomheden, oftest på baggrund af en anmeldelse - At der er sket en alvorlig arbejdsulykke - At Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser i bestemte brancher eller inden for udvalgte arbejdsmiljøproblemer. Hvordan foregår besøget? Detailtilsynet er som hovedregel uanmeldt og indledes med et møde med ledelsen og sikkerhedsrepræsentanten eller andre repræsentanter for de ansatte. Herefter gennemgår Arbejdstilsynet butikken med udgangspunkt i årsagen til besøget. 1. Sikkerhedsorganisationen A. Der skal være oprettet en sikkerhedsorganisation, herunder valgt sikkerhedsrepræsentant/-er og udpeget arbejdsleder/-ere, hvis der er 10 eller flere ansatte. Sikkerhedsorganisationen skal dække alle ansatte. B. Arbejdslederen og sikkerhedsrepræsentanten i sikkerhedsgruppen (-erne) skal have gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen skal være gennemført senest 8 måneder, efter sikkerhedsorganisationen er oprettet (eller genetableret). C. Hvis der er 20 eller flere ansatte, skal der være oprettet sikkerhedsudvalg. D. Sikkerhedsudvalget skal have afholdt de kvartalsvise lovpligtige møder, og der skal være referater derfra. Læs mere om sikkerhedsorganisationen i BAR Handels branchevejledninger Sikkerhedsorganisationens opbygning og Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Læs mere om sikkerhedsorganisationen i BAR Handels branchevejledninger Sikkerhedsorganisationens opbygning og Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar 7

6 8 Læs mere om APV i BAR Handels branchevejledning APV i detailhandlen 2. Arbejdspladsvurderingen Butikken skal have en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Butikken skal kunne dokumentere, at APV en indeholder følgende elementer, og at butikken har forholdt sig til dem alle: Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøet, både det fysiske og det psykiske, der dækker alle arbejdsfunktioner Hvis kortlægning har vist, at der er arbejdsmiljøproblemer skal de være beskrevet og vurderet ift. omfang og alvor samt årsagen til dem Problemerne skal være prioriteret ført ind i en handlingsplan Retningslinier for opfølgning på løsningen af problemerne Sygefravær med henblik på at vurdere, om forhold i arbejdsmiljøet kan medvirke til sygefraværet Er der gravide eller unge på arbejdspladsen, skal APV en tage højde for de særlige regler, der gælder for deres arbejde. Butikken skal endvidere kunne dokumentere, at de ansatte eller sikkerhedsorganisationen har været inddraget ved selve udarbejdelsen af APV en, samt at APV en er ajourført, når der er sket ændringer i arbejdet, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder af betydning for arbejdsmiljøet fx ved indkøb af nye maskiner. Dog minimum hvert 3. år. APV en skal være tilgængelig for ledelse, medarbejdere og Arbejdstilsynet. 3. Det psykiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynet kan stille krav til butikken i følgende situationer: Ved mobning og seksuel chikane mellem ansatte Ved dokumenterede og konkrete risici udefra, fx røveri og vold eller trusler om vold Ved forhold, der er knyttet til den enkeltes arbejde, fx længerevarende stor arbejdsmængde Ved fysiske forhold, der kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø, fx alenearbejde, uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen, så eventuel flugtvej er afskåret For at afklare, om der er forhold på arbejdspladsen, der falder ind herunder spørger Arbejdstilsynet bredt ind til det psykiske arbejdsmiljø både om forhold, der vedrører den enkeltes arbejdssituation og til overordnede ledelsesmæssige beslutninger. De tilsynsførende spørger ind til risikofaktorer og forebyggelsestiltag for at afdække, om butikken har forebygget de risikofaktorer tilstrækkeligt, som Arbejdstilsynet fører tilsyn med. Det er derfor vigtigt, at I gør jer klart, hvordan I forholder jer til nedenstående herunder om I har faste rutiner og politikker, som kan have betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Fx - hvordan I instruerer nyansatte, hvordan forudsigelige travle perioder planlægges, hvordan I håndterer vanskelige kunder og hvordan I forholder jer, hvis nogen har været udsat for vold eller trusler. Se på helheden, når I vurderer det psykiske arbejdsmiljø. En stor arbejdsmængde behøver ikke i sig selv at være et problem, men hvis arbejdet tillige er ensformigt, og det er svært at få tid til at betjene kunderne ordentligt, kan der muligvis være et problem. Det er endvidere en god ide at vise, at ledelsen og sikkerhedsorganisationen har forholdt sig til det psykiske arbejdsmiljø i APV en og har retningslinier beskrevet. Stor arbejdsmængde og tidspres Problemer med stor arbejdsmængde og tidspres kan opstå fx, når der er længere perioder med travlhed, kødannelse eller mange kunder i butikken. Eksempler på spørgsmål: Kan de ansatte nå det, der forventes af dem? Hvor ofte er der situationer med arbejdspres? Over hvor lang tid har et evt. arbejdspres stået på og for hvem? Forslag til forebyggelse: Instruer medarbejderne i arbejdsopgaverne Inddrag medarbejderne ved udarbejdelsen af vagtskemaer mv. Tag højde for forudsigelige travle perioder, fx ferieperioder, udsalg, juletid, spidsbelastninger Drøft eventuelle særlige ønsker vedrørende arbejdstider, arbejdsopgaver mv., med de enkelte medarbejdere og på personalemøder. Kundekontakt (følelsesmæssige krav) I nogle tilfælde stiller arbejdssituationen særlige krav til medarbejderens egne følelser. Det kan være ved servicering af kunder, der kan være fortravlede, utilfredse, overfusende, aggressive eller har afvigende adfærd, og I skal optræde høfligt, smile og være professionelle. Eksempler på spørgsmål: Er der jævnligt konflikter med kunder? Er medarbejderne klar over, hvad der forventes af dem? Får I de relevante informationer for at kunne udføre arbejdet? Forslag til forebyggelse: Udarbejd retningslinjer for og instruer de ansatte i, hvordan de skal forholde sig i situationer, hvor kunder bliver vanskelige, fx bytte/reklamationssager Sørg for, at der er faste rutiner for, hvordan ubehagelige situationer efterfølgende bearbejdes Tag emnet op jævnligt i forbindelse med personalemøder 9

7 Risiko for røveri og butikstyveri (vold, trusler og traumatiske hændelser) Nogle butikker vurderes at være i risiko for røveri på grund af butikkens beliggenhed, åbningstider og evt. tidligere episoder. Eksempler på spørgsmål: Forslag til forebyggelse: 4. Det fysiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynet vil særligt fokusere på indeklima, ergonomi, risiko for ulykker og unge og gravide Indeklima Kan være problemer som følge af træk, Ergonomi Drejer sig blandt andet om tunge løft, belastende skub og træk, belastende arbejdsstillinger og bevægelser. Overvej for eksempel: Er den ansatte instrueret i god arbejdsmetode og hvordan der løftes rigtigt? Er Har en eller flere ansatte været udsat for vold eller trusler om vold? Har en eller flere ansatte været udsat for verbale krænkelser? Er der retningslinier for, hvordan de ansatte skal forholde sig under episoder med vold eller trusler? Instrueres nyansatte heri? Er der plan for, hvad der skal ske efter en episode? Andre butikker oplever jævnligt butikstyverier, og selvom der ikke er vold involveret i tyverier, vil Arbejdstilsynet spørge til, hvordan de ansatte er instru- Udarbejd retningslinjer for og instruer de ansatte i håndtering af penge, - ved kassen, mellem kassen og pengeskab og ved transport til bank Overvej eventuelle fysiske foranstaltninger, fx alarm, videoovervågning, skiltning, deponeringsbokse Instruer samtlige ansatte i, hvordan de skal forholde sig, hvis de udsættes for forsøg på røveri Instruer samtlige ansatte i, hvordan de skal forholde sig ved tyveri Udarbejd retningslinjer for, hvordan I støv, varme, kulde, fugt, dårlig ventilation og blænding fra belysningsanlæg. Overvej for eksempel: Er den daglige arbejdstemperatur i butikken over 25 grader? Trækker det fra døre og vinduer? Påvirker varme fra de ydre omgivelser temperaturen på arbejdspladsen? Blænder lyset? Er der eventuelle utætheder i loft/vægge. inventaret indrettet, så de ansatte kan arbejde i gode arbejdsstillinger, og er der plads? Placeres varen hensigtsmæssigt på/i inventaret? Bruges sækkevogn, rullebord eller andre tekniske hjælpemidler, hvor det er hensigtsmæssigt? Hvordan er arbejdet planlagt er der f.eks. variationer i arbejdet, er I opmærksomme på at reducere antallet af arbejdsgange. eret i at forholde sig til butikstyve. forholder jer, hvis der har været et røveri Derudover er der særlig opmærksomhed Tag emnet op jævnligt i forbindelse omkring håndtering af penge og med personalemøder værdier. Læs mere i BAR Handels branchevejledninger Trivsel og Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker.

8 Find værktøjer til brug for udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger på og læs mere i branchevejledningen Arbejdspladsbrugsanvisninger i detailhandlen Ulykker Unge og gravide 5. Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer Risiko for ulykker ved manuel håndtering fx løft, bæring, skub og træk - ved fald eller snublen eller fald fra højde fx stiger - ved brug af maskiner og tekniske hjælpemidler fx palleløfter - ved intern færdsel fx truckkørsel på lagre. Overvej for eksempel: Er der ordentligt og ryddeligt? Er der brugsanvisninger til håndtering af maskiner? Får de ansatte instruktion og oplæring i at udføre deres arbejde og hvordan? Planlægges arbejdet, så farlige situationer ikke opstår og hvordan? Er kørende og gående færdsel klart adskilt? Har I regler om orden og om hvordan og hvem, der rydder op? For de unge drejer det sig om instruktion og oplæring inden den unge påbegynder arbejdet, og om de særlige regler, der gælder for unges arbejdsforhold, er overholdt. Eksempelvis regler om arbejdstid, løft, skub og træk, brug af maskiner og tekniske hjælpemidler og kemiske stoffer. For de gravide drejer det sig om, om den gravide udsættes for påvirkninger, der kan indebære fare for graviditet eller amning. Jf. de særlige regler, der gælder for gravide, eksempelvis løft, kemiske stoffer, for meget stående/gående arbejde. APV en skal afspejle de særlige forhold. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal udarbejdes for farlige stoffer og materialer, eksempelvis visse rengøringsmidler, dekoratørprodukter, rensebenzin, sprit mv., såfremt de anvendes mere end lejlighedsvist eller, hvor brug ikke kan sammenlignes med den private brugers i husholdning. Se efter det orange faremærke på etiketten. 6. Brugsanvisninger Der skal være brugsanvisninger til CE-mærkede maskiner, der er leveret efter 1. januar Brugsanvisningen er udarbejdet af producenten/importøren, men arbejdsgiveren skal sørge for, at den er i butikken. 7. Lovpligtige uddannelser Hvis der arbejdes med maskiner, der kræver særlig uddannelse, skal de ansatte have gennemført uddannelsen, fx. truckførercertifikat. 8. Eftersyn 12 Der skal være foretaget eftersyn af maskiner, palleløftere, flaskeautomater, pappressere, hvor sådanne kræves. Se i brugsanvisningen. 13 Læs mere om det fysiske arbejdsmiljø i BAR Handels branchevejledninger og andre informationsmaterialer, som du finder på Læs mere om unges arbejdsmiljø i BAR Handels branchevejledning Unges arbejde Læs mere om gravides arbejdsmiljø i BAR Handels vejledning Du kan vente dig i butikken Find Arbejdstilsynets vejvisere og andet relevant materiale på eller 9. Ulykker Arbejdsulykker, der har medført 1 eller flere dages fravær ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes til Arbejdstilsynet, fx via Instruktion og oplæring De ansatte skal have modtaget tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion og oplæring i at udføre arbejdet på en farefri måde, og være oplyst om de ulykkes- og sundhedsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde. Instruktionen behøver ikke at være skriftlig, men det er afgørende at ledelsen og sikkerhedsorganisationen/de ansatte på overbevisende måde kan gøre rede for, at oplæring og instruktion har fundet sted. Find værktøjer til brug for undersøgelse af ulykker og farlige situationer på og læs mere i BAR Handels branchevejledning Ulykker i detailhandlen. Find værktøjer til brug for instruktion og oplæring på og læs mere i BAR Handels branchevejledning Instruktion og oplæring.

9 Arbejdstilsynets reaktioner 14 Vejledning Gives, hvis der er arbejdsmiljøforhold i butikken, som bør justeres, men hvor Arbejdstilsynet ikke mener, at der er grundlag for at give påbud. Vejledninger er ikke retsligt bindende, men er alene information om arbejdsmiljøreglerne eller anbefalinger til, hvordan et bestemt arbejdsmiljøproblem kan forbedres/løses. Påbud med frist Gives, hvis arbejdsmiljølovgivningen er overtrådt. Butikken skal efterkomme påbuddet, dvs. finde en permanent løsning på problemet, inden fristens udløb. Strakspåbud Gives, når der konstateres et alvorligt arbejdsmiljøproblem, der skal løses med det samme og før arbejdet kan fortsætte. Butikker, der får et strakspåbud, kan få lov til at løse problemet midlertidigt, indtil en permanent løsning er etableret. Forbud Gives, når der konstateres en overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Det indebærer, at arbejdet ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt. Undersøgelsespåbud, 21 påbud Gives, når Arbejdstilsynet har mistanke om, at der er et arbejdsmiljøproblem, fx for høje temperaturer, men at det er nødvendigt med en undersøgelse, prøve og/eller besigtigelse evt. ved særlig sagkyndige for at konstatere, om der faktisk er et problem. Angående påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø se under Rådgivningspåbud. Rapport om psykisk arbejdsmiljø Gives, når Arbejdstilsynet har konstateret, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø, fx mobning, voldsrisiko eller alenearbejde. Rapporten er en afgørelse, og indeholder en høring af butikkens vilje og evne til selv at løse problemerne, dvs. hvilke foranstaltninger butikken vil sætte i gang for løse problemerne og inden for hvilken tidsramme. Samtidig med, at Arbejdstilsynet afgiver rapporten, tilbyder de butikken vejledning om, hvilke metoder og processer butikken kan anvende i forbindelse med udarbejdelse af en tids- og handlingsplan. Butikken kan få besøg af en vejleder senest 6 uger efter modtagelse af endelig rapport. Rådgivningspåbud Gives, hvor det vurderes, at butikken ikke selv kan løse problemet ved 1. Komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer, ved 2. Mange overtrædelser eller ved 3. Gentagne overtrædelser. Endvidere ved 4. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø. Der er pligt til at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. 15

10 1. Rådgivningspåbud om mange overtrædelser Arbejdstilsynet konstaterer fem eller flere overtrædelser af arbejdsmiljøloven i butikken. Rådgiveren skal sikre, at de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for rådgivningspåbuddet, bliver løst. Rådgiveren skal samtidig hjælpe butikken med at forebygge, at lignende arbejdsmiljøproblemer opstår, og sørge for, at butikken indarbejder løsningen på problemerne i APV en. 2. Rådgivningspåbud om gentagne overtrædelser En butikskæde får 15 eller flere påbud om overtrædelser inden for samme emne på flere af butikskædens underliggende produktionsenheder (butikker). Det kan fx være afgørelser om egenindsatsen, ergonomi, støj, indeklima, psykisk arbejdsmiljø eller unges arbejde. Påbuddene skal være afgivet inden for en periode på ikke under 6 måneder og ikke over et år. Rådgiveren skal hjælpe med at fastsætte arbejdsgange og rutiner for sikkerhedsorganisationens arbejde. Formålet er at sikre, at sikkerhedsorganisationen fremover kan tage initiativer, der forhindrer at lignende arbejdsmiljøproblemer opstår i de øvrige produktionsenheder. Rådgiveren skal ikke rådgive butikkerne om løsningen af de konkrete problemer. 3. Rådgivningspåbud om komplekse og alvorlige overtrædelser Problemet har en sådan karakter, at det anses at være vanskeligt for butikken at finde en varig løsning på problemet. I bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere (rådgivningspåbud) kapitel 3 fremgår det, hvilke problemer der udløser sådanne rådgivningspåbud. Rådgiveren skal hjælpe med at finde en løsning, og forebygge at der kan opstå lignende arbejdsmiljøproblemer i fremtiden. Det betyder bl.a., at rådgiveren skal hjælpe med at indarbejde løsningen på problemet i butikkens APV. 4. Rådgivningspåbud om undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø Hvis Arbejdstilsynet har en begrundet mistanke om, at der konkret er et problem med det psykiske arbejdsmiljø - f.eks. for stor arbejdsmængde over længere tid - men ikke kan bevise det, kan tilsynet stille krav om, at virksomheden får undersøgt det konkrete problem af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Hvis rådgiverens undersøgelse viser, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø, vil butikken efterfølgende få en rapport om psykisk arbejdsmiljø. Butikken skal overfor Arbejdstilsynet dokumentere, at der er indledt et samarbejde med en autoriseret rådgiver. Arbejdsgiveren kan selv vælge den autoriserede arbejdsmiljørådgiver, og sikkerhedsorganisationen (eller de ansatte) skal høres om valget. På Arbejdstilsynets hjemmeside findes en liste over autoriserede arbejdsmiljørådgivere årig bærer 35 kg. 17 årig betjener pålægsmaskinen i slagterafdelingen 17 årig bringer dagens omsætning til banken 16 årig tømmer frituregryde 15 årig tundervisningspligtig tømmer pappresser Gentagne overtrædelser - eksempler på påbud inden for unge området

11 Smiley-ordningen 18 Hvis man har fået et forbud eller et rådgivningspåbud, får man en rød smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den røde smiley erstattes af en grøn smiley, når Arbejdstilsynet har fået tilbagemelding om, at forbuddet eller rådgivningspåbuddet er efterkommet, dog først efter minimum 6 måneder. Hvis man har fået et påbud, rapport om psykisk arbejdsmiljø eller strakspåbud, får man en gul smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den gule smiley erstattes af en grøn smiley, når Arbejdstilsynet har fået tilbagemelding om, at strakspåbuddet eller påbuddet med frist er efterkommet, dog først efter minimum 6 måneder. Når Arbejdstilsynet ikke har fundet anledning til at træffe afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, eller har konstateret at afgørelser truffet af Arbejdstilsynet er efterkommet får man en grøn smiley. Sidstnævnte dog først efter 6 måneder. Den grønne smiley indeholder en dato for, hvornår butikken er screenet, eller afgørelse truffet af Arbejdstilsynet er efterkommet. Den grønne smiley fjernes, hvis Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, som medfører en gul eller rød smiley. Den grønne smiley tildeles igen, når betingelserne herfor er opfyldt. Hvis man har opnået arbejdsmiljøcertifikat 923, 924 eller DS/ OSHAS*, kan man, hvis man ønsker det, få offentliggjort en krone smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Hvis man får et påbud, fjernes krone smiley en og erstattes af enten en rød eller en gul smiley. Når påbuddet er efterkommet, og Arbejdstilsynet har fået meddelelse om, at arbejdsmiljøforholdene er bragt i orden, får man igen en krone smiley. * Bekendtgørelse om anerkendelse af DS/OHSAS mv. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø, med senere ændring. Kan man klage over en smiley? Gule eller røde smiley'er gives først, når klagefristen er udløbet, og der ikke er klaget. En evt. klage skal være indsendt til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at man har modtaget brev fra Arbejdstilsynet om påbuddet. Klagen har opsættende virkning. Det vil sige, at en eventuel gul eller rød smiley ikke kommer på Arbejdstilsynets hjemmeside, før klagen er færdigbehandlet. Klage over et forbud har ikke opsættende virkning. Virksomheden får derfor en rød smiley med det samme. 19

12 20 Læs mere på BAR HANDEL BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILHANDELSOMRÅDET

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet ar BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds-

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5 Rådgivningspåbud Oktober 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3 Periodepåbud November 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Orientering om Arbejdstilsynets besøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 2. juni august 2009

Orientering om Arbejdstilsynets besøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 2. juni august 2009 Orientering om Arbejdstilsynets besøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 2. juni 2009 26. august 2009 Nye screeningsbesøg og tilsyn Arbejdstilsynet har i perioden 2. juni 2009 26. august 2009

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C. Rådgivningspåbud

Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C. Rådgivningspåbud Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Tilsynscenter Nord Postboks 1228 900 København C Tlf 70121288 Fax 70121289 at@atdk wwwatdk CVR-nr 21481815 Rådgivningspåbud Arbejdstilsynet har truffet 19 afgørelser

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Konferencen Vold og trusler i arbejdet med børn og unge en faglig udfordring Høje Taastrup d. 9. marts 2015 Karsten Kiraz

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 16. marts maj 2010

Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 16. marts maj 2010 Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 16. marts 2010-10. maj 2010 Screening Arbejdstilsynet har været på screeningsbesøg hos Bo og Naboskab Næstved,

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud?

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Arbejdstilsynet ved: Peter Vesterheden Direktør Den 24. marts 2015 BAR Social & Sundhed - Konference om kerneopgaven og det psykiske

Læs mere

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og i afsnit 2 er der en kort redegørelse for den enkelte reaktion

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILHANDEL BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen 4. oktober 2006 Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen Opfølgning på velfærdsaftalen 70 mio. kr. til arbejdsmiljø

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tjekliste Instruktion og oplæring

Tjekliste Instruktion og oplæring Tjekliste Instruktion og oplæring Afdeling : Dato for oplæring: Ansvarlig for oplæring: Dato for opfølgning: Ansvarlig for opfølgning: Ansvar Manuel håndtering Risici ved manuel håndtering, fx palletering-/depalletering,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R.

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. Sikkerhedsrundering /Arbejdsmiljøgennemgang hvad, hvorfor, hvornår og hvordan? Hvad En sikkerhedsrundering er en metode for sikkerhedsgruppen til at overvåge og kontrollere

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kontrol af egenindsats

Kontrol af egenindsats Kontrol af egenindsats Kvalitetsprocedure RT-8 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Arbejdsmiljøkonference Indhold Lovgivning Tilsyns metoder Risikofaktorer

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen.

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen. Kvalitetsprocedure Skærpet tilsyn Kvalitetsprocedure DT-14 Anvendelsesområde: Skærpet tilsyn (opfølgning på forbud) Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. januar 2016 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Klar til screening i plastindustrien

Klar til screening i plastindustrien KLAR TIL SCREENING Klar til screening i plastindustrien - en screeningsvejledning for plastvirksomheder - en screeningsvejledning for plastvirksomheder Klar til screening... Forord Plastindustriens arbejdsmiljøudvalg,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere