Arbejdsmiljø håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø håndbog"

Transkript

1 G R A F I S K Arbejdsmiljø håndbog

2 Indholdsfortegnelse - 2 udgave S. 02 Stamdata S. 03 Stamdata S. 04 Forord S. 05 Beskrivelse af virksomheden hl-repro S. 06 Beskrivelse af virksomheden Koma Grafisk S. 07 Arbejdsmiljøpolitik Sygefraværspolitik S. 08 Sundhedsfremme S. 09 Projektorganisation Lovpligtig uddannelse og eftersyn S. 10 Oversigt - kortlægning S. 11 Resultat af kortlægning S. 14 Vurdering og prioritering Arbejdsmiljømål og handlingsplan Bilag S. 15 Risici Aktionsskema Dette hæfte er Arbejdsmiljødelen fra hl-repro og Koma Grafisk s "Håndbog". Denne indeholder: Stamdata Miljø Arbejdsmiljø Kvalitet APV Sikkerhed S. 01/2 udg.

3 Stamdata Navn: Adresse: hl-repro a/s Reprovej 2-4, 8722 Hedensted, Bagsværd Torv 12, 3 sal, 2880 Bagsværd Telefon: Web-sted: Antal ansatte: 43 Regnskabsår: Adm. Direktør: Direktør for produktion: 1. oktober september Niels B. Hansson Lars B. Hansson Arbejdsmiljøredegørelse: Solveig L. Løkke SE nummer: Branchekode: Arbejdsmiljøvejviser: Prepress- og premedia-arbejde - Kontor og administration. Alle lovpligtige eftersyn er foretaget og alle lovpligtige kurser er gennemført af relevante medarbejdere. Screening er foretaget for generelle miljøforhold, resultat: Niveau-1-virksomhed S. 02/2 udg.

4 Stamdata Navn: Adresse: Koma-grafisk ApS Reprovej 2, 8722 Hedensted, Telefon: Web-sted: Antal ansatte: 9 Regnskabsår: Adm. Direktør: Direktør for produktion: Kvalitetshåndbog: 1. oktober september Niels B. Hansson Lars B. Hansson Solveig L. Løkke SE nummer: Branchekode: Arbejdsmiljøvejviser: Anden udgivervirksomhed Alle lovpligtige eftersyn er foretaget og alle lovpligtige kurser er gennemført af relevante medarbejdere. S. 03/2 udg.

5 Forord Arbejdsmiljøredegørelsen er udarbejdet med henblik på at kontrollere og overholde gældende lovgivning og dels gennem information at påvirke den enkelte medarbejder til en adfærd, der fremmer sikkerhed og sundhed for alle. Arbejdsmiljøredegørelsen er udarbejdet af arbejdsmiljøudvalget (AMU) der er ansvarlig for kortlægning af arbejdsmiljøforholdene i firmaerne. Kortlægningen omfatter alle ansatte på hl-repro og Koma Grafisk. Kortlægningen af arbejdsmiljøforholdende er gennemført ved rundgang i firmaerne, APV skemaer og personlig henvendelse til den enkelte ansatte for at kortlægge eventuelle ulykkesrisici. Vores afdeling i Bagsværd er også omfattet af APV. Dette er dog et rent kontormiljø, så der har ikke været noget at bemærke. Vi har systematiseret registreringer omkring arbejdsmiljøet i firmaerne og sat fokus på konkrete områder. Vi forventer at det vil blive et gavnligt værktøj ved fremtidige tiltag for arbejdsmiljøet. Ledelsen ønsker at redegørelsen vil synliggøre overfor den enkelte ansatte og for kunder, at hl-repro og Koma Grafisk arbejder ihærdigt med at arbejdsmiljøet er iorden. Målsætningen er at opfylde de krav, som fremgår af Arbejdstilsynets definition af en Niveau-1-virksomhed - det vil sige en virksomhed, som selv kan og vil løse sine arbejdsmiljøopgaver. Arbejdsmiljøredegørelsen gennemføres årligt. Redegørelsen indgår i "Håndbogen" - en elektronisk håndbog indeholdende: Stamdata, Miljø, Arbejdsmiljø, Kvalitet, APV og Sikkerhed. De enkelte delafsnit såvel som hele håndbogen vil kunne rekvireres på Med Arbejdsmiljøredegørelsen vil vi sikre et værktøj til opretholdelse af virksomhedens arbejdsmiljøbevidsthed. For at sikre dette mål må: Ansvar og beføjelser fastlægges for aktiviteter der påvirker arbejdsmiljøet, samt de nødvendige ressourcer allokeres. Planlægning, styring og gennemførelse af de fornødne arbejdsmiljøaktiviteter sikres. Korrigerende handlinger igangsættes med henblik på at tilpasse kontinuerligt for arbejdsmiljørigtig produktion. Udarbejdet af: Godkendt af: Miljømedarbejder Solveig L. Løkke Adm.direktør Niels B. Hansson Miljømedarbejder Frank Rask Jendresen Direktør Lars B. Hansson S. 04/2 udg.

6 Beskrivelse af virksomheden Historisk baggrund. hl-repro kom til verden på Østerbro i København den 1. december Initiativtagerne var Jørgen Larsen og Hugo Bjørn Hansson, som sammen med en lille gruppe medarbejdere - den senere ledergruppe, startede produktion i lejede lokaler i Helsingborggade. Som det hele tiden havde været meningen, drog de vestpå allerede sommeren efter for at tage mere hensigtsmæssige bygninger i brug på Reprovej i Hedensted mellem Horsens og Vejle. Som det også fra starten havde været tanken, blev indehaverkredsen hen ad vejen udvidet. Et generationsskifte blev foretaget og i dag er Hugo Bjørn Hansson`s sønner Niels Bjørn Hansson og Lars Bjørn Hansson ejere af virksomheden. Selskabsformen ændredes i to tempi fra det oprindelige interessentselskab til et aktieselskab. Ligeledes forefindes i dag en afdeling i København, som blev etableret i Firmaets målsætning har imidlertid ikke ændret sig. I dag, som dengang, bestræber vi os på at ligge i front, når det drejer sig om at udvikle, forbedre og producere trykforme og dokumenttationsmateriale. Tanken om at udnytte videnskabens sidste landvindinger på IT og laserteknikkens område til en produktion af grafiske emner er ikke fremmed for os på hl-repro. S. 05/2 udg.

7 Beskrivelse af virksomheden Historisk baggrund. Koma Grafisk oprindelse går tilbage til 1976, hvor to dekoratører startede egen produktion af serigrafitryk til butiksindretning indenfor kolonial og manufaktur. Med nyt hovedsæde i Hedensted er Koma Grafisk blevet en del af repro virksomheden hl-repro a/s. Fra September 2009 har hl-repro a/s overtaget aktiemajoriteten i Vejle-selskabet Koma Grafisk ApS. Koma Grafisk er kendt i branchen som specialist i produktion af skilte, streamers, displays og plakater, i overvejende grad trykt på plastmaterialer i enten Serigrafi eller print. Koma Grafisk vil blive drevet videre med Hedensted som hovedsæde, og med selskabets hidtidige direktør Henrik Clausen som medindehaver og salgschef. Koma Grafisk har flyttet deres serigrafi trykmaskine til Hedensted, og selskabets produktionsapparat er ved overtagelsen blevet udvidet med hl-repro s hidtidige flatbed storformat UV-printer samt en ny storformatprinter. S. 06/2 udg.

8 Arbejdsmiljøpolitik, Sygefraværspolitik Arbejdsmiljøpolitik hl repro og Koma Grafisk s arbejdsmiljøpolitik er at overholde lovgivningen, og producere under sikkerhed s- og sundhedsmæssige forsvarlige forhold. Forbedringer og forebyggelse på arbejdsmiljøområdet skal ske ved at uddanne, oplære og motivere de ansatte til at udføre deres opgaver på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Vi gennemfører årligt møder med samtlige ansatte i grupper for at gøre dem bevidste om deres medvirken til at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. AMU vil til stadighed arbejde med at forebygge belastninger i arbejdsmiljøet, med henblik på at formindske risici, reducere arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. Vi vil minimere / substituere forbruget af sundhedsskadelige stoffer. Sygefraværspolitik Formål: hl repro og Koma Grafisk har udarbejdet retningslinier i forbindelse med sygefravær. Dette for at skabe tryghed for personalet. Procedurer: Sygefraværsproblemer forsøger vi at løse gennem dialog med ledelsen og AMU gruppen. Ved sygdom meddeles det på kontoret inden kl. 9:00. Alt fravær registreres i vores elektroniske dagtimeseddel, under relevante grupper. S. 07/2 udg.

9 Sundhedsfremme For en sikkerheds skyld Vi har indført at døre og porte holdes lukket og låst døgnet rundt. at adgang til fabrikkerne kun kan foregå via adgangssystemet eller via opluk af medarbejdere. Derudover er købt 4 overfaldsalarmer - 2 til hver fabrik - med sender installeret i mellemgangen. Meningen er, at ved aften-/nat og weekend arbejde bæres en sender i lommen, og denne aktiverer alarmselskabet. Man kan også alarmere vagtselskabet, hvis man opdager, at der foregår "noget mærkeligt"uden for fabrikken eller ved nabofirma. Sundhedsfremme Sundhedsfremme på vor arbejdsplads er effekten af ledelsens, medarbejdernes og samfundets samlede indsats for at forbedre sundhed og velbefindende. Den enkelte må være i stand til at identificere, realisere og tilfredstille behov i samarbejde med firmaets repræsentanter for sundhedsfremme. Tiltag for sundhedsfremme Som eksempler for sundhedsfremme foretaget i firmaet kan nævnes: -Rygning er sundhedsskadeligt så derfor er rygning IKKE tilladt i arbejdstiden. -Alkohol/rygepolitik. -Indeklima -Rumbefugtning af lokaler der forhindrer tørre slimhinder og binder støvpartikler. -APV vurderingen med mulighed for forslag fra den enkelte. -Støjbekæmpelse. -Forebyggelse af museskader ved f.eks. at beklæde hele bordpader med neopren. -Give medarbejdere mulighed for skærmbriller. Begge virksomheder arbejder i øjeblikket med at udarbejde en Sundhedsredegørelse. På længere sigt vil der blive iværksat en Bæredygtighedsredegørelse. S. 08/2 udg.

10 Projektorganisationen Niels B. Hansson Direktør Solveig L. Løkke Frank R. Jendresen Sten Albert AMO Solveig L. Løkke Projektleder Solveig L. Løkke Frank R. Jendresen Arbejdsgruppe Arbejdsmiljøgruppens ansvar er dels at kontrollere overholdelsen af pågældende bestemmelser og dels gennem information at påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer sikkerhed og sundhed for alle. Der holdes AMU-møde 4 gange årligt deraf 2 med rundgang i firmaet inden mødet for visuelt at registrere risici muligheder. Årlig gennemførelse af APV, opdatering af arbejdspladsbrugsanvisninger, instruktion og sikkerhedsforskrifter for udstyr. Lovpligtig uddannelse og eftersyn Uddannelse Truck Kran Arbejdsmiljø Epoxy lim Eftersyn Truck Kran Elevator Porte Brandmateriel Håndværktøj Trykbeholder Friskluftsmaske Kontor Lager Produktion Forsendelse S. 09/2 udg.

11 Oversigt - kortlægning Væsentlige arbejdsmiljøforhold: Med udgangspunkt i AT-Arbejdsmiljøvejvisere har vi fundet det relevant at fokusere på følgende væsentlige arbejdsmiljøforhold: Listen over væsentlige arbejdsmiljøforhold Produktion - Administration Fysiske forhold Kemiske forhold Støj EGA Ulykkes risici Ulykker Sygefravær Psykisk Indeklima Trivsel Administration Foto - Design Print Post Print Mac produktion Trykforms afd. Udenomsarealer Serigrafi Skærebord Skæremaskine Stansemaskine Kortlægningen er fremkommet fra APV gennemgang, derudover er der taget personlig kontakt til hver enkelte medarbejder, for at afdække evt. arbejdsmiljøproblemer. S. 10/2 udg.

12 Resultat af kortlægning Det fysiske arbejdsmiljø. Det fysiske arbejdsmiljø omhandler indretning af arbejdspladsen, tunge løft, ensidigt belastende arbejde og indeklima. 1% har muligvis brug for skærmbriller. Alle kan kontakte den lokale brilleforretning for at få foretaget en synstest (Ramme aftale med Optikerkæde). Ved specielt behov eller ønske gives der tilskud til briller. 30% mener det er for varmt eller koldt, og at det trækker. Vi vil forsøge at holde en konstant temperatur på 22 i hele virksomheden. Problemet forsøges løst ved at ændre på styring af ventilationsanlæg. Alle døre skal stå på automatisk lukning. 18% klager over støj, primært i mac-produktion - løses ved ombygning af lokale. Kemiske forhold. Brugsanvisninger til maskiner er delvis opsat. Da der er foretaget nye investeringer i den senere tid, mangler vi ca. 20% af skemaerne. Der forefindes Arbejdspladsbrugsanvisninger for hl-repro, Koma Grafisk er ikke blevet overført elektronisk, vi venter på nye arbejdspladsbrugsanvisninger med de ny mærkninger. Der er påbegyndt ændringer i forbindelse med den nye EU kemikalie lovgivning REACH. Dette gøres i et online-system på internettet (Kemiguiden). EGA. Ved fremstilling af trykforme kan der forekomme tunge løft. Hertil forefindes rulleborde og kraner til hjælp for medarbejderne. Yderliger forsøges dette løst ved at leverandøren leverer polymerpladerne pakket på en anden måde og evt. ved at anskaffe et løftebord m. hjul. S. 11/2 udg.

13 Ulykkes ricici. Virksomhederne ønsker at være indrettet i overensstemmelse med moderne normer og praksis for sikkerhed. For at opnå nul arbejdsulykker har Arbejdsmiljøorganisationen udarbejdet et aktionsskema, hvor RISICI kan beskrives og farekilder identificeres. Ligeledes kan skemaet bruges til at beskrive nærved ulykker. Skemaet indeholder handlingsplan med beslutning og udførelse. Den enkelte ansatte skal henvende sig til AMU gruppen som så udfylder skemaet sammen med den ansatte. Datablade er udarbejdet omhandlende: Brug af kemikalier Forholdsregler ved ulykke Alarmtelefonnumre Forholdsregler for eksterne håndværkere Arbejdspladsens indretning Risici aktionsskema Værktøj til arbejdsulykkebeskrivelse Ulykker. Vi har ikke haft nogen arbejdsulykke i den forgangne periode. Sygefravær i regnskabsåret, fra medarbejdernes dagtimeseddel er fra hl-repro. Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Samlet antal timefravær Almindelig sygdom Kronisk sygdom (langvarigt) - Strees Arbejdsulykke Barns 1. Sygedag Læge S. 12/2 udg.

14 Psykisk arbejdsmiljø. Tilrettelægning af arbejdet søges gjort således, at der skabes et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder trives og udvikles. Arbejdet bør give den enkelte ansatte mulighed for at udnytte sin viden og erfaring samt mulighed for løbende at udvikle sig. Det er vigtigt at den enkelte ansatte har en betydelig grad af medindflydelse på egen arbejdssituation samt valgmuligheder inden for fastlagte rammer i forhold til, hvordan arbejdsopgaverne skal gribes an. Mange af medarbejderne har været i firmaerne i mange år og flere har haft 25 års jubilæum, Trivsel må være nøgleordet. Alle ansatte har krav på at blive behandlet med respekt og saglighed. Nedenfor vises medarbejdernes APV problemstatus. Håndtering af APV. Som løsningsmodel anvendes hl repro og Koma s egne vurderingsskemaer til arbejdspladsvurdering. Skemaerne indeholder problembeskrivelse, årsag, løsningsforslag og handlingsplan. Evaluering foretages kontinuerligt. Checklister for alle medarbejdere vil årligt blive uddelt og indsamlet i februar måned og vil løbende blive bearbejdet. Støj og vibrationer 9 Støv 4 Synsundersøgelse 2 Temperaturforhold 14 Arbejdsstillinger 1 Ensidigt, gentaget arbejde 1 Tekniske hjælpemidler 1 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Tidspres 4 Andre psykiske forhold 3 Ventilation 3 Andre kemiske forhold 1 7% 9% 6% 2% 2% 2% 7% 2% 30% 20% 4% 9% Håndværker og leverandør dialog. Håndværkere som udfører arbejde hos hl-repro og Koma, har et medansvar for, at sikkerhedsregler for arbejdet overholdes. Dette gælder feks. afskærmning af maskiner, sikring mod faldrisiko ved arbejde i højder og brug af personlige værnemidler såsom sikkerhedsbriller og høreværn. Udføres der varmt arbejde, skal brandalarm frakobles og der skal etableres brandvagt. Af hensyn til forsikringen skal der udfyldes et skema vedr. varmt arbejde. Skemaet forefindes i skab ved brandalarm. Krav til leverandører af produktionsudstyr: Udstyret skal opfylde alle krav til sikkerhed, minimum energiforbrug, ressourcespild og emissioner eks.: sparemotorer / lukket kredsløb for genindvinding / må ikke kræve brug af hjælpestoffer der er på kræftpositivlisten. S. 13/2 udg.

15 Vurdering og prioritering Påvirkning Samlet Støj Mac produktion Middel Tunge løft i cyrelafdelingen Temperaturforhold i mac afd. Middel Lovmedholdelig Ja Ja Ja Alvorlighed af påvirkning/risici Middel Antal berørte Middel Udsætt. periode Middel Middel Middel Myndigheds interesse Middel Vurdering og Let prioritering løsning Støj Mac produktion Nej Tunge løft i cyrelafdelingen Ja Temperaturforhold i mac afd. Nej Omfattet af politik Ja Ja Ja Økonomi Sammenhæng med miljø Nej Nej Nej Samlet prioritet Arbejdsmiljø - mål og handlingsplan Mål Færdiggøre Arbejdspladsbrugsanvisninger ved hjælp af REACH. Færdiggøre Brugsanvisninger til maskiner. Støj i Mac produktion Tunge løft i cyrelafdelingen Temperaturforhold i mac afd. Handlingsplan Informere medarbejderne ved gruppemøderne Opsætning ved maskinerne og ved evt. nye maskiner Ombygning af lokaler Evrt. rullebord. Ændre pakning af plader. Styring af ventilationsanlæg ændres. Ansvarlig SL SL FRJ FRJ FRJ Tid S. 14/2 udg.

16 Risici Aktionsskema hl Risici: Dato: Aktionsskema nr.: Problem: Enhed: Behandling: Anbefaling: Udarbejdet af: Dato: Beslutning: Ansvarlig for beslutning: Ansvarlig for udførelse: Udført: Kontrol: S. 15/2 udg.

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere